Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT"

Transkriptio

1 Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT Pellon toimipiste Napapiirin Residuum Oy Y-tunnus Laskutusosoite Postiosoite Käyntiosoite PL PL 8216 Betonitie LASKUTUS ROVANIEMI ROVANIEMI

2 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 2/9 SISÄLLYS SISÄLLYS 2 YLEISET EHDOT 3 JÄTELAJIKOHTAISET EHDOT 3 Maksulliset jätteet, jäteverolliset 3 Lajittelematon yhdyskuntajäte eli sekajäte 3 Rakennusjäte 3 Asbestijäte 4 Maksulliset jätteet, jäteverottomat 4 Biojäte 4 Betonijäte 4 Tiilijäte 4 Lajiteltu, puhdas ja käsittelemätön puu 4 Puutarhajäte 5 Risu- ja oksajäte 5 Puhtaat kannot ja juuret 5 Öljyllä lievästi saastuneet maat 5 Veloituksetta vastaanotettavat jätteet 5 Keräyspaperi 5 Keräyskartonki 5 Keräyslasi 6 Keräyspahvi 6 Metalliromu 6 ONGELMAJÄTTEET 6 Yleistä 6 Lääkejätteet ja vanhentuneet lääkkeet sekä kuumemittarit, ruiskut ja neulat 7 Paristot ja akut 7 Jäteöljy 7 Muu öljyjäte 7 Kiinteä öljyinen jäte 7 Öljynerotuskaivoliete 7 Kestopuu 7 Maali-, liima- ja lakkajäte 8 Aerosolipakkaukset 8 Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) 8 VASTUULAUSEKE 9 YHTEYSTIEDOT 9

3 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 3/9 Nämä vastaanottoehdot ovat voimassa tuotaessa jätteitä Napapiirin Residuum Oy:n (jäljempänä yhtiö) kiinteille vastaanottopisteille sekä muille yhtiön hallinnassa oleville väliaikaisille vastaanottopisteille. Yleisten ehtojen lisäksi on voimassa mitä kunkin jätelajin kohdalla on jäljempänä tarkemmin määritelty. YLEISET EHDOT 1. Jätteitä tuotaessa yhtiön vastaanottopisteisiin on noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita, yleisiä liikennesääntöjä ja alueella olevia liikennemerkkejä ja opasteita. Jätteet on tuotava aukioloaikoina. 2. Jätteen tuojan on oltava selvillä tuomansa jätteen laadusta, ilmoitettava se henkilökunnalle ja tarvittaessa luotettavasti osoitettava sen hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuus. 3. Jätteen tuojan tulee olla selvillä tai pyytää ohjeita tuomansa jätteen sijoituspaikasta. Jätteiden väärästä sijoituksesta peritään taksan mukainen maksu. 4. Jätteen tuojan tulee olla selvillä tai pyytää ohjeita tuomansa jätteen lajitteluohjeista. Jätteiden väärästä lajittelusta peritään taksan mukainen maksu. 5. Henkilökunnalla on oikeus kieltää jätteiden tuominen milloin näitä ehtoja ei ole noudatettu. 6. Jätteestä perittävä vastaanottomaksu perustuu yksityiskotitalouksien kohdalla taksan, ja yritysten kohdalla hinnaston mukaisesti tuotavan jätteen laatuun ja määrään. 7. Eri jätelajeja voidaan toimittaa samassa kuormassa, milloin ne on selvästi kuormassa eroteltu toisistaan. Kukin maksullinen jätelaji puretaan kuormasta erikseen henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 8. Yhtiön toimipisteissä vastaanotettava lajittelematon yhdyskuntajäte ja rakennusjäte loppusijoitetaan Kuusiselän kaatopaikalle, joka on tavanomaisen yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Vastaanotettavien jätteiden tulee täyttää luokituksen mukaiset kaatopaikkakelpoisuusehdot. JÄTELAJIKOHTAISET EHDOT Maksulliset jätteet, jäteverolliset Tähän ryhmään luokitellaan jätteet joiden vastaanottamisesta perittävä maksu koostuu jätelajikohtaisesta vastaanottomaksusta, jäteverosta ja arvonlisäverosta, kulloinkin voimassaolevien verokantojen mukaisesti. Lajittelematon yhdyskuntajäte eli sekajäte Rakennusjäte Lajittelematonta yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa, myymälöissä ja toimistoissa sekä maa- ja metsätaloudesta ja teollisuudesta kertyvät roskat ja talousjätteet, sekä niihin käsittelyn kannalta rinnastettavat jäteaineet, joita ei lajittelemalla voi ohjata hyötykäyttöön. Ensisijaisesti asumisessa syntyneet sekajätteet tulee laittaa kiinteistön jäteastiaan. Toissijaisesti voi peräkärrykuormalliset kotitalouksien sekajätettä tuoda Mustimaan jäteasemalle. Ruokajätteitä tai ruokapakkauksia ei saa laittaa Mustimaan jäteasemalle peräkärrykuormina tuotavaan sekajätteeseen. Rakennusjätettä ovat rakennuspaikalla syntyneet, uudisrakennus- ja saneeraustoiminnasta peräisin olevat jätteet, joita ei lajittelemalla voi ohjata hyötykäyttöön. Rakennusjätteestä tulee erotella hyötykäyttöön kelpaavat jätejakeet kuten betoni, tiili ja puhdas puu, metalliromu sekä ongelma- ja erityisjätteet kuten asbesti. Peräkärrykuormalliset rakennusjätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla vaihtolavoille. Suuremmat erät tulee toimittaa siten, että ne voidaan tyhjentää suoraan siirtokuormauspuristimeen. Maalattu tai muulla tavoin pintakäsittely puu kuuluu rakennusjätteeseen. Rakennusjäte tulee pilkkoa jo työmaalla korkeintaan yhden metrin mittaisiksi kappaleiksi.

4 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 4/9 Asbestijäte Asbestijäte on erityisjätettä joka on käsittelyn kannalta erityisiä toimia vaativa sekä terveydelle ja ympäristölle haitallinen jätejae, jonka käsittelyssä, varastoinnissa ja loppusijoituksessa on käytettävä äärimmäistä huolellisuutta Asbestikuormiin ei saa olla sekoitettuna muuta jätettä. Asbesti tulee pakata niin, että pakkaus ei missään käsittelyn vaiheessa rikkoudu. Asbestijäte pakataan esim. lasikuituvahvisteisiin säkkeihin tai vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin. Jätepakkaus täytyy merkitä tekstillä, jossa lukee "ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen on vaarallista. Jos jätteen koosta tai muusta syystä jätettä ei voida pakata jätesäkkeihin ja jäte on pölyämättömässä, esimerkiksi levymäisessä muodossa, voidaan asbestijätettä toimittaa huolellisesti peitetyllä kaksinkertaisella muovilla. Kuorma tulee merkitä kuten säkitkin. Maksulliset jätteet, jäteverottomat Tähän ryhmään luokitellaan jätteet joiden vastaanottamisesta perittävä maksu koostuu jätelajikohtaisesta vastaanottomaksusta ja arvonlisäverosta, kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisesti. Biojäte Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä, pääasiassa elintarvikejätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja täysin myrkytöntä. Biojätteen hajoamisprosessi tuottaa runsaasti ilmaston lämpenemistä aiheuttavaa metaanikaasua, jonka vuoksi biojätteen lajittelu ja kierrätys on tärkeää. Biojätteen erilliskeräyksestä ja keräysvelvoitteesta on tarkemmin määrätty kunnan jätehuoltomääräyksissä. Betonijäte Betonijäte voi sisältää piikattuja betonin kappaleita, elementtejä, valuista ylimääräiseksi jääneitä betonikasoja, betonilaattoja, betonipaalun pätkiä sekä muita ominaisuuksien ja käsittelyn kannalta näihin rinnastettavia kappaleita. Betonijätteen suurin sallittu palakoko on yksi metri. Betonikappaleet saavat sisältää betonirautoja, jotka tulee katkaista betonikappaleiden mittaisiksi. Betonijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita ongelmajätteitä eikä mitään muuta jätettä. Betoni- ja tiilijätettä ei saa sekoittaa keskenään. Betonijätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Tiilijäte Tiilijäte voi sisältää savitiiltä, kalkkihiekkatiiltä (Kahi), kevytbetonitiiliä (Siporex, Leca-harkot) ja näiden muurauksessa ja rappauksessa käytettävää laastia. Tiilijäte voi sisältää pieniä määriä keraamisia laattoja ja kaakeleita. Tiilijäte ei saa sisältää asbestia raskasmetalleja, PCB:tä tai muita ongelmajätteitä eikä mitään muuta jätettä. Tiili- ja betonijätettä ei saa sekoittaa keskenään. Tiilijätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Lajiteltu, puhdas ja käsittelemätön puu Puhdas ja käsittelemätön puu tarkoittaa puumateriaaleja tai puukappaleita joita ei ole käsitelty millään kemikaalilla. Puu voi olla puhdasta lautaa, lankkua, rimaa, listaa tai muuta purku- tai uudisrakennustoiminnassa syntynyttä puujätettä sekä kuormalavoja. Puhtaassa puussa saa olla kiinni nauloja, hakasia ja ruuveja sekä muita pienehköjä metalliosia. Suuret metalliosat tulee poistaa. Myös betonivalulaudoituksessa käytetty puu-aines luokitellaan puhtaaksi puuksi, milloin siihen ei ole kiinnittyneenä betonivalujäänteitä vähäistä kalvoa enempää. Puhtaan puun seassa ei saa olla mitään muuta jätettä. Puhdasta puuta otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla.

5 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 5/9 Puutarhajäte Risu- ja oksajäte Puutarhajäte on pääosin puiden lehtiä ja niitettyä heinää tai ruohoa. Puutarhajätettä voi kompostoida myös omalla kiinteistöllä. Puutarhajätteen joukossa voi olla esimerkiksi kasvimaaperkeitä, mutta siinä ei saa olla esimerkiksi risuja ja oksia. Puutarhajätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Risu- ja oksajäte on pääosin puiden ja pensaiden raivauksesta ja perkaamisesta syntynyttä jätettä. Risu- ja oksajätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. HUOM! Puutarhajätettä ja risu- ja oksajätettä ei saa sekoittaa keskenään. Samassa kuormassa tuotaessa puutarhajätteen voi laittaa esimerkiksi jätesäkeissä risujen ja oksien sekaan. Säkit pitää tyhjentää puutarhajätekasaan ja tyhjät säkit laittaa kasan vieressä olevaan roska-astiaan, ja risut ja oksat purkaa omaan kasaansa. Puhtaat kannot ja juuret Kantojen ja juurien joukossa ei saa olla maa-aineksia, kiviä tai mitään muuta jätettä. Kantoja ja juuria otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Öljyllä lievästi saastuneet maat Lievästi saastuneita maita ovat maa-ainekset jotka ovat öljyn saastuttamia. Pieniä määriä lievästi saastuneita maita otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla, milloin öljypitoisuus on alle 1000 mg/kg.. Jätteen tuojalla tulee olla luotettava selvitys saastuneen maa-aineksen öljypitoisuudesta. Lievästi saastunut maa-aineskuorma tulee purkaa tarkalleen henkilökunnan osoittamaan paikkaan. Veloituksetta vastaanotettavat jätteet Keräyspaperi Keräyskartonki Keräyspaperia ovat Sanoma ja aikakauslehdet, toimistopaperi, mainosposti, uusiopaperit, kirjekuoret (myös ikkunalliset), värilliset kopiopaperit, puhelinluettelot sekä pehmeäkantiset kirjat. Keräyspaperiin kelpaa vain puhdas ja kuiva paperi. Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa. Lehtiä ja paperia ei saa niputtaa narulla tai pakkausteipillä. Poista kirjoista kovat ja muovitetut kannet ja laita ne sekajätteeseen. Keräyspaperia voi toimittaa kiinteistön paperinkeräysastiaan, ekopisteisiin tai Mustimaan jäteasemalle. Keräyskartonkia ovat: Kartonkitölkit, esim. maitotölkit Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipaketit Paperipussit, -kassit ja -säkit Pizzalaatikot ja munakennot Kartonkiset kertakäyttöastiat Askartelukartongit ja piirustukset Litistä pakkaukset ja laita ne sisäkkäin tilan säästämiseksi. Keräykseen kelpaa vain puhtaat ja kuivat kartongit. Puhtaus on tärkeää mm. keräysastioiden hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Keräyskartongit voit viedä kiinteistön keräyskartonkiastiaan tai Mustimaan jäteasemalle.

6 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 6/9 Keräyslasi Keräyslasia ovat puhtaat, lasiset pullot ja purkit. Keräyslasi ei saa sisältää metallisia kansia, korkkeja tai kaularenkaita, eikä mitään muuta jätettä. Keräyslasin puhtaus on tärkeää keräysastioiden hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Keräyspahvi Metalliromu Suuret romumetalliosat Pienet romumetalliosat Keräyslasia voi viedä kiinteistön lasinkeräyslasiastiaan tai Mustimaan jäteasemalle. Keräyspahvia on aaltopahvi, ruskea kartonki, voimapaperi, ruskeat kirjekuoret ja ruskeat paperikassit Keräyspahvin tulee olla puhdasta ja kuivaa. Teippejä, hakasia tai niittejä ei tarvitse poistaa. Keräyspahvia otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Metallikappaleista tulee poistaa ei-metalliset osat. Metalliromu ei saa sisältää ongelmajätteitä. Suuria romumetalliosia ovat esimerkiksi polkupyörä, lastenrattaat, lastenvaunujen alaosa, koneet, moottorit, koneen osat, vanteet, pakoputket, vesikiertolämpöpatteri, kylpyamme, puulämmitteinen kiuas (kivet ja tuhkat poistettuna) sekä puhtaat, tyhjät ja avonaiset peltitynnyrit Suuret metalliosat otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Pieniä romumetalliosia ovat huuhdellut säilyketölkit ja alumiinivuoat, metallikannet ja -korkit ja tuikkukynttilöiden metallikuoret, pantittomat olut- ja virvoitusjuomatölkit, metalliset kattilat, paistinpannut, ruokailuvälineet, polkupyörän ketjut ja metalliset työkalut. Pieniä romumetalliosia otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. ONGELMAJÄTTEET Yleistä Asiakkaan on oltava tarkasti selvillä tuomansa ongelmajätteen laadusta. Ongelmajätteiden vastaanottamisen edellytyksenä on, että henkilökunta voi varmistua jätteen haitallisista ominaisuuksista oikean käsittely- ja varastointitavan valitsemiseksi. Kotitalouksien ongelmajätteet Yritysten ongelmajätteet Kotitalouksien ongelmajätteet otetaan pääosin vastaan veloituksetta, milloin kyseessä on tavanomainen määrä. Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla ja pelastuslaitoksella aukioloaikoina, ellei jätelajin kohdalla ole muuta ilmoitettu. Yritysten tuomista ongelmajätteistä peritään käsittelymaksu erillisen ongelmajätehinnaston perusteella. Yhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta yritysperäistä ongelmajätettä sen erityisestä laadusta, määrästä tai kulloinkin vapaana olevasta varastokapasiteetista johtuen. Yritysten ongelmajätteitä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla.

7 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 7/9 Lääkejätteet ja vanhentuneet lääkkeet sekä kuumemittarit, ruiskut ja neulat Paristot ja akut Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet toimitetaan apteekkiin alkuperäispakkauksissaan. Pakkauksia ei saa tyhjentää eikä esimerkiksi pakata tabletteja irrallisina muovipussiin. Reseptilääkkeistä voi henkilötietoja sisältävät etiketit ja reseptit poistaa siten ettei lääkkeen alkuperäinen etiketti vahingoitu. Jodipitoiset tuotteet tulee toimittaa apteekkiin erillään muista lääkkeistä alkuperäispakkauksissaan. Kuumemittarit sekä neulat ja ruiskut toimitetaan apteekkiin erillään lääkejätteistä. Neulat ja ruiskut tulee itse laittaa apteekissa keräysastiaan apteekin henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit pakata neulat ja ruiskut tiiviiseen, kovaan, suljettavaan muovipurkkiin tai -pulloon, ja merkitä se tekstillä "Viiltävää/pistävää jätettä" ja viedä sellaisenaan apteekkiin. Käytetyille paristoille pienille ladattaville akuille on keräysastioita ekopisteillä sekä vastaanotto Mustimaan jäteasemalla. Niiden joukossa ei saa olla mitään muuta jätettä, eikä niitä saa hävittää normaalin sekajätteen joukossa. Sähkö- ja elektroniikkaromuksi luokiteltavien sähkölaitteiden akut voi palauttaa laitteen mukana. Katso kohta sähkö- ja elektroniikkaromu Jäteöljy Jäteöljyn tulee olla puhdasta, helposti pumpattavaa ja alle 10 prosenttia vettä sisältävää, joka ei saa sisältää epäpuhtauksia. Jäteöljy tulee toimittaa öljynkestävässä astiassa, sekä varustaa selkein merkinnöin sisällön tunnistamiseksi. Muu öljyjäte Kiinteä öljyinen jäte Öljynerotuskaivoliete Muihin öljyjätteisiin luetaan kaikki öljypitoiset nesteet, joita ei ominaisuuksiensa vuoksi voida pitää jäteöljynä. Muu öljyjäte tulee toimittaa öljynkestävässä astiassa, sekä varustaa selkein merkinnöin sisällön tunnistamiseksi. Kiinteää öljyistä jätettä ovat esimerkiksi käytetyt öljynsuodattimet, öljyiset trasselit ja rätit sekä niihin laadultaan rinnastettavat öljyiset jätteet. Kiinteä öljyinen jäte laitetaan sille varattuun astiaan vastaanottopisteessä. Öljynerotuskaivolietettä on öljynerotuskaivoihin tai -järjestelmiin erottunut öljyinen liete tai öljyvesiseos. Liete ei saa sisältää mitään muita aineita. Öljynerotuskaivolietettä tuodessa tulee ottaa etukäteen yhteys Mustimaan jäteaseman henkilökuntaan. Yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa. Kestopuu Kestopuu on suola- tai kreosoottikyllästettyä puuta ja sisältämiensä kemikaalien vuoksi luokitellaan ongelmajätteeksi. Kestopuuta ei saa hävittää omatoimisesti polttamalla. Kestopuu voi olla vihreää suolakyllästettyä tai ruskeaa kreosoottikyllästettyä puutavaraa, joka voi olla myös maalattua tai lakattua. Esimerkiksi ratapölkyt, puutarhakalusteet ja - rakenteet, laiturit, aidantolpat. Kestopuusta tulee poistaa suuret metalliset osat. Pienerä (alle 1 m 3 ) kestopuuta otetaan vastaan veloituksetta. Suuremmista (yli 1 m 3 ) määristä peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Kestopuuta otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla.

8 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 8/9 Maali-, liima- ja lakkajäte Aerosolipakkaukset Maali-, liima- ja lakkajätettä ovat vanhentuneet, käyttämättä jääneet maalit, liimat ja lakat astioineen sekä käsittely- ja työstövälineineen. Maaleja, liimoja ja lakkoja ei saa sekoittaa keskenään, vaan ne tulee toimittaa alkuperäisessä astiassa ongelmajätepisteeseen ja lajitella opasteiden ja henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Aerosolipakkauksia ovat esimerkiksi deodorantti-, hiuslakka- ja spraymaalipullot sekä uretaanivaahtopullot. Kun pakkauksessa on vielä ainetta tai painetta jäljellä, se on ongelmajätettä ja tulee toimittaa sille varattuun astiaan vastaanottopisteessä. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) Mustimaan jäteasemalla otetaan vastaan maksutta WEEE-direktiivin mukaisia kuluttajilta peräisin olevia käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita kulloinkin asianosaisten tuottajayhteisöjen kanssa voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Tuottajavastuu kattaa ensisijaisesti vain kuluttajatuotteiden ja niihin laadultaan ja määrältään rinnastettavien laitteiden vastaanottamisen. Vastaanottokelpoisia ovat vain kokonaiset laitteet, eikä osittain tai kokonaan purettuja tuotteita vastaanoteta. Kuluttajilta palautuvat komponentit otetaan vastaan milloin voidaan katsoa niiden olevan peräisin koneiden ja laitteiden korjaus- tai päivitystoiminnasta. Suurien laitemäärien yhteydessä tarkastellaan tuodun kuorman suuruutta ja laatua, koska palautusjärjestelmään ei tule palautua laitteita tai komponentteja veloituksettoman palautusoikeuden piiriin kuulumattomilta tahoilta. SER, jota on kerätty ja varastoitu suuria määriä, on vanhan lain mukaista ongelmajätettä. Tällaisia vanhoja varastoja ei oteta vastaan tuottajien vastaanottopisteissä. Niiden hävittämisvastuu kuuluu laitteiden haltijoille. Palautusoikeutta ei siis ole yrityksillä, yhteisöillä ja muilla vastaavilla tahoilla, milloin ei pystytä osoittamaan, että on hankittu vastaava uusi laite tilalle. Yritysten, yhteisöjen ja muiden vastaavien tahojen on pystyttävä luotettavasti osoittamaan uuden laitteen hankinta-asiakirja, jossa selviää tuotteen laatu ja määrä. Tuottajavastuu kattaa vain asiakirjan osoittavan määrän osalta korvattavat laitteet. Tuottajavastuun piiriin kuuluvaa sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Tuottajavastuun piiriin kuulumatonta sähkö- ja elektroniikkaromua ei yhtiön toimesta vastaanoteta.

9 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 9/9 VASTUULAUSEKE Napapiirin Residuum Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä vastaanottoehtoja yksipuolisesti, milloin lainsäädännöllinen, sopimusperusteinen tai muu vastaava tilanne sitä edellyttää. Uusimmat vastaanottoehdot on saatavilla osoitteessa. Napapiirin Residuum Oy pidättää oikeuden keskeyttää tietyn jätelajin vastaanoton tai keräyksen jos - toimintamme lupaviranomaisten toimesta keskeytyy - alueen vastaanottokyky saavuttaa määräysten mukaisen raja-arvon - vastaanotto- tai esikäsittelysopimus tuottajayhteisön tai muun vastaavan tahon kanssa päättyy - jätelajin keräys- ja käsittelyjärjestelmän muutos sitä väliaikaisesti edellyttää. Napapiirin Residuum Oy ei vastaa tuottamansa kirjallisen materiaalin sisältämien virheiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. YHTEYSTIEDOT Napapiirin Residuum Oy Postios. PL ROVANIEMI puh Käyntios. Betonitie ROVANIEMI Janne Alkki Satu Portti Käyttöpäällikkö Käyttöpäällikkö Alakorkalon ja Mustimaan jäteasemat Kuusiselän kaatopaikka ja Ranuan jäteasema puh puh

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Päivittänyt Ympäristötietoinen Kannus -hanke JUURET ELÄMÄLLE SAATESANAT... 3 OMATOIMINEN JÄTEHUOLTO... 4 Kompostointi...4 Polttaminen...5 Eläinten hautaaminen...5 JÄTTEET

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Yritykset www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

L a i t i L a L a i s e n j ä t e o p a s 2 0 1 4 Sisältö

L a i t i L a L a i s e n j ä t e o p a s 2 0 1 4 Sisältö L a i t i l a l a i s e n j ä t e o p a s 2 0 1 4 M a i n i o m p i l a i t i l a 1 L a i t i l a l a i s e n j ä t e o p a s 2 0 1 4 Sisältö Esipuhe... 3 Ekomaksu... 4 Jätelaki... 5 Lajittelu... 6 Sekajäte...

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10.

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10. JÄTEOPAS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA...3 2. KUIVAJÄTE (sekajäte)...4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI...5 4. PAPERI...6 5. KERÄYSKARTONKI...6 6. LASI...7 7. METALLI...8 8. SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU

Lisätiedot

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset Kymenlaakson ja Lapinjärven Jätehuoltomääräykset Sisällysluettelo Hyvä lukija Yleisiä ohjeita Jätteen synnyn ehkäisy 8 Paljonko minun tarvitsee lajitella? 8 Tuottajanvastuu 9 Keräysvälineiden värit ja

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN - YRITYKSET - JULKISET TOIMINNOT: Julkisina toimintoina pidetään valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhtiön

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Kotitaloudet, maataloudet, asunto-osakeyhtiöt www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Tämä opas auttaa henkilö- ja pakettiautolla liikkuvia yksityisiä asiakkaita

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2015. Oppimateriaali. Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä:

Jäteselviytyjät 2015. Oppimateriaali. Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä: Jäteselviytyjät 2015 Oppimateriaali Jäteselviytyjät 2015 tietokilpailujoukkueeni: 1. 2. 3. Merkitse muistiin luokkasi tietokilpailupäivämäärä: Sisältö teema 1: Lajittelu Jätettä, voi ei!...... 3 Miksi

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi

TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET. Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. www.kiertokapula.fi TERVEYDENHUOLLON JÄTTEET Ohje jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TERVEYDENHUOLLOLLE OMINAISET JÄTTEET... 4 2.1 Tartuntavaaralliset jätteet... 7

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö Draivi-projekti Suomen ympäristöopisto SYKLI Rauno Leván 27.9.2010 Hyria Oy Sakonkatu 1 E Jätehuoltosuunnitelma

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot