Toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2013 Vuoden 2013 saavutus: Asiakkaan toipumispolku kehittyi ja asiakasmäärän voimakas kasvu jatkui Vuosikokous Vilhonvuorenkatu HELSINKI puh. (09)

2 SISÄLTÖ 1. Toiminnan lähtökohdat Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Yhdistyksen toimintaperiaatteet, arvot ja tavoitteet Toimitilat ja aukioloajat Hallinto Jäsenet Johtokunta Tilin- ja toiminnantarkastajat Henkilökunta Vapaaehtoistyö Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikko-ohjelma Palvelut Ryhmätoiminta Koulutustilaisuudet Tiedotus ja raportointi Yhteistyö Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Talous

3 VIHREÄ KEIDAS RY 1. Toiminnan lähtökohdat Yksinäisyys, syrjäytyminen ja muut sosiaaliset ongelmat, kuten päihteiden väärinkäyttö, kärjistyvät pääkaupunkiseudulla, jossa on kiihkeä elämänrytmi, paljon rikkinäisiä perheitä, juurettomuutta, asunnottomuutta ja hatarat sosiaaliset turvaverkot. Nämä ongelmat liittyvät usein toisiinsa ja ne muodostavat hyvin kehittyneessä suomalaisessa yhteiskunnassa vaikean ongelmakokonaisuuden, jonka ratkaisemiseen kannattaa uhrata riittävästi henkisiä ja aineellisia voimavaroja. Vihreä Keidas ry, joka on suurelta osin vapaaehtoistyöhön perustuva kansalaisjärjestö, on vuodesta 1966 alkaen tehnyt yhteiskristilliseltä arvopohjalta matalan kynnyksen periaatteella ennalta ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä Helsingissä. Se on yksi Suomen vanhimmista huumaavien aineiden väärinkäyttöä ehkäisevistä järjestöistä. Vuonna 2013 Vihreä Keidas ry:n perustamisesta oli kulunut 47 vuotta. RAY:n avustuksen avulla vuonna 2011 hyvin käynnistynyt Vihreä Keidas ry:n kolmevuotinen Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti vakiintui vuonna 2013 osaksi Keitaan kehittyvää toimintaa. Vuosikokous hyväksyi johtokunnan ja henkilökunnan yhteistyössä laatiman yhdistyksen ensimmäisen toimintastrategian kokouksessaan Vuoden 2013 tavoitteet saavutettiin hyvin. Yhteistyöverkosto kehittyi edelleen. Keitaan toiminta monipuolistui, aukioloajat lisääntyivät ja asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan (28 % edellisvuodesta), mutta toiminnan kustannukset pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Avuntarpeessa olevien ihmisten aktiivinen hakeutuminen Keitaan inhimillisen toiminnan piiriin ja toipumiskokemukset sekä asiakkaiden antama erittäin hyvä palaute ovat osoitus matalan kynnyksen periaatteella toimivan kristillisen päihdetyön tärkeydestä Kurvin alueella. 1.1 Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Vihreä Keidas ry on vapaaehtoistyöhön perustava, yhteiskristilliseltä pohjalta päihdetyötä tekevä järjestö. Se kannustaa lähimmäisiä rakkauden tekoihin ja auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään ja terveeseen elämään sekä heidän tavoitteidensa toteuttamiseen. Vihreä Keidas ry tunnetaan päihderiippuvuuksista vapaan elämän rohkeana edistäjänä. Yhdistyksen toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset ja heidän läheisensä, jotka ovat inhimillisen avun tarpeessa ja vaarassa jäädä vaille koulutusta, työtä tai yhteiskunnan tarjoamia palveluja. Osa Keitaan ohjelmasta on suunnattu asiakkaiden iän tai sukupuolen mukaan. 1.2 Yhdistyksen toimintaperiaatteet, arvot ja tavoitteet Yhdistyksen toimintaperiaatteita ovat asiakaskeskeisyys, joustavuus, vuorovaikutus, erikoistuminen, avoimuus sekä aktiivinen yhteistyö ja tiedotus. Toimintaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen toimintaa ohjaa Raamatun arvopohja eli tärkeimmät arvot ovat: lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen kunnioittaminen, yhteiskristillisyys, inhimillisyys ja että jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden henkinen, hengellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen sekä elämänhallinnan paraneminen. 1.3 Toimitilat ja aukioloajat Vihreä Keidas ry:n perustama Vihreä Keidas - säätiö on vuokrannut yhdistykselle 184 m2:n toimitilat, mikä vaikuttaa positiivisesti yhdistyksen talouteen ja toiminnan vakauteen. Toimitilat sijaitsevat lähellä Sörnäisten met- 2

4 roasemaa, osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9, Helsinki. Vihreä Keidas ry sijaitsee luvun alussa valmistuneen korkean kerrostalon 1. kerroksessa, jonne on oma sisäänkäynti kadulta. Keitaan tiloja on viime vuosina korjattu paljon sekä taloyhtiön että huoneiston haltijan eli Vihreä Keidas -säätiön toimesta. Verkkoisännöinti.fi Oy:n tekninen henkilökunta totesi lokakuussa 2013 vesivaurion Keitaan Kohtaamispaikan kylpyhuoneen ja ehtoollishuoneen välisessä seinässä. Syyksi epäiltiin kallioperästä kapillaarisesti seinään noussutta kosteutta. Kylpyhuoneen ja ehtoollishuoneen seinää ja kokoustilaan johtavan käytävän lattiaa purettiin osittain. Lisäksi kylpyhuoneen lattia purettiin kokonaisuudessaan. Remontin odotetaan kestävän useita kuukausia. Yhdistyksen toiminnan laajeneminen ja yhteiskunnan kehittyminen vaativat vuonna 2013 myös hallinnon jatkuvaa kehittämistä. Vuosikokous hyväksyi omalta osaltaan yhdistyksen 1. toimintastrategian kokouksessaan Omavalvontasuunnitelman laatimista jatkettiin vuonna Toiminnan kehittämistä ja itsearviointia palveleva palautekysely tehtiin vuoden 2013 lopulla seuraaville tahoille: asiakkaat, yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset työntekijät, henkilökunta ja johtokunta. Kysely onnistui hyvin ja sen tulokset osoittavat Keitaan toiminnan onnistuneen erittäin hyvin. Kaikkien vastaajien Keitaan toiminnasta antaman yleisarvosanan keskiarvo asteikolla 4-10 oli 8,4 ja asiakkaiden antaman yleisarvosanan keskiarvo oli 8,5. Asiakkaat arvostavat eniten sitä, että heitä kuunnellaan riittävästi, he saavat keskustella muiden ihmisten kanssa, heidän saamansa apu on laadultaan hyvää sekä heille on paljon hyötyä saamastaan tuesta ja avusta. Asiakkaat kaipaavat vielä enemmän vaikutusmahdollisuuksia Keitaan toimintaan sekä enemmän apua ja tukea arjen asioista selviytymiseen sekä kaupungin palvelujen saamiseen. Kehittämisideoiden osalta asiakkaat olivat varsin yksimielisiä siitä, että Keitaan olisi oltava auki myös viikonloppuisin ja ohjelmaan olisi lisättävä harrastusmahdollisuuksia. Osa yhdistyksen toimihenkilöistä ja johtokunnan jäsenistä täytti myös paikallisyhdistyksen arviointilomakkeen alkuvuodesta Se palveli yhdistyksen itsearviointia. Kuva 1: Vihreä Keidas ry:n toimitilojen oma sisäänkäynti Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9 Vuonna 2013 Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikka oli auki maanantaista perjantaihin klo 8-16 ja lauantaisin klo Iltatoimintaa oli kesää lukuun ottamatta tiistaista perjantaihin, perjantaisin jopa klo 20 saakka. Maanantaisin iltatoimintaa oli ympäri vuoden. 2. Hallinto 2.1 Jäsenet Vuoden 2013 joulukuussa yhdistyksellä oli 165 jäsentä. Yleinen jäsenmaksu oli 15, mutta eläkeläisillä, työttömillä ja opiskelijoilla 7. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin , jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuoden 2013 aikana jäsenille lähetettiin kolme jäsenkirjettä. 2.2 Johtokunta Jäsenet alkaen: Timo Mutalahti, järjestölakimies puheenjohtaja 3

5 Harri Liuksiala, varapuheenjohtaja, teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja Ulf Emeleus, DI, TM, pastori Inger Aalto Isabel Fernandez Garcia, yhteisöpedagogi Mikko Rautakorpi, FM, TM, pastori Esa Uusi-Kerttula, TM Kaarlo Melander, ekonomi, maallikkosaarnaaja Varajäsenet: 1. Nina Klemmt diakoni 2. Pentti Laurikkala Johtokunta kokoontui vuonna 2013 yhteensä 9 kertaa. Johtokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita eikä kulukorvauksia. Monet johtokunnan jäsenet tekivät johtokuntatyöskentelyn lisäksi vapaaehtoistyötä asiantuntijoina mm. Vihreä Keidas ry:n hengellisessä ryhmässä ja yhdistyksen hallinnossa. Johtokunnan jäsenet osallistuivat myös juhlien, leirien ja retkien järjestämiseen. Taloustoimikuntaan kuuluivat johtokunnan puheenjohtaja, rahastonhoitaja/sihteeri ja toiminnanjohtaja. Toimikunta valmisteli talousja henkilöstöasioita johtokunnalle esitettäväksi. 2.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat Yhdistyksen KHT tilintarkastusyhteisönä toimi Audit Polar Oy, jossa vastuullisena tilintarkastajana toimii KTM Juhani Korhonen, KHT ja toisena tilintarkastajana Risto Ekholm KHT. 2.4 Henkilökunta Vihreä Keidas ry:llä oli vuonna 2013 palkattuja työntekijöitä keskimäärin viisi, joista kaikki olivat kokoaikaista. Heistä vakituisessa työsuhteessa olevia oli yksi. Lisäksi työvoimatoimiston palkkaamana Vihreä Keidas ry:ssä suoritti työkokeiluun tai työhönvalmennukseen liittyvän harjoittelun kahdeksan henkilöä ja opintoihinsa liittyvän harjoittelun seitsemän opiskelijaa, jotka opiskelivat pääkaupunkiseudun alan oppilaitoksissa. Yhdyskuntapalvelun suoritti Keitaalla neljä henkilöä. Työntekijät: Anna-Maria Louhivirta, toiminnanjohtaja. Kaius Kuusela, järjestösihteeri. Teemu Terho, päihdetyöntekijä. Pellervo Koivuluoma, vahtimestari. ( ) Heikki Hautamäki, järjestötyöntekijä. ( ) Esa Palenius, vahtimestari. ( Jani Ståhl, ohjaaja ( ) Opiskelijat: Harjoittelijat: Sanna Nätti, lähihoitajaopiskelija Päivi Tolkkila, kristillinen päihdetyö Salla Koivisto, lähihoitajaopiskelija Linda Kraatz, lähihoitajaopiskelija Marjatta Elliott, kristillinen päihdetyö. Saara Niinimäki, lähihoitajaopiskelija Päivi Hyry, monitoimisuusosaaja. Jani Ståhl Anna Kiviportti Juho Remes Lotta Kettunen Mikko Blomqvist Kai Heiskanen Camilla Kettunen Mikko Hilden Yhdyskuntapalvelu: neljä henkilöä Työelämän valmennuksessa, työharjoittelussa, kuntouttavassa Kelan tukemassa työssä olevien ja yhdyskuntapalvelua suorittavien henkilöiden määrä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta vuoden 2013 aikana opiskelijoiden määrän lisääntyessä kolmella. Työharjoittelun ja työelämävalmennuksen positiiviset 4

6 vaikutukset henkilöiden omaan elämään on havaittavissa yllättävän nopeasti. Osa työelämävalmennuksen- tai harjoittelun Keitaalla suorittaneista henkilöistä on palkattu myöhemmin Keitaalle palkkatuen turvin työhön. Osa hakeutuu opiskelemaan työelämävalmennuksen tai työharjoittelun jälkeen. Henkilökunta, opiskelijat ja harjoittelijat kokoontuivat viikoittain yhteiseen palaveriin, jossa käsiteltiin työtehtäviä ja - tilanteita, pohdittiin toiminnan kehittämistä sekä toiminnan laatua ja arvoja. Lisäksi henkilökunta kokoontui kerran viikossa. Työterveyshuolto järjestettiin aiempaan tapaan Vantaan työterveyshuollon liikelaitoksen kautta. 2.5 Vapaaehtoistyö Järjestön vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisön hyväksi vapaasta tahdosta tehtyä toimintaa, josta ei makseta rahallista vastiketta eli palkkaa. Vihreä Keidas ry:ssä oli vuonna 2013 monipuolista vapaaehtoistoimintaa, kuten esimerkiksi tilojen siistimistä ja korjaamista, ruuanlaittoa, musiikin soittoa hartauksissa ja keskusteluryhmien vetämistä. Vapaaehtoiset osallistuvat yhdistyksen järjestämien retkien, leirien, juhlien ja muiden tapahtumien järjestämiseen ja osa vapaaehtoisista toimii asiantuntijoina esimerkiksi Raamattuopetuksessa ja yhdistyksen hallinnossa. Vapaaehtoistyön määrä vakiintui vuoden aikana ja toiminta oli aktiivista. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli yhteensä yli 50. Vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus olivat Keitaan Kohtaamispaikan päivittäisessä toiminnassa näkyvä ja merkittävä voimavara. Kohtaamispaikan kahvion tehtävät, keskusteluryhmät ja kerhotoiminta toimivat vertaistuen ja vapaaehtoistyön turvin palkatun henkilökunnan luodessa puitteet, tuen ja perehdytyksen. Keitaan korkeatasoisen hengellisen ryhmän osuus Keitaan asiakkaiden henkisessä ja hengellisessä tukemisessa oli hyvin merkittävä. 3. Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikkoohjelma MAANANTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 9.30 vapaaehtoistyötä klo 10 aamuhartaus klo 11 henkilöstöpalaveri klo 12 ruokailu klo 15 Keidas suljetaan TIISTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 10 aamuhartaus klo 12 ruokailu klo 13 Raamattuopetus klo Rukouspiiri KESKIVIIKKO klo 8-10 palveluohjaus klo 10 aamuhartaus klo 12 ruokailu klo 13 Sanan paikka klo 15 Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen työntekijä tavattavissa klo Raamattupiiri TORSTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 10 aamuhartaus klo Samaria ry, leipäkirkko klo Keidas-ryhmä PERJANTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 9.30 vapaaehtoistyö alkaa klo 10 aamuhartaus klo 11 viikkosiivous klo 12 ruokailu klo Kristillinen ilta LAUANTAI klo 10 aamuhartaus klo Tarjolla kahvia, leipää, pullaa tms klo 14 Kohtaamispaikka suljetaan 5

7 Kesällä jalkauduttiin puistoihin ja nuorten kokoontumispaikoille. Myös kesällä pidettiin Keitaan kohtaamispaikka auki, koska monet järjestöt olivat ainakin osan kesästä suljettuina ja asiakkaat kokivat Keitaan aukiolon silloin hyvin tarpeelliseksi. Kuva 2: Vihreä Keidas ry:n oman toiminnan asiakasmäärien kehitys kuukausittain vuonna Vihreä Keidas ry:n toiminta toteutui vuonna 2013 hyvin toimintasuunnitelman mukaisesti. Asiakasmäärät kasvoivat edellisestä vuodesta 28 %. Vapaaehtoistyö, vertaistukitoiminta ja yhteistyö muiden järjestöjen sekä alan toimijoiden kanssa kehittyivät myönteisesti. Yhdistyksen pitkäjänteinen, matalan kynnyksen periaatteella tapahtuva toiminta oli hyvin tarpeellista. Toimintaa arvioitiin syksyn 2012 tapaan uudella kyselyllä, joka toteutettiin marras-joulukuussa Asiakaskyselyn vastausten perusteella voidaan todeta toiminnan vastaavan tarkoitustaan ja saavuttaneen taas toiminnalle asetetut tavoitteet. Asiakaskyselyssä tuli esille, että asiakkaat kokivat Keitaalla käymisen tuoneen sisältöä heidän elämäänsä, elämänhallinnan parantuneen sekä hyötyneensä saamastaan avusta ja tuesta. He kokivat myönteisenä myös mahdollisuuden vaikuttaa Keitaan toiminnan sisältöön (ryhmätoiminta ja vertaistuki). 3.2 Palvelut Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikka toimii Helsingin Sörnäisissä Vilhonvuorenkatu 7-9 sijaitsevissa Vihreä Keidas-säätiöltä vuokratuissa tiloissa maanantaisin klo 8-15, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8-16 ja lauantaisin klo Vihreä Keidas ry oli vuonna 2013 koko vuoden avoinna, myös pitkien juhlapyhien aikaan järjestettiin aukioloaikoja niin, että Keitaan Kohtaamispaikka oli korkeintaan kaksi perättäistä päivää kiinni. Palveluohjaus aloitettiin arkisin klo 8. Aamuisille tulijoille oli tarjolla kahvia, pullaa ja leipää. Toisinaan jo ennen klo 8 aamulla Kohtaamispaikan oven eteen oli kertynyt sisäänpääsyä odottavia asiakkaita. Joillakin heistä oli hoidettavana asuntolapaikan haku, joku halusi päästä päihdekatkaisuhoitoon, joku tarvitsi apua yhteydenotossa sosiaalityöntekijään, jotkut tarvitsivat apua erilaisten papereiden ja hakemusten täyttämisessä. Ohjelmaa järjestettiin päivisin maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Vapaaehtoistyöhön ja vertaistukitoiminnan kehittämiseen keskityttiin maanantaisin ja perjantaisin. Kaikille avoin maksuton ruokailu järjestettiin joka päivä, myös lauantaisin, klo 12. 6

8 Iltaisin ryhmätoimintaa järjestettiin tiistaista perjantaihin klo välisenä aikana. Lauantaisin Keitaan Kohtaamispaikka toimi klo Lauantain aukiolot toteutettiin vapaaehtoisten työntekijöiden avustuksella. Varsinaisen viikko-ohjelman lisäksi Keitaalla pidettiin erilaisia teema-iltoja kuten esimerkiksi elokuva-iltoja, pitsa- ja musiikki-iltoja ja peliiltoja. Järjestettyä iltaohjelmaa merkittävämmäksi kasvoi vuoden aikana asiakkaiden tarve ja toiveet yhteisestä ajanvietosta Keitaalla iltaisin ja viikonloppuisin. Yhteinen ajankäyttö koettiin eheyttäväksi ja päihteiden väärinkäyttöä ehkäiseväksi. 3.3 Ryhmätoiminta Maanantaisin Keitaalla oli vapaaehtoistyöpäivä. Vapaaehtoiset keittiö- ja siivoustyöntekijät olivat Keitaalla vapaaehtoistyössä klo , jolloin he osallistuivat keittiötöihin (kaupassa käynti, ruuanlaitto ja siisteyden ylläpitäminen) tai esimerkiksi siivoustöihin (hyllyjen ja lehtitelineiden järjestäminen, yleinen siivous ja pyykinpesu). Maanantaiiltaisin Keitaalla kokoontui NA -ryhmä. Tiistaisin Keitaalla järjestettiin jo useita vuosia jatkunutta Raamattuopetusta klo 13 alkaen. Korkeatasoisesta opetuksesta vastasi pastori Ulf Emeleuksen johdolla toiminut yhdistyksen Hengellinen ryhmä, jonka panos Keitaan hengellisessä työssä on merkittävä. Nelihenkinen Hengellinen ryhmä ammatillisesti pätevine jäsenineen osallistuu myös juhlien ja muiden tapahtumien yhteydessä pidettävien hartaustilaisuuksien järjestämiseen sekä ehtoollisen jakamiseen. Ryhmä toimii tarvittaessa myös sekä keskustelu- että rukousapuna Keitaan asiakkaille ja jäsenille. Tiistai-iltaisin Keitaalla oli Rukouspiiri, jonka järjestivät yhteistyössä yhdistyksen vapaaehtoiset ja yhdistyksen päihdetyöntekijä. Kuva 3: Sanan paikka Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikassa. Keskiviikkoisin klo 13 oli ohjelmassa Sanan paikka, jonka vapaaehtoiset itse viikoittain järjestivät. Sanan paikassa nostettiin esille jokin Raamatun kohta, josta keskusteltiin. Sanan paikan musiikista vastasi Keitaalla toimiva vapaaehtois-kitaristi, lauluun osallistuivat kaikki halukkaat. Keskiviikko-iltaisin toimi Raamattupiiri, jonka toteuttivat yhteistyössä yhdistyksen Hengellisen ryhmän jäsenet sekä yhdistyksen päihdetyöntekijä Torstai-päivän toiminta toteutettiin yhteistyössä Samaria ry:n kanssa, joka vastasi päivän ohjelmasta sekä leipä- ja kahvitarjoilusta asiakkaille. Torstai-iltaisin Keitaalla kokoontui Keidas-ryhmä, jonka ohjelmassa oli mm. keskustelua, Raamatun lukua, käsitöitä ja askartelua. Perjantaisin pidettiin Keitaalla siivouspäivä, johon kaikki aamulla paikalla olleet osallistuivat. Aamuinen siivoustuokio päättyi klo 12 alkavaan lounaaseen, joka oli vapaaehtoisten tekemä lämmin ruoka. Perjantai-iltaisin Keitaalla oli iltatoimintaa, etsivää nuorisotyötä tai kahvilatoimintaa. Välillä perjantai- iltaisin keitaalaiset osallistuivat One Way Mission ry:n Perjantai Kristukselle hartaustilaisuuksiin ja etsivään työhön Helsingin keskustassa. Ennalta ehkäisevä ja korjaava työ kuului yhdistyksen päivittäiseen perustehtävään kuten palveluohjaus ja asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen. Ohjaus, neuvonta, keskusteluapu, vertaistuki, ryhmätoiminta ja mah- 7

9 dollisuus vapaaehtoistyöhön kuuluivat päivittäiseen toimintaan. Osallistuminen yhdessäoloon ja yhteiseen toimintaan turvallisessa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä vaikuttivat monen tukea tarvitsevan asiakkaan elämään positiivisesti. Lisäksi oli tarjolla kriisipäivystystä. Asunnottomien yö Menu-messut Vihreä Keidas ry/ Adventtiajan aloitus Vihreä Keidas ry/ Rukouspäivät Vihreä Keidas ry/ Puurojuhla Vihreä Keidas ry/ Joulujuhla Yhdistyksen kevätjuhla pidettiin ja joulujuhla Juhliin kutsuttiin jäsenet, asiakkaat, johtokunta, säätiön hallituksen jäsenet, vapaaehtoiset ja yhteistyötahojen edustajat. Henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen kehitttämispäivä pidettiin Kaisankodissa , jossa kehitettiin mm. yhdistyksen strategiaa. Kuva 4. Urbaani Unelma -tapahtuma elokuussa 2013 Vaasanaukiolla Asiakkaille järjestettiin vuoden mittaan 6 päivä- tai puolipäiväretkeä, 3 rukouspäivää, 2 ekumenia-keskustelutilaisuutta, 2 ylistysjuhlaa ja 4 ehtoollistilaisuutta. Lisäksi järjestettiin asiakkaille kaksi viiden päivän mittaista leiriä ( ja ) Niemikotisäätiön omistamissa tiloissa Iitin Kesäharjussa. Tapahtumia, joissa vapaaehtoiset ja työntekijät olivat vuoden aikana vahvasti mukana: Vihreä Keidas ry/ Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmä Kallio kukkii ja Kallio kipinöi - tapahtumat Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan perus- ja jatkokoulutukset (VaVe) Koko perheen vappu ja Jeesus-marssi Vihreä Keidas ry/ Kevätjuhla Tarpoila/ Aamuhartaus VETY -verkostotapaaminen Jalkapallo-ottelu Vihreä Keidas ry vastaan Samaria ry Katri Valan puistossa Koko perheen vappu ja Jeesus -marssi Vihreä Keidas ry/ Hengellinen Juhannus-karaoke Urbaani unelma -tapahtuma Palveluohjaus-seminaari (Kujato) Kuva 5. Keitaan väkeä evankeliointi piknikillä Kaisaniemen puistossa Aamuhartaustoiminta kasvatti yhä suosiotaan osana Keitaan toimintaa. Musiikkipitoinen aamuhartaus, jossa luettiin Raamattua, koettiin asiakkailta saadun palautteen mukana eheyttävänä ja vahvistavana, hiljentymisen mahdollistavana hetkenä. 8

10 Vihreä Keidas ry:llä oli omat kotisivut osoitteessa Kotisivuja päivitettiin viikoittain ja kotisivut toimivat merkittävänä tiedotuskanavana jäsenille, yhteistyötahoille ja asiakkaille. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kolme jäsenkirjettä. Vihreä Keidas ry:n facebook keräsi lukuisan määrän facebook -jäseniä. Facebookilla tavoitettiin erityisesti nuoria ja sitä käytettiin myös päivittäisten tapahtumien ilmoitusvälineenä. Kuva 6. Jalkapallo-ottelu Vihreä Keidas ry - Samaria ry Kukanpäivän Katri Valan puistossa 4. Koulutustilaisuudet Vuoden 2013 aikana Vihreä Keidas ry:n henkilö- tai johtokunnanjäseniä osallistui seuraaviin koulutustilaisuuksiin: Yhteistyöllä vaikutuksiin - päiväkeskusseminaari, Tampere (Sininauhaliitto) Työpaikkaohjaajakoulutus (Omnia) Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan jatkokoulutus Mielenterveyden ensiapu 1 (Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö KAN ry, Sininauhasäätiö ry, Samaria ry, Vva ry, Vihreä Keidas ry, Sininauhaliitto ry ja Suomen mielenterveysseura) Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan jatkokoulutus Mielenterveyden ensiapu 2 (Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö KAN ry, Sininauhasäätiö ry, Samaria ry, Vva ry, Vihreä Keidas ry, Sininauhaliitto ry ja Suomen mielenterveysseura) Työhyvinvointi Helsingissä -koulutus (Sininauhaliitto) 5. Tiedotus ja raportointi Vihreä Keidas ry:n osallistui syksyllä 2013 alkaneeseen PALVE - PK-yritysten asiakaspalvelu verkossa ja sosiaalisessa mediassa - hankkeeseen. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää PK -yritysten asiakaspalvelua ja asiakaspalveluprosesseja tietoverkossa ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen avulla suunnitellaan PK - yritysten/säätiöiden/yhdistysten asiakaspalveluprosesseja verkkopalveluna. Vihreä Keidas ry:n toimintaa kirjattiin ja tilastoitiin viikoittain. Raportointia tehtiin suullisesti ja kirjallisesti. Ajankohtaiskatsauksissa johtokunnan kokouksissa kerrottiin toiminnasta suullisesti ja tuotiin esille ja käsiteltiin tarvittaessa kirjallisia tilastoja ja raportteja. Vihreä keidas ry:n yhteistoimintakeskuksen kehittämishankkeen ohjausryhmässä ja muissa yhteistyöverkostotapaamisissa raportoitiin suullisesti toiminnan tilasta. Kirjaamisen ja kävijätilastojen pohjalta koottiin kirjalliset raportit ja asiakastilastot. Toimintaraportit tehtiin neljännesvuosittain ja niiden perusteella vuosiraportit. Kullekin rahoittajataholle tehtiin selvitykset avustusten käytöstä. Sosionomi-diakoniopiskelija Mette-Maaria Skyttä sai syksyllä 2013 valmiiksi Vihreän Keitaan toimintaan liittyvän opinnäytetyön Vapaaehtoistyön merkitys kristillisessä päihdejärjestössä. Opinnäytetyö käsittelee päihteitä, päihde riippuvuuksia, päihteiden käytölle altistavia tekijöitä ja päihdehuoltolakia. Opinnäytetyössä keskitytään lähimmäisenrakkauden kautta tehtävään vapaaehtoistyöhön. Opinnäytetyö käsittelee vapaaehtoistyön merkitystä vapaaehtoistyöntekijälle itselleen ja toisaalta vapaaehtoistyön merkitystä päihdetyötä tekevässä kristillisessä päihdejärjestössä. 9

11 Vihreä Keidas ry:n toiminnasta ja asiakkaista mediassa: Kristillinen televisiokanava TV7 esitti maanantaina klo minidokumentin Arjen sankarit: Vihreä Keidas. Kristillistä päihdetyötä Helsingin ytimessä. Dokumentin on kuvannut Seppo Haavisto ja editoinut Josefiina Honkanen. 6. Yhteistyö Yhdistyksen yhteistyöverkosto laajeni edelleen. RAY:n rahoittama Yhteistoimintakeskus -projekti vaikutti sekä toiminnan että yhteistyötahojen määrän kasvuun. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, Helsingin Opetusvirasto ja Nuorten työpajat, Nuorisoasiainkeskus, Etelän psykiatria ja päihdekeskus, Kallion seurakunta, Samaria ry, Vva ry, Omaiset Huumetyön Tukena ry, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry (Kan) ja Miessakit ry. Yhteistyö jatkoi kasvuaan vuoden aikana merkittävästi. Uusien toimijoiden osallistuminen Keitaan toimintaan näkyi selkeästi Keitaan päivätoiminnassa ja kävijöiden arjessa, niin ryhmätoiminnan kuin myös neuvonnan, ohjauksen ja konkreettisen tuen sekä koulutustilaisuuksien lisääntymisenä. Vuoden 2013 aikana Vihreä Keidas ry:n toiminta kokosi yhteen sekä saman alan että saman alueen toimijoita. Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijärjestöt tekivät järjestön toimintaa näkyväksi Kurvin alueella. Kujato -verkosto teki yhdessä vaikuttamistyötä, järjesti talkoita ja tapahtumia, osanottajat kouluttautuivat ja virkistyivät! Se mahdollisti asiakkaiden edun mukaisen toiminnan kasvun ja helpotti asiakkaiden tavoittamista ja palveluiden saatavuutta. Lisäksi jatkettiin vapaaehtois- ja vertaistoiminnan perus- ja jatkokoulutusten järjestämistä yhdessä Sininauhaliiton, Sininauhasäätiön, Vva ry:n, Samaria ry:n ja Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n kanssa. Vihreä Keidas ry osallistui Sininauhaliiton VAAKA -hankkeeseen. Siinä kehitetään vaikutusten arviointia päiväkeskuksen asiakastyössä. VAAKA -hankkeessa luodaan päiväkeskustyölle menetelmiä tunnistaa ja osoittaa toimintansa vaikutukset asiakkaan elämänlaatuun sekä tunnistaa päiväkeskuksen lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia. 6.1 Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukema projekti päättyi Projektin tavoitteena oli kehittää Vihreästä Keitaasta laadukas, pääasiassa kristillistä päihdetyötä Helsingissä tekevien kansalaisjärjestöjen verkostoitunut toimintakeskus. Sen lähtökohtina olivat asiakaskeskeisyys, matalan kynnyksen periaate, syrjäytymistä sekä päihteiden käyttöä ennalta ehkäisevä työ. Ennalta ehkäisevässä työssä kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret ja korjaavassa työssä nuoret aikuiset ja aikuiset. Tavoitteena oli tarjota turvaverkko erityisesti niille väestöryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä julkisten palvelujen ulkopuolelle. Tavoitteena oli antaa asiakkaille ja heidän omaisilleen aikaisempaa enemmän henkistä sekä hengellistä vahvistusta sekä teemaryhmissä että henkilökohtaisesti ja lisätä tuen sekä ohjauksen antamista niin, että he voivat saada paremmin tarvitsemiaan julkisia ja yhteistyöverkoston tarjoamia palveluja. Tavoitteena oli kehittää syrjäytymisen ehkäisyn ja päihdetyön yhteistyöverkostoa entistä laajemmaksi ja tiiviimmäksi niin, että järjestöt voivat projektin myötä entistä enemmän erikoistua omien vahvuuksiensa perusteella ja hyödyntää asiakkaiden auttamistyössään toistensa palveluja, osaamista, kokemuksia, verkostoja sekä muita resursseja ja tuottaa palveluja sekä tehdä valistustyötä myös yhdessä. 10

12 Kuva 8: Yhteistoimintakeskuksen toimijoiden muodostama asiakkaan tukiverkosto Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmän kokoukset pidettiin ja Lisäksi järjestettiin Yhteistoimintatilaisuus Tilaisuuden teemana oli yhteistoiminnan kehittäminen matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyössä. Ohjausryhmä 2013: Vihreä Keidas ry: Pekka Hallikainen pj. ja Ulf Emeleus vpj. Anna-Maria Louhivirta, toiminnanjohtaja, projektipäällikkö ja Kaius Kuusela, järjestösihteeri Eteläinen A-Klinikka, Sörnäisten toimipiste: Viveca Schoultz ja Matti Kekkonen Helsingin Nuorisoasema: Tarja Sorvari Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuorten työpajat: Tarja Taskinen Miessakit ry: Tomi Timperi Samaria ry: One Tirkkonen Sininauhasäätiö: Juha Järvinen ja Ruth Marttinen Vailla Vakinaista Asuntoa ry: Juhani Haapamäki Kallion seurakunta: Nina Klemmt Niemikotisäätiö: Seppo Eronen Omaiset Huumetyön Tukena ry: Anne Puonti ja Katja Mali-Kaartinen Takaisin Elämään ry: Pirjo Ahvenainen ja Toni Willo Tukiyhdistys Karvinen ry: Inger Kavaleff-Aalto Klaari: Päivi Kuusela Projektin aikana yhdistys laati laajan vuorovaikutuksen tuloksena toimintastrategian, jonka vuosikokous hyväksyi keväällä Se oli sopusoinnussa projektin tavoitteiden 11

13 kanssa ja loi hyvän perustan toiminnan edelleen kehittämiselle. Kehittämisprojektin keskeiset toiminnot jaettiin kolmeen painopisteeseen, jotka olivat: 1. Toimintaedellytysten parantaminen, 2. asiakkaiden henkinen vahvistaminen ja tukeminen, 3. tuki asiakkaiden elämänhallinnan parantamisessa. RAY:n tukeman kehittämisprojektin myötä yhdistyksen toiminta ja yhteistyö- ja vapaaehtoistyöverkosto kehittyivät vuosina erittäin hyvin. Asiakkaiden palvelua ja laatua voitiin parantaa ja asiakkaat olivat palautekyselyn perusteella hyvin tyytyväisiä suuressa kaupungissa, Keitaan kohtaamispaikassa saamaansa inhimilliseen apuun ja palveluun sekä kokemaansa yhteisöllisyyteen ja huolenpitoon lähimmäisistä. Toiminta monipuolistui, asiakasmäärät kasvoivat jatkuvasti, aukioloajat lisääntyivät, toimintaa oli 6 päivänä viikossa ja kohtaamispaikka oli auki työpäivinä myös kesäisin. Vapaaehtoistyö, harjoittelupaikat ja oppimisjaksot työssä lisääntyivät. Myös toimijoiden yhteiset tempaukset ja yhteisesti vapaaehtoisille työntekijöille järjestetyt koulutustilaisuudet lisääntyivät. Tieto yhteistyötahojen palveluista lisääntyi ja se tavoitti asiakkaat sekä toiminnan positiivinen kierre jatkui. Projektista on laadittu erillinen loppuraportti, jossa on kuvattuprojektin tuloksia ja mm. projektin myötävaikutuksella kehitettyä asiakkaan toipumispolkua. 7. Talous Kansalaistoiminnassa tarvitaan perusrahoitus toiminnan organisoimista varten. Päihdetyötä tekevä järjestö tarvitsee toimitilat, hallinnon ja henkilökunnan perustehtävien ja jatkuvuuden ylläpitämiseen. Yhdistyksen vahvuutena on peruskorjattu ja edullinen vuokrahuoneisto, joka mahdollistaa toiminnan, vapaaehtoistyön sekä yhteistyön ja sen kehittämisen muiden vastaavaa työtä tekevien toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toimitiloja on viime vuosina korjattu taloyhtiön toimesta paljon, mutta siitä huolimatta loppuvuonna 2013 toimintaa haittasi kahden tilan vesivaurio. Remontin odotetaan kestävän useita kuukausia. Yhteiskunnan näkökulmasta vapaaehtoiset työntekijät monipuolistavat yhdistyksen tarjoamia palveluja ja asiantuntemusta sekä tekevät ne hyvin edulliseksi, koska vapaaehtoisille ei makseta palkkaa, kulukorvauksia, työnantajan sosiaalimaksuja eikä lomakorvauksia. Toisaalta vapaaehtoiset työntekijät eivät yleensä sitoudu olemaan jatkuvasti käytettävissä, mutta heidän työpanostaan voidaan usein kohdistaa kriittisiin työvaiheisiin. Kansalaisjärjestön etuna on myös asiakkaiden inhimillinen ja kokonaisvaltainen kohtelu ilman byrokratiaa, joka on vaikeuksissa olevien asiakkaiden auttamisessa hyvin tärkeätä. Vihreä Keidas ry:n henkilökunnassa tapahtui vuonna 2013 jonkin verran muutoksia. RAY:n kolmevuotinen avustus Yhteistoimintakeskuksen kehittämiseen mahdollisti edelleen kahden työntekijän, nimittäin päihdetyöntekijän ja järjestösihteerin palkkaamisen vuonna Pitkäaikainen Vahtimestari siityi eläkkeelle tammikuussa Vuonna 2012 aloittanut järjestötyöntekijä jatkoi työllistämistuilla heinäkuuhun 2013 asti. Työllistämistuet mahdollistivat keväällä yhden ohjaajan ja uuden vahtimestarin palkkaamisen. Harjoittelijoiden ja työelämän valmennuksessa olevien henkilöiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Toiminnan kulut pienenivät 6156,35 euroa eli 3,6 % edellisen vuoden ,02 eurosta ,67 euroon. Toiminnan kehittämistä pystyttiin kuitenkin jatkamaan ja se näkyi lisääntyneinä aukioloaikoina ja vertaistukiryhmien ja yhteistyön lisääntymisenä, lisääntyneenä asiakkaille tarjottuna virkistystoimintana ja asiakasmäärien 28 % kasvuna. Vuoden 2013 toiminnan tulos oli ,44 euroa ylijäämäinen, sillä toiminta sopeutettiin vuoden aikana toteutuneisiin tuloihin. Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnalta ei saatu anottua euron avustusta. Vihreä Keidas ry:n lähetti Oikaisuvaatimuksen Helsingin Kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnalle huhtikuussa 2013 koskien Sosiaali- ja terveyslautakunnan (lautakunta) päätöstä Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle Oikaisuvaatimuksella ei ollut vaikutusta avustuksen määrään. Säästöt kohdistettiin henki- 12

14 löstökuluihin. Johtokunta oli päättänyt siirtää RAY:n vuodelle 2012 myöntämästä :n avustuksesta vuodelle 2013, jotta voitiin varmistaa päihdetyötekijän ja järjestösihteerin palkkaaminen koko vuodeksi Vastaavasti vuoden 2013 talousarvio oli laadittu siten, että oletettiin RAY:n nostavan vuoden 2013 avustusta eurolla euroon. Vuosikokouksen hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon verrattuna tulot alittuivat ,89 ja menot alittuivat ,33. Henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 2 843,72 eli 2,3 % ja käyttömenot 3 282,95 eli 6,7 %. Henkilöstökulujen osuus kuluista oli 72,5 %. Vihreä Keidas ry:n omistuksessa oli 450 kappaletta Elisan osakkeita, joiden tasearvo oli 0 euroa ja markkina-arvo euroa Yhdistyksen vuonna 2013 saamat avustukset Vihreä Keidas ry toivoo, että sen toiminnan tukijat - yhteisöt ja yksityiset myös tulevaisuudessa tukevat sen arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja suurissa vaikeuksissa olevien lähimmäisten auttamiseksi. Jenny ja Antti Wihurin rahasto Raha-automaattiyhdistys Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Kulmakoulusäätiö Tunkelon säätiö Vihreä Keidas -säätiö päätti korottaa Vihreä Keidas ry:n toimitilojen vuokraa aikaisemmasta eurosta alkaen euroon ja alkaen euroon. Vihreä Keidas -säätiö lisäsi yhteistyötä päihdetyössä Vihreä Keidas ry:n kanssa toimintavuoden aikana. Jenny ja Antti Wihurin Rahasto on vuosikymmenien ajan ratkaisevalla tavalla tukenut Vihreä Keidas ry:n toimintaa. Yhdistys on voinut luottaa siihen, että arvokasta työtä on pystytty jatkamaan, vaikka muissa avustuksissa on ollut suuriakin vuosivaihteluja. RAY:n myöntämä kolmevuotinen avustus oli ratkaiseva tekijä toiminnan laajentumiselle ja kehittymiselle vuosina Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta tuki vuonna 2013 Vihreän Keitaan ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja muuta toimintaa. Kulmakoulusäätiö oli vuonna 2013 yhdistyksen tärkeä nuorisotyön tukija. Tunkelon Säätiö on tukenut useana vuonna yhdistyksen nuorisotoimintaa. 13

Vihreä Keidas ry. Toimintakertomus 2011. Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana

Vihreä Keidas ry. Toimintakertomus 2011. Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana Vihreä Keidas ry Toimintakertomus 2011 Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana Vuosikokous 21.3.2012 Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima säätiö, jonne on koottu ensisijaisesti asumiseen liittyvää asiantuntemusta. Pääkaupunkiseudulla olemme merkittävä tukiasuntojen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti

M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti Asuinympäristöihin kohdennettu päihdehaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kehittämishanke yhteisöjen voimavaroja käyttäen Hämeenlinna kesäkuu 2008 Antti Pelto-Huikko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti

Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti Vuosikertomus 2008 Kalliolan Kannatusyhdistys ry Kalliolan Nuoret ry Kalliolan Senioripalvelusäätiö Sisällysluettelo 1 Toiminnanjohtajan katsaus 2 Kalliolan Kannatusyhdistys ry 4 Kalliolan kansalaisopisto

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti Omaishoitajien jaksamisen tukeminen palveluohjauksen, vertaistuen, sijaistoimintayhteistyön ja verkostoitumisen avulla Katja Koistinen

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot ILOA AUTTAMISESTA Toimintakertomus 2014 Nuorten turvatalot Suomen Punainen Risti 13.2.2015 1 2 Punainen Risti ylläpitää Suomessa viittä Nuorten turvataloa. Turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Syyskuu 2009 1 Arpa Sininauhaliiton Arviointipalvelut Nina K. Hyttinen Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Espoon Ankkuri -hankkeen loppuarviointi. Nina K. Hyttinen, Arpa

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot