Käyttäjän paikka Lattianhoitokonetta käytetään sen takaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän paikka Lattianhoitokonetta käytetään sen takaa."

Transkriptio

1 FloorMac

2 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöä!. Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu konetta käyttävälle henkilökunnalle. Tutustu näihin ohjeisiin ja suosituksiin ennen koneen kokoamista, käyttöä ja huoltoa. Näin osaat käyttää konetta oikein ja tehokkaasti. Kunnossapito- ja huolto-ohjeita noudattamalla varmistat oman turvallisuutesi ja koneen arvon säilymisen. Valmistaja ei ole vastuussa koneen epäasianmukaisesta käytöstä johtuvista henkilövammoista tai omaisuusvahingoista. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti! Sisältö Turvallisuusohjeet, yleishuomautukset 2 Osat 3 Tekniset tiedot 3 Käyttöönotto/käyttö 4 FloorMac-koneen käyttökohteet, puhdistus 4 Kiillotus, tärkeitä huomautuksia 4 Huolto, kunnossapito-ohjeet, säilytys 4 Ympäristönsuojelu 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 5 Turvallisuusohjeet FloorMac-lattianhoitokonetta saavat käyttää vain käyttökoulutuksen saaneet ja käyttöön valtuutetut henkilöt. Konetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä (mukaan lukien lapset). Tällaiset henkilöt saavat käyttää konetta vain heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai saatuaan tällaiselta henkilöltä opastusta koneen käytössä. FloorMac-lattianhoitokone ei sovi sellaisten pintojen puhdistukseen, joilla on terveydelle haitallista pölyä tai nestettä. Älä käytä konetta portaissa. Älä kuljeta konetta sähköjohtojen yli. Sähköiskuvaara! Kun AS 05 -laitetta käytetään PowerDisc HS:n kanssa, lattian tulee olla kuiva. Yleishuomautuksia FloorMac-lattianhoitokonetta käytettäessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia määräyksiä. Käyttöohjeiden ja käyttömaan onnettomuuksia ehkäisevien säädösten lisäksi on tärkeää noudattaa myös yleisiä turvallisuutta ja asianmukaisia työkäytäntöjä koskevia ohjeita. Turvallisuuden vaarantavia käytäntöjä ei saa käyttää. Koneen käyttö yleisillä teillä ja kaduilla on kielletty. Asianmukainen käyttö Kone on tarkoitettu käytettäväksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälöissä, toimistoissa ja vuokrausyrityksissä. Kaikki lattianhoitokoneet on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan rakennusten sisätiloissa. Muunlainen käyttö on epäasianmukaista. Valmistaja ei ota vastuuta tällaisesta käytöstä johtuvista vahingoista, vaan vastuu on yksin käyttäjän. Asianmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan suosittelemien käyttö-, kunnossapito- ja huolto-olojen varmistaminen. Koneen käytössä on noudatettava onnettomuuksien ehkäisyyn tarkoitettuja säädöksiä sekä yleisiä turvallisuus- ja työskentelykäytäntöjä. Jos koneeseen tehdään valtuuttamattomia muutoksia, valmistaja ei ole vastuussa seuranneista vaurioista. Lattiapintojen sopivuus tällaiselle puhdistusmenetelmälle tulee testata ennen koneen käyttöä. Ota huomioon esimerkiksi urheilusaleissa käytettävien piste-elastisten lattioiden kompressioalue. Valmistaja ei ota vastuuta koneen tai lattian vaurioitumisesta vääränlaisten harjojen tai puhdistusaineiden käytön vuoksi. Tuotetakuu Konetta saa käyttää vain sen nimenomaiseen käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on vastuussa koneen käyttämisestä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta tällaisesta käytöstä. Mahdolliset vaaratilanteet Harjayksikkö on sammutettava välittömästi koneen ollessa paikallaan, jotta lattiapinta ei vahingoitu. Kun konetta kuljetetaan hissillä, hissin käyttöja turvaohjeita etenkin enimmäiskuormitusta koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Käyttäjän paikka Lattianhoitokonetta käytetään sen takaa. Hyväksytty huoltohenkilökunta Lattianhoitokonetta saavat kunnostaa ja huoltaa vain ammatillisesti ja lainsäädännöllisesti sopivat henkilöt. Puhdistusaineet Puhdistus- ja hoitotuotteita käytettäessä on huomioitava valmistajan varoitukset ja käytettävä suojalaseja ja -vaatteita. Käytä koneessa vain vähän vaahtoavaa, palamatonta puhdistusainetta, joka ei sisällä terveydelle vaarallisia aineosia. Tulenarkojen, myrkyllisten, terveydelle vaarallisten, syövyttävien tai ärsyttävien aineiden käyttö on vaarallista. Käyttöönotto Koneen toimittaa ja sen käsittelyyn, huoltoon, käyttöönottoon sekä turvallisuuskäytäntöihin koskevan opastuksen antaa yleensä valtuutettu asiantuntija. Mikäli näin ei ole, koneen omistava yritys vastaa laitteen käyttäjien ohjeistuksesta.

3 Lattianhoitokoneen osat. 1. Puhdistusaineen annostelunuppi 2. Kahvan suojus, etu ja taka 3. Lukituspainike, sininen 4. Puhdistusainepullo, punainen 5. Pulloteline ja pikaliitin 6. Liitäntäletku, pullon paineventtiili 7. Paineventtiili 8. Kansi, harmaa 9. Poistoletkun liitoskappaleet 10. Liitäntäjohto, 7,5 m 11. Varsi 12. Johdon koukku 13. Koneen virtakytkin 14. Kansi 15. Kiertonivel 16. Törmäyssuojalista, harmaa Vakiovarusteet 17. Vetoalusta 18. Mikrokuitulaikka, ø 33 cm Lisävarusteet 19. Pesuharja, osanro Kiillotuslaikka, valkoinen, ø 33 cm, osanro , 5 kpl 21. Puhdistuslaikka, punainen, ø 33 cm, osanro , 5 kpl 22. Matonpuhdistuslaikka, osanro Puhdistustuotteet Lattianpuhdistusaine, 1 l Osanro Parketinpuhdistusaine, 0,5 l Osanro Tekniset tiedot Jännite Harjan moottorin teho Työskentelyleveys Työskentelykorkeus Johdon pituus Paino Värähtelynopeus Värähtelynkestävyyskahva Melutaso FloorMac 230 V 290 W 33 cm 25 cm 7,5 m 13 kg kierrosta/min < 2,5m/S2 63,5 db(a)

4 1. Käyttöönotto/käyttö Muista, että sähköverkon jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. 1.1 FloorMac-koneen käyttökohteet Kovat lattiat ja portaikot, öljytyt tai vahatut parketit, muovi- ja PVC-lattiat, linoleumi, keraamiset laatat, klinkkerit, tiilet, luonnonkivet ja betonikivet, magnesiittiyhdisteet jne. 1.2 Puhdistaminen Täytä puhdistusainepullo (4) lattianpuhdistusaineella ja vedellä (suhde 1:10) ja vedä lukituspainiketta (3) ylöspäin. Aseta vetoalusta (17) ja puhdistus- (21) tai mikrokuitulaikka (18) lattiaa vasten ja aseta Cleanfix FloorMac niiden päälle. Paina annostelunuppia (1), kunnes ensimmäiset pisarat puhdistusainepullosta valuvat lattialle. Käynnistä kone sitten virtakytkimestä (13) ja käytä aine välittömästi. Kun lopetat työskentelyn, paina puhdistusainepullon (4) lukituspainiketta (3) alaspäin. Irrota Cleanfix FloorMacin vetoalusta ja laikka, jotta kone ei jää seisomaan puhdistus-, kiillotus- tai mikrokuitulaikan päälle. 1.3 Kiillottaminen Suihkuta pintaan Clean & Polish -suihketta ja kiillota pinta Cleanfx FloorMac -laitteen kiillotuslaikalla. Kun lopetat työskentelyn, irrota Cleanfix FloorMacin vetoalusta ja kiillotuslaikka, jotta kone ei jää seisomaan kiillotuslaikan päälle. 2. Tärkeitä huomautuksia Noudata ohjeita huolellisesti koneen vaurioitumisen välttämiseksi. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä liitäntäjohdosta. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita. Älä koskaan jätä konetta seisomaan kiillotus-, puhdistus- tai mikrokuitulaikan päälle käytön jälkeen. Laikat painuvat kasaan koneen painon kohdistuessa vain toiselle puolelle, minkä jälkeen työskentely on epätasaista. Tällöin laikka on vaihdettava. 3. Huolto Jos kone tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan. Näin saat huoltopalvelut nopeasti ja ammattimaisesti. Huom. Kone on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tasaisilla pinnoilla, joiden kaltevuus on enintään 2 astetta. Huom. Konetta ei saa käyttää yleisillä teillä ja kaduilla. 4. Kunnossapito-ohjeet Seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Kone on sammutettava ja liitäntäjohto irrotettava pistorasiasta ennen koneen puhdistamista, kunnossapitoa, osien vaihtamista tai siirtymistä toiseen toimintoon. Konetta ei saa kuljettaa liitäntäjohdon yli, jotta se ei vaurioidu. Varo lisäksi johdon joutumista puristuksiin ja sen liiallista kiristymistä. Liitäntäjohto on tarkistettava säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta. Konetta ei saa käyttää, jos liitäntäjohdossa havaitaan puutteita. Liitäntäjohtoa käsiteltäessä tai vaihdettaessa on ehdottomasti noudatettava valmistajan ohjeita. Liitäntäjohdon liitäntöjä vaihdettaessa johdon roiskesuojauksen ja mekaanisen kestävyyden on säilyttävä ennallaan. Kun konetta kuljetetaan hississä, koneen kahva/varsi on nostettava pystyasentoon, jotta se ei jää kiinni hissin seinämiin. Koneessa ei saa käyttää sellaisia suihkeita tai puhdistusaineita, jotka eivät sovellu koneen käyttötarkoitukseen. Älä koskaan käytä tulenarkoja, myrkyllisiä, terveydelle haitallisia, syövyttäviä tai ärsyttäviä aineita. Korjaavia toimenpiteitä, mukaan lukien suihkutusletkujen liittämisen, saa suorittaa vain hyväksytyn huoltopisteen edustaja tai muu pätevä henkilö, joka tuntee kaikki asianmukaiset turvallisuusohjeet. 5. Säilytys Kun konetta ei käytetä, sitä tulee säilyttää kuivassa tilassa, jonka lämpötila ei koskaan laske alle 0 C:n. Lopuksi Tekniset muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia ilmoitettuihin tietoihin.. 2. Tärkeitä huomautuksia Laikka ja vetoalusta voidaan irrottaa laitteesta helposti nostamalla konetta. Huom. Paina puhdistusaineen annostelunuppia kerran lyhyesti ja käytä puhdistusaine yhdellä kerralla kokonaan. Suuri nestemäärä saattaa tunkeutua lattiapinnoitteen läpi ja aiheuttaa korjauskelvottomia vaurioita.

5 Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaali voidaan kierrättää. Älä heitä pakkausmateriaalia kotitalousjätteen sekaan, vaan toimita se kierrätettäväksi. Käytöstä poistetuissa koneissa on arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää. Akkuja, öljyä ja muita vastaavia tuotteita ei saa joutua ympäristöön. Hävitä käytöstä poistetut koneet asianmukaisen jätteenkeräysjärjestelmän mukaisesti.

6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Me, Cleanfix Reinigungssysteme AG Stettenstrasse 15, CH-9247 Henau, Switzerland vakuutamme, että tuotteemme lattianhoitokone FloorMac, jonka sarjanumero on 8510 ja siitä eteenpäin (nimi, tyyppi, sarjanumero) ja jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien tai muiden normien vaatimukset: Turvallisuus SFS-EN : A1: A11: A12: 2006 SFS-EN : 2003 Sähkömagneettinen yhteensopivuus SFS-EN : A1: A2: 2002 SFS-EN : A1: 2001 SFS-EN : korjaus: A2: 2005 SFS-EN : A1: A2: 2005 SFS-EN : 2001 Sähkömagneettiset kentät SFS-EN 50366: A1: 2006 SFS-EN 62233: 2006 (standardin nimi ja/tai numero ja voimaantulopäivämäärä) sekä seuraavien direktiivien vaatimukset: 2006/95/EY, 2006/42/EY, 2004/108/EY. Henau Roland Flück Kehitysjohtaja Cleanfix Reinigungssysteme AG Stettenstrasse 15 CH-9247 Henau, Switzerland Puhelin: Faksi KiiltoClean Oy:n keskushuolto puh /2014/TL/JM

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely Taloyhtiön tämänhetkinen kunto Erittäin huono = Korjaustoimenpiteet olisi jo pitänyt tehdä. Korjaustyön viivästyminen on saattanut lisätä tulevia korjauskustannuksia.

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden talous- ja korjauskysely

Asunto-osakeyhtiöiden talous- ja korjauskysely Asunto-osakeyhtiöiden talous- ja korjauskysely 5 Taloyhtiön tämänhetkinen kunto Erittäin huono = Korjaustoimenpiteet olisi jo pitänyt tehdä. Korjaustyön viivästyminen on saattanut lisätä tulevia korjauskustannuksia.

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

AsOy Rappu PL 323 40101 JYVÄSKYLÄ. Kiinteistön Kuntoarvio + PTS RAPORTTI

AsOy Rappu PL 323 40101 JYVÄSKYLÄ. Kiinteistön Kuntoarvio + PTS RAPORTTI Kiinteistön Kuntoarvio + PTS JOHDANTO Tämä kuntoarvioraportti on tulostettu Rappu.net järjestelmästä. Kuntoarvioraportin sisältö on Asuinkiinteistön kuntoarvio, KH 90-00490 suoritusohjeen mukainen. Raportissa

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Heka Maunula / Maunulantie 19 Selvitys luonnossuunnitelmien sisällöstä

Heka Maunula / Maunulantie 19 Selvitys luonnossuunnitelmien sisällöstä Heka Maunula / Maunulantie 9 Selvitys luonnossuunnitelmien sisällöstä KOHTEEN MÄÄRITTELY kaupunki: Helsinki kaupunginosa : 28 Maunula kortteli 2824 tontti: tontin pinta-ala 2 447,0 m2 rakennusoikeus 3

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Kuntoarvio. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Julkisten palvelurakennusten kunto ja korjaaminen

Julkisten palvelurakennusten kunto ja korjaaminen Julkisten palvelurakennusten kunto ja korjaaminen Voitte käyttää tätä lomaketta apuna ennen vastaamista internet-lomakkeelle. Lomake kannattaa selailla läpi kokonaiskuvan saamiseksi. Voitte halutessanne

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot

Omakylä Espoo Saunalahti. Asunto Oy Espoon Salajalava I. Alustava Rakennustapaselostus

Omakylä Espoo Saunalahti. Asunto Oy Espoon Salajalava I. Alustava Rakennustapaselostus Sivu 1 / 7 Omakylä Espoo Saunalahti Asunto Oy Espoon Salajalava I Alustava Rakennustapaselostus 2.4.2013 Sivu 2 / 7 YLEISTÄ KOHTEESTA Yleistä Asunto Oy Espoon Salajalava I (myöhemmin yhtiö) koostuu kahdeksasta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Maksalantie 9 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (28) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

HEKA LASSILA LASSINLAAKSO PERUSKORJAUS L2 LUONNOKSET 16.2.2015 HANKESELOSTUS hankenumero 7303019

HEKA LASSILA LASSINLAAKSO PERUSKORJAUS L2 LUONNOKSET 16.2.2015 HANKESELOSTUS hankenumero 7303019 HEKA LASSILA LASSINLAAKSO PERUSKORJAUS L2 LUONNOKSET 16.2.2015 HANKESELOSTUS hankenumero 7303019 HEKA LASSILA LASSINLAAKSO PERUSKORJAUS L2 LUONNOSSUUNNITELMA 16.2.2015 ARKKITEHDIT 1:1 KOHTEEN TIEDOT JA

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Östermalmintie 47 A, 02550 Evitskog 2 1. YHTEENVETO

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Östermalmintie 47 A, 02550 Evitskog 2 1. YHTEENVETO KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ ÖSTERMALMINTIE 47 A 02550 EVITSKOG 6.8.2014 31.8.2015 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1986 valmistunut 1 kerroksinen omakotitalo. Rakennus sijaitsee

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Riitialan koulu Ikaalinen

Riitialan koulu Ikaalinen RS 15 Kuntoarvio Riitialan koulu Ikaalinen Tarkastuspäivä 15.1.2013 RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 6 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Akatemiantie 21. Ennakkomarkkinointiesite. Topeliuksenkatu 1, 00260 Helsinki Puh. (09) 4542 900 Fax (09) 4542 9050

Akatemiantie 21. Ennakkomarkkinointiesite. Topeliuksenkatu 1, 00260 Helsinki Puh. (09) 4542 900 Fax (09) 4542 9050 Akatemiantie 21 02700 Kauniainen i Ennakkomarkkinointiesite www.westhouse.fi Haukilahdenranta 4, 02170 Espoo Puh. (09) 4355 100 Fax (09) 4355 1050 www.westhouse.fi Topeliuksenkatu 1, 00260 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti

Kuntotarkastusraportti 14.3.2014 Espoon kaupunki, Tilakeskus Snettansintie 41 02940 Espoo Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL 4, Jaakonkatu 3, 01621 Vantaa, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 53011 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Kuntoarvioraportti OULUN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 6.9.2004

Kuntoarvioraportti OULUN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 6.9.2004 Kuntoarvioraportti 6110068 OULUN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 6.9.2004 Opetusvirasto 6.9.2004 2 ( 47 ) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...4 1. YHTEENVETO...6 1.1 YLEISTÄ...6 1.2 RAKENNUSTEKNIIKKA...6 1.3 LVIA- TEKNIIKKA...7

Lisätiedot

Lisäksi Asunto Oy Espoon Kisälli omistaa yhdessä Asunto Oy Espoon Kreivin kanssa murtoosin viereisen LPA-tontin.

Lisäksi Asunto Oy Espoon Kisälli omistaa yhdessä Asunto Oy Espoon Kreivin kanssa murtoosin viereisen LPA-tontin. 1 (7) Asunto Oy Espoon Kisälli omistaa 2300 / 4800 osaa Espoon kaupungin 21. kaupunginosan korttelissa 21033 tontista nro 3 (kiinteistötunnus 49-21-33-3) ja hallitsee hallinnanjakosopimuksen perusteella

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO Honkalan koulu Muhos 1 Sisällys: ESIPUHE... 2 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Rakennustekniikka... 3 1.3 Asiakirjatilanne... 3

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot