RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Tarkastuslautakunnan jäsenten katsaukset seuraamiensa lautakuntien pöytäkirjoihin/selvitys kiinteistöjen vuokrauksen perusteista Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen alkaen Lausunnon antaminen Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta vuoteen 2030 ja maakuntaohjelmasta vuosille luonnoksesta Rautavaaran kunnan edustajan nimeäminen Rautavaara-Säätiön hallitukseen/kj Unto Murto Kysterin esitys laitoshuoltajan palkkaamiseksi/siivoustoimen sisäinen tarkastelu Lähihoitajan työsuhteen täyttölupa Lähihoitajan työsuhteen täyttölupa Valtuutettujen aloitteet/valtuustoaloite palveluohjaajan toimen perustaminen vuonna Kunnan lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle SOTE-järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Rautavaaran kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen tekemisestä Rautavaara-Savotta: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO2) -verkostohanke/pienten ja maaseutumaisten kuntien vertaisseminaari Kohti hyvää hallitustyöskentelyä tiistaina , Kuntatalo Vaikuttavat lähipalvelut hanke Kutsu Kiuruveden kaupungin 140-vuotispääjuhlaan Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikkö Marja Nuutisen tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Talous- ja kehittämisjohtajan tehtäväkuvaus Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2013 Sivu 520 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen Jorma Korhonen Mika Mustonen Rauha Partanen Marita Riekkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Matikainen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Rauha Partanen ja Marita Riekkinen sekä varalla Mikko Korhonen ja Jorma Korhonen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauha Partanen Marita Riekkinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN KATSAUKSET SEURAAMIENSA LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJOIHIN/SELVITYS KIINTEISTÖJEN VUOKRAUKSEN PERUSTEISTA Tarkastusltk 43 Tarkastuslautakunta on päättänyt pyytää selvityksen elinkeinolautakunnalta ja kunnanhallitukselta kiinteistöjen vuokrauksen perusteista. Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtajan muunnettu päätösehdotus: Tarkastuslautakunta pyytää kirjeellä selvityksen elinkeinolautakunnalta sekä kunnanhallitukselta kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrauksen ja pääomavuokrauksen käytön perusteita koskien sekä hallintosäännön mukaisen toimivallan jakautumisesta. Hyväksyttiin. Khall 268 Rautavaaran kunnan voimassa olevan hallintosäännön 6.luku koskee kunnanhallitusta (hallintosääntö hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa nro 4/ , voimaan ). 30 Kunnanhallituksen tehtäväalue Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudesta ja edun valvonnasta sekä johtaa kunnan hallintoa. Hallintoa johtaessaan kunnanhallitus valvoo ja yhteensovittaa kunnan muiden toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa ja antaa hallintoa koskevia yleisohjeita sekä seuraa kunnan yleistä kehitystä ja vastaa henkilöstöpolitiikasta. Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat hallinto, talous, henkilöstöpolitiikka, kunnan maapolitiikka (mm. maan osto ja myynti sekä alueiden käytön suunnittelu). 32 Kunnanhallituksen päätösvalta Kunnanhallitus päättää: 1. selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, 2. kiinteän omaisuuden ostamisesta valtuuston myöntämien määrärahojen rajoissa, 3. irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 4. osakkeiden ostamisesta ja myymisestä, 5. investointien pääpiirustusten, huonetilaohjelman, kustannusarvion, työselityksen, rakentamisen suoritustavan ja työn aloittamisen ajankohdan hyväksymisestä sekä urakkasopimusten ja suunnittelusopimusten hyväksymisestä siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle,

4 Kunnanhallitus kunnan kanssa tehtävistä sopimuksista, sitoumuksista ja muista oikeustoimista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle, 7. asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta, 8. maksuista ja taksoista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 9. vapautuksen, alennuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnan saatavasta, kunnallisesta maksusta ja niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 10. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron, kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, 11.kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta ja vapauttamisesta (ei maa-aineslain mukaiset vakuudet, joista päättää tekninen lautakunta), 12. talousarvioon varattujen avustusten jakamisen perusteista ja jakamisesta siltä osin, kun päätösvaltaa ei ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle, 13. antolainan myöntämisestä jos valtuusto on talousarvioon varannut tarkoitukseen määrärahan, 14. kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä riskienhallinnan toteuttamisesta, 15. kunnan edustajista niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä, 16. perinnön vastaanottamisesta, tilityksen hyväksymisestä, pesän varojen sijoittamisesta tai käyttämisestä, 17. konserniohjeistuksesta, 18. etuosto-oikeuden käyttämisestä, 19. kunnan vaakunan käyttöoikeudesta, 20. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisista asioista ja niiden soveltamisesta siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 21. paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä, 22. kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta luottamushenkilöille sekä arvonimien anomisesta, 23. vesihuoltolain 8 mukaisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta, 24. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asioista liitteen mukaisesti, 33 Kunnanjohtajan päätösvalta Kunnanjohtaja päättää: 1. koko kunnan organisaation kehittämistä ja johtamisesta strategisten päämäärien, taloussuunnitelmassa ja johtajasopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi siltä osin, kun asiaa ei ole delegoitu kenellekään viranhaltijalle, asiasta päättää kunnanjohtaja, 2. asemakaavan/rantakaavan mukaisten asunto- ja loma-asuntotonttien myymisestä valtuustossa vahvistettujen hintojen mukaisesti, 3. etuostolain mukaisen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 4. kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta viranhaltijoille ja työntekijöille, 5. huomionosoituksista ja kannatusilmoitusten antamisesta, 6. työryhmien asettamisesta 7. kuntamarkkinoinnista ja kunnan viestinnästä. Kunnanhallituksen ohella kunnanjohtaja edustaa kuntaa ja käyttää kunnanhallituksen puhevaltaa.

5 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan selvityksen: 1. kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraus ja pääomavuokrauksen käytöstä: - teollisuushalleja ei ole rakennettu eikä vuokrattu vuoden 2006 jälkeen - Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo (kunnan omistusosuus 65,36%, kuuluu kunnan konsernihallintoon) vuokrattu kunnan omasta käytöstä vapautuneita tiloja yhdistyksille, hoiva-alan yrittäjille ja osuuskunnalle (RTVO) - Rautavaaran Vuokratalot Oy (kuuluu kuntakonserniin, kunnan omistusosuus 100%) vuokraa asuinhuoneistoja eri taloista: Harju, Keyritty, Joki, Kangas ja Ylä-luosta - kunnanhallitus vuokrannut tiloja normaalilla perusvuokrasopimuksilla hoivaalan yrittäjille (Tulilyhty Oy:lle osittain: Palolan toimitilat yhdellä vuokrasopimuksella ja pääomavuokran maksaminen päättyy , jonka jälkeen osapuolet neuvottelevat uuden perusvuokran/m2/kk ja Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy) AVIn luvalla: huoneiston käyttötarkoituksen muutos. - pääomavuokrausta käytetty kolmessa (3) vuokrasopimuksessa: tavoitteena korjaus- ja muutostyökustannusten kattaminen sekä vuokrasuhteen jatkumisen turvaaminen - pääomavuokrauksesta tulee luopua ja kunta huolehtii tarvittavista huolellisen miehen tavoin korjaus- ja muutostöistä ja määrittelee perusvuokrat tältä pohjalta - kunnassa tulee olla selkeä ja yhdenmukainen käytäntö erityisesti niissä tapauksissa, kun asuinkäytöstä vapautuvia tiloja muutetaan AVIn (Aluehallintovirasto Itä-Suomi/Peruspalvelut päätöksillä yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevaksi - kunnanhallitus on käsitellyt KYSTERIlle palvelutalo Lepolasta vuokratut tilat: terveysasema, ambulanssitalli. 2. hallintosäännön mukaisen toimivallan jakautumisesta: - kunnan hallintosäännön tarkistuksessa rajataan elinkeinolautakunnan toimivalta koskemaan vain elinkeinokäyttöön tarkoitettujen perinteisten teollisuushallien ja liiketilojen kiinteistöjen vuokrausta, ei asuinhuoneistojen muutostöitä ja vuokrausta, jotka vaativat esim. AVIn lupapäätöksen sosiaali- ja hoivapalvelujen tuottamiseen - kunnan nopea päätöksenteko kaikissa elinkeinoasioissa säilytetään subdelegoinnin avulla esim. kunnanhallitus/elinkeinolautakunta voi siirtää hyväksymien perusteiden mukaisesti asioita virkavastuulla toimivalle viranhaltijalle. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että kunnanvaltuuston pj Matti Matikainen poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi (intressijäävi: tarkastuslautakunnan vpj ja Rautavaaran Vuokratalot Oy:n hallituksen pj).

6 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN ALKAEN Khall 269 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta selvityksen kun nanhallitukselle lähetekeskustelua ja lisäevästystä varten: Rautavaaran kunnan hallintosääntö uudistettiin vuonna Tämän uudistustyön käynnisti tarkastuslautakunta Arviokertomuksessa vuonna 2009/ Valtuusto hyväksyi nyt voimassa olevan kunnan hallintosäännön kokouksessa nro 4/ Voimaan Hallintosäännön tarkistaminen on ajankohtaista ja valmistelun lähtökohdaksi otetaan sääntöjen kokonaistarkastelu. Organisaation ja sen toimivallan määräykset on tarkoitus kirjoittaa yhteen asiakirjaan, hallintosääntöön. Viranhaltijadelegoinnissa otetaan huomioon nykylainsäädäntö, selkeytetään tehtäväkokonaisuuksien hallintaa ja selkeytetään toimivallan rajoja. Lautakuntien yleiset tehtävät, viranomaistehtävät ja erityinen päätösvalta kirjataan sääntöön samoin viranhaltijajohdon yleiset tehtävät. Toimialalla toimivan lautakunnan päätösvallan delegointi edelleen (subdelegointi) viranhaltijoille jää johtosääntöluontoisena lautakunnan päätösvaltaan. Hallintosääntö kirjoitetaan kolmeen osioon, joista yksi käsittelee luottamushenkilöorganisaation kokoonpanoa ja toimivaltaa koskevaa työnjakoa, toinen osio käsittelee hallinto- ja palveluorganisaatiota ja kolmas osio käsittelee talouden, hankintojen, tarkastuksen ja henkilöstöasioiden käsittelyä kunnassa. Henkilöstöasioiden osalta päätösvallan tasot on tarkoitus säilyttää ennallaan, jolloin valtuusto valitsee kunnanjohtajan, toimialajohtajat ja muissa valinnoissa noudatetaan yksi yli yhden periaatetta. Lähiesimies valitsee vain määräaikaiset työntekijät. Henkilöstö palkataan Rautavaaran kunnan palvelukseen. Palkka perustuu työntekoon, ei ajankäyttöön. Sääntöön kirjataan uutena asiana keskitetyn henkilöstöhallinnon toimivalta. Periaatteena on, että keskitetty henkilöstöhallinto huolehtii koko kuntaa koskevien palkkaus-, palvelussuhde- ja rekrytointiasioiden periaatteiden linjaamisesta. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan sisältö ja vastuut kirjataan sääntöön. Nyt ne ovat omana sääntönä. Taloudenhoidon ja hallinnon vastuita on ehdottomasti selkeytettävä. Uutena asiana hallintosääntöön kirjattaisiin Vanhusneuvosto ja Nuorisovaltuusto (RaNuVa) ja koulujen vanhempainneuvostot sisältyisivät hallintosääntöön. Nuorisovaltuuston aseman vakiinnuttaminen lisää lasten ja nuorten asioiden huomioimista kunnan hallinnossa. Kummivaltuutettujen (2 valtuutettua) toimintaa tulee kehittää.

7 Kunnanhallitus Toimielinrakenteeksi hyväksytään lukien seuraava: - kunnanhallitus (7+7) - tarkastuslautakunta (5+5) - keskusvaalilautakunta (5+vähintään 5) - elinkeinolautakunta (7+7) - sivistyslautakunta (7+7) - perusturvalautakunta (7+7) - tekninen lautakunta (7+7) Palvelulautakuntien nimet ovat alustavia ja voivat jatkovalmistelussa muuttua. Valtiovallan johtama kunnallishallinnon uudistus: kuntalaki, kuntarakennelaki, SoTe-järjestämislaki ja uusi valtionosuusjärjestelmä tuovat omat mausteensa hallintosääntöön sekä kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtäväkuviin. Kunnilla on tällä hetkellä 560 lakisääteistä tehtävää lisätehtäviä tulossa 30 kpl. Näistä tehtävistä johtuvia velvoitteita (pakkopaitaa) on 10 ministeriön ja keskusviraston toimesta annettu kunnille 974 kpl. Rahoitusvastuu on ajat sitten siirretty kunnille 70%. Valtio osallistuu enää kokonaiskustannuksiin 30%:lla. Esitän, että kunnan hallintosäännön tehtäväksi seuraavat muutokset, joilla turvataan jämäkät ja toimivat yhteydet kunnan operatiiviseen toimintaan ja täytäntöönpanoon. Kaikissa tulee olla mukana Rautavaaran kunnan tietohallintostrategia: 1. kunnanhallituksen asema ja tehtävät: tietokoneet, Intranet, yhteydet kuntalaisiin 2. esikuntaelimen (staabi): atk-tukihenkilön asema ja tehtävät 3. elinkeinolautakunnan asema ja tehtävät: toimivallan selkeyttäminen, tehtävien uudelleen jako: yksityistieasiat, haja-asutusalueen vesi- ja jätevesihuolto siirretään tekniselle lautakunnalle myöhemmin, nyt ei muutoksia 4. perusturvalautakunta/vanhusneuvoston asema ja tehtävät, kotipalvelu ja asumispalvelut eriytetään toisistaan 5. sivistyslautakunta/nuorisovaltuuston (RaNuVa) asema ja tehtävät, päivähoidon ohjaajan päätösvalta, 6. tekninen lautakunta/teknisen osaston päällikkö: kunnaninsinööri, kunnan sosiaaliperusteisten korjausavustusten jakaminen (kunnanhallitus ), 7. Sydän-Savon alueellinen maaseutuhallinto: isäntäkuntana Siilinjärvi? 8. Sydän-Savon lomituspalvelut: isäntäkuntana Maaninka/Kuopio ? 9. SoTe-järjestämislaki: KYSTERI ja sosiaalipalvelujen uusjako? 10. Ympäristöterveydenhuolto: isäntäkuntana Siilinjärvi/Kuopio ? 11. Ateria- ja siivouspalvelut: ruokahuolto itsenäiseksi tulosyksiköksi sivistystoimen alaisuuteen ja siivoustoimi jatkaa sivistystoimen alaisuudessa 12. kunnan henkilöstö: virkanimikkeet ajan tasalla KVTES:n mukaiseksi 13. sisäisen kustannuslaskennat kehittäminen: tuotteistaminen 14. meta.

8 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää edellä esitetyn perusteella: 1. käydä lähetekeskustelun Rautavaaran kunnan hallintosäännön uudistamisesta jatkovalmistelua varten (kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä: Jory). 2. tavoitteena on, että uudistettu hallintosääntö on käsittelyssä Valtuustoseminaarissa (strategia- ja talousseminaari) torstaina klo alkaen ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti siten täsmennettynä, että uudistettu hallintosääntö annetaan tiedoksi Valtuustoseminaarissa (strategia- ja talousseminaari) torstaina klo alkaen. Pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali.

9 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON MAAAKUNTASUUNNITELMASTA VUOTEEN 2030 JA MAAKUNTAOHJELMASTA VUOSILLE LUONNOKSESTA Khall 270 Pohjois-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt lähettää lausunnolle Maakuntasuunnitelma ja Maakuntaohjelma luonnoksen, ympäristöselostusluonnoksen sekä asettaa nähtäville maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen. Pohjois-Savon liitto pyytää kunnan lausuntoa maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman luonnoksesta sekä ympäristöselostuksesta mennessä. Em. asiakirjat ovat luettavissa Pohjois-Savon liiton internet-sivuilla, palkit vasemmassa reunassa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Savon liitolle seuraavan lausunnon: 1. kunta katsoo, että Maakuntaohjelma on hyvin valmisteltu laajassa yhteistyössä yrittäjien kanssa. Ohjelma sisältää kehittyvien toimialojen kärjet ja niihin kohdistuvat toimenpiteet ovat oikeita. Ohjelma sisältää myös kokonaan uusia avauksia ja osoittaa sellaisia uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, joita ei ole sisältynyt aikaisempiin ohjelmiin. 2. kunta pitää hyvänä linjausta haja-alueiden kannalta, että toimintalinjassa 4 voidaan varoja käyttää myös joukkoliikenteeseen: kohteeksi kunta esittää poikittaisyhteyttä Juankoskelle ja kunnan yksityisteihin. 3. kunta pitää ohjelmaa niin kattava, että jokainen seutukunta tai kunta voi löytää siitä sopivat toimialat ja kärjet, joita haluaa hanketoiminnan kautta kehittää. Kunta esittää, että ict-teknologiaa/uuden ajan terveyskeskus-mallin mukaisesti ja uuden mobiiliteknologian käyttökokeiluja tehtäisiin Rautavaaran kunnan Lepolan-campuksella. 4. kunta pitää hyvänä sitä, että ohjelman toteutuksen edellyttämä kuntarahaosuus 12,5 % koko ohjelmavolyymista turvataan. Kuntarahan löytyminen kuntatalouden entisestään kiristyessä ei tule olemaan helppoa, jolloin vaarana on ohjelman toteutumisen ontuminen tästä syystä. Kunta esittää Lex-Rautavaaran mukaista toteuttamista tältä osin kunnasta esitettyihin hankkeisiin. 5. Rautavaaran kunnan näkökulmasta potentiaaliset toimintalinjat ovat: - laajakaistayhteyksien hyödyntäminen kunnan palvelutuotannossa - laajakaistayhteyksien ja sähköisten järjestelmien hyödyntäminen Asiakaspalvelu 2015-hankkeessa valtion paikallishallinnon uudessa yhteispalvelupisteessä: KELA, poliisi, työvoimapalvelut etc.

10 Kunnanhallitus biojalostus, erityisesti metsäenergia ja biojalostuksen edellyttämä energiaraaka-ainetuotanto tarjoaa Rautavaaran kunnalle kehittämismahdollisuuksia luonnonvaraelinkeinoilla 6. kunta korostaa lisäksi sitä, että maakunnan on valvottava etuaan siinä, että ohjelmasta päältä valtakunnallisiin hankkeisiin varattava määräraha kohdennetaan maakunnan kannalta tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. 7. Ympäristöselostusluonnoksen osalta kunnanhallitus toteaa, että siinä kuvatut ympäristön ominaispiirteet, nykytila ja ongelmat ovat täyttä faktaa, joihin ei ole huomautettavaa, kuten ei myöskään hyviin ympäristötavoitteisiin. Maakuntaohjelman vaikutukset elinympäristöön, ympäristön tilaan jne. on mietitty vaikutusten arviointiosiossa varsin perusteellisesti. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN RAUTAVAARA-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Khall 271 Rautavaara-Säätiön hallituksen pj Jari Tuppurainen pyytää päivätyllä kirjeellä kunnanhallitusta nimeämään lokakuun 2013 loppuun mennessä Rautavaara-Säätiön sääntöjen määräämän henkilön kolmivuotiskaudelle säätiön hallitukseen vuosille Kunnan edustajana Rautavaara-Säätiön hallituksessa ovat toimineet: - kaudella silloinen kunnanjohtaja Matti Matikainen kaudella. - kaudella talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo. Huom! Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa ei ole varajäseniä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaara-Säätiön säännöt/voimaan , liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. nimetä Rautavaaran kunnan edustajan Rautavaara-Säätiön hallitukseen vuosille velvoittaa, että kunnan edustaja käy Rautavaara-Säätiön hallituksen kokouksissa ja toimii kunnanvaltuuston kokouksessa nro 4/ :ssä 41 hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. (Rautavaaran kunnan talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille : valtuustotason tavoitteet kaikille kunnan edustajille sivu 38 (KuntaL 23). Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jäsen Kirsi Kokkosen ehdotuksesta nimetä kunnanjohtaja Unto Murron kunnan edustajaksi Rautavaaran- Säätiön hallitukseen vuosiksi Päätösehdotuksen kohta 2 hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus KYSTERIN ESITYS LAITOSHUOLTAJAN PALKKAAMISEKSI/SIIVOUSTOIMEN SISÄINEN TARKASTELU Perusturvaltk 23 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/kysteri, ylilääkäri Esa Häkli ja hallintopäällikkö Juha Kauttonen esittävät seuraavaa terveysaseman siivouksesta: Kysterin toimesta on syksyllä 2012 tehty ns. laitoshuollon mitoitus. Rautavaaralla se koskee yhtä henkilöä, jonka nimike on välinehuoltaja (Päivi Voutilainen). Välinehuoltajan tehtävistä noin puolet kohdistuvat siivoukseen, puolet itse välinehuoltoon. Mitoituksen mukaan laitoshuollossa kaikkiaan olisi oltava Rautavaaralla 1,5 henkilön työpanos. Nykyisellä resurssilla Rautavaaran terveysaseman siivous jää vaillinaiseksi siis noin puolen henkilön työpanoksen verran. Lisäksi varajärjestelyt eivät voi toimia tietenkään näin niukalla miehityksellä. Rautavaaralla on uusi kiinteistö, minkä tason ylläpitäminen edellyttää nykyistä parempaa laitoshuoltoa. Ellei laitoshuoltoon riittävästi panosteta se näkyy tilojen tavallista nopeampana rapistumisena, mistä on jo nyt havaittavissa merkkejä. Toiseksi potilasturvallisuus edellyttää myös tietenkin, että terveysasema on riittävän siisti. Ehdotus: Kysteri ehdottaa, että kunta palkkaisi yhden pätevän henkilön laitoshuoltajaksi, jonka panoksesta Kysteri ostaisi puolet. Tilaisuudessa tuli esille, että kunnan siivoojista osa siirtyy ravintohuoltoon, jolloin siivooja-resurssiin jää aukkoa. Järjestely tulisi voimaan syksystä 2013 alkaen, kun nykyinen välinehuoltaja palaa puolen vuoden vuorotteluvapaaltaan. Välinehuoltajan sijaisena on toiminut tähän asti rautavaaralainen henkilö, jolla on pätevyydet toimia sekä laitoshuoltajana että välinehuoltajana. Hän on tiettävästi suostuvainen myös pysyvään järjestelyyn. Asiasta käytävän keskustelun jälkeen asiasta annetaan päätösehdotus. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Selvitetään -Kysterin mahdollisuus palkata suoraan laitoshuoltaja -kunnan omien hallintokuntien (perusturva ja sivistystoimi) siivoustyön kokonaisuuden selkiyttäminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Perusturvaltk 59 Kysterin osalta terveysaseman siivousasiasta on keskusteltu kesäkuussa sijaisena toimineen työntekijän kanssa, joka on ilmaissut kiinnostuksensa osa-aikatyöhön. Asiasta on käyty keskustelua sähköpostitse useita kertoja Kysterin talouspäällikkö Juha Kauttosen kanssa ja lisäksi terveysaseman vuokraneuvottelun yhteydessä Läsnä olivat talouspäällikkö Juha Kauttonen, talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo, rakennus-

13 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: mestari Mikko Hartikainen ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen. Keskustelussa päädyttiin siihen, että Kysteri hoitaa suoraan työntekijän palkkaamisen. Talouspäällikkö Juha Kauttonen lähetti asiassa sähköpostiviestin (liitteenä numerotta). Kunnanhallitus on kokouksessaan / 151 kohta 2. päättänyt antaa tulosalueiden III ja IV (opetus- ja vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi) tehtäväksi selvittää koko kunnan siivoustoimen siirtämisen teknisen toimen alaisuuteen. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan / 28. Sosiaalitoimen asumispalveluyksikköjen yhteisten sekä kaikkien yleisten tilojen siivousten hoitaminen/järjestäminen rakentamis- ja saneeraustöiden valmistuttua ja käyttöön ottamisen jälkeen on tärkeää pohtia kunnan siivoustoimen kokonaisuudessa, missä mahdollisesti siivoustyön kokonaisvastuu olisi yhdellä työntekijällä. Keskustelu on käynnistetty teknisen ja sivistystoimen kanssa. Asiasta on keskusteltu viimeksi Matti Korkalaisen, Piia Lievosen, Anja Hakkaraisen ja Helvi Mustosen kesken, Jorma Berg oli pyydetty myös mukaan, mutta hän ei ollut läsnä. Keskustelussa varsinaisen siivoustyön ohella keskusteltiin siivoustyön mahdollisesta siirtämisestä tekniseen toimeen, mikä jäi sivistystoimen ja teknisen toimen pohdittavaksi talousarvion valmistelun yhteydessä (khall / 230). Kunnan asumispalveluyksiköistä Niittyvillassa ja Poutapilvessä on tehty siivousmitoitus, Hopeapajussa ja juuri valmistuneessa Päivänsinessä mitoitusta ei ole vielä tehty. Yhteisten ja yleisten tilojen määrä ja uudet pinnat vaativat siivoustyön toteuttamista ammatillisesti oikein. Sosiaalitoimen asumispalveluyksikköjen yhteisten ja kaikkien yleisten tilojen siivouksen toteuttaminen sisäisenä ostona on vaihtoehto, mikä tulee harkittavaksi edellä mainittujen hallintokuntien ratkaisujen myötä. Tässä vaiheessa ei ole järkevää palkata laitoshuoltajaa perusturvalautakunnan tulosalueelle. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle: 1. että tässä vaiheessa ei palkata kokoaikaista laitoshuoltajaa, mistä Kysteri ostaisi puolet 2. että kunta ei palkkaa osa-aikaista laitoshuoltajaa Kysterille, vaan Kysteri päättää tarvitsemastaan henkilöstöstä

14 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusteluina esitykselle on se, että sosiaalitoimen asumispalveluyksikköjen yhteisten ja kaikkien yleisten tilojen siivousasia käsitellään kokonaisuutena huomioiden mahdollinen koko kunnan sisäinen siivouksen toteuttaminen keskitetysti. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Khall 272 Talouspäällikkö Juha Kauttosen kirje: Ps. Kiinnitin huomiota Rautavaaran terveysaseman huomattavasti muita enemmän kohenneeseen neliövuokraan Lisäksi vuokra on suhteellisesti huomattavasti vastaavia enemmän, n. 80 /m2. Olisiko mahdollista että kunta palkkaisi ½ laitoshuoltajan korvaukseksi? Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - kunnanhallituksen päätös / 151 kohta 2, liite 1 - sivistyslautakunnan päätös / 28, liite 2 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että: 1. kunta ei palkkaa kokoaikaista laitoshuoltajaa kuntaan palvelukseen, mistä Kysteri ostaisi 50%. 2. kunta ei myöskään palkkaa osa-aikaista laitoshuoltajaa Kysterille, vaan tämä tukipalvelu kuuluu Kysterin johtokunnan toimivaltaan. Perustelut: - kunnan sosiaalitoimen asumispalveluyksikköjen yhteisten ja kaikkien yleisten tilojen siivousasia käsitellään kunnassa kokonaisuutena, jossa on otettava huomioon koko kunnan sisäisen siivouksen organisointi. (kunnanhallitus nro 5/ Rautavaara Savotta: Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA Perusturvaltk 60 Asumispalveluyksikkö Päivänsinessä vapautuu eläköitymisestä johtuen lähihoitajan työsuhde lukien. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, voi hoitaa myös henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa suorittanut tehtävään soveltuvan kouluasteisen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon tai muun sellaisen tutkinnon, joka on tuottanut kelpoisuuden sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992)5 :ssä tarkoitettuihin tehtäviin mainitun asetuksen siirtymäsäännösten nojalla. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 8 ja 16) Perusturvajohtajan päätösehdotus: voimaan tullut vanhuspalvelulaki ( 20) edellyttää, että toimintayksikön henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja mikä turvaa heille laadukkaat palvelut. Ympärivuorokautisen hoidon kehittämisen tavoitteena on turvata hyvä hoito, jonka laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan. Perusturvassa ja vammais- ja vanhustenhuollossa tarvitaan osaavia, vakinaisia ammatilliset kelpoisuudet omaavia työntekijöitä toteuttamaan palvelurakennemuutosta sekä laaja-alaista hoivatyötä koko perusturvan alueella. Tehtäväkuvaus on laadittu (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää 1) pyytää täyttölupaa lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhusvammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 2) että, valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

16 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus ) esittää kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 4) julistaa lähihoitajan toimen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 5) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Khall 273 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - lähihoitajan tehtäväkuvaus, liitteenä numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä perusturvalautakunnan :ssä 60 tekemän esityksen. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

17 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA Perusturvaltk 61 Vanhustenhuollossa työskentelee kaksi osa-aikatyötä (50 % ja 60 %) tekevää työntekijää. Osa-aikatyöhön on vaikeaa saada työntekijöitä, mistä syystä on järkevää palkata kokoaikainen lähihoitaja hoivaketjuun toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Vuoden 2013 talousarvioon on varattu molempien osalta 100 % palkkakustannus. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, voi hoitaa myös henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa suorittanut tehtävään soveltuvan kouluasteisen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon tai muun sellaisen tutkinnon, joka on tuottanut kelpoisuuden sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992)5 :ssä tarkoitettuihin tehtäviin mainitun asetuksen siirtymäsäännösten nojalla. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 8 ja 16) voimaan tullut vanhuspalvelulaki ( 20) edellyttää, että toimintayksikön henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja mikä turvaa heille laadukkaat palvelut. Ympärivuorokautisen hoidon kehittämisen tavoitteena on turvata hyvä hoito, jonka laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan. Perusturvassa, vammais- ja vanhustenhuollossa tarvitaan osaavia, vakinaisia ammatilliset kelpoisuudet omaavia työntekijöitä toteuttamaan palvelurakennemuutosta sekä laaja-alaista hoivatyötä koko perusturvan alueella. Tehtäväkuvaus on laadittu (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää 1) pyytää täyttölupaa lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus-vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

18 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 2) että, valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 3) esittää kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2035,70 /kk, missä on huomioitu yleiskorotus alkaen, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS06A. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 4) julistaa lähihoitajan toimen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 5) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Khall 274 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - lähihoitajan/vanhus- ja vammaishuolto tehtäväkuvaus, liitteenä numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä perusturvalautakunnan :ssä 61 tekemän esityksen. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/VALTUUSTOALOITE PALVELUOHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN VUONNA 2013 Kvalt 50 Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 1. Valtuustoaloite palveluohjaajan toimen perustamisesta Valtuutettu Mikko Korhonen esitti (yhteensä 8 valtuutettua) aloitteen, että kunta perustaa perusturvalautakunnan alaisuuteen palveluohjaajan toimen. Valtuustoaloite on tämän pöytäkirjan liitteenä nro 5. Khall 174 Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää nämä kaksi valtuustoaloitetta kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 4/ :ssä 38 hyväksynyt kunnalle vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion Henkilöstösuunnitelmassa (Helsu) palveluohjaajan toimi 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa hyväksyttiin perustettavaksi vuonna Aloitteessa esitetään, että palveluohjaajan toimen perustaminen siirretään vuodelle Esityslistan liite: - Valtuustoaloite , liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa jätetyn valtuustoaloitteen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi vuoden 2013 määrärahojen puitteissa. Kunnanhallituksen kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksymät vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: käyttötalouskustannuksien lisäystä ei sallita (KuntaL 51). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvaltk 39 Perusturvalautakunnan / 86 vuoden 2013 talousarvioesi tykseen sisältyi henkilöstöresurssin vahvistaminen sosionomin työpanoksella, jonka eräänä tehtävänä oli palveluohjaus. Palveluohjauksen tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla asiakaslähtöisesti. Palvelutarpeiden selvittäminen ja palveluohjaus on välttämätöntä, mihin tarvitaan ammattinsa osaava, vankan koulutuksen omaava työntekijä voimaan tulevan vanhuspalvelulain mukaan kunta vastaa muun muassa siitä, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeiden selvittämisestä vastaa työntekijä, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta sekä tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 :ssä tarkoitettu kelpoisuus. Selvittäminen on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun: 1) iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain 40 a :ssä tarkoitettuun sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin; 2) iäkäs henkilö on tehnyt kunnalle sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen saadakseen sosiaalipalveluja toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista; 3) 12 :ssä tarkoitetun toiminnan yhteydessä on yhdessä iäkkään henkilön kanssa arvioitu, että hän tarvitsee säännöllisesti apua toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista; 4) iäkkään henkilön palveluntarpeesta on tehty 25 :ssä tarkoitettu ilmoitus, ja selvittäminen on iäkkään henkilön taikka hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan mielestä tarpeen sen johdosta; taikka 5) kunnan järjestämiä sosiaalipalveluja säännöllisesti saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä on arvioitava iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa on selvitettävä, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua. Arvioinnissa on otettava huomioon iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät.

21 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Palveluohjaajan tehtävänä on myös syksyllä 2011 kokeiluluonteisesti käynnistetyn omaishoitajien kotiin annettavien vapaapäivien järjestämisvastuu. Kotona tapahtuvaa hoitoa järjestettäisiin päivä- ja ilta-aikana. Intervallihoitomahdollisuus on edelleen asumispalveluyksiköissä ympärivuorokautisesti, yö-, päivä- tai muutaman tunnin hoitona. Lisäksi tehtäviin kuuluu työskentelyä kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä tarpeen mukaan. Palveluohjaajan tehtäväkuva on laadittu (liitteenä numerotta). Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle palveluohjaan toimen perustamista lukien 2) pyytää täyttölupaa palveluohjaajan toimen täyttämiseen lukien toistaiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta laaja-alaiseen hoivatyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittämistyöhön. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 3) esittää palkkatoimikunnalle/kunnanhallitukselle, että tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 2085,92/kk, KVTES, hinnoittelukohta 04SOS050. 4) julistaa palveluohjaan toimen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 5) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Perusturvalautakunta toteaa, että palveluohjaajan palkkaamiseen on vuoden 2013 talousarviossa varattu määräraha. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 200 Esityslistan liite: Palveluohjaajan tehtäväkuva alkaen, liite numerotta. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto aikaistaisi palveluohjaan toimen perustamisen lukien.

22 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvion Henkilöstösuunnitelmassa (Helsu) palveluohjaajan toimi 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa hyväksyttiin perustettavaksi vuonna Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle lisäselvityksiä (henkilömitoi- tus, nykyisen henkilökunnan tehtäväkuvaukset jne.) varten. Khall 206 Perusturvajohtaja Helvi Mustonen on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen antamaan palveluohjaajan toimesta lisäselitykset. Esityslistan liite: - Palveluohjaajan tehtäväkuva alkaen, liite 3 a. - Selvitys palveluohjaajan toimen tarpeesta Rautavaaran kunnassa/ kotihoidon näkökulma, liite 3 b - perusturvajohtaja Helvi Mustosen selvitys, liite 3 c Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa perusturvajohtaja Helvi Mustosen tervetulleeksi kokoukseen antamaan palveluohjaajan toimen lisäselvitykset. 2. esittelijän perusteltu päätösehdotus annetaan lisäselvitysten ja asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa esittämän päätösehdotuksen 1. asia palautetaan perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi: - palveluohjaajan, kotihoidon esimiehen ja asumispalvelun esimiehen tehtäväkuvauksien päivittäminen ajantasalle ja tehtävien päällekkäisyyksien perkaus - hallintosäännön muutos: kotipalvelu ja asumispalvelut eriytetään toisistaan. 2. määräaika klo mennessä. Merkitään, että perusturvajohtaja Helvi Mustonen selvitti asiaa klo Selvitys liitteenä 3c. Perusturvaltk 62 Kotihoidon esimiehen ja palveluohjaajan päivitetyt tehtäväkuvaukset toimitetaan kokoukseen osallistuville esityslistan mukana (liitteenä numerotta). Asumispalvelujen esimiehen tehtäväkuvaus jaetaan kokouksessa. Kotihoidon ja asumispalvelujen esimiehen tehtäväkuvaukset on laadittu siten, että kunnanhallituksen edellyttämä kotipalvelun ja asumispalvelun eriyttäminen toteutuu.

23 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvajohtaja on keskustellut palveluohjaajan työsuhteen merkityksestä ja tärkeydestä Aluehallintoviraston tarkastajien kanssa Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle pyydetyt, päivitetyt tehtäväkuvaukset todeten, että kaikilla kolmella työntekijällä on oma erityisen tärkeä ammatillinen osaamisalueensa perusturvan hoivaketjussa, mitä voimaan tullut vanhuspalvelulaki myös edellyttää. Palveluohjaajan työsuhde on tarpeellinen muun muassa iäkkäiden kuntalaisten palvelukokonaisuuden selvittämisessä ja laadukkaiden ja oikea-aikaisten palvelujen varmistamisessa. Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että hallintosääntömuutos kokonaisuutena tuodaan käsittelyyn vuoden loppuun mennessä. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Khall 275 Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet numerotta: - Kotihoidon esimiehen Niina Keinäsen tehtäväkuva, - Asumispalvelujen esimiehen Anja Hakkaraisen tehtäväkuva - Palveluohjaajan tehtäväkuva - Selvitys palveluohjaajan toimen tarpeesta Rautavaaran kunnassa/ kotihoidon henkilökunnan näkökulma perusturvajohtaja Helvi Mustosen lisäselvitys Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto: 1. päättää aikaistaa palveluohjaajan toimen perustamisen lukien. Palveluohjaajan toimi: 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa. 2. merkitä tietoon saatetuksi: palveluohjaajan palkkaukseen on tarvittavat määrärahat vuoden 2013 talousarviossa. Käydyn keskustelun aikana jäsen Mika Mustonen ehdotti, jäsen Kirsi Kokkosen kannattama, että kunnanhallitus ei esitä valtuustolle palveluohjaajan toimen perustamista lukien.

24 Kunnanhallitus Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus on asiasta suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Mika Mustonen ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan tekemä selonteko ja äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin Jaa -ääniä 5 ( Matti Ahonen, Mikko Korhonen, Jorma Korhonen, Rauha Partanen ja Marita Riekkinen) ja Ei -ääniä 2 (Kirsi Kokkonen ja Mika Mustonen). Puheenjohtaja totesi: kunnanhallitus esittää valtuustolle (äänin 5-2), että valtuusto: 1. päättää aikaistaa palveluohjaajan toimen perustamisen lukien. Palveluohjaajan toimi: 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa. 2. merkitä tietoon saatetuksi: palveluohjaajan palkkaukseen on tarvittavat määrärahat vuoden 2013 talousarviossa.

25 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SOTE-JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA Perusturvaltk 63 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin uudistuksen pääperiaatteista (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:15, liitteenä numerotta). Valmisteluryhmä jatkaa työtään laatien toimeksiantonsa mukaisesti hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Ehdotuksessa tulee olemaan kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Jatkotyönsä tueksi valmisteluryhmä pyytää lausuntoa mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata webropol -kyselyllä (liitteenä numerotta) ja vaihtoehtoisesti myös kirjallisesti kuitenkin esittämällä näkemykset webropol -kyselyssä oleviin kysymyksiin. Erityisen tärkeää on vastata sote-alueen ja perustason alueen muodostamisen kriteereihin, erityisvastuualueen asemaan ja toimivaltaan, rahoitukseen sekä kuntien väliseen kustannusten jakoon sekä aikatauluun. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää alkuvuonna 2014 lausunnot erikseen loppuraportista, mihin sisältyy ehdotus eduskunnalle annettavaksi esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja siihen liittyviksi muiksi laeiksi. Lakiesitys annetaan eduskunnalle keväällä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi kuntia tullaan kuulemaan lain valmistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Kunnan näkemyksen esittäminen vaatii viranhaltijoiden ja laajan luottamushenkilöstön yhteistyön. Webropol -kysely asettaa myös rajoituksensa vastaamiselle (yksi kerta), mikä muuten on toimiva lausunnon antamiseen. Päätösehdotus annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. Esityslistan lähettämisen jälkeen asiaa työstettiin kunnanjohtaja Unto Murron, valtuuston puheenjohtajan Matti Matikaisen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Eero Kukkosen ja perusturvajohtaja Helvi Mustosen kesken perusturvajohtajan laatiman luonnoksen pohjalta. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Perusturvalautakunta 66 17.11.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1 17.11.2015 Aika 17.11.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Kunnantalo, Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012 KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 21 21 Kehitysvammahuolto/vastaavan

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013 KOKOUSKUTSU NRO 7/2013 Perusturvalautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 16.10.2013 klo 12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 67 134 67

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/ Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/2017 47 Aika 09.11.2017 klo 18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Khall Lepotauon palkanmenetyksiä ajalta on käsitelty:

Khall Lepotauon palkanmenetyksiä ajalta on käsitelty: Kunnanhallitus 161 22.05.2017 Kunnanhallitus 222 26.06.2017 Lepotauon palkanmenetysten korvaaminen ajalta 12.3.2012-3.7.2016/Terttu Haaran 2.5.2017 tekemä oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 19.04.2017 :ssä

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

viranomainen kokouspäivämäärä sivu:

viranomainen kokouspäivämäärä sivu: 41 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 28 Sosiaali- ja terveysministeriö 1. Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten Mikeva 2. Palvelun hinnantarkistus Eduskunnan oikeusasiamies 3.

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot