KUOPION 6 PALVELUALUETTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION 6 PALVELUALUETTA"

Transkriptio

1 PROSESSIOHJAUS JA TUOTTEISTUS Case Kuopio Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 1

2 Kuopion toiminnanohjaus ja organisointi uudistuu Perustana asiakkaan asiointiprosessit Kaupungin toiminta niputettu 6 palvelualueeksi Kussakin palvelualueessa 5 6 avainprosessi käsitteellä nimettyä toimintakokonaisuutta Avainprosesseissa vaihteleva joukko palveluprosesseja, yhteensä noin Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 2

3 KUOPION 6 PALVELUALUETTA VANHAN ORGANISAATION TOIMIALAT Palvelualuejohtaja = kaupunginjohtaja Vetovoimaisuuden ja elinkeinoelämän vahvistaminen Palvelualuejohtaja Asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito (ATY) Palvelualuejohtaja Hyvinvoinnin edistäminen Kasvun ja oppimisen tukeminen Palvelualuejohtaja Arjessa selviytymisen tukeminen Terveyden huoltaminen Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 3

4 IDEA: SUPPILOMALLI Hyvinvoinnin edistäminen Potentiaaliset uudet asiakkaat (yritykset, opiskelijat, työntekijät jne) Lapset, nuoret, lapsiperheet (opiskelevat) Työikäiset Tukea tarvitsevat perheet Taloudellista tukea tarvitsevat Vetovoimaisuuden ja elinkeinoelämän vahvistaminen Asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito (ATY) Kasvun ja oppimisen tukeminen Arjessa selviyty- misen tukeminen Nykyiset asiakkaat (yritykset ja kuntalaiset) Tavoitteena uusien asiakkuuksien syntyminen ja nykyisten vaaliminen Ikääntyvät Yritykset, yhteisöt, järjestöt Tavoitteena hyvinvointia ja terveyttä edistävä, ennalta ehkäisevä, varhain tunnistava, ennakoiva palveluvalikoima Erityisryhmät Terveyde n huoltaminen Riskiryhmät, sairastuneet, asiantuntijaarviota tarvitsevat Tavoitteena tuottaa hyvinvointia terveyttä edistävällä työotteella, ohjaten kuntalaiset ennaltaehkäisevien palvelujen piiriin Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 4

5 ATY -palvelualueen avain- ja palvelu- / tuotantoprosessit Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 5

6 ATY avainprosessikartta Asiakkaan prosessit, joihin kaupungin toiminta vastaa Tiedostaa asuinympäristönsä muutokset, hakee / saa tietoa oikeaan aikaan ja osaa toimia oikeaan aikaan Asiakkaan tiedonsaannin turvaaminen Tarvitsee käyttöönsä toimivan kaupunkiympäristön, seuraa asuin- ja toimintaympäristön suunnittelua, osallistuu asukastilaisuuk- siin ja ottaa kantaa kaavoitukseen ja suunnitteluun Asuin- ja toimintaympäristön suunnittelu Tarvitsee käyttöönsä toimivan liikenne- ja kaupunkiympäristön sekä yhdyskuntatekniikan ja rakentamis- hankkeensa edellyttämät liittymämahdollisuudet Asuin- ja toimintaympäristön rakentaminen Hakee lupaa rakentamiselle, toimenpiteelle tai maisemaa muuttavalle maanrakennustyölle yms. tai tekee esim. elintarvike- tai terveyden- suojelulain ed. ilmoituksen Harjoittaa luvan- tai ilmoitusmenettelyn varaista toimintaa; käyttää asuinja toimintaympäristöä; saa apua hätätilanteissa; tarvitsee tietoa hyvistä toimintatavoista ympäristöasioissa Lupa- ja ilmoitusasioiden ratkaiseminen Terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen Liikkuu ajoneuvoilla tai jalan; käyttää kaupunkiviheralueita ja liikuntapaikkoja; harjoittaa ammattimaista vesiliikennettä tai huolintaa; pitää yllä yksityistietä Käytön mahdollistaminen Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 6

7 ATY palvelualueen prosessikartta 1 1. ASIAKKAAN TIEDONSAANNIN TURVAAMINEN Sähköinen viestintä ja mediaviestintä Printtimateriaalin tuottaminen Sähköinen asiointi Asiakasneuvonta Ajanvaraus asiantuntijoille Asuntotoimen avustusten välittäminen Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 7

8 ATY palvelualueen prosessikartta 2 2. ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon suunnittelu suunnittelu (kaupunkiviheralueet, ulkoliikuntapaikat, luontoympäristö) Liikennejärjestelmän suunnittelu Kunnallisteknisten verkostojen suunnittelu Jätehuollon järjestäminen (viranomaistehtävä) Vesihuollon järjestäminen (viranomaistehtävä) Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 8

9 ATY palvelualueen prosessikartta 3 3. ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN Kaupunki- ja liikenneympäristön, kuntateknisten verkostojen rakentaminen, tonttien esirakentaminen Kaupunkiviheralueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja luontoympäristön rakentaminen Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 9

10 ATY palvelualueen prosessikartta 4 4. LUPA- JA ILMOITUSASIOIDEN RATKAISEMINEN Rakentamiseen liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat Ympäristönsuojeluun liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat Ympäristöterveyteen liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 10

11 ATY palvelualueen prosessikartta 5 5. TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Viranomaisratkaisuihin liittyvät valvontaprosessit Seuranta- ja valvontaprosessit (esim. palotarkastukset, uimavesien valvonta, ilman laadun seuranta jne.) Pelastustoiminta, varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin Ympäristötiedon hankinta ja tulkinta; valistustoiminta Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 11

12 ATY palvelualueen prosessikartta 6 6. KÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN Liikenneympäristön ja kuntateknisten verkostojen kunnossa- ja puhtaanapito Kaupunkiviheralueiden ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito Pysäköintipalvelut (tarjonta, valvonta) Satamapalvelut (ammattiliikenteelle) Yksityisteiden käytön mahdollistaminen (neuvonta, avustukset) Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 12

13 Organisaation ohjaus Valtakunnalliset ja alueelliset strategiat KV KH KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET eri tasoilla STRATEGINEN SUUNNITTELU PAINOPISTEIDEN SUUNNITTELU LTK OPERATIIVINEN SUUNNITTELU KUNTA- LAINEN YRITYS YHTEISÖ Kaupunginjohtaja Palvelualuejohtaja Avainprosessin omistaja Palveluohjaus Palveluprosessin omistaja ULKOISET TUOTTAJAT Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 13

14 Tuotanto-organisaatioorganisaatio Perustuu palvelualueisiin ja avainprosesseihin Avainprosesseja niputettu 1-3 yhteen organisaatioyksikköön Palvelutuotannon yksiköt osin noudattavat, osin eivät noudata palvelu- ja tuotantoprosesseja Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 14

15 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 15

16 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 16

17 Prosessit ja tuotteistus Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 17

18 Asuin- ja toimintaympäristö -palvelualue Asiakkaan tiedonsaannin turvaaminen ATY suunnittelu ATY rakentaminen Lupa- ja ilmoitusasioiden ratkaisu Terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen Käytön mahdollistaminen Liikenneympäristön ja kuntateknisten verkostojen kunnossapito ja puhtaanapito Ajoratojen talvihoito KLV talvihoito Ajoratojen kesähoito KLV kesähoito Liikenneväylien puhtaanapito Katuviheralueiden hoito Kunnossapitoluokka 1 Kunnossapitoluokka 2 Kunnossapitoluokka 3 Mittarit: Asiakas- ja volyymimittarit (esim. tuotemäärä) Talousmittarit (esim. / tuote, HTV / tuote) Prosessimittarit (esim. asiakaspalaute) Henkilöstömittarit (esim. kokonaistyöaika HTV) Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 18

19 Tuotebudjetti Ensimmäinen harjoittelukappale laadittiin vuodelle 2010 Probleemeja: Työpanoksen laskenta tuotekohtaisesti Muun rahankäytön kohdentaminen tuotteille, kun laskentajärjestelmä tukee vain aikaisempaa tulosyksikkörakennetta Tuotteiden mittarit Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 19

20 Seuraava vaihe: täsmäytys Epävirallinen tuotebudjetti ja virallinen tulosyksikköbudjetti poikkesivat loppusummiltaan runsaat 5 % Nyt on tehty täsmäytys, jossa luotu jako- ja kohdistussäännöt Työpanoksen laskenta tuotekohtaisesti aloitettu v. 2009, jotta pohja v tuotebudjetille saadaan pitäväksi Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 20

21 Tuloslaskelmat tuoteryhmittäin Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 21

22 Mittarit tuotteille Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 22

23 Mittaristo = BSC Mitattavia asioita, esimerkiksi! Vaikuttavuus ja riittävyys tuotosten määrä palvelutaso, jonka tuotanto tarjoaa tuotosten kattavuus asiakastyytyväisyys Prosessien sujuvuus organisaation reagointikyky toiminnan nopeus / hitaus onko itsepalvelu mahdollista Henkilöstön aikaansaannoskyky työhyvinvointi työkyky työtyytyväisyys satsaukset koulutukseen Mittaamisen kohteena olevien asioiden tulisi olla samasta maailmasta kuin tuloskorttien tavoitteiden! Resurssien hallinta kapasiteetin määrä ja tehollinen käyttöaste yksikkökustannukset ja tuotot työn tuottavuus ja tehokkuus Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 23

24 Tuotekalkyylit Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 24

25 Tuotekalkyylit; mitä kertovat? Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 25

26 Tuotekuvaukset Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 26

27 Lopputulema: tuotebudjetti 2011 Vuodelle 2011 budjetti rakennetaan niin, että budjetointiyksikköinä ovat Palvelualueet Avainprosessit Tuoteryhmät / tuotteet Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 27

28 Haasteita mm. Laskentajärjestelmä nyt tehty excelillä Työajan käytön rekisteröinti tuotteille millä tarkkuudella, millä menetelmillä Julkisuus: tuotekalkyylit julkisia; miten hoidetaan alueurakoinnin kilpailutukset? Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 28

Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen

Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen liikelaitostamisen kokemukset Vs. kaupungininsinöö ööri Mauri Pesonen 17.2.2012 Mauri Pesonen 1 Prosessijohtaminen uusi organisaatiorakenne Mitkäovat uudistuksen

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Vetovoimaisuuden palvelualue 1. Yleiskuvaus palvelualueesta Vetovoimaisuuden palvelualue sisältää kolme avainprosessia. Ensimmäinen käsittää

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ

15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ 183 TILAKESKUS 184 185 15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Mika Savolainen Toimielin: Tilakeskuksen lautakunta Puheenjohtaja: Jari Sainio Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin.

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin. Hyve -hanke Tieto ohjaamaan toimintaa Asiakkaiden tilanteita ratkaistaan yhteistyöllä ja innostuneella asenteella Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies Vanhuspalveluiden tiekartta ohjaa kotiin 1 Oulun

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017. Luonnos

Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017. Luonnos Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017 Luonnos Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 Kaupungin strategiasta elinkeino- ja kilpailukykyohjelmaan... 2 2 Ohjelman laadinta... 3 Ohjelma laadittiin

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

3 Pohjois-Savon maakunnan kehittämisrahastohankkeen eteneminen / väliraportti 31.3.2015

3 Pohjois-Savon maakunnan kehittämisrahastohankkeen eteneminen / väliraportti 31.3.2015 Muistio 5/2015 1 (4) 4.5.2015 D128/00.04.01.02/2014 Pohjois-Savon SOTE ohjaus- ja seurantaryhmä Aika maanantai 4.5.2015 klo 11.05 12.55 Paikka Läsnä jäsenet: Paikalla muut: 1 Kokouksen avaus Hotelli Scandic,

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot