HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 55"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto AIKA klo 19:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUNTARAKENNESELVITTÄJÄN TILANNEKATSAUS VALTUUSTOALOITTEITA / METSÄSÄÄTIÖN 61 PERUSTAMINEN JA KUNNAN METSIEN SIIRTÄMISEN SELVITTÄMINEN PERUSTETTAVAAN YHTEISMETSÄÄN 30 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLISINÄ ESITTÄMÄT ASIAT 70 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä klo 9:00-15:00 kunnanvirastossa. Puheenjohtaja AARNO HAPPONEN Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitus on julkaistu Heinäveden Lehdessä Ilmoitustaulunhoitaja Asta Salo

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 19:30-21:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 19:30-21:00 valtuutettu Happonen Aarno 19:30-21:00 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 19:30-21:00 valtuuston II vpj Hottinen Timo 19:30-21:00 valtuutettu Juvonen Sari 19:30-21:00 valtuutettu Keinonen Mikko 19:30-21:00 valtuutettu Havukainen Juhani 19:30-21:00 varavaltuutettu Laitinen Ilpo 19:30-21:00 valtuutettu Laukkanen Leena 19:30-21:00 valtuutettu Mikkonen Sirpa 19:30-21:00 valtuutettu Paatero Ilkka 19:30-21:00 valtuutettu Puustinen Osmo 19:30-21:00 valtuutettu Rautiainen Reino 19:30-21:00 valtuutettu Ruotsalainen Anu 19:30-21:00 valtuutettu Räsänen Martti A. 19:30-21:00 valtuutettu Räsänen Mauno 19:30-21:00 valtuutettu Silvennoinen Esa 19:30-21:00 valtuuston I vpj Suhonen Maija 19:30-21:00 valtuutettu Tuovinen Aki 19:30-21:00 valtuutettu Vauhkonen Anna 19:30-21:00 valtuutettu Vihma Matti 19:30-20:18 valtuutettu POISSA Kukkonen Timo valtuutettu Lappalainen Sinikka kunnansihteeri MUU Tilus Riitta A. 19:30-21:00 kunnanjohtaja Salo Asta 19:30-21:00 hallintosihteeri Jauhiainen Osmo 19:30-21:00 tekninen johtaja Kasonen Maarika 19:30-21:00 sivistysjohtaja Malmstedt Anneli 19:30-21:00 perusturvajohtaja Räsänen Kristiina 19:30-21:00 taloussihteeri Vuorento Reijo 19:30-20:23 kuntarakenneselvittäjä ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Aarno Happonen Asta Salo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Sirpa Mikkonen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- Aika ja paikka: Mauno Räsänen

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Kunnanvirastossa :00

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 26 Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valtuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pidemmäksikin. Valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaan valtuuston koollekutsumisaika on vähintään neljä päivää. Valtuusto on päättänyt, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2014 vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu Heinäveden Lehdessä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutolista on pöytäkirjan liitteenä nro 26 / 1.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 27 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Mikkonen ja Mauno Räsänen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto KUNTARAKENNESELVITTÄJÄN TILANNEKATSAUS VSTO 28 Kuntaliiton kuntarakenneselvittäjä Reijo Vuorento selvitti valtuutetuille kuntarakenneselvityksen tämänhetkistä tilannetta, yleisiä talousnäkymiä ja kuntauudistusta. Valtuusto merkitsi katsauksen tiedokseen. Valtuutettu Matti Vihma poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUSTOALOITTEITA / METSÄSÄÄTIÖN PERUSTAMINEN JA KUNNAN METSIEN SIIRTÄMISEN SELVITTÄMINEN PERUSTETTAVAAN YHTEISMETSÄÄN 110/ /2013 VSTO Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen metsäsäätiön perustamisesta sekä, että Heinäveden kunnan omistamat metsäalueet lahjoitettaisiin ao. metsäsäätiön omistukseen ja hallintaan.säätiön tuloilla voitaisiin edistää kunnan alueella asuvien kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 62 / Auvo Gustafsson jätti aloitteen selvittää osan/kaikki kunnan metsien siirrettäväksi Heinävedelle perustettavaan yhteismetsään. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 62 / 2. Valtuusto lähetti aloitteet kunnanhallituksen valmisteltavaksi KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Esityslistan liitteenä nro 6 on sekä perussuomalaisten valtuustoryhmän että Auvo Gustafssonin aloitteet. Heinäveden kunnan strategiassa vuosille on maininta elinvoiman kohdalla yhtenä toimenpiteenä "yksityisen metsäomaisuuden hyödyntämisen tehostaminen" ja vuoden 2014 talousarvioesityksessä maininta: Metsäomaisuuden hyödyntäminen, toimenpiteenä: "Työryhmän asettaminen, ja tavoitteena eli tuloksena olisi työllisyyden lisääntyminen, verotuloja lisää ja lisää metsäalan yrittäjiä". Kj: Kunnanhallitus antaa aloitteet edellä mainitun, myöhemmin nimettävän työryhmän valmisteltavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Kj: Kunnanhallitus nimeää työryhmän jäsenet ao. tarkoitusta varten. Työryhmään esitetään nimettäväksi neljä viranhaltijaa (esim. metsätalousinsinööri, tekninen johtaja, taloussihteeri ja kunnanjohtaja) ja kaksi

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto luottamushenkilöä. Työryhmän tulee tehdä esityksensä aloitteiden johdosta ja tehdä esitys Heinäveden kunnan strategian mukaisesta "yksityisen metsäomaisuuden hyödyntämisen tehostamisesta", jotta sen avulla voidaan lisätä työllisyyttä ja saada verotuloja ja lisää metsäalan yrittäjiä kuntaan. Esitys tulee tehdä kunnanhallitukselle mennessä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus nimesi työryhmään viranhaltijat kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus ja taloussihteeri Kristiina Räsänen sekä luottamushenkilöt kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson ja kunnanhallituksen jäsen Mauno Räsänen. KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Aloitteet esityslistan liitteenä nro 14 ja 15. Työryhmä on pitänyt kokouksensa Keskusteluissa Mauno Räsänen ilmoitti edelleen, että kunnan omistamat metsät tulisi säätiöidä Heinäveden perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen mukaisesti ja näin varmistaa niiden tuotto heinäveteläisille. Auvo Gustafsson kertoi omasta aloitteestaan ja totesi, että valtiovaltakin suosii isompia metsänomistuskokonaisuuksia, joka näkyy myös yhteismetsän verotuksessa. Gustafssonin mukaan, jos seurakunta ja Metsähallitus kunnan ohella innostuisivat yhteismetsähankkeesta, siihen voisi liittyä myös yksityishenkilöitä ja näin saataisiin iso yhteismetsäkokonaisuus. Kunnanjohtaja Riitta A. Tilus totesi, että kunnan metsien puunmyyntitulot tarvitaan jo nyt talousarvion käyttömenojen katteeksi ja totesi, että säätiöittämistilanteessa kunta tarvitsee puunmyyntituloja vastaavan erän talousarvion katteeksi. Puunmyyntitulot ovat tuloveroprosentissa n. 1-1,5 %. Esityslistan liitteenä nro 16 tietoja kunnan taloudesta ja siinä rivi metsänmyyntitulot sekä tietoja kunnan omistamista metsistä. Keskusteluissa ei löydetty yhteistä esitystä, mutta sovittiin, että esim. paikallislehti voi halutessaan tehdä jutun ja kertoa yhteismetsäideasta. Mikäli sen jälkeen ilmenee kiinnostusta, voi kunnan edustajat osallistua yhteismetsäinfotilaisuuteen. Esityslistan liitteenä nro 17 on infopaketti sekä säätiöasiasta että yhteismetsäasiasta.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kj: Kunnanhallitus esittää molempien aloitteiden johdosta valtuustolle, että aloitteet eivät ainakaan tässä vaiheessa anna aihetta aktiivitoimenpiteisiin. Kokouksessa käydyn keskustelun kuluessa Mauno Räsänen esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen mukaisen metsäsäätiön perustamista. Esitystä ei kannatettu. Päätösehdotus hyväksyttiin. Mauno Räsänen ilmoitti eriävän mielipiteensä päätökseen VSTO 29 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 1 on aloitteet - nro 2 on tietoja kunnan taloudesta - nro 3 on infopaketti sekä säätiöasiasta että yhteismetsäasiasta Kokouksessa käydyn keskustelun kuluessa Martti A. Räsänen esitti Mauno Räsäsen kannattamana, että perussuomalaisten aloite hyväksytään, ja sen käsittelyä jatketaan. Muita esityksiä ei tehty. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Martti A. Räsäsen esitystä, äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 17 ääntä ja Martti A. Räsäsen esitys 3 ääntä, yksi oli poissa. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen äänin 17-3, 1 poissa. Pöytäkirjan liitteenä nro 29 / 1 on äänestysluettelo.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 YTTK Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , ja toimistosihteeri Raija Asikainen, gsm , Heinäveden kunnan henkilöstötilinpäätöksessä käsitellään mm. henkilöstön määrää, rakennetta, eläköitymistä, henkilöstökustannuksia, koulutusta, sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja työhyvinvointitoimintaa. Heinäveden kunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2013 n. 268 sen ollessa vuoden 2012 lopussa n Sairauspoissaolot vähenivät vuodesta 2012 yhteensä 683 kalenteripäivällä. Henkilöä kohti sairauspoissaoloja kertyi vuonna 2013 yhteensä 17,4 kpv/hlö, vuonna 2012 ollessa 19,8 kpv. Työtapaturmien vuoksi sairauspoissaoloja 195 kpv ja työmatkatapaturmien vuoksi 22 kpv. Sairauspoissaoloista hieman yli puolet on tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairauksista johtuvia poissaoloja. Palkattomilla vapailla henkilökunta oli vuonna 2013 yhteensä 1964 kpv, vuonna 2012 yhteensä Esityslistan liitteenä nro 3 on henkilöstötilinpäätös vuodelta Kj: Yhteistyötoimikunta merkitsee Heinäveden kunnan henkilöstötilin päätöksen 2013 tietoonsa saatetuksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHALL Esityslistan liitteenä - nro 19 on henkilöstötilinpäätös vuodelta nro 20 on henkilöstön sairauspoissaolotilastoja. Kj: Kunnanhallitus merkitsee Heinäveden kunnan henkilöstötilinpäätöksen 2013 tietoonsa saatetuksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti VSTO 30 Valtuuston esityslistan liitteenä - nro 4 on henkilöstötilinpäätös vuodelta nro 5 on henkilöstön sairauspoissaolotilastoja

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Jakelu hallintokunnat

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Valtuusto ARVIOINTIKERTOMUS 2013 TARKLK Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta 1. hyväksyy ja allekirjoittaa valmistelemansa arviointikertomuksen vuodelta 2013, 2. luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle ja esittää, että valtuusto merkitsee vuoden 2013 arviointikertomuksen tiedoksi, ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Arviointikertomus vuodelta 2013 on pöytäkirjan liitteenä nro 21 / VSTO 31 Valtuuston esityslistan liitteenä nro 6 on arviointikertomus vuodelta Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esitys

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS KHALL Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (019) , kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tulos vuodelta 2013 oli 2.235,16 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui ,05 euroa, kun kunnanhallituksen esityksen mukaan purettiin Hoivakodin investointivaraus 1,5 milj.euroa ja tuloutettiin tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,89 euroa. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalouden toteutuma, ulkoiset ja sisäiset

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto erät: TA muutos TP 2013 Poikkeama Tilinpäätös-TA Toimintatuotot , ,88 Toimintakulut , ,15 Toimintakate , ,27 Verotulot , ,39 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot/kulut , ,35 Vuosikate , ,01 Sumupoistot , ,31 Satunnaiset tuotot , ,84 Tilikauden tulos , ,16 Varausten ja rah.muutos , ,11 Tilikauden yli-/alijäämä , ,05 Esityslistan liitteenä - nro 17 on tasekirjaksi koottu Heinäveden kunnan vuoden 2013 tilinpäätösaineisto - nro 18 on lautakuntien tilinpäätösten käsittelypykälät Konsernitilipäätösaineisto toimitetaan kunnanhallitukselle viimeistään Tilinpäätöstiedotustilaisuus tiedotusvälineille järjestetään Kj: Kunnanhallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, 2. esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan (ulkoiset ja sisäiset erät) seuraavat muutokset: - toimintatuottojen alitus ,88 - toimintakulujen alitus ,15 - toimintakatteen alitus ,27 - verotulojen ylitys ,39 - valtionosuuksien ylitys ,00 - rahoitustuottojen ylitys ,35 - sumupoistojen alitus ,31 - satunnaisten tuottojen ylitys ,84 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Toimialapäälliköt Anneli Malmstedt, Maarika Kasonen ja Osmo Jauhiainen

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto TARKLK sekä taloussihteeri Kristiina Räsänen olivat kokouksessa kuultavina tämän pykälän käsittelyn osalta Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selvitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Vuoden 2013 tilinpäätös on toimitettu aiemmin tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. JHTT-tilintarkastaja Lilja Koskelo esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013, joka jaetaan kokouksessa. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi, 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään, 3. esittää valtuustolle, että se myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tilintarkastuskertomus on pöytäkirjan liitteenä nro 22 / VSTO 32 Valtuuston esityslistan liitteenä

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto nro 7 on tilintarkastuskertomus vuodelta nro 8 on tilinpäätös vuodelta nro 9 on lautakuntien tilinpäätösten käsittelypykälät Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esitys. Jakelu kirjanpito

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLISINÄ ESITTÄMÄT ASIAT VSTO 33 Kunnanhallituksella ei ollut esittää valtuustolle kiireellisiä asioita.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaatimusta eikä kunnal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 26-3, 33 Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla. Valitusviran omai nen ja vali tusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisel la valituk sella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio puh fax Kunnallisvalitus, pykälät Vali tusaika 32, 30 päivää Hallintovalitus, pykälät päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskir ja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laati jan omakäti sesti allekirjoitettava. Jos ai noas taan laati ja on allekirjoittanut valitus kirjan, sii nä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikeudenkäyntimak su Vali tusasia kirjojen toi mittami nen Lisätie toja Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päi västä, josta vali tusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen vali tusajan päättymistä. Omalla vas tuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin välityk sellä. Postiin vali tus asiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an ne tun lain (701/93) nojalla muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa eu roa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.