Toimintakertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2012 Vuoden 2012 saavutus: Vihreä Keidas ry:n toiminta vakiintui, monipuolistui ja asiakasmäärät kasvoivat voimakkaasti Johtokunta Vilhonvuorenkatu HELSINKI puh. (09)

2 SISÄLTÖ 1. Toiminnan lähtökohdat Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Yhdistyksen toimintaperiaatteet, arvot ja tavoitteet Toimitilat ja aukioloajat Hallinto Jäsenet Johtokunta Tilin- ja toiminnantarkastajat Henkilökunta Vapaaehtoistyö Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikko-ohjelma Palvelut Ryhmätoiminta Koulutustilaisuudet Tiedotus ja raportointi Yhteistyö Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Talous

3 VIHREÄ KEIDAS RY 1. Toiminnan lähtökohdat Yksinäisyys, syrjäytyminen ja muut sosiaaliset ongelmat, kuten päihteiden väärinkäyttö, kärjistyvät pääkaupunkiseudulla, jossa on kiihkeä elämänrytmi, paljon rikkinäisiä perheitä, juurettomuutta, asunnottomuutta ja hatarat sosiaaliset turvaverkot. Nämä ongelmat liittyvät usein toisiinsa ja ne muodostavat hyvin kehittyneessä suomalaisessa yhteiskunnassa vaikean ongelmakokonaisuuden, jonka ratkaisemiseen kannattaa uhrata riittävästi henkisiä ja aineellisia voimavaroja. Vihreä Keidas ry, joka on suurelta osin vapaaehtoistyöhön perustuva kansalaisjärjestö, on vuodesta 1966 alkaen tehnyt yhteiskristilliseltä arvopohjalta matalan kynnyksen periaatteella ennalta ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä Helsingissä. Se on yksi Suomen vanhimmista huumaavien aineiden väärinkäyttöä ehkäisevistä järjestöistä. Vuonna 2012 Vihreä Keidas ry:n perustamisesta oli kulunut 46 vuotta. RAY:n avustuksen avulla vuonna 2011 hyvin käynnistynyt Vihreä Keidas ry:n kolmevuotinen Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti vakiintui vuonna 2012 osaksi Keitaan kehittyvää toimintaa. Johtokunta hyväksyi omalta osaltaan henkilökunnan kanssa yhdessä laatimansa yhdistyksen ensimmäisen toimintastrategian kokouksessaan Vuoden 2012 tavoitteet saavutettiin hyvin. Yhteistyöverkosto kehittyi edelleen. Keitaan toiminta monipuolistui, aukioloajat lisääntyivät ja asiakasmäärät kasvoivat 43 % edellisvuodesta, mutta toiminnan kustannukset pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Avuntarpeessa olevien ihmisten aktiivinen hakeutuminen Keitaan inhimillisen toiminnan piiriin ja toipumiskokemukset sekä asiakkaiden antama erittäin hyvä palaute ovat osoitus matalan kynnyksen periaatteella toimivan kristillisen päihdetyön tärkeydestä Kurvin alueella. 1.1 Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Vihreä Keidas ry on vapaaehtoistyöhön perustava, yhteiskristilliseltä pohjalta päihdetyötä tekevä järjestö. Se kannustaa lähimmäisiä rakkauden tekoihin ja auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään ja terveeseen elämään sekä heidän tavoitteidensa toteuttamiseen. Vihreä Keidas ry tunnetaan päihderiippuvuuksista vapaan elämän rohkeana edistäjänä. Yhdistyksen toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset ja heidän läheisensä, jotka ovat inhimillisen avun tarpeessa ja vaarassa jäädä vaille koulutusta, työtä tai yhteiskunnan tarjoamia palveluja. Osa Keitaan ohjelmasta on suunnattu asiakkaiden iän tai sukupuolen mukaan. 1.2 Yhdistyksen toimintaperiaatteet, arvot ja tavoitteet Yhdistyksen toimintaperiaatteita ovat asiakaskeskeisyys, joustavuus, vuorovaikutus, erikoistuminen, avoimuus sekä aktiivinen yhteistyö ja tiedotus. Toimintaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen toimintaa ohjaa Raamatun arvopohja eli tärkeimmät arvot ovat: lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen kunnioittaminen, yhteiskristillisyys, inhimillisyys ja että jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden henkinen, hengellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen sekä elämänhallinnan paraneminen. 1.3 Toimitilat ja aukioloajat Vihreä Keidas ry:n perustama Vihreä Keidas - säätiö on vuokrannut yhdistykselle 184 m2:n toimitilat, mikä vaikuttaa positiivisesti yhdistyksen talouteen ja toiminnan vakauteen. Toimitilat sijaitsevat lähellä Sörnäisten met- 2

4 roasemaa, osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9, Helsinki. Vihreä Keidas ry sijaitsee luvun alussa valmistuneen korkean kerrostalon 1. kerroksessa, jonne on oma sisäänkäynti kadulta. Keitaan tiloja on viime vuosina korjattu paljon sekä taloyhtiön että huoneiston haltijan eli Vihreä Keidas -säätiön toimesta. Sisäilman laatuongelmat rajoittivat yhdistyksen toimintaa kolmen huoneen osalta alkuvuonna, mutta ne saatiin taloyhtiön kesä- heinäkuussa 2012 suorittamien korjaustöiden myötä korjattua, kun toimistohuoneen lattian alta poistettiin rakennusjätteet ja hajua aiheuttavat eristeet, sen alapohjaan rakennettiin tuuletus ja kaikkien kolmen huoneen lattiapinnoitteet uusittiin tiiviiksi. Remontin jälkeen Keitaan tilat järjestettiin ja sisustettiin uudelleen nykyistä tarvetta vastaaviksi. Joulukuussa 2012 presidentin kanslia lahjoitti Vihreä Keidas ry:lle kaksi kokouspöytää ja 30 hyvälaatuista pinottavaa tuolia neuvotteluhuoneeksi muutettuun entiseen pelihuoneeseen. Vihreä Keidas ry:n toimitilat saatiin hyvään kuntoon vuoden lopulla ja ne vastaavat tarvetta ja ovat viihtyisät. Kuva 1: Vihreä Keidas ry:n toimitilojen oma sisäänkäynti Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9 Vuonna 2012 Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikka oli auki maanantaista perjantaihin klo 8-16 ja lauantaisin klo Iltatoimintaa oli kesää lukuun ottamatta tiistaista perjantaihin, perjantaisin jopa klo 21 saakka. Maanantaisin iltatoimintaa oli ympäri vuoden. 2. Hallinto Yhdistyksen toiminnan laajeneminen ja yhteiskunnan kehittyminen vaativat vuonna 2012 myös hallinnon huomattavaa kehittämistä. Johtokunta hyväksyi omalta osaltaan yhdistyksen 1. toimintastrategian kokouksessaan Omavalvontasuunnitelman laatiminen käynnistettiin syksyllä Toiminnan kehittämistä ja itsearviointia palveleva palautekysely tehtiin vuoden 2012 lopulla seuraaville tahoille: asiakkaat, yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset työntekijät, henkilökunta ja johtokunta. Kysely onnistui hyvin ja sen tulokset osoittavat Keitaan toiminnan onnistuneen erittäin hyvin. Kaikkien vastaajien Keitaan toiminnasta antaman yleisarvosanan keskiarvo asteikolla 4-10 oli 8,4 ja asiakkaiden antaman yleisarvosanan keskiarvo oli 8,5. Asiakkaat arvostavat eniten sitä, että heitä kuunnellaan riittävästi, he saavat keskustella muiden ihmisten kanssa, heidän saamansa apu on laadultaan hyvää sekä heille on paljon hyötyä saamastaan tuesta ja avusta. Asiakkaat kaipaavat vielä enemmän vaikutusmahdollisuuksia Keitaan toimintaan sekä enemmän apua ja tukea arjen asioista selviytymiseen sekä kaupungin palvelujen saamiseen. Kehittämisideoiden osalta asiakkaat olivat varsin yksimielisiä siitä, että Keitaan olisi oltava auki myös viikonloppuisin ja ohjelmaan olisi lisättävä musiikin osuutta sekä luovien alojen terapioita. Helsingin kaupungin opetusvirasto valitsi kilpailutuksen perusteella Vihreä Keidas ry:n yhdeksi yhteistyökumppanikseen tuottamaan etsivän nuorisotyön palveluja Helsingissä vuonna Edellytyksenä toiminnan aloittamiselle olisi ollut, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus Vihreä Keidas ry:lle kahden nuorisotyöntekijän palkkaamista varten, mutta ministeriö epäsi avustuksen toukokuussa 2012 tekemässä avustuspäätöksessään, koska se katsoi nuorisolakiin vedoten, että Keitaan vapaaehtoisten työntekijöiden osallistuminen nuorten auttamiseen, heidän kokemuksena, kouluksensa sekä puuttuvan työsuhteen perusteella ei ollut riittävän vastuullista ja olisi voinut mm. vaa- 3

5 rantaa salassapitosäännöksiä. Vihreä Keidas ry oli opetusviraston järjestämän kilpailutuksen yhteydessä kuvannut toiminnanjohtajana ja palkattavien nuorisotyöntekijöiden tukena toimivan viiden vapaaehtoisen työntekijän kokemusta ja pätevyyttä, jotka olivat myös johtokunnan jäseniä, Neljällä heistä oli vähintään yksi alansa ylempi korkeakoulututkinto (mm. kahdella teologian kandidaatin tutkinto) ja yhdellä diakonin tutkinto sekä kaikilla pitkä työkokemus omalla alallaan, kolmen kokemus oli seurakuntatyössä. Nämä tiedot eivät luonnollisesti käyneet ilmi suppeasta ministeriölle lähetetystä hakemuslomakkeesta. Etsivän nuorisotyön käynnistyminen olisi vahvistanut erittäin hyvin yhdistyksen syrjäytymistä ja päihteiden käyttöä ennalta ehkäisevää nuorisotyötä sekä yhteistyön edellytyksiä kaupungin ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. 2.1 Jäsenet Vuoden 2012 joulukuussa yhdistyksellä oli 165 jäsentä. Jäsenmaksu oli 15, eläkeläisillä, työttömillä ja opiskelijoilla 7. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin , jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuoden 2012 aikana jäsenille lähetettiin kolme jäsenkirjettä. 2.2 Johtokunta Jäsenet alkaen: Pekka Hallikainen, DI, puheenjohtaja Harri Liuksiala, varapuheenjohtaja, teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja Ulf Emeleus, DI, TM, pastori Inger Aalto Isabel Fernandez Garcia, opiskelija Mikko Rautakorpi, FM, TM, pastori Esa Uusi-Kerttula, TM Kaarlo Melander, ekonomi, maallikkosaarnaaja Varajäsenet: 1. Nina Klemmt diakoni 2. Pentti Laurikkala Kuva 2: Vihreä Keidas ry:n johtokunta on aloittamassa kokoustaan. Kuvassa vasemmalta alkaen: vpj. Harri Liuksiala, pj. Pekka Hallikainen, Pentti Laurikkala, Isabel Fernandez Garcia, toiminnanjohtaja Anna-Maria Louhivirta, Mikko Rautakorpi ja Esa Uusi-Kerttula. Johtokunta kokoontui vuonna 2012 yhteensä 10 kertaa. Johtokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita eikä kulukorvauksia. Monet johtokunnan jäsenet tekivät johtokuntatyöskentelyn lisäksi vapaaehtoistyötä asiantuntijoina mm. Vihreä Keidas ry:n hengellisessä ryhmässä ja yhdistyksen hallinnossa. Johtokunnan jäsenet osallistuivat myös juhlien, leirien ja retkien järjestämiseen. Taloustoimikuntaan kuuluivat johtokunnan puheenjohtaja, rahastonhoitaja /sihteeri ja toiminnanjohtaja. Toimikunta valmisteli talous- ja henkilöstöasioita johtokunnalle esitettäväksi. 2.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat Yhdistyksen KHT tilintarkastusyhteisönä toimi Audit Polar Oy, jossa vastuullisena tilintarkastajana toimii KTM Juhani Korhonen, KHT. Toiminnantarkastajana toimi ekonomi Seppo Sarlin, jonka varatoiminnantarkastaja oli LKT Tapio Pitkänen. 2.4 Henkilökunta Vihreä Keidas ry:llä oli vuonna 2012 palkattuja työntekijöitä keskimäärin viisi, joista kolme oli kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista. 4

6 Heistä vakituisessa työsuhteessa olevia oli kaksi. Lisäksi työvoimatoimiston palkkaamana Vihreä Keidas ry:ssä suoritti työelämän valmennukseen liittyvän harjoittelun neljä henkilöä ja opintoihinsa liittyvän harjoittelun kaksi opiskelijaa, jotka opiskelivat pääkaupunkiseudun alan oppilaitoksissa. Yhdyskuntapalvelun suoritti Keitaalla kolme henkilöä. Työntekijät: Opiskelijat: Anna-Maria Louhivirta, toiminnanjohtaja. Kaius Kuusela, järjestösihteeri. Teemu Terho, päihdetyöntekijä. Pellervo Koivuluoma, vahtimestari. Juho Remes, ohjaaja. ( ) Heikki Hautamäki, järjestötyöntekijä. ( ) Harjoittelijat: Isabel Fernandez-Garzia, yhteisöpedagogiikka. Kristiina Hahtoranta, lähihoitaja. Aide-Aneli Klein, lähihoitaja. Marita Sallinen, kristillinen päihdetyö. Brahim Ahejjad Heikki Hautamäki Jani Ståhl Tommi Haasanen Anna Kiviportti Yhdyskuntapalvelu: kolme henkilöä Työelämän valmennuksessa, työharjoittelussa, kuntouttavassa Kelan tukemassa työssä olevien ja yhdyskuntapalvelua suorittavien henkilöiden määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta vuoden 2012 aikana opiskelijoiden määrän pysyessä samana. Työharjoittelun ja työelämävalmennuksen positiiviset vaikutukset henkilöiden omaan elämään on havaittavissa yllättävän nopeasti. Moni työelämävalmennuksen- tai harjoittelun Keitaalla käynyt henkilö on palkattu myöhemmin Keitaalle palkkatuen turvin työhön. Osa hakeutuu opiskelemaan työelämävalmennuksen tai työharjoittelun jälkeen. Henkilökunta, opiskelijat ja harjoittelijat kokoontuivat viikoittain yhteiseen palaveriin, jossa käsiteltiin työtehtäviä ja - tilanteita, pohdittiin toiminnan kehittämistä sekä toiminnan laatua ja arvoja. Lisäksi henkilökunta kokoontui kerran viikossa. Työterveyshuolto oli aiempaan tapaan järjestetty Vantaan työterveyshuollon liikelaitoksen kautta. Syyskuussa 2012 henkilökunnan käyttöön järjestettiin Smartum- liikunta- ja kulttuurisetelit tarkoituksena tukea henkilökunnan hyvinvointia ja liikuntaharrastusta. Vihreä Keidas ry:n työntekijöiden ja johtokunnan yhteiset kehittämis- ja virkistyspäivät pidettiin Lekholmenissa, Itä- Helsingin saaristossa ja Espoossa Kartanokylpylä Kaisankodissa Molemmissa tilaisuuksissa ideoitiin myös yhdistyksen toimintastrategiaa Vapaaehtoistyö Järjestön vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisön hyväksi vapaasta tahdosta tehtyä toimintaa, josta ei makseta rahallista vastiketta eli palkkaa. Vihreä Keidas ry:ssä oli vuonna 2012 monipuolista vapaaehtoistoimintaa, kuten esimerkiksi tilojen siistimistä ja korjaamista, ruuanlaittoa, musiikin soittoa hartauksissa ja keskusteluryhmien vetämistä. Vapaaehtoiset osallistuvat yhdistyksen järjestämien retkien, leirien, juhlien ja muiden tapahtumien järjestämiseen ja osa vapaaehtoisista toimii asiantuntijoina esimerkiksi Raamattuopetuksessa ja yhdistyksen hallinnossa. Vapaaehtoistyön määrä kasvoi vuoden aikana edelleen ja toiminta oli aktiivista. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli yhteensä yli 50. Vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus olivat Keitaan Kohtaamispaikan päivittäisessä toiminnassa näkyvä ja merkittävä voimavara. Kohtaamispaikan kahvion tehtävät, keskuste- 5

7 luryhmät ja kerhotoiminta toimivat vertaistuen ja vapaaehtoistyön turvin palkatun henkilökunnan luodessa puitteet, tuen ja perehdytyksen. Keitaan korkeatasoisen hengellisen ryhmän osuus Keitaan asiakkaiden henkisessä ja hengellisessä tukemisessa oli hyvin merkittävä. 3. Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikkoohjelma MAANANTAI toimistotyöpäivä klo 8-10 palveluohjaus klo 9.30 vapaaehtoistyötä klo 10 henkilöstöpalaveri klo 15 Keidas suljetaan TIISTAI klo 8-10 palveluohjaus klo Kohtaamispaikka auki klo 12 ruokailu klo 13 Raamattuopetus klo Rukouspiiri KESKIVIIKKO klo 8-10 palveluohjaus klo Kohtaamispaikka auki klo 12 ruokailu klo 13 Sanan paikka klo A-klinikan työntekijä tavattavissa Keitaalla klo Raamattupiiri TORSTAI klo 8-10 palveluohjaus klo Kohtaamispaikka auki klo Samaria ry, leipäkirkko klo Keidas-ryhmä PERJANTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 10 vapaaehtoistyö alkaa klo 12 ruokailu klo Kohtaamispaikka auki klo Kristillinen ilta LAUANTAI klo Kohtaamispaikka auki Kesällä jalkauduttiin päivittäin puistoihin ja nuorten kokoontumispaikoille. Myös kesällä pidettiin Keitaan kohtaamispaikka auki, koska monet järjestöt olivat ainakin osan kesästä suljettuina ja asiakkaat kokivat Keitaan aukiolon silloin hyvin tarpeelliseksi. Kuva 3: Vihreä Keidas ry:n oman toiminnan asiakasmäärien kehitys kuukausittain vuonna

8 Vihreä Keidas ry:n toiminta toteutui vuonna 2012 hyvin toimintasuunnitelman mukaisesti. Asiakasmäärät kasvoivat edellisestä vuodesta 43 %. Vapaaehtoistyö, vertaistukitoiminta ja yhteistyö muiden järjestöjen sekä alan toimijoiden kanssa kehittyivät myönteisesti. Yhdistyksen pitkäjänteinen, matalan kynnyksen periaatteella tapahtuva toiminta oli hyvin tarpeellista. Toimintaa arvioitiin syksyn 2011 tapaan uudella kyselyllä, joka toteutettiin marraskuussa Asiakaskyselyn vastausten perusteella voidaan todeta toiminnan vastaavan tarkoitustaan ja saavuttaneen toiminnalle asetetut tavoitteet. Asiakaskyselyssä tuli esille, että asiakkaat kokivat Keitaalla käymisen tuoneen sisältöä heidän elämäänsä ja elämänhallinnan parantuneen. He kokivat myönteisenä myös mahdollisuuden vaikuttaa Keitaan toiminnan sisältöön (ryhmätoiminta ja vertaistuki). sisäänpääsyä odottavia asiakkaita. Joillakin heistä oli hoidettavana asuntolapaikan haku, joku halusi päästä päihdekatkaisuhoitoon, joku tarvitsi apua yhteydenotossa sosiaalityöntekijään, jotkut tarvitsivat apua erilaisten papereiden ja hakemusten täyttämisessä. Ohjelmaa järjestettiin päivisin tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin. Vapaaehtoistyöhön ja vertaistukitoiminnan kehittämiseen keskityttiin maanantaisin ja perjantaisin. Kaikille avoin maksuton ruokailu järjestettiin joka päivä, myös lauantaisin, klo 12. Iltaisin ryhmätoimintaa järjestettiin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Lauantaisin Keitaan Kohtaamispaikka toimi klo Lauantain aukiolot toteutettiin vapaaehtoisten työntekijöiden avustuksella. Varsinaisen viikko-ohjelman lisäksi Keitaalla pidettiin esimerkiksi elokuva-iltoja, pitsa- ja musiikki-iltoja ja peli-iltoja. Järjestettyä iltaohjelmaa merkittävämmäksi kasvoi vuoden aikana asiakkaiden tarve ja toiveet yhteisestä ajanvietosta Keitaalla iltaisin ja viikonloppuisin. Yhteinen ajankäyttö koettiin eheyttäväksi ja päihteiden väärinkäyttöä ehkäiseväksi. Kuva 4: Sukupuolijakauma vuonna Palvelut Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikka toimii Helsingin Sörnäisissä Vilhonvuorenkatu 7-9 sijaitsevissa Vihreä Keidas-säätiöltä vuokratuissa tiloissa tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo ja lauantaisin klo Palveluohjaus aloitettiin arkiaamuisin klo 8. Vihreä Keidas ry oli vuonna 2011 koko vuoden avoinna, myös pitkien juhlapyhien aikaan järjestettiin aukioloaikoja niin, että Keitaan Kohtaamispaikka oli korkeintaan kaksi perättäistä päivää kiinni. Palveluohjaus aloitettiin arkisin klo 8. Aamuisille tulijoille oli tarjolla kahvia ja pullaa tai leipää. Toisinaan jo ennen klo 8 aamulla yhdistyksen oven eteen oli kertynyt joukko 3.3 Ryhmätoiminta Maanantaisin Keitaalla oli toimistotyöpäivä ja vapaaehtoistyöpäivä. Vapaaehtoiset keittiöja siivoustyöntekijät olivat Keitaalla vapaaehtoistyössä klo 10-14, jolloin he osallistuivat keittiötöihin (kaupassa käynti, ruuanlaitto ja siisteyden ylläpitäminen) tai esimerkiksi siivoustöihin (hyllyjen ja lehtitelineiden järjestäminen, yleinen siivous ja pyykinpesu). Päivä päättyi vapaaehtoisten yhteiseen lounashetkeen. Maanantai-iltaisin Keitaalla kokoontui NA -ryhmä. Tiistaisin klo 13 oli ohjelmassa Sanan paikka, jonka vapaaehtoiset itse viikoittain järjestivät. Sanan paikassa nostettiin esille jokin Raamatun kohta, josta keskusteltiin. Sanan paikan musiikista vastasi Keitaalla toimiva vapaaehtois-kitaristi, lauluun osallistuivat kaikki halukkaat. Tiistai-iltaisin Keitaalla toimi Miesten ryhmä, jonka järjesti joukko 7

9 vapaaehtoisia, vertaistukeen pystyviä miehiä. Tiistai-illan miesten ryhmä muuttui kevään aikana Raamattupiiriksi asiakkaiden toivomuksesta. Keskiviikkoisin Keitaalla järjestettiin jo useita vuosia jatkunutta Raamattuopetusta klo 13 alkaen. Korkeatasoisesta opetuksesta vastasi pastori Ulf Emeleuksen johdolla toiminut yhdistyksen Hengellinen ryhmä, jonka panos Keitaan hengellisessä työssä on merkittävä. Nelihenkinen Hengellinen ryhmä ammatillisesti pätevine jäsenineen osallistuu myös juhlien ja muiden tapahtumien yhteydessä pidettävien hartaustilaisuuksien järjestämiseen. Ryhmä toimii tarvittaessa myös sekä keskustelu- että rukousapuna Keitaan asiakkaille ja jäsenille. Keskiviikko-iltaisin toimi vuoden mittaan kolme eri iltaryhmää, Elämän puolelle -ryhmä, keskusteluryhmä ja taideterapiaryhmä (ammatillisesti pätevän taideterapeutin vetämänä). Ne toteutettiin vapaaehtoistyönä. Torstai-päivän toiminta toteutettiin yhteistyössä Samaria ry:n kanssa, joka vastasi päivän ohjelmasta sekä leipä- ja kahvitarjoilusta asiakkaille. Torstai-iltaisin Keitaalla kokoontui Naisten ryhmä, jonka ohjelmassa oli keskustelua, Raamatun lukua, käsitöitä ja askartelua. Syyskaudella Naisten ryhmä muutettiin sekaryhmäksi nimeltään Keidas-ryhmä. Muutos tehtiin asiakkaiden toivomuksesta ja oli onnistunut ratkaisu. Perjantaisin pidettiin Keitaalla siivouspäivä, johon kaikki aamulla paikalla olleet osallistuivat. Aamuinen siivoustuokio päättyi klo 12 alkavaan lounaaseen, joka oli vapaaehtoisten tekemä lämmin ruoka. Perjantai-iltaisin Keitaalla oli iltatoimintaa, etsivää nuorisotyötä tai kahvilatoimintaa. Välillä perjantai- iltaisin keitaalaiset osallistuivat One Way Mission ry:n vetämään etsivään työhön Helsingin keskustassa ja sen hartaustilaisuuksiin. Ennalta ehkäisevä ja korjaava työ kuuluu yhdistyksen päivittäiseen perustehtävään kuten palveluohjaus ja asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen. Ohjaus, neuvonta, keskusteluapu, vertaistuki, ryhmätoiminta ja mahdollisuus vapaaehtoistyöhön kuuluvat päivittäiseen toimintaan. Osallistuminen yhdessäoloon ja yhteiseen toimintaan turvallisessa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä vaikuttavat monen tukea tarvitsevan asiakkaan elämään positiivisesti. Kuva 5. Vihreä Keidas ry:n joulujuhla 2012 Tapahtumia, joissa vapaaehtoiset ovat olleet vuoden aikana vahvasti mukana: Vihreä Keidas ry/ Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmä Kallio kukkii ja Kallio kipinöi - tapahtumat Kurvin alueen siivouspäivä Vihreä Keidas ry/ Kevättalkoot Vihreä Keidas ry/ Kevätjuhla Tarpoila/ Aamuhartaus VETY -verkostotapaaminen Lähityöpuistopäivään Katri Valan puistossa Koko perheen vappu ja Jeesus-marssi Urbaani unelma-tapahtuma Kurvin alueen siivouspäivä (Kujato) Asunnottomien yö Menu-messut Vihreä Keidas ry/ Hartauspäivä Merihiekassa Vihreä Keidas ry/ Joulujuhla 8

10 Yhdistyksen kevätjuhla pidettiin ja joulujuhla Juhliin kutsuttiin jäsenet, asiakkaat, johtokunta, vapaaehtoiset ja yhteistyötahojen edustajat. saadun palautteen mukana koettu eheyttävänä ja vahvistavana, hiljentymisen mahdollistavana hetkenä. Vapaaehtoistyön kehittämispäivä pidettiin Keitaalla 4 kertaa. Henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen virkistyspäivä pidettiin Lekholmenissa , jossa kehitettiin myös yhdistyksen strategiaa. Asiakkaille järjestettiin vuoden mittaan 4 päiväretkeä ja 10 hartauspäivää, joista 2 vietettiin Merihiekan seurakuntakeskuksessa Vuosaaressa. Lisäksi järjestettiin asiakkaille yksi viiden päivän, , mittainen leiri Niemikotisäätiön omistamissa tiloissa Iitin Kesäharjussa. Kuva 7. Sta Klaran opintomatkalaisia Tukholmassa 4. Koulutustilaisuudet Vuoden 2012 aikana Vihreä Keidas ry:n henkilö- tai johtokunnanjäseniä osallistui seuraaviin koulutustilaisuuksiin: Kuva 6. Keitaan ehtoollistila Syyskuussa 2012 Keitaalta lähti 12-hengen ryhmä opintomatkalle Ruotsiin, Tukholmaan. Matkan tarkoitus oli tutustua Tukholmassa toimivaan Sta Klaran seurakuntaan osallistumalla kirkon katu- ja diakoniatyöhön. Matka oli antoisa retki naapurimaan pääkaupungissa tehtävään yhteiskristilliseen päihdetyöhön. Matkan tuloksena Sta Klaran seurakunnassa olevia toimintamalleja siirtyi Keitaan toimintaan, kuten aamuhartaustoiminta ja liikkuva katutyö. Aamuhartaustoiminta on kasvattanut suosiotaan osana Keitaan toimintaa niin, että arkiaamujen lisäksi hartaus pidetään nykyisin myös lauantaisin. Musiikkipitoinen aamuhartaus, jossa luetaan Raamattua, on asiakkailta Hesoten Mielenterveys- ja päihdetyön päivä Työhyvinvointi -aiheinen aluetapaaminen (Sininauhaliitto) RAY:n järjestämä järjestöjen viestintäpäivä Tupakka, päihteet ja (raha)pelit laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisyyn tilaisuus (THL) Koulutus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurantaa koskevista määräyksistä (Sininauhaliitto) Palveluohjaus -koulutus (Kujato) Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan peruskoulutus SiniCrew -tapahtuma (Sininauhaliitto) Hygieniapassikoulutus ja hygieniaosaamistesti 9

11 5. Tiedotus ja raportointi Vihreä Keidas ry:llä oli omat kotisivut osoitteessa Kotisivuja päivitettiin viikoittain ja kotisivut toimivat merkittävänä tiedotuskanavana jäsenille, yhteistyötahoille ja asiakkaille. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kolme jäsenkirjettä. Vihreä Keidas ry:n facebook keräsi lukuisan määrän facebook -jäseniä. Facebookilla tavoitettiin erityisesti nuoria ja sitä käytettiin myös päivittäisten tapahtumien ilmoitusvälineenä. Vihreä Keidas ry järjesti yhdistyksen logo-kilpailun, joka päättyi Ehdotuksia Vihreä Keidas ry:n uudeksi logoksi tuli 4 osallistujalta. Kilpailun voittajaksi yhdistyksen johtokunta valitsi Rami Roppon logo-ehdotuksen. Vihreä Keidas ry:n uutta logoa on jo käytetty esimerkiksi Keitaan huppareissa ja jäsenkirjeissä. Vihreä Keidas ry:n toimintaa kirjattiin ja tilastoitiin viikoittain. Raportointia tehtiin suullisesti ja kirjallisesti. Ajankohtaiskatsauksissa johtokunnan kokouksissa kerrottiin toiminnasta suullisesti ja tuotiin esille ja käsiteltiin tarvittaessa kirjallisia tilastoja ja raportteja. Vihreä keidas ry:n yhteistoimintakeskuksen kehittämishankkeen ohjausryhmässä ja muissa yhteistyöverkostotapaamisissa raportoitiin suullisesti toiminnan tilasta. Kirjaamisen ja kävijätilastojen pohjalta koottiin kirjalliset raportit ja asiakastilastot. Toimintaraportit tehtiin neljännesvuosittain ja niiden perusteella vuosiraportit. Kullekin rahoittajataholle tehtiin selvitykset avustusten käytöstä. Sairaanhoitajaopiskelijat Tuire Konttinen ja Laura-Kristiina Timonen ovat aloittaneet tekemään opinnäytetyötä, jonka nimi on Vertaistuki päihdetyössä Vihreä Keidas ry:ssä. Opinnäytetyö valmistuu keväällä Sosionomi-diakoniopiskelija Mette Skyttä on aloittanut tekemään opinnäytetyötään Vihreä Keidas ry:ssä. Aiheena on Vapaaehtoistyö kristillisessä päihdetyöjärjestössä. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua toukokuussa Vihreä Keidas ry:n toiminnasta ja asiakkaista mediassa: Sana Plus, , juttu: Ei on Pyhä sana Pitkospuut, , juttu: Isabel löysi todellisen vapauden Ilta-Sanomat, , juttu: Matala kynnys Muutoksen ja eheytymisen erikoislehdessä Uusi toivo oli numerossa 4/2012 koko aukeaman kirjoitus Vihreä Keidas ry:n päivätoiminnasta 6. Yhteistyö Yhdistyksen yhteistyöverkosto laajeni edelleen. RAY:n rahoittaman Yhteistoimintakeskus projektin myötävaikutuksella ja se vaikutti sekä toiminnan että yhteistyötahojen määrän kasvuun. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, Helsingin sosiaalivirasto, Helsingin Opetusvirasto ja Nuorten työpajat, Nuorisoasiainkeskus, Eteläinen A-klinikka, Kallion seurakunta, Samaria ry, Vva ry, Omaiset Huumetyön Tukena ry, Takaisin Elämään ry ja Miessakit ry. Yhteistyö kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Uusien toimijoiden osallistuminen Keitaan toimintaan näkyi selkeästi Keitaan päivätoiminnassa ja kävijöiden arjessa niin ryhmätoiminnan lisääntymisenä kuin myös neuvonnan, ohjauksen ja konkreettisen tuen lisääntymisenä. Vuoden 2012 aikana Vihreä Keidas ry:n toiminta kokosi yhteen sekä saman alan että saman alueen toimijoita. Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijärjestöt tekivät järjestön toimintaa näkyväksi Kurvin alueella. Kujato -verkosto tekee yhdessä vaikuttamistyötä, järjestää talkoita ja tapahtumia, kouluttautuu ja virkistyy! Se mahdollisti asiakkaiden edun mukaisen toiminnan kasvun ja helpotti 10

12 asiakkaiden tavoittamista ja palveluiden saatavuutta. 6.1 Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukeman projektin tavoitteena on kehittää Vihreästä Keitaasta laadukas, pääasiassa kristillistä päihdetyötä Helsingissä tekevien kansalaisjärjestöjen verkostoitunut toimintakeskus. Sen lähtökohtina ovat asiakaskeskeisyys, matalan kynnyksen periaate, syrjäytymistä sekä päihteiden käyttöä ennalta ehkäisevä työ. Ennalta ehkäisevässä työssä kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja korjaavassa työssä nuoret aikuiset ja aikuiset. Tavoitteena on tarjota turvaverkko erityisesti niille väestöryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä julkisten palvelujen ulkopuolelle. Tavoitteena on antaa asiakkaille ja heidän omaisilleen aikaisempaa enemmän henkistä sekä hengellistä vahvistusta sekä teemaryhmissä että henkilökohtaisesti ja lisätä tuen sekä ohjauksen antamista niin, että he voivat saada paremmin tarvitsemiaan julkisia ja yhteistyöverkoston tarjoamia palveluja. Tavoitteena on kehittää syrjäytymisen ehkäisyn ja päihdetyön yhteistyöverkostoa entistä laajemmaksi ja tiiviimmäksi niin, että järjestöt voivat projektin myötä entistä enemmän erikoistua omien vahvuuksiensa perusteella ja hyödyntää asiakkaiden auttamistyössään toistensa palveluja, osaamista, kokemuksia, verkostoja sekä muita resursseja ja tuottaa palveluja sekä tehdä valistustyötä myös yhdessä. Yhteistoimintakeskuksen kehittämishankkeeseen palkatut kaksi työntekijää, päihdetyöntekijä ja järjestösihteeri, aloittivat työnsä jo edellisenä vuonna ja samalla toiminnanohjaajan työkuva muutettiin toiminnanjohtajaksi. Kuva 8: Yhteistoimintakeskuksen toimijoiden muodostama asiakkaan tukiverkosto 11

13 Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmän kokoukset pidettiin , ja kolmas syksyllä Ohjausryhmä: Vihreä Keidas ry: Pekka Hallikainen pj. ja Ulf Emeleus vpj. Anna-Maria Louhivirta, toiminnanjohtaja, projektipäällikkö ja Kaius Kuusela, järjestösihteeri Vapaaehtoistyöntekijä: Esa Palenius Eteläinen A-Klinikka, Sörnäisten toimipiste: Viveca Schoultz ja Matti Kekkonen Helsingin Nuorisoasema: Tarja Sorvari Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuorten työpajat: Tarja Taskinen Miessakit ry: Tomi Timperi ja Jarmo Holttinen Samaria ry: One Tirkkonen Sininauhasäätiö: Satu Taiveaho, Juha Järvinen ja Ruth Marttinen Vailla Vakinaista Asuntoa ry: Juhani Haapamäki Kallion seurakunta: Nina Klemmt Omaiset Huumetyön Tukena ry: Anne Puonti Takaisin Elämään ry: Pirjo Ahvenainen ja Toni Willo Tukiyhdistys Karvinen ry: Inger Kavaleff-Aalto Klaari: Päivi Kuusela RAY:n tukeman kehittämisprojektin myötä yhdistyksen toiminta ja yhteistyö- ja vapaaehtoistyöverkosto kehittyivät vuonna 2012 erittäin hyvin. Voimakkaasti kasvaneelle asiakasjoukolle voitiin antaa aikaisempaa enemmän, monipuolisempaa ja laadukkaampaa palvelua, johon asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä. 7. Talous Kansalaistoiminnassa tarvitaan perusrahoitus toiminnan organisoimista varten. Päihdetyötä tekevä järjestö tarvitsee toimitilat, hallinnon ja henkilökunnan perustehtävien ja jatkuvuuden ylläpitämiseen. Yhdistyksen vahvuutena on peruskorjattu ja edullinen vuokrahuoneisto, joka mahdollistaa toiminnan, vapaaehtoistyön sekä yhteistyön ja sen kehittämisen muiden vastaavaa työtä tekevien toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toimitiloja on viime vuosina korjattu taloyhtiön toimesta paljon, mutta siitä huolimatta alkuvuonna 2012 toimintaa haittasi kahden huoneen huono sisäilma. Korjaustyöt tehtiin kesällä 2012 ja elokuussa toimitilat saatiin hyvään kuntoon. Yhteiskunnan näkökulmasta vapaaehtoiset työntekijät monipuolistavat yhdistyksen tarjoamia palveluja ja asiantuntemusta sekä tekevät ne hyvin edulliseksi, koska vapaaehtoisille ei makseta palkkaa, kulukorvauksia, työnantajan sosiaalimaksuja eikä lomakorvauksia. Toisaalta vapaaehtoiset työntekijät eivät yleensä sitoudu olemaan jatkuvasti käytettävissä, mutta heidän työpanostaan voidaan usein kohdistaa kriittisiin työvaiheisiin. Kansalaisjärjestön etuna on myös asiakkaiden inhimillinen ja kokonaisvaltainen kohtelu ilman byrokratiaa, joka on vaikeuksissa olevien asiakkaiden auttamisessa hyvin tärkeätä. Vihreä Keidas ry:n henkilökunnassa tapahtui vuonna 2012 jonkin verran muutoksia. RAY:n kolmevuotinen avustus Yhteistoimintakeskuksen kehittämiseen mahdollisti edelleen kahden työntekijän, nimittäin päihdetyöntekijän ja osa-aikaisen järjestösihteerin palkkaamisen vuonna Työllistämistuet mahdollistivat alkuvuonna yhden ohjaajan ja loppuvuonna yhden järjestötyöntekijän palkkaamisen Harjoittelijoiden ja työelämän valmennuksessa olevien henkilöiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Toiminnan kulut kasvoivat ,08 euroa eli 10,3 % edellisen vuoden ,94 eurosta ,02 euroon. Toimintaa pystyttiin kehittämään merkittävästi ja se näkyi lisääntyneinä aukioloaikoina ja vertaistukiryhmien ja yhteistyön lisääntymisenä, lisääntyneenä asiakkaille tarjottuna virkistystoimintana ja asiakasmäärien 43 % kasvuna. Vuoden 2012 toiminnan tulos oli 4 183,57 euroa ylijäämäinen, sillä toiminta sopeutettiin vuoden aikana toteutuneisiin tuloihin. Opetusja kulttuuriministeriöltä ei saatu anottua euron avustusta etsivään nuorisotyöhön. Säästöt kohdistettiin henkilöstökuluihin niin, että ei palkattu kahta nuorisotyöntekijää. 12

14 Johtokunta oli päättänyt siirtää RAY:n vuodelle 2011 myöntämästä :n avustuksesta siirrettiin vuodelle 2012, jotta voitiin varmistaa päihdetyötekijän ja järjestösihteerin palkkaaminen koko vuodeksi 2012.Vastaavasti vuoden 2012 talousarvio oli laadittu siten, että RAY:n vuodelle 2012 myöntämästä avustuksesta siirrettiin vuodelle Vuosikokouksen hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon verrattuna tulot alittuivat ,41 ja menot alittuivat ,98. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 9126,89 eli 7,9 % ja käyttömenot 7 009,80 eli 16,6 %. Henkilöstökulujen osuus kuluista oli 71,6 %. Yhdistyksellä on epävarmoja saatavia asiakkaalta, joka rikkoi yhdistyksen alttaritauluna toimineen lasimaalauksen. Helsingin käräjäoikeuden tekemän päätöksen mukainen korvaussumma on lain mukaisine viivästyskorkoineen (8 %). Asiakas on ulosoton kautta mennessä lyhentänyt vain korkoja yhteensä 57,99. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion vuokrasaatavaa koskevassa takausasiassa, jonka mukaan vuokralainen ja Vihreä Keidas ry (silloisen toiminnanjohtajan yksin Vihreä Keidas ry:n puolesta antaman asiakkaan vuokrasopimuksen takauksen perusteella) velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan asunnon omistajalle vuodelta 2010 peräisin olevat 2640 maksamattomat vuokrat ja oikeudenkäyntikulut 570 korkoineen. Vihreä Keidas ry valitti päätöksestä Helsingin hovioikeuteen, joka myönsi sille valitusluvan, mutta hovioikeus piti päätöksessään käräjäoikeuden tuomion ennallaan. Johtokunta päätti tyytyä hovioikeuden päätökseen ja maksoi takauksesta aiheutuneet kulut 4046,90 euroa kokonaan yksin, koska vuokralainen oli varaton. Johtokunta ei ottanut mennessä kantaa siihen, hakeeko se vuokralaisen osuutta maksamattomasta vuokrasta, koroista ja oikeudenkäyntikuluista ulosottomenettelyllä, sillä se edellyttää käräjäoikeuden päätöstä. Vihreä Keidas ry:llä on ruoka- yms. päivittäisostoksia varten tili Hämeentiellä sijaitsevassa K-Market Ruokapysäkissä. Syys- ja lokakuussa siihen aikaan yhdistyksen asiakkaana ollut henkilö oli luvatta tehnyt ostoksia yhdistyksen tilille useiden satojen eurojen edestä. Asiasta on tehty ko. henkilön kanssa sopimus niin, että hänen tulisi korvata ostoksista aiheutuneita kuluja kuukausittain. Vankilatuomion vuoksi maksut ovat viivästyneet. Jenny ja Antti Wihurin Rahasto on vuosikymmenien ajan ratkaisevalla tavalla tukenut Vihreä Keidas ry:n toimintaa. Yhdistys on voinut luottaa siihen, että arvokasta työtä on pystytty jatkamaan, vaikka muissa avustuksissa on ollut suuriakin vuosivaihteluja. RAY:n myöntämä kolmevuotinen avustus oli ratkaiseva tekijä toiminnan laajentumiselle vuonna 2011 ja Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta tuki vuonna 2012 merkittävästi Vihreän Keitaan ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja muuta toimintaa. Kulmakoulusäätiö oli vuonna 2012 yhdistyksen tärkeä nuorisotyön tukija. Tunkelon Säätiö on tukenut useana vuonna yhdistyksen nuorisotoimintaa. Vuoden 2012 lopussa Presidentin kansliasta saatu huonekalulahjoitus oli hyvin tarpeellinen ja helpottaa vuonna 2013 yhdistyksen taloutta. Yritysten ruokalahjoitukset loivat edellytyksiä yhdistyksen usein köyhille ja aliravituille asiakkaille tarjoamille ruoka- ja kahvitarjoiluille. Yhdistyksen vuonna 2012 saamat avustukset Jenny ja Antti Wihurin rahasto Raha-automaattiyhdistys Helsingin kaupunki Sosiaalilautakunta, päihdetyö Helsingin kaupunki Sosiaalilautakunta, yleisavustus Kulmakoulusäätiö Tunkelon säätiö Vihreä Keidas ry toivoo, että sen toiminnan tukijat - yhteisöt ja yksityiset myös tulevaisuudessa tukevat sen arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vaikeuksissa olevien lähimmäisten auttamiseksi. 13

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Vuoden 2012 saavutus: Vihreä Keidas ry:n toiminta vakiintui, monipuolistui ja asiakasmäärät kasvoivat voimakkaasti Johtokunta 29.1.2013 Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI puh. (09)

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Vuoden 2013 saavutus: Asiakkaan toipumispolku kehittyi ja asiakasmäärän voimakas kasvu jatkui Vuosikokous 25.3.2014 Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI puh. (09) 739 454 toimisto@vihreakeidas.fi

Lisätiedot

Vihreä Keidas ry. Toimintakertomus 2011. Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana

Vihreä Keidas ry. Toimintakertomus 2011. Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana Vihreä Keidas ry Toimintakertomus 2011 Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana Vuosikokous 21.3.2012 Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Vihreä Keidas ry Toimintakertomus 2010 Vuoden 2010 saavutus: Vihreä Keidas ry:n toimintaedellytykset saatiin hyvään kuntoon vuoden 2010 lopulla Vuosikokous 28.03.2011 Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima säätiö, jonne on koottu ensisijaisesti asumiseen liittyvää asiantuntemusta. Pääkaupunkiseudulla olemme merkittävä tukiasuntojen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014

HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014 HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. RESURSSIT 2.1 Toimitilat 2.2 Henkilöresurssit 3. KOULUTUSTOIMINTA

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4

VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VUOSI 2013 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS ja KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 4 YHDISTYKSEN HALLINTO 4 VARSINAINEN TOIMINTA Ryhmäkoti Kaisla 5 Päiväpaikka Villa 7 Hoitokoti

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti

M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti Asuinympäristöihin kohdennettu päihdehaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kehittämishanke yhteisöjen voimavaroja käyttäen Hämeenlinna kesäkuu 2008 Antti Pelto-Huikko

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 1 MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 3 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 5 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 5

Lisätiedot