Kevätkokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevätkokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 Kevätkokouksen pöytäkirja Sääntömääräinen kevätkokous Torstai klo Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Tuomarinkylänt. 1, HELSINKI Pöytäkirja 1. Tarkastetaan valtakirjat Yhtään valtakirjaa ei esitetty. Paikalla oli 12 kokousedustajaa ja saman verran siis kokousääniä. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Valittiin puheenjohtajaksi Timo Nurmiluoto, sihteeriksi Laura Flander sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaana Honkanen ja Kati Kohtamäki. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli Basset Bulletinissa 1/2012, joka lähti painosta Hyväksytään kokouksen esityslista Hyväksyttiin esityslista käsittelyjärjestykseksi. 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta asemasta. Heljä Myllynen kävi läpi toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen perustuvan selostuksen (liite 1). Kumpaankaan ei ollut lisättävää. 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle. Seija Helenius ja Eija Kunnari olivat tehneet toiminnantarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus edellisen toimintavuoden hallitukselle. 7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä ja alijämään kattamisesta. Päätettiin, että ylijäämästä siirretään vuoden 2012 juhlavuoden rahastoon 4000 ja loput ylijäämästä 2641,42 siirretään omaan pääomaan. 8. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Ei ollut kirjallisia esityksiä. 9. Jaetaan kierto- yms palkinnot -Suomen Bassetkerho ry:n Voitokkain koira CUP-kokeissa menestyneet Palkittiin Suomen Bassetkerhon Voitokkain koira 2011 kilpailun kolme parasta. Mia Piri koetoimikunnan edustajana palkitsi myös BASSET CUP kilpailun kolme parasta sekä jakoi Vuoden voitokkain ajokoira, jälkikoira ja käyttökoira palkinnot. Lisäksi arvottiin Bassetcup kisaan osallistuneiden kesken Ultrapoint antennitutkapanta. Koko kilpailun tulokset erillisessä liitteessä (liite 2). Käyttöbassetit Ry lopetti toimintansa. Jäljelle jääneillä varoilla ostettiin uusi pokaali Vuoden käyttökoiralle sekä tuetaan käyttökoirakoulutusta. 10. Käsitellään hallituksen esittämät asiat Ei hallituksen esittämiä asioita. 11. Käsitellään asiat, jotka yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluvat yhdistyskokoukselle Ei hallituksen esittämiä asioita. 12. Käsitellään muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 13. Päätetään kokous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Helsingissä Pöytäkirjan vakuudeksi Timo Nurmiluoto, puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastajat Jaana Honkanen Laura Flander, sihteeri Kati Kohtamäki LIITTEET Liite 1. Toimintakertomus vuodelta 2011 & Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 Liite 2. Suomen Bassetkerhon Voitokkain koira 2011 kilpailun tulokset 10 11

2 Toimintakertomus vuodelta Yleistä Suomen Bassetkerho Finlands Bassetklubb ry on jatkanut toimintaansa yhdistyksen 39. toimintavuotena vuonna 2011 Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubb:in (SKL-FKK) alaisena basset- ja muiden edustamiensa rotujen (basset hound, petit basset griffon vendeen, grand basset griffon vendeen, bretagnenbassetti, basset artesien normand, basset d artois, gascognenbassetti, baijerinvuoristovihikoira, hannoverinvihikoira, isogascognenajokoira, pieni gascognenajokoira, grand griffon vendéen, briquet griffon vendéen, griffon fauve de bretagne sekä saukkokoira- ja vihikoirarotu) edustajana. Yhdistys on kuulunut jäsenenä SKL-FKK:iin. 2. Jäsenistö Yhdistykseen kuului (566) henkilöjäsentä, joista 6 kunniajäsentä ja 2 ainaisjäsen. Yhdistykseen kuului myös neljä yhdistysjäsentä. Jäsenmaksun suuruus oli varsinaiselta jäseneltä 25 eur ja perhejäseneltä 12,5 eur. Kasvattajan liittäessä kasvattiensa omistajat yhdistyksen jäseniksi oli jäsenmaksu 12 eur/pennunostaja. 3. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa, joista viisi kokousta on pidetty sähköpostin välityksellä. Hallitus on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaja Heljä Myllynen, varapuheenjohtaja Maria Aaltovirta, muut hallituksen jäsenet: Sari Karlsson, Mia Piri, Maria Pohjanvuori, Jaana Repo, Sari Romi, Mari Tilles ja Tia Tuhkala. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Jaana Repo heinäkuuhun asti ja Riikka Alanne elokuusta alkaen, rahastonhoitajana Sari Romi ja jäsensihteerinä Sari Karlsson. Yhdistyksen tarvikemyyntiä on hoitanut Maria Pohjanvuori. Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Eija Kunnari ja Seija Helenius. 4. Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa. Valtakirjoja esitettiin 21 henkilövaltakirjaa ja 1 yhdistysvaltakirja, paikallaolijoiden (17) lisäksi kokonaisäänimäärä 41. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Nurmiluoto ja hallitukseen erovuoroisten (Maria Aaltovirta, Mia Piri, Mari Tilles ja Jaana Repo) tilalle valituiksi tulivat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi : Laura Flander, Mia Piri, Kati Kohtamäki ja Antti Nuutero. Valittiin myös eroavan Maria Pohjanvuoren tilalle kaudeksi 2012 Tuila-Riitta Heino. 5. Kerho- ja koulutustoiminta Yhdistyksen aluetoiminta on jatkunut aktiivisena johtuen tarmokkaista yhdyshenkilöistä ja heidän järjestämistään tapahtumista. Yhdyshenkilö löytyi vuoden lopussa pääkaupunkiseudulta, Päijät-Hämeestä, Pirkanmaalta, Porin ja Varkauden seudulta. Yhdyshenkilöt ovat toimineet itsenäisesti. Kävelypäivien lisäksi on järjestetty Basa päivät, mejä- ja ajoharjoituksia sekä trimmausja esittämiskurssi. Tilaisuuksien osallistujamäärät ovat vaihdelleet nollasta kymmeneen. 6. Näyttelytoiminta Näyttelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Tuila-Riitta Heino, varapuheenjohtajana Jaana Repo heinäkuuhun asti, rahastonhoitajana Sari Romi, sihteerinä Lea Heino joka hoiti myös toimiston yhdessä muun toimikunnan kanssa ja järjestelypäällikkönä toimi Pertti Heino ja heinäkuusta alkaen Marina Markio liittyi näyttelytoimikuntaan. Näyttelytoimikunta on pitänyt yhteyttä puhelimella ja sähköpostitse. 6.1 Järjestetyt näyttelyt Yhdistys järjesti erikoisnäyttelyn Tampereen vinttikoiraradalla. 6.2 Vuoden voitokkaimmat näyttelykoirat BASSET HOUND Vuoden voitokkain: Basbuddy Cix-Pack Simon Paras narttu: Hopeless Jean Blue Vuoden veteraani: Basstrick s Almost Unreal Vuoden kasvattaja: Kennel Basbuddy Vuoden jalostuskoira Hopeless Jean Blue BRETAGNENBASSETTI Vuoden voitokkain: Easeful Cle De Coeur Paras uros: Easeful Caruso Vuoden veteraani: Chyton Farandole GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN Vuoden voitokkain: Minskuhoff s Grand Joyau Paras uros: Minskuhoff s Grand Olivier GRAND GRIFFON VENDEEN Vuoden voitokkain: Farfallone Amoroso Detto Walle Paras narttu: Famme Fatale Detta Maire PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN: Vuoden voitokkain: Prinzlands Trademark Paras narttu: Nightdream Isidore Ducasse Vuoden veteraani: Nightdream Rhyme de Moines Vuoden kasvattaja: Humisevan Harjun kennel Vuoden 2011 voitokkaimpien näyttelykoirien osalta pisteet on jälleen kerran laskettu aktiivisten jäsenten toimesta. 6.3 Koulutus Tuomarikoulutuksia on pidetty 4 tilaisuuttalaajentaville ulkomuototuomareille. Vastuuhenkilönä toimi Marina Markio Lohja koulutus; petit basset griffon vendeen, grand basset griffon vendeen, grand griffon vendeen ja griffon fauve de bretagne. Osallistujat: 12 Suomesta ja 1 Virosta. Näyttökokeet ja kolleegio; hyväksytty 3 uutta tuomaria Vihikoirakoulutus. 7 osallistujaa Lohja basset hound, (+ ban ja gascogne) koulutus, näyttökokeet ja kolleegio. Osallistujat 8 Suomesta ja 1 Virosta. Hyväksytty 2 uutta tuomaria 12 13

3 Turku baijeri-hannoveri-saukkokoirakoulutus. Osallistujat 10 tuomaria. 7. Koetoiminta SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmän listausten koekäyntejä oli seuraavasti: BVVK Mejä 12 kpl; BH Mejä 10 kpl; BB Mejä 25 kpl, Draj 25 kpl; GBGV Mejä 2 kpl, Draj 2 kpl; PBGV Mejä 27 kpl, Draj 2 kpl; Saukkokoira Mejä 2 kpl, Draj 1 kpl; Vihikoira Hijä 13 kpl. 7.1 Koetoimikunta Vuoden 2011 aikana koetoimikunnan puheenjohtajana toimi Timo Nurmiluoto. Sihteerinä Riikka Alanne. Jäseninä Maarit Heinonen, Mia Piri, Mari Tilles ja Marita Utter. Vuoden aikana jäsenistöä on kannustettu osallistumaan koetoimitsija- ja tuomarikoulutukseen. Vuoden 2011 aikana valmistui 1 uusi mejätoimitsija ja 1 mejä-ylituomari, sekä 2 palkintotuomaria ja 1 ylituomari draj-ajokokeisiin. 7.2 Järjestetyt kokeet Bassetkerho järjesti Basset Cup -ajokoekilpailun johon osallistui 12 koiraa. Basset Cup kilpailun voitti BB Great Griffin Cata. Ajo ja Mejä kokeisiin osallistui vähän rotujemme edustajia. Muutama koira sai ajokokeista tuloksia ja 1 uusi basset hound Mejävalio syntyi. Rotumestaruusjälkikoe käytiin Miehikkälässä, tuomarina toimi Aila Pekkarinen. RMJ-2011 tittelin voitti jo toisen kerran peräkkäin bretagnenbassettinarttu Meccala Lysti. Basa-kisat pidettiin Sastamalassa. Kisoihin osallistui 8 koirakkoa ja ylituomarina toimi Timo Nurmiluoto sekä varaylituomarina Tarmo Välimäki. Mestaruus-tittelin vei kokeitten nuorin koira bretagnenbassettinarttu Åstdalens Unique. 7.3 Voitokkaimmat koekoirat Vuonna 2011 Voitokkain käyttökoira tittelistä pääsi kisaamaan 6 koiraa, ja voittajaksi nousi bretagnenbassettinarttu Woodsman s Baikal. Vuoden 2011 voitokkain jäljestävä basset oli bretagnenbassettinarttu Meccala Lysti ja vuoden 2011 voitokkain ajava basset oli bretagnenbassettinarttu Åstdalens Unique. Ajo- ja jälkipuolen rotukohtaiset pisteet julkaistiin BassetBulletiinissa 1/ Jalostustoiminta Jalostustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Marina Markio, jäseninä Maria Aaltovirta, Jaana Heikkinen ja Tia Tuhkala. Heidän lisäkseen uusina jäseninä jalostustoimikunnassa aloittivat; Tuikku Heino, Riikka Karhunen, Sari Romi ja Maria Pohjanvuori. Jalostustoimikunta on pitänyt useita sähköpostikokouksia. Basset Bulletin 1/12 -lehdessä oli vuosikatsaus-11 roduittain esiteltynä. Myös jalostustoimikunnan terveiset-palsta sekä terveyttä koskevia artikkeleita on toimitettu lehteen. Terveyspankki-sivu avattiin Suomen Bassetkerho ry:n kotisivuille ja terveyskyselyvastauksia päästiin paremmin hyödyntämään kyselykaavakkeen muututtua myös sähköiseen muotoon. Terveyspankin avoimuus ja ainutlaatuisuus huomioitiin myös artikkelilla Koiramme-lehdessä. 8.1 Jalostuksen tavoiteohjelma Basset Hound palautui SKL:sta korjauksia ja tarkennuksia varten. PBGV hyväksytty bassetkerhon syyskokouksessa lähetettäväksi SKL:lle. GBGV palautui SKL:sta korjauksia ja tarkennuksia varten. BB tekijä/tekijät puuttuvat. 8.2 Jalostustiedustelut Jäsenistöltä tulleisiin kyselyihin koskien jalostusasioita/-tiedusteluja sekä koirien terveyttä ja perinnöllisiä sairauksia on pyritty vastaamaan viipymättä. 8.3 Jalostustoimintaan liittyvä koulutus Jalostustoimintaan liittyvä koulutus, mm. kasvattajan peruskurssit olivat jäsenistön oman aktiivisuuden varassa. 8.4 Rekisteröinnit Toimintavuoden 2011 aikana rotuyhdistykseen kuuluvia rotuja rekisteröitiin SKL:n tietokannan mukaan seuraavasti: pentueiden määrä/ pentujen määrä (edellisen vuoden rekisteröintimäärät suluissa): BH 7/56 (13/78) tuonnit 4 (5) GBGV 3/18 (5/34) tuonnit 2 (3) PBGV 8/29 (12/48) tuonnit 4 (5) BB 10/48 (10/45) tuonnit 2 (4) BAN 1/4 (0/0) tuonnit 3 (1) GFDB 1/8 (0/0) tuonnit 0 (0) BVVK 1/3 (1/1) tuonnit 0 (2) Vihikoira 1/9 (0/0) tuonnit 1 (0) GGV 0/0 tuonnit 4 (0) 8.5 Silmä-, lonkka-, ja polvitarkastukset SKL-FKK:n jalostustietojärjestelmän mukaan lonkka-, kyynär-, polvinivel- ja silmätarkastuksiin on vuonna 2011 osallistunut seuraavat määrät kerhon rotuja: BVVK 0 (0) kpl, BAN 2 (2) kpl, BBDG 0 (0) kpl, BH 19 (23) kpl, BB 21 (12) kpl, GBGV 20 (9) kpl, HVVK 0 (0) kpl, PBGV 34 (23) kpl saukkokoira 0 (0) ja vihikoira 2 (4) kpl. 8.6 Ulkomaiset yhteydet Yhdistys on pitänyt vuoden aikana yhteyksiä kasvattajiin ja muihin yhdistyksen edustamien rotujen asiantuntijoihin rotujen kotimaihin sekä pohjoismaiden edustajiin. 9. Tottelevaisuus, agility ja luonnetestit (TOKO, AGI JA LTE) Seuraavat rodut osallistuivat em. kokeisiin/ testeihin: PBGV = AGI 2 koiraa, LTE 1 koira. 10. Julkaisutoiminta Yhdistys on julkaissut vuoden aikana neljä Basset Bulletin lehteä. Päätoimittajana toimi Marjut Korhonen. Lehtien taitosta vastasi Tuikku Heino. Yhdityksen internetsivuja on ylläpidetty osoitteessa Sivujen sisällöstä on vastannut hallitus ja päivityksestä on huolehtinut Tuikku Heino. 11. Yhdistyksen edustaminen Yhdistystä on edustanut SKL-FKK:n valtuustossa Maria Pohjanvuori ja varalla Sari Karlsson

4 Tuloslaskelma vuodelta 2011 Suomen Bassetkerho Ry Tilikausi TULOSLASKELMA Valuutta: euro Tilikausi Edell. tilikausi VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 18169, ,39 Kulut: Henkilöstökulut -81,33-85,45 Poistot 0,00 0,00 Muut kulut , ,48 Tuotto-/kulujäämä -5059, ,54 VARAINHANKINTA Tuotot 11491, ,20 Kulut 0,00-185,00 Tuotto-/kulujäämä 11491, ,20 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 0,00 0,00 Kulut 0,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä 0,00 0,00 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Yleisavustukset 209,00 180,00 TILIKAUDEN TULOS 6641, ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6641, ,66 Suomen Bassetkerho Ry Tilikausi TASE Valuutta: euro Tilikausi Edell. tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yht. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 0,00 0,00 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yht. 0,00 0,00 Sijoitukset: Osakeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Sijoitukset yht. 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yht. 0,00 0,00 Saamiset: Siirtosaamiset 0,00 0,00 Arvopaperit 0,00 0,00 Saamiset yht. 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 10807, ,66 Vastaavaa yhteensä 10807, ,

5 VASTATTAVAA Oma pääoma: Oma pääoma 805,29 0,00 Rahastot 1571,66 0,00 Ed. kausien yli-/alijäämä 1788, ,71 Tilikauden yli-/alijäämä 6641, ,66 Oma pääoma yht , ,37 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Varaukset yhteensä 0,00 0,00 Vieras pääoma: Pitkäaikainen: Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Pitkäaikaiset velat yht. 0,00 0,00 Lyhytaikainen: Saadut ennakot 0,00 0,00 Siirtovelat 0,00 0,00 Lyhytaikaiset velat yht. 0,00 0,00 Vastattavaa yhteensä 10807, ,37 ValioBulletin Julkaisutoimikunnalla on työn alla ValioBulletin ja toiveissa olisi saada se myyntiin jo erikoisnäyttelyyn. Edellinen ValioBulletinhan tehtiin vuonna 2000 ja suunnitelmissa oli tehdä seuraava kymmenen vuoden päästä. Nyt olisi siis sen aika; tähän ValioBulletiniin on tarkoitus kerätä kerhon rotujen kaikki suomalaiset muoto- ja käyttövaliot vuosilta Lehteen kaivataan siis kuvia ja tietoja valioituneista koirista! Jos bassetistasi on siis tullut valio vuosina , lähetä tiedot ja mahdollisimman hyvä valokuva osoitteeseen heinäkuun loppuun mennessä! Koirasta tarvitaan seuraavat tiedot: rotu, virallinen nimi ja rekisterinumero, vanhemmat, kasvattajan ja omistajan nimi sekä tietysti valionarvot, jotka koira on saavuttanut. Kuvan ja tietojen lähettäminen ei maksa mitään ja jos kuvaa ei löydy, niin lähetä pelkät tiedot! 18

6 Palkintoja oli hakemassa kevätkokouksessa kahden koiran omistaja kaikista palkituista koirista, muut palkitut omistajat tulevat saamaan postitse palkinnot. Kunniakirjat ja 3 parhaalle koiranluita. Suomen Bassetkerhon voitokkain koira bb Easeful Caruso "Topi" 155p, om. Liisa Kainulainen 2. pbgv Cakom Lupikas "Paku" 135p, om. Mia Piri 3. bh Basstrick S Fall For Me "Missy" 115p, om. Mantu Wiander 4. bb Shetlandia Cadeau "Jedi" 100p, om. Laura Flander 5. gbgv Dinetten Grand Faucille "Elli" 90p, om. Risto Härkönen VUODEN VOITOKKAIN KÄYTTÖKOIRA 2011 Kunniakirja ja Käyttöbassettien lahjoittama uusi kiertopalkinto sijoitus lasketut koekäynnit pisteet 1. bb Woodsman's Baikal 4 80 VUODEN VOITOKKAIN AJAVA KOIRA 2011 Kunniakirja. sijoitus lasketut koekäynnit pisteet 1. bb Åstdalen's Unique 3 45 VUODEN VOITOKKAIN JÄLJESTÄVÄ KOIRA 2011 Kunniakirja ja kiertopalkinto. sijoitus pisteet 1. bb Meccala Lysti ULTRAPOINT BASSET CUP- PALKITUT KOIRAT Markku Rajanen voitti Ultrapoint tutkapannan. 3 parasta koiraa voittivat stipendit. Kaikki 6 koiraa saavat kunniakirjat sekä Royal Caninin lahjakortit. sijoitus, cup-pisteet, koira p. bb Great Griffin Cata "Cata", Om. Markku Rajanen, Oulu p. bb Åstdalen`s Unique "Unkka", Om. Maarit Heinonen ja Kari Niskanen, Iisalmi p. bb Meccala Niskalenkki "Sewe", Om. Kati & Mira Kohtamäki, Pojanluoma p. gbgv Mon Dieu Comete "Pille", Om. Rauno Soini & Reetta Määttänen, Tupos p. gb Favio Des Vallees Longeronnaises "Tolkku", Om. Milla Leskinen p. pbgv Fragola Sibelius "Sakke", Om. Sanna Hietala & Aki Pahkala, Himanka p. bb Waltsu, Om. Markku Rajanen, Oulu Suomen Bassetkerhon voitokkain koira 2011 bb Easeful Caruso

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Suomen Bassetkerho ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2015

Suomen Bassetkerho ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2015 Suomen Bassetkerho ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2015 Rotujärjestö piti toimintakauden 2015 aikana sääntömääräiset kokouksensa, kevätkokouksen maaliskuussa ja syyskokouksen lokakuussa. Syyskokouksessa erovuorossa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ridgeback -yhdistys - Finska Ridgeback -föreningen ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MÄYRÄKOIRAKERHO RY.

POHJOIS-SUOMEN MÄYRÄKOIRAKERHO RY. POHJOIS-SUOMEN MÄYRÄKOIRAKERHO RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 HALLITUS Hallituksen varsinaiset jäsenet: Ville Porthan Kari Puranen Meeri Juusola Ulla Henriksson Varajäsenet: Lotta Seppinen Katja Huurinainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

-2- -

-2- - 2008-1 - -2- - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - Suomen Saksanpystykorvaharrastaja SAPY

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. PUMIT RY:N SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2. TARKOITUS

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry säännöt

Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry säännöt Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry. Sen kotipaikka on Ypäjä ja toiminta-alueena koko Suomi. Yhdistyksen kielenä

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot