Kevätkokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevätkokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 Kevätkokouksen pöytäkirja Sääntömääräinen kevätkokous Torstai klo Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Tuomarinkylänt. 1, HELSINKI Pöytäkirja 1. Tarkastetaan valtakirjat Yhtään valtakirjaa ei esitetty. Paikalla oli 12 kokousedustajaa ja saman verran siis kokousääniä. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Valittiin puheenjohtajaksi Timo Nurmiluoto, sihteeriksi Laura Flander sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaana Honkanen ja Kati Kohtamäki. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli Basset Bulletinissa 1/2012, joka lähti painosta Hyväksytään kokouksen esityslista Hyväksyttiin esityslista käsittelyjärjestykseksi. 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta asemasta. Heljä Myllynen kävi läpi toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen perustuvan selostuksen (liite 1). Kumpaankaan ei ollut lisättävää. 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle. Seija Helenius ja Eija Kunnari olivat tehneet toiminnantarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus edellisen toimintavuoden hallitukselle. 7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä ja alijämään kattamisesta. Päätettiin, että ylijäämästä siirretään vuoden 2012 juhlavuoden rahastoon 4000 ja loput ylijäämästä 2641,42 siirretään omaan pääomaan. 8. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Ei ollut kirjallisia esityksiä. 9. Jaetaan kierto- yms palkinnot -Suomen Bassetkerho ry:n Voitokkain koira CUP-kokeissa menestyneet Palkittiin Suomen Bassetkerhon Voitokkain koira 2011 kilpailun kolme parasta. Mia Piri koetoimikunnan edustajana palkitsi myös BASSET CUP kilpailun kolme parasta sekä jakoi Vuoden voitokkain ajokoira, jälkikoira ja käyttökoira palkinnot. Lisäksi arvottiin Bassetcup kisaan osallistuneiden kesken Ultrapoint antennitutkapanta. Koko kilpailun tulokset erillisessä liitteessä (liite 2). Käyttöbassetit Ry lopetti toimintansa. Jäljelle jääneillä varoilla ostettiin uusi pokaali Vuoden käyttökoiralle sekä tuetaan käyttökoirakoulutusta. 10. Käsitellään hallituksen esittämät asiat Ei hallituksen esittämiä asioita. 11. Käsitellään asiat, jotka yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluvat yhdistyskokoukselle Ei hallituksen esittämiä asioita. 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 13. Päätetään kokous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Helsingissä Pöytäkirjan vakuudeksi Timo Nurmiluoto, puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastajat Jaana Honkanen Laura Flander, sihteeri Kati Kohtamäki LIITTEET Liite 1. Toimintakertomus vuodelta 2011 & Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 Liite 2. Suomen Bassetkerhon Voitokkain koira 2011 kilpailun tulokset 10 11

2 Toimintakertomus vuodelta Yleistä Suomen Bassetkerho Finlands Bassetklubb ry on jatkanut toimintaansa yhdistyksen 39. toimintavuotena vuonna 2011 Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubb:in (SKL-FKK) alaisena basset- ja muiden edustamiensa rotujen (basset hound, petit basset griffon vendeen, grand basset griffon vendeen, bretagnenbassetti, basset artesien normand, basset d artois, gascognenbassetti, baijerinvuoristovihikoira, hannoverinvihikoira, isogascognenajokoira, pieni gascognenajokoira, grand griffon vendéen, briquet griffon vendéen, griffon fauve de bretagne sekä saukkokoira- ja vihikoirarotu) edustajana. Yhdistys on kuulunut jäsenenä SKL-FKK:iin. 2. Jäsenistö Yhdistykseen kuului (566) henkilöjäsentä, joista 6 kunniajäsentä ja 2 ainaisjäsen. Yhdistykseen kuului myös neljä yhdistysjäsentä. Jäsenmaksun suuruus oli varsinaiselta jäseneltä 25 eur ja perhejäseneltä 12,5 eur. Kasvattajan liittäessä kasvattiensa omistajat yhdistyksen jäseniksi oli jäsenmaksu 12 eur/pennunostaja. 3. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa, joista viisi kokousta on pidetty sähköpostin välityksellä. Hallitus on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaja Heljä Myllynen, varapuheenjohtaja Maria Aaltovirta, muut hallituksen jäsenet: Sari Karlsson, Mia Piri, Maria Pohjanvuori, Jaana Repo, Sari Romi, Mari Tilles ja Tia Tuhkala. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Jaana Repo heinäkuuhun asti ja Riikka Alanne elokuusta alkaen, rahastonhoitajana Sari Romi ja jäsensihteerinä Sari Karlsson. Yhdistyksen tarvikemyyntiä on hoitanut Maria Pohjanvuori. Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Eija Kunnari ja Seija Helenius. 4. Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa. Valtakirjoja esitettiin 21 henkilövaltakirjaa ja 1 yhdistysvaltakirja, paikallaolijoiden (17) lisäksi kokonaisäänimäärä 41. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Nurmiluoto ja hallitukseen erovuoroisten (Maria Aaltovirta, Mia Piri, Mari Tilles ja Jaana Repo) tilalle valituiksi tulivat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi : Laura Flander, Mia Piri, Kati Kohtamäki ja Antti Nuutero. Valittiin myös eroavan Maria Pohjanvuoren tilalle kaudeksi 2012 Tuila-Riitta Heino. 5. Kerho- ja koulutustoiminta Yhdistyksen aluetoiminta on jatkunut aktiivisena johtuen tarmokkaista yhdyshenkilöistä ja heidän järjestämistään tapahtumista. Yhdyshenkilö löytyi vuoden lopussa pääkaupunkiseudulta, Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta, Porin ja Varkauden seudulta. Yhdyshenkilöt ovat toimineet itsenäisesti. Kävelypäivien lisäksi on järjestetty Basa päivät, mejä- ja ajoharjoituksia sekä trimmausja esittämiskurssi. Tilaisuuksien osallistujamäärät ovat vaihdelleet nollasta kymmeneen. 6. Näyttelytoiminta Näyttelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Tuila-Riitta Heino, varapuheenjohtajana Jaana Repo heinäkuuhun asti, rahastonhoitajana Sari Romi, sihteerinä Lea Heino joka hoiti myös toimiston yhdessä muun toimikunnan kanssa ja järjestelypäällikkönä toimi Pertti Heino ja heinäkuusta alkaen Marina Markio liittyi näyttelytoimikuntaan. Näyttelytoimikunta on pitänyt yhteyttä puhelimella ja sähköpostitse. 6.1 Järjestetyt näyttelyt Yhdistys järjesti erikoisnäyttelyn Tampereen vinttikoiraradalla. 6.2 Vuoden voitokkaimmat näyttelykoirat BASSET HOUND Vuoden voitokkain: Basbuddy Cix-Pack Simon Paras narttu: Hopeless Jean Blue Vuoden veteraani: Basstrick s Almost Unreal Vuoden kasvattaja: Kennel Basbuddy Vuoden jalostuskoira Hopeless Jean Blue BRETAGNENBASSETTI Vuoden voitokkain: Easeful Cle De Coeur Paras uros: Easeful Caruso Vuoden veteraani: Chyton Farandole GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN Vuoden voitokkain: Minskuhoff s Grand Joyau Paras uros: Minskuhoff s Grand Olivier GRAND GRIFFON VENDEEN Vuoden voitokkain: Farfallone Amoroso Detto Walle Paras narttu: Famme Fatale Detta Maire PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN: Vuoden voitokkain: Prinzlands Trademark Paras narttu: Nightdream Isidore Ducasse Vuoden veteraani: Nightdream Rhyme de Moines Vuoden kasvattaja: Humisevan Harjun kennel Vuoden 2011 voitokkaimpien näyttelykoirien osalta pisteet on jälleen kerran laskettu aktiivisten jäsenten toimesta. 6.3 Koulutus Tuomarikoulutuksia on pidetty 4 tilaisuuttalaajentaville ulkomuototuomareille. Vastuuhenkilönä toimi Marina Markio Lohja koulutus; petit basset griffon vendeen, grand basset griffon vendeen, grand griffon vendeen ja griffon fauve de bretagne. Osallistujat: 12 Suomesta ja 1 Virosta. Näyttökokeet ja kolleegio; hyväksytty 3 uutta tuomaria Vihikoirakoulutus. 7 osallistujaa Lohja basset hound, (+ ban ja gascogne) koulutus, näyttökokeet ja kolleegio. Osallistujat 8 Suomesta ja 1 Virosta. Hyväksytty 2 uutta tuomaria 12 13

3 Turku baijeri-hannoveri-saukkokoirakoulutus. Osallistujat 10 tuomaria. 7. Koetoiminta SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmän listausten koekäyntejä oli seuraavasti: BVVK Mejä 12 kpl; BH Mejä 10 kpl; BB Mejä 25 kpl, Draj 25 kpl; GBGV Mejä 2 kpl, Draj 2 kpl; PBGV Mejä 27 kpl, Draj 2 kpl; Saukkokoira Mejä 2 kpl, Draj 1 kpl; Vihikoira Hijä 13 kpl. 7.1 Koetoimikunta Vuoden 2011 aikana koetoimikunnan puheenjohtajana toimi Timo Nurmiluoto. Sihteerinä Riikka Alanne. Jäseninä Maarit Heinonen, Mia Piri, Mari Tilles ja Marita Utter. Vuoden aikana jäsenistöä on kannustettu osallistumaan koetoimitsija- ja tuomarikoulutukseen. Vuoden 2011 aikana valmistui 1 uusi mejätoimitsija ja 1 mejä-ylituomari, sekä 2 palkintotuomaria ja 1 ylituomari draj-ajokokeisiin. 7.2 Järjestetyt kokeet Bassetkerho järjesti Basset Cup -ajokoekilpailun johon osallistui 12 koiraa. Basset Cup kilpailun voitti BB Great Griffin Cata. Ajo ja Mejä kokeisiin osallistui vähän rotujemme edustajia. Muutama koira sai ajokokeista tuloksia ja 1 uusi basset hound Mejävalio syntyi. Rotumestaruusjälkikoe käytiin Miehikkälässä, tuomarina toimi Aila Pekkarinen. RMJ-2011 tittelin voitti jo toisen kerran peräkkäin bretagnenbassettinarttu Meccala Lysti. Basa-kisat pidettiin Sastamalassa. Kisoihin osallistui 8 koirakkoa ja ylituomarina toimi Timo Nurmiluoto sekä varaylituomarina Tarmo Välimäki. Mestaruus-tittelin vei kokeitten nuorin koira bretagnenbassettinarttu Åstdalens Unique. 7.3 Voitokkaimmat koekoirat Vuonna 2011 Voitokkain käyttökoira tittelistä pääsi kisaamaan 6 koiraa, ja voittajaksi nousi bretagnenbassettinarttu Woodsman s Baikal. Vuoden 2011 voitokkain jäljestävä basset oli bretagnenbassettinarttu Meccala Lysti ja vuoden 2011 voitokkain ajava basset oli bretagnenbassettinarttu Åstdalens Unique. Ajo- ja jälkipuolen rotukohtaiset pisteet julkaistiin BassetBulletiinissa 1/ Jalostustoiminta Jalostustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Marina Markio, jäseninä Maria Aaltovirta, Jaana Heikkinen ja Tia Tuhkala. Heidän lisäkseen uusina jäseninä jalostustoimikunnassa aloittivat; Tuikku Heino, Riikka Karhunen, Sari Romi ja Maria Pohjanvuori. Jalostustoimikunta on pitänyt useita sähköpostikokouksia. Basset Bulletin 1/12 -lehdessä oli vuosikatsaus-11 roduittain esiteltynä. Myös jalostustoimikunnan terveiset-palsta sekä terveyttä koskevia artikkeleita on toimitettu lehteen. Terveyspankki-sivu avattiin Suomen Bassetkerho ry:n kotisivuille ja terveyskyselyvastauksia päästiin paremmin hyödyntämään kyselykaavakkeen muututtua myös sähköiseen muotoon. Terveyspankin avoimuus ja ainutlaatuisuus huomioitiin myös artikkelilla Koiramme-lehdessä. 8.1 Jalostuksen tavoiteohjelma Basset Hound palautui SKL:sta korjauksia ja tarkennuksia varten. PBGV hyväksytty bassetkerhon syyskokouksessa lähetettäväksi SKL:lle. GBGV palautui SKL:sta korjauksia ja tarkennuksia varten. BB tekijä/tekijät puuttuvat. 8.2 Jalostustiedustelut Jäsenistöltä tulleisiin kyselyihin koskien jalostusasioita/-tiedusteluja sekä koirien terveyttä ja perinnöllisiä sairauksia on pyritty vastaamaan viipymättä. 8.3 Jalostustoimintaan liittyvä koulutus Jalostustoimintaan liittyvä koulutus, mm. kasvattajan peruskurssit olivat jäsenistön oman aktiivisuuden varassa. 8.4 Rekisteröinnit Toimintavuoden 2011 aikana rotuyhdistykseen kuuluvia rotuja rekisteröitiin SKL:n tietokannan mukaan seuraavasti: pentueiden määrä/ pentujen määrä (edellisen vuoden rekisteröintimäärät suluissa): BH 7/56 (13/78) tuonnit 4 (5) GBGV 3/18 (5/34) tuonnit 2 (3) PBGV 8/29 (12/48) tuonnit 4 (5) BB 10/48 (10/45) tuonnit 2 (4) BAN 1/4 (0/0) tuonnit 3 (1) GFDB 1/8 (0/0) tuonnit 0 (0) BVVK 1/3 (1/1) tuonnit 0 (2) Vihikoira 1/9 (0/0) tuonnit 1 (0) GGV 0/0 tuonnit 4 (0) 8.5 Silmä-, lonkka-, ja polvitarkastukset SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmän mukaan lonkka-, kyynär-, polvinivel- ja silmätarkastuksiin on vuonna 2011 osallistunut seuraavat määrät kerhon rotuja: BVVK 0 (0) kpl, BAN 2 (2) kpl, BBDG 0 (0) kpl, BH 19 (23) kpl, BB 21 (12) kpl, GBGV 20 (9) kpl, HVVK 0 (0) kpl, PBGV 34 (23) kpl saukkokoira 0 (0) ja vihikoira 2 (4) kpl. 8.6 Ulkomaiset yhteydet Yhdistys on pitänyt vuoden aikana yhteyksiä kasvattajiin ja muihin yhdistyksen edustamien rotujen asiantuntijoihin rotujen kotimaihin sekä pohjoismaiden edustajiin. 9. Tottelevaisuus, agility ja luonnetestit (TOKO, AGI JA LTE) Seuraavat rodut osallistuivat em. kokeisiin/ testeihin: PBGV = AGI 2 koiraa, LTE 1 koira. 10. Julkaisutoiminta Yhdistys on julkaissut vuoden aikana neljä Basset Bulletin lehteä. Päätoimittajana toimi Marjut Korhonen. Lehtien taitosta vastasi Tuikku Heino. Yhdityksen internetsivuja on ylläpidetty osoitteessa Sivujen sisällöstä on vastannut hallitus ja päivityksestä on huolehtinut Tuikku Heino. 11. Yhdistyksen edustaminen Yhdistystä on edustanut SKL-FKK:n valtuustossa Maria Pohjanvuori ja varalla Sari Karlsson

4 Tuloslaskelma vuodelta 2011 Suomen Bassetkerho Ry Tilikausi TULOSLASKELMA Valuutta: euro Tilikausi Edell. tilikausi VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 18169, ,39 Kulut: Henkilöstökulut -81,33-85,45 Poistot 0,00 0,00 Muut kulut , ,48 Tuotto-/kulujäämä -5059, ,54 VARAINHANKINTA Tuotot 11491, ,20 Kulut 0,00-185,00 Tuotto-/kulujäämä 11491, ,20 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 0,00 0,00 Kulut 0,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä 0,00 0,00 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Yleisavustukset 209,00 180,00 TILIKAUDEN TULOS 6641, ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6641, ,66 Suomen Bassetkerho Ry Tilikausi TASE Valuutta: euro Tilikausi Edell. tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yht. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 0,00 0,00 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yht. 0,00 0,00 Sijoitukset: Osakeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Sijoitukset yht. 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yht. 0,00 0,00 Saamiset: Siirtosaamiset 0,00 0,00 Arvopaperit 0,00 0,00 Saamiset yht. 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 10807, ,66 Vastaavaa yhteensä 10807, ,

5 VASTATTAVAA Oma pääoma: Oma pääoma 805,29 0,00 Rahastot 1571,66 0,00 Ed. kausien yli-/alijäämä 1788, ,71 Tilikauden yli-/alijäämä 6641, ,66 Oma pääoma yht , ,37 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Varaukset yhteensä 0,00 0,00 Vieras pääoma: Pitkäaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Pitkäaikaiset velat yht. 0,00 0,00 Lyhytaikainen: Saadut ennakot 0,00 0,00 Siirtovelat 0,00 0,00 Lyhytaikaiset velat yht. 0,00 0,00 Vastattavaa yhteensä 10807, ,37 ValioBulletin Julkaisutoimikunnalla on työn alla ValioBulletin ja toiveissa olisi saada se myyntiin jo erikoisnäyttelyyn. Edellinen ValioBulletinhan tehtiin vuonna 2000 ja suunnitelmissa oli tehdä seuraava kymmenen vuoden päästä. Nyt olisi siis sen aika; tähän ValioBulletiniin on tarkoitus kerätä kerhon rotujen kaikki suomalaiset muoto- ja käyttövaliot vuosilta Lehteen kaivataan siis kuvia ja tietoja valioituneista koirista! Jos bassetistasi on siis tullut valio vuosina , lähetä tiedot ja mahdollisimman hyvä valokuva osoitteeseen heinäkuun loppuun mennessä! Koirasta tarvitaan seuraavat tiedot: rotu, virallinen nimi ja rekisterinumero, vanhemmat, kasvattajan ja omistajan nimi sekä tietysti valionarvot, jotka koira on saavuttanut. Kuvan ja tietojen lähettäminen ei maksa mitään ja jos kuvaa ei löydy, niin lähetä pelkät tiedot! 18

6 Palkintoja oli hakemassa kevätkokouksessa kahden koiran omistaja kaikista palkituista koirista, muut palkitut omistajat tulevat saamaan postitse palkinnot. Kunniakirjat ja 3 parhaalle koiranluita. Suomen Bassetkerhon voitokkain koira bb Easeful Caruso "Topi" 155p, om. Liisa Kainulainen 2. pbgv Cakom Lupikas "Paku" 135p, om. Mia Piri 3. bh Basstrick S Fall For Me "Missy" 115p, om. Mantu Wiander 4. bb Shetlandia Cadeau "Jedi" 100p, om. Laura Flander 5. gbgv Dinetten Grand Faucille "Elli" 90p, om. Risto Härkönen VUODEN VOITOKKAIN KÄYTTÖKOIRA 2011 Kunniakirja ja Käyttöbassettien lahjoittama uusi kiertopalkinto sijoitus lasketut koekäynnit pisteet 1. bb Woodsman's Baikal 4 80 VUODEN VOITOKKAIN AJAVA KOIRA 2011 Kunniakirja. sijoitus lasketut koekäynnit pisteet 1. bb Åstdalen's Unique 3 45 VUODEN VOITOKKAIN JÄLJESTÄVÄ KOIRA 2011 Kunniakirja ja kiertopalkinto. sijoitus pisteet 1. bb Meccala Lysti ULTRAPOINT BASSET CUP- PALKITUT KOIRAT Markku Rajanen voitti Ultrapoint tutkapannan. 3 parasta koiraa voittivat stipendit. Kaikki 6 koiraa saavat kunniakirjat sekä Royal Caninin lahjakortit. sijoitus, cup-pisteet, koira p. bb Great Griffin Cata "Cata", Om. Markku Rajanen, Oulu p. bb Åstdalen`s Unique "Unkka", Om. Maarit Heinonen ja Kari Niskanen, Iisalmi p. bb Meccala Niskalenkki "Sewe", Om. Kati & Mira Kohtamäki, Pojanluoma p. gbgv Mon Dieu Comete "Pille", Om. Rauno Soini & Reetta Määttänen, Tupos p. gb Favio Des Vallees Longeronnaises "Tolkku", Om. Milla Leskinen p. pbgv Fragola Sibelius "Sakke", Om. Sanna Hietala & Aki Pahkala, Himanka p. bb Waltsu, Om. Markku Rajanen, Oulu Suomen Bassetkerhon voitokkain koira 2011 bb Easeful Caruso

KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Suomen Bassetkerho ry Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 17.3.2013 klo 13.00 Suomen Kennelliiton kokoustilassa, Lahnuksent. 215, 01840 Klaukkala.

Lisätiedot

Syyskokouksen pöytäkirja 2014

Syyskokouksen pöytäkirja 2014 Syyskokouksen pöytäkirja 2014 Suomen Bassetkerho ry:n sääntömääräinen syyskokous 29.11.2014 klo 14.00 Tampere, Sokos hotel Ilves. Läsnä: Simopekka Mäkinen Sari Karlsson Jyrki Karlsson Antti Nuutero Jaana

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Bassetkerho ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2015

Suomen Bassetkerho ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2015 Suomen Bassetkerho ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2015 Rotujärjestö piti toimintakauden 2015 aikana sääntömääräiset kokouksensa, kevätkokouksen maaliskuussa ja syyskokouksen lokakuussa. Syyskokouksessa erovuorossa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Suomen Bassetkerho ry Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 12.10.2013 klo 13.00 Tampereella Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 TAMPERE.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

1. Tarkastetaan valtakirjat Yhtään valtakirjaa ei esitetty, paikalla oli 14 kokousedustajaa ja saman verran siis kokousääniä.

1. Tarkastetaan valtakirjat Yhtään valtakirjaa ei esitetty, paikalla oli 14 kokousedustajaa ja saman verran siis kokousääniä. Suomen Bassetkerho ry Finska Bassetklubben rf:n sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 15.3.2011 klo 19.00 Helsingissä, Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa P Ö Y T Ä K I R J A 1. Tarkastetaan valtakirjat

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Suomen Dobermannyhdistys Finlands Dobermannförening ry

Suomen Dobermannyhdistys Finlands Dobermannförening ry 1 Suomen Dobermannyhdistys Finlands Dobermannförening ry Perustettu: 28.10.1950 Sääntömuutos 16 kohdalta hyväksytty sääntömääräisessä syysyleiskokouksessa 27.11.2011 ja hyväksytty PRH 25.10.2012. Aiemmin

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot