Panostaja Oyj Q2/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Panostaja Oyj Q2/2010"

Transkriptio

1 Q2/ CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 17. joulukuuta 2009

2 Sisällys Q2/2010 Vindea Liitetiedot

3 Kappale 1 Q2/2010 Vindea Liitetiedot

4 Q2/2010 lyhyesti Liikevaihto 64,3 milj. euroa (59,3 milj. euroa), kasvua +8 % Liiketappio -2,6 milj. euroa (1,3 milj. euroa) Toisen kvartaalin liikevoitto oli 0,0 milj. euroa, kun konsernin ensimmäisen kvartaalin liiketappio oli -2,6 milj. euroa Tulos/osake -4,2 senttiä (-1,2 senttiä) Oma pääoma per osake 0,64 euroa (0,77 euroa) Omavaraisuusaste 32,2 % (35,6 %) Liikevaihdon kasvu aiheutui edellisen tilikauden aikana toteutetuista yritysostoista, joiden vaikutus liikevaihtoon oli 10,9 milj. euroa Ympäristöteknologia-segmentin liiketappio (-2,3 milj. euroa) sekä teknologiateollisuutta palvelevien segmenttien liiketappiot laskivat konsernin kannattavuutta. Ympäristöteknologia-segmentin liiketappioon sisältyi liiketoimintakaupan seurauksena kirjattu -0,7 milj. euron myyntitappio Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta heikommaksi. Tilikauden liikevoitto tulee olemaan parempi kuin kiinteistömyynnillä oikaistu edellisen tilikauden liikevoitto (0,1 milj. euroa)

5 Tuloslaskelma konserni (EUR 1.000) 11/09-04/10 11/08-04/09 (6 kk) (6 kk) Liikevaihto Liiketoim. muut tuotot Kulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksista Tulos ennen veroja Verot Voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista Voitto/tappio myydyistä liiketoiminnoista 0 0 Tilikauden voitto/tappio Jakautuminen Vähemmistölle Emoyhtiön osakkeenomistajille

6 Liikevaihto ja kannattavuus, konserni (EURm) Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Liikevaihto 35,3 29,0 33,5 27,3 30,5 Liikevoitto 0,0-2,6 3,3-0,2 1,8 Tilikauden voitto -0,5-1,4 2,2-0,6 0,6

7 Liikevaihto ja kannattavuus, segmentit LIIKEVAIHTO (EUR 1.000) LIIKEVOITTO (EUR 1.000) Q Q Q Q Turvallisuus (Flexim Security) LVI-Tukkukauppa (Lämpö-Tukku) Takoma Dig. Painopalvelut (Kopijyvä) Helat (Suomen Helakeskus) Lisäarvologistiikka ( Vindea) Lämpökäsittely (Heatmasters G) Autovaraosat (KL-Varaosat) Ympäristöteknologia (Ecosir Group) Puusepänteollisuus (Suomen Pj) Kannakkeet (Toimex) Kiinnikkeet (Suomen Kiinnike Kesk) Teknokemia (Alfa Kem) Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä

8 Liikevaihto, segmentit neljännesvuosittain LIIKEVAIHTO (milj. euroa) Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Turvallisuus 3,7 4,8 7,3 4,5 5,8 LVI-Tukkukauppa 4,2 4,4 4,5 4,3 4,8 Takoma 4,6 2,3 3,8 2,5 4,9 Digitaaliset painopalvelut 3,2 2,9 4,3 4,3 5,1 Helat 3,0 2,9 3,2 2,8 3,2 Lisäarvologistiikka 2,5 2,1 2,0 3,6 3,9 Lämpökäsittely 1,9 1,8 1,7 1,2 1,7 Autovaraosat 1,7 1,9 2,2 1,9 2,0 Ympäristöteknologia 2,6 1,2 1,2 0,8 0,6 Puusepänteollisuus 1,2 1,1 1,1 1,2 1,5 Kannakkeet 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 Kiinnikkeet 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 Teknokemia 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Eliminoinnit -0,2-0,1-0,2-0,1-0,2 Konserni yhteensä 30,5 27,3 33,4 29,0 35,3

9 Liikevoitto, segmentit neljännesvuosittain LIIKEVOITTO (milj. euroa) Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/09 Q2/10 Turvallisuus 0,7 0,0 0,2-0,7 0,3 LVI-Tukkukauppa -0,1 0,2 1,5 0,0 0,0 Takoma 0,3-0,4-0,2-0,7 0,0 Digitaaliset painopalvelut 0,6 0,5 0,7 0,4 1,1 Helat 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 Lisäarvologistiikka 0,0-0,1 0,5-0,4-0,2 Lämpökäsittely 0,4 0,1-0,1-0,1 0,2 Autovaraosat 0,1 0,3 0,3 0,2 0,0 Ympäristöteknologia 0,2-0,9-1,4-0,8-1,5 Puusepänteollisuus 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 Kannakkeet 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 Kiinnikkeet -0,1 0,0 0,1-0,1-0,1 Teknokemia 0,0 0,0-0,4 0,0 0,0 Muut -0,5-0,4 0,8-0,6-0,4 Konserni yhteensä 1,8-0,3 3,3-2,6 0,0

10 Tase, konserni VASTAAVAA (EUR 1.000) 04/ /2009 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut erät Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat ja rahoitusarvopaperit Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä VASTATTAVAA (EUR 1.000) Oma pääoma Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Laskennallinen verovelka Vaihtovelkakirjalaina Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Viite: Tase on lyhennelmä osavuosikatsauksessa raportoidusta taseesta

11 Tunnusluvut Q2/2009-Q2/2010 Q2/2010 Q2/2009 Oma pääoma per osake, 0,64 0,77 Tulos / osake, laimennettu, -0,042-0,012 Tulos / osake, laimentamaton, -0,042-0,012 Osakemäärä tilikaudella keskimäärin, 1000 kpl Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl Osakeannit / vvk-vaihdot tilikaudella, 1000 kpl 0 0 Osakemäärä, 1000 kpl, laimennettuna Oman pääoman tuotto, % -10,9-1,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,5 3,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. 7,2 9,3 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta 11,2 15,7 Korolliset velat, milj. 63,6 64,3 Korolliset nettovelat, milj. 50,3 37,9 Rahat ja rahoitusarvopaperit 13,3 26,4 Omavaraisuusaste, % 32,2 35,6 Oma pääoma sisältäen pääomalainan, milj. 59,8 65,7 Omavaraisuusaste sisältäen pääomalainan, % 44,6 47,9 Henkilöstö keskimäärin

12 Kappale 2 Q2/2010 Vindea Liitetiedot

13 Yrityskauppamarkkina Yrityskauppamarkkina Panostajan kohderyhmässä odottava tilanne Verotusratkaisut voivat aiheuttaa rajujakin muutoksia tilanteeseen Aktiviteettia turn-around ja spin-off-caseissa Pankit aktivoituneet Hintataso hinnat eivät ainakaan nousussa Exit ei tässä tilanteessa optimiratkaisu Rahoitus Saatavuus ja ehdot Panostaja Täydennysostot edelleen fokuksessa Aktiivinen uusien toimialojen kartoitus Pitkäjänteistä työtä

14 Fokus Panostaja tekee lähinnä buy out yritysostoja, mutta myös kasvurahoituksen tarjoaminen voi tulla kysymykseen Panostaja ei rahoita start-up yrityksiä eikä myöskään tee turn around kohteita Potentiaaliset yritysostokohteet ovat pääasiassa sukupolvenvaihdostilanteessa olevia yrityksiä tai yrityksiä toimialalla, josta puuttuu vahva omistajataho Panostaja ei tee sijoituksia ICT tai biotekniikan aloille Panostajalle potentiaalisia markkinoita ovat myös pääomasijoittajien exit-markkinat sekä teollisten yritysten myymät yritykset/liiketoiminnat Panostaja keskittyy kotimaisiin kohteisiin, mutta liiketoiminta-alueen kansainvälistyminen on usein osa kasvutarinaa Panostaja on valtakunnallinen toimija

15 Liiketoiminta-alueiden omistusajat 10-vuotta 5-vuotta 2010 Q Suomen Puunjalostus Lämpö-Tukku Toimex Vindea Alfa-Kem KL-Varaosat Heatmasters Suomen Helakeskus Flexim Security Suomen Kiinnikekeskus Takoma Kopijyvä EcoSir Group

16 Liiketoiminta-alueet Yhtiö Asiakkaat Liikevaihto Q Liikevaihdon muutos Q Q Alfa-Kem Heatmasters Group Suomen Helakeskus Konepajateollisuus ja teollisuuden kunnossapito, siivousja kiinteistöhoidon palveluyritykset, suurkeittiöt, ravintolat ja päivittäistavara-kauppa Konepaja-, voima- ja prosessiteollisuus kotimaassa ja ulkomailla. Koneita ja laitteita kuten uuneja ja liikuteltavia käsittelykoneita sekä tarvikkeita viedään yli 20 eri maahan Ovi- ja ikkunavalmistajat sekä rakennusliikkeet sekä keittiökaluste- ja huonekaluvalmistajat 1,1m -16,0 % 2,9m -25,6 % 6,0m +6,8% Suomen Kiinnikekeskus Konepaja- ja elektroniikkateollisuuden alan yritykset, rakennus-, sähkö- ja LVI-liikkeet sekä kaupungit ja kunnat 1,3m -9,2 % Flexim Security Suuret yritykset ja pk-yritykset, kauppakeskukset, isännöitsijä- ja talohuoltoyhtiöt, kiinteistö- ja asuntoyhtiöt, rakennusliikkeet sekä yksityishenkilöt 10,3m +52,9%* KL-Varaosat Autokorjaamot, jälleen- ja vähittäismyyjät sekä yksityiset kuluttajat, kunnat, pelastuslaitokset 3,9m +19,2 % *) Bewator Oy:n yritysosto

17 Liiketoiminta-alueet (jatkoa) Yhtiö Asiakkaat Liikevaihto Q Liikevaihdon muutos Q Q Lämpö-Tukku LVI-alan asennusliikkeet ja korjausrakentajat 9,1m +6,6% Suomen Puunjalostus Rautakaupat, rakennusliikkeet, talotehtaat, tukkuliikkeet sekä omatoimirakentajat 2,7m +6,2% Toimex LVI- ja teknisen alan tukkuliikkeet 1,7m -5,3 % Vindea Suuret konepajayhtiöt 7,5m +41,2 %* Kopijyvä Ecosir Group Takoma Oyj Julkishallinto, oppilaitokset, yrityssektori mm. kaupan ja valmistavan teollisuuden yritykset, rakennusliikkeet Yritykset ja julkishallinto Suomessa ja mm. Arabiemiirikunnat ja Venäjä Laiva- ja offshore-teollisuus sekä voimalaitosmoottori-, työkone- ja voimansiirtolaitevalmistajat 9,4m +49,3%** 1,4m -64,9% 7,4m -20,0 %*** *) CLO Pakkaukset Oy:n hankinta lokakuussa 2009 **) Sokonet Oy:n hankinta elokuussa 2009 ***) Moventas Parkano (Takoma Gears Oy) hankinta maaliskuussa 2010

18 Liiketoiminta-alueiden ohjaus Panostaja ei kerää management-fee tyyppisiä maksuja tytäryhtiöiltään Ei hallituspalkkioita, ei konsulttipalkkioita Panostajan edustajille tytäryhtiöiden hallituksissa Tytäryhtiöiden ohjaus Hyperion Financial Management ohjaus ja raportointijärjestelmä Tytäryhtiöillä käytössä huippuluokan nopea raportointi-järjestelmä. Panostaja-konsernin ulkoinen raportointi saman prosessin sivutuotteena Hallitustyöskentely Kehitysprosessit Panostajan johdon selkeä roolitus Yrittäjä-toimitusjohtajien osaamisen ja tietotaidon kehittäminen sekä Panostajaverkoston hyödyntäminen konsernin kehittämisessä( Master-koulutusta, Työmotivaatio- ja kehittämnen Tuote- ja prosessikehitystä (mukana myös Tekes rahoitusta)

19 Lähiajan näkymät Panostaja-konserni tulee edelleen keskittymään perusliiketoimintastrategiansa mukaiseen liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Panostajan toimintaedellytykset, käytettävissä olevat pääomat ja likvidit varat luovat hyvän perustan toiminnan voimakkaalle laajentamiselle. Suhdanneodotukset nykyisten liiketoiminta-alueiden toimialoilla ovat voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Vaikka suhdanneodotukset ovat muuttuneet monella toimialalla positiiviseen suuntaan, niin talouden käänteestä pysyvään kasvuun on edelleen olemassa epävarmuutta. Panostaja-konsernin eri liiketoiminta-alueilla näkymät vaihtelevat heikoista positiivisiin. Vaikka suhdannetilanteessa tapahtuisikin pysyvä käänne parempaan, niin markkinoilla on myös riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin ja Panostaja-konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla erityisesti olemassa oleville liiketoiminta-alueille. Suhdannekäänne näyttäisi mahdollistavan myös joistain liiketoiminta-alueista luopumisen. Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen tilikauden tason, mutta tilikauden liikevoiton jäävän edellistä tilikautta heikommaksi. Tilikauden liikevoitto tulee olemaan parempi kuin kiinteistömyynnillä oikaistu edellisen tilikauden liikevoitto (0,1 milj. euroa).

20 Taloudelliset tavoitteet ja osinko Liikevaihdon kasvu yli 30% ROE 22 % Omavaraisuusaste 40% Omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat Voitonjako: :n voitonjakotavoitteena on jakaa vähintään puolet konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osakkeiden takaisinostoina ja/tai osinkoina Tavoitteena on säilyttää tasaisesti kasvava osinkovirta, ottaen kuitenkin huomioon konsernin kasvun vaatimat investoinnit

21 Yhteenveto Panostaja-konserni tulee edelleen keskittymään perusliiketoimintastrategiansa mukaiseen liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen Panostaja-konsernin eri liiketoiminta-alueilla heikoista positiivisiin, toimialasta riippuen Fokus: kassavirta eli kannattavuus, käyttöpääoma ja prosessien tehokkuus Epävarmuustekijät Teknologiateollisuuden taantuman pitkittyminen ja ympäristöteknologian investointien siirtyminen voivat aiheuttaa konserniliikearvojen alaskirjaustarpeita Luottotappioriskit tänä vuonna suuremmat kuin viime vuonna Tavoitteena luopua PE Kiinteistörahasto I Ky:stä, mutta toimitilakiinteistöjen markkinatilanne voi siirtää realisointia Verotuksessa odotamme edelleen ratkaisua pääomasijoittaja statukseen liittyen Painopiste tänä vuonna johtamisessa ja henkilöstön kehittämisessä Valmistautuminen talouden nousuun on aloitettava nyt Aktiivinen ja avoin sijoittaja- ja sidosryhmä viestintä edelleen olennainen osa strategiaa

22 Kappale 3 Q2/2010 Vindea Liitetiedot

23 Logistiikkamarkkina Markkina Eurooppa 29 -maissa logistiikkamarkkinoiden koko oli vuonna 2005 arviolta 800 miljardia euroa Tavarankuljetuksen osuus oli 344 mrd. euroa (43%) Varastointikustannusten 208 mrd. euroa (26%) Varastonpitokustannusten 168 mrd. euroa (21%) Suomen logistiikkamarkkinan koko oli arviolta 20,1 mrd. euroa Lähde: Logistiikkaselvitys 2009

24 Logistiikkamarkkina Suomen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset Suomen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset vuoden 2009 hinnoin ovat yhteensä 34,7 miljardia euroa Logistiikkakustannusten osuus BKT:sta on Suomessa 19%, kun teollisuusmaissa vastaava luku on tyypillisesti 10-17% Yli puolet logistiikkakustannuksista on yritysten sisäisiä kustannuksia Suomessa logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta vuoden 2009 hinnoin oli keskimäärin 12,3%. Kustannuksista: Kuljetuskustannuksia on 15,4 mrd. euroa (44%) Varastointikustannuksia 7,9 mrd. euroa (23%) Varastoon sitoutuneen pääoman kustannuksia 8,9 mrd. euroa (26%) Hallintokustannuksia 2,5 mrd. euroa (7%) Lähde: Logistiikkaselvitys 2009

25 Lisäarvologistiikka markkinatietoa Ulkoistuspotentiaali Kone- ja metalliteollisuuden ulkoistuspotentiaali ilman kuljetuskustannuksia on n. 3-5 % alan suurimpien yritysten liikevaihdosta Suomessa. Ulkoistuspotentiaali suurimpien yritysten liikevaihdosta laskettuna on n milj. euroa Kone- ja metalliteollisuuden ulkoistettuun lisäarvologistiikkaan keskittyvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa on noin miljoonaa euroa Logistiikkakustannusten jakautuminen Euroopassa Lähde: Logistiikkaselvitys 2009 Teollisuusyritysten logistiikkakustannusten jakautuminen Lähde: Logistiikkaselvitys 2009

26 Lisäarvologistiikan ulkoistamiskehitys Ulkoistamiskehitys Kuljetukset, kuljetuksiin liittyvä paluulogistiikka sekä huolinta ovat yleisimmin ulkoistettuja logistiikkatoimintoja suomalaisten teollisuusyritysten keskuudessa Joko osittain tai kokonaan varastointinsa ja varaston käsittelyn ulkoistaneita yrityksiä on noin 30% Vuosien 2005 ja 2008 välillä eniten lisääntyneet ulkoistukset olivat varastointi, tilausten käsittely, tuotevaraston hallinta ja tuotteen viimeistely Kehitystrendi: ensin ulkoistetaan kuljetuslogistiikka, sitten muu logistiikka Lähde: Logistiikkaselvitys 2009 Ulkoistettujen toimintojen osuus teollisuusyritysten logistiikasta vuonna 2008 Logistiikkatoimintojen ulkoistamisen yleisyys vuonna 2005 ja 2008 teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä

27 Nykytila ja kilpailukeinot Nykytila Taloudellisesta taantumasta johtunut teknologiateollisuuden volyymien voimakas pudotus on vaikuttanut vahvasti myös alaa palvelevaan lisäarvologistiikkaan Teknologiateollisuudessa on tarve logistiikkakustannusten alentamiseen, käyttöpääoman vapauttamiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Yhtiöt hakevat aktiivisesti uusia ratkaisuja ja kumppaneita Kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille toimitusvarmuuden parantaminen, toimitusketjun läpinäkyvyyden parantaminen ja tietojärjestelmien kehitys ovat kustannustehokkuuden ohella keskeisiä kehityskohteita Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen on yleistynyt ja asiakkaat keskittyvät entistä voimakkaammin omaan ydinliiketoimintaansa Tärkeimmät kilpailukeinot Asiakastoimialojen osaaminen Kokonaispalvelu Kyky kehittää toimintaa ja kansainvälistyä asiakkaan kumppanina

28 Trendit, herkkyydet ja riippuvuudet Markkinaa ohjaavat tekijät Asiakkaiden keskittyminen ydintoimintaansa ja ulkoistukset kasvattavat toimialaa Logistiikkapalveluiden integroituminen tuotantoverkkoihin ja asiakkaiden halu vähentää toimittajarajapintoja Logistiikkayritysten laajentuminen tuotantotoimintaan, kuten osakokoonpano, varustelu, maalaus jne. Raja-aidat tuotannon ja logistiikkapalveluiden välillä madaltuvat. Pyrkimyksenä lisäarvon luonti tuotteelle ennen kuin se toimitetaan asiakkaalle Supply Chain Management (SCM), Supply Chain Services (SCS) ja Just-In- Time (JIT) Herkkyydet ja riippuvuudet Ulkoistamisasteen kehittyminen Teknologiateollisuuden suhdannekuva ja asema globaalissa kilpailussa Logistiikka-alan kustannuskehitys

29 Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuuden näkymät Ulkoistukset lisääntyvät. Erityisesti varastopalvelujen ja informaatiologistiikan ulkoistaminen jatkaa yleistymistään Sisäisen logistiikan tehokkuus kasvaa ulkoistusten ja erikoistumisen myötä Tuotteiden viimeistelyyn ja räätälöintiin sekä laskutukseen ja tilausten käsittelyyn liittyvät palvelut lisääntyvät Alan keskittyminen on alkanut ja keskittymisen myötä mahdollisuudet kansainvälistyä paranevat Hankintaosaaminen, käyttöpääoman hallinta ja toimittajaverkoston hallinta korostuvat

30 Tausta Vallog lyhyesti Vallog hallinnoi varaosavarastoja, valmistaa protoja ja piensarjoja, suorittaa kokoonpanoja ja setityksiä, tekee tuotantologistiikan palveluja sekä hankintapalveluja pääasiassa konepajateollisuuden asiakkaille, jotka ovat suomalaisia kansainvälisesti toimivia yrityksiä Pääasiakkaita ovat Kone, Cargotec, Metso Paper, Fastems ja Raute Toimipaikat sijaitsevat Hyvinkäällä, Keravalla, Riihimäellä ja Tampereella Henkilömäärä 80 (2009) Liikevaihto 9,4 m (2009) CLO Pakkaukset lyhyesti CLO valmistaa erilaisia teollisuuspakkauksia (puu, vaneri, pahvi) sekä toimii asiakkaiden tehdastiloissa tuotantologistiikan palvelutuottajana. Palveluihin kuuluvat tavaran vastaanotto, sisälogistiikka, pakkaaminen ja kontitus. Asiakkaina ovat metalliteollisuuden kansainvälisiä toimijoita Pääasiakkaita ovat Metso Paper, Metso Automation, Maillefer, Metso (Tamfelt) ja Palodex Toimipaikat sijaitsevat Jokelassa, Helsingissä, Vantaalla, Järvenpäässä ja Tampereella Henkilöstömäärä 100 (2009) Liikevaihto 8,1 m (2009) 17. joulukuuta 2009

31 Vindea Oy Konepajalogistiikan ja teollisuuspakkaamisen johtava toimija Vindea Oy edustaa pitkälle vietyä tietotaitoa logistiikka- ja hankintapalveluista sekä vahvaa pakkausalan osaamista. Yritys syntyi kahden vahvan edelläkävijän, Vallog Oy:n ja CLO Pakkaukset Oy:n yhdistäessä voimansa syksyllä 2009 Vindean pääkonttori sijaitsee Jokelassa. Tuotantoyksiköt sijaitsevat Jokelassa, Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Tampereella. Asiakastoimipisteet ovat Helsingissä, Järvenpäässä, Keravalla, Tampereella sekä Vantaalla Perustelut yhdistämiselle Alan johtavan toimijan luominen Kansainvälistymisedellytysten parantaminen Toimintojen yhdistämisen synergiahyödyt Palveluvalikoiman laajentaminen Valmistus Logistiikkapalvelut Pakkauspalvelut Suunnittelupalvelu Pakkaukset

32 Lisäarvologistiikan arvoketju ja palvelut Varaston hallinta Kokoonpano ja valmistus Suunnittelupalvelut Hankintapalvelut Tuotantolinjasto Pakkauspalvelut Toimitus ja kuljetus Asiakkaan ydinliiketoiminta Kuljetusja logistiikka yritykset Palvelukokonaisuus 1. Hankintapalvelut 2. Varaston hallinta 3. Pakkausratkaisut ja palvelut 4. Kokoonpano ja valmistus (metalliteollisuus) 5. Suunnittelu ja projektin hallinta 6. Paluu- ja kierrätyslogistiikka 7. Lisäarvoratkaisut 8. Kokonaisratkaisut (=ulkoistukset) 17. joulukuuta 2009

33 Vindean fokus Fokus Keskittyminen palvelemaan teknologiateollisuuden johtavia yrityksiä Ei kumipyöräliikenteeseen Ei omien tuotteiden valmistustoimintaan Ei kaupan alalle

34 Alan toimijat ja asiakkaat Alan toimijoita Suomessa vastaavia mm. HSG ja Hub Logistics Pakkausalalla pieniä paikallisia toimijoita Maailmalla vastaavia mm. Nefab, Meilink Group Tässä kokoluokassa Suomessa ei ole ulkomaisia toimijoita DHL ja lähettiyhtiöt eivät ole relevantteja kilpailijoita Asiakasesimerkkejä Metso Paper Metso Automation Kone Cargotec Finland Maillefer Fastems Palodex Tamfelt Raute

35 Alan mahdollisuudet Alan mahdollisuudet Ala kasvaa ulkoistuskehityksen myötä Alan integraatio on käynnissä Asiakkaat haluavat laajempia palvelukokonaisuuksia yhdeltä kumppanilta Kansainvälisesti toimivat asiakkaat haluavat kumppaneita, joilla edellytyksiä kansainvälistyä

36 Vindean strategian kulmakivet Strategian kulmakivet Vindean toiminta-ajatus on tarjota asiakkailleen korkealaatuista konepajalogistiikan ja teollisuuspakkaamisen ydinosaamista Vindea tavoittelee kasvua nykyisten asiakkaiden kumppanina sekä toiminnan laajentamista asiakkaiden ulkoistusratkaisuilla Vindea on aktiivisesti mukana toimialan murroksessa ja integraatiossa Kansainvälistyminen asiakkaiden mukana

37 Lähiajan tavoitteet Lähiajan tavoitteet Integraation loppuunsaattaminen ja synergiat Uudet toimintamallit ja toimitilat Palvelutarjonnan laajentaminen Kustannustehokkuus ja kannattavuus Osaamisen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen Kasvu orgaanisesti ulkoistusten ja uusasiakashankinnan myötä sekä mahdollisuus yritysostoihin

38 Vindea - yhteenveto Konepajalogistiikan ja teollisuuspakkaamisen johtava toimija Vindea Oy edustaa pitkälle vietyä tietotaitoa logistiikka- ja hankintapalveluista sekä vahvaa pakkausalan osaamista Yritys syntyi kahden vahvan edelläkävijän, Vallog Oy:n ja CLO Pakkaukset Oy:n yhdistäessä voimansa syksyllä 2009 Vindea on markkinan johtava toimija Suomessa ja edelläkävijä lisäarvologistiikan kokonaispalvelun tarjoajana Yhtiöllä on hyvä asiakaskunta ja Suomessa toimiviksi testatut prosessit ja osaaminen, jotka tarjoavat yhtiölle mahdollisuuden kansainvälistyä Lisäarvologistiikan markkina tarjoaa erinomaisia kasvumahdollisuuksia ulkoistuskehityksen kasvattaessa markkinaa sekä kotimaassa että ulkomailla

39 :n tavoitteet toimialalla :n tavoitteena Vindeassa on Vahvista yhtiön asemaa lisäarvologistiikan markkinajohtajana teknologiateollisuuden asiakkaissa Suomessa Olla edelläkävijä lisäarvologistiikan kokonaisratkaisuissa ja parantaa teknologiateollisuudessa toimivien asiakkaiden kilpailukykyä tehostamalla lisäarvologistiikan arvoketjua Kasvaa voimakkaasti uusien ulkoistuksien myötä Olla mukana alan integraatiokehityksessä Luoda perusta yhtiön kansainvälistymiselle yhdessä asiakkaiden kanssa

40 Liite: Lisätietoa toimialasta Lisätietoja lisäarvologistiikan toimialasta Logistiikkayhdistys ry (www.logy.fi) Logistiikkaselvitys 2009 (Liikenne- ja viestintäministeriö) LIMOWA ry (www.limowa.fi) Lisäarvologistiikan ulkoistusmarkkinan haarukointia Kone- ja metalliteollisuuden liikevaihto Suomessa 30 mrd. euroa Kone- ja metalliteollisuuden suurimpien yritysten liikevaihto Suomessa 10 mrd. euroa Kone- ja metalliteollisuuden suurimpien yritysten lisäarvologistiikka ( 3-5% liikevaihdosta) milj. euroa Kone- ja metalliteollisuutta palvelevien lisäarvologistiikkayhtiöiden liikevaihto yhteensä milj. euroa Ulkoistusaste n %

41 Liite: Lisäarvologistiikka markkinakehitys Markkinakehitys xx

42 Kappale 4 Q2/2010 Vindea Liitetiedot

43 Johtoryhmä Juha Sarsama s.1965 Veli Ollila s Heikki Nuutila s Tapio Tommila s Toimitusjohtaja vuodesta 2007 Talousjohtaja vuodesta 2006 Kehitysjohtaja vuodesta 2008 Sijoitusjohtaja vuodesta 2008 Varatuomari, M.S.M (Boston University Brussels) KTM, OTK YTM KTM Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, hallintojohtaja Saarioinen Oy, talousjohtaja OpusCapita Oyj Talousjohtaja CRH Europe EPS Insulation, Northern Europe. Lännen Tehtaatkonsernin yhtiöiden taloushallinnon tehtävissä Toimitusjohtaja Tutor Partners Oy, johtaja Andersen Global Corporate Finance Yritysanalyytikko, yritysrahoitusasiantuntija Deloitte Corporate Finance Oy, tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy

44 Osakkeen kehitys Osakkeen kurssin kehitys Osakkeen vaihdon kehitys Osakkeenomistajien määrän kehitys 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Tuhatta osaketta Osakkeen kurssi Kumulatiivinen osakkeen vaihto Osakkeenomistajien määrä Osakkeen kurssikehitys Kumulatiivinen osakkeen vaihto Osakkeenomistajien määrä Osakkeen päätöskurssi Osakkeen vaihto (kum.) Osakkeenomistajien määrä , , /2010 6,5 milj. osaketta /vuosi 2008/2009 6,5 milj. osaketta / vuosi kpl kpl

45 Panostaja on monialayhtiö Monialayhtiö Investoi omasta taseesta omaehtoisesti Pitkäaikainen omistaja ja liiketoiminnan kehittäjä Omistaa enemmistöosuuden yhtiöstä Valitsee jokaisen investointikohteen tarkkaan. Kohdeyhtiön menestyksellä suora vaikutus konserniin. Riski maltillisempi Hajautus liiketoiminta-alueiden valinnan kautta Tulovirrat: konserniyhtiöiden vuosittain kertyvä tulos ja mahdolliset irtautumistuotot Pääomasijoitusyhtiö Sijoittaa hallinnoimastaan rahastosta, rahastoehtoinen sijoittaja Realisoi sijoituksensa rahaston sääntöjen mukaan Sijoittaa vähemmistöosuuksiin Varautuu sijoituskohteita valitessaan myös epäonnistumisiin. Kohdeyhtiön menestyksellä epäsuora vaikutus pääomasijoitusyhtiöön. Riski korkeampi Rahastot sijoittavat samantyyppisiin kohteisiin ja hajautus rahastojen välillä Tulovirrat: rahaston hallinnointipalkkio, osuus rahaston tuotoista ja konsultointipalkkio kohdeyrityksiltä

46 Osakkeen kurssikehitys ja osakasmäärän kehitys - 5-vuotta ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Panostaja (B-osake, yhdistetty ) Osakkeenomistajien lukumäärä

47 Suurimmat omistajat 10 Suurinta osakkeenomistajaa Osakkeet % Omistajat kpl osakkeista 1 Koskenkorva Matti ,3 % 2 Koskenkorva Maija ,7 % 3 Koskenkorva Mauno ,0 % 4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,8 % 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,2 % ,7 % 7 Koskenkorva Mikko ,6 % 8 Johtopanostus Oy ,1 % 9 Tampereen Seudun Osuuspankki ,1 % 10 Malo Hanna ,1 % Muut osakkeenomistajat ,5 % Yhteensä ,0 %

48 Jos halutaan ylläpitää suomalaista hyvinvointia ja kasvattaa kansantaloutta, yrittäjyyteen on panostettava merkittävästi.

Panostaja Oyj Q3/2010

Panostaja Oyj Q3/2010 Q3/2010 8.9.2010 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 17. joulukuuta 2009 Sisällys Q3/2010 Lämpö-Tukku Liitetiedot Kappale 1 Q3/2010 Lämpö-Tukku Liitetiedot Q3/2010 lyhyesti Liikevaihto 100,1 milj. euroa (86,6

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q1/2009

Panostaja Oyj Q1/2009 Q1/ 12.3. CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila Sisällys Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Kappale 1 Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Q1 lyhyesti Liikevaihto 28,8 milj. euroa (26,0 milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 1Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 1Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Vindea Liitteet 2 1 1Q 2014 3 1Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Panostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 2Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 2Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Grano Oy Liitteet 2 1 2Q 2014 3 2Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja

Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja SISÄLTÖ 1. Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita 2. Panostajan toimintaympäristön mahdollisuudet

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00

Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00 Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-31.1.2012 (3 kk) Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto 42,2 milj. euroa, kasvua 12 % ja liikevoitto 0,9 milj. euroa,

Lisätiedot

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.11.2009 31.10.2010 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 140,5 milj. euroa

Lisätiedot

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA Sisältö 1. Q2 2015 lyhyesti 2. Q2 2015 talous 3. Q2 segmenttikohtainen kehitys 4. Panostajan näkymät 5. KL-Varaosat 6. Liitteet 2 3 Q2 2015 lyhyesti Q2:lla yritysjärjestelyt

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3)

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 38,1 milj. euroa (33,0 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 5,1

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014. Toimitusjohtaja Juha Sarsama

Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014. Toimitusjohtaja Juha Sarsama Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014 Toimitusjohtaja Juha Sarsama 1 Sisältö 1. Vuosi 2013 2. Vuosi 2013 numeroina 3. Liiketoimintasegmentit 4. Markkinanäkymät 2 1 VUOSI 2013 3 OMISTUKSIA KEHITETTIIN AKTIIVISESTI

Lisätiedot

AkTiiViNeN kehittäjä

AkTiiViNeN kehittäjä VUOSIKERTOMUS 2014 1 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 Vuosi 2014 Panostaja omistajana Ydinviestit Panostaja sijoituskohteena Toimintatapa Toimitusjohtajalta Toimintaympäristö Grano Takoma Flexim Security 20 22

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus 43 Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 179,6 milj.

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Vuosikertomus 2011 Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva sijoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus

panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus hallituksen ToImINTakErTomuS 1 konsernin TaLouDELLINEN kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 154,8 milj. euroa (137,0 milj.

Lisätiedot

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Vuosikertomus 2013 Panostaja lyhyesti»» Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa»»

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Strategiset painospistealueemme... 6 Takoma brandi ja tavoitteet... 7 Asiakascase:

Lisätiedot