Panostaja Oyj Q2/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Panostaja Oyj Q2/2009"

Transkriptio

1 Panostaja Oyj Q2/ CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 11. kesäkuuta 2009 Panostaja Oyj

2 Sisällys Q2/2009 Panostaja Oyj Turvallisuustoimiala Liitetiedot

3 Kappale 1 Q2/2009 Panostaja Oyj Turvallisuustoimiala Liitetiedot

4 Q lyhyesti Liikevaihto 59,3 milj. euroa (54,3 milj. euroa), kasvua 9 % Liikevoitto 1,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa) Tulos/osake (laimentamaton) -1,2 senttiä (3,8 senttiä) Oma pääoma per osake 0,77 euroa (0,74 euroa) Omavaraisuusaste 35,6 % (34,5 %) Kansainvälisen taloustilanteen nopea heikkeneminen heikensi konsernin kannattavuutta jo tehdyistä korjaavista toimenpiteistä huolimatta. Konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta heikommaksi.

5 PANOSTAJA OYJ:N TULOSODOTUKSET HEIKENTYNEET (PÖRSSITIEDOTE klo 9:30) Panostaja Oyj:n tytäryhtiö Takoma Oyj on tiedottanut tänään, että tilikaudella 2009 Takoma Oyj:n liikevaihto laskee ja liikevoitto jää merkittävästi heikommaksi kuin tilikaudella Koska Takoma Oyj:n tilikauden liikevoitolla on merkittävä vaikutus Panostaja-konsernin liikevoittoon, on Panostaja Oyj:n hallitus päättänyt tarkistaa konsernin lopputilikauden näkymiä. Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan edelleen ylittävän edellisen tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta heikommaksi. Yhtiön aiempi näkemys oli, että konsernin liikevoiton odotetaan vertailukautta heikommasta ensimmäisen kvartaalin tuloksesta huolimatta ylittävän edellisen tilikauden tason.

6 Tuloslaskelma konserni (EUR 1.000) 11/08-4/09 11/07-4/08 (6 kk) (6 kk) Liikevaihto Liiketoim. muut tuotot Kulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Verot Voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista Voitto/tappio myydyistä liiketoiminnoista Tilikauden voitto/tappio Jakautuminen Vähemmistölle Emoyhtiön osakkeenomistajille

7 Liikevaihto ja kannattavuus, segmentit LIIKEVAIHTO (EUR 1.000) 4/2009 4/2008 Teollisuuden palvelut Puusepänteollisuus Tukkukauppa Takoma Digitaaliset painopalvelut Muut Eliminoinnit Yhteensä LIIKEVOITTO Teollisuuden palvelut Puusepänteollisuus Tukkukauppa Takoma Digitaaliset painopalvelut Muut Yhteensä Teollisuuden palvelut: Vallog Heatmasters Group Puusepänteollisuus: Suomen Puunjalostus Tukkukauppa: KL-Varaosat Lämpö-Tukku Kiinnitinyhtiöt Helayhtiöt Digitaaliset palvelut: Kopijyvä Muut: EcoSir Group Oy Alfa-Kem LukkoExpert Security ja Flexim Security Toimex

8 Liikevaihto ja kannattavuus, konserni (EURm) Q2/09 Q1/09 Q4/08 Q3/08 Q2/08 Liikevaihto 30,5 28,8 35,8 31,0 28,4 Liikevoitto 1,8-0,6 3,2 1,6 1,2 Tilikauden voitto 0,6-0,9 2,1 10,0 1,0

9 Tase, konserni VASTAAVAA (EUR 1.000) 4/2009 4/2008 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut erät Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat ja rahoitusarvopaperit Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä VASTATTAVAA (EUR 1.000) Oma pääoma Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Laskennallinen verovelka Vaihtovelkakirjalaina Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Viite: Tase on lyhennelmä osavuosikatsauksessa raportoidusta taseesta

10 Liikevaihto ja kannattavuus, segmentit LIIKEVAIHTO (EURm) Q2/09 Q1/09 Q4/08 Q3/08 Q2/08 Teollisuuden palvelut 4,4 4,7 6,3 6,3 5,2 Puusepänteollisuus 1,2 1,4 1,7 1,6 2,2 Tukkukauppa 9,6 9,2 12,3 11,7 11,3 Takoma 4,6 4,6 5,1 4,1 4,6 Digitaaliset painopalvelut 3,3 3,0 3,2 2,7 Muut 7,4 5,9 7,2 4,6 5,1 Yhteensä 30,5 28,8 35,8 31,0 28,4 LIIKEVOITTO (EURm) Teollisuuden palvelut 0,4 0,1 1,0 0,7 0,2 Puusepänteollisuus 0,1-0,2 0,1 0,0 0,2 Tukkukauppa 0,1 0,3 0,6 1,6 0,0 Takoma 0,3 0,0 0,5 0,2 0,4 Digitaaliset painopalvelut 0,6 0,3 0,6 Muut 0,4-1,1 0,4-1,0 0,4 Yhteensä 1,9-0,6 3,2 1,6 1,2 Teollisuuden palvelut: Vallog Heatmasters Group Puusepänteollisuus: Suomen Puunjalostus Tukkukauppa: KL-Varaosat Lämpö-Tukku Kiinnitinyhtiöt Helayhtiöt Digitaaliset palvelut: Kopijyvä Muut: EcoSir Group Alfa-Kem LukkoExpert Security ja Flexim Security Toimex

11 Yhteenveto Q Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä puolivuotiskaudella 59,3 milj. euroa (54,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu aiheutui edellisen tilikauden aikana toteutetuista yritysostoista, joiden vaikutus katsauskauden liikevaihtoon oli 10,3 milj. euroa. Konsernin liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa) ja tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 2,1 % (3,1 %). Ensimmäisellä kvartaalilla raportoitu LukkoexpertSecurity Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton viivästyminen korjattiin ja yhtiön katsauskauden tulos kääntyi voitolliseksi. Samalla Muu liiketoiminta segmentin liiketappio pieneni merkittävästi vertailukauteen verrattuna. Konsernin nettorahoituskulut pysyivät noin -1,1 milj. eurossa.

12 Kappale 2 Q2/2009 Panostaja Oyj Turvallisuustoimiala Liitetiedot

13 Panostaja Oyj tulonmuodostus Vuosittaiset tuotot Konserniyhtiöiden vuosittain kertyvä tulos Panostustoiminnan irtautumistuotot Liiketoiminta-alueen arvonmuutos realisoidaan yrityksestä luovuttaessa Panostaja ei kerää management-fee tyyppisiä maksuja tytäryhtiöiltään Ei hallituspalkkioita, ei konsulttipalkkioita Panostajan edustajille tytäryhtiöiden hallituksissa

14 Panostaja on kehitysyhtiö Kehitysyhtiö Sijoittaa omasta taseesta, omaehtoinen sijoittaja Pitkäaikainen liiketoiminnan kehittäjä (ei pakkomyyntipäivää) Sijoittaa enemmistöosuuksiin Valitse jokaisen sijoituskohteen tarkkaan. Jokaisen sijoituskohteen on oltava onnistuminen Riski/tuottosuhde matalampi Hajautus sijoituskohteiden valinnan kautta Tulovirrat: konserniyhtiöiden vuosittain kertyvä tulos ja irtautumistuotot Pääomasijoitusyhtiö Sijoittaa hallinnoimastaan rahastosta, rahastoehtoinen sijoittaja Realisoi omistuksensa rahaston sääntöjen mukaan (pakkomyyntipäivä) Sijoittaa vähemmistöosuuksiin Varautuu sijoituskohteita valitessaan myös epäonnistumisiin Riski/tuottosuhde korkea Rahastot sijoittavat samantyyppisiin kohteisiin ja hajautus rahastojen välillä Tulovirrat: rahaston hallinnointipalkkio, osuus rahaston tuotoista ja konsultointipalkkio kohdeyrityksiltä

15 Sijoitukset Oy Alfa-Kem Ab Heatmasters Group Helayhtiöt Kiinnitinyhtiöt LukkoExpert Security Oy ja Flexim Security Oy KL-Varaosat Oy Teknokemianalan yritys, jonka tuotteet palvelevat teollisuudessa, siivoustyössä ja suurkeittiöissä Lämpökäsittelyn palveluita ja koneita. Asiakkaina konepaja-, voima- ja prosessiteollisuus kotimaassa ja ulkomailla Kaluste- ja rakennusteollisuuden helatarvikkeiden tukku- ja maahantuonti Kiinnitintarvikkeita ja koneita teollisuudelle, rakentamiseen ja yksityisille Helsingissä, Tampereella ja Porissa Voimakkaasti kasvava oviympäristön palvelutoimittajaketju Erikoistunut Mercedes-Benz- ja BMW-henkilöautojen alkuperäisvaraosien maahantuontiin ja jälleenmyyntiin

16 Sijoitukset (jatkoa) Lämpö-Tukku Oy Suomen Puunjalostus Oy Toimex Oy Vallog Oy Kopijyvä Oy LVI-tuotteiden maahantuonti- ja tukkuliike erityisesi korjausrakentamisen tarpeisiin omalla logistiikkakonseptilla Tuotteet tunnetaan nimillä Matti- Ovi, Keiteleen Porras, Messuporras ja Nikkaristo Yhtiön valmistamia ja markkinoimia putkikannakkeita käytetään asuin-, julkis- ja teollisuusrakentamisessa Lisäarvologistiikalla parannetaan asiakkaiden toiminnan laatua ja kilpailukykyä Yksi Suomen suurimmista digitaalisia kopio-, tulostus-, ja painopalveluja tarjoavista yrityksistä Ecosir Group Oy Johtava jäte- ja kiinteistöhuollon laitevalmistaja Takoma Oyj Tavoitteena muodostaa listattu konepajakonserni ja kasvaa erityisesti yritysostoin

17 Tulonmuodostus Salkun ikäjakauma 10-vuotta 5-vuotta 2009 Q Suomen Puunjalostus Lämpö-Tukku Toimex Vallog Alfa-Kem KL-Varaosat Heatmasters Helayhtiöt LukkoExpert Kiinnitinyhtiöt Takoma Kopijyvä EcoSir Tavoitteena yhtiön itsenäistyminen 5-10 vuodessa 22.huhtikuuta 2009 Panostaja Oyj

18 Sijoitukset - asiakkaat Oy Alfa-Kem Ab Heatmasters Group Helayhtiöt Kiinnitinyhtiöt LukkoExpert Security Oy ja Flexim Security Oy KL-Varaosat Oy Siivous- ja kiinteistöhoidon palveluyritykset, julkinen sektori, konepajateollisuus, raskaan ajoneuvokaluston huolto- ja kunnossapitoyritykset, teollisuuden kunnossapito sekä suurkeittiöiden, ravintoloiden ja päivittäistavara-kauppa Konepaja-, voima- ja prosessiteollisuus kotimaassa ja ulkomailla. Koneita ja laitteita kuten uuneja ja liikuteltavia käsittelykoneita sekä tarvikkeita viedään yli 20 eri maahan Ovi- ja ikkunavalmistajat sekä rakennusliikkeet sekä keittiökaluste- ja huonekaluvalmistajat Konepaja- ja elektroniikkateollisuuden alan yritykset, rakennus-, sähkö- ja LVI-liikkeet sekä kaupungit ja kunnat Suuret yritykset ja pk-yritykset, kauppakeskukset, isännöitsijä- ja talohuoltoyhtiöt, kiinteistö- ja asuntoyhtiöt, rakennusliikkeet sekä yksityishenkilöt Autokorjaamot, jälleen- ja vähittäismyyjät sekä yksityiset kuluttajat, kunnat, pelastuslaitokset

19 Sijoitukset - asiakkaat (jatkoa) Lämpö-Tukku Oy LVI-alan asennusliikkeet ja korjausrakentajat Suomen Puunjalostus Oy Toimex Oy Rautakaupat, rakennusliikkeet, talotehtaat, tukkuliikkeet sekä omatoimirakentajat LVI- ja teknisen alan tukkuliikkeet Vallog Oy Suuret konepajayhtiöt Kopijyvä Oy Ecosir Group Oy Takoma Oyj Julkishallinto, oppilaitokset, yrityssektori mm. kaupan ja valmistavan teollisuuden yritykset, rakennusliikkeet Yritykset ja julkishallinto Suomessa ja mm. Arabiemiirikunnat ja Venäjä Laiva- ja offshore-teollisuus sekä voimalaitosmoottori-, työkone- ja voimansiirtolaitevalmistajat

20 Fokus Panostaja tekee lähinnä buy out sijoituksia, mutta myös kasvurahoituksen tarjoaminen voi tulla kysymykseen Panostaja ei rahoita start-up yrityksiä eikä myöskään tee turn around sijoituksia Potentiaaliset yritysostokohteet ovat pääasiassa sukupolvenvaihdos tilanteessa olevia yrityksiä tai yrityksiä toimialalla, josta puuttuu vahva omistajataho Panostaja ei tee sijoituksia ITC tai biotekniikan aloille Panostajalle potentiaalisia markkinoita ovat myös pääomasijoittajien exit-markkinat sekä teollisten yritysten myymät yritykset/liiketoiminnat Panostaja keskittyy kotimaisiin kohteisiin, mutta liiketoiminta-alueen kansainvälistyminen usein kasvun edellytys Panostaja on valtakunnallinen toimija

21 Taloudelliset tavoitteet ja osinko Liikevaihdon kasvu yli 30% ROE 22 % Omavaraisuusaste 40% Omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat Voitonjako: Panostaja Oyj:n voitonjakotavoitteena on jakaa vähintään puolet konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osakkeiden takaisinostoina ja/tai osinkoina Tavoitteena on säilyttää tasaisesti kasvava osinkovirta, ottaen kuitenkin huomioon konsernin kasvun vaatimat investoinnit

22 Strategian pääkohdat Kasvua orgaanisesti ja yritysostojen kautta Voittoa omistajuusaikana yhdessä yrittäjän kanssa ensisijaisesti osinkotuottoina mutta myös rahoitustuottoina Tuoton maksimointi irtautumisten yhteydessä Mahdollisuudet uusien salkkujen kehittämiseen Yrittäjien kouluttaminen - Yrittäjästä alansa ehdoton ammattilainen Yrittäjäkumppanuus - Yhteistyö yrittäjän kanssa myös irtautumisen jälkeen

23 Osakkeen kurssikehitys ja osakasmäärän kehitys - 5-vuotta ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Panostaja (B-osake, yhdistetty ) Osakkeenomistajien lukumäärä

24 Yhteenveto Panostaja Oyj Panostaja-konserni tulee edelleen keskittymään perusliiketoimintastrategiansa mukaiseen liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen Ostettavien yhtiöiden lukumäärä kasvaa Lähivuosien aikana Panostaja jatkaa laajentumistaan nykyisillä ja myös uusilla liiketoiminta-alueilla Panostaja-konsernin eri liiketoiminta-alueilla näkymät vaihtelevat heikkenevistä varovaisen positiivisiin, toimialasta riippuen Talouden heikkenemisen johdosta korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty hyvissä ajoin Investoinnit raportointi- ja seurantajärjestelmiin lisäävät reagointikykyä Suhdannetilanne tarjoaa hyviä mahdollisuuksia yritysostoihin Panostajan toimintaedellytykset, käytettävissä olevat pääomat ja likvidit varat luovat hyvän perustan toiminnan voimakkaalle laajentamiselle Panostajalla on tehokas sijoitusprosessi, matala asiantuntijaorganisaatio, kokenut ja osaava johto niin Panostajassa kuin myös osakkuusyhtiöissä

25 Yhteenveto (jatkoa) Panostajan lähiajan tavoitteet ovat Edelleen aktivoituminen yrityshankinnassa ja salkkuprosessin kehittämisessä Yrittäjä-toimitusjohtajien edelleen kouluttaminen ja tietotaidon kehittäminen eri toimialojen välillä Panostajan markkina-aseman vahvistaminen valtakunnallisesti Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan edelleen ylittävän edellisen tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta heikommaksi.

26 Kappale 3 Q2/2009 Panostaja Oyj Turvallisuustoimiala Liitetiedot

27 Panostajan lukitus- ja turvallisuusliiketoimintaalue

28 Turvallisuustoimiala Turvallisuusala voidaan jakaa kolmeen sektoriin 1. Turvallisuuspalvelut (Security Services) pitävät sisällään esimerkiksi vartiointipalvelut, turvatarkastukset, sairaalavartioinnin, aulapalvelut ja kaupan vartijapalvelut sekä hälytyskeskuspalvelut 2. Arvokkaiden esineiden jäljittäminen ja suojaaminen (Asset Tracking & Cash Handling) pitää sisällään esimerkiksi arvosäilytykset ja -kuljetukset, rahankäsittelyn ja automaattien ylläpidon. 3. Rakenteellisen suojauksen ja Turvallisuustuotteiden ja - järjestelmien (Security Systems) osa-alueita ovat esim. lukitus, oviautomatiikka (pois lukien ovet), murtohälytysjärjestelmät, videovalvontajärjestelmät, kulunvalvonta ja kulunohjausratkaisut, palohälytinjärjestelmät, tuotesuojaus ja biometrinen tunnistus.

29 Turvallisuustuotteet ja palvelut Kokonaisuudessaan turvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden arvo Suomessa oli vuonna 2007 yli 1,1 miljardia euroa. Alan työllisyys on henkeä, mikä muodostaa puoli prosenttia kansantalouden työllisyydestä. 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 11,6 % 5,5 % 4,4 % 4,0 % 0,5 % Liikevaihdon kasvu Suomessa

30 Turvallisuusalan liikevaihdon jakautuminen ,0 % 23,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 17,0 % 13,0 % 11,0 % 7,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 1,0 % 20,0 % Pääasialliset segmentit Lähde: Finnsecurity

31 Turvallisuustuotteet ja järjestelmät, trendit Turvallisuus: Riskienhallinnasta on tullut yritysten ja julkisyhteisön keskeinen prioriteetti. Petosten ja väärinkäytösten vähentäminen: Pyrkimys vähentää petoksia ja väärinkäytöksiä kasvattaa kulunvalvonta- ja muiden turvallisuus-teknologioiden kysyntää. Alenevat kustannukset ja tekninen kehitys: Kulunvalvontajärjestelmien alenevat kustannukset sekä tekninen kehitys kasvattavat tuotteiden kysyntää. Tietotekniikkatrendit: Tietotekniikkatrendit tulevat yhä vahvemmin turvallisuustoimialalle ja turvallisuusratkaisut kehittyvät yhä enenemissä määrin verkkoratkaisuihin ja palveluihin. Integraatio: Markkinoilla on kasvava suuntaus kohti paikallisesti integroituja tai Internet/verkko-pohjaisia turvallisuusjärjestelmiä.

32 Turvallisuustuotteet ja järjestelmät, trendit Vaurastuminen ja väestön ikääntyminen: Vaurauden kasvu ja väestön ikääntyminen lisäävät kysyntää korkeatasoisimmille omaisuudensuoja- ja turvallisuusratkaisuille. Kasvava markkinoiden valtaaminen: Yksinkertaiset sähköiset lukitusratkaisut ovat alkaneet vallata markkinoita alemman segmentin markkinoista. Lukitusliikkeiden konsolidaatio: Yksityisten pienten lukkoliikkeiden määrä vähenee ja alan ketjuuntuminen jatkuu. Ulkoistaminen: Yksityinen turvallisuusala jatkaa kasvuaan kun julkinen sektori sekä yksityinen sektori siirtää toimintojaan turvallisuuspalveluiden toimijoille. Ulkoistaminen jatkuu erikoistumisiin ja keskittäminen jatkuu. Asiakastarpeiden muutokset: Mutkikkuus lisääntyy, vaativuus kasvaa ja muutokset nopeutuvat. Toimintojen tuottavuuskehityksen vaatimukset lisääntyvät.

33 Organisaatioiden toiminnan (häiriöttömyyden) varmistaminen Turvallisuusjärjestelmien päämäärät Vrt. ei pelkästään it-toimintaympäristön riskejä Materiaalien suojaus Perinteinen Henkilöiden suojaus Tavoitetila Suojaamisen päämääärät Tiedon suojaus Nyt mukana Maineen suojaus Hallitaan toimintaympäristön riskit Tekniset turvallisuusjärjestelmät

34 Lukkoexpert Security & Flexim Security Oy Kulunvalvonnassa koodilaitteiden ennustetaan vähenevän ja elektronisten tunnistinlaitteiden kasvavan merkittävästi. Biometrisessä tunnistuksessa on kasvupotentiaalia, mutta toistaiseksi kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena. Työajanhallintajärjestelmien markkinoilla ei ole odotettavissa kasvua Erilaiset ASP-palvelut jatkavat kasvukehitystään. Perinteisen lukitusalan markkinat ovat laskeneet ja niiden odotetaan laskevan tulevaisuudessa. Kulunvalvontatuotteiden ja järjestelmien markkinat ovat kehittyvässä kasvuvaiheessa ja toimialan markkinakoon odotetaan kasvavan. Lukituksessa ja oviympäristössä kokonaismarkkina on muutoksessa Perinteisistä lukkoliikkeistä siirrytään kohti ketjuuntumista ja kokonaispalvelua. Tuotteissa siirrytään mekaanisista lukoista ja ovista elektromekaanisiin ja elektronisiin kulunvalvontaratkaisuihin.

35 Lukkoexpert Security ja Flexim Security Oy: Fokus LukkoExpert Security ja Flexim Security Oy:n ratkaisut kattavat koko turvallisuusteknologiatuotteiden ja -järjestelmien tuote- ja palvelutarjonnan joko omina ratkaisuina tai vaihtoehtoisesti kiinteänä osana yhteistyössä toimialan johtavien vartiointi- ja /tai kiinteistöteknologia yrityksien kanssa Yritys ei tarjoa omia vartiointipalveluita ja arvoesineiden paikantamispalveluita LukkoExpert Security erottautuu kilpailijoista tarjoamalla lukituksen, ovi- ja porttiautomatiikan ja turvallisuustekniikan kokonaisratkaisut asiakassegmenteilleen Yritys toimii valtakunnallisesti ja sillä on toimipisteet pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Kuopiossa, Kemissä Jyväskylässä, Oulussa, Seinäjoella ja Tampereella. Kuluttajasegmentissä kilpailu on paikallista

36 LEX asemointi oviympäristöratkaisuiden ja turvallisuusteknologian markkinoilla Korkea Kohdesegmentti Erottautuminen (Perustuen asiakkaiden tarpeisiin) Oviautomatiikka Teknologia Oviympäristöratkaisut Kokonaisratkaisu Yleismarkkina Lukkoliikkeet Turvallisuuspalvelut Matala Matala Hyöty (Lisäarvo asiakkaalle) Korkea

37 Alan toimijoita LukkoExpert Security Oy:n kilpailijoita ovat lukituksen, oviautomatiikan ja turvallisuustekniikan palveluita sekä kulunvalvonnan ja työajanseurannan järjestelmiä Suomessa tarjoavat yritykset Lukkoliikkeet voidaan jakaa alueellisiin toimijoihin sekä lukkoliikeketjuihin. Suomessa on noin 150 Abloy-valtuutettua lukkoliikettä sekä lisäksi noin 20 valtuuttamatonta liikettä. Lisäksi Suomessa toimii viisi valtakunnallista lukkoliikeketjua: Ykkösturva, AM-Security Oy, Securi Oy, Lukkorengas Oy ja G4Slukkoasemat. Alan ketjuuntumisen oletetaan jatkuvan ja yksityisten pienten lukkoliikkeiden osuuden laskevan.

38 Alan toimijoita (jatkoa) Turvallisuustekniikan alalla toimijoita ovat mm. Niscayah, Hedengren, Siemens (palo), G4S, ISS Security, YIT Turvallisuus, Lan&Wan, Are Oyj, Turvakamera ja Safelt, FSM, FPS Security sekä eräitä alueellisia lukitusalan tai turvallisuusalan liikkeitä. Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmissä Flexim Security Oy on markkinajohtaja Suomessa. Muita toimijoita ovat mm. Pelco Finland Oy ja Niscayah Oy sekä Hedengren Oy. Lisäksi kilpailijoita ovat joukko turvallisuustuotteita maahantuovia yrityksiä sekä näiden jälleenmyyjiä Oviautomatiikassa merkittävimpänä kilpailijana ovat Abloy-valtuutetut lukkoliikkeet, Kone Oyj, Gunnebo Oy, Grawford Oy ja Mesvac Oy sekä Ovitor Oy. Perinteisten turvallisuusyritysten lisäksi toiminnanohjausjärjestelmiä tarjoavat yritykset kilpailevat jossain määrin työajanseurantajärjestelmissä.

39 Lukkoexpert Security Oy ja Flexim Security: Asiakassegmentointi LukkoExpert Security Oy:n ja Flexim Security Oy:n asiakkaina ovat suuret yritykset ja organisaatiot, jotka edellyttävät kehittyneitä ja korkeatasoisia turvallisuusratkaisuja. Flexim laitteita on asennettu n ja asiakasuskollisuus on hyvä. 12 yritystä Suomen 15:stä suurimmasta käyttää Flexim -järjestelmiä Asiakkaita ovat esimerkiksi: Suuret yritykset Isännöitsijä- ja talohuoltoyhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Rakennusliikkeet Pk-yritykset Yhteisöt Yksityishenkilöt, rakenteelliseen lukitukseen ja sähköisiin valvontajärjestelmiin liittyvissä hankinnoissa. Asiakassegmenteistä kasvussa ovat erityisesti teollinen ja kaupallinen ala sekä julkinen sektori. Myös yksityinen kotitaloussektori panostaa merkittävästi lisää kodin turvallisuusratkaisuihin

40 Lukkoexpert Security Oy ja Flexim Security Oy: Markkinamatriisi Kauppa Rakennus- teollisuus- Julkishallinto Teollisuus- ja liikenne Pankit ja Vakuutus Kodit Isot asiakkaat Keskisuuret Fokus asiakaslähtöisyys Omistajat ja palveluntarjoajat Pienet

41 Herkkyydet Turvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden kysyntä on pääosin suhdanteista riippumatonta. Vuonna 2009 lukitustoimialan ennakoidaan säilyvän vuoden 2008 tasolla. Asuntotuotannon hyytyminen leikkaa lukkojen ja turvallisuustekniikan menekkiä kuluttajasegmentissä. Korjausrakentaminen korvaa osittain asuntotuotannon alamäkeä. Samoin ratkaisuiden modernisoinneille on yhä jatkossakin kysyntää. Tuotteissa painotus siirtyy turvajärjestelmien kokonaisratkaisuihin. Julkisyhteisöjen hankintojen odotetaan kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana.

42 Herkkyydet (jatkoa) Kasvua edistävät Asiakkaiden muuttuneet turvallisuustarpeet Riskienhallinnan roolin korostuminen Turvallisuustoimintojen ulkoistaminen Kasvua rajoittavat Pula ammattitaitoisesta työvoimasta Työvoiman pysyvyys Kiristynyt hintakilpailu ja asiakkaiden hajanaiset turvallisuushankinnat

43 Panostaja tavoitteet Panostajan tavoitteena on luoda Suomen johtava oviympäristö- ja turvallisuusalan ratkaisutoimittaja vuoteen 2010 mennessä Yhtiö on toimialansa johtava palveluyritys ja valtakunnallisesti tunnettu brandi. Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmissä yhtiö on markkinajohtaja Suomessa. Yhtiö kasvaa orgaanisesti yli 10 % vuodessa Toiminnan kannattavuus (tulos ennen veroja) on yli 10% liikevaihdosta.

44 Lukkoexpert Oy ja Flexim Security Oy: Teknologiat Mekaaniset + sähköiset ja kulunvalvonta Turvallisuusteknologiat Systems integration Ovi- ja porttiteknologiat

45 Lukkoexpert Oy ja Flexim Security Oy: Järjestelmärakenne KV-päätteet Ethernet TCP/IP Kytkin RU-2000 TA-2000 KV-päätteet Turvaverkko TA-2000 IP-kamerat Flexim NVR paikallinen hallinta Windows työasemat Hallinnon tietojärjestelmät

46 Lukkoexpert Oy ja Flexim Security Oy: Palvelut Lisäarvopalvelut 1. Kartoitus ja konsultointipalvelut 1 2. Määrittelypalvelut 10. Palvelu-Flexim Pääkäyttäjäpalvelu Projektinhallinta 8. Dokumentointipalvelut 3 Peruspalvelut 7 4. Käyttöönotto 4 7. Ohjelmistoylläpito 5 5. Koulutus 6 6. Huoltopalvelut

47 Kiitos!

48 Jos halutaan ylläpitää suomalaista hyvinvointia ja kasvattaa kansantaloutta, yrittäjyyteen on panostettava merkittävästi. 11. kesäkuuta 2009 Panostaja Oyj

49 Kappale 4 Q2/2009 Panostaja Oyj Turvallisuustoimiala Liitetiedot

50 Toimintaympäristö Potentiaalisten kohdeyrityksien määrä on kasvussa. Arviolta seuraavien kymmenen vuoden aikana jopa yritystä on eläke-/sukupolvenvaihdosvaiheessa Yrittäjien lukumäärä ikäryhmittäin Panostajaa kiinnostava kohderyhmä on n yritystä

51 Toimintaympäristö (jatkoa) Yrityskauppojen lukumäärän odotetaan lähivuosina kasvavan Sukupolvenvaihdokset lisääntyvät (verotus/lainsäädäntö) Sukupolvenvaihdoksista odotetaan tulevan enemmän toimialajärjestelyjä, joissa jatkaja haetaan suvun ulkopuolelta, ja mahdollisesti useampia toimijoita niputetaan yhteen Omistajavaihdokset toteutuvat entistä useammin yrityskauppoina, ei sukupolvenvaihdoksina Yhdysvalloissa yrityksen omistajakierto kestää 6-8 vuotta, Ruotsissa 8-12 vuotta ja Suomessa 15 vuotta Ostajat ja myyjät valistuneempia ja osaavat jo käyttää ammattiapua Myös Pk-yritykset kohtaavat yhä useammin kansainvälistymisen paineet ja pelkkä sukupolvenvaihdos ei riitä ratkaisemaan haasteita

52 Toimintaympäristö (jatkoa) Suomen yrityskaupoista 40 % toteutuu maakuntien sisällä (ostaja ja myyjä samassa maakunnassa) Etäisyyden kasvaessa yli 150 km ostajan ja myyjän välillä kauppojen määrä alkaa selvästi vähentyä Myynnin kohteena olevan yrityksen vahva tase ei usein edistä kaupan syntymistä Panostajalle tämä ei ole este

53 Kilpailijat Panostajan pääasialliset kilpailijat yritysostokohteista ovat pksektorin pääomasijoittajat sekä teolliset ostajat Buy out Yksityishenkilöt primaca Yrityyksen kehitysvaihe Kasvurahoitus Venture Corporate Venturing Siemenvaihe Yksityishenkilöt 0-2 m 2-20 m m >50 m Sijoituksen koko EV

54 Toimintamalli Panostajaa kiinnostavat liikevaihdoltaan 5-20 Meur olevat yhtiöt Uuden liiketoiminta-alueen hankkimisen yhteydessä valitaan samanaikaisesti myös henkilö, jonka keskeiset roolit liittyvät osakasyrittäjyyteen ja toimialansa liiketoiminnan vetämiseen ja johtajuuteen Tavoitteena on, että ko. henkilö yhdessä Panostajan resurssien kanssa, paitsi kehittyy liikkeenjohtajana myös kehittää yrittäjänä yhtiötä toimialansa johtavaksi toimijaksi Suomessa Panostajan ja osakasyrittäjän yhteisenä tavoitteena on luoda yrityksestä huomattava toimialansa edustaja, joka on kehittynyt niin toiminnaltaan, kuin arvoltaankin Panostaja-konsernissa ei tavoitella synergiaa eri liiketoimintaalueiden kesken, vaan tavoite on konsernin yleisiä resursseja hyödyntämällä varmistaa kunkin liiketoiminta-alueen kasvu ja prosessien kehittyminen

55 Toimintamalli (jatkoa) Panostajaa kiinnostavat erityisesti kasvu- tai uudelleenjärjestelyvaiheessa olevat toimialat /yritykset, joihin liittyy normaalia suurempi mahdollisuus saavuttaa synergiaetuja toimialan/toiminnan kehittämisen kautta Panostaja-konserni panostaa yrityksiin liiketaloudellisia resursseja ja strategista osaamista Kehitysjakson jälkeen Panostaja pyrkii irtautumaan liiketoimintaalueesta yleensä yrityskaupan kautta

56 Nykytila Konserni panostaa suomalaisiin, perinteisten toimialojen, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Panostaminen toteutetaan ensisijaisesti yritysostojen kautta Panostaja-konserni panostaa yrityksiin liiketaloudellisia resursseja ja strategista osaamista. Tavoitteena on nostaa panostettava yritys alallaan vahvaksi tekijäksi ennalta sovitun aikataulun mukaisesti Panostusvaiheen jälkeen yritys jatkaa toimintaansa itsenäisenä oman toimialansa johtavana kasvuyrityksenä Panostettavalle yritykselle pyritään takaamaan hyvät lähtökohdat itsenäiselle toiminnalle 5-10 vuoden kuluessa

57 Perheyhtiöiden menestystekijät Perheyhtiöt kannattavat muita yhtiöitä paremmin Panostajan tavoitteena säilyttää perheyhtiön menestystekijät Perheyritysten Liitto ja Glitnir Pankki Oy:n tutkimus 10/2007 toteaa menestystekijöiksi: Pitkäjänteisyys Henkilökunta Kasvollinen omistajuus Yrittäjyys Päätöksenteko (nopeus)

58 Uhat Panostajan toimialafokusointi on vielä kesken Panostajan konseptin kommunikointi markkinoille on kesken Pörssi- ja sisäpiirilainsäädäntö saattavat hidastaa luopuvia yrittäjiä tekemästä kauppoja Toimialafokusointi rajoittaa hankkeiden määrää ja kokoa Uudet kilpailijat Panostajan konseptilla

59 Sijoitusprosessi Panostaja etsii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti pk-yrityksiä, joilla on terve talous ja joissa on potentiaalia jalostua alansa kärkiyritysten joukkoon Panostajan tukemana Kohteena yritykset, joissa halutaan toteuttaa sukupolven- tai enemmistöomistajuuden vaihdos (ei esimerkiksi uudelleenrahoitustai turn-around kohteita) Valittu toimiala analysoidaan ja täydennysostoista on suunnitelma Panostaja ostaa liikeyrityksen kokonaisuudessaan ja tuo sille uuden, nälkäisen yrittäjän sekä liiketaloudellista ja strategista osaamista Uusi valittava toimitusjohtaja sijoittaa omia varojaan yritykseen sitoutuen normaaliin yrittäjäriskiin ja voittoon

60 Sijoitusprosessi Valinta/osto Panostaminen Itsenäistäminen Panostajan kilpailuedut: Tunnettuus ja hyvä deal flow maakunnista Yrittäjämalli vetoaa luopuviin yrittäjiin Sijoittaminen omasta taseesta suoraviivaisempaa ja läpinäkyvämpää kuin pääomasijoittajien rahastosijoitukset Pörssiyhtiöstatus, siihen liittyvä raportointi ja suorat enemmistöomistukset johtavat välttämättä toiminnan ja raportoinnin tason kehittämiseen kohdeyrityksissä Raportoinnin läpinäkyvyydestä johtuen Panostaja on luotettava kumppani myös yritystä myydessään

61 Panostaja Oyj mahdollisuudet Kansainvälistymisen ja sukupolvenvaihdosten tarve yhdessä kasvattavat yritys- ja liiketoimintatarjontaa Panostajan viestin terävöittäminen ja uusien yrittäjien koulutusohjelma houkuttelevat yrittäjä-toimitusjohtajia Kehitysyhtiöiden tarve uusilla kehittyvillä toimialoilla on ilmeinen pääomasijoittajat eivät ole kyenneet kaikilta osin vastaamaan haasteeseen Onnistunut sukupolvenvaihdos on aikaisempaa kriittisempi yrityksen jatkuvuuden kannalta Aktivoituminen yrityshankinnassa ja koko salkkuprosessin tehostaminen Liiketoiminta-alueiden tietotaidon jakaminen keskinäinen benchmarking Panostaja markkina-aseman vahvistaminen valtakunnallisesti asiakasyrittäjien keskuudessa

62 Vahvuudet Hyvä ja osaava tiimi Hyvä rahoitusasema ja mahdollisuus tehdä järjestelyjä koko salkun sisällä Tehokkaat prosessit pk-sektorin yritysjärjestelyissä Ajanmukainen ja kannustava johtamiskulttuuri Pörssiyhtiö status Panostajan yrittäjämalli Yrittäjyyden ja suomalaisen omistuksen edustaja Panostajalla on hyvä track record Arme 2008 Pajakulma 2006

63 Organisaatio Juha Sarsama Toimitusjohtaja Veli Ollila Talousjohtaja Heikki Nuutila Kehitysjohtaja Sari Tapiola Hallintoassistentti Tapio Tommila Sijoitusjohtaja Virpi Luoma- Marttila Business Controller Riitta Jokela Pääkirjanpitäjä Jaana Laaksonen Henkilöstöassistentti Taru Anero Financial Controller Tero Luoma Yritysanalyytikko

64 Johtoryhmä Juha Sarsama s.1965 Veli Ollila s Heikki Nuutila s Tapio Tommila s Toimitusjohtaja vuodesta 2007 Talousjohtaja vuodesta 2006 Kehitysjohtaja vuodesta 2008 Sijoitusjohtaja vuodesta 2008 Varatuomari, M.S.M (Boston University Brussels) KTM, OTK YTM KTM Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, hallintojohtaja Saarioinen Oy, talousjohtaja OpusCapita Oyj Talousjohtaja CRH Europe EPS Insulation, Northern Europe. Lännen Tehtaatkonsernin yhtiöiden taloushallinnon tehtävissä Toimitusjohtaja Tutor Partners Oy, johtaja Andersen Global Corporate Finance Yritysanalyytikko Panostaja Oyj, yritysrahoitusasiantuntija Deloitte Corporate Finance Oy, tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy

65 Suurimmat omistajat 10 Suurinta osakkeenomistajaa Osakkeet % Omistajat kpl osakkeista 1 Koskenkorva Matti ,9 % 2 Koskenkorva Maija ,7 % 3 Koskenkorva Mauno ,2 % 4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,8 % 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,2 % 6 Koskenkorva Mikko ,6 % 7 Panostaja Oyj ,2 % 8 Johtopanostus Oy ,1 % 9 Tampereen Seudun Osuuspankki ,1 % 10 Malo Hanna ,1 % Muut osakkeenomistajat ,2 % Yhteensä ,0 %

Panostaja Oyj Q4/2008. 18.12.2008 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila

Panostaja Oyj Q4/2008. 18.12.2008 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila Panostaja Oyj Q4/2008 18.12.2008 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 5. tammikuuta 2009 Panostaja Oyj Sisällys Q4/2008 Panostaja Oyj Toimintaympäristö Liitetiedot Kappale 1 Q4/2008 Panostaja Oyj Toimintaympäristö

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q1/2009

Panostaja Oyj Q1/2009 Q1/ 12.3. CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila Sisällys Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Kappale 1 Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Q1 lyhyesti Liikevaihto 28,8 milj. euroa (26,0 milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q3/2010

Panostaja Oyj Q3/2010 Q3/2010 8.9.2010 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 17. joulukuuta 2009 Sisällys Q3/2010 Lämpö-Tukku Liitetiedot Kappale 1 Q3/2010 Lämpö-Tukku Liitetiedot Q3/2010 lyhyesti Liikevaihto 100,1 milj. euroa (86,6

Lisätiedot

Panostaja Oyj Tilinpäätöstilaisuus

Panostaja Oyj Tilinpäätöstilaisuus Tilinpäätöstilaisuus 16.12.2010 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila CFO Veli Ollila, 30.11. 2010 saakka 16. joulukuuta 2010 Sisällys Tilikausi 2010 (Q4) Liitetiedot 2 Kappale 1 Tilikausi 2010 (Q4) Liitetiedot

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q2/2010

Panostaja Oyj Q2/2010 Q2/2010 9.6.2010 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 17. joulukuuta 2009 Sisällys Q2/2010 Vindea Liitetiedot Kappale 1 Q2/2010 Vindea Liitetiedot Q2/2010 lyhyesti Liikevaihto 64,3 milj. euroa (59,3 milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama

Panostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama Panostaja Oyj Q4/2008 26.1.2009 CEO Juha Sarsama 5. tammikuuta 2009 Panostaja Oyj Tilikausi 2008 lyhyesti Liikevaihto 121,1 milj. euroa (69,1 milj. euroa), kasvua 75 % Liikevoitto 6,5 milj. euroa (3,3

Lisätiedot

Panostaja Oyj Yhtiökokous

Panostaja Oyj Yhtiökokous Panostaja Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus 27.1.2010 CEO Juha Sarsama Tilikausi 2009 lyhyesti Liikevaihto 120,0 milj. euroa (121,1 milj. euroa), laskua -1 % Liikevoitto 4,3 milj. euroa (6,4 milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj:n 1Q/2013. 6.3.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj:n 1Q/2013. 6.3.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj:n 1Q/2013 6.3.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila SISÄLTÖ 1 2 3 1Q 2013 Panostaja Oyj Suomen Helakeskus Oy 2 Q1 2013 TALOUDELLINEN KATSAUS 3 Q1/2013 LYHYESTI Marraskuu 2012 Tammikuu 2013

Lisätiedot

Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja

Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja SISÄLTÖ 1. Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita 2. Panostajan toimintaympäristön mahdollisuudet

Lisätiedot

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 1Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 1Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Vindea Liitteet 2 1 1Q 2014 3 1Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Panostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 2Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 2Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Grano Oy Liitteet 2 1 2Q 2014 3 2Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Taottu tähti: Arme Oy 36. Hallinnointikäytäntö 38 Hallitus 40 Johtoryhmä 41

Sisällysluettelo. Taottu tähti: Arme Oy 36. Hallinnointikäytäntö 38 Hallitus 40 Johtoryhmä 41 Vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustuksemme, periaatteemme, 4 panostuksemme Viisi johtotähteämme 6 Tie menestykseen 7 Yrittäjyys 8 Osaaminen 9 Liiketoiminta-alueet Alfa-Kem

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 11.6.2008 klo 10:00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 - Liikevaihto

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/panostaja/rss/newsentry.aspx?id=1001919126&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/panostaja/rss/newsentry.aspx?id=1001919126&culture=fi-fi Panostaja Oyj Pörssitiedote 9.6.2010 klo 10:00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2009-30.4.2010 Liikevaihto 64,3 milj. euroa (59,3 milj. euroa), kasvua 8 % Liiketappio -2,6 milj. euroa (1,3 milj.

Lisätiedot

AkTiiViNeN kehittäjä

AkTiiViNeN kehittäjä VUOSIKERTOMUS 2014 1 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 Vuosi 2014 Panostaja omistajana Ydinviestit Panostaja sijoituskohteena Toimintatapa Toimitusjohtajalta Toimintaympäristö Grano Takoma Flexim Security 20 22

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA Sisältö 1. Q2 2015 lyhyesti 2. Q2 2015 talous 3. Q2 segmenttikohtainen kehitys 4. Panostajan näkymät 5. KL-Varaosat 6. Liitteet 2 3 Q2 2015 lyhyesti Q2:lla yritysjärjestelyt

Lisätiedot

Tilikauden tulos heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Tilikauden tulos heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli 0,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015 30.4.2015 (Q2) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 42,4 milj. euroa (37,5 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni 0,4

Lisätiedot

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 31.1.2015 (3 kk) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). Liikevoitto pysyi samalla

Lisätiedot

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Vuosikertomus 2011 Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva sijoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA 3Q/2015

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA 3Q/2015 PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA 3Q/ Sisältö 1. lyhyesti 2. talous 3. Segmenttikohtainen kehitys 4. Panostajan näkymät 5. Digitaaliset painopalvelut Liitteet 2 9/2/ lyhyesti CEO Juha Sarsama 3 :lla merkittäviä

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3)

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 38,1 milj. euroa (33,0 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 5,1

Lisätiedot

Q3 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015

Q3 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015 Marras heinäkuu 2015 2.9.2015 2 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2015 31.7.2015 () Liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 37,9 milj. euroa (30,3 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni 0,5 milj. euroa ja oli

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00

Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00 Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-31.1.2012 (3 kk) Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto 42,2 milj. euroa, kasvua 12 % ja liikevoitto 0,9 milj. euroa,

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.11.2009 31.10.2010 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 140,5 milj. euroa

Lisätiedot