Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Jätehuoltomaksuista toimitetun aloitteen käsitteleminen 4. Hallintosäännön tarkistaminen 5. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista päättäminen 6. Kunnansihteerin viran perustaminen 7. Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 tarkistamisesta päättäminen 8. Keskustan asemakaavan tarkistuksen hyväksyminen (Ojustien eteläpuoli) 9. Lainan ottamisesta päättäminen 10. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsitteleminen 11. Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen *) 12. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 13. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 14. Muiden asioiden käsitteleminen 15. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään pe klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Kosti Hietala Tämä kokouskutsu on pe julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Kirsi Mikkola ilmoitustaulun hoitajan sijainen *) korjaus: vuoden 2013 tilinpäätös

2 Muonion kunta Esityslista/ 2/ n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Mika Brännare jäsen Manu Friman Hanna Huhtamäki Anne-Mari Keimiöniemi Raija Lehtimäki Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Tapio Pieskä varajäsen (Juha-Pekka Kangosjärvi) Muut läsnäolijat Poissa kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa sosiaaliosaston päällikkö Päivi Salminen teknisen osaston päällikkö Mauri Kivelä maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti (29 ) terveydenhuollon kuntayhtymän johtava lääkäri Taina Korhonen valtuutettu Juha-Pekka Kangosjärvi Laillisuus ja todettiin (16 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 15, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Pöytäkirjan tarkastus ma , kunnantalo Timo Liikavainio Juha Vuollo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ti klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15. :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15. a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52. :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. valtaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan 4.6. valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Valtuutettu Juha-Pekka Kangosjärvi ilmoitti puhelimitse, että hän ei matkan takia pääse osallistumaan valtuuston kokoukseen, ja puolueen 1. varajäsenellä on työeste. Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut (20) ja varavaltuutetun. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto valitsi tarkastajiksi Timo Liikavainion ja Juha Vuollon.

6 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 3 Jätehuoltomaksuista toimitetun aloitteen käsitteleminen Kunnanhallitus , 153 Valtuutetut Kari Malila, Jari Muotka, Timo Liikavainio, Mika Brännare, Pentti Reponiemi ja Sakari Silén toteavat aloitteessaan (dnro 48/5.3.), että jäte- ja ekomaksut tulee periä vain niistä kohteista, joissa tuotetaan jätettä. He vaativat, että maksut poistetaan kaikilta asumattomilta taloilta, käyttämättömiltä vapaa-ajanasunnoilta ja metsäkämpiltä, samoin paikkakuntalaisten vapaa-ajanasunnoilta. Hinnoittelu pitää tehdä todellisen jätemäärän mukaan, ei oletetun. Valtuustoaloitteen liitteeksi on kopioitu vastaava Kittilän kunnalle toimitettu valtuustoaloite. päätti liittyä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän jäseneksi lukien ja hyväksyi perussopimuksen. Kunta huolehtii edelleen mm. jätehuoltolain määräämistä tarkastus- ja valvontatehtävistä. Valtuusto käsitteli kokouksessaan kuntalaisaloitetta jätehuollon järjestämisen ottamisesta uuteen käsittelyyn. Se päätti, että kunta pysyy Lapin Jätehuollon kuntayhtymän jäsenenä ja että nykyisessä jätehuollossa koettuja epäkohtia selvittämään nimetään työryhmä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää Muonion jätehuollossa koetut epäkohdat, neuvotella kuntayhtymän kanssa niiden korjaamisesta ja valmistella mahdolliset esitykset kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Työryhmä jätti raporttinsa (dnro 195/ ), jossa on selostettu mm. esille tulleita epäkohtia ja ratkaisumalleja. Viimeisessä kokouksessa esillä oli myös mahdollisen jatkoajan hakeminen. Raportti on 2.6. toimitettu sähköpostitse hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle (ilman liitteitä). Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtaja ja teknisen osaston päällikkö neuvottelivat Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toimitusjohtajan kanssa. Kunnan edustajat esittivät mm., että kuntayhtymä tutkii mahdollisuuksia astiakeräyksen muuttamiseen painoon perustuvaksi, jolloin kotitaloudet maksaisivat vain tuottamastaan jätteestä, vaikka tyhjennysvälit pysyisivätkin nykyisinä. Neuvottelussa sovittiin, että kuntayhtymä toteuttaa ylimääräistä jätteen vastaanottoa sellaisina aikoina, jolloin jätettä kertyy normaalia enemmän järjestää ylimääräisen mahdollisuuden sähkö- ja elektroniikkaromun ja ongelmajätteen tuomiselle sovittuun paikkaan kirkonkylän alueelle tiedottaa kuntaa kuntayhtymälle toimitetuista aloitteista ja niiden käsittelystä jatkaa kunnassa toteutettua jäteneuvontaa. Neuvottelussa sovittiin myös toimenpiteistä, joilla kuntayhtymä parantaa keräyspisteiden siisteyttä. Kuntayhtymän toimitusjohtaja lupasi, että pahvin ja kartongin keräys järjestetään alkukesästä hyötyasemalla.

7 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Tunturi-Lapin Kotimökki ry päätti vuosikokouksessaan tehdä vielä kirjallisen vaatimuksen jätehuollon ongelmien ratkaisemiseksi siten, että kuntalaisten edut otetaan huomioon. Yhdistys toteaa kannanotossaan (dnro 19/ ), että sekä kunta että kuntayhtymä eivät noudata jätelakia ja että työryhmän työ jäi kesken. Yhdistys esittää työryhmän toiminnan jatkamista ja valtuuksien antamista epäkohtien korjaamisesityksen tekemiseen. Yhdistys viittaa mm. kaksoislaskutukseen ja vastikkeettomaan laskutukseen ja toteaa, että hinnoittelu pitää tehdä todellisen eikä oletetun jätemäärän mukaan. Jätteiden punnituskaan ei poista lisäkustannuksia aiheuttavien tyhjien ja vajaiden astioiden turhaa käsittelyä. Valtuuston työjärjestyksessä todetaan, että kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Hallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Jätehuoltomaksuihin liittyvästä valtuustoaloitteesta oli maininta hallituksen ja valtuuston käsittelyssä olleessa aloiteluettelossa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se yhtyy aloitteeseen ja päättää, että aloite toimitetaan kuntayhtymälle ja Kittilän kunnan edustajat kutsutaan neuvottelemaan jätehuollon kehittämisestä. Keskustelun kuluessa Juha Niemelä esitti Markku Vuollon kannattamana valtuustolle esitettäväksi, että aloitteessa ja jätehuoltotyöryhmän kokouksissa esille tulleista epäkohdista neuvotellaan jätehuoltokuntayhtymän edustajien kanssa, ja koska kuntayhtymän alueella ainakin Kittilässä on havaittu samoja epäkohtia, asioiden eteenpäinviemisen tehostamiseksi on hyvä tehdä yhteistyötä. Raija Lehtimäki kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. Yhtenä epäkohtana keskusteltiin yhteisen jäteastian käytön rajoituksista. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä. Hän esitti, että esittelijän ehdotuksen kannalla olevat äänestävät jaa ja Niemelän esityksen kannalla olevat ei. Hallitus hyväksyi äänestystapa- ja äänestysesityksen. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Lehtimäki ja Silén) ja 5 ei-ääntä (Muotka, Niemelä, M. Rauhala, P. Rauhala ja Vuollo). Puheenjohtaja totesi hallituksen hyväksyneen Juha Niemelän esityksen.

8 Muonion kunta Esityslista/ 2/ , 18 Työryhmän raportista ja Tunturi-Lapin Kotimökki ry:n kannanotosta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Keskustelun kuluessa Pentti Reponiemi esitti Kari Malilan kannattamana jätehuoltokuntayhtymästä irtautumista ja jätehuollon järjestämistapojen selvittämistä. Markku Rauhala kannatti hallituksen esitystä, ja Raija Lehtimäki ilmoitti kannattavansa kunnanjohtajan hallituksen kokouksessa tekemää ehdotusta valtuustoaloitteeseen yhtymisestä ja Kittilän kunnan edustajien kanssa neuvottelemisesta. Lehtimäen esitys ei saanut kannatusta. Koska oli tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä. Hän esitti, että hallituksen esityksen kannalla olevat äänestävät jaa ja Reponiemen esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestystapa- ja äänestysesityksen. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää (liite nro 2). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

9 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 4 Hallintosäännön tarkistaminen Kunnanhallitus , 147 Kuntalakia on muutettu heinäkuun 2012 alusta tavoitteena turvata kunnan päätöksentekijöille nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot kunnan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Lakiin on sisällytetty säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Suomen Kuntaliitto selostaa muutoksia yleiskirjeessään nro 15/ Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tuli järjestää uusien säännösten mukaiseksi kuluvan vuoden alusta. n tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset toimivallasta ja tehtävien jaosta. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää, ja sillä tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen vastuu on hallituksella ja kunnanjohtajalla, ja ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeet. Sääntömuutostarvetta aiheuttavat myös hallinto-osaston tehtäviin ja henkilöstöjärjestelyihin suunnitellut muutokset. Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus tuli voimaan kuluvan vuoden alusta, mikä tarkoittaa mm. johtajan palkkaamista kuntayhtymälle ja taloushallinnon tehtävien siirtymistä Muonion kunnalle (eläkeratkaisu 1.9. alkaen) ja palkkahallinnon tehtävien Enontekiön kunnalle. Matkailukoordinaattori on palkattu kuluvan vuoden loppuun, ja elinvoimayhtiön perustaminen on ollut esillä kuntien välisissä neuvotteluissa. Kuntalaki mahdollistaa kokouskutsun lähettämisen sähköisesti, jos kunta huolehtii, että siihen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Valtuuston työjärjestys sisältää maininnan sähköisestä kokouskutsusta. Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle on laitettu kunnan sähköpostiosoite, ja sähköistä kutsua on kokeiltu. Kuntalain 50. :ssä säädetään kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa kunnan pakollinen sääntö, ja siinä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on yleissääntö, ja sitä sovelletaan kunnanhallituksen ja eri toimialojen johtosääntöihin nähden toissijaisena. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosääntöön kokousten koollekutsumiseen, sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan sekä hallinto-osaston henkilöstömuutoksiin liittyvät tarkistukset lukien.

10 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Hallintosäännön 11. :ään lisätään maininta mahdollisuudesta sähköisen kokouskutsun ja esityslistan toimittamiseen. Kunnan hallintosääntöön sisällytetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut, ja hallitus hyväksyy ohjeet, joissa määrätään tarkemmin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallintosäännön 31. :stä poistetaan maininnat sisäisestä valvonnasta ja 30. :n otsake muutetaan sisäiseksi valvonnaksi ja riskienhallinnaksi. Pykälää tarkistetaan ja siihen lisätään seuraavat kohdat Kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla tulee olla riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lautakunnat ja johtokunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan. Lauta- ja johtokunnat raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastaavalle toimielimelle. Sääntöön lisätään kunnansihteerin virka, ja henkilövalinnasta päättää valtuusto. Kunnansihteeri toimii hallinto-osaston päällikkönä ja kunnanjohtajan sijaisena ja valitsee mahdollisen työsuunnittelijan. Kunnanjohtaja hyväksyy toimenkuvauksen ja toimii kunnansihteerin sijaisena. Kunnansihteeri voi varmentaa kunnanjohtajan allekirjoittamat sopimukset ja sitoumukset sekä hallituksen toimituskirjat ja kirjelmät. Hallitus päättää elinkeinotoimen ja maaseutuhallinnon henkilöstön valinnasta. Ennen sääntötarkistusten voimaantuloa hallitus voi ryhtyä hallinto-osaston henkilöstöjärjestelyjen edellyttämiin valmistelutoimenpiteisiin. Muutosten aiheuttamat tarkistukset hallintotoimen johtosääntöön ja hallituksen johtosääntöön valmistellaan syksyn ensimmäisessä valtuuston kokouksessa ratkaistavaksi. Hallituksen jäsen Katja Muotka saapui kokoukseen kesken asian käsittelyn. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 Muonion kunta Esityslista/ 2/ , 19 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

12 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 5 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista päättäminen Kunnanhallitus , 148 Kuntalakia on muutettu heinäkuun 2012 alusta tavoitteena turvata kunnan päätöksentekijöille nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot kunnan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Lakiin on sisällytetty säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tuli järjestää uusien säännösten mukaiseksi kuluvan vuoden alusta. n tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset toimivallasta ja tehtävien jaosta. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää, ja sillä tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan laillisuus. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivinen vastuu on hallituksella ja kunnanjohtajalla, ja ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23. :ssä hallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää ja 24. :ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Operatiivinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa hallitukselle ja kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon tehtävää. Käytännössä sisäinen valvonta varmistaa, että oikea toimielin tai henkilö tekee oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikein. Sisäisen valvonta ja toiminnan kehittäminen käyvät käsi kädessä ja ovat saman asian eri näkökulmia. Vaikka käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvion ja tilinpäätöksen käsittelyyn, riskienhallinnassa tulee keskittyä olennaisiin riskeihin laaja-alaisesti. Valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista mahdollisimman pian, jotta tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi ehditään laatia niin, että ne voidaan toimeenpanna kuluvan vuoden aikana. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tarkistaa, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään nro 15/ selostanut muutoksia ja antanut loppuvuodesta 2013 suosituksensa säännösten toimeenpanosta. Suosituksen liitteenä on esimerkinomainen malli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi, mutta periaatteiden valmistelussa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin omat lähtökohdat. Mallista toimitetaan esityslistan ohessa kopio.

13 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Hallintosääntö sisältää määräykset riskienhallinnasta sekä sisäisestä ja ulkoisesta valvonnasta. Valtuuston hyväksymä kunnan konserniohje sisältää konsernin johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyviä asioita ja määrittelee, minkälaista yhteistyötä konsernitasolla tehdään esim. rahoituksessa, sijoitustoiminnassa, riskien hallinnassa ja henkilöstöasioissa. Suomen Kuntaliitto on vuonna 2005 antanut tarkistetun ohjeen. Suomen Kuntaliiton mallissa olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut on sisällytetty hallintosääntöön ( 147/ ). Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Suomen Kuntaliiton mallin mukaisena. Perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa hyvää hallintoa ja johtamista ja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on laillista. Perusteet koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 20 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen, perusteet liitteenä nro 3.

14 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 6 Kunnansihteerin viran perustaminen Kunnanhallitus , 149 Vuonna 1995 kunnansihteerin tehtävissä toiminut henkilö siirtyi hoitamaan määräaikaisena kunnanjohtajan tehtäviä. Kunnansihteerin virka jätettiin täyttämättä ja tehtävät jaettiin lähinnä kunnanjohtajan ja kahden muun hallinto-osaston viranhaltijan kesken. päätti täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi ja lakkauttaa kunnansihteerin viran. Viraston ja hallinto-osaston päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Kuntarakenneuudistus ja terveyden- ja sosiaalihuollon uudelleenjärjestelyt tuovat kuntakenttään merkittäviä muutoksia, ja tehtäviä lisäävät myös lainsäädäntömuutosten tuomat vaatimukset mm. hallinnon, talouden ja eri toimintojen suunnittelussa ja ohjeistuksessa. Hallinto-osastolla on keskeinen rooli toimintojen suunnittelussa ja tehtävien hoitamisessa, joten henkilöstöjärjestelyjen yhteydessä on yhtenä ratkaisuna keskusteltu kunnansihteerin viran perustamisesta uudelleen. Kunnansihteeri toimisi mm. osaston päällikkönä ja kunnanjohtajan sijaisena, ja hänelle palautuisi merkittävä osa muilla viranhaltijoille siirretyistä kunnansihteerin tehtävistä. Hallintosäännön 41. :ssä todetaan, että viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto ja perustamisen yhteydessä valtuusto päättää myös sovellettavasta palkkaryhmästä. Viran kelpoisuusvaatimuksista päätetään viran perustamisen yhteydessä, ellei niistä ole päätetty esim. lainsäädännössä. Kunnanjohtajan tehtäväkuvauksen hyväksyy hallitus ja kunnansihteerin tehtäväkuvauksen kunnanjohtaja. Kunnanhallitus päätti 147. :ssä esittää valtuustolle hallintosäännön muuttamista mm. hallinto-osaston virkajärjestelyjen takia. Samassa yhteydessä hallitus esitti mahdollisuutta valmistelutoimenpiteiden käynnistämiseen ennen sääntötarkistusten voimaantuloa. Ehdotus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se perustaa kunnansihteerin viran lukien, ja päättää, että kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja lisäksi vaaditaan riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallinnon ja -talouden tehtäviin ja myös käytännön kokemusta. Kunnansihteeri kuuluu johtoryhmään ja toimii hallinto-osaston päällikkönä ja kunnanjohtajan sijaisena hallintosäännön mukaisesti. Hän vastaa tietoja henkilöstöhallinnosta, ja tehtäviin kuuluu mm. kunnan hallinnon ja talouden kehittäminen ja tiedottaminen sekä hallituksen ja valtuuston käsiteltäviin asioihin liittyvä valmistelu ja päätösten täytäntöönpano sekä sihteerintehtävät.

15 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Palkkaus määritellään kokonaispalkkauksena Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen ja totesi samalla, että nykyinen hallintosihteerin virka lakkautetaan sen jälkeen kun se vapautuu., 21 Valtuutettu Pentti Reponiemi viittasi kunnan taloudelliseen tilanteeseen ja teki kannatuksetta jääneen esityksen asian käsittelyn siirtämisestä. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

16 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 7 Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 tarkistamisesta päättäminen Kunnanhallitus , 131 Pertti Saastamoinen on ostanut seurakunnalta tilan Mäntylä RN:o 13:29, joka kuuluu Keskustan asemakaavan kortteliin 118 ja on osoitettu julkisten lähipalveluiden alueeksi (YL II, tehokkuus 0,3). Saastamoinen on kirjeellään (dnro 196/4.11.) esittänyt alueen muuttamista omakotitalon rakennuspaikaksi. Hän esitti kirjeellään (dnro 128/24.8.) kaavasta poikkeamista omakotitalon rakentamisen mahdollistamiseksi, mutta poikkeamismenettely raukesi. Kunta omistaa samassa korttelissa sijaitsevat Tippalan ja Mäntykummun tilat, ja tekninen lautakunta on esittänyt, että koko korttelin ajantasaisuus tutkitaan. Teknisen osaston päällikön toimittamasta aluerajauskartasta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Valtuusto päätti , että Keskustan asemakaavan tarkistaminen ja mahdollinen laajentaminen otetaan valmisteluun ja että valmistelun lähtökohtia tarkastellaan myös kaavan ajanmukaisuuden kannalta. Valmistelun yhteydessä selvitetään myös kuntakeskuksen asemakaavojen yhdistäminen ja kaavan laajentaminen mm. Autiontien ja Oostatien alueelle. Valmistelu on edennyt pohjakarttavaiheeseen. Palvelutalon rakentamisen mahdollistamiseksi Ojustien eteläpuolelle on valmisteltu kaavamuutos, ja se odottaa valtuustokäsittelyä. Kunnalle on toimitettu useita esityksiä asemakaavan tarkistamisesta. Kunnanhallitus päätti hyväksyä kortteleiden 116 ja 118 ja edelleen kortteleiden 117 ja 118 väliin merkityn kadun nimeksi Matintie. Lainsäädäntö ja kunnan johtosäännöt Asemakaava tulee laatia ja pitää ajan tasalla sitä mukaan kuin kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi (voimassa yli 13 vuotta). Jos kaava arvioinnissa todetaan vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen kaavan muuttamista. Jos kaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 12 a. Kunnassa ei ole määritelty periaatteita, joiden mukaan kaavan laatimis- ja käsittelykustannuksia peritään. Kunnanhallitus toimii kunnan kaavoitusviranomaisena.

17 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus selvittää ensin mahdollisuudet kaavoituksesta aiheutuvien kustannusten perimiseen ja neuvottelee kaavan tarkistamisesta seurakunnan edustajien kanssa. Teknisen osaston päällikkö Mauri Kivelä oli selostusvaiheen ajan paikalla. Hän selosti kuntakeskuksen pohjakartoitustilannetta ja koko alueen kaavatarkastelun valmistelua. Hallitus keskusteli myös muista vuosien varrella tehdyistä kaava-aloitteista ja kaavan laatimisesta ja yhdyskuntarakentamisesta perittävien kustannusten korvaamismenettelyn valmistelusta ja päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus , 151 Tekniseltä osastolta on saatu kartta, johon on sisällytetty myös kortteli 117, ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjoukset kaavamuutoksen laatimisesta. Korttelin 118 muutoksen kokonaishinta on euroa ja kortteleiden 117 ja 118 muutoksen euroa. Erikseen sovitaan mm. erillisselvityksistä, havainnekuvista, pohjakartan muokkauksesta, neuvotteluista ja esittelyistä sekä työ- ja matkakustannuksista. Tarjoushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Korttelien 117 ja 118 aluerajauskartta on toimitettu sähköpostitse hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedoksi ja päättää kaavoitustyöstä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa alueidenkäytön ohjauksen kuntavastaavana toimivan ylitarkastaja Ruusa Degermanin kanssa 3.6. käytävän neuvottelun jälkeen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää käynnistää Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 tarkistamisen valmistelun. Rakennuspaikkojen suunnittelemiseen kunnan vuonna 1993 ostamalle maa-alueelle ryhdytään pikaisesti ja muut asemakaavan tarkistusesitykset selvitetään myöhemmin.

18 Muonion kunta Esityslista/ 2/ , 22 Esityslistan ohessa toimitetaan kopio korttelien 117 ja 118 aluerajauskartasta. Teknisen osaston päällikkö selosti 3.6. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuntavastaavan kanssa käytyä neuvottelua kuntakeskuksen kaavoituksen etenemislinjauksista. Kokouksessa keskusteltiin myös kunnan rakennustonttien tarjonnan riittävyydestä. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

19 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 8 Keskustan asemakaavan muutoksen hyväksyminen (Ojustien eteläpuoli) Kunnanhallitus , 7 Kunta on ostanut Ojustien eteläpuolelta 0,40 ha:n suuruisen maa-alueen palvelutalohanketta varten. Koska alue kuuluu Keskustan asemakaavassa osoitettuun maa- ja metsätalousalueeseen (M), kunnanvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan tarkistamisen palvelutalon rakentamisen mahdollistamiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n. Määräalasta on muodostettu tila Kunta-Peltopalo RN:o 15:99, ja se on pääosin rakentamatonta niittyä. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa palvelutalon rakentaminen ja tarkistaa kulkuyhteyksiä. Alueella ei ole yleiskaavaa, joten yleiskaavan sisältövaatimukset otetaan valmistelussa soveltuvin osin huomioon. Vanhentuneen pohjakartan (1968) takia kaavamuutoksen pohjana käytetään peruskarttaa, johon on lisätty ajantasaiset kiinteistötiedot. Voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten rakentamiseen (Y) osoitettua korttelia 37 laajennetaan länteen ja jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue tarkistetaan rakennetun pyörätien mukaiseksi. Kahdelle eri tilalle sijoittuva suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa taajama- ja keskustatoimintojen alueeseen, eikä sillä tai lähialueilla tunneta luonnonsuojelu- tai kulttuuriympäristökohteita eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaava-alueen pinta-ala on 0,36 ha ja tehokkuusluku 0,30. Kaavamuutoksella kortteliin 37 muodostuu tontti nro 2, jonka pinta-ala on 0,3314 ha, ja kaava mahdollistaa yksikerroksisen palvelutalon rakentamisen (rakennusoikeus 994,2 k-m 2 ). Osa Kunta-Peltopalon tilasta on merkitty katualueeksi, ja pyörätie sijoittuu kiinteistölle Leveämaa RN:o 178:54. Keskustan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto pidettiin nähtävänä ja mahdolliset lausunnot pyydettiin toimittamaan marraskuun loppuun mennessä. Kunnalle ei toimitettu yhtään mielipidettä; lausuntoja toimitettiin kaksi. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan , että kaavamuutos voidaan tulkita vaikutukseltaan vähäiseksi ja muutosehdotus tulee pitää nähtävänä vähintään 14 päivän ajan; muuta huomautettavaa ei tässä vaiheessa ole. Lapin liitto toteaa kaavamuutoksen toteuttavan maakunnan suunnittelun ja maakuntakaavan tavoitteita. Kaavan laatijalta on saatu tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja päivätty kaavaehdotus.

20 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Lainsäädäntö ja kunnan säännöt Maankäyttö- ja rakennuslain 20. :n mukaan kunnan tulee huolehtia alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan ja sillä tulee olla käytettävissään riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Lain 51. edellyttää, että asemakaava laaditaan ja pidetään ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Viranomaisten on suunnittelussaan otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 7. luku sisältää säädökset mm. asemakaavan laatimisesta, sisällöstä, esitystavasta, kaavamääräyksistä ja oikeusvaikutuksista sekä ajanmukaisuuden arvioinnista ja 8. luku kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta. Laissa korostetaan kansalaisten todellisia mahdollisuuksia kaavoituksen valmisteluun osallistumiseen ja edellytetään viranomaisneuvottelujen järjestämistä. Kaavan hyväksyy valtuusto. Kaavaehdotuksen nähtävänäpidosta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 65. :ssä ja asetuksen 27. :ssä. Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotus tulee asettaa nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi, ja nähtävillepanosta tulee ilmoittaa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen. Lausuntojen pyytämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28. :ssä. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus toimii kunnan kaavoitusviranomaisena. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy Keskustan asemakaavan muutosehdotuksen ja sen nähtäville asettamisen. Ehdotus pidetään nähtävänä vähintään 30 päivän ajan ja lausunnot pyydetään samoilta tahoilta kuin valmisteluvaiheessakin. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Kunnanhallitus , 132 Keskustan asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävänä eikä kunnalle toimitettu yhtään muistutusta. Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan 11.3., että kaavalla täydennetään olemassa olevaa yleisten rakennusten korttelia eikä huomautettavaa ole. Lapin liiton lausunnon mukaan kaavamuutosehdotus on maakunnan suunnittelun ja Tunturi-Lapin maakuntakaavan mukainen. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy palvelukeskuksen rakentamista varten laaditun Keskustan asemakaavan muutoksen. Teknisen osaston päällikkö Mauri Kivelä oli selostusvaiheen aikana paikalla. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 23 Kaavakartasta ja -selostuksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

22 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 9 Lainan ottamisesta päättäminen Kunnanhallitus , 157 n hyväksymässä talousarviossa on varauduttu siihen, että kunta ottaa kuluvana vuonna pitkäaikaista lainaa 2 miljoonaa euroa ja käyttää siitä 1,1 miljoonaa muiden lainojen takaisinmaksuun. Laina on nostettu kokonaan, ja pitkäaikaista talousarviolainaa on noin 7,2 miljoonaa euroa. Kunnalla on Kuntarahoitus Oy:n kanssa sopimus kuntatodistusohjelmasta, jota on lähinnä edullisen koron takia käytetty lyhytaikaisena rahoituksena. Hallitus hyväksyi kuntatodistusohjelman korottamisen 2,5 miljoonaan euroon kunnan maksuvalmiuden hoidon ja kassanhallinnan joustavuuden parantamiseksi. Tällä hetkellä ohjelmasta on käytetty 2 miljoonaa. Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista (periaatteet 14/ ) Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan pitkäaikaista lainaa miljoona euroa. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 24 Kunnanjohtaja ilmoitti, että kyse on lähinnä tuleviin maksuihin varautumisesta tilanteissa, joissa tulokertymä ei riitä. Useissa puheenvuoroissa lisävelanottoon suhtauduttiin kriittisesti ja vaadittiin linjamuutoksia ja pikaisia talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Maksuvalmiudesta tulee kuitenkin huolehtia nykyisten toimintojen mahdollistamiseksi. Elokuulle suunniteltu valtuuston suunnittelu- ja talousseminaari ja siihen osallistuminen olivat keskustelussa esillä. Tapio Pieskä esitti, että lisälainavaltuus käsitellään vasta sen jälkeen, kun tarkastuslautakunnan talouden tasapainottamiseksi edellyttämistä toimenpiteistä on huolehdittu, ja Juha Niemelä esitti, että lainanottovaltuudesta päätetään vasta seminaarin jälkeen. Esitykset eivät saaneet suoraa kannatusta. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen. Hallituksella on oikeus käyttää lainanottovaltuutta vain äärimmäisessä tilanteessa.

23 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 10 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsitteleminen Tarkastuslautakunta , 16 Kuntalain 71 :n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava kunnanvaltuuston päätettävät tilintarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on arviointikertomuksessaan arvioitava, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Arviointikertomus on laadittu käytettävissä olevien tietojen perusteella, johon on lautakunnan jäsenillä mahdollisuus lausua havaitsemansa arviot. Arviointikertomus allekirjoitetaan kokouksessa ja saatetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen kanssa. Keskusteltiin arviointikertomuksesta. Kertomuksessa on otettu huomioon seuraavat esteellisyydet: Yleishallinnon ja teknisen toimen arviointiin ei osallistunut Juha Särkijärvi, sosiaalitoimen arviointiin ei osallistunut Teuvo Tolvanen eikä sivistystoimen arviointiin osallistunut Tarja Salo. Arviointikertomus allekirjoitettiin kokouksessa ja saatetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen kanssa. Tarkastuslautakunta edellyttää kunnanvaltuustoa pyytämään kunnanhallitukselta mennessä toimenpiteet hallinnon ongelmien ja talouskurin parantamiseksi, sekä teknisen toimen osalta kiinteistöjen ja maaalueiden myynnin edistämiseksi ja vesihuoltolaitoksen taloustilanteen parantamiseksi sekä saattamaan ne valtuuston käsittelyyn lokakuun aikana., 25 Kunnan taloudesta säädetään kuntalain 8. luvussa ja hallinnon ja talouden tarkastuksesta 9. luvussa. n on talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksyttävä kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (65 ), hallituksen esitettävä toimintakertomuksessa selvitys niiden toteutumisesta (69 ) ja tarkastuslautakunnan arvioitava toteutumista (71 ). Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota siihen, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet. Arviointi edellyttää, että valtuusto on talousarviossa tai -suunnitelmassa esittänyt selvityksen tavoitteiden toteutumisesta ja hallitus esittänyt selvityksen toimintakertomuksessa.

24 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Heinäkuun 2012 alusta voimaan tulleiden kuntalain muutosten tavoitteena on turvata kunnan päätöksentekijöille nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot kunnan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Toimintakertomuksessa tulee antaa todennäköisestä tulevasta kehityksestä arvio, joka on eräänlainen tilinpäätökseen ja ennakoitavissa oleviin tulevaisuudennäkymiin perustuva tulkinta kunnan taloudellisesta tilanteesta, ja tilinpäätöksen tulee antaa riittävät tiedot myös rahoituksesta. Kuntajaoston ohjeistus mahdollisimman nopeasti toteutettavista poistoista parantaa päätöksentekijöiden mahdollisuuksia arvioida realistiselta pohjalta kunnan toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudelta 2013 tehtävään tilinpäätökseen. Lakiin on sisällytetty säännökset myös kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tarkistaa, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tuli järjestää kuluvan vuoden alusta uusien säännösten mukaiseksi. Tarkastuslautakunnan keskeinen arviointikohde on hallitus, jonka tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, ja lautakunnan tulee ottaa kantaa hallituksen selvitykseen tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arviointikertomuksessa arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Valtuuston hyväksymän kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnan tuli kattaa taseessa oleva alijäämä vuoden 2013 loppuun mennessä ja kunnan velkamäärä sai olla enintään noin euroa asukasta kohden. Tilinpäätöksen liitteenä olevan toimintakertomuksen kohta 7 sisältää hallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamis- ja alijäämän kattamistoimenpiteistä. Siinä todetaan, että tilikauden alijäämä, euroa, siirretään edellisten tilikausien alijäämien tilille (vuoden 2013 lopussa euroa). Heikentyneen taloustilanteen takia hallituksen tulee laatia viimeistään seuraavan talousarvion yhteydessä uusi toimenpideohjelma taseessa olevien alijäämien kattamiseksi. Tarkastuksen painopistealueita olivat hallinto ja tekninen toimi. Tarkastuslautakunta viittaa arviointikertomuksessaan sisäisen valvonnan ohjeistuksen puuttumiseen, yhä kasvavaan alijäämään ja vesihuoltolaitoksen tilanteen ratkaisemiseen sekä kiinteistöjen arviointiin ja myymiseen. Lautakunta pyytää valtuustolta pikaisia toimenpiteitä kunnan taloussyöksyn katkaisemiseksi ja hallinnon ongelmien ratkaisemiseksi.

25 Muonion kunta Esityslista/ 2/ Arviointikertomuksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Anne-Mari Keimiöniemi selosti esille tulleita hallinnon ja taloudenhoidon puutteita, arviointikertomuksen sisältöä ja lautakunnan päätöstä. Hän viittasi mm. kokonaisvaltaiseen tarkasteluun talouden tasapainottamisessa, talousarviokuriin, kiinteistöjen tasearvon määrittelemiseen, kiinteistöjen myymisen selvittämiseen, vesihuoltolaitoksen toimintaan ja valtuuston kokousten määrään. Kokouksessa keskusteltiin mm. yhteistyöstä, henkilöstöstä, kunnan omistamien maa-alueiden kaavoittamisesta, vuosittaisesta vuokrien tarkistamisesta, ammatti- ja lukiokoulutuksesta ja toimenpiteistä, joilla parannetaan työllisyyttä ja saadaan uusia asukkaita. Yleisesti todettiin, että kiinteistöjen myynti tai käyttötarkoituksen muutos täytyy selvittää ja toteuttaa harkiten ja hallitusti. Puheenvuoroissa perättiin myös elokuulle suunnitellun valtuustoseminaarin valmistelua ja luottamushenkilöiden osallistumista seminaariin. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

26 Muonion kunta Esityslista/ 2/ asia 11 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus , 106 Lainsäädäntö Kunnan taloudesta säädetään kuntalain 8. luvussa (65 70 ). Kunnanhallituksen tulee laatia tilikaudelta (kalenterivuodelta) tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastuksen jälkeen saattaa se kesäkuun loppuun mennessä valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tuloslaskelmaan otetaan toiminnalliset menot ja tulot sekä investointien jaksottamiseksi tehtävät käyttöomaisuuden poistot ja mahdolliset arvonalennukset menoina. Laskelma antaa kolme talouden tunnuslukua: toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen (yli- tai alijäämän). Toimintakate saadaan, kun toimintatuloista vähennetään toimintakulut, ja vuosikate, kun toimintakatelukuun lisätään esim. verotulot ja rahoituskulujen netto. Perusoletuksena on, että jos vuosikate on tilikauden tulosta laskettaessa siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tarvittaessa taloussuunnitelman yhteydessä hyväksytään toimenpideohjelma, jolla alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (kuntalain 65 ). Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai siirtää muuhun vapaaseen pääomaan. Alijäämä katetaan ensisijaisesti tilikauden ylijäämällä ja taloussuunnitelmavuosien ylijäämillä ja toissijaisesti rahastopääomalla ja peruspääomalla. Koska toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, sen sisällön painopiste on kunnan taloutta koskevissa tiedoissa. Valtion viranomaisten tarvitsemien tietojen lisäksi kunnan asukkaille ja sidosryhmille on annettava selkeä kuva toiminnan ja talouden kehityksestä. Lautakunnat voivat kuitenkin antaa tilikauden toiminnastaan kertomuksia, jotka eivät kuulu tilinpäätökseen sisällytettävään toimintakertomukseen, mutta ne voivat kuitenkin olla valtuuston

27 Muonion kunta Esityslista/ 2/ käytettävissä tilinpäätöstä käsiteltäessä. Kunta voi laatia toimintakertomuksen lisäksi myös vuosikertomuksen. Koska muu tilinpäätösaineisto esitetään nimikkein ja numeroin, toimintakertomuksessa käytetään pääasiassa sanallista ilmaisutapaa. Kunnan talouden sisäisen ohjauksen säännöstöä on uudistettu voimaan tulleella kuntalain muutoksella, jota on selostettu Suomen Kuntaliiton yleiskirjeessä nro 15/ Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudelta 2013 tehtävään tilinpäätökseen. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista mahdollisimman pian, jotta tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi ehditään laatia niin, että ne voidaan toimeenpanna kuluvan vuoden aikana. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tarkistaa, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja tilivelvolliset Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus vastaavat tilinpäätöksestä ja myös tilinpäätöksen osana olevan toimintakertomuksen antamisesta. Hallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen, ja tilivelvollisia ovat toimielimen jäsenet (eivät valtuutetut) ja johtavat viranhaltijat. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta, mutta mahdollisen tilivelvollisten luettelon hyväksymisestä päättää valtuusto tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Talouden tasapainottamissuunnitelma ( 2013) Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista, ja sisäasiainministeriön asettamalta arviointiryhmältä saatiin kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 9. :n mukainen selvitys ja ehdotus palveluiden turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Arviointiryhmä ehdotti, että kunta toteuttaa kuntalain 65. :n mukaisen talouden tervehdyttämisohjelman, joka sisällytetään talousarvioon ja siihen liittyvään taloussuunnitelmaan. Suunnittelukaudella tilikausien yhteenlasketun tuloksen tuli olla vähintään 2,8 miljoonaa euroa ja taseeseen kertynyt alijäämä katettuna viimeistään vuoden 2013

28 Muonion kunta Esityslista/ 2/ lopussa. Lainakannan tulee olla alle vuoden 2006 tason suunnittelukauden lopussa. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ei ole pysytty vaan alijäämää on kertynyt yli 1,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 tilinpäätös Talousarvion käyttötalousmenojen nettototeutuma on 101,8 % (brutto 101,85 %) ja investointimenojen 68,8 % (brutto 70,3 %). Käyttötalouden ylitykset ovat noin ja investointien euroa, joten talousarvion hyväksymisen jälkeisillä muutoksilla käyttötalouden toimintakulut kasvoivat 6,8 %. Valtuuston hyväksymistä määrärahaylityksistä merkittävimmät ovat yleishallinnossa ,06 euroa vanhustyössä ja kotipalveluissa ,37 perusopetuksessa ,07 toisen asteen koulutuksessa ,27 kiinteistönhoidossa ,46 vesihuoltolaitoksen toiminnassa ,42. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen saadun tiedon mukaan erikoissairaanhoidon vuoden 2013 maksuosuus on euroa tilinpäätökseen kirjattua suurempi. Talousarviomäärärahoissa rakennus- ja kunnostustöiden viime vuosien pääpaino on ollut kolmen rivitalon ja terveyskeskuskiinteistön peruskorjauksessa ja vesihuollon rakentamisessa. Viime vuoden merkittävin hanke, Rivitalo Tokan peruskorjaus, ei ehtinyt valmistua viime vuoden puolella. Vesihuoltolaitoksen poistot ovat vajaat euroa ja alijäämä noin euroa. Teknisen osaston antaman selvityksen 2.4. mukaan vesihuoltolaitoksen tulot ovat toteutuneet euroa arvioitua paremmin ja menot ylittyneet eurolla (36 %). Ylitykset aiheutuivat mm. Hirsilaitavaaran vedenottamon imuputkiston rikkoutumisesta, vesilinjojen korjaamisesta, huoltokustannuksista ja arvioitua suuremmista sähkömenoista. Ylitystä on aiheuttanut myös Lompolonvuoman runkolinjan rakentaminen. Vapaaehtoisessa velkasaneerauksessa olevien vuokratalojen vuokra-aste on varsin hyvä, joten kunnan rahoitusavustusta ei ole tarvittu. Tilikauden tulos muodostuu, kun vuosikatteesta vähennetään käyttöomaisuuden poistot. Jos vuosikate ylittää poistojen määrän, kunnan taloutta pidetään ylijäämäisenä ja alijäämäisenä, jos poistojen määrä on vuosikatetta suurempi. Tilikauden 2013 toimintakate on , vuosikate , tulos ja alijäämä euroa. Talousarviota valmisteltaessa varauduttiin noin euron suuruiseen ylijäämään, mutta myöhemmät muutokset lisäsivät menomäärärahoja hieman yli eurolla ja myös ylitykset olivat merkittävät. Käyttöomaisuuden poistot ovat vajaat ja

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015 Kunnanhallituksen kokous 32 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 33 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 34 Eräiden virkojen ja toimien täyttölupa 35 Muut Muonion kunta Esityslista/ 3/2015

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kunnanhallituksen kokous 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Muonion kunta Esityslista/ 6/2014 168 Kunnanhallituksen kokous Aika ti klo 18.00 19.15 Paikka kunnantalo,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.20 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) 19.1.2015. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) 19.1.2015. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.45 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10) Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti 8.9.2015 klo 16.30 19.15 Paikka teknisen toimiston neuvottelutila Läsnäolijat Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 69 Kokousaika 6.5.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 39 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 10 11 12 13 14 Liite 2 15 16 17 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot