Panostaja Oyj Tilinpäätöstilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Panostaja Oyj Tilinpäätöstilaisuus"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstilaisuus CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila CFO Veli Ollila, saakka 16. joulukuuta 2010

2 Sisällys Tilikausi 2010 (Q4) Liitetiedot 2

3 Kappale 1 Tilikausi 2010 (Q4) Liitetiedot 3

4 Tilikausi 2010 (Q4) lyhyesti Liikevaihto 140,5 milj. euroa (120,0 milj. euroa), kasvua +17 % Liiketappio -1,6 milj. euroa (4,3 milj. euroa) Konsernin ensimmäisen kvartaalin liiketappio oli -2,6 milj. euroa, toisen kvartaalin liikevoitto 0,0 milj. euroa, kolmannen kvartaalin liikevoitto 0,8 milj. euroa ja neljännen kvartaalin liikevoitto oli 0,2 milj. euroa. Tulos/osake (laimentamaton) -6 senttiä (2 senttiä) Oma pääoma per osake 0,61 euroa (0,80 euroa) Omavaraisuusaste 31,9 % (37,9 %) Liikevaihdon kasvu aiheutui kuluvan ja edellisen tilikauden aikana toteutetuista yritysostoista, joiden vaikutus liikevaihtoon oli 27,6 milj. euroa. Ympäristöteknologia-segmentin liiketappio (-4,5 milj. euroa) sekä teknologiateollisuutta palvelevien segmenttien liiketappiot laskivat konsernin kannattavuutta. Ympäristöteknologia-segmentin liiketappioon sisältyi liiketoimintakaupan seurauksena kirjattu -0,7 milj. euron myyntitappio sekä - 1,5 milj. euron konserniliikearvon alaskirjaus. Liiketoiminta-alueiden kannattavuuden arvioidaan paranevan huomattavasti, jolloin konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen. Yhtiön hallitus esittää 0,05 euron osinkoa. 4

5 Tilikauden liikevaihtoon vaikuttaneet tekijät Liikevaihtoa paransivat Päättyneen ja edellisen tilikauden aikana toteutetut yritysostot, joiden vaikutus liikevaihtoon oli 27,6 milj. euroa Rakentamisen markkinan piristyminen Konsernin liiketoimintaa harjoittavista segmenteistä yhdeksän ylitti viime vuoden liikevaihtotason: Autovaraosat Digitaaliset painopalvelut Helat Kannakkeet Lisäarvologistiikka LVI-Tukkukauppa Puusepänteollisuus Takoma Turvallisuus Liikevaihtoa heikensivät Teknologiateollisuudessa jatkunut matalasuhdanne Vaikeasta jatkuneesta markkinatilanteesta johtunut liikevaihdon lasku Ympäristöteknologiasegmentissä Konsernin liiketoimintaa harjoittavista segmenteistä neljä jäi viime vuoden liikevaihtotasosta: Kiinnikkeet Lämpökäsittely Teknokemia Ympäristöteknologia 5

6 Tilikauden liikevoittoon vaikuttaneet tekijät Liikevoittoa paransivat Konsernin liiketoimintaa harjoittavista segmenteistä viidessä liikevoitto parani viime vuodesta: Autovaraosat Digitaaliset painopalvelut Puusepänteollisuus Teknokemia Turvallisuus Liikevoittoa heikensivät Ympäristöteknologia-segmentin liiketappio Teknologiateollisuutta palvelevien Takoma-, Lisäarvologistiikka- ja Lämpökäsittely-segmenttien kannattavuuden heikentyminen Ympäristöteknologia-segmentin liiketappioon sisältyi toteutetun liiketoimintakaupan seurauksena kirjattu -0,7 milj. euron myyntitappio sekä -1,5 milj. euron liikearvon alaskirjaus Edellisellä tilikaudella toteutettu konsernin kiinteistöjen myynti vaikutti vertailutilikauden liikevoittoon 4,2 milj. euroa Konsernin liiketoimintaa harjoittavista segmenteistä kahdeksassa liikevoitto heikkeni viime vuodesta: Helat Kannakkeet Kiinnikkeet Lisäarvologistiikka LVI-Tukkukauppa Lämpökäsittely Takoma Ympäristöteknologia 6

7 Tuloslaskelma konserni (EUR 1.000) 11/09-10/10 11/08-10/09 (12 kk) (12 kk) Liikevaihto Liiketoim. muut tuotot Kulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksista Tulos ennen veroja Verot Voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista Voitto/tappio myydyistä liiketoiminnoista 0 0 Tilikauden voitto/tappio Jakautuminen Vähemmistölle Emoyhtiön osakkeenomistajille

8 Liikevaihto ja kannattavuus, konserni (EURm) Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/09 Q4/09 Liikevaihto 40,4 35,8 35,3 29,0 33,5 Liikevoitto 0,2 0,8 0,0-2,6 3,3 Tilikauden voitto -1,0 0,1-0,5-1,4 2,2 8

9 Liikevaihto ja kannattavuus, segmentit LIIKEVAIHTO (EUR 1.000) LIIKEVOITTO (EUR 1.000) Q Q Q Q Turvallisuus (Flexim Security) LVI-Tukkukauppa (Lämpö-Tukku) Takoma Dig. Painopalvelut (Kopijyvä) Helat (Suomen Helakeskus) Lisäarvologistiikka ( Vindea) Lämpökäsittely (Heatmasters G) Autovaraosat (KL-Varaosat) Ympäristöteknologia (Ecosir Group) Puusepänteollisuus (Suomen Pj) Kannakkeet (Toimex) Kiinnikkeet (Suomen Kiinnike Kesk) Teknokemia (Alfa Kem) Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä

10 Liikevaihto, segmentit neljännesvuosittain LIIKEVAIHTO (milj. euroa) Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/09 Q4/09 Turvallisuus 6,3 5,3 5,8 4,5 7,3 LVI-Tukkukauppa 5,5 5,0 4,8 4,3 4,5 Takoma 6,8 4,9 4,9 2,5 3,8 Digitaaliset painopalvelut 6,7 5,6 5,1 4,3 4,3 Helat 3,1 3,2 3,2 2,8 3,2 Lisäarvologistiikka 3,8 3,8 3,9 3,6 2,0 Lämpökäsittely 2,0 1,7 1,7 1,2 1,7 Autovaraosat 2,4 2,2 2,0 1,9 2,2 Ympäristöteknologia 0,2 1,0 0,6 0,8 1,2 Puusepänteollisuus 1,3 1,3 1,5 1,2 1,1 Kannakkeet 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 Kiinnikkeet 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 Teknokemia 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 Muut 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Eliminoinnit -0,3-0,2-0,2-0,1-0,2 Konserni yhteensä 40,4 35,8 35,3 29,0 33,4 10

11 Liikevoitto, segmentit neljännesvuosittain LIIKEVOITTO (milj. euroa) Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/09 Q4/09 Turvallisuus 1,2 0,4 0,3-0,7 0,2 LVI-Tukkukauppa 0,2 0,1 0,0 0,0 1,5 Takoma -0,6-0,4 0,0-0,7-0,2 Digitaaliset painopalvelut 1,0 0,7 1,1 0,4 0,7 Helat 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 Lisäarvologistiikka 0,0 0,1-0,2-0,4 0,5 Lämpökäsittely 0,1 0,0 0,2-0,1-0,1 Autovaraosat 0,3 0,3 0,0 0,2 0,3 Ympäristöteknologia -1,9-0,3-1,5-0,8-1,4 Puusepänteollisuus -0,1 0,2 0,3 0,0 0,1 Kannakkeet 0,1 0,2 0,0 0,0 0,9 Kiinnikkeet 0,0 0,0-0,1-0,1 0,1 Teknokemia 0,0-0,1 0,0 0,0-0,4 Muut -0,2-0,4-0,4-0,6 0,8 Konserni yhteensä 0,2 0,8 0,0-2,6 3,3 11

12 Tase, konserni VASTAAVAA (EUR 1.000) 10/ /2009 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut erät Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat ja rahoitusarvopaperit Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä VASTATTAVAA (EUR 1.000) Oma pääoma Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Laskennallinen verovelka Vaihtovelkakirjalaina Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Viite: Tase on lyhennelmä tilinpäätöstiedotteessa raportoidusta taseesta 12

13 Tunnusluvut Q4/2009-Q4/2010 Q4/2010 Q4/2009 Oma pääoma per osake, 0,61 0,80 Tulos / osake, laimennettu, -0,06-0,02 Tulos / osake, laimentamaton, -0,06-0,02 Osakemäärä tilikaudella keskimäärin, 1000 kpl Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl Osakeannit / vvk-vaihdot tilikaudella, 1000 kpl 0 0 Osakemäärä, 1000 kpl, laimennettuna Oman pääoman tuotto, % -6,9 2,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,1 4,7 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. 15,7 23,0 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta 11,2 19,2 Korolliset velat, milj. 64,0 59,2 Korolliset nettovelat, milj. 52,7 30,9 Rahat ja rahoitusarvopaperit 11,3 28,3 Omavaraisuusaste, % 31,9 37,9 Oma pääoma sisältäen pääomalainan, milj. 59,1 68,3 Omavaraisuusaste sisältäen pääomalainan, % 44,7 50,4 Henkilöstö keskimäärin

14 Yhteenveto Tilikausi 2010 (Q4) Suhdannekäänne hitaampi kuin tilikauden alussa ennakoimme Teknologiateollisuus erityisesti Rakentaminen piristyi nopeasti Orgaaninen liikevaihdon kasvu edelleenkin epätyydyttävää Jatkettu strategian mukaisesti markkinaosuuksien ostamista valituilla toimialoilla Kannattavuus korjaantui lopputilikautta kohden Prosesseja ja toimintatapoja hiottu Jatkuva fokus kannattavuudessa Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin 0,05 euroa osakkeelta Lisäksi hallitus hakee yhtiökokoukselta valtuutusta osingonjakoon, jonka enimmäismäärä on euroa 14

15 Kappale 2 Tilikausi 2010 (Q4) Liitetiedot 15

16 Tilikauden 2010 merkittävimmät tapahtumat PANOSTAJA KERTOO HEIKENTYNEISTÄ TULOSODOTUKSISTA ( ) TAKOMA LAAJENTAA VOIMANSIIRTOON OSTAMALLA MOVENTAKSEN PARKANON TEHTAAN ( ) PANOSTAJA JÄRJESTELEE YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAANSA ( ) PANOSTAJA VAHVISTAA DIGITAALISTEN PAINOPALVELUITA DOMUS PRINT OY:N OSTOLLA ( ) PANOSTAJA KIRJAA ALAS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN LIIKEARVOA JA MUUTTAA TULOSENNUSTETTAAN ( ) SIMO MUSTILA PANOSTAJA OYJ:N TALOUSJOHTAJAKSI ( ) 16

17 Osakeanti ja vaihdettava pääomalaina Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen kotimaisten institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi enintään uutta yhtiön osaketta Lisäksi yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen kotimaisten institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi enintään euron suuruisen vaihdettavan pääomalainan Osakeannin ja vaihdettavan pääomalainan nettotuotot käytetään kasvustrategian toteuttamiseen ja pääomarakenteen vahvistamiseen. Lisäksi yhtiön tarkoituksena on ostaa takaisin liikkeeseen laskemansa vaihdettavan pääomalainan 2006 lainaosuuksia parantaakseen yhtiön pitkäaikaisten velkojen erääntymisaikataulua Osakeannissa osakkeiden merkintähinta on 1,45 euroa osakkeelta. Merkintäaika alkaa välittömästi ja päättyy Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Vaihdettavan pääomalainan emissiokurssi on 100% ja lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 6,5%. Laina-aika on Osakkeen alkuperäinen vaihtokurssi on 2,20 euroa ja tarjottavaan vaihdettavaan pääomalainaan liittyy oikeus enintään yhtiön uuden osakkeen merkintään alkuperäisellä vaihtokurssilla laskettuna 17

18 Johto sijoittaa yhtiöön osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää Uusi Panostajan johtoryhmän jäsenten pitkäaikainen ( ) kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on yhdistää Panostajan osakkeenomistajien ja johtoryhmän pitkäaikaiset intressit sekä samalla sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön ja mahdollistaa heidän merkittävä yrittäjähenkinen omistus Panostajassa Johtoryhmän jäsenet rahoittavat sijoituksensa osittain itse ja osittain yhtiön lainoituksen avulla. Jäsenet kantavat aidon yrittäjäriskin järjestelmään tekemänsä sijoituksen osalta Panostajan vuosittaisen liikevoiton ja kumulatiivisen tulos per osakkeen mukaisesti ja hankkimiensa osakkeiden määrästä riippuen johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus saada palkkiona lisää Panostajan osakkeita Järjestelmän mukaisesti johtoryhmän jäsenten järjestelmän piirissä oleva omistus suoraan tai määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta on yhteensä enintään Panostajan osaketta Osakkeiden hankkimiseksi annettu korollinen laina on enintään euroa Vuosina järjestelmään kuuluville johtoryhmän jäsenille voidaan myöntää palkkiona asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella yhteensä enintään Panostajan osaketta 18

19 Osakkeen kehitys Osakkeen kurssin kehitys 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Osakkeen vaihdon kehitys Tuhatta osaketta Osakkeenomistajien määrän kehitys Osakkeen kurssi Osakkeen kurssikehitys Kumulatiivinen osakkeen vaihto Kumulatiivinen osakkeen vaihto Osakkeenomistajien määrä Osakkeenomistajien määrä Osakkeen päätöskurssi , ,39 Osakkeen vaihto (kum.) 2009/2010 5,3 milj. osaketta /vuosi 2008/2009 8,1 milj. osaketta / vuosi Osakkeenomistajien määrä kpl kpl 19

20 Liiketoiminta-alueet Yhtiö Asiakkaat Liikevaihto 2010 Liikevaihdon muutos Alfa-Kem Heatmasters Group Suomen Helakeskus Konepajateollisuus ja teollisuuden kunnossapito, siivousja kiinteistöhoidon palveluyritykset, suurkeittiöt, ravintolat ja päivittäistavara-kauppa Konepaja-, voima- ja prosessiteollisuus kotimaassa ja ulkomailla. Koneita ja laitteita kuten uuneja ja liikuteltavia käsittelykoneita sekä tarvikkeita viedään yli 20 eri maahan Ovi- ja ikkunavalmistajat sekä rakennusliikkeet sekä keittiökaluste- ja huonekaluvalmistajat 2,1m -17,1 % 6,6m -11,2 % 12,3m +5,2% Suomen Kiinnikekeskus Konepaja- ja elektroniikkateollisuuden alan yritykset, rakennus-, sähkö- ja LVI-liikkeet sekä kaupungit ja kunnat 2,8m -0,0 % Flexim Security Suuret yritykset ja pk-yritykset, kauppakeskukset, isännöitsijä- ja talohuoltoyhtiöt, kiinteistö- ja asuntoyhtiöt, rakennusliikkeet sekä yksityishenkilöt 21,9m +16,7%* KL-Varaosat Autokorjaamot, jälleen- ja vähittäismyyjät sekä yksityiset kuluttajat, kunnat, pelastuslaitokset 8,5m +15,5 % *) Bewator Oy:n yritysosto

21 Liiketoiminta-alueet (jatkoa) Yhtiö Asiakkaat Liikevaihto 2010 Liikevaihdon muutos Lämpö-Tukku LVI-alan asennusliikkeet ja korjausrakentajat 19,6m +13,0% Suomen Puunjalostus Rautakaupat, rakennusliikkeet, talotehtaat, tukkuliikkeet sekä omatoimirakentajat 5,3m +11,0% Toimex LVI- ja teknisen alan tukkuliikkeet 3,6m +9,5% Vindea Suuret konepajayhtiöt 15,1m +61,1%* Kopijyvä Ecosir Group Takoma Oyj Julkishallinto, oppilaitokset, yrityssektori mm. kaupan ja valmistavan teollisuuden yritykset, rakennusliikkeet Yritykset ja julkishallinto Suomessa ja mm. Arabiemiirikunnat ja Venäjä Laiva- ja offshore-teollisuus sekä voimalaitosmoottori-, työkone- ja voimansiirtolaitevalmistajat 21,7m +61,0%** 2,6m -59,5%*** 19,1m +13,0%**** *) CLO Pakkaukset Oy:n hankinta lokakuussa 2009 **) Sokonet Oy:n hankinta elokuussa 2009 ja Domus Print Oy kesäkuussa 2010 ***) Liiketoimintakauppa kevyistä ja keskiraskaista tuoteryhmistä toukokuussa 2010 ****) Moventas Parkano (Takoma Gears Oy) hankinta maaliskuussa

22 Toimialojen tulevaisuudennäkymät - Teknologiateollisuus Makrotalouden muuttujat ennakoivat talouden toipumista. Teknologiateollisuuden näkymä tulevaisuuteen on kuitenkin edelleen suhteellisen lyhyt Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Ympäristöteknologia Autovaraosat 2 % 6 % Kannakkeet 3 % Teknokemia 1 % Takoma 13 % Investointihyödykkeiden ja palveluiden kysyntä on kääntynyt lievään kasvuun Puusepänteollisuus 4 % Helat 9 % Lämpökäsittely 5 % Kiinnikkeet 2 % Laivanrakennusteollisuuden kokonaistilauskannan arvioidaan paranevan vuodesta Tilausvolyymit tulevat kuitenkin pysymään matalammalla tasolla huippuvuosiin verrattuna Voimantuotannon elpymisen odotetaan jatkuvan. Projektien määrä kasvaa, mutta tilausten määrää rajoittaa rahoituksen saatavuus LVI-Tukkukauppa 14 % Turvallisuus 15 % Digitaaliset painopalvelut 15 % Lisäarvologistiikka 11 % Konepajateollisuustoimijoiden keskinäisen kilpailun odotetaan pitävän hinnankorotusmahdollisuudet maltillisina *) Alfa-Kemin asiakassegmentteinä myös siivous- ja kiinteistöhoidon palveluyritykset, suurkeittiöt, ravintolat ja päivittäistavara-kauppa **) Suomen Kiinnikekeskuksen asiakassegmentteinä myös elektroniikkateollisuus, rakennus-, sähkö- ja LVI-liikkeet sekä kaupungit ja kunnat Lähde:, Takoma Oyj, Teknologiateollisuus ry 22

23 Toimialojen tulevaisuudennäkymät - Digitaaliset painopalvelut Perinteinen painaminen Painomarkkinoilla on ylikapasiteettia ja painojen käyttöaste on alhainen. Painojen kokonaisvolyymit ovat lievässä laskussa. Digitaalinen painaminen Digipainamisen markkinoiden ennustetaan kasvavan Suomessa seuraavat 10 vuotta n % vuodessa Alan konsolidaatiokehitys on alkuvaiheessa ja pienten toimijoiden määrän uskotaan vähenevän. Digitaalisessa painamisessa markkinoille tulokynnys on korkea Digitaalinen painaminen ei tule kokonaan syrjäyttämään perinteistä painamista, vaan painomenetelmät tulevat erkanemaan toisistaan tuotekohtaisesti Painopalveluiden asiakkaita ovat ensisijaisesti julkishallinto, oppilaitokset ja yritykset sekä teknisissä piirustuksissa rakennusliikkeet Puusepänteollisuus 4 % Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Ympäristöteknologia Autovaraosat 2 % 6 % Kannakkeet 3 % Helat 9 % LVI-Tukkukauppa 14 % Turvallisuus 15 % Teknokemia 1 % Takoma 13 % Digitaaliset painopalvelut 15 % Lisäarvologistiikka 11 % Lämpökäsittely 5 % Kiinnikkeet 2 % Lähde:, Kopijyvä Oy, Graafinen teollisuus 23

24 Toimialojen tulevaisuudennäkymät - Turvallisuus Turvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden kysyntä on pääosin suhdanteista riippumatonta Asuntotuotannon elpyminen ja vakaa korjausrakentaminen kasvattaa lukkojen ja turvallisuustekniikan kysyntää kuluttajasegmentissä Julkisyhteisöjen hankintojen odotetaan kasvavan Kasvua edistävät asiakkaiden muuttuneet turvallisuustarpeet, riskienhallinnan roolin korostuminen ja turvallisuustoimintojen ulkoistaminen Kasvua rajoittavat pula ammattitaitoisesta työvoimasta, työvoiman pysyvyys sekä kiristynyt hintakilpailu ja asiakkaiden hajanaiset turvallisuushankinnat Puusepänteollisuus 4 % Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Ympäristöteknologia Autovaraosat 2 % 6 % Kannakkeet 3 % Helat 9 % LVI-Tukkukauppa 14 % Turvallisuus 15 % Teknokemia 1 % Takoma 13 % Digitaaliset painopalvelut 15 % Lisäarvologistiikka 11 % Lämpökäsittely 5 % Kiinnikkeet 2 % Lähde:, Flexim Security Oy, Finnsecurity ry 24

25 Toimialojen tulevaisuudennäkymät - Rakentaminen Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Ympäristöteknologia Autovaraosat 2 % 6 % Kannakkeet 3 % Teknokemia 1 % Takoma 13 % Puusepänteollisuus 4 % Helat 9 % Lämpökäsittely 5 % Kiinnikkeet 2 % LVI-Tukkukauppa 14 % Lisäarvologistiikka 11 % Rakentamisen määrän muutokset % -7,7 2,0 3,0 Talonrakentaminen -7,5 4,0 5,0 Korjausrakentaminen 4,0 3,0 2,0 Korjausrakentaminen ja saneerausrakentaminen tulevat kasvamaan vuonna 2011 Putkiremonttien määrä tulevina vuosina tulee kasvattamaan LVI-alan tuotteiden ja palveluiden kysyntää vakaasti Turvallisuus 15 % Digitaaliset painopalvelut 15 % Lähde:, Rakennusteollisuus ry, Tilastokeskus 25

26 Toimialojen tulevaisuudennäkymät - Autovaraosat Erikoiskappa on kehittynyt suotuisasti taantumasta huolimatta Konseptipohjainen ketjuliiketoiminta edistää hintakilpailukykyä sekä laatu- ja palvelutasoa Monikanavaisuus (fyysiset kauppapaikat, jälleenmyyjät, verkkokauppa, jne.) parantaa kuluttajien tavoittamista, mutta lisäävät mm. kansainvälistä kilpailua Erikoiskaupan näkymät ovat hyvät Suomen Mercedes Benz- ja BMWautokannan ikäjakauma kasvattaa näiden merkkien alkuperäisvaraosien kysyntää Puusepänteollisuus 4 % Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Ympäristöteknologia Autovaraosat 2 % 6 % Kannakkeet 3 % Helat 9 % LVI-Tukkukauppa 14 % Turvallisuus 15 % Teknokemia 1 % Takoma 13 % Digitaaliset painopalvelut 15 % Lisäarvologistiikka 11 % Lämpökäsittely 5 % Kiinnikkeet 2 % Lähde:, KL-Varaosat Oy, Erikoiskaupan liitto ry 26

27 Toimialojen tulevaisuudennäkymät - Ympäristöteknologia Taloudellisen taantuman johdosta uuden teknologian tuotteiden kysyntä on ollut vaisua Asiakkaat ovat valinneet perinteisiä tuotteita ja toimintatapoja Ympäristöteknologian merkitys on edelleen suuri kun etsitään ratkaisuja tilaa säästäville ja asumishaitat minimoiville jäteratkaisuille Kierrätyksen ja jätteenkeräyksen suunnittelu ja päivitettävyys ovat osa aluesuunnittelua Lainsäädännön muutokset ottavat entistä paremmin huomioon ympäristötekijät Kustannus- ja energiatehokkaiden jätteen keräys- kierrätys ja kuljetusratkaisujen kysynnän uskotaan kasvavan Puusepänteollisuus 4 % Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Ympäristöteknologia Autovaraosat 2 % 6 % Kannakkeet 3 % Helat 9 % LVI-Tukkukauppa 14 % Turvallisuus 15 % Teknokemia 1 % Takoma 13 % Digitaaliset painopalvelut 15 % Lisäarvologistiikka 11 % Lämpökäsittely 5 % Kiinnikkeet 2 % Lähde:, Ecosir Group Oy, Ympäristöyritysten liitto 27

28 Yrityskauppamarkkina Yrityskauppamarkkina Panostajan kohderyhmässä hyvin vähän julkistettua aktiviteettia pientä piristymistä havaittavissa Hintataso edelleen maltillinen Pääomasijoittajat aktivoituneet kuitenkin tilanne edelleen jossain määrin odottava Myös irtaantumisia harkittava Rahoitus 50/50 Mikä on tilanne 2012? Panostaja Täydennysostot edelleen fokuksessa - mitä sen jälkeen? Omaehtoinen kohteiden kartoitus ja aktivointi Aktiivinen uusien toimialojen kartoitus Hankevirta kohtuullinen ja kasvamassa omien toimenpiteiden ansiosta 28

29 Yritysostojen fokus Panostajaa kiinnostavat erityisesti kasvu- tai uudelleenjärjestelyvaiheessa olevat toimialat sekä yritykset, joihin liittyy normaalia suurempi mahdollisuus saavuttaa synergiaetuja toimialan kehittämisen kautta. Panostaja tekee lähinnä buy out yritysostoja, mutta myös kasvurahoituksen tarjoaminen voi tulla kysymykseen Panostaja ei rahoita start-up yrityksiä eikä myöskään tee turn around kohteita Potentiaaliset yritysostokohteet ovat pääasiassa sukupolvenvaihdostilanteessa olevia yrityksiä tai yrityksiä toimialalla, josta puuttuu vahva omistajataho Panostaja ei tee sijoituksia ICT tai biotekniikan aloille Panostajalle potentiaalisia markkinoita ovat myös pääomasijoittajien exit-markkinat sekä teollisten yritysten myymät yritykset tai liiketoiminnat Panostaja keskittyy kotimaisiin kohteisiin, mutta liiketoiminta-alueen kansainvälistyminen on usein osa kasvutarinaa Panostaja on valtakunnallinen toimija 29

30 Liiketoiminta-alueiden omistusajat ja -osuudet 10-vuotta 5-vuotta 2010 Q Suomen Puunjalostus (70,0%) Lämpö-Tukku (63,3%) Toimex (70,4%) Vindea (66,1%) Alfa-Kem (100%) KL-Varaosat (75,0%) Heatmasters (80%) Suomen Helakeskus (100%) Flexim Security (70%) Suomen Kiinnikekeskus (100%) Takoma (65,1%) Kopijyvä (65,8%) EcoSir Group (70,2%)

31 Panostaja on aktiivinen omistaja Tytäryhtiöiden ohjaus Hyperion Financial Management ohjaus ja raportointijärjestelmä Tytäryhtiöillä käytössä huippuluokan nopea raportointijärjestelmä. Panostaja-konsernin ulkoinen raportointi saman prosessin sivutuotteena Hallitustyöskentely Kehitysprosessit Panostajan johdon selkeä roolitus Yrittäjä-toimitusjohtajien osaamisen ja tietotaidon kehittäminen sekä Panostajaverkoston hyödyntäminen konsernin kehittämisessä Master-koulutusta Työmotivaatio- ja kehittäminen Tuote- ja prosessikehitystä (mukana myös Tekes rahoitusta) Panostaja-konsernissa ei tavoitella synergiaa eri liiketoiminta-alueiden kesken, vaan tavoite on konsernin yleisiä resursseja hyödyntämällä varmistaa kunkin liiketoimintaalueen kasvu ja prosessien kehittyminen 31

32 Lähiajan näkymät Panostaja-konserni keskittyy perusliiketoimintastrategiansa mukaiseen liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, jatkuvasti voimistuvat muutokset yritysten liiketoimintaympäristössä ja kansainvälistyminen tuovat markkinoille lähivuosina suuren joukon ostettavia yrityksiä. Aktiivinen omistaja-arvon kehittäminen ja rahoitusmahdollisuudet luovat hyvän perustan toiminnan voimakkaalle laajentumiselle. Lisääntyvä yritystarjonta perinteisillä toimialoilla toimivissa pk-yrityksissä mahdollistaa sekä laajentumisen jatkumisen uusille liiketoiminta-alueille että nykyisten liiketoimintaalueiden kasvattamisen. Suhdanneodotukset nykyisten liiketoiminta-alueiden toimialoilla ovat voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Vaikka suhdanneodotukset ovat muuttuneet pääosin positiiviseen suuntaan, niin talouden käänteestä pysyvään kasvuun on edelleen olemassa epävarmuutta erityisesti euroalueen luottokriisin vuoksi. Toisaalta euron heikentyminen tuo kilpailukykyä vientiä harjoittaville konsernin asiakasyrityksille. Panostaja-konsernin eri liiketoiminta-alueilla näkymät vaihtelevat varovaisen positiivisista positiivisiin. Vaikka suhdannetilanteessa olisikin jo tapahtunut pysyvä käänne parempaan, niin markkinoilla on myös riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin ja Panostaja-konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla erityisesti olemassa oleville liiketoiminta-alueille. Pysyvämpi suhdannekäänne mahdollistaisi myös joistain liiketoiminta-alueista luopumisen. Panostaja-konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen tilikauden tason. Liiketoimintaalueiden kannattavuuden arvioidaan paranevan huomattavasti, jolloin konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen. 32

33 Taloudelliset tavoitteet ja osinko Konsernin tavoitteena on jatkuva omistaja-arvon kasvattaminen ja sitä kautta :n markkina-arvon kasvattaminen. ROE 22 % Seuraavalla viisivuotiskaudelle tavoitteena on 1,00 :n kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS). Omavaraisuusaste 40% Omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat Voitonjako: :n voitonjakotavoitteena on jakaa vähintään puolet konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osakkeiden takaisinostoina ja/tai osinkoina Tavoitteena on säilyttää tasaisesti kasvava osinkovirta, ottaen kuitenkin huomioon konsernin kasvun vaatimat investoinnit 33

34 Yhteenveto Panostaja-konserni keskittyy perusliiketoimintastrategiansa mukaiseen liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen Panostaja-konsernin eri liiketoiminta-alueilla varovaisen positiivisista positiivisiin, toimialasta riippuen Fokus: kassavirta eli kannattavuus, käyttöpääoma ja prosessien tehokkuus Epävarmuustekijät Teknologiateollisuuden positiivisen näkymän muuttuminen ja ympäristöteknologian investointien siirtyminen voivat aiheuttaa konserniliikearvojen alaskirjaustarpeita Luottotappioriskit edelleen agendalla (Rakentamisen käännetty ALV) Tavoitteena luopua PE Kiinteistörahasto I Ky:stä Verotuksessa odotamme edelleen ratkaisua pääomasijoittaja statukseen liittyen Rahoitusmarkkinan kehitys Johdolle asetetut lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet eivät olennaisesti muuta fokusta: Kasvu, kannattavuus ja omistaja-arvon kehitys Aktiivinen ja avoin sijoittaja- ja sidosryhmä viestintä edelleen olennainen osa strategiaa 34

35 Kappale 3 Tilikausi 2010 (Q4) Liitetiedot 35

36 Taustaa on aktiivinen enemmistöomistaja suomalaisissa pk-yrityksissä. Toimintamme ydin on suomalaisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Kasvatamme yrittäjäkumppaniemme kanssa yrityksiä alan parhaiden yritysten joukkoon ja luomme näin suomalaisia menestystarinoita Vuonna 1985 toimintansa aloittaneella Panostajalla on takanaan 25 vuotta suomalaisten pk-yritysten kehittämistä. Tänä päivänä Panostaja on yli henkilöä työllistävä pörssiyhtiö Panostajan toiminnan perusta on aina ollut yrittäminen: Liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat omistavat merkittävän osan johtamastaan yhtiöstä Emoyhtiön toimiva johto omistajina :ssä :ssa vahva, kasvollinen perheomistus Maakunnallinen luotettava toimija, mutta samalla myös innovatiivinen listattu yritysjärjestelijä 36

37 Toimintatapa Valinta/osto Panostaminen Itsenäistyminen Panostaja hankkii enemmistöomistukseensa pieniä ja keskisuuria kaupan, palvelualan ja teollisuuden yrityksiä, joiden liikevaihtotaso on 5 20 miljoonaa euroa Panostajaa kiinnostavat erityisesti kasvu- tai uudelleenjärjestelyvaiheessa olevat toimialat Panostaja osallistuu liiketoimintaalueen kehitystyöhön aktiivisesti ottamalla yhdessä toimitusjohtajan kanssa kokonaisvastuun kyseisen alueen kehittämisestä Pääomapanostuksen lisäksi Panostajan tuoma lisäarvo liittyy yleensä rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, strategioiden luomiseen, hallitustyöskentelyyn, kasvuun yritysostojen kautta sekä talouden, markkinoinnin ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen Tavoitteena on saattaa liiketoiminta-alue mahdollisimman nopeasti toimimaan pörssikonsernin itsenäisenä osana, joka voidaan myös irrottaa uudelle omistajalle Panostamme suomalaisiin yrityksiin Keskitymme perinteisten toimialojen pk-yrityksiin Enemmistöomistaminen ja sataprosenttinen sitouttaminen Panostukset konsernin omasta taseesta takaavat joustavuuden 37

38 Panostaja on monialayhtiö Monialayhtiö Investoi omasta taseesta omaehtoisesti Pitkäaikainen omistaja ja liiketoiminnan kehittäjä Omistaa enemmistöosuuden yhtiöstä Valitsee jokaisen investointikohteen tarkkaan. Kohdeyhtiön menestyksellä suora vaikutus konserniin. Riski maltillisempi Hajautus liiketoiminta-alueiden valinnan kautta Tulovirrat: konserniyhtiöiden vuosittain kertyvä tulos ja mahdolliset irtautumistuotot Pääomasijoitusyhtiö Sijoittaa hallinnoimastaan rahastosta, rahastoehtoinen sijoittaja Realisoi sijoituksensa rahaston sääntöjen mukaan Sijoittaa vähemmistöosuuksiin Varautuu sijoituskohteita valitessaan myös epäonnistumisiin. Kohdeyhtiön menestyksellä epäsuora vaikutus pääomasijoitusyhtiöön. Riski korkeampi Rahastot sijoittavat samantyyppisiin kohteisiin ja hajautus rahastojen välillä Tulovirrat: rahaston hallinnointipalkkio, osuus rahaston tuotoista ja konsultointipalkkio kohdeyrityksiltä 38

39 Panostajan malli Panostaja etsii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti suomalaisia pk-yrityksiä, joilla on terve talous ja joissa on potentiaalia jalostua alansa kärkiyritysten joukkoon Panostajan tukemana Potentiaaliset yritysostokohteet ovat liikevaihdoltaan 5-20 milj. euroa kokoluokassa olevat yritykset, joissa enemmistöomistuksen vaihdos on ajankohtainen sukupolvenvaihdoksesta tai muusta syystä johtuen Perheyritysten liiton mukaan sukupolvenvaihdos on 10 vuodessa edessä kolmasosassa perheyrityksiä. Näistä merkittävässä osassa jatkajaa ei löydy lähipiiristä Finnveran mukaan Suomessa tehdään yritysjärjestelyä vuosittain Panostajaa kiinnostavassa kokoluokassa on noin yritystä Panostajan ja yrityksen johtajaksi valittavan uuden osakasyrittäjän yhteisenä tavoitteena on luoda yrityksestä huomattava toimialansa edustaja, joka on kehittynyt niin toiminnaltaan kuin arvoltaankin 39

40 tulonmuodostus Vuosittaiset tuotot Konserniyhtiöiden vuosittain kertyvä tulos Panostustoiminnan irtautumistuotot Liiketoiminta-alueen arvonmuutos realisoidaan yrityksestä luovuttaessa Panostaja ei kerää management-fee tyyppisiä maksuja tytäryhtiöiltään Ei hallituspalkkioita, ei konsulttipalkkioita Panostajan edustajille tytäryhtiöiden hallituksissa 40

41 Johtoryhmä Juha Sarsama s.1965 Simo Mustila s Heikki Nuutila s Tapio Tommila s Toimitusjohtaja vuodesta 2007 Talousjohtaja vuodesta 2010 Kehitysjohtaja vuodesta 2008 Sijoitusjohtaja vuodesta 2008 Varatuomari, M.S.M (Boston University Brussels) KTM, MBA YTM KTM Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Aikaisempi työkokemus: Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, hallintojohtaja Saarioinen Oy, talousjohtaja OpusCapita Oyj F&I Manager Delta Motor Group, Talous- ja hallintojohtaja DNA-konserni Toimitusjohtaja Tutor Partners Oy, johtaja Andersen Global Corporate Finance Yritysanalyytikko, yritysrahoitusasiantuntija Deloitte Corporate Finance Oy, tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy 41

42 Osakkeen kurssikehitys ja osakasmäärän kehitys - 5-vuotta ,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Panostaja (B-osake, yhdistetty ) Osakkeenomistajien lukumäärä 42

43 Suurimmat omistajat 10 Suurinta osakkeenomistajaa Osakkeet % Omistajat kpl osakkeista 1 Koskenkorva Matti ,5 % 2 Koskenkorva Maija ,7 % 3 Koskenkorva Mauno ,0 % 4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,8 % 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,2 % ,7 % 7 Koskenkorva Mikko ,6 % 8 Johtopanostus Oy ,2 % 9 Tampereen Seudun Osuuspankki ,1 % 10 Malo Hanna ,1 % Muut osakkeenomistajat ,3 % Yhteensä ,0 % 43

44 Jos halutaan ylläpitää suomalaista hyvinvointia ja kasvattaa kansantaloutta, yrittäjyyteen on panostettava merkittävästi.

Panostaja Oyj Q3/2010

Panostaja Oyj Q3/2010 Q3/2010 8.9.2010 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 17. joulukuuta 2009 Sisällys Q3/2010 Lämpö-Tukku Liitetiedot Kappale 1 Q3/2010 Lämpö-Tukku Liitetiedot Q3/2010 lyhyesti Liikevaihto 100,1 milj. euroa (86,6

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q2/2010

Panostaja Oyj Q2/2010 Q2/2010 9.6.2010 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 17. joulukuuta 2009 Sisällys Q2/2010 Vindea Liitetiedot Kappale 1 Q2/2010 Vindea Liitetiedot Q2/2010 lyhyesti Liikevaihto 64,3 milj. euroa (59,3 milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q4/2008. 18.12.2008 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila

Panostaja Oyj Q4/2008. 18.12.2008 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila Panostaja Oyj Q4/2008 18.12.2008 CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila 5. tammikuuta 2009 Panostaja Oyj Sisällys Q4/2008 Panostaja Oyj Toimintaympäristö Liitetiedot Kappale 1 Q4/2008 Panostaja Oyj Toimintaympäristö

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q1/2009

Panostaja Oyj Q1/2009 Q1/ 12.3. CEO Juha Sarsama CFO Veli Ollila Sisällys Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Kappale 1 Q1/ Digitaaliset painopalvelut Liitetiedot Q1 lyhyesti Liikevaihto 28,8 milj. euroa (26,0 milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj Yhtiökokous

Panostaja Oyj Yhtiökokous Panostaja Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus 27.1.2010 CEO Juha Sarsama Tilikausi 2009 lyhyesti Liikevaihto 120,0 milj. euroa (121,1 milj. euroa), laskua -1 % Liikevoitto 4,3 milj. euroa (6,4 milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 2Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 2Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Grano Oy Liitteet 2 1 2Q 2014 3 2Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila

Panostaja Oyj 1Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Panostaja Oyj 1Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 1Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Vindea Liitteet 2 1 1Q 2014 3 1Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.11.2009 31.10.2010 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 140,5 milj. euroa

Lisätiedot

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA

PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA PANOSTAJA LUO MENESTYSTARINOITA Sisältö 1. Q2 2015 lyhyesti 2. Q2 2015 talous 3. Q2 segmenttikohtainen kehitys 4. Panostajan näkymät 5. KL-Varaosat 6. Liitteet 2 3 Q2 2015 lyhyesti Q2:lla yritysjärjestelyt

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00

Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00 Panostaja Oyj Pörssitiedote 7.3.2012 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-31.1.2012 (3 kk) Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto 42,2 milj. euroa, kasvua 12 % ja liikevoitto 0,9 milj. euroa,

Lisätiedot

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Tilikauden tulos parani 1,5 milj. euroa ja oli -0,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014 31.1.2015 (3 kk) Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). Liikevoitto pysyi samalla

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3)

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 38,1 milj. euroa (33,0 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 5,1

Lisätiedot

Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja

Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja SISÄLTÖ 1. Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita 2. Panostajan toimintaympäristön mahdollisuudet

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.6.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2015-30.4.2015 (Q2)

Lisätiedot

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2010 31.10.2011 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 163,2 milj. euroa

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008

Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 Panostaja Oyj - Osavuosikatsaus PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 11.6.2008 klo 10:00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-30.4.2008 - Liikevaihto

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Vuosikertomus 2011 Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva sijoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

AkTiiViNeN kehittäjä

AkTiiViNeN kehittäjä VUOSIKERTOMUS 2014 1 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 Vuosi 2014 Panostaja omistajana Ydinviestit Panostaja sijoituskohteena Toimintatapa Toimitusjohtajalta Toimintaympäristö Grano Takoma Flexim Security 20 22

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus 43 Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 179,6 milj.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014. Toimitusjohtaja Juha Sarsama

Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014. Toimitusjohtaja Juha Sarsama Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014 Toimitusjohtaja Juha Sarsama 1 Sisältö 1. Vuosi 2013 2. Vuosi 2013 numeroina 3. Liiketoimintasegmentit 4. Markkinanäkymät 2 1 VUOSI 2013 3 OMISTUKSIA KEHITETTIIN AKTIIVISESTI

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus

panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus hallituksen ToImINTakErTomuS 1 konsernin TaLouDELLINEN kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 154,8 milj. euroa (137,0 milj.

Lisätiedot

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS

tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS Emoyhtiön tilinpäätös 2013, FAS 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2013 Konsernitilinpäätös 2013, IFRS 50 Tuloslaskelma 51 Tase 52 Rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 54 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Vuosikertomus 2013 Panostaja lyhyesti»» Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa»»

Lisätiedot