TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E"

Transkriptio

1 TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK29E-51E-70E-TC-002-FI

2

3 Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja Tietoa laitteesta Turvallisuus Kuljetus...05 Käyttö...05 Viat ja häiriöt...08 Huolto Hävittäminen Vaatimustenmukaisuusvakuutus...15 Käyttöohjetta koskevia tietoja Symbolit Sähköiskun vaara! Osoittaa sähkön aiheuttaman vaaratilanteen, josta voi seurata loukkaantuminen tai jopa kuolema. Oikeudellinen tiedote Tämä julkaisu korvaa kaikki edelliset julkaisut. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää tai käsitellä, monistaa tai levittää elektronisia järjestelmiä käyttäenmissään muodossa ilman yrityksen TROTEC kirjallista lupaa. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotenimiä käytetään takaamatta vapaata käytettävyyttä ja olennaisesti valmistajan kirjoitustapaa noudattaen. Kaikki tuotenimet ovat rekisteröityjä. Pidätämme oikeuden rakenteellisiin sekä muoto- ja värimuutoksiin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi. Toimituksen sisältö voi poiketa tuotekuvista. Tämä dokumentti on laadittu vaadittavalla huolellisuudella. TROTEC ei vastaa virheistä ja puutteista. TROTEC Vaara! Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata henkilövahinkoja. Varoitus! Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata vahinkoja laitteistolle. Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E 1

4 Tietoa laitteesta Laitteen osat Laitteen kuvaus Laite kuivaa huoneilmaa automaattisesti kondensaatioperiaatteen mukaisesti. Tuuletin imee kosteaa ilmaa takana olevan ilman tuloaukon (5) ilmansuodattimen kautta. Huoneilma viilennetään kastepisteen alapuolelle. Ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kondenssivedeksi tai huurteeksi haihduttimen lamelleihin. Kuivattu ja viilennetty ilma lämmitetään uudelleen kondensaattorissa ja puhalletaan ulos n. 5 C huoneen lämpötilaa lämpimämpänä. Tällä tavoin syntyvä kuiva ilma sekoittuu huoneilmaan. Laitteen suorittaman jatkuvan ilmankierron ansiosta tilan ilmankosteus vähenee. Huoneilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta riippuen kondenssivettä tippuu jatkuvasti liitetyn viemärisuulakkeen kautta kondenssivesisäiliöön (7). Kondenssivesisäiliössä on uimuri, joka mittaa vedenpinnan korkeutta. Kun kondenssivesisäiliö (7) on täynnä, ohjauspaneelissa (1) oleva kondenssivesisäiliön merkkivalo (katso kappale Ohjauslaitteet) palaa. Laite sammuu. Kondenssivesisäiliön merkkivalo sammuu vasta sitten, kun tyhjennetty vesisäiliö (7) on asetettu paikoilleen. Kondensoitunut vesi voidaan myös ohjata viemäriin liittämällä poistoletku kondensaattorin liitäntään (6). Laite on tarkoitettu alentamaan asuin- ja työtilojen suhteellista ilmankosteutta. Käytön aikana syntyvän lämpösäteilyn vuoksi huoneen lämpötila voi nousta n. 1-4 C Nro Nimi 1 Ohjauspaneeli 2 Ilman poistoaukko ja säädettävät lamellit 3 Kahvasyvennykset 4 Etuosa 5 Ilman tuloaukko ja ilmansuodatin 6 Kondensaattorin liitäntä 7 Kondenssivesisäiliö 8 Kuljetuspyörät 2 Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E FI

5 Tekniset tiedot Parametri Kytkentäkaavio Arvo Malli TTK 29 E TTK 51 E TTK 70 E Kuivausteho, maks. 10 l 16 l 20 l Käyttölämpötila 5-32 C Ilmanvirtaus, maks. 110 m³/h 126 m³/h 135 m³/h Sähköliitäntä V / 50 Hz Teho, maks. 250 W 410 W 480 W Nimellissähkö 1,2 A 2,1 A 2,2 A Kondenssivesisäiliö 2,3 l Jäähdytysaine R134a Jäähdytysaineen määrä 80 g 120 g 135 g Paino 10,7 kg 13,2 kg 13,4 kg Mitat (korkeus x syvyys x leveys) 490 x 220 x 365 mm Minimietäisyys seiniin/esineisiin A: Ylhäällä: 50 cm B: Takana: 50 cm C: Sivussa: 50 cm D: Edessä: 50 cm Melutaso LpA (1 m; standardin DIN KL3 mukaan) 43 db(a) 43 db(a) 45 db(a) FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E 3

6 Turvallisuus Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa/käyttöä ja säilytä se aina laitteen välittömässä läheisyydessä! Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa. Älä käytä laitetta syövyttävissä ilmastoissa. Laite on suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät peity. Varmista, että ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja irtohiukkasia. Älä koskaan työnnä esineitä laitteen sisään äläkä tartu laitteen sisäosiin. Älä peitä laitetta käytön aikana, äläkä siirrä sitä. Varmista, että laitteen ulkopuolella olevat sähköjohdot on suojattu vaurioitumiselta (esim. eläimiltä). Kun valitset liitäntäkaapelin jatkojohtoa, kiinnitä huomiota laitteen liitäntätehoon, johdon pituuteen ja käyttötarkoitukseen. Vältä sähköistä ylikuormitusta. Siirrä laitetta pystysuorassa asennossa ja kondenssivesisäiliö tyhjennettynä. Heitä kerääntynyt kondenssivesi pois. Älä juo sitä. Se voi vaarantaa terveyden! Määräystenmukainen käyttö Käytä laitetta vain huoneilman kuivaamiseen ja kosteudenpoistoon teknisiä tietoja noudattaen. Määräystenvastainen käyttö Älä sijoita laitetta kostealle tai märälle pinnalle. Laite ei sovellu ulkotiloihin eikä tilojen ja pintojen kuivattamiseen putkivaurion tai tulvan aiheuttamien vesivahinkojen jälkeen. Älä aseta esineitä, esim. märkiä vaatteita, kuivumaan laitteen päälle. Laitteeseen tehtävät luvattomat muutokset, lisäykset ja muunnokset ovat kiellettyjä. Henkilöstön pätevyys Laitetta käyttävien henkilöiden on: oltava tietoisia sähkölaitteiden aiheuttamista vaaroista, joita syntyy kosteassa ympäristössä työskenneltäessä. luettava ja ymmärrettävä käyttöohje, erityisesti kappale Turvallisuus. Muut vaarat Sähköiskun vaara! Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa vain niihin valtuutetut asiantuntijat! Sähköiskun vaara! Irrota laite sähköverkosta ennen kaikkia huoltotöitä! Vaara! Laite ei ole leikkikalu eikä sitä saa jättää lasten ulottuville. Vaara! Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä käyttää kouluttamaton henkilö tai jos sitä käytetään määräystenvastaisesti! Ota huomioon henkilöstön pätevyys! Vaara! Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla vaarallinen joutuessaan lasten käsiin. Varoitus! Välttääksesi laitteen vaurioitumisen älä koskaan käytä laitetta ilman ilmansuodatinta! Toiminta hätätapauksessa 1. Irrota hätätapauksessa laite sähköverkosta. 2. Älä liitä viallista laitetta sähköverkkoon. 4 Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E FI

7 Kuljetus Laitetta on helppo siirtää pyörien ja kantosyvennysten avulla. Ota huomioon seuraavaa ennen kuin siirrät laitetta: 1. Sammuta laite virtakytkimestä (Katso kappale Ohjauslaitteet). 2. Vedä verkkopistoke pistorasiasta. Älä vedä laitetta verkkojohdosta! 3. Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Ota huomioon tippuva kondenssivesi. Käyttö Sijoittaminen Sijoita laite kappaleessa Tekniset tiedot ilmoitettujen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin. A B Ota huomioon seuraavaa laitteen siirtämisen jälkeen: 1. Sijoita laite siirtämisen jälkeen tasaiselle alustalle. 2. Käynnistä laite vasta tunnin kuluttua! C D C Säilytys Kun laitetta ei käytetä, säilytä se seuraavasti: kuivassa, katetussa tilassa, pystysuorassa asennossa pölyltä ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa, suojattuna tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä. Säilytyslämpötila vastaa kappaleessa Tekniset tiedot ilmoitettua käyttölämpötilaa. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Sijoita laite kuivattavan tilan keskelle, riittävän kauas lämmönlähteistä. Kun sijoitat laitteen kosteisiin tiloihin, kuten pesu- tai kylpyhuoneeseen, varmista laite määräysten mukaisella vikavirtasuojalla (RCD = Residual Current protective Device). Varmista, että jatkojohdot on kelattu kokonaan auki. Tietoja kuivaustehosta Kuivausteho riippuu seuraavista asioista: tilan koko huoneen lämpötila suhteellinen ilmankosteus Mitä korkeampi huoneen lämpötila ja suhteellinen ilmankosteus ovat, sitä suurempi kuivausteho on. Asuintilojen suhteelliseksi ilmankosteudeksi riittää n %. Varastoissa ja arkistoissa ilmankosteus ei saa ylittää 50 %. FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E 5

8 Ohjauslaitteet Ilmankosteuden säätäminen Huomaa: Valitun ilmankosteuden on oltava pienempi kuin nykyinen ilmakosteus. Nro Ohjauslaitteet 9 Merkkivalo DEFROST: Automaattinen sulatus 10 Merkkivalo OPERATION: Laite on käyttövalmis. 11 Merkkivalo TANK FULL: Kondenssivesisäiliö on täysi tai puuttuu 12 Kiertokytkin ilmankosteuden esiasetukset 12 Laitteen käynnistäminen Käynnistyksen jälkeen laite toimii täysin automaattisesti siihen saakka, kunnes uimuri ilmoittaa kondenssivesisäiliön olevan täynnä tai kun esiasetettu ilmankosteus on saavutettu. Tuuletin käy jatkuvasti laitteen sammuttamiseen saakka. Vältä avoimia ovia ja ikkunoita. 1. Varmista, että kondenssivesisäiliö on tyhjä ja asetettu oikein paikoilleen. Muutoin laite ei käynnisty! 2. Avaa ilman tuloaukon lamellit (2). 3. Kierrä vääntökytkin (12) asentoon OFF. 4. Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan. 5. Kierrä vääntökytkin (12) ensin asentoon 4 (haluttu ilmankosteus 60 %). Jos haluat muuttaa ilmankosteutta, valitse isompi tai pienempi arvo. Merkkivalo OPERATION (10) palaa. Ilmankuivain on käynnissä. Aseta haluamasi ilmankosteus vääntökytkimellä (12). Seuraava taulukko sisältää asetusten ohjearvoja: Vääntökytkimen asento Ilmankosteuden arvo CONT. katso kappale Toimintatila Jatkuva 7 30 % 6 40 % 4 60 % 2 80 % Toimintatila Jatkuva Jatkuvassa käytössä laite kuivattaa ilmaa jatkuvasti ja riippumatta ilman kosteuspitoisuudesta. Kondenssivesi kerätään kondenssivesisäiliöön tai johdetaan erikseen ulos. Sitä varten tarvitaan letku (1/2 tuumaa) ja sopiva säiliö kondenssiveden keräämistä varten. Käynnistä jatkuva käyttö seuraavasti: 1. Sammuta laite. 2. Jos haluat johtaa kondenssiveden ulos, liitä laitteeseen letku, katso kappale Käyttö kondensaattoriin liitetyn poistoletkun kanssa. Jos haluat kerätä kondenssiveden kondenssivesisäiliöön, jatka 3. vaiheesta. 3. Kierrä vääntökytkin (12) asentoon CONT. Ilmankuivain toimii nyt jatkuvassa toimintatilassa. Automaattinen sulatus Jos ympäristön lämpötila on alhainen, haihdutin voi jäätyä kuivatuksen aikana. Laite suorittaa automaattisen sulatuksen. Sulatuksen kesto voi vaihdella. Merkkivalo DEFROST (9) palaa. Automaattisen sulatuksen jälkeen laite jatkaa normaalisti ja merkkivalo DEFROST (10) sammuu. Älä sammuta laitetta automaattisen sulatuksen aikana. Älä vedä verkkopistoketta pistorasiasta. 6 Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E FI

9 Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen A. Käyttö kondensaattoriin liitetyn poistoletkun kanssa A. B. B. 1/2 C. C. D. FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E 7

10 Käytöstä poisto 1. Kierrä vääntökytkin (12) asentoon OFF (katso kappale Ohjauslaitteet). 2. Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät. 3. Vedä verkkopistoke pistorasiasta. 4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö ja kuivaa se puhtaalla liinalla. Ota huomioon tippuva kondenssivesi. 5. Puhdista laite ja erityisesti ilmansuodatin kappaleen Huolto mukaisesti. 6. Varastoi laite kappaleen Varastointi mukaisesti. Viat ja häiriöt Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä, tarkista laite seuraavan luettelon mukaan. Laite lämpenee huomattavasti, on äänekäs tai on menettämässä tehoaan: Tarkista ilman tuloaukon lamellien (2) asento. Lamellien tulee olla auki. Tarkista, ovatko ilman tuloaukot ja ilmansuodatin likaisia. Poista lika ulkopuolelta. Tarkista, onko laitteen ulkopuoli likainen (katso kappale Huolto). Toimita laitteen sisäpuoli puhdistettavaksi jäähdytysja ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC. Laite ei toimi häiriöttömästi näiden tarkistusten jälkeen? Toimita laite korjattavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC. Laite ei käynnisty: Tarkista verkkoliitäntä. Tarkista verkkopistokkeen kunto. Tarkista, onko kondenssivesisäiliö paikoillaan. Tarkista, onko kondenssivesisäiliö täynnä ja tyhjennä se tarvittaessa. Kondenssivesisäiliön merkkivalo ei saa palaa. Odota 10 minuuttia ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. Jos laite ei käynnisty, toimita laite sähköisten osien tarkistukseen jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC. Laite on käynnissä, mutta kondenssivettä ei muodostu: Tarkista, onko kondenssivesisäiliön uimuri likainen. Puhdista tarvittaessa uimuri ja kondenssivesisäiliö. Uimurin on päästävä liikkumaan vapaasti. Tarkista huoneen lämpötila. Ota huomioon laitteen teknisissä tiedoissa mainitut sallitut käyttöalueet. Tarkista valittu ilmankosteus. Tilan ilmankosteuden on oltava valitun alueen yläpuolella. Pienennä tarvittaessa valittua ilmankosteutta vääntökytkimellä (12). Tarkista, onko ilmansuodatin likainen. Puhdista ja vaihda ilmansuodatin tarvittaessa. Tarkista, onko kondensaattorin ulkopuoli likainen (katso kappale Huolto). Toimita kondensaattori puhdistettavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC. Laite on äänekäs tai tärisee, kondenssivesi valuu ulos: Tarkista, onko laite suorassa ja tasaisella alustalla. 8 Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E FI

11 Huolto Huoltovälit Tarkastus- ja huoltoväli Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet Laitetyyppi:... Laitenumero:... ennen jokaista käyttöönottoa tarpeen mukaan vähintään 2 viikon välein vähintään 4 viikon välein vähintään 6 kuukauden välein vähintään kerran vuodessa Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen X Ilman tulo- ja poistoaukkojen likaisuuden tarkistaminen ja puhdistus X Ulko-osien puhdistus X X Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus X X Imusäleikön ja ilmansuodattimen likaisuuden tarkistaminen ja puhdistus tai vaihto X X Ilmansuodattimen vaihtaminen X Vaurioiden tarkistaminen X Kiinnitysruuvien tarkistaminen X X Koekäytön suorittaminen X Tarkastus- ja huoltoväli Ilman tulo- ja poistoaukkojen likaisuuden tarkistaminen ja puhdistus Ulko-osien puhdistus Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus Imusäleikön ja ilmansuodattimen likaisuuden tarkistaminen ja puhdistus tai vaihto Ilmansuodattimen vaihtaminen Vaurioiden tarkistaminen Kiinnitysruuvien tarkistaminen Koekäytön suorittaminen Muistiinpanot: 1. Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus: Päiväys:... Allekirjoitus:... FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E 9

12 Toimenpiteet ennen huoltoa 1. Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät. 2. Irrota verkkopistoke verkosta ennen kaikkia huoltotöitä! Huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat kotelon avaamista, saavat suorittaa ainoastaan jäähdytysja ilmastointitekniikan ammattilaiset tai TROTEC. Kotelon ja kondenssisäiliön puhdistus 1. Käytä puhdistukseen nukkaamatonta, pehmeää liinaa. 2. Kostuta liina puhtaaseen veteen. Älä käytä suihkeita, liuotusaineita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai hankausaineita liinan kostuttamiseen. Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus 1. Poista ilmansuodatin (katso kappale Ilmansuodattimen puhdistus). 2. Valaise laitteen aukkoja taskulampulla. 3. Tarkista laitteen sisäosien likaisuus. 4. Jos havaitset laitteen sisällä paksun pölykerroksen, toimita laitteen sisäpuoli puhdistettavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC. 5. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen. 10 Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E FI

13 Ilmansuodattimen puhdistus Varoitus! Varmista, että ilmansuodatin ei ole kulunut tai vaurioitunut. Ilmansuodattimen kulmat ja reunat eivät saa olla muokkautuneita tai pyöristyneitä. Varmista ennen kuin laitat ilmansuodattimen paikoilleen, että se on ehjä ja kuiva! Vaihda ilmansuodatin kappaleen Huoltovälit mukaisesti! D. A. B. E. C. FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E 11

14 Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo TTK 29 E Huomaa! Varaosien numerot poikkeavat käyttöohjeessa käytetyistä rakenneosien numeroista. Nro Varaosa Nro Varaosa Nro Varaosa 1 front panel 16 humidity switch 31 round filter 2 blower fan 17 pvc gasket 32 supply cord 3 fan motor 18 show pcb 33 clip for power cord 4 sleeve of micro switch 19 control panel 34 high pressure pipe 5 micro switch 20 control plate 35 low pressure pipe 6 air flowing housing 21 knob 36 foam for low pressure pipe 7 caster 22 air outlet 37 compressor 8 base 23 connection plate 38 working pipe 9 screw hat 24 back blade 39 right side panel 10 protection board 25 front blade 40 motor support 11 main pcb 26 back panel 41 upper poly foam 12 protection cover box 27 float 42 down poly foam 13 condenser 28 air filter 43 carton box 14 evaporator 29 water tank 15 left side panel 30 capillary 12 Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E FI

15 TTK 51 E Huomaa! Varaosien numerot poikkeavat käyttöohjeessa käytetyistä rakenneosien numeroista. Nro Varaosa Nro Varaosa Nro Varaosa 1 front panel 16 left side panel 31 capillary 2 fan 17 humidity switch 32 round filter 3 fan motor 18 pvc gasket 33 evaporator 4 housing for blower 19 show pcb 34 condenser 5 sleeve of micro switch 20 control panel 35 supply cord 6 micro switch 21 control plate 36 clip for power cord 7 motor support 22 knob 37 high pressure pipe 8 caster 23 air outlet 38 low pressure pipe 9 base 24 connection plate 39 foam for low pressure pipe 10 screw hat 25 back blade 40 compressor 11 capacitor 26 front blade 41 working pipe 12 capacitor 27 back panel 42 right side panel 13 protective shield 28 air filter 43 upper poly foam 14 main pcb 29 float 44 down poly foam 15 protection cover box 30 water tank 45 carton box FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E 13

16 TTK 70 E Huomaa! Varaosien numerot poikkeavat käyttöohjeessa käytetyistä rakenneosien numeroista. Nro Varaosa Nro Varaosa Nro Varaosa 1 front panel 16 pvc gasket 31 evaporator 2 fan 17 show pcb 32 condenser 3 fan motor 18 control panel 33 supply cord 4 housing for blower 19 control plate 34 clip for power cord 5 sleeve of micro switch 20 knob 35 high pressure pipe 6 micro switch 21 air outlet 36 low pressure pipe 7 motor support 22 connection plate 37 foam for low pressure pipe 8 base 23 back blade 38 compressor 9 capacitor 24 front blade 39 working pipe 10 capacitor 25 back panel 40 right side panel 11 protective shield 26 air filter 41 upper poly foam 12 main pcb 27 float 42 down poly foam 13 protection cover box 28 water tank 43 carton box 14 left side panel 29 capillary 15 humidity switch 30 round filter 14 Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E FI

17 Hävittäminen Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan ne on Euroopan Unionin alueella hävitettävä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON sähkö- ja elektroniikkaromusta antaman direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Hävitä tämä laite käytön jälkeen voimassa olevien lakien mukaisesti. Hävitä laitteessa oleva jäähdytysaine asianmukaisten maan lakien mukaisesti. Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY:n pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, liite III, kappale B ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EY:n direktiivin 2004/108/EY mukaisesti. Vakuutamme, että ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E on kehitetty, suunniteltu ja valmistettu mainittujen EY-direktiivien mukaisesti. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN /A13:2012 EN :2012 EN 62233: 2008 Muut käytetyt tekniset normit ja vaatimukset: ZEK symbolin löydät laitteen tyyppikilvestä. Valmistaja: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Puhelin: Fax: Heinsberg, Toimitusjohtaja: Detlef von der Lieck FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 29 E / 51 E / 70 E 15

18

19

20 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

TTK 75 ECO KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-FI

TTK 75 ECO KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-FI TTK 75 ECO FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Tietoa laitteesta... 02 Turvallisuus... 04 Kuljetus...05 Käyttöönotto...05 Käyttö...06

Lisätiedot

TTK 25 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK25E-TC-001-FI

TTK 25 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK25E-TC-001-FI TTK 25 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK25E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Tietoa laitteesta... 02 Turvallisuus... 04 Kuljetus... 05 Käyttö... 05 Viat ja häiriöt...

Lisätiedot

TTK 105 S KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK105S-TC-002-FI

TTK 105 S KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK105S-TC-002-FI TTK 105 S FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK105S-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Tietoa laitteesta... 02 Turvallisuus... 04 Kuljetus... 05 Käyttö... 05 Viat ja häiriöt...

Lisätiedot

TTK 90 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK90E-TC-001-FI

TTK 90 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK90E-TC-001-FI TTK 90 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK90E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Tietoa laitteesta... 02 Turvallisuus... 04 Kuljetus... 05 Käyttö... 05 Viat ja häiriöt...

Lisätiedot

TTK 71 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK71E-TC-002-FI

TTK 71 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK71E-TC-002-FI TTK 71 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK71E-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Tietoa laitteesta... 02 Turvallisuus... 04 Kuljetus... 05 Käyttö... 05 Viat ja häiriöt...

Lisätiedot

TTK 71 E. FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 71 E

TTK 71 E. FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 71 E TTK 71 E FI Käyttöohje Ilmankuivain TTK 71 E TRT-BA-TTK 71 E-TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail: info@trotec.com

Lisätiedot

TTK 40 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK40E-TC-001-FI

TTK 40 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK40E-TC-001-FI TTK 40 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK40E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Tietoa laitteesta... 02 Turvallisuus... 04 Kuljetus...05 Käyttö...05 Viat ja häiriöt...09

Lisätiedot

DH 15 / DH 30 / DH 60

DH 15 / DH 30 / DH 60 DH 15 / DH 30 / DH 60 FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-DH15-DH30-DH60-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

BF06 KÄYTTÖOHJEET VALONVOIMAKKUUDEN MITTAUSLAITE TRT-BA-BF06-TC-002-FI

BF06 KÄYTTÖOHJEET VALONVOIMAKKUUDEN MITTAUSLAITE TRT-BA-BF06-TC-002-FI BF06 FI KÄYTTÖOHJEET VALONVOIMAKKUUDEN MITTAUSLAITE TRT-BA-BF06-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Tietoa laitteesta... 1 Tekniset tiedot... 2 Turvallisuus... 2 Kuljetus ja

Lisätiedot

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 FI KÄYTTÖOHJE SÄHKÖLÄMMITYSLAITE TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys...

Lisätiedot

TTK 171 ECO KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-FI

TTK 171 ECO KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-FI TTK 171 ECO FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Tietoa laitteesta... 02 Turvallisuus... 04 Asennus... 05 Kuljetus...05 Käyttöönotto...05

Lisätiedot

TTK 52 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK52E-TC-001-FI

TTK 52 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK52E-TC-001-FI TTK 52 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK52E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta...

Lisätiedot

PAC 2000 E KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC2000E-TC-001-FI

PAC 2000 E KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC2000E-TC-001-FI PAC 2000 E FI KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC2000E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys... 4

Lisätiedot

BE38 KÄYTTÖOHJE VIRRANMITTAUSPIHDIT TRT-BA-BE38-TC-001-FI

BE38 KÄYTTÖOHJE VIRRANMITTAUSPIHDIT TRT-BA-BE38-TC-001-FI BE38 FI KÄYTTÖOHJE VIRRANMITTAUSPIHDIT TRT-BA-BE38-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Tekniset tiedot... 4 Kuljetus ja säilytys... 4

Lisätiedot

B 25 E KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN TRT-BA-B25E-TC-001-FI

B 25 E KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN TRT-BA-B25E-TC-001-FI B 25 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN TRT-BA-B25E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys... 3 Asennus... 3 Käyttö... 5

Lisätiedot

PAC 3500 KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC3500-TC-002-FI

PAC 3500 KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC3500-TC-002-FI PAC 3500 FI KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC3500-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Tietoa laitteesta... 2 Tekniset tiedot... 3 Turvallisuus... 4 Kuljetus

Lisätiedot

IR 1500 S KÄYTTÖOHJE LÄMMITIN TRT-BA-IR1500S-TC-002-FI

IR 1500 S KÄYTTÖOHJE LÄMMITIN TRT-BA-IR1500S-TC-002-FI IR 1500 S FI KÄYTTÖOHJE LÄMMITIN TRT-BA-IR1500S-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 4 Kuljetus ja säilytys... 4 Asennus ja sijoittaminen...

Lisätiedot

TTK 125 S KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK125S-TC-002-FI

TTK 125 S KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK125S-TC-002-FI TTK 125 S FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRTBATTK125STC002FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 TTK 125 S Tietoa laitteesta...

Lisätiedot

TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S

TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNALEVYKUIVAIN TRT-BA-TIH500S-TIH700S-TIH1100S-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia

Lisätiedot

TTK 30 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK30E-TC-001-FI

TTK 30 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK30E-TC-001-FI TTK 30 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK30E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 TTK 30 E Tietoa laitteesta...

Lisätiedot

TTK 172 ECO KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK172ECO-TC-001-FI

TTK 172 ECO KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK172ECO-TC-001-FI TTK 172 ECO FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK172ECO-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 TTK 172 ECO Tietoa

Lisätiedot

DH 25 S KÄYTTÖOHJE KONDENSSIKUIVAIN TRT-BA-DH25S-TC-001-FI

DH 25 S KÄYTTÖOHJE KONDENSSIKUIVAIN TRT-BA-DH25S-TC-001-FI DH 25 S FI KÄYTTÖOHJE KONDENSSIKUIVAIN TRT-BA-DH25S-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys... 4 Sijoittaminen ja asennus...

Lisätiedot

TTK 95 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK95E-TC-001-FI

TTK 95 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK95E-TC-001-FI TTK 95 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK95E-TC-001- Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 4 TTK

Lisätiedot

TTK 96 E / TTK 127 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-FI

TTK 96 E / TTK 127 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-FI TTK 96 E / TTK 127 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK96E-TTK127E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys... 4 Asennus...

Lisätiedot

TTK 655 S KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK655S-TC-001-FI

TTK 655 S KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK655S-TC-001-FI TTK 655 S FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRTBATTK655STC001FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys... 4 Käyttö... 6 Viat ja häiriöt...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TTK 68 E / TTK 69 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK68E-TTK69E-TC-002-FI

TTK 68 E / TTK 69 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK68E-TTK69E-TC-002-FI TTK 68 E / TTK 69 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK68E-TTK69E-TC-002- Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys... 4 Sijoittaminen

Lisätiedot

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E FI KÄYTTÖOHJE SÄHKÖLÄMMITIN TRT-BA-TDS19E-TDS29E-TDS50E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Käyttöohjeen uusimman version ja EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen

Lisätiedot

TIH 650 KÄYTTÖOHJE INFRAPUNALEVYKUIVAIN TRT-BA-TIH650-HS-002-FI

TIH 650 KÄYTTÖOHJE INFRAPUNALEVYKUIVAIN TRT-BA-TIH650-HS-002-FI TIH 650 KÄYTTÖOHJE INFRAPUNALEVYKUIVAIN TRT-BA-TIH650-HS-002- SISÄLLYSLUETTELO 01. Turvallisuusohjeet A - 01 02. Käyttöalueet A - 01 03. Säteily A - 02 04. Mitä on infrapunasäteily? A - 02 05. Asennus

Lisätiedot

TTK 53 E / TTK 72 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-FI

TTK 53 E / TTK 72 E KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-FI TTK 53 E / TTK 72 E FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK53E-TTK72E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 TTK

Lisätiedot

PAC 4700 X KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC4700X-TC-003-FI

PAC 4700 X KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC4700X-TC-003-FI PAC 4700 X FI KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC4700X-TC-003-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Tietoa laitteesta... 2 Tekniset tiedot... 3 Turvallisuus... 3 Kuljetus ja säilytys...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TTK 400 KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK400-TC-002-FI

TTK 400 KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK400-TC-002-FI TTK 400 FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK400-TC-00-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 0 Turvallisuus... 0 Tietoa laitteesta... 03 Kuljetus... 07 Käyttö... 08 Viat ja häiriöt... Huolto...

Lisätiedot

PAC 3500 X KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC3500X-TC-005-FI

PAC 3500 X KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC3500X-TC-005-FI PAC 3500 X FI KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC3500X-TC-005-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Tietoa laitteesta... 2 Tekniset tiedot... 3 Turvallisuus... 3 Kuljetus ja säilytys...

Lisätiedot

PAC 3200 E A+ / PAC 4100 E

PAC 3200 E A+ / PAC 4100 E PAC 3200 E A+ / PAC 4100 E FI KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC3200EA+-PAC4100E-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

BP17 KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-BP17-TC-001-FI

BP17 KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-BP17-TC-001-FI BP17 FI KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-BP17-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Tekniset tiedot... 4 Kuljetus ja säilytys... 4 Käyttö...

Lisätiedot

TTK 140/170/350/650 S

TTK 140/170/350/650 S TTK 140/170/350/650 S FI Käyttöohje Ilmankuivain (Mallit 2013) TRT-BA-TTK 140/170/350/650 S_2013-TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Puh.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452

Lisätiedot

TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S / TTK 650 S

TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S / TTK 650 S TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S / TTK 650 S FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK140-170-350-650S-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja...

Lisätiedot

PAE 25 KÄYTTÖOHJE ILMANJÄÄHDYTIN TRT-BA-PAE25-TC-001-FI

PAE 25 KÄYTTÖOHJE ILMANJÄÄHDYTIN TRT-BA-PAE25-TC-001-FI PAE 25 FI KÄYTTÖOHJE ILMANJÄÄHDYTIN TRT-BA-PAE25-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys... 4 Asennus ja sijoittaminen...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TFH 20 E / TFH 22 E KÄYTTÖOHJE LÄMPÖPUHALLIN TRT-BA-TFH20E-TFH22E-TC-002-FI

TFH 20 E / TFH 22 E KÄYTTÖOHJE LÄMPÖPUHALLIN TRT-BA-TFH20E-TFH22E-TC-002-FI TFH 20 E / TFH 22 E FI KÄYTTÖOHJE LÄMPÖPUHALLIN TRT-BA-TFH20E-TFH22E-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Käyttöohjeen uusimman version ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

TTK 110 HEPA KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK110HEPA-TC-001-FI

TTK 110 HEPA KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK110HEPA-TC-001-FI TTK 110 HEPA FI KÄYTTÖOHJE ILMANKUIVAIN TRT-BA-TTK110HEPA-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 TTK 110 HEPA

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

TP7 KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-TP7-TC-001-FI

TP7 KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-TP7-TC-001-FI TP7 FI KÄYTTÖOHJE PYROMETRI TRT-BA-TP7-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Tietoa laitteesta... 1 Tekniset tiedot... 2 Turvallisuus... 2 Kuljetus ja säilytys... 3 Käyttö... 3

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

BW10 KÄYTTÖOHJE PH-MITTARI TRT-BA-BW10-TC-001-FI

BW10 KÄYTTÖOHJE PH-MITTARI TRT-BA-BW10-TC-001-FI BW10 FI KÄYTTÖOHJE PH-MITTARI TRT-BA-BW10-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Käyttöohjeen uusimman version ja EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan linkin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

IDX 30 D KÄYTTÖOHJE ÖLJYLÄMMITIN TRT-BA-IDX30D-TC-001-FI

IDX 30 D KÄYTTÖOHJE ÖLJYLÄMMITIN TRT-BA-IDX30D-TC-001-FI FI KÄYTTÖOHJE ÖLJYLÄMMITIN TRT-BA-IDX30D-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 4 Noudata ohjetta Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

BM22 KÄYTTÖOHJE KOSTEUSMITTARI TRT-BA-BM22-TC-002-FI

BM22 KÄYTTÖOHJE KOSTEUSMITTARI TRT-BA-BM22-TC-002-FI BM22 FI KÄYTTÖOHJE KOSTEUSMITTARI TRT-BA-BM22-TC-002-FI Sisällysluettelo Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta: Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 BM22 Tietoa laitteesta...

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet RAKENNUSLÄMMITIN LUE OHJEET HUOLELLISESTI: Lue ja noudata kaikkia ohjeita. Pidä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Älä anna kenenkään, joka ei

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot