VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO"

Transkriptio

1 VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO 155

2 VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO Fakulteten för visuell kultur School of Visual Culture Hämeentie 135 C, Helsinki Telefax/graafinen suunnittelu, p Telefax/taideopetus p Telefax/valokuvataide p Osaston johtaja Professori Jan Kenneth Weckman, h. 550, p , tavattavissa sopimuksen mukaan Osaston johtajan sijainen professori Yrjänä Levanto, h. 830, p , tavattavissa sopimuksen mukaan Opetushenkilöstö/graafinen suunnittelu Professori N.N, h. 509, p , Professori Tapio Vapaasalo h. 529, p , Professori N.N. h. 510, p , Lehtori Kai Rentola, h. 508, p , Lehtori N.N. Vastaanottoajat sovitaan henkilökohtaisesti. Opetushenkilöstö/taide, taidehistoria, muotoilun historia ja teoria Professori Sakari Marila, h. 824, p , tavattavissa sopimuksen mukaan Professori Yrjänä Levanto, h. 830, p , tavattavissa sopimuksen mukaan Professori Anneli Sipiläinen, h tavattavissa sopimuksen mukaan Professori Jan Kenneth Weckman, h. 550, p tavattavissa sopimuksen mukaan Professori Markku Hakuri, h. 551 p , tavattavissa sop. mukaan Lehtori Harald Arnkil, h. 552 p , tavattavissa sopimuksen mukaan Lehtori Helga Reinikainen, h. 813, p , tavattavissa muk. Lehtori Kari Laitinen, h. 810, p , tavattavissa sopimuksen muk. Yliassistentti Susann Vihma, h. 823, p , tavattavissa sopimuksen mukaan Tutkimuspäällikkö Ossi Naukkarinen, h. 831, p , tavattavissa sopimuksen mukaan Tutkija Laura Uimonen, tavattavissa sopimuksen mukaan. Opetushenkilöstö/valokuvataide Professori Merja Salo, h. 6042, p (virkavapaalla ) Professori Ulla Jokisalo, h. 942, p , Lehtori Tuovi Hippeläinen, h. 943, p , , Lehtori Kari Paajanen, h. 924, p , Lehtori Kari Pyykönen, h. 925, p , Lehtori Kristoffer Albrecht, h. 925, p , (virkavapaa asti) Assistentti Petri Anttonen, p , , Vastaanottoajat sovitaan henkilökohtaisesti. Muu henkilökunta/graafinen suunnittelu Amanuenssi Sari Tarvainen, h. 533 p , Projektipäällikkö Seija Puha, h. 530 p , Osastosihteeri Eila Ahponen-Venho, h. 531, p , Harjoitusmestari/kirjapaino Eila Hietanen h. 233, p , Harjoitusmestari/atk-tuki Antti Immonen h. 511, p , Harjoitusmestari/kirjapaino Reijo Moisio h. 225, p , Vastaanottoajat sovitaan henkilökohtaisesti. Muu henkilökunta/taideopetus Amanuenssi Börje Helenius, h. 548, p , Projektisihteeri Inka Finell, h. 550, p , Osastosihteeri Eeva Blumenthal, h. 549 Harjoitusmestari/taidegrafiikka Osmo Ketola, h. 813, p Harjoitusmestari/kuvanveisto Pentti Sutinen, h. 4214, p Mikrotuki Pertti Vilkki, h. 813, p vastaanottoajat sovitaan henk.koht. Muu henkilökunta/valokuvataide Amanuenssi Mari Saukkonen, h. 941, p , (virkavapaalla asti) Amanuenssi Arja Korhonen, h. 941, p , ( asti) Sovellutussuunnittelija Yrjö Tuunanen, h. 930 p , Sovellutussuunnittelija Antti Huittinen, h. 930, p , Harjoitusmestari Vuokko Meriläinen, h. 945, p , Harjoitusmestari Markku Autio, h. 945, p , Vastaanottoajat sovitaan henkilökohtaisesti. Osaston koulutuksen tavoitteet Visuaalisen kulttuurin osaston tavoitteena on antaa ylintä tutkimukseen perustuvaa taiteen ja visuaalisen viestinnän opetusta. Opetusalueet ovat kuvataide, graafinen suunnittelu ja valokuvailmaisu. Osasto on taideilmaisun ja visuaalisen viestinnän sekä niihin liittyvän tutkimuksen keskus. Taiteellinen toiminta keskittyy kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin. Arvopohjan keskeisiä käsitteitä ovat ilmaisu, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu. Osasto muodostaa taiteilijoiden ja tutkijoiden luovan yhteisön. Osaston ydinosaamisen alueet ja ammattikuvat Osaston ydinosaamisalueet ovat graafinen suunnittelu, valokuvailmaisu, taideilmaisu ja kuvallinen viestintä. Ammattikuvia ovat mm. graafinen suunnittelija, valokuvaaja ja kuvataiteilija. Koulutusohjelmat Graafisen suunnittelun koulutusohjelma 120 ov (TaK) Valokuvataiteen koulutusohjelma 120 ov (TaK) Graafisen suunnittelun maisteriohjelma 60 ov (TaM) PALLAS kuvataiteiden maisteriohjelma 60 ov (TaM) Valokuvailmaisun maisteriohjelma 60 ov (TaM) Elektronisen kuvajournalismin koulutusohjelma 60 ov (TaM) (ei sisäänottoa lukuvuonna ) Koulutusohjelmien tavoitteet Graafisen suunnittelun koulutusohjelma 120 ov (TaK) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa perehdytään graafisen muotoilun monimuotoiseen tehtäväkenttään. Osasto tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen taiteellisen ja ammatillisen peruskoulutuksen, jossa teknisen harjaantumisen ohella korostetaan opiskelijan persoonallisen näkemyksen kehittymistä. Opinnoissa tutkitaan visuaalisen viestinnän eri muotoja siten, että opetusalueet kattavat graafisen viestinnän keskeiset mediamuodot ja levityskanavat. Valokuvataiteen koulutusohjelma 120 ov (TaK) Valokuvataiteen kandidaatin tutkinto antaa valokuvaajan ammatilliset perusvalmiudet. Teknisten välineiden ja materiaalien hallinnan lisäksi koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan valokuvailmaisullisia taitoja. Koulutusohjelmaan kuuluu syventäviä opintoja, jotka perustuvat opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelu edellyttää kykyä hahmottaa ja ratkaista kuvalliseen ilmaisuun ja viestintään liittyviä ongelmia sekä kykyä työskennellä ja hankkia tietoa itsenäisesti

3 Graafisen suunnittelun maisteriohjelma 60 ov (TaM) Koulutusohjelma antaa mahdollisuuden sekä syventää että laajentaa opintoja tai erikoistua tiettyyn graafisen suunnittelun osa-alueeseen. Ohjelma tähdentää graafisen suunnittelijan ammatillista vastuuta ympäristömme visuaalisen suunnittelukulttuurin laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Maisteriopinnoissa opiskelija tekee vaativia suunnittelukokonaisuuksia, jotka edellyttävät esteettisiä ja teknisiä suunnittelutaitoja sekä menetelmällisiä valmiuksia taiteellisen ja/tai tieteellisen tutkimuksen alueella. Graafisen suunnittelun maisteriopiskelijat perehtyvät mm. graafiseen muotoiluun kohdistuvaan, sitä palvelevaan ja muotoilun kautta tapahtuvaan tutkimustoimintaan. TaM-opinnot tarjoavat mahdollisuuden myös toimialaa uudistavaan ei-kaupalliseen, kokeelliseen taiteelliseen toimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen. PALLAS kuvataiteiden maisteriohjelma 60 ov (TaM) PALLAS kuvataiteiden maisteriohjelman kantavana ajatuksena on nykytaiteen keinojen monipuolisuus, taiteilijan työskentelytapojen muutokset sekä taiteen ja tieteen yhteys. Tavoitteena on, että opiskelija syventää kuvataiteellista ilmaisuaan ja taideteoreettista ajatteluaan ja yhdistää nämä aiemmin hankittuun ammatilliseen, taiteelliseen tai teoreettiseen osaamiseensa. Opinnot antavat edellytykset tutkimukselliselle työskentelylle sekä harjaannuttavat suullista ja kirjallista ilmaisua. Opiskelun ydinalueena on taiteellinen suunnittelu, joka koostuu mm. taiteen konseptisuunnittelusta, projektityöskentelystä sekä portfolio- ja esitystekniikasta. Valmistuneiden taiteen maistereiden osaaminen on monialaista, muuntautumiskykyistä ja teoreettisesti valveutunutta ja he voivat sijoittua työelämässä niin taiteellisen suunnittelun, tutkimuksen kuin nykytaiteen kentälle. Valokuvailmaisun maisteriohjelma 60 ov (TaM) Valokuvailmaisun maisteriohjelma mahdollistaa aiempien valokuvausopintojen syventämisen ja erikoistumisen johonkin tiettyyn valokuvailmaisun ammatilliseen osa-alueeseen. Keskeisenä tavoitteena koulutusohjelmassa on opiskelijan ilmaisullisten taitojen, taiteellisen näkemyksen sekä ammatillisen erikoisosaamisen vahvistaminen. Opinnoissa painotetaan tutkimuksellisen ja käsitteellisen ajattelun kehittämistä sekä valokuvausta itsenäisenä ilmaisuvälineenä. Taiteen maisterin opinnot edellyttävät opiskelijalta henkilökohtaista motivoituneisuutta ja kiinnostusta valokuvailmaisun ajankohtaisiin kysymyksiin ja työskentelymetodeihin sekä kykyä ratkaista itsenäisesti valokuva-alan työskentelyprosesseihin liittyviä tehtäviä. Koulutusohjelman opetusmuotoja ovat työpajat, opintoprojektit, teoreettiset opinnot, valinnaiset opinnot, lopputyöseminaarit ja lopputyö. Elektronisen kuvajournalismin koulutusohjelma 60 ov (TaM) (ei sisäänottoa lukuvuonna ) EKJ eli elektronisen kuvajournalismin maisteriohjelma kouluttaa uuden ja perinteisen viestinnän sisällön sekä muodon tekijöitä. Maisteriohjelmassa perehdytään mediakentän viimeaikaiseen kehitykseen ja erityisesti visuaalisen viestinnän monimuotoistumiseen. Projektitöitä tehdään tietoverkkoon ja painettuun mediaan. Ohjelmassa opiskelijoita rohkaistaan uusiin ajattelutapoihin yli ammattirajojen. EKJ:ssä opiskelevat toimittajat, valokuvaajat ja graafikot jakavat omaa osaamistaan ja oppivat toistensa työtavoista. Koulutuksen perusfilosofia on kuvajournalismin kolmen peruselementin, tekstin, kuvan ja designin tasavertainen arvostaminen. Kaksivuotisen maisteriohjelman toteuttavat Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, Taideteollisen korkeakoulun visuaalisen kulttuurin osasto sekä Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos ja kuvakoulutus. Opiskelijat valmistuvat yhteiskuntatieteiden, filosofian tai taiteen maistereiksi. Suurin osa opetuksesta annetaan Tampereella EKJ:n omissa tiloissa, mutta opiskelijat työskentelevät periodeittain myös Helsingissä ja Jyväskylässä. Opiskelusta ja opintojen ohjauksesta Opintojen ohjausta opiskelijoille antavat kullekin vuosikurssille nimetyt opettajatutorit ja professorit sekä amanuenssit. Sekä taiteen kandidaatin tutkintoja että taiteen maisterin tutkintoja suorittaville opiskelijoille järjestetään vuosittain henkilökohtainen opintojen ohjaustapaaminen. Siinä käydään läpi opiskelijan opintojen sen het- kinen tilanne ja keskustellaan mm. opiskelijan omista valinnoista ja toiveista hänen oppimisensa, osaamisensa ja opintosuunnitelmansa suhteen. Henkilökohtaisessa opintojen ohjaustilanteessa opiskelija voi myös antaa palautetta osaston toiminnasta ja järjestetyistä opinnoista sekä arvioida omaa oppimistaan. Taiteen kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suoritettuaan opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä opinnoista vastaavan professorin kanssa. Suunnitelmassa määritellään aikataulu ja tavoitteet taiteen maisterin tutkintoon johtavien opintojen suorittamiseksi. Professori tai opettajatutor ja amanuenssi auttavat suunnitelman laatimisessa. Opintosuunnitelma muodostaa maisterin tutkintoon sisältyvistä opinnoista aikataulutetun kokonaisuuden, joka tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä ja jonka pohjalle opiskelijan ammatillinen ja tutkimuksellinen erityisosaaminen rakentuu. VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTON TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON JOHTAVAT KOULUTUSOHJELMAT Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaK) Valokuvataiteen koulutusohjelma (TaK) Koulutusohjelmien tutkintovaatimusten rakenne Taiteen kandidaatin tutkinto 120 ov Koulutusohjelmien yhteiset pakolliset opinnot Koulutusohjelmakohtaiset pakolliset pääaineopinnot Valinnaiset opinnot Opintojen ajoittuminen eri opintovuosille 30 ov 60 ov 30 ov 1. vsk 2. vsk 3. vsk Yhteensä Yhteiset pakolliset opinnot 13 ov 13 ov 4 ov 30 ov Koulutusohjelmakohtaiset Opiskelijapalautekäytännöt Opiskelija voi antaa palautetta osaston järjestämästä opetuksesta ja sen toiminnasta mm. - henkilökohtaisesti osastonjohtajalle, opettajatutorilleen tai opintojakson opettajalle - opintojakson lopussa pienryhmäkeskustelussa - kirjallisella opintojakson arviointilomakkeella. Jokainen osaston opettaja hyödyntää saamaansa palautetta oman opetuksensa suunnittelussa ja kehittämisessä. Osasto käyttää saamaansa palautetta opetussuunnitelmatyöskentelyssä sekä toiminnan kehittämisessä. Yleistä osaston yhteisistä opinnoista Osaston yhteisten opintojen tavoitteena on luoda yhteinen tiedollinen ja taidollinen perusta osaston opiskelijoille. pakolliset pääaineopinnot 27 ov 17 ov 16 ov 60 ov Valinnaiset opinnot ov 20 ov 30 ov Yhteensä 40 ov 40 ov 40 ov 120 ov

4 Opintokokonaisuudet Osaston yhteiset pakolliset opinnot, 30 ov Taiteellisen ilmaisun perusopinnot, 10 ov Visuaalisen kulttuurin Perusopinnot ja portfolio 12 ov Kieliopinnot, 8 ov Taiteellisen ilmaisun perusopinnot 10 ov Koulutusohjelmien yhteiset pakolliset opinnot ja niiden ajoittuminen eri opintovuosille 1. opintovuosi 13 ov Värin perusteet, 2 ov Taiteellisen ilmaisun perusteet I, 2 ov Taiteellisen ilmaisun perusteet II, 2 ov Johdatus visuaaliseen kulttuuriin, 2 ov Graafisen suunnittelun perusteet, 2 ov tai IT-ajokortti, 1 ov Toinen kotim. kieli, 2 ov toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Värin perusteet 2 ov Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää värin käyttöön ja mahdollisuuksiin taiteessa ja viestinnässä. Perusvärien käsitteet; värien tunnistaminen ja värijärjestelmät; subtraktiivinen, additiivinen ja optinen sekoittuminen; jälkikuva ja simultaaninen kontrasti; väri ja valaistus; värit viestinnässä; värit ja havaintopsykologia; värisymboliikka, mm. liturgiset ja heraldiset värit. Opetus- ja työmuodot: Opintojakso on ns. seisova pöytä. Se koostuu 14 opintokerrasta, joista opiskelijan on osallistuttava vähintään kymmeneen. Ensimmäinen ja viimeinen kerta ovat pakollisia. Työmuotoina ovat luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt sekä lopputentti. Opintojakso alkaa tasokokeella ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisella. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Opettaja: Harald Arnkil ja vierailevia luennoitsijoita. Opintojaksot 2. opintovuosi 13 ov Taiteellisen ilmaisun työpaja I, 2 ov Taiteellisen ilmaisun työpaja II, 2 ov Taide jälkeen 45, 3 ov Ammatti- ja oikeuskäytäntö, 2 ov Vieras kieli, 4 ov 3. opintovuosi 4 ov Portfolio, 2 ov Äidinkieli, 2 ov Taiteellisen ilmaisun perusteet I, 2 ov Tavoite: Kehittää ja harjaannuttaa visuaalista havainnointia elävän mallin piirustuksen keinoin. Sisältö: Materiaaleina ja tekniikoina käytetään: hiili-, liitu-, grafiittipiirustusta, vesiväri-, tussi- ja guassimaalausta. Opetus- ja työmuodot: Luennot, henkilökohtainen ohjaus ja kritiikit. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa Taiteellisen ilmaisun perusteet II, 2 ov Tavoite: Harjaannuttaa käsivaraista ilmaisua esineiden ja tilan hahmottamiseen piirustuksen ja maalauksen keinoin. Sisältö: Piirustus- ja maalaustekniikat, mm. vesiväri-, guassi- ja tussimaalaus sekä kollaasitekniikat. Opetus- ja työmuodot: Luennot, henkilökohtainen ohjaus, kritiikki. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa Taiteellisen ilmaisun työpaja I, 2 ov Tavoite: Harjaannuttaa taiteellisen suunnittelun käytäntöihin ja ilmaisuun. Sisältö: Työpajaa ohjaa kuvataiteilija, muotoilija tai kuraattori, jonka valitseman teeman mukaan sisältö muodostuu. Opetus- ja työmuodot: Itsenäinen studiotyöskentely, henkilökohtainen sekä ryhmässä tapahtuva projektiohjaus sekä kritiikit, luento, mahdolliset ekskursiot ja näyttely- tai esityssuunnittelu. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa. Edeltävät opinnot: Taiteellisen ilmaisun perusteet I-II Taiteellisen ilmaisun työpaja II, 2 ov Tavoite: Harjaannuttaa taiteellisen suunnittelun käytäntöihin ja ilmaisuun. Sisältö: Työpajaa ohjaa kuvataiteilija, muotoilija tai kuraattori, jonka valitseman teeman mukaan sisältö muodostuu. Opetus- ja työmuodot: Itsenäinen studiotyöskentely, henkilökohtainen sekä ryhmässä tapahtuva projektiohjaus sekä kritiikit, luento, mahdolliset ekskursiot ja näyttely- tai esityssuunnittelu. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa. Edeltävät opinnot: Taiteellisen ilmaisun perusteet I-II. Visuaalisen kulttuurin perusopinnot ja portfolio 12 ov toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Johdatus visuaaliseen kulttuuriin 2 ov Tavoite: Visuaalisen nykykulttuurin kokonaisuuden hahmottaminen eri osa-alueiden ja teoreettisten lähestymistapojen kautta. Sisältö: Visuaalisen kulttuurin kentät ja välineet: taide, valokuva, video, televisio, uusmedia, mainonta. Visuaalisen kulttuurin teoreettiset lähestymistavat: mm. ikonologia, muotoanalyysi. semiotiikka, hermeneutiikka. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja analyysit. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Yrjänä Levanto, Merja Salo ja vierailevat opettajat. Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Kirjatentti (2 ov = 500 sivua). Opetuskieli: Suomi. Kirjatentti mahdollinen myös englanninkielisestä kirjallisuudesta Graafisen suunnittelun perusteet 2 ov Tavoite ja sisältö: Antaa perustiedot graafisesta suunnittelusta ja typografiasta sekä painetun viestinnän teknologiasta ja painomateriaaleista. Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen projekti. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Opetusmonisteet. Pakollinen valokuvataiteen koulutusohjelman 1. opintovuoden opiskelijoille Valokuvauksen perusteet 2 ov Tavoite: Antaa perustiedot valokuvauksesta, valokuvailmaisusta ja tekniikasta. Luoda perustietämys valokuvan roolista maailmankuvan ja kuvakulttuurin muotoutumisessa 1900-luvulla. Sisältö: Tekniset ja ilmaisulliset perusteet. Näkökulmia valokuvauksen historiaan. Kulttuuri reproduktion aikakautena, tutustuminen kuvakulttuurin syntyhistoriaan ja nykyisyyteen. Valokuvan ilmaisukielen ja teoreettisen analysoinnin perusteet. Erityyppiset valoherkät materiaalit, kamerat, objektiivit, lisälaitteet. Välineiden rakenne ja käsittely. Mustavalkoisten filmien ja vedosten prosessointi. Henkilö- ja jäljennöskuvaus. Digitaalisen valokuvauksen tekniset perusteet. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt ja tentti. Kirjallisuus: Barret Terry: Critizising photographs, An introduction to understand images Saraste Leena: Valokuva pakenevan todellisuuden kuvajainen. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa. Pakollinen graafisen suunnittelun koulutusohjelman 1. opintovuoden opiskelijoille IT-ajokortti 1 ov Tavoite: Perehdyttää opiskelijat tietokoneen käytön perusteisiin. IT-ajokortin suoritettuaan opiskelija saa työskentelyluvan osaston tietokoneluokkiin. Sisältö: Tietokoneen perushallinta, käyttöjärjestelmä, verkkoympäristö, internet, , laitteistot, perustulostus, perusskannaus, tiedostojen kopiointi, tallennus, arkistointi ja tiedostomuotojen tuntemus. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kaikkiin visuaalisen kulttuurin osaston it-järjestelmiin ja käyttöympäristöön. Ajoitus: Heti syyslukukauden alussa. Opetus- ja työmuodot: Tasokoe, harjoitustyöt, tentti

5 01012 Taide jälkeen 1945, 3 ov Tavoite: Antaa yleiskuva aikamme taiteesta ja sen lähihistoriasta. Sisältö: Keskeiset pyrkimykset länsimaisessa taiteessa vuoden 1945 jälkeen. Lähtökohdat, tavoitteet, edustajat. Opetus- ja työmuodot: Luennot, alustukset, tentti. Kirjallisuus: Erikseen ilmoitettavat teokset ja lehtiartikkelit. Opettaja: Professori Yrjänä Levanto Ammatti- ja oikeuskäytäntö 2 ov Tavoite: Tutustuttaa graafisen suunnittelijan ja valokuvaajan ammattiin liittyvään lainsäädäntöön. Sisältö: Visuaalisen suunnittelun tekijänoikeudet, sopimukset ja oikeuksien valvonta. Elinkeinotoiminta- ja yritysmuodot. Yrityksen perustaminen. Taidehallinto, apurahajärjestelmä, näyttely- ja julkaisutoiminta, ammattijärjestöt, laskutusperiaatteet, verotus, koulutus, tutkimus, valokuvaa koskeva lainsäädäntö. Opetus- ja työmuodot: Luennot. Opettaja: Vierailevat luennoitsijat Portfolio 2 ov Tavoite: Opiskelija harjaantuu esittelemään omaa osaamistaan ja tekemään oman portfolionsa. Opintojaksolla valmistetaan portfolio, joka on taiteen kandidaatin tutkinnon opinnäyte. Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Sisältö: Taiteen kandidaatin tutkinnon lopputyötä vastaavassa portfoliossa dokumentoidaan sekä 1. kandidaatin tutkinnon aikana toteutettuja töitä graafisen suunnittelun ja vapaan taideilmaisun alueelta että 2. laajempi suunnittelukokonaisuus, joka sijoittuu opiskelijan valinnan mukaisesti jollekin kolmannen vuoden aikana opetettavista graafisen suunnittelun aihealueista. Opiskelija aloittaa portfolion kokoamisen ensimmäisen opintovuoden alussa ja jatkaa sen kokoamista ja kehittämistä koko taiteen kandidaatin tutkinnon ajan. Opiskelija valikoi portfolioon liitettävät työt itsenäisesti ja arvioi itse liittääkö hän työt portfolioonsa alkuperäisinä vai reproduktioina. Palaute ja arviointi: Kaikki kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat esittelevät omat portfolionsa kunkin lukukauden lopussa järjestettävässä portfoliokatselmuksessa. Katselmuksessa saatavan palautteen lisäksi opiskelija saa kunkin lukukauden päätteeksi opettajatutorilta henkilökohtaista palautetta portfoliostaan, sen kokoamisesta sekä omasta oppimisestaan ja kehittymisestään suunnittelijana. Kolmannen opintovuoden lopussa portfolio arvioidaan kokonaisuutena arvosanalla hyväksytty hylätty ja sen perusteella analysoidaan opiskelijan edellytyksiä siirtyä työelämään tai TaM-opintoihin. Laajuus: Portfolion kokoaminen katsotaan opintoihin kuuluvien opintojaksojen osasuoritukseksi ja siihen sisältyvä laajempi suunnittelukokonaisuus kahden opintoviikon laajuiseksi. Pakollinen, opintovuosi Valokuvataiteen koulutusohjelma Sisältö: Kuvakokonaisuuksien koostaminen työnäytekansioksi. Perehtyä erityyppisiin portfolioihin ja niiden rakenteisiin. Opetus- ja työmuodot: Portfolioesittelyt, itsenäinen työskentely ja ryhmäkeskustelut. Opettaja: Pakollinen Kieliopinnot 8 ov Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Toinen kotimainen kieli 2 ov ks. kieliopinnot Vieras kieli 4 ov ks. kieliopinnot Äidinkieli 2 ov ks. kieliopinnot

6 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT 60 OV JA VALINNAISET OPINNOT 30 OV Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov Koulutusohjelman rakenne Opintojaksot Opintokokonaisuudet 1. opintovuosi 2. opintovuosi 13 ov 13 ov Osaston yhteiset pakolliset opinnot, 30 ov Taiteellisen ilmaisun perusopinnot, 10 ov Värin perusteet, 2 ov Taiteellisen ilmaisun perusteet I, 2 ov Taiteellisen ilmaisun työpaja I, 2 ov Taiteellisen ilmaisun perusteet II, 2ov Taiteellisen työskentelyn työpaja Ii, 2 ov Visuaalisen kulttuurin perusopinnot ja portfolio, 12 ov Johdatus visuaaliseen kulttuuriin, 2 ov Graafisen suunnittelun perusteet, 2 ov tai Valokuvauksen perusteet, 2 ov IT-ajokortti, 1 ov Taide jälkeen 45, 3 ov Ammatti- ja oikeuskäytäntö, 2 ov Kieliopinnot, 8 ov Toinen kotimainen kieli, 2 ov Vieras kieli, 4 ov Koulutusohjelmakohtaiset pakolliset pääaineopinnot, 60 ov 27 ov 17 ov Graafisen suunnittelun perusteet ja teoriaopinnot, 7 ov Intro, 2 ov ComBa II, 1 ov Graaf. viestinnän historia, 2 ov ComBa II, 1 ov Graafinen teknologia, 11 ov Julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmat, 3 ov Graaf. teknol. perusteet, 2 ov Värinhallinnan perusteet, 1 ov Kirjansidonnan työpaja, 1 ov Graafinen teknologia, 2 ov Painotyöprojekti, 2 ov Graafinen ja sähköinen viestintä, 24 ov Graafisen suunnittelun perusteet, 2 ov Graafinen suunnittelu, 2 ov Graafinen suunnittelu II, 5 ov Elektronisen julkaisun suunnitt. I, 2 ov Kirjagrafiikka I, 2 ov Kuvallinen ilmaisu ja typografia, 12 ov Kuvantuottamisen tekniikat, 2 ov Käsivarapiirustus, 3 ov Typografian perusteet, 3 ov Typografinen muotoilu I, 2 ov Markkinointiviestintä, 6 ov Valinnaiset opinnot, 30 ov 10 ov 10 ov 3. opintovuosi 4 ov Portfolio, 2 ov Äidinkieli, 2 ov 16 ov ComBa III, 1 ov Graafinen muotoilu, 3 ov Elektronisen julkaisun suunnittelu II, 2 ov Kirjagrafiikka II, 2 ov Typografinen muotoilu II, 2 ov Mainonnan suunnittelu, 4 ov Graaf. muot. johtaminen, 2 ov 20 ov

7 PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT 60 OV Graafisen suunnittelun perusteet ja teoriaopinnot 7 ov Tavoitteet ja sisältö: Antaa teoreettiset ja filosofiset perusteet graafisen suunnittelun ilmiöiden hallintaan. Antaa yleiskuva visuaalisen viestinnän kehityksestä. Tutustuttaa opiskelija viestinnän perusteisiin ja teoriaan. Kuvallisen kielen tuntemus, kuva-analyysi ja -tutkimus sekä visuaalinen ideointi. toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Intro 2 ov Tavoite: Opiskelija tutustuu korkeakouluun, osastoon ja osaston käytäntöihin, opettajiin, opetusalueisiin sekä toisiinsa. Sisältö: Opiskelijat tutustuvat toistensa aiempaan ilmaisuun. Opiskelijat perehtyvät graafisen suunnittelun merkitykseen, mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin sekä tutustuvat graafisen suunnittelun ammattikuvaan. Opintojaksoon sisältyy yhteinen osuus valokuvataiteen koulutusohjelmassa aloittavien opiskelijoiden kanssa. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Demonstraatiot, keskustelut, työskentelyä. Opettaja: vastuuhenkilö Tapio Vapaasalo ComBA I, 1 ov ComBA II, 1 ov ComBA III, 1 ov Tavoite: Tutustua muihin graafisen suunnittelun kandidaatin tutkintoa suorittaviin opiskelijoihin sekä toimia yhdessä heidän kanssaan. Lukuvuoden käynnistävä katsaus asioiden tilaan eli ajankohtaisiin ilmiöihin graafisen suunnittelun kentällä. Sisältö: ComBAssa esitellään erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä ja toimijoita graafisen suunnittelun ja viestinnän kentässä sekä käsitellään koulutusohjelman itselleen asettamia tavoitteita ja kehitetään yhteistä kieltä ja toimintastrategiaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Ajoitus: Vuosittain syyslukukauden alussa. Opetus- ja työmuodot: Luennot, keskustelut, työpajat. Opettaja: Tapio Vapaasalo, Marjatta Itkonen, Kai Rentola Pakollinen, opintovuosi Graafisen viestinnän historia 2 ov Tavoite: Antaa perustiedot graafisen viestinnän eri kanavien kehityksestä graafisen suunnittelun tyylillisen kehityksen ymmärtämiseksi. Sisältö: Graafisen viestinnän eri kanavien tärkeimmät ilmiöt historian varhaisvaiheista nykypäivään pääpaino kuitenkin viimeisen sadan vuoden kehityksessä; kuvahavainnoinnin metodiikka. Graafisen suunnittelun lajityyppien ja tyylien kehittyminen. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja kuvakatsaukset, harjoitustehtävät, tentti. Kirjallisuus: Hollis: Graphic Design, A Concise History Meggs: A History of Graphic Design Aynsley: A Century of Graphic Design. Opettaja: koordinoija Tapio Vapaasalo, opettaja Jürgen Sanides Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Voidaan suorittaa myös kirjatenttinä tai esseenä. Tarkemmat tiedot amanuenssilta tai osastosihteeriltä. Opetuskieli: Suomi/englanti. Graafinen teknologia 11 ov Tavoitteet ja sisältö: Antaa valmiudet hallita painotuotteiden tuotantoprosesseja. Graafisen suunnittelun painotekniikka ja -menetelmät, digitaalinen tuotantoprosessi, värinhallinta, ohjelmistot ja materiaalit. toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmat 3 ov Tavoite: Perehdyttää opiskelijat graafisen tuotannon perusohjelmiin: InDesign, FreeHand tai Illustrator ja PhotoShop. Acrobat. Sisältö: Ohjelmistojen perustoiminnot. Tallennusmuodot, PDF-tuotanto. Opetus- ja työmuodot: Harjoitustyöt. Edeltävät opinnot: IT-ajokortti Graafisen teknologian perusteet 2 ov Tavoite: Tutustuttaa opiskelijat graafisen teknologian perusteisiin. Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan graafisessa teollisuudessa käytettävään teknologiaan; Pre-press, painotekniikat, jälkikäsittelytekniikat. Tutustutaan korkeakoulussa käytettäviin laitteisiin, ympäristöön ja materiaaleihin. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset, demonstraatiot, tutustumiskäynnit. Kirjallisuus: Pipes: Production for Graphic Designers Gordon: Complete Guide to Digital Graphic Design Johansson, Lundberg, Ryberg: Grafisk kokbok Graafinen teknologia 2 ov Tavoite: Tutustuttaa opiskelijat graafisessa teollisuudessa käytettäviin laitteisiin, materiaaleihin ja erikoistekniikoihin. Antaa käytännön hallinnan graafisessa viestinnässä käytettäviin julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmiin. Luoda valmiudet toteuttaa tiedostot painotuotteeksi ja ymmärtää laiteriippumattoman värinhallintajärjestelmän merkityksen. Sisältö: Syyslukukausi: Pre-press ja painomenetelmiin sekä materiaaleihin tutustuminen osaston painopajassa, toteuttaen erilaisia harjoitustöitä painotuotteeksi. Kevätlukukausi: Toteutetaan yhdessä graafisen teollisuuden kanssa projekti, johon sisältyy graafisen suunnittelun opintoja; studiokuvaus, graafinen muotoilu ja graafinen teknologia. Projekti toteutetaan teollisuudessa käytettävällä huipputeknologialla. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt, vierailevat luennoitsijat, vierailukäynnit, teollisuuden kanssa tiimityössä toteutettava painotuote. Kirjallisuus: Pipes: Production for Graphic Designers; Gordon: Complete Guide to Digital Graphic Design; Johansson, Lundberg, Ryberg: Grafisk kokbok. Edeltävät opinnot: Graafisen teknologian perusteet 3 ov Painotyöprojekti 2 ov Tavoite: Oppia ottamaan painotuotteesta hintatarjoukset, valitsemaan kirjapaino ja työhön soveltuva painomenetelmä. Valvoa laatua painotuotteen luonteen ja toimeksiantajan tavoitteiden mukaisesti. Sisältö: Suunnitella toimeksiantajalle painotuote osaston opettajien ohjauksessa. Valmistaa painovalmiit tiedostot, käyttäen työhön tarvittavia julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmia, tarkastaa ja hyväksyä vedokset, sekä valvoa laatua ja varmistaa, että painotuote on tilaajalla sovittuna ajankohtana. Opetus- ja työmuodot: Henkilökohtainen ohjaus, itsenäinen työskentely. Pakollinen, suoritetaan 2. tai 3. opintovuoden aikana. Edeltävät opinnot: Graafinen teknologia 2 ov Värinhallinnan perusteet 1 ov Tavoite: Graafisen muotoilun väriopin perusteet. Sisältö: Digitaalisen kuvan väriavaruus, väriprofiilit ja värinhallinnan optimointi Photoshopissa eri painomenetelmille ja digitaaliseen tulostamiseen. Opetus- ja työmuodot: Harjoitustehtävät Kirjansidonnan työpaja 1 ov Tavoite: Antaa perusvalmiudet kirjansidontaan. Sisältö: Tutustuminen kirjansidonnan menetelmiin ja materiaaleihin. Ajoitus: kl Opetus- ja työmuodot: Työpajatyöskentely. Opettaja: Juha Markula Graafinen ja sähköinen viestintä 24 ov Tavoitteet ja sisältö: Antaa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn graafisen ja visuaalisen suunnittelun erilaisissa tehtävissä. Kehittää henkilökohtaista ilmaisutaitoa. Antaa taidot eri suunnittelutehtävien ja prosessien hallintaan. Graafinen suunnittelu, graafinen muotoilu, visuaalinen journalismi ja elektroninen suunnittelu. toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Graafisen suunnittelun perusteet 2 ov Tavoite: Perehtyä graafisen suunnittelun ja viestinnän ilmiöihin, ajatteluun ja tehtäviin. Sisältö: Tutustutaan suunnittelun metodeihin, käytäntöihin ja prosesseihin. Ajoitus: sl-kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, esseet, esitelmät ja harjoitukset. Opettaja: Erika Kovanen ja vierailijat Graafinen suunnittelu I, 5 ov Tavoite: Perehtyminen graafisen suunnittelun eri tehtäväalueisiin sekä graafisen suunnittelun ja viestinnän ilmiöihin, ajatteluun ja mahdollisuuksiin

8 Opintojaksolla kehitetään henkilökohtaista kuvallista ajattelua, ideointia, ilmaisua ja eri tehtävissä tarvittavia perusvalmiuksia. Sisältö: Tutustutaan graafisen ilmaisun perustekijöihin kuvituksen, sommittelun, viestinnän ja taiton avulla. Tehdään harjoituksia graafisen ilmaisun eri alueilta. Perehdytään ideointiin, suunnittelun erilaisiin toimintamuotoihin ja ajatteluun, graafiseen kieleen ja henkilökohtaisen käsialan merkitykseen. Ohjattuja harjoituksia graafisilla sovellutuksilla. Opetus- ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot, esitelmät ja harjoitukset. Opettaja: Tapio Vapaasalo, Matti Hagelberg ja vierailevat luennoitsijat Rinnakkaiset opinnot: Graafisen suunnittelun perusteet 2 ov, Julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmat I, 3 ov Graafinen suunnittelu II, 5 ov Tavoite: Perehtyminen graafisen suunnittelun periaatteisiin, yleisimpiin tehtäviin ja keskeisiin menetelmiin, harjaantuminen suunnittelutehtävien itsenäisiin ratkaisuihin ja ilmaisutapojen valintaan eri medioissa. Opintojakson pääpaino on ammattimaisempien suunnitteluprosessien ymmärryksen ja hallintataitojen kehittymisessä. Sisältö: Ohjattuja harjoitustehtäviä, joissa suoritustavat ja kohdevalinnat vaihtelevat käyttögrafiikan eri osa-alueilla. Opintojaksoon liittyy teknologiaopintoja, joita tarvitaan eri suunnittelutehtävissä ja -prosesseissa. Opetus- ja työmuodot: Luennot, ohjatut harjoitustyöt, kritiikit, tentit. Edeltävät opinnot: Graafinen suunnittelu I, 5 ov Graafinen muotoilu 3 ov Tavoite: Perehdyttää opiskelijat graafisen muotoilun tehtäviin ja osa-alueisiin. Opintojaksolla tutustutaan graafiseen muotoiluun suunnittelua laajempana toimintona, joka sisältää design managerointiin ja Art Director taitoihin orientoimista. Antaa metodisia valmiuksia, tietoja ja taitoja toimia graafisena suunnittelijana viestinnän ja siihen liittyvän teollisuuden alueella. Sisältö: Yritysidentiteetin osatekijöiden suunnittelua, kuten tunnusmuotoilu ja graafisten ohjeistusten suunnittelu sekä graafisen ilmeen integrointi erilaisissa medioissa. Graafisen suunnittelun tuotteistaminen tai julistesuunnittelu. Julkaisusuunnittelu. Opetus- ja työmuodot: Harjoitustyöt, kritiikit, luennot ja keskustelut. Pakollinen, 3. opintovuosi Edeltävät opinnot: Graafinen suunnittelu II, 5 ov Elektronisen julkaisun suunnittelu I, 3 ov Tavoite: Antaa perusteet elektronisen julkaisun julkaisemisesta ja kouluttaa opiskelijoita hallitsemaan sähköisen julkaisun suunnittelu- ja tuotantoprojektia. Perehdyttää opiskelijat Flash- ja/tai Dreamwiever-ohjelmiin (sähköinen julkaisu). Sisältö: Tutustutaan elektronisen julkaisun tuotanto-ohjelmistoihin ja annetaan käyttövalmius vähintään yhdelle WWW-sivutuotantoohjelmistolle (Dreamwiever). Opintojakson aikana tuotetaan kuva- ja tekstimateriaalia, tutustutaan käyttöliittymäsuunnitteluun ja toteutetaan pienimuotoinen harjoitustyö osaksi www-sivuja tai multimediatuotantoa. Ohjelmiston perustoiminnot. Opetus- ja työmuodot: Harjoitustehtävät. Aiheeseen liittyviä linkkejä: Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Tasokysely + tentti, omat työnäytteet. Opintojakson opettaja määrittelee Elektronisen julkaisun suunnittelu II, 2 ov Tavoite: Antaa perusteet elektronisen julkaisemisen alueesta ja mediatuotteen suunnittelu- ja tuotantoprojektista. Sisältö: Syventää elektronisen julkaisun tuotanto-ohjelmistojen ja kuvakielen ja kerronnan tuntemusta. Opintojakson aikana tuotetaan kuva- ja tekstimateriaalia sähköisen julkaisun toteuttamista ja tuottamista varten. Opetus- ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt. Aiheeseen liittyviä linkkejä: Pakollinen, 3. opintovuosi Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Tasokysely + tentti, omat työnäytteet. Opintojakson opettaja määrittelee. Edeltävät opinnot: Elektronisen julkaisun suunnittelu I, 3 ov Kirjagrafiikka I, 2 ov Tavoite: Perehdyttää opiskelijat kustannustuotteiden suunnittelukäytäntöön yhteistyössä kustantajan kanssa. Tavoitteena on myös kehittää opiskelijan persoonallista ilmaisua kirjasuunnittelijana. Sisältö: Kirjan yleisasun ja sisustypografian suunnittelu. Päällyksen ja sidosasun suunnittelu. Kirjan kuvitus. Katsaus lastenkirjojen, tietokirjojen ja oppikirjojen erityispiirteisiin suunnittelijan kannalta. Opetus- ja työmuodot: Luennot, tutustumiskäynnit, keskustelut ja harjoitustyöt. Toteutetaan työpajamuotoisena. Opettaja: Juha Markula Kirjagrafiikka II, 2 ov Tavoite: Perehdyttää teollisen kirjanvalmistuksen ja kustannustoiminnan graafisen muotoilun tehtäviin. Antaa metodisia valmiuksia, tietoja ja taitoja toimia itsenäisenä graafisena suunnittelijana kustannustoiminnan ja siihen liittyvän teollisuuden alueella. Tavoitteena kirjan eri muotojen avulla tapahtuvan viestinnän välittyminen kohderyhmälle. Sisältö: Kirjagrafiikan yleistieto, -menetelmät, typografia, kuvitus, sidonta. Tietokoneavusteinen suunnittelu. Teollisen kirjansidonnan suunnitteluja toteutusmenetelmät. Opintojaksolla perehdytään kuvituksen historiaan ja opitaan arvioimaan kuvituksia sekä kuvaa suhteessa tekstiin. Syvennytään lastenkirjan kuvituksen historiaan hyvin monipuolisesti sekä modernin kuvakirjan syntyyn. Opetus- ja työmuodot: Luennot, tutustumiskäynnit, keskustelut ja harjoitustyöt. Pakollinen, 3. opintovuosi Edeltävät opinnot: Kirjagrafiikka I, 2 ov Kuvallinen ilmaisu ja typografia12 ov Tavoitteet ja sisältö: Luoda tekninen ja ilmaisullinen valmius kuvalliseen esittämiseen. Kehittää typografiatietämystä, typografista ilmaisua ja kirjainsuunnittelutaitoa. Kuvallinen ilmaisu, typografian perusteet, typografinen muotoilu. toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Kuvan tuottamisen tekniikat 2 ov Tavoite: Tutustua monipuolisesti erilaisiin kuvan tuottamisen tekniikoihin. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan graafisen suunnittelijan henkilökohtaisiin ilmaisutekniikoihin ja työskentelyvälineisiin. Erilaiset ilmaisu- ja pelkistystekniikat mustavalkoisesta merkkigrafiikasta kuvituksiin. Opetus- ja työmuodot: Harjoitustehtävät ja kritiikit. Kirjallisuus: Scott McCloud: Sarjakuva, näkymätön taide. Luentomonisteet. Opettaja: Kai Rentola Käsivarapiirustus 3 ov Tavoite: Kehittää havaitsemisen ja käsivaraisen piirtämisen ilmaisun taitoja sekä kokeilla kuvituksen keinoja. Sisältö: Piirtämistä eri ympäristöissä ja olosuhteissa sekä eri tekniikoilla. Erilaisten havaintotapojen ja piirroksellisen ilmaisun harjoitusten tekemistä. Ajoitus: sl + kl Opetus- ja työmuodot: Harjoitukset, vierailut ja keskustelut. Opettaja: Sakke Yrjölä Hyväksytty suoritus edellyttää 80% läsnäoloa Typografian perusteet 3 ov Tavoite: Typografian eri sovellutusalueisiin tutustuminen. Sisältö: Tutustutaan typografian historian pääpiirteisiin ja perinteeseen tekstauksen ja heraldiikan harjoitustöiden kautta. Perehdytään typografian erityispiirteisiin kirjoissa, aikakauslehdissä ja mainonnassa. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät, tentti. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, Graafisen tyylin perusteet, Tekstauskirja Jarno Lukkarila: Tekstuuri Markus Itkonen: Typoteesejä. Opettaja: Kai Rentola Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa. Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Tentti + harjoitustehtävät Typografinen muotoilu I, 2 ov Tavoite: Perehtyä kirjainmuotoilun ja typografian keinoin tapahtuvaan viestintään kokonaisuutena, tutustuminen typografisiin tyyleihin ja suuntauk

9 siin. Digitaalisen kirjainmuotoilun perusteet. Sisältö: Ohjattuja harjoitustehtäviä typografian eri alueilta tietokoneavusteisin menetelmin toteutettuna. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Robert Bringhurst: The Elements of Typographic Style opetusmonisteet, web-osoitelista. Opettaja: Kai Rentola Hyväksytty suoritus edellyttää 80% läsnäoloa. Edeltävät opinnot: Typografian perusteet 3 ov Typografinen muotoilu II, 2 ov Tavoite: Syventää tietoutta typografisesta suunnittelusta, sen eri osa-alueista sekä perehdyttää typografisen suunnittelun erityistehtäviin. Sisältö: Typografia graafisessa muotoilussa ja kuvallisessa viestinnässä. Digitaalinen kirjainmuotoilu. Graafisten taitto- ja piirto-ohjelmien avulla toteutettavia harjoitustöitä. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt, tutustumiskäynnit ja työpajat. Kirjallisuus: Robert Bringhurst: The Elements of Typographic Style opetusmonisteet, web-osoitelista. Opettaja: Kai Rentola Hyväksytty suoritus edellyttää 80% läsnäoloa. Pakollinen, 3. opintovuosi Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Tentti + harjoitustehtävät. Edeltävät opinnot: Typografinen muotoilu I, 2 ov. Markkinointiviestintä 6 ov Tavoitteet ja sisältö: Antaa valmiudet mainonnan suunnitteluun, markkinoinnin perusteiden ja graafisen muotoilujohtamisen hallintaan. Mainonnan suunnittelun perusteet, kampanjasuunnittelu, graafinen design management. toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Mainonnan suunnittelu 4 ov Tavoite: Perehdyttää opiskelijat kampanjasuunnitteluun, art directorin ja mainostoimiston työtapoihin mm. ryhmätyöskentelyyn. Miten hallitaan suunnitteluprosessi ja mitkä ovat eri medioiden mahdollisuudet. Sisältö: Kampanjasuunnittelu, mainonnan strateginen ja luova suunnittelu. Visuaalisten ratkaisujen toimivuus eri medioissa. Verkostojen käyttö, yhteistyö esim. filmiyhtiöiden, äänituotannon, valokuvaajien ja kuvittajien kanssa. Tutkimuslaitosten ja mediatoimistojen rooli. Opetus- ja työmuodot: Case-esitykset, keskustelut, tutustumiskäynnit, harjoitustyöt. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa. Pakollinen, 3. opintovuosi Graafisen muotoilun johtaminen 2 ov Tavoite: Perehdyttää opiskelijat graafisen muotoilun johtamiseen osana graafisen suunnittelun tehtäväkenttää. Kehittää valmiuksia yrityskuvan ja visuaalisen identiteetin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Sisältö: Graafisen design managementin perusteet. Graafisen suunnittelun johtamis- ja markkinointivalmiuksien keinot ja toiminnot. Opetus- ja työmuodot: Luennot, case-esitykset ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Opettaja: Heikki Rajasalo Pakollinen, 3. opintovuosi VALINNAISET OPINNOT 30 ov Valinnaiset opinnot voivat muodostua vapaasti valittavista opinnoista, sivuaineopintokokonaisuudesta, pääaineen valinnaisista opinnoista tai jossain muussa korkeakoulussa suoritettavista JOO-opinnoista. Valinnaisten opintojen sisällöstä sovitaan koulutusohjelman professorin tai koulutusohjelmavastaavan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Valinnaisten opintojen tarjonta voi vaihdella lukuvuosittain. Tutustu myös muiden visuaalisen kulttuurin osaston koulutusohjelmien sekä muiden osastojen valinnaisten opintojen tarjontaan. Opetuskieli on suomi ellei opintojakson kohdalla toisin mainita Valokuvakerronta 1,5 ov Tavoite: Syventää valokuvailmaisun tuntemusta ja perehdyttää valokuvan käytön erilaisiin mahdollisuuksiin graafisessa suunnittelussa. Antaa sekä teoreettiset ja käytännön työskentelyn perusvalmiudet journalistiseen työskentelyyn. Sisältö: Journalistisen valokuvauksen historia. Valokuvien tuottaminen artikkelikuvitukseksi. Valokuvien sarjallisuus, yhteisvaikutus ja taitto. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja käytännön työskentely. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Ari Saarto Valinnainen, ensisijaisesti graafisen suunnittelun TaK-opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Valokuvauksen perusteet 2 ov Studio- ja mainosvalokuvauksen perusteet 1,5 ov Tavoite: Syventää valokuvailmaisun tuntemusta ja perehdyttää valokuvan käytön erilaisiin mahdollisuuksiin graafisessa suunnittelussa. Antaa sekä teoreettiset että käytännön työskentelyn perusvalmiudet studiokuvaukseen. Sisältö: Antaa perustietämys mainosvalokuvauksen teoriasta, historiasta sekä käytännön työskentelystä. Opintojaksolla tutustutaan käytännön harjoituksiin, valon käyttöön studiovalokuvauksessa, kohteen valmistamiseen kuvattavaksi ja studiossa käytettäviin suuriin kameroihin sekä digitaalisen valokuvauksen käytön perusteisiin studiovalokuvauksessa. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja tutustumiskäynnit. Opettaja: Kari Pyykönen Valinnainen, ensisijaisesti graafisen suunnittelun TaK-opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Valokuvauksen perusteet 2 ov Kuvitus I, 1 ov Tavoite: Henkilökohtaisen ilmaisutekniikan hiominen ja taitoalueen laajentaminen. Sisältö: Workshop-tyyppisessä opintojaksossa käydään läpi erilaisia kuvitustekniikoita, ideoidaan, tehdään paljon erilaisia intervalliharjoituksia, yritetään löytää uusia lähestymistapoja annetun aiheen visualisoimiseksi. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Opettaja: Aimo Katajamäki Valinnainen, ensisijaisesti graafisen suunnittelun TaK-opiskelijoille Kuvitus II, 1 ov Tavoite: Henkilökohtaisen ilmaisutekniikan hiominen ja taitoalueen laajentaminen. Sisältö: Workshop-tyyppisessä opintojaksossa käydään läpi erilaisia kuvitustekniikoita, ideoidaan, tehdään paljon erilaisia intervalliharjoituksia, yritetään löytää uusia lähestymistapoja annetun aiheen visualisoimiseksi. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Opettaja: Aimo Katajamäki Valinnainen, ensisijaisesti graafisen suunnittelun TaK-opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Kuvitus I, 1 ov Pakkaussuunnittelu 2 ov Tavoite: Tutustua pakkaussuunnittelun perusteisiin. Kehittää näkemystä ja taitoa pakkausten muotoilussa ja graafisen ulkoasun suunnittelussa. Tutustua pakkausten merkitykseen yrityksen visuaalisen markkinoinnin osana. Sisältö: Pakkauksen perustehtävät ja muotoilun periaatteet. Graafisen suunnittelun lainalaisuudet pakkaussuunnittelussa. Pakkausgrafiikan semioottiset vaikutukset. Pakkauksen graafisen ulkoasun suunnittelu. Pakkauksen kuvallinen viestintä, värien ja kuvien käyttö sekä typografia. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät, tutustumiskäynnit. Opettaja: Matti Remes Valinnainen, ensisijaisesti graafisen suunnittelun TaK-opiskelijoille. Kohderyhmä: Opintojaksolle voivat hakea ainoastaan visuaalisen kulttuurin osastossa tutkintoa suorittavat opiskelijat Konseptisuunnittelu ja tuottaminen 2 ov Tavoite: Antaa valmiuksia designkonseptien luomiseen sekä kehittää opiskelijan tuottajataitoja. Sisältö: Tuottamisen metodit, käytännöt ja prosessit. Designkonseptien innovointiprosessit ja niiden dokumentointi. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt. Valinnainen, ensisijaisesti graafisen suunnittelun TaK-opiskelijoille Kuvallisen semiotiikan työpaja 1 ov Tavoite: Oppia käyttämään semiotiikan käsitteistöä ja metodologiaa. Tutkia merkkien ja kuvallisen esittämisen käytäntöjä semiotiikan viitekehyksestä käsin. Sisältö: Työpajamuotoisen työskentelyn kautta kehittää välineet visuaalisen viestin semioottiseen tarkasteluun. Tutkimisen kohteena merkit, taitot ja visuaaliset identiteetit. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt. Opettaja: Tuomo Räisänen Valinnainen

10 24149 Kuvan perustekijät 1 ov Tavoite: Tutustua graafisen suunnittelun ja kuvallisen viestinnän perusteisiin. Sisältö: Kuvasommittelu, -rajaus, -ilmaisu ja -rinnastus. Kuvan lukeminen. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt. Opettaja: Erika Kovanen Valinnainen Kuva-analyysi 1 ov Tavoite: Kehittää kuvallisen kulttuurin analysointija tulkintakykyä sekä kirjallista ja suullista esittämistaitoa. Sisältö: Graafisen ja kuvallisen viestinnän tulkinta kulttuurisessa kontekstissa. Kuva kulttuurisessa kontekstissa visuaalisen retoriikan kautta tarkasteltuna. Opintojaksolla käydään läpi historiallisesti ja lajityyppisesti visuaalisen viestinnän eri olomuotoja suhteessa aikaansa ja tavoitteisiinsa. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Salo: Imageware Kress & Loewen: Reading Images Rose: Visual Methodologies. Opettaja: koordinoija Tapio Vapaasalo Valinnainen Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Tentti opintojakson koordinoijan kanssa sovittavasta kirjallisuudesta Graafisen viestinnän perusteet 1 ov Tavoite: Tutustua graafiseen suunnitteluun viestinnän ilmiöiden, ajattelun ja tehtävien tarpeista käsin. Sisältö: Käsitellään graafista ilmaisua kielenä, jota graafisessa viestinnässä sovitetaan eri medioiden toimintatapoihin. Tutkitaan ideointiin ja suunnitteluprosessiin liittyviä erilaisia toimintamalleja sekä filosofioita viestinnällisyyden näkökulmasta. Kirjallisuus: Newmark: What is Graphic Design opintojakson yhteydessä annettu lisämateriaali. Opettaja: Erika Kovanen. Valinnainen Markkinointi 2 ov Tavoite: Perehdyttää opiskelija markkinointiajatteluun ja ajatustapaan sekä sen sisältöön, erityisesti mielikuvan hyväksikäyttöön ja hyödyntämiseen markkinoinnissa, markkinointiin sisältyviin strategisiin päätöksiin sekä markkinoinnin operatiiviseen toteutukseen, tutkimiseen ja kehittämiseen. Sisältö: Markkinointi ajattelutapana ja sen rooli liiketoiminnassa, markkinointi erilaisissa tuotteissa, segmentointi ja sen toteutus, mielikuvamarkkinointi, kilpailukeinot, markkinointiviestintä, markkinoinnin onnistumisen perustekijät. Uusien tuotteiden rakentaminen ja niiden markkinoille vienti. Opetus- ja työmuodot: Luennot, case-esitykset, harjoitustyöt, tentti. Opettaja: Timo Rope Valinnainen Näkökulmia kuviin 2 ov Tavoite: Esitellä erilaisia kuvakulttuurin lähestymisja tulkintatapoja. Sisältö: Kuvan ontologia, tulkinta ja analyysi, kuvan semiotiikka ja muita lähestymistapoja kuvaan. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja luentopäiväkirja. Opettaja: Opintojaksoa koordinoivat Merja Salo ja Tapio Vapaasalo. Luentopäiväkirja ja 80 % läsnäolo luennoilla vaaditaan. Valinnainen Visuaalinen journalismi 4-6 ov Tavoite: Perehdyttää visuaalisen journalismin keskeisiin alueisiin: taittoon, typografiaan, kuvajournalismiin ja julkaisujen visuaalisen profilointiin. Sisältö: Graafinen suunnittelu journalismissa, typografia, kuvajournalismin lajityypit painetussa ja uusmediassa, visuaalisen journalismin historia ja nykyisyys. Tarkka ohjelma ilmoitetaan opintojakson alussa. Ajoitus: sl ja kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja analyysit. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Tapio Vapaasalo ja Merja Salo Neljän opintoviikon suoritus = luennot, 80 % läsnäolo. 5-6 opintoviikon suoritus edellyttää myös harjoitus- ja analyysitehtävien suorittamista. Valinnainen. Opintojaksolle hyväksyttävien Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden lisäksi opintojaksolle otetaan korkeintaan 10 opiskelijaa Helsingin yliopiston viestinnän laitokselta. Opetuskieli: Luennot suomeksi. Ei sovellu ulkomaalaisille opiskelijoille Henkilökohtainen ilmaisu 1-10 ov Tavoite: Antaa valmiudet itsenäiseen, luovaan työskentelyyn. Kehittää henkilökohtaista ilmaisua. Sisältö: Henkilökohtaisen produktion tai hankkeen suunnittelu, toteutus ja esittely. Opetus- ja työmuodot: Henkilökohtainen ohjaus ja itsenäinen työskentely. Opettaja: Sovitaan erikseen. Valinnainen, ainoastaan graafisen suunnittelun ja valokuvataiteen TaK-opiskelijoille. Soveltuu myös ulkomaalaisille opiskelijoille Projektit 1-10 ov Tavoite ja sisältö: Osallistuminen ohjattuun tilaus-, tutkimus- tai taideprojektiin. Opetus- ja työmuodot: Vaihtelevat projekteittain. Opettaja: Nimetään kullekin projektille erikseen. Valinnainen, ainoastaan graafisen suunnittelun ja valokuvataiteen TaK-opiskelijoille. Osa projekteista voi soveltua myös ulkomaalaisille opiskelijoille Prologituotanto 1 ov Tavoite: Perehtyä elokuva- ja TV-tuotannossa käytettäviin liikkuvan typografian ja introjaksojen tekemiseen. Harjaantua hallitsemaan niiden toteuttamisen perusteet. Opetus tukee elektronisen julkaisemisen, Flash-animaation ja liikkuvan typografian Näyttelysuunnittelu 2 ov hallintaa ja opintojakson sisältöä harjaan- Tavoite: Näyttelysuunnittelun perustietous. nutetaan myöhemmin projekteissa ja graafisen Auttaa lukemaan ja laatimaan piirustuksia, joilla suunnittelun TaK- ja TaM-hankkeissa. esitetään ja havainnollistetaan kolmiulotteisia Sisältö: TaiKin virtuaaliyliopiston tarjonnassa suunnitelmia. Antaa valmiudet näyttelyn suunnittelemiselle, oleva Elokuvantaju on etäopiskelun väline, jolla tuottamiselle ja toteuttamiselle. tavoitteiden mukainen perustieto saadaan tästä Sisältö: Perehdytään seuraavien asiakokonaisuuksien kasvavasta graafisenkin suunnittelun alueesta. perusteisiin Ajoitus: Syyslukukauden aloituksen yhteydessä rakennuspiirustusten lukeminen, laadinta ja tarkennetun aikataulun mukaisesti. Opintojakson tekniset symbolit ajoitus on riippuvainen Elomediaan sisältyvien näyttelykokonaisuuden tuottaminen ja jaksojen täsmentymisestä. toteuttaminen Opetus- ja työmuodot: TaiKin virtuaaliyliopiston erilaiset näyttely-ympäristöt ja -tarpeet sekä opiskelumuotojen mukaisesti alku- ja lopputapaamisten näyttelysuunnittelun tyylit ja toteutukset. lisäksi itsenäisenä etäopiskeluna tekemällä Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitusteh- annettuja harjoitustehtäviä ja kirjallisia harjoituksia. tävät ja ekskursiot. Opettaja: koordinoijat Tapio Vapaasalo ja Antti Raike Opettaja: Antti Eklund Valinnainen Valinnainen Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun ja Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Näyttelyprojekti. typografian perustiedot

11 Valokuvataiteen koulutusohjelma, TaK, 120 ov Koulutusohjelman rakenne Valokuvataiteen koulutusohjelma Opintojaksot Opintokokonaisuudet 1. opintovuosi 2. opintovuosi 3. opintovuosi Osaston yhteiset pakolliset opinnot, 30 ov 13ov 13 ov 4 ov Taiteellisen ilmaisun perusopinnot, 10 ov Värin perusteet 2 ov Taiteellisen ilmaisun perust. I, 2 ov Taiteellisen ilmaisun työpaja I, 2 ov Taiteellisen ilmaisun työpaja II, 2 ov Visuaalisen kulttuurin perusopinnot ja portfolio, 12 ov Johdatus visuaaliseen kulttuuriin, 2 ov Graafisen suunnittelun perust., 2 ov tai Valokuvauksen perusteet 2 ov IT-ajokortti, 1 ov Taide jälkeen 45, 3 ov Ammatti- ja oikeuskäytäntö, 2 ov Portfolio, 2 ov Kieliopinnot, 8ov Toinen kotimainen kieli 2 ov Vieras kieli, 4 ov Äidinkieli, 2 ov Koulutusohjelmakohtaiset pakolliset pääaineopinnot 60 ov 27 ov 17 ov 16 ov Valokuvauksen tekniset ja ilmaisulliset perusteet, 21 ov Kinokamerat ja digikuvaus, 2ov Salamatyöskentelyn työpaja 2 ov Rullafilmi, palkkikamerat ja mustavalkovedostus, 3 ov Väri-ilmaisun perusteet, 3 ov Metodi, aihe ja kohde, 3-6 ov Studiotyöskentely, 2 ov Studiotyöpaja, 2 ov Digitaalinen kuva ja kuvallinen viestintä, 27 ov Intro, 2 ov Digitaalisen valokuvauksen perusteet, 2 ov Digit. studiokuv. perust., 1 ov Digitaal. kuvai, 2 ov Dokumenttivalokuvaus, 3 ov Graafinen suunnittelu I, 2ov Digitaalisen kuvan työpaja I, 2 ov Digitaalisen kuvan työpaja II, 1ov Digitaalinen portfolio, 2 ov Liikkuva kuva ja video, 4 ov Henk.koht. projekti, 4 ov Historia ja teoria, 12 ov Valokuvauksen historia I, 4 ov Valokuvauksen historia II, 4 ov Näyttelypäiväkirja, 2 ov Valokuvauksen teoria, 2 ov Valinnaiset opinnot, 30 ov 10 ov 20 ov Tutustu myös muiden visuaa-lisen kulttuurin osaston koulu-tusohjelmien sekä muiden osastojen valinnaisten opinto-jen tarjontaan. eatterikuvaus 2-6 ov Arkkitehtuurikuvaus 2-6 ov Valokuvataiteen julkaisusuunnittelu 2-4 ov (ensisijaisesti TaM-opiskelijoille) Valokuvataiteen digitaaliset työpajat 1-2 ov (ensisijaisesti TaM-opiskelijoille) Työharjoittelu 4 ov Henkilökohtainen ilmaisu 1-10 ov Projektit 1-10 ov Kontaktikuvaus 2 ov Muoti- ja trendikuvaus 1-4 ov Valaisutyöpaja 2 ov Viimeistelty mustavalkovedos 1-3 ov Kuvajournalismin työpaja 1-3 ov Liikkuva kuva ja video 4 ov Studiotyöskentelyn työpaja 2 ov Työharjoittelu 1-4 ov Näkökulmia kuviin 2 ov Visuaalinen journalismi 4-6 ov

12 PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT 60 ov Valokuvauksen tekniset ja ilmaisulliset perusteet 21 ov toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Kinokamerat ja diakuvaus 2 ov Tavoite: Perinteisten kinokameroiden tekniset ja ilmaisulliset perusteet. Sisältö: Kameratekniikka, mm. objektiivit, aukot ja ajat, syväterävyys ja valonmittaus. Kuvan rakenne ja sommittelu. Diamateriaalit. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät, kritiikit ja tentti. Kirjallisuus: Langford: Basic Photography, luvut 1-3, 5, 8, 10, s , s ja opintomonisteet Salamatyöskentelyn työpaja 2 ov Tavoite ja sisältö: Käytännön valokuvaus ja valaisu käsisalamalaitteilla. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Demonstraatiot, harjoitustehtävät ja kritiikit. Kirjallisuus: Opintomonisteet. Opettaja: Kimmo Räisänen Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Digitaalisen valokuvauksen perusteet Rullafilmi, palkkikamerat ja mustavalkovedostus 3 ov Tavoite: Rullafilmi ja palkkikameroiden tekniset ja ilmaisulliset perusteet. Perinteinen mustavalkotyöskentely laboratoriossa. Sisältö: Rullafilmi ja palkkikameroiden rakenne ja käsittely. Filminkehitys, kopiointi ja mustavalkovedostus. Kuvakerronnan alkeet. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät, tentti. Kirjallisuus: Langford: Basic Photography; Barret Terry: Criticizing Photographs; opetusmonisteet. Kinokamerat ja diakuvaus Väri-ilmaisun perusteet 4 ov Tavoite: Antaa tiedot ja taidot värikuvauksen ja -vedostuksen perusteista sekä värimateriaalien toiminnan teoriasta. Värivedostuksen hallinta. Sisältö: Valo ja väri. Värikuvaus ja -vedostus. Additiivinen ja subtraktiivinen värien sekoittaminen. Värimateriaalit ja värilämpötila. Ajoitus: kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot, harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Langford: Basic Photography Langford: Advanced Photography Barret Terry: Criticizing Photographs opetusmonisteet. Opettaja: Kari Pyykönen Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Rullafilmi, palkkikamerat ja mustavalkovedostus Studiotyöskentelyn perusteet 3 ov Tavoite: Studioilmaisun ja studiolaitteiston hallinta. Sisältö: Valaisun perusteet. Kohdistuvan ja heijastuvan valon mittaus, valon kontrastin mittaus, värin intensiteetin mittaus. Perussuodattimien käyttö studiossa. Ajoitus: kl Opetus- ja työmuodot: Demonstraatiot, harjoitustyöt, vierailut ja tentti. Kirjallisuus: Langford: Basic Photography; Langford: Advanced Photography Barret Terry: Criticizing Photographs; opetusmonisteet. Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. 1. opintovuoden aikaisemmat opinnot Metodi, aihe ja kohde 3-6 ov Tavoite: Opintojakson tavoitteena on kannustaa opiskelijaa erilaisten teknisten ja ilmaisullisten metodien kokeilemiseen sekä oman henkilökohtaisen ilmaisun kehittämiseen. Sisältö: Opintojaksolla pohditaan kuvauskohteen ja -aiheen eroja, yhteyksiä ja leikkauspisteitä. Opintojakson tehtävät voivat avartaa opiskelijan näkemyksiä siitä, millaisiin lopputuloksiin eri valinnat kuvaustilanteessa johtavat. Opintojaksolla valmistetaan kuvallinen ja kirjallinen dokumentti oppimistuloksista. Ajoitus: sl ja kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja henkilökohtainen ohjaus. Opettaja: Marjaana Kella ja Kari Pyykönen Sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa. 1. opintovuoden opinnot Studiotyöskentely 2 ov Tavoite: Palkkikameran säätöjen ja ison negatiivikoon studiodigitaalikameran hallinta. Studioilmaisun syventäminen. Sisältö: Perspektiivin korjaus ja syväterävyyden määrittely palkkikameralla. Opetus- ja työmuodot: Demonstraatiot ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Urs Tillmans: Basics and applications, Creative large format. Opettaja: Norman Ojanen, Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Studiotyöskentelyn perusteet - ja Digitaalisen studiotyöskentelyn perusteet opintojaksot Studiotyöpaja 2 ov Tavoite: Kehittää ja antaa valmiuksia monipuoliseen studiotyöskentelyyn. Sisältö: Henkilökohtaisen studiokuvausprojektin toteuttaminen. Opetus- ja työmuodot: Luennot, henkilökohtainen ohjaus ja kritiikki. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Pakollinen, 3. opintovuosi Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Studiotyöskentelyn perusteet. Digitaalinen ja kuvallinen viestintä 27 ov toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Intro 2 ov Sisältö: Opintojaksoon sisältyy Valokuvasta omakuvaan ja Camera Obscura ja neulanreikäkamera työpajojen lisäksi kaksi yhteistä päivää graafisen suunnittelun ja valokuvataiteen opiskelijoille. Valokuvasta omakuvaan -työpaja Tavoite ja sisältö: Perehdyttää opiskelijat omakuvan kautta valokuvan katsomiseen, ymmärtämiseen, kokemiseen sekä näihin vaikuttaviin tekijöihin. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Luennot, kuvaustehtävät ja keskustelut. Kirjallisuus: Opintomonisteet. Opettajat: Tuovi Hippeläinen ja Kersti Palonen Camera Obscura ja neulanreikäkamera - työpaja Tavoite ja sisältö: Camera obscuran ja neulanreikäkameran historia. Camera obscuran tai neulanreikäkameran valmistaminen ja sillä työskentely. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Luennot ja kuvaustehtävä. Kirjallisuus: Opintomonisteet ja opintojakson alussa annettu kirjallisuus. Opettaja: Marja Pirilä Digitaalisen valokuvauksen perusteet 2 ov Tavoite ja sisältö: Digitaaliseen kuvaan ja sen peruskäsitteisiin ja ilmaisuun tutustuminen. Digitaaliset kinokamerat ja niiden ominaisuudet. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Davies and Fennessy: Digital Imaging for Photographers; Lacey: The Complete Guide to Digital Imaging; Cope: The Digital Photographer s A Z; www-sivustoja ja opetusmonisteita

13 Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Kinokamerat ja diakuvaus Digitaalisen studiokuvauksen perusteet 1 ov Tavoite: Digitaaliseen studiovalokuvaukseen ja sen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin tutustuminen erilaisten case-tehtävien kautta myös kuvankäsittelyssä. Sisältö: Keskikoon digitaalikamerat ja niiden tekniset ja ilmaisulliset ominaisuudet. Ajoitus: kl Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Evening: Adobe Photoshop for photographers Blatner and Fraser: Real World Photoshop www-sivustoja ja opetusmonisteita. Sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Studiotyöskentelyn perusteet Digitaalinen kuva I, 2 ov Tavoite ja sisältö: Digitaalisen valokuvan työnkulun prosessin ymmärtäminen. Digitaaliseen valokuvaukseen, kuvankäsittelyyn ja sen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin tutustuminen erilaisten case-tehtävien kautta. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Eismann: Photoshop Restoration and Retouching Evening: Adobe Photoshop for photographers www-sivustoja ja opetusmonisteita. Opettaja: Kari Paajanen Pakollinen, 1.opintovuosi Digitaalisen valokuvauksen perusteet Digitaalinen kuva II, 2 ov Tavoite ja sisältö: Kuvan käsittelyn tietotaitojen syventäminen. Laajentaa tietämystä digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn mahdollisuuksista erilaisten case-tehtävien kautta. Ajoitus: kl Opetus- ja työmuodot: Luenno, harjoitustehtävät ja tentti. Kirjallisuus: Kieran: Photoshop Color Correction Evening: Adobe Photoshop for photographers Blatner and Fraser: Real World Photoshop www-sivustoja ja opetusmonisteita. Opettaja: Kari Paajanen Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Digitaalinen kuva I Dokumenttivalokuvaus 3 ov Tavoite: Kehittää ajatuksia dokumentaarisesta metodista ja estetiikasta suhteessa lajityypin perinteisiin. Sisältö: Kukin opiskelija toteuttaa valokuvausprojektin, jonka kautta kehittää omaa dokumenttivalokuvauksen estetiikkaansa. Projektit liittyvät ihmisen esittämiseen suhteessa julkiseen/yksityiseen elämänpiiriinsä. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt, kritiikki. Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. 1. opintovuoden opinnot Graafinen suunnittelu I, 2 ov Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla syvennetään tietotaitoa graafisesta viestinnästä keskittymällä sähköiseen julkaisemiseen ja pre-press työskentelyyn InDesign-ohjelmaympäristössä. Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen julkaisu. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Gordon and Gordon: The Complete Guide to Digital Graphic Design Pipes: Production for Graphic Designers Lukkarila: Tekstuuri Kaukoniemi: InDesign Adobe Type Library www-sivustoja ja opetusmonisteita. Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Graafisen suunnittelun perusteet Digitaalisen kuvan työpaja I, 2 ov Tavoite ja sisältö: Kuvankäsittelyn erityisominaisuudet ja niiden luova hyödyntäminen. Syventää tietämystä digitaalisesta kuvankäsittelystä ja sen ilmaisullisista mahdollisuuksista. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Fraser, Murphy and Bunting: Real World Color Management Blatner and Fraser: Real World Photoshop Kieran: Photoshop Color Correction www-sivustoja ja opetusmonisteita sekä valokuvataidekirjoja. Opettaja: Kari Paajanen Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Digitaalinen kuva I ja II Digitaalisen kuvan työpaja II, 1 ov Tavoite ja sisältö: Digitaalisen valokuvauksen ilmaisupainotteinen työpaja. Syventää henkilökohtaista näkemystä ja tietämystä digitaalisen valokuvauksen ilmaisumahdollisuuksista. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Kieran: Photoshop Color Correction Blatner and Fraser: Real World Photoshop www-sivustoja ja opetusmonisteita sekä valokuvataidekirjoja. Opettaja: Kari Paajanen Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Digitaalinen kuva I ja II ja Digitaalisen kuvan työpaja

14 21148 Digitaalinen portfolio 2 ov Tavoite ja sisältö: Henkilökohtaisen portfolion kokoaminen sähköiseen muotoon. Ajoitus: kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, vierailijat, henkilökohtainen projektiohjaus ja itsenäinen työskentely. Kirjallisuus: Gordon and Gordon: The Complete Guide to Digital Graphic Design Lukkarila: Tekstuuri Adobe Type Library www-sivustoja ja opetusmonisteita. Pakollinen, 3. opintovuosi Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Riittävät opinnot digitaalisesta kuvasta Liikkuva kuva ja video 4 ov Tavoite: Videotyöskentelyn tekniset ja ilmaisulliset perusteet. Perehdyttää kuvailmaisun perusteisiin liikkuvissa medioissa. Sisältö: Narratiivinen kuvakerronta ja kuvan ja äänen yhdistäminen Äänisuunnittelun perusteet ja tuotantoprosessin hallinta. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyö, itsenäinen työstentely ja kritiikki. Kirjallisuus: Jouko Aaltonen: Käsikirjoittajan työkalut - Audiovisuaalisen käsikirjoittajan opas. Aiheeseen liittyvä linkki: Pakollinen, 3. opintovuosi Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa Henkilökohtainen projekti 4 ov Tavoite: Lisätä ammatillisen, taiteellisen tai pedagogisen työskentelyn valmiuksia. Antaa valmiuksia oman ammattikuvan kehittämiseen. Sisältö: Henkilökohtaisen hankkeen tai produktion suunnittelu, toteutus ja esittely. Ajoitus: sl ja kl Opetus- ja työmuodot: Itsenäinen työskentely ja henkilökohtainen ohjaus. Ohjaaja määritellään projektin alussa. Kirjallisuus: Määritellään projektikohtaisesti. Opettaja: Osaston vakituiset professorit ja lehtorit. Pakollinen, 3. opintovuosi Soveltuu myös ulkomaalaisille opiskelijoille. HISTORIA JA TEORIA 12 ov toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Valokuvauksen historia I, 4 ov Tavoite: Antaa perustiedot valokuvauksen eri käytäntöjen historiallisesta muodostumisesta. Sisältö: Valokuvatekniikan ja ilmaisun kansainvälinen kehitys ja suhde Suomeen. Ajoitus: sl ja kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt, tentti. Kirjallisuus: Saraste: Valokuva toden ja tradition välissä; Kukkonen&Vuorenmaa (toim.): Valokuvan taide; Frizot: A New History of Photography. Opettaja: Merja Salo ja vierailevat luennoitsijat Luennot suomeksi. Ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollista korvata kirjatentillä sopimuksen mukaan Valokuvauksen historia II, 4 ov Tavoite ja sisältö: Perehtyminen uudempaan kansainväliseen ja suomalaiseen valokuvahistoriaan. Opetus- ja työmuodot: Luennot, taiteilijavierailut, näyttelykäynnit ja keskustelut. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Soveltuu myös ulkomaalaisille opiskelijoille. Sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa Näyttelypäiväkirja 2 ov Tavoite: Päiväkirjamuotoinen arviointi tai kritiikki viidestä näyttelystä. Sisältö: Opiskelija tutustuu henkilökohtaisesti viiteen näyttelyyn lukuvuoden aikana ja laatii niistä näyttelypäiväkirjan. Ajoitus: sl ja kl Opetus- ja työmuodot: Yhteinen aloitus, itsenäinen työskentely ja kritiikki. Pakollinen, 3. opintovuosi Soveltuu myös ulkomaalaisille opiskelijoille Valokuvan teoria 2 ov Tavoite: Valokuvaan liittyvän teoreettisen ajattelun ja keskustelun tuntemus. Valokuvasta kirjoittamisen ja lähdekirjallisuuden käytön harjoittelu. Sisältö: Valokuvan teorian kehitys Walter Benjaminista Roland Barthesiin, Victor Burginiin ja Jean Baudrillardiin. Valokuvan teoreettiset avainkäsitteet. Suomalainen valokuvatutkimus. Ajoitus: kl Opetus- ja työmuodot: Luennot. Kotitentti, joka perustuu luentoihin ja niillä jaettuihin monisteisiin, kirjallisuuteen ja suomalaisiin valokuvaan liittyviin väitöskirjoihin. Kirjallisuus: Liz Wells: Photography. A Critical Introduction Victor Burgin: Thinking Photography Geoffrey Batchen: Burning with Desire. The Conception of Photography valokuvaan liittyvät suomalaiset väitöskirjat (Suonpää, Seppänen, Kaila, Albrecht, Eskola, Salo, Vanhanen, Brusila). Opettaja: Merja Salo ja vierailevat luennoitsijat. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa luennoilla. Pakollinen 3. opintovuoden opiskelijoille sekä 60 ov:n maisteriopiskelijoille Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Sovitaan erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Luennot pidetään suomeksi. Kirjallisuuden voi tenttiä myös englanniksi. Valinnaiset opinnot 30 ov Valinnaiset opinnot voivat muodostua vapaasti valittavista opinnoista, sivuaineopintokokonaisuudesta, pääaineen valinnaisista opinnoista tai jossain muussa korkeakoulussa suoritettavista JOO-opinnoista. Valinnaisten opintojen sisällöstä sovitaan koulutusohjelman professorin tai koulutusohjelmavastaavan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Valinnaisten opintojen tarjonta voi vaihdella lukuvuosittain. Tutustu myös muiden visuaalisen kulttuurin osaston koulutusohjelmien sekä muiden osastojen valinnaisten opintojen tarjontaan. toisin mainita Teatterikuvaus 2-6 ov Tavoite: Teatterikuvauksen lainalaisuuksien ymmärtäminen. Teatterin taiteellisten ja kaupallisten tavoitteiden huomioiminen. Sisältö: Tanssi- ja teatteriesitysten kuvaaminen ja kuvien jatkotyöstäminen. Kirjallisuus: Opintojakson opettajan määriteltävissä. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen kandidaatin tutkintoa ja taiteen maisterin tutkintoa suorittaville valokuvataiteen pääaineopiskelijoille. Opetuskieli: Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Riittävät tekniset ja ilmaisulliset valmiudet, sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa Arkkitehtuurikuvaus 2-6 ov Tavoite: Arkkitehtonisen ilmaisun perusteet ja arkkitehtuurin historiaa. Arkkitehtuurikuvauksen perusteet. Sisältö: Rakennetun ympäristön hahmottaminen ja sen valokuvaaminen. Kirjallisuus: Opintojakson opettajan määriteltävissä. Valinnainen, Valinnainen, ensisijaisesti taiteen kandidaatin tutkintoa ja taiteen maisterin tutkintoa suorittaville valokuvataiteen pääaineopiskelijoille. Opetuskieli: Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Studiotyöskentelyn perusteet - ja Studiotyöskentely-opintojaksot Henkilökohtainen ilmaisu 1-10 ov Tavoite: Antaa valmiudet itsenäiseen, luovaan työskentelyyn. Kehittää henkilökohtaista ilmaisua. Sisältö: Henkilökohtaisen produktion tai hankkeen suunnittelu, toteutus ja esittely. Opetus- ja työmuodot: Henkilökohtainen ohjaus ja itsenäinen työskentely. Opettaja: Sovitaan erikseen. Valinnainen, ainoastaan graafisen suunnittelun ja valokuvataiteen TaK-opiskelijoille. Soveltuu myös ulkomaalaisille opiskelijoille Projektit 1-10 ov Tavoite ja sisältö: Osallistuminen ohjattuun tilaus-, tutkimus- tai taideprojektiin. Opetus- ja työmuodot: Vaihtelevat projekteittain. Opettaja: Nimetään kullekin projektille erikseen. Valinnainen, ainoastaan graafisen suunnittelun ja valokuvataiteen TaK-opiskelijoille

15 21107 Viimeistelty mustavalkovedos 1-3 ov Tavoite ja sisältö: Syventää mustavalkovedostuksen tekniikkaa ja ilmaisun hallintaa. Zonejärjestelmän perusteet. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät, ohjattu ja itsenäinen työskentely. Valinnainen Opetuskieli: Englanti/suomi. Soveltuu myös ulkomaalaisille opiskelijoille. Mustavalkovedostuksen hallinta. Opetuskieli: Sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa. Studiotyöskentelyn perusteet - ja Studiokuvaus -opintojaksot tai vastaavat tiedot Työharjoittelu 1-4 ov Tavoite ja sisältö: Opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen ammatillisessa työskentelyssä. Ajoitus: Kandidaatin opintojen aikana. Valinnainen, ainoastaan valokuvataiteen TaKopiskelijoille. Osa projekteista voi soveltua myös ulkomaalaisille opiskelijoille Kontaktikuvaus 2 ov Tavoite ja sisältö: Selvittää opiskelijan suhdetta kuvattaviin ihmisiin käytännön kuvaustilanteissa ja lisätä hänen kykyään lähestyä tuntemattomia ihmisiä erilaisissa kuvausolosuhteissa. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Opettaja: Jouko Lehtola Valinnainen Opetuskieli: Sovitaan erikseen opettajan kanssa. Sovitaan erikseen opettajan kanssa Muoti- ja trendikuvaus 1-4 ov Tavoite: Muotikuvauksen ilmaisulliset ja kaupalliset tavoitteet ja muotikuvan kerronnallisuus. Sisältö: Muotikuvan historia ja nykytrendit. Muotikuvan ideointi ja valaisu. Kuvausprojektin toteuttaminen. Opetus- ja työmuodot: Vaihtelee projektin/ opintojakson mukaan. Kirjallisuus: Määritellään projektin/ opintojakson mukaan. Valinnainen Opetuskieli: Vaihtelee projektin/opintojakson mukaan. Vaihtelee projektin/opintojakson mukaan Valaisutyöpaja 2 ov Tavoite: Kehittää kuvauskohteiden valonhallintaa. Valaisun erikoistekniikat. Sisältö: Erilaiset valonlähteet ja vaativien kuvauskohteiden valaisu. Opetus- ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt. Valinnainen Opetuskieli: Englanti/suomi. Soveltuu myös ulkomaalaisille opiskelijoille. Studiotyöskentelyn perusteet Kuvajournalismin työpaja 1-3 ov Tavoite: Harjoitella käytännössä kuvajournalismin työskentelytapoja. Sisältö: Journalistisen kuvakokonaisuuden, esim. kuvareportaasin, suunnittelu, kuvaaminen ja kuvien valinta. Ajoitus: kl 2004 Opetus- ja työmuodot: Työpajatyöskentely. Opettaja: Merja Salo/vierailija Opintoviikkojen määrä riippuu kuvakokonaisuuden laajuudesta. Valinnainen Opetuskieli: Myös ulkomaalaiset opiskelijat voivat osallistua työpajaan. Visuaalinen journalismi 3 ov Liikkuva kuva ja video 4 ov Tavoite: Videotyöskentelyn tekniset ja ilmaisulliset perusteet. Perehdyttää kuvailmaisun perusteisiin liikkuvissa medioissa. Sisältö: Narratiivinen kuvakerronta ja kuvan ja äänen yhdistäminen. Äänisuunnittelun perusteet ja tuotanprosessin hallinta. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyö, itsenäinen työstentely, kritiikki. Kirjallisuus: Jouko Aaltonen: Käsikirjoittajan työkalut - Audiovisuaalisen käsikirjoittajan opas. Aiheeseen liittyvä linkki: Valinnainen Opetuskieli: Sovitaan erikseen opettajan kanssa Studiotyöskentelyn työpaja 2 ov Tavoite: Kehittää opiskelijan ammatillisia ja visuaalisia valmiuksia työskennellä studioolosuhteissa rakennetun kuvan kanssa. Sisältö: Harjoitustyön kuvaaminen perinteisellä tai digitaalisella kamerakalustolla. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustyöt. Valinnainen Näkökulmia kuviin 2 ov Tavoite: Esitellä erilaisia kuvakulttuurin lähestymis- ja tulkintatapoja. Sisältö: Kuvan ontologia, tulkinta ja analyysi, kuvan semiotiikka ja muita lähestymistapoja kuvaan. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja luentopäiväkirja. Opettaja: Opintojaksoa koordinoivat Merja Salo ja Tapio Vapaasalo. Luentopäiväkirja ja 80 % läsnäolo luennoilla vaaditaan. Valinnainen Visuaalinen journalismi 4-6 ov Tavoite: Perehdyttää visuaalisen journalismin keskeisiin alueisiin: taittoon, typografiaan, kuvajournalismiin ja julkaisujen visuaalisen profilointiin. Sisältö: Graafinen suunnittelu journalismissa, typografia, kuvajournalismin lajityypit painetussa ja uusmediassa, visuaalisen journalismin historia ja nykyisyys. Tarkka ohjelma ilmoitetaan opintojakson alussa. Ajoitus: sl ja kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja analyysit. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Tapio Vapaasalo ja Merja Salo Neljän opintoviikon suoritus = luennot, 80 % läsnäolo. 5-6 opintoviikon suoritus edellyttää myös harjoitus- ja analyysitehtävien suorittamista. Valinnainen. Opintojaksolle hyväksyttävien Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden lisäksi opintojaksolle otetaan korkeintaan 10 opiskelijaa Helsingin yliopiston viestinnän laitokselta. Opetuskieli: Luennot suomeksi. Ei sovellu ulkomaalaisille opiskelijoille

16 VISUAALISEN KULTTUURIN TAITEEN MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVAT KOULUTUSOHJELMAT Graafisen suunnittelun maisteriohjelma 60 ov (TaM) PALLAS kuvataiteiden maisteriohjelma 60 ov (TaM) Valokuvailmaisun maisteriohjelma 60 ov (TaM) Elektronisen kuvajournalismin maisteriohjelma 60 ov (TaM) Mikäli opiskelija ei ole aiemmissa opinnoissaan suorittanut taiteen kandidaatin tutkintoon Koulutusohjelmien tutkintovaatimusten rakenne Koulutusohjelmien yhteiset pakolliset opinnot Koulutusohjelmakohtaiset pakolliset pääaineopinnot Taiteen maisterin tutkinto 60 ov vaadittavia kieliopintoja, hänen tulee suorittaa ne taiteen maisterin tutkinnon (60 ov) opintojen lisäksi. Samoin korkeakoulu voi vaatia täydentäviä suorituksia maisteriohjelmiin sisältyvien 60 opintoviikon lisäksi. Päätös mahdollisista täydentävistä opinnoista tehdään opiskelijavalinnan yhteydessä. Huom! Edellä kuvattu tutkintovaatimusten rakenne ei koske elektronisen kuvajournalismin koulutusohjelmaa. 30 ov 15 ov Yhteiset pakolliset opinnot 30 ov -Mediacomma 1ov - Visuaalisen kulttuurin luentosarja 1ov - Kytkin-teoriajakso 2 ov - Osallistuminen osaston taiteelliseen, tieteelliseen tai tilausprojektiin 4 ov - Prosessikirjoittaminen 1 ov, ulkomaalaisille TaM-opiskelijoille vaihtoehtoisesti Academic Writing-opintojakso - Lopputyöseminaari 1 ov, ensimmäisen vuoden kestävä yhteinen lopputyöseminaari - LOPPUTYÖ 20 ov Koulutusohjelmien opintojen rakenne Graafisen suunnittelun maisteriohjelman koulutusohjelmakohtaiset opinnot 15 ov - Kirjoittamistyöpaja 1 ov - Projektit 13 ov - Koulutusohjelmakohtainen lopputyöseminaari 1 ov PALLAS kuvataiteiden maisteriohjelman koulutusohjelmakohtaiset opinnot 15 ov - Portfolio 2 ov - PALLAS-projekti 12 ov - Koulutusohjelmakohtainen lopputyöseminaari 1 ov Valokuvailmaisun maisteriohjelman koulutusohjelmakohtaiset opinnot 15 ov - Valokuvan teoria 2 ov - Aiheesta analyysiin 2-3 ov - Opisk. omat projektit 1-10 ov - Vierailevan valok. työpaja 1-8 ov - Koulutusohjelmakohtainen lopputyöseminaari 1 ov Elektronisen kuvajournalismin opinnot Opetusohjelma Tampereen yliopiston verkkosivuilla Valinnaiset opinnot tai sivuaineopinnot 15 ov Opinnot voivat koostua: - vapaasti valittavista opinnoista tai - sivuainekokonaisuudesta tai - oman aineen lisäopinnoista tai - JOO-opinnoista toisessa korkeakoulussa Valinnaiset opinnot Mahdolliset tutkintoa täydentävät opinnot 15 ov x ov Koulutusohjelmien yhteiset pakolliset opinnot 30 ov Koulutusohjelmien yhteiset pakolliset opinnot ja niiden ajoittuminen eri opintovuosille 1. opintovuosi 2. opintovuosi Yhteiset pakolliset opinnot 30 ov Mediacomma 1 ov Visuaalisen kulttuurin luentosarja 1 ov Kytkin-teoriajakso 2 ov Osaston projekti 4 ov Prosessikirjoittaminen 1 ov Lopputyöseminaari 1 ov LOPPUTYÖ 20 ov

17 Huom! Edellä kuvatut koulutusohjelmien yhteiset pakolliset opinnot eivät koske elektronisen kuvajournalismin koulutusohjelmaa. toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Mediacomma 1 ov Tavoite: Orientoida maisteriopintonsa aloittavat opiskelijat uuteen vaiheeseen opinnoissaan viikon mittaisen tiiviin, temaattisen aloitusjakson avulla. Tavoitteena on tuoda yhteen eri lähtökohdissa vallalla olevat koulutusohjelmakohtaiset metodit ja lähestymistavat. Sisältö: Jakson teema vaihtuu vuosittain. Aikaisempia teemoja ovat olleet media ja tarina, havainto ja kuvakulttuuri ja mediafuusio ja kulttuurin kuvallistuminen. Koska teeman kautta voidaan tarttua ajankohtaisiin mediakentän ilmiöihin, Mediacomman teema päätetään vasta syyslukukauden alussa. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Aamupäivisin luennot, iltapäivisin työpajat. Kirjallisuus: Liittyy kunkin vuoden teemaan. Opettajat: Tapio Vapaasalo, Jan-Kenneth Weckman, Merja Salo Luennoilla ja työpajoissa vaaditaan 80 % läsnäolo. Pakollinen kaikille ensimmäisen opintovuoden maisteriopiskelijoille. Luennot ovat yleensä suomeksi, työpajoihin voidaan opettajan harkinnan mukaan ottaa mukaan ulkomaalaisia opiskelijoita Visuaalisen kulttuurin luentosarja 1 ov Tavoite: Perehtyä taide- ja mediakentän keskeisiin, ajankohtaisiin kysymyksiin ajan henkeä luotaavien vierailijaluentojen avulla. Sisältö: Taiteen ja median keskeisten tekijöiden ja vaikuttajien näkemykset kentän tilasta. Ajoitus: sl Opetus- ja työmuodot: Kutsuttujen vierailijoiden luennot. Kirjallisuus: Luennoitsijat suosittelevat. Opettajat: Opintojakson suunnittelu ja luentopäiväkirjojen tarkastus: Jan-Kenneth Weckman, Ulla Jokisalo, Tapio Vapaasalo. Arviointi: Hyväksytty hylätty; 80 % läsnäolo luennoilla ja luentopäiväkirja. Pakollinen kaikille ensimmäisen opintovuoden maisteriopiskelijoille. Luennot yleensä suomeksi, mahdollisesti yksittäisiä ulkomaisia luennoitsijoita Osaston projekti 4 ov Tavoite: Projektityöskentelyn ja ryhmätyön harjoittelu ohjatussa tilaus-, tutkimus- tai taideprojektissa. Sisältö: Käytännön työskentely 1-4 osaston projektissa, jotka voivat olla maksulliseen palvelutoimintaan liittyviä tilausprojekteja, taidetuotantoja tai tutkimushankkeita. Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi Opetus- ja työmuodot: Vaihtelevat projektin mukaan. Opettajat: Projektien vetäjät ja koulutusohjelmavastaavat. Arviointi: 0 5 työpanoksen määrän, vaativuuden ja valmiin työn laadun perusteella. Pakolliset 4 ov voi suorittaa osallistumalla joko yhteen tai useampaan ohjattuun projektiin. Kunkin projektin vetäjän harkinnan mukaan Prosessikirjoittaminen 1 ov Tavoite: Saada selkeä käsitys siitä, miten oma aihe on käsiteltävissä tieteen kielellä. Tarkoitus on, että työpajoissa annettava palaute auttaa kirjoittajaa jatkamaan aiheensa työstämistä ja tekstin muokkaamista. Sisältö: Opintojakson alkuosassa perehdytään tutkielmien muodollisiin vaatimuksiin sekä tarkastellaan tutkimuksen rakentumisen periaatteita. Opintojakson loppuosa on työpajatyyppistä työskentelyä, johon kirjoitetaan osa omaa tutkimusta (esimerkiksi noin 6-8 liuskaa). Tarkoitus on, että työpajoissa annettava palaute auttaa kirjoittajaa jatkamaan aiheensa työstämistä ja tekstin muokkaamista. Opetus- ja työmuodot: Jakson alussa luentoosuus ja jakson lopussa tekstien läpikäymistä työpajoissa. Opettaja: FT Johanna Pentikäinen Pakollinen, 1. tai 2. opintovuosi Ulkomaalaisille TaM -opiskelijoille vaihtoehtoisesti Academic Writing opintojakso (Helsingin yliopiston Kielikeskus) Kytkin 2 ov Tavoite: Seminaarimuotoinen opintojakso, jonka tarkoituksena on perehdyttää keskeisiin 1900-luvun kuvataideilmiöihin ja niiden ajatuksellisiin taustoihin. Sisältö: Käsiteltäviä kuvataiteen ilmiöitä ei tarkastella omalakisina alueinaan, vaan ne kytketään mm. filosofisiin ja yhteiskunnallisiin taustoihin ja taidekentän rinnakkaisilmiöihin. Paino ei ole taidehistorian valmiiksi määrittelemissä ismeissä, vaan eri ismien läpi kulkevissa, niitä toisiinsa kytkevissä ja erilaisia muotoja saavissa taidetta määrittävissä ilmiöissä. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi kuvan ja sanan, liikkeen ja staattisuuden sekä kollektiivin ja yksilön suhteet. Tarkoituksena on valaista erityisesti modernin taiteen eri ulottuvuuksia, mukaan lukien postmodernit virtaukset. Opetus- ja työmuodot: Seminaarikokoontumiset ovat joka viikko, ja jokaista kertaa varten luetaan etukäteen annettu teksti. Opettajat: Yrjänä Levanto ja Ossi Naukkarinen Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen keskusteluun, annettujen tekstien lukeminen ja annettujen tehtävien tekeminen Pakollinen, 1. tai 2. opintovuosi Osa teksteistä on englanniksi ja osa suomeksi Yhteinen lopputyöseminaari 1 ov Tavoite: Seminaari tukee lopputyön tekemistä ja antaa valmiuksia kuvallisen ja kirjallisen osan jäsentämiseen. Seminaarin tavoite on valmis lopputyösuunnitelma. Sisältö: Seminaarissa käsitellään aikaisemmin tehtyjä lopputöitä ja keskustellaan erityisesti lopputyön rakenteesta. Opiskelija esittelee lopputyönsä alustavat ideat ja lähteet sekä tuottaa lopputyösuunnitelman. Ajoitus: Seminaarityöskentely tapahtuu kolmessa jaksossa 1. opintovuoden aikana. Opetus- ja työmuodot: Seminaarityöskentely. Suullinen ja kirjallinen esittäminen. Kirjallisuus: Seminaariohjelman mukaisesti. Opettaja: Koulutusohjelmien professorit ja vierailevat asiantuntijat. Edellyttää hyväksytyn lopputyösuunnitelman tuottamista Lopputyö 20 ov Tavoite: Lopputyö on taiteen maisterin tutkinnon opinnäyte. Lopputyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tietojen ja taitojen hankintaan ja niiden soveltamiseen vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja opetustehtäviin sekä oman alan muihin ammattitehtäviin, luovaan ongelmien ratkaisuun ja metodiikan ja esitysteknisten välineiden käyttöön. Sisältö: Lopputyö voi olla suunnitteluun ja luovaan taiteelliseen työhön suuntautuva lopputyö tai kirjallinen tutkielma. Lopputyö on laajuudeltaan 20 opintoviikkoa, mikä vastaa noin puolen vuoden kokopäiväistä työpanosta. Laaja-alaisesta tai muutoin erityisen vaativasta aiheesta voidaan lopputyö tehdä kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä. Ajoitus: Lopputyö tarkastetaan toisena opintovuonna. Opetus- ja työmuodot: Lopputyön tekeminen on pääosin itsenäistä työskentelyä. Lopputyön aiheen valitsevat opiskelija ja koulutusohjelman professori yhdessä. Jos opiskelija ei ole suorittanut kypsyyskoetta kandidaatin tutkinnon yhteydessä, se on suoritettava maisterin tutkintoon kuuluvana. Kypsyyskokeen on oltava hyväksytty ennen lopputyön hyväksymistä. Pakollinen Opintojakson kieli: Opiskelijan on kirjoitettava lopputyönsä omalla äidinkielellään tai hakemuksesta osastonjohtajan hyväksymällä muulla kielellä

18 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT 15 ov Graafisen suunnittelun maisteriohjelma (TaM) Koulutusohjelman rakenne Opintokokonaisuudet Osaston yhteiset pakolliset opinnot 30 ov Koulutusohjelma-kohtaiset pakolliset pääaineopinnot 15 ov Valinnaiset opinnot 15 ov Tutustu myös muiden visuaalisen kulttuurin osaston koulutusohjelmien sekä muiden osastojen valinnaisten opintojen tarjontaan. Graafisen suunnittelun maisteriohjelma 1. opintovuosi 10 ov Mediacomma 1 ov Visuaalisen kulttuurin luentosarja 1 ov Kytkin-teoriajakso 2 ov Lopputyöseminaari 1 ov Opintojakso 2. opintovuosi 20 ov Osaston projekti 4 ov Prosessikirjoittaminen 1 ov Projektit 13 ov Graafisen muotoilun studiot Yrityskuvasuunnittelu 2-4 ov Julistesuunnittelu 2-4 ov Typografia 2-4 ov Muotoilujohtaminen ja brandin rakentaminen 1-5 ov Visuaalisen viestinnän studiot Infodesign 2-4 ov Julkaisusuunnittelu 2-4 ov Kirjasuunnittelu 2-4 ov Kuvitus 2-4 ov Markkinointi ja mainonta 2-4 ov Elektroniset julkaisut 2-4 ov Lastenkirjan kuvituksen seminaari I-II, ov Taiteilijakirja 2-4 ov Prologituotanto 1 ov Muut valinnaiset opinnot Näkökulmia kuviin 2 ov Visuaalinen journalismi 4-6 ov MAHDOLLISET TUTKINTOA TÄYDENTÄVÄT OPINNOT LOPPUTYÖ 20 ov Kirjoittamistyöpaja 1 0v Lopputyöseminaari 1 ov PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT 15 ov toisin mainita. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Kirjoittamistyöpaja 1 ov Tavoite: Tukea opiskelijan persoonallisen kirjallisen ilmaisutaidon kehittymistä ja sen käyttöä sekä opiskelijan lopputyön tekemistä. Antaa valmiuksia hyvän asiakirjoittamisen hallintaan sekä lopputyön kirjallisen osan tuottamiseen. Sisältö: Opintojaksolla opiskelija tuottaa useita kirjoitettuja luonnoksia lopputyöhön liittyvästä aiheesta. Ajoitus: sl + kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät. Opettaja: Laura Werner Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: Sovittava erikseen osaston professorin kanssa. Edeltävät opinnot: Osaston yhteisiin pakollisiin opintoihin sisältyvä Prosessikirjoittaminen 1 ov Projektit 13 ov Tavoite: Harjaannuttaa opiskelija suoriutumaan itsenäisesti graafisen suunnittelun ilmaisullisiin ja tuotannollisiin erityisongelmiin liittyvistä suunnittelukokonaisuuksista. Sisältö: Suunnittelu- l. projektikokonaisuudet rakentuvat kaupallisista tai tutkimuksellisista hankkeista. Projektikokonaisuuksia on tarjolla osaston projektipäällikön kautta. Opiskelija voi myös laatia oman kirjallisen projektisuunnitelman, joka tulee hyväksyttää osaston professorilla. Koulutusohjelman professori yhdessä projektipäällikön kanssa määrää projektille osaston opettajista ohjaajan. Projektin valmistuttua opiskelija laatii kirjallisen osuuden, johon sisältyy yhteenveto tärkeimmistä työskentelyn aikana esille tulleista asioista sekä ongelmista, ongelmien ratkaisuista perusteluineen ja kuvaus ajankäytöstä. Ajoitus: sl + kl Opetus- ja työmuodot: Itsenäinen tai pienryhmätyöskentely. Pakollinen, 1. tai 2. opintovuosi Osa projekteista voi soveltua myös ulkomaalaisille opiskelijoille Lopputyöseminaari 1 ov Tavoite: Toimia johdantojaksona lopputyön tekemiseen. Helpottaa lopputyöhön liittyvän taiteellisen osan ja kirjallisen osan määrittelyä sekä työstämistä. Seminaarien, keskustelujen ja aiemmin toteutettujen lopputöiden avulla selvittää lopputyöhön liittyviä käytännöllisiä, metodisia ja teoreettisia kysymyksiä sekä seurata lopputyön edistymistä. Tarjota kaikille opiskelijoille yhteinen foorumi lopputyöhön liittyvien aiheiden, tavoitteiden ja kysymysten julkiseen käsittelyyn sekä vertaisoppimiseen. Sisältö: Tutkielman aiheen valinta ja ongelman asettelu. Lopputyötä koskevat säädökset ja määräykset, lopputyön tavoitteet ja sille asetetut vaatimukset, kirjallisen tutkielmaosuuden laatiminen, suunnittelu- ja tutkimusmetodiikka, raportointi. Ajoitus: sl + kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt ja hyväksytty lopputyösuunnitelma sekä hyväksytyt harjoitustyöt. Kirjallisuus: Annetaan lopputyöhankkeen hyväksymisen yhteydessä. Järjestetään erillinen englanninkielinen lopputyön suorittamista tukeva prosessi. Edeltävät opinnot: Lopputyöseminaariin osallistuminen edellyttää hyväksyttyä lopputyösuunnitelmaa. VALINNAISET OPINNOT 15 ov Valinnaiset opinnot voivat muodostua vapaasti valittavista opinnoista, sivuaineopintokokonaisuudesta, pääaineen valinnaisista opinnoista tai jossain muussa korkeakoulussa suoritettavista JOO-opinnoista. Valinnaisten opintojen sisällöstä sovitaan koulutusohjelman professorin tai koulutusohjelmavastaavan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Valinnaisten opintojen tarjonta voi vaihdella lukuvuosittain. Seuraavat opintojaksot ovat tarjolla ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Tutustu myös muiden visuaalisen kulttuurin osaston koulutusohjelmien sekä muiden osastojen valinnaisten opintojen tarjontaan. toisin mainita

19 Graafisen muotoilun studiot Yrityskuvasuunnittelu 2-4 ov Tavoite: Syventää ja laajentaa valmiuksia yrityskuvasuunnittelun kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Sisältö: Tarkastellaan niitä visuaalisia elementtejä, joita sovelletaan kokonaisvaltaisesti käytäntöön yrityksen viestinnässä erityisesti logon ja graafisen ohjeiston avulla. Opetus- ja työmuodot: Luennot, keskustelut ja harjoitustyöt. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Opintojakson kieli: Opetuskieli voi tarvittaessa olla englanti. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot Julistesuunnittelu 2-4 ov Tavoite: Kehittää opiskelijoiden kykyä ilmaista graafisen kielen keinoin intellektuaalisia ja käsitteellisiä ilmiöitä. Sisältö: Tutkia klassisen median avulla modernin maailman konsepteja. Perehtyä julisteen ominaisuuksiin ja keinoihin annettujen harjoitustehtävien avulla. Opiskella typografian ilmaisuvoimaa julistesuunnittelussa. Opetus- ja työmuodot: Luennot, keskustelut ja harjoitustyöt. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot Typografia 2-4 ov Tavoite: Syventää ja päivittää kirjainmuotoilun ja typografian taitoja. Sisältö: Perinteinen ja digitaalinen kirjainmuotoilu ja niiden välineet (mm. FontLab). Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Robert Bringhurst: The Elements of Typographic Style opetusmonisteet, web-osoitelista. Opettaja: Kai Rentola Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Opetuskieli: Opetuskieli voi tarvittaessa olla englanti. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot. Tasokysely/tentti Muotoilujohtaminen ja brandin rakentaminen 1-5 ov - Design management and brand building 1 ov - Design management and brandbuilding, conceptual model 4 ov Tavoite: Perehdyttää opiskelijat graafiseen muotoilujohtamiseen liiketoiminnan ja strategisen ajattelun kautta. Tuottaa uutta tietoa ja uusia näkökulmia muotoilujohtamiseen esim. brandin rakentamisessa. Sisältö: Tutustuminen muotoilujohtamisen teorian ydinelementteihin. Tutustuminen muotoilujohtamisen prosessin kannalta merkittävien yritysten toimintamalleihin mahdollisimman monista eri näkökulmista. Muotoilujohtamiseen liittyvän ongelman tai uuden näkökulman rajaaminen ja siitä uutta tietoa sisältävän aineiston tuottaminen. Opetus- ja työmuodot: Prosessien analysointi ja muotoilutarveanalyysin käyttö. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Opetuskieli: Englanti. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot. Visuaalisen viestinnän studiot Infodesign 2-4 ov Tavoite: Perehtyä tiedon visuaaliseen esittämiseen ja havainnollistamisen perustekijöihin ja käyttöympäristöihin. Sisältö: Tarkastellaan niitä mekanismeja, jotka vaikuttavat abstraktien ilmiöiden havainnollistamisessa. Käsitellään tiedon muotoilua teorian ja käytännön kannalta. Digitaalisen ja perinteisen median vaikutus näihin alueisiin. Aika-, paikkaja prosessisuhteiden visualisoimisen kysymykset, opastusta ja käyttöohjeita koskettavat suunnittelumenetelmät, tietokartat ja aikajanat. Luettavuus, käytettävyys ja havainnollistettavuus. Visuaalisen esittämisen keinot ja rajoitteet infodesignissa. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja vierailut sekä alan kirjallisuuteen perehtyminen. Kirjallisuus: mm. Edward R. Tufte: Envisioning Information Edward R. Tufte: Visual Explanations, Images and Quantatities, Evidence and Narrative Richard Saul Wurman: Information Anxiety 2. Opettaja: Vierailijoiden ja vierailukohteiden koordinoija Tapio Vapaasalo. Opintojakson opettajat Tapio Vapaasalo, Valtteri Bade ja Jürgen Sanides. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Opetuskieli: Opetuskieli voi tarvittaessa olla englanti. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot. Mahdollinen yhteys Medialaboratorion Infodesign-hankkeisiin ja kursseihin Julkaisusuunnittelu 2-4 ov Tavoite: Antaa julkaisusuunnittelussa tarvittava perustietämys sekä kehittää suunnitteluprosessin hallintaa. Sisältö: Tarkastellaan layoutin ominaisuuksia, tyylilajeja sekä käytäntöjä. Perehdytään aikakausmuotoisten julkaisujen graafiseen suunnitteluun, kerrontaan ja visuaaliseen esillepanoon. Layout kielenä ja kommunikaationa. Layout tyylillisten ilmiöiden tapahtumakenttänä. Opetus- ja työmuodot: Luennot, ekskursiot sekä harjoitustyöt ja kritiikit. Kirjallisuus: William Owen:Magazine Design Chris Foges: Magazine Design Stacey King: Magazine Design that Works. Opettaja: Tapio Vapaasalo. Lisäksi vierailijoita ja vierailukohteita. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Opetuskieli: Opetuskieli voi tarvittaessa olla englanti. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot Kirjasuunnittelu 2-4 ov Tavoite: Perehtyä kirjasuunnitteluun kustannustuotteena. Sisältö: Harjoitustöiden kautta käydään läpi kirjamuotoilun eri vaiheita ja materiaaleja. - perehdytään kirjan perusrakenteeseen, sisällön kulkuun, kuten myös materiaalivalintoihin ja teknisiin ratkaisuihin - yhteistyö eri tuotantolaitosten kanssa - suunnittelijan mahdollisuudet ja asema (suomalaisessa) kustannusmaailmassa - suunnittelijan suhde kirjaan rakkaana ystävänä kuin myös massatuotannon raakana (teollisena) aikaansaannoksena - opintojakso sisältää myös vierailevia asiantuntijoita sekä vierailuja eri tuotantolaitoksissa/kustantamoissa mahdollisuuksien mukaan Opetus- ja työmuodot: Luennot, vierailukäynnit, harjoitustyöt. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot Kuvitus 2-4 ov Tavoite: Perehtyä kuvituksen taustoihin ja tekniikoihin sekä kehittää henkilökohtaista ilmaisutapaa. Sisältö: Tarkastellaan kuvituksen erilaisia muotoja sekä tehdään kuvituksia annetuista teemoista ja etsitään perinteisen kuvituksen rajapinnalta uusia ideointi-, tekemis- ja materiaratkaisuja. Opetus- ja työmuodot: Luennot, vierailut, harjoitustyöt. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot Markkinointi ja mainonta 2-4 ov Tavoite: Syventää ja laajentaa metodisia ja käytännön hallinnan valmiuksia mainonnan ja markkinoinnin suunnittelussa. Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, mainonnan eri osa-alueiden suunnittelukäytännöt, kampanjakokonaisuuksien hallinta, työskentely eri alojen asiantuntijoiden kanssa, yhteistyömuodot alihankkijoiden kanssa. Budjetointi, kustannusseuranta. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustyöt, keskustelut, mahdollisesti tentti. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Opetuskieli: Opetuskieli voi tarvittaessa olla englanti

20 Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot Elektroniset julkaisut 2-4 ov Tavoite: Antaa kokonaiskuva elektronisen julkaisemisen alueesta mediana ja mediatuotteen suunnittelu- ja tuotantoprojektista. Sisältö: Syventää elektronisen julkaisun tuotanto-ohjelmistojen ja ilmaisukielen ominaisuuksien tuntemusta. Opintojakson aikana tuotetaan kuva- ja tekstimateriaalia sähköisen julkaisun toteuttamista ja tuottamista varten. WWWsuunnitteluun vaikuttavien tekijöiden sekä työvaiheiden oppiminen, ilmaisu ja kerronta, ohjelmahallinta (Dreamweaver ja Flash 4). Opetus- ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Kirjallisuus ja muu aineisto ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Aiheeseen liittyviä linkkejä: Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot Lastenkirjan kuvituksen seminaari I-II, ov Tavoite: Tutustua lastenkirjan kuvitustaiteen traditioon ja nykypäivään. Oppia käyttämään alan kirjallisuutta ja tekemään kuva-analyysia. Sisältö: Kotimainen ja kansainvälinen lastenkirjataide ja siihen liittyvä kirjallisuus. Ajoitus: Järjestetään kahtena 2 ov jaksona, jotka sijoittuvat eri lukuvuosille. Opetus- ja työmuodot: Luennot, kirjalliset ja kuvalliset harjoitustyöt, näyttely- ja museokäynnit, tentti. Kirjallisuus: Rättyä, Kaisu & Raussi, Raija (toim.): Tutkiva katse kuvakirjaan. BTJ Kirjastopalvelu Roland Barthes: Valoisa huone. Suom. Martti Lintuinen, Esa Sironen ja Leevi Lehto. Kansankulttuuri. Alkuteos (1980): La chambre claire. Cahiers du Cinema/Gallimard/Seuil Laukka, Maria: Muuttuva lastenkirjan kuva. Taiteen maisterin tutkinnon lopputyö. Rhedin, Ulla: Bilderboken. På väg mot en teori. Väitöskirja Göteborgin yliopisto. Alfabeta ja Svenska Barnboksinstitutet. Huhtala, Liisi; Grünn, Karl; Laukka, Maria & Loivamaa, Ismo: Kotimaisen lastenkirjallisuuden historia. Tammi. Ilmestyy vuoden kuluessa Valikoituja monografiateoksia. Valikoituja historiateoksia, kuten Whalley & Chester: A History of Children s Book Illustration. Victoria and Albert Museum. London Bader, Barbara: American Picture Books from Noah s Ark to the Beast Within. New York Valikoima lastenkirjallisuutta. Opettaja: Maria Laukka Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Opintojakson kieli: Opetuskieli voi tarvittaessa olla englanti. Edeltävät opinnot: I: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot. II Lastenkirjan kuvituksen seminaari I Taiteilijakirja 2-4 ov Tavoite: Oppia näkemään vanhat painotekniikat graafisen suunnittelijan näkökulmasta ja ymmärtämään, miten paljon niistä voi olla hyötyä graafiselle suunnittelijalle. Oppia yhdistämään taidegrafiikkaa ja nykytekniikkaa siten, että kykenee käsin valmistamaan teollisesti valmistettua vastaavan painotuotteen. Oppia tekemään luovaa kirjansidontaa ja ymmärtämään, että kirjansidonta on kirjan idean pakkaus. Sisältö: Erilaisiin taiteilijakirjoihin tutustuminen, kirjansidonta, kirjasuunnittelu, kuvien painomenetelmät ja menetelmien soveltaminen sekä kohopaino tekstin painamisessa. Opintojaksolla valmistetaan opiskelijan itse suunnittelema pieni kirja. Opetus- ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot, kuvalliseen materiaaliin tutustuminen ja itsenäinen työskentely. Kirjallisuus: Luentomonisteet. Opettaja: Tizzi Fib. Valinnainen, ensisijaisesti taiteen maisterin tutkintoa suorittaville graafisen suunnittelun pääaineopiskelijoille. Opintojakson kieli: Opetuskieli voi tarvittaessa olla englanti ja ranska. Edeltävät opinnot: Taiteen kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot Prologituotanto 1 ov Tavoite: Perehtyä elokuva- ja TV-tuotannossa käytettäviin liikkuvan typografian ja introjaksojen tekemiseen. Harjaantua hallitsemaan niiden toteuttamisen perusteet. Opetus tukee elektronisen julkaisemisen, Flash-animaation ja liikkuvan typografian hallintaa ja opintojakson sisältöä harjaannutetaan myöhemmin projekteissa ja graafisen suunnittelun TaK- ja TaMhankkeissa. Sisältö: TaiKin virtuaaliyliopiston tarjonnassa oleva Elokuvantaju on etäopiskelun väline, jolla tavoitteiden mukainen perustieto saadaan tästä kasvavasta graafisenkin suunnittelun alueesta. Ajoitus: Syyslukukauden aloituksen yhteydessä tarkennetun aikataulun mukaisesti. Opintojakson ajoitus on riippuvainen Elomediaan sisältyvien jaksojen täsmentymisestä. Opetus- ja työmuodot: TaiKin virtuaaliyliopiston opiskelumuotojen mukaisesti alku- ja lopputapaamisten lisäksi itsenäisenä etäopiskeluna tekemällä annettuja harjoitustehtäviä ja kirjallisia harjoituksia. Opettaja: koordinoijat Tapio Vapaasalo ja Antti Raike Valinnainen Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun ja typografian perustiedot. MUUT VALINNAISET OPINNOT Näkökulmia kuviin 2 ov Tavoite: Esitellä erilaisia kuvakulttuurin lähestymis- ja tulkintatapoja. Sisältö: Kuvan ontologia, tulkinta ja analyysi, kuvan semiotiikka ja muita lähestymistapoja kuvaan. Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja luentopäiväkirja. Opettaja: Opintojaksoa koordinoivat Merja Salo ja Tapio Vapaasalo. Luentopäiväkirja ja 80 % läsnäolo luennoilla vaaditaan. Valinnainen Visuaalinen journalismi 4-6 ov Tavoite: Perehdyttää visuaalisen journalismin keskeisiin alueisiin: taittoon, typografiaan, kuvajournalismiin ja julkaisujen visuaalisen profilointiin. Sisältö: Graafinen suunnittelu journalismissa, typografia, kuvajournalismin lajityypit painetussa ja uusmediassa, visuaalisen journalismin historia ja nykyisyys. Tarkka ohjelma ilmoitetaan opintojakson alussa. Ajoitus: sl ja kl Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät ja analyysit. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Tapio Vapaasalo ja Merja Salo Neljän opintoviikon suoritus = luennot, 80 % läsnäolo. 5-6 opintoviikon suoritus edellyttää myös harjoitus- ja analyysitehtävien suorittamista. Valinnainen. Opintojaksolle hyväksyttävien Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden lisäksi opintojaksolle otetaan korkeintaan 10 opiskelijaa Helsingin yliopiston viestinnän laitokselta. Opetuskieli: Luennot suomeksi. Ei sovellu ulkomaalaisille opiskelijoille

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 10.11.2011 Valtti-hanke Tuutoroinnin tavoite: - Opintojen tehokas käynnistyminen - Opintojen sujuva eteneminen ja oppimisen syventäminen, tieteellisen ajattelun kehittyminen

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Vapaasti valittavat opinnot Muotoiluinstituutin opiskelijoille

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Vapaasti valittavat opinnot Muotoiluinstituutin opiskelijoille OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Vapaasti valittavat opinnot Muotoiluinstituutin opiskelijoille Päivitetty 25.9.2008 2 (5) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP Tutkintoon

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot