Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT"

Transkriptio

1 Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT Pellon toimipiste Napapiirin Residuum Oy Y-tunnus Laskutusosoite Postiosoite Käyntiosoite PL PL 8216 Betonitie LASKUTUS ROVANIEMI ROVANIEMI

2 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 2/9 SISÄLLYS SISÄLLYS 2 YLEISET EHDOT 3 JÄTELAJIKOHTAISET EHDOT 3 Maksulliset jätteet, jäteverolliset 3 Lajittelematon yhdyskuntajäte eli sekajäte 3 Rakennusjäte 3 Asbestijäte 4 Maksulliset jätteet, jäteverottomat 4 Biojäte 4 Betonijäte 4 Tiilijäte 4 Lajiteltu, puhdas ja käsittelemätön puu 4 Puutarhajäte 5 Risu- ja oksajäte 5 Puhtaat kannot ja juuret 5 Öljyllä lievästi saastuneet maat 5 Veloituksetta vastaanotettavat jätteet 5 Keräyspaperi 5 Keräyskartonki 5 Keräyslasi 6 Keräyspahvi 6 Metalliromu 6 ONGELMAJÄTTEET 6 Yleistä 6 Lääkejätteet ja vanhentuneet lääkkeet sekä kuumemittarit, ruiskut ja neulat 7 Paristot ja akut 7 Jäteöljy 7 Muu öljyjäte 7 Kiinteä öljyinen jäte 7 Öljynerotuskaivoliete 7 Kestopuu 7 Maali-, liima- ja lakkajäte 8 Aerosolipakkaukset 8 Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) 8 VASTUULAUSEKE 9 YHTEYSTIEDOT 9

3 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 3/9 Nämä vastaanottoehdot ovat voimassa tuotaessa jätteitä Napapiirin Residuum Oy:n (jäljempänä yhtiö) kiinteille vastaanottopisteille sekä muille yhtiön hallinnassa oleville väliaikaisille vastaanottopisteille. Yleisten ehtojen lisäksi on voimassa mitä kunkin jätelajin kohdalla on jäljempänä tarkemmin määritelty. YLEISET EHDOT 1. Jätteitä tuotaessa yhtiön vastaanottopisteisiin on noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita, yleisiä liikennesääntöjä ja alueella olevia liikennemerkkejä ja opasteita. Jätteet on tuotava aukioloaikoina. 2. Jätteen tuojan on oltava selvillä tuomansa jätteen laadusta, ilmoitettava se henkilökunnalle ja tarvittaessa luotettavasti osoitettava sen hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuus. 3. Jätteen tuojan tulee olla selvillä tai pyytää ohjeita tuomansa jätteen sijoituspaikasta. Jätteiden väärästä sijoituksesta peritään taksan mukainen maksu. 4. Jätteen tuojan tulee olla selvillä tai pyytää ohjeita tuomansa jätteen lajitteluohjeista. Jätteiden väärästä lajittelusta peritään taksan mukainen maksu. 5. Henkilökunnalla on oikeus kieltää jätteiden tuominen milloin näitä ehtoja ei ole noudatettu. 6. Jätteestä perittävä vastaanottomaksu perustuu yksityiskotitalouksien kohdalla taksan, ja yritysten kohdalla hinnaston mukaisesti tuotavan jätteen laatuun ja määrään. 7. Eri jätelajeja voidaan toimittaa samassa kuormassa, milloin ne on selvästi kuormassa eroteltu toisistaan. Kukin maksullinen jätelaji puretaan kuormasta erikseen henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 8. Yhtiön toimipisteissä vastaanotettava lajittelematon yhdyskuntajäte ja rakennusjäte loppusijoitetaan Kuusiselän kaatopaikalle, joka on tavanomaisen yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Vastaanotettavien jätteiden tulee täyttää luokituksen mukaiset kaatopaikkakelpoisuusehdot. JÄTELAJIKOHTAISET EHDOT Maksulliset jätteet, jäteverolliset Tähän ryhmään luokitellaan jätteet joiden vastaanottamisesta perittävä maksu koostuu jätelajikohtaisesta vastaanottomaksusta, jäteverosta ja arvonlisäverosta, kulloinkin voimassaolevien verokantojen mukaisesti. Lajittelematon yhdyskuntajäte eli sekajäte Rakennusjäte Lajittelematonta yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa, myymälöissä ja toimistoissa sekä maa- ja metsätaloudesta ja teollisuudesta kertyvät roskat ja talousjätteet, sekä niihin käsittelyn kannalta rinnastettavat jäteaineet, joita ei lajittelemalla voi ohjata hyötykäyttöön. Ensisijaisesti asumisessa syntyneet sekajätteet tulee laittaa kiinteistön jäteastiaan. Toissijaisesti voi peräkärrykuormalliset kotitalouksien sekajätettä tuoda Mustimaan jäteasemalle. Ruokajätteitä tai ruokapakkauksia ei saa laittaa Mustimaan jäteasemalle peräkärrykuormina tuotavaan sekajätteeseen. Rakennusjätettä ovat rakennuspaikalla syntyneet, uudisrakennus- ja saneeraustoiminnasta peräisin olevat jätteet, joita ei lajittelemalla voi ohjata hyötykäyttöön. Rakennusjätteestä tulee erotella hyötykäyttöön kelpaavat jätejakeet kuten betoni, tiili ja puhdas puu, metalliromu sekä ongelma- ja erityisjätteet kuten asbesti. Peräkärrykuormalliset rakennusjätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla vaihtolavoille. Suuremmat erät tulee toimittaa siten, että ne voidaan tyhjentää suoraan siirtokuormauspuristimeen. Maalattu tai muulla tavoin pintakäsittely puu kuuluu rakennusjätteeseen. Rakennusjäte tulee pilkkoa jo työmaalla korkeintaan yhden metrin mittaisiksi kappaleiksi.

4 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 4/9 Asbestijäte Asbestijäte on erityisjätettä joka on käsittelyn kannalta erityisiä toimia vaativa sekä terveydelle ja ympäristölle haitallinen jätejae, jonka käsittelyssä, varastoinnissa ja loppusijoituksessa on käytettävä äärimmäistä huolellisuutta Asbestikuormiin ei saa olla sekoitettuna muuta jätettä. Asbesti tulee pakata niin, että pakkaus ei missään käsittelyn vaiheessa rikkoudu. Asbestijäte pakataan esim. lasikuituvahvisteisiin säkkeihin tai vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin. Jätepakkaus täytyy merkitä tekstillä, jossa lukee "ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen on vaarallista. Jos jätteen koosta tai muusta syystä jätettä ei voida pakata jätesäkkeihin ja jäte on pölyämättömässä, esimerkiksi levymäisessä muodossa, voidaan asbestijätettä toimittaa huolellisesti peitetyllä kaksinkertaisella muovilla. Kuorma tulee merkitä kuten säkitkin. Maksulliset jätteet, jäteverottomat Tähän ryhmään luokitellaan jätteet joiden vastaanottamisesta perittävä maksu koostuu jätelajikohtaisesta vastaanottomaksusta ja arvonlisäverosta, kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisesti. Biojäte Biojätteellä tarkoitetaan eloperäistä, pääasiassa elintarvikejätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja täysin myrkytöntä. Biojätteen hajoamisprosessi tuottaa runsaasti ilmaston lämpenemistä aiheuttavaa metaanikaasua, jonka vuoksi biojätteen lajittelu ja kierrätys on tärkeää. Biojätteen erilliskeräyksestä ja keräysvelvoitteesta on tarkemmin määrätty kunnan jätehuoltomääräyksissä. Betonijäte Betonijäte voi sisältää piikattuja betonin kappaleita, elementtejä, valuista ylimääräiseksi jääneitä betonikasoja, betonilaattoja, betonipaalun pätkiä sekä muita ominaisuuksien ja käsittelyn kannalta näihin rinnastettavia kappaleita. Betonijätteen suurin sallittu palakoko on yksi metri. Betonikappaleet saavat sisältää betonirautoja, jotka tulee katkaista betonikappaleiden mittaisiksi. Betonijäte ei saa sisältää asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita ongelmajätteitä eikä mitään muuta jätettä. Betoni- ja tiilijätettä ei saa sekoittaa keskenään. Betonijätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Tiilijäte Tiilijäte voi sisältää savitiiltä, kalkkihiekkatiiltä (Kahi), kevytbetonitiiliä (Siporex, Leca-harkot) ja näiden muurauksessa ja rappauksessa käytettävää laastia. Tiilijäte voi sisältää pieniä määriä keraamisia laattoja ja kaakeleita. Tiilijäte ei saa sisältää asbestia raskasmetalleja, PCB:tä tai muita ongelmajätteitä eikä mitään muuta jätettä. Tiili- ja betonijätettä ei saa sekoittaa keskenään. Tiilijätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Lajiteltu, puhdas ja käsittelemätön puu Puhdas ja käsittelemätön puu tarkoittaa puumateriaaleja tai puukappaleita joita ei ole käsitelty millään kemikaalilla. Puu voi olla puhdasta lautaa, lankkua, rimaa, listaa tai muuta purku- tai uudisrakennustoiminnassa syntynyttä puujätettä sekä kuormalavoja. Puhtaassa puussa saa olla kiinni nauloja, hakasia ja ruuveja sekä muita pienehköjä metalliosia. Suuret metalliosat tulee poistaa. Myös betonivalulaudoituksessa käytetty puu-aines luokitellaan puhtaaksi puuksi, milloin siihen ei ole kiinnittyneenä betonivalujäänteitä vähäistä kalvoa enempää. Puhtaan puun seassa ei saa olla mitään muuta jätettä. Puhdasta puuta otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla.

5 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 5/9 Puutarhajäte Risu- ja oksajäte Puutarhajäte on pääosin puiden lehtiä ja niitettyä heinää tai ruohoa. Puutarhajätettä voi kompostoida myös omalla kiinteistöllä. Puutarhajätteen joukossa voi olla esimerkiksi kasvimaaperkeitä, mutta siinä ei saa olla esimerkiksi risuja ja oksia. Puutarhajätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Risu- ja oksajäte on pääosin puiden ja pensaiden raivauksesta ja perkaamisesta syntynyttä jätettä. Risu- ja oksajätettä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. HUOM! Puutarhajätettä ja risu- ja oksajätettä ei saa sekoittaa keskenään. Samassa kuormassa tuotaessa puutarhajätteen voi laittaa esimerkiksi jätesäkeissä risujen ja oksien sekaan. Säkit pitää tyhjentää puutarhajätekasaan ja tyhjät säkit laittaa kasan vieressä olevaan roska-astiaan, ja risut ja oksat purkaa omaan kasaansa. Puhtaat kannot ja juuret Kantojen ja juurien joukossa ei saa olla maa-aineksia, kiviä tai mitään muuta jätettä. Kantoja ja juuria otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Öljyllä lievästi saastuneet maat Lievästi saastuneita maita ovat maa-ainekset jotka ovat öljyn saastuttamia. Pieniä määriä lievästi saastuneita maita otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla, milloin öljypitoisuus on alle 1000 mg/kg.. Jätteen tuojalla tulee olla luotettava selvitys saastuneen maa-aineksen öljypitoisuudesta. Lievästi saastunut maa-aineskuorma tulee purkaa tarkalleen henkilökunnan osoittamaan paikkaan. Veloituksetta vastaanotettavat jätteet Keräyspaperi Keräyskartonki Keräyspaperia ovat Sanoma ja aikakauslehdet, toimistopaperi, mainosposti, uusiopaperit, kirjekuoret (myös ikkunalliset), värilliset kopiopaperit, puhelinluettelot sekä pehmeäkantiset kirjat. Keräyspaperiin kelpaa vain puhdas ja kuiva paperi. Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa. Lehtiä ja paperia ei saa niputtaa narulla tai pakkausteipillä. Poista kirjoista kovat ja muovitetut kannet ja laita ne sekajätteeseen. Keräyspaperia voi toimittaa kiinteistön paperinkeräysastiaan, ekopisteisiin tai Mustimaan jäteasemalle. Keräyskartonkia ovat: Kartonkitölkit, esim. maitotölkit Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipaketit Paperipussit, -kassit ja -säkit Pizzalaatikot ja munakennot Kartonkiset kertakäyttöastiat Askartelukartongit ja piirustukset Litistä pakkaukset ja laita ne sisäkkäin tilan säästämiseksi. Keräykseen kelpaa vain puhtaat ja kuivat kartongit. Puhtaus on tärkeää mm. keräysastioiden hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Keräyskartongit voit viedä kiinteistön keräyskartonkiastiaan tai Mustimaan jäteasemalle.

6 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 6/9 Keräyslasi Keräyslasia ovat puhtaat, lasiset pullot ja purkit. Keräyslasi ei saa sisältää metallisia kansia, korkkeja tai kaularenkaita, eikä mitään muuta jätettä. Keräyslasin puhtaus on tärkeää keräysastioiden hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Keräyspahvi Metalliromu Suuret romumetalliosat Pienet romumetalliosat Keräyslasia voi viedä kiinteistön lasinkeräyslasiastiaan tai Mustimaan jäteasemalle. Keräyspahvia on aaltopahvi, ruskea kartonki, voimapaperi, ruskeat kirjekuoret ja ruskeat paperikassit Keräyspahvin tulee olla puhdasta ja kuivaa. Teippejä, hakasia tai niittejä ei tarvitse poistaa. Keräyspahvia otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Metallikappaleista tulee poistaa ei-metalliset osat. Metalliromu ei saa sisältää ongelmajätteitä. Suuria romumetalliosia ovat esimerkiksi polkupyörä, lastenrattaat, lastenvaunujen alaosa, koneet, moottorit, koneen osat, vanteet, pakoputket, vesikiertolämpöpatteri, kylpyamme, puulämmitteinen kiuas (kivet ja tuhkat poistettuna) sekä puhtaat, tyhjät ja avonaiset peltitynnyrit Suuret metalliosat otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Pieniä romumetalliosia ovat huuhdellut säilyketölkit ja alumiinivuoat, metallikannet ja -korkit ja tuikkukynttilöiden metallikuoret, pantittomat olut- ja virvoitusjuomatölkit, metalliset kattilat, paistinpannut, ruokailuvälineet, polkupyörän ketjut ja metalliset työkalut. Pieniä romumetalliosia otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. ONGELMAJÄTTEET Yleistä Asiakkaan on oltava tarkasti selvillä tuomansa ongelmajätteen laadusta. Ongelmajätteiden vastaanottamisen edellytyksenä on, että henkilökunta voi varmistua jätteen haitallisista ominaisuuksista oikean käsittely- ja varastointitavan valitsemiseksi. Kotitalouksien ongelmajätteet Yritysten ongelmajätteet Kotitalouksien ongelmajätteet otetaan pääosin vastaan veloituksetta, milloin kyseessä on tavanomainen määrä. Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla ja pelastuslaitoksella aukioloaikoina, ellei jätelajin kohdalla ole muuta ilmoitettu. Yritysten tuomista ongelmajätteistä peritään käsittelymaksu erillisen ongelmajätehinnaston perusteella. Yhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta yritysperäistä ongelmajätettä sen erityisestä laadusta, määrästä tai kulloinkin vapaana olevasta varastokapasiteetista johtuen. Yritysten ongelmajätteitä otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla.

7 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 7/9 Lääkejätteet ja vanhentuneet lääkkeet sekä kuumemittarit, ruiskut ja neulat Paristot ja akut Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet toimitetaan apteekkiin alkuperäispakkauksissaan. Pakkauksia ei saa tyhjentää eikä esimerkiksi pakata tabletteja irrallisina muovipussiin. Reseptilääkkeistä voi henkilötietoja sisältävät etiketit ja reseptit poistaa siten ettei lääkkeen alkuperäinen etiketti vahingoitu. Jodipitoiset tuotteet tulee toimittaa apteekkiin erillään muista lääkkeistä alkuperäispakkauksissaan. Kuumemittarit sekä neulat ja ruiskut toimitetaan apteekkiin erillään lääkejätteistä. Neulat ja ruiskut tulee itse laittaa apteekissa keräysastiaan apteekin henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit pakata neulat ja ruiskut tiiviiseen, kovaan, suljettavaan muovipurkkiin tai -pulloon, ja merkitä se tekstillä "Viiltävää/pistävää jätettä" ja viedä sellaisenaan apteekkiin. Käytetyille paristoille pienille ladattaville akuille on keräysastioita ekopisteillä sekä vastaanotto Mustimaan jäteasemalla. Niiden joukossa ei saa olla mitään muuta jätettä, eikä niitä saa hävittää normaalin sekajätteen joukossa. Sähkö- ja elektroniikkaromuksi luokiteltavien sähkölaitteiden akut voi palauttaa laitteen mukana. Katso kohta sähkö- ja elektroniikkaromu Jäteöljy Jäteöljyn tulee olla puhdasta, helposti pumpattavaa ja alle 10 prosenttia vettä sisältävää, joka ei saa sisältää epäpuhtauksia. Jäteöljy tulee toimittaa öljynkestävässä astiassa, sekä varustaa selkein merkinnöin sisällön tunnistamiseksi. Muu öljyjäte Kiinteä öljyinen jäte Öljynerotuskaivoliete Muihin öljyjätteisiin luetaan kaikki öljypitoiset nesteet, joita ei ominaisuuksiensa vuoksi voida pitää jäteöljynä. Muu öljyjäte tulee toimittaa öljynkestävässä astiassa, sekä varustaa selkein merkinnöin sisällön tunnistamiseksi. Kiinteää öljyistä jätettä ovat esimerkiksi käytetyt öljynsuodattimet, öljyiset trasselit ja rätit sekä niihin laadultaan rinnastettavat öljyiset jätteet. Kiinteä öljyinen jäte laitetaan sille varattuun astiaan vastaanottopisteessä. Öljynerotuskaivolietettä on öljynerotuskaivoihin tai -järjestelmiin erottunut öljyinen liete tai öljyvesiseos. Liete ei saa sisältää mitään muita aineita. Öljynerotuskaivolietettä tuodessa tulee ottaa etukäteen yhteys Mustimaan jäteaseman henkilökuntaan. Yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa. Kestopuu Kestopuu on suola- tai kreosoottikyllästettyä puuta ja sisältämiensä kemikaalien vuoksi luokitellaan ongelmajätteeksi. Kestopuuta ei saa hävittää omatoimisesti polttamalla. Kestopuu voi olla vihreää suolakyllästettyä tai ruskeaa kreosoottikyllästettyä puutavaraa, joka voi olla myös maalattua tai lakattua. Esimerkiksi ratapölkyt, puutarhakalusteet ja - rakenteet, laiturit, aidantolpat. Kestopuusta tulee poistaa suuret metalliset osat. Pienerä (alle 1 m 3 ) kestopuuta otetaan vastaan veloituksetta. Suuremmista (yli 1 m 3 ) määristä peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Kestopuuta otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla.

8 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 8/9 Maali-, liima- ja lakkajäte Aerosolipakkaukset Maali-, liima- ja lakkajätettä ovat vanhentuneet, käyttämättä jääneet maalit, liimat ja lakat astioineen sekä käsittely- ja työstövälineineen. Maaleja, liimoja ja lakkoja ei saa sekoittaa keskenään, vaan ne tulee toimittaa alkuperäisessä astiassa ongelmajätepisteeseen ja lajitella opasteiden ja henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Aerosolipakkauksia ovat esimerkiksi deodorantti-, hiuslakka- ja spraymaalipullot sekä uretaanivaahtopullot. Kun pakkauksessa on vielä ainetta tai painetta jäljellä, se on ongelmajätettä ja tulee toimittaa sille varattuun astiaan vastaanottopisteessä. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) Mustimaan jäteasemalla otetaan vastaan maksutta WEEE-direktiivin mukaisia kuluttajilta peräisin olevia käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita kulloinkin asianosaisten tuottajayhteisöjen kanssa voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Tuottajavastuu kattaa ensisijaisesti vain kuluttajatuotteiden ja niihin laadultaan ja määrältään rinnastettavien laitteiden vastaanottamisen. Vastaanottokelpoisia ovat vain kokonaiset laitteet, eikä osittain tai kokonaan purettuja tuotteita vastaanoteta. Kuluttajilta palautuvat komponentit otetaan vastaan milloin voidaan katsoa niiden olevan peräisin koneiden ja laitteiden korjaus- tai päivitystoiminnasta. Suurien laitemäärien yhteydessä tarkastellaan tuodun kuorman suuruutta ja laatua, koska palautusjärjestelmään ei tule palautua laitteita tai komponentteja veloituksettoman palautusoikeuden piiriin kuulumattomilta tahoilta. SER, jota on kerätty ja varastoitu suuria määriä, on vanhan lain mukaista ongelmajätettä. Tällaisia vanhoja varastoja ei oteta vastaan tuottajien vastaanottopisteissä. Niiden hävittämisvastuu kuuluu laitteiden haltijoille. Palautusoikeutta ei siis ole yrityksillä, yhteisöillä ja muilla vastaavilla tahoilla, milloin ei pystytä osoittamaan, että on hankittu vastaava uusi laite tilalle. Yritysten, yhteisöjen ja muiden vastaavien tahojen on pystyttävä luotettavasti osoittamaan uuden laitteen hankinta-asiakirja, jossa selviää tuotteen laatu ja määrä. Tuottajavastuu kattaa vain asiakirjan osoittavan määrän osalta korvattavat laitteet. Tuottajavastuun piiriin kuuluvaa sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan Mustimaan jäteasemalla. Tuottajavastuun piiriin kuulumatonta sähkö- ja elektroniikkaromua ei yhtiön toimesta vastaanoteta.

9 VASTAANOTTOEHDOT Sivu 9/9 VASTUULAUSEKE Napapiirin Residuum Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä vastaanottoehtoja yksipuolisesti, milloin lainsäädännöllinen, sopimusperusteinen tai muu vastaava tilanne sitä edellyttää. Uusimmat vastaanottoehdot on saatavilla osoitteessa. Napapiirin Residuum Oy pidättää oikeuden keskeyttää tietyn jätelajin vastaanoton tai keräyksen jos - toimintamme lupaviranomaisten toimesta keskeytyy - alueen vastaanottokyky saavuttaa määräysten mukaisen raja-arvon - vastaanotto- tai esikäsittelysopimus tuottajayhteisön tai muun vastaavan tahon kanssa päättyy - jätelajin keräys- ja käsittelyjärjestelmän muutos sitä väliaikaisesti edellyttää. Napapiirin Residuum Oy ei vastaa tuottamansa kirjallisen materiaalin sisältämien virheiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. YHTEYSTIEDOT Napapiirin Residuum Oy Postios. PL ROVANIEMI puh Käyntios. Betonitie ROVANIEMI Janne Alkki Satu Portti Käyttöpäällikkö Käyttöpäällikkö Alakorkalon ja Mustimaan jäteasemat Kuusiselän kaatopaikka ja Ranuan jäteasema puh puh

Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT

Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT 1.11.2007 Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT Ranuan toimipiste Napapiirin Residuum Oy Y-tunnus 1744004-5 Laskutusosoite Postiosoite Käyntiosoite PL 53538 PL 8216 Betonitie 3 00021 LASKUTUS

Lisätiedot

Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT

Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT 21.11.2008 Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT Rovaniemen toimipisteet Napapiirin Residuum Oy Y-tunnus 1744004-5 Laskutusosoite Postiosoite Käyntiosoite PL 53538 PL 8216 Betonitie 3 00021

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

Kodin. lajitteluohjeet. voimassa 1.1.2014. Ympäristösi hyväksi

Kodin. lajitteluohjeet. voimassa 1.1.2014. Ympäristösi hyväksi Kodin lajitteluohjeet voimassa 1.1.2014 Ympäristösi hyväksi 2 Kodin lajitteluohjeet Kodin lajitteluohjeet 3 Kodin jäteastiaan Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa. POLTETTAVA JÄTE kotitalousjäte

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi punnitusmaksu 9,97 (alv 0 %). Mahdolliset tyhjennyksen lisämaksut

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014

Jäteselviytyjät 2014 Jäteselviytyjät 2014 Lajittelu Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan kierrättää eli käyttää uudelleen. Kierrättämällä säästetään uusia, puhtaita raaka-aineita ja sitä kautta luonnonvaroja. Jätteiden lajittelu

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemän jäteasemaa palveluksessasi 2 Asiointi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 7 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com 1.1.2014 alkaen ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Kodin. lajitteluohjeet. Ympäristösi hyväksi. voimassa 1.12.2013

Kodin. lajitteluohjeet. Ympäristösi hyväksi. voimassa 1.12.2013 Kodin lajitteluohjeet voimassa 1.12.2013 Ympäristösi hyväksi 2 Kodin lajitteluohjeet Kodin lajitteluohjeet 3 Kodin jäteastiaan Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa. POLTETTAVA JÄTE kotitalousjäte

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN KOTITALOUDET (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt): Punnitusmaksu Punnitusmaksu 5,00 e/kerta 1,20 e/kerta 6,20 e/kerta Punnitusmaksu

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 2 Seitsemän jäteasemaa

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen JÄTEMAKSUHINNASTO 1.1.2012 alkaen Yleistä Vestia Oy perii jätemaksua tämän hinnaston mukaisesti Ylivieskan jätekeskuksessa. Jätteen tuojan on maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tuotaessa. Vakituiset

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt biojätteiden astiakohtaiset kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014, voimaantulopäivä

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2014 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Käsittelymaksu peritään

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ)

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) 1 (6) JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) JÄTTEIDEN LAJITTELU HUOM! Nämä on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella jätteiden lajittelua koskevat ohjeet. Muiden jätehuoltoyhtymien alueilla

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN :N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN KOTITALOUDET (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt): YLEISET MAKSUT - -Palvelumaksu -Punnitusmaksu JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT 1.1. Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Lajitteluopas kotitalouksille

Lajitteluopas kotitalouksille Lajitteluopas kotitalouksille www.kiertokapula.fi Johdanto Kotitalousjätteiden syntypaikkalajittelu on edellytys niiden hyödyntämiselle. Jokainen vaikuttaa omilla valinnoillaan ja toimillaan siihen, paljonko

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2015 Hinta 2015 LIITE 7 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 55,00 /t) / tonni alv 0% /tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 120,00 148,80

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2015 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2015 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen toimittajalta tai erikseen ilmoitettaessa suoraan jätteen tuottajalta/haltijalta. Käsittelymaksut

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI

HANKO INKOO KARKKILA LOHJA HANKO INKOO KARKKILA LOHJA RAASEPORI JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Kodin. lajitteluohjeet

Kodin. lajitteluohjeet Kodin lajitteluohjeet POLTETTAVA JÄTE BIOJÄTE PAKKAUSJÄTE Biojäte on poltettavaa jätettä, ellei kiinteistöllä ole omaa kompostoria tai keräysastiaa. ruoantähteet ja muut elintarvikkeet kahvinporot, suodatin-

Lisätiedot

Ei saa sisältää kotitalous-, bio- tai vaarallisia jätteitä. Vastaanottotarkastuksessa havaitut epäpuhtaudet laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Ei saa sisältää kotitalous-, bio- tai vaarallisia jätteitä. Vastaanottotarkastuksessa havaitut epäpuhtaudet laskutetaan hinnaston mukaisesti. 1. YLEISTÄ ottaa vastaan hyödyntämiskelpoista jätettä Tampereella Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella PIR-2002-219-111 ja Myllypuron siirtokuormausasemalla PIR-2003-Y-126-111 sekä Espoossa Juvanmalmin siirtokuormausasemalla

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄINEN

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

KOKOEKO 2.2.2005. Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet. Paperin ja kartongin keräysnäkymät hajaasutusalueilla. Timo Mustonen Paperinkeräys Oy

KOKOEKO 2.2.2005. Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet. Paperin ja kartongin keräysnäkymät hajaasutusalueilla. Timo Mustonen Paperinkeräys Oy Timo Mustonen 2.02.2005 KOKOEKO 2.2.2005 Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet Paperin ja kartongin keräysnäkymät hajaasutusalueilla Timo Mustonen Paperinkeräys Oy Paperinkeräys-yhtiöt Perustettu vuonna

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEMAKSUTAKSA 1. YLEISTÄ 1.1 Tässä taksassa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätelajittelusuunnitelma Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätteenlajittelu muuttuu! KAIKISSA koulun sisätilojen roskiksissa tulee olla käyttötarkoituksen kertova tarra Tekstittömät

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä. Energiajäte Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa. Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70%

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% Laura Kemppainen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj RAKENNUSTOIMINNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain

Lisätiedot