KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KOMPRESSORI 2,5hp / 24ltr. KOMPRESSOR 2,5hp / 24 l COMPRESSOR 2,5hp / 24 l DAJ0021 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions carefully before using the machine!!

2 VAROTOIMENPITEET VAROITUS Käytä aina hyväksyttyjä suojalaseja työkalun käytön aikana. Lue ja noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa Lue kaikki ohjeet huolellisesti läpi ennen tämän laitteen käyttöä Tutustu huolellisesti seuraaviin varotoimenpiteisiin kompressorin vaurioitumisen, henkilötapaturmien, omaisuusvahinkojen ja jopa kuoleman välttämiseksi. Sähköiskuvaara - Älä koskaan käytä kompressoria ilman maadoitusta olevaa pistorasiakytkentää. : käytä ainoastaan kompressorin kilvessä mainittua käyttöjännitettä - Älä käytä kompressoria märissä olosuhteissa tai räjähdysherkässä ympäristössä. - Älä koskaan yritä huoltaa tai säätää kompressoria sen ollessa kytkettynä virransyöttöön tai sen toiminnan aikana. Jos virtakaapeli on vaurioitunut vaihdata se heti vastaavaan uuteen kaapeliin Älä tee koneen korjaustöitä itse, vaan anna alan ammattihenkilön hoitaa ne Käytä vain hyväksyttyä jatkojohtoa. Säiliön varoventtiili - Tämä venttiili on esisäädetty tehtaalla, estämään ilmasäiliön vaurioituminen jos painekytkimessä esiintyy käyttöhäiriöitä. - Venttiili on asetettu ja säädetty tehtaalla juuri tälle mallille tarkoitetulla nimellisraja-arvoilla ja sitä ei koskaan tulisi peukaloida tai säätää käyttäjän toimesta. Mikäli tämä ohje laiminlyödään, takuu mitätöidään. Paineilmakytkin - Paineilmakytkin on esiasetettu tehtaalla laitteesi parasta mahdollista suorituskykyä ajatellen. Älä koskaan ohita tai poista tätä kytkintä, koska jos ilmanpaine nousee liian korkeaksi, voi seurauksena olla vakava henkilötapaturma tai laitteiston vaurioituminen. Moottori ja kompressori - Paineilmakompressori kuumenee käytön aikana. Älä koskaan koskettele moottoria, paineputkea tai kompressoria laitteen ollessa käynnissä. - Kompressori toimii automaattisesti niin kauan kun virta on kytkettynä laitteeseen. - Älä koskaan yritä suorittaa mitään säätötoimenpiteitä laitteeseen virran ollessa päällä.

3 Huomautus koskien paineilmaa - Laitteesta tuleva paineilma voi sisältää hiilimonoksidia (häkä). Tuotettu ilma ei sovellu hengittämis- tai ilmanvaihtotarkoitukseen. Älä suuntaa paineilmasuihkua ihmisiä tai elämiä kohti. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita - Käytä aina hengityssuojainta maalien tai kemikaalien ruiskuttamisen aikana. - Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia paineilman suihkuttamisen aikana. Ilmasäiliö - Ilmasäiliön ylipaine voi aiheuttaa räjähdyksen tai säiliön murtumisen. Säiliön ylipaineen muodostumisen välttämiseksi on kompressori varustettu tehtaalla esiasetetulla varoventtiilillä. Älä poista, korvaa tai suorita mitään säätötoimenpiteitä tähän venttiiliin. - Varmista, että venttiili liikkuu esteettömästi ja vapaasti vetämällä varoventtiilin renkaasta silloin tällöin. Venttiili on vaihdettava uuteen, mikäli se ei liiku vapaasti. Älä koskaan hitsaa, poraa tai muuntele ilmasäiliötä millään tavalla. - Mikäli mitään yllämainituista tilanteista muutetaan tai peukaloidaan, aiheuttaa tämä valmistajan takuun mitätöitymisen. Varmista, että kaikki hankittavat vaihto-osat ovat samanlaisia alkuperäisosiin verrattuna. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi koskien vaihto-osia tai niiden teknisiä tietoja. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Yleistä tietoa Riippuen käytettävän työkalun vaatimasta ilmamäärästä, käytä Ilmanpainesäädintä tarvittaessa. Uudella paineilmakompressorilla voit käyttää maaliruiskua, paineilmatyökalua, rasvapistoolia, renkaiden täyttötyökaluja ym. Suositeltava kompressorin käyttöympäristön lämpötila on c. Asennus ja sijainti Sijoita kompressori puhtaaseen, kuivaan ja hyvällä ilmanvaihdolla varustettuun paikkaan. Kompressorin tulisi sijaita n. 30 cm 45 cm seinästä, tai mistä tahansa kohteesta joka voi häiritä ilmavirtausta puhaltimen siiven läpi. Aseta kompressori tasaiselle ja kestävälle pinnalle. Kompressori on varustettu jäähdytysrivoilla jotka hajottavat lämpöä mahdollistaen näin tarkoituksen mukaisen jäähdytyksen. Puhdas kompressori jäähtyy paremmin ja sen käyttöikä kasvaa. Älä peitä kompressoria. Käyttö, kuljetus ja varastointi sallittu vain pystyasennossa

4 PAINEILMAKOMPRESSORIN VOITELU HUOMIO: Tarkasta öljymäärä ja öljylaatu ennen kompressorin käyttöä. Älä lisää tai vaihda öljyä kompressorin ollessa käynnissä. Käytä ainoastaan SAE20 tai SAE30 luokituksen mukaista ei-puhdistavaa öljyä. Kompressori varustettuna öljyn pinnantason tarkastuslasilla Aseta paineilmakompressori tasaiselle pinnalle. Öljyn pinnantason tulisi olla öljyn pinnantason tarkastuslasin punaisen pisteen kohdalla. Mikäli öljyä on liian vähän, irrota öljyn täyttötulppa ja lisää öljyä niin, että pinnantaso on tarkastuslasin punaisen pisteen kohdalla. Aseta öljyn täyttötulppa takaisin paikalleen ennen kompressorin käynnistämistä. Öljyn tyhjennys 1. Irrota öljyn täyttötulppa. Anna öljyn valua täysin pois säiliöstä. 2. Aseta öljyn täyttötulppa takaisin paikalleen (suosittelemme käyttämään tiivistysainetta tai teflonteippiä vuotojen välttämiseksi). ENNEN PAINEILMAKOMPRESSORIN KÄYTTÖÄ Tarkasta seuraavat kohdat huolellisesti: 1. Tarkasta, että mutterit ja pultit ovat kireällä. 2. Tarkasta öljyn pinnantaso ja öljylaatu (katso kohta kompressorin voitelu). 3. Mikäli ilmansuodatin on likainen, se tulisi vaihtaa tai puhdistaa. 4. Tarkista, että kompressorissa ei ole kuljetusvaurioita. 5. ÄLÄ KÄYTÄ VIALLISTA KOMPRESSORIA Aloitustoimenpiteet 1. Avaa ilmasäiliön tyhjennysventtiiliä hieman, jotta säiliöön ei muodostuisi painetta. 2. Aseta kompressorin verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan.. 3. Käytä kompressoria vähintään 2-3 minuuttia kuormittamattomana, laakereiden ja männän voitelemiseksi. 4. Sulje ilmasäiliön käyttöventtiili. Kompressori on nyt käyttövalmis.

5 HUOLTO Ennen paineilmakompressorin minkään huolto- tai säätötyön suorittamista, on seuraavat varotoimenpiteet otettava huomioon: - Katkaise virransyöttö. - Tyhjennä ilmasäiliön paine. TARKASTUSLISTA Päivittäin tai aina ennen jokaista käyttökertaa 1. Tarkasta öljyn pinnantaso 2. Tyhjennä kondensoitunut vesi ilmasäiliöstä 3. Tarkasta kuuluuko kompressorista epätavallista melua tai tärinää 4. Varmista, että kaikki mutterit ja pultit ovat kireällä. Viikoittain 1. Puhdista ilmansuodatin avaamalla suodattimen kansi auki. Poista suodatinelementti ja puhdista se läpikotaisin vedellä ja saippualla. Huuhtele huolellisesti ja anna sen kuivua täysin ennen se asettamista takaisin paikalleen. 2. Puhdista imuputken reiät öljyn mittatikusta. Kuukausittain 1. Tarkasta ilmajärjestelmän mahdolliset vuodot levittämällä saippuavettä kaikkiin liitoksiin. Kiristä nämä liitokset mikäli vuotoja on havaittavissa. 250 käyttötunnin tai 6 kuukauden välein (kumpi saavutetaan ensin) 1. Vaihda kompressorin öljy. 2. Vaihda öljy useammin, jos kompressoria käytetään maaliruiskutuksien läheisyydessä tai pölyisissä olosuhteissa. OSALUETTELOT Varaosia koskevien ongelmien ratkaisemisessa katso ensin paineilmakompressoriin liittyviä osia ja komponentteja numeron perusteella. Kun uusi vaihto-osa tarvitaan, siihen vaaditaan ilmoittamaan paineilmakompressorin mallinumero, osanumero ja tarvittava kappalemäärä. Käyttötaukojen aikana mutterit ja pultit taipuvat löystymään. Kiristä kahden viikon päästä käyttötauon aloittamisesta kaikki mutterit ja pultit sekä sylinterikannenpultit. Tämän jälkeen tarkasta kaikkien muttereiden ja pulttien riittävä kireys kerran kuukaudessa.

6 DAJ HP SUORAVETOOINEN PAINEILMAKOMPRESSORI W/24L SÄILIÖLLÄ

7 OSALUETTELO No. Parts No. Description Q'ty 1 JD Cylinder 1 2 JD Piston 1 3 JD Gasket 2 4 JD Valve Assembly 1 5 JD Cylinder Head 1 6 JD Allenpan Screw 4 7 JD Capacitance 1 8 JD Stator 1 9 JD Rotator 1 10 JD Bearing 2 11 JD Shaft Seal 1 12 JD Rear Cap 1 13 JD Fan 1 14 JD Screw 2 15 JD Convoy 1 16 JD Crank Shaft 1 17 JD Wrist Pin 1 18 JD Circlips 2 19 JD Breather 1 20 JD Crank Case Cover 1 20A JD A Bolt 4 21 JD Shaft Seal 1 22 JD Oil Sight Glass 1 23 JD Connecting Rod 1 24 JD Piston Ring 1 25 JD Piston Ring 1 26 JD Piston Ring 1 27 JD Filt Element 1 28 JD Elbow Exhaust 1 29 JD Crankcase 1 30 JD Exhaust Pipe 2 31 JD Spring Washer 2 32 JD Bolt 4 33 JD Washer 4 34 JD Screw Nut 1 35 JD Safety Valve 1 36 JD Pressure Switch 1 37 JD Connect 1 38 JD Regulator 1 39 JD Air Cock 2 40 JD Unloading Screw 2 41 JD Unloading 1 42 JD Pressure Gauge 1 43 JD Pressure Gauge 1

8 44 JD Check Valve 1 45 JD Unloading Elbow 1 46 JD Electric Cable 1 47 JD Cable Connector(Y) 4 48 JD Cable Connector(O) 2 49 JD Plug 1 50 JD Handle 1 51 JD Tank 1 52 JD Drain Cock 1 53 JD Cushion Foot 2 54 JD Washer 2 55 JD Washer 2 56 JD Screw 2 57 JD Bolt 2 58 JD Wheel 2 59 JD Screw Nut 2 60 JD Exhaust Pipe 1 61 JD Cooler 62 JD Exhaust Screw Nut 2 VIANETSINTÄ Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Laite ei käynnisty Palanut varoke tai virrankatkaisin Tarkasta varoke/virrankatkaisin, vaihda tai nollaa lauennut Kompressorin käyttöympäristön Vie kompressori lämpöiseen tilaan lämpötila liian kylmä Löysät sähköliitännät Tarkasta johtoliitännät Moottorin ylivirtasuoja toiminut Kuittaa ylivirtasuoja painamalla. Alhainen paine Varoventtiilin ilmavuoto Tarkasta venttiili manuaalisesti vetämällä rengasta ylöspäin. Jos ongelma jatkuu, vaihda venttiili. Ilmansuodatin tukossa Puhdista tai vaihda tarvittaessa Viallinen sulkuventtiili Vaihda sulkuventtiili Varoventtiili Viallinen painekytkin tai Tarkasta säätö ja jos ongelma jatkuu vaihda lauennut virheellinen säätö painekytkin Öljyä vuotaa ilmaan Öljyviskositeetti väärä Vaihda öljy SAE30 tai SAE20 Kampikammiossa liian paljon öljyä Tyhjennä kampikammio ja täytä oikealle pinnantasolle Kompressori on ylikuumentunut Ilmanpaine säädetty liian korkeaksi Ilmansuodatin tukossa Puhdista tai vaihda suodatin

9 TEKNISET TIEDOT MALLI TEHO DAJ0021 1,8KW (2.5HP) KÄYTTÖJÄNNITE PYÖRINTÄNOPEUS 230V ~ 50Hz 2800 kierr./min IMUTUOTTO n. 192 l/min MAX. PAINE SÄILIÖ 8 Bar (800 kpa) 24 l LIITÄNNÄT ¼ KYTKENTÄ JA KATKAISUPAINE PAINO 6-8 Bar 26 Kg Ympäristönsuojelu Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja Takuu Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolon aikana Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Takuuvaatimuksen yhteydessä on annettava selostus toimintahäiriöistä. Takuun piiriin ei sisälly: Ilmastollisista syistä aiheutuneet vahingot Sähköverkon häiriöistä aiheutuneet vahingot. Kuljetus ja kuljetusvauriot. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu raukeaa jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitkään välilliset kustannukset.

10 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI vakuuttamme, että Laite: Kompressori Tyyppikoodi: DAJ0021 (JD-2524-D-0909A-J3) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 73/23/EEC/LVD) ja 98/37/EC(MD) ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: EN : 1997 EN : Kari Haka Tuontipäällikkö.

11 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VARNING! Använd alltid godkända skyddsglasögon när du använder verktyget. Lue ja noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa Läs igenom alla anvisningar noggrant innan du börjar använda den här utrustningen Bekanta dig grundligt med följande försiktighetsåtgärder för att undvika skador på kompressorn, personskador, egendomsskador och dödsfall. Risk för elektriska stötar - Använd aldrig kompressorn utan jordat eluttag. : Använd endast den spänning som anges på kompressorns skylt. - Använd inte kompressorn under blöta förhållanden eller i omgivning med explosionsrisk. - Försök aldrig serva eller justera kompressorn medan den är ansluten till eluttaget eller medan den är i bruk. Om elkabeln är skadad, byt genast ut den mot en motsvarande ny kabel. Reparera inte maskinen själv utan låt en servicetekniker inom området sköta det Använd endast godkänd förlängningssladd. Behållarens säkerhetsventil - Den här ventilen är förinställd på fabriken, för att förhindra att luftbehållaren skadas ifall det uppstår driftstörningar i tryckreglaget. - Ventilen har ställts in och justerats på fabriken med nominella värden särskilt avsedda för den här modellen och användaren får aldrig ändra eller justera den. Om denna anvisning ignoreras, gäller inte garantin. Tryckluftsreglage - Tryckluftsreglaget på din utrustning har förinställts på fabriken för bästa möjliga prestanda. Förbikoppla aldrig eller ta bort reglaget. Om lufttrycket blir för högt kan det leda till allvarliga personskador eller att utrustningen skadas. Motor och kompressor - Tryckluftskompressorn upphettas vid användning. Vidrör aldrig motorn, tryckluftsröret eller kompressorn när utrustningen är i drift. - Kompressorn fungerar automatiskt så länge strömmen är påkopplad till utrustningen. - Utför aldrig några justeringsåtgärder på utrustningen medan strömmen är påslagen.

12 Information avseende tryckluft - Tryckluften som utrustningen avger kan innehålla kolmonoxid (kolos). Luften som avges lämpar sig inte för inandnings- eller ventilationsändamål. Rikta inte tryckluftsutblåset mot människor eller djur. Använd egen personlig skyddsutrustning - Använd alltid andningsskydd när du sprutar målarfärg eller kemikalier. - Använd alltid skyddsglasögon eller ögonskydd när du sprutar tryckluft. Luftbehållare - Övertryck i luftbehållaren kan orsaka explosion eller skada på behållaren. Kompressorn är fabriksförsedd med en förinställd säkerhetsventil som förhindrar övertryck i behållaren. Ta inte bort, ersätt eller utför några justeringsåtgärder på ventilen. - Kontrollera att ventilen rör sig obehindrat och fritt genom att dra i säkerhetsventilens ring med jämna mellanrum. Ventilen måste bytas ut om den inte rör sig obehindrat. Luftbehållaren får aldrig svetsas, borras eller ändras på något sätt. - Om någon av ovanstående punkter ignoreras, gäller inte tillverkarens garanti. Kontrollera att alla införskaffade reservdelar motsvarar originaldelarna. Kontakta en auktoriserad återförsäljare avseende reservdelar och deras tekniska data. MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR Allmän information Beroende på luftmängden som det använda verktyget kräver, använd lufttrycksreglaget vid behov. Med den nya tryckluftskompressorn kan du använda målarfärgsdusch, tryckluftsverktyg, smörjpistol, verktyg för påfyllning av luft i däck m m. Rekommenderad temperatur i kompressorns driftmiljö är C. Montering och placering Placera kompressorn på en ren, torr plats med god ventilation. Kompressorn ska placeras cirka cm från vägg eller vilken annan punkt som helst som kan störa luftflödet genom utblåsvingen. Placera kompressorn på ett jämnt och hållfast underlag. Kompressorn är försedd med kylningsanordningar som bryter ned värme för att på så sätt kyla på avsett sätt. En rengjord kompressor kyler effektivare och dess livslängd ökar. Täck inte över kompressorn. Användning, transport och förvaring endast tillåten i upprätt position.

13 SMÖRJNING AV TRYCKLUFTSKOMPRESSORN OBS: Kontrollera oljemängd och oljans kvalitet innan kompressorn används. Fyll inte på eller byt olja medan kompressorn är i drift. Använd endast icke-rengörande olja av klass SAE20 eller SAE30. Kompressor utrustad med kontrollglas för oljenivå Placera tryckluftskompressorn på jämnt underlag. Oljenivån ska ligga vid den röda punkten på kontrollglaset för oljenivå. Om oljenivån är för låg, lossa oljepåfyllningspluggen och fyll på olja tills den når upp till den röda punkten på kontrollglaset. Sätt tillbaka oljepåfyllningspluggen innan kompressorn startas. Oljetömning 1. Lossa oljepåfyllningspluggen. Låt all olja rinna ut ur behållaren. 2. Sätt tillbaka påfyllningspluggen (vi rekommenderar användning av tätningsmedel eller teflontejp för att undvika läckage). INNAN TRYCKLUFTSKOMPRESSORN ANVÄNDS Kontrollera följande punkter noggrant: 1. Kontrollera att alla skruvar och bultar är åtdragna. 2. Kontrollera oljemängd och oljans kvalitet (se stycket Smörjning av kompressorn). 3. Om luftfiltret är smutsigt, rengör eller byt ut det. 4. Kontrollera att kompressorn inte skadats under transporten. 5..ANVÄND INTE EN SKADAD KOMPRESSOR Åtgärder vid start 1. Öppna luftbehållarens tömningsventil något så att det inte uppstår tryck i behållaren. 2. Anslut kompressorns nätsladd till ett jordat eluttag. 3. Kör kompressorn under minst 2-3 minuter utan belastning så att lager och kolv smörjs. 4. Stäng luftbehållarens driftventil. Kompressorn är nu färdig att användas.

14 UNDERHÅLL Innan några underhålls- eller justeringsåtgärder utförs på tryckluftskompressorn måste följande säkerhetsåtgärder vidtas: - Bryt strömmen. - Töm luftbehållaren på tryck. KONTROLLPUNKTER Dagligen eller alltid före varje användningstillfälle 1. Kontrollera oljenivån 2. Töm luftbehållaren på kondenserat vatten 3. Kontrollera om kompressorn avger onormalt buller eller vibrationer 4. Kontrollera att alla skruvar och bultar är åtdragna. Veckovis 1. Rengör luftfiltret genom att öppna filtrets lock. Ta bort filterelementet och rengör hela elementet med tvål och vatten. Skölj noggrant och låt det torka helt innan det sätt tillbaka på plats. 2. Rengör insugsrörets hål i oljemätstickan. Månatligen 1. Kontrollera luftsystemet efter eventuella läckage genom att applicera tvålvatten på alla fogar. Dra åt dessa fogar om du upptäcker läckage. Efter 250 drifttimmar eller var 6:e månad (vilket som uppnås först) 1. Byt kompressorolja. 2. Byt olja oftare om kompressorn används intill målarfärgsprutning eller under dammiga förhållanden. DELFÖRTECKNINGAR För att lösa problem med reservdelar, börja med att söka efter delar och komponenter för tryckluftskompressor enligt nummer. När en ny reservdel behövs måste tryckluftskompressorns modellnummer, reservdelens nummer och antal anges. Under driftsuppehållen tenderar skruvar och bultar att lossas. Dra åt alla muttrar och bultar samt cylinderlockets bult två veckor efter driftuppehållets början. Kontrollera därefter en gång i månaden att alla muttrar och bultar är åtdragna.

15 DAJ HP RAK TRYCKLUFTSKOMPRESSOR MED W/24 l BEHÅLLARE

16 DELFÖRTECKNING No. Parts No. Description Q'ty 1 JD Cylinder 1 2 JD Piston 1 3 JD Gasket 2 4 JD Valve Assembly 1 5 JD Cylinder Head 1 6 JD Allenpan Screw 4 7 JD Capacitance 1 8 JD Stator 1 9 JD Rotator 1 10 JD Bearing 2 11 JD Shaft Seal 1 12 JD Rear Cap 1 13 JD Fan 1 14 JD Screw 2 15 JD Convoy 1 16 JD Crank Shaft 1 17 JD Wrist Pin 1 18 JD Circlips 2 19 JD Breather 1 20 JD Crank Case Cover 1 20A JD A Bolt 4 21 JD Shaft Seal 1 22 JD Oil Sight Glass 1 23 JD Connecting Rod 1 24 JD Piston Ring 1 25 JD Piston Ring 1 26 JD Piston Ring 1 27 JD Filt Element 1 28 JD Elbow Exhaust 1 29 JD Crankcase 1 30 JD Exhaust Pipe 2 31 JD Spring Washer 2 32 JD Bolt 4 33 JD Washer 4 34 JD Screw Nut 1 35 JD Safety Valve 1 36 JD Pressure Switch 1 37 JD Connect 1 38 JD Regulator 1 39 JD Air Cock 2 40 JD Unloading Screw 2 41 JD Unloading 1 42 JD Pressure Gauge 1 43 JD Pressure Gauge 1

17 44 JD Check Valve 1 45 JD Unloading Elbow 1 46 JD Electric Cable 1 47 JD Cable Connector(Y) 4 48 JD Cable Connector(O) 2 49 JD Plug 1 50 JD Handle 1 51 JD Tank 1 52 JD Drain Cock 1 53 JD Cushion Foot 2 54 JD Washer 2 55 JD Washer 2 56 JD Screw 2 57 JD Bolt 2 58 JD Wheel 2 59 JD Screw Nut 2 60 JD Exhaust Pipe 1 61 JD Cooler 62 JD Exhaust Screw Nut 2 FELSÖKNING Problem Möjlig orsak Reparationsåtgärd Utrustn. startar inte Säkringen har gått eller strömbrytare Kontrollera säkring/strömknapp, byt ut eller nolla utlöst Kompressorns driftmiljö Flytta kompressorn till uppvärmt utrymme temperatur för låg Glapp i elanslutningar Kontrollera elanslutningar Motorns överspänningsskydd fungerat Kvittera överspänningsskydd genom att trycka. Lågt tryck Luftläckage i säkerhetsventil Kontrollera ventilen manuellt genom att dra i ringen uppåt. Om problemet kvarstår, byt ut ventilen. Luftfiltret igentäppt Rengör eller byt ut vid behov Felaktig backventil Byt ut backventilen Säkerhetsventil Felaktigt tryckreglage eller Kontrollera reglage och om problemet kvarstår, byt ut utlöst felaktig inställning tryckreglage Olja läcker ut i luften Felaktig oljeviskositet Byt olja SAE30 eller SAE20 För mycket olja i vevhus Töm vevhuset och fyll på till rätt nivå Kompressorn överhettad Lufttrycket för högt justerat Luftfiltret igentäppt Rengör eller byt filter

18 TEKNISKA DATA MODELL EFFEKT DAJ0021 1,8KW (2.5HP) BRUKSSPÄNNING ROTATIONSHASTIGHET 230V ~ 50Hz varv/min INSUG ca. 192 l/min MAX. TRYCK BEHÅLLARE 8 Bar (800 kpa) 24 l ANSLUTNINGAR ¼ KOPPLING OCH BRYTNINGSTRYCK VIKT 6-8 Bar 26 kg Miljöskydd Kassera produktförpackningens olika material i enlighet med gällande lokala föreskrifter om avfall och återvinning. Utrustningen ska inte kasseras tillsammans med blandavfall, utan lämnas till insamlingen av el- och elektronikavfall. Ytterligare information finns på Garanti Produktens garantitid är 12 månader från inköpsdatumet. Importören ansvarar för ersättning av icke fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- och tillverkningsfel, om de vid en undersökning konstateras felaktiga. I samband med garantikrav ska köparen visa kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveranssedel. I samband med garantikrav skall en beskrivning av funktionsstörningen bifogas. Garantin täcker inte: Skador som uppkommit på grund av klimat Skador som uppkommit på grund av störningar i elnätet. Transport- eller leveransskador. Skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning eller felaktig hantering. Garantin gäller inte om maskinen har öppnats, delar bytts ut, den har reparerats eller modifierats. Några indirekta kostnader.

19 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV EU-importör: Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI vi försäkrar att Produkt: Kompressor Typkod: DAJ0021 (JD-2524-D-0909A-J3) uppfyller kraven enligt följande direktiv: 73/23/EEC/LVD) ja 98/37/EC(MD) och överensstämmer med följande EU-standarder: EN : 1997 EN : Kari Haka Importchef

20 SAFETY RECAUTIONS WARNING: Always wear approved protective eyewear when using tools. Read and observe all safety rules included in your tool owners manual. Read all instructions before using this product Please familiarize yourself with the following information to prevent damage to your compressor and injury to the operator, property damage, or death. Electrical shock hazard -Never use the compressor without connection to a properly grounded outlet with the specified voltage and fuse protection. -Do not use the compressor in a wet or explosive environment. -Never attempt maintenance or adjustment with power connected or the equipment in operation. Tank safety valve -This valve is factory installed to prevent the air receiver from damage should a malfunction occur in the compressor pump. -It is factory set at a specific limit for your particular model and adjustment and should never be tampered with adjustment by user will automatically void warranty. Pressure switch -The air pressure switch is set at the factory for optimum performance of your equipment. Never bypass or remove this switch as serious damage to equipment or personal injury could result from too high an air pressure. Motor and compressor pump -Air compressors get hot while in operation. Never touch the motor, discharge tubing, or compressor pump while in operation, -The compressor operates automatically while the power is connected. -Never attempt any adjustment with the power on. Compressed air caution -Compressed air from the unit may contain carbon monoxide. Air produced is not suitable for breathing purposes. -Always use a respirator when spraying paint or chemicals. -Always wear safety glasses or goggles when spraying air. Air receiver -Over pressurizing the air receiver could cause an explosion or rupture. To protect from over pressurizing a factory preset safety value is included. Do not remove, make adjustments or substitutions for this valve. -Occasionally pull the ring on the valve to make sure that the valve operates freely. If the valve does not operate freely, it must be replaced. Never weld to, drill into, or change the air receiver in any way.

21 -If any of the above conditions are changed or tampered with this will result in voiding of the manufacturer's warranty. Be advised that any replacement parts should be purchased with the same specification as the original equipment. Please contact your authorized dealer for replacement parts or specifications. INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS General information Depending on the C.F.M. draw of the tools being operated, your new air compressor can be used for operating paint sprayers, air tools, grease guns, air brushes, caulking guns, sandblasters, inflating tires and plastic toys, spraying weed killer and insecticides, etc. An air pressure regulator is usually necessary for most of these applications. General description of operation To compress air, the pistons move up down in the cylinder. On the down stroke, air is drawn in though the valve inlet. The discharge valve remains closed. On the upstroke of the piston, air is compressed. The inlet valve closes and compressed air is forced out through the discharge valve, through the check valve and into air receiver. Working air is not available until the compressor has raised the air receiver pressure above that required at the air service connection. The air inlet filter openings must be kept clear of obstructions, which could reduce air delivery of the compressor. Installation and location Locate the compressor in a clean, dry and well-ventilated area. The compressor should be located 12 to 18 inches from a wall or any other obstruction that would interfere with the air flow through the fan blade belt wheel. Place the compressor on a firm level surface. The compressor is designed with heat dissipation fins that allow for proper cooling. Keep the fins and other parts that collect dust or dirt clean. A clean compressor runs cooler and provides longer service. Do not place rags, containers, or other material on top of the compressor. COMPRESSOR LUBRICATION Note. Check the oil quantity and quality before operating the compressor. Do not add or change oil while the compressor is in operation. Use only SAE20 or SAE30 weight nondetergent oil. Compressor with oil level sight glass Sit air compressor on level surface. The oil level should be at the red dot on the oil level sight glass. If oil level is low, remove oil fill plug, add enough oil to bring level to the red dot in the oil level sight glass. Replace oil fill plug before staring compressor.

22 Draining the oil 1. Remove the oil drain plug. Allow oil to drain completerly. 2. Replace the oil drain plug (we recommend the use of a sealing compound or teflon tape to avoid leakage). BEFORE OPERATING THE AIR COMPRESSOR Please check the following points carefully: 1. Check to see that nuts and bolts are all snug. 2. Check to see if the quantity and quality of oil is correct (see compressor lubrication). 3. If the air filter is dirty, it should be replaced or cleaned. Initial start-up procedure 1. Open the air receiver service valve to permit air to escape preventing air pressure buildup in the air receiver. 2. Plug power supply cord into correct power source. 3. Run the compressor for a minimum of twenty (20) minutes in this no-load position to lubricate the bearings and pistons. 4. Close air receiver service valve. Your compressor is ready for use. MAINTENANCE Before doing any maintenance or adjustments to your air compressor, the following safety precautions should be taken: - Disconnect electrical power. - Drain air tank of pressure. CHECKLIST Daily or before each use 1. Check oil level 2. Drain condensation from tank 3. Check for any unusual noise or vibration 4. Be sure all nuts and bolts are tight Weekly 1. Clean air filter by opening air filter cap. Remove the filter element and clean thoroughly with soap and water. Rinse thoroughly and allow to dry completely before assembly. 2. Clean breather holes on oil check dipstick.

23 Monthly 1. Inspect air system for leaks by applying soapy water to all joints. Tighten those joints if leakage is observed. 250 hours or six (6) months ( whichever comes first ) 1. Change compressor oil. 2. Replace oil more often if compressor is used near paint spraying operations or in dusty environments. PARTS LISTS For assistance in solving parts problems please refer to the parts and components for our air compressors by number. When a new replacement is needed include the model number of the air compressor, part number and quantity required. If a new assembly is required, include the model number of the air compressor undergoing repair (according to the nameplate), the part name, part number and quantity required according to the number on the parts diagram. During the break-in period, nuts and bolts have a tendency to loosen up. After two weeks tighten all nuts and bolts including head bolts. Then check everything once a month to make sure all nuts and bolts stay tight. TROUBLESHOOTING Trouble Possible cause Corrective action No start condition Fuse blown or circuit breaker tripped Check for cause of blown fuse/breaker and replace or reset Loose electrical connections Check wiring connections Overheated motor Press the reset button or wait for automatic reset. Low pressure Air leak in safety valve Check valve manually by pulling upward on rings. If Restricted air filter condition persists replace valve. Defective check valve Clean or replace as necessary. Replace check valve Safety valve Defective pressure switch or Check for proper adjustment and if problem persists, releasing improper adjustment replace pressure switch Oil discharge in air Improper oil viscosity Replace oil with SAE30 or SAE20 weight non-detergent oil Too much oil in crankcase Drain crankcase and fill to proper level Compressor overheated Air Pressure regulated too high Restricted air filter Clean or replace filter

24 ENVIRONMENTAL PROTECTION When disposing of the product s packaging, observe the local instructions given for garbage disposal and recycling, depending on the material. The device cannot be disposed of with the ordinary waste, it should be delivered to a separate waste collection point. More information at WARRANTY The product has a 12-month warranty, counted from its purchase date. The importer is responsible for the replacement of any faulty device or its parts, due to any error originated from their material and manufacturing, if during inspection, they are found faulty. When demanding the warranty, the buyer should present the payment receipt, purchase invoice, warranty certificate or dispatching list. The product should be wholly returned, with an account of its malfunctions. The warranty will be void if the machine has been opened, repaired, had its parts replaced or its structure modified. The warranty is not valid for professional or leasing use. The warranty will not cover accidents caused by normal wear, incorrect use or abuse. The warranty will not cover shipment, damage caused by shipment or any indirect expenses. The warranty repair only can be performed by the service appointed by the importer. EU DECLARATION OF CONFORMITY Importer to EU : Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI we declare that Device: Compressor Type Code: DAJ0021 (JD-2524-D-0909A-J3) meets the provisions for the following directive: 73/23/EEC/LVD) ja 98/37/EC(MD) and is compliant with the following standards: EN : 1997 EN : Kari Haka Import Manager.

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50 KOLMIOSAINEN PALLOVENTTIILI Käsipalloventtiili Haponkestävää terästä CF8M DN 10-50 PN 64 DN 65-100 PN 40 THREE - PIECE Manually operated ball valve Stainless steel CF8M 3/8 to 2 1000* PSI 2 1/2 to 4 800*

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KOMPRESSORI KOMPRESSOR DAJ0018 DAJ0019 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 070828

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

KOMPRESSORI KOMPRESSOR

KOMPRESSORI KOMPRESSOR KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KOMPRESSORI KOMPRESSOR DAJ0024: 2,5hp/24l DAJ0026: 3hp/50l DAJ0035: 3hp/24l Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

KOMPRESSORI KOMPRESSOR COMPRESSOR

KOMPRESSORI KOMPRESSOR COMPRESSOR XTTURBO XTTURBOXL XTTURBO400V KOMPRESSORI KOMPRESSOR COMPRESSOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäinen käyttöohje Översättning av originalbruksanvisning Translation of original manual

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320 SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320 030320 FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 Drawings and part lists No Piirustukset ja osaluettelot EQUIPMENT 692392 VARUSTELU HYDRAULIC

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W KÄYTTÖOHJE MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W DAN0738 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 071213 FI MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W/2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER P20 MS 1.2 DATE:

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER P20 MS 1.2 DATE: SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER P0 MS. DATE: 060 060 FINN-POWER P0 MS. Drawings and part lists No Piirustukset ja osaluettelot EQUIPMENT 6978 VARUSTELU HYDRAULIC UNIT 00V 7098 KONEIKKO 00V

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0354 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...DAR

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDHAVANDEMANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDHAVANDEMANUAL KÄYTTÖOHJE HANDHAVANDEMANUAL ILMAKOMPRESSORI LUFTKOMPRESSOR DAJ0037 Lue ja perehdy tähän käyttöohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! Käännös

Lisätiedot

Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket

Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket Markkinointi Pietiko Oy www.pietiko.fi Tekniset tiedot Savun määr: Tehon kulutus Säiliön koko Akut Kulutus Paino 2.7 kg Mitat 227X66X81 mm Savun kehityksen kesto: 10-12

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

- Käyttäjien tulee valita oikea ilmakompressori sopivalla ilmavirralla ja paineella käynnissä olevan työn mukaisesti.

- Käyttäjien tulee valita oikea ilmakompressori sopivalla ilmavirralla ja paineella käynnissä olevan työn mukaisesti. - Käyttäjien tulee valita oikea ilmakompressori sopivalla ilmavirralla ja paineella käynnissä olevan työn mukaisesti. - Tarkista ennen kompressorin kytkemistä sähköverkkoon, että jännite vastaa moottorin

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

Elementtirakenteiset Kylmä- ja Pakastehuoneet Prefabricated Cold and Freezer Rooms

Elementtirakenteiset Kylmä- ja Pakastehuoneet Prefabricated Cold and Freezer Rooms Elementtirakenteiset Kylmä- ja Pakastehuoneet Prefabricated Cold and Freezer Rooms Varaosakuvat ja - luettelot Spare part drawings and lists 3/2002 C 730 C 730 Nr CODE DESCRIPTION KOMPONENTTI (+TYYPPI)

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

KOMPRESSORI KOMPRESSOR COMPRESSOR

KOMPRESSORI KOMPRESSOR COMPRESSOR XTTURBO XTTURBOXL XTTURBO400V KOMPRESSORI KOMPRESSOR COMPRESSOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäinen käyttöohje Översättning av originalbruksanvisning Translation of original manual

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0353 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...Dar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description 1 Vaihteiston suojus Change gear cover 2 Kantaruuvi Cap screw 3 Kantaruuvi Cap screw 4 Sarana Hinge 5 Aluslevy Washer 6 Mutteri Nut 7 Kannatin Cantilever 8 Mutteri

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY

PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY 1 Lower door 1 40 Jockey wheel axel 1 2 Safety switch 1 41 Power cord 1 3 Screw M4 35 4 42 Switch 1 4 Hex bolt M6 8 4 43 Lower shaft bracket 1 5 Washer

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

paranee oleellisesti.

paranee oleellisesti. 50 100 Elysator 13 % 100 % Ilmakello e 13 % e Anodi e O H Mg(OH) Katodi + Elektrolyytti (Vettä) Tyhjennys eliminointi. Mg + H O Mg(OH) + H H + ½O H O Mg + H O + ½O Mg(OH) + H O Toiminta paranee oleellisesti.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MOOTTORI / ENGINE KF6

MOOTTORI / ENGINE KF6 Luokitukseen voidaan tehdä muutoksia Karting lajiryhmän toimesta ja luokitusmuutokset tulevat voimaan joko välittömästi tai lajiryhmän ilmoituksen mukaan. LUOKITUSTODISTUS HOMOLOGATION FORM AKK-Motorsport

Lisätiedot

Venttiili Suomi Ohjekirja Valve English Instruction manual FRV 60 EO

Venttiili Suomi Ohjekirja Valve English Instruction manual FRV 60 EO Venttiili Suomi Ohjekirja Valve English Instruction manual FRV 60 EO Venttiili Valve Tekniset arvot Technical data 250 bar 60 l/min 10 bar +60 C -20 C 25-35 bar Max käyttöpaine Max virtaus Max paluulinjan

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JYRSINPÖYTÄ DAN0765

KÄYTTÖOHJE JYRSINPÖYTÄ DAN0765 KÄYTTÖOHJE JYRSINPÖYTÄ DAN0765 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen FIN JYRSINPÖYTÄ 1. SISÄLLYS 2. TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KOSTEANTILAN LÄMMITIN SEINÄKIINNIKKEELLÄ PANELSTÅLVÄRMARE MED VÄGGFÄSTE UAA1126 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

VESIPUMPPU WATER PUMP

VESIPUMPPU WATER PUMP MEG2 MEG3 VESIPUMPPU WATER PUMP Käyttöohje Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja

Lisätiedot

IMPORTANT INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS Thank you for choosing our Electric Patio Heater. This owner s manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments

Lisätiedot

Instructions. Welcome to use the chlamydia and gonorrhea test service!

Instructions. Welcome to use the chlamydia and gonorrhea test service! Instructions Welcome to use the chlamydia and gonorrhea test service! To use the test service you need an Internet connection via a smartphone, for example, and the ability to identify yourself electronically

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot