MATKARAPORTTI Vuorovaikutusmatka Sutrioon Italiaan Magia del Legno -tapahtumaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKARAPORTTI Vuorovaikutusmatka Sutrioon Italiaan Magia del Legno -tapahtumaan 30.8. 2.9.2013"

Transkriptio

1 Ihmeitä puusta Kansainvälisen vuorovaikutuksen hanke MATKARAPORTTI Vuorovaikutusmatka Sutrioon Italiaan Magia del Legno -tapahtumaan OSALLISTUJAT Keski-Suomi Arja-Leena Peiponen, Viisari ry Kari Kotilainen, Saarijärven museo Anna-Maija Koskenlahti, toimittaja Pohjois-Karjala Marjut Ahokas, Ilomantsin kunta Markku Lappalainen, Ilomantsin kunta (kunnan kustantamana) Liisa Mononen, Ilomantsin kunta Alina Koponen, Vaara-Karjalan Leader Hannele Pyykkö, Vaara-Karjalan Leader Pentti Väistö, toimittaja MSL Helka Ketonen Raija Kallioinen IHMEITÄ PUUSTA -HANKE Ihmeitä puusta on Viisarin ja Vaara-Karjalan Leader-toimintaryhmien rahoittama ja Maaseudun Sivistysliiton toteuttama hanke, jonka tavoitteena on luoda vuorovaikutusta ja käytännön yhteistyötä puun työstämisestä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä eri maista. Hanketta toteutetaan Toimintaryhmien alueilla on parhaillaan menossa kansainvälinen Puusta pitkään -hanke, jossa kansanomaisen taiteen tekijät ja puuveistäjät eri maista kohtaavat toisiaan. Puusta pitkään -hanke on tuottanut hyvän kansainvälisen kumppanuusverkoston. Ihmeitä puusta -hanke puolestaan laajentaa solmittua yhteistyötä ruohonjuuritasolle, lisää kansainväliseen vuorovaikutukseen osallistumisen mahdollisuuksia ja siirtää syntyviä ideoita ja toimintamahdollisuuksia käytännön tasolle, erityisesti alueiden nuorisoa aktivoiden. Ihmeitä puusta -hanke tuottaa puun työstämiseen liittyvää yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusmatkoja. Osallistujat pääsevät näkemään ja kokemaan eri maissa toteutettuja hyviä käytäntöjä ja ottamaan niistä oppia omissa yhteisöissään sovellettaviksi. Syntyy myös arvokkaita henkilötason yhdyssiteitä ja elämänkokemusta. Tämänkaltaisen osallistumisen avulla saadaan syntymään sitoutumista hanketoimenpiteiden toteutukseen, ja hanketoimien vaikuttavuus moninkertaistuu.

2 MATKAN TARKOITUS Ihmeitä puusta -hankematka suuntautui Pohjois-Italiassa Sutrion kylässä toteutettavaan vuotuiseen puutaiteen tapahtumaan Magia del Legnoon (Puun taika). Matkan tavoitteena oli hakea tästä onnistuneesti toteutettavasta tapahtumasta mallia ja esikuvia Ilomantsiin valmisteltavaan kansainväliseen karhunveiston festivaaliin sekä Saarijärvellä järjestettäviin miljööveistämisen ja seimiteeman tapahtumiin ja niiden jatkon ideointiin. Matkalle osallistui Leader-toimintaryhmien ja Maaseudun Sivistysliiton edustajia, Saarijärven museon, Ilomantsin kunnan ja ilomantsilaisten yrittäjien edustajia sekä lehdistön edustajia, yhteensä 11 henkeä. Lähes viikkoa aikaisemmin Sutrioon oli saapunut Puusta pitkään -hankkeen delegaatio, jossa oli kilpailusarjaan ja työpajoihin osallistuneita puunveistäjiä ja hanketoimijoita. Ihmeitä puusta -matkaseurueen oli määrä havainnoida Magia del Legno -tapahtuman toteutusta, käytännön järjestelyjä ja vaikuttavuutta sekä käydä keskenään ja italialaisten isäntien kanssa keskusteluja, mitä opiksi otettavaa tapahtumassa on Suomen olosuhteisiin. Puusta pitkään -hanke on koonnut Ilomantsissa kunnan, yritysten ja järjestöjen edustajia yhteistyöhön, jonka tavoitteena on luoda puunveistoon ja karhuaiheeseen pohjautuva festivaali ja juurruttaa se toistuvaksi tapahtumaksi. Kutsumalla kunnan ja yritysten edustajat hankematkalle tavoiteltiin käytännöllisiä ja toimivia ideoita ja näkökulmia festivaalin suunnittelutyöhön. Saarijärven museon pihapiirissä toteutettiin kesällä 2013 ITE-miljööveistämisen tapahtuma. Jatkossa pihapiiriin on mahdollista kehittää puunveistoperinteisiin liittyviä aktiviteetteja. Samoin on mahdollisuudet jatkaa Paratiisin hedelmiä -näyttelyn seimiteemaa jopa vuotuisina tapahtumina. Näihin jatkoajatuksiin haettiin ideoita ja vertailukohtia Sutrion puunveistotapahtumasta.

3 MATKAN OHJELMA Matkan ohjelma on liitteenä. Ohjelmaan kuului vierailuja tapahtuman erilaisiin puutyöpajoihin, puunveistokilpailun seuraamista sekä taiteilijoiden tapaamisia ja heidän kokemuksiinsa perehtymistä. Tärkeä osa ohjelmaa olivat kokoukset ja tapaamiset Sutrion kylän pormestarin ja muiden edustajien kanssa, tapahtumaa järjestävän Olympus-yhdistyksen edustajien kanssa sekä paikallisten Leader-toimijoitten kanssa. Matkan ohjelmaan oli varattu useita tilaisuuksia arvioida toteutusta oman suomalaisryhmän ja Puusta pitkään - hankkeen edustajien kesken ja pohtia jo hyvin käytännölliselläkin tasolla, mitä opiksi otettavaa toteutuksessa on Ilomantsiin ja Saarijärvelle. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Magia del Legno -tapahtumasta löydettiin monia vahvuuksia: Puuhun liittyvä käsillä tekemisen kulttuuri on seudulle luonteenomaista ja puutyötaidoilla on pitkät perinteet. Tapahtumalla on vahvat kulttuuriset juuret. Sutriota kohtasi vuonna 1976 dramaattinen maanjäristys, joka tuhosi suuren osan kylää ja sen asukkaita. Kulttuuritapahtumat ovat olleet yhteisöllinen keino selviytyä eteenpäin ja rakentaa kylän identiteetti uudelleen. Vaikka kylä on pieni, siellä toteutetaan vuosittain kolme isoa teematapahtumaa, jotka muodostavat toisiaan tukevan tapahtumaperheen: puukulttuuri, seimiperinne ja sadonkorjuujuhla. Magia del Legno -tapahtuma on jatkunut kauan (nyt 24. kerta). Alkukangerteluista ja vaikeuksista ei ole lannistuttu vaan on toimittu pitkäjänteisesti ja sitkeästi. Pormestari pani alkuvaiheessa itsensä likoon saadakseen kyläläiset tapahtuman puolelle ja puhaltamaan yhteen hiileen. Mukaan järjestelyihin liittyi Olympus-kulttuuriyhdistys, joka pystyy tuomaan lisäarvoa kaikkeen puuhun liittyvään taiteeseen ja käsityöhön; Olympus suhtautuu tapahtumaan palavalla intohimolla. Olympuksen kautta paikalliselle tapahtumalle on laajentunut kansalliset ja kansainvälisetkin yhteydet ja ulottuvuudet. Kunta toimii tapahtuman toteutuksen moottorina, mutta Olympus on tuonut ammattimaisuutta toteutukseen ja laajentanut verkostoja; on toteutettu mm. konferensseja puuarkkitehtuurista. Tapahtumaan liittyy markkinat, joilla ympäröivän maaseudun yrittäjät voivat myydä puutyötuotteitaan ja elintarvikkeita; esiintyvä taiteilijaryhmät saavat esiintymistilaisuuksia suurelle yleisölle. Tapahtuman tuottaa pysyvästi katukuvaan jääviä veistoksia, jotka luovat kylälle omaperäisen ilmeen ja tarinan. Veistokset muistuttavat kylän asukkaita tapahtumasta joka päivä ja markkinoivat tapahtumaa kylässä vierailijoille. Tapahtuma on kylälle markkinointivaltti. Se vetää vuosittain vierailijaa ja tuo tätä kautta matkailijoiden rahavirtoja; turistit ovat antaneet tapahtumasta hyvää palautetta. Kylässä on herännyt tavoite kehittää turismiaan entistä voimakkaammin. Suunnitteilla on hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Sutrio haluaa tietoisesti brändätä itseään puukylänä ja tämä on saavuttanut vastakaikua turismin ja yrittäjyyden piiristä. Yritykset ovat huomanneet, että tapahtuma tuo heille uusia asiakkaita. On vallalla kehittämisajattelu: täytyy toimia koko vuoden ajan, tuottaa uusia ideoita ja tavoittaa uusia taiteilijoita. Hämmästyttävää oli toteutusorganisaation tehokkuus. Perjantai-iltana vielä levollinen kylä oli lauantaiaamuun tultaessa muuttunut vilkkaaksi markkinapaikaksi, jossa vallitsi siisteys, toiminnallisuus ja hyväntuulinen tunnelma.

4 Sutriolaisten neuvoja meille: On oltava pitkäjänteisyyttä. Alku on kokeilua, toimintamalli ja organisaatiokoneisto hioutuvat tekemisen myötä. Pitää olla selkeä organisaatio. On tiedettävä, kuka tekee mitäkin. On oltava paljon ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään töitä ja ottavat tapahtuman omakseen. Hyvät yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. IDEAT JA JATKOTAVOITTEET Tapahtumasta on ammennettavissa valtavasti ideoita sekä Ilomantsiin että Saarijärvelle. Ideoita voi hyödyntää Puusta pitkään -hankkeen yhteydessä sekä pidemmälle tulevaisuuteen juurrutettavina toimenpiteinä. Selväpiirteisin vertailukohde on kesällä 2014 Ilomantsissa toteutettava karhuaiheinen puunveistotapahtuma ja Karhu mielessä -festivaali. On kuitenkin huomioitava, että ilomantsilaiset haluavat toteuttaa omaleimaisen tapahtuman, joka ei ole Sutrion mallin kopio. Yhteyksiä löytyy myös Saarijärvellä toteuttaviin seimiaiheisiin teematapahtumiin samoin kuin miljööveistotapahtumien jatkon ideointiin. Tapahtumaan osallistuneille eri alueilta tulleille suomalaisille veistäjille rakentui Sutrion matkalla hyvät keskinäiset yhdyssiteet sekä kansainvälisiä ystävyyssuhteita. Heille voisi ehdottaa liittymistä jäseniksi eurooppalaiseen Olympus-yhdistykseen, jolloin he voisivat jatkossa tarjota ehdotuksiaan Sutrion vuotuisiin kilpailuihin ja anoa matka-apurahoja. He myös ovat motivoituneita osallistumaan jatkossa Puusta pitkään -hankkeen tapahtumiin. Ilomantsi: puunveistotapahtuma ja Karhu mielessä -festivaali On välttämätöntä, että kunta toimii tapahtuman keskeisenä järjestäjänä, jotta toteutukseen saadaan mukaan alueen väkeä ja että idean toteutus saadaan paikkakunnalle sopivaksi. Tämä on edellytys sille, että tapahtumalle syntyy jatkuvuus. Kunta on nimennyt Marjut Ahokkaan tapahtumatuotannon vastuuhenkilöksi.

5 Maaseudun Sivistysliitto ja Leader-rahoitteinen Puusta pitkään -hanke tarjoavat tapahtumalle alkusysäyksen kansainvälisen veistotapahtuman ja -kilpailun kautta. Kunnan tuki ja osallistuminen tapahtuman järjestelyihin on keskeisen tärkeää. Hankkeen ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaan festivaaliin MSL etsii aktiivisesti lisärahoituksia. Hankevetäjä Gyöngyi Mátray on hankkeen vastuuhenkilö ja pitää tiiviit yhteydet Ilomantsiin. MSL:n kulttuuriosasto ja Itä-Suomen aluekeskus sekä hankkeen ohjausryhmä ovat tiiviisti toimintojen tukena. Tapahtuman ajankohdaksi suunniteltu karhumetsästyksen alkuvaihe saattaa olla väärä. Sopiva ajankohta ratkaistaan ensi tilassa ilomantsilaisten ja hankevetäjän kesken. Veistokilpailun kansainvälisen tiedottamisen kannalta ajankohdasta päättäminen on kiireisin asia. MSL tekee ajankohdan muutoksesta ohjausryhmälle esityksen. Tapahtuma kannattaa toteuttaa aikataulultaan kiinteänä. Veistotapahtuma alkaa viikon loppupuolella ja huipentuu yleisötapahtumaan lauantaina (mahdollisesti vielä sunnuntaina aamupäivällä). Viikonlopun ohjelmassa on Tarinateltta eri tapahtumineen, markkinatyyppistä toimintaa, karhunpeijaiset sekä karhunveiston pikasahauskilpailu. Ohjelman runkoa ja aikataulua täsmennetään Ilomantsissa jatkettavissa neuvotteluissa. Kilpasarjan veistäjien määrä olisi viisasta pitää kohtuullisena, esim. viisi veistäjää on aivan riittävä määrä. Tapahtuman ytimenä on kuntakeskukseen, esimerkiksi torille, sijoittuva Tarinateltta. Kunnan edustajat miettivät sopivan sijoituspaikan. Potentiaalina on myös lähistöllä olevia tyhjiä liiketiloja. Ohjelmasisältönä on mm. karhutarinoiden kerrontaa ja karhunpeijaisohjelmaa. Gyöngyi Mátray selvittää yhteistyön mahdollisuudet Joensuun perinnearkiston kanssa ja MSL tuottaa ohjelmistoa eri lähteistä anomansa rahoituksen puitteissa sekä yhteistyössä Kalevalaseuran kanssa. Teltassa toteutetaan kaikelle kansalle suunnattava hauska ja viihteellinenkin karhuseminaari, jonka asiantuntijoiksi kutsutaan esim. Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen ja Laura Jetsu. Teltan non-stop-ohjelmassa rytmittyvät puheet, musiikki ja erilaiset esitykset. Parppeinpirtille tulisi sopia karhunpeijaisillalliset ohjelmistoineen. Mesikässä voisi toteuttaa dramatisoituja karhutarinoiden esityksiä esim. Runobriegujen voimin, näyttelijä-ohjaaja Jari Hietasen ohjaamana esityksenä. Tapahtumaan voisi tuottaa kulttuurimatkapaketteja lähikunnista. Hinnoittelu voisi olla portaittainen sisältäen eri vaihtoehtoja: matka & tapahtuma / viinitorni / Mesikkä / Parppeinpirtti / karhunpeijaiset. Alina Koponen on valmis organisoimana matkan Juuasta. Yhteistyötä voisi tehdä Karelia Expertin kanssa ja ehdottaa erilaisten, päivittäin vaihtuvien kulttuurireittien tuottamista tarjontaan. Puun sielu ry on kiinnostunut toteuttamaan tapahtumaa edeltävinä päivinä mestarikurssin, jolle voisi kutsua vetäjäksi opettajan Olympus-yhdistyksestä. Opettaja voisi vetää myös harrastajien kurssin Ilomantsissa kansalaisopiston kanssa ja tapahtuman jälkeen Saarijärvellä mestarikurssin. Marjut Ahokas ja Gyöngyi Mátray tutkivat mahdollisuuksia tähän. Ehdotuksen voi toteuttaa myöhemminkin hankkeen ulkopuolella. Syntyi idea, että veistotapahtumassa voisi tarjota yhteistyökumppanuutta ilomantsilaisille yrityksille ja hallinnon aloille. Ne voisivat tilata veistäjiltä teemaveistoksia, esim. leipurikarhu, lääkärikarhu, rakentajakarhu, verokarhu Veistokset sijoitettaisiin katukuvaan tilaajien lähipiiriin, ja tilaajat vastaisivat jatkossa niiden huollosta. Talveksi veistokset voitaisiin huputtaa talviunille esimerkiksi vuotuisen Kuutamolla-tapahtuman yhteydessä. Paikallisten yrittäjien kanssa voisi ideoida tapahtumatuotteita, esim. nimikkoviinin.

6 Viestintää ja markkinointia varten on kiireisintä muovata tapahtuman perusviesti aikatauluineen (useammilla kielillä) sekä tapahtuman visuaalinen perusilme. Tässä on muistettava, että karhu on Ilomantsin symboli. On pikaisesti listattava lähialueiden kesätapahtumat ja selvitettävä yhteiset viestintäkanavien mahdollisuudet aikatauluineen. Viestintään halutaan mukaan myös nuoria, jotka voisivat tuottaa tapahtumasta filmejä YouTubeen ja pitää yllä tapahtumablogia. Viestintätehtäviä voi myös tarjota työharjoitteluksi opiskelijoille. Kuntalaiset, yhdistykset, yrittäjät ja kunnan toimielimet tulee saada sitoutumaan hankkeeseen. Luotettavien ja motivoituneiden toimijoiden verkoston löytäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tapahtuman toteutuksen perusvireeksi on saatava se, että festivaali tehdään ilomantsilaisten kanssa ja ilomantsilaisille. Sutriossa havaittiin, että kilpaveistäjien työskentely yksityisissä pihapiireissä synnytti ainutlaatuisen lämpimän tunnelman, ja veistäjät adoptoitiin omiksi. Tätä samaa ilmapiiriä kannattaa tavoitella myös ilomantsilaisen tapahtuman hengeksi. Kunnan odotus kävijämääräksi on vierailijaa ensimmäisenä tapahtumavuonna. Rahoituksesta Puusta pitkään -hanke toteuttaa veistotapahtuman ja -kilpailun ja huolehtii tähän liittyvästä viestinnästä tuottaen mm. teemalehden. Kunta voi eri momenteiltaan tuottaa resursseja: tiloja, työvoimaa, viestintää. MSL anoo hankebudjetin ulkopuolisia rahoituksia ja sopii yhteistyöstä Kalevalaseuran ja perinnearkiston kanssa. Festivaalitapahtumaan tuotetaan ohjelmasisältöä niissä puitteissa kuin rahoitusta saadaan. Määritellään minimiohjelmisto, joka voidaan toteuttaa pienelläkin lisärahoituksella ja priorisoidaan lisäykset kertyvän rahoituksen mukaan. Taloustilanne konkretisoituu alkuvuonna Pyritään saamaan tapahtumalle myös sponsoreita, esim. erätuotteiden maahantuojia, Marimekko. Saarijärven teematapahtumiin ideoita Puusta pitkään -tapahtuma tuottaa Saarijärven museoon puolalaisen nykykansantaiteen näyttelyn Paratiisin hedelmiä. Näyttelyn kristillinen aiheisto on voimakas, ja erityisteemana ovat jouluseimet. Näyttelyn yhteydessä toteutetaan krakovalaisten jouluseimien työpaja ja muita teematapahtumia. Sutriolaisesta tapahtumakulttuurista saatiin innoitusta seimiteeman näyttävään esittelyyn Saarijärvellä. Ideointia jatketaan paikallisten yrittäjien kanssa levittäen seimiteoksia liiketilojen näyteikkunoihin. Keskisuomalaisten puunveistäjien kanssa toteutetaan omaleimainen ITE-taiteen seimitapahtuma joulun alla Saarijärven museon pihapiiriin. Seimiteemasta on edellytykset luoda Saarijärvelle vuotuinen tapahtuma. Kesällä 2013 Puusta pitkään -hanke toteutti Saarijärven museon pihapiirissä intensiivisen veistotapahtuman, jossa valmistetut teokset jäivät museoalueelle ja ovat nyt vuoropuhelussa puolalaisen nykykansantaiteen näyttelyn kanssa. Innostus tapahtumaan oli paikkakunnalla voimakas, ja Sutriosta saadut vaikutteet antavat ideoita ja motivaatiota veistotapahtumien jatkamiseen. Viisarin alueen taiteilijat ja hankedelegaation jäsenet saivat matkalta vahvoja vaikutteita ja vievät niitä kotiseudulle. Toimijoita yhdistäen toivotaan, että ideoista otetaan paikkakunnalla koppi. Kun Ilomantsiin toteutetaan Tuhannen karhun maa, Saarijärvelle voisi luoda Sadan karhun kosteikon.

7 Ihmeitä puusta -hankkeen tuleviin vuorovaikutusmatkoihin Viroon ja Liettuaan kootaan Saarijärven seudulta osallistujajoukko, ja erityisesti nuoria aktivoidaan mukaan. Keskisuomalaiset veistäjät osallistuvat myös Ilomantsin veistotapahtumaan ja karhufestivaaliin. Raportin laatinut: Raija Kallioin

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012-31.10.2014. Niina Vuori päämörkö

LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012-31.10.2014. Niina Vuori päämörkö LOPPURAPORTTI MÖRKÖMAA-HANKE 1.11.2012- Niina Vuori päämörkö LOPPURAPORTTI 1 MÖRKÖMAA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2013-1. Hankkeen toteuttaja Lions Club Karstula 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Mörkömaa

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

MONI. Maaseutu ja monikulttuurisuus. esiselvityshanke 10/2012 4/2014. MONI... Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014

MONI. Maaseutu ja monikulttuurisuus. esiselvityshanke 10/2012 4/2014. MONI... Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014 MONI Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014 1 Esiselvitys: Suvi Kaljunen Taitto ja kuvitus: Asta Graphics c 2014 Arvoisa lukija, kädessäsi on Maaseudun Sivistysliiton toteuttaman

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas. Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0

SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas. Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE (seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

KEHITTYVÄ MAASEUTU. Tiedäks sä sen Ahlaste tuupin s.4. Eurooppa investoi maaseutualueisiin. bioenergiaan s.8. ja perinteiden elvytystä s.

KEHITTYVÄ MAASEUTU. Tiedäks sä sen Ahlaste tuupin s.4. Eurooppa investoi maaseutualueisiin. bioenergiaan s.8. ja perinteiden elvytystä s. KEHITTYVÄ MAASEUTU Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maaseutuverkoston liitelehti lokakuu 2014 Tiedäks sä sen Ahlaste tuupin s.4 Vahvaa uskoa bioenergiaan s.8 Kulttuurin ja perinteiden elvytystä s.9

Lisätiedot

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut.

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut. 1 KYLÄHYVINVOINTI - Mitä Mistä on se hyvinvointi koostuu ja ja miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? edistetty? Toimintamalleja yksilö osallisuus arjen terveys turva yhteiskunta yhteistyö

Lisätiedot

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille Yhdessä tehden Hyviä käytäntöjä yhteisöille Sisältö Yhteistyön voima... 3 YHTEISÖhautomo pähkinänkuoressa...4 YHTEISÖhautomo lukuina...6 Hyvät käytännöt -vinkkejä...8 Paikallisyhteisöt...9 Lähipalvelut...

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Maaseutukehitys ry ~Joutsa~Luhanka~Leivonmäki~Toivakka~Hankasalmi~Konnevesi~ Paikallinen maaseudun kehittämisohjelma: Maaseutukehitys 2007-2013

Maaseutukehitys ry ~Joutsa~Luhanka~Leivonmäki~Toivakka~Hankasalmi~Konnevesi~ Paikallinen maaseudun kehittämisohjelma: Maaseutukehitys 2007-2013 Maaseutukehitys ry ~Joutsa~Luhanka~Leivonmäki~Toivakka~Hankasalmi~Konnevesi~ Paikallinen maaseudun kehittämisohjelma: Maaseutukehitys 2007-2013 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. Toiminta-alueen nykytila 3 1.1. Kehittämisyhdistyksen

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tieto on oikeus! kampanja. Information är en rättighet! -kampanjen

Tieto on oikeus! kampanja. Information är en rättighet! -kampanjen Kampanjan työkalupakki Tieto on oikeus! kampanja Information är en rättighet! -kampanjen Euroopan neuvoston ja European Youth Information and Counselling Agency ERYICAn välinen kumppanuushanke Sisällysluettelo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Hankkeen toteuttaja Team Botnia Oy Tornio Hannu Alatalo, projektipäällikkö

LOPPURAPORTTI. 1. Hankkeen toteuttaja Team Botnia Oy Tornio Hannu Alatalo, projektipäällikkö LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Team Botnia Oy Tornio Hannu Alatalo, projektipäällikkö 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus MAALAISTORI VICTORIA Hankenumero 21676 3. Yhteenveto hankkeesta Taustaa; tiedossa

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Live Herring työryhmä / Live Herring ry Hankesuunnitelma (päivitetty elokuussa 2013) Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Hankkeen esittely Mediataide kartalle -hankkeen päätavoitteena

Lisätiedot

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kaupunkikeskustan kehittämishanke Raportti 28.02.2006 Taidekaupunki Mänttä 2 Sisällys Johdanto Suositukset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Toimintasuunnitelmaa olivat työstämässä Joonas Martikainen, Marjo Selin, Matti Selin, Outi-Maria Takkinen, Riikka Vuorenmaa ja Mette Ylikorva.

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA Raportti keskisuomalaisista kulttuuriyhdistyksistä Keski-Suomen taidetoimikunta 25.1.2011 Jussi Haatainen, tutkimusassistentti, YTM 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE..4 AINEISTO.5

Lisätiedot