EUROKOODIT. EN-standardit. Siirtyminen eurokoodeihin. on alkanut. Rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROKOODIT. EN-standardit. Siirtyminen eurokoodeihin. on alkanut. Rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu."

Transkriptio

1 EUROKOODIT EN-standardit 2008 Siirtyminen eurokoodeihin on alkanut Rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu. Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Siirtyminen eurokoodeihin alkoi 1. marraskuuta Nykyisistä ohjeista luovutaan kokonaan 2010.

2 Eurokoodit ovat pitkän suunnittelun tulos Komissio päätti vuonna 1975 toimenpideohjelmasta, jolla kaupan teknisiä esteitä poistetaan ja harmonisoidaan teknisiä määräyksiä. Tämän ohjelman pohjalta komissio teki aloitteen rakennusten rakenteellisen suunnittelun ohjeiden valmistelusta. Nämä ohjeet olisivat ensi vaiheessa vaihtoehtona kansallisille ohjeille/määräyksille ja ne korvaisivat myöhemmin kansalliset ohjeet kokonaan. 10 vuoden työskentelyn pohjalta komissio jäsenmaiden ohjausryhmän avustamana julkaisi ensimmäisen sukupolven eurokoodit vuonna komissio ja jäsenmaat päättivät Rakennusalan pysyvän komitean hyväksymänä siirtää valmistelun ja julkaisemisen eurooppalaiselle standardisoimisjärjestölle CENille. Tästä tehtiin sopimus CENin kanssa. Työ annettiin CENille mandaatilla (standardisoinnin toimeksianto), jossa määritettiin tavoitteet, rahoitus ja aikataulu. Tarkoitus on julkaista eurokoodit ENstandardeina. Tässä vaiheessa linkitys tapahtui myös julkisten hankintojen direktiiveihin ja rakennustuotedirektiiviin. Vuosina CEN julkaisi esistandardeina (ENV) 62 eurokoodia. ENV-versioihin jouduttiin jättämään kansallisesti valittavia arvoja (boxed values). Jäsenmaat saattoivat antaa omat arvonsa Kansallisessa soveltamisasiakirjassa (National Application documents NAD) sekä ilmaista esipuheessa muut mahdolliset ehtonsa ENV-standardien käytölle. Suomessa eri eurokoodiosien valmistelu hajautui eri standardisoinnin toimialayhteisöille. Ympäristöministeriö julkaisi useille osille kansalliset soveltamisasiakirjat 1990-luvulla. Konsultit olivat valmistelleet nämä soveltamisasiakirjat ja ne oli laitettu normaaliin tapaan lausunnolle. Siltaosille ei tehty kansallisia soveltamisasiakirjoja. ENV-versioiden muuttaminen varsinaisiksi standardeiksi (EN-standardeiksi) alkoi vuonna Ne oli julkaistu vuosina EN-versioissa on kansallisesti määrättäviä parametrejä (Nationally Determined Parameters NDP). Eurokoodeissa esitetään suositusarvot näille NDPille, mutta jäsenmaat voivat antaa omia arvojaan kansallisessa liitteessä (National Annex). Ympäristöministeriö on hyväksynyt virallisesti ensimmäiset kansalliset liitteet. Eurokoodien ensimmäinen paketti otettiin käyttöön 1. marraskuuta

3 Ensimmäinen eurokoodipaketti käyttöön 1. marraskuuta 2007 Rakennesuunnittelun ohjeista on säädetty Suomen rakentamismääräyskokoelman B-osassa. Nykyisen B-osan ohjeiden käytöstä on tarkoitus luopua kokonaan , jolloin siirrytään käyttämään ainoastaan eurokoodeja. Eurokoodien ensimmäinen paketti otettiin käyttöön 1. marraskuuta 2007, jolloin talonrakennuksen suunnittelussa käytettävät keskeiset eurokoodiosat oli käännetty ja niihin liittyvät kansalliset liitteet vahvistettu. Loput eurokoodit otetaan käyttöön sitä mukaa kuin niiden käännökset ja kansalliset liitteet valmistuvat. Aluksi eurokoodit ovat siis rakentamismääräyskokoelman B-osan ohjeiden kanssa rinnakkaiskäytössä. Lähes 60 eurokoodia Eurokoodisarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat, kuten hyöty-, lumi- ja tuulikuormat sekä lämpö-, onnettomuusja nosturikuormitukset. Eri rakennusmateriaaleille on yksityiskohtaiset ohjeet. Eurokoodien pääosat ovat: Rakenteiden suunnitteluperusteet, eurokoodi 0, EN 1990 Rakenteiden kuormat, eurokoodi 1, EN 1991 Eurokoodit ovat standardeja Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Myös useat Euroopan ulkopuoliset maat ovat ottamassa eurokoodit käyttöön. Suomessa eurokoodit julkaisee Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa niiden laatimisesta vastaa ympäristöministeriö lukuun ottamatta muille hallinnonaloille kuuluvia osia, kuten siltarakenteita. Eurokoodeja on voinut käyttää jo esistandardeina (ENV) yhdessä kansallisten soveltamisasiakirjojen kanssa (NAD). Betonirakenteiden suunnittelu, eurokoodi 2, EN 1992 Teräsrakenteiden suunnittelu, eurokoodi 3, EN 1993 Betoni-teräsliittorakenteiden suunnittelu, eurokoodi 4, EN 1994 Puurakenteiden suunnittelu, eurokoodi 5, EN 1995 Muurattujen rakenteiden suunnittelu, eurokoodi 6, EN 1996 Geotekninen suunnittelu, eurokoodi 7, EN 1997 Rakenteiden suunnittelu kestävyyden suhteen maanjäristyksessä, eurokoodi 8, EN 1998 Alumiinirakenteiden suunnittelu, eurokoodi 9, EN 1999

4 Kansainväliset käyttömahdollisuudet Eurokoodien käyttö suunnittelussa parantaa suomalaisen rakentamisen kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Yhteinen eurooppalainen suunnitteluohjeisto helpottaa suomalaisten suunnittelutoimistojen vientiä, kun samoilla kantavien rakenteiden suunnitteluohjeilla voi suunnitella ympäri maailmaa. Eurokoodien myötä suunnittelun apuvälineet, kuten tietokoneohjelmat, tulevat kehittymään. Eurokoodien kattavuus on huomattavasti laajempi kuin rakentamismääräysten B-osan ohjeiden kattavuus. Alan yhteinen ponnistus Eurokoodien käyttöönotto tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Erityisesti suunnittelutoimistojen ja alan oppilaitosten tulee ottaa aktiivinen rooli muutoksessa. Onnistunut siirtyminen eurokoodien käyttöön vaatii eri toimijoilta erilaisia toimenpiteitä. Standardisointijärjestöt kääntävät eurokoodit suomeksi. Ympäristöministeriö valmistelee ja antaa kansalliset liitteet. Yliopistot ja alan oppilaitokset huomioivat eurokoodien käyttöönoton opetussuunnitelmissaan. Standardisointi-, teollisuus- ja ammatilliset järjestöt huolehtivat tarvittavasta osaamisesta. Täydennyskoulutukseen osallistuvat rakennusalan muut toimijat. Eri eurokoodiosien valmistelusta Suomessa vastaavat: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta) vastaa osista teräsrakenteet ja alumiinirakenteet. Metsäteollisuus ry vastaa osasta puurakenteet. Eurokoodisanastoa ENV eurooppalainen esistandardi NAD kansallinen esistandardin soveltamisasiakirja (National Application Document) EN eurooppalainen standardi NA EN-standardin kansallinen liite (National Annex) Rakennustuoteteollisuus RTT ry vastaa osista betoni-, liittoja muuratut rakenteet sekä suunnitteluperusteet ja kuormat. Suomen Standardisoimisliitto ry vastaa osasta maanjäristysmitoitus sekä julkaisee eurokoodit. Tiehallinto vastaa osasta geotekninen suunnittelu sekä kaikista sillansuunnitteluun liittyvistä osista (kuormat sekä eri materiaalikohtaiset osat). Ympäristöministeriö vastaa talonrakentamiseen liittyvistä kansallisista liitteistä.

5 Eurokoodi help desk Tuorein tieto eurokoodisarjasta löytyy osoitteesta Eurokoodien help desk opastaa eurokoodien käyttöönottoa Suomessa. Sivuille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Niiden kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä. Sivuja päivitetään jatkuvasti. Eurokoodi help deskin takana ovat Ympäristöministeriö Rakennusteollisuus RT ry Metsäteollisuus ry Tiehallinto Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (MetSta) Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry. Eurokoodit standardeina ja käsikirjoina Eurokoodit ovat saatavana yksittäisinä standardeina painettuna tai pdf-tiedostona kestotilauksena eurokoodeittain painettuna tai pdf -tiedostona ONLINE palveluna eurokoodeittain, standardit ovat käytössänne internetissä milloin ja missä vain organisaationne omaan tietoverkkoon eurokoodikohtaisina käsikirjoina, mukana suomenkieliset kansalliset liitteet. Suomen- ja englanninkielisiä eurokoodeja julkaisee ja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Ruotsinkielisiä eurokoodeja myy Swedish Standards Institute. Yhteystiedot löydät esitteen takasivulta. Help deskin päivitykset ja muutokset Haluatko tiedon eurokoodien help deskin päivityksestä? Liity postituslistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi -sivuilla osiossa Palaute ja kysymykset. Lisätietoja:

6 Ympäristöministeriön asetukset kantavien rakenteiden eurokoodien soveltamisesta Alla olevassa listassa esitetään ne kansalliset liitteet, jotka ympäristöministeriö on vahvistanut voimaan tulleella asetuksella. Loppujen talonrakentamista koskevien eurokoodien on arvioitu tulevan käyttöön vuoden 2008 aikana. Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä en. Standardien hinnan, sivumäärän ja saatavuuden suomen kielellä voit varmistaa SFS:n luettelosta: Tuoreimman tiedon eurokoodien valmistumistilanteesta ja niihin liittyvistä kansallisista liitteistä löydät osoitteesta Rakenteiden suunnitteluperusteet eurokoodi 0, EN 1990 SFS-EN 1990:2002 SFS-EN 1990:2002 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN 1990 Eurokoodi 0: Rakenteiden suunnitteluperusteet) Rakenteiden kuormat, eurokoodi 1, EN 1991 SFS-EN :2002 SFS-EN :2002 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat) SFS-EN : 2002 SFS-EN : 2002 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden kuormat.) SFS-EN :2004 SFS-EN :2004 soveltamisesta (kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat) SFS-EN :2005 SFS-EN :2005 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat) SFS-EN :2003 SFS-EN :2003 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat) Betonirakenteiden suunnittelu, Eurokoodi 2, EN 1992 SFS-EN :2004 SFS-EN :2004 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt) SFS-EN :2004 SFS-EN :2004 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus) Teräsrakenteiden suunnittelu, eurokoodi 3, EN 1993 SFS-EN :2005 SFS-EN :2005 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 3: Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt) SFS-EN :2005 SFS-EN :2005 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 3: Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus) SFS-EN :2005 SFS-EN :2005 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 3: Osa 1-8: Liitosten mitoitus) SFS-EN :2005 SFS-EN :2005 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 3: Osa 1-9: Väsyminen) 6

7 SFS-EN :2005 SFS-EN :2005 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 3: Osa 1-10: Materiaalien sitkeys ja paksuussuuntaiset ominaisuudet) Betoni-teräsliittorakenteiden suunnittelu, eurokoodi 4, EN 1994 SFS-EN :2005 SFS-EN :2005 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 4: Betoni-teräsliittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt) SFS-EN : 2005 SFS-EN : 2005 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 4: Betoni-teräsliittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus) Puurakenteiden suunnittelu, eurokoodi 5, EN 1995 SFS-EN :2004 SFS-EN :2004 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt) SFS-EN :2004 SFS-EN :2004 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus) Geotekninen suunnittelu, eurokoodi 7, EN 1997 SFS-EN :2004 SFS-EN :2004 soveltamisesta (Kansallinen liite standardiin SFS-EN Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1- Yleiset säännöt) Rakennesuunnittelun eurokoodit Alla olevassa SFS-standardien luettelossa esitetään kaikki 58 eurokoodia. Eurokoodit, joita ei vielä ole hyväksytty, otetaan käyttöön sitä mukaa kuin niiden käännökset ja kansalliset liitteet valmistuvat. Merkintä :en tunnuksen perässä tarkoittaa, että standardi on saatavissa vain englanniksi. Rakenteiden suunnitteluperusteet, eurokoodi 0, EN 1990 SFS-EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet Basis of structural design Rakenteiden kuormat, eurokoodi 1, EN 1991 SFS-EN Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat Part 1-1: General actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings SFS-EN Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset Part 1-2: General actions. Actions on structures exposed to fire SFS-EN Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat Part 1-3: General actions. Snow loads SFS-EN Rakenteiden kuormat. Yleiset kuormat. Osa 1-4: Tuulikuormat Part 1-4: General actions. Wind actions SFS-EN Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat Part 1-5: General actions. Thermal actions SFS-EN Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat Part 1-6: General actions. Actions during execution 7

8 SFS-EN :en Rakenteiden kuormat. Yleiset kuormat. Osa 1-7: Onnettomuuskuormat Part 1-7: General actions. Accidental actions SFS-EN :en Part 2: Traffic loads on bridges SFS-EN :en Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muiden koneiden aiheuttamat kuormat. Part 3: Actions induced by cranes and machinery SFS-EN :en Rakenteiden kuormat. Osa 4: Siilojen ja säiliöiden kuormat Part 4: Silos and tanks Betonirakenteiden suunnittelu, eurokoodi 2, EN 1992 SFS-EN AC Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN :en Betonirakenteiden suunnittelu. Betonisillat. Suunnittelusäännöt Design of concrete structures. Concrete bridges. Design and detailing rules SFS-EN :en Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 3: Nestesäiliöt ja siilot Design of concrete structures. Part 3: Liquid retaining and containment structures Teräsrakenteiden suunnittelu, eurokoodi 3, EN 1993 SFS-EN Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus Desing of steel structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN :en Design of steel structures. Part 1-3: General rules. Supplementary rules for cold-formed members and sheeting SFS-EN Osa 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt Design of steel structures. Part 1-4: General rules. Supplementary rules for stainless steels SFS-EN Osa 1-5: Tasomaiset levyrakenteet Design of steel structures. Part 1-5: Plated structural elements SFS-EN :en Osa 1-6: Kuorirakenteiden lujuutta ja stabilisuutta koskevat lisäsäännöt Design of steel structures. Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures SFS-EN :en Eurokoodi 3: Osa 1-7: Lisäsäännöt tasomaisille levyrakenteille, joihin kohdistuu tason suhteen poikittainen kuormitus Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading SFS-EN Osa 1-8: Liitosten suunnittelu Design of steel structures. Part 1-8: Design of joints SFS-EN Osa 1-9: Teräsrakenteiden väsyminen Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue SFS-EN Osa 1-10: Materiaalin sitkeys ja paksuussuuntaiset ominaisuudet Design of steel structures. Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties SFS-EN :en Design of steel structures. Part 1-11: Design of structures with tension components SFS-EN :en Osa 1-12: EN 1993 laajennus teräslajeihin S 700 asti Design of steel structures. Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 SFS-EN :en Design of steel structures. Part 2: Steel Bridges SFS-EN :en Osa 3-1: Mastot ja savupiiput. Mastot Design of steel strustures. Part 3-1: Towers, masts and chimneys. Towers and masts SFS-EN :en Design of steel structures. Part 3-2: Towers, masts and chimneys. Chimneys SFS-EN :en Osa 4-1: Siilot Design of steel structures. Part 4-1: Silos SFS-EN :en Osa 4-2: Säiliöt Design of steel structures. Part 4-2: Tanks SFS-EN :en Osa 4-3: Putkistot Design of steel structures. Part 4-3: Pipelines SFS-EN :en Osa 5: Paalut Design of steel structures. Part 5: Piling SFS-EN :en Osa 6: Nosturia kannattavat rakenteet Eurocode 3. Design of steel structures. Part 6: Crane supporting structures 8

9 Betoni-teräsliittorakenteiden suunnittelu eurokoodi 4, EN 1994 SFS-EN Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings SFS-EN Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN :en Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu. Osa 2: Yleiset säännöt ja siltoja koskevat säännöt Design of composite steen and concrete structures. Part 2: General rules and rules for bridges Puurakenteiden suunnittelu, eurokoodi 5, EN 1995 SFS-EN AC Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Design of timber structures. Part 1-1: General. Common rules and rules for buildings SFS-EN AC Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleistä. Puurakenteiden palomitoitus Design of timber structures. Part 1-2: General. Structural fire design SFS-EN :en Puurakenteiden suunnittelu. Osa 2: Sillat Design of timber structures. Part 2: Bridges Muurattujen rakenteiden suunnittelu, eurokoodi 6, EN 1996 SFS-EN :en Muurattujen rakenteiden suunnittelun perusteet. Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures SFS-EN :en Muurattujen rakenteiden suunnittelun perusteet. Osa 1-2: Rakenteellinen palomitoitus Design of masonry structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design SFS-EN :en Muurattujen rakenteiden mitoitus. Osa 2: Muurattujen rakenteiden suunnittelu, materiaalien valinta ja työnsuoritus Design of masonry structures. Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry SFS-EN :en Muurattujen rakenteiden mitoitus. Osa 3: Muuratun rakenteen yksinkertaistetut laskentamenetelmät Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures Geotekninen suunnittelu, eurokoodi 7, EN 1997 SFS-EN Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt Geotechnical design. Part 1: General rules SFS-EN Geotekninen suunnittelu. Osa 2: Pohjatutkimus ja koestus Geotechnical design. Part 2: Ground investigation and testing

10 Rakenteiden suunnittelu kestävyyden suhteen maanjäristyksessä, eurokoodi 8, EN 1998 SFS-EN :en Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings SFS-EN :en Rakenteiden suunnittelu maanjäristyksen kestäviksi. Osa 2: Sillat Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges SFS-EN :en Rakenteiden suunnittelu maanjäristyksen kestäviksi. Osa 3: Rakennusten kunnon arviointi ja korjaus Design of structures for earthquake resistance. Part 3: Assessment and retrofitting of buildings SFS-EN :en Rakenteiden suunnittelu maanjäristyksen kestäviksi. Osa 4: Siilot, säiliöt ja putkilinjat Design of structures for earthquake resistance. Part 4: Silos, tanks and pipelines SFS-EN :en Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects SFS-EN :en Rakenteiden suunnittelu maanjäristyksen kestäviksi. Osa 6: Tornit, mastot ja piiput Design of structures for earthquake resistance. Part 6: Towers, masts and chimneys Alumiinirakenteiden suunnittelu, eurokoodi 9, EN 1999 SFS-EN :en Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt Design of aluminium structures. Part 1-1: General structural rules SFS-EN :en Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Palomitoitus Design of aluminium structures. Part 1-2: Structural fire design SFS-EN :en Design of aluminium structures Part 1-3: Structures susceptible to fatigue SFS-EN :en Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Kylmämuovatut kantavat muotolevyt Design of aluminium structures. Part 1-4: Cold-formed structural sheeting SFS-EN :en Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-5: Kuorirakenteet Design of aluminium structures. Part 1-5: Shell structures Voit tehdä standardien kestotilauksen paperiversiona, pdf-tiedostona tai ONLINE -palveluna alla olevista eurokoodiryhmistä 92 Eurokoodit Rakenteiden suunnitteluperusteet Rakenteiden kuormat Betonirakenteiden suunnittelu Teräsrakenteiden suunnittelu Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu Puurakenteiden suunnittelu Muurattujen rakenteiden suunnittelu Geotekninen suunnittelu Maanjäristysmitoitus Alumiinirakenteiden suunnittelu 10

11 Yhteenveto eurokoodien tilanteesta Suomessa ( ) Ajantasainen tilanne löytyy myös help deskistä kohdasta Eurokoodien tilanne nyt CEN julkaissut englanninkielisenä SFS julkaissut englanninkielisenä SFS julkaissut suomenkielisenä Korjaussivu AC Muutossivu A1 Kansallinen liite talo (YM) silta (LVM) Suunnitteluperusteet EN1990 X X X 2005 X Kuormat EN X X X X EN X X X X EN X X X X EN X X X X EN X X X X EN X X X EN X X EN X X EN X X EN X X Betonirakenteet EN X X X 2008 X EN X X X X EN X X EN X X (X) Teräsrakenteet EN X X X X EN X X X X EN X X (X) EN X X X (X) EN X X X (X) EN X X (X) EN X X (X) EN X X X 2005 X EN X X X 2005 X EN X X X 2005 X EN X X EN X X (X) EN X X EN X X (X) EN X X (X) EN X X (X) EN X X (X) EN X X (X) EN X X (X) EN X X (X) Liittorakenteet EN X X X X EN X X X X EN X X Puurakenteet EN X X X 2006 X EN X X X 2006 X EN X X Muuratut rakenteet EN X X X EN X X X EN X X EN X X Geotekninen suunnittelu EN X X X X EN X X X (X) Maanjäristysmitoitus EN X X EN X X EN X X EN X X EN X X EN X X Alumiinirakenteet EN X X EN X X (X) EN X X (X) EN X X (X) EN X X (X) (Alustava kansallinen liite = (X), ei tehdä = ) 11

12 Standardien myynti SFS-Standardisointi, Asiakaspalvelu PL 116, HELSINKI (Maistraatinportti 2) puh , faksi sähköposti: SFS:n julkaisemat standardit ovat saatavissa sekä paperilla että pdf-tiedostoina. Pdf-versiot maksavat 1,6 kertaa paperiversion hinnan. Ne saa laittaa kolmelle koneelle, mutta ei verkkokäyttöön. SFS-standardeja voi hankkia yksittäin tai kestotilauksena. Kestotilaus tehdään eurokoodi-ryhmittäin. Tilaamistanne eurokoodi-ryhmistä toimitetaan teille päivitykset 11 kertaa vuodessa. Palvelun avulla varmistatte, että tarvitsemanne standardit ovat aina ajan tasalla.. SFS-standardeja on mahdollista saada myös verkkokäyttöön. Haluamistanne eurokoodi-ryhmistä tehdään kokoelma, jota voitte käyttää oman organisaationne verkossa. Verkkokauppa SFS-standardeja voit imuroida SFS-standardisoinnin verkkokaupasta Verkkokaupasta voit myös kätevästi tilata standardeja ja siellä on myös tietoa kumotuista standardeista. Omalle koneelle imuroidut SFS-standardit maksavat saman kuin vastaavat painetut versiot. Niitä saa käyttää vain yhdeltä koneelta. ONLINE SFS-standardeja on mahdollista saada käyttöön myös internetin kautta ONLINE. Haluamistanne eurokoodi-ryhmistä tehdään kokoelma, jota voitte käyttää ONLINE-palveluna SFS:n serveriltä. Lisätietoja saat asiakaspalvelusta. Tietolähteitä Lisätietoa eurokoodien käyttöönotosta saat Rakennusteollisuus RT:n Eurokoodien help desk -sivuilta. Sivut helpottavat eurokoodien käyttöönottoa Suomessa. Niille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Help desk -sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Niiden kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä. Jokaiselle koodille on oma sivu, jolle pääset vasemman reunan pystypalkin kautta. Sivut ovat osoitteessa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Rakennusteollisuus RT ry Tiehallinto Metsäteollisuus ry Swedish Standards Institute SFS- ja ISO-standardien luettelo Kaikki voimassa olevat SFS- ja ISO-standardit mainitaan SFS:n verkkosivuilla olevassa luettelossa SFS-tiedotus Standardisoimisliiton julkaisema asiantuntijalehti Käsikirjat Eurokoodit ovat saatavana kätevinä eurokoodikohtaisina käsikirjoina. Ne sisältävät kaikki kyseiseen eurokoodiin kuuluvat standardit ja kansalliset liitteet. Nyt ovat saatavana käsikirjat Eurokoodi 0. Rakenteiden suunnitteluperusteet. SFS käsikirja 200 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. SFS käsikirja 202 Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. SFS käsikirjat 205 Käsikirjoista on saatavana myös oppilaitoksille tarkoitetut versiot. SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Maistraatinportti 2, PL 116, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan

Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan Teräsrakenteiden mitoitus Eurocode 3:n (SFS-EN 1993) mukaan Jouko Kouhi, Diplomi-insinööri jouko.kouhi@vtt.fi Johdanto Tässä artikkelissä käsitellään teräsrakenteiden mitoitusta valmistumassa olevan Eurocode

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: prof. Ralf Lindberg TkT Vesa Järvinen TkL Olli Saarinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet

Osa 2: Betonirakenteiden suunnitteluperusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

PAINELAITE- STANDARDIT 2006

PAINELAITE- STANDARDIT 2006 PAINELAITE- STANDARDIT 2006 Painelaitedirektiivi on tarkoitettu helpottamaan painelaitteiden markkinoille saattamista ja yhdenmukaistamaan EU:n lainsäädäntöä. Painelaitedirektiivi 97/23 EY (Pressure Equipment

Lisätiedot

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8 1 2014 Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4 Palovaroittimien CE-merkintä s. 6 ISO 9001 uudistus etenee s. 8 Pääkirjoitus Uusi vuosi uusi ilme Tämä SFS-tiedotuksen numero aloittaa lehden

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat SISTEMA-oppaan suomennos julkaistu Metstan sivustolla Standardisoinnin vuositapahtuman

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

D2-uusintatarveselvitys

D2-uusintatarveselvitys D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti 26.11.2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Tausta...3 2. Työmenetelmät...4 3. Tulokset...5 3.1.

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä.

Lisätiedot

KÖLNIN ISO 14 -MESSUT: KANSAINVÄLISIÄ asiakkaita ja yhteistyökumppaneita KESPETIN MESSUOSASTO on omaa tuotantoa valaisimista lähtien

KÖLNIN ISO 14 -MESSUT: KANSAINVÄLISIÄ asiakkaita ja yhteistyökumppaneita KESPETIN MESSUOSASTO on omaa tuotantoa valaisimista lähtien KÖLNIN ISO 14 -MESSUT: KANSAINVÄLISIÄ asiakkaita ja yhteistyökumppaneita KESPETIN MESSUOSASTO on omaa tuotantoa valaisimista lähtien Pääkirjoitus ISO -messut ovat LVI- ja teollisuuseristysalan merkittävin

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen Tekniikka Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA Tuomas Pylkkänen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti.

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti. 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot