Vihreä Keidas ry. Toimintakertomus Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreä Keidas ry. Toimintakertomus 2011. Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana"

Transkriptio

1 Vihreä Keidas ry Toimintakertomus 2011 Vuoden 2011 saavutus: Vihreä Keidas ry:n päihdetyö ja asiakasmäärät kehittyivät voimakkaasti vuoden aikana Vuosikokous Vilhonvuorenkatu HELSINKI puh. (09)

2 SISÄLTÖ 1. Toiminnan lähtökohdat Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Yhdistyksen arvot, toimintaperiaatteet ja tavoitteet Toimitilat ja aukioloajat Hallinto Jäsenet Johtokunta Tilin- ja toiminnantarkastajat Henkilökunta Vapaaehtoistyö Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikko-ohjelma Palvelut Ryhmätoiminta Koulutustilaisuudet Tiedotus Yhteistyö Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Talous

3 VIHREÄ KEIDAS RY 1. Toiminnan lähtökohdat Yksinäisyys, syrjäytyminen ja muut sosiaaliset ongelmat, kuten päihteiden väärinkäyttö kärjistyvät pääkaupunkiseudulla, jossa on kiihkeä elämänrytmi, paljon rikkinäisiä perheitä, juurettomuutta, asunnottomuutta ja hatarat sosiaaliset turvaverkot. Nämä ongelmat liittyvät usein toisiinsa ja ne muodostavat hyvin kehittyneessä suomalaisessa yhteiskunnassa vaikean ongelmakokonaisuuden, jonka ratkaisemiseen kannattaa uhrata riittävästi henkisiä ja aineellisia voimavaroja. Vihreä Keidas ry, joka on suurelta osin vapaaehtoistyöhön perustuva kansalaisjärjestö, on vuodesta 1966 alkaen tehnyt yhteiskristilliseltä arvopohjalta matalan kynnyksen periaatteella ennalta ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä Helsingissä. Se on yksi Suomen vanhimmista huumaavien aineiden väärinkäyttöä ehkäisevistä järjestöistä. Vuonna 2011 Vihreä Keidas ry:n perustamisesta oli kulunut 45 vuotta. Merkkipäivää vietettiin yhdistyksen rekisteröintipäivänä Vihreä Keidas ry:n toimitiloissa Vilhonvuorenkadulla Sörnäisessä yhdistyksen asiakkaiden, jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen kanssa. Yhdistyksen toiminta laajeni ja kehittyi vuonna 2011 olennaisesti RAY:n myöntämän projektirahoituksen myötä. Vihreä Keidas ry:n kolmevuotinen kehittämisprojekti käynnistyi heti valtioneuvoston avustuspäätöksen jälkeen ja kaksi uutta työntekijää palkattiin maaliskuun alussa Vuoden aikana toiminnan laajeneminen näkyi konkreettisesti kasvavana kävijämääränä, pidentyneinä aukioloaikoina ja lisääntyneenä ryhmätoimintana sekä lisääntyneenä yhteistyönä. Vapaaehtoistyöntekijöiden panos Keitaan toiminnan vahvassa kasvuvaiheessa oli toiminnan kannalta merkittävä. Vertaistuki, kokemusasiantuntijuus ja vapaaehtoisuus muodostuivat vuoden mittaan entistä vankemmaksi osaksi Keitaan perustoimintaa, jossa kristillinen päihdetyö, lähimmäisten auttaminen sekä tukeminen, elämänhallinnan vahvistaminen ja terveeseen, tasa-painoiseen elämään suuntautuminen ovat toiminnan lähtökohtia. Vuoden 2011 tavoitteet saavutettiin hyvin. Selvää oli, että kristilliselle päihdetyölle on tässä ajassa huomattava tarve, johon Vihreä Keidas ry pystyy pitkäjänteisellä työllään ja osaamisellaan vastaamaan. 1.1 Yhdistyksen toiminta-ajatus ja kohderyhmä Vihreä Keidas ry on vapaaehtoistyöhön nojautuva, yhteiskristillistä päihdetyötä tekevä järjestö. Se kannustaa lähimmäisiä rakkauden tekoihin ja auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään ja terveeseen elämään sekä heidän unelmiensa toteuttamiseen. Vihreä Keidas ry tunnetaan päihderiippuvuuksista vapaan elämän rohkeana puolustajana. Yhdistyksen toiminnan kohderyhmänä ovat avun tarpeessa olevat yksinäiset, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset sekä heidän läheisensä. Osa Keitaan ohjelmasta suunnataan ikäryhmän tai sukupuolen mukaan. 2

4 1.2 Yhdistyksen arvot, toimintaperiaatteet ja tavoitteet Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen kunnioittaminen, yhteiskristillisyys, inhimillisyys ja että jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana. Toimintaperiaatteita ovat asiakaskeskeisyys, joustavuus, vuorovaikutus, erikoistuminen, avoimuus sekä aktiivinen yhteistyö ja tiedotus. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden henkinen, hengellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen sekä elämän perusasioiden kuntoon saaminen. 1.3 Toimitilat ja aukioloajat Vihreä Keidas ry:n toiminnalle luo vakautta, se että sen perustama Vihreä Keidas -säätiö on vuokrannut yhdistykselle 184 m2:n toimitilat, jotka sijaitsevat lähellä Sörnäisten metroasemaa, osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9, Helsinki. Toimitilat sijaitsevat 1930 luvun alussa valmistuneen korkean kerrostalon 1. kerroksessa, jonne on oma sisäänkäynti kadulta. Tiloja on korjattu viime vuosina paljon sekä taloyhtiön että huoneiston haltian eli Vihreä Keidas -säätiön toimesta, mutta siitä huolimatta vanhoissa rakenteissa on vielä sisäilman laatuongelmia, jotka haittaavat toimintaa. Taloyhtiö teetti elokuusta 2011 lähtien tutkimuksia kolmen huoneen huonon ilmanlaadun syiden selvittämiseksi, mutta perusteellisemmat jatkotutkimukset ja suunnitelmien tekeminen sekä ongelmien poistaminen siirtyivät seuraavalle vuodelle. Uudenmaan liittoon liitetty Itä-Uudenmaan liitto lahjoitti vuoden alussa runsaasti tarpeettomaksi jääneitä toimistokalusteita Vihreä Keidas ry:lle. Lahjoitus ja talkootyö mahdollistivat pääasiassa lahjoituksina saatujen yhdistyksen vanhojen kalusteiden korvaamisen laadukkailla ja yhtenäisillä kalusteilla. Kuva 1: Vihreä Keidas ry:n toimitilojen oma sisäänkäynti Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Vilhonvuorenkatu 7-9 3

5 Vuoden 2011 aikana Keitaan asiakkaille tarkoitetun kohtaamispaikan aukioloaikoja lisättiin huomattavasti niin, että syksyllä Vihreä Keidas ry oli auki maanantaista perjantaihin klo 8-16 ja lauantaisin klo Lisäksi iltaisin oli ryhmätoimintaa maanantaista perjantaihin ja lauantaisin Keitaan Kohtaamispaikkaa pidettiin elokuusta alkaen auki klo Hallinto Yhdistyksen toiminnan laajeneminen ja yhteiskunnan kehittyminen vaativat vuonna 2011 myös hallinnon huomattavaa kehittämistä. Yhdistyksen säännöt uusittiin muuttamalla mm. yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta koskevia kohtia ja ottamalla huomioon tilintarkastuslaissa tapahtuneet muutokset. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi yhdistyksen sääntömuutoksen Yhdistykselle hyväksyttiin toimintavuoden aikana myös johto- ja taloussäännöt. Toiminnan lisääntyminen edellytti myös hallinnollisia järjestelyjä niin, että palkatun henkilöstön vastuu hallinto- ja talousasioiden hoidossa ja päätösten valmistelussa lisääntyivät. Toiminnanohjaajan nimike muutettiin alkaen toiminnanjohtajaksi ja samalla hänen vastuutaan yhdistyksen toiminnan, talouden ja hallinnon johdossa lisättiin sekä hänestä tuli myös johtokunnan asioiden esittelijä sekä RAY:n rahoittaman Vihreä Keidas ry:n Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin projektipäällikkö. Osa-aikainen toimistosihteeri ( alkaen järjestösihteeri) palkattiin alkaen, josta lähtien hän toimi sekä Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin että yhdistyksen talouden, hallinnon ja viestinnän sihteerinä ja alkaen myös rahastonhoitajana. Helsingin kaupungin opetusvirasto valitsi kilpailutuksen perusteella Vihreä Keidas ry:n yhdeksi yhteistyökumppanikseen tuottamaan etsivän nuorisotyön palveluja Helsingissä vuonna Edellytyksenä toiminnan toteutumiselle on, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Vihreä Keidas ry:lle uutena toimijana avustusta kahden nuorisotyöntekijän palkkaamista varten yhden vuoden ajaksi. Jatkorahoituksen saamisessa aikaisemmin toiminnassa mukana olleet ovat etusijalla. Etsivä nuorisotyö vahvistaisi erittäin hyvin yhdistyksen syrjäytymistä ja päihteiden käyttöä ennalta ehkäisevää nuorisotyötä. 2.1 Jäsenet Vuoden 2011 joulukuussa yhdistyksellä oli 164 jäsentä. Jäsenmaksu oli 15, eläkeläisillä, työttömillä ja opiskelijoilla 7. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin , jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin sääntöjen mukaisesti toisen kerran edellisessä kokouksessa hyväksytyt muutokset yhdistyksen sääntöihin. Vuoden 2011 aikana jäsenille lähetettiin kolme jäsenkirjettä ja heidät kutsuttiin Keitaan kesäjuhlaan ja joulujuhlaan. 2.2 Johtokunta Jäsenet alkaen: Pekka Hallikainen, DI, puheenjohtaja Harri Liuksiala, varapuheenjohtaja, teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja Ulf Emeleus, DI, TM, pastori Heljä Kolehmainen, lähihoitaja (päihde- ja mielenterveystyö) Hannu Ratia, koruseppä (irtisanoutui ) 4

6 Mikko Rautakorpi, FM, TM, pastori Vesa Tolin, ohjaaja (sosiaaliala) Jenni Tapionlinna, sosionomiopiskelija, (rahastonhoitaja asti) Varajäsenet: 1. Nina Klemmt diakoni 2. Juha Heinoja ohjaaja, sosionomiopiskelija Kuva 2: Vihreä Keidas ry:n johtokunta on aloittamassa kokoustaan. Kuvassa vasemmalta alkaen: pj. Pekka Hallikainen, Ulf Emeleus, vpj. Harri Liuksiala, Hannu Ratia ja Mikko Rautakorpi. Johtokunta kokoontui vuonna 2011yhteensä 12 kertaa. Johtokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita eikä kulukorvauksia. Monet johtokunnan jäsenet tekivät johtokuntatyöskentelyn lisäksi paljon vapaaehtoistyötä mm. hengellisessä ryhmässä ja yhdistyksen hallinnossa sekä osallistuivat juhlien, tapahtumien, leirien ja retkien järjestämiseen. Taloustoimikuntaan kuuluivat johtokunnan puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja toiminnanjohtaja. He valmistelivat talous- ja henkilöstöasioita. Johtokunta päätti , että järjestösihteeri hoitaa järjestön sihteerin tehtävien lisäksi rahastonhoitajan tehtävät tehtäväkuvaansa liittyen alkaen. 5

7 2.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat Tilintarkastuslainsäädännön ja yhdistyksen sääntömuutoksen johdosta on toisesta tilintarkastajasta ryhdytty käyttämään toiminnantarkastajan nimikettä. Yhdistyksen tilin- ja toiminnantarkastuksesta vastasivat samat henkilöt kuin edellisenä vuonna. Tilintarkastaja: Juhani Korhonen, KHT, Audit Polar Oy Toiminnantarkastaja: Seppo Sarlin, ekonomi varalla: Tilintarkastaja: Riitta Kallio-Saukkonen, KHT, Kallio Controller Oy Toiminnantarkastaja: Tapio Pitkänen, LT 2.4 Henkilökunta Vihreä Keidas ry:llä oli vuonna 2011 palkattuja työntekijöitä neljä, joista kaksi oli kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Heistä vakituisessa työsuhteessa olevia oli kaksi. Lisäksi työvoimatoimiston palkkaamana Vihreä Keidas ry:ssä suoritti työelämän valmennukseen liittyvän harjoittelun neljä henkilöä ja opintoihinsa liittyvän harjoittelun neljä opiskelijaa, jotka opiskelivat pääkaupunkiseudun alan oppilaitoksissa. Työntekijät: Anna-Maria Louhivirta, taideterapeutti, lähihoitaja, työnohjaaja (päihde- ja mielenterveystyö, toiminnanohjaaja asti), toiminnanjohtaja ( alkaen) Kaius Kuusela, yo. merkonomi (markkinointi ja ICT), järjestösihteeri ( alkaen) Olli Lähteenmäki, päihdetyöntekijä ( ) Teemu Terho, lähihoitaja, päihdetyöntekijä ( alkaen) Pellervo Koivuluoma, vahtimestari (koko vuoden) Työelämän valmennuksessa olleet: Jenni Tapionlinna ( ) Pekka Tynnilä ( ) Juho Remes ( ) Brahim Aheddaj ( ) Opiskelijat: Saara Syrjälä, päihdetyö ( ) Isabel Fernandez-Garzia, yhteisöpedagokiikka ( ) Kristiina Hahtoranta, lähihoitaja ( ) Iida Marttinen, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ( ) Henkilökunta, opiskelijat ja harjoittelijat kokoontuivat viikoittain yhteiseen henkilökuntapalaveriin, jossa käsiteltiin niin työtehtäviä ja tapahtuneita tilanteita, pohdittiin toiminnan kehittämistä sekä toiminnan laatua ja arvoja. Työterveyshuolto oli aiempaan tapaan järjestetty Vantaan työterveyshuollon liikelaitoksen kautta. Henkilökunta vietti tammikuussa virkistyspäivää Matkailumessuilla käyden ja joulukuussa järjestettiin elokuvissa käynti. Henkilökunnan kehittämispäivä pidettiin Keitaan omissa tiloissa joulukuussa

8 Ammattitaitoisen henkilökunnan lisääntyminen vuonna 2011 loi edellytykset harjoittelu- ja työelämän valmennuspaikkojen oleelliselle lisäämiselle. Siitä on ollut erittäin suurta hyötyä kaikille osapuolille. Työharjoittelun ja työelämän valmennuksen positiiviset vaikutukset henkilöiden omaan kehitykseen on havaittavissa yllättävän nopeasti. 2.5 Vapaaehtoistyö Järjestön vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi vapaasta tahdosta tehtyä toimintaa, josta ei makseta rahallista vastiketta eli palkkaa. Vihreä Keidas ry:ssä oli vuonna 2011 monipuolista vapaaehtoistoimintaa, kuten tarjoilujen järjestämistä, tilojen siistimistä ja korjaamista, musisointia, Raamattuopetusta, sielunhoitoa, keskustelu-, terapia- ja vertaistukiryhmien vetämistä, osallistumista yhdistyksen järjestämien retkien, leirien, juhlien ja tapahtumien järjestämiseen tai toimimista yhdistyksen hallinnossa tai auttamista asiantuntijatehtävissä. Vapaaehtoistyön määrä kasvoi vuoden aikana ja toiminta oli aktiivista. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli yli 30. Vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus olivat Keitaan kohtaamispaikan päivittäisessä toiminnassa näkyvä ja merkittävä voimavara. Kohtaamispaikan kahvion tehtävät, keskusteluryhmät ja kerhotoiminta toimivat vertaistuen ja vapaaehtoistyön turvin palkatun henkilökunnan luodessa puitteet, tuen, perehdytyksen ja työnohjauksen. Keitaan korkeatasoisen hengellisen ryhmän osuus Keitaan asiakkaiden henkisessä ja hengellisessä tukemisessa oli hyvin merkittävä. Vapaaehtoistyövoimin toteutettiin vuoden 2011 aikana seuraavat ryhmät: NA -ryhmä toimi itsenäisesti maanantai-iltaisin, Miesten ryhmä tiistai- iltaisin, Kuvataidekerho keskiviikko-iltaisin, Naisten ryhmä torstai iltaisin ja Keskustelu- ja maalauskerho lauantai- päivisin. Vihreä Keidas ry:ssä toimivat vapaaehtoiset osallistuvat myös yhdistyksen tapahtumien suunniteluun ja järjestämiseen. 3. Vihreä Keidas ry:n toiminta Vihreä Keidas ry:n syyskauden viikko-ohjelma Maanantai - (palveluohjaus klo 8-10) - toimistotyöpäivä (henkilöstöpalaveri klo 10-11) - vapaaehtoistyötä klo NA ryhmä klo 18 - Tiistai - (palveluohjaus klo 8-10) - kohtaamispaikka klo soppatarjoilu klo 12 - sanan paikka klo 13 - miesten ryhmä klo 16 - Keskiviikko - (palveluohjaus klo 8-10) - kohtaamispaikka klo soppatarjoilu klo 12 - Raamattu-opetus klo 13 - A-Klinikan työntekijä klo

9 - maalaus- ja keskusteluryhmä klo Torstai - (palveluohjaus klo 8-10) - kohtaamispaikka klo Samaria ry klo (kahvi ja leipätarjoilu) - naisten ryhmä klo Perjantai - vapaaehtoistyöpäivä, aloitus klo (päättyy vapaaehtoisten yhteiseen lounashetkeen) - kohtaamispaikka klo kristillinen ilta klo Lauantai - maalaus- ja keskusteluryhmä klo Keitaan toimintaan kuului olennaisesti myös etsivä työ. Kuukausittain jaettiin kadulla kutsuja Keitaan perjantaina pidettävään kristilliseen iltaan. Kesällä jalkauduttiin päivittäin puistoihin ja nuorten kokoontumispaikoille. Myös kesällä pidettiin Keitaan kohtaamispaikka auki, koska monet järjestöt olivat ainakin osan kesästä suljettuina ja asiakkaat kokivat Keitaan aukiolon silloin hyvin tarpeelliseksi. Kuva 3: Vihreä Keidas ry:n oman toiminnan asiakasmäärien kehitys kuukausittain vuonna Vihreä Keidas ry:n toiminta toteutui vuonna 2011 hyvin toimintasuunnitelman mukaisesti. Vapaaehtoistyö, vertaistukitoiminta ja yhteistyö muiden järjestöjen sekä alan toimijoiden kanssa kehittyivät myönteisesti. Yhdistyksen pitkäjänteinen, matalan kynnyksen periaatteella tapahtuva toiminta oli hyvin tarpeellista. Toimintaa arvioitiin syksyllä 2011 kyselyllä, johon vastauksia pyydettiin asiakkailta, yhteistyötahoilta ja työntekijöiltä. Kyselyn vastausten perusteella voidaan todeta toiminnan 8

10 vastaavan tarkoitustaan ja saavuttaneen toiminnalle asetetut tavoitteet. Asiakaskyselyssä tuli esille, että asiakkaat kokivat Keitaalla käymisen tuoneen sisältöä heidän elämäänsä ja elämänhallinnan parantuneen. He kokivat myönteisenä myös mahdollisuuden vaikuttaa Keitaan toiminnan sisältöön (ryhmätoiminta ja vertaistuki). Kuva 4: Ilta- ja viikonlopputoiminnan asiakasmäärien kehitys kuukausittain vuonna Vihreä Keidas ry:n toiminnan lähtökohtana on auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä. Vuoden 2011 aikana perustehtävä toteutui erinomaisesti vapaaehtoistyöntekijöiden ja yhteiskumppanien osallistuessa toiminnan toteuttamiseen henkilökunnan kanssa. 3.2 Palvelut Vihreä Keidas ry:n Kohtaamispaikka toimii Helsingin Sörnäisissä Vilhonvuorenkatu 7-9 sijaitsevissa Vihreä Keidas-säätiöltä vuokratuissa tiloissa tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo ja lauantaisin klo Palveluohjaus aloitettiin arkiaamuisin klo 8. Vihreä Keidas ry oli vuonna 2011 koko vuoden avoinna, myös pitkien juhlapyhien aikaan järjestettiin aukioloaikoja niin, että Keitaan Kohtaamispaikka oli korkeintaan kaksi perättäistä päivää kiinni. Palveluohjaus aloitettiin arkisin klo 8. Aamuisille tulijoille oli tarjolla kahvia ja pullaa tai leipää. Toisinaan jo ennen klo 8 aamulla yhdistyksen oven eteen oli kertynyt joukko sisäänpääsyä odottavia asiakkaita. Joillakin heistä oli hoidettavana asuntolapaikan haku, joku halusi päästä päihdekatkaisuhoitoon, joku tarvitsi apua yhteydenotossa sosiaalityöntekijään, jotkut tarvitsivat apua erilaisten papereiden ja hakemusten täyttämisessä. Ohjelmaa järjestettiin päivisin tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin, kun taas vapaaehtoistyöhön ja vertaistukitoiminnan kehittämiseen keskityttiin maanantaisin ja perjantaisin. Kaikille avoin maksuton ruokailu järjestettiin tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12, ennen varsinaisen päiväohjelman aloittamista. 9

11 Iltaisin ryhmätoimintaa järjestettiin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Lauantaisin Keitaan Kohtaamispaikka toimi loppuvuodesta vapaaehtoisvoimin olohuonemaisena tapaamispaikkana. Varsinaisen viikko-ohjelman lisäksi Keitaalla pidettiin esimerkiksi elokuva-iltoja, virsikaraokea ja lautapeli-iltoja. 3.3 Ryhmätoiminta Maanantaisin Keitaalla oli toimistotyöpäivä ja vapaaehtoistyöpäivä. Vapaaehtoiset keittiö- ja siivoustyöntekijät olivat Keitaalla vapaaehtoistyössä klo 10-14, jolloin vapaaehtoiset osallistuivat keittiötöihin (kaupassa käynti, ruuanlaitto ja siisteyden ylläpitäminen) tai esimerkiksi siivoustöihin (hyllyjen ja lehtitelineiden järjestäminen, yleinen siivous ja pyykinpesu). Päivä päättyi vapaaehtoisten yhteiseen lounashetkeen. Maanantai-iltaisin Keitaalla kokoontui NA -ryhmä. Tiistaisin klo 13 oli ohjelmassa Sanan paikka, jonka vapaaehtoiset itse viikoittain järjestivät. Sanan paikassa nostettiin esille jokin Raamatun kohta, josta keskusteltiin. Sanan paikan musiikista vastasi Keitaalla toimiva vapaaehtois-kitaristi, lauluun osallistuivat kaikki halukkaat. Tiistai-iltaisin Keitaalla toimi Miesten ryhmä, jonka järjesti joukko vapaaehtoisia, vertaistukeen pystyviä miehiä. Keskiviikkoisin Keitaalla järjestettiin jo useita vuosia jatkunutta Raamattu-opetusta klo 13 alkaen. Korkeatasoisesta opetuksesta vastasi pastori Ulf Emeleuksen johdolla toiminut yhdistyksen Hengellinen ryhmä, jonka panos Keitaan hengellisessä työssä on merkittävä. Nelihenkinen Hengellinen ryhmä ammatillisesti pätevine jäsenineen osallistuu myös juhlien ja muiden tapahtumien yhteydessä pidettävien hartaustilaisuuksien järjestämiseen. Ryhmä toimii tarvittaessa myös sekä keskusteluettä rukousapuna Keitaan asiakkaille ja jäsenille. Keskiviikko-iltaisin toimi vuoden mittaan kolme eri iltaryhmää, Elämän puolelle -ryhmä, keskusteluryhmä ja taideterapiaryhmä (ammatillisesti pätevän taideterapeutin vetämänä). Ne toteutettiin vapaaehtoistyönä. Torstai-päivän toiminta toteutettiin yhteistyössä Samaria ry:n kanssa, joka vastasi päivän ohjelmasta sekä leipä- ja kahvitarjoilusta asiakkaille. Torstai-iltaisin Keitaalla kokoontui Naisten ryhmä, jonka ohjelmassa oli keskustelua, Raamatun lukua, käsitöitä ja askartelua. Perjantaisin pidettiin Keitaalla siivouspäivä, johon kaikki aamulla paikalla olijat osallistuivat. Aamuinen siivoustuokio päättyi klo 12 alkavaan lounaaseen, joka oli vapaaehtoisten tekemä lämmin ruoka. Perjantai-iltaisin Keitaalla oli iltatoimintaa, etsivää nuorisotyötä tai kahvilatoimintaa. Välillä perjantai- iltaisin keitaalaiset osallistuivat One Way Mission ry:n vetämään etsivään työhön Helsingin keskustassa ja sen hartaustilaisuuksiin. Ennalta ehkäisevä ja korjaava työ kuuluu yhdistyksen päivittäiseen perustehtävään kuten palveluohjaus ja asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen. Ohjaus, neuvonta, keskusteluapu, vertaistuki, ryhmätoiminta ja mahdollisuus vapaaehtoistyöhön kuuluvat Keitaan päivittäiseen toimintaan. Osallistuminen yhdessäoloon ja yhteiseen toimintaan turvallisessa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä vaikuttavat monen tukea tarvitsevan asiakkaan elämään olennaisesti. 10

12 Kuva 5: Pastori Ulf Emeleus puhuu Vihreä Keidas ry:n 45 -vuotisjuhlassa Tapahtumia, joissa vapaaehtoiset ovat olleet vuoden aikana vahvasti mukana: Koko perheen vappu ja Jeesus-marssi Vihreä Keidas ry/ Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmä Vihreä Keidas ry/ Kevätjuhla VETY-verkostotapaaminen Tervalammen elonkorjuujuhla Urbaani unelma-tapahtuma Espoon saaristoretki Vihreä Keidas ry/ 45-vuotisjuhla Menu-messut Vihreä Keidas ry/ Hartauspäivä Merihiekassa Vihreä Keidas ry/ Joulujuhla Yhdistyksen kevätjuhla pidettiin ja joulujuhla Juhliin kutsuttiin jäsenet, asiakkaat, johtokunta, vapaaehtoiset ja yhteistyötahojen edustajat. Vapaaehtoistyön kehittämispäivä pidettiin Keitaalla Vapaaehtoistyöntekijöiden, henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen virkistyspäivä pidettiin Lekholmenissa , jossa kehitettiin myös yhdistyksen strategiaa. 11

13 Asiakkaille järjestettiin vuoden mittaan neljä päiväretkeä ja kolme hartauspäivää, joista kaksi vietettiin Merihiekan seurakuntakeskuksessa Vuosaaressa. Lisäksi järjestettiin asiakkaille yksi kolmen päivän mittainen ja yksi viiden päivän mittainen leiri Niemikotisäätiön omistamissa tiloissa Iitin Kesäharjussa. 4. Koulutustilaisuudet Kuva 6: Leiriläisiä Iitin Kesäharjussa syyskuussa 2011 Vuoden 2011 aikana Vihreä Keidas ry:n henkilö- tai johtokunnanjäseniä osallistui seuraaviin koulutustilaisuuksiin: RAY: uusien avustusten saajien koulutustilaisuus, Sininauhaliiton jäsenjärjestöpäivät, Prison Fellow- vankilatyökoulutus, RAY: Tavoitteista tuloksiin RAY: Vapaaehtoistyön koulutuspäivä RAY: Osallistumis- ja kohtaamistoiminnan seurantaverstas Sininauhaliiton lakikoulutus Helsingin kaupungin sosiaalivirasto: Yhteisellä asialla, samalla viivalla Sininauhaliitto ry: Liika on liikaa, ikääntyminen ja alkoholi Miessakit ry: Mies vapaaehtoisena 12

14 5. Tiedotus Vihreä Keidas ry:llä oli omat kotisivut osoitteessa Kotisivuja päivitettiin viikoittain ja kotisivut toimivat merkittävänä tiedotuskanavana jäsenille, yhteistyötahoille ja asiakkaille. Jäsenille lähetettiin kolme. Vihreä Keidas ry:n facebook keräsi lukuisan määrän facebook - jäseniä. Facebookilla tavoitettiin erityisesti nuoria keitaalaisia ja sitä käytettiin myös päivittäisten tapahtumien ilmoitusvälineenä. Vihreä Keidas ry:n toimintaa kirjattiin ja tilastoitiin viikoittain. Viikkoraporttien pohjalta koottiin kuukausiraportit ja asiakastilastot. Toimintaraportit tehtiin neljännesvuosittain ja niiden perusteella vuosiraportit. Kullekin rahoittajataholle tehtiin selvitykset avustusten käytöstä. Muutoksen ja eheytymisen erikoislehdessä Uusi toivo oli numerossa 4/2011 koko aukeaman kirjoitus Vihreä Keidas ry:n 45 -vuotta kestäneestä toiminnasta. 6. Yhteistyö Yhdistyksen yhteistyöverkosto laajeni edelleen. RAY:n rahoittaman Yhteistoimintakeskus projektin käynnistyminen vaikutti sekä toiminnan että yhteistyötahojen määrän kasvuun. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, Helsingin sosiaalivirasto, Helsingin Opetusvirasto ja Nuorten työpajat, Nuorisoasiainkeskus, Eteläinen A -Klinikka, Kallion seurakunta, Samaria ry, Vva ry, Omaiset Huumetyön Tukena ry, Takaisin Elämään ry ja Miessakit ry. Yhteistyö kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Uusien toimijoiden osallistuminen Keitaan toimintaan näkyi selkeästi Keitaan päivätoiminnassa ja kävijöiden arjessa niin ryhmätoiminnan lisääntymisenä kuin myös neuvonnan, ohjauksen ja konkreettisen tuen lisääntymisenä. Vuoden 2011 aikana Vihreä Keidas ry:n toiminta kokosi yhteen sekä saman alan että saman alueen toimijoita. Se mahdollisti asiakkaiden edun mukaisen toiminnan kasvun ja helpotti asiakkaiden tavoittamista ja palveluiden saatavuutta. 6.1 Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojekti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukeman projektin tavoitteena on kehittää Vihreästä Keitaasta laadukas, pääasiassa kristillistä päihdetyötä Helsingissä tekevien kansalaisjärjestöjen verkostoitunut toimintakeskus. Sen lähtökohtina ovat asiakaskeskeisyys, matalan kynnyksen periaate, syrjäytymistä sekä päihteiden käyttöä ennalta ehkäisevä työ. Ennalta ehkäisevässä työssä kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja korjaavassa työssä nuoret aikuiset ja aikuiset. Tavoitteena on tarjota turvaverkko erityisesti niille väestöryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä julkisten palvelujen ulkopuolelle. Tavoitteena on antaa asiakkaille ja heidän omaisilleen aikaisempaa enemmän henkistä sekä hengellistä vahvistusta sekä teemaryhmissä että henkilökohtaisesti ja lisätä tuen sekä ohjauksen antamista niin, että he voivat saada paremmin tarvitsemiaan julkisia ja yhteistyöverkoston tarjoamia palveluja. Tavoitteena on kehittää syrjäytymisen ehkäisyn ja päihdetyön yhteistyöverkostoa entistä laajemmaksi ja tiiviimmäksi niin, että järjestöt voivat projektin myötä entistä enemmän erikoistua omien vahvuuksiensa perusteella ja hyödyntää asiakkaiden auttamistyössään toistensa palveluja, osaamista, kokemuksia, verkostoja sekä muita resursseja ja tuottaa palveluja sekä tehdä valistustyötä myös yhdessä. 13

15 RAY:n hallituksen alustava rahoituspäätös Vihreä Keidas ry:n Yhteistoimintakeskuksen kehittämishankkeen rahoittamisesta tehtiin joulukuussa Alkuvuodesta 2011 valtioneuvosto vahvisti RAY:n päätöksen. Yhteistoimintakeskuksen kehittämishankkeeseen palkatut kaksi työntekijää, päihdetyöntekijä ja järjestösihteeri, aloittivat työnsä ja samalla toiminnanohjaajan työkuva muutettiin toiminnanjohtajaksi. Kuva 7: Yhteistoimintakeskuksen toimijoiden muodostama asiakkaan tukiverkosto Yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmän ensimmäinen kokous oli ja toinen syksyllä Ohjausryhmä: Vihreä Keidas ry: Pekka Hallikainen pj. ja Ulf Emeleus vpj. Anna-Maria Louhivirta, projektipäällikkö ja Kaius Kuusela, sihteeri Vapaaehtoistyöntekijät: Esa Palenius ja Esa Sinkkonen Eteläinen A-Klinikka, Sörnäisten toimipiste: Viveca Schoultz ja Matti Kekkonen Helsingin Nuorisoasema: Tarja Sorvari Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuorten työpajat: Tarja Taskinen Miessakit ry: Tomi Timperi Samaria ry: One Tirkkonen Sininauhasäätiö: Satu Taiveaho ja Juha Järvinen Vailla Vakinaista Asuntoa ry: Juhani Haapamäki Kallion seurakunta: Nina Klemmt 14

16 Omaiset Huumetyön Tukena ry: Anne Puonti Takaisin Elämään ry: Pasi Teittinen RAY:n tukeman kehittämisprojektin myötä yhdistyksen toiminta kehittyi vuonna 2011 erittäin hyvin. Voimakkaasti kasvaneelle asiakasjoukolle voitiin antaa aikaisempaa enemmän, monipuolisempaa ja laadukkaampaa palvelua. Yhteistyö- ja vapaaehtoistyöverkosto laajenivat ja loivat välillisesti myös edellytyksiä ennalta ehkäisevän nuorisotyön mahdolliselle lisäämiselle vuonna 2012, kun Helsingin kaupungin opetusvirasto valitsi Vihreä Keidas ry:n yhteistyökumppanikseen tuottamaan etsivän nuorisotyön palveluja vuonna Talous Kansalaistoiminnassa tarvitaan perusrahoitus toiminnan organisoimista varten. Päihdetyötä tekevä järjestö tarvitsee toimitilat, hallinnon ja henkilökunnan perustehtävien ja jatkuvuuden ylläpitämiseen. Yhdistyksen vahvuutena on peruskorjattu ja edullinen vuokrahuoneisto, joka mahdollistaa toiminnan, vapaaehtoistyön sekä yhteistyön ja sen kehittämisen muiden vastaavaa työtä tekevien toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toimitiloja on viime vuosina korjattu taloyhtiön toimesta paljon, mutta siitä huolimatta vuonna 2011 toimintaa haittasi kahden huoneen huono sisäilma, jonka syitä taloyhtiö selvitti vuoden loppupuoliskolla, mutta korjaustoimenpiteet siirtyivät vuoden 2012 puolelle. Yhteiskunnan näkökulmasta vapaaehtoiset työntekijät monipuolistavat yhdistyksen tarjoamia palveluja ja asiantuntemusta sekä tekevät ne hyvin edulliseksi, koska vapaaehtoisille ei makseta palkkaa, kulukorvauksia, työnantajan sosiaalimaksuja eikä lomakorvauksia. Toisaalta vapaaehtoiset työntekijät eivät yleensä sitoudu olemaan jatkuvasti käytettävissä, mutta heidän työpanostaan voidaan usein kohdistaa kriittisiin työvaiheisiin. Kansalaisjärjestön etuna on myös asiakkaiden inhimillinen ja kokonaisvaltainen kohtelu ilman byrokratiaa, joka on vaikeuksissa olevien asiakkaiden auttamisessa hyvin tärkeätä. Vihreä Keidas ry:n pienessä henkilökunnassa tapahtui vuonna 2011 merkittäviä muutoksia. RAY:n kolmevuotinen avustus Yhteistoimintakeskuksen kehittämiseen mahdollisti kahden uuden työntekijän, nimittäin päihdetyöntekijän ja osa-aikaisen järjestösihteerin palkkaamisen alkaen. Lisäresurssit mahdollistivat uusien harjoittelijoiden ja työelämän valmennuksessa olevien henkilöiden ohjaamisen. Toiminnan kulut kasvoivat ,78 euroa eli 82,6 % edellisen vuoden ,16 eurosta ,94 euroon. Toimintaa pystyttiin kehittämään merkittävästi ja se näkyi lisääntyneinä aukioloaikoina ja vertaistukiryhmien ja yhteistyön lisääntymisenä, lisääntyneenä asiakkaille tarjottuna virkistystoimintana ja asiakasmäärien voimakkaana kasvamisena erityisen loppuvuoden aikana. Toiminnan kehittyminen loi edellytyksiä myös sille, että Helsingin kaupungin opetusvirasto valitsi yhdistyksen yhteistyökumppanikseen tuottamaan etsivän nuorisotyö palveluja vuonna Tosin sen toteutumiselle on ehtona valtion avustuksen saaminen v Vuoden 2011 toiminnan tulos oli 4 117,73 euroa ylijäämäinen, koska toiminta sopeutettiin vuoden aikana arvioituihin todennäköisiin tuloihin. Säästöt kohdistettiin henkilöstökuluihin niin, että ei palkattu tilapäistä henkilökuntaa. Johtokunta päätti siirtää RAY:n myöntämästä :n avustuksesta seuraavalle vuodelle, jotta voidaan varmistaa päihdetyötekijän ja järjestösihteerin palkkaaminen koko vuodeksi Talousarvioon verrattuna tulot alittuivat 12680,33 ja menot alittuivat 16798,06. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 58797,16 eli 104,8 % ja käyttömenot 12103,55 eli 40,1 %. Henkilöstökulujen osuus kuluista oli 73,0 %. 15

17 Yhdistyksellä on epävarmoja saatavia asiakkaalta, joka rikkoi yhdistyksen alttaritauluna toimineen lasimaalauksen. Helsingin käräjäoikeuden tekemän päätöksen mukainen korvaussumma on lain mukaisine viivästyskorkoineen (8 %). Asiakas on ulosoton kautta mennessä lyhentänyt vain korkoja 39,39. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion vuokrasaatavaa koskevassa takausasiassa, jonka mukaan vuokralainen ja Vihreä Keidas ry (silloisen toiminnanjohtajan yksin Vihreä Keidas ry:n puolesta antaman asiakkaan vuokrasopimuksen takauksen perusteella) velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan asunnon omistajalle vuodelta 2010 peräisin olevat 2640 maksamattomat vuokrat ja oikeudenkäyntikulut 570 korkoineen. Vihreä Keidas ry valitti päätöksestä Helsingin hovioikeuteen, joka myönsi sille valitusluvan, mutta ei ratkaissut asiaa toimintavuoden aikana. Jenny ja Antti Wihurin Rahasto on vuosikymmenien ajan ratkaisevalla tavalla tukenut Vihreä Keidas ry:n toimintaa. Yhdistys on voinut luottaa siihen, että arvokasta työtä on pystytty jatkamaan, vaikka muissa avustuksissa on ollut suuriakin vuosivaihteluja. RAY:n myöntämä kolmevuotinen avustus oli ratkaiseva tekijä toiminnan laajentamiselle vuonna Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta tuki vuonna 2011 merkittävästi Vihreän Keitaan päihde- ja nuorisotyötä. Tunkelon Säätiö on tukenut aikaisemminkin yhdistyksen nuorisotoimintaa. Kulmakoulusäätiö oli vuonna 2011 yhdistyksen tärkeä uusi nuorisotyön tukija. Ilman Itä-Uudenmaan liiton lahjoittamia kalusteita yhdistys ei olisi pystynyt uudistamaan huoneistonsa ilmettä ja huonekalujaan. Yritysten ruokalahjoitukset loivat edellytyksiä yhdistyksen asiakkaille tarjoamille ruoka- ja kahvitarjoiluille. Yhdistyksen vuonna 2011 saamat avustukset Jenny ja Antti Wihurin rahasto Helsingin kaupunki Sosiaalilautakunta Nuorisotyö Helsingin kaupunki Sosiaalilautakunta Päihdetyö Raha-automaattiyhdistys Tunkelon säätiö Kulmakoulusäätiö Vihreä Keidas ry toivoo, että sen toiminnan tukijat - yhteisöt ja yksityiset myös tulevaisuudessa tukevat sen arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vaikeuksissa olevien lähimmäisten auttamiseksi. 16

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima säätiö, jonne on koottu ensisijaisesti asumiseen liittyvää asiantuntemusta. Pääkaupunkiseudulla olemme merkittävä tukiasuntojen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Setlementtityön juurilla nykyajassa

Setlementtityön juurilla nykyajassa Setlementtityön juurilla nykyajassa Itä-Pasilan asukastalo -projektin (2008 2010) loppuraportti ja kuvaus asukastalon ensimmäisistä vuosista Maaliskuu 2011 Veikko Väisänen Tuula Immonen Anu Ojaksela 2

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7

1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7 Toimintakertomus 2004 SISÄLLYS sivu 1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7 2. TERAPEUTTISET PALVELUT 8 2.1 Yleistä terapeuttisista palveluista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot