Euroopan Unionin Biotalouspaneelin kansallinen konseptointi Syksyllä 2013 tehdyn tutkimuksen tulokset ja EU:n biotalouspaneelin Road Map

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan Unionin Biotalouspaneelin kansallinen konseptointi Syksyllä 2013 tehdyn tutkimuksen tulokset ja EU:n biotalouspaneelin Road Map"

Transkriptio

1 Euroopan Unionin Biotalouspaneelin kansallinen konseptointi Syksyllä 2013 tehdyn tutkimuksen tulokset ja EU:n biotalouspaneelin Road Map Mirva Naatula

2 EU:n biotalouspaneeli EU:n biotalouspaneeli perustettiin 2013 Euroopan komission toimesta: Euroopan biotalousstrategian toteutumisen tukemisen ja seurannan tueksi Luomaan synergiaa toimialojen välille Rakentamaan pohjaa biotalouden kokonaisuudelle alkutuotannosta kuluttajamarkkinoille, jossa otetaan huomioon alojen keskinäinen riippuvuus sekä niiden yhteisvaikutukset, joita muun muassa talous-, sosiaali-, ja energiahaasteet voivat aiheuttaa Täydentämään jo olemassa olevaa tietopohjaa biotalouden eri sektoreilla, jotta käytännön toteutuksia voitaisiin tehostaa ja parantaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

3 EU:n biotalouspaneelin jäsenet Paneelin jäsenet ovat: Beate Kettlitz, Doris Schnabel, Holger Zinke ja Peter Pickel (Saksa) Carmen Millan-Chacartegui (Espanja) Carmen Socaciu (Romania) Catia Bastioli (Italia) Christine Bunthof ja Dorette Corbey (Alankomaat) Christophe Rupp-Dahlem ja Dominique Barjolle Musard (Ranska) Courtney Hough, Jim Philip, Joanna Dupont-Inglis ja Nathaniel Page (Yhdistynyt kuningaskunta) Christina L.M. Silva (Portugali) Electra Papadopoulou (Kreikka) Emilia Den Boer ja Stanislaw Bielecki (Puola) Eva Cudlinova (Tšekki) Hordur Kristinsson (Islanti) Johan Elvnert, Kjell Ivarsson (Ruotsi) Monika Sormann ja Peter Schintlmeister (Itävalta) Niels Gotke (Tanska) Richard Howell (Irlanti) Sarunas Zableckis (Liettua) Sirpa Kurppa (Suomi) Vjekoslav Ticina (Kroatia) Paneeliin toiminnassa on mukana myös ulkopuolisia biotalouden asiantuntijoita Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

4 Biotalouspaneelin linkityksiä EU tasolla MARE, ENV, RTD, AGRI, ENTR, SCAR KIC, EIT Euroopan parlamentti, Neuvosto, komiteat OECD, FAO ISG Eurooppa EU:n biotalouspaneeli Kansainvälisyys Euroopan komissio Biotalous Observatorio Eurooppa 2020 Ohjelmat ja strategiat FP7 JPI EIP JRC, Eurostat, EAA Resurssitehokas Eurooppa Horisontti 2020 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

5 EU:n biotalouspaneelin linkityksiä kansallisella tasolla EU:n biotalouspaneeli Sidosryhmät Strategiat Ohjelmat Hallinnolliset toimijat ja viranomaiset Suomen biotalousstrategia Eurooppa 2020 Suomen kansallinen ohjelma Yritykset ja organisaatiot Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2013 Kansallinen metsäohjelma 2013 Tutkimus- ja opetuslaitokset Team Finland -strategia Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Yhdistykset ja kansalaisjärjestöt Kestävän kehityksen strategia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kansallinen luonnonvarastrategia 2009 Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

6 Konseptoinnin toteutus Toteutuksessa määriteltiin EU:n biotalouspaneelin kansalliset tehtävät ja niiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Tutkimuksen perusteella keskeisimmät kansalliset tavoitteet ovat: Paneelitoiminnan asiasisältöjen viestiminen paneelin kansallisille sidosryhmille Sidosryhmien osallistaminen paneelitoimintaan Mahdollisten kansallisten ja alueellisten biotalouspaneelien perustaminen (eri sidosryhmien edustajat, toimintojen vienti käytäntöön) sekä strategisen tukiryhmän perustaminen (fasilitointirooli, mukana hallinnollisia toimijoita + EU:n biotalouspaneelin Suomen edustaja) Tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään erilaisia jalkauttamismenetelmiä, kuten haastatteluja, sähköpostitiedotusta, sosiaalista mediaa, kyselyjä, työryhmätyöskentelymenetelmiä ja seminaareja. Käytännössä testattiin sähköpostikyselyn, sähköpostitiedotuksen ja työpajatyöskentelyn toimivuutta. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

7 Sähköpostitiedotuksen toteutus Sähköpostitiedotusta testattiin identifioimalla EU:n biotalouspaneelin kansalliset sidosryhmät ja heitä edustavat toimihenkilöt Pääasiallisesti sidosryhmäverkosto keskittyy kansallisen biotalousstrategian vastuu- ja toimeenpanotahoihin Kansallisen toiminnan alussa lähetettiin sähköpostitiedote yli 600 biotalouden toimihenkilölle Tiedotteessa kerrottiin EU:n biotalouspaneelin aloittaneen toimintansa Tiedotteen yhteydessä oli mahdollisuus tilata EU:n biotalouspaneeliin liittyvät uutiset suoraan sähköpostiin Lopputuloksena toiminnassa hyödynnettävä kansallinen EU:n biotalouspaneelin tiedotuslista, joiden henkilöille lähetetään paneelin toimintaan liittyvää sähköpostitiedotusta Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

8 Internetin hyödyntäminen Paneelille rakennettiin suomenkielinen Internet-sivu Tietoa EU:n biotalouspaneelin Euroopan ja kansallisesta toiminnasta Sivusto tavoittaa kaikki sidosryhmien tasot, mukaan lukien kuluttajat Sivuston tarkoitus toimia taustatukena paneelissa tapahtuvalle toiminnalle Sosiaalisen median käyttöä hyödynnetään tarpeen mukaan Tapahtumien tuloksien jakaminen myös muiden toimijoiden Internetsivuilla Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

9 Työryhmätyöskentely Työryhmätyöskentelyä testattiin työpajatyöskentelyn pilottikokeilun avulla Järjestettiin sekä Jokioisilla että Helsingissä Työpajojen välille luotiin ajoittain videoyhteys Työpajassa mukana 19 henkilöä ja 12 eri toimijaa Teemana Euroopan biotalousstrategian jalkauttaminen ja EU:n biotalouspaneelin toiminta Työpaja sai hyvän vastaanoton osallistujilta ja vastaavanlaisen tapahtuman toteuttamista toivottiin myös jatkossa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

10 Sähköpostikysely Lähetettiin 94 vastaanottajalle, jotka ovat EU:n biotalouspaneelin tiedotuslistalla CRM:ssä Kyselyyn vastasi 29 henkilöä vastausprosentti 31 % Kysely auki 2 viikkoa, jonka aikana lähetettiin vastaamattomille vastaajille muistutusviesti kahdesti Ohjelmana Webropol Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

11 Kyselyyn vastanneet biotalousalan edustajat Kyselyyn vastasivat eniten tutkimuspuolen edustajat Kyselyn tuloksissa tutkimuspuoleen painottunut näkökulma Tutkimus Hallinto Yritys Mitä biotalousalan tahoa edustat? Yhdistys tai kansalaisjärjestö Muu Organisaatio Vastaajien lukumäärä (Muu: koulutus) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

12 EU:n biotalouspaneeli ja liiketoiminta Vastaajat ovat kiinnostuneita viemään paneelin tavoitteita osaksi omaa liiketoimintaansa, joka tulee todennäköisesti myös toteutumaan Paneelin tavoitteiden vieminen osaksi omaa liiketoimintaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

13 Vastaajat halukkaita jakamaan EU:n biotalouspaneeliin liittyvää tietoa rahoituksenpäätöstilanteissa Vastaajat ovat kiinnostuneita jakamaan paneeliin liittyvää tietoa osana rahoituspäätöstilanteita ja uskovat tämän myös toteutuvan Vastaajien halukkuus jakaa paneeliin liittyvää tietoa rahoitukseen liittyvissä päätöksenteoissa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

14 Euroopan biotalousstrategian jalkauttaminen miten strategia jalkautuu parhaiten? Euroopan biotalousstrategian jalkauttaminen 1. teemassa: tutkimukseen, Avainasemassa tietopohja ja rahoitus Vastausten perusteella EU:n biotalousstrategian 1. teema jalkautuu parhaiten: Tietopohjan tarjoaminen kestävälle alkutuotannon tehostamiselle EU:n ja kansallinen rahoitus Tutkimustiedon tehokkaampi jakaminen toimialojen kesken Kansainvälinen yhteistyö innovaatioon ja koulutukseen sijoittaminen TOP 4 Tietopohjan tarjoaminen kestävälle alkutuotannon tehostamiselle Euroopan Unionin ja kansallinen rahoitus Tutkimustiedon tehokkaampi jakaminen toimialojen kesken Kansainvälinen yhteistyö Vastausten lukumäärä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

15 Euroopan biotalousstrategian jalkauttaminen miten strategia jalkautuu parhaiten? Euroopan biotalousstrategian jalkauttaminen 2. teemassa: vahvistettu Avainasemassa yhteistyö Vastausten perusteella EU:n biotalousstrategian teema 2. jalkautuu parhaiten: Tutkimustiedon tehokkaammalla jakamisella toimialojen kesken Kansainvälisellä yhteistyöllä Alueellisten ja kansallisten strategioiden kehittämisellä politiikan vuorovaikutus ja sidosryhmien sitoutuminen - TOP 4 Tutkimustiedon tehokkaampi jakaminen toimialojen kesken Kansainvälinen yhteistyö Alueellisten ja kansallisten strategioiden kehittäminen Kansallisten tahojen yhteistyö Vastausten lukumäärä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

16 Euroopan biotalousstrategian jalkauttaminen miten strategia jalkautuu parhaiten? Euroopan biotalousstrategian jalkauttaminen 3. teemassa: markkinoiden ja kilpailukyvyn ylläpitäminen biotaloudessa - Avainasemassa logistiikan ja toimitusketjujen verkoston tehostaminen Vastausten perusteella tarvitaan myös Tutkimustiedon jakamista Standardien ja ostotoiminnan säädösten kehittämistä biopohjaisille tuotteille TOP 4 Logistiikan ja toimitusketjujen verkoston tehostaminen Tutkimuspohjaisen tiedon jakaminen tuotteiden ominaisuuksista kuluttajille Tutkimustiedon tehokkaampi jakaminen toimialojen kesken Standardien ja ostotoiminnan säädösten kehittäminen biopohjaisille tuotteille Vastausten lukumäärä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

17 Euroopan biotalousstrategian jalkauttaminen Suomessa Millaisina toimenpiteinä Euroopan biotalousstrategian Avainasemassa uusien biotalouden ratkaisujen pilottihankkeiden rahoitus ja innovaatioiden edistäminen tutkimustoimintaa kehittämällä Oleellisia myös ohjauskeinot biotalouden uusien ratkaisujen tukemiseksi jalkauttaminen tulisi tehdä Suomessa TOP 3 Rahoitetaan uusien biotalouden ratkaisujen pilottihankkeita ja kokeilulaitoksia Biotalouden innovaatioiden edistäminen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kehittämällä Kehitetään ohjauskeinoja biotalouden uusien ratkaisujen tukemiseksi Vastausten lukumäärä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

18 Jalkauttamista edistävät tekijät ja mahdolliset kompastuskivet Mitkä ovat mahdolliset kompastuskivet jalkautuksen toteuttamisen onnistumisessa? Liian epämääräiset tavoitteet Tiedon ja osaamisen puute Rahoituksen puute Kiinnostuksen puute Muu, mikä? Lainsäädännölliset esteet Vastausten lukumäärä Muu vaihtoehdot kompastuskiviksi: Fossiilisten resurssien kilpailukyky Eri toimialojen yhteistyön puute Demonstraatioita ja kannattavia investointeja tuotannolliseen toimintaan ei saada liikkeelle. Bioraaka-aineiden saatavuus ja kilpailukyky ovat heikkoja; suora subventointi ei tule kyseeseen Ammattiosaaminen Mitkä tekijät tukevat/edistävät jalkauttamisen onnistumista? Riittävät resurssit Muu, mikä? Kiinnostus Riittävä budjetti Vastausten lukumäärä Muu vaihtoehdot edistäviksi tekijöiksi: Esteiden poistaminen Purkamalla monopolien kartelleita jossa viranomaiset mukana Eri toimialojen välinen yhteistyö Liiketoimintamahdollisuudet Selkeästi määritellyt tavoitteet Terävöitetään Suomen fokusta. Päätetään missä halutaan olla erityisen hyvä ja satsataan siihen. Voimakas panostus kannattavien tuotantokonseptien luomiseen. Biomassasta on saatava irti enemmän kuin kilpailevista raaka-aineista. Materiaalien ja energiatuotteiden yhteistuotanto. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

19 Kansallinen jalkauttaminen tulisi tehdä keskittyen työpajoihin Vastaajat eniten kiinnostuneita osallistumaan: Työpajoihin Seminaareihin Haastatteluihin Sosiaalisella medialla eniten hajontaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

20 Teemaryhmistä ajankohtaisin ja tärkein biomassan kestävä tuotanto Tärkein ja ajankohtaisin biomassan kestävä tuotanto Vastauksissa tutkimuspuolen edustajat kannattivat eniten biomassan kestävää tuotantoa Hallinnon ja yrityksen edustajat vastuualojen määrittämistä markkinoinnin tueksi Jos kyselyyn olisi vastannut enemmän hallinnon ja yrityksen edustajia, olisi tulos ollut tasaisempi Biotalouspaneelin ensimmäisten teemaryhmien ajankohtaisuus ja tärkeys Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

21 Muita ehdotettuja teemaryhmiä: Innovaatiotoimiin keskittyminen ja regulaatio keskeisessä asemassa Kestävässä tuotannossa tärkein (ja samalla heikoin) kestävyyden ulottuvuus on talous. Euroopassa ei kyetä tuottamaan biomassoja (ehkä puuta lukuun ottamatta) riittävän kilpailukyisesti. Biotaloudella ei ole raaka-ainepohjaa Suomalaisten biomassoja hyödyntävien toimintatapojen ja menetelmien globaalin hyödyntämisen edistäminen Liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen Ei ehkä tärkeämpi, mutta myös tärkeä "Tuotteiden, palvelujen, konseptien innovointi" Biokemikaalien ja biomateriaalien kysynnän ohjaaminen myös regulatiivisin toimin Ohjauskeinot kestävän biotalouden edistämiseksi Biotalouden innovaatioiden kehittäminen. Biomassojen hyödyntäminen: innovaatiotoiminta uusien hyödykkeiden kehittämiseksi ja öljypohjaisten tuotteiden korvaamiseksi kilpailukykyisesti. Biotaloutta estävien kansainvälisten ja kansallisten politiikkojen kartoitus ja esteiden poistaminen Biotalousnäkökulmien ajaminen tuotantoa ja kulutusta koskeviin lakialoitteisiin (ilmastoa, energiaa, resurssitehokkuutta yms. koskeva lainsäädäntö) Biotalouden pitää päästä kaikille alueille, ei saa olla kuten Suomessa ei sallita täysin biohajoavien innovaatioiden käyttöönottoa. Ilman maa ja metsätalous ministeriön lakkautusta biotalous ei suomessa käynnisty kaikilla aloilla. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

22 Työpajatyöskentelyn ja sähköpostikyselyn sisältöjen pääviestit EU:n biotalouspaneelin toiminta Biotalouteen liittyvä tulevaisuuden ennakointi, miten se kehittyy tulevaisuudessa koptimaassa ja kansainvälisesti? Eri toimialojen olemassa olevan biotaloustoiminnan ja siihen liittyvien vahvuuksien kartoittaminen, toimialojen (esim. agro, metsä, kemia, energia, elintarvike, kierrätys, cleentech) välisen tasavertaisen yhteistyön lisääminen (eri toimialojen vahvuuksien yhdistäminen uuden synnyttämiseksi) Biotalouden suurin ongelma on johtajuuden puute. Tarvitaan joku, joka vetää kaiken kasaan. Työpajat alan toimijoiden kesken - jatkuva vuoropuhelu. Suomen kannalta olisi hyvä jos pohjoismaat voisivat muodostaa yhteisiä näkemyksiä ja ajaa niitä yhdessä Rajoitukset liian kovia pienyrityksille, kokeilut pitää mahdollistaa Pelkkä luonnonvarojen tuottaminen ei riitä biotaloudeksi, vasta jatkojalostusprosessi vie asian biotalouden tasolle Isot yritykset dominoivia biotaloudessa, usein vaaditaan korkeakoulutusta, jotta alalla voidaan toimia EU:n uudelleenteollistaminen ja uusinvestoinnit vaikkapa niinkin vanhanaikaiseen jalostukseen kuin sellun tuotantoon biokemikaalien ja - polttoaineiden tuotannolla terästettynä voisivat laittaa biotalouden lehmän lentoon. Ainakin raakaainepohja riittäisi ja päätuotteelle on kasvava globaali markkina. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

23 Miten tästä eteenpäin? EU:n biotalouspaneelin toimintakausi , jonka aikana: Päivitetään EU:n biotalouspaneelille rakennettua suomenkielistä Internet-sivua säännöllisesti Järjestetään tarvittaessa haastatteluja ja kyselyjä paneelin asiasisältöjen viestimiseksi ja näkökulmien selvittämiseksi Pidetään aktiivista toimintaa yllä sähköpostitiedotuksella EU:n biotalouspaneelin tiedotuslistan henkilöille Paneelin kokouksista kootaan suomenkieliset muistiot toiminnalle rakennetulle Internet-sivulle Edistetään EU:n biotalouspaneelin näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa Järjestetään sidosryhmien edustajille työpajoja vähintään kerran vuodessa EU:n biotalouspaneelin syyskokouksen jälkeen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

24 EU:n biotalouspaneelin Road Map

25 EU:n biotalouspaneelin tiekartta Paneelitoiminnan jalkauttaminen kansalliseksi toiminnaksi vaatii: Kansallisten tavoitteiden määrittelyn Sidosryhmien identifioinnin ja aktivoinnin Viestintäkeinojen ja -kanavien määrittelyn Viestintä- ja työryhmätyöskentelysuunnitelman Kansallisessa toiminnassa avaintekijänä ovat perustettavaksi ehdotetut kansalliset EU:n biotalouspaneelin tukiryhmät Suomen biotalousstrategiassa esitetty strategisen ohjelman johtoryhmä ja kansallinen biotalouspaneeli EU:n biotalouspaneelin Suomen edustajan tukiryhmä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

26 EU:n biotalouspaneelin kansallinen toiminta - Road Map 2013 Tavoitteiden määrittely, kansallisten sidosryhmien identifiointi ja aktivointi Säännöllinen sähköpostitiedotus paneelin asiasisällöistä, taustalla paneelille rakennettu Internetsivu EU:n biotalouspaneelin kansallinen viestintäsuunnitelma Työpajat apuna sidosryhmien osallistamiseen EU:n biotalouspaneelin toimintaan Suomen biotalousstrategia Strateginen ohjausryhmä Paneelin toimintaa edistävien toimenpiteiden vieminen osaksi omaa verkostoa ja toimintaa EU:n biotalouspaneelin kansallinen toiminta EU:n biotalouspaneelin kansallinen tukiryhmä Kansallinen biotalouspaneeli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

27

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa 2015 TERHI LUUKKONEN TUULI RANTALA Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa HAVAINTOJA HYVINKÄÄLTÄ JA MAAILMALTA Terhi Luukkonen, Tuuli Rantala Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 16/2003. ITS Finland esiselvitys

FITS-julkaisuja 16/2003. ITS Finland esiselvitys FITS-julkaisuja 16/2003 ITS Finland esiselvitys FITS-julkaisuja 16/2003 ITS Finland esiselvitys ISBN 951-723-777-4 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

EU biotalouspaneelin työpajan tulokset ja yhteenveto. Mirva Naatula, MTT

EU biotalouspaneelin työpajan tulokset ja yhteenveto. Mirva Naatula, MTT EU biotalouspaneelin työpajan tulokset ja yhteenveto Mirva Naatula, MTT Työpaja järjestettiin 18.11.2013 Helsingin työpajaan osallistuivat: Sixten Sunabacka, TEM Outi Suomi, Tekes Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Johdanto Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Energia-alan mainestrategia 12.10.2009

Energia-alan mainestrategia 12.10.2009 Energia-alan mainestrategia 12.10.2009 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto: Maine on menestystekijä... 5 Mainetalkoot... 6 Nykytila-analyysi (syksy 2008)... 6 Energia-alan maineen parantamisen

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY

2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/965 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020" (2014 2020) täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot