Kokkolan seudun osaamiskeskuksen tulosseminaari 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolan seudun osaamiskeskuksen tulosseminaari 2010"

Transkriptio

1 Kokkolan seudun osaamiskeskuksen tulosseminaari Tampereen teknillinen yliopisto / Materiaaliopin laitos / Muovi- ja elastomeeritekniikka / Kokkola Alueellinen tutkimusjohtaja Mirja Andersson Esityksen sisältö: Koske 1 (Biomassan kaasutuksessa muodostuvan tuotekaasun katalyyttinen konvertointi uusiksi kemikaaleiksi (olefiinit) ja edelleen muoviksi) Koske 2 (Muovien ja komposiittien kierrätysystävällinen suunnittelu) Koske 3 (Muovien kemiallinen kierrätys, sis. Pyrol-hankevalmisteluosio) Koske 4 (Uusiutuvat kuitumateriaalit akkukemian sovelluksissa) Koske 1 (Biomassan kaasutuksessa muodostuvan tuotekaasun katalyyttinen konvertointi uusiksi kemikaaleiksi (olefiinit) ja edelleen muoviksi) 2 Oske-hankkeen toteutukseen osallistuneet: 1. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Soveltavan kemian tutkimusryhmä -Resurssit: Tero Tuuttila (hankevalmistelija), asiantuntijana prof. Ulla Lassi 2. Tampereen teknillinen yliopisto, Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio, Kokkola -Resurssit: tutkijat Anna Parviainen ja Nicolas Schumacher, projektipäällikkö Mirja Andersson, asiantuntijoina prof. Pentti Järvelä ja prof. Mikael Skrifvars (Boråsin yliopisto, Ruotsi) 1

2 Koske 1 (Biomassan kaasutuksessa muodostuvan tuotekaasun katalyyttinen konvertointi uusiksi kemikaaleiksi (olefiinit) ja edelleen muoviksi) 3 - Selvityshanketta toteutettiin TTYllä suunnitellun toteutusajan puitteissa Hankkeessa valmistui suunnitellusti selvitys, jossa kartoitetaan teoreettisesti kirjallisuuden perusteella biomassan kaasutustuotteiden hyödyntämistä perusmuovien lähtöaineena. - Laadittiin selvitysraportti (Biomassan kaasutuksessa muodostuvan tuotekaasun katalyyttinen konvertointi uusiksi kemikaaleiksi (olefiinit) ja edelleen muoviksi. Selvitysraportti TTY/Anna Parviainen ja Mirja Andersson). Julkaistaan osken nettisivuilla. - Selvityksen pohjalta voidaan suunnata varsinainen tutkimushankkeen valmistelu. Koske 1 (Biomassan kaasutuksessa muodostuvan tuotekaasun katalyyttinen konvertointi uusiksi kemikaaleiksi (olefiinit) ja edelleen muoviksi) 4 Konvertointimenetelmät Metanolista olefiiniksi (MTO) menetelmiä on useita, mutta suurin osa on vasta laboratoriotasolla. Kaksi suurinta menetelmäkehittäjää ovat UOP/Hydro ja Lurgi. Tuotetut olefiinit Menetelmät tuottavat eri olefiineja. UOP:n menetelmällä tuotetaan eteenejä ja propeeneja. Lurgin menetelmä tuottaa vain propeeneja. Kaupalliset menetelmät ja tuottajat Metanolista olefiineja tuottavia tehtaita on jo useita. Suurin osa käyttää kahden suurimman konvertointimenetelmän tuottajan tuotantoratkaisuja. Total Petrochemicals Eurochem 2

3 Koske 1 (Biomassan kaasutuksessa muodostuvan tuotekaasun katalyyttinen konvertointi uusiksi kemikaaleiksi (olefiinit) ja edelleen muoviksi) 5 - Ajatuksia jatkosta Yritysrahoitus: haasteellista Tutkimushankkeita tarvitaan. Koske 2 (Muovien ja komposiittien kierrätysystävällinen suunnittelu) 6 Oske-hankkeen toteutti Tampereen teknillinen yliopisto, Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio, Kokkola - Resurssit: tutkija Anna Parviainen, projektipäällikkö Mirja Andersson, asiantuntijoina prof. Pentti Järvelä ja prof. Mikael Skrifvars (Boråsin yliopisto, Ruotsi) - Hankevalmistelua toteutettiin TTYllä suunnitellun toteutusajan puitteissa

4 Koske 2 (Muovien ja komposiittien kierrätysystävällinen suunnittelu) 7-11/2010 jätettiin TEKESin Toiminnalliset materiaalit-teknologiaohjelman varsinaiseen hakuun "Lasersintraus-uudet materiaalit ja menetelmät kustannustehokkaaksi valmistusmenetelmäksi" (LASERMA) projektihakemus yhteistyössä TTYn Lahden yksikön kanssa (kokonaisbudjetti n euroa). -Kokkolassa työstettiin tutkimussuunnitelmaa, tehtiin patenttikartoitusta, kontaktoitiin potentiaalisia yritysosallistujia sekä laadittiin hyödyntämissuunnitelma. 2-vuotisen LASERMA -tutkimusprojektin päätavoitteena on tutkia ja kehittää uusia lasersintraukseen soveltuvia polymeerimateriaaleja. Lasersintraus soveltuu piensarjavalmistusmenetelmänä erityisen hyvin kierrätysmuovimateriaalin hyödyntämiseen. Lisäksi lasersintrausta voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa prototyyppien valmistamiseen. -Projektikonsortio: TTY/Materiaalioppi (prof. Jyrki Vuorisen johdolla) yhteistyössä Åbo Akademin Polymeeriteknologian tutkimusryhmän kanssa (prof. Carl-Erik Wilenin johdolla). Projektissa tehdään yhteistyötä mm. Stuttgartin yliopiston, Teknologiakeskus KETEK Oy:n ja 7 yrityksen kanssa. Koske 2 (Muovien ja komposiittien kierrätysystävällinen suunnittelu) 8-11/2010 jätettiin myös projekti-ideahakemus Keski-Pohjanmaan liiton hakuun (KESKI-POHJANMAAN IDEAHAKU EU OHJELMIIN) työnimellä Kuitulujitettujen komposiittien kierrätysystävällinen suunnittelu ja tuotanto. Palautetta odotellaan edelleen /2010 osallistuttiin aktiivisesti merkittävän valtakunnallisen TEKES-hankkeen valmisteluun sekä tehtiin tutkimussuunnitelmaa TEKESin julkisen tutkimuksen hakuun helmikuussa REUNA (Nanomateriaaleilla seostettujen muovien ja pinnoitteiden kierrätys) projektin suunniteltu kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa ja tutkimuskonsortion muodostavat TTY/Materiaaliopin laitos, VTT/Uudet materiaalit ja TTL/Nanoturvallisuuskeskus. Projektiin liittyen käytiin keskusteluja n. 5 yrityksen kanssa (vuonna 2010). 4

5 9 Projektin toteutti Tampereen teknillinen yliopisto, Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio, Kokkola -Resurssit: Anna Parviainen (tutkija), Nicolas Schumacher (tutkija), Mirja Andersson (projektipäällikkö), asiantuntijoina prof. Pentti Järvelä ja prof. Mikael Skrifvars (Boråsin yliopisto, Ruotsi) -Hanketta toteutettiin TTYllä suunnitellun toteutusajan puitteissa tehtiin sekä aihepiiriltään laaja selvitystyö muovien kemiallisen kierrätyksen tekniikoista (sis. pyrolyysi) Selvitystyöstä on laadittu englanninkielinen raportti (Chemical Recycling of Plastics. Literature report TUT/ Anna Parviainen, Mirja Andersson). Julkaistaan osken nettisivuilla. -osallistuttiin Oske-toimijoiden yhteiseen (OY/KYC, KETEK, TTY) KV-hankevalmisteluun (PYROL) sis. ulkomaanmatka Uumajan yliopistolle Ruotsissa. Yhteistyövierailulle ja PYROLhankesuunnittelukokoukseen Uumajan yliopistolla osallistui TTYltä projektipäällikkö Mirja Andersson. 5

6 - Ajatuksia jatkosta. 11 Tehty selvitys teemallisesti erittäin laaja. Muovien kemiallisen hajotuksen tavat, menetelmät ja näiden alla prosessit ovat moninaiset. Pyrolysis, which comes under the class of thermal treatments but it is actually a combination of incineration, catalytic cracking and hydrogenation. -Pyrolyysi 12 Pyrolysis, which comes under the class of thermal treatments but it is actually a combination of incineration, catalytic cracking and hydrogenation. 6

7 -Pyrolyysi 13 Käytetyistä auton renkaista ryhdytään valmistamaan ekopolttoainetta Valkeakoskella. Peatec Oy aikoo rakentaa Valkeakoskelle nestemäisen polttoaineen tuotantolaitoksen. Laitos käyttää raaka-aineena kierrätykseen tarkoitettuja ajoneuvojen renkaita. Tehtaan tuotantoprosessi perustuu tähän tarkoitukseen kehitettyyn pyrolyysitekniikkaan. Tehtaan päätuotteen, nestemäisen polttoaineen, tuotanto on yli tonnia vuodessa. Sivutuotteina tehtaasta saadaan hiiltä ja renkaista erotettua kierrätettävää metallilankaa. Tuotantolaitoksen sijoituspaikka Valkeakoskella on UPM:n Tervasaaren tehtaiden teollisuusalue. Ensimmäisessä vaiheessa, ennen varsinaisen tehtaan rakentamista käynnistetään pienen mittakaavan koelaitoksen toiminta. Koelaitoksen kapasiteetti on noin kymmenesosa varsinaisen tehtaan kapasiteetista. Koelaitoksen rakentaminen aloitetaan välittömästi ja sen toiminta käynnistyy tänä keväänä. -Pilotointivaiheen tavoitteena on testata teknologian toimivuus. Haluamme myös osoittaa tuotteiden laadun ja hankkia tietoja teollisen mittakaavan tuotantoon. Päätös tuotantolaitoksen perustamisesta tehdään pilottilaitoksesta saatujen kokemusten ja tietojen perusteella, kertoo johtaja Pekka Marjomaa Peatec Oy:stä. -Raaka-aineen Peatecin tehtaalle toimittaa Kuusakoski Oy. Peatecin Valkeakosken laitos käyttää matalan lämpötilan pyrolyysiä, jossa renkaan hiilivedyt kuumennetaan kaasuksi hapettomassa tilassa. Suurin osa kaasusta jalostetaan polttoöljyksi. Jäljelle jää hiiltä ja teräsromua, jotka erotetaan ja hiili jalostetaan tuotteeksi. Peatec Oy on vuonna 2008 perustettu yritys pyrolyysiteknologian hyödyntämiseksi. Yhtiö on yksityisessä suomalaisessa omistuksessa. Peatec tuntee pyrolyysiteknologian ja prosessit, organisoi pyrolyysilaitosten suunnittelun ja rakentamisen sekä markkinoi ja myy lopputuotteet. Koske3 (Muovien kemiallinen kierrätys, sis. Pyrolhankevalmisteluosio) -Muovien kemiallinen kierrätys 14 Hedelmällisin lähestymistapa jatkoon: Neuvottelu jätealan toimijoiden (Peatec, Ekokem, Kuusakoski) kanssa T&K-prioriteeteista. Vaikka yritysrahavaatimus tietyillä rahoittajilla on 0%, potentiaalista apua substanssin rajaukseen ja yrityksen tuki hakemukselle. 7

8 Koske 4 (Uusiutuvat kuitumateriaalit akkukemian sovelluksissa) 15 Hankevalmisteluun osallistuneet tahot: 1. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Soveltavan kemian tutkimusryhmä -Resurssit: Tero Tuuttila (hankevalmistelija), asiantuntijana prof. Ulla Lassi 2. Tampereen teknillinen yliopisto, Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio, Kokkola -Resurssit: Mirja Andersson (hankevalmistelija), asiantuntijoina prof. Pentti Järvelä ja prof. Mikael Skrifvars (Boråsin yliopisto, Ruotsi) Koske 4 (Uusiutuvat kuitumateriaalit akkukemian sovelluksissa) 16 -Hanketta toteutettiin TTYllä suunnitellun toteutusajan puitteissa Hankevalmistelun aikana valmisteltiin ja jätettiin TEKESin Toiminnalliset Materiaalit -teknologiaohjelman aiehakuun projektihakemus nimellä Novel batteries based on functional textile materials (TexBatt). Aiehakemuksen vireillepanijana toimi TTY:n tutkimuspäällikkö Mirja Andersson. -Suunniteltu projekti oli aikomus toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimusyhteistyönä vuosina kokonaisbudjetilla n euroa. 8

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Projektin tavoitteet ja

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jätelainsäädännön uudistus etenee 12 Ekokemin apurahat haettavana 22 Toimintamme laajentui 2/13 Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Kasvavaa moottorivalmistusta Suomessa

Lisätiedot

KAINUUN KAIVANNAISALAN NEUVOTTELUKUNTA =Teemaohjelman ohjausryhmä KAINUUN KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2015

KAINUUN KAIVANNAISALAN NEUVOTTELUKUNTA =Teemaohjelman ohjausryhmä KAINUUN KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2015 KAINUUN KIVI- JA KAIVANNAISTEOLLISUUDEN TEEMAOHJELMA 2008-2013 Ohjaus KAINUUN KAIVANNAISALAN NEUVOTTELUKUNTA =Teemaohjelman ohjausryhmä KAINUUN KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2015 Yritystoiminta

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 4 2013 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄSENLEHTI 4 2013 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄSENLEHTI 4 2013 JÄTEALAN AMMATTILAISILLE JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY SISÄLTÖ 4 2013 Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus 4 JHY tiedottaa 5 Jätehuoltopäivillä vilkasta keskustelua 6 Tapasimme Esa Mäkelän 7 Pääartikkeli:

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Uusia yritysalueita - Etelä-Pirkanmaalla on mistä valita

Uusia yritysalueita - Etelä-Pirkanmaalla on mistä valita Uusia ideoita, uutta teknologiaa, xxxx uusia osaajia VASKEn vuosijulkaisu 2011 - vuoden 2011 elinkeinovaikuttaja! Peatec kierrättää kumia polttoöljyksi Uusia yritysalueita - Etelä-Pirkanmaalla on mistä

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA

TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA TEKSTIILIKIERRÄTYS SUOMESSA Yritysten asenteet ja teot tekstiilikierrätyksessä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, kevät 2013 Piritta Hakola TIIVISTELMÄ FORSSA

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA -LEHTI 2009 2010 Soveltavan ympäristökemian laboratorion Marie Curien nimeä kantavan tutkimusprojektin tutkijoita koolla Mikkelissä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jaroslaw Puton, Alexander Tolstoguzov,

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010. Paperin uusi elämä. Brändi pienyritykselle. Sota lapsen silmin. Yliopisto liikuttaa

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010. Paperin uusi elämä. Brändi pienyritykselle. Sota lapsen silmin. Yliopisto liikuttaa VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010 Paperin uusi elämä Brändi pienyritykselle Sota lapsen silmin Yliopisto liikuttaa aktuumi Nro 1 maaliskuu 2010 20. vsk 4 10 18 24 JULKAISIJA Oulun yliopisto 3 Talous tasapainoon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 166 TUTKIMUKSIA Henna Knuutila, Anna Kangas, Ellinoora Leino-Richert & Arttu Koskinen VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Loppuraportti Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Helsinki 2004

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

PRIZZ.UUTISET. Tässä lehdessä. Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmä perusteilla. Verkostot ja kilpailukyky. Kankaanpään Metallikylä

PRIZZ.UUTISET. Tässä lehdessä. Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmä perusteilla. Verkostot ja kilpailukyky. Kankaanpään Metallikylä PRIZZ.UUTISET Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2009 Tässä lehdessä 2 3 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmä perusteilla Verkostot ja

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. VETYTEKNOLOGIA voimakkaassa kasvussa RISKIT HALLINTAAN. Kiinteistöjen vesijärjestelmien

Prizz.Uutiset. VETYTEKNOLOGIA voimakkaassa kasvussa RISKIT HALLINTAAN. Kiinteistöjen vesijärjestelmien Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 5 / 2010 VETYTEKNOLOGIA voimakkaassa kasvussa Kiinteistöjen vesijärjestelmien RISKIT HALLINTAAN Yliopistokeskus tiivistää

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit Kysymyksiä Talvivaarasta Uraani ja lupaprosessit Peruskysymys: MIKSI KAIVOSTOIMINNAN HAITOISTA EI ENNAKOLTA KESKUSTELLA? Vasta sitten, kun kaivos on tehnyt tehtävänsä, antanut työtä miehille, joista on

Lisätiedot