Toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2013 Vuoden 2013 saavutus: Asiakkaan toipumispolku kehittyi ja asiakasmäärän voimakas kasvu jatkui Vuosikokous Vilhonvuorenkatu HELSINKI puh. (09)

2 SISÄLTÖ 1. Toiminnan lähtökohdat Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Yhdistyksen toimintaperiaatteet, arvot ja tavoitteet Toimitilat ja aukioloajat Hallinto Jäsenet Johtokunta Tilin- ja toiminnantarkastajat Henkilökunta Vapaaehtoistyö Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikko-ohjelma Palvelut Ryhmätoiminta Koulutustilaisuudet Tiedotus ja raportointi Yhteistyö Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Talous

3 VIHREÄ KEIDAS RY 1. Toiminnan lähtökohdat Yksinäisyys, syrjäytyminen ja muut sosiaaliset ongelmat, kuten päihteiden väärinkäyttö, kärjistyvät pääkaupunkiseudulla, jossa on kiihkeä elämänrytmi, paljon rikkinäisiä perheitä, juurettomuutta, asunnottomuutta ja hatarat sosiaaliset turvaverkot. Nämä ongelmat liittyvät usein toisiinsa ja ne muodostavat hyvin kehittyneessä suomalaisessa yhteiskunnassa vaikean ongelmakokonaisuuden, jonka ratkaisemiseen kannattaa uhrata riittävästi henkisiä ja aineellisia voimavaroja. Vihreä Keidas ry, joka on suurelta osin vapaaehtoistyöhön perustuva kansalaisjärjestö, on vuodesta 1966 alkaen tehnyt yhteiskristilliseltä arvopohjalta matalan kynnyksen periaatteella ennalta ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä Helsingissä. Se on yksi Suomen vanhimmista huumaavien aineiden väärinkäyttöä ehkäisevistä järjestöistä. Vuonna 2013 Vihreä Keidas ry:n perustamisesta oli kulunut 47 vuotta. RAY:n avustuksen avulla vuonna 2011 hyvin käynnistynyt Vihreä Keidas ry:n kolmevuotinen Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti vakiintui vuonna 2013 osaksi Keitaan kehittyvää toimintaa. Vuosikokous hyväksyi johtokunnan ja henkilökunnan yhteistyössä laatiman yhdistyksen ensimmäisen toimintastrategian kokouksessaan Vuoden 2013 tavoitteet saavutettiin hyvin. Yhteistyöverkosto kehittyi edelleen. Keitaan toiminta monipuolistui, aukioloajat lisääntyivät ja asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan (28 % edellisvuodesta), mutta toiminnan kustannukset pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Avuntarpeessa olevien ihmisten aktiivinen hakeutuminen Keitaan inhimillisen toiminnan piiriin ja toipumiskokemukset sekä asiakkaiden antama erittäin hyvä palaute ovat osoitus matalan kynnyksen periaatteella toimivan kristillisen päihdetyön tärkeydestä Kurvin alueella. 1.1 Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Vihreä Keidas ry on vapaaehtoistyöhön perustava, yhteiskristilliseltä pohjalta päihdetyötä tekevä järjestö. Se kannustaa lähimmäisiä rakkauden tekoihin ja auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään ja terveeseen elämään sekä heidän tavoitteidensa toteuttamiseen. Vihreä Keidas ry tunnetaan päihderiippuvuuksista vapaan elämän rohkeana edistäjänä. Yhdistyksen toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset ja heidän läheisensä, jotka ovat inhimillisen avun tarpeessa ja vaarassa jäädä vaille koulutusta, työtä tai yhteiskunnan tarjoamia palveluja. Osa Keitaan ohjelmasta on suunnattu asiakkaiden iän tai sukupuolen mukaan. 1.2 Yhdistyksen toimintaperiaatteet, arvot ja tavoitteet Yhdistyksen toimintaperiaatteita ovat asiakaskeskeisyys, joustavuus, vuorovaikutus, erikoistuminen, avoimuus sekä aktiivinen yhteistyö ja tiedotus. Toimintaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen toimintaa ohjaa Raamatun arvopohja eli tärkeimmät arvot ovat: lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen kunnioittaminen, yhteiskristillisyys, inhimillisyys ja että jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden henkinen, hengellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen sekä elämänhallinnan paraneminen. 1.3 Toimitilat ja aukioloajat Vihreä Keidas ry:n perustama Vihreä Keidas - säätiö on vuokrannut yhdistykselle 184 m2:n toimitilat, mikä vaikuttaa positiivisesti yhdistyksen talouteen ja toiminnan vakauteen. Toimitilat sijaitsevat lähellä Sörnäisten met- 2

4 roasemaa, osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9, Helsinki. Vihreä Keidas ry sijaitsee luvun alussa valmistuneen korkean kerrostalon 1. kerroksessa, jonne on oma sisäänkäynti kadulta. Keitaan tiloja on viime vuosina korjattu paljon sekä taloyhtiön että huoneiston haltijan eli Vihreä Keidas -säätiön toimesta. Verkkoisännöinti.fi Oy:n tekninen henkilökunta totesi lokakuussa 2013 vesivaurion Keitaan Kohtaamispaikan kylpyhuoneen ja ehtoollishuoneen välisessä seinässä. Syyksi epäiltiin kallioperästä kapillaarisesti seinään noussutta kosteutta. Kylpyhuoneen ja ehtoollishuoneen seinää ja kokoustilaan johtavan käytävän lattiaa purettiin osittain. Lisäksi kylpyhuoneen lattia purettiin kokonaisuudessaan. Remontin odotetaan kestävän useita kuukausia. Yhdistyksen toiminnan laajeneminen ja yhteiskunnan kehittyminen vaativat vuonna 2013 myös hallinnon jatkuvaa kehittämistä. Vuosikokous hyväksyi omalta osaltaan yhdistyksen 1. toimintastrategian kokouksessaan Omavalvontasuunnitelman laatimista jatkettiin vuonna Toiminnan kehittämistä ja itsearviointia palveleva palautekysely tehtiin vuoden 2013 lopulla seuraaville tahoille: asiakkaat, yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset työntekijät, henkilökunta ja johtokunta. Kysely onnistui hyvin ja sen tulokset osoittavat Keitaan toiminnan onnistuneen erittäin hyvin. Kaikkien vastaajien Keitaan toiminnasta antaman yleisarvosanan keskiarvo asteikolla 4-10 oli 8,4 ja asiakkaiden antaman yleisarvosanan keskiarvo oli 8,5. Asiakkaat arvostavat eniten sitä, että heitä kuunnellaan riittävästi, he saavat keskustella muiden ihmisten kanssa, heidän saamansa apu on laadultaan hyvää sekä heille on paljon hyötyä saamastaan tuesta ja avusta. Asiakkaat kaipaavat vielä enemmän vaikutusmahdollisuuksia Keitaan toimintaan sekä enemmän apua ja tukea arjen asioista selviytymiseen sekä kaupungin palvelujen saamiseen. Kehittämisideoiden osalta asiakkaat olivat varsin yksimielisiä siitä, että Keitaan olisi oltava auki myös viikonloppuisin ja ohjelmaan olisi lisättävä harrastusmahdollisuuksia. Osa yhdistyksen toimihenkilöistä ja johtokunnan jäsenistä täytti myös paikallisyhdistyksen arviointilomakkeen alkuvuodesta Se palveli yhdistyksen itsearviointia. Kuva 1: Vihreä Keidas ry:n toimitilojen oma sisäänkäynti Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9 Vuonna 2013 Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikka oli auki maanantaista perjantaihin klo 8-16 ja lauantaisin klo Iltatoimintaa oli kesää lukuun ottamatta tiistaista perjantaihin, perjantaisin jopa klo 20 saakka. Maanantaisin iltatoimintaa oli ympäri vuoden. 2. Hallinto 2.1 Jäsenet Vuoden 2013 joulukuussa yhdistyksellä oli 165 jäsentä. Yleinen jäsenmaksu oli 15, mutta eläkeläisillä, työttömillä ja opiskelijoilla 7. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin , jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuoden 2013 aikana jäsenille lähetettiin kolme jäsenkirjettä. 2.2 Johtokunta Jäsenet alkaen: Timo Mutalahti, järjestölakimies puheenjohtaja 3

5 Harri Liuksiala, varapuheenjohtaja, teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja Ulf Emeleus, DI, TM, pastori Inger Aalto Isabel Fernandez Garcia, yhteisöpedagogi Mikko Rautakorpi, FM, TM, pastori Esa Uusi-Kerttula, TM Kaarlo Melander, ekonomi, maallikkosaarnaaja Varajäsenet: 1. Nina Klemmt diakoni 2. Pentti Laurikkala Johtokunta kokoontui vuonna 2013 yhteensä 9 kertaa. Johtokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita eikä kulukorvauksia. Monet johtokunnan jäsenet tekivät johtokuntatyöskentelyn lisäksi vapaaehtoistyötä asiantuntijoina mm. Vihreä Keidas ry:n hengellisessä ryhmässä ja yhdistyksen hallinnossa. Johtokunnan jäsenet osallistuivat myös juhlien, leirien ja retkien järjestämiseen. Taloustoimikuntaan kuuluivat johtokunnan puheenjohtaja, rahastonhoitaja/sihteeri ja toiminnanjohtaja. Toimikunta valmisteli talousja henkilöstöasioita johtokunnalle esitettäväksi. 2.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat Yhdistyksen KHT tilintarkastusyhteisönä toimi Audit Polar Oy, jossa vastuullisena tilintarkastajana toimii KTM Juhani Korhonen, KHT ja toisena tilintarkastajana Risto Ekholm KHT. 2.4 Henkilökunta Vihreä Keidas ry:llä oli vuonna 2013 palkattuja työntekijöitä keskimäärin viisi, joista kaikki olivat kokoaikaista. Heistä vakituisessa työsuhteessa olevia oli yksi. Lisäksi työvoimatoimiston palkkaamana Vihreä Keidas ry:ssä suoritti työkokeiluun tai työhönvalmennukseen liittyvän harjoittelun kahdeksan henkilöä ja opintoihinsa liittyvän harjoittelun seitsemän opiskelijaa, jotka opiskelivat pääkaupunkiseudun alan oppilaitoksissa. Yhdyskuntapalvelun suoritti Keitaalla neljä henkilöä. Työntekijät: Anna-Maria Louhivirta, toiminnanjohtaja. Kaius Kuusela, järjestösihteeri. Teemu Terho, päihdetyöntekijä. Pellervo Koivuluoma, vahtimestari. ( ) Heikki Hautamäki, järjestötyöntekijä. ( ) Esa Palenius, vahtimestari. ( Jani Ståhl, ohjaaja ( ) Opiskelijat: Harjoittelijat: Sanna Nätti, lähihoitajaopiskelija Päivi Tolkkila, kristillinen päihdetyö Salla Koivisto, lähihoitajaopiskelija Linda Kraatz, lähihoitajaopiskelija Marjatta Elliott, kristillinen päihdetyö. Saara Niinimäki, lähihoitajaopiskelija Päivi Hyry, monitoimisuusosaaja. Jani Ståhl Anna Kiviportti Juho Remes Lotta Kettunen Mikko Blomqvist Kai Heiskanen Camilla Kettunen Mikko Hilden Yhdyskuntapalvelu: neljä henkilöä Työelämän valmennuksessa, työharjoittelussa, kuntouttavassa Kelan tukemassa työssä olevien ja yhdyskuntapalvelua suorittavien henkilöiden määrä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta vuoden 2013 aikana opiskelijoiden määrän lisääntyessä kolmella. Työharjoittelun ja työelämävalmennuksen positiiviset 4

6 vaikutukset henkilöiden omaan elämään on havaittavissa yllättävän nopeasti. Osa työelämävalmennuksen- tai harjoittelun Keitaalla suorittaneista henkilöistä on palkattu myöhemmin Keitaalle palkkatuen turvin työhön. Osa hakeutuu opiskelemaan työelämävalmennuksen tai työharjoittelun jälkeen. Henkilökunta, opiskelijat ja harjoittelijat kokoontuivat viikoittain yhteiseen palaveriin, jossa käsiteltiin työtehtäviä ja - tilanteita, pohdittiin toiminnan kehittämistä sekä toiminnan laatua ja arvoja. Lisäksi henkilökunta kokoontui kerran viikossa. Työterveyshuolto järjestettiin aiempaan tapaan Vantaan työterveyshuollon liikelaitoksen kautta. 2.5 Vapaaehtoistyö Järjestön vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisön hyväksi vapaasta tahdosta tehtyä toimintaa, josta ei makseta rahallista vastiketta eli palkkaa. Vihreä Keidas ry:ssä oli vuonna 2013 monipuolista vapaaehtoistoimintaa, kuten esimerkiksi tilojen siistimistä ja korjaamista, ruuanlaittoa, musiikin soittoa hartauksissa ja keskusteluryhmien vetämistä. Vapaaehtoiset osallistuvat yhdistyksen järjestämien retkien, leirien, juhlien ja muiden tapahtumien järjestämiseen ja osa vapaaehtoisista toimii asiantuntijoina esimerkiksi Raamattuopetuksessa ja yhdistyksen hallinnossa. Vapaaehtoistyön määrä vakiintui vuoden aikana ja toiminta oli aktiivista. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli yhteensä yli 50. Vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus olivat Keitaan Kohtaamispaikan päivittäisessä toiminnassa näkyvä ja merkittävä voimavara. Kohtaamispaikan kahvion tehtävät, keskusteluryhmät ja kerhotoiminta toimivat vertaistuen ja vapaaehtoistyön turvin palkatun henkilökunnan luodessa puitteet, tuen ja perehdytyksen. Keitaan korkeatasoisen hengellisen ryhmän osuus Keitaan asiakkaiden henkisessä ja hengellisessä tukemisessa oli hyvin merkittävä. 3. Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikkoohjelma MAANANTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 9.30 vapaaehtoistyötä klo 10 aamuhartaus klo 11 henkilöstöpalaveri klo 12 ruokailu klo 15 Keidas suljetaan TIISTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 10 aamuhartaus klo 12 ruokailu klo 13 Raamattuopetus klo Rukouspiiri KESKIVIIKKO klo 8-10 palveluohjaus klo 10 aamuhartaus klo 12 ruokailu klo 13 Sanan paikka klo 15 Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen työntekijä tavattavissa klo Raamattupiiri TORSTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 10 aamuhartaus klo Samaria ry, leipäkirkko klo Keidas-ryhmä PERJANTAI klo 8-10 palveluohjaus klo 9.30 vapaaehtoistyö alkaa klo 10 aamuhartaus klo 11 viikkosiivous klo 12 ruokailu klo Kristillinen ilta LAUANTAI klo 10 aamuhartaus klo Tarjolla kahvia, leipää, pullaa tms klo 14 Kohtaamispaikka suljetaan 5

7 Kesällä jalkauduttiin puistoihin ja nuorten kokoontumispaikoille. Myös kesällä pidettiin Keitaan kohtaamispaikka auki, koska monet järjestöt olivat ainakin osan kesästä suljettuina ja asiakkaat kokivat Keitaan aukiolon silloin hyvin tarpeelliseksi. Kuva 2: Vihreä Keidas ry:n oman toiminnan asiakasmäärien kehitys kuukausittain vuonna Vihreä Keidas ry:n toiminta toteutui vuonna 2013 hyvin toimintasuunnitelman mukaisesti. Asiakasmäärät kasvoivat edellisestä vuodesta 28 %. Vapaaehtoistyö, vertaistukitoiminta ja yhteistyö muiden järjestöjen sekä alan toimijoiden kanssa kehittyivät myönteisesti. Yhdistyksen pitkäjänteinen, matalan kynnyksen periaatteella tapahtuva toiminta oli hyvin tarpeellista. Toimintaa arvioitiin syksyn 2012 tapaan uudella kyselyllä, joka toteutettiin marras-joulukuussa Asiakaskyselyn vastausten perusteella voidaan todeta toiminnan vastaavan tarkoitustaan ja saavuttaneen taas toiminnalle asetetut tavoitteet. Asiakaskyselyssä tuli esille, että asiakkaat kokivat Keitaalla käymisen tuoneen sisältöä heidän elämäänsä, elämänhallinnan parantuneen sekä hyötyneensä saamastaan avusta ja tuesta. He kokivat myönteisenä myös mahdollisuuden vaikuttaa Keitaan toiminnan sisältöön (ryhmätoiminta ja vertaistuki). 3.2 Palvelut Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikka toimii Helsingin Sörnäisissä Vilhonvuorenkatu 7-9 sijaitsevissa Vihreä Keidas-säätiöltä vuokratuissa tiloissa maanantaisin klo 8-15, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8-16 ja lauantaisin klo Vihreä Keidas ry oli vuonna 2013 koko vuoden avoinna, myös pitkien juhlapyhien aikaan järjestettiin aukioloaikoja niin, että Keitaan Kohtaamispaikka oli korkeintaan kaksi perättäistä päivää kiinni. Palveluohjaus aloitettiin arkisin klo 8. Aamuisille tulijoille oli tarjolla kahvia, pullaa ja leipää. Toisinaan jo ennen klo 8 aamulla Kohtaamispaikan oven eteen oli kertynyt sisäänpääsyä odottavia asiakkaita. Joillakin heistä oli hoidettavana asuntolapaikan haku, joku halusi päästä päihdekatkaisuhoitoon, joku tarvitsi apua yhteydenotossa sosiaalityöntekijään, jotkut tarvitsivat apua erilaisten papereiden ja hakemusten täyttämisessä. Ohjelmaa järjestettiin päivisin maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Vapaaehtoistyöhön ja vertaistukitoiminnan kehittämiseen keskityttiin maanantaisin ja perjantaisin. Kaikille avoin maksuton ruokailu järjestettiin joka päivä, myös lauantaisin, klo 12. 6

8 Iltaisin ryhmätoimintaa järjestettiin tiistaista perjantaihin klo välisenä aikana. Lauantaisin Keitaan Kohtaamispaikka toimi klo Lauantain aukiolot toteutettiin vapaaehtoisten työntekijöiden avustuksella. Varsinaisen viikko-ohjelman lisäksi Keitaalla pidettiin erilaisia teema-iltoja kuten esimerkiksi elokuva-iltoja, pitsa- ja musiikki-iltoja ja peliiltoja. Järjestettyä iltaohjelmaa merkittävämmäksi kasvoi vuoden aikana asiakkaiden tarve ja toiveet yhteisestä ajanvietosta Keitaalla iltaisin ja viikonloppuisin. Yhteinen ajankäyttö koettiin eheyttäväksi ja päihteiden väärinkäyttöä ehkäiseväksi. 3.3 Ryhmätoiminta Maanantaisin Keitaalla oli vapaaehtoistyöpäivä. Vapaaehtoiset keittiö- ja siivoustyöntekijät olivat Keitaalla vapaaehtoistyössä klo , jolloin he osallistuivat keittiötöihin (kaupassa käynti, ruuanlaitto ja siisteyden ylläpitäminen) tai esimerkiksi siivoustöihin (hyllyjen ja lehtitelineiden järjestäminen, yleinen siivous ja pyykinpesu). Maanantaiiltaisin Keitaalla kokoontui NA -ryhmä. Tiistaisin Keitaalla järjestettiin jo useita vuosia jatkunutta Raamattuopetusta klo 13 alkaen. Korkeatasoisesta opetuksesta vastasi pastori Ulf Emeleuksen johdolla toiminut yhdistyksen Hengellinen ryhmä, jonka panos Keitaan hengellisessä työssä on merkittävä. Nelihenkinen Hengellinen ryhmä ammatillisesti pätevine jäsenineen osallistuu myös juhlien ja muiden tapahtumien yhteydessä pidettävien hartaustilaisuuksien järjestämiseen sekä ehtoollisen jakamiseen. Ryhmä toimii tarvittaessa myös sekä keskustelu- että rukousapuna Keitaan asiakkaille ja jäsenille. Tiistai-iltaisin Keitaalla oli Rukouspiiri, jonka järjestivät yhteistyössä yhdistyksen vapaaehtoiset ja yhdistyksen päihdetyöntekijä. Kuva 3: Sanan paikka Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikassa. Keskiviikkoisin klo 13 oli ohjelmassa Sanan paikka, jonka vapaaehtoiset itse viikoittain järjestivät. Sanan paikassa nostettiin esille jokin Raamatun kohta, josta keskusteltiin. Sanan paikan musiikista vastasi Keitaalla toimiva vapaaehtois-kitaristi, lauluun osallistuivat kaikki halukkaat. Keskiviikko-iltaisin toimi Raamattupiiri, jonka toteuttivat yhteistyössä yhdistyksen Hengellisen ryhmän jäsenet sekä yhdistyksen päihdetyöntekijä Torstai-päivän toiminta toteutettiin yhteistyössä Samaria ry:n kanssa, joka vastasi päivän ohjelmasta sekä leipä- ja kahvitarjoilusta asiakkaille. Torstai-iltaisin Keitaalla kokoontui Keidas-ryhmä, jonka ohjelmassa oli mm. keskustelua, Raamatun lukua, käsitöitä ja askartelua. Perjantaisin pidettiin Keitaalla siivouspäivä, johon kaikki aamulla paikalla olleet osallistuivat. Aamuinen siivoustuokio päättyi klo 12 alkavaan lounaaseen, joka oli vapaaehtoisten tekemä lämmin ruoka. Perjantai-iltaisin Keitaalla oli iltatoimintaa, etsivää nuorisotyötä tai kahvilatoimintaa. Välillä perjantai- iltaisin keitaalaiset osallistuivat One Way Mission ry:n Perjantai Kristukselle hartaustilaisuuksiin ja etsivään työhön Helsingin keskustassa. Ennalta ehkäisevä ja korjaava työ kuului yhdistyksen päivittäiseen perustehtävään kuten palveluohjaus ja asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen. Ohjaus, neuvonta, keskusteluapu, vertaistuki, ryhmätoiminta ja mah- 7

9 dollisuus vapaaehtoistyöhön kuuluivat päivittäiseen toimintaan. Osallistuminen yhdessäoloon ja yhteiseen toimintaan turvallisessa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä vaikuttivat monen tukea tarvitsevan asiakkaan elämään positiivisesti. Lisäksi oli tarjolla kriisipäivystystä. Asunnottomien yö Menu-messut Vihreä Keidas ry/ Adventtiajan aloitus Vihreä Keidas ry/ Rukouspäivät Vihreä Keidas ry/ Puurojuhla Vihreä Keidas ry/ Joulujuhla Yhdistyksen kevätjuhla pidettiin ja joulujuhla Juhliin kutsuttiin jäsenet, asiakkaat, johtokunta, säätiön hallituksen jäsenet, vapaaehtoiset ja yhteistyötahojen edustajat. Henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen kehitttämispäivä pidettiin Kaisankodissa , jossa kehitettiin mm. yhdistyksen strategiaa. Kuva 4. Urbaani Unelma -tapahtuma elokuussa 2013 Vaasanaukiolla Asiakkaille järjestettiin vuoden mittaan 6 päivä- tai puolipäiväretkeä, 3 rukouspäivää, 2 ekumenia-keskustelutilaisuutta, 2 ylistysjuhlaa ja 4 ehtoollistilaisuutta. Lisäksi järjestettiin asiakkaille kaksi viiden päivän mittaista leiriä ( ja ) Niemikotisäätiön omistamissa tiloissa Iitin Kesäharjussa. Tapahtumia, joissa vapaaehtoiset ja työntekijät olivat vuoden aikana vahvasti mukana: Vihreä Keidas ry/ Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmä Kallio kukkii ja Kallio kipinöi - tapahtumat Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan perus- ja jatkokoulutukset (VaVe) Koko perheen vappu ja Jeesus-marssi Vihreä Keidas ry/ Kevätjuhla Tarpoila/ Aamuhartaus VETY -verkostotapaaminen Jalkapallo-ottelu Vihreä Keidas ry vastaan Samaria ry Katri Valan puistossa Koko perheen vappu ja Jeesus -marssi Vihreä Keidas ry/ Hengellinen Juhannus-karaoke Urbaani unelma -tapahtuma Palveluohjaus-seminaari (Kujato) Kuva 5. Keitaan väkeä evankeliointi piknikillä Kaisaniemen puistossa Aamuhartaustoiminta kasvatti yhä suosiotaan osana Keitaan toimintaa. Musiikkipitoinen aamuhartaus, jossa luettiin Raamattua, koettiin asiakkailta saadun palautteen mukana eheyttävänä ja vahvistavana, hiljentymisen mahdollistavana hetkenä. 8

10 Vihreä Keidas ry:llä oli omat kotisivut osoitteessa Kotisivuja päivitettiin viikoittain ja kotisivut toimivat merkittävänä tiedotuskanavana jäsenille, yhteistyötahoille ja asiakkaille. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kolme jäsenkirjettä. Vihreä Keidas ry:n facebook keräsi lukuisan määrän facebook -jäseniä. Facebookilla tavoitettiin erityisesti nuoria ja sitä käytettiin myös päivittäisten tapahtumien ilmoitusvälineenä. Kuva 6. Jalkapallo-ottelu Vihreä Keidas ry - Samaria ry Kukanpäivän Katri Valan puistossa 4. Koulutustilaisuudet Vuoden 2013 aikana Vihreä Keidas ry:n henkilö- tai johtokunnanjäseniä osallistui seuraaviin koulutustilaisuuksiin: Yhteistyöllä vaikutuksiin - päiväkeskusseminaari, Tampere (Sininauhaliitto) Työpaikkaohjaajakoulutus (Omnia) Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan jatkokoulutus Mielenterveyden ensiapu 1 (Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö KAN ry, Sininauhasäätiö ry, Samaria ry, Vva ry, Vihreä Keidas ry, Sininauhaliitto ry ja Suomen mielenterveysseura) Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan jatkokoulutus Mielenterveyden ensiapu 2 (Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö KAN ry, Sininauhasäätiö ry, Samaria ry, Vva ry, Vihreä Keidas ry, Sininauhaliitto ry ja Suomen mielenterveysseura) Työhyvinvointi Helsingissä -koulutus (Sininauhaliitto) 5. Tiedotus ja raportointi Vihreä Keidas ry:n osallistui syksyllä 2013 alkaneeseen PALVE - PK-yritysten asiakaspalvelu verkossa ja sosiaalisessa mediassa - hankkeeseen. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää PK -yritysten asiakaspalvelua ja asiakaspalveluprosesseja tietoverkossa ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen avulla suunnitellaan PK - yritysten/säätiöiden/yhdistysten asiakaspalveluprosesseja verkkopalveluna. Vihreä Keidas ry:n toimintaa kirjattiin ja tilastoitiin viikoittain. Raportointia tehtiin suullisesti ja kirjallisesti. Ajankohtaiskatsauksissa johtokunnan kokouksissa kerrottiin toiminnasta suullisesti ja tuotiin esille ja käsiteltiin tarvittaessa kirjallisia tilastoja ja raportteja. Vihreä keidas ry:n yhteistoimintakeskuksen kehittämishankkeen ohjausryhmässä ja muissa yhteistyöverkostotapaamisissa raportoitiin suullisesti toiminnan tilasta. Kirjaamisen ja kävijätilastojen pohjalta koottiin kirjalliset raportit ja asiakastilastot. Toimintaraportit tehtiin neljännesvuosittain ja niiden perusteella vuosiraportit. Kullekin rahoittajataholle tehtiin selvitykset avustusten käytöstä. Sosionomi-diakoniopiskelija Mette-Maaria Skyttä sai syksyllä 2013 valmiiksi Vihreän Keitaan toimintaan liittyvän opinnäytetyön Vapaaehtoistyön merkitys kristillisessä päihdejärjestössä. Opinnäytetyö käsittelee päihteitä, päihde riippuvuuksia, päihteiden käytölle altistavia tekijöitä ja päihdehuoltolakia. Opinnäytetyössä keskitytään lähimmäisenrakkauden kautta tehtävään vapaaehtoistyöhön. Opinnäytetyö käsittelee vapaaehtoistyön merkitystä vapaaehtoistyöntekijälle itselleen ja toisaalta vapaaehtoistyön merkitystä päihdetyötä tekevässä kristillisessä päihdejärjestössä. 9

11 Vihreä Keidas ry:n toiminnasta ja asiakkaista mediassa: Kristillinen televisiokanava TV7 esitti maanantaina klo minidokumentin Arjen sankarit: Vihreä Keidas. Kristillistä päihdetyötä Helsingin ytimessä. Dokumentin on kuvannut Seppo Haavisto ja editoinut Josefiina Honkanen. 6. Yhteistyö Yhdistyksen yhteistyöverkosto laajeni edelleen. RAY:n rahoittama Yhteistoimintakeskus -projekti vaikutti sekä toiminnan että yhteistyötahojen määrän kasvuun. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, Helsingin Opetusvirasto ja Nuorten työpajat, Nuorisoasiainkeskus, Etelän psykiatria ja päihdekeskus, Kallion seurakunta, Samaria ry, Vva ry, Omaiset Huumetyön Tukena ry, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry (Kan) ja Miessakit ry. Yhteistyö jatkoi kasvuaan vuoden aikana merkittävästi. Uusien toimijoiden osallistuminen Keitaan toimintaan näkyi selkeästi Keitaan päivätoiminnassa ja kävijöiden arjessa, niin ryhmätoiminnan kuin myös neuvonnan, ohjauksen ja konkreettisen tuen sekä koulutustilaisuuksien lisääntymisenä. Vuoden 2013 aikana Vihreä Keidas ry:n toiminta kokosi yhteen sekä saman alan että saman alueen toimijoita. Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijärjestöt tekivät järjestön toimintaa näkyväksi Kurvin alueella. Kujato -verkosto teki yhdessä vaikuttamistyötä, järjesti talkoita ja tapahtumia, osanottajat kouluttautuivat ja virkistyivät! Se mahdollisti asiakkaiden edun mukaisen toiminnan kasvun ja helpotti asiakkaiden tavoittamista ja palveluiden saatavuutta. Lisäksi jatkettiin vapaaehtois- ja vertaistoiminnan perus- ja jatkokoulutusten järjestämistä yhdessä Sininauhaliiton, Sininauhasäätiön, Vva ry:n, Samaria ry:n ja Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n kanssa. Vihreä Keidas ry osallistui Sininauhaliiton VAAKA -hankkeeseen. Siinä kehitetään vaikutusten arviointia päiväkeskuksen asiakastyössä. VAAKA -hankkeessa luodaan päiväkeskustyölle menetelmiä tunnistaa ja osoittaa toimintansa vaikutukset asiakkaan elämänlaatuun sekä tunnistaa päiväkeskuksen lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia. 6.1 Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukema projekti päättyi Projektin tavoitteena oli kehittää Vihreästä Keitaasta laadukas, pääasiassa kristillistä päihdetyötä Helsingissä tekevien kansalaisjärjestöjen verkostoitunut toimintakeskus. Sen lähtökohtina olivat asiakaskeskeisyys, matalan kynnyksen periaate, syrjäytymistä sekä päihteiden käyttöä ennalta ehkäisevä työ. Ennalta ehkäisevässä työssä kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret ja korjaavassa työssä nuoret aikuiset ja aikuiset. Tavoitteena oli tarjota turvaverkko erityisesti niille väestöryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä julkisten palvelujen ulkopuolelle. Tavoitteena oli antaa asiakkaille ja heidän omaisilleen aikaisempaa enemmän henkistä sekä hengellistä vahvistusta sekä teemaryhmissä että henkilökohtaisesti ja lisätä tuen sekä ohjauksen antamista niin, että he voivat saada paremmin tarvitsemiaan julkisia ja yhteistyöverkoston tarjoamia palveluja. Tavoitteena oli kehittää syrjäytymisen ehkäisyn ja päihdetyön yhteistyöverkostoa entistä laajemmaksi ja tiiviimmäksi niin, että järjestöt voivat projektin myötä entistä enemmän erikoistua omien vahvuuksiensa perusteella ja hyödyntää asiakkaiden auttamistyössään toistensa palveluja, osaamista, kokemuksia, verkostoja sekä muita resursseja ja tuottaa palveluja sekä tehdä valistustyötä myös yhdessä. 10

12 Kuva 8: Yhteistoimintakeskuksen toimijoiden muodostama asiakkaan tukiverkosto Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmän kokoukset pidettiin ja Lisäksi järjestettiin Yhteistoimintatilaisuus Tilaisuuden teemana oli yhteistoiminnan kehittäminen matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyössä. Ohjausryhmä 2013: Vihreä Keidas ry: Pekka Hallikainen pj. ja Ulf Emeleus vpj. Anna-Maria Louhivirta, toiminnanjohtaja, projektipäällikkö ja Kaius Kuusela, järjestösihteeri Eteläinen A-Klinikka, Sörnäisten toimipiste: Viveca Schoultz ja Matti Kekkonen Helsingin Nuorisoasema: Tarja Sorvari Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuorten työpajat: Tarja Taskinen Miessakit ry: Tomi Timperi Samaria ry: One Tirkkonen Sininauhasäätiö: Juha Järvinen ja Ruth Marttinen Vailla Vakinaista Asuntoa ry: Juhani Haapamäki Kallion seurakunta: Nina Klemmt Niemikotisäätiö: Seppo Eronen Omaiset Huumetyön Tukena ry: Anne Puonti ja Katja Mali-Kaartinen Takaisin Elämään ry: Pirjo Ahvenainen ja Toni Willo Tukiyhdistys Karvinen ry: Inger Kavaleff-Aalto Klaari: Päivi Kuusela Projektin aikana yhdistys laati laajan vuorovaikutuksen tuloksena toimintastrategian, jonka vuosikokous hyväksyi keväällä Se oli sopusoinnussa projektin tavoitteiden 11

13 kanssa ja loi hyvän perustan toiminnan edelleen kehittämiselle. Kehittämisprojektin keskeiset toiminnot jaettiin kolmeen painopisteeseen, jotka olivat: 1. Toimintaedellytysten parantaminen, 2. asiakkaiden henkinen vahvistaminen ja tukeminen, 3. tuki asiakkaiden elämänhallinnan parantamisessa. RAY:n tukeman kehittämisprojektin myötä yhdistyksen toiminta ja yhteistyö- ja vapaaehtoistyöverkosto kehittyivät vuosina erittäin hyvin. Asiakkaiden palvelua ja laatua voitiin parantaa ja asiakkaat olivat palautekyselyn perusteella hyvin tyytyväisiä suuressa kaupungissa, Keitaan kohtaamispaikassa saamaansa inhimilliseen apuun ja palveluun sekä kokemaansa yhteisöllisyyteen ja huolenpitoon lähimmäisistä. Toiminta monipuolistui, asiakasmäärät kasvoivat jatkuvasti, aukioloajat lisääntyivät, toimintaa oli 6 päivänä viikossa ja kohtaamispaikka oli auki työpäivinä myös kesäisin. Vapaaehtoistyö, harjoittelupaikat ja oppimisjaksot työssä lisääntyivät. Myös toimijoiden yhteiset tempaukset ja yhteisesti vapaaehtoisille työntekijöille järjestetyt koulutustilaisuudet lisääntyivät. Tieto yhteistyötahojen palveluista lisääntyi ja se tavoitti asiakkaat sekä toiminnan positiivinen kierre jatkui. Projektista on laadittu erillinen loppuraportti, jossa on kuvattuprojektin tuloksia ja mm. projektin myötävaikutuksella kehitettyä asiakkaan toipumispolkua. 7. Talous Kansalaistoiminnassa tarvitaan perusrahoitus toiminnan organisoimista varten. Päihdetyötä tekevä järjestö tarvitsee toimitilat, hallinnon ja henkilökunnan perustehtävien ja jatkuvuuden ylläpitämiseen. Yhdistyksen vahvuutena on peruskorjattu ja edullinen vuokrahuoneisto, joka mahdollistaa toiminnan, vapaaehtoistyön sekä yhteistyön ja sen kehittämisen muiden vastaavaa työtä tekevien toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toimitiloja on viime vuosina korjattu taloyhtiön toimesta paljon, mutta siitä huolimatta loppuvuonna 2013 toimintaa haittasi kahden tilan vesivaurio. Remontin odotetaan kestävän useita kuukausia. Yhteiskunnan näkökulmasta vapaaehtoiset työntekijät monipuolistavat yhdistyksen tarjoamia palveluja ja asiantuntemusta sekä tekevät ne hyvin edulliseksi, koska vapaaehtoisille ei makseta palkkaa, kulukorvauksia, työnantajan sosiaalimaksuja eikä lomakorvauksia. Toisaalta vapaaehtoiset työntekijät eivät yleensä sitoudu olemaan jatkuvasti käytettävissä, mutta heidän työpanostaan voidaan usein kohdistaa kriittisiin työvaiheisiin. Kansalaisjärjestön etuna on myös asiakkaiden inhimillinen ja kokonaisvaltainen kohtelu ilman byrokratiaa, joka on vaikeuksissa olevien asiakkaiden auttamisessa hyvin tärkeätä. Vihreä Keidas ry:n henkilökunnassa tapahtui vuonna 2013 jonkin verran muutoksia. RAY:n kolmevuotinen avustus Yhteistoimintakeskuksen kehittämiseen mahdollisti edelleen kahden työntekijän, nimittäin päihdetyöntekijän ja järjestösihteerin palkkaamisen vuonna Pitkäaikainen Vahtimestari siityi eläkkeelle tammikuussa Vuonna 2012 aloittanut järjestötyöntekijä jatkoi työllistämistuilla heinäkuuhun 2013 asti. Työllistämistuet mahdollistivat keväällä yhden ohjaajan ja uuden vahtimestarin palkkaamisen. Harjoittelijoiden ja työelämän valmennuksessa olevien henkilöiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Toiminnan kulut pienenivät 6156,35 euroa eli 3,6 % edellisen vuoden ,02 eurosta ,67 euroon. Toiminnan kehittämistä pystyttiin kuitenkin jatkamaan ja se näkyi lisääntyneinä aukioloaikoina ja vertaistukiryhmien ja yhteistyön lisääntymisenä, lisääntyneenä asiakkaille tarjottuna virkistystoimintana ja asiakasmäärien 28 % kasvuna. Vuoden 2013 toiminnan tulos oli ,44 euroa ylijäämäinen, sillä toiminta sopeutettiin vuoden aikana toteutuneisiin tuloihin. Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnalta ei saatu anottua euron avustusta. Vihreä Keidas ry:n lähetti Oikaisuvaatimuksen Helsingin Kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnalle huhtikuussa 2013 koskien Sosiaali- ja terveyslautakunnan (lautakunta) päätöstä Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle Oikaisuvaatimuksella ei ollut vaikutusta avustuksen määrään. Säästöt kohdistettiin henki- 12

14 löstökuluihin. Johtokunta oli päättänyt siirtää RAY:n vuodelle 2012 myöntämästä :n avustuksesta vuodelle 2013, jotta voitiin varmistaa päihdetyötekijän ja järjestösihteerin palkkaaminen koko vuodeksi Vastaavasti vuoden 2013 talousarvio oli laadittu siten, että oletettiin RAY:n nostavan vuoden 2013 avustusta eurolla euroon. Vuosikokouksen hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon verrattuna tulot alittuivat ,89 ja menot alittuivat ,33. Henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 2 843,72 eli 2,3 % ja käyttömenot 3 282,95 eli 6,7 %. Henkilöstökulujen osuus kuluista oli 72,5 %. Vihreä Keidas ry:n omistuksessa oli 450 kappaletta Elisan osakkeita, joiden tasearvo oli 0 euroa ja markkina-arvo euroa Yhdistyksen vuonna 2013 saamat avustukset Vihreä Keidas ry toivoo, että sen toiminnan tukijat - yhteisöt ja yksityiset myös tulevaisuudessa tukevat sen arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja suurissa vaikeuksissa olevien lähimmäisten auttamiseksi. Jenny ja Antti Wihurin rahasto Raha-automaattiyhdistys Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Kulmakoulusäätiö Tunkelon säätiö Vihreä Keidas -säätiö päätti korottaa Vihreä Keidas ry:n toimitilojen vuokraa aikaisemmasta eurosta alkaen euroon ja alkaen euroon. Vihreä Keidas -säätiö lisäsi yhteistyötä päihdetyössä Vihreä Keidas ry:n kanssa toimintavuoden aikana. Jenny ja Antti Wihurin Rahasto on vuosikymmenien ajan ratkaisevalla tavalla tukenut Vihreä Keidas ry:n toimintaa. Yhdistys on voinut luottaa siihen, että arvokasta työtä on pystytty jatkamaan, vaikka muissa avustuksissa on ollut suuriakin vuosivaihteluja. RAY:n myöntämä kolmevuotinen avustus oli ratkaiseva tekijä toiminnan laajentumiselle ja kehittymiselle vuosina Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta tuki vuonna 2013 Vihreän Keitaan ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja muuta toimintaa. Kulmakoulusäätiö oli vuonna 2013 yhdistyksen tärkeä nuorisotyön tukija. Tunkelon Säätiö on tukenut useana vuonna yhdistyksen nuorisotoimintaa. 13

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016 Mielenvireys ry:n Jäsentiedote 4/2016 Taas eletään vuoden pimeintä aikaa. Loppuvuosi tuo mukanaan erilaisia tapahtumia ja juhlia. Mielenvireydessä vietämme mm. mielenterveysviikkoa, kynttilätapahtumaa,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Lähituki-projekti Osaraportti Esittely

Lähituki-projekti Osaraportti Esittely www.kmsry.fi 1 Lähituki-projekti 2007-2010 Osaraportti Esittely 7.10.2009 Järjestöjen palveluohjausmalli ja Voimavaraistava palveluohjausryhmä Katso ja tulosta koko aineisto www.kmsry.fi 2 Palveluohjaus

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) 22.9 2008 KS 1 / 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) Visio: Espoon Ankkuri 2010 Toipumistyön keskus Espoon Ankkuri on espoolaisten hyvin tuntema avopalvelukeskus,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista ja arjessa selviämistä, järjestäen erimuotoista päivätoimintaa

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 24.05.2016 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi SOSTER 24 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Rekisteröidyt yhdistykset Lapissa: Lapin järjestöstrategia 2030. Lapin liitto Rekisteröidyt yhdistykset

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit - ehkäisevä ja korjaava työ

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit - ehkäisevä ja korjaava työ Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit - ehkäisevä ja korjaava työ Kyselytutkimuksen tuloksia EPT-verkoston teemakokous 16.11.2016 Tutkija Sari Jurvansuu, EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Jurvansuu

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 3/2016

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 3/2016 Mielenvireys ry:n Jäsentiedote 3/2016 Vielä on kesää jäljellä Takana alkaa olla ihana Suomen suvi. Valoisuus ja tuoreet kasvikset ja marjat antavat voimia pimeää talvea varten. Myös Mielenvireys antaa

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Nuorten kynnyksetön palvelupaikka NUPPA

Nuorten kynnyksetön palvelupaikka NUPPA Nuorten kynnyksetön palvelupaikka NUPPA www.kajaani.fi/palvelut/nuppa Suomessa toimii nyt vuonna 2016 lähes 40 Ohjaamoa KYNNYKSETÖN NUORTEN PALVELUPAIKKA NUPPA ALLE 30-VUOTIAILLE sekä eri viranomaistahoille,

Lisätiedot