ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS"

Transkriptio

1 KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS KOHDE- Liitu-työryhmä Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen Liitu-työryhmän veto: koolle kutsuminen, asialistat, valmistelu 2004 alkaen T.M. Joutsa Hallintokunnat Liikenneturvallisuuskulttuurin parantaminen Yhteistyön käynnistäminen eri hallintokuntien kanssa liikenneturvallisuusasioissa heti Liitu-työryhmä M.P. Luhanka Viranhaltijat Toimihenkilöt Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen. Sähköpostirinki, jonka jäsenet voivat tiedottaa toisiaan ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista. alkaen 2009 Kunnallistekniikka Seinäjoki sidosryhmät Liikenneturvallisuustyön vastuun ja tehtävien jakaminen Tiedottaminen liikenneturvallisuusasioista: sähköpostiringin kokoaminen sidosryhmät N.N. Hämeenlinna Tiedonkulun parantaminen Laaditaan kaupungin nettisivuille liikenneaiheisia lisäsivuja: tiedotetaan erinäisistä liikenneturvallisuusasioista annetaan helppo ja kanava aloitteille alk ATK Kunnallistekniikka Seinäjoki Tiedotusvälineet Tiedon välitys ja jakaminen Liikenne ja/tai katupäivä esim. vuosittain. liikenneasiaa, luentoja yms. katuasiaa, kunnossapitoa, pysäköintiä yms. tietouden levittämistä liikennealoitteiden vastaanottoa alkaen 2009 Liikenneturva Poliisi Autokoulut Kunnallistekniikka Seinäjoki

2 Liikenneturvallisuuden parantaminen ja huomion kiinnittäminen, asennekoulutus Liikenneturvallisuusilta luottamushenkilöille ja muille kuntalaisille valtuustokausittain hallintokunnat Liikenneturva Pasi Lähteenmäki Sastamala Uusien liikennejärjestelyjen ymmärtäminen ja oikea liikkuminen uudessa ympäristössä Ratkaisujen perusteluista tiedottaminen, informaatiotilaisuuksien järjestäminen, lehti- ja radiojutut, vierailut yhdistysten tilaisuuksissa Heti toteutuksen jälkeen S.V. Nakkila Liikenneturvallisuustietoisuuden parantaminen Liikenneasioista, liikenneturvallisuudesta ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä tiedottaminen 2-4 krt vuodessa hallintokunnat J.R. Toivakka Teknisen toimen henkilökunta ja urakoitsijat Henkilökunnan työnaikaisen liikkumisen turvallisuuden parantaminen, asennekoulutus Tieturva I ja II liikennealueilla työskenteleville urakoitsijat koulutuksen järjestäjät esimiehet/ työmaan valvoja/rakennuttaja Pidä pelivaraa kurssi teknisen toimen henkilöstölle syksy 2009 tekninen toimi Liikenneturva Pasi Hynnä Turvavarusteiden aktiivinen käyttö työmaalla ja niiden varaaminen henkilökunnalle (esim. huomioliivit, vilkut autoissa) esimiehet, työsuojelutoimikunta työsuojelupäällikkö Turvallinen työmaaympäristö Työmaaliikenteen järjestäminen, liikenteenohjaussuunnitelma urakoitsija/tilaaja tiedotusvälineet esimiehet/ työmaan valvoja / työmaakohtainen tiedottamisvastuu rakennuttaja/ tilaaja Kesätyöntekijät Henkilökunnan turvallinen liikkuminen työaikana, asennekoulutus Kesätyöntekijöiden liikenneturvallisuuskoulutus ja työhön perehdyttäminen, turvavälineistä huolehtiminen vuosittain työsuojelutoimikunta esimiehet Sastamala

3 Palautteen arvostaminen ja vaikutus ratkaisuihin Korostetaan, että liikenneturvallisuuteen voi vaikuttaa ja kuntalaisilta saatava palaute voi antaa uuden näkökulman omaan ajatteluun. Palautetta ei siis tule ottaa vain negatiivisena työsuorituksen arviointina. Koulutuksen yhteydessä N.N. Taivalkoski ja työntekijät Turvalliset tilapäiset liikennejärjestelyt Turvallisuuden huomioonottaminen tilapäisissä liikennejärjestelyissä, erityisesti kevyen liikenteen ohjaus ja urakoitsijat Liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen Tarvittavien määrärahojen saaminen talousarvioon vuosittain päättäjät Harjavalta Liikenneolosuhteiden parantaminen Kunnossapidon tehostaminen: aurauksen ja hiekoituksen oikea-aikaisuus, raivaukset näkemäalueilla a urakoitsijat J.R. Toivakka Riittävä ja oikea-aikainen valaistus Valaistuksen tarkistaminen: olevien valaisimien teho/laatu, valaisemattomien alueiden valaistuksen tarveselvitys talvi Tiehallinto N.N. Useat kunnat Valmiiksi rakentaminen Asuntoalueiden katujen ja liikenneväylien oikea-aikainen rakentaminen (kevytväylät jäävät usein toteuttamatta) Poliitikot ja virkamiehet pyöräilijät Turvalliset reitit Selvät reitit, verkosto, viitoitus koulut N.N Ulvila Laadukas suunnittelu Turvallisen liikenneympäristön luominen kaikille eri kulkumuodoille Virkamiehet ja Joukkoliikenteen käytön lisääminen toimintaedellytyksiä parantamalla Joukkoliikenteen huomioiminen kaavoituksen alkuvaiheesta lähtien a Lappeenranta

4 Tiivis ja turvallinen yhdyskuntarakenne Tiivis ja turvallinen kuntarakenne Liikennejärjestelmässä pyritään suosimaan joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä. Liikenneturvallisuus huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Yleiskaavoituksen yhteydessä laaditaan suunnitelma alueellisesta liikenneverkosta ja -turvallisuudesta. Sitä toteutetaan asemakaavoituksella ja katusuunnittelulla. Maanhankinnan ohjaaminen turvallisille alueille ELY keskus Ympäristöltk, Tiehallinto, ympäristökeskus kaavoitus yhdyskuntatekniikka T.S. Kangasala seuranta: kotikatutiimi Viitasaari Kaavoittajat Liikenneturvallisuuden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa Kaavoitusvaiheessa ratkaistaan liikenneväylien sijainti ja rakentamisessa käytettävissä olevat alueet kaikki hankkeet Jorma Tuomisto Sastamala Oikea-aikainen suunnittelu Liikenne- ja katusuunnittelun aloittaminen kaavoituksen yhteydessä Virkamiehet ja Riittävät aluevaraukset liikenneväylille Kaavoissa varataan katualueisiin riittävästi tilaa myös kevyen liikenteen väylille niin, että väylien turvallinen toteutus on mahdollista Aluevarauksia laadittaessa maankäyttöinsinööri Harjavalta Näkemäalueiden parantaminen Uusien alueiden kaavoituksessa ja vanhojen kaavojen muutoksen yhteydessä varataan katu- tai muuksi yleiseksi alueeksi riittävät näkemäalueet Kaavan laatiminen maankäyttöinsinööri Harjavalta talonrakentajat Tonttiliittymien turvallisuus Huolehditaan että tonttiliittymät toteutetaan turvallisiin kohtiin kaavoitus,ympäristöltk, tekninen ltk rakennustarkastajat Kangasala,

5 Katuluokituksen tekeminen Määrittää kadut yleisten laatuvaatimusten mukaisiin luokkiin (6) Kunnallistekniikan suunnittelun omana työnä tehtävä selvitys. Luokkien perusteella määritetään kaduille mm. rakenteita, nopeusrajoituksia, valaistus-, liittymä- ym. käytäntöjä Yhtenäistetään yhdistyvissä kunnissa mm. nopeusrajoituskäytännöt, töyssypolitiikka, ajoratamaalaukset, liikenteenohjaus pitkäkestoinen Muut tekniikkakeskuksen tulosalueet Nurmo, Ylistaro Kunnallistekniikka Seinäjoki Koulujen liikenneympäristö Selvittää ongelmakohdat Tehdään kouluille (osa/kaikki) liikenneympäristön riskikartoitus. alk Koulut Innorook Oy Kunnallistekniikka. Ohjausryhmä Seinäjoki Kevyt liikenne Kulkurajoitteiset Parantaa kevyen liikenteen asemaa keskustassa. Huomioidaan erityisesti kevyt liikenne ja esteetön ympäristö keskustan kehittämisen yhteydessä. Kartoitetaan keskustan ja muiden taajamiemme pyörätiet ja laaditaan tavoitteellinen pyörätieverkko. Määritetään pyöräparkkipaikat. alkaen 2009 kaavoittajat konsultit viranomaiset rakennuttajat Kunnallistekniikka Seinäjoki, Lempäälä Liikenneympäristö. Rautateiden tasoristeykset. Kartoitus Parannusohjelma Kesätyö tms. projekti. Kartoitetaan kaikkien katujen ja yks.teiden tasoristeyksissä liikennemerkkien ja turvalaitteiden tilanne sekä tutkitaan karkealla tasolla näkyvyys koko uuden Seinäjoen alueella. Laaditaan kevyt parannusohjelma. tilaisuuden tullen Ratahallintokeskus ja tiekunnat parannusohjelman tekovaiheessa. Kunnallistekniikka Seinäjoki Esteetön ja turvallinen keskustaympäristö Esteettömän reitin suunnittelu keskusta-alueelle v Vammaisneuvosto Kunnallistekniikka Nokia

6 Liikenneympäristö Turvallinen liikenneympäristö Opettajat, oppilaat ja vanhemmat Liikenneturvallisuustietoisuuden parantaminen Ajonopeuksien noudattaminen Kaavojen näkemäalueille ja risteysalueille ei sallita korkeita tai huomioita herättäviä istutuksia. Liikenteenjakajiin ei istutuksia sille osalle, jossa yhtenäinen ajokaistaviiva. (muu pinnoite) Katualueilla istutetaan isoja vain ns. katupuita, joiden runko metrin korkeudella on yli 14 cm. Lain määrittämä oksakorkeus pyritään saavuttamaan nopeasti. Liikennemerkkien, valaistuksen ym. näkyvyyttä estävä kasvillisuus poistetaan huomioiden mm. leikkuuajat Puistotoimi Seinäjoki Syksy 2010 Kesäaika Sivistystoimi, Litu työryhmä Ohjeet ja suositukset koulujen saattoliikenteestä Kunnallistekniikka, Tiemestari Pirkkala Nopeusnäyttötaulun hankinta Siirrettävä hidaste Nopeuksien ja liikennemäärien kartoitus Ongelmatyöryhmä Ongelmaryhmä vuosittain