MATKARAPORTTI Vuorovaikutusmatka Sutrioon Italiaan Magia del Legno -tapahtumaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKARAPORTTI Vuorovaikutusmatka Sutrioon Italiaan Magia del Legno -tapahtumaan 30.8. 2.9.2013"

Transkriptio

1 Ihmeitä puusta Kansainvälisen vuorovaikutuksen hanke MATKARAPORTTI Vuorovaikutusmatka Sutrioon Italiaan Magia del Legno -tapahtumaan OSALLISTUJAT Keski-Suomi Arja-Leena Peiponen, Viisari ry Kari Kotilainen, Saarijärven museo Anna-Maija Koskenlahti, toimittaja Pohjois-Karjala Marjut Ahokas, Ilomantsin kunta Markku Lappalainen, Ilomantsin kunta (kunnan kustantamana) Liisa Mononen, Ilomantsin kunta Alina Koponen, Vaara-Karjalan Leader Hannele Pyykkö, Vaara-Karjalan Leader Pentti Väistö, toimittaja MSL Helka Ketonen Raija Kallioinen IHMEITÄ PUUSTA -HANKE Ihmeitä puusta on Viisarin ja Vaara-Karjalan Leader-toimintaryhmien rahoittama ja Maaseudun Sivistysliiton toteuttama hanke, jonka tavoitteena on luoda vuorovaikutusta ja käytännön yhteistyötä puun työstämisestä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä eri maista. Hanketta toteutetaan Toimintaryhmien alueilla on parhaillaan menossa kansainvälinen Puusta pitkään -hanke, jossa kansanomaisen taiteen tekijät ja puuveistäjät eri maista kohtaavat toisiaan. Puusta pitkään -hanke on tuottanut hyvän kansainvälisen kumppanuusverkoston. Ihmeitä puusta -hanke puolestaan laajentaa solmittua yhteistyötä ruohonjuuritasolle, lisää kansainväliseen vuorovaikutukseen osallistumisen mahdollisuuksia ja siirtää syntyviä ideoita ja toimintamahdollisuuksia käytännön tasolle, erityisesti alueiden nuorisoa aktivoiden. Ihmeitä puusta -hanke tuottaa puun työstämiseen liittyvää yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusmatkoja. Osallistujat pääsevät näkemään ja kokemaan eri maissa toteutettuja hyviä käytäntöjä ja ottamaan niistä oppia omissa yhteisöissään sovellettaviksi. Syntyy myös arvokkaita henkilötason yhdyssiteitä ja elämänkokemusta. Tämänkaltaisen osallistumisen avulla saadaan syntymään sitoutumista hanketoimenpiteiden toteutukseen, ja hanketoimien vaikuttavuus moninkertaistuu.

2 MATKAN TARKOITUS Ihmeitä puusta -hankematka suuntautui Pohjois-Italiassa Sutrion kylässä toteutettavaan vuotuiseen puutaiteen tapahtumaan Magia del Legnoon (Puun taika). Matkan tavoitteena oli hakea tästä onnistuneesti toteutettavasta tapahtumasta mallia ja esikuvia Ilomantsiin valmisteltavaan kansainväliseen karhunveiston festivaaliin sekä Saarijärvellä järjestettäviin miljööveistämisen ja seimiteeman tapahtumiin ja niiden jatkon ideointiin. Matkalle osallistui Leader-toimintaryhmien ja Maaseudun Sivistysliiton edustajia, Saarijärven museon, Ilomantsin kunnan ja ilomantsilaisten yrittäjien edustajia sekä lehdistön edustajia, yhteensä 11 henkeä. Lähes viikkoa aikaisemmin Sutrioon oli saapunut Puusta pitkään -hankkeen delegaatio, jossa oli kilpailusarjaan ja työpajoihin osallistuneita puunveistäjiä ja hanketoimijoita. Ihmeitä puusta -matkaseurueen oli määrä havainnoida Magia del Legno -tapahtuman toteutusta, käytännön järjestelyjä ja vaikuttavuutta sekä käydä keskenään ja italialaisten isäntien kanssa keskusteluja, mitä opiksi otettavaa tapahtumassa on Suomen olosuhteisiin. Puusta pitkään -hanke on koonnut Ilomantsissa kunnan, yritysten ja järjestöjen edustajia yhteistyöhön, jonka tavoitteena on luoda puunveistoon ja karhuaiheeseen pohjautuva festivaali ja juurruttaa se toistuvaksi tapahtumaksi. Kutsumalla kunnan ja yritysten edustajat hankematkalle tavoiteltiin käytännöllisiä ja toimivia ideoita ja näkökulmia festivaalin suunnittelutyöhön. Saarijärven museon pihapiirissä toteutettiin kesällä 2013 ITE-miljööveistämisen tapahtuma. Jatkossa pihapiiriin on mahdollista kehittää puunveistoperinteisiin liittyviä aktiviteetteja. Samoin on mahdollisuudet jatkaa Paratiisin hedelmiä -näyttelyn seimiteemaa jopa vuotuisina tapahtumina. Näihin jatkoajatuksiin haettiin ideoita ja vertailukohtia Sutrion puunveistotapahtumasta.

3 MATKAN OHJELMA Matkan ohjelma on liitteenä. Ohjelmaan kuului vierailuja tapahtuman erilaisiin puutyöpajoihin, puunveistokilpailun seuraamista sekä taiteilijoiden tapaamisia ja heidän kokemuksiinsa perehtymistä. Tärkeä osa ohjelmaa olivat kokoukset ja tapaamiset Sutrion kylän pormestarin ja muiden edustajien kanssa, tapahtumaa järjestävän Olympus-yhdistyksen edustajien kanssa sekä paikallisten Leader-toimijoitten kanssa. Matkan ohjelmaan oli varattu useita tilaisuuksia arvioida toteutusta oman suomalaisryhmän ja Puusta pitkään - hankkeen edustajien kesken ja pohtia jo hyvin käytännölliselläkin tasolla, mitä opiksi otettavaa toteutuksessa on Ilomantsiin ja Saarijärvelle. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Magia del Legno -tapahtumasta löydettiin monia vahvuuksia: Puuhun liittyvä käsillä tekemisen kulttuuri on seudulle luonteenomaista ja puutyötaidoilla on pitkät perinteet. Tapahtumalla on vahvat kulttuuriset juuret. Sutriota kohtasi vuonna 1976 dramaattinen maanjäristys, joka tuhosi suuren osan kylää ja sen asukkaita. Kulttuuritapahtumat ovat olleet yhteisöllinen keino selviytyä eteenpäin ja rakentaa kylän identiteetti uudelleen. Vaikka kylä on pieni, siellä toteutetaan vuosittain kolme isoa teematapahtumaa, jotka muodostavat toisiaan tukevan tapahtumaperheen: puukulttuuri, seimiperinne ja sadonkorjuujuhla. Magia del Legno -tapahtuma on jatkunut kauan (nyt 24. kerta). Alkukangerteluista ja vaikeuksista ei ole lannistuttu vaan on toimittu pitkäjänteisesti ja sitkeästi. Pormestari pani alkuvaiheessa itsensä likoon saadakseen kyläläiset tapahtuman puolelle ja puhaltamaan yhteen hiileen. Mukaan järjestelyihin liittyi Olympus-kulttuuriyhdistys, joka pystyy tuomaan lisäarvoa kaikkeen puuhun liittyvään taiteeseen ja käsityöhön; Olympus suhtautuu tapahtumaan palavalla intohimolla. Olympuksen kautta paikalliselle tapahtumalle on laajentunut kansalliset ja kansainvälisetkin yhteydet ja ulottuvuudet. Kunta toimii tapahtuman toteutuksen moottorina, mutta Olympus on tuonut ammattimaisuutta toteutukseen ja laajentanut verkostoja; on toteutettu mm. konferensseja puuarkkitehtuurista. Tapahtumaan liittyy markkinat, joilla ympäröivän maaseudun yrittäjät voivat myydä puutyötuotteitaan ja elintarvikkeita; esiintyvä taiteilijaryhmät saavat esiintymistilaisuuksia suurelle yleisölle. Tapahtuman tuottaa pysyvästi katukuvaan jääviä veistoksia, jotka luovat kylälle omaperäisen ilmeen ja tarinan. Veistokset muistuttavat kylän asukkaita tapahtumasta joka päivä ja markkinoivat tapahtumaa kylässä vierailijoille. Tapahtuma on kylälle markkinointivaltti. Se vetää vuosittain vierailijaa ja tuo tätä kautta matkailijoiden rahavirtoja; turistit ovat antaneet tapahtumasta hyvää palautetta. Kylässä on herännyt tavoite kehittää turismiaan entistä voimakkaammin. Suunnitteilla on hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Sutrio haluaa tietoisesti brändätä itseään puukylänä ja tämä on saavuttanut vastakaikua turismin ja yrittäjyyden piiristä. Yritykset ovat huomanneet, että tapahtuma tuo heille uusia asiakkaita. On vallalla kehittämisajattelu: täytyy toimia koko vuoden ajan, tuottaa uusia ideoita ja tavoittaa uusia taiteilijoita. Hämmästyttävää oli toteutusorganisaation tehokkuus. Perjantai-iltana vielä levollinen kylä oli lauantaiaamuun tultaessa muuttunut vilkkaaksi markkinapaikaksi, jossa vallitsi siisteys, toiminnallisuus ja hyväntuulinen tunnelma.

4 Sutriolaisten neuvoja meille: On oltava pitkäjänteisyyttä. Alku on kokeilua, toimintamalli ja organisaatiokoneisto hioutuvat tekemisen myötä. Pitää olla selkeä organisaatio. On tiedettävä, kuka tekee mitäkin. On oltava paljon ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään töitä ja ottavat tapahtuman omakseen. Hyvät yhteistyökumppanit ovat tärkeitä. IDEAT JA JATKOTAVOITTEET Tapahtumasta on ammennettavissa valtavasti ideoita sekä Ilomantsiin että Saarijärvelle. Ideoita voi hyödyntää Puusta pitkään -hankkeen yhteydessä sekä pidemmälle tulevaisuuteen juurrutettavina toimenpiteinä. Selväpiirteisin vertailukohde on kesällä 2014 Ilomantsissa toteutettava karhuaiheinen puunveistotapahtuma ja Karhu mielessä -festivaali. On kuitenkin huomioitava, että ilomantsilaiset haluavat toteuttaa omaleimaisen tapahtuman, joka ei ole Sutrion mallin kopio. Yhteyksiä löytyy myös Saarijärvellä toteuttaviin seimiaiheisiin teematapahtumiin samoin kuin miljööveistotapahtumien jatkon ideointiin. Tapahtumaan osallistuneille eri alueilta tulleille suomalaisille veistäjille rakentui Sutrion matkalla hyvät keskinäiset yhdyssiteet sekä kansainvälisiä ystävyyssuhteita. Heille voisi ehdottaa liittymistä jäseniksi eurooppalaiseen Olympus-yhdistykseen, jolloin he voisivat jatkossa tarjota ehdotuksiaan Sutrion vuotuisiin kilpailuihin ja anoa matka-apurahoja. He myös ovat motivoituneita osallistumaan jatkossa Puusta pitkään -hankkeen tapahtumiin. Ilomantsi: puunveistotapahtuma ja Karhu mielessä -festivaali On välttämätöntä, että kunta toimii tapahtuman keskeisenä järjestäjänä, jotta toteutukseen saadaan mukaan alueen väkeä ja että idean toteutus saadaan paikkakunnalle sopivaksi. Tämä on edellytys sille, että tapahtumalle syntyy jatkuvuus. Kunta on nimennyt Marjut Ahokkaan tapahtumatuotannon vastuuhenkilöksi.

5 Maaseudun Sivistysliitto ja Leader-rahoitteinen Puusta pitkään -hanke tarjoavat tapahtumalle alkusysäyksen kansainvälisen veistotapahtuman ja -kilpailun kautta. Kunnan tuki ja osallistuminen tapahtuman järjestelyihin on keskeisen tärkeää. Hankkeen ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaan festivaaliin MSL etsii aktiivisesti lisärahoituksia. Hankevetäjä Gyöngyi Mátray on hankkeen vastuuhenkilö ja pitää tiiviit yhteydet Ilomantsiin. MSL:n kulttuuriosasto ja Itä-Suomen aluekeskus sekä hankkeen ohjausryhmä ovat tiiviisti toimintojen tukena. Tapahtuman ajankohdaksi suunniteltu karhumetsästyksen alkuvaihe saattaa olla väärä. Sopiva ajankohta ratkaistaan ensi tilassa ilomantsilaisten ja hankevetäjän kesken. Veistokilpailun kansainvälisen tiedottamisen kannalta ajankohdasta päättäminen on kiireisin asia. MSL tekee ajankohdan muutoksesta ohjausryhmälle esityksen. Tapahtuma kannattaa toteuttaa aikataulultaan kiinteänä. Veistotapahtuma alkaa viikon loppupuolella ja huipentuu yleisötapahtumaan lauantaina (mahdollisesti vielä sunnuntaina aamupäivällä). Viikonlopun ohjelmassa on Tarinateltta eri tapahtumineen, markkinatyyppistä toimintaa, karhunpeijaiset sekä karhunveiston pikasahauskilpailu. Ohjelman runkoa ja aikataulua täsmennetään Ilomantsissa jatkettavissa neuvotteluissa. Kilpasarjan veistäjien määrä olisi viisasta pitää kohtuullisena, esim. viisi veistäjää on aivan riittävä määrä. Tapahtuman ytimenä on kuntakeskukseen, esimerkiksi torille, sijoittuva Tarinateltta. Kunnan edustajat miettivät sopivan sijoituspaikan. Potentiaalina on myös lähistöllä olevia tyhjiä liiketiloja. Ohjelmasisältönä on mm. karhutarinoiden kerrontaa ja karhunpeijaisohjelmaa. Gyöngyi Mátray selvittää yhteistyön mahdollisuudet Joensuun perinnearkiston kanssa ja MSL tuottaa ohjelmistoa eri lähteistä anomansa rahoituksen puitteissa sekä yhteistyössä Kalevalaseuran kanssa. Teltassa toteutetaan kaikelle kansalle suunnattava hauska ja viihteellinenkin karhuseminaari, jonka asiantuntijoiksi kutsutaan esim. Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen ja Laura Jetsu. Teltan non-stop-ohjelmassa rytmittyvät puheet, musiikki ja erilaiset esitykset. Parppeinpirtille tulisi sopia karhunpeijaisillalliset ohjelmistoineen. Mesikässä voisi toteuttaa dramatisoituja karhutarinoiden esityksiä esim. Runobriegujen voimin, näyttelijä-ohjaaja Jari Hietasen ohjaamana esityksenä. Tapahtumaan voisi tuottaa kulttuurimatkapaketteja lähikunnista. Hinnoittelu voisi olla portaittainen sisältäen eri vaihtoehtoja: matka & tapahtuma / viinitorni / Mesikkä / Parppeinpirtti / karhunpeijaiset. Alina Koponen on valmis organisoimana matkan Juuasta. Yhteistyötä voisi tehdä Karelia Expertin kanssa ja ehdottaa erilaisten, päivittäin vaihtuvien kulttuurireittien tuottamista tarjontaan. Puun sielu ry on kiinnostunut toteuttamaan tapahtumaa edeltävinä päivinä mestarikurssin, jolle voisi kutsua vetäjäksi opettajan Olympus-yhdistyksestä. Opettaja voisi vetää myös harrastajien kurssin Ilomantsissa kansalaisopiston kanssa ja tapahtuman jälkeen Saarijärvellä mestarikurssin. Marjut Ahokas ja Gyöngyi Mátray tutkivat mahdollisuuksia tähän. Ehdotuksen voi toteuttaa myöhemminkin hankkeen ulkopuolella. Syntyi idea, että veistotapahtumassa voisi tarjota yhteistyökumppanuutta ilomantsilaisille yrityksille ja hallinnon aloille. Ne voisivat tilata veistäjiltä teemaveistoksia, esim. leipurikarhu, lääkärikarhu, rakentajakarhu, verokarhu Veistokset sijoitettaisiin katukuvaan tilaajien lähipiiriin, ja tilaajat vastaisivat jatkossa niiden huollosta. Talveksi veistokset voitaisiin huputtaa talviunille esimerkiksi vuotuisen Kuutamolla-tapahtuman yhteydessä. Paikallisten yrittäjien kanssa voisi ideoida tapahtumatuotteita, esim. nimikkoviinin.

6 Viestintää ja markkinointia varten on kiireisintä muovata tapahtuman perusviesti aikatauluineen (useammilla kielillä) sekä tapahtuman visuaalinen perusilme. Tässä on muistettava, että karhu on Ilomantsin symboli. On pikaisesti listattava lähialueiden kesätapahtumat ja selvitettävä yhteiset viestintäkanavien mahdollisuudet aikatauluineen. Viestintään halutaan mukaan myös nuoria, jotka voisivat tuottaa tapahtumasta filmejä YouTubeen ja pitää yllä tapahtumablogia. Viestintätehtäviä voi myös tarjota työharjoitteluksi opiskelijoille. Kuntalaiset, yhdistykset, yrittäjät ja kunnan toimielimet tulee saada sitoutumaan hankkeeseen. Luotettavien ja motivoituneiden toimijoiden verkoston löytäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tapahtuman toteutuksen perusvireeksi on saatava se, että festivaali tehdään ilomantsilaisten kanssa ja ilomantsilaisille. Sutriossa havaittiin, että kilpaveistäjien työskentely yksityisissä pihapiireissä synnytti ainutlaatuisen lämpimän tunnelman, ja veistäjät adoptoitiin omiksi. Tätä samaa ilmapiiriä kannattaa tavoitella myös ilomantsilaisen tapahtuman hengeksi. Kunnan odotus kävijämääräksi on vierailijaa ensimmäisenä tapahtumavuonna. Rahoituksesta Puusta pitkään -hanke toteuttaa veistotapahtuman ja -kilpailun ja huolehtii tähän liittyvästä viestinnästä tuottaen mm. teemalehden. Kunta voi eri momenteiltaan tuottaa resursseja: tiloja, työvoimaa, viestintää. MSL anoo hankebudjetin ulkopuolisia rahoituksia ja sopii yhteistyöstä Kalevalaseuran ja perinnearkiston kanssa. Festivaalitapahtumaan tuotetaan ohjelmasisältöä niissä puitteissa kuin rahoitusta saadaan. Määritellään minimiohjelmisto, joka voidaan toteuttaa pienelläkin lisärahoituksella ja priorisoidaan lisäykset kertyvän rahoituksen mukaan. Taloustilanne konkretisoituu alkuvuonna Pyritään saamaan tapahtumalle myös sponsoreita, esim. erätuotteiden maahantuojia, Marimekko. Saarijärven teematapahtumiin ideoita Puusta pitkään -tapahtuma tuottaa Saarijärven museoon puolalaisen nykykansantaiteen näyttelyn Paratiisin hedelmiä. Näyttelyn kristillinen aiheisto on voimakas, ja erityisteemana ovat jouluseimet. Näyttelyn yhteydessä toteutetaan krakovalaisten jouluseimien työpaja ja muita teematapahtumia. Sutriolaisesta tapahtumakulttuurista saatiin innoitusta seimiteeman näyttävään esittelyyn Saarijärvellä. Ideointia jatketaan paikallisten yrittäjien kanssa levittäen seimiteoksia liiketilojen näyteikkunoihin. Keskisuomalaisten puunveistäjien kanssa toteutetaan omaleimainen ITE-taiteen seimitapahtuma joulun alla Saarijärven museon pihapiiriin. Seimiteemasta on edellytykset luoda Saarijärvelle vuotuinen tapahtuma. Kesällä 2013 Puusta pitkään -hanke toteutti Saarijärven museon pihapiirissä intensiivisen veistotapahtuman, jossa valmistetut teokset jäivät museoalueelle ja ovat nyt vuoropuhelussa puolalaisen nykykansantaiteen näyttelyn kanssa. Innostus tapahtumaan oli paikkakunnalla voimakas, ja Sutriosta saadut vaikutteet antavat ideoita ja motivaatiota veistotapahtumien jatkamiseen. Viisarin alueen taiteilijat ja hankedelegaation jäsenet saivat matkalta vahvoja vaikutteita ja vievät niitä kotiseudulle. Toimijoita yhdistäen toivotaan, että ideoista otetaan paikkakunnalla koppi. Kun Ilomantsiin toteutetaan Tuhannen karhun maa, Saarijärvelle voisi luoda Sadan karhun kosteikon.

7 Ihmeitä puusta -hankkeen tuleviin vuorovaikutusmatkoihin Viroon ja Liettuaan kootaan Saarijärven seudulta osallistujajoukko, ja erityisesti nuoria aktivoidaan mukaan. Keskisuomalaiset veistäjät osallistuvat myös Ilomantsin veistotapahtumaan ja karhufestivaaliin. Raportin laatinut: Raija Kallioin

LIITE TOTEUTUSSUUNNITELMA

LIITE TOTEUTUSSUUNNITELMA PUUSTA PITKÄÄN Näkymiä kansantaiteeseen ja arkiluovuuteen Kansainvälinen yhteistoimintahanke Vaara-Karjalan Leaderin ja Viisari Leaderin alueilla 20.8.2012 31.12.2014 LIITE TOTEUTUSSUUNNITELMA TEEMA I:

Lisätiedot

Matkaraportti Puusta pitkään -hankkeen matka Sutrioon 24.8.-2.9.2013

Matkaraportti Puusta pitkään -hankkeen matka Sutrioon 24.8.-2.9.2013 Matkaraportti Puusta pitkään -hankkeen matka Sutrioon 24.8.-2.9.2013 Joka syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestetään Sutrion kylässä Magia del Legno (Puun taika) tapahtuma. Tapahtuman tavoitteena on

Lisätiedot

PUUSTA PITKÄÄN Näkymiä kansantaiteeseen ja arkiluovuuteen (THE MANY FACES OF WOOD Insights into folk art and everyday creativity)

PUUSTA PITKÄÄN Näkymiä kansantaiteeseen ja arkiluovuuteen (THE MANY FACES OF WOOD Insights into folk art and everyday creativity) HAKIJA Maaseudun Sivistysliitto (ly-tunnus 0215192-9) Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki puh. (09) 751 2020, paula.ylisela@msl.fi PUUSTA PITKÄÄN Näkymiä kansantaiteeseen ja arkiluovuuteen (THE MANY FACES OF

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä?

Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä? Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä? Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 17.11. Ilomantsi Antero Lehikoinen, Joensuun seudun Leader Esko Lehto,

Lisätiedot

Mikä MSL? Explita Volorestrum Exerum

Mikä MSL? Explita Volorestrum Exerum Mikä MSL? Explita Volorestrum Exerum Ajankohtaista 9.6.2015 Itatem quibusant Doluptatur autendunt, vid 7.6.2015 Uiam aut hitio, tem quatem auda 1.6.2015 Opta ipsam facculparit quatiatem eici, tem quatem

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus

Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus Paikallisen kehittämisen toimintamalli ja paikallinen kehittämispolku Helsingissä ehdotus Eeva Kuuluvainen, Pirjo Tulikukka Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka eeva@kuuluvainen.fi pirjo.tulikukka@helka.net

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Yhteenveto työpajoista elokuussa 2013 Kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen: Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan museo

Pohjois-Karjalan museo Venäjäteemoja 2014 Pohjois-Karjalan museo Karjala-sarja kevät ja kesä 2014 Pohjois-Karjalan museo partnerina kahdessa Karelian ENPI CBC hankkeessa, sitä kautta 2 valokuvanäyttelyä: Destination Karelia

Lisätiedot

Avoimen tiedon keskus

Avoimen tiedon keskus Avoimen tiedon keskus Kun pieni idea kasvaa suureksi Pekka Olsbo JYU. Since 1863. 14.11.2017 1 Mistä kaikki alkoi? Vuonna 2014 Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö otti vastuulleen yliopiston

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala - millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta? Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala Millainen

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Ehdotusta valmistellut väliaikainen työryhmä Humanistinen ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Mistä yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Esityksen sisältö Tervetuloa! Periaatteet Yhteinen työväline kaikille alueille 2 Kyse on

Lisätiedot

UUSI kankaanpää!- Työpajan sisältö. Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki

UUSI kankaanpää!- Työpajan sisältö. Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki Kankaanpään kaupunki Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila UUSI kankaanpää!- kaupunkisuunnittelutyöpaja TARJOUS

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism 2nd International Conference on Urban Marketing Cities by the Water: Images Real and Virtual Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism Soila Palviainen Esityksen sisältö: määrittelyjä

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta

Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta 1 Tampereen pormestarin puheenvuoro Suomalais Saksalaisessa Ystävyyskuntakokouksessa 17.6.2011 Ohjelmaperusteinen kehittäminen ja isot hankkeet osana kaupungin vetovoimaisuutta Hyvät suomalais saksalaisen

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorum Imatra 17.11.2011 Liisa Hentinen Liisa Matkailun Hentinen, MEK edisämiskeskus 1 Matkailun globaalit päävetovoimatekijät - kulttuuri (laajasti

Lisätiedot

Arvioinnista kehittämiseen

Arvioinnista kehittämiseen Arvioinnista kehittämiseen Arviointi on museon yhteinen asia Arviointiin mahdollisimman laaja edustus henkilöstöstä. Pienemmissä museoissa mukana voivat olla kaikki, kun taas isommissa on tärkeää kerätä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka 22.4.2017 Ilomantsi Eija Liimatta Ilomantsi Väkiluku 2016 = 5 236 Ikäryhmittäin 0 to 14 10.1% 15 to 64 56.1% 65

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 1 TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 TIEDOTE c/o Veijo Kare Särkilahdentie 29 19700 SYSMÄ Puh 0500 734910 veijo.kare@sysma.fi 7.7. 2010 LEHDISTÖ JA MUUT NÄYTTELYVIERAAT

Lisätiedot

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA TEHTÄVÄ MITÄ IDEOITA, TOIMINTAMALLEJA MAAKUNNASSA VOIDAAN TOTEUTTAA/HYÖDYNTÄÄ? KIRJOITA 1 IDEA/AJATUS/PAPERI IDEAN EI TARVITSE

Lisätiedot

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle?

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Savonranta ja Punkaharju 27. 28.9.2016 Reeta Rönkkö 27. ja 28.9.2016 sisältö - johdatus ympäristöluotsaukseen Ympäristöluotsi, mikä se on? Ympäristöluotsitoiminnan

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen Opiskelijan yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden välillä

Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden välillä Pöytää perustettaessa sovittava edustus toimialoittain Huomioitava alueen erityispiirteet Virkamiespöytä Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sibeliusbrändi. Antti Vihinen 12/2016

Hämeenlinnan Sibeliusbrändi. Antti Vihinen 12/2016 Liite 8/KH 9.1.2017 32 Hämeenlinnan Sibeliusbrändi Antti Vihinen 12/2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Hämeenlinna Sibeliuksen syntymäkaupunkina Kaupunki-brändin sovittaminen Sibelius-brändiin World Capital

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Museoiden arviointi ja vertaiskehittämisfoorumi. Korotettua valtionosuutta saavien museoiden johtajien tapaaminen / Eeva Teräsvirta

Museoiden arviointi ja vertaiskehittämisfoorumi. Korotettua valtionosuutta saavien museoiden johtajien tapaaminen / Eeva Teräsvirta Museoiden arviointi ja vertaiskehittämisfoorumi Museoiden arviointimalli www.museoarviointi.fi Avaimet arviointiin -kiertue 29.3. Kuopio 27.4. Helsinki 31.5. Oulu Vertaiskehittämisfoorumin tavoitteet Vertaiskehittämisfoorumissa

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

OPINTORYHMÄN TOIMINTAOHJEET

OPINTORYHMÄN TOIMINTAOHJEET OPINTORYHMÄ -OPAS OPINTORYHMÄN TOIMINTAOHJEET Maaseudun Sivistysliiton opintokeskus saa valtionavustusta aikuisten opintoryhmä-opiskelua varten. Tätä tukea MSL-opintokeskus jakaa edelleen jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry 1 Loppuraportti 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry JoMoni ry haki rahoitusta Monikulttuuriselle kansalaistaitojen kehittämishankkeelle. Päärahoittajana hankkeessa on Ely-keskus.

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta

Ajankohtaista maaseutuverkostosta Ajankohtaista maaseutuverkostosta Maaseutututkijatapaaminen Säkylä, 27. 28.8.2015 Joel Karlsson Sivu 1 30.8.2015 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jyväskylä 2012 2 ON SYNNYTTÄÄ UUSIA KASVUYRITYKSIÄ JA VAUHDITTAA JO OLEMASSA OLEVIEN YRITYSTEN KASVUA. Tavoite Kummankin Kasvu Open 2012 kilpailusarjan (Kasvuyritykset ja Kasvun ideat) voittajat valitsevat

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot