Vihreä Keidas ry. Toimintakertomus Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreä Keidas ry. Toimintakertomus 2011. Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana"

Transkriptio

1 Vihreä Keidas ry Toimintakertomus 2011 Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana Vuosikokous Vilhonvuorenkatu HELSINKI puh. (09)

2 SISÄLTÖ 1. Toiminnan lähtökohdat Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Yhdistyksen arvot, toimintaperiaatteet ja tavoitteet Toimitilat ja aukioloajat Hallinto Jäsenet Johtokunta Tilin- ja toiminnantarkastajat Henkilökunta Vapaaehtoistyö Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikko-ohjelma Palvelut Ryhmätoiminta Koulutustilaisuudet Tiedotus Yhteistyö Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Talous

3 VIHREÄ KEIDAS RY 1. Toiminnan lähtökohdat Yksinäisyys, syrjäytyminen ja muut sosiaaliset ongelmat, kuten päihteiden väärinkäyttö kärjistyvät pääkaupunkiseudulla, jossa on kiihkeä elämänrytmi, paljon rikkinäisiä perheitä, juurettomuutta, asunnottomuutta ja hatarat sosiaaliset turvaverkot. Nämä ongelmat liittyvät usein toisiinsa ja ne muodostavat hyvin kehittyneessä suomalaisessa yhteiskunnassa vaikean ongelmakokonaisuuden, jonka ratkaisemiseen kannattaa uhrata riittävästi henkisiä ja aineellisia voimavaroja. Vihreä Keidas ry, joka on suurelta osin vapaaehtoistyöhön perustuva kansalaisjärjestö, on vuodesta 1966 alkaen tehnyt yhteiskristilliseltä arvopohjalta matalan kynnyksen periaatteella ennalta ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä Helsingissä. Se on yksi Suomen vanhimmista huumaavien aineiden väärinkäyttöä ehkäisevistä järjestöistä. Vuonna 2011 Vihreä Keidas ry:n perustamisesta oli kulunut 45 vuotta. Merkkipäivää vietettiin yhdistyksen rekisteröintipäivänä Vihreä Keidas ry:n toimitiloissa Vilhonvuorenkadulla Sörnäisessä yhdistyksen asiakkaiden, jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen kanssa. Yhdistyksen toiminta laajeni ja kehittyi vuonna 2011 olennaisesti RAY:n myöntämän projektirahoituksen myötä. Vihreä Keidas ry:n kolmevuotinen kehittämisprojekti käynnistyi heti valtioneuvoston avustuspäätöksen jälkeen ja kaksi uutta työntekijää palkattiin maaliskuun alussa Vuoden aikana toiminnan laajeneminen näkyi konkreettisesti kasvavana kävijämääränä, pidentyneinä aukioloaikoina ja lisääntyneenä ryhmätoimintana sekä lisääntyneenä yhteistyönä. Vapaaehtoistyöntekijöiden panos Keitaan toiminnan vahvassa kasvuvaiheessa oli toiminnan kannalta merkittävä. Vertaistuki, kokemusasiantuntijuus ja vapaaehtoisuus muodostuivat vuoden mittaan entistä vankemmaksi osaksi Keitaan perustoimintaa, jossa kristillinen päihdetyö, lähimmäisten auttaminen sekä tukeminen, elämänhallinnan vahvistaminen ja terveeseen, tasa-painoiseen elämään suuntautuminen ovat toiminnan lähtökohtia. Vuoden 2011 tavoitteet saavutettiin hyvin. Selvää oli, että kristilliselle päihdetyölle on tässä ajassa huomattava tarve, johon Vihreä Keidas ry pystyy pitkäjänteisellä työllään ja osaamisellaan vastaamaan. 1.1 Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Vihreä Keidas ry on vapaaehtoistyöhön nojautuva, yhteiskristillistä päihdetyötä tekevä järjestö. Se kannustaa lähimmäisiä rakkauden tekoihin ja auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään ja terveeseen elämään sekä heidän unelmiensa toteuttamiseen. Vihreä Keidas ry tunnetaan päihderiippuvuuksista vapaan elämän rohkeana puolustajana. Yhdistyksen toiminnan kohderyhmänä ovat avun tarpeessa olevat yksinäiset, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset sekä heidän läheisensä. Osa Keitaan ohjelmasta suunnataan ikäryhmän tai sukupuolen mukaan. 2

4 1.2 Yhdistyksen arvot, toimintaperiaatteet ja tavoitteet Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen kunnioittaminen, yhteiskristillisyys, inhimillisyys ja että jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana. Toimintaperiaatteita ovat asiakaskeskeisyys, joustavuus, vuorovaikutus, erikoistuminen, avoimuus sekä aktiivinen yhteistyö ja tiedotus. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden henkinen, hengellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen sekä elämän perusasioiden kuntoon saaminen. 1.3 Toimitilat ja aukioloajat Vihreä Keidas ry:n toiminnalle luo vakautta, se että sen perustama Vihreä Keidas -säätiö on vuokrannut yhdistykselle 184 m2:n toimitilat, jotka sijaitsevat lähellä Sörnäisten metroasemaa, osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9, Helsinki. Toimitilat sijaitsevat 1930 luvun alussa valmistuneen korkean kerrostalon 1. kerroksessa, jonne on oma sisäänkäynti kadulta. Tiloja on korjattu viime vuosina paljon sekä taloyhtiön että huoneiston haltian eli Vihreä Keidas -säätiön toimesta, mutta siitä huolimatta vanhoissa rakenteissa on vielä sisäilman laatuongelmia, jotka haittaavat toimintaa. Taloyhtiö teetti elokuusta 2011 lähtien tutkimuksia kolmen huoneen huonon ilmanlaadun syiden selvittämiseksi, mutta perusteellisemmat jatkotutkimukset ja suunnitelmien tekeminen sekä ongelmien poistaminen siirtyivät seuraavalle vuodelle. Uudenmaan liittoon liitetty Itä-Uudenmaan liitto lahjoitti vuoden alussa runsaasti tarpeettomaksi jääneitä toimistokalusteita Vihreä Keidas ry:lle. Lahjoitus ja talkootyö mahdollistivat pääasiassa lahjoituksina saatujen yhdistyksen vanhojen kalusteiden korvaamisen laadukkailla ja yhtenäisillä kalusteilla. Kuva 1: Vihreä Keidas ry:n toimitilojen oma sisäänkäynti Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9 3

5 Vuoden 2011 aikana Keitaan asiakkaille tarkoitetun kohtaamispaikan aukioloaikoja lisättiin huomattavasti niin, että syksyllä Vihreä Keidas ry oli auki maanantaista perjantaihin klo 8-16 ja lauantaisin klo Lisäksi iltaisin oli ryhmätoimintaa maanantaista perjantaihin ja lauantaisin Keitaan Kohtaamispaikkaa pidettiin elokuusta alkaen auki klo Hallinto Yhdistyksen toiminnan laajeneminen ja yhteiskunnan kehittyminen vaativat vuonna 2011 myös hallinnon huomattavaa kehittämistä. Yhdistyksen säännöt uusittiin muuttamalla mm. yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta koskevia kohtia ja ottamalla huomioon tilintarkastuslaissa tapahtuneet muutokset. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yhdistyksen sääntömuutoksen Yhdistykselle hyväksyttiin toimintavuoden aikana myös johto- ja taloussäännöt. Toiminnan lisääntyminen edellytti myös hallinnollisia järjestelyjä niin, että palkatun henkilöstön vastuu hallinto- ja talousasioiden hoidossa ja päätösten valmistelussa lisääntyivät. Toiminnanohjaajan nimike muutettiin alkaen toiminnanjohtajaksi ja samalla hänen vastuutaan yhdistyksen toiminnan, talouden ja hallinnon johdossa lisättiin sekä hänestä tuli myös johtokunnan asioiden esittelijä sekä RAY:n rahoittaman Vihreä Keidas ry:n Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin projektipäällikkö. Osa-aikainen toimistosihteeri ( alkaen järjestösihteeri) palkattiin alkaen, josta lähtien hän toimi sekä Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin että yhdistyksen talouden, hallinnon ja viestinnän sihteerinä ja alkaen myös rahastonhoitajana. Helsingin kaupungin opetusvirasto valitsi kilpailutuksen perusteella Vihreä Keidas ry:n yhdeksi yhteistyökumppanikseen tuottamaan etsivän nuorisotyön palveluja Helsingissä vuonna Edellytyksenä toiminnan toteutumiselle on, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Vihreä Keidas ry:lle uutena toimijana avustusta kahden nuorisotyöntekijän palkkaamista varten yhden vuoden ajaksi. Jatkorahoituksen saamisessa aikaisemmin toiminnassa mukana olleet ovat etusijalla. Etsivä nuorisotyö vahvistaisi erittäin hyvin yhdistyksen syrjäytymistä ja päihteiden käyttöä ennalta ehkäisevää nuorisotyötä. 2.1 Jäsenet Vuoden 2011 joulukuussa yhdistyksellä oli 164 jäsentä. Jäsenmaksu oli 15, eläkeläisillä, työttömillä ja opiskelijoilla 7. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin , jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin sääntöjen mukaisesti toisen kerran edellisessä kokouksessa hyväksytyt muutokset yhdistyksen sääntöihin. Vuoden 2011 aikana jäsenille lähetettiin kolme jäsenkirjettä ja heidät kutsuttiin Keitaan kesäjuhlaan ja joulujuhlaan. 2.2 Johtokunta Jäsenet alkaen: Pekka Hallikainen, DI, puheenjohtaja Harri Liuksiala, varapuheenjohtaja, teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja Ulf Emeleus, DI, TM, pastori Heljä Kolehmainen, lähihoitaja (päihde- ja mielenterveystyö) Hannu Ratia, koruseppä (irtisanoutui ) 4

6 Mikko Rautakorpi, FM, TM, pastori Vesa Tolin, ohjaaja (sosiaaliala) Jenni Tapionlinna, sosionomiopiskelija, (rahastonhoitaja asti) Varajäsenet: 1. Nina Klemmt diakoni 2. Juha Heinoja ohjaaja, sosionomiopiskelija Kuva 2: Vihreä Keidas ry:n johtokunta on aloittamassa kokoustaan. Kuvassa vasemmalta alkaen: pj. Pekka Hallikainen, Ulf Emeleus, vpj. Harri Liuksiala, Hannu Ratia ja Mikko Rautakorpi. Johtokunta kokoontui vuonna 2011yhteensä 12 kertaa. Johtokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita eikä kulukorvauksia. Monet johtokunnan jäsenet tekivät johtokuntatyöskentelyn lisäksi paljon vapaaehtoistyötä mm. hengellisessä ryhmässä ja yhdistyksen hallinnossa sekä osallistuivat juhlien, tapahtumien, leirien ja retkien järjestämiseen. Taloustoimikuntaan kuuluivat johtokunnan puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja toiminnanjohtaja. He valmistelivat talous- ja henkilöstöasioita. Johtokunta päätti , että järjestösihteeri hoitaa järjestön sihteerin tehtävien lisäksi rahastonhoitajan tehtävät tehtäväkuvaansa liittyen alkaen. 5

7 2.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat Tilintarkastuslainsäädännön ja yhdistyksen sääntömuutoksen johdosta on toisesta tilintarkastajasta ryhdytty käyttämään toiminnantarkastajan nimikettä. Yhdistyksen tilin- ja toiminnantarkastuksesta vastasivat samat henkilöt kuin edellisenä vuonna. Tilintarkastaja: Juhani Korhonen, KHT, Audit Polar Oy Toiminnantarkastaja: Seppo Sarlin, ekonomi varalla: Tilintarkastaja: Riitta Kallio-Saukkonen, KHT, Kallio Controller Oy Toiminnantarkastaja: Tapio Pitkänen, LT 2.4 Henkilökunta Vihreä Keidas ry:llä oli vuonna 2011 palkattuja työntekijöitä neljä, joista kaksi oli kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Heistä vakituisessa työsuhteessa olevia oli kaksi. Lisäksi työvoimatoimiston palkkaamana Vihreä Keidas ry:ssä suoritti työelämän valmennukseen liittyvän harjoittelun neljä henkilöä ja opintoihinsa liittyvän harjoittelun neljä opiskelijaa, jotka opiskelivat pääkaupunkiseudun alan oppilaitoksissa. Työntekijät: Anna-Maria Louhivirta, taideterapeutti, lähihoitaja, työnohjaaja (päihde- ja mielenterveystyö, toiminnanohjaaja asti), toiminnanjohtaja ( alkaen) Kaius Kuusela, yo. merkonomi (markkinointi ja ICT), järjestösihteeri ( alkaen) Olli Lähteenmäki, päihdetyöntekijä ( ) Teemu Terho, lähihoitaja, päihdetyöntekijä ( alkaen) Pellervo Koivuluoma, vahtimestari (koko vuoden) Työelämän valmennuksessa olleet: Jenni Tapionlinna ( ) Pekka Tynnilä ( ) Juho Remes ( ) Brahim Aheddaj ( ) Opiskelijat: Saara Syrjälä, päihdetyö ( ) Isabel Fernandez-Garzia, yhteisöpedagokiikka ( ) Kristiina Hahtoranta, lähihoitaja ( ) Iida Marttinen, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ( ) Henkilökunta, opiskelijat ja harjoittelijat kokoontuivat viikoittain yhteiseen henkilökuntapalaveriin, jossa käsiteltiin niin työtehtäviä ja tapahtuneita tilanteita, pohdittiin toiminnan kehittämistä sekä toiminnan laatua ja arvoja. Työterveyshuolto oli aiempaan tapaan järjestetty Vantaan työterveyshuollon liikelaitoksen kautta. Henkilökunta vietti tammikuussa virkistyspäivää Matkailumessuilla käyden ja joulukuussa järjestettiin elokuvissa käynti. Henkilökunnan kehittämispäivä pidettiin Keitaan omissa tiloissa joulukuussa

8 Ammattitaitoisen henkilökunnan lisääntyminen vuonna 2011 loi edellytykset harjoittelu- ja työelämän valmennuspaikkojen oleelliselle lisäämiselle. Siitä on ollut erittäin suurta hyötyä kaikille osapuolille. Työharjoittelun ja työelämän valmennuksen positiiviset vaikutukset henkilöiden omaan kehitykseen on havaittavissa yllättävän nopeasti. 2.5 Vapaaehtoistyö Järjestön vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi vapaasta tahdosta tehtyä toimintaa, josta ei makseta rahallista vastiketta eli palkkaa. Vihreä Keidas ry:ssä oli vuonna 2011 monipuolista vapaaehtoistoimintaa, kuten tarjoilujen järjestämistä, tilojen siistimistä ja korjaamista, musisointia, Raamattuopetusta, sielunhoitoa, keskustelu-, terapia- ja vertaistukiryhmien vetämistä, osallistumista yhdistyksen järjestämien retkien, leirien, juhlien ja tapahtumien järjestämiseen tai toimimista yhdistyksen hallinnossa tai auttamista asiantuntijatehtävissä. Vapaaehtoistyön määrä kasvoi vuoden aikana ja toiminta oli aktiivista. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli yli 30. Vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus olivat Keitaan kohtaamispaikan päivittäisessä toiminnassa näkyvä ja merkittävä voimavara. Kohtaamispaikan kahvion tehtävät, keskusteluryhmät ja kerhotoiminta toimivat vertaistuen ja vapaaehtoistyön turvin palkatun henkilökunnan luodessa puitteet, tuen, perehdytyksen ja työnohjauksen. Keitaan korkeatasoisen hengellisen ryhmän osuus Keitaan asiakkaiden henkisessä ja hengellisessä tukemisessa oli hyvin merkittävä. Vapaaehtoistyövoimin toteutettiin vuoden 2011 aikana seuraavat ryhmät: NA -ryhmä toimi itsenäisesti maanantai-iltaisin, Miesten ryhmä tiistai- iltaisin, Kuvataidekerho keskiviikko-iltaisin, Naisten ryhmä torstai iltaisin ja Keskustelu- ja maalauskerho lauantai- päivisin. Vihreä Keidas ry:ssä toimivat vapaaehtoiset osallistuvat myös yhdistyksen tapahtumien suunniteluun ja järjestämiseen. 3. Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikko-ohjelma Maanantai - (palveluohjaus klo 8-10) - toimistotyöpäivä (henkilöstöpalaveri klo 10-11) - vapaaehtoistyötä klo NA ryhmä klo 18 - Tiistai - (palveluohjaus klo 8-10) - kohtaamispaikka klo soppatarjoilu klo 12 - sanan paikka klo 13 - miesten ryhmä klo 16 - Keskiviikko - (palveluohjaus klo 8-10) - kohtaamispaikka klo soppatarjoilu klo 12 - Raamattu-opetus klo 13 - A-Klinikan työntekijä klo

9 - maalaus- ja keskusteluryhmä klo Torstai - (palveluohjaus klo 8-10) - kohtaamispaikka klo Samaria ry klo (kahvi ja leipätarjoilu) - naisten ryhmä klo Perjantai - vapaaehtoistyöpäivä, aloitus klo (päättyy vapaaehtoisten yhteiseen lounashetkeen) - kohtaamispaikka klo kristillinen ilta klo Lauantai - maalaus- ja keskusteluryhmä klo Keitaan toimintaan kuului olennaisesti myös etsivä työ. Kuukausittain jaettiin kadulla kutsuja Keitaan perjantaina pidettävään kristilliseen iltaan. Kesällä jalkauduttiin päivittäin puistoihin ja nuorten kokoontumispaikoille. Myös kesällä pidettiin Keitaan kohtaamispaikka auki, koska monet järjestöt olivat ainakin osan kesästä suljettuina ja asiakkaat kokivat Keitaan aukiolon silloin hyvin tarpeelliseksi. Kuva 3: Vihreä Keidas ry:n oman toiminnan asiakasmäärien kehitys kuukausittain vuonna Vihreä Keidas ry:n toiminta toteutui vuonna 2011 hyvin toimintasuunnitelman mukaisesti. Vapaaehtoistyö, vertaistukitoiminta ja yhteistyö muiden järjestöjen sekä alan toimijoiden kanssa kehittyivät myönteisesti. Yhdistyksen pitkäjänteinen, matalan kynnyksen periaatteella tapahtuva toiminta oli hyvin tarpeellista. Toimintaa arvioitiin syksyllä 2011 kyselyllä, johon vastauksia pyydettiin asiakkailta, yhteistyötahoilta ja työntekijöiltä. Kyselyn vastausten perusteella voidaan todeta toiminnan 8

10 vastaavan tarkoitustaan ja saavuttaneen toiminnalle asetetut tavoitteet. Asiakaskyselyssä tuli esille, että asiakkaat kokivat Keitaalla käymisen tuoneen sisältöä heidän elämäänsä ja elämänhallinnan parantuneen. He kokivat myönteisenä myös mahdollisuuden vaikuttaa Keitaan toiminnan sisältöön (ryhmätoiminta ja vertaistuki). Kuva 4: Ilta- ja viikonlopputoiminnan asiakasmäärien kehitys kuukausittain vuonna Vihreä Keidas ry:n toiminnan lähtökohtana on auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä. Vuoden 2011 aikana perustehtävä toteutui erinomaisesti vapaaehtoistyöntekijöiden ja yhteiskumppanien osallistuessa toiminnan toteuttamiseen henkilökunnan kanssa. 3.2 Palvelut Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikka toimii Helsingin Sörnäisissä Vilhonvuorenkatu 7-9 sijaitsevissa Vihreä Keidas-säätiöltä vuokratuissa tiloissa tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo ja lauantaisin klo Palveluohjaus aloitettiin arkiaamuisin klo 8. Vihreä Keidas ry oli vuonna 2011 koko vuoden avoinna, myös pitkien juhlapyhien aikaan järjestettiin aukioloaikoja niin, että Keitaan Kohtaamispaikka oli korkeintaan kaksi perättäistä päivää kiinni. Palveluohjaus aloitettiin arkisin klo 8. Aamuisille tulijoille oli tarjolla kahvia ja pullaa tai leipää. Toisinaan jo ennen klo 8 aamulla yhdistyksen oven eteen oli kertynyt joukko sisäänpääsyä odottavia asiakkaita. Joillakin heistä oli hoidettavana asuntolapaikan haku, joku halusi päästä päihdekatkaisuhoitoon, joku tarvitsi apua yhteydenotossa sosiaalityöntekijään, jotkut tarvitsivat apua erilaisten papereiden ja hakemusten täyttämisessä. Ohjelmaa järjestettiin päivisin tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin, kun taas vapaaehtoistyöhön ja vertaistukitoiminnan kehittämiseen keskityttiin maanantaisin ja perjantaisin. Kaikille avoin maksuton ruokailu järjestettiin tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12, ennen varsinaisen päiväohjelman aloittamista. 9

11 Iltaisin ryhmätoimintaa järjestettiin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Lauantaisin Keitaan Kohtaamispaikka toimi loppuvuodesta vapaaehtoisvoimin olohuonemaisena tapaamispaikkana. Varsinaisen viikko-ohjelman lisäksi Keitaalla pidettiin esimerkiksi elokuva-iltoja, virsikaraokea ja lautapeli-iltoja. 3.3 Ryhmätoiminta Maanantaisin Keitaalla oli toimistotyöpäivä ja vapaaehtoistyöpäivä. Vapaaehtoiset keittiö- ja siivoustyöntekijät olivat Keitaalla vapaaehtoistyössä klo 10-14, jolloin vapaaehtoiset osallistuivat keittiötöihin (kaupassa käynti, ruuanlaitto ja siisteyden ylläpitäminen) tai esimerkiksi siivoustöihin (hyllyjen ja lehtitelineiden järjestäminen, yleinen siivous ja pyykinpesu). Päivä päättyi vapaaehtoisten yhteiseen lounashetkeen. Maanantai-iltaisin Keitaalla kokoontui NA -ryhmä. Tiistaisin klo 13 oli ohjelmassa Sanan paikka, jonka vapaaehtoiset itse viikoittain järjestivät. Sanan paikassa nostettiin esille jokin Raamatun kohta, josta keskusteltiin. Sanan paikan musiikista vastasi Keitaalla toimiva vapaaehtois-kitaristi, lauluun osallistuivat kaikki halukkaat. Tiistai-iltaisin Keitaalla toimi Miesten ryhmä, jonka järjesti joukko vapaaehtoisia, vertaistukeen pystyviä miehiä. Keskiviikkoisin Keitaalla järjestettiin jo useita vuosia jatkunutta Raamattu-opetusta klo 13 alkaen. Korkeatasoisesta opetuksesta vastasi pastori Ulf Emeleuksen johdolla toiminut yhdistyksen Hengellinen ryhmä, jonka panos Keitaan hengellisessä työssä on merkittävä. Nelihenkinen Hengellinen ryhmä ammatillisesti pätevine jäsenineen osallistuu myös juhlien ja muiden tapahtumien yhteydessä pidettävien hartaustilaisuuksien järjestämiseen. Ryhmä toimii tarvittaessa myös sekä keskusteluettä rukousapuna Keitaan asiakkaille ja jäsenille. Keskiviikko-iltaisin toimi vuoden mittaan kolme eri iltaryhmää, Elämän puolelle -ryhmä, keskusteluryhmä ja taideterapiaryhmä (ammatillisesti pätevän taideterapeutin vetämänä). Ne toteutettiin vapaaehtoistyönä. Torstai-päivän toiminta toteutettiin yhteistyössä Samaria ry:n kanssa, joka vastasi päivän ohjelmasta sekä leipä- ja kahvitarjoilusta asiakkaille. Torstai-iltaisin Keitaalla kokoontui Naisten ryhmä, jonka ohjelmassa oli keskustelua, Raamatun lukua, käsitöitä ja askartelua. Perjantaisin pidettiin Keitaalla siivouspäivä, johon kaikki aamulla paikalla olijat osallistuivat. Aamuinen siivoustuokio päättyi klo 12 alkavaan lounaaseen, joka oli vapaaehtoisten tekemä lämmin ruoka. Perjantai-iltaisin Keitaalla oli iltatoimintaa, etsivää nuorisotyötä tai kahvilatoimintaa. Välillä perjantai- iltaisin keitaalaiset osallistuivat One Way Mission ry:n vetämään etsivään työhön Helsingin keskustassa ja sen hartaustilaisuuksiin. Ennalta ehkäisevä ja korjaava työ kuuluu yhdistyksen päivittäiseen perustehtävään kuten palveluohjaus ja asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen. Ohjaus, neuvonta, keskusteluapu, vertaistuki, ryhmätoiminta ja mahdollisuus vapaaehtoistyöhön kuuluvat Keitaan päivittäiseen toimintaan. Osallistuminen yhdessäoloon ja yhteiseen toimintaan turvallisessa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä vaikuttavat monen tukea tarvitsevan asiakkaan elämään olennaisesti. 10

12 Kuva 5: Pastori Ulf Emeleus puhuu Vihreä Keidas ry:n 45 -vuotisjuhlassa Tapahtumia, joissa vapaaehtoiset ovat olleet vuoden aikana vahvasti mukana: Koko perheen vappu ja Jeesus-marssi Vihreä Keidas ry/ Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmä Vihreä Keidas ry/ Kevätjuhla VETY-verkostotapaaminen Tervalammen elonkorjuujuhla Urbaani unelma-tapahtuma Espoon saaristoretki Vihreä Keidas ry/ 45-vuotisjuhla Menu-messut Vihreä Keidas ry/ Hartauspäivä Merihiekassa Vihreä Keidas ry/ Joulujuhla Yhdistyksen kevätjuhla pidettiin ja joulujuhla Juhliin kutsuttiin jäsenet, asiakkaat, johtokunta, vapaaehtoiset ja yhteistyötahojen edustajat. Vapaaehtoistyön kehittämispäivä pidettiin Keitaalla Vapaaehtoistyöntekijöiden, henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen virkistyspäivä pidettiin Lekholmenissa , jossa kehitettiin myös yhdistyksen strategiaa. 11

13 Asiakkaille järjestettiin vuoden mittaan neljä päiväretkeä ja kolme hartauspäivää, joista kaksi vietettiin Merihiekan seurakuntakeskuksessa Vuosaaressa. Lisäksi järjestettiin asiakkaille yksi kolmen päivän mittainen ja yksi viiden päivän mittainen leiri Niemikotisäätiön omistamissa tiloissa Iitin Kesäharjussa. 4. Koulutustilaisuudet Kuva 6: Leiriläisiä Iitin Kesäharjussa syyskuussa 2011 Vuoden 2011 aikana Vihreä Keidas ry:n henkilö- tai johtokunnanjäseniä osallistui seuraaviin koulutustilaisuuksiin: RAY: uusien avustusten saajien koulutustilaisuus, Sininauhaliiton jäsenjärjestöpäivät, Prison Fellow- vankilatyökoulutus, RAY: Tavoitteista tuloksiin RAY: Vapaaehtoistyön koulutuspäivä RAY: Osallistumis- ja kohtaamistoiminnan seurantaverstas Sininauhaliiton lakikoulutus Helsingin kaupungin sosiaalivirasto: Yhteisellä asialla, samalla viivalla Sininauhaliitto ry: Liika on liikaa, ikääntyminen ja alkoholi Miessakit ry: Mies vapaaehtoisena 12

14 5. Tiedotus Vihreä Keidas ry:llä oli omat kotisivut osoitteessa Kotisivuja päivitettiin viikoittain ja kotisivut toimivat merkittävänä tiedotuskanavana jäsenille, yhteistyötahoille ja asiakkaille. Jäsenille lähetettiin kolme. Vihreä Keidas ry:n facebook keräsi lukuisan määrän facebook - jäseniä. Facebookilla tavoitettiin erityisesti nuoria keitaalaisia ja sitä käytettiin myös päivittäisten tapahtumien ilmoitusvälineenä. Vihreä Keidas ry:n toimintaa kirjattiin ja tilastoitiin viikoittain. Viikkoraporttien pohjalta koottiin kuukausiraportit ja asiakastilastot. Toimintaraportit tehtiin neljännesvuosittain ja niiden perusteella vuosiraportit. Kullekin rahoittajataholle tehtiin selvitykset avustusten käytöstä. Muutoksen ja eheytymisen erikoislehdessä Uusi toivo oli numerossa 4/2011 koko aukeaman kirjoitus Vihreä Keidas ry:n 45 -vuotta kestäneestä toiminnasta. 6. Yhteistyö Yhdistyksen yhteistyöverkosto laajeni edelleen. RAY:n rahoittaman Yhteistoimintakeskus projektin käynnistyminen vaikutti sekä toiminnan että yhteistyötahojen määrän kasvuun. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, Helsingin sosiaalivirasto, Helsingin Opetusvirasto ja Nuorten työpajat, Nuorisoasiainkeskus, Eteläinen A -Klinikka, Kallion seurakunta, Samaria ry, Vva ry, Omaiset Huumetyön Tukena ry, Takaisin Elämään ry ja Miessakit ry. Yhteistyö kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Uusien toimijoiden osallistuminen Keitaan toimintaan näkyi selkeästi Keitaan päivätoiminnassa ja kävijöiden arjessa niin ryhmätoiminnan lisääntymisenä kuin myös neuvonnan, ohjauksen ja konkreettisen tuen lisääntymisenä. Vuoden 2011 aikana Vihreä Keidas ry:n toiminta kokosi yhteen sekä saman alan että saman alueen toimijoita. Se mahdollisti asiakkaiden edun mukaisen toiminnan kasvun ja helpotti asiakkaiden tavoittamista ja palveluiden saatavuutta. 6.1 Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukeman projektin tavoitteena on kehittää Vihreästä Keitaasta laadukas, pääasiassa kristillistä päihdetyötä Helsingissä tekevien kansalaisjärjestöjen verkostoitunut toimintakeskus. Sen lähtökohtina ovat asiakaskeskeisyys, matalan kynnyksen periaate, syrjäytymistä sekä päihteiden käyttöä ennalta ehkäisevä työ. Ennalta ehkäisevässä työssä kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja korjaavassa työssä nuoret aikuiset ja aikuiset. Tavoitteena on tarjota turvaverkko erityisesti niille väestöryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä julkisten palvelujen ulkopuolelle. Tavoitteena on antaa asiakkaille ja heidän omaisilleen aikaisempaa enemmän henkistä sekä hengellistä vahvistusta sekä teemaryhmissä että henkilökohtaisesti ja lisätä tuen sekä ohjauksen antamista niin, että he voivat saada paremmin tarvitsemiaan julkisia ja yhteistyöverkoston tarjoamia palveluja. Tavoitteena on kehittää syrjäytymisen ehkäisyn ja päihdetyön yhteistyöverkostoa entistä laajemmaksi ja tiiviimmäksi niin, että järjestöt voivat projektin myötä entistä enemmän erikoistua omien vahvuuksiensa perusteella ja hyödyntää asiakkaiden auttamistyössään toistensa palveluja, osaamista, kokemuksia, verkostoja sekä muita resursseja ja tuottaa palveluja sekä tehdä valistustyötä myös yhdessä. 13

15 RAY:n hallituksen alustava rahoituspäätös Vihreä Keidas ry:n Yhteistoimintakeskuksen kehittämishankkeen rahoittamisesta tehtiin joulukuussa Alkuvuodesta 2011 valtioneuvosto vahvisti RAY:n päätöksen. Yhteistoimintakeskuksen kehittämishankkeeseen palkatut kaksi työntekijää, päihdetyöntekijä ja järjestösihteeri, aloittivat työnsä ja samalla toiminnanohjaajan työkuva muutettiin toiminnanjohtajaksi. Kuva 7: Yhteistoimintakeskuksen toimijoiden muodostama asiakkaan tukiverkosto Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmän ensimmäinen kokous oli ja toinen syksyllä Ohjausryhmä: Vihreä Keidas ry: Pekka Hallikainen pj. ja Ulf Emeleus vpj. Anna-Maria Louhivirta, projektipäällikkö ja Kaius Kuusela, sihteeri Vapaaehtoistyöntekijät: Esa Palenius ja Esa Sinkkonen Eteläinen A-Klinikka, Sörnäisten toimipiste: Viveca Schoultz ja Matti Kekkonen Helsingin Nuorisoasema: Tarja Sorvari Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuorten työpajat: Tarja Taskinen Miessakit ry: Tomi Timperi Samaria ry: One Tirkkonen Sininauhasäätiö: Satu Taiveaho ja Juha Järvinen Vailla Vakinaista Asuntoa ry: Juhani Haapamäki Kallion seurakunta: Nina Klemmt 14

16 Omaiset Huumetyön Tukena ry: Anne Puonti Takaisin Elämään ry: Pasi Teittinen RAY:n tukeman kehittämisprojektin myötä yhdistyksen toiminta kehittyi vuonna 2011 erittäin hyvin. Voimakkaasti kasvaneelle asiakasjoukolle voitiin antaa aikaisempaa enemmän, monipuolisempaa ja laadukkaampaa palvelua. Yhteistyö- ja vapaaehtoistyöverkosto laajenivat ja loivat välillisesti myös edellytyksiä ennalta ehkäisevän nuorisotyön mahdolliselle lisäämiselle vuonna 2012, kun Helsingin kaupungin opetusvirasto valitsi Vihreä Keidas ry:n yhteistyökumppanikseen tuottamaan etsivän nuorisotyön palveluja vuonna Talous Kansalaistoiminnassa tarvitaan perusrahoitus toiminnan organisoimista varten. Päihdetyötä tekevä järjestö tarvitsee toimitilat, hallinnon ja henkilökunnan perustehtävien ja jatkuvuuden ylläpitämiseen. Yhdistyksen vahvuutena on peruskorjattu ja edullinen vuokrahuoneisto, joka mahdollistaa toiminnan, vapaaehtoistyön sekä yhteistyön ja sen kehittämisen muiden vastaavaa työtä tekevien toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toimitiloja on viime vuosina korjattu taloyhtiön toimesta paljon, mutta siitä huolimatta vuonna 2011 toimintaa haittasi kahden huoneen huono sisäilma, jonka syitä taloyhtiö selvitti vuoden loppupuoliskolla, mutta korjaustoimenpiteet siirtyivät vuoden 2012 puolelle. Yhteiskunnan näkökulmasta vapaaehtoiset työntekijät monipuolistavat yhdistyksen tarjoamia palveluja ja asiantuntemusta sekä tekevät ne hyvin edulliseksi, koska vapaaehtoisille ei makseta palkkaa, kulukorvauksia, työnantajan sosiaalimaksuja eikä lomakorvauksia. Toisaalta vapaaehtoiset työntekijät eivät yleensä sitoudu olemaan jatkuvasti käytettävissä, mutta heidän työpanostaan voidaan usein kohdistaa kriittisiin työvaiheisiin. Kansalaisjärjestön etuna on myös asiakkaiden inhimillinen ja kokonaisvaltainen kohtelu ilman byrokratiaa, joka on vaikeuksissa olevien asiakkaiden auttamisessa hyvin tärkeätä. Vihreä Keidas ry:n pienessä henkilökunnassa tapahtui vuonna 2011 merkittäviä muutoksia. RAY:n kolmevuotinen avustus Yhteistoimintakeskuksen kehittämiseen mahdollisti kahden uuden työntekijän, nimittäin päihdetyöntekijän ja osa-aikaisen järjestösihteerin palkkaamisen alkaen. Lisäresurssit mahdollistivat uusien harjoittelijoiden ja työelämän valmennuksessa olevien henkilöiden ohjaamisen. Toiminnan kulut kasvoivat ,78 euroa eli 82,6 % edellisen vuoden ,16 eurosta ,94 euroon. Toimintaa pystyttiin kehittämään merkittävästi ja se näkyi lisääntyneinä aukioloaikoina ja vertaistukiryhmien ja yhteistyön lisääntymisenä, lisääntyneenä asiakkaille tarjottuna virkistystoimintana ja asiakasmäärien voimakkaana kasvamisena erityisen loppuvuoden aikana. Toiminnan kehittyminen loi edellytyksiä myös sille, että Helsingin kaupungin opetusvirasto valitsi yhdistyksen yhteistyökumppanikseen tuottamaan etsivän nuorisotyö palveluja vuonna Tosin sen toteutumiselle on ehtona valtion avustuksen saaminen v Vuoden 2011 toiminnan tulos oli 4 117,73 euroa ylijäämäinen, koska toiminta sopeutettiin vuoden aikana arvioituihin todennäköisiin tuloihin. Säästöt kohdistettiin henkilöstökuluihin niin, että ei palkattu tilapäistä henkilökuntaa. Johtokunta päätti siirtää RAY:n myöntämästä :n avustuksesta seuraavalle vuodelle, jotta voidaan varmistaa päihdetyötekijän ja järjestösihteerin palkkaaminen koko vuodeksi Talousarvioon verrattuna tulot alittuivat 12680,33 ja menot alittuivat 16798,06. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 58797,16 eli 104,8 % ja käyttömenot 12103,55 eli 40,1 %. Henkilöstökulujen osuus kuluista oli 73,0 %. 15

17 Yhdistyksellä on epävarmoja saatavia asiakkaalta, joka rikkoi yhdistyksen alttaritauluna toimineen lasimaalauksen. Helsingin käräjäoikeuden tekemän päätöksen mukainen korvaussumma on lain mukaisine viivästyskorkoineen (8 %). Asiakas on ulosoton kautta mennessä lyhentänyt vain korkoja 39,39. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion vuokrasaatavaa koskevassa takausasiassa, jonka mukaan vuokralainen ja Vihreä Keidas ry (silloisen toiminnanjohtajan yksin Vihreä Keidas ry:n puolesta antaman asiakkaan vuokrasopimuksen takauksen perusteella) velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan asunnon omistajalle vuodelta 2010 peräisin olevat 2640 maksamattomat vuokrat ja oikeudenkäyntikulut 570 korkoineen. Vihreä Keidas ry valitti päätöksestä Helsingin hovioikeuteen, joka myönsi sille valitusluvan, mutta ei ratkaissut asiaa toimintavuoden aikana. Jenny ja Antti Wihurin Rahasto on vuosikymmenien ajan ratkaisevalla tavalla tukenut Vihreä Keidas ry:n toimintaa. Yhdistys on voinut luottaa siihen, että arvokasta työtä on pystytty jatkamaan, vaikka muissa avustuksissa on ollut suuriakin vuosivaihteluja. RAY:n myöntämä kolmevuotinen avustus oli ratkaiseva tekijä toiminnan laajentamiselle vuonna Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta tuki vuonna 2011 merkittävästi Vihreän Keitaan päihde- ja nuorisotyötä. Tunkelon Säätiö on tukenut aikaisemminkin yhdistyksen nuorisotoimintaa. Kulmakoulusäätiö oli vuonna 2011 yhdistyksen tärkeä uusi nuorisotyön tukija. Ilman Itä-Uudenmaan liiton lahjoittamia kalusteita yhdistys ei olisi pystynyt uudistamaan huoneistonsa ilmettä ja huonekalujaan. Yritysten ruokalahjoitukset loivat edellytyksiä yhdistyksen asiakkaille tarjoamille ruoka- ja kahvitarjoiluille. Yhdistyksen vuonna 2011 saamat avustukset Jenny ja Antti Wihurin rahasto Helsingin kaupunki Sosiaalilautakunta Nuorisotyö Helsingin kaupunki Sosiaalilautakunta Päihdetyö Raha-automaattiyhdistys Tunkelon säätiö Kulmakoulusäätiö Vihreä Keidas ry toivoo, että sen toiminnan tukijat - yhteisöt ja yksityiset myös tulevaisuudessa tukevat sen arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vaikeuksissa olevien lähimmäisten auttamiseksi. 16

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016 Mielenvireys ry:n Jäsentiedote 4/2016 Taas eletään vuoden pimeintä aikaa. Loppuvuosi tuo mukanaan erilaisia tapahtumia ja juhlia. Mielenvireydessä vietämme mm. mielenterveysviikkoa, kynttilätapahtumaa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) 22.9 2008 KS 1 / 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) Visio: Espoon Ankkuri 2010 Toipumistyön keskus Espoon Ankkuri on espoolaisten hyvin tuntema avopalvelukeskus,

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 24.05.2016 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi SOSTER 24 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa

MIPA. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen. a-klinikka.fi/mipa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 2018 a-klinikka.fi/mipa A-klinikkasäätiö A-Kiltojen Liitto ry Diakonia-ammattikorkeakoulu EHYT ry FinFami Uusimaa ry Irti Huumeista ry Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry:ssä alkaa toiminnassa viideskymmenesensimmäinen vuosi. Toimintamme on hyvin monipuolista niin, että kaikilla

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Lentopalloseura JOHDANTO Toimintavuoden 2015 syksyllä käynnistyi Lentopalloseura Pieksämäen Tsemppi 82:n 34. toimintakausi. Se tietää sitä,

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2016. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 2/2016. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 2/2016 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällysluettelo Kohtaamispaikka... 2 Mitä on vapaaehtoinen vertaistuki?...

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot