Vesihuollon tukeminen, maatalouden vesiensuojelukeinot ja Itämeren suojelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesihuollon tukeminen, maatalouden vesiensuojelukeinot ja Itämeren suojelu"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö KOKOUSMUISTIO TOTEUTTAMISSUUNNITELMIA KOSKEVAT NEUVOTTELUT 2008 Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö Aihe Vesihuollon tukeminen, maatalouden vesiensuojelukeinot ja Itämeren suojelu Aika klo Paikka Läsnä Pihapaviljonki, kh. 376, Snellmaninkatu 5 (SM:n sisäpiha) Tarja Reivonen, TEM pj. Jenna Nieminen, TEM siht. Lasse Rekola, Uudenmaan liitto Jaakko Mikkola, Itä-Uusimaa Pekka Hallikainen, Itä-Uusimaa Petteri Partanen, Varsinais-Suomi Juho Savo, Varsinais-Suomi Anne Savola, Satakunta Juha Hertsi, Päijät-Häme Ari Pietarinen, Kymenlaakso Hannu Huikuri, Pohjois-Karjalan liitto Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaa Varpu Rajaniemi, Pohjanmaa Tiina Malm, MMM Marjatta Kemppainen-Mäkelä, MMM Jaakko Sierla, MMM Jukka Vuontela, YM Tarja Haaranen, YM 1. Neuvottelun avaus, pj. Reivonen, TEM Puheenjohtaja avasi kokouksen 2. Maatalouden uudet vesiensuojelukeinot ja Itämeren suojelu / Varsinais-Suomi, Satakunta Juha Savo (Varsinais-Suomi) kävi läpi aloitteen saaristomeren ja itämeren tilasta, sekä esitteli Pro- Saaristomeri hanketta, jossa viranomaiset toimineet yhdessä saariston ja itämeren tilan parantamiseksi. Hanke on toiminut maakunnan rahoituksella ja siihen on laitettu myös maakunnan kehittämisrahaa. Hanke valtion budjettiin, josta rahoitusta 3 milj. Tarvetta yhteistyölle eri vesistöalueilla myös jatkossa, sillä ravinnepäästöjen vähentäminen ja itämeren tilan parantaminen on tärkeää. Ja vuoteen 2015 mennessä täytettävät ravinteiden ja päästöjen vähennystavoitteet vaativat lisäpanostuksia. Tiina Malm Maa- ja metsätalousministeriöstä esitteli koulutusta ja tiedonvälitystoimenpiteitä sekä investointitoimenpiteitä. Malmin mukaan tutkimushankkeita on monia ja koska järjestelmä on EU-

2 rahoitteinen, on ympäristötuen määrä mittava. Ympäristötoimen muutosryhmän toimintaa on tehostettu entisestään ja haussa on tällä hetkellä kolme uutta erityistukea. Toimien kehittämiseksi tarvitaan mm. tutkimusta, selvitystä koulutusta neuvontaa. Tärkeää, että oikeat tuet ohjataan oikeisiin paikkoihin ja tässä tilakohtainen neuvonta on tärkeässä roolissa. Saralta löytyy vielä hyvin paljon kohdentamista. Perustoimenpiteet joita tehostetaan lisätoimenpiteillä, ja erityistoimenpiteillä voidaan vielä toimintaa vielä pidemmälle. Varsinais-Suomi ja Satakunta voivat hyödyntää tukia hyvin ja toimijat alueilla ovat olleet aktiivisia Anne Savola: Satakunnan liitto on samaa mieltä Varsinais-Suomen kanssa. Alueella toimivat myös mm. Satavesiohjelma, joka on pro-saaristomeren sisarohjelma. Alueellisia ongelmia ovat aiheuttaneet mm. ilmastonmuutos, sillä sateet aiheuttaneet valumia, korostuneet pelloilla ym. Itämeri on haaste myös haaste valtiolle. Tarja Haaranen ympäristöministeriöstä puhui vesienhoidosta ja toteuttamisohjelman toimeenpanosta. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä direktiivin mukaisesti pintavesien tila olisi hyvä. Työtä on tehtävä erityisesti keskustelussa ilmitulleilla alueilla. Vesienhoitoalueilla maatalous on ollut suurin kuormittaja. Ympäristöministeriö on perustanut hankeryhmän, joka on laajapohjainen ryhmä jossa toimii eri toimijatahoja. Hankeryhmän eri valmistelutiimien tehtävänä on tehdä ehdotuksista analyysit ja arvioida rahoituksen järjestämistä sekä käydä läpi nykyisiä ohjausjärjestelmiä ja miten niitä voitaisiin kehittää. Maatalouden ympäristötuki keskeisin, rahankäyttöä voidaan jo olemassa olevan rahan sisällä tehostamaan. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan valtio on tällä hetkellä sitoutunut tähän vuoteen 2013 asti. Jukka Vuontela (YM) mukaan on vaikea lähteä esittämään budjettiin hanketta jonka sisällöstä ei vielä kovin tarkkaa tietoa. Tarkempaa lisätietoa tulisi saada. Länsi-Suomessa paljon hankkeita, jotka pitäisi toteuttaa lähivuosina. Meneekö tämä hanke muiden edelle? mm. suuret siirtoviemärihankkeet, jotka vievät ainakin vuoteen 2010 runsaasti rahaa. Momenttiin tulossa lisää rahaa mutta määräraha tulee olemaan 14milj vuonna Toteuttamissuunnitelmien mukainen määrärahatarve on 20 milj. Varsinais-Suomi kommentoi, että maakunnat laittavat hankkeensa mielellään järjestykseen ja Varsinais-Suomen neuvotteluesitys on heidän varsinainen ykköshanke, joka menee kaikkien muiden edelle. Ympäristöministeriön linjauksen mukaisesti tulisi kuitenkin harjoittaa alueellista oikeudenmukaisuutta, ettei kaikkea olemassa olevaa raha sijoitettaisiin yhteen maakuntaan, sillä ylimääräistä rahaa ei ole. Ympäristöministeriö lisäsi, että ympäristötukeen on laskettu lisätoimenpiteiden tarve, joka kattaa mm. neuvonnan koulutuksen ym. toiminnan. Maa- ja metsätalousministeriöstä nostettiin esille, että rahoitustoiminnassa ei voida maksaa samasta toiminnasta kahta kertaa, eli päällekkäisrahoitusta on varottava. Juho Savon mukaan Varsinais- Suomessa ei hankkeissa ole ollut päällekkäisrahoitusta. Ei tule rahalla tehdyksi kaikkea mitä suunnitelmassa oli tarkoitus tehdä. Tämä asia tehty ympäristöviranomaisten kanssa ja tälle asialle ei voida tehdä mitään. Puheenjohtaja Reivonen totesi, että alueellisilta ympäristökeskuksilta pyydetään selvitys mitä toimenpiteet ovat, sillä neuvottelussa ei ole tällä hetkellä tarpeeksi asiantuntevaa väkeä vastaamaan kysymyksiin. Katsotaan yhdessä MMM:n ja YM:n kanssa miten tästä edetään ja mitä käytännöntoimenpiteitä tarvitaan. Neuvotteluprosessia jatketaan ja se otetaan jatkovalmisteluun ja asia otetaan tammikuussa uudestaan esille ja järjestetään lisäneuvottelu tammikuun loppupuolella. 3. Ministeriöiden kommentit Ei käsitelty

3 4. Valtion tuki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin / Jaakko Sierla, MMM Jaakko Sierla (MMM) piti alustuksen vesihuollon suuntaviivoista ja valtion tuista yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin. Kohti isompia kokonaisuuksia vesihuollossa, että voitaisiin kunnolla kehittää. Vesihuollon tukemisen opas on painossa ja tulossa hallinnon käyttöön. Tuettavat toimenpiteet mainittu vesihuoltolaissa. Tarpeet erittäin suuria ja rahaa on melko vähän. Linjaus, joka tullut esille, että maankäytön tulisi olla esillä. Vesihuolto ja alueidenkäyttö ovat normaalisti organisaatioissa samassa. Kokonaistarve haja-asutusalueiden viemäröinnille oli yllättävän korkea. Koko tällaisen massan tukemisen valtion avustuksella on mahdotonta. Osa jää toteutumatta ja osa ei valtion avustuksella. Katsotaan tarkkaan mitkä pääsevät tuen piiriin. Vesienhuollon rahoitukseen on ylipäätään suhtauduttu positiivisesti, eduskunnassa myönteistä suhtautumista, että kumpikin ministeriö saa lisärahaa ja elvyttävään lisäbudjettiin vesihuollon tukivaroja olisi/tulisi. Aika hyvä rahoitustilanne. Asko Peltola. Taantuville alueille ei tällaisia huoltoja kannata tehdä. Maaseutupoliittisesti vaarallista ajattelua. Jaakko Sierlan mukaan tämä on kuntien asia. Valitettavaa että joissakin kunnissa tehdään sellaisia valintoja, että mm. kouluja lakkautetaan. Ettei kaikki kunnat kuolisi, kohdistetaan toimenpiteitä tietyille alueille. Tässäkin tarvitaan alueiden ja liittojen ja ministeriön välistä yhteistyötä. 5. Maakuntien neuvottelukysymykset Avustukset vesihuoltoinvestointeihin / Itä-Uusimaa Pekka Hallikainen (Itä-Uusimaa) mukaan Sierlan esittämä alustus on linjassa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen selvitysten kanssa. Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella on paljon tarvetta vesihuollolle asukasta on järjestetyn vesihuollon ulkopuolella. Asukastiheys on korkea ja rakentamispaine suuri erityisesti pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Veden hankinnan ja jätevesien huollon sekä maatalouden problematiikka, mitkä liittyvät myös Itämeren suojeluun. Molempia täytyy viedä eteenpäin, mikä tuo lisää paineita ongelmien ratkaisuun. Itä-Uudellamaalla ovat tärkeitä lisäksi luonnon tilan ja pohjaveden kysymykset. Arvioitu, että vuosittaiset investointitarpeet ovat 41 milj. ympäristökeskuksen alueella ja maaseudulla 9,4 milj. On pelko, että ihmiset kiinteistökohtaisia systeemejä, joka johtaa kaksinkertaisiin investointeihin. Tämä on ongelmana myös siirtoviemärien ja yhdysviemärien kannalta. Alueella on monia ajankohtaisia hankkeita ja valtion avun tarve on 8,5milj. vuodessa. Jaakko Sierla (MMM) mielestä tämä on molempien ministeriöiden ja alueiden yhteinen huoli. Virkamiestasolla asiaa on yritetty tuoda esille, mutta tarpeenmukaiseen rahoitukseen ei päästä. Sierlan mukaan tarvitaan alueellista yhteistyötä, että kaikista tärkeimmissä kohteissa saadaan hankkeet rahoitetuksi. Monia sovellettuja ratkaisuja ettei tarvitsisi tehdä lyhytaikaisia ratkaisuja investointien puutteen vuoksi. TuJo- alueellisten ympäristökeskusten kanssa että pyrittiin selvittämään onko suurista hankkeista maakuntien liiton kanssa yhteinen näkemys niiden tärkeydestä. Yhteistyö pelaa.

4 Jukka Vuontela mukaan ympäristöministeriön tulevissa menokehysneuvotteluissa priorisoidaan työrahoja. Avustukset jäävät MMM:n asiaksi. YM:n puolella tulosidonnaisia, kiinteistökohtaisia avustuksia, joita voidaan vähävaraisemmille myöntää. Näissä on melko vähän kysyntää avustussummaan nähden. Päijät-Hämeen keskeisiä investointitarpeita , Vesihuoltoasiat/ Päijät- Häme Juha Hertsi (Päijät-Häme) nosti esille, että Päijät-Hämeessä on myös hanketarpeita mutta Kanta-Häme yleensä priorisoidaan etusijalle. Päijät-Hämeessä on Hertsin mukaan pyritty vaikuttamaan selkä valmisteluun että painottamaan elinkeinostrategiassa ympäristöosaamiseen. Vesihuollossa ym. toimenpiteissä ei ole saatu tukea, että hankevalmistelu olisi toivottavalla tasolla. Päijännettä haluttaisiin valjastaa suurempaa käyttöön mm. bioenergian ja metsäteollisuuden kehittämiseksi. MasterPlan, jossa toivotaan että Keski-Suomi ja Päijät-Häme sekä MMM ja YM olisivat hankkeessa tekemisissä. Jaakko Sierla (MMM) n mukaan tämä oli ensimmäinen kerta kun hän on kuullut vastaavasta, ettei yhden alueellisen ympäristökeskuksen alueella maakuntia kohdella tasa-arvoisesti. Päijät-Hämeen asioita hoidettaisiin Hämeenlinnassa ja Lahdessa hoidetaan kulkuyhteyksiin ja muihin liittyviä asioita. Päijät-Hämeen esille nostamaan asiaan kiinnitetään huomiota jatkossa ja asia tullut kuulluksi. Turun kaupunkiseudun tekopohjavesihanke / Varsinais-Suomi Juho Savo Kertoi Varsinais-Suomen esityksestä, joka tuli maakunnan kärkihankkeeksi kun se esitettiin lisäbudjettiin syksyllä. Maakuntaelinvoimakysymyksiä milj. maksava. Päätös ettei tueta suurten kaupunkien hankkeita. Järjetelmä jolla vesihuoltohankkeita tuetaan eri alueilla, jäätiin ihmettelemään asiallinen peruste että vain pienenpiä hankkeita tuetaan tavoitteena että pohjavesi putkia pitkin turkuun ja saaristoon jossa jatkuva pohjaveden pula. 10% tuki hankkeelle haettu. Jaakko Sierla (MMM) kommentoi Varsinais-Suomen esitykseen, että on perusteltua ettei suurten kaupunkien hankkeita tueta. Ennen on ollut helpompi budjetointiteknisesti saada isompia hankkeita budjettiin. Varsinais-Suomen hanke tulee käsiteltäväksi kehyksen ylittävänä erillisenä asiana. Lisäbudjetti on nykyään miten voidaan saada käsitellyksi. On toteutettu liiketaloudellisia analyyseja, jotka osoittavat, että vesihuoltolaitokset suurissa kaupungeissa tulouttava suuria summia kaupungin kassaan. Hankkeet mahdollisia jos isommasta hankkeen liittyy esimerkiksi pienempiä osioita, jotka palvelevat pienempiäkin alueita. Pitäisi nähdä kokonaisuutena, jossa hankkeet pienemmät osaset ovat tukikelpoisia vaikka suuren kaupungin hanke ei olisikaan. Varsinais-Suomen puoltaa, että vesienhuoltolaitos on tulouttanut alueelle melko suuria summia eikä tukia haeta. Ympäristökeskukset ovat olleet aktiivisesti liikkeellä. Juuri tähän asiaan ja hankkeeseen on saatu tyrmäys mutta asiaa kannattaa tarkastella niin, että jos hankkeen muihin osiin olisi vielä mahdollista palata.

5 Hannu Huikuri otti esille Pohjois-Karjalan ehdotuksen Joensuun Penttilänrannan tulevaisuudesta. Ministeriöltä saadun vastauksen perusteella ihmeteltiin, että keskustelu ei kannata. Olisi kohteliasta, että aihe olisi listoilla jos maakunta haluaa asiasta keskustella. Puheenjohtaja lisäsi tähän, että Joensuun Penttilänrannan esityksestä valmistuu myöhemmin selvitys ministeriöltä. Vuontela. Työmomentille tulossa muutama lisämiljoona että hankkeelle voitaisiin jotain myöntää. Elvyttävä lisäbudjetti tulossa ja tämä hanke olisi siihen hyvä hanke esitettäväksi. 6. Mahdolliset muut kysymykset Ei muita kysymyksiä 7. Neuvottelun päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.09

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari 18. 19.4.2013, Lahti MUISTIO

Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari 18. 19.4.2013, Lahti MUISTIO Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari 18. 19.4.2013, Lahti MUISTIO Tähän muistioon on koottu ison salin esityksistä keskeisiä asioita. Puhujien PowerPoint-esitysten sisältöjä ei ole sellaisinaan lähdetty

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen

Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Jarkko Leka, Vesa Arvonen ja Jussi Heikkinen 19.1.2015 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Viestintä... 3 3 Jätevesiosuuskunnan vaiheet...

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki Hanna Latva-Kiskola Vesihuoltolain mukaiset vapautukset Seinäjoen kaupunki Kehittämistehtävä tammikuu 2012 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämistehtävän tiivistelmä Koulutusyksikkö: Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Valtion budjettiesitys 2014 ja vuoden 2013 lisätalousarvio. kommentteja Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 2.9.2013. Yleistä. Valtion budjettiesitys 2014

Valtion budjettiesitys 2014 ja vuoden 2013 lisätalousarvio. kommentteja Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 2.9.2013. Yleistä. Valtion budjettiesitys 2014 Valtion budjettiesitys 2014 ja vuoden 2013 lisätalousarvio kommentteja Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 2.9.2013 Yleistä Valtion rakennepoliittisessa ohjelmassa kuntataloudelle esitetyt valtionosuusleikkaukset

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS

POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS Ff1. /hs/ silti hrd; å J W N N 3 w p P p h, O N 5 POHJOIS-SUOMEN SOTE-KUNTAKOKOUS Aika: Torstai 5.2.2015 klo 12.00-16.45 Paikka: Oulun Musiikkikeskuksen Madetojan Sali, Leevi Madetojan katu 1-3, Oulu Osallistujat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001

Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001 1 Tapio Huttula (toim.) Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001 KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 8:2001 2 ISBN 951-37-3510-9 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut Helsinki

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu. Asiantuntijaryhmän loppuraportti

Maatalouden vesiensuojelu. Asiantuntijaryhmän loppuraportti Maatalouden vesiensuojelu Asiantuntijaryhmän loppuraportti Maatalouden vesiensuojelu- eli MaSu-ryhmän toiminnan tausta ja tarkoitus Maatalouden vesiensuojelu on ympäristöteema, joka keskusteluttaa nykypäivinä

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Aika 17.12.2012 klo 10:00 16:15 Paikka Läsnä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

MUURIANKKURI. SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f.

MUURIANKKURI. SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f. 2 2005 MUURIANKKURI SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f. Pääkirjoitus Joukot liikkeelle Kulttuuriperintösemiaari Retulan Ylikartanossa Maaseudun maiseman - ja luonnonhoito

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot