EUROKOODIT. EN-standardit. Nykyisistä ohjeista siirrytään kokonaan eurokoodeihin. Rakennusten rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROKOODIT. EN-standardit. Nykyisistä ohjeista siirrytään kokonaan eurokoodeihin. Rakennusten rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu."

Transkriptio

1 EUROKOODIT EN-standardit 2011 Nykyisistä ohjeista siirrytään kokonaan eurokoodeihin Rakennusten rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu. Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Siirtyminen eurokoodeihin alkoi 1. marraskuuta Kaikkia eurokoodeja voi jo käyttää.

2 Eurokoodit ovat pitkän suunnittelun tulos Komissio päätti vuonna 1975 toimenpideohjelmasta, jolla kaupan teknisiä esteitä poistetaan ja harmonisoidaan teknisiä määräyksiä. Tämän ohjelman pohjalta komissio teki aloitteen rakennusten rakenteellisen suunnittelun ohjeiden valmistelusta. Nämä ohjeet olisivat ensi vaiheessa vaihtoehtona kansallisille ohjeille/määräyksille ja ne korvaisivat myöhemmin kansalliset ohjeet kokonaan. 10 vuoden työskentelyn pohjalta komissio jäsenmaiden ohjausryhmän avustamana julkaisi ensimmäisen sukupolven eurokoodit vuonna komissio ja jäsenmaat päättivät Rakennusalan pysyvän komitean hyväksymänä siirtää valmistelun ja julkaisemisen eurooppalaiselle standardisoimisjärjestölle CENille. Tästä tehtiin sopimus CENin kanssa. Työ annettiin CENille mandaatilla (standardisoinnin toimeksianto), jossa määritettiin tavoitteet, rahoitus ja aikataulu. Tarkoitus on julkaista eurokoodit ENstandardeina. Tässä vaiheessa linkitys tapahtui myös julkisten hankintojen direktiiveihin ja rakennustuotedirektiiviin. Vuosina CEN julkaisi esistandardeina (ENV) 62 eurokoodia. ENV-versioihin jouduttiin jättämään kansallisesti valittavia arvoja (boxed values). Jäsenmaat saattoivat antaa omat arvonsa Kansallisessa soveltamisasiakirjassa (National Application documents NAD) sekä ilmaista esipuheessa muut mahdolliset ehtonsa ENV-standardien käytölle. Suomessa eri eurokoodiosien valmistelu hajautui eri standardisoinnin toimialayhteisöille. Ympäristöministeriö julkaisi useille osille kansalliset soveltamisasiakirjat 1990-luvulla. Konsultit olivat valmistelleet nämä soveltamisasiakirjat ja ne oli laitettu normaaliin tapaan lausunnolle. Siltaosille ei tehty kansallisia soveltamisasiakirjoja. ENV-versioiden muuttaminen varsinaisiksi standardeiksi (EN-standardeiksi) alkoi vuonna Ne oli julkaistu vuosina EN-versioissa on kansallisesti määrättäviä parametrejä (Nationally Determined Parameters NDP). Eurokoodeissa esitetään suositusarvot näille NDPille, mutta jäsenmaat voivat antaa omia arvojaan kansallisessa liitteessä (National Annex). Ympäristöministeriö on hyväksynyt eurokoodien kansalliset liitteet. Siltojen rakentamisen osalta kansalliset liitteet on hyväksynyt Liikennevirasto. 2

3 Suomessa siirrytään käyttämään ainoastaan eurokoodeja Rakennesuunnittelun ohjeista on säädetty Suomen rakentamismääräyskokoelman B-osassa. Uusi eurokoodiyhteensopiva B-osa on tekeillä. Se tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2012 alussa. Uuden ja vanhan B-osan on suunniteltu olevan rinnakkaiskäytössä saakka, jolloin siirrytään käyttämään vain eurokoodeja. Eurokoodien ensimmäinen paketti otettiin käyttöön 1. marraskuuta Kaikkia eurokoodeja voi jo käyttää rakentamismääräyskokoelman B-osan sijaan kantavien rakenteiden suunnittelussa. Siltojen rakentamisessa on jo siirrytty yksinomaan eurokoodien käyttöön. Lähes 60 eurokoodia Eurokoodisarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat, kuten hyöty-, lumi- ja tuulikuormat sekä lämpö-, onnettomuusja nosturikuormitukset. Eri rakennusmateriaaleille on yksityiskohtaiset ohjeet. Eurokoodien pääosat ovat: Rakenteiden suunnitteluperusteet, eurokoodi 0, EN 1990 Rakenteiden kuormat, eurokoodi 1, EN 1991 Eurokoodit ovat standardeja Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Myös useat Euroopan ulkopuoliset maat ovat ottamassa eurokoodit käyttöön. Suomessa eurokoodit julkaisee Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa niiden laatimisesta vastaa ympäristöministeriö lukuun ottamatta muille hallinnonaloille kuuluvia osia, kuten siltarakenteita. Eurokoodeja on voinut käyttää jo esistandardeina (ENV) yhdessä kansallisten soveltamisasiakirjojen kanssa (NAD). Esistandardit on kumottu Betonirakenteiden suunnittelu, eurokoodi 2, EN 1992 Teräsrakenteiden suunnittelu, eurokoodi 3, EN 1993 Betoni-teräsliittorakenteiden suunnittelu, eurokoodi 4, EN 1994 Puurakenteiden suunnittelu, eurokoodi 5, EN 1995 Muurattujen rakenteiden suunnittelu, eurokoodi 6, EN 1996 Geotekninen suunnittelu, eurokoodi 7, EN 1997 Rakenteiden suunnittelu kestävyyden suhteen maanjäristyksessä, eurokoodi 8, EN 1998 Alumiinirakenteiden suunnittelu, eurokoodi 9, EN

4 Kansainväliset käyttömahdollisuudet Eurokoodien käyttö suunnittelussa parantaa suomalaisen rakentamisen kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Yhteinen eurooppalainen suunnitteluohjeisto helpottaa suomalaisten suunnittelutoimistojen vientiä, kun samoilla kantavien rakenteiden suunnitteluohjeilla voi suunnitella ympäri maailmaa. Eurokoodien myötä suunnittelun apuvälineet, kuten tietokoneohjelmat, tulevat kehittymään. Eurokoodien kattavuus on huomattavasti laajempi kuin rakentamismääräysten B-osan ohjeiden kattavuus. Alan yhteinen ponnistus Eurokoodien käyttöönotto tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Erityisesti suunnittelutoimistojen ja alan oppilaitosten tulee ottaa aktiivinen rooli muutoksessa. Onnistunut siirtyminen eurokoodien käyttöön vaatii eri toimijoilta erilaisia toimenpiteitä. Standardisointijärjestöt kääntävät eurokoodit suomeksi. Ympäristöministeriö valmistelee ja antaa kansalliset liitteet. Yliopistot ja alan oppilaitokset huomioivat eurokoodien käyttöönoton opetussuunnitelmissaan. Standardisointi-, teollisuus- ja ammatilliset järjestöt huolehtivat tarvittavasta osaamisesta. Täydennyskoulutukseen osallistuvat rakennusalan muut toimijat. Eri eurokoodiosien valmistelusta Suomessa vastaavat: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta) vastaa osista teräsrakenteet ja alumiinirakenteet. Metsäteollisuus ry vastaa osasta puurakenteet. Eurokoodisanastoa ENV eurooppalainen esistandardi NAD kansallinen esistandardin soveltamisasiakirja (National Application Document) EN eurooppalainen standardi NA EN-standardin kansallinen liite (National Annex) Rakennustuoteteollisuus RTT ry vastaa osista betoni-, liittoja muuratut rakenteet sekä suunnitteluperusteet ja kuormat. Suomen Standardisoimisliitto ry vastaa osasta maanjäristysmitoitus sekä julkaisee eurokoodit. Liikennevirasto vastaa osasta geotekninen suunnittelu sekä kaikista sillansuunnitteluun liittyvistä osista (kuormat sekä eri materiaalikohtaiset osat). Ympäristöministeriö vastaa talonrakentamiseen liittyvistä kansallisista liitteistä. 4

5 Eurokoodi help desk Tuorein tieto eurokoodisarjasta löytyy osoitteesta Eurokoodien help desk opastaa eurokoodien käyttöönottoa Suomessa. Sivuille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Niiden kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä. Sivuja päivitetään jatkuvasti. Eurokoodi help deskin takana ovat Ympäristöministeriö Rakennusteollisuus RT ry Metsäteollisuus ry Liikennevirasto Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta) Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry. Eurokoodit standardeina ja käsikirjoina Eurokoodit ovat saatavana yksittäisinä standardeina painettuna tai pdf-tiedostona kestotilauksena eurokoodeittain painettuna tai pdf -tiedostona ONLINE palveluna eurokoodeittain, standardit ovat käytössänne internetissä milloin ja missä vain organisaationne omaan tietoverkkoon eurokoodikohtaisina käsikirjoina, mukana suomenkieliset kansalliset liitteet. Suomen- ja englanninkielisiä eurokoodeja julkaisee ja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Ruotsinkielisiä eurokoodeja myy Swedish Standards Institute. Yhteystiedot löydät esitteen takasivulta. Help deskin päivitykset ja muutokset Haluatko tiedon eurokoodien help deskin päivityksestä? Liity postituslistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi -sivuilla osiossa Palaute ja kysymykset. Lisätietoja: 5

6 Rakennesuunnittelun eurokoodit Alla olevassa SFS-standardien luettelossa esitetään kaikki 58 eurokoodia ja eurokoodeja käsittelevät SFS-käsikirjat. Luettelossa käytettyjä lyhenteitä: /AC julkaisussa vain vain korjaus, /A1 julkaisussa vain muutos A1, +AC+A1 julkaisu sisältää siihen tehdyn korjauksen ja muutoksen, fi/en julkaisu sisältää alkuperäisen tekstin ja sen suomennoksen, en julkaisu on englanninkielinen, p. painos. Luettelo on laadittu marraskuussa Rakenteiden suunnitteluperusteet, EUROKOODI 0, EN 1990 SFS-EN A1 + AC fi/en 2. p., 185 s. Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperusteet Eurocode. Basis of structural design SFS-KÄSIKIRJA fi 1. p., 153 s. Eurokoodi 0. Rakenteiden suunnitteluperusteet Eurocode 0. Basis of structural design 6 Rakenteiden kuormat, EUROKOODI 1, EN 1991 SFS-EN /AC:en en 7 s. Part 1-1: General actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings SFS-EN fi/en 1. p., 72 s. Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat Part 1-1: General actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings SFS-EN /AC:en en 3 s. Part 1-2: General actions. Actions on structures exposed to fire SFS-EN fi/en 1. p., 103 s. Eurocode 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset Part 1-2: General actions. Actions on structures exposed to fire SFS-EN /AC:en en 4 s. Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3: General actions. Snow loads SFS-EN fi/en 1. p., 80 s. Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3: General actions. Snow loads SFS-EN /AC:en en 12 s. Part 1-4: General actions. Wind actions SFS-EN fi/en 1. p., 254 s. Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Yleiset kuormat. Osa 1-4: Tuulikuormat Part 1-4: General actions. Wind actions SFS-EN /AC:en en 6 s. Part 1-5: General actions. Thermal actions SFS-EN fi/en 1. p., 69 s. Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat Part 1-5: General actions. Thermal actions SFS-EN /AC:en en 3 s. Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-6: General actions. Actions during execution SFS-EN fi/en 1. p., 52 s. Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-6: General actions. Actions during execution SFS-EN AC fi/en 1. p., 114 s. Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-7: Yleiset kuormat. Onnettomuuskuormat Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7: General actions. Accidental actions SFS-EN fi 1. p., 144 s. Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat Part 2: Traffic loads on bridges SFS-EN fi/en 1. p. Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muista koneista aiheutuvat kuormat Eurocode 1. Actions on structures. Part 3: Actions induced by cranes and machinery SFS-EN :en en 108 s. Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 4: Siilojen ja säiliöiden kuormat Eurocode 1. Actions on structures. Part 4: Silos and tanks

7 Betonirakenteiden suunnittelu, EUROKOODI 2, EN 1992 SFS-EN fi 1. p., 222 s. Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN /AC:en en 25 s. Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN fi 1. p., 93 s. Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN /AC:en en 12 s. Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN AC fi 1. p., 87 s. Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Betonisillat. Mitoittaminen ja yksityiskohtien suunnittelu Eurocode 2. Design of concrete structures. Concrete bridges. Design and detailing rules SFS-EN fi 1. p., 23 s. Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 3: Nestesäiliöt ja siilot Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 3: Liquid retaining and containment structures SFS-KÄSIKIRJA fi 1. p. Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu Eurocode 2. Design of concrete structures Teräsrakenteiden suunnittelu, EUROKOODI 3, EN 1993 SFS-EN /AC:en en 16 s. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN fi 1. p., 100 s. Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN /AC:en en 6 s. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN fi 1. p., 76 s. Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteen palomitoitus Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN AC fi 1. p., 128 s. Osa 1-3: Yleiset säännöt. Lisäsäännöt kylmämuovatuille sauvoille ja levyille Part 1-3: General rules. Supplementary rules for cold-formed members and sheeting SFS-EN fi 1. p., 38 s. Osa 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt Part 1-4: General rules. Supplementary rules for stainless steels SFS-EN /AC:en en 6 s. Part 1-5: Plated structural elements SFS-EN fi 1. p., 58 s. Osa 1-5: Tasomaiset levyrakenteet Part 1-5: Plated structural elements SFS-EN AC fi 1. p., 93 s. Osa 1-6: Kuorirakenteiden lujuus ja stabiilius Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures SFS-EN AC fi 1. p., 40 s. Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-7: Levyrakenteet, joihin kohdistuva kuormitus ei ole levyn tason suuntainen Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading SFS-EN fi 1. p., 149 s. Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-8: Liitosten suunnittelu Part 1-8: Design of joints SFS-EN /AC:en en 6 s. Part 1-9: Fatigue SFS-EN fi 1. p., 42 s. Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-9: Teräsrakenteiden väsyminen Part 1-9: Fatigue 7

8 SFS-EN /AC:en en 5 s. Part 1-10: Material toughness and throughthickness properties SFS-EN fi 1. p., 18 s. Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-10: Materiaalin sitkeys ja paksuussuuntaiset ominaisuudet Part 1-10: Material toughness and throughthickness properties SFS-EN /AC:en en 4 s. Osa 1-11: Vedettyjä rakenneosia sisältävien rakenteiden suunnittelu Part 1-11: Design of structures with tension components SFS-EN AC fi/en 65 s. Osa 1-11: Vedettyjä rakenneosia sisältävien rakenteiden suunnittelu Part 1-11: Design of structures with tension components SFS-EN AC fi 1. p., 12 s. Osa 1-12: EN 1993 laajennus teräslajeihin S 700 asti Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 SFS-EN AC fi 1. p., 103 s. Osa 2: Terässillat Part 2: Steel Bridges SFS-EN /AC:en en 5 s. Part 2: Steel Bridges SFS-EN AC fi 1. p., 76 s. Osa 3-1: Mastot ja savupiiput. Mastot Part 3-1: Towers, masts and chimneys. Towers and masts SFS-EN fi 1. p., 30 s. Osa 3-2: Mastot ja savupiiput. Savupiiput Part 3-2: Towers, masts and chimneys. Chimneys SFS-EN AC fi 1. p., 105 s. Osa 4-1: Siilot Part 4-1: Silos SFS-EN AC fi 1. p., 54 s. Osa 4-2: Säiliöt Part 4-2: Tanks SFS-EN /AC:en en 6 s. Osa 4-2: Säiliöt Part 4-2: Tanks SFS-EN AC fi 1. p., 34 s. Osa 4-3: Putkilinjat Part 4-3: Pipelines SFS-EN /AC:en en 4 s. Osa 4-3: Putkilinjat Part 4-3: Pipelines SFS-EN /AC:en en 5 s. Part 5: Piling SFS-EN AC fi 89 s. Osa 5: Paalut Part 5: Piling SFS-EN AC fi 1. p., 44 s. Osa 6: Nosturia kannattavat rakenteet Part 6: Crane supporting structures SFS-KÄSIKIRJA fi 1. p., 434 s. Eurokoodi 3. Osa 1: Teräsrakenteiden suunnittelu Eurocode 3. Part 1: Design of steel structures Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu, EUROKOODI 4, EN 1994 SFS-EN fi 1. p., 102 s. Eurokoodi 4: Betoni-teräs -liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN /AC:en en 4 s. Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN fi 1. p., 100 s. Eurokoodi 4: Betoni-teräs -liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design 8

9 SFS-EN AC fi 1. p., 73 s. Eurokoodi 4. Betoni-teräs -liittorakenteiden suunnittelu. Osa 2: Yleiset säännöt ja siltoja koskevat säännöt Eurocode 4. Design of composite steen and concrete structures. Part 2: General rules and rules for bridges SFS-EN /AC:en en 7 s. Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings Puurakenteiden suunnittelu, EUROKOODI 5, EN 1995 SFS-EN A1 + AC fi/en 2. p., 226 s. Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Eurocode 5: Design of timber structures. Part 1-1: General. Common rules and rules for buildings SFS-EN AC fi/en 1. p., 130 s. Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleistä. Puurakenteiden palomitoitus Eurocode 5: Design of timber structures. Part 1-2: General. Structural fire design SFS-EN /AC:en en 7 s. Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. Puurakenteiden palomitoitus Eurocode 5: Design of timber structures. Part 1-2: General. Structural fire design SFS-EN :en en 73 s. Eurocode 5. Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleinen. Rakenteiden palomitoitus Eurocode 5: Design of timber structures. Part 1-2: General. Structural fire design SFS-EN fi 29 s. Eurocode 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 2: Sillat Eurocode 5: Design of timber structures. Part 2: Bridges SFS-KÄSIKIRJA fi/en 1. p., 403 s. Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu Eurocode 5. Design of timber structures Muurattujen rakenteiden suunnittelu, EUROKOODI 6, EN 1996 SFS-EN AC fi 1. p., 119 s. Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures SFS-EN /AC:en en 16 s. Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures SFS-EN fi 1. p., 82 s. Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN /AC:en en Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry SFS-EN fi 1. p., 33 s. Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 2: Muuratun rakenteen materiaalien valinta ja työnsuoritus Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry SFS-EN :en en 41 s. Eurocode 6: Muurattujen rakenteiden mitoitus. Osa 3: Muuratun rakenteen yksinkertaistetut laskentamenetelmät Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures SFS-KÄSIKIRJA fi 1. p., Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu Eurocode 6. Design of masonry structures 9

10 Geotekninen suunnittelu, EUROKOODI 7, EN 1997 SFS-EN AC fi 2. p., 156 s. Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt Eurocode 7: Geotechnical design. Part 1: General rules SFS-EN fi 1. p., 148 s. Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt Eurocode 7: Geotechnical design. Part 1: General rules SFS-EN fi 1. p., 159 s. Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 2: Pohjatutkimus ja koestus Eurocode 7. Geotechnical design. Part 2: Ground investigation and testing SFS-KÄSIKIRJA fi 1. p., 331 s. Eurokoodi 7. Geotekninen suunnittelu Eurocode 7. Geotechnical design Maanjäristysmitoitus EUROKOODI 8, EN 1998 SFS-EN /AC:en en 9 s. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. SFS-EN :en en 230 s. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings SFS-EN /A1:en en 12 s. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges SFS-EN :en en 147 s. Eurokoodi 8. Rakenteiden suunnittelu maanjäristyksen kestäviksi. Osa 2: Sillat Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges SFS-EN :en en 90 s. Eurokoodi 8. Rakenteiden suunnittelu maanjäristyksen kestäviksi. Osa 3: Rakennusten kunnon arviointi ja korjaus Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 3: Assessment and retrofitting of buildings SFS-EN :en en 82 s. Eurokoodi 8. Rakenteiden suunnittelu maanjäristyksen kestäviksi. Osa 4: Siilot, säiliöt ja putkilinjat Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance. Part 4: Silos, tanks and pipelines SFS-EN :en en 45 s. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects SFS-EN :en en 48 s. Eurokoodi 8. Rakenteiden suunnittelu maanjäristyksen kestäviksi. Osa 6: Tornit, mastot ja piiput Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 6: Towers, masts and chimneys Alumiinirakenteiden suunnittelu, EUROKOODI 9, EN 1999 SFS-EN :en en 209 s. Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-1: General structural rules SFS-EN :en en 59 s. Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-2: Structural fire design SFS-EN :en en 97 s. Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-3: Structures susceptible to fatigue SFS-EN :en en 63 s. Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Kylmämuovatut kantavat muotolevyt Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-4: Cold-formed structural sheeting SFS-EN :en en 66 s. Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Kuorirakenteet Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-5: Shell structures Voit tehdä standardien kestotilauksen paperiversiona, pdf-tiedostona tai ONLINE -palveluna alla olevista eurokoodiryhmistä 92 Eurokoodit Rakenteiden suunnitteluperusteet Rakenteiden kuormat Betonirakenteiden suunnittelu Teräsrakenteiden suunnittelu Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu Puurakenteiden suunnittelu Muurattujen rakenteiden suunnittelu Geotekninen suunnittelu Maanjäristysmitoitus Alumiinirakenteiden suunnittelu 10

11 Yhteenveto eurokoodien tilanteesta Suomessa ( ) Ajantasainen tilanne löytyy myös help deskistä kohdasta Eurokoodien tilanne nyt CEN julkaissut englanninkielisenä SFS julkaissut englanninkielisenä SFS julkaissut suomenkielisenä Korjaussivu AC Muutossivu A1 Kansallinen liite talo (YM) silta (LVM) Suunnitteluperusteet EN1990 X X X X X Kuormat EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X X EN X X X 2009 X X EN X X X 2008 X X EN X X X 2010 X X EN X X X 2010 X EN X X X X EN X X (X) Betonirakenteet EN X X X 2008 X EN X X X 2008 X EN X X X 2008 X EN X X X X Teräsrakenteet EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X EN X X X 2009 X Liittorakenteet EN X X X 2009 X EN X X X 2008 X EN X X X 2008 X Puurakenteet EN X X X X EN X X X 2009 X EN X X X X Muuratut rakenteet EN X X X 2009 X EN X X X X EN X X X 2009 X EN X X 2009 Geotekninen suunnittelu EN X X X 2009 X X EN X X X 2010 X Maanjäristysmitoitus EN X X 2009 EN X X EN X X 2010 EN X X EN X X EN X X Alumiinirakenteet EN X X EN X X EN X X EN X X EN X X (Alustava kansallinen liite = (X), ei tehdä = ) 11

12 Standardien myynti SFS-Standardisointi, Asiakaspalvelu Malminkatu 34, PL 130, Helsinki puh , faksi sähköposti: SFS:n julkaisemat standardit ovat saatavissa sekä paperilla että pdf-tiedostoina. Pdf-versiot maksavat 1,6 kertaa paperiversion hinnan. Ne saa laittaa kolmelle koneelle, mutta ei verkkokäyttöön. SFS-standardeja voi hankkia yksittäin tai kestotilauksena. Kestotilaus tehdään eurokoodi-ryhmittäin. Tilaamistanne eurokoodi-ryhmistä toimitetaan teille päivitykset 11 kertaa vuodessa. Palvelun avulla varmistatte, että tarvitsemanne standardit ovat aina ajan tasalla.. SFS-standardeja on mahdollista saada myös verkkokäyttöön. Haluamistanne eurokoodi-ryhmistä tehdään kokoelma, jota voitte käyttää oman organisaationne verkossa. Verkkokauppa SFS-standardeja voit imuroida SFS-standardisoinnin verkkokaupasta Verkkokaupasta voit myös kätevästi tilata standardeja ja siellä on myös tietoa kumotuista standardeista. Omalle koneelle imuroidut SFS-standardit maksavat saman kuin vastaavat painetut versiot. Niitä saa käyttää vain yhdeltä koneelta. ONLINE SFS-standardeja on mahdollista saada käyttöön myös internetin kautta ONLINE. Haluamistanne eurokoodi-ryhmistä tehdään kokoelma, jota voitte käyttää ONLINE-palveluna SFS:n serveriltä. Lisätietoja saat asiakaspalvelusta. Käsikirjat Eurokoodit ovat saatavana kätevinä eurokoodikohtaisina käsikirjoina. Ne sisältävät kaikki kyseiseen eurokoodiin kuuluvat standardit ja kansalliset liitteet. Nyt ovat saatavana käsikirjat Eurokoodi 0. Rakenteiden suunnitteluperusteet. SFS käsikirja 200 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. SFS käsikirja 202 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu SFS-käsikirja Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. SFS käsikirjat 205 Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu SFS-käsikirja 206 Eurokoodi 7. Geotekninen suunnittelu SFS-käsikirja 207 Käsikirjoista on saatavana myös oppilaitoksille tarkoitetut versiot. Tietolähteitä Lisätietoa eurokoodien käyttöönotosta saat Rakennusteollisuus RT:n Eurokoodien help desk -sivuilta. Sivut helpottavat eurokoodien käyttöönottoa Suomessa. Niille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Help desk -sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Niiden kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä. Jokaiselle koodille on oma sivu, jolle pääset vasemman reunan pystypalkin kautta. Sivut ovat osoitteessa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Rakennusteollisuus RT ry Liikennevirasto Metsäteollisuus ry Swedish Standards Institute SFS- ja ISO-standardien luettelo Kaikki voimassa olevat SFS- ja ISO-standardit mainitaan SFS:n verkkosivuilla olevassa luettelossa SFS-tiedotus Standardisoimisliiton julkaisema asiantuntijalehti SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti