Biohiilestä lisätienestiä. maaseutuyrittäjille?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biohiilestä lisätienestiä. maaseutuyrittäjille?"

Transkriptio

1 Biohiilestä lisätienestiä maaseutuyrittäjille? Kari Tiilikkala, Tomi Holstila, Mukesh Basnet MTT Biohiilestä lisätienestiä uusi kotimainen vaihtoehto energian lähteeksi Paikka Lahti, Sibeliustalo

2 Extra income with use of biochar for agricultural entrepreneurs Kari Tiilikkala, Tomi Holstila, Mukesh Basnet MTT Extra income with biochar A novel method as an alternative source of energy Paikka Lahti, Sibeliustalo

3 SIsältö Biohiilen historia lyhyesti Väittämiä Poliittiset kannusteet Business näkymät Jokunen tulos Tekniikat meillä ja muualla Säädöksistä, strandardeista LOPPUVÄÄNTÖ MTT Agrifood Research Finland

4 Contents Short history of biochar Claims Political incentives Business outlooks Some research results Technologies here and elsewhere Regulations, standards Final dispute MTT Agrifood Research Finland

5 Historia= Terra Preta Johti laajaan T&K boomiin 2000 luvulla MTT Agrifood Research Finland

6 History= Terra Preta Led to a large R&D boom since last decade MTT Agrifood Research Finland

7 Väittämät kasvintuotannossa 1. hiilen poistaminen ilmakehästä luontaisen hiilen sidonnan eli yhteyttämisen kautta, 2. hiilen tuotantoprosessissa eli pyrolyysissä saatavan synteesikaasun bioenergiasaanto, 3. maatalouden kasvihuonekaasutaseen parantuminen, mukaan lukien N 2 O- ja CH 4 -päästöjen vähentyminen, 4. maan viljavuuden ja viljelykasvien satojen nousu, 5. maan kationinvaihtokapasiteetin lisääntyminen, 6. mururakenteen kestävyyden parantuminen ja eroosioherkkyyden vähentyminen, 7. ravinnehuuhtoumien vähentyminen, 8. lannoitustarpeen pienentyminen, 9. vesitalouden parantuminen sekä 10. mikrobiologisen aktiivisuuden lisääntyminen 11. Kasvien tauti- ja tuholaiskestävyyden lisääminen 12. Ravinteiden kierrätys (maassa, yhteiskunnassa) MTT Agrifood Research Finland

8 Claims involving plant production 1. Removing carbon from atmosphere through carbon sequestration, ie. plant assimilation 2. Bioenergy outcome in the form of syngas in charring process (pyrolysis) 3. Agriculture life cycle greenhouse gas emissions, including reduced N 2 O- and CH 4 emissions 4. Soil fertility and increased crop yields 5. Increased capacity of soil cation exchange 6. Enhanced resistance of soil particles and less vulnerability for erosion 7. Reduced nutrient washout 8. Reduced need of fertilizer use 9. Enhanced water resource efficiency 10. Increased microbiological activities 11. Increased plant resistance of disease and pests 12. Nutrient recycling (soil, community) MTT Agrifood Research Finland

9 Poliittinen tausta ja ajurit CO2/ilmastonmuutos (päästöpolitiikka /USA) KHK/ ilmastonmuutoksen hillintä Maan hiilivarat ja tuotantokyvyn säilyttäminen Ravinteiden kierrätys ja Orgaaniset lannoitteet Elintarvikkeiden riittävyys (kehitysmaissa) Bioenergiaa Synteettisten kemikaalien korvaaminen kasviperäisillä Jätteen poltosta materiaalin kierrätykseen end-of waste MTT Agrifood Research Finland

10 Political background and drivers CO2 / climate change (emissions policy / USA) GHG / Climate change mitigation Earth carbon resources and retaining of production capacity Nutrient recycling and organic fertilizers Sufficiency of food supplies (in developing countries) Bioenergy Replacing synthetic chemicals with plant-based ones Material recycling instead of waste incineration : end-of MTT Agrifood Research Finland waste

11 Business suurta vai hajautettua? Suurta: Pientä: Raussin Metalli Bioenergiaa MTT Agrifood Research Finland

12 Business: large or decentralized? Large: Small: Raussin Metalli Bioenergy MTT Agrifood Research Finland

13 Kasvien kasvulisä on mahdollista jos käyttö osataan ja hiilen laatu on hyvä MTT Retiisikokeet 80 tn/ha hiiltä kuivapainot g 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 hiiletön vtt1 vtt2 vtt3 0 Yhteensä MTT Agrifood Research Finland

14 Increased plant growth is possible if correctly utilized and quality of char is good 5 4,5 4 3,5 MTT Radish experiments 80 tn/ha char dry weight g 3 2,5 2 1,5 1 0,5 hiiletön vtt1 vtt2 vtt3 0 Yhteensä MTT Agrifood Research Finland

15 Ravinteiden ja torjunta- aineiden huuhtoutumisen esto (Hagner et al 2013) 600 Glyphosate in leachates µg/l Control soil with plants Biochar amendment with plants Puuperäiset hiilet??? Time (day) MTT Agrifood Research Finland

16 Nutrient and pesticide washout prevention (Hagner et al 2013) 600 Glyphosate in leachates µg/l Control soil with plants Biochar amendment with plants Woodbased chars??? Time (day) MTT Agrifood Research Finland

17 Filtteritekniikat liiketoimintaa on jo biohiili mukaan teknologiakehitykseen? MTT Agrifood Research Finland

18 Filtering technologies business already exists Biochar a part of technological development? MTT Agrifood Research Finland

19 Orgaaniset lannoitteet? Ravinteiden kierto business kapalovaiheessa mutta tulee varmasti, kun P loppuu ja N kallistuu Iso business jo maailmalla, jenkkikoneet käynnissä : xgxm0 5uWA MTT Agrifood Research Finland

20 Organic fertilizers? Nutrition recycling business only starting but will emerge with depletion of P and rising price of N Already big business globally American machines at work: xgxm0 5uWA MTT Agrifood Research Finland

21 Kasvi ja eläinperäiset sivuvirrat, seulaylitteet ja jakeet.. Biokaasulaitokset Kompostointilaitokset Teurastamot Kuorimot Pakkaamot Hevostallien lanta/kuivikemateriaalit (saa pyrolysoida) >> ravinnepitoista hiiltä >>> orgaanisia lannoitteita, joilla sidotaan myös hiiltä maahan MTT Agrifood Research Finland

22 Plant and animal based residues.. Biogas plant Composting processes Slaughterhouses Barking plants Packing plants Horse manure / drying agent (may be pyrolysed) >> nutrient-enriched char >>> organic fertilizers which will also store carbon into soil MTT Agrifood Research Finland

23 Jäteperäinen hiili??? END- of Waste? Yhdyskuntajätteissä suurin P- varanto, mutta Käyttö elintarviketaloudessa???????????? Peatek aikoo kuivatislata kierrätysrenkaista polttoöljyä Valkeakoskella Peatec aikoo rakentaa Valkeakoskelle nestemäisen polttoaineen tuotantolaitoksen. Laitos käyttää raaka-aineena kierrätykseen tarkoitettuja ajoneuvojen renkaita. Tehtaan tuotantoprosessi perustuu tähän tarkoitukseen kehitettyyn pyrolyysitekniikkaan. Tehtaan päätuotteen, nestemäisen polttoaineen, tuotanto on Peatecin mukaan yli tonnia vuodessa. Sivutuotteina tehtaasta saadaan hiiltä ja renkaista erotettua kierrätettävää metallilankaa. MTT Agrifood Research Finland

24 Waste-based biochar??? END- of Waste? Largest P reserve in municipal waste, but Use in food industry???????????? Peatek to pyrolyze old tires for oil at Valkeakosi Peatec is planning to build its first liquid biofuel refinery Plant is to use recyclable tires as raw material. Factory production process is based on a pyrolysis technology designed for this particular use The main product, liquid fuel, will be more than tonne per year according to Peatec. Byproducts include char and recyclable metal wire MTT Agrifood Research Finland

25 EU:n säädöstöjä ja standardeja odotetaan Innovative knowledge resulting from COST networking through the Action: the COST networking and information exchange possibilities wider the REFERTIL biochar EU27 standardization and law harmonization work platform. Significant scientific breakthroughs specific to the COST Action: biochar EU27 standardization and law harmonization that will be reported to the Commission September 30, Clarification of biochar related specifications, such as:???????????? MTT Agrifood Research Finland

26 EU regulations and standards being awaited Innovative knowledge resulting from COST networking through the Action: the COST networking and information exchange possibilities wider the REFERTIL biochar EU27 standardization and law harmonization work platform. Significant scientific breakthroughs specific to the COST Action: biochar EU27 standardization and law harmonization that will be reported to the Commission September 30, Clarification of biochar related specifications, such as:???????????? MTT Agrifood Research Finland

27 Kansallisesti lannoitevalmistelain tyyppinimiluettelo: kasviperäinen kasvualustahiili Evira! MTT Agrifood Research Finland

28 National fertilizer product legislation official name register: plant-based seedbed char Evira! MTT Agrifood Research Finland

29 Biohiilituotteet ovat jo markkinoilla MTT Agrifood Research Finland

30 Biochar in agriculture business has started in Finland MTT Agrifood Research Finland

31 Materiaalin pyrolysionti ja busines on globaali asia MTT / ARC Egypt Pohjois- Siinailla, ICI hanke käyntiin Käyttämättömiä massoja piisaa: 50 miljoonaa tonnia vuodessa! Vaan on sitä hiekkaakin orgaanista ainetta odottamassa TEKNOLOGIAN ja OSAAMISEN vienti! Tärkeä yrittämisen ja liiketoiminnan mahdollisuus! MTT Agrifood Research Finland

32 Biomass pyrolysis and business is a global issue MTT / ARC Egypt at northern Sinai, ICI project to start Wealth of unused masses: 50 million tonne per year! Plus a wealth of sand waiting for organic matter Export of TECHNOLOGY and KNOWLEDGE! Important opportunity of business and entrepreneurship! MTT Agrifood Research Finland

33 Vai annetaanko liiketoiminta jenkeille tai Aasian maille?? Melbourne to get first biochar plant Date September 6, 2011 THE country's first commercial biochar plant, to turn green waste into energy and store carbon dioxide, will be built in Melbourne after State Energy Minister Michael O'Brien awarded a $4.5 million grant to Pacific Pyrolysis. Mobiilit pyrolyysipalvelut: Read more: rne-to-get-first-biochar-plant ju9m.html#ixzz2tpgnys2x MTT Agrifood Research Finland

34 Or will we rather give away business to the US and ASIA?? Melbourne to get first biochar plant Date September 6, 2011 THE country's first commercial biochar plant, to turn green waste into energy and store carbon dioxide, will be built in Melbourne after State Energy Minister Michael O'Brien awarded a $4.5 million grant to Pacific Pyrolysis. Mobile pyrolysis services Read more: rne-to-get-first-biochar-plant ju9m.html#ixzz2tpgnys2x MTT Agrifood Research Finland

35 Oli aika jolloin biotalous oli Suomen business vaikkei ollut KBBE- juhlapuheita ja strategioita MTT Agrifood Research Finland

36 There was a time when bioeconomy was Finnish Business before KBBE strategies and grand speeches MTT Agrifood Research Finland

37 Kiitos! Thank you! MTT Agrifood Research Finland

Environmental impacts and risks of renewable energy production and use Uusi Energia Akatemiaohjelman avajaisseminaari 30.3.2015

Environmental impacts and risks of renewable energy production and use Uusi Energia Akatemiaohjelman avajaisseminaari 30.3.2015 Environmental impacts and risks of renewable energy production and use Uusi Energia Akatemiaohjelman avajaisseminaari 30.3.2015 Pekka Leskinen, research professor, head of group Anne Holma, researcher

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta 5/2013KEMIA SPECIAL ISSUE Finnish Chemical Magazine STRONG EXPORTS in the Finnish chemical industry NEW BOOST for voluntary sustainability REACH bites next smaller companies Pakkausten ja pakkausmateriaalien

Lisätiedot

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 Kainuu Sustainable Energy Action Plan (SEAP) under Covenant of Mayors 1 BENVIROC OY 2014 KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KEMIA TOWARDS SUDDEN DEATH CHEMICAL SAFETY REACH. Finnish Chemical Magazine. Kaikki tarvitsemasi laboratoriotuotteet.

KEMIA TOWARDS SUDDEN DEATH CHEMICAL SAFETY REACH. Finnish Chemical Magazine. Kaikki tarvitsemasi laboratoriotuotteet. KEMIA SPECIAL ISSUE 5/2009 Finnish Chemical Magazine In this Issue: TOWARDS Sustainable Use of Resources SUDDEN DEATH of Demand CHEMICAL SAFETY Mission Possible Kaikki tarvitsemasi laboratoriotuotteet

Lisätiedot

RAPORTTI 21. Lannan kestävä hyödyntäminen

RAPORTTI 21. Lannan kestävä hyödyntäminen MTT RAPORTTI 21 Lannan kestävä hyödyntäminen MTT MTT TEKEE TIETEESTÄ ELINVOIMAA RAPORTTI www.mtt.fi/julkaisut MTT Raportti -julkaisusarjassa julkaistaan maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 -platform: vähähiilipolkujen kiintopisteet ja virstanpylväät. Yhteenveto hankkeen tuloksista ja johtopäätöksistä

Low Carbon Finland 2050 -platform: vähähiilipolkujen kiintopisteet ja virstanpylväät. Yhteenveto hankkeen tuloksista ja johtopäätöksistä S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 167 Low Carbon Finland 2050 -platform: vähähiilipolkujen kiintopisteet ja virstanpylväät Yhteenveto hankkeen tuloksista ja johtopäätöksistä Tiina Koljonen

Lisätiedot

Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency. 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net

Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency. 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net IPCC forecast with uncertainty Source: WHO, 2003: Climate change and human health: risks and responses. Arctic

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA PLC

LASSILA & TIKANOJA PLC SECURITIES NOTE AND SUMMARY 17 September 2014 LASSILA & TIKANOJA PLC Listing of EUR 30,000,000 Notes due 2019 The Notes are represented by units in denominations of EUR 1,000. On 15 September 2014 Lassila

Lisätiedot

Expertise for Food Innovations

Expertise for Food Innovations MAKUSTELE 2008 0 Silk a Novel Food Marjat ja terveys Berries and Health Uusi elintarvike- asetus raamittaa kehitystyötä Have You Had a Taste of Finland? Expertise for Food Innovations index l index tervehdys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

Pohjoismaisen ilmastoraportin julkistamistilaisuus Ilmarisessa 4.10. klo 9.30-12

Pohjoismaisen ilmastoraportin julkistamistilaisuus Ilmarisessa 4.10. klo 9.30-12 Pohjoismaisen ilmastoraportin julkistamistilaisuus Ilmarisessa 4.10. klo 9.30-12 Carbon Disclosure Project Nordic Results Launch Helsinki 4 October 2007 Tilaisuuden ohjelma 09.00 Ilmoittautuminen, aamukahvi

Lisätiedot

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Pohjois-Suomen Yksikkö M 10.4/2006/2 Rovaniemi 8.5.2005 European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Katja Lalli, Markku Iljina and ENMR-working group with following partners: University

Lisätiedot

Maatalouden alueellisen kehityksen arviointi osittaistasapainomallilla vuoteen 2050 eri politiikkavaihtoehdoilla -Heikki Lehtonen, MTT,

Maatalouden alueellisen kehityksen arviointi osittaistasapainomallilla vuoteen 2050 eri politiikkavaihtoehdoilla -Heikki Lehtonen, MTT, Maatalouden alueellisen kehityksen arviointi osittaistasapainomallilla vuoteen 2050 eri politiikkavaihtoehdoilla -Heikki Lehtonen, MTT, erikoistutkija, TkT, dos. heikki.lehtonen@mtt.fi 18.6.2010 Contents

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet

Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet ClimBus-ohjelman katsaus 2008 Toimittaja Jatta Jussila, Technopolis Oyj Tekesin katsaus 235/2008 Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway

Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway Project report no. 9-2010 Gun Roos and Minna Mikkola Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway Findings from the ipopy project SIFO 2010 Project report no. 9

Lisätiedot

FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005

FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 9/2006 Loppuraportti FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA. glimpses of light in bulk cargo. HACKLIN Syksy 2010

IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA. glimpses of light in bulk cargo. HACKLIN Syksy 2010 H hacklin news SYKSy / AUTUMN 2010 IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA glimpses of light in bulk cargo PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA SERVICES AT PORT OF PORI AMONG THE BEST IN FINLAND 1 SISÄLTÖINDEX

Lisätiedot

Industrial Symbiosis Activity Around the Globe

Industrial Symbiosis Activity Around the Globe Industrial Symbiosis Activity Around the Globe Peter Laybourn Chief Executive, International Synergies Limited Chairman, European Industrial Symbiosis Association 19 th February 2014 Ankara, Turkey Agenda

Lisätiedot

ARTIKKELEITA JA TUTKIMUKSIA GLYFOSAATISTA. ALIMPANA MYÖS WHO:N MAALISKUUSSA JULKAISEMA TUTKIMUS.

ARTIKKELEITA JA TUTKIMUKSIA GLYFOSAATISTA. ALIMPANA MYÖS WHO:N MAALISKUUSSA JULKAISEMA TUTKIMUS. ARTIKKELEITA JA TUTKIMUKSIA GLYFOSAATISTA. ALIMPANA MYÖS WHO:N MAALISKUUSSA JULKAISEMA TUTKIMUS. Kyse on tuotteesta, jota kesän aikana käytetään kaikkialla Suomessa ja jonka WHO on vasta julistanut terveydelle

Lisätiedot

Onko jo pien-chp:n aika?

Onko jo pien-chp:n aika? Onko jo pien-chp:n aika? Jukka Konttinen Jyväskylän yliopisto Uusiutuvan energian ohjelma www.jyu.fi/uusiutuvaenergia Uusiutuvan energian tutkimus- ja koulutusohjelma (JY) Maisteriohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Contents

Sisällysluettelo / Contents Sisällysluettelo / Contents Pääkirjoitus / Editorial 4 ABB 6 Accenture 7 Agnico Eagle Finland Oy 8 BDO Oy 9 Boliden 10 Business Kitchen 11 BusinessOulu 12 Codemate Oy 13 Codenomicon Oy 14 Componenta 15

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot