TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2015. Kokousaika Tekninen toimisto. Asiat :t Asialista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 5.5.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 20-27. Asialista"

Transkriptio

1 ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2015 Kokousaika Paikka Tekninen toimisto Asiat :t Asialista 20 LAUSUNTO KUNNANHALLITUKSELLE; HALLINTOSÄÄNTÖ VALTUUSTOALOITE; SYDÄNLIITON MUKAISEN TERVEELLISEN RUOKAVALION TARJOAMISEN SELVITTÄMINEN KOULURUOKAILUSSA LIIKENNEMERKKIASIA; MUSTAJÄRVEN YKSITYISTIE VESIHUOLTOLAITOS; VESIMAKSUT VESIHUOLTOLAITOS; JÄTEVESIMAKSUT HANKINTA-ASIA; ASFALTOINTIURAKKA HANKINTA-ASIA; SIIVOUSAINEET, HYGIENIA- JA SUURKEITTIÖAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, KÄSIPYYHE- JA WC-PAPERIT SEKÄ JÄTESÄKIT HANKINTA-ASIA; SASIN PÄIVÄKODIN KALUSTEET ILMOITUKSET... 74

2 PÖYTÄKIRJA 55 Tekninen lautakunta 5/2015 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen este vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Mikko Mänty este vj Jukka Juvonen x j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma rakennuspäällikkö, asiantuntija x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Juvosen ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Jukka Juvonen Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

3 56 20 LAUSUNTO KUNNANHALLITUKSELLE; HALLINTOSÄÄNTÖ Tekninen lautakunta , 18 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Kuntalaki 16 määrää, että kunnalla on oltava hallinnon järjestämiseen säännöt. Säännöissä määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallasta ja tehtävien jaosta. Kuntalain 50 määrää hallintosäännöstä: Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) toimielinten kokoontumisesta; 2) varajäsenten kutsumisesta; 3) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 4) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 5) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 6) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 7) toimielinten kokoukseen osallistumisesta 56 a :ssä tarkoitetun videoneuvotteluyhteyden avulla sekä siitä, miten kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; 8) esittelystä; 9) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä; 10) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 11) asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään; 12) tiedottamisesta; 13) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 14) kunnan taloudenhoidosta; sekä 15) hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallintosäännön uudistamisen valmistelu aloitettiin Valmistelussa otettiin huomioon myös uuden Kuntalain valmistelu siinä määrin kuin se lakiehdotuksen kannalta on mahdollista. Hallintosäännön uudistaminen on erittäin laaja asia. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää kunnan sääntökokoelmaa yhdistämällä samaan sääntöön monta aiemmin erillisenä ollutta sääntöä ja sovittaa ne toisiinsa yhteensopiviksi. Tämän säännön lisäksi jää silti tehtäväksi erillispäätöksiä. Näitä on lueteltu hallintosäännössä. Hallintosäännön tarkoitukse-

4 57 na on määritellä kunnan toimivaltarakenne ja organisaatiorakenne. Uuden säännön valmistelun periaatteena on ollut aikaansaada johdonmukainen ja yhdenmukainen sääntö. Pyrkimys on ollut tehdä sääntö ilman ristiriitaisuuksia. Tämä sääntöuudistus ei muuta suoraan organisaatiorakennetta muuten kuin nimien osalta. Ympäristölautakunnan toiminta muuttuu tämän säännön myötä niin, että hallinnolliset tehtävät siirtyvät tekniselle lautakunnalle. Delegointiaste on pidetty pääosin ennallaan, mutta päätösvallan yhtenäistäminen aiheuttaa joitakin muutoksia. Uudella hallintosäännöllä korvataan mm. teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan johtosäännöt. Hallitus on lähettänyt sääntöluonnoksen lausunnoille lautakuntiin Lausunnot on annettava mennessä. Lautakuntien toivotaan lausunnoissa keskittyvän erityisesti oman toimialan ratkaisuvalta-asioihin hallintosääntöä esitellään valtuustolle ja lautakunnille yhteistilaisuudessa. Uuden kuntalain myötä joudutaan tekemään uudistuksia nyt esitettävään sääntöön. Niitä tehdään sitten kun laki on voimassa. Sääntöä on jatkossa tarkoitus päivittää vuosittain tai aina tarpeen mukaan. Teknisellä toimella tulee tapahtumaan organisaatiomuutoksia jo vuoden 2016 aikana, jolloin sääntöä on päivitettävä. Oheismateriaalina Satamaan tallennettuna on hallintosääntöluonnos ja kunnan organisaatiokaavio sekä säännön lakiliite liite1. Lausunto: Uudistettu hallintosääntö yhtenäistää toimintatapoja eri hallintokuntien välillä. Mm. henkilöstöasioiden päätäntävalta on nyt samanlainen kaikilla toimialueilla. Uudistettu hallintosääntö myös selkiyttää ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan välistä tehtävänjakoa. Lautakunta esittää seuraavia muutoksia / huomioita: sivu 34, 23 : Esittely teknisessä lautakunnassa otsikon alla puhutaan myös ympäristölautakunnan esittelijöistä, olisiko tämä syytä mainita otsikossa tai laittaa oma otsikko: esittely ympäristölautakunnassa?

5 58 sivu 36, siivouspäällikön ratkaisuvalta; kyseisen tehtävän voi ottaa pois säännöstä. Tehtävä ei ole virka, eikä sitä ole välttämätöntä muuttaa viraksi. Siivoustyön mitoitukset voi hyväksyä ruokapalvelupäällikkö, koska siivous siirtyy ruokapalveluiden kanssa yhdistettyyn ruoka- ja siivouspalvelut toimialueeseen. sivu 38, ympäristötarkastajan ratkaisuvalta; 2. vastaa Kierrätyskeskus Helmen toiminnasta. Kyseisen tehtävän voi ottaa pois säännöstä, koska se on lähinnä tehtävänkuvaan kuuluva eikä sinänsä päätösvaltaa määrittelevä. Sivu 36, maanrakennusmestarin ratkaisuvalta; venepaikkojen vuokrausasian voi jättää pois hallintosäännöstä. Lisäksi lautakunta esittää, että joitakin työsopimussuhteisia tehtäviä on muutettava virkasuhteisiksi. Näitä ovat mm. maanrakennusmestari sekä rakennuspäällikkö. Lisäksi hallintosäännön valmistelun yhteydessä on sovittu ympäristösihteerin virkanimikkeen muuttamisesta ympäristötarkastajan viraksi. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta esittää yllä olevan lausunnon hallitukselle hallintosäännöstä. Lautakunta keskusteli asiasta. Päätös: Lautakunta siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa. Tekninen lautakunta , 20 Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta antaa hallitukselle yllä olevan lausunnon johtosäännöstä. Lautakunta esittää seuraavia muutoksia / huomioita: sivu 34, 23 : Esittely teknisessä lautakunnassa otsikon alla puhutaan myös ympäristölautakunnan esittelijöistä, olisiko tämä syy-

6 59 tä mainita otsikossa tai laittaa oma otsikko: esittely ympäristölautakunnassa? sivu 36, siivouspäällikön ratkaisuvalta; kyseisen tehtävän voi ottaa pois säännöstä. Tehtävä ei ole virka, eikä sitä ole välttämätöntä muuttaa viraksi. Siivoustyön mitoitukset voi hyväksyä ruokapalvelupäällikkö, koska siivous siirtyy ruokapalveluiden kanssa yhdistettyyn ruoka- ja siivouspalvelut toimialueeseen. sivu 38, ympäristötarkastajan ratkaisuvalta; 2. vastaa Kierrätyskeskus Helmen toiminnasta. Kyseisen tehtävän voi ottaa pois säännöstä, koska se on lähinnä tehtävänkuvaan kuuluva eikä sinänsä päätösvaltaa määrittelevä. Sivu 36, maanrakennusmestarin ratkaisuvalta; venepaikkojen vuokrausasian voi jättää pois hallintosäännöstä. Teknisen johtajan ja kunnallistekniikan rakennuspäällikön ratkaisuvaltoihin lisätään: Päättää alle 3000 euron suuruisista vahingonkorvauksista. Tekninen lautakunta esittää, että rakennuspäällikön ja maanrakennusmestarin toimet muutetaan viroiksi. Lisäksi lautakunta esittää, että ympäristösihteerin virkanimike muutetaan ympäristötarkastajan viraksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

7 60 21 VALTUUSTOALOITE; SYDÄNLIITON MUKAISEN TERVEELLISEN RUOKAVA- LION TARJOAMISEN SELVITTÄMINEN KOULURUOKAILUSSA Tekninen lautakunta , 21 Valtuutettu Maarit Lepistö on jättänyt valtuustoaloitteen Sydänliiton mukaisen terveellisen ruokavalion tarjoamisen selvittämiseksi kouluruokailussa. Aloite on tallennettu Satamaan. Ruokapalvelupäällikön lausunto: Hämeenkyrön kunnan ruokapalveluiden tehtävänä on tarjota asiakkailleen päivittäin maittava, ravitseva, terveellinen ja turvallinen, ravitsemussuositukset huomioon ottava lounas. Koululounaan osuus lapsen tai nuoren päivittäisestä energiantarpeesta on noin kolmannes päivän koko tarpeesta. Ruokalistat suunnittelemme vaihteleviksi siten, että kouluviikon aikana tarjotaan vaihtelevasti pääraaka-aineina lihaa, kanaa ja kalaa sekä erilaisia kasvis- ja energialisäkkeitä. Ruokalajit vaihtelevat päivittäin eli tarjolla on sekä keittoja että kastike- ja vuokaruokia. Suunnittelussa huomioimme aina kokonaisuuden siten, että lautasmallin mukaisesti koostettu ateria on täysipainoinen ja kaikki energiaravintoaineet sisältävä. Hämeenkyrön kunnan ruokapalvelut on kilpailuttanut yhdessä Ikaalisten kaupungin kanssa ruoanvalmistuksessa käytettävät raaka-aineet. Raaka-aineiden laatuvaatimuksina on käytetty Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia kouluruokailuun käytettävistä raakaaineista, kuten rasvan määrästä ja laadusta sekä viljatuotteiden kuitupitoisuudesta. Kouluruokailussamme käytettävillä margariineilla on sydänmerkki. Ruoanvalmistuksessa käytettävä ruokakerma on kasvisrasvapohjainen ja sisältää rasvaa 15 % (vastaava vähittäiskaupan tuote on saanut sydänmerkin). Lihatuotteiden osalta käytämme vähärasvaista naudan, sian ja broilerin lihaa, joissa rasvaprosentti on alle 10. Osalla sopimustuotteistamme on myös sydänmerkki, esim. nauta- ja possukuutio sekä broilersuikale. Suosituin liharaaka-aineemme on naudan jauheliha, jonka rasvaprosentti on 9,1 ja suolaa tuotteessa on 0,4 %. Tämäkin tuote on kouluruokasuosituksen mukainen. Suolaa lisäämme ruokiin mahdollisimman vähän, korvaamme sitä muilla mausteilla ja yrteillä. Lisäkkeistä esim. pastat ovat täysjyväjauhoja sisältäviä ja runsaskuituisia. Näkkileipä, jota on päivittäin tarjolla, on runsaskuituinen ja suo-

8 61 lapitoisuudeltaan suositusten mukainen. Tuoreiden leipien kilpailutuksessa on myös huomioitu runsaskuituisuus sekä mahdollisimman alhainen suolataso. Kouluruokailussa tarjottava maito on joko rasvatonta tai ykkösmaitoa. Olemme kehittäneet ja yhtenäistäneet koulujen valmistuskeittiöillä käytettävää reseptiikkaa asiakaskunta ja sen tarpeet huomioiden. Jotta voisimme hakea sydänmerkki-ateriatunnusta, meillä pitäisi olla luotettava ravintoainelaskentaohjelma, jolla voisimme osoittaa aterian tarkan ravintoainesisällön. Tällä hetkellä meillä ei ole koulujen keittiöissä käytössä tällaista ohjelmaa. Kouluissamme syödään tällä hetkellä tarkoin valituista, kilpailutetuista, kouluruokasuositukset täyttävistä ja pääsääntöisesti suomalaista alkuperää olevista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Kouluruokailu on päivittäin paitsi energiavarastojen täyttämistä, myös sosiaalinen hetki sekä osa opetusta. Jos annosta ei osata tai haluta koostaa oikein, se ei täytä suosituksia. Ja vain syöty ruoka ravitsee. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta antaa ruokapalvelupäällikön lausunnon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen hallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

9 62 22 LIIKENNEMERKKIASIA; MUSTAJÄRVEN YKSITYISTIE Tekninen lautakunta , 22 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Mustajärven yksityistien tiekunta päätti kokouksessaan pysyvän painorajoitusmerkin, kokonaispaino 60 tn, asettamisesta Mustajärven yksityistielle. Tiekunta pyytää kunnan lupaa merkkien asettamiselle. Tieliikennelain 51 :n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä (tässä tapauksessa tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei saa ilman pätevää syytä evätä. Tiekunnan toimielin (hoitokunta tai toimitsijamies) huolehtii yksityistien kunnossapidosta. Toimielin voi antaa tien käyttämiseen liittyviä teknisiä kieltoja ja määräyksiä. Tällaisia ovat mm. painorajoitukset kelirikkoaikaan. Tiekunta ei tarvitse kunnan suostumusta tien kunnon vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen. Tekniseltä lautakunnalta ei ole aiemmin pyydetty suostumusta pysyvän painorajoitusmerkin asettamiseksi. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta ei anna lupaa pysyvän painorajoitusmerkin asettamiselle Mustajärven yksityistielle. Lautakunta katsoo, että Hämeenkyrön kunnan yksityisteille ei ole tarpeen asettaa pysyviä painorajoituksia, vaan tiekuntien toimielimet asettavat tilapäisiä painorajoitusmerkkejä silloin kun se on tien kunnon vuoksi tarpeen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

10 63 23 VESIHUOLTOLAITOS; VESIMAKSUT Tekninen lautakunta , 23 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Kunnanvaltuusto päätti vesihuoltolaitoksen aloittavasta taseesta. Kunnan pääomasijoitus on euroa, muodostuen kokonaan peruspääomasta (ei lainaa). Vesihuoltolaitoksen peruspääoma kasvoi 1,4 milj. eurosta 3,2 milj. euroon, kun aiempien vuosien liittymismaksupääomat siirrettiin kunnan peruspääomaan ja edelleen vesihuoltolaitoksen peruspääomaan. Korko laskettiin ,4 milj. eurolle ja loppuvuosi 3,2 milj. eurolle. Vuonna 2014 peruspääoman korko oli 5,5 %, euroa. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 2014 osoittaa, että laitoksen tilikauden ylijäämä oli euroa. Poistot olivat euroa. Kunta osti vettä vuonna 2014 Kyröskosken Vesihuolto Oy:ltä m³. Vuonna 2013 vettä ostettiin m³. Kyröskosken Vesihuolto Oy:n tukkuvesihinta on ollut alkaen 0,97 e/m³. Vuonna 2014 Kyröskosken Vesihuolto Oy:lle maksettiin vedestä euroa. Kunta osti vettä vuonna 2014 Hämeenkyrön vesi Oy:ltä m³ (v m³), josta kunta itse käytti m³ (v m³) ja myi m³ (v m³) Sastamalan Vedelle. Hämeenkyrön Vesi Oy:n laskuttaman veden hinta on 0,30 e/ m³. Hämeenkyrön Vesi Oy:lle maksettiin euroa ja Sastamalan Vettä laskutettiin euroa. Vuonna 2014 Miharista pumpattiin vettä m³ (v m³), josta Nokian osuus oli m³ (v m³). Nokian kaupunkia laskutettiin vedestä euroa. Miharin käyttökustannukset olivat 0,14 e/m³, alv 0%. Vesilaitoksen piirissä on 1967 kulutuspistettä, joista 46 on vesiyhtymiä. Vuonna 2014 veden myynnistä saatiin tuloja euroa ja liittymismaksutuloja kertyi euroa. Vesilaitoksen nettotuotot olivat euroa. Luvuissa on huomioitu puolet hallintomenoista ( euroa) ja sisäiset erät, mutta ei poistoja. Lautakunta käsitteli vesilaitoksen maksuja , jolloin verotonta kulutusmaksua korotettiin 5 %. Muut maksut pidettiin ennallaan. Vesimaksut alkaen (suluissa verolliset hinnat, alv 24 %):

11 64 Kulutusmaksu - tavallinen kulutus 1,45 e (1,80 e)/m³ - vesiyhtymien kulutus 1,20 e (1,49 e)/m³ - satunnainen kulutus 1,94 e (2,41 e)/m³ Rakennusaikaisesta veden kulutuksesta peritään pientaloilta arviona 30 m³ ja muilta rakennuksilta 50 m³ satunnaisen kulutuksen maksulla. Perusmaksu/vuosi Mittari 25 35,00 e (43,40 e) 32 45,00 e (55,80 e) Lähikuntien vesimaksuja (tavallinen kulutus) e/m³ (alv 0 %): 5 / / / / 2015 Ikaalinen 0,99 1,05 1,05 1,09 Parkano 1,31 1,31 1,40 1,40 Nokia 1,37 1,44 1,44 1,44 Ylöjärvi 1,27 1,33 1,49 1,56 Sastamala 1,54 1,54 1,59 1,64 Kyröskosken VH 0,87 0,95 0,95 0,95 Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen kaikki kustannukset, myös investoinnit. Vesihuoltolaitoksen taloutta rasittavat vuosien suuret investoinnit jotka tullaan kattamaan pitkällä aikavälillä tehtävillä maltillisilla taksojen korotuksilla. Johtosääntönsä mukaan tekninen lautakunta päättää toimialansa maksuista ja taksoista. Rakennuspäällikkö Jari Luoman esitys: Tekninen lautakunta päättää, että verottomia kulutusmaksuja korotetaan 5 %. Perusmaksut pysyvät ennallaan. Korotukset tulevat voimaan Kulutusmaksut : - tavallinen kulutus 1,52 e (1,88 e)/m³ - vesiyhtymien kulutus 1,26 e (1,56 e)/m³ - satunnainen kulutus 2,04 e (2,53 e)/m³

12 65 Korotuksen arvioitu vaikutus vesihuoltolaitoksen tuloihin on noin e/vuosi (alv 0 %). Korotuksen vaikutus keskiverto omakotitalon vesilaskuun on noin 10 e/vuosi (alv 24 %). Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

13 66 24 VESIHUOLTOLAITOS; JÄTEVESIMAKSUT Tekninen lautakunta , 24 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Kunnanvaltuusto päätti vesihuoltolaitoksen aloittavasta taseesta. Kunnan pääomasijoitus on euroa, muodostuen kokonaan peruspääomasta (ei lainaa). Vesihuoltolaitoksen peruspääoma kasvoi 1,4 milj. eurosta 3,2 milj. euroon, kun aiempien vuosien liittymismaksupääomat siirrettiin kunnan peruspääomaan ja edelleen vesihuoltolaitoksen peruspääomaan. Korko laskettiin ,4 milj. eurolle ja loppuvuosi 3,2 milj. eurolle. Vuoden 2014 korko oli 5,5 %, euroa. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 2014 osoittaa, että laitoksen ylijäämä oli euroa. Poistot olivat euroa. Vuonna 2014 puhdistamolla vastaanotettiin jätevettä m³, josta Ylöjärven kaupungin osuus oli m³. Edellisenä vuonna luvut olivat m³ ja m³. Ylöjärven kaupungilta laskutettiin jätevesien käsittelystä euroa. Viemäriverkoston piirissä on 1845 kulutuspistettä, joista kolme on jätevesiyhtymiä. Vuonna 2014 jätevesimaksutuotot olivat euroa ja liittymismaksutuloja kertyi euroa. Viemärilaitoksen nettotuotot olivat euroa. Luvuissa on huomioitu puolet hallintomenoista ( euroa) ja sisäiset erät, mutta ei poistoja. Lautakunta käsitteli jätevesimaksuja , jolloin perusmaksut pidettiin ennallaan ja jätevesimaksuja korotettiin 5 %. Jätevesimaksut alkaen (suluissa verolliset hinnat, alv 24 %): Jätevesimaksu - tavallinen 2,27 e/m³ (2,81 e/m³) - jätevesiyhtymät 1,85 e/m³ (2,29 e/m³) Perusmaksu/vuosi 25/ei mittaria 35,00 e (43,40 e) 32 45,00 e (55,80 e) Jätevedenpuhdistamolle vietävä liete - liete, umpikaivot 2,27 e/m³ (2,81 e/m³) - saostuskaivoliete 14,53 e/m³ (18,02 e/m³)

14 67 - pienpuhdistamoliete e/m³ (18,02 e/m³) Huleveden perusmaksu/vuosi alkaen 25/ei mittaria 33,00 e (40,92 e) 32 42,00 e (52,08 e) Huleveden perusmaksua peritään vesihuoltolaitoksen huleveden toiminta-alueella. Perusmaksua peritään myös toiminta-alueen ulkopuolella, mikäli vesihuoltolaitos on rakentanut alueelle tai kiinteistöä varten järjestelmän hulevesien johtamista varten. Lähikuntien jätevesimaksuja (tavallinen) e/m³ (alv 0 %): 5 / / / / 2015 Ikaalinen 2,00 2,13 2,13 2,20 Parkano 2,12 2,12 2,27 2,27 Nokia 1,66 1,66 1,66 1,66 Ylöjärvi 2,01 2,01 2,36 2,48 Sastamala 2,03 2,03 2,10 2,16 Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen kaikki kustannukset, myös investoinnit. Vesihuoltolaitoksen taloutta rasittavat vuosien suuret investoinnit jotka tullaan kattamaan pitkällä aikavälillä tehtävillä maltillisilla taksojen korotuksilla. Rakennuspäällikkö Jari Luoman esitys: Tekninen lautakunta päättää, että verottomia jätevesimaksuja korotetaan 5 %. Perusmaksut pysyvät ennallaan. Korotukset tulevat voimaan Jätevesimaksut : - tavallinen 2,38 e (2,95 e)/m³ - jätevesiyhtymät 1,94 e (2,41 e)/m³ Jätevedenpuhdistamolle vietävä liete - umpikaivoliete 2,38 e (2,95 e)/m³ - saostuskaivoliete 15,26 e (18,92 e)/m³ - pienpuhdistamoliete 15,26 e (18,92 e)/m³ Korotuksen arvioitu vaikutus vesihuoltolaitoksen tuloihin on e/vuosi (alv 0 %).

15 68 Korotuksen arvioitu vaikutus keskiverto omakotitalon jätevesilaskuun on noin 14 e/vuosi (alv 24 %). Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

16 69 25 HANKINTA-ASIA; ASFALTOINTIURAKKA Tekninen lautakunta , 25 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Maanrakennusmestari on pyytänyt kello mennessä tarjouksia kolmelta urakoitsijalta Nuijamiestentien asfaltoinnista sekä kaavakatujen paikkauksista. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyynnön mukaan urakkamuotona on yksikköhintainen kokonaisurakka. Urakkaan sisältyy Nuijamiestentien asfaltointi paaluvälillä , tiemerkintöjen teko sekä kolmen hidastetöyssyn asfaltointi huomiomerkintöineen. Nuijamiestentien rakennustöiden tulee olla valmiina Lisäksi urakkaan kuuluu muiden teiden/alueiden paikkauksia erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Valintaperusteena on edullisin kokonaishinta. Toimistopäällikkö ja toimistosihteeri avasivat tarjoukset kello Määräaikana jättivät tarjouksensa Lemminkäinen Infra Oy, Asfaltti Kymppi Oy ja NCC Roads Oy. Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä edellytetyt vaatimukset. Tarjousten arvonlisäverottomat kokonaishinnat: Leminkäinen Infra Oy Asfaltti Kymppi Oy NCC Roads Oy ,00 e ,00 e ,62 e Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy NCC Roads Oy:n tarjouksen kokonaishinnaltaan edullisimpana. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

17 70 26 HANKINTA-ASIA; SIIVOUSAINEET, HYGIENIA- JA SUURKEITTIÖAINEET, SII- VOUSVÄLINEET, KÄSIPYYHE- JA WC-PAPERIT SEKÄ JÄTESÄKIT Tekninen lautakunta , 26 Ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki: Ruokapalvelupäällikkö on pyytänyt tarjouksia otsakkeen mukaisista tarvikkeista kunnan toimipisteiden käyttöön ajalle Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa Tarjouksia pyydettiin kello mennessä. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Ruokapalvelupäälliikkö ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana jättivät tarjouksensa Yellow Service Oy Grönroos (2 kpl), Veli Mark Oy (2 kpl) ja Kembek Oy. Kaikki tarjouksen jättäneet toimittajat hyväksyttiin vertailuun. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinta on 75 pistettä ja laatu 25 pistettä. Hankinta on jaettu neljään (4) tuoteryhmään, joita voi tarjota yhtä, useampaa tai kaikkia tuoteryhmiä. Jokainen tuoteryhmä on pisteytetty erikseen. Laatupisteet koskevat kokonaistarjousta. Tarjousten vertailu on tallennettu Satamaan. Ruokapalvelupäällikön esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy tarjoukset kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella tehdyn vertailun mukaisesti seuraavasti: Tuoteryhmä 1. Puhdistusaineet Kembek Oy, 95 pistettä Tuoteryhmä 2. Suurkeitttiöaineet Yellow Service Oy Grönroos, 100 pistettä Tuoteryhmä 3. Siivousvälinekori Kembek Oy, 95 pistettä Tuoteryhmä 4. Roskapussit, jätesäkit, pehmopaperit Kembek Oy, 95 pistettä

18 71 Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy ruokapalvelupäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

19 72 27 HANKINTA-ASIA; SASIN PÄIVÄKODIN KALUSTEET Tekninen lautakunta , 27 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy (=hankintayksikkö) on hoitanut Sasin päiväkodin irtaimiston kilpailuttamisen. Hankinta on jaettu neljään osaan: 1 Keittiöastiasto, 2 Siivous- ja kiinteistönhuoltovälineet, 3 Kalusteet ja 4 Liikuntavälineet. Tämä päätös koskee osa-aluetta 3 Kalusteet. Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely. Hankinnasta on julkaistu HILMAssa kansallinen hankintailmoitus Osallistumishakemuksen asetettuun määräaikaan mennessä jättivät seuraavat ehdokkaat: 1. Kuopion Woodi Oy 2. Tevella Oy 3. Lekolar-Printel Oy Hankintayksikkö suoritti ehdokkaiden soveltuvuuden tarkistamisen osallistumispyynnössä ja osallistumishakemuslomakkeessa esitettyjen kriteereiden perusteella. Kuopion Woodi Oy:n ja Lekolari Oy:n toteutussuunnitelmat eivät täyttäneet asetettua 12 pisteen vähimmäisvaatimusta eivätkä ne sisältäneet vaadittuja tietoja tuotteiden kokoamis- ja toimituspalveluista. Markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä omaksutun vakiintuneen näkemyksen mukaan ehdokas, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä on tarjoajien tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi suljettava tarjouskilpailusta. Koska vähimmäisvaatimuksen täyttäviä ehdokkaita oli vain yksi, ei ehdokkaiden vertailua ollut tarve suorittaa. Tarjouskilpailun tarjousvaiheeseen valittiin Tevella Oy. Tarjouspyyntö liiteasiakirjoineen toimitettiin Tevella Oy:lle sähköisesti Tevella Oy jätti tarjouksensa määräaikaan kello mennessä. Hankintayksikkö totesi tarjouksen olleen tarjouspyynnön mukainen. Kalustetarjouksen hinta on euroa (alv 0 %). Tarjouksen hintalomakkeet on tallennettu Satamaan.

20 73 Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Koska tarjouksia oli vain yksi, ei tarjousten vertailua ollut tarpeen suorittaa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta hyväksyy Tevella Oy:n tarjouksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

21 74 ILMOITUKSET 1. Sasin päiväkoti, työmaakokouspöytäkirjat nro 7, ja nro 8, Monitoimikeskus, työmaakokouspöytäkirja nro 7, Kunnanhallitus: Hallintosäännön uudistaminen; lausuntopyyntö lautakunnille Perusturvan tilatarpeiden määrittely. Hallitus palautti asian valmisteluun. 4. Haja-asutusalueen viemäröinti, Kyröspohja. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Haja-asutusalueen viemäröinti, Ahrola. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Tekninen isännöitsijä on pyytänyt tarjouksia mennessä: - Kyröskosken koulun ilmanvaihdon ja purunpoiston puhdistus, säätö ja mittaus, - kunnan kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden suodattimet. 7. Luoteis-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma, suunnittelusopimus Linea Konsultit Oy. 8. Sivistyslautakunta Traktorin hankinta liikuntapalveluille. 9. Hämeenkyrön Vesi Oy, hallituksen pöytäkirja Luoteis-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt yhteistyöhankkeessa ovat mukana Pirkanmaan ELY-keskus, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Kihniön kunta ja Parkanon kaupunki. Suunnitteluun liittyvään liikenneturvallisuuskyselyyn voi vastata Pirkanmaan Jätehuolto Oy: yhtiökokouskutsu , tilinpäätös ja toimintakertomus Jätevedenpuhdistamo, työmaakokouspöytäkirja Teknisen johtoryhmän palaverimuistio

22 Kuntaliiton yleiskirje Uusi kuntalaki. 15. Cramon vuokrasopimusten päättymisilmoitukset. Mahnalan ja Pinsiön päiväkotien vuokrasopimukset päättyvät Cramon vuokrasopimuksen jatkamisilmoitus, Mahnalan koulu, vuokrasopimusta jatkettiin asti. 16. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston pöytäkirja Puu kaatui myrskyn voimasta koulutaksin päälle Heinijärven koululla Kysymyksessä ei ollut laho puu. Henkilövahinkoja ei tullut. Vakuutusyhtiölle on tehty vahinkoilmoitus. 18. Kirjelmät Koulukadun viemäriongelmista on tallennettu Satamaan. 19. Peltovuokrasopimus, Turvala Reima. 20. Maanrakennusmestarin päätökset: Yksityistieavustukset. 67 kpl, 53,7 km, Yksityistieavustushakemus; Pietilän yt. Hakemus hylättiin Yksityistieavustushakemus; Koivutien yt. Hakemus hylättiin Soramurskeen myynti Mustaniemen yksityistielle. 21. Teknisen johtajan päätökset: Jäähallin piha-alueen vuokraaminen Our Events Oy:lle Hämyfestareita varten Jäähallin piha-alueen käyttölupa anniskelualueena Hämyfestarien aikana Koskilinnan päiväkodin ikkunaremontti. Tekninen johtaja hyväksyi Inwido Finland Oy:n tarjouksen Vanhan urheilukentän vuokraaminen Sirkus Florentinolle Mahnalan Ympäristökoulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion päivittäminen. Täyttölupapäätökset: Tekninen johtaja myönsi täyttöluvan ruoka- ja siivouspalvelujen avoimien toimien (11 kpl) täyttämiseksi Ruokapalvelupäällikön päätökset: Yhteiskoulun keittiötilojen vuokraaminen su Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry:lle.

23 Valtuusto : 9 Mahnalan ympäristökoulu; sijoituspaikka ja rakentaminen. Valtuusto päätti mm. uuden koulun sijoituspaikaksi koulun nykyisen tontin sekä tilatarpeeksi 240 oppilasta ja antoi tekniselle lautakunnalle oikeuden käynnistää hankesuunnitelman ja kustannusarvion päivityksen ja sen perusteella kvr-urakkakilpaulun tämän vuoden aikana. 24. Teknisen isännöitsijän päätökset: Kunnan kiinteistöjen energiatodistusten laadinta. Tekninen johtaja hyväksyi Insinööritoimisto Mites in tarjouksen. 25. Teknisen lautakunnan kokouspäivät: kello 18.00, kello ja kello

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua.

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 25.5.2015, klo 18.15 21.56 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 54-62 Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. Sosiaalijohtaja

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015 Kokousaika 25.8.2015 Paikka Sasin päiväkoti Asiat :t 39-46 Asialista 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014; TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS... 97 40 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 7.5.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014. Kokousaika 12.8.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 52-60. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014. Kokousaika 12.8.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 52-60. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014 Kokousaika 12.8.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 52-60 Asialista 52 LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA... 127 53 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; TERVEYSKESKUS,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 10.6.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 41-51 Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE... 107 42 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014, klo 18.40 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone Talousjohtaja Tiina Paloranta ja it-asiantuntija Minna Peltola

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 5.2.2013, klo 18.00 21.23 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 135 7/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 1.10.2013, klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 7/2009 74. Helinä Niemelä. Anneli Partanen, Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 7/2009 74. Helinä Niemelä. Anneli Partanen, Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 7/2009 74 KOKOUSAIKA 15.12.2009 klo 18.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 184 Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot