Kevätkokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevätkokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 Kevätkokouksen pöytäkirja Sääntömääräinen kevätkokous Torstai klo Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Tuomarinkylänt. 1, HELSINKI Pöytäkirja 1. Tarkastetaan valtakirjat Yhtään valtakirjaa ei esitetty. Paikalla oli 12 kokousedustajaa ja saman verran siis kokousääniä. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Valittiin puheenjohtajaksi Timo Nurmiluoto, sihteeriksi Laura Flander sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaana Honkanen ja Kati Kohtamäki. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli Basset Bulletinissa 1/2012, joka lähti painosta Hyväksytään kokouksen esityslista Hyväksyttiin esityslista käsittelyjärjestykseksi. 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta asemasta. Heljä Myllynen kävi läpi toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen perustuvan selostuksen (liite 1). Kumpaankaan ei ollut lisättävää. 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle. Seija Helenius ja Eija Kunnari olivat tehneet toiminnantarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus edellisen toimintavuoden hallitukselle. 7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä ja alijämään kattamisesta. Päätettiin, että ylijäämästä siirretään vuoden 2012 juhlavuoden rahastoon 4000 ja loput ylijäämästä 2641,42 siirretään omaan pääomaan. 8. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Ei ollut kirjallisia esityksiä. 9. Jaetaan kierto- yms palkinnot -Suomen Bassetkerho ry:n Voitokkain koira CUP-kokeissa menestyneet Palkittiin Suomen Bassetkerhon Voitokkain koira 2011 kilpailun kolme parasta. Mia Piri koetoimikunnan edustajana palkitsi myös BASSET CUP kilpailun kolme parasta sekä jakoi Vuoden voitokkain ajokoira, jälkikoira ja käyttökoira palkinnot. Lisäksi arvottiin Bassetcup kisaan osallistuneiden kesken Ultrapoint antennitutkapanta. Koko kilpailun tulokset erillisessä liitteessä (liite 2). Käyttöbassetit Ry lopetti toimintansa. Jäljelle jääneillä varoilla ostettiin uusi pokaali Vuoden käyttökoiralle sekä tuetaan käyttökoirakoulutusta. 10. Käsitellään hallituksen esittämät asiat Ei hallituksen esittämiä asioita. 11. Käsitellään asiat, jotka yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluvat yhdistyskokoukselle Ei hallituksen esittämiä asioita. 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 13. Päätetään kokous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Helsingissä Pöytäkirjan vakuudeksi Timo Nurmiluoto, puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastajat Jaana Honkanen Laura Flander, sihteeri Kati Kohtamäki LIITTEET Liite 1. Toimintakertomus vuodelta 2011 & Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 Liite 2. Suomen Bassetkerhon Voitokkain koira 2011 kilpailun tulokset 10 11

2 Toimintakertomus vuodelta Yleistä Suomen Bassetkerho Finlands Bassetklubb ry on jatkanut toimintaansa yhdistyksen 39. toimintavuotena vuonna 2011 Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubb:in (SKL-FKK) alaisena basset- ja muiden edustamiensa rotujen (basset hound, petit basset griffon vendeen, grand basset griffon vendeen, bretagnenbassetti, basset artesien normand, basset d artois, gascognenbassetti, baijerinvuoristovihikoira, hannoverinvihikoira, isogascognenajokoira, pieni gascognenajokoira, grand griffon vendéen, briquet griffon vendéen, griffon fauve de bretagne sekä saukkokoira- ja vihikoirarotu) edustajana. Yhdistys on kuulunut jäsenenä SKL-FKK:iin. 2. Jäsenistö Yhdistykseen kuului (566) henkilöjäsentä, joista 6 kunniajäsentä ja 2 ainaisjäsen. Yhdistykseen kuului myös neljä yhdistysjäsentä. Jäsenmaksun suuruus oli varsinaiselta jäseneltä 25 eur ja perhejäseneltä 12,5 eur. Kasvattajan liittäessä kasvattiensa omistajat yhdistyksen jäseniksi oli jäsenmaksu 12 eur/pennunostaja. 3. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa, joista viisi kokousta on pidetty sähköpostin välityksellä. Hallitus on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaja Heljä Myllynen, varapuheenjohtaja Maria Aaltovirta, muut hallituksen jäsenet: Sari Karlsson, Mia Piri, Maria Pohjanvuori, Jaana Repo, Sari Romi, Mari Tilles ja Tia Tuhkala. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Jaana Repo heinäkuuhun asti ja Riikka Alanne elokuusta alkaen, rahastonhoitajana Sari Romi ja jäsensihteerinä Sari Karlsson. Yhdistyksen tarvikemyyntiä on hoitanut Maria Pohjanvuori. Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Eija Kunnari ja Seija Helenius. 4. Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa. Valtakirjoja esitettiin 21 henkilövaltakirjaa ja 1 yhdistysvaltakirja, paikallaolijoiden (17) lisäksi kokonaisäänimäärä 41. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Nurmiluoto ja hallitukseen erovuoroisten (Maria Aaltovirta, Mia Piri, Mari Tilles ja Jaana Repo) tilalle valituiksi tulivat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi : Laura Flander, Mia Piri, Kati Kohtamäki ja Antti Nuutero. Valittiin myös eroavan Maria Pohjanvuoren tilalle kaudeksi 2012 Tuila-Riitta Heino. 5. Kerho- ja koulutustoiminta Yhdistyksen aluetoiminta on jatkunut aktiivisena johtuen tarmokkaista yhdyshenkilöistä ja heidän järjestämistään tapahtumista. Yhdyshenkilö löytyi vuoden lopussa pääkaupunkiseudulta, Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta, Porin ja Varkauden seudulta. Yhdyshenkilöt ovat toimineet itsenäisesti. Kävelypäivien lisäksi on järjestetty Basa päivät, mejä- ja ajoharjoituksia sekä trimmausja esittämiskurssi. Tilaisuuksien osallistujamäärät ovat vaihdelleet nollasta kymmeneen. 6. Näyttelytoiminta Näyttelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Tuila-Riitta Heino, varapuheenjohtajana Jaana Repo heinäkuuhun asti, rahastonhoitajana Sari Romi, sihteerinä Lea Heino joka hoiti myös toimiston yhdessä muun toimikunnan kanssa ja järjestelypäällikkönä toimi Pertti Heino ja heinäkuusta alkaen Marina Markio liittyi näyttelytoimikuntaan. Näyttelytoimikunta on pitänyt yhteyttä puhelimella ja sähköpostitse. 6.1 Järjestetyt näyttelyt Yhdistys järjesti erikoisnäyttelyn Tampereen vinttikoiraradalla. 6.2 Vuoden voitokkaimmat näyttelykoirat BASSET HOUND Vuoden voitokkain: Basbuddy Cix-Pack Simon Paras narttu: Hopeless Jean Blue Vuoden veteraani: Basstrick s Almost Unreal Vuoden kasvattaja: Kennel Basbuddy Vuoden jalostuskoira Hopeless Jean Blue BRETAGNENBASSETTI Vuoden voitokkain: Easeful Cle De Coeur Paras uros: Easeful Caruso Vuoden veteraani: Chyton Farandole GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN Vuoden voitokkain: Minskuhoff s Grand Joyau Paras uros: Minskuhoff s Grand Olivier GRAND GRIFFON VENDEEN Vuoden voitokkain: Farfallone Amoroso Detto Walle Paras narttu: Famme Fatale Detta Maire PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN: Vuoden voitokkain: Prinzlands Trademark Paras narttu: Nightdream Isidore Ducasse Vuoden veteraani: Nightdream Rhyme de Moines Vuoden kasvattaja: Humisevan Harjun kennel Vuoden 2011 voitokkaimpien näyttelykoirien osalta pisteet on jälleen kerran laskettu aktiivisten jäsenten toimesta. 6.3 Koulutus Tuomarikoulutuksia on pidetty 4 tilaisuuttalaajentaville ulkomuototuomareille. Vastuuhenkilönä toimi Marina Markio Lohja koulutus; petit basset griffon vendeen, grand basset griffon vendeen, grand griffon vendeen ja griffon fauve de bretagne. Osallistujat: 12 Suomesta ja 1 Virosta. Näyttökokeet ja kolleegio; hyväksytty 3 uutta tuomaria Vihikoirakoulutus. 7 osallistujaa Lohja basset hound, (+ ban ja gascogne) koulutus, näyttökokeet ja kolleegio. Osallistujat 8 Suomesta ja 1 Virosta. Hyväksytty 2 uutta tuomaria 12 13

3 Turku baijeri-hannoveri-saukkokoirakoulutus. Osallistujat 10 tuomaria. 7. Koetoiminta SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmän listausten koekäyntejä oli seuraavasti: BVVK Mejä 12 kpl; BH Mejä 10 kpl; BB Mejä 25 kpl, Draj 25 kpl; GBGV Mejä 2 kpl, Draj 2 kpl; PBGV Mejä 27 kpl, Draj 2 kpl; Saukkokoira Mejä 2 kpl, Draj 1 kpl; Vihikoira Hijä 13 kpl. 7.1 Koetoimikunta Vuoden 2011 aikana koetoimikunnan puheenjohtajana toimi Timo Nurmiluoto. Sihteerinä Riikka Alanne. Jäseninä Maarit Heinonen, Mia Piri, Mari Tilles ja Marita Utter. Vuoden aikana jäsenistöä on kannustettu osallistumaan koetoimitsija- ja tuomarikoulutukseen. Vuoden 2011 aikana valmistui 1 uusi mejätoimitsija ja 1 mejä-ylituomari, sekä 2 palkintotuomaria ja 1 ylituomari draj-ajokokeisiin. 7.2 Järjestetyt kokeet Bassetkerho järjesti Basset Cup -ajokoekilpailun johon osallistui 12 koiraa. Basset Cup kilpailun voitti BB Great Griffin Cata. Ajo ja Mejä kokeisiin osallistui vähän rotujemme edustajia. Muutama koira sai ajokokeista tuloksia ja 1 uusi basset hound Mejävalio syntyi. Rotumestaruusjälkikoe käytiin Miehikkälässä, tuomarina toimi Aila Pekkarinen. RMJ-2011 tittelin voitti jo toisen kerran peräkkäin bretagnenbassettinarttu Meccala Lysti. Basa-kisat pidettiin Sastamalassa. Kisoihin osallistui 8 koirakkoa ja ylituomarina toimi Timo Nurmiluoto sekä varaylituomarina Tarmo Välimäki. Mestaruus-tittelin vei kokeitten nuorin koira bretagnenbassettinarttu Åstdalens Unique. 7.3 Voitokkaimmat koekoirat Vuonna 2011 Voitokkain käyttökoira tittelistä pääsi kisaamaan 6 koiraa, ja voittajaksi nousi bretagnenbassettinarttu Woodsman s Baikal. Vuoden 2011 voitokkain jäljestävä basset oli bretagnenbassettinarttu Meccala Lysti ja vuoden 2011 voitokkain ajava basset oli bretagnenbassettinarttu Åstdalens Unique. Ajo- ja jälkipuolen rotukohtaiset pisteet julkaistiin BassetBulletiinissa 1/ Jalostustoiminta Jalostustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Marina Markio, jäseninä Maria Aaltovirta, Jaana Heikkinen ja Tia Tuhkala. Heidän lisäkseen uusina jäseninä jalostustoimikunnassa aloittivat; Tuikku Heino, Riikka Karhunen, Sari Romi ja Maria Pohjanvuori. Jalostustoimikunta on pitänyt useita sähköpostikokouksia. Basset Bulletin 1/12 -lehdessä oli vuosikatsaus-11 roduittain esiteltynä. Myös jalostustoimikunnan terveiset-palsta sekä terveyttä koskevia artikkeleita on toimitettu lehteen. Terveyspankki-sivu avattiin Suomen Bassetkerho ry:n kotisivuille ja terveyskyselyvastauksia päästiin paremmin hyödyntämään kyselykaavakkeen muututtua myös sähköiseen muotoon. Terveyspankin avoimuus ja ainutlaatuisuus huomioitiin myös artikkelilla Koiramme-lehdessä. 8.1 Jalostuksen tavoiteohjelma Basset Hound palautui SKL:sta korjauksia ja tarkennuksia varten. PBGV hyväksytty bassetkerhon syyskokouksessa lähetettäväksi SKL:lle. GBGV palautui SKL:sta korjauksia ja tarkennuksia varten. BB tekijä/tekijät puuttuvat. 8.2 Jalostustiedustelut Jäsenistöltä tulleisiin kyselyihin koskien jalostusasioita/-tiedusteluja sekä koirien terveyttä ja perinnöllisiä sairauksia on pyritty vastaamaan viipymättä. 8.3 Jalostustoimintaan liittyvä koulutus Jalostustoimintaan liittyvä koulutus, mm. kasvattajan peruskurssit olivat jäsenistön oman aktiivisuuden varassa. 8.4 Rekisteröinnit Toimintavuoden 2011 aikana rotuyhdistykseen kuuluvia rotuja rekisteröitiin SKL:n tietokannan mukaan seuraavasti: pentueiden määrä/ pentujen määrä (edellisen vuoden rekisteröintimäärät suluissa): BH 7/56 (13/78) tuonnit 4 (5) GBGV 3/18 (5/34) tuonnit 2 (3) PBGV 8/29 (12/48) tuonnit 4 (5) BB 10/48 (10/45) tuonnit 2 (4) BAN 1/4 (0/0) tuonnit 3 (1) GFDB 1/8 (0/0) tuonnit 0 (0) BVVK 1/3 (1/1) tuonnit 0 (2) Vihikoira 1/9 (0/0) tuonnit 1 (0) GGV 0/0 tuonnit 4 (0) 8.5 Silmä-, lonkka-, ja polvitarkastukset SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmän mukaan lonkka-, kyynär-, polvinivel- ja silmätarkastuksiin on vuonna 2011 osallistunut seuraavat määrät kerhon rotuja: BVVK 0 (0) kpl, BAN 2 (2) kpl, BBDG 0 (0) kpl, BH 19 (23) kpl, BB 21 (12) kpl, GBGV 20 (9) kpl, HVVK 0 (0) kpl, PBGV 34 (23) kpl saukkokoira 0 (0) ja vihikoira 2 (4) kpl. 8.6 Ulkomaiset yhteydet Yhdistys on pitänyt vuoden aikana yhteyksiä kasvattajiin ja muihin yhdistyksen edustamien rotujen asiantuntijoihin rotujen kotimaihin sekä pohjoismaiden edustajiin. 9. Tottelevaisuus, agility ja luonnetestit (TOKO, AGI JA LTE) Seuraavat rodut osallistuivat em. kokeisiin/ testeihin: PBGV = AGI 2 koiraa, LTE 1 koira. 10. Julkaisutoiminta Yhdistys on julkaissut vuoden aikana neljä Basset Bulletin lehteä. Päätoimittajana toimi Marjut Korhonen. Lehtien taitosta vastasi Tuikku Heino. Yhdityksen internetsivuja on ylläpidetty osoitteessa Sivujen sisällöstä on vastannut hallitus ja päivityksestä on huolehtinut Tuikku Heino. 11. Yhdistyksen edustaminen Yhdistystä on edustanut SKL-FKK:n valtuustossa Maria Pohjanvuori ja varalla Sari Karlsson

4 Tuloslaskelma vuodelta 2011 Suomen Bassetkerho Ry Tilikausi TULOSLASKELMA Valuutta: euro Tilikausi Edell. tilikausi VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 18169, ,39 Kulut: Henkilöstökulut -81,33-85,45 Poistot 0,00 0,00 Muut kulut , ,48 Tuotto-/kulujäämä -5059, ,54 VARAINHANKINTA Tuotot 11491, ,20 Kulut 0,00-185,00 Tuotto-/kulujäämä 11491, ,20 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 0,00 0,00 Kulut 0,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä 0,00 0,00 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Yleisavustukset 209,00 180,00 TILIKAUDEN TULOS 6641, ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6641, ,66 Suomen Bassetkerho Ry Tilikausi TASE Valuutta: euro Tilikausi Edell. tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yht. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 0,00 0,00 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yht. 0,00 0,00 Sijoitukset: Osakeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Sijoitukset yht. 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yht. 0,00 0,00 Saamiset: Siirtosaamiset 0,00 0,00 Arvopaperit 0,00 0,00 Saamiset yht. 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 10807, ,66 Vastaavaa yhteensä 10807, ,

5 VASTATTAVAA Oma pääoma: Oma pääoma 805,29 0,00 Rahastot 1571,66 0,00 Ed. kausien yli-/alijäämä 1788, ,71 Tilikauden yli-/alijäämä 6641, ,66 Oma pääoma yht , ,37 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Varaukset yhteensä 0,00 0,00 Vieras pääoma: Pitkäaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Pitkäaikaiset velat yht. 0,00 0,00 Lyhytaikainen: Saadut ennakot 0,00 0,00 Siirtovelat 0,00 0,00 Lyhytaikaiset velat yht. 0,00 0,00 Vastattavaa yhteensä 10807, ,37 ValioBulletin Julkaisutoimikunnalla on työn alla ValioBulletin ja toiveissa olisi saada se myyntiin jo erikoisnäyttelyyn. Edellinen ValioBulletinhan tehtiin vuonna 2000 ja suunnitelmissa oli tehdä seuraava kymmenen vuoden päästä. Nyt olisi siis sen aika; tähän ValioBulletiniin on tarkoitus kerätä kerhon rotujen kaikki suomalaiset muoto- ja käyttövaliot vuosilta Lehteen kaivataan siis kuvia ja tietoja valioituneista koirista! Jos bassetistasi on siis tullut valio vuosina , lähetä tiedot ja mahdollisimman hyvä valokuva osoitteeseen heinäkuun loppuun mennessä! Koirasta tarvitaan seuraavat tiedot: rotu, virallinen nimi ja rekisterinumero, vanhemmat, kasvattajan ja omistajan nimi sekä tietysti valionarvot, jotka koira on saavuttanut. Kuvan ja tietojen lähettäminen ei maksa mitään ja jos kuvaa ei löydy, niin lähetä pelkät tiedot! 18

6 Palkintoja oli hakemassa kevätkokouksessa kahden koiran omistaja kaikista palkituista koirista, muut palkitut omistajat tulevat saamaan postitse palkinnot. Kunniakirjat ja 3 parhaalle koiranluita. Suomen Bassetkerhon voitokkain koira bb Easeful Caruso "Topi" 155p, om. Liisa Kainulainen 2. pbgv Cakom Lupikas "Paku" 135p, om. Mia Piri 3. bh Basstrick S Fall For Me "Missy" 115p, om. Mantu Wiander 4. bb Shetlandia Cadeau "Jedi" 100p, om. Laura Flander 5. gbgv Dinetten Grand Faucille "Elli" 90p, om. Risto Härkönen VUODEN VOITOKKAIN KÄYTTÖKOIRA 2011 Kunniakirja ja Käyttöbassettien lahjoittama uusi kiertopalkinto sijoitus lasketut koekäynnit pisteet 1. bb Woodsman's Baikal 4 80 VUODEN VOITOKKAIN AJAVA KOIRA 2011 Kunniakirja. sijoitus lasketut koekäynnit pisteet 1. bb Åstdalen's Unique 3 45 VUODEN VOITOKKAIN JÄLJESTÄVÄ KOIRA 2011 Kunniakirja ja kiertopalkinto. sijoitus pisteet 1. bb Meccala Lysti ULTRAPOINT BASSET CUP- PALKITUT KOIRAT Markku Rajanen voitti Ultrapoint tutkapannan. 3 parasta koiraa voittivat stipendit. Kaikki 6 koiraa saavat kunniakirjat sekä Royal Caninin lahjakortit. sijoitus, cup-pisteet, koira p. bb Great Griffin Cata "Cata", Om. Markku Rajanen, Oulu p. bb Åstdalen`s Unique "Unkka", Om. Maarit Heinonen ja Kari Niskanen, Iisalmi p. bb Meccala Niskalenkki "Sewe", Om. Kati & Mira Kohtamäki, Pojanluoma p. gbgv Mon Dieu Comete "Pille", Om. Rauno Soini & Reetta Määttänen, Tupos p. gb Favio Des Vallees Longeronnaises "Tolkku", Om. Milla Leskinen p. pbgv Fragola Sibelius "Sakke", Om. Sanna Hietala & Aki Pahkala, Himanka p. bb Waltsu, Om. Markku Rajanen, Oulu Suomen Bassetkerhon voitokkain koira 2011 bb Easeful Caruso

KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Suomen Bassetkerho ry Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 17.3.2013 klo 13.00 Suomen Kennelliiton kokoustilassa, Lahnuksent. 215, 01840 Klaukkala.

Lisätiedot

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Suomen Bassetkerho ry Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 12.10.2013 klo 13.00 Tampereella Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 TAMPERE.

Lisätiedot

Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja Aika: 10.3.2013 klo 12.30 Paikka: ABC liikenneasema, kokoustila, Piirantie 1, 63300 Alavus Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Minna Hanttu Miia Koivisto, sihteeri

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS Aika: 19.2.213 klo 18. Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus Merkitään,

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

Hallitus ja toimikunnat esittäytyvät. Asiaa öljyistä VUODEN PARHAAT 2009

Hallitus ja toimikunnat esittäytyvät. Asiaa öljyistä VUODEN PARHAAT 2009 Hallitus ja toimikunnat esittäytyvät Asiaa öljyistä VUODEN PARHAAT 2009 2/2010 Suomen PON-kerho ry:n hallitus ja toimikunnat 2010 HALLITUS Puheenjohtaja: Sanna Luodelahti Jokelantie 451, 05430 Nuppulinna

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY.

HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY. 3 14 HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY. KOKOUSKUTSU Kutsumme täten HPH:n jäsenet sääntömääräiseen SYYSKOKOUKSEEN Torstaina 30.10.2014 klo 19.00 Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Lummetie 2, 01300

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous Aika: tiistai 11.2.2014 kello 14.00 ESITYSLISTA Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Pöytäkirja SuRCP FiRCS vuosikokos 2010

Pöytäkirja SuRCP FiRCS vuosikokos 2010 Suomen RC-Purjehtijat ry - Finlands RC-Seglare rf Pöytäkirja SuRCP FiRCS vuosikokos 2010 Aika: sunnuntai 14.2.2010 klo 12.00 Paikka: Kivenlahden venekerhon kerhotilat Marinsatamantie 3, (toinen kerros),

Lisätiedot

Salpausselän koirankasvattajat ry

Salpausselän koirankasvattajat ry Salpausselän koirankasvattajat ry Tiedote 1/2014 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2014 Puheenjohtaja Arja Immonen p. 050 375 1308 Huvilatie 91, 16310 Virenoja sähköposti: kennelheikunkeikun@gmail.com Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENING RF TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TULOSLASKELMA JA TASE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENING RF TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TULOSLASKELMA JA TASE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SUOMEN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY FINLANDS DJURSKYDDSFÖRENING RF TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TULOSLASKELMA JA TASE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2005 SEY:N VAPAAEHTOISTEN ELÄINSUOJELUVALVOJIEN VUOSITILASTO

Lisätiedot

Suomen Noutajakoirajärjestö ry. Toimintakertomus 2013 SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ RY FINLANDS RETRIEVERORGANISATION RF

Suomen Noutajakoirajärjestö ry. Toimintakertomus 2013 SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ RY FINLANDS RETRIEVERORGANISATION RF SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ RY FINLANDS RETRIEVERORGANISATION RF TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Suomen Noutajakoirajärjestön 50. toimintavuosi. Järjestön talouden ollessa vakaa on järjestön

Lisätiedot

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1(2) 26.1.2008. Pia Lindqvist, Krista Riihelä, Jaana Saloniemi ja Nina Janger (vara)

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1(2) 26.1.2008. Pia Lindqvist, Krista Riihelä, Jaana Saloniemi ja Nina Janger (vara) AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1(2) 26.1.2008 Aika Maanantaina 14.1.2008 klo 18.00 Paikka Minna Rasinkankaan kotona, Salossa Läsnä puheenjohtaja Anne Moilanen Minna Rasinkangas vara Irma Hardén

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Australianterrierikerho. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Australianterrierikerho. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Säännöt on hyväsksytty vuosikokouksessa helmikuussa 2010, mutta yhdistysrekisteri ei ole niitä vielä kirjannut hyväksytyiksi. AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY:N YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

SUOMEN AFGAANIT - VUOSIKERTOMUS 1 (8) FINLANDS AFGHANER RY

SUOMEN AFGAANIT - VUOSIKERTOMUS 1 (8) FINLANDS AFGHANER RY SUOMEN AFGAANIT - VUOSIKERTOMUS 1 (8) VUOSIKERTOMUS 2008 Hallitus ja toimihenkilöt Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2008 kuuluivat Arja Havia, Una Jantunen, Terja Koivumäki, Riitta Lehmuspelto, Pico Lindström,

Lisätiedot

saluki 3/2014 Vuosi Dubaissa Saluki metsästäjänä Saudi-Arabiassa Muutoksia kasvatus- ja metsästystavoissa

saluki 3/2014 Vuosi Dubaissa Saluki metsästäjänä Saudi-Arabiassa Muutoksia kasvatus- ja metsästystavoissa saluki 3/2014 Vuosi Dubaissa Saluki metsästäjänä Saudi-Arabiassa Muutoksia kasvatus- ja metsästystavoissa SUOMEN SALUKIKERHO R.Y. Perustettu 5.12.1987 PUHEENJOHTAJA chairman Minna Virta Kokkokalliontie

Lisätiedot

Läsnä: Annamari Aarnio, Elina Leppänen (siht.), Anna Väänänen, Auli Liinamaa, Henna Järvinen, Kati Jokio, Kati Lempinen

Läsnä: Annamari Aarnio, Elina Leppänen (siht.), Anna Väänänen, Auli Liinamaa, Henna Järvinen, Kati Jokio, Kati Lempinen HALLITUKSEN KOKOUS 1/2011 pöytäkirja Läsnä: Annamari Aarnio, Elina Leppänen (siht.), Anna Väänänen, Auli Liinamaa, Henna Järvinen, Kati Jokio, Kati Lempinen 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero.

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero. P U H E E 2 Toydogs 2/2015 ilmestyy viikolla 22. Deadline 15.5.2015. Puheenjohtaja Jussi Liimatainen Vuorimiehenkatu 18 D 42 00140 Helsinki puh. 040-8339285 e-mail: puheenjohtaja (at) toydogs.net Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 9.2.2002

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 9.2.2002 Suomen RC-purjehtijat r.y. - Finlands RC-seglare r.f. Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 Paikka ja aika: 9.2.2001 klo 11:00 Merlin Systems, neuvottelutilat Sinimäentie 10, Espoo Liitteet: 1. Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 72. toimintakausi 1 Toimintakertomus 2009-2010 Suomen Keilailuliiton 72. toimintakausi piti suomeksi sanottuna sisällään sekä huonoja että

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 Suomen Afgaanit Finlands Afghaner ry Toimintakertomus 2005 Hallitus ja toimihenkilöt Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2005 Arja Havia, Annika Kutilainen, Mirja Voutilainen, Terja Koivumäki, Pico

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot