Mitä betoni on? Perustietoa betonista Risto Mannonen. Suomen Betoniyhdistys ry. Suomen Betoniyhdistys r.y. 1 (95) Risto Mannonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä betoni on? Perustietoa betonista Risto Mannonen. Suomen Betoniyhdistys ry. Suomen Betoniyhdistys r.y. 1 (95) Risto Mannonen"

Transkriptio

1 Mitä betoni on? Perustietoa betonista 2016 Suomen Betoniyhdistys ry 1 (95)

2 Betoni Määritelmä Rakennusaineena käytettävä, betonimassasta kovettumalla syntyvä tekokivi. Ihmisen maailmassa eniten valmistama materiaali. Syyt materiaalin laajaan käyttöön ovat mm.: Raaka-aineita helposti saatavissa ja valmistettavissa Yksinkertaisen betonin valmistaminen ei vaadi korkeaa ammattitaitoa Lopputulos kestää kosteutta 2 (95)

3 Vuonna 2014 sementtiä valmistettiin maailmassa 4,3 miljardia tonnia. 3 (15)

4 Tällä määrällä valetaan yli 10 miljardia m 3 betonia Tällä betonilla voitaisiin valaa Kairon suuria pyramideja joka toinen tunti! 4 (95)

5 Betonin koostumus Yleisimmin betonin koostumus ilmoitetaan sementin, kiviaineksen ja veden massamäärinä ja ilman tilavuutena kuutiometriä kohden. Koostumus voitaisiin esittää myös paino- tai tilavuusosuuksina, tai prosentteina. Seuraavassa yksi esimerkki tavallisen betonin koostumuksesta em. tavoilla ilmoitettuna: määrä/m 3 paino-% tilavuus-% sementti 250 kg 10,6 8 kiviaines 1920 kg 81,7 72 vesi 180 kg 7,6 18 ilma 20 dm3-2 5 (95)

6 6 (95)

7 Betonin ominaisuudet Betonimassan, eli sementin, runkoaineen, veden ja mahdollisten lisäaineiden ennen kovettumistaan muodostaman seoksen, keskeinen ominaisuus on työstettävyys. Riittävä notkeus takaa hyvän työstettävyyden. Notkeus määritetään yleensä: painumana leviämänä muodonmuutosaikana Lisäksi itsetiivistyvällä betonilla on omat notkeusluokitukset 7 (95)

8 Painumaluokat Luokka S1 S2 S3 S4 S5 1) Painuma mm (95)

9 Leviämäluokat Luokka F1 1) F2 F3 F4 F5 F6 1) Leviämän halkaisija mm (95)

10 Lujuus Kovettuneen betonin ominaisuuksista lujuus on eniten seurattu. Puhekielessä lujuus = puristuslujuus Betonin luokitellaan nimellislujuutensa mukaan: esim. K30 = 30 MN/m 2 tai 30 N/mm 2 tai 30 Mpa (ikivanha tapa oli ilmoittaa tämä 300 kg/cm 2 ) Myös muita lujuuksia mitataan ja vaaditaan, kuten esimerkiksi taivutus- tai halkaisulujuuksia 10 (95)

11 Betoni kestää puristusta hyvin. Perusbetonista (K30) voitaisiin puristuslujuuden perusteella tehdä yli kilometrin korkuinen tasapaksu torni. Betonilla on huono vetolujuus. Kuorma-auton pyörä riittää katkaisemaan lujan epätasaisesti tuetun laatan helposti. Tämän vuoksi betoni joudutaan yleensä raudoittamaan! 11 (95)

12 Esimerkki: 1 betonilaatta 50 cm * 50 cm *5 cm kestää 1000 tonnia tasaista kuormitusta Laatta kestää 50 täyden betoniauton painon 12 (95)

13 Esimerkki: betonilaatta 50 cm * 50 cm *5 cm ei kestä epätasaista kuormitusta Yhden henkilöauton paino riittää katkaisemaan laatan 13 (95)

14 Raudoitetun rakenteen toiminta 14 (95)

15 Leikkauksen vaikutus 15 (95)

16 Pilarin raudoitus 16 (95)

17 Säilyvyys Paitsi mekaaniselle rasitukselle, betoni joutuu myös ympäristörasituksille alttiiksi. Suomessa merkittävät betonin elinikää rajoittavat rasitukset johtuvat pakkasesta ilman hiilidioksidin ja sementin hydrataatiotuotteiden välisistä reaktioista jotka johtavat betoniterästen ruostumiseen 17 (95)

18 Betonimateriaalit 18 (95)

19 Betonin osa-aineet Sideaineet: sementti seosaineet Lisäaineet Kiviaineet 19 (95)

20 Rakennussementit Kalkkikivestä sementiksi 20 (95)

21 Sementtiä valmistetaan tarkassa valvonnassa = 21 (95)

22 22 (95)

23 Sementin ominaisuudet Kemiallinen koostumus, seosaineet Sementin reaktiot veden kanssa reaktiotuotteena luja ja kestävä sementtikivi ensin aluminaattiyhdisteet (kipsi) lujuudenkehitys: C 3 S ja C 2 S 23 (95)

24 Sementti veden lisäyksen jälkeen Plastinen tila Betoni sekoitettavissa ja valettavissa Sitoutuminen plastisuuden menetys lämpötila riippuvainen Lujuuden kehitys alkaa ~ 4-6 tunnin kuluttua jatkuu niin kauan kuin vettä ja sementtiä on käytettävissä 24 (95)

25 Sementtien lujuudenkehitys Puristuslujuus (MPa) Pika Rapid Mega Yleis SR Valko Ikä (d) SFS-EN (95)

26 Hienous ominaispinta-alan mukaan (Blaine) m 2 /kg suurempi ominaispinta-ala > enemmän reaktiopinta-alaa > sitoutuminen ja lujuudenkehitys nopeutuu vedentarve Pika~ 530 m 2 /kg, SR~ 330 m 2 /kg, Valko ~ 400 m 2 /kg 26 (95)

27 Sementtilajin tunnus CEM I Portlandsementti CEM II Portlandseossementti CEM III Masuunikuonasementti CEM IV Pozzolaanisementti CEM V Seossementti sisältää seosainetunnuksen Lujuusluokan tunnus 32,5, 42,5 tai 52,5 Varhaislujuuden tunnus R tai N 27 (95)

28 Sementtien seosaineet S masuunikuona L kalkkikivi (orgaaninen hiili 0,50%) LL kalkkikivi (orgaaninen hiili 0,20%) D silika P, Q pozzolaanit V, W lentotuhka T poltettu liuske Pääsääntöisesti CEM I sivuosa-aineita 0 5 % CEM II/A seosaineita 6 20 % CEM II/B seosaineita % 28 (95)

29 SFS-EN 197-1: Vaatimukset lujuusluokittain Lujuusluokka Varhaislujuus Puristuslujuus MPa Standardilujuus Sitoutumis ajan alku Tilavuuden pysyvyys ( paisuma) 2 vrk 7 vrk 28 vrk min mm 32,5 N - 16,0 32,5 R 10,0-32,5 52, ,5 N 10,0-42,5 R 20,0-42,5 62, ,5 N 20,0-52,5 R 30,0-52, (95)

30 Seosaineet Suomessa käytettävät betonin seosaineet ovat: Lentotuhka Masuunikuona Silika Seosaineita käytetään paitsi pienentämään sideainekustannuksia myös kun betonille tavoitellaan uusia ominaisuuksia. Tällaisia ominaisuuksia on esimerkiksi: sulfaatinkestävyys alhainen hydrataatiolämpö kemiallinen kestävyys koossapysyvyys vesitiiveys 30 (95)

31 Lentotuhka Lentotuhka on pozzolaaninen aine, se tarkoittaa, että lentotuhka reagoi sementin hydrataatiossa syntyvän kalsium hydroksidin kanssa muodostaen kalsiumsilikaattihydraattigeeliä. Betoninormin mukaan suurin sallittu lentotuhkalisäys betoniin on 45 % ja pakkasrasitetuissa ja eräissä kloridille alttiissa rakenteisssa 30 % portlandsementtimäärästä. Vähän rasitetuissa rakenteissa (rasitusluokat X0 ja XC1) lentotuhkalisäys voi olla merkittävästi suurempikin. 31 (95)

32 Lentotuhkan rakenne 32 (95)

33 Masuunikuona Masuunikuonaa syntyy raakaraudan valmistuksen sivutuotteena. Kuonan sideaineominaisuudet riippuvat paitsi kuonan kemiallisesta koostumuksesta niin varsinkin sulan kuonan jäähdytystavasta. Nopeasti veden avulla jäähdytetyllä, eli granuloidulla, kuonalla on sementtisiä ominaisuuksia. 33 (95)

34 Silika Silikaa syntyy piin ja ferropiin valmistuksen yhteydessä, kun prosessissa syntyvää SiO 2 -kaasua kiinteytetään. Se on erittäin hienojakoista amorfista piidioksidia ja on kuten lentotuhka pozzolaani. Betonitekniikassa Suomessa silikaa on käytetty perinteisesti korkealujuuksisten betonien valmistamisessa. Tiehallinnon Sillanrakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa, Betonirakenteet SYL 3, sanotaan silikasta seuraavaa: Jos sulfaatinkestävää portlandsementtiä käytetään kloridikorroosiorasitetuissa rakenneosissa kuten meriveden vaihtelualueen ja roiskeiden alaisissa rakenteissa, reunapalkeissa ja risteys- ja alikulkusiltojen pilareissa, lisätään betonin tiiviyden parantamiseksi betonimassaan silikaa 3 5 % sideaineen määrästä. Silikan käyttö kasvattaa betonin vedentarvetta. Silikan kanssa on aina käytettävä notkistavia lisäaineita. 34 (95)

35 Silikarakeen halkaisija on 0,1-0,3 μm 35 (95)

36 Osa-aineiden tyypillisiä hienouksia (ominaispinta-ala Blaine) Sementti m 2 /kg Kuona 400 m 2 /kg Lentotuhka 250 m 2 /kg Kiviaineksen <0,125 mm 100 m 2 /kg Silika m 2 /kg 36 (95)

37 Betonin lisäaineet Betonitekniikassa kutsutaan lisäaineiksi betonimassaan pieninä annostuksilla lisättäviä kemiallisia yhdisteitä, jotka vaikuttavat joko tuoreen tai kovettuneen betonin ominaisuuksiin. 37 (95)

38 Yleistä Syyt lisäaineiden käyttöön voivat olla taloudellisia, eli lisäainetekniikalla pienennetään raakaainekustannuksia. Tyypillinen sovellus on esimerkiksi, kun notkistinta käytetään sementin vähentämiseen tai alkulujuutta nostetaan kiihdytintä lisäämällä. tai teknisiä, eli lisäainetekniikalla tavoitellaan ominaisuuksia, joita ei ilman lisäaineita kyetä saavuttamaan. Tällaisia sovelluksia ovat mm. pakkasenkestävät, nesteytetyt tai itsetiivistyvät betonit sekä korkealujuusbetonit. 38 (95)

39 Lisäainetyypit Notkistimet Tehonotkistimet ja nesteyttimet Huokostimet Kiihdyttimet Hidastimet Tiivistysaineet Injektioaineet Muut 39 (95)

40 Tehonotkistimen käyttö 40 (95)

41 Kiihdyttimen ja hidastimen vaikutus lujuudenkehitykseen 41 (95)

42 Kiviainekset Valtaosa betonin tilavuudesta on runkoainetta eli yleensä kiveä. Idea betonin valmistuksessa onkin juuri se, että betoni sisältää mahdollisimman paljon kiveä, joka sitten liimataan sementtiliimalla kiinni toisiinsa. Kiviaineksen suuren tilavuusosuuden saamiseksi tulee kiviaineksen olla hyvin pakkautuvaa, eli raekooltaan sellaista, että tiivistämisen jälkeen kiviainesrakeiden välissä on mahdollisimman vähän tyhjää tilaa, 42 (95)

43 Kiviainekset Betonissa käytetyt kiviainekset ovat joko luonnon muovaamaa tai kalliosta tai sorasta murskattua ja seulottua kivimateriaalia. Betonia valmistettaessa kiviaineesta on tiedettävä: Rakeisuus (raekokojakauma) Kiintotiheys Vedenimu Kosteus 43 (95)

44 Sallitut poikkeamat 4/12 44 (95)

45 Kiintotiheys ja vedenimeytyminen Määritetään standardin SFS-EN (95)

46 Vesi betonin valmistamisessa Vettä tarvitaan betonin valmistamisessa, jotta: Betonimassalle saadaan riittävä notkeus Sementti tarvitsee kovettumiseensa vettä Betonin lujuus määräytyy betonin vesisementtisuhteen mukaan, eli suuret vesimäärät johtavat suuriin sementtimääriin ja siten kalliiseen betoniin. 46 (95)

47 Vesi-sementtisuhteen yhteys betonin puristuslujuuteen eri sementeillä (betoni huokostamaton, ilmaa 20 dm3/m3) puristuslujuus MPa ,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 vesi-sementtisuhde Yleis N=50 MPa Rapid N=55 MPa Valko N=77 MPa 47 (27)

48 Veden soveltuvuus betonin valmistukseen SFS-EN 1008 mukaan Talousvesi soveltuu aina Betoniteollisuuden kierrätysvesi, pohjavesi, luonnon pintavesi tai teollisuuden jätevesi soveltuu usein, mutta ne on aina on testattava Merivesi ei sovellu raudoitetun tai jännitetyn betonin valmistukseen Viemärivesi ei sovellu betonin valmistukseen 48 (95)

49 Suuret vesimäärät Vesimäärän liian suuri määrä betonin betonin valmistamisessa johtaa usein rakenteen halkeiluun johtuen kuivumiskutistumasta massiivisten rakenteiden lämmönkehityksestä, koska vesimäärän kasvaessa myös sementtiä on lisättävä massaan 49 (95)

50 Vesi valun jälkeen Betonin kovettuminen perustuu sementin ja veden reaktioon, siksi on tärkeää, että betoni ei valun jälkeen kuivu, vaan pidetään kosteana = jälkihoito Vaadittava jälkihoitoaika riippuu betonin lämpötilasta ja betonille asetettavista vaatimuksista. Kesällä viikko lienee käytännössä minimiaika. Talvella tarvittava aika voi olla paljon pitempikin. Erityisen vahingollista on, mikäli vesi haihtuu betonin pinnalta betonin ollessa vielä plastisessa tilassa! 50 (95)

51 Plastinen kutistumahalkeilu Määritelmä: Plastinen kutistumahalkeilu alkaa, kun tuoreen betonimassan pinnalta haihtuu enemmän vettä kuin betonista erottuu 51 (40)

52 Plastinen kutistuma Plastinen kutistuma ja siitä johtuva halkeilu on ensikädessä riippuvainen ulko-olosuhteista ja betonin lämpötilasta. Toisaalta betonin vähäinen vedenerottuminen kasvattaa halkeilun riskiä. 52 (40)

53 Veden haihtuminen betonipinnasta kertoo ilmassa olevan veden määrän kertoo betonin kyvystä haihduttaa vettä kertoo haihtumisnopeuden ja tuulen vaikutuksen siihen 53 (40)

54 Veden haihtuminen vettä haihtuu sitä enemmän, mitä kovempi on tuuli vettä haihtuu sitä enemmän, mitä vähemmän ilmassa on vettä H 2 O vettä haihtuu sitä enemmän, mitä lämpimämpää betoni on 54 (40)

55 55 (40)

56 56 (40)

57 Kuivumiskutistuma 57 (40)

58 Kuivumiskutistuma on seurausta ylimääräisen veden haihtumisesta kovettuneesta betonista. Kutistuma on sitä suurempi mitä enemmän betonin valmistamiseen on käytetty vettä Suuret kutistumat johtavat betonin halkeiluun 58 (40)

59 Kiviaineksen ylänimellisrajan vaikutus kuivumiskutistumaan K30 BETONI, YLEISSEMENTTI Kutistuma, mm/m 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 8 mm 16 mm 32 mm 64 mm 0, Painuma /mm 59 (40)

60 60 (40)

61 Betoni ja lämpö 61 (95)

62 Betonin lämpötilaa on seurattava, koska lujuudenkehitys johtuu paitsi ajasta varsinkin rakenteen lämpötilasta. Lujuus tulee tietää, jotta tiedetään, koska muotit voidaan purkaa koska jälkihoito voidaan lopettaa koska jäätymislujuus saavutetaan Lisäksi liian korkea lämpötila vahingoittaa betonia. 62 (95)

63 Betonimassan lämpötila 63 (95)

64 Lujuusvaatimuksia 0,5 0,8 K Älä päästä kuivumaan 64 (95)

65 Betonin jäätyminen Betoni ei saa jäätyä nuorena (lujuus < 5 MPa) Oheinen tapaus Lahdesta (95)

66 Jälkihoidon tarve 66 (95)

67 Korkeat lämpötilat Liian korkea lämpötila aiheuttaa ensisijassa lujuuskatoa ja saattaa myös johtaa myöhemmin betonin vaurioitumiseen. Korkeita lämpötiloja esiintyy kovassa lämpökäsittelyssä massiivirakenteissa 67 (95)

68 Esimerkki massiivirakenteesta Lämpötila 68 (95)

69 Betonin väri Betonin väriin vaikuttaa: Sementin väri (harmaa- / valkosementti) Kiviaineksen hienon osan väri Käytetyt pigmentit Vesi-sementtisuhde Useat betonin valuvaiheen olosuhteet: betonin lämpötila jälkihoito muottimateriaali yms. 69 (95)

70 Esimerkki vaaleusvaihtelusta Keilaniemessä 70 (95)

71 Väribetonit Musta Punainen Keltainen Ruskea Vihreä Valkoinen Sininen rautaoksidi rautaoksidi rautaoksidi rautaoksidi kromioksidi vihreä titaanioksidi (kobolttipohjainen) 71 (95)

72 BETONIN OMINAISUUDET JA VAATIMUKSET 72 (95)

73 Kaikkea Suomessa valmistettavan betonin ja rakenteiden laatua valvotaan kolmannen osapuolen toimesta (yleisimmin Inspecta- Sertifiointi) Betonin osalta tutkittavia ominaisuuksia on puristuslujuus notkeus pakkasenkestävyys Rakenteiden tulee olla suunnitelmanmukaisia. Tärkeä seikka on terästen suojabetonipeitteen paksuus. 73 (95)

74 Puristuslujuuden valvonta Vaatimukset on annettu yksittäiselle koetulokselle jokaiselle betonilaadulle (jäsenelle) ko. betonityypin koko tuotannolle (perheelle) 74 (95)

75 Notkeuden valvonta Nykyisin betonit luokitellaan notkeutensa perusteella valvottavissa oleviin luokkiin. Aikaisemmin luokitus tapahtui vaikeasti mitattavan muodonmuutosajan perusteella. Nyt notkeus luokitellaan pääsääntöisesti painuman mukaan. 75 (95)

76 Pakkasenkestävyys Pakkasenkestävyys todetaan seuraavasti: Muodostetaan samantapaisista betoneista arvosteluerä Betonille tehdään ennakkokokeet Laatua valvotaan tuotannon aikana Määräajoin tehdään tasokokeet 76 (95)

77 Betonissa syntyy pakkasvaurioita, kun huokosissa oleva vesi jäätyy. Koska jään tilavuus on vettä suurempi, synnyttää jäätyvä vesi painetta, joka rikkoo ympäröivää betonia. Betonin valmistamisessa käytetty vesi on kovettuneessa betonissa kolmessa eri muodossa: kemiallisesti sitoutuneena sementtiin geelihuokosissa kapillaarihuokosissa 77 (95)

78 Kemiallisesti sitoutunut vesi Sementtiin täydellisesti hydratoituessa siihen sitoutuu kemiallisesti noin 25% vettä sementin painosta. Yksinkertainen yhtälö kuvaa tätä kemiallista reaktiota: CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Kalsiumhydroksidia on kovettuneessa betonissa omana mineraalina, portlandiittina sekä muissa hydrataatiotuotteissa, esimerkiksi kalsiumsilikaattihydraattigeelissä (CSH-geeli) 78 (95)

79 Geelihuokoset Geelihuokosia syntyy hydrataation sivutuotteena. Niiden tilavuus koko sementtigeelin tilavuudesta on noin neljännes. Geelihuokoset ovat kooltaan erittäin pieniä, läpimitaltaan vain noin 0,1...5 nm. Geelihuokoset ovat normaaliolosuhteissa aina veden täyttämiä. Siitä huolimatta ne ovat pakkasenkestävyyden kannalta ongelmattomia, sillä niissä esiintyvä vesi ei huokoskoon pienuuden vuoksi yleensä jäädy normaaleissa ulko-olosuhteissa. 79 (95)

80 Kapillaarihuokoset Sementti tarvitsee täydelliseen hydrataatioon noin 45% painostaan vettä, eli 25% kemiallisesti sitoutuneena 20% geelihuokosten täytteeksi Loput sekoitusvedestä muodostavat kapillaarihuokosia. Korkea vesi-sementtisuhde saa aikaan betonissa suuren kapillaarihuokoisuuden. 80 (95)

81 Betonin huokostaminen Tehokkain tapa vaikuttaa betonin pakkasenkestävyyteen on betonin lisähuokostaminen. Huokostavia lisäaineita käyttämällä sementtikiveen saadaan syntymään läpimitaltaan noin 0,01...0,5 mm olevia suojahuokosia, jotka eivät kapillaarisen imun vaikutuksesta täyty vedellä. Näihin täyttymättömiin ilmahuokostiloihin kapillaarihuokosissa olevan veden jäätyessä syntyneiden jääkiteiden kasvun aiheuttama paine pääsee purkautumaan. 81 (95)

82 Suojahuokosten toiminta 82 (95)

83 Paitsi ilman määrä myös huokosjako on pakkasenkestävyyden kannalta tärkeä 83 (95)

84 Pakkasrapauma 84 (95)

85 Pakkasvaurio 85 (95)

86 Pakkassuolarapauma 86 (95)

87 Karbonatisoituminen Sementtikiven karbonatisoituminen voidaan yksinkertaisesti esittää reaktioyhtälöllä: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O Näin emäksinen kalsiumhydroksidi muuttuu neutraaliksi kalsiumkarbonaatiksi. Ilman hiilidioksidipitoisuus on noin 0,3 87 (95)

88 Karbonatisoitumisnopeus Siihen, kuinka nopeasti karbonatisoitunut kerros etenee betonissa vaikuttaa merkittävästi kaksi seikkaa: betonin tiiveys betonin kosteustila 88 (95)

89 Betonin tiiveyttä kuvaa parhaiten vesisementtisuhde, (käytännöllisistä seikoista johtuen normeissa käytetään mittarina kuitenkin lujuutta) Karbonatisoituminen on nopeaa silloin, kun kapillaarihuokoset ovat ilmatäytteisiä, eli käytännössä sateelta suojassa olevissa rakenteissa. Nopeimmillaan karbonatisoitumisnen on noin 50% suhteellisessa kosteudessa. 89 (95)

90 Karbonatisoitumisnopeus sateelta suojassa Karbonatisoituminen 50 vuodessa ilma 5 % Karbonatisoitumissyvyys [mm] K-lujuus [MPa] 90 (95)

91 Karbonatisoitumisyvyys vs aika karbonatisoitumissyvyys mm K30 K45 aika a 91 (15)

92 Korroosiotuotteet 92 (95)

93 Korroosiotuotteiden suuri tilavuus aiheuttaa terästen paisumista, joka johtaa myöhemmin vaurioitumiseen 93 (95)

94 Esimerkki pintaan jääneistä teräksistä 94 (95)

95 30 vuotta vanha ulkona sateelta suojassa ollut rakenne bukarestilaisella metroasemalla 95 (15)

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Sementin reaktiot veden kanssa ensin aluminaattiyhdisteet (kipsi) lujuudenkehitys: C 3 S ja C 2 S reaktiotuotteena luja ja kestävä sementtikivi Suomessa käytettävät betonin seosaineet

Lisätiedot

Rakennusaineena käytettävä, betonimassasta kovettumalla syntyvä tekokivi. Ihmisen maailmassa eniten valmistama materiaali.

Rakennusaineena käytettävä, betonimassasta kovettumalla syntyvä tekokivi. Ihmisen maailmassa eniten valmistama materiaali. Johanna Tikkanen, TkT Rakennusaineena käytettävä, betonimassasta kovettumalla syntyvä tekokivi. Ihmisen maailmassa eniten valmistama materiaali. Syyt materiaalin laajaan käyttöön ovat mm.: Raaka-aineita

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Kalkkikivestä sementiksi

Kalkkikivestä sementiksi Rakennussementit Kalkkikivestä sementiksi Sini Ruokonen Finnsementti Oy Betonilaborantti ja myllärikurssi 9.1.2018 21.12.2017 1 Agenda Sementtien valmistus Sementtien luokitus Sementtien käyttö 21.12.2017

Lisätiedot

Sideaineet eri käyttökohteisiin

Sideaineet eri käyttökohteisiin Sideaineet eri käyttökohteisiin VALETAAN YHDESSÄ ONNISTUEN! Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Sini Ruokonen Finnsementti OY Monenlaisia sideaineita Sementit CEM I 52,5 R CEM II B-M (S-LL) 42,5

Lisätiedot

Määritelmä. Betonin osa aineet Sementti Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1

Määritelmä. Betonin osa aineet Sementti Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1 maailman yleisin sideaine? Sementin pääraaka ainetta, kalkkikiveä, esiintyy kaikissa maanosissa ja melkein kaikissa maissa. klinkkeri koostuu pääasiallisesti viidestä alkuaineesta: hapesta (O), piistä

Lisätiedot

Rakennussementit. Betonilaborantti ja -myllärikurssi Otaniemi, Espoo. Sini Ruokonen. Finnsementti OY

Rakennussementit. Betonilaborantti ja -myllärikurssi Otaniemi, Espoo. Sini Ruokonen. Finnsementti OY Rakennussementit Betonilaborantti ja -myllärikurssi 16.1.2019 Otaniemi, Espoo Sini Ruokonen Finnsementti OY SISÄLTÖ Sementin valmistus Sementtityypit Sementit ja seosaineet eri käyttökohteisiin Sementit

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Kim Johansson

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Kim Johansson Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki 6.2.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Betoninormit by50 uudistuivat edellisen kerran alkuvuonna 2012 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Syyt lisäaineiden käyttöön voivat olla

Syyt lisäaineiden käyttöön voivat olla Syyt lisäaineiden käyttöön voivat olla taloudellisia, eli lisäainetekniikalla pienennetään raaka-ainekustannuksia. Tyypillinen sovellus on esimerkiksi, kun notkistinta käytetään sementin vähentämiseen

Lisätiedot

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin valinta Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin valintaperusteet Valukohteessa pitää valita rakenteeseen ja olosuhteisiin sopiva betoni sekä luoda betonille sellaiset olosuhteet,

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

2. Betoni, rakenne ja ominaisuudet.

2. Betoni, rakenne ja ominaisuudet. 2. Betoni, rakenne ja ominaisuudet. Betonirakentamisen lähtökohdat : + Halpa, helposti valmistettava materiaali. + Erittäin hyvä puristuslujuus, säädettävissä. + Massiivisena hyvä ääntäeristävä materiaali.

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely 20.9.2016 Suhteitus Tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, kiviaines, vesi) yhdistämistä niin, että sekä betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Betoni materiaalina. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betoni materiaalina. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betoni materiaalina Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betoni materiaalina PERUSLÄHTÖKOHTA sementtiä soraa vettä LAAJEMMIN AJATELTUNA sideainetta runkoainesta vettä ilmaa Lisäksi seosaineita

Lisätiedot

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Risto Mannonen/Kim Johansson

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Risto Mannonen/Kim Johansson Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki 10.1.2018 Risto Mannonen/Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Maabetoni Jyräbetoni Ontelolaattamassa Käytetään yleisimmin

Lisätiedot

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65 Oleellisia muutoksia verrattuna vanhaan normiin

Lisätiedot

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki 6.2.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Pakkasenkestävyyden laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Tehtävä 1 Betonirakenteesta irrotettiin näyte, joka kuivattiin 105 C lämpötilassa.

Lisätiedot

Seosaineet Lisäaineet Vesi Muut aineet

Seosaineet Lisäaineet Vesi Muut aineet Seosaineet Lisäaineet Vesi Muut aineet 28.0.2014 Seosaineet hienojakoinen materiaali, jota käytetään parantamaan tai saamaan aikaan betonin tiettyjä ominaisuuksia Standardissa SFS-EN 206-1 käsitellään

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy /

Betonin ominaisuudet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / Betonin ominaisuudet 7.9.2016 Lähdeaineistoa By201 Betonitekniikka Rudus Info 1/2010 Kutistuma Finnsementin www-sivut Paino Kuutio tavanomaista raudoitettua betonia painaa n. 2400 kg ja sisältää suunnilleen:

Lisätiedot

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff

Lisätiedot

Fiksumpi sementti, vähemmän päästöjä

Fiksumpi sementti, vähemmän päästöjä Fiksumpi sementti, vähemmän päästöjä 2 Plussementti on syntynyt vuosien kokemuksen ja asiakkailta saadun palautteen tuloksena Sementti on korkean teknologian tuote. Sen tulee täyttää tiukat laatuvaatimukset,

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki 1 5.11.2017 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Esimerkki 1/ Lähtötiedot 30 = Alin 150*300 lieriölle määritetty ominaislujuus

Lisätiedot

Betonilattiapäivä Messukeskus

Betonilattiapäivä Messukeskus Betonilattiapäivä Messukeskus 21.3.2018 Betonilattioiden kutistuman hallinta DI Seppo Petrow Betonin kutistuminen Kutistuminen on tilavuuden muutosta Kun tilavuuden muutos on estetty, syntyy voimia, jotka

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet. Lähdeaineistoa: By201 Betonitekniikka Rudus Info 1/2010 Betonin kutistuma ja sen huomioiminen

Betonin ominaisuudet. Lähdeaineistoa: By201 Betonitekniikka Rudus Info 1/2010 Betonin kutistuma ja sen huomioiminen Betonin ominaisuudet 9.11.2017 Lähdeaineistoa: By201 Betonitekniikka 2012 Rudus Info 1/2010 Betonin kutistuma ja sen huomioiminen Finnsementin www sivut 1 Paino Kuutio tavanomaista raudoitettua betonia

Lisätiedot

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Tehtävä 1 Betonirakenteesta irrotettiin näyte, joka kuivattiin 105 C lämpötilassa. Sementin

Lisätiedot

Betonin osa aineet Seosaineet ja lisäaineet. Sirpa Laakso 1. Seosaineet. Mineraalisia seosaineita. Seosaineet Lisäaineet Vesi Muut aineet

Betonin osa aineet Seosaineet ja lisäaineet. Sirpa Laakso 1. Seosaineet. Mineraalisia seosaineita. Seosaineet Lisäaineet Vesi Muut aineet Seosaineet Lisäaineet Vesi Muut aineet Seosaineet hienojakoinen materiaali, jota käytetään parantamaan tai saamaan aikaan betonin tiettyjä ominaisuuksia Standardissa SFS-EN 206-1 käsitellään kahden tyyppisiä

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

1. Betonin rakenne ja ominaisuudet.

1. Betonin rakenne ja ominaisuudet. 1. Betonin rakenne ja ominaisuudet. Kertausta, mekaaniset ominaisuudet : LUJUUS : kokeellisesti määritetty jännityksen arvo, jonka materiaali kestää murtumatta. kappaleen muoto, kuormitusolosuhteet ja

Lisätiedot

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa 15.6.2007 Tiehallinto KESKUSHALLINTO Asiantuntijapalvelut 2 Sulfaatinkestävän sementin valinta sillanrakennuskohteissa 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus perustuu

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). 1 Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus

Lisätiedot

Nuoren ja kovettuneen betonin ominaisuudet. Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Nuoren ja kovettuneen betonin ominaisuudet. Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Nuoren ja kovettuneen betonin ominaisuudet Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki 11.1.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Betoni on

Lisätiedot

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen Ruiskubetonin määrittely Käyttöikä ja rasitusluokat Käyttöikä ja rasitusluokat määritetään SFS-EN 206 mukaisesti kuten muillekin betonirakenteille. Yhdistelmästä seuraa rajoitteita sementin tyypille, lisäaineille

Lisätiedot

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 1.10.2019 Ari Mantila BETONISTANDARDEJA (TALONRAKENNUS) VALMISBETONITEHDAS TYÖMAA Vaatimukset betonille

Lisätiedot

VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op

VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op MODUULI 1: 1. JAKSO 04. 05.12.2018 (2 pv) 2. JAKSO 19. 20.12.2018 (2 pv) MODUULI 3: 28.

Lisätiedot

Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin

Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin Tapio Vehmas 23.1.2019 VTT beyond the obvious 1 Johdanto Lähtökohta Nopeasti lujittuvaa betonimassaa tarvitaan siltojen korjausvaluissa joissa liikenteen

Lisätiedot

BETONIMASSOJEN SUUNNITTELU, TESTAAMINEN JA RAKENTAMISAJAN HAASTEISIIN VARAUTUMINEN YDINLAITOSHANKKEISSA

BETONIMASSOJEN SUUNNITTELU, TESTAAMINEN JA RAKENTAMISAJAN HAASTEISIIN VARAUTUMINEN YDINLAITOSHANKKEISSA ATOMITEKNILLISEN SEURAN JÄSENILTA FORTUM / AUDITORIO, ESPOO 24.9.2018 BETONIMASSOJEN SUUNNITTELU, TESTAAMINEN JA RAKENTAMISAJAN HAASTEISIIN VARAUTUMINEN YDINLAITOSHANKKEISSA 1 24.9.2018 Käsiteltäviä asioita:

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito 6.11.2018 Jyväskylä Jere Toivonen Betonin lujuudenkehitys vaatii lämpöä, vettä ja aikaa Betonin lujuudenkehitys vaatii lämpöä,

Lisätiedot

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Paikallavalubetoni tänään Sementit Nopea lujuudenkehitys Hienous > suuri vedentarve Erikoissementtien tarve

Lisätiedot

Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty

Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty Betoniperheitä ja arvostelueriä Betonien luokittelu perheisiin, arvostelueriin ja toimenputeet, kun vaatimukset eivät täyty Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 1.10.2019 Risto Mannonen Risto Mannonen Konsulttitoimisto

Lisätiedot

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari 2017-1.11.2017 Fahim Al-Neshawy & Jouni Punkki Aalto yliopisto Esitelmän sisältö 1. Tutkimus tausta ja tavoitteet 2. Tutkimus metodiikka / materiaalit

Lisätiedot

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari 31.10.2018 Tapio Vehmas 31.10.2018 VTT beyond 1 Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus Yhteisvaikutus

Lisätiedot

Kun teet betonia tee se oikein

Kun teet betonia tee se oikein Kun teet betonia...... tee se oikein Kun teet betonia, tee se oikein Betoni on maailman yleisimmin käytetty rakennusaine. Betonin hyviin ominaisuuksiin kuuluvat lujuus, kestävyys ja pitkäikäisyys. Betonirakenteet

Lisätiedot

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Betonilaborantti ja -myllärikurssi Jarkko Klami, Asiantuntija (FM) VTT Expert Services Oy Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

1 JOHDATUS BETONIIN JA BETONIRAKENTAMISEEN

1 JOHDATUS BETONIIN JA BETONIRAKENTAMISEEN Sisällysluettelo 1 JOHDATUS BETONIIN JA BETONIRAKENTAMISEEN...13 1.1 Betoni rakennusmateriaalina.... 13 1.2 Betonin ja betonirakenteiden peruskäsitteet.... 16 1.3 Betonirakentamisen historia.... 18 2 BETONIN

Lisätiedot

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus

Lisätiedot

Betoni ja rakentaminen yleiskatsaus Betoniseminaari, Oulu

Betoni ja rakentaminen yleiskatsaus Betoniseminaari, Oulu Betoni ja rakentaminen yleiskatsaus Betoniseminaari, Oulu 21.3.2017 Jussi Mattila Toimitusjohtaja Betoniteollisuus ry Betonia valmistetaan paljon Betonia valmistetaan maailmassa yli 10.000 Mm 3 /v Kheopsin

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet

Kutistumaa vähentävät lisäaineet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kutistumaa vähentävät lisäaineet Siltatekniikan päivät 31.1-1.2.2018 Tapio Vehmas Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus

Lisätiedot

Betonituotteiden massan valmistus. Mika Tulimaa TkL Laatu- ja kehitysjohtaja Rudus Oy

Betonituotteiden massan valmistus. Mika Tulimaa TkL Laatu- ja kehitysjohtaja Rudus Oy Betonituotteiden massan valmistus Mika Tulimaa TkL Laatu- ja kehitysjohtaja Rudus Oy Kaksi pääkategoriaa - kuivabetoni Betonituotteet yhdellä muotilla voidaan tehdä rajaton määrä tuotteita, tuote pysyy

Lisätiedot

BETONIJULKISIVU- TYÖNJOHTAJA Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 3 op Tuotantotekniikkaa 2 op

BETONIJULKISIVU- TYÖNJOHTAJA Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 3 op Tuotantotekniikkaa 2 op BETONIJULKISIVU- TYÖNJOHTAJA Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 3 op Tuotantotekniikkaa 2 op MODUULI 1: 1. JAKSO 08.10.2019 (1 pv) 2. JAKSO 05.11.2019 (1 pv) MODUULI

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Rakenteen suunnittelu Betonirakenteen valmistuksen suunnittelu =betonityösuunnitelma Muottityö, raudoitustyö Betonin valmistus Betonointi

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

Ilmavaivaista betonia?

Ilmavaivaista betonia? Ilmavaivaista betonia? Notkistimien ja huokostimien yhteistoiminta Betonirakentamisen laatukiertue 2018 Jouni Punkki Professor of Practice Aalto-yliopisto, Betonitekniikka Sisältöä P-lukubetoni Betonin

Lisätiedot

KALKKIKIVISEOSSEMENTEISTÄ VALMISTETTUJEN BETONIEN KARBONATISOITUMISEN TUTKIMINEN

KALKKIKIVISEOSSEMENTEISTÄ VALMISTETTUJEN BETONIEN KARBONATISOITUMISEN TUTKIMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen ja rakennustuotanto Miia Havukainen KALKKIKIVISEOSSEMENTEISTÄ VALMISTETTUJEN BETONIEN KARBONATISOITUMISEN TUTKIMINEN

Lisätiedot

nopeampi helpompi ainutlaatuinen

nopeampi helpompi ainutlaatuinen Rapid Set Sementtiteknologia nopeampi helpompi ainutlaatuinen CEMENT ALL Monikäyttöinen MORTAR MIX CONCRETE MIX korjausbetoni KORODUR ja CTS Cement Kaksi vahvaa partneria Euroopan lisenssi yksinoikeudella!

Lisätiedot

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Your industry, our focus BETONILABORANTTI JA - MYLLÄRIKURSSI JARKKO KLAMI Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan selvittää ja millainen

Lisätiedot

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op MODUULI 1: 1. JAKSO 04. - 05.12.2018 (2 pv) 2. JAKSO

Lisätiedot

PAIKALLAVALUHOLVIN KUIVUMINEN

PAIKALLAVALUHOLVIN KUIVUMINEN PAIKALLAVALUHOLVIN KUIVUMINEN Juho Huttu Opinnäytetyö Joulukuu 2014 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma HUTTU, JUHO:

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen seulontatulokset ja läpäisyarvo Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo g % % Pohja 60 9,0-0,15

Lisätiedot

TALVIBETONOINTI

TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden omaava betoni kovetu nopeasti Betonin alhainen lämpötila

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely

Siltabetonien P-lukumenettely 37 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA 70 ILMA 6% 60 ILMA 5% 52 50 ILMA 4% P-luku ILMA 3% 40 ILMA 2% 30 20 10 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Vesi-sementtisuhde 0,55 0,6 Liikenneviraston ohjeita 37/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op

ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op ELEMENTTITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Elementtitehtaan betonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 4 op Tuotantotekniikkaa 2 op MODUULI 1: 1. JAKSO 08. - 09.10.2019 (2 pv) 2. JAKSO

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely

Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-952-221-024-1 TIEH TIEH 2200054-v-08

Lisätiedot

Suomalainen sementti

Suomalainen sementti Suomalainen sementti Sementti maailman yleisin sideaine Sisällysluettelo Historia ja merkitys... 5 Sementin historia... 5 Parainen ja Lappeenranta... 7 Raaka-ainetta riittää... 9 Sementin merkitys rakentamisessa...

Lisätiedot

Itsetiivistyvä betoni, ITB

Itsetiivistyvä betoni, ITB Itsetiivistyvä betoni, ITB Ominaisuudet, käyttökohteet ja käytön rajoitukset Itsetiivistyvät betonit ovat erittäin notkeita, hyvin valuvia ja leviäviä betoneita, jotka tiivistyvät erottumatta oman painonsa

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella

Betonin ominaisuudet talvella Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo 1 Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat,

Lisätiedot

TALVIBETONOINTISUUNNITELMA

TALVIBETONOINTISUUNNITELMA 1 (10) TALVIBETONOINTISUUNNITELMA Betonin kovettumisnopeuteen vaikuttaa aina merkittävästi lämpötila ja siksi talvisin tulee varmistaa, että betonivalu tehdään olosuhteissa, joissa taataan riittävä kovettumislämpötila

Lisätiedot

Betonituotteiden massan valmistus. Mika Tulimaa TkL Tuoteryhmäjohtaja Rudus Oy

Betonituotteiden massan valmistus. Mika Tulimaa TkL Tuoteryhmäjohtaja Rudus Oy Betonituotteiden massan valmistus Mika Tulimaa TkL Tuoteryhmäjohtaja Rudus Oy Kaksi pääkategoriaa Betonituotteet - märkäbetoni, eli valettava betoni vaatii kovettumisajan muotissa voidaan valmistaa P-lukubetoneja

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen rakeisuusesimerkki Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo % g % Pohja 60 9,0-0,15 30 4,5

Lisätiedot

BETONIJULKISIVU- TYÖNJOHTAJA Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 3 op Tuotantotekniikkaa 2 op

BETONIJULKISIVU- TYÖNJOHTAJA Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 3 op Tuotantotekniikkaa 2 op BETONIJULKISIVU- TYÖNJOHTAJA Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 3 op Tuotantotekniikkaa 2 op MODUULI 1: 1. JAKSO 04.12.2018 (1 pv) 2. JAKSO 20.12.2018 (1 pv) MODUULI

Lisätiedot

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Harjoitus 10 Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Lujuusluokat Normit käsittävät lujuusluokat K15 - K100 (100mm 15,5) (C12/15 - C85/100) (100mm 103,0) 3 rakenneluokkaa,

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

Petri Isohätälä LENTOTUKAN STABILOINTI BETONIIN

Petri Isohätälä LENTOTUKAN STABILOINTI BETONIIN Petri Isohätälä LENTOTUKAN STABILOINTI BETONIIN LENTOTUKAN STABILOINTI BETONIIN Petri Isohätälä Opinnäytetyö 8.4.2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Talvibetonointi Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Talvibetonointi Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat. Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Teemu Kirjonen VESI-SEMENTTISUHTEEN JA SEMENTTIMÄÄRÄN VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN KAHDELLA

Lisätiedot

Lattiabetonien notkeus ja lisäaineet

Lattiabetonien notkeus ja lisäaineet Lattiabetonien notkeus ja lisäaineet Vesa Anttila Maalis-2012 13.3.2012 Oikein valitun lattiabetonin tulee kestää eri työvaiheet Betonilattiapäivä 2012 Tampere 1 Lattiabetonien notkeus on oikea kun Betonin

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 1 Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 2 Kaatokorjaukset ja pintavalut Alustana yleensä Paikalla valettu betonilaatta Ontelolaatat Kuorilaatat +paikallavalubetoni 3 Kaatokorjaus-

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy En kyllä tajua, mistä betoniin tulee ylimääräistä ilmaa. Betonissa

Lisätiedot

Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt

Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016, Vantaa Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Sisältöä: 1. 2. Betoniviidakko Oy lyhyesti Betoni puristuslujuus Miksi puristuslujuuden

Lisätiedot

LAJITELLUN LENTOTUHKAN KÄYTTÖ BETONISSA

LAJITELLUN LENTOTUHKAN KÄYTTÖ BETONISSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA LAJITELLUN LENTOTUHKAN KÄYTTÖ BETONISSA T E K I J Ä : Tuomo Paavola SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

HB VALMIS. HB-VALMISBETONI HINNASTO 2013 alkaen 1.1.2013. HB-Valmisbetonin tilaukset puh. (014) 3373 250 VALMISBETONI

HB VALMIS. HB-VALMISBETONI HINNASTO 2013 alkaen 1.1.2013. HB-Valmisbetonin tilaukset puh. (014) 3373 250 VALMISBETONI HB VALMIS VALMISBETONI HB-VALMISBETONI HINNASTO 2013 alkaen 1.1.2013 HB-Valmisbetonin tilaukset puh. (014) 3373 250 uusi puhelinnumero 1.2.2013 alkaen 020 7881 833 HB VALMIS VALMISBETONI Viiden tähden

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Betoniperheet ja valvontakorttimenettely

Betoniperheet ja valvontakorttimenettely Betoniperheet ja valvontakorttimenettely Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, TkT, Suomen Betoniyhdistys ry Betonin puristuslujuus Betonin puristuslujuuden vaatimustenmukaisuutta

Lisätiedot

Lisäaineen kokeellinen käyttäytyminen betonimassassa

Lisäaineen kokeellinen käyttäytyminen betonimassassa Lisäaineen kokeellinen käyttäytyminen betonimassassa Ilkka Koiranen Opinnäytetyö Huhtikuu 2017 Rakennustekniikan insinööri Rakennustuotanto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan insinööri

Lisätiedot

Kalliokiviaineksen käyttö betonissa. Kiviainekset kiertotaloudessa Tuomo Haara

Kalliokiviaineksen käyttö betonissa. Kiviainekset kiertotaloudessa Tuomo Haara Kalliokiviaineksen käyttö betonissa Kiviainekset kiertotaloudessa 28.10.2015 Tuomo Haara Lauri Viita, Betonimylläri (1947) Olin betonimylläri sementtikeuhkoin ja hattureuhkoin nenässä kuivunut kuona ja

Lisätiedot

Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio Jouni Punkki, Aalto-yliopisto

Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio Jouni Punkki, Aalto-yliopisto Infrabetonien valmistusohje Kommentoiniversio 20.9.2019 Jouni Punkki, Aalto-yliopisto 27.9.2019 Sisältö Lähtökohtia ja historiaa Infrabetoniohjeiden tärkeimmät muutokset P-lukubetonilaadut Sallitut vesimäärät

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT VTT Otaniemi, Kemistintie 3 M M Huomioliivi mukaan Asianmukaiset jalkineet Keskiviikkona! M Maanantai ja torstai Betonin kiviaines Tuoreen betonin ominaisuudet Kovettuneen betonin

Lisätiedot

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN 1 BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN Sisältö: Raudoitus ja betonin maksimiraekoko Betonin vastaanotto

Lisätiedot

RATA Betonisiltojen lujuusongelmat. Jani Meriläinen

RATA Betonisiltojen lujuusongelmat. Jani Meriläinen RATA 2018 Betonisiltojen lujuusongelmat Jani Meriläinen Kostamontien alikulkusilta, Kemijärvi Kemijärvi Isokylä Patokankaan parannushankkeessa (PATOhanke) päätettiin uusia vanha, ruosteinen ja alikulkevan

Lisätiedot

Hiilipihi valmistus- ja betoniteknologia

Hiilipihi valmistus- ja betoniteknologia Hiilipihi valmistus- ja betoniteknologia Betoniteollisuuden Kesäseminaari Jouni Punkki 23.8.2019 Sisältöä Elinkaariajattelun perusperiaatteet Muutokset rakennusten ympäristökuormituksissa Betonin CO 2

Lisätiedot

Siltabetonien P-lukumenettely. Tiehallinnon selvityksiä 30/2005

Siltabetonien P-lukumenettely. Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 Siltabetonien P-lukumenettely Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 Siltabetonien P-lukumenettely Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 TIEHALLINTO Helsinki 2005 ISBN 951-803-518-0 ISSN 1457-9871 TIEH 3200942 Verkkoversio

Lisätiedot

MASUUNIKUONAJAUHEEN VAIKUTUS BETONIN LUJUUDENKEHITYKSEEN

MASUUNIKUONAJAUHEEN VAIKUTUS BETONIN LUJUUDENKEHITYKSEEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA MASUUNIKUONAJAUHEEN VAIKUTUS BETONIN LUJUUDENKEHITYKSEEN T E K I J Ä : Wilma Kinnunen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot