KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KOMPRESSORI 2,5hp / 24ltr. KOMPRESSOR 2,5hp / 24 l COMPRESSOR 2,5hp / 24 l DAJ0021 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions carefully before using the machine!!

2 VAROTOIMENPITEET VAROITUS Käytä aina hyväksyttyjä suojalaseja työkalun käytön aikana. Lue ja noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa Lue kaikki ohjeet huolellisesti läpi ennen tämän laitteen käyttöä Tutustu huolellisesti seuraaviin varotoimenpiteisiin kompressorin vaurioitumisen, henkilötapaturmien, omaisuusvahinkojen ja jopa kuoleman välttämiseksi. Sähköiskuvaara - Älä koskaan käytä kompressoria ilman maadoitusta olevaa pistorasiakytkentää. : käytä ainoastaan kompressorin kilvessä mainittua käyttöjännitettä - Älä käytä kompressoria märissä olosuhteissa tai räjähdysherkässä ympäristössä. - Älä koskaan yritä huoltaa tai säätää kompressoria sen ollessa kytkettynä virransyöttöön tai sen toiminnan aikana. Jos virtakaapeli on vaurioitunut vaihdata se heti vastaavaan uuteen kaapeliin Älä tee koneen korjaustöitä itse, vaan anna alan ammattihenkilön hoitaa ne Käytä vain hyväksyttyä jatkojohtoa. Säiliön varoventtiili - Tämä venttiili on esisäädetty tehtaalla, estämään ilmasäiliön vaurioituminen jos painekytkimessä esiintyy käyttöhäiriöitä. - Venttiili on asetettu ja säädetty tehtaalla juuri tälle mallille tarkoitetulla nimellisraja-arvoilla ja sitä ei koskaan tulisi peukaloida tai säätää käyttäjän toimesta. Mikäli tämä ohje laiminlyödään, takuu mitätöidään. Paineilmakytkin - Paineilmakytkin on esiasetettu tehtaalla laitteesi parasta mahdollista suorituskykyä ajatellen. Älä koskaan ohita tai poista tätä kytkintä, koska jos ilmanpaine nousee liian korkeaksi, voi seurauksena olla vakava henkilötapaturma tai laitteiston vaurioituminen. Moottori ja kompressori - Paineilmakompressori kuumenee käytön aikana. Älä koskaan koskettele moottoria, paineputkea tai kompressoria laitteen ollessa käynnissä. - Kompressori toimii automaattisesti niin kauan kun virta on kytkettynä laitteeseen. - Älä koskaan yritä suorittaa mitään säätötoimenpiteitä laitteeseen virran ollessa päällä.

3 Huomautus koskien paineilmaa - Laitteesta tuleva paineilma voi sisältää hiilimonoksidia (häkä). Tuotettu ilma ei sovellu hengittämis- tai ilmanvaihtotarkoitukseen. Älä suuntaa paineilmasuihkua ihmisiä tai elämiä kohti. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita - Käytä aina hengityssuojainta maalien tai kemikaalien ruiskuttamisen aikana. - Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia paineilman suihkuttamisen aikana. Ilmasäiliö - Ilmasäiliön ylipaine voi aiheuttaa räjähdyksen tai säiliön murtumisen. Säiliön ylipaineen muodostumisen välttämiseksi on kompressori varustettu tehtaalla esiasetetulla varoventtiilillä. Älä poista, korvaa tai suorita mitään säätötoimenpiteitä tähän venttiiliin. - Varmista, että venttiili liikkuu esteettömästi ja vapaasti vetämällä varoventtiilin renkaasta silloin tällöin. Venttiili on vaihdettava uuteen, mikäli se ei liiku vapaasti. Älä koskaan hitsaa, poraa tai muuntele ilmasäiliötä millään tavalla. - Mikäli mitään yllämainituista tilanteista muutetaan tai peukaloidaan, aiheuttaa tämä valmistajan takuun mitätöitymisen. Varmista, että kaikki hankittavat vaihto-osat ovat samanlaisia alkuperäisosiin verrattuna. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi koskien vaihto-osia tai niiden teknisiä tietoja. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Yleistä tietoa Riippuen käytettävän työkalun vaatimasta ilmamäärästä, käytä Ilmanpainesäädintä tarvittaessa. Uudella paineilmakompressorilla voit käyttää maaliruiskua, paineilmatyökalua, rasvapistoolia, renkaiden täyttötyökaluja ym. Suositeltava kompressorin käyttöympäristön lämpötila on c. Asennus ja sijainti Sijoita kompressori puhtaaseen, kuivaan ja hyvällä ilmanvaihdolla varustettuun paikkaan. Kompressorin tulisi sijaita n. 30 cm 45 cm seinästä, tai mistä tahansa kohteesta joka voi häiritä ilmavirtausta puhaltimen siiven läpi. Aseta kompressori tasaiselle ja kestävälle pinnalle. Kompressori on varustettu jäähdytysrivoilla jotka hajottavat lämpöä mahdollistaen näin tarkoituksen mukaisen jäähdytyksen. Puhdas kompressori jäähtyy paremmin ja sen käyttöikä kasvaa. Älä peitä kompressoria. Käyttö, kuljetus ja varastointi sallittu vain pystyasennossa

4 PAINEILMAKOMPRESSORIN VOITELU HUOMIO: Tarkasta öljymäärä ja öljylaatu ennen kompressorin käyttöä. Älä lisää tai vaihda öljyä kompressorin ollessa käynnissä. Käytä ainoastaan SAE20 tai SAE30 luokituksen mukaista ei-puhdistavaa öljyä. Kompressori varustettuna öljyn pinnantason tarkastuslasilla Aseta paineilmakompressori tasaiselle pinnalle. Öljyn pinnantason tulisi olla öljyn pinnantason tarkastuslasin punaisen pisteen kohdalla. Mikäli öljyä on liian vähän, irrota öljyn täyttötulppa ja lisää öljyä niin, että pinnantaso on tarkastuslasin punaisen pisteen kohdalla. Aseta öljyn täyttötulppa takaisin paikalleen ennen kompressorin käynnistämistä. Öljyn tyhjennys 1. Irrota öljyn täyttötulppa. Anna öljyn valua täysin pois säiliöstä. 2. Aseta öljyn täyttötulppa takaisin paikalleen (suosittelemme käyttämään tiivistysainetta tai teflonteippiä vuotojen välttämiseksi). ENNEN PAINEILMAKOMPRESSORIN KÄYTTÖÄ Tarkasta seuraavat kohdat huolellisesti: 1. Tarkasta, että mutterit ja pultit ovat kireällä. 2. Tarkasta öljyn pinnantaso ja öljylaatu (katso kohta kompressorin voitelu). 3. Mikäli ilmansuodatin on likainen, se tulisi vaihtaa tai puhdistaa. 4. Tarkista, että kompressorissa ei ole kuljetusvaurioita. 5. ÄLÄ KÄYTÄ VIALLISTA KOMPRESSORIA Aloitustoimenpiteet 1. Avaa ilmasäiliön tyhjennysventtiiliä hieman, jotta säiliöön ei muodostuisi painetta. 2. Aseta kompressorin verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan.. 3. Käytä kompressoria vähintään 2-3 minuuttia kuormittamattomana, laakereiden ja männän voitelemiseksi. 4. Sulje ilmasäiliön käyttöventtiili. Kompressori on nyt käyttövalmis.

5 HUOLTO Ennen paineilmakompressorin minkään huolto- tai säätötyön suorittamista, on seuraavat varotoimenpiteet otettava huomioon: - Katkaise virransyöttö. - Tyhjennä ilmasäiliön paine. TARKASTUSLISTA Päivittäin tai aina ennen jokaista käyttökertaa 1. Tarkasta öljyn pinnantaso 2. Tyhjennä kondensoitunut vesi ilmasäiliöstä 3. Tarkasta kuuluuko kompressorista epätavallista melua tai tärinää 4. Varmista, että kaikki mutterit ja pultit ovat kireällä. Viikoittain 1. Puhdista ilmansuodatin avaamalla suodattimen kansi auki. Poista suodatinelementti ja puhdista se läpikotaisin vedellä ja saippualla. Huuhtele huolellisesti ja anna sen kuivua täysin ennen se asettamista takaisin paikalleen. 2. Puhdista imuputken reiät öljyn mittatikusta. Kuukausittain 1. Tarkasta ilmajärjestelmän mahdolliset vuodot levittämällä saippuavettä kaikkiin liitoksiin. Kiristä nämä liitokset mikäli vuotoja on havaittavissa. 250 käyttötunnin tai 6 kuukauden välein (kumpi saavutetaan ensin) 1. Vaihda kompressorin öljy. 2. Vaihda öljy useammin, jos kompressoria käytetään maaliruiskutuksien läheisyydessä tai pölyisissä olosuhteissa. OSALUETTELOT Varaosia koskevien ongelmien ratkaisemisessa katso ensin paineilmakompressoriin liittyviä osia ja komponentteja numeron perusteella. Kun uusi vaihto-osa tarvitaan, siihen vaaditaan ilmoittamaan paineilmakompressorin mallinumero, osanumero ja tarvittava kappalemäärä. Käyttötaukojen aikana mutterit ja pultit taipuvat löystymään. Kiristä kahden viikon päästä käyttötauon aloittamisesta kaikki mutterit ja pultit sekä sylinterikannenpultit. Tämän jälkeen tarkasta kaikkien muttereiden ja pulttien riittävä kireys kerran kuukaudessa.

6 DAJ HP SUORAVETOOINEN PAINEILMAKOMPRESSORI W/24L SÄILIÖLLÄ

7 OSALUETTELO No. Parts No. Description Q'ty 1 JD Cylinder 1 2 JD Piston 1 3 JD Gasket 2 4 JD Valve Assembly 1 5 JD Cylinder Head 1 6 JD Allenpan Screw 4 7 JD Capacitance 1 8 JD Stator 1 9 JD Rotator 1 10 JD Bearing 2 11 JD Shaft Seal 1 12 JD Rear Cap 1 13 JD Fan 1 14 JD Screw 2 15 JD Convoy 1 16 JD Crank Shaft 1 17 JD Wrist Pin 1 18 JD Circlips 2 19 JD Breather 1 20 JD Crank Case Cover 1 20A JD A Bolt 4 21 JD Shaft Seal 1 22 JD Oil Sight Glass 1 23 JD Connecting Rod 1 24 JD Piston Ring 1 25 JD Piston Ring 1 26 JD Piston Ring 1 27 JD Filt Element 1 28 JD Elbow Exhaust 1 29 JD Crankcase 1 30 JD Exhaust Pipe 2 31 JD Spring Washer 2 32 JD Bolt 4 33 JD Washer 4 34 JD Screw Nut 1 35 JD Safety Valve 1 36 JD Pressure Switch 1 37 JD Connect 1 38 JD Regulator 1 39 JD Air Cock 2 40 JD Unloading Screw 2 41 JD Unloading 1 42 JD Pressure Gauge 1 43 JD Pressure Gauge 1

8 44 JD Check Valve 1 45 JD Unloading Elbow 1 46 JD Electric Cable 1 47 JD Cable Connector(Y) 4 48 JD Cable Connector(O) 2 49 JD Plug 1 50 JD Handle 1 51 JD Tank 1 52 JD Drain Cock 1 53 JD Cushion Foot 2 54 JD Washer 2 55 JD Washer 2 56 JD Screw 2 57 JD Bolt 2 58 JD Wheel 2 59 JD Screw Nut 2 60 JD Exhaust Pipe 1 61 JD Cooler 62 JD Exhaust Screw Nut 2 VIANETSINTÄ Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Laite ei käynnisty Palanut varoke tai virrankatkaisin Tarkasta varoke/virrankatkaisin, vaihda tai nollaa lauennut Kompressorin käyttöympäristön Vie kompressori lämpöiseen tilaan lämpötila liian kylmä Löysät sähköliitännät Tarkasta johtoliitännät Moottorin ylivirtasuoja toiminut Kuittaa ylivirtasuoja painamalla. Alhainen paine Varoventtiilin ilmavuoto Tarkasta venttiili manuaalisesti vetämällä rengasta ylöspäin. Jos ongelma jatkuu, vaihda venttiili. Ilmansuodatin tukossa Puhdista tai vaihda tarvittaessa Viallinen sulkuventtiili Vaihda sulkuventtiili Varoventtiili Viallinen painekytkin tai Tarkasta säätö ja jos ongelma jatkuu vaihda lauennut virheellinen säätö painekytkin Öljyä vuotaa ilmaan Öljyviskositeetti väärä Vaihda öljy SAE30 tai SAE20 Kampikammiossa liian paljon öljyä Tyhjennä kampikammio ja täytä oikealle pinnantasolle Kompressori on ylikuumentunut Ilmanpaine säädetty liian korkeaksi Ilmansuodatin tukossa Puhdista tai vaihda suodatin

9 TEKNISET TIEDOT MALLI TEHO DAJ0021 1,8KW (2.5HP) KÄYTTÖJÄNNITE PYÖRINTÄNOPEUS 230V ~ 50Hz 2800 kierr./min IMUTUOTTO n. 192 l/min MAX. PAINE SÄILIÖ 8 Bar (800 kpa) 24 l LIITÄNNÄT ¼ KYTKENTÄ JA KATKAISUPAINE PAINO 6-8 Bar 26 Kg Ympäristönsuojelu Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja Takuu Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolon aikana Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Takuuvaatimuksen yhteydessä on annettava selostus toimintahäiriöistä. Takuun piiriin ei sisälly: Ilmastollisista syistä aiheutuneet vahingot Sähköverkon häiriöistä aiheutuneet vahingot. Kuljetus ja kuljetusvauriot. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu raukeaa jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitkään välilliset kustannukset.

10 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI vakuuttamme, että Laite: Kompressori Tyyppikoodi: DAJ0021 (JD-2524-D-0909A-J3) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 73/23/EEC/LVD) ja 98/37/EC(MD) ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: EN : 1997 EN : Kari Haka Tuontipäällikkö.

11 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VARNING! Använd alltid godkända skyddsglasögon när du använder verktyget. Lue ja noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa Läs igenom alla anvisningar noggrant innan du börjar använda den här utrustningen Bekanta dig grundligt med följande försiktighetsåtgärder för att undvika skador på kompressorn, personskador, egendomsskador och dödsfall. Risk för elektriska stötar - Använd aldrig kompressorn utan jordat eluttag. : Använd endast den spänning som anges på kompressorns skylt. - Använd inte kompressorn under blöta förhållanden eller i omgivning med explosionsrisk. - Försök aldrig serva eller justera kompressorn medan den är ansluten till eluttaget eller medan den är i bruk. Om elkabeln är skadad, byt genast ut den mot en motsvarande ny kabel. Reparera inte maskinen själv utan låt en servicetekniker inom området sköta det Använd endast godkänd förlängningssladd. Behållarens säkerhetsventil - Den här ventilen är förinställd på fabriken, för att förhindra att luftbehållaren skadas ifall det uppstår driftstörningar i tryckreglaget. - Ventilen har ställts in och justerats på fabriken med nominella värden särskilt avsedda för den här modellen och användaren får aldrig ändra eller justera den. Om denna anvisning ignoreras, gäller inte garantin. Tryckluftsreglage - Tryckluftsreglaget på din utrustning har förinställts på fabriken för bästa möjliga prestanda. Förbikoppla aldrig eller ta bort reglaget. Om lufttrycket blir för högt kan det leda till allvarliga personskador eller att utrustningen skadas. Motor och kompressor - Tryckluftskompressorn upphettas vid användning. Vidrör aldrig motorn, tryckluftsröret eller kompressorn när utrustningen är i drift. - Kompressorn fungerar automatiskt så länge strömmen är påkopplad till utrustningen. - Utför aldrig några justeringsåtgärder på utrustningen medan strömmen är påslagen.

12 Information avseende tryckluft - Tryckluften som utrustningen avger kan innehålla kolmonoxid (kolos). Luften som avges lämpar sig inte för inandnings- eller ventilationsändamål. Rikta inte tryckluftsutblåset mot människor eller djur. Använd egen personlig skyddsutrustning - Använd alltid andningsskydd när du sprutar målarfärg eller kemikalier. - Använd alltid skyddsglasögon eller ögonskydd när du sprutar tryckluft. Luftbehållare - Övertryck i luftbehållaren kan orsaka explosion eller skada på behållaren. Kompressorn är fabriksförsedd med en förinställd säkerhetsventil som förhindrar övertryck i behållaren. Ta inte bort, ersätt eller utför några justeringsåtgärder på ventilen. - Kontrollera att ventilen rör sig obehindrat och fritt genom att dra i säkerhetsventilens ring med jämna mellanrum. Ventilen måste bytas ut om den inte rör sig obehindrat. Luftbehållaren får aldrig svetsas, borras eller ändras på något sätt. - Om någon av ovanstående punkter ignoreras, gäller inte tillverkarens garanti. Kontrollera att alla införskaffade reservdelar motsvarar originaldelarna. Kontakta en auktoriserad återförsäljare avseende reservdelar och deras tekniska data. MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR Allmän information Beroende på luftmängden som det använda verktyget kräver, använd lufttrycksreglaget vid behov. Med den nya tryckluftskompressorn kan du använda målarfärgsdusch, tryckluftsverktyg, smörjpistol, verktyg för påfyllning av luft i däck m m. Rekommenderad temperatur i kompressorns driftmiljö är C. Montering och placering Placera kompressorn på en ren, torr plats med god ventilation. Kompressorn ska placeras cirka cm från vägg eller vilken annan punkt som helst som kan störa luftflödet genom utblåsvingen. Placera kompressorn på ett jämnt och hållfast underlag. Kompressorn är försedd med kylningsanordningar som bryter ned värme för att på så sätt kyla på avsett sätt. En rengjord kompressor kyler effektivare och dess livslängd ökar. Täck inte över kompressorn. Användning, transport och förvaring endast tillåten i upprätt position.

13 SMÖRJNING AV TRYCKLUFTSKOMPRESSORN OBS: Kontrollera oljemängd och oljans kvalitet innan kompressorn används. Fyll inte på eller byt olja medan kompressorn är i drift. Använd endast icke-rengörande olja av klass SAE20 eller SAE30. Kompressor utrustad med kontrollglas för oljenivå Placera tryckluftskompressorn på jämnt underlag. Oljenivån ska ligga vid den röda punkten på kontrollglaset för oljenivå. Om oljenivån är för låg, lossa oljepåfyllningspluggen och fyll på olja tills den når upp till den röda punkten på kontrollglaset. Sätt tillbaka oljepåfyllningspluggen innan kompressorn startas. Oljetömning 1. Lossa oljepåfyllningspluggen. Låt all olja rinna ut ur behållaren. 2. Sätt tillbaka påfyllningspluggen (vi rekommenderar användning av tätningsmedel eller teflontejp för att undvika läckage). INNAN TRYCKLUFTSKOMPRESSORN ANVÄNDS Kontrollera följande punkter noggrant: 1. Kontrollera att alla skruvar och bultar är åtdragna. 2. Kontrollera oljemängd och oljans kvalitet (se stycket Smörjning av kompressorn). 3. Om luftfiltret är smutsigt, rengör eller byt ut det. 4. Kontrollera att kompressorn inte skadats under transporten. 5..ANVÄND INTE EN SKADAD KOMPRESSOR Åtgärder vid start 1. Öppna luftbehållarens tömningsventil något så att det inte uppstår tryck i behållaren. 2. Anslut kompressorns nätsladd till ett jordat eluttag. 3. Kör kompressorn under minst 2-3 minuter utan belastning så att lager och kolv smörjs. 4. Stäng luftbehållarens driftventil. Kompressorn är nu färdig att användas.

14 UNDERHÅLL Innan några underhålls- eller justeringsåtgärder utförs på tryckluftskompressorn måste följande säkerhetsåtgärder vidtas: - Bryt strömmen. - Töm luftbehållaren på tryck. KONTROLLPUNKTER Dagligen eller alltid före varje användningstillfälle 1. Kontrollera oljenivån 2. Töm luftbehållaren på kondenserat vatten 3. Kontrollera om kompressorn avger onormalt buller eller vibrationer 4. Kontrollera att alla skruvar och bultar är åtdragna. Veckovis 1. Rengör luftfiltret genom att öppna filtrets lock. Ta bort filterelementet och rengör hela elementet med tvål och vatten. Skölj noggrant och låt det torka helt innan det sätt tillbaka på plats. 2. Rengör insugsrörets hål i oljemätstickan. Månatligen 1. Kontrollera luftsystemet efter eventuella läckage genom att applicera tvålvatten på alla fogar. Dra åt dessa fogar om du upptäcker läckage. Efter 250 drifttimmar eller var 6:e månad (vilket som uppnås först) 1. Byt kompressorolja. 2. Byt olja oftare om kompressorn används intill målarfärgsprutning eller under dammiga förhållanden. DELFÖRTECKNINGAR För att lösa problem med reservdelar, börja med att söka efter delar och komponenter för tryckluftskompressor enligt nummer. När en ny reservdel behövs måste tryckluftskompressorns modellnummer, reservdelens nummer och antal anges. Under driftsuppehållen tenderar skruvar och bultar att lossas. Dra åt alla muttrar och bultar samt cylinderlockets bult två veckor efter driftuppehållets början. Kontrollera därefter en gång i månaden att alla muttrar och bultar är åtdragna.

15 DAJ HP RAK TRYCKLUFTSKOMPRESSOR MED W/24 l BEHÅLLARE

16 DELFÖRTECKNING No. Parts No. Description Q'ty 1 JD Cylinder 1 2 JD Piston 1 3 JD Gasket 2 4 JD Valve Assembly 1 5 JD Cylinder Head 1 6 JD Allenpan Screw 4 7 JD Capacitance 1 8 JD Stator 1 9 JD Rotator 1 10 JD Bearing 2 11 JD Shaft Seal 1 12 JD Rear Cap 1 13 JD Fan 1 14 JD Screw 2 15 JD Convoy 1 16 JD Crank Shaft 1 17 JD Wrist Pin 1 18 JD Circlips 2 19 JD Breather 1 20 JD Crank Case Cover 1 20A JD A Bolt 4 21 JD Shaft Seal 1 22 JD Oil Sight Glass 1 23 JD Connecting Rod 1 24 JD Piston Ring 1 25 JD Piston Ring 1 26 JD Piston Ring 1 27 JD Filt Element 1 28 JD Elbow Exhaust 1 29 JD Crankcase 1 30 JD Exhaust Pipe 2 31 JD Spring Washer 2 32 JD Bolt 4 33 JD Washer 4 34 JD Screw Nut 1 35 JD Safety Valve 1 36 JD Pressure Switch 1 37 JD Connect 1 38 JD Regulator 1 39 JD Air Cock 2 40 JD Unloading Screw 2 41 JD Unloading 1 42 JD Pressure Gauge 1 43 JD Pressure Gauge 1

17 44 JD Check Valve 1 45 JD Unloading Elbow 1 46 JD Electric Cable 1 47 JD Cable Connector(Y) 4 48 JD Cable Connector(O) 2 49 JD Plug 1 50 JD Handle 1 51 JD Tank 1 52 JD Drain Cock 1 53 JD Cushion Foot 2 54 JD Washer 2 55 JD Washer 2 56 JD Screw 2 57 JD Bolt 2 58 JD Wheel 2 59 JD Screw Nut 2 60 JD Exhaust Pipe 1 61 JD Cooler 62 JD Exhaust Screw Nut 2 FELSÖKNING Problem Möjlig orsak Reparationsåtgärd Utrustn. startar inte Säkringen har gått eller strömbrytare Kontrollera säkring/strömknapp, byt ut eller nolla utlöst Kompressorns driftmiljö Flytta kompressorn till uppvärmt utrymme temperatur för låg Glapp i elanslutningar Kontrollera elanslutningar Motorns överspänningsskydd fungerat Kvittera överspänningsskydd genom att trycka. Lågt tryck Luftläckage i säkerhetsventil Kontrollera ventilen manuellt genom att dra i ringen uppåt. Om problemet kvarstår, byt ut ventilen. Luftfiltret igentäppt Rengör eller byt ut vid behov Felaktig backventil Byt ut backventilen Säkerhetsventil Felaktigt tryckreglage eller Kontrollera reglage och om problemet kvarstår, byt ut utlöst felaktig inställning tryckreglage Olja läcker ut i luften Felaktig oljeviskositet Byt olja SAE30 eller SAE20 För mycket olja i vevhus Töm vevhuset och fyll på till rätt nivå Kompressorn överhettad Lufttrycket för högt justerat Luftfiltret igentäppt Rengör eller byt filter

18 TEKNISKA DATA MODELL EFFEKT DAJ0021 1,8KW (2.5HP) BRUKSSPÄNNING ROTATIONSHASTIGHET 230V ~ 50Hz varv/min INSUG ca. 192 l/min MAX. TRYCK BEHÅLLARE 8 Bar (800 kpa) 24 l ANSLUTNINGAR ¼ KOPPLING OCH BRYTNINGSTRYCK VIKT 6-8 Bar 26 kg Miljöskydd Kassera produktförpackningens olika material i enlighet med gällande lokala föreskrifter om avfall och återvinning. Utrustningen ska inte kasseras tillsammans med blandavfall, utan lämnas till insamlingen av el- och elektronikavfall. Ytterligare information finns på Garanti Produktens garantitid är 12 månader från inköpsdatumet. Importören ansvarar för ersättning av icke fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- och tillverkningsfel, om de vid en undersökning konstateras felaktiga. I samband med garantikrav ska köparen visa kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveranssedel. I samband med garantikrav skall en beskrivning av funktionsstörningen bifogas. Garantin täcker inte: Skador som uppkommit på grund av klimat Skador som uppkommit på grund av störningar i elnätet. Transport- eller leveransskador. Skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning eller felaktig hantering. Garantin gäller inte om maskinen har öppnats, delar bytts ut, den har reparerats eller modifierats. Några indirekta kostnader.

19 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV EU-importör: Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI vi försäkrar att Produkt: Kompressor Typkod: DAJ0021 (JD-2524-D-0909A-J3) uppfyller kraven enligt följande direktiv: 73/23/EEC/LVD) ja 98/37/EC(MD) och överensstämmer med följande EU-standarder: EN : 1997 EN : Kari Haka Importchef

20 SAFETY RECAUTIONS WARNING: Always wear approved protective eyewear when using tools. Read and observe all safety rules included in your tool owners manual. Read all instructions before using this product Please familiarize yourself with the following information to prevent damage to your compressor and injury to the operator, property damage, or death. Electrical shock hazard -Never use the compressor without connection to a properly grounded outlet with the specified voltage and fuse protection. -Do not use the compressor in a wet or explosive environment. -Never attempt maintenance or adjustment with power connected or the equipment in operation. Tank safety valve -This valve is factory installed to prevent the air receiver from damage should a malfunction occur in the compressor pump. -It is factory set at a specific limit for your particular model and adjustment and should never be tampered with adjustment by user will automatically void warranty. Pressure switch -The air pressure switch is set at the factory for optimum performance of your equipment. Never bypass or remove this switch as serious damage to equipment or personal injury could result from too high an air pressure. Motor and compressor pump -Air compressors get hot while in operation. Never touch the motor, discharge tubing, or compressor pump while in operation, -The compressor operates automatically while the power is connected. -Never attempt any adjustment with the power on. Compressed air caution -Compressed air from the unit may contain carbon monoxide. Air produced is not suitable for breathing purposes. -Always use a respirator when spraying paint or chemicals. -Always wear safety glasses or goggles when spraying air. Air receiver -Over pressurizing the air receiver could cause an explosion or rupture. To protect from over pressurizing a factory preset safety value is included. Do not remove, make adjustments or substitutions for this valve. -Occasionally pull the ring on the valve to make sure that the valve operates freely. If the valve does not operate freely, it must be replaced. Never weld to, drill into, or change the air receiver in any way.

21 -If any of the above conditions are changed or tampered with this will result in voiding of the manufacturer's warranty. Be advised that any replacement parts should be purchased with the same specification as the original equipment. Please contact your authorized dealer for replacement parts or specifications. INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS General information Depending on the C.F.M. draw of the tools being operated, your new air compressor can be used for operating paint sprayers, air tools, grease guns, air brushes, caulking guns, sandblasters, inflating tires and plastic toys, spraying weed killer and insecticides, etc. An air pressure regulator is usually necessary for most of these applications. General description of operation To compress air, the pistons move up down in the cylinder. On the down stroke, air is drawn in though the valve inlet. The discharge valve remains closed. On the upstroke of the piston, air is compressed. The inlet valve closes and compressed air is forced out through the discharge valve, through the check valve and into air receiver. Working air is not available until the compressor has raised the air receiver pressure above that required at the air service connection. The air inlet filter openings must be kept clear of obstructions, which could reduce air delivery of the compressor. Installation and location Locate the compressor in a clean, dry and well-ventilated area. The compressor should be located 12 to 18 inches from a wall or any other obstruction that would interfere with the air flow through the fan blade belt wheel. Place the compressor on a firm level surface. The compressor is designed with heat dissipation fins that allow for proper cooling. Keep the fins and other parts that collect dust or dirt clean. A clean compressor runs cooler and provides longer service. Do not place rags, containers, or other material on top of the compressor. COMPRESSOR LUBRICATION Note. Check the oil quantity and quality before operating the compressor. Do not add or change oil while the compressor is in operation. Use only SAE20 or SAE30 weight nondetergent oil. Compressor with oil level sight glass Sit air compressor on level surface. The oil level should be at the red dot on the oil level sight glass. If oil level is low, remove oil fill plug, add enough oil to bring level to the red dot in the oil level sight glass. Replace oil fill plug before staring compressor.

22 Draining the oil 1. Remove the oil drain plug. Allow oil to drain completerly. 2. Replace the oil drain plug (we recommend the use of a sealing compound or teflon tape to avoid leakage). BEFORE OPERATING THE AIR COMPRESSOR Please check the following points carefully: 1. Check to see that nuts and bolts are all snug. 2. Check to see if the quantity and quality of oil is correct (see compressor lubrication). 3. If the air filter is dirty, it should be replaced or cleaned. Initial start-up procedure 1. Open the air receiver service valve to permit air to escape preventing air pressure buildup in the air receiver. 2. Plug power supply cord into correct power source. 3. Run the compressor for a minimum of twenty (20) minutes in this no-load position to lubricate the bearings and pistons. 4. Close air receiver service valve. Your compressor is ready for use. MAINTENANCE Before doing any maintenance or adjustments to your air compressor, the following safety precautions should be taken: - Disconnect electrical power. - Drain air tank of pressure. CHECKLIST Daily or before each use 1. Check oil level 2. Drain condensation from tank 3. Check for any unusual noise or vibration 4. Be sure all nuts and bolts are tight Weekly 1. Clean air filter by opening air filter cap. Remove the filter element and clean thoroughly with soap and water. Rinse thoroughly and allow to dry completely before assembly. 2. Clean breather holes on oil check dipstick.

23 Monthly 1. Inspect air system for leaks by applying soapy water to all joints. Tighten those joints if leakage is observed. 250 hours or six (6) months ( whichever comes first ) 1. Change compressor oil. 2. Replace oil more often if compressor is used near paint spraying operations or in dusty environments. PARTS LISTS For assistance in solving parts problems please refer to the parts and components for our air compressors by number. When a new replacement is needed include the model number of the air compressor, part number and quantity required. If a new assembly is required, include the model number of the air compressor undergoing repair (according to the nameplate), the part name, part number and quantity required according to the number on the parts diagram. During the break-in period, nuts and bolts have a tendency to loosen up. After two weeks tighten all nuts and bolts including head bolts. Then check everything once a month to make sure all nuts and bolts stay tight. TROUBLESHOOTING Trouble Possible cause Corrective action No start condition Fuse blown or circuit breaker tripped Check for cause of blown fuse/breaker and replace or reset Loose electrical connections Check wiring connections Overheated motor Press the reset button or wait for automatic reset. Low pressure Air leak in safety valve Check valve manually by pulling upward on rings. If Restricted air filter condition persists replace valve. Defective check valve Clean or replace as necessary. Replace check valve Safety valve Defective pressure switch or Check for proper adjustment and if problem persists, releasing improper adjustment replace pressure switch Oil discharge in air Improper oil viscosity Replace oil with SAE30 or SAE20 weight non-detergent oil Too much oil in crankcase Drain crankcase and fill to proper level Compressor overheated Air Pressure regulated too high Restricted air filter Clean or replace filter

24 ENVIRONMENTAL PROTECTION When disposing of the product s packaging, observe the local instructions given for garbage disposal and recycling, depending on the material. The device cannot be disposed of with the ordinary waste, it should be delivered to a separate waste collection point. More information at WARRANTY The product has a 12-month warranty, counted from its purchase date. The importer is responsible for the replacement of any faulty device or its parts, due to any error originated from their material and manufacturing, if during inspection, they are found faulty. When demanding the warranty, the buyer should present the payment receipt, purchase invoice, warranty certificate or dispatching list. The product should be wholly returned, with an account of its malfunctions. The warranty will be void if the machine has been opened, repaired, had its parts replaced or its structure modified. The warranty is not valid for professional or leasing use. The warranty will not cover accidents caused by normal wear, incorrect use or abuse. The warranty will not cover shipment, damage caused by shipment or any indirect expenses. The warranty repair only can be performed by the service appointed by the importer. EU DECLARATION OF CONFORMITY Importer to EU : Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI we declare that Device: Compressor Type Code: DAJ0021 (JD-2524-D-0909A-J3) meets the provisions for the following directive: 73/23/EEC/LVD) ja 98/37/EC(MD) and is compliant with the following standards: EN : 1997 EN : Kari Haka Import Manager.