Asunto Oy Marianlinna Mariankatu Lahti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti"

Transkriptio

1 Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus Asunto Oy Marianlinna Mariankatu Lahti Tilaaja: Asunto Oy Marianlinna Mariankatu Lahti c/o Isännöitsijä Markku Jussila Päijät-Hämeen Kiinteistö-isännöinti Oy Vesijärvenkatu Lahti

2 1 (8) Sisällysluettelo Tilaaja...2 Tilaus...2 Yhteyshenkilö Oulun seudun ammattikorkeakoulussa:...2 Tehtävä Kohde Tausta Tarkastus Havaintoja rakenteista Tutkimukset Betonipeitemittaus Karbonatisoitumissyvyyden määritys Betonin vetolujuudet Betonin kloridipitoisuuden määritys Betoninäytteiden ohuthietulokset Elementtisaumamassan ja parvekelaatan bitumikerroksen pitoisuudet Yhteenveto...7 Liite 1. Tutkitut parvekkeet, näytteiden ottokohdat ja näytenumerot. Liite 2. Betoniterästen mitatut peitepaksuudet ja betonin karbonatisoitumissyvyydet. Liite 3. Rakenteista porattujen koekappaleiden vetolujuudet. Liite 4. Betoninäytteiden happoliukoinen kokonaiskloridipitoisuus. Liite 5. Betoninäytteiden ohuthieanalyysit. Liite 6. Parvekelaatan vesieristysbitumikerroksen ja elementtien välisen saumamassan asbestianalyysitulokset. Liite 7. Parvekelaatan bitumivesieristyskerroksen PAH-analyysin tulokset. Liite 8. Elementtien välisen saumamassan lyijy- ja PCB-analyysitulokset. Liite 9. Valokuvia tarkastuksesta.

3 2 (8) Tilaaja Asunto Oy Marianlinna Mariankatu Lahti c/o Isännöitsijä Markku Jussila Päijät-Hämeen Kiinteistö-isännöinti Oy Vesijärvenkatu Lahti Tilaus Tilaus, Markku Jussila. Yhteyshenkilö Oulun seudun ammattikorkeakoulussa: Lehtori, erikoistutkija Hannu Kääriäinen Kotkantie 1, Oulu Puh Telekopio Tehtävä 1. Kohde 2. Tausta Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus. Asunto Oy Marianlinna, Mariankatu 15, Lahti. Asunto-osakeyhtiössä on pohja- ja ullakkokerroksen lisäksi neljä kerrosta. Rakennusten valmistumisvuosi on Pitkissä julkisuvuissa on ikkunoiden välinen betoninen nauhaelementti. Päädyissä on myös koko neljän kerroksen korkuista betonijulkisivua. Parvekkeissa on betoninen laatta ja kaide. Ylimmässä kerroksessa betonikaide on pellitetty. Kohteen tutkimuksesta on Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) laatinut tarjouksen Tutkimus on toteutettu tarjouksen mukaisesti.

4 3 (8) 3. Tarkastus 4. Havaintoja rakenteista 5. Tutkimukset Kohdetutkimukset tehtiin OAMK:n (Oulun seudun ammattikorkeakoulun) laboratoriomestareiden Heikki Isohookanan ja Pertti Uhlbäckin toimesta. Julkisivun verhouksena on pesubetonipintainen elementti. Pesubetonipinnan paksuus on arviolta noin mm. Elementin paksuus vaihtelee eri kohdissa, porauskappaleista mitatut paksuudet ovat mm. Parvekkeen kaiteiden paksuudet porauskappaleista mitattuna olivat mm. Parvekkeen laatan kokonaispaksuus oli kahdessa näytteessä 220 mm. Laattanäytteen yläpinnassa on pintalaatta, paksuus 43-47mm. Pintalaatan alla on bitumikerros. Ylimmän kerroksen parvekkeen käsijohteen peitteenä on pelti. Käsijohteen kiinnityksenä käytetty teräsprofiili on pinnaltaan ruosteessa, valokuva 9. Parvekkeen pieliseinän paksuus oli noin 95 mm. Parvekelaattojen alapinnoissa on kosteusjälkiä. Ilmeisesti bitumikerros ei ole enää ehyt tai vesi kiertää vesieristyskerroksen reunojen kautta laatan alapintaan. Pihan puoleisten ikkunoiden pelleistä puuttuu kiinnitysruuveja. Elementtien saumakitit ovat heikkokuntoisia. Niissä on halkeamia ja paikoin kittisauma on irronnut. Elementtisauman kitin alla ei ole saumanauhaa. Sisäpihan puoleisten parvekkeiden kaiteiden alapinnoissa on alkavaa betonin rapautumaa. Elementtien pesubetonipinnassa on hiushalkeilua, valokuva 15. Joissakin elementeissä on halkeamia, valokuva 11 ja pinnan lähellä olevissa teräksissä alkavaa korroosiota, valokuva 12. Kohdetutkimukset suorittivat OAMK:n laboratoriomestarit Heikki Isohookana ja Pertti Uhlbäck Kohteesta porattiin rakennekoekappaleita betonin ohuthiemääritystä (mikrorakennetutkimusta) sekä betonin vetolujuuden määrittämistä varten.

5 4 (8) Elementtien välisestä elastisesta kittisaumasta otettiin näytteet PCB-, lyijysekä PAH-yhdiseiden määrittämistä varten. 5.1 Betonipeitemittaus Betonipeitteellä tarkoitetaan teräksiä suojaavan betonikerroksen paksuutta. Yleensä betonipeitteen paksuudet ovat noin 25 mm. Paksu betonikerros suojaa betoniteräksiä korroosiovaurioilta. Parvekelaatoista mitattiin alapinnan molempien suuntaisten terästen peitepaksuudet. Parvekekaiteista mitattiin sekä sisä- että ulkopinnan terästen ja kaiteen reunan pieliteräksen peitepaksuudet. Seinäelementeistä mitattiin verkkoterästen ja pieliterästen peitepaksuudet. Parvekeseinästä mitattiin keskialueen ja pieliterästen peitepaksuudet. Betonipeitemittausarvojen yhteenvedot on koottu liitteeseen 2. Mittauskohdat on esitetty liitteessä Karbonatisoitumissyvyyden määritys Ilman hiilidioksidi reagoi betonissa olevan sementin kanssa, jolloin betonin emäksisyys muuttuu tavanomaisesta PH-arvosta 12,5 13,0 pienemmäksi. Kun betonin emäksisyys putoaa noin PH-arvon 9 alapuolelle, betoni ei enää suojaa teräksiä korroosiolta. Betonirakenteen kunnon määrittämisessä mitataan betonipinnan karbonatisoitumissyvyyttä ja verrataan arvoa peitepaksuuteen. Mitatut karbonatisoitumissyyvyydet on koottu liitteeseen 2. Mittauskohdat on esitetty liitteessä 1. Ulkoseinän ulkopinnan betonin karbonatisoitumissyvyydet ovat hyvin pieniä, vain muutamia millimetrejä. Porauskappaleista mitatut seinäelementin takapinnan karbonatisoitumissyvyydet ovat suurempia, jopa 19 mm. Parvekelaattojen alapinnassa betonin karbonatisoituminen on edennyt syvälle. Keskiarvot vaihtelivat 25,0-27,2 mm. Pienin mitattu arvo oli 18,0 mm ja suurin 34 mm. Laatan alapinnan betoniteräkset ovat jo karbonatisoituneessa betonikerroksessa. Kadun puolelta avattiin parvekelaatan alapinnan betoniteräs näkyviin. Teräs oli pinnasta lukien 16 mm:n syvyydessä, teräs oli hyväkuntoinen, pinnassa ei ollut ruostetta. Avauskohdalla oli betonin karbonatisoitumissyvyys 27 mm. Pihan puolelta avattiin seinäelementin teräs. Betonipeitteen peitepaksuus oli 18 mm, ja betonin karbonatisoitumissyvyys 1 mm. Teräs oli hyväkuntoinen.

6 5 (8) 5.3 Betonin vetolujuudet Tarkastuskohdista otettiin seitsemän näytettä vetolujuuden määrittämistä varten. Vetolujuusarvot antavat tietoa betonin sisäisistä vaurioista. Sisäiset vauriot heikentävät vetolujuusarvoja. Vetolujuuden määrittämistä varten näytteiden molempiin pintoihin liimattiin teräksiset vetolaikat. Vetolujuusarvot on esitetty liitteessä 3. Koekappaleiden vetolujuus määritettiin laboratoriossa standardin SFS 5445 ohjeen mukaisesti. Näytteiden vetolujuusarvot vaihtelivat 0,6 MPa 3,7 MPa välillä. Betonin vetolujuuden arvioinnissa voidaan käyttää Betonirakenteiden korjausohjeiden BY 41, 2007viitearvoja. Oheisen ohjeen mukaan vetolujuusarvoja voidaan tulkita seuraavasti; Kun vetolujuus on luokkaa alle 0,5 MPa (MN/m 2 ), niin näytteessä on pitkälle edennyttä rapautumaa. Kun vetolujuus on luokkaa 1,0 MPa, niin näytteessä on jonkinasteista rapautumaa. Kun vetolujuus on luokkaa 1,50 MPa tai yli, niin näytteessä ei ole rapautumaa. Heikoimmat arvot olivat päätyseinän elementissä, 0,7 MPa, ja kadun puoleisen parvekelaatan alapinnassa, 0,6 MPa. Näiden näytteiden kohdalla betonissa on lieviä sisäisiä vaurioita. Muiden näytteiden vetolujuusarvot ovat suurempia kuin 1,5 MPa. Näiden näytteiden osalta betonin voidaan olettaa olevan hyväkuntoisia. 5.4 Betonin kloridipitoisuuden määritys Betonin kloridipitoisuus voi johtua monesta syystä. Tavanomainen syy on valmistamisen yhteydessä käytetyn lisäaineen sisältämät kloorituotteet. Kloridia sisältävä betoni muodostaa riskin betoniterästen vaurioille. Suuren kloridipitoisuuden johdosta betoniteräkset voivat vaurioitua, vaikka ne sijaitsisivatkin hyväkuntoisessa emäksisessä betonissa. Betonin kloridipitoisuus määritettiin kuudesta näytteestä. Betonin happoliukoinen kokonaiskloridipitoisuus määritettiin standardin SFS 5451 mukaisesti. Näytteiden kloridipitoisuudet on esitetty liitteessä 4. Suurin kloridipitoisuus määritettiin kadun puoleisen parvekkeen kaiteesta, jossa lukema-arvo oli 0,02 %. Pääosin muut kloridipitoisuudet olivat pienempiä kuin 0,01 %.

7 6 (8) 6. Betoninäytteiden ohuthietulokset Kloridipitoisuuden arvioinnissa ohjeen Betonijulkisivun kuntotutkimus BY 42, 2002, mukaan betonissa oleva riittävän korkea ns. kynnysarvon ylittävä kloridipitoisuus voi käynnistää betoniraudoitteiden korroosion sellaisessakin betonissa, joka ei ole karbonatisoitunut. Kynnysarvona pidetään noin 0,03 0,07 p-% kloridipitoisuutta betonin painosta. Silmämääräisten havaintojen perusteella kohteessa betoniterästen korroosiovauriot olivat niissä kohdin, joissa betoniteräs oli jäänyt lähelle rakenteen pintaa. Kloridipitoisuus on niin vähäinen, ettei sillä katsota olevan vaikutusta betoniterästen korroosioriskiin. Ohuthiekokeella voidaan tarkastella betonin sisäisiä asioita. Betonin vetolujuustulokset yleensä tukevat ohuthietuloksia. Ohuthiemääritykset tehtiin neljästä porausnäytteestä. Kaksi näytettä on seinän elementistä, yksi parvekekaiteesta ja yksi parvekelaatan alapinnasta. Tulokset on esitetty liitteessä 5. Ohuthietulosten perusteella betoni ei ole suojahuokostettua, jolloin se ei ole nykyisen arvion mukaan pakkasenkestävää. Julkisivun ja parvekekaiteen näytteiden ulkopinnassa on jatkuvaa verkkohalkeilua. Syynä voi olla valmistumisen jälkeen syntynyttä halkeilua, mutta osasyynä voi olla myös lievät pakkasvauriot. Parvekelaatan alapinnassa on jatkuvaa vaakasuuntainen mikrorako noin 12 mm alapinnasta. Tähän viittaa myös parvekelaatta näytteen heikko vetolujuusarvo. Päätyseinän näytteen kuntoa voidaan pitää välttävänä ja siinä on kohtalaisesti vaurioita. Kadun puolen seinänäytteen kunto oli parempi, samoin kaidenäytteen kunto on tyydyttävä. Parvekelaattanäytteen kunto on tyydyttävä, mutta siinä on alkavia pakkasvaurioita. 7. Elementtisaumamassan ja parvekelaatan bitumikerroksen pitoisuudet Päätyseinän elementtisaumasta otetussa elastisessa saumamassasta otetussa näytteessä on asbestia, krysotiiliä. Saumamassan PCB- ja lyijypitoisuus ei myöskään ylitä ongelmajätteelle käytettyjä viitearvoja. Parvekelaatan bitumikerroksessa ei ole asbestia ja sen PAH-pitoisuus ei ylitä ongelmajätteelle asetettuja viitearvoja.

8 7 (8) 8. Yhteenveto Kohteen ulkoseinässä on pesubetonipintainen kuorielementti. Elementin paksuus on mm. Elementin ulkopinnassa on säännöllistä ruutumaista halkeilua. Päätyjulkisivun betonin vetolujuus on vähäinen, 0,7 MPa. Betonissa ei ole pakkaskestävyyden edellyttämiä suojahuokosia. On oletettavaa, että heikko vetolujuus johtuu pakkasvauriosta, mutta suurimmaksi osaksi valmistumisen yhteydessä ja sen jälkeen syntyneistä betonin pintakerroksen sisäisistä vaurioista. Julkisivuelementin ulkopinnan karbonatisoituminen on erittäin vähäistä, joskin siinä on joitakin ohuthienäytteissä esiintyneitä paikallisia suuria karbonatisoitumissyvyyksiä. Parvekekaiteen paksuus on noin 100 mm. Siinä on pesubetonipinta, kuten julkisivuelementeissä. Edellä mainituista syistä johtuen kaiteessa esiintyy samoja asioita, kuin julkisivuelementeissä. Kaiteen ulkopinnan karbonatisoitumissyvyys on hyvin pieni, mutta parvekkeen sisäpuolen pinnan karbonatisoitusmisyvyys on huomattavasti suurempi. Parvekkeen laatan kokonaispaksuus oli kahdessa näytteessä 220 mm. Laattanäytteen yläpinnassa on pintalaatta, paksuus 43-47mm. Pintalaatan alla on bitumikerros. Kantavan laatan alapinnassa on halkeilua, mistä syystä betonin vetolujuus jää vähäiseksi, 0,6 MPa. Parvekelaatan alapinnassa on runsaasti kosteusjälkiä. Elementtien saumamassassa on asbestia. Saumamassan PCB- ja lyijypitoisuus on vähäinen. Parvekelaatan bitumivesieristyskerros ei sisällä asbestia ja sen PAH-pitoisuus on vähäinen. Otetuissa näytteissä kloridipitoisuus on vähäinen, eikä pitoisuudella katsota olevan merkitystä betoniterästen korroosiovaurioihin. Julkisivujen saumat ovat heikkokuntoisia. Massoissa on halkeamia, irtoamisia, massa on kovettunut. Massan alla ei ole solukuminauhaa. Ikkunoiden liittymiset julkisivuelementteihin on jo päässyt heikkokuntoiseksi. Julkisivuelementtien saumauksen yhteydessä liittymät on korjattava ja tarkistettava ikkunan suojapeltien ja pielirakenteiden kunto. Julkisivuelementin pinnassa on joitakin suurempia halkeamia. Pintaa lähellä olevat teräkset ovat ruosteessa. Muutoin julkisivun ulkopinnan puolella teräksiä suojaava betonikerros on hyväkuntoinen, emäksinen ja peitepaksuudet ovat normaalit. Ylimmän kerroksen parvekkeen käsijohteen tukiteräkset ovat pinnaltaan ruosteessa. Betoniterästen kuntoa voidaan pitää normaaleina, mikä johtuu betonin vähäisestä karbonatisoitumissyvyydestä.

9 8 (8) Oulu, Lehtori, erikoistutkija LIITTEET Liite 1. Tutkitut parvekkeet, näytteiden ottokohdat ja näytenumerot. (3 sivua) Liite 2. Betoniterästen mitatut peitepaksuudet ja betonin karbonatisoitumissyvyydet. (3 sivua) Liite 3. Rakenteista porattujen koekappaleiden vetolujuudet. (1 sivu) Liite 4. Betoninäytteiden happoliukoinen kokonaiskloridipitoisuus. (1 sivu) Liite 5. Betoninäytteiden ohuthieanalyysit. (8 sivua) Liite 6. Parvekelaatan vesieristysbitumikerroksen ja elementtien välisen saumamassan asbestianalyysitulokset. (1 sivu) Liite 7. Parvekelaatan bitumivesieristyskerroksen PAH-analyysin tulokset. (1 sivu) Liite 8. Elementtien välisen saumamassan lyijy- ja PCB-analyysitulokset. (1 sivu) Liite 9. Valokuvia tarkastuksesta. (17 sivua) JAKELU Tilaaja Asunto Oy Marianlinna Mariankatu Lahti c/o Isännöitsijä Markku Jussila Päijät-Hämeen Kiinteistö-isännöinti Oy Vesijärvenkatu Lahti 1 kpl (Alkuperäinen) i jakeluna OAMK/Arkisto (1 kpl sähköinen kopio) 1 kpl (Alkuperäinen)

10 1(3) LIITE 1. Teräksen avauskohta Kaiteen käsijohteen tutkimuskohta Ikkunan reunan halkeama, elementtisaumoja halki, valokuvat Mittaus 3 Mittaus 1 Porausnäytteet, Mittaus 2 Elementtisauman kittinäyte Päädyn tutkimuskohdat

11 2(3) LIITE 1. Mittaus Mittaus Mittaus 6 Mittaus 7, kaide Mittaus 8, laatta Kadun puolen julkisivun tutkimuskohdat

12 3(3) LIITE 1. Mittaus 15, laatta Pihan puolen julkisivun tutkimuskohdat Mittaus 14, pieliseinä Mittaus 9, kaide Mittaus 13, seinä Mittaus 16, pieliseinä Mittaus 17, laatta Mittaus 12, seinä Mittaus 11, seinä Mittaus 10, laatta

13 1 (3) LIITE 2. Julkisivujen ja parvekkeiden tutkittujen kohtien betoniterästen peitepaksuudet sekä karbonatisoitumissyvyydet on esitetty alla olevassa taulukossa. Mittauspaikat on esitetty liitteessä 1. Julkisivujen mittausarvot Rakenne Päätyseinä, mittauskohta 1 Päätyseinä, mittauskohta 2 Päätyseinä, mittauskohta 3 Teräs Betoniterästen peitepaksuudet Karbonatisoitumissyvyys (mm) Ka-arvo Min max K-a.=2,0 Min=2,0 Max.=2,0 K-a.=1,7 Min=1,0 Max.=2,0 K-a.=1,0 Min=1,0 Max.=1,0 K-a.=1,3 Min=1,0 Max.=2,0 K-a.=1,0 Min=1,0 Max.=1,0 K-a.=1,0 Min=1,0 Max.=1,0 K-a.=0,7 Min=0,0 Max.=1,0 K-a.=1,0 Min=1,0 Max.=1,0 K-a.=1,0 Min=1,0 Max.=1,0 Mittausarvojen lukumäärä Keskiarvopaksuus (mm) Minimipaksuus (mm) Maksimipaksuus (mm) Verkkoteräs Pieliteräs Verkkoteräs Pieliteräs Verkkoteräs Pieliteräs Kadun puolen Verkkoteräs seinä, mittauskohta 4 Pieliteräs Kadun puolen Verkkoteräs seinä, mittauskohta 5 Pieliteräs Kadun puolen Verkkoteräs seinä, mittauskohta 6 Pieliteräs Pihan puolen Verkkoteräs seinä, mittauskohta 11 Pieliteräs Pihan puolen Verkkoteräs seinä, mittauskohta 12 Pieliteräs Pihan puolen Verkkoteräs seinä, mittauskohta 13 Pieliteräs

14 2 (3) LIITE 2. Rakenne Kadun puoli, parvekkeen kaide, mittauskohta 7 Kadun puoli, parvekkeen laatta, mittauskohta 8 Pihan puoli, parvekkeen kaide, mittauskohta 9 Pihan puoli, parvekkeen laatta, mittauskohta 10 Pihan puoli, parvekkeen laatta, mittauskohta 15 Pihan puoli, parvekkeen laatta, mittauskohta 17 Teräs Verkkoteräs, sisäpinta Verkkoteräs, ulkopinta Parvekkeiden mittausarvot Betoniterästen peitepaksuudet Karbonatisoitumissyvyys (mm) Ka-arvo Min max K-a.=9,5 Min=5,0 Max.=14,0 K-a.=1,0 Min=1,0 Max.=1,0 Mittausarvojen lukumäärä Keskiarvopaksuus (mm) Minimipaksuus (mm) Maksimipaksuus (mm) Pieliteräs Verkkoteräs, pitkittäinen Verkkoteräs, poikittainen Verkkoteräs, sisäpinta Verkkoteräs, ulkopinta Pieliteräs Verkkoteräs, pitkittäinen Verkkoteräs, poikittainen Verkkoteräs, pitkittäinen Verkkoteräs, poikittainen Verkkoteräs, pitkittäinen Verkkoteräs, poikittainen K-a.=27,2 Min=18,0 Max.=34,0 K-a.=11,5 Min=8,0 Max.=15,0 K-a.=0,8 Min=0,0 Max.=1,0 K-a.=25,0 Min=20,0 Max.=30,0 K-a.=25,5 Min=25,0 Max.=26,0 K-a.=28,0 Min=26,0 Max.=30,0 Taulukossa merkintä pitkittäinen teräs tarkoittaa kaiteen suuntaista laatan alapinnan terästä. Taulukossa merkintä poikittainen teräs tarkoittaa kaidetta vastaan kohtisuorassa olevaa alapinnan terästä.

15 3 (3) LIITE 2. Parvekkeiden mittausarvot Rakenne Teräs Betoniterästen peitepaksuudet Karbonatisoitumissyvyys (mm) Ka-arvo Min max Mittausarvojen lukumäärä Keskiarvopaksuus (mm) Minimipaksuus (mm) Maksimipaksuus (mm) Pihan puoli, parvekkeen pieliseinä, Verkkoteräs mittauskohta 14 Pieliteräs Pihan puoli, parvekkeen pieliseinä, mittauskohta 16 Pääty, ylin kerros, parvekkeen käsijohde Verkkoteräs Pieliteräs Pieliteräs, yläpinta Pieliteräs, alapinta K-a.=18,0 Min=17,0 Max.=19,0 K-a.=11,5 Min=11,0 Max.=12,0 K-a.=1,0 Min=1,0 Max.=1,0

16 1 (1) LIITE 3. Rakenteista porattujen koekappaleiden betonin vetolujuusarvot. Rakenne Päätyseinä, näyte 2. Kadun puoleinen seinä, näyte 5 Kadun puoleinen parvekkeen kaide, näyte 6 Kadun puoleinen parvekkeen laatta, näyte 9 Pihan puoleinen parvekkeen kaide, näyte 10 Pihan puoleinen parvekkeen laatta, näyte 11 Pihan puoleinen seinä, näyte 12 Vetolujuus MN/m 2 0,72 3,72 2,38 0,60 2,35 2,14 3,11

17 1 (1) LIITE 4. Ulkoseinä-, parvekelaatta- ja kaidenäytteiden happoliukoinen kokonaiskloridipitoisuus. Rakenne Näyte Kloridipitoisuus (%) Päätyseinä 3 < 0,01 Kadun puoleinen seinä 5 < 0,01 Kadun puoleinen parvekkeen kaide 6 0,02 Kadun puoleinen parvekkeen laatta 9 < 0,01 Pihan puoleinen parvekkeen kaide 10 0,01 Pihan puoleinen parvekkeen laatta 11 < 0,01 Pihan puoleinen seinä 13 < 0,01 Näytteen syvyys Koko kuoren paksuus, 41 mm Koko kuoren paksuus, 88 mm Ulkopinnasta n mm Alapinnasta n mm Sisäpinnasta n mm Alapinnasta n mm Koko kuoren paksuus, 38 mm

18 1 (8) LIITE 5.

19 2 (8) LIITE 5.

20 3 (8) LIITE 5.

21 4 (8) LIITE 5.

22 5 (8) LIITE 5.

23 6 (8) LIITE 5.

24 7 (8) LIITE 5.

25 8 (8) LIITE 5.

26 1 (1) LIITE 6.

27 1 (1) LIITE 7.

28 1 (1) LIITE 8.

29 2 (17) LIITE 13. Kuva 1. Yleiskuva päätyseinästä. Kuva 2. Seinän näytteen ottokohtia sekä mittauspisteitä. Punainen väri on tutkimuksessa käytettävä indikaattoriaine.

30 3 (17) LIITE 13. Kuva 3. Elementeissä näkyy lievää kaareutumista, kuva ikkunan yläosasta. Kuva 4. Elementin nurkissa on pinnan lohkeamista ja kittisaumavaurioita.

31 4 (17) LIITE 13. Kuva 5. Elementtien välinen kittisauma on huonokuntoinen. Kuva 6. Paikoin elementtien välinen kittisauma on irronnut.

32 5 (17) LIITE 13. Kuva 7. Ylimmän kerroksen kaiteen osa peltiverhouksen alta. Punainen väri on tutkimuksessa käytettävästä merkkiaineesta. Kuva 8. Ylimmän kerroksen kaiteen kiinnitysteräksen ja verhouspellin liittymä, josta sadevedet pääsevät peltiverhouksen taakse.

33 6 (17) LIITE 13. Kuva 9. Ylimmän kerroksen kaiteen tukiteräksen pinta on ruosteessa. Kuva 10. Ylimmän kerroksen kaiteen yleiskuvaa, betoniosa on peltiverhouksen sisällä.

34 7 (17) LIITE 13. Kuva 11. Paikoin elementissä on halkeamia. Tässä halkeaman kohta on ilmeisesti elementin ympäri kiertävän rengasteräksen kohdalla. Kuva 12. Yksittäisiä pinnan lähellä olevia teräksiä on ruosteessa.

35 8 (17) LIITE 13. Kuva 13. Yleiskuvaa kadun puolelta pitkältä sivulta. Kuva 14. Näytteiden ottokohta.

36 9 (17) LIITE 13. Kuva 15. Elementin pinnalla on verkkomaista hiushalkeilua. Halkeilu viittaa joko pakkasvaurioon tai käytetyn betonikoostumuksen ominaisuuksiin tai puutteelliseen jälkihoitoon. Kuva 16. Yleiskuvaa kadun puoleisista parvekkeista.

37 10 (17) LIITE 13. Kuva 17. Kadun puoleisen parvekelaatan näytteiden ottokohdat. Kuva 18. Kadun puoleisen parvekekaiteen näytteiden ottokohta.

38 11 (17) LIITE 13. Kuva 19. Parvekkeen yläosan palkissa on pinnan lohkeamisia sekä kosteuden aiheuttamia suolajälkiä. Kuva 20. Parvekelaatan näytteiden ottokohdat alhaaltapäin.

39 12 (17) LIITE 13. Kuva 21. Parvekelaatan alapinnan avattua terästä. Teräksen pinta on hyväkuntoinen, mutta betoni on jo karbonatisoitunut (=betoni menettänyt teräksiä ruostumiselta suojaavan vaikutuksen) teräksen syvyyteen. Kuva 22. Kaiteen näytteiden ottokohdalla betonipinta on hyväkuntoinen.

40 13 (17) LIITE 13. Kuva 23. Yleiskuvaa sisäpihan puolelta. Kuva 24. Näytteiden ottokohta. Kuvan alaosassa teräksen kunnon tarkastus. Punainen väriaine kertoo, että kyseisessä kerroksessa betoni suojaa vielä terästen ruostumiselta.

41 14 (17) LIITE 13. Kuva 25. Sisäpihan parvekelaatan näytteen ottokohta. Kuva 26. Parvekelaatan ja yläreunan otsapalkin pinnassa on maalihilseilyä ja pinnan lohkeilua.

42 15 (17) LIITE 13. Kuva 27. Parvekekaiteen tutkimuskohdat. Näytteen ottokohtaan on jo asennettu väliaikainen paikkaus. Kuva 28. Esimerkkikuva ikkunan kunnosta. Ikkunat kaipaavat kunnostusta tai uusimista.

43 16 (17) LIITE 13. Kuva 29. Yksittäinen kohta, jossa betonielementin nurkassa on lohkeama ja teräksen ruostumista. Kuva 30. Sisäpihan kaiteen betonipinnan lohkeamia.

44 17 (17) LIITE 13. Kuva 31. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinän betonipinnassa on halkeamia. Kuva 32. Yleiskuvaa parvekelaattojen alapinnasta. Maalipinnassa on paikoin kosteuden aiheuttamia jälkiä.

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 6142/06 1 (8) WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 OHUTHIETUTKIMUS Yleistiedot näytteistä Tutkimukset WSP TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta

Lisätiedot

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 Raporttitunnus 1280012 Jaakko Luukkonen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäenkoulu, Vantaa TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA KAIVOMESTARINKATU 6 02770 ESPOO

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA KAIVOMESTARINKATU 6 02770 ESPOO VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA 02770 ESPOO 2/55 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTOTUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen laatija... 3 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no Asia Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa Asiakirjan sisältö Julkisivujen

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto

Lisätiedot

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI . 1 (21) Sisältö TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS Projekti VANTAAN KAUPUNKI Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Rakennettavuusselvitys

Rakennettavuusselvitys 1 36000-88 Rakennettavuusselvitys Kutvosen huonekalutehdas Herralantie 12 77600 Suonenjoki Kiinteistötunnus 778-422-15-4 ja 778-422-15-61 2 Kohde: Kutvosen huonekalutehdas Herralantie 12 77600 Suonenjoki

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO, BETONIRAKENNETUTKIMUKSIA

ORIMATTILAN URHEILUTALO, BETONIRAKENNETUTKIMUKSIA Tutkimusselostus 1 (11) Jakelu: Tarkastaja, pvm Orimattilan kaupunki Tilapalvelu, Jarmo Koskinen Erkontie 9 PL46 16301 ORIMATTILA Hyväksyjä, pvm Korvaa raportin C-9960 4.11.2015 (lisätty saumausmassa-analyysit)

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS 1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO

JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO Risupadontie 4 00640 HELSINKI Kuntotutkimusraportti, julkisivut, parvekkeet ja vesikate 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 KOHTEEN

Lisätiedot

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010 Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: As Oy Mäkärä c/o Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy Sami Koskela Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tarkastaja, pvm Hyväksyjä, pvm AS OY MÄKÄRÄ SIPOREX-SEINÄTUTKIMUS 1 TILAUS 2

Lisätiedot

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA 1 TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA Sisältö: Johdanto Aineisto Tulokset Päätelmät 2 SILLAT SUOMESSA Liikenneviraston hallinnoimia siltoja

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tilaaja: Aaro Kohonen Oy Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu 2 02210 ESPOO Saap.pvm: 29.03.2007 Kohde: Martinlaakson koulu Tehtävä: Betonin mikrorakennetutkimus ohuthieestä, 12 kpl;

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa Julkisivukorjaamisen nykytila ja tulevat trendit Julkisivuyhdistyksen kevätseminaari Helsinki 9.5.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN

Lisätiedot

SUOMALAISTEN BETONIJULKISIVUJEN JA -PARVEKKEIDEN VAURIOITUMINEN BeKo -TUTKIMUKSEN MUKAAN

SUOMALAISTEN BETONIJULKISIVUJEN JA -PARVEKKEIDEN VAURIOITUMINEN BeKo -TUTKIMUKSEN MUKAAN SUOMALAISTEN BETONIJULKISIVUJEN JA -PARVEKKEIDEN VAURIOITUMINEN BeKo -TUTKIMUKSEN MUKAAN Jukka Lahdensivu, tekniikan lisensiaatti Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos jukka.lahdensivu@tut.fi

Lisätiedot

Sorvatie 11, 01480 Vantaa

Sorvatie 11, 01480 Vantaa RAPATUN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIENÄYTTEILLÄ JOKIVARREN KOULU Sorvatie 11, 01480 Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) JOKIVARREN KOULU 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OY, Tykkitie1

KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OY, Tykkitie1 . VÄRIBETONIELEMENTTI (VALKOBETONI), HIEKKAPUHALLETTU (= rappauksenomainen pinta), VALESAUMAT, väri VALKOINEN A. BETONIELEMENTTI, VAAKAURITETTU, MAALATTU HARMAA (väri FASADE 4). PARVEKELAATTOJEN REUNAPROFIILIT

Lisätiedot

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN 17.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Vantaalla sijaitsevan Katriinan vanhan sairaalan julkisivurappauksen ja parvekkeiden kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen on tilannut Pekka Wallenius Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Tutkittu

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12

SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS 12.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Yleistiedot 2 1.2 Tehtävä 2 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus

Lisätiedot

Erikoistarkastusselostus

Erikoistarkastusselostus Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena välillä Kärki Mansikkala, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra Siltojen erikoistarkastukset Erikoistarkastusselostus Hartikkalan alikulkukäytävä, KaS-1052 O: SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05397-10 23.6.2010 Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Termex-Eriste Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-05397-10 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset Tutkimusseloste TT 1562 Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset 1 ( 17 ) Tilaajan tiedot Tilaaja Lappeenrannan kaupunki Osoite Villimiehenkatu 1 Postinumero 53100 Postitoimipaikka

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen Luonnossuunnitelma 1 (5) 15.1.2014 As Oy Ristikukkula c/o Pirmax Oy Possijärvenkatu 1 33400 Tampere Asunto Oy Ristikukkula, huoneistoparvekkeet 1 Yleistä Tämä luonnossuunnitelma sisältää As Oy Ristikukkulan

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009. Työnro 424516. DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen

1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009. Työnro 424516. DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen 1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009 Työnro 424516 DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen 2 (27) TIIVISTELMÄ Emäkosken silta on vuonna 1957 valmistunut teräsbetoninen holvisilta.

Lisätiedot

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI 1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden

Lisätiedot

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013 Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa,

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Lauri Parkkinen JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere 2007 Lehtori Pekka Väisälä Insinööritoimisto

Lisätiedot

RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011

RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011 RAPORTTI LAUTTASAARN KARTANO HLSINKI JULKISIVUJN JA PARVKKIDN KUNTOTUTKIMUS VAHANN OY Linnoitustie 5, FI-02600 spoo +358 20 769 8698 Kuntotutkimusraportti 2 (23) TIIVISTLMÄ Toimeksianto käsitti n kaikkien

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN?

TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN? JulkisivuROADSHOW 2014 Lappeenranta 1.10.2014 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN? Tiedätkö vai arvaatko julkisivujen

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN?

TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN? JulkisivuROADSHOW 2015 Oulu 8.10.2015 Jukka Lahdensivu Ramboll Finland Oy Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos TIEDÄTKÖ VAI ARVAATKO JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEEN? Tiedätkö vai arvaatko

Lisätiedot

RAKENNEAVAUSKATSELMUS

RAKENNEAVAUSKATSELMUS RAKENNEAVAUSKATSELMUS PÄIVÄYS PROJEKTI TILAAJA KOHDE KIVIMÄEN KOULU, MARTINLAAKSON NEUVOLA JA KIVIMÄEN HAM- MASHOITOLA VANTAAN KAUPUNKI LINTUKALLIONKUJA 6, 01300 VANTAA Korjausrakentaminen 2(9) SISÄLTÖ

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Kuvauksen suorittaja Tr-Lämpökuvaus Oy Gsm. 040-861 7001 Osoite Postitoimipaikka Krämertintie 31 D 006 Helsinki TilaajaJukka Hillo c/o As Oy Iirisranta OsoiteIirislahdentie 42 asunto

Lisätiedot

/ Luokan h0043 vuotovaurio. Hiirakkotie Vantaa. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

/ Luokan h0043 vuotovaurio. Hiirakkotie Vantaa. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KOSTEUSVAURIOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde HAKUNILAN KOULU Hiirakkotie 9 01200 Vantaa Asiakirjan

Lisätiedot

Betonijulkisivun huoltokirjan laadinta

Betonijulkisivun huoltokirjan laadinta Betonijulkisivun huoltokirjan laadinta Sisältö: 1. Perustiedot (liitteet 1-7) - rakennetyypit ja määrätiedot - käytetyt raaka- aineet, materiaalit ja työtavat - työmaatoteutus 2. Käyttöikä ja kunnossapitojaksot

Lisätiedot

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan

Lisätiedot

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? 15.05.2013 DI Hannu Hänninen A. Uusi ajoneuvoasetus Vanha asetuskaavio 16,80 m / 600 kn eli 60 tonnia 2 1 Uusi asetuskaavioarvio

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 As Oy Ristikukkula, julkisivut ja parvekkeet Tässä yhteenvedossa on esitetty julkisivu- ja parvekekorjaushankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka, Kiinteistönpitotekniikka. Opinnäytetyö. Kari Lehtola

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka, Kiinteistönpitotekniikka. Opinnäytetyö. Kari Lehtola TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka, Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö Kari Lehtola AS OY ORELINHAAN JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS Työn valvoja DI Pekka Väisälä Työn teettäjä

Lisätiedot

Insinööritoimisto Sulin Official Distributor 1. Lisäsuojaa Xypex lisäaineellistetulla betonilla terästen ruostumista vastaan

Insinööritoimisto Sulin Official Distributor 1. Lisäsuojaa Xypex lisäaineellistetulla betonilla terästen ruostumista vastaan 1 Lisäsuojaa Xypex lisäaineellistetulla betonilla terästen ruostumista vastaan Xypex Admix lisäaine sekä Xypex Concentrate pintakäsittelytuote ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja ja luotettavia tuoteratkaisuja

Lisätiedot

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012 KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI Tämä tietomalliselostus koskee Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan (VPT) inventointimallin mallinnustilannetta 31.05.2012

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Koskilinnan parvekkeiden kuntotutkimus

Kiinteistö Oy Koskilinnan parvekkeiden kuntotutkimus TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ Rakennustekniikka, Kiinteistönpitotekniikka Tutkintotyö Kari Lastunen Kiinteistö Oy Koskilinnan parvekkeiden kuntotutkimus Työnvalvoja Työn teettäjä Tampere 2007

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet ASIANTUNTIJALAUSUNTO AS OY LAIDUNPOLKU 5 LAIDUNPOLKU 5 01360 VANTAA TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY W W W. R A K S Y S T E M S

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro ILMAVUOTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa

Lisätiedot

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS JULKISIVUJEN RAPPAUSPINTOJEN JA PARVEKKEIDEN BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

KUNTOTUTKIMUS JULKISIVUJEN RAPPAUSPINTOJEN JA PARVEKKEIDEN BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS MALLI KUNTOTUTKIMUS JULKISIVUJEN RAPPAUSPINTOJEN JA PARVEKKEIDEN BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS Asunto Oy Pikalähetintie 14 ja 18 Pikalähetintie 14 ja 18 00620 Helsinki Helsingissä 28.12.2016 Helsinki,

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI

KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI KUNTOTUTKIMUS- RAPORTTI AS OY SÄÄSTÖKENNO JULKISIVUJEN JAPARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS, VESIKATON KORJATTAVUUSSELVITYS 5.6.2014 VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 27.11.2014 00640 Helsinki 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 3 1.1 Rakennuskohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 n laatijat... 3 1.4

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kittholman uimahyppytorni Vanhahaminantie Pietarsaari WO /

Kuntotutkimus. Kittholman uimahyppytorni Vanhahaminantie Pietarsaari WO / Vanhahaminantie 4 68600 Pietarsaari / 16.11.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 16.11.2016 2 (21) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Kuva 1 Pohjoispääty, jossa keittiö ja päiväkoti vasemmalla ja koulusiipi oikealla. Kuva 2 Itäsivun julkisivu, jossa oikealla

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi Kivira Oy Puh. 09 774 2720 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 Vaurioiden kuvaus, tyyppi 1 Betoninpinta näyttää vahingoittuneelta. Varoitussignaali, jos suuremmat vahingot halutaan välttää. Suojabetonin paksuus

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi

Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi IdeaStructura www.ideastructura.com Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi 21.10.2014 IdeaStructura www.ideastructura.com Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot