Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista"

Transkriptio

1 Urjalantie 25, Punkalaidun Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista 1 Yleistä 1.1 Tilaaja Punkalaitumen kunta Tekninen johtaja Seppo Rytky Vesilahdentie PUNKALAIDUN 1.2 Työn sisältö Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus sisälsi rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien kunnon tutkimisen ja riskikohtien selvittämisen peruskorjauksen suunnittelun taustatiedoiksi. Tässä lausunnossa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tutkimustuloksista ja niiden perusteella suositeltavista toimenpiteistä. Tutkimuksen tulokset on esitetty tarkemmin erillisissä työn etenemisen mukaan tehdyissä tutkimusraporteissa. 1.3 Kohde ja lähtötiedot Kohde on alun perin vuonna 1960 rakennettu yksikerroksinen, osittain kellarillinen koulurakennus, johon on vuonna 1965 rakennettu toinen kerros. Vuonna 1983 rakennusta on peruskorjattu ja laajennettu lukiosiivellä on rakennettu ruokalasiipi, jossa sijaitsee ruokalan lisäksi käsityöluokka sekä kouluterveydenhoitajan tilat (kuvat 1-3) luvulla rakennusta on peruskorjattu mm. uusimalla 1960-luvulla rakennetun rakennusosan viemäreitä, ikkunoita ja ruokalasiiven aluskate. Ilmanvaihtoa on tehostettu uusimalla laitteistoa ja asentamalla osaan tiloista erillisiä huonekohtaisia ilmanvaihtokoneita sekä viilennyslaitteita. Julkisivujen rappaus on korjattu ja maalattu vuonna Tärkeimmät havainnot rakennettu osa Alapohja 1960-luvulla rakennetun rakennuksenosan alapohjarakenne on ns. kaksoislaattarakenne, jossa lämmöneristeenä on puumateriaalia sisältävää sementtilastulevyä (toja-eriste). Kos- ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax TAMPERE Satakunnankatu 23 A Tampere Puh Fax PORI Valtakatu Pori Puh Fax Internet: Y-tunnus Kotipaikka Tampere

2 2 (5) teusmittausten perusteella alapohjan eristetilassa esiintyy kohonnutta kosteutta ja toja-eristeen alapinnassa esiintyy mikrobiperäistä hajua ja poikkeavia pitoisuuksia mikrobeja. Pintabetonilaatassa lattiapinnoitteen alapinnalla esiintyy paikoin kohonnutta kosteutta ja lattiapinnoitteissa on paikoin havaittavissa poikkeavaa, liima-aineiden pilaantumiseen viittaavaa hajua. Pinnoitteesta otetussa näytteessä oli vaurioon viittaavaa mikrobikasvustoa. Vanhan ruokala osuuden lattia on uusittu. Käytävän väliseinän vierillä lattiassa todettiin seinän molemmin puolin kohonnutta kosteutta ja opinto-ohjaajan huoneen lattiapinnoitteessa on poikkeava liima-aineiden pilaantumiseen viittaava haju. Kellariin pääsee kulkeutumaan rakennuksen ulkopuolista kosteutta, mikä viittaa maata vasten olevien perusmuurien kosteuseristeiden puutteisiin. Ulko- ja väliseinät Ulkoseinä- ja sokkelirakenteiden sisällä olevissa mineraalivillaeristeissä ja ikkunoiden ympärillä olevissa rakennuspapereissa esiintyy mikrobivaurioita. Sokkelirakenteen sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittiin selvää PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua. Käytävän väliseinien ja tuulikaapin seinän alaosassa havaittiin paikoin mikrobivaurioita. Vauriot ovat voineet aiheutua mm. lattioiden pesuvesistä tai kosteuden siirtymisestä kapillaarisesti kantavien väliseinien/ vanhan ulkoseinän anturoiden kautta maaperästä seinien alaosaan. Välipohjat Rakennuksen korotuksen yhteydessä vanhat yläpohjarakenteet ovat ainakin osittain jätetty välipohjan sisään ja tämä riskitekijä on otettava korjaussuunnittelussa huomioon. Välipohjarakenteen kuntoa on tutkittu neljästä eri rakenneavauspisteestä ja näyteanalyysien perusteella välipohjarakenteissa ei esiinny mikrobivaurioituneita materiaaleja. Vesikatto ja yläpohja Tiilikatteessa on vaurioita sekä kattotuoleissa ja vesikaton aluslaudoituksessa on vesivuotojen jälkiä, ehkä jo vanhan vesikaton ajoilta. Osassa puurakenteita on lahovaurioita. Yläpohjan lämmöneristeissä (toja) esiintyy paikoin mikrobivauriosta. Vanhan osan yksikerroksisen rakennuksenosan yläpohjassa lämmöneristeenä on sahanpuru 2.2 Lukio-osa, 1983-rakennettu laajennus Alapohja Poikkeavaa kosteutta wc-tilojen lattioissa sekä aulatilassa vanhan ulkoseinärakenteen kohdalla. Alapohjan rakenneliittymissä on ilmavuotoja maapohjasta sisätiloihin. Ulkoseinät Ulkoseinän eristeet ovat mikrobivaurioituneet ikkunoiden alapuoliseissa osissa. Ulkoseinän rakenneliittymissä oli epätiiveyskohtia, jota kautta mikrobiepäpuhtauksilla on mahdollista kulkeutua sisäilmaan. Välipohjat Rakenteissa ei todettu vaurioita. Vesikatto ja yläpohja Tiilikatteessa on vaurioita ja aluskatteen virheellisen asennuksen johdosta kattotuoleissa on vaurioita.

3 3 (5) 2.3 Ruokala-siipi, 1987-rakennettu laajennus Alapohja Ryömintätilasta tulee voimakas viemärin haju, joka leviää huonetiloihin epätiiviiden seinä- ja lattialiittymien sekä läpivientien kautta. Keittiön lattiassa todettiin paikoin poikkeavaa kosteutta, lattialaatat ovat paikoin irti alustastaan ja vedeneriste on saavuttanut teknisen käyttöikänsä. Ruokalan lattian pinnoite on vaurioitunut keittiön oviaukon edustalta. Ulkoseinät Ulkoseinän liittymissä on runsaasti epätiiveyskohtia ja ulkoseinän sisäkuoressa on halkeamia, joista rakenteissa mahdollisesti olevilla epäpuhtauksilla on mahdollista kulkeutua sisäilmaan. Vesikatto ja yläpohja Yläpohjasta on runsaasti avoimia läpivientejä joiden kautta on ilmavuotoja huonetiloihin. 2.4 Ilmanvaihto Hiilidioksidin seurantamittaustulosten perusteella esitetään seuraavaa: - Kaikissa tutkituissa tiloissa sisäilman hiilidioksidipitoisuudet alittavat Terveydensuojelulain asettaman ohjearvon, joka on ppm. - Luokkatiloissa 123 ja 222 hiilidioksidipitoisuudet nousevat kuitenkin opetustuntien aikana korkeahkoiksi ylittäen Sisäilmastoluokitus 2008:n S2-luokan tavoitearvon, joka on 900 ppm ja luokassa 222 hiilidioksidipitoisuus ylittää tyydyttävänä pidettävän pitoisuustason, joka on 1200 ppm. Molemmissa luokkatiloissa on oma, erillinen ilmanvaihtolaitteensa (MP-Luft). - Muissa tutkituissa tiloissa sisäilman hiilidioksidipitoisuudet jäävät alle 900 ppm:n. Hiilidioksidin suuri pitoisuus sisäilmassa voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon huononemista. Lämpötilan seurantamittaus tehtiin toukokuussa, jolloin ulkoilma oli ajoittain tavanomaista lämpimämpää. - Tutkimustulosten perusteella luokkatilojen sisäilman lämpötilat nousevat päivisin korkeiksi yli 25 C, mutta koska ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole tuloilman jäähdytystä noudattaa sisäilman lämpötilat ulkoilman lämpötilaa. - Sisäilman liian korkea lämpötila voi aiheuttaa luokkatilojen käyttäjille keskittymisvaikeuksia, päänsärkyä ja väsymystä. Luokkien painesuhteet vaihtelevat suuresti eri ilmanvaihtolaitteiden palvelualueilla. Tuloilmakoneet sammutetaan ja/tai laitetaan puoliteholle yö ajaksi. Likaisten tilojen poistot jäävät päällä yöksi wc-tiloihin. Yö aikaan kaikki tutkitut tilat olivat lähellä tasapaino tilaa, mutta päiväaikaan osa tiloista oli joko merkittävästi ylipaineisia tai alipaineisia. Luokassa 151, jossa on huonekohtainen iv-laite (PM-Luft), painesuhteet ovat lähellä tasapainotilaa vuorokauden ympäri. Käsityöluokka oli seurantajakson aikana reilusti alipaineinen ulkoilmaan nähden. Luokan painesuhteisiin vaikuttaa todennäköisesti keittiön kohdepoistoilmanvaihto. Lukiosiiven luokka on päiväaikoina merkittävästi ylipaineinen (tuloilmanvaihtoa enemmän kuin poistoilmanvaihto poistaa) ulkoilmaan nähden.

4 4 (5) 3 Peruskorjauksen vaihtoehdot 3.1 Koulun peruskorjauksen vaihtoehdot kustannuslaskennassa Peruskorjauksen vaihtoehtoina selvitettiin seuraavia vaihtoehtoja: 1. nykyisten rakennusosien peruskorjaaminen, 2. lukio- ja ruokalaosien peruskorjaamien sekä vanhan kouluosan uusiminen a. nykyiselle paikalle b. nykyisen rakennuksen viereen 3. kaikkien rakennusosien uusiminen 3.2 Peruskorjauksen laajuus Peruskorjausvaihtoehdoissa uusitaan tilojen pintarakenteet pääosin ja LVISA-tekniikka. Tämän lisäksi tehdään sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen perusteella tarpeelliseksi katsottavat korjaukset. Vanha-osa - Vesikatteet uusitaan aluskatteineen - Yläpohjarakenteen lämmöneristeet (toja- ja sahanpurueristeet) uusitaan eristeissä paikoin esiintyvien mikrobivaurioiden johdosta. - Kaikki välipohjan ja yläpohjan läpiviennit tiivistetään LVIS-asennusten yhteydessä - Välipohjarakenteiden riskialttius vaurioitumiselle tulee huomioda perusparannuksen yhteydessä. Vähintäänkin välipohjarakenteen ja seinärakenteiden väliset rakenneliittymät suositellaan tiivistettäväksi luotettavalla menetelmällä. Välipohjarakenteeseen liittyvissä korjaustoimenpiteissä ei saa käyttää vettä ja muutenkin kosteuden kulkeutuminen välipohjan eristetilaan tulee estää. - Ulkoseinä- ja sokkelirakenteiden mikrobivaurioituneet lämmöneristeet ja rakennuspaperit poistetaan ja lämmöneristeet uusitaan ikkunoiden alapuolisilta osilta - Ikkunarakenteiden liittymät ulkoseinään tiivistetään luotettavalla menetelmällä Ikkunarakenteiden ulkopuolisten vesipellitysten liittymien tiiveyttä parannetaan - Alapohjarakenne uusitaan, nykyinen kaksoislaattarakenne toja-lämmöneristeellä on vaurioitunut. Alapohjan uusimisen yhteydessä luokkatilojen välillä olevat ei kantavat väliseinärakenteet, jotka mahdollisesti lähtevät pohjalaatan päältä purkaantuvat. - Käytävää vasten olevien kantavien väliseinärakenteiden alaosissa kosteus- ja mikrobivaurioituneet tasoite- ja maalipinnat poistetaan puhtaalle tiilipinnalle. Kantavien, omien anturoiden päältä lähtevien seinien alaosiin tehdään kapillaarikatkoinjektointi. - Kellarin maanvastaisen ulkoseinän vedeneristys uusitaan - Kellarin lattia- ja seinärakenteissa olevat kosteus- ja mikrobivaurioituneet materiaalit poistetaan. Rakenteet pinnoitetaan uudelleen hyvin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla. Seinärakenteita tulee kuivata tarvittaessa ennen pinnoittamista. Lukio-osa - Vesikatteet uusitaan aluskatteineen - Aula- ja wc-tilojen kosteusvaurioituneet lattiat uusitaan. Vanhan ulkoseinärakenteen kohdalle asennetaan kapillaarikatko vanhaa anturaa pitkin nousevan kosteuden estämiseksi tai lattiaan asennetaan hyvin vesihöyryä läpäisevä pinnoite kuten keraaminen laatta.

5 5 (5) - Ulkoseinärakenteiden mikrobivaurioituneet lämmöneristeet uusitaan ikkunarakenteiden alapuolella olevista rakenteenosista. - Ikkunat uusitaan - Ulkoseinärakenteiden sisäpinta ja liittymät viereisiin rakenteisiin tulee tiivistää rakenteissa olevien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen estämiseksi Ruokalaosa - Ryömintätila puhdistetaan rakennusjätteistä, täyttömaapohja muotoillaan, maapohjan kuivatusta ja lämmöneristystä parannetaan. Ryömintätilan painovoimaista tuuletusta parannetaan sekä tehdään huoltokulkuaukko. - Ulkoseinärakenteiden sisäpinta ja liittymät viereisiin rakenteisiin tulee tiivistää rakenteissa olevien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen estämiseksi - Alapohja- ja ulkoseinärakenteiden liittymät ja alapohjassa olevat epätiiviit läpiviennit tiivistetään riittävän luotettavalla menetelmällä - Vesikaton alapinnassa roikkuvat pahvipohjaiset vanhat aluskatteet poistetaan. - Keittiön lattiapinnoitteet ja vedeneristeet uusitaan sekä ruokalan lattian kosteusvauriot korjataan. 3.3 Kustannusarvio Hankkeen budjetointia ja vaihtoehdoista päättämistä varten laskettiin kustannusarviot eri korjausvaihtoehdoille. Toteutuviin kustannuksiin vaikuttavat tilaohjelmat ja valittavat pintamateriaalit yms.. Kustannukset on arvioitu Haahtela-Kiiraan tavoitehinta- ja rakennusosa-arviolla kustannustasossa 8/2014. Peruskorjaus Vanhan osan uusiminen Uudisrakennus Rakennuttajan kustannukset Rakennustekniset työt LVI-työt Sähkötyöt Purku YHTEENSÄ Tampereella DI Antti Souto Erityisasiantuntija, projektipäällikkö korjaussuunnittelu

6 LIITE 1 1 (2) Pohjapiirustus MRX materiaalinäytteen mikrobimääritys, vahva viite / viite vauriosta MRX MRX materiaalinäytteen mikrobimääritys, heikko viite vauriosta materiaalinäytteen mikrobimääritys, ei viitettä vaurioista kosteusvaurioalueet katossa kosteusvaurioalueet lattioissa MR16 MR4 seinien alaosissa merkkejä kuivuneista vaurioista MR12 MR11 MR3 MR5 kaivamaton osuus MR19 MR27/1 MR27/2 MR28/1 MR28/2 MR20 MR25/1 MR25/2 MR9 MR10 MR15 MR8 MR6 MR7 MR13 MR14 Rakennettu vuonna 1983 Rakennettu vuonna 1960 MR26/2 MR26/1 Rakennettu vuonna 1987

7 LIITE 1 2 (2) Tulokset tulevat myöhemmin MR30 MR29 RA2 yläpohjassa MR2 RA1 yläpohjassa MR1 MR21 MR17, MR18 MR22 MR23 Rakennettu vuonna 1983 Korotettu 2. kerroksella vuonna 1965 Rakennettu vuonna 1987

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, 32740 Sastamala Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus 10.6.2014 Työnro 31 7088.10 Ins. Saija Korpi Rkm. Timo Ekola 2 (15) Sastamalan Tukipalvelu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.9.2014 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TIIVISTELMÄ Tämä raportti on

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO Honkalan koulu Muhos 1 Sisällys: ESIPUHE... 2 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Rakennustekniikka... 3 1.3 Asiakirjatilanne... 3

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014 - SIJAINTIKARTTA - Merimaskun entinen kunnantalo - 2.4.2014/HCN

Lisätiedot

Kuhmoisten kesäsiirtola

Kuhmoisten kesäsiirtola Hahmajärventie, Kuhmoinen Kuntoarvio 9.4.2015 Työnro 31 9099.7 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...4 1 Yleistä...5 1.1 Kohteen yhteystiedot...5 1.1.1 Tilaaja...5 1.1.2 Kokonaisvastuullinen konsultti...5

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2011 Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen

Lisätiedot

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet Ala- ja yläpohjarakenteet Rahikaisentie 5a 43440 PYLKÖNMÄKI Hanke nro: 8705 / 22.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 27.5.2014 Päärakennus, valmistunut v. 1980 Navettarakennus, valmistunut 1900- luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen

Lisätiedot

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON TILAKESKUS MARKKU PARTANEN Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola Tutkimusselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27476 Tutkimusselostus

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kaurilan koulu, rakennus 2 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114

Tutkimusraportti. Kaurilan koulu, rakennus 2 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114 Tutkimusraportti Kaurilan koulu, rakennus 2 Projekti 306114 24.9.2014 Sisältö 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus... 5

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2102/2012 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2011 1 (17) (17 sivua + 5 liitesivua) Tilaaja Kankaanpään kaupunki Marja Vaajasaari Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu Vaurioituneiden rakenteiden korjaus Hankesuunnitelma 28.5.2014 Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet ajoittain huonoon sisäilmaan

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti

Kuntotarkastusraportti 14.3.2014 Espoon kaupunki, Tilakeskus Snettansintie 41 02940 Espoo Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL 4, Jaakonkatu 3, 01621 Vantaa, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 53011 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti 306373 16.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3. Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Merimaskun rantamakasiini

Merimaskun rantamakasiini Kuntotarkastus Kuntotarkastusraportti 21.8.2012 (Päivitys 15.8.2014) 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot