Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 394. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 394. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA /2004 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Kiemunki Unto, pj (kesk) Tervo Jari (kesk) toimii puheenjohtajana) Pesonen Eila, vpj (sit) Hietala Eija (sit) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Nyman Pekka (sit) Vaara Paavo (sit) Oikarinen Hannu (vas) Oikarinen Pasi (vas) Pelkonen Sirpa (sit) Tolppanen Inkeri (sit) Pyhäjärvi Maire (kesk) Lakso Eliisa (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Talvensaari Juhani (kesk) MUUT SAAPUVILLA Kulpakko Aino kvalt:n pj. (sit) OLLEET Harju Leo kvalt:n I vpj. (kesk) Honkanen Heikki kvalt:n II vpj. (kesk) Laurila Pauli kunnanjohtaja Marjo Mustonen hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Unto Kiemunki Marjo Mustonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Pirkko Hyötylä PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Pekka Nyman Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 220, 221 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 220 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 221 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Hyötylän ja Pekka Nymanin, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin yksimielisesti. Ylimääräisenä asiana otettiin käsittelyyn Vuokrasopimus/Assari Salmela, Kirsi-Maria Pajatie. Kokous keskeytettiin klo , jolloin Markku Kankaanranta esitteli investointeja.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 222 VUODEN 2005 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall 222 Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Kuntalain 65 :n mukaan valtuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 2 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 222 Valtionosuudet pysyvät lähes samana vuonna 2005 verrattuna vuoden 2004 talousarvioon (kasvua noin ) ja verotulot kasvat Toimintatuotot ovat edelliseen vuoden talousarvioon verrattuna n suuremmat (muutos 11,64 %). Toimintakate kasvaa n (3,05 %). Vuosikate on n negatiivinen. Investointien nettomenot ovat esityksen mukaan Talousarvion investointiosassa vuodelle 2005 kunnanhallituksen investointeihin on varattu (netto), suurimpana eränä on varattu kuntayhtymä osuutena Pelkosenniemen-Savukosken KKT:n Ky:n radiologian digitalisointiin ja verkottumiseen sekä sähköiseen potilashallintoon. Teknisen lautakunnan investoinneissa on varattu Pyhä-Luoston vesi ja viemärilaitoksen rakentamiseen Pelkosenniemen kunnan osuutena Hanke voi viivästyä ja tätä myötä kunnan rahoitusosuus voi siirtyä suunnitteluvuosille. Pyhän vesi- ja viemärilinjojen rakentamiseen esitetään varattavaksi Kaukolämmön liittymämaksujen ja lämmönjakokoneiston menot ovat Lämpölaitoksen toteuttaa Kemijärven kaukolämpö Oy. Vuonna 2005 talousarviolainaa on talousarvioon merkitty otettavaksi , josta vesilaitos lainaa Taloussuunnitelmassa vuosina 2007 ja 2006 esitetään lainaa otettavaksi molempina vuosina. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei ole otettu talousarvioon eikä taloussuunnitelmaan. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallituksen hallintokunnille asettamista kehyksissä Sosiaalitoimella kehys ylittyi ja sivistystoimen ylitys on Myös kunnanhallituksen osalta kehys ylittyi

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 222 Investointeihin esitetään varattavan enemmän, kuin mikä on kunnanhallituksen asettama kehys. Kunnan taloustilanne edellyttää edelleen tiukkaa taloudenpitoa. Lienee paikallaan laatia talousarviovuonna 2005 suunnittelukausille asti ulottuva tervehdyttämisohjelma. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2005 ja taloussuunnitelman vuosille Sosiaalitoimen edellytetään selvittävän mahdollisuudet euron säästöön vuonna 2005, samoin sivistystoimelta edellytetään selvitystä euron säästömahdollisuudesta. Vesilaitos velvoitetaan tarkistamaan vesimaksut lainanoton yhteydessä. Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Tapio Uusitalo ehdotti, että selvitetään Pyhätunturin ja Kirkonkylän välisen työmatkaliikenteen järjestämistä tilaustaksi periaatteella. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota kesäkauden käyttöön. Unto Kiemunki kannatti Uusitalon esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Uusitalon esityksen. Aino Kulpakko saapui kokoukseen klo Hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 223 KAIRALAN KOULUN MYYNTI Khall 223 Liitteenä nro 3 tarjouspyyntö, yhteenveto tarjouksista, tarjoukset ja tarjousneuvottelut. Kairalan koulurakennus sekä n m2:n määräala Ollilan tilan 50:17 kotipalstasta on ollut julkisesti myytävänä. Tarjouksia on annettu neljä kappaletta, joista yksi tarjoaja on vetänyt myöhemmin tarjouksensa pois. Suurimman tarjouksen on antanut Panu Leinonen kokonaissummaltaan Liitteen 3 pykälässä on tehty tarkemmat tarjousneuvottelut tarjouksen sisällöstä. Opetusministeriöön on tehty tiedustelu valtionosuuksien palauttamisesta, josta vastausta ei ole vielä saatu. Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Panu Leinosen tarjouksen ja liitteessä mainitut tarkennukset. Kunnanjohtaja lisäsi päätösesitykseensä, että tekninentoimi huolehtii kaupan käytännönjärjestelyistä. Hannu Oikarinen esitti, että Kairalan koulua ei myydä tarjotulla hinnalla. Oikarisen esitys kannattamattomana raukesi. Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan lisäyksellä.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 224 NUORISOTILOJEN JA NS. LEIPOMORAKENNUKSEN KÄYTTÖ Khall 224 Ns. Leipomorakennus on tällä hetkellä osin nuorisotiloina osin kylätupana. Nuorisotilat ovat nykyään auki satunnaisesti kahtena iltana viikossa. Pelkosenniemen kyläyhdistys ry:lle on tarjottu nettipistettä perustettavaksi Tietoa tupiin projektista kuntalaisten käyttöön. Nettipiste perustetaan kylätuvalle, ja samalla tulee mahdollisuus 10 koneen liittämisestä internettiin. Kouluilta on saatavissa nuorisotiloille 2-3 käytettyä tietokonetta liitettäväksi verkkoon nuorison käyttöön. Ongelmaksi on muodostunut nuorisotilojen ja nettipisteen lyhyt ja satunnainen aukioloaika eikä ovien jättämistä avoimiksi ilman valvontaa katsota järkeväksi. Kyläyhdistys, nuorisotoimi ja tekninen toimi ovat neuvotelleet seuraavasta järjestelystä. Nettipisteeseen ja nuorisotiloihin järjestetään yhteinen valvonta maanantaista perjantaihin klo Kyläyhdistys palkkaa yhdistelmätuella henkilön, joka hoitaa nettipisteen ja nuorisotilojen valvonnan. Palkkauksen nettokustannus olisi noin 700 /kk, josta summasta kyläyhdistys voi saada lisäksi tulorahoitusta kylärenkitoiminnasta. Nuorisotoimi voisi maksaa nuorisotilojen valvonnasta 50 % kyläyhdistykselle nuorisotoimen budjetin rajoissa. Tekninen toimi voi ostaa kylärengin palveluita kyläyhdistykseltä oman talousarvionsa rajoissa (esim. kaatopaikan valvonta tiistaisin, kaukalon hoito ym. kiinteistönhoidon tehtäviä), niiltä osin että työllistettävän henkilön työtunnit tulevat täyteen.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 224 Kunta luovuttaa kyläyhdistykselle tilat korvauksetta kylätuvan toimintaan sekä nettipistettä varten (nykyinen vuokra 35 /kk). Kyläyhdistys maksaa tietoliikenneyhteyksien liittymismaksut ja kuukausittaiset tietoliikennemaksut. Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt toimenpiteet. Hyväksyttiin yksimieleisesti.

9 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 225 KIRJASTON AUKIOLO Sivistysltk 52 Kunnanhallitus ( , 90) on velvoittanut sivistyslautakunnan valmistelemaan kirjaston osalta ratkaisun, jossa kirjasto on yleisölle auki esim. kolmena päivänä viikossa ja kesäaikana osittain suljettu. Kunnanhallitus edellyttää, että koululaisten kirjastopalveluiden riittävä saatavuus tulee järjestelyn yhteydessä turvata. Kirjasto on kunnallinen peruspalvelu, joka palvelee kaikkia kuntalaisia. Erityisesti pienessä ja syrjäisessä kunnassa kirjaston merkitys korostuu. Kirjaston käyttö on Pelkosenniemellä ollut jatkuvassa kasvussa. Vaikka väki on kunnassa vähentynyt, lainausluvut ovat nousseet Asukkaat Lainoja Lainaajia Kirjastokäynnit Kävijät/asukas 14,5 22 Lainat/asukas 14,6 20 Noususuhdanne jatkuu kuluvana vuonna, ohessa vertailu kuukausittain lainausluvuista viime vuodelta ja tältä vuodelta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Yhteensä

10 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 225 Kirjaston budjetti on noin satatuhatta euroa vuodessa, vakituisia työntekijöitä on 1,4. Aukioloajat ovat vakiintuneet seuraavasti: ma 13-20, ti ja to 13-19, ke ja pe Kirjastonhoitoa helpottamaan on suunniteltu kirjastotiimiä, joka tarkoittaa sitä että pari ihmistä kunnan organisaation sisältä koulutettaisiin kirjaston asiakaspalvelun perusasioihin, jotta he voisivat tarpeen tullen lomittaa sairaus- tai muissa tilanteissa. Sivistystoimen kanslisti Anna-Liisa Rae ja nuoriso- ja liikuntasihteeri Mika Parviainen ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua kirjastotiimi-työskentelyyn. Kunnanhallituksen esittämä velvoitus kirjaston aukiolojen vähentämisestä tulisi ratkaisevasti heikentämään kirjastopalvelua, jonka kysyntä on siis jatkuvassa kasvussa. Sivistystoimenjohtaja: Sivisytltk: Khall 225 Sivistyslautakunta ei esitä muutoksia kirjaston aukioloaikoihin. Lautakunta tukee kirjastotiimin perustamista ja esittää tiimin jäseniksi Anna-Liisa Raetta ja Mika Parviaista. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. * * * Kunnanhallitus velvoittaa sivistystoimen/sivistyslautakunnan toteuttamaan edellä esittelyssä mainitun kirjastotiimin mahdollisimman pikaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 226 ALOITE PELKOSENNIEMEN KUNNAN LIITTÄMISESTÄ SODANKYLÄN KIHLAKUNTAAN Khall 226 Kunnanhallituksen jäsen Pekka Nyman on jättänyt päivätyn ja seuraavansisältöisen aloitteen kunnanhallitukselle: Kun Itä-Lapin poliisi ei hoida alueemme poliisipäivystystä tavoitteidensa mukaisesti ja hälytysajat vain venyvät entisestään, niin tuli mieleen, että mitä jos tekisimme aloitteen hakeutumisesta Sodankylän piiriin ja kihlakuntaan, mitä ne nyt lieneekään nimeltänsä ovat. Kun päivystykset ovat Kemijärvellä niin poliisi liikkuu Salla- Kemijärvi akselilla missä asuu suurin osa asukkaista ja Sallan raja tuo lisää hommia. Luonnollinen aluejako olisi Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, jossa asukkaat ovat jakautuneet tasaisemmin laajalle alueelle ja näin myös hälytyksiin kerkiäminen todennäköisesti paranisi. Luonnollinen päivystys lenkki olisi Sodankylä-Luosto-Pyhä-Niemi-Sau-Tanhua-Sodankylä, josta kerkiäminen ei olisi ylivoimaista ja parantaisi alueemme poliisipalveluita ja turvallisuutta. Kun Pyhä-Luoston yhteistyöstä puhutaan niin tämmöisiä turvallisuutta lisääviä toimiakin pitäisi harkita. Asia on ollut esillä pidetyssä Itä-Lapin turvallisuussuunnittelun johtoryhmän kokouksessa. Poliisipäällikkö Seppo Kinnunen on antanut aloitteen johdosta lausunnon. Lausunto liitteenä nro 4. Kunnanhallitus toteaa, että aloite ei anna aihetta jatkaa asian valmistelua. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 227 ALOITE KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN JA VALAISTUKSEN RAKENTAMISESTA PELKOSENNIEMEN KIRKONKYLÄN POHJOISOSAAN Khall 227 Tuula Pyhäjärvi ym:t ovat tehneet otsikossa mainitun ja päivätyn tie- ja liikennealoitteen. Aloite liitteenä nro 5. Tieosuus valtatie 5:llä välillä terveyskeskus-lapinniementie on kuten aloitteessa mainitaan vaarallinen. Tieosuuden vaarallisuutta korostaa alkusyksystä tapahtunut kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa jalankulkija menehtyi betoniauton irronneen telineen osuessa häneen. Onnettomuus olisi voitu välttää, jos alueella olisi ollut kevyenliikenteenväylä. Tieosuuden näkemäpituudet ovat huonot kaarteen johdosta. Havaintojen mukaan tieosuudella on vilkas jalankulkuliikenne. Alueella on 12 asuttua taloutta. Kunnanhallitus esittää Lapin tiepiirille, että se tutkisi mahdollisuudet kevyenliikenteenväylän ja tievalaistuksen rakentamiseksi terveyskeskuksen ja Lapinniementien väliselle valtatie 5:n tieosuudelle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 228 PELKOSENNIEMEN KUNNAN OSALLISTUMINEN LUIRON ALAKÖNKÄÄN YKSITYISTIEN HOITOKUSTANNUKSIIN Khall 228 Alakönkään tiehoitokunta on päättänyt tehdä esityksen Pelkosenniemen kunnalle, että Pelkosenniemen kunta osallistuu Luiron Alakönkään yksityistien hoitokustannuksiin. Perusteena tiehoitokunnalla on se, että Pelkosenniemen kunta ja ympäristökeskus yhdessä ovat rakennuttaneet/rakentaneet yleiseen käyttöön tarkoitetun laavun, joka on lisännyt tien käyttöä merkittävästi. Laavu sijaitsee tien päässä, eli Alakönkääntien käyttö on lisääntynyt koko tien pituudelta. Tällä hakemuksella pyydetään Pelkosenniemen kuntaa osallistumaan vuotuisiin ylläpitokustannuksiin. Tiehoitomaksut koostuvat tielanauksesta ja soran hankinnoista ja kuljetuksista. Tiehoito suoritetaan yksityisten yritysten toimesta, joiden veloitus perustuu tuntihinnoitteluun. Pelkosenniemen kunnalta pyydetään tällä hakemuksella periaatepäätöstä osallistumisesta Luiron Alakönkään yksityistien hoitokustannuksiin. Tarvittaessa Alakönkään tiehoitokunta toimittaa selvityksen edellisen/edellisten vuoden/vuosien tienhoidosta aiheutuneista kustannuksista. Pelkosenniemen kunta ei ole aikaisemmin osallistunut yksityisteiden vuotuisiin hoitokustannuksiin tai ylläpitokustannuksiin. Osallistuminen kustannuksiin rakennetun laavun aiheuttaman tien lisääntyneen käytön perusteella ei tunnu perustellulta. Luiron kylän asukkaiden lisäksi tietä käyttävät eniten marjastajat (hilla-aikana) ja kalastajat. Yksityistielain 3 luvussa säädetään tieyksiköiden tiemaksujen tai käyttömaksujen määräämisestä. Maksuista päätetään tiekunnan kokouksessa. Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan tieyksiköitä ei voida määrätä esim. metsästyksen tms. tilapäisen käytän perusteella. Kunnat eivät yleisesti osallistu kirjeessä mainitun laavurakennelman mahdollisesti aiheuttamien tien käyttökustannusten maksamiseen. Osallistuminen tässä tapauksessa olisi ennakko-

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 228 tapaus, jonka perusteella myös muut yksityistiet voisivat vaatia kunnan osallistumista vuotuisiin kunnossapitokustannuksiin. Pelkosenniemen kunnassa kunnanjohtaja on eräissä tapauksissa viranhaltijapäätöksillä tukenut tien auraamista, kuten Suvannon- Kokkosnivan läpikulkutien tai tien yksittäistä kunnostustoimenpidettä lähinnä matkailuelinkeinon tarpeisiin, kuten Haapaharjun tien perusparannus. Avustukset ovat olleet pääsääntöisesti :n suuruisia. Kunnanhallitus päättää, että Pelkosenniemen kunta ei osallistu Alakönkään tien vuotuisiin kunnossapitokustannuksiin edellä esittelyssä mainituilla perusteilla ja erityisesti siksi, koska tie ei ole kylälle tarpeellinen läpikulkutie. Pekka Nyman esitti, että selvitetään Kalkkivaaran tien käytäntö suhteessa ao. tiehen. Nymanin esitys kannattamattomana raukesi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 229 PYHÄTUNTURIN ALUEEN YRITYSTEN HENKILÖKUNNAN ASUNTOJEN RAKENTAMISVALMISTELUT Khall 75 Valtion asuntorahaston edustajan Robert Österbergin vierailun yhteydessä keskusteltiin Pyhätunturin matkailualueen yritysten henkilökunnan asuntotarpeesta lähitulevaisuudessa. Mukan neuvottelussa olivat myös Olavi Kotaniemi Sato-Rakennuttajat Oy:stä ja Maire Lehtikangas Sodankylän Tili ja Kinteistö Oy:stä. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös edustajat Pyhä-Luosto ry:stä. Österbergin Lapin matkan tarkoituksena oli kartoittaa kasvavien matkailukeskusten mahdolliset asuntojen tarpeet valtio asuntorahaston rahoitustarpeiden kannalta. Muistio liitteenä nro 6. Muistiossa on todettu eräitä reunaehtoja valtion rahoittamalle asuntotuotannolle, joita ovat; alueen tulee olla kehittyvä asukasmäärä (työntekijöiden määrä) on kasvamassa, valtion lainoittamia asuntoja ei saa samanaikaisesti olla tyhjinä. Asuntorahaston korkotukema laina voi olla % hyväksytyistä kustannuksista. Alustavasti keskusteltiin noin 10 uuden asunnon rakentamismahdollisuudesta. Pienten vuokra-asuntojen tarve Pyhätunturin alueella todettiin kasvavan voimakkaasti. Jatkotoimenpiteiksi kirjattiin seuraavaa: - käynnistetään asunnon rakentamishankkeen valmistelu - rakennuspaikan etsintä ja valinta - lainoitushakemukset jätettävä sisään loppusyksyllä 2004, mikäli valtion asuntorahoitusta haetaan - tavoitteena rakentaminen v aikana - kunnan taholta esitettiin, että Sato-Rakennuttajat Oy/Olavi Kotaniemi ottaa asian valmisteluun. Yhtiöllä on ollut aiemminkin kunnan kanssa vuokratalojen rakennustehtäviä

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 229 Keskusteluissa tuli esille myös päivähoitotilojen toteuttaminen Pyhän alueelle, jolloin yhtenä vaihtoehtona tuotiin esille yhden Asunto Oy Messupyhän asunnon tai paritalon muuttaminen päivähoitotilaksi. Luostolla päivähoitotilat toteutettiin uudisrakentamisen yhteydessä. Kunnanhallitus merkitsee käydyn neuvottelun tiedoksi ja velvoittaa teknisen toimen/teknisen lautakunnan valmistelemaan asetettuihin määräaikoihin mennessä asuntoa käsittävän Valtion asuntorahaston lainaehtojen mukaisen rakennushankkeen. Mahdollisen rakennuttajan valinta päätetään hankkeen myöhemmässä vaiheessa tarjouskilpailun perusteella. Asunnot tulisi voida toteuttaa yhteistyössä Pyhän alueen yrittäjien kanssa, jolloin tavoitteena olisi sopimus yrittäjien vastuusta asuntojen jäädessä mahdollisesti tyhjäksi osaksi vuotta. Khall Kunnanjohtaja teki esitykseen seuraavan muutoksen: lainaehtojen mukaisen rakennushankkeen, jonka rahoituksesta päätetään erikseen. Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutoksella. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo Khall 229 * * * Pyhätunturin alueen henkilökunnan asuntojen rakentamisen valmistelua on jatkettu pidetyssä kokouksessa. Muistio kokouksesta liitteenä nro 6. Kokoukseen oli kutsuttu läsnäolleiden lisäksi myös muita henkilökuntaa tarvitsevia/käyttäviä yrityksiä. Alustavasti on arvioitu hankkeen käsittävän 12 asuntoa ja päivähoitotilat. Kustannusarvio on n , josta osakepääoman osuus n Jos kunta omistaa osakeyhti-

17 Kunnanhallitus östä 60 %, kunnan rahoitusosuus on n Hanke on tarkoitus käynnistää vuoden 2005 tai viimeistään vuoden 2006 aikana. Muistion kohdassa 5. on selostettu jatkotoimenpiteet aikatauluineen. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus toteaa kannanottonaan, että hanke tulisi toteuttaa mielellään jo vuonna 2005 ja sen jälkeen olisi ryhdyttävä välittömästi suunnittelemaan lisärakentamista.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 230 KOILLIS-LAPIN KIHLAKUNNAN ALUEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Khall 230 Koillis-Lapin kihlakunnan poliisilaitos on kuluneen vuoden aikana saanut valmiiksi kihlakunnan alueen neljän kunnan turvallisuussuunnitelmat, johon on koottu keskitetysti kuntien turvallisuuteen liittyvät asiat. Turvallisuussuunnitelmasta on tehty myös aluetta yleisesti kuvaava työ, jota voidaan tarpeen tullen käyttää kuntien omiin tarpeisiin mm. investointihankkeissa. Koillis-Lapin kihlakunnan poliisilaitos pyytää palauttamaan kuntien ja seurakunnan mahdolliset lausunnot mennessä. Mahdollisten tarkennusten jälkeen suunnitelman julkaisu tapahtuu johtoryhmän erikseen koolle kutsuttavassa kokouksessa. Tavoitteena on, että turvallisuussuunnitelma on käytössä vuoden 2005 alusta lukien. Liitteenä nro 7 turvallisuussuunnitelma Asiaa on käsitelty johtoryhmän kokouksessa Pöytäkirja kokouksesta liitteenä nro 8. Turvallisuussuunnitemaan liittyy Pelkosenniemen koululaitoksessa tehty Elämän eväsreppu niminen opinnäytetyö päihdeasioista. Suunnitelma sisältää runsaasti hyviä ja toteuttamiskelpoisia turvallisuutta lisääviä toimenpide-ehdotuksia. Näitä toimenpiteitä työstävät kuntakohtaiset toimintaryhmät. Kunnittaiset analyysit sisältyvä kohtaan 5. Yhteenvedosta (kohta 6.) on päätettävissä, että rikosten ja ilahduttavasti erityisesti huumerikokset ovat joko vähentyneet tai ainakin lieventyneet Itä-Lapissa. Kunnanhallitus toteaa, että suunnitelma on hyvin tehty, realistinen ja toteutuessaan parantaa turvallisuutta ja elämän laatua Itä- Lapissa. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että poliisien nykyiset virkojen sijaintipaikat säilytetään Pelkosenniemellä.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 231 JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN Khall 231 Liitteenä nro 9 kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje ja Yhteistoimintaryhmän kokouksenpöytäkirja. Järjestelyvaraerän suuruus on 0,5 % (363,11 ) ja se on tarkoitettu paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. YT-ryhmä on esittänyt, että koko järjestelyvaraerä kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin, eikä henkilökohtaisia lisiä tässä järjestelyvaraerässä makseta. Työn vaativuuden arviointityöryhmä on saanut arvioinnin ja pisteytyksen kunnan henkilöstölle tehtyä Liitteenä nro 10 Työn vaativuuden arviointityöryhmän muistio. Ammattijärjestöt ovat jättäneet yksimielisen esityksen järjestelyvaraerän käytöstä. Ammattijärjestöjen esityksessä on pyritty kohdentamaan järjestelyvaraerää niille henkilöille, joiden peruspalkka ei ole oikealla tasolla suoritetun työn vaativuuden arvioinnin antaman pisteytyksen mukaan. Esityksen yhteissumma on 327,52 euroa, jäljelle jäävän summan (35,59 ) jakamisesta päättää kunnanhallitus. Tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa loppu erä ammattijärjestöihin kuulumattomille henkilöille. Lisäksi ammattijärjestöt jättivät erillisen esityksen niistä henkilöistä, joiden palkkauksessa olisi vielä tarvetta tarkistamiseen TVA:n perusteella. Liitteenä nro 11 kopio paikallisneuvottelun pöytäkirjasta, ammattijärjestöjen yhteinen esitys ja palkkataulukko. Kunnanhallitus merkitsee suoritetun työn vaativuuden arvioinnin tietoon saaduksi. Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä järjestelyvaraerän 0,5 %:n kohdentamisen kokonaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy ammattijärjestöjen esityksen järjestelyvaraerän jakamisesta. 3. jakaa 35,59 euroa Jouni Arvolalle 4. jakaa ylimääräisenä eränä peruspalkkojen tarkistamiseen TVA:n perusteella seuraaville henkilöille: Helena Kouri 40, Pirkko Hyötylä 40, Helena Jaakkola 30, Anita Salmela 30, Martti Hintikka 15, Lea Kaipainen 15, Sirpa Hämäläinen 15 ja Erkki Rytilahti 15. Yhteensä 200 euroa. Esitystä muutettiin siten, että Sirkka Laksolle jaetaan järjestelyvaraerää 10 vähentämällä Jouni Arvolalta vastaava summa. Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 232 OSALLISTUMINEN PELKOSENNIEMEN JA KEMIJÄRVEN LUONTO- JA PERINNEKULTUURIMATKAILUHANKKEESEEN Khall 232 Lapin TE-keskus on hyväksynyt Pelkosenniemen kunnan hakemuksen Pelkosenniemen ja Kemijärven luonto- ja perinnekulttuurimatkailuhankkeesta. Hankkeen tavoitteena on mm. markkinalähtöinen matkailun tuotteistaminen kokonaisuuksiksi yritysverkon kautta sekä tuotekokonaisuuksien markkinointi ja myynti eri jakelukanavien kautta. Hanke on avoin kaikille alueen luontomatkailukohteita hyödyntäville yrityksille ja yhteisöille. Pelkosenniemellä arvioidaan olevan noin 23 hankkeesta kiinnostunutta yritystä, joista kaksi on maatilakytkentäisiä. Kemijärvellä arvioidaan olevan noin 13 hankkeesta kiinnostunutta yritystä, joista noin 10 on maatilakytkentäisiä. Hankeen (v ) kokonaiskustannuksista ( , sis alv) kuntien osuus hankeaikana on yhteensä , joka jaetaan tasan Pelkosenniemen ja Kemijärven kesken. Liitteenä nro 12 hankehakemus. Pelkosenniemen kunta päättää osallistua hankkeeseen. Pelkosenniemen kunnan edustaja hankkeen ohjausryhmään valitaan uuden kunnanhallituksen tultua valituksi. Kunnanjohtaja lisäsi päätösesitykseen, että kunnanjohtaja edustaa kuntaa johtosäännön perusteella siihen asti kunnes ohjausryhmän varsinainen jäsen valitaan. Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan lisäyksellä.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 233 KUNNANVALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN NS. ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN Khall Mm. kunnanhallituksen puheenjohtaja on esittänyt, että kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja johtoryhmä pitäisivät lähinnä vuoden 2005 talousarvion osalta ns. iltakoulun. Tilaisuudessa olisi mahdollista käsitellä myös muita asioita. Sopivin ajankohta olisi ilmeisesti ennen viikkoa 50, jolloin on alustavasti suunniteltu pidettäväksi kunnanhallituksen kokous ja kunnanvaltuuston kokous Kunnanhallitus päättää järjestää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisen kokouksen (ns. iltakoulun) torstaina alkaen kello kunnanvirastolla. Tilaisuudessa käsitellään mm. vuoden 2005 talousarvio ja Itä- Lapin kuntayhtymän esitys kuntayhtymä perussäännöksi ja tarkastussäännöksi. Tilaisuuteen osallistuvat myös valtuustoryhmien ensimmäiset varavaltuutetut sekä kirjanpitäjä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että iltakoulua ei järjestetä.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 234 ILMOITUSASIAT Khall 234 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja jäljennökset ja Teknisen lautakunnan pöytäkirja jäljennös Merkitään tiedoksi. Kunnanhallituksen kokous klo Kunnanvaltuuston kokous klo Merkittiin tietoon saaduksi.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 236 VUOKRASOPIMUS/ASSARI SALMELA, KIRSI-MARJA PAJATIE Khall 163 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan purkaa Pelkosenniemen kunnan sekä Salmelan ja Pajatien kiinteistökaupan. Virastossa on valmisteltu vuokrasopimusluonnos kunnan sekä Salmelan ja Pajatien kesken. Asiasta on käyty neuvottelu , johon osallistuivat Assari Salmela, Kari Harju ja Pauli Laurila. Luonnos vuokrasopimukseksi liitteenä nro 17. Vuokra-alueeksi on määritelty sama alue, joka oli purkautuneen kiinteistökaupan kohteena. Vuokrasopimuksen ehdot ovat käydyn neuvottelun mukaiset. Aikaisemmin maksettuja kauppahintoja (kuukausieriä) ei ole huomioitu vuokrasopimusta laadittaessa. Vuokrasopimus on voimassa alkaen. Khall 236 Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia jätetään pöydälle. Jätettiin pöydälle. * * * Liitteenä nro 13 vuokrasopimus. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on voimassa alkaen. Pirkko Hyötylä esitti, että vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Sirpa Pelkonen kannatti Hyötylän esitystä.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 236 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely: kunnanjohtajan esitys JAA, Hyötylän esitys EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: 2 JAA ääntä (Kiemunki, Oikarinen) 6 EI ääntä (Hietala, Hyötylä, Nyman, Pelkonen, Pyhäjärvi, Uusitalo), joten päätökseksi tuli Pirkko Hyötylän tekemä esitys. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 7/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.06.2005 kello 15.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170)

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 215 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.10.2008 klo 16.00-18.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 06.09.2005 kello 15.00-17.34 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 220 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.09.2007 kello 14.00-16.12 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 112 No 5/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 28.09.2006 kello 15.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot