Yritys. WaterMaster Sähkömagneettinen virtausmittari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys. WaterMaster Sähkömagneettinen virtausmittari"

Transkriptio

1 Ohjelmointiopas IM/WMP-FI versio F WaterMaster Yritys Olemme maailmanlaajuisesti tunnettu teollisuuden prosessinvalvonnan, virtausmittauksen, kaasu- ja nesteanalyysin ja ympäristösovellusten välineiden suunnittelija ja valmistaja. Olemme osa ABB:tä, prosessiautomaatioteknologian markkinajohtajaa, ja tarjoamme asiakkaillemme asiantuntemusta sekä huolto- ja tukipalveluja maailmanlaajuisesti. Tärkeitä arvojamme ovat ryhmätyö, laadukas tuotanto, kehittynyt teknologia ja voittamattomat huolto- ja tukipalvelut. Yrityksen tuotteiden tarkkuus, laatu ja suorituskyky ovat tulosta yli 100 vuoden kokemuksesta yhdistettynä jatkuvaan innovatiiviseen suunnitteluun ja uusimman teknologian hyödyntämiseen.

2 Selitys: Standard-käyttötaso Advanced-käyttötaso Saat lisätietoja IM/WM-käyttöoppaasta. Katso kohta sivulla 14 Katso kohta sivulla 16 Katso kohta sivulla 20 Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu Easy Setup Device Info Device Setup Display 4 Input/Output (5) (Takakannen sisäpuolella) Language Next Easy Setup Edit Easy Setup 2 Q (Flowrate) Unit l/s Next 1 English Edit Manufacturer Sensor Transmitter Device Info Manufacturer Manufacturer Name Address 1 Address 2 Contact Device Setup Access Operating Mode Units QMax DN Probe QMax Damping Low Flow Cutoff User Span User Zero Mains Frequency Calibration Factors Display Language Contrast Operator Pages Flowrate Format Volume Format Date/Time Format Display Test Qmax Next Easy Setup Easy Setup 4 Volume & Pulse Unit 1 Next Easy Setup Pulse Width Next Next Damping Next Easy Setup Easy Setup Easy Setup Edit Edit Edit Edit Edit Edit Easy Setup 9 Mains Frequency 50 Hz Next Edit l/s ms 7 Pulses/Unit s 8 6 Sensor Sensor Type Sensor Size Probe Pipe Bore QMax DN TAG & ID Term Board S/W Calibration Properties Transmitter TX Type TAG & ID TX Version TX Run Hours TX Calibration Jos pulssitilaksi on valittu Fullscale Frequency (Täysi taajuus), Fullscale Frequency -näyttö (6) on näkyvissä. Jos pulssitilaksi on valittu Pulses/Unit (Pulssia/yksikkö), Pulses / Unit -valikko (7) on näkyvissä. Access Standard Password Advanced Password Client Enable Read Only Switch Operating Mode Meter Mode Flow Indication QMax DN QMax Damping Units Volume & Pulse Unit Q (Flowrate) Unit Velocity Unit QMax DN Probe Probe Pipe Bore Insertion Factor Profile Factor QMax Damping Edit Edit Edit Low Flow Cut-Off Flow Cutoff Level Hysteresis User Span User Span User Zero Manual Adjust Auto Adjust Mains Frequency Mains Frequency Calibration Factors Edit Edit Span Ss Zero Sz Trim St Calibration Mode Sensor Cal Drive Mode Excitation Current Factory Cutoff Fact. Cutoff No. Av. Cal Status Sv Sc Coil Measurement F Näkyy vain, jos kohdan Device Info (Laitteen tiedot) Sensor Type (Anturityyppi) -asetuksena on Probe (Tankoanturi). Language Language Contrast Contrast Operator Pages Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Flowrate Format Flowrate Format Volume Format Volume Format Date/Time Format Date/Time Format Display Test Display Test Edit OK Edit Edit

3 IM/WMP-FI versio F1 Suojaus Sähköturvallisuus Symbolit Terveys ja turvallisuus Johdanto Laadunvalvonta Käyttöönoton edellytykset Tietotyypit Muistin määritys Vaihtoehtoiset aloitusnäytöt Salasanat ja suojausasetukset Salasanojen asettaminen Oletussalasanat Salasanojen muuttaminen Suojaus / luvattoman käytön esto Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Käyttäjän valikot Valikot Device Info (Laitteen tiedot) Device Setup (Laitteen asetukset) Display (Näyttö) Input/Output (Tulo/lähtö) Process Alarm (Prosessihälytys) Communication (Tiedonsiirto) Totalizer (Laskuri) Diagnostics (Diagnostiikka) Service (Huolto) HART -protokolla Yleiskatsaus Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset HART-protokollan määrittäminen HART-protokollan liitäntä HART-yhteensopiva Device Type Manager -ohjelmisto (DTM FEX100 HART) Tuetut laitteet (DTM FEX100 HART) DTM-ohjelmiston (ajurin) versiotiedot PC-laitteisto-/käyttöjärjestelmävaatimukset WaterMaster-laitteen DTM-ohjelmiston hankkiminen WaterMaster-laitteen DTM-ohjelmiston asentaminen WaterMaster-laitteen DTM-ohjelmiston päivittäminen Ohjeita ja lisätietoja WaterMaster DTM -ohjelmiston asennuksen poistaminen IM/WMP-FI versio F 1

4 7 Vianmääritys Hälytykset Hälytyskoodit Etäyhteys tietokoneeseen Tietokoneen apuohjelmisto Apuohjelmiston asentaminen Huoltoportin sovittimen liittäminen lähettimeen Service Port Splitter -ohjelman määrittäminen Kokoonpanon yleiskuvaus COM-porttien ja asiakassovellusten määritys Palvelun lopettaminen Palvelun käynnistäminen Jaksotietojen vienti Parametrien vienti Etäkäyttöliittymä HART-asiakas Huomautus. Muistiinpanoja IM/WMP-FI versio F

5 1 Suojaus 1 Suojaus Tämän oppaan tietojen tarkoituksena on opastaa asiakkaitamme laitteistojemme tehokkaassa käytössä. Tämän oppaan käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty, eikä sen sisältöä saa kopioida osittain tai kokonaisuudessaan ilman Technical Publications Departmentin etukäteen antamaa lupaa. 1.1 Sähköturvallisuus Tämä laitteisto on standardin CEI/IEC : "Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use" vaatimusten sekä US NEC 500-, NIST- ja OSHA-vaatimusten mukainen. Jos laitteistoa käytetään muulla kuin yrityksen määrittämällä tavalla, laitteiston suojaus saattaa heikentyä. 1.2 Symbolit Yksi tai useampi seuraavista symboleista saattaa esiintyä laitteiston tarroissa: Varoitus Lue lisäohjeita oppaasta Vain tasavirtalähde Varoitus Sähköiskun vaara Vain vaihtovirtalähde Suojamaadoitusliitin Sekä tasa- että vaihtovirtalähde Maadoitusliitin Laitteisto on suojattu kaksinkertaisella eristyksellä 1.3 Terveys ja turvallisuus Terveys ja turvallisuus Jotta tuotteet ovat varmasti turvallisia eivätkä aiheuta terveysriskejä, seuraavat seikat on otettava huomioon: Tämän oppaan asianmukaiset osiot on luettava huolellisesti ennen asennuksen jatkamista. Säiliöiden ja pakkausten varoitustarrat on otettava huomioon. Laitteiston saa asentaa ja huoltaa ja sitä saa käyttää ainoastaan asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka noudattaa annettuja ohjeita. Korkeassa paineessa tai lämpötilassa työskenneltäessä on otettava huomioon tavanomaiset varotoimet, jotta onnettomuuksien riski olisi mahdollisimman pieni. Kemikaaleja on säilytettävä kuumuudelta ja äärilämpötiloilta suojattuna ja jauheita kuivassa paikassa. Tavanomaisia käsittelyn varotoimia on noudatettava. Varmista kemikaaleja hävitettäessä, että kemikaalit eivät sekoitu keskenään. Tässä oppaassa tai missä tahansa varoitusmateriaaleissa (jos käytettävissä) annetut laitteiston käyttöä koskevat turvaohjeet sekä huolto- ja varaosatiedot voidaan tilata yritykseltä takakannen osoitteesta. IM/WMP-FI versio F 3

6 2 Johdanto 2 Johdanto WaterMaster on sarja huipputasoisia sähkömagneettisia virtausmittareita, joita käytetään sähköä johtavien nesteiden mittaamiseen. Mittarit toimitetaan tavallisesti tehdasasetuksin ohjelmoituina ja kalibroituina. Tässä ohjelmointioppaassa on tietoja WaterMaster-lähettimen ohjelmistosta Read Only (Vain luku), Standard (Perusasetukset) ja Advanced (Lisäasetukset) -käyttötasojen käyttäjille. Tämä opas koskee sovellusohjelmistoa versiosta lähtien. Versionumero on valikkosijainnissa Device Info / Transmitter / TX Version / Application (Laitteen tiedot / Lähetin / Lähettimen versio / Sovellus) katso kohta sivulla 14. Varoitus. Järjestelmän asetukset saa määrittää vain henkilö, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet. Lue kaikki tämän oppaan asianmukaiset osiot ennen järjestelmän asetusten määrittämistä tai järjestelmäparametrien muokkaamista. Asenna laitteisto ja käytä laitteistoa käyttöoppaassa (IM/WM) kuvatulla tavalla. Noudata lisälaitteiden asennuksessa asianmukaisia kansallisia ja paikallisia säädöksiä. Tätä ohjelmointiopasta on käytettävä yhdessä seuraavien julkaisujen kanssa: Käyttöopas IM/WM Käyttöoppaan liite, PROFIBUS RS485 Physical Layer (FEX100-DP) IM/WMPBS EN Käyttöoppaan liite, PROFIBUS FEX100-DP Parameter Tables IM/WMPBST EN 2.1 Laadunvalvonta UKAS-akkreditoitu kalibrointilaboratorio nro 0255 on yksi kymmenestä yrityksen virtauksen kalibrointilaboratoriosta ja ilmentää hyvin yrityksen omistautumista laadulle ja tarkkuudelle Kuva 2.1 UKAS-kalibrointilaboratorio nro IM/WMP-FI versio F

7 3 Käyttöönoton edellytykset 3 Käyttöönoton edellytykset Järjestelmä suorittaa käynnistystoiminnon osana automaattisen tietojen eheystarkistuksen, jossa vertaillaan lähettimen muistiin tallennettuja tietoja anturin muistiin tallennettujen tietojen kanssa ja vahvistetaan tiedot katso kuva 3.1. Jos tiedot täsmäävät, käyttöolosuhteet ovat normaalit ja Operator Menu (Käyttäjän valikko) avautuu katso kohta 5 sivulla 9. Jos tiedot eivät täsmää, näyttöön avautuu jokin muu käyttäjän valikko havaitusta tilasta riippuen. Avautuvien valikkojen kautta tiedot ja laitteisto voidaan synkronoida kohdassa 3.3 sivulla 6 kuvatulla tavalla. 3.1 Tietotyypit Järjestelmän tiedot (data) voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: Sensor data (Anturin tiedot) anturikohtaiset tiedot, kuten kalibrointikertoimet, anturin tunniste ja anturin sarjanumero. Anturin tiedot tallennetaan lähettimen ja anturin muistiin. Plant data (Sovellustiedot) sovelluskohtaiset tiedot, kuten virtaama, tilavuusyksiköt ja pulssi/yksikköalue. Sovelluksen tiedot tallennetaan lähettimen ja anturin muistiin. Transmitter data (Lähettimen tiedot) lähetinkohtaiset tiedot, kuten virran kalibrointikertoimet, lähettimen tunniste ja lähettimen sarjanumero. Lähettimen tiedot tallennetaan ainoastaan lähettimen muistiin. 3.2 Muistin määritys Muistin sijainti riippuu järjestelmän tyypistä: Erillisasennetussa mittauksessa on lähettimessä sijaitseva lähettimen muisti (transmitter memory) ja anturissa sijaitseva anturin muisti (sensor memory). Kompakteissa järjestelmissä ja järjestelmissä, joissa erillislähettimet ovat yhteydessä jälkikäteen asennettuihin antureihin, on lähettimessä sijaitseva lähettimen muisti ja anturin muisti (anturin muisti on asennettu lähettimen takalevyyn). Virran tulo Jälkeenpäin asennettujen ja kompaktien järjestelmien anturimuisti sijaitsee lähettimen takalevyssä. Lähettimen muisti Sovelluksen tiedot Anturin tiedot Anturin muisti Sovelluksen tiedot Anturin tiedot Lähettimen tiedot Kuva 3.1 Muistin sijainti erillisasennetussa järjestelmässä IM/WMP-FI versio F 5

8 3 Käyttöönoton edellytykset 3.3 Vaihtoehtoiset aloitusnäytöt Huomautus: Jos tiedot eivät täsmää käynnistyksen aikana (normaaleja toimintaedellytyksiä ei havaita), näyttöön avautuu jokin seuraavista aloitusnäytöistä. System Startup NO SENSOR DETECTED Device Resetting Reset Run Offline No Sensor Detected (Anturia ei havaittu) Jos järjestelmä ei havaitse anturia käynnistymisen aikana, se suorittaa automaattisen palautustoiminnon, joka etsii anturia. Jos anturia ei löydy, toiminto jatkuu, kunnes se pysäytetään manuaalisesti. Jos automaattisen palautuksen aikana valitaan Run Offline (Käytä ei mittaustietoa -tilassa) painamalla -painiketta, lähetin lakkaa toimimasta virtausmittarina ja seuraavat olosuhteet ovat voimassa: Sovelluksen ja lähettimen tietoja voidaan määrittää (anturin sijainnista riippumatta). Anturin tietoja ei voida määrittää. System Startup DUAL SENSOR MEMORY Rectify & Reset OK Huomautus: Jos kompaktissa lähettimessä näkyy tämä näyttö, tarkista, että DIP-kytkin SW3 on ON-asennossa (katso kytkimen asennot kuvasta 3.2). Dual Sensor Memory (Kaksoisanturimuisti) Kompaktien ja jälkeenpäin asennettujen järjestelmien anturimuisti on kiinnitetty lähettimen takalevyyn. Jos käynnistyksen aikana havaitaan kaksi anturityyppiä (kiinteä ja etä), varoitus DUAL SENSOR MEMORY (Kaksoisanturimuisti) tulee näkyviin. Korjaa tila asettamalla lähettimen takalevyn DIP-kytkin SW3 OFF-asentoon (katso kytkimen asennot kuvasta 3.2). DIP-kytkimet SW3 SW2 SW1 OFF ON DIP-kytkinten toiminnot SW1 vain luku / MID-lukitus SW2 (tuleva tuote) SW3 sisäinen anturin muisti Kuva 3.2 DIP-kytkimet 6 IM/WMP-FI versio F

9 3 Käyttöönoton edellytykset System Startup INSTALLATION CHANGED Identify Changed Item Transmitter Sensor Installation Changed (Asennus muuttunut) Jos lähettimen muistiin tallennetut anturitiedot eivät täsmää liitetyn anturin tunnuksen ja tietojen kanssa, varoitus INSTALLATION CHANGED (Asennus muuttunut) tulee näkyviin. Tässä näytössä voidaan: kiinnittää uusi tai korjattu lähetin olemassa olevaan anturiin vaihtaa anturi olemassa olevaan lähettimeen. Muutettu osa / muutetut osat (lähetin tai anturi) voidaan tunnistaa ja tiedot voidaan kopioida seuraavalla tavalla: Transmitter (Lähetin) Valitse tämä kohta, jos haluat kopioida tiedot anturin muistista lähettimen muistiin ja ladata laskurin anturin muistista. Voit tehdä seuraavat muutokset: kompaktin vahvistinmoduulin tai erillisasennetun vahvistinmoduulin vaihtaminen erillisasennetun lähettimen vaihtaminen uusi asennus. Sensor (Anturi) Valitse tämä kohta, jos haluat kopioida tiedot lähettimen muistista anturiin ja ladata laskurin anturin muistista. Voit tehdä seuraavat muutokset: kiinteän takalevyn vaihtaminen anturin vaihtaminen kompaktin lähettimen vaihtaminen. IM/WMP-FI versio F 7

10 4 Salasanat ja suojausasetukset 4 Salasanat ja suojausasetukset Salasanasuojaus voidaan määrittää kahdelle käyttöoikeustasolle: Standard (Perusasetukset) ja Advanced (Lisäasetukset). Loppukäyttäjä voi tehdä täydelliset määritykset vain, jos hänellä on Advanced-tason käyttöoikeudet. Huomautus: Salasana voidaan syöttää väärin kuinka monta kertaa tahansa. Advanced-käyttötason käyttäjät voivat palauttaa sekä Standard- että Advanced-käyttötason salasanan, mutta olemassa oleva salasana on tiedettävä, jotta muutoksen voi tehdä. Standard-käyttötason käyttäjät voivat palauttaa Standard-tason salasanan. Huomautus: Kun salasanat on määritetty, luku-/kirjoitusoikeudet ovat seuraavat: Read Only (Vain luku) -tason käyttöoikeus mahdollistaa rajoitetun parametrijoukon tarkastelun. Kyseisten parametrien lukuun ei tarvita salasanaa. Standard-tason käyttöoikeus mahdollistaa tiettyjen vakioparametrien tarkastelun ja muokkauksen. Advanced-tason käyttöoikeus mahdollistaa kaikkien loppukäyttäjän käytössä olevien parametrien tarkastelun ja muokkauksen. 4.1 Salasanojen asettaminen Oletussalasanat WaterMaster-lähettimeen on määritetty oletussalasanat Standard- ja Advanced-käyttötasoa varten. Salasanat ovat: Standard-käyttötason salasana: 2 tai tyhjä Advanced-käyttötason salasana: 3 tai tyhjä Salasanoissa voi olla enintään 5 merkkiä. Kirjainkoolla ei ole väliä. ABB suosittelee oletussalasanojen vaihtoa käyttöönoton yhteydessä, jotta laitetta ei käytetä luvatta. Huomautus: Kun määrität salasanat, talleta kukin salasana turvalliseen paikkaan. Lähetin ei palauta salasanoja niiden määrittämisen jälkeen Salasanojen muuttaminen Salasanat voi muuttaa kohdassa Device Setup / Access (Laitteen asetukset / Käyttötaso) lisätietoja: katso kohta sivulla Suojaus / luvattoman käytön esto Jos virtausmittarin on oltava mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen tai jos haluat lisäsuojausta, aseta Read Only / MID Lock (Vain luku / MID-lukitus) -suojauskytkin ON-asentoon, jotta mittari on suojattu luvattomalta käytöltä katso kuva 3.2 sivulla 6. Suojauskytkintä voidaan käyttää yhdessä luvattoman käytön estävien suojasinettien kanssa, jolloin suojaus on mahdollisimman vahva. HART-ohjelmistoversiota xx vanhemmissa versioissa kytkin estää sisäänkirjauksen näppäimistön tai väylän kautta kaikilla suojaustasoilla. MID-mittarien HART-ohjelmistoversiosta xx alkaen ja kaikissa PROFIBUS-versioissa kaikki metrologiaan liittyvät parametrit lukitaan siten, ettei niihin pääse käsiksi huoltotasolla. Standard- ja Advanced-käyttäjätasojen parametreja voidaan silti muokata käyttöliittymän tai väylän kautta. Luvattoman käytön estävien sinettien sijainti on kuvattu käyttöoppaassa (IM/WM). 8 IM/WMP-FI versio F

11 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Huomautus: Lisätietoja valikoissa ja parametreissa siirtymisestä on IM/WM-oppaan kohdassa 5.1. Kun järjestelmä käynnistyy (jos käynnistyminen onnistuu), näyttöön avautuu käyttäjänäyttö (Operator page). Tämä on mittarin normaali toimintatila. Operator Menu (Käyttäjän valikko) -valikkoon ja päävalikkoon (lisävalvonta ja toiminnan määritys) pääsee käyttäjänäytön kautta katso Kuva 5.1. Kukin käyttäjänäyttö voidaan määrittää näyttämään virtaustietoja yhden tai usean rivin muodossa. Kolmessa näistä muodoista voidaan lisäksi käyttää pylväskaaviovaihtoehtoa katso kohta sivulla 20. Jos järjestelmän käynnistymisessä tapahtuu virhe, käyttäjänäyttö ei avaudu, vaan näyttöön avautuu jokin vaihtoehtoisista aloitussivuista. Järjestelmä yrittää nollautua tai mahdollistaa muuttuneiden järjestelmän osien tunnistamisen ja vahvistamisen katso kohta 3.3 sivulla 6. Operator Menu (Käyttäjän valikko) Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 2 Operator Page (Käyttäjänäyttö) TAG: DD04 Flow ml/s Access Level (Käyttötaso) Access Level Read Only Standard Advanced Operator Menu (Käyttäjän valikko) -valikon käyttötarkoitukset: hälytysten tarkastelu (Diagnostics (Diagnostiikka) -valikossa) yksittäisen käyttäjänäytön valitseminen (Operator Page 1, 2 tai 3) oletusnäytöksi tai sivujen asettaminen Autoscroll (Automaattinen vieritys) -tilaan (siirtyminen sivusta toiseen peräkkäin) aktiivisten signaalien ja niiden arvojen tarkastelu (Signals View (Signaalien näyttö) -valikossa). Käyttäjänäytön kuvakkeet Automaattinen vieritys* Automaattisen vierityksen kuvake ( ) näkyy, kun automaattinen vieritys on otettu käyttöön (kohdassa Operator Menu / Autoscroll (Käyttäjän valikko / Automaattinen vieritys) katso kohta 5.1 sivulla 10). Lukitus* (valikon käyttö kielletty) Lukituskuvake ( ) näkyy, kun käyttäjän pääsy valikkoon on kielletty aikakatkaisun tai virheellisen salasanan syöttämisen vuoksi. *Toimintahäiriön sattuessa automaattisen vierityksen kuvake ja lukituskuvake näkyvät himmeinä, kunnes häiriö on korjattu. Access Level (Käyttötaso) -kohdassa valitaan valikkojen käyttöoikeus Read Only (Vain luku), Standard (Perusasetukset) ja Advanced (Lisäasetukset) -tasoilla. Voit käyttää valikkoja siirtymällä haluamallesi tasolle, avaamalla Enter Password (Anna salasana) -näytön -painikkeella ja syöttämällä oikean salasanan katso kohta 4.1 sivulla 8. Käyttäjä-/asetusvalikot Menu Easy Setup Valikkojen yleiskuvaus on kohdassa 5.2 sivulla Lisätietoja toiminnoista on kohdassa 5.1 sivulla 10. Kuva 5.1 Siirtyminen näytössä IM/WMP-FI versio F 9

12 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus 5.1 Käyttäjän valikot Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 2 Käyttäjän valikkoihin pääsee käyttäjänäytöltä painamalla -kuvakkeen alla olevaa -painiketta. Toiminnan valvomista varten on käytettävissä kolme käyttäjänäyttöä. Ne voidaan määrittää näyttämään reaaliaikaisia mittaustietoja, kokonaistietoja tai muita käytettävissä olevia tietoja. Huomautus: Operator Menu (Käyttäjän valikko) -näyttöjen kautta ei voi muokata järjestelmän asetuksia tai tietoja. Näytön yleiskuvaus Operation C Simulated/Fixed Current Output HART Address>0? Simulation Mode TAG: DD04 Flow Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View ml/s 4 Osio ja toiminto Diagnostics (Diagnostiikka) Valitse tämä valikko, kun haluat tarkastella järjestelmän aktiivisia diagnostiikkatietoja. Voit selata aktiivisia diagnostiikkatietoja - ja -painikkeilla. Tämän näytön diagnostiikkatiedot eivät sisällä historiatietoja. Ne ovat käytettävissä valikossa Process Alarm / Diagnostic History (Prosessihälytys / Diagnostiikan historia) katso kohta sivulla 25. Luettelo diagnostiikkahälytyksistä on kohdassa sivulla 39. Operator Page 1( 3) (Käyttäjänäyttö) Käyttäjänäyttöjen asennus tehdään Display (Näyttö) -valikossa valitsemalla asetukset ennalta määritetyistä näyttövalinnoista. Kun jokin käyttäjänäyttö (1, 2 tai 3) valitaan, se avautuu näyttöön ja automaattinen vieritys keskeytyy. Autoscroll (Automaattinen vieritys) Kun Autoscroll (Automaattinen vieritys) valitaan, käyttäjänäytöt (1, 2 ja 3) näytetään peräkkäin, ja lähetin pysyy tässä näyttötilassa, kunnes käyttäjä valitsee jonkin yksittäisen sivun. Taulukko 5.1 Käyttäjän valikkojen yleiskuvaus 10 IM/WMP-FI versio F

13 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Näytön yleiskuvaus Signals View E1 3.03k E2 2.02k OE V Osio ja toiminto Signals view (Signaalien näyttö) Aktiivisten signaalien arvot esitetään seuraavasti: Q Virtaama Q% Qmax% I Virtaviesti ma v Nopeus Eteenpäin yhteensä Taaksepäin yhteensä Netto yhteensä E1 Elektrodin resistanssi E1 k E2 Elektrodin resistanssi E2 k E1 Elektrodin jännite E1 V E2 Elektrodin jännite E2 V E12 Elektrodin välinen jännite V CDI Käämin virta ma CDR Käämin ja kaapelin resistanssi (silmukka) Taulukko 5.1 Käyttäjän valikkojen yleiskuvaus IM/WMP-FI versio F 11

14 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus 5.2 Valikot Pääset valikkoihin käyttäjänäytöltä painamalla -kuvakkeen alla olevaa -painiketta ja syöttämällä käyttäjän salasanan. Voit selata valikoita - ja -painikkeilla. Näytön yleiskuvaus Osio ja toiminto Menu Easy Setup 1 Easy Setup (Helppo asennus) katso käyttöopas (IM/WM) Easy Setup (Helppo asennus) -valikkoa käytetään järjestelmän nopeaan asennukseen. Siinä on joukko valintoja, joita Standard- ja Advanced-käyttötasojen käyttäjät voivat tehdä. Read Only -käyttäjät eivät voi tehdä valintoja tästä valikosta käsin. Menu Device Info 2 Device Info (Laitteen tiedot) katso kohta sivulla 14 Ilmaisee sovelluksen viitetiedot, kuten tunnistetiedot ja vaatimustenmukaisuustiedot. Menu Device Setup 3 Device Setup (Laitteen asetukset) katso kohta sivulla 16 Ilmaisee sovelluksen, lähettimen ja anturin asetustiedot. Menu Display 4 Display (Näyttö) katso kohta sivulla 20 Käytetään näyttöasetusten ja -tilan määrittämiseen. Menu Input/Output Menu Process Alarm 5 6 Input/Output (Tulo/lähtö) katso kohta sivulla 22 Käytetään logiikan ja pulssin sekä virtaviestin asetusten määrittämiseen. Huomautus: Current Output (Virtaviesti) -valikot ovat käytettävissä vain HART-lähettimissä. Process Alarm (Prosessihälytys) katso kohta sivulla 25 Käytetään hälytyshistorian tarkasteluun ja tyhjentämiseen ja enimmäis- ja vähimmäisvirtaaman hälytysrajojen määrittämiseen (ei käytettävissä Read Only -tasolla). Taulukko 5.2 Toimintavalikoiden yleiskuvaus 12 IM/WMP-FI versio F

15 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Näytön yleiskuvaus Menu Communication 7 Osio ja toiminto Communication (Tiedonsiirto) katso kohta sivulla 27 Lähettimen sarjaliikenneportin ja HART-tiedonsiirron määrittäminen (ei käytettävissä Read Only -tasolla). Huomautus: Käytettävissä on myös muita tiedonsiirtoasetuksia (esim. PROFIBUS) lähettimen yhteystyypistä riippuen. Menu Totalizer 8 Totalizer (Laskuri) katso kohta sivulla 29 Käytetään mittarin eteen- ja taaksepäinvirtauksen sekä nettovolyymin kokonaismäärien laskurin nollaukseen (ei käytettävissä Read Only -tasolla). Menu Diagnostics Diagnostics (Diagnostiikka) katso kohta sivulla 30 Käytetään diagnostiikkatietojen valvontaan ja mittarin käyttämiseen simulaatiotilassa. Menu Service 10 Service (Huolto) katso kohta sivulla 32 Käytetään lähettimen ajanjakso- ja nollaustietojen tarkasteluun ja tehdasasetusten palauttamiseen. Valikko on käytettävissä ainoastaan Advanced-käyttötasolla. Taulukko 5.2 Toimintavalikoiden yleiskuvaus (jatkoa) IM/WMP-FI versio F 13

16 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Device Info (Laitteen tiedot) Menu Device Info 2 Sisältää laitteiston viitetietoja, kuten versionumerot, laitteiston sijaintitiedot, tunnistetiedot ja vaatimustenmukaisuustiedot. Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Manufacturer (Valmistaja) Lähettimen valmistajan nimi tai tunniste. [ABB] Manufacturer Name Valmistajan nimi. [Factory set] (tehdasasetus) (Valmistajan nimi) Address 1 (Osoite 1) Valmistajan osoitteen ensimmäinen rivi. Address 2 (Osoite 2) Valmistajan osoitteen toinen rivi. Contact Valmistajan puhelinnumero. (Yhteystieto) Sensor (Anturi) Sensor Type (Anturityyppi) Sensor Size (Anturin koko) Probe Pipe Bore (Tankoanturin sisähalkaisija) Sisältää seuraavat aliparametrit: Anturin mallin tyyppi (esimerkiksi WM Full Bore). Anturin koko (esimerkiksi DN100). Tankoanturin sisähalkaisija valinta on käytettävissä vain, jos Sensor Type (Anturityyppi) -asetuksena on Probe (Tankoanturi). [Factory set] (tehdasasetus) [Factory set] (tehdasasetus) [Factory set] (tehdasasetus) [Factory set] (tehdasasetus) mitat millimetreinä mitat millimetreinä QMax DN Suurin nimellisvirtaama (Q3). automaattinen valinta TAG & ID anturikohtaiset tunnistenumerot ja (Tunniste ja tunnus) Location TAG (Sijaintitunniste) SAP-vaatimustenmukaisuusnumero Sensor TAG (Anturin tunniste) Sensor ID (Anturin tunnus) [Factory set] (tehdasasetus) SAP / ERP No. (SAP-/ERP-nro) [Factory set] (tehdasasetus) Term Board S/W Anturin muistin ohjelmistoversio. [Factory set] (tehdasasetus) 14 IM/WMP-FI versio F

17 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Sensor (jatkuu edelliseltä sivulta): Calibration (Kalibrointi) Properties (Ominaisuudet) First Cal. Date (Ensimmäinen kalibrointipäivä ja -aika) Last Cal. Date (Edellinen kalibrointipäivä ja -aika) Cal. Cert Number (Kalibroinnin sertifiointinumero) Last Cal. Location (Edellinen kalibrointisijainti) Cal. Mode (Kalibrointitila) MID Status* (MID-tila) Electrode Material (Elektrodien materiaali) Lining Material (Vuorausmateriaali) Sensor Run Hours (Anturin käyttötunnit) Anturin kalibrointitietojen ja jälkikäteen asennetun anturin tilan raportti. [Factory set] (tehdasasetus) [Geographical] (maantieteellinen) [WaterMaster] [Non MID, Unlocked or Locked] (Ei-MID, Lukitsematon tai Lukittu) Anturin kokonaiskäyttötunnit Transmitter (Lähetin) TX Type Lähettimen malli. [WaterMaster] (Lähetintyyppi) TAG & ID (Tunniste ja tunnus) TX TAG (kuvaus) TX ID (numero) TX PIN (pin-koodi) SAP / ERP No. (SAP-/ERP-nro) [Factory set] (tehdasasetus) TX Version (Lähetinversio) TX Run Hours (Lähettimen käyttötunnit) TX Calibration (Lähettimen kalibrointi) Application (Sovellus) Application CRC (Sovelluksen CRC) HART F/W Bootloader H/W Lähettimen kokonaiskäyttötunnit. First Cal. Date (Ensimmäinen kalibrointipäivä ja -aika) Last Cal. Date (Edellinen kalibrointipäivä ja -aika) *Käytettävissä vain versiosta xx lähtien. Versionumerot (pääsovellus) Tarkistussumma HART-laitteisto Esilatausohjelma Laitteisto Antaa lähettimen kalibrointitietoraportin IM/WMP-FI versio F 15

18 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Device Setup (Laitteen asetukset) Menu Device Setup 3 Käytetään sovelluksen, lähettimen ja anturin tietojen, kuten käyttöoikeustasojen, suojauskoodien (salasanan) ja kalibrointiparametrien määrittämiseen. Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Access (Käyttötaso) Standard Password (Vakiosalasana) Advanced Password (Laajennettu salasana) Käytetään käyttötasojen salasanojen vaihtamiseen katso kohta 4 sivulla 8. Aakkosnumeerinen valinta perusasetustason käyttäjä voi muokata vain tätä salasanaa. Lisäasetuskäyttötason aakkosnumeerinen salasana (ei käytettävissä perusasetusten käyttötasolla). Client Enable (Aktivoitu järjestelmä) HART Only (Vain HART) HMI Only (Vain käyttöliittymä) Käyttöliittymä/HART Read Only Switch (Ohjelmoinnin suojauskytkin) Operating Mode (Toimintatila) Meter Mode (Mittarin käyttötila) Flow Indication (Virtaussuunnan ilmaisu) Inactive (Ei aktivoitu) Active (Aktivoitu) Forward And Reverse (Eteen- ja taaksepäin) Forward Only* (Vain eteenpäin) Reverse Only* (Vain taaksepäin) Normal (Normaali) Reversed (Käänteinen) [Timeout after 5 minutes. inactivity] (Aikakatkaisu 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen) Lisäasetustason käyttäjät voivat muokata sekä perus- että lisäasetusten salasanoja. [HMI/HART] Käytetään käyttöliittymä- tai HART-ohjelmiston käyttöönottoon tai käytöstäpoistoon järjestelmissä, joiden paikallista määritystä on rajoitettava. Näyttää Ohjelmoinnin suojauskytkimen tilan. [Forward & Reverse] (Eteen- ja taaksepäin) Mittarin käyttötila voidaan valita sen mukaan, mihin suuntaan virtaus kulkee. [Normal] (Normaali) Kääntää virtauksen suunnan, jos mittari on asennettu väärin päin. *MID-lukituissa virtausmittareissa (katso kohta 4.2 sivulla 8) voidaan valita vain Forward And Reverse -asetus. 16 IM/WMP-FI versio F

19 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Units (Yksiköt) Volume & Pulse Unit (Tilavuuden ja pulssin yksikkö) QMaxDN Q (Flowrate) Unit (Q:n [virtaaman] yksikkö) Velocity Unit (Virtausnopeuden yksikkö) m 3 l ml ft 3 hl igal ugal bls (brew barrel) Ml Mugal m 3 /s, m 3 /min, m 3 /h, m 3 /d ft 3 /s, ft 3 /min, ft 3 /h, ft 3 /d ugal/s, ugal/min, ugal/h, ugal/d Mugal/d igal/s, igal/min, igal/h, igal/d bls/s, bls/min, bls/h, bls/d (brew barrel) hl/h ml/s, ml/min l/s, l/min, l/h Ml/d m/(s, min) cm/(s, min) ft/(s, min) in/(s, min) [m 3 *] 1 bls = 31 gallonaa (US) [m 3 /h] 1 bls = 31 gallonaa (US) [m/s] [Sensor dependent] (riippuu anturista) OIML/ISO/CEN Q3 -vaatimusten mukainen *MID-lukittujen virtausmittarien (katso kohta 4.2 sivulla 8) valinta on lukittu asetukseen m 3. IM/WMP-FI versio F 17

20 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Probe (Tankoanturi) Käytettävissä vain, jos sensorityyppi on Probe (Tankoanturi). Probe Pipe Bore (Tankoanturin sisähalkaisija) Insertion Factor (Asennuskerroin) Profile Factor (Profiilikerroin) Putken halkaisija (mm) Lue lisää tankoanturin käyttöoppaasta. QMax 0,02 <=Qmax/QmaxDN <= 2 [Sensor dependant] (riippuu anturista) Damping (Vaimennus) Alue: 0,02 60 sekuntia [3 s] Low Flow Cutoff (Alhaisen virtauksen raja) Flow Cutoff Level (Virtauksen rajataso) (0 10 % QMax-arvosta) Hysteresis (Hystereesi, 0 50 % virtauksen rajatasosta) [0 %*] Kun virtaus on rajatason alapuolella, mittarin tulos on 0. [20 %] User Span (Käyttöalue) Alue: % [100 %*] Mittausalueen säätäminen (%) User Zero (Käyttäjän Vaihtoehdot*: [0*]** nollapisteen asetus) Manual Adjust (Manuaalinen säätö) Säätää mittarin nollakohtaa (mm/s). Auto Adjust (Autom. säätö) Putkiston on oltava nollavirtauksessa ennen automaattisen säädön valitsemista. Mains frequency (Verkkojännitteen taajuus) 50 tai 60 Hz (vastaa paikallista verkkojännitteen taajuutta). [50 Hz] *MID-lukituissa virtausmittareissa (katso kohta 4.2 sivulla 8) käyttöalue on 100 %, alhaisen virtauksen raja ja käyttäjän nollapisteen asetus 0 %. Asetuksia ei voi muuttaa. **Automaattinen säätötoiminto vaikuttaa oletusarvoon (0); (oletusarvo voi muuttua automaattisen säädön jälkeen, jotta se on käyttöolosuhteiden mukainen). 18 IM/WMP-FI versio F

21 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus *MID-lukittujen virtausmittarien (katso kohta 4.2 sivulla 8) valinta on lukittu asetukseen m 3. Calibration Factors (Kalibrointiasetukset) Span Ss (Mittausalue) Zero Sz (Nollapiste) Trim St (Hienosäätö) Calibration Mode (Kalibrointitila) Sensor Cal (Anturin kalibrointi) [Factory set, Read only] (tehdasasetus, vain luku) kaikki asetukset Anturin mittausalueen säätö (%) Anturin nollakohdan säätö (mm/s) [WaterMaster] Tarkkuusluokitus / OIML-sertifiointi (M10) Drive Mode (Ohjaimen tila) Excitation Current (Magnetointivirta) Factory Cutoff (Tehtaan katkaisu) Fact. Cutoff No. Av. (Tehtaan katkaisun keskiarvo) Cal Status (Kalibroinnin tila) Sv Sc Coil Measurement F (Käämin arvo) [180 ma] mm/s Katkaisulaskentojen pisteiden keskiarvo Ilmaisee, onko anturi kalibroitu Anturin kalibrointikerroin IM/WMP-FI versio F 19

22 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Display (Näyttö) Menu Display 4 Tätä valikkoa käytetään näytettyjen tietojen ja niiden muodon määrittämiseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kieli, näytettävien rivien lukumäärä (vaikuttaa tekstin kokoon), pylväskaavion asetukset, näytön kontrasti ja näytettävien tietojen desimaalien määrä. Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Language (Kieli) Contrast (Kontrasti) Operator Page 1 3 (Käyttäjänäyttö 1-3) Näyttökielen valinta (englanti/saksa/ranska/espanja/italia/puola). Lisää tai vähentää näytön kontrastia kulloistenkin olosuhteiden mukaan. Kullakin käyttäjänäytöllä näkyvien rivien määrän ja tietotyypin määrittäminen. [English] (englanti) Lisää tai vähennä kontrastia - ja -painikkeilla. Display Mode (Näyttötila) 1st Line (1. rivi) (2nd Line) (2. rivi) (3rd Line) (3. rivi) Kullakin käyttäjän sivulla näkyvien tietorivien määrän ja merkkien enimmäismäärän valitseminen. 1 x 6, 1 x 6 + Bargraph (Pylväskaavio) 1 x 9, 1 x 9 + Bargraph (Pylväskaavio) 2 x 9, 2 x 9 + Bargraph (Pylväskaavio) 3 x 9 Määrittää kullakin sivulla näytettävien tietojen tyypin. Volume Flowrate (Tilavuuden virtaama) Q% Current Out (Virtaviesti) Velocity (Nopeus) Volume Forward (Tilavuus eteenpäin) Volume Reverse (Tilavuus taaksepäin) Volume Net (Nettotilavuus) [1 x 6] Arvo määrittää näytettävien merkkien määrän: 1 x 6 näyttää yhden rivin, jolla voi olla enintään 6 merkkiä 2 x 9 näyttää kaksi riviä, joilla voi olla enintään 9 merkkiä 3 x 9 näyttää kolme riviä, joilla voi olla enintään 9 merkkiä + Bargraph (+ Pylväskaavio) näyttää sivulla pylväskaavion Q% -arvosta. 20 IM/WMP-FI versio F

23 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Flowrate Format (Virtausnäytön muoto) Volume Format (Tilavuuden muoto) Date / Time Format (Päivämäärän/ajan muoto) Display Test (Näyttötesti) Näytettävän virtaaman arvon desimaalien lukumäärä. x x.x to x.xxxxx (1 5 desimaalia) Näytettävän tilavuuden arvon desimaalien lukumäärä. x x.x to x.xxxxx (1 5 desimaalia) Päivämäärän esitysmuoto. DD-MM-YYYY (PP-KK-VVVV) MM-DD-YYYY (KK-PP-VVVV) YYYY-MM-DD (VVVV-KK-PP) Suorittaa itsetestin, joka varmistaa näytön eheyden. [x.xx] [x.xx] [YYYY-MM-DD] IM/WMP-FI versio F 21

24 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Input/Output (Tulo/lähtö) Menu Input/Output 5 Tätä valikkoa käytetään logiikan ja pulssin tilojen ja virtaviestin asetusten määrittämiseen. Huomautus: Current Output (Virtaviesti) -valikot ovat käytettävissä vain HART-lähettimissä. Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Output Readings (Lähtöjen lukemat) Näyttää virtaviestit ja pulssiarvot. Current (Virta) D01 Pulses (Pulssit) (tai) Pulssin lähtötaajuus D01 State (Tila) (näkyvissä on vain yksi vaihtoehto). Current Output (Virtaviesti) -valikot ovat käytettävissä vain HART-lähettimissä. [ma] [Hz] Riippuu DO1/DO2-toiminnon asetuksesta. D02 Pulses (Pulssit) (tai) Looginen lähtötila avoin/suljettu [Open] (Avoin) Riippuu D02 State (Tila) (näkyvissä on vain yksi vaihtoehto). tilanteesta D03 State (Tila) Korkean/alhaisen lähdön tila (avoin/suljettu) DO3 on vain looginen lähtö Output Setup (Lähtöjen asetukset) D01/D02 Function (D01/D02-toiminto) Logic Setup (Logiikan asetukset) DO1 Logic DO2 Logic D03 Logic Määrittää digitaalisten lähtöjen DO1 ja DO2 toiminnot. Pulse F/Pulse R Pulse F/Logic Pulse FR/Logic Logic/Logic Määrittää loogisten lähtöjen toiminnot. No Function (Ei toimintoa) F/R Signal (Signaali eteen-/taaksepäin) Digital Out Alarm (Digitaalisen lähdön hälytys) Tässä valikossa valitut logiikan/pulssin asetukset määrittävät Output Reading (Lähtöjen lukema)- ja Logic Setup (Logiikan asetukset) -valikoiden käytettävissä olevat vaihtoehdot. [Pulse FR/Logic] Pulssi eteen-/taaksepäin Pulssi eteenpäin / looginen lähtö Pulssi eteen-/taaksepäin/logiikka Jos DO1 = Logic, DO1-valikko on näkyvissä Jos DO2 = Logic, DO2-valikko on näkyvissä [No Function] (Ei toimintoa) 22 IM/WMP-FI versio F

25 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Logic Setup (Logiikan asetukset) (jatkoa edelliseltä sivulta): DO1 Config DO2 Config D03 Config Alarm (Hälytys) Min. Alarm (Alarajahälytys) Max. Alarm (Ylärajahälytys) Empty Pipe (Tyhjä putki) [Alarm = On, muut valinnat = Off] DO1 Action DO2 Action D03 Action Normally Open (Normaalisti avoin) Normally Closed (Normaalisti suljettu) [Normally Open] (Normaalisti avoin) Pulse Setup (Pulssin asennus) Volume & Pulse Unit (Tilavuuden ja pulssin yksikkö) Pulse Mode (Pulssitila) Pulse Width* (Pulssin leveys) Limit Frequency* (Taajuusraja) Fullscale Frequency (Täysi taajuus) Pulses / Unit (Pulssia/yksikkö) m 3 l ml ft 3 hl igal ugal bls (brew barrel) Ml Mugal Pulse / Unit (Pulssia/yksikkö) Fullscale Frequency (Täysi taajuus) Alue: 0, ,00 ms. Alue: 0, Hz. Näkyy vain, jos pulssitilaksi on valittu Fullscale Frequency. Näkyy vain, jos pulssitilaksi on valittu pulssia/yksikkö. [m 3 ] 1 bls = 31 gallonaa (US) [Pulse/Unit] (Pulssia/yksikkö) Määrittää pulssijärjestelmän asetuksella pulssia/yksikkö tai taajuusalue [5.00] ms Kun pulssin leveyden arvo on pieni, taajuusraja voi olla suuri. Rajoittaa syöttöä tällä taajuudella Tässä tilassa syöttö luo taajuuden, kun Q % = 100 [1.0] *Huomautus: Pulssin leveyden ja taajuusrajan parametrit vaikuttavat toisiinsa. Aseta ensin pulssin leveys ja sitten taajuusraja. IM/WMP-FI versio F 23

26 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Current Output (Virtaviesti) Iout For EP Alarm (Tyhjä putki -hälytyksen virtaviesti) Iout For Alarm (Hälytyksen virtaviesti) Tämä valikko on käytettävissä vain HART-mallin lähettimissä. Muiden yhteystyyppien lähettimillä ei ole virtaviestejä. Off Q=0 % High Alarm (Ylärajahälytys) Low Alarm (Alarajahälytys) High Alarm (Ylärajahälytys) Low Alarm (Alarajahälytys) Low Alarm Value Alue: 3,5 3,6 ma (Alarajahälytyksen arvo) High Alarm Value Alue: 21,0 23,0 ma (Ylärajahälytyksen arvo) Mode (Tila) ma tai ma ma ma [Off] Tyhjän putken tila käytetään virtaviestin arvon valitsemiseen, kun järjestelmä havaitsee tyhjän putken. [Low Alarm] (Alarajahälytys) Virtaviesti muuttuu ylä- tai alarajahälytyksen arvoon hälytystilassa [3,6 ma] [21,8 ma] [4..20 ma] 4 ma, kun Q = 0 % 20 ma, kun Q = +100 % 4 ma, kun Q = 100 % 12 ma, kun Q = 0 % 20 ma, kun Q = +100 % 24 IM/WMP-FI versio F

27 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Process Alarm (Prosessihälytys) Menu Process Alarm 6 Käytetään hälytyshistorian tarkasteluun ja tyhjentämiseen sekä virtaaman ylä- ja alarajahälytysrajojen asettamiseen. Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Diagnostic History (Diagnostiikan historia) Näyttää hälytysluettelon (edellisen hälytysten tyhjennyksen jälkeiset hälytykset). Sisältää tapausten määrän, kokonaiskeston ja edellisestä tapauksesta kuluneen ajan. Tiedot ilmaistaan seuraavassa muodossa: Operation S Low Flow Alarm n : 148 : 20h 04m 07s tn : 02h 53m 15s [None] (ei mitään) Voit selata hälytysluetteloa - ja -painikkeilla. n = hälytyksen aktivoitumisen lukumäärä t = hälytyksen kokonaiskesto tn = hälytyksen aktivoitumisesta kulunut aika* Clear Alarm History (Tyhjennä hälytyshistoria) Tyhjentää hälytyshistorian. Group Masking (Ryhmän peitto) Valitsee peitettävät tai käytettävät hälytysryhmät (Failure [Toimintahäiriö] -ryhmää ei voida peittää). Maintenance Required On/Off (Huoltoa tarvitaan) Function Check On/Off (Toimintatarkastus) Out of Specification On/Off (Toimintarajojen ulkopuolella) Individual Masking (Yksittäisten hälytysten peitto) Min. Alarm (Alarajahälytys) Max. Alarm (Ylärajahälytys) Overrange 103% (Alueen ylitys 103 %) On/Off On/Off On/Off Hälytysryhmät on kuvattu kohdassa 7.1 sivulla 31. [Off] [Off] [Off] [Off] [Off] [Off] *Jos lähettimen virta katkeaa, täksi arvoksi jää se aika, joka hälytyksestä oli kulunut juuri ennen virtakatkosta. IM/WMP-FI versio F 25

28 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Flowrate Limits (Virtaaman rajat) Min. Alarm (Alarajahälytys): 0,00 130,00 %. [0] Max. Alarm (Ylärajahälytys): 130,00 0,00 %. [110.00] Ohjelmisto estää alaja ylärajahälytysten päällekkäisyyden. Alarm Simulation (Hälytyksen simulointi) Mahdollistaa minkä tahansa hälytyksen valinnan ja simuloinnin. Valinta tehdään hälytysluettelosta, esimerkiksi No Sensor (Ei anturia), Empty Pipe (Tyhjä putki) jne. [None] (ei mitään) Varmista, että asetuksena on normaalin käytön aikana None (ei mitään). 26 IM/WMP-FI versio F

29 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Communication (Tiedonsiirto) Menu Communication 7 Lähettimen huoltoportin ja HART-parametrien määrittäminen. Tämän tason parametrien tarkasteluun tarvitaan Advanced (Lisäasetukset) -käyttöoikeudet. Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus HART Device Address (Laitteen osoite) HART TAG (HART-tunniste) HART Descriptor (HART-kuvaus) Manufacturer ID (Valmistajan tunnus) Last HART Command (Edellinen HART-komento) Current Output HART (HART-virtaviesti) Device Message (Laiteviesti) HART-yhteysparametrien määrittäminen. Huomautus: Tämä valikko on näkyvissä kaikilla yhteystyypeillä, mutta sitä voidaan muokata vain HART-lähettimellisissä laitteissa. Laitteen osoite (0 15). [0] Käytä osoitteita 1 15 monipisteyhteystilassa Yksilöivä tunniste (aakkosnumeerinen merkkijono). Yksilöivä kuvaus (aakkosnumeerinen merkkijono). Valmistajan tehtaalla määrittämä tunnus. [26] Edellisen HART-komennon numero. HART-virtaviestin tila. Huomautus: Current Output (Virtaviesti) -valikot ovat käytettävissä vain HART-lähettimissä. Uninterruptible/Auto (Keskeytymätön/Automaattinen) Näyttää laiteviestin. Enintään 8 merkkiä Enintään 16 merkkiä [Uninterruptible] (Keskeytymätön) Keskeytymättömässä tilassa huoltoportin kautta tapahtuva HART-tiedonsiirto on poissa käytöstä. Automaattisessa tilassa HART-tiedonsiirto huoltoportin kautta on käytössä. Huomautus: Jos HART-yhteyttä käytetään huoltoportin kautta, HART-virtaviesti on estetty. Enintään 32 merkkiä. IM/WMP-FI versio F 27

30 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Cyclic Data Out (Jaksotietojen vienti) Cyclic Update Rate (Jaksotietojen päivitysväli) Cyclic Update Sel. (Jaksotietojen valinta) Service Port (Huoltoportti) Näyttää säännöllisen, päivitetyn taulukon huoltoportin tiedoista. Jaksotietojen päivitysväli (alue: 0,2 3600,00 s). Jokainen ryhmä voidaan valita tai jättää valitsematta päivitettävien ja (valinnaisesti) tietokoneeseen vietävien jaksotietotyyppien mukaan. Flow Group (Virtausryhmä) Outputs Group (Lähtöryhmä) Electrodes Group (Elektrodiryhmä) Status Group (Tilaryhmä) Coil Group (Käämiryhmä) TX Group (Lähetinryhmä) Vol. Totals Group (Kokonaistilavuuksien ryhmä) Määrittää siirtonopeuden. Max Baud Rate Siirtonopeuden vaihtoehdot (bps): (Enimmäissiirtonopeus) [1 s] Jaksotiedot voidaan viedä tietokoneeseen (lisävarusteena saatavalla) huoltoportin jakajalla/sovittimella katso ohjeet jaksotietojen viennistä kohdasta 8.5 sivulla 56. [Disabled] (Ei valittu) [ bps] 28 IM/WMP-FI versio F

31 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Totalizer (Laskuri) Menu Totalizer 8 Advanced (Lisäasetukset) -käyttötason käyttäjät voivat nollata eteen- ja taaksepäinvirtauksen sekä nettotilavuuden tietoja. Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Reset Totalizer (Laskurin nollaus) Volume FWD (Tilavuus eteen) Volume REV (Tilavuus taakse) Volume NET (Nettotilavuus) All Volume (Kaikki tilavuudet) Nollaa laskurin tiedot. Nollaa eteenpäinvirtauksen tilavuuden. Nollaa taaksepäinvirtauksen tilavuuden. Nollaa nettotilavuuden. Nollaa kaikki kokonaistilavuudet. [N/A] (ei ole) MID-lukituissa virtausmittareissa (katso kohta 4.2 sivulla 8) laskurien nollaus on estetty. IM/WMP-FI versio F 29

32 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Diagnostics (Diagnostiikka) Menu Diagnostics 9 Mahdollistaa simulaatioiden suorittamisen. Diagnostiikkatiedot määritetään tehtaalla, ja vain Advanced (Lisäasetukset) -käyttötason käyttäjät voivat muokata niitä. 123 Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Simulation (Simulaatio) Simulation Mode (Simulaatiotila) Measurements (Mittaukset) Kun siirryt simulaatiotasolle, valittu alivalikko (paitsi Off) avautuu Simulation Mode (Simulaatiotila) -valikon alle, jolloin simulaatioarvo voidaan syöttää. Off Flow Velocity (Virtausnopeus) Q Q% ( 200, ,00 %) Iout (Virtaviesti) (3,5 23 ma) Logic 1 [Pulse 1] Logic 2 [Pulse 2] Logic 3 [Pulse 3] HART Freq (HART-taajuus) (1 200 Hz tai Hz) Elec. R E1 Elec. R E2 DC Off V Coil & Cable R (Käämi & kaapeli R) Coil L (Käämi L) Sensor L Shift (Anturin L siirtymä) TX. AV. Gain Shift (Lähettimen vahvistuksen siirtymä) [Off] [m/s] [m 3 /h] [4 ma] Näytettävä valikko (Logic/Pulse [Logiikka/Pulssi]) riippuu Input/Output DO1/DO2 -asetuksista. [1 200 Hz] Elektrodin 1 resistanssi Elektrodin 2 resistanssi Elektrodin jännitteen differentiaali Käämin ja kaapelin resistanssi Käämin induktanssi Käämin induktanssin poikkeama Lähettimen automaattisen kalibroinnin vahvistuksen poikkeama 30 IM/WMP-FI versio F

33 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Limits (Rajat) Velocities (Nopeudet) NVRAM ABB Diagnostics (ABB-diagnostiikka) [Rajat asetetaan tehtaalla] Elec. R Alarm Max EP (Elektr. R ylärajahälytys, tyhjä putki) Resistanssin ylärajahälytyksen laukaisutaso Elec. R Alarm Min (Elektr. R alarajahälytys) Resistanssihälytyksen laukaisutaso oikosulun Elec. V +Limit (Elektr. V +raja) havaitsemisessa Elec. V Limit (Elektr. V raja) Elec. V Diff. Limit (Elektr. V diff.raja) Coil I Alarm Band (Käämin I hälytys) Coil O/C R Limit (Käämin O/C R-raja) Coil S/C R Limit (Käämin S/C R-raja) Signal µv/ma Raakasignaalin taso (µv/ma) TX Cal d Velocity Kalibrointilaitteiston käyttöön Snsr Cal d Velocity Nesteen nopeus anturissa (tehdasasetukset) Snsr User Velocity Nesteen nopeus anturissa (käyttäjän asetukset) [Read only] (vain luku) Write errors (Kirjoitusvirheet) Joukko pysyvän muistin häiriöitä Read Errors (Lukuvirheet) Verify Errors (Vahvistusvirheet) Transmitter Restores (Lähettimen palautukset) Sensor Restores (Anturin palautukset) Plant Restores (Sovelluksen palautukset) WW Sensor Restores (WW-anturin palautukset) Summary Alarm (Yhteenvetohälytys) 0x Koodi huoltoa varten IM/WMP-FI versio F 31

34 5 Käyttäjänäyttöjen ja valikkojen yleiskuvaus Service (Huolto) Menu Service 10 Service (Huolto) -valikossa Advanced (Lisäasetukset) -tason käyttäjät voivat tarkastella lähettimen kantoalue- ja nollaustietoja ja palauttaa tehdasasetukset. Parametri Kuvaus/valinnat [Oletus] Huomautus Transmitter (Lähetin) TX Span (Lähettimen kantoalue) TX Zero (Lähettimen nollausarvo) User Defaults (Käyttäjän oletukset) Käytettävissä vain Advanced (Lisäasetukset) -käyttötasolla. Vain luettavissa oleva tehtaalla asetettu lähettimen kantoalue. Vain luettavissa oleva tehtaalla asetettu lähettimen nollausarvo. Käytettävissä vain Advanced (Lisäasetukset) -käyttötasolla. [100 %] [0,0000 mm/s] Restore (Palauta) Tehdasasetusten palauttaminen. [Factory settings] (Tehdasasetukset) 32 IM/WMP-FI versio F

35 6 HART -protokolla 6 HART -protokolla Huomautus. Tämä osio koskee ainoastaan HART-mallin lähettimiä. 6.1 Yleiskatsaus WaterMaster-lähettimet voidaan tilata HART-yhteensopivina, tehtaalla kalibroituina laitteina. HART-protokolla mahdollistaa prosessimuuttujien ja digitaalisen tiedonsiirron samanaikaisen indikaation. Virran 4 20 ma:n virtaviestisignaali (vähimmäiskuormitus 250 ) välittää prosessitiedot, ja digitaalista signaalia käytetään kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon. Analoginen prosessiarvon lähtö mahdollistaa analogisten indikaattorien, tallentimien ja säätimien käytön. Digitaalinen yhteys käyttää samanaikaisesti HART-protokollaa. 6.2 Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset Osa Laitteiston hallinta (ohjelmisto) Soveltuva hallintaohjelmisto Kannettava päätelaite Kuvaus Asenna HART-modeemi (FSK-modeemi) HART-tiedonsiirtoa varten, kun muodostat yhteyden tietokoneeseen. HART-modeemi muuntaa analogisen 4 20 ma:n signaalin digitaaliseksi lähtösignaaliksi (Bell 202 -standardi) ja muodostaa yhteyden tietokoneeseen USB- tai RS232C-liittimellä. Myös kannettavaa päätelaitetta voidaan käyttää (katso alla). Hallintaohjelmisto, joka tarvitaan HART-yhteensopivien laitteiden väliseen tiedonsiirtoon Universal- ja Common Practice -komennoilla. Lähetintä voidaan käyttää ja sen asetuksia voidaan määrittää yhteensopivan kannettavan päätelaitteen kautta (esimerkiksi HART HHT, tyyppi DDH800 tai vastaava). Lähetinyhteys muodostetaan rinnakkain 4 20 ma:n virtaviestin kanssa lue lisätietoja liitännästä käyttöoppaan (IM/WM) kohdasta Virtaviesti (4 20 ma). Taulukko 6.1 HART-protokolla Laitteisto-/ohjelmistovaatimukset IM/WMP-FI versio F 33

36 6 HART -protokolla 6.3 HART-protokollan määrittäminen HART-mallin WaterMaster-mittarit luetaan ja määritetään seuraavien parametrien Common Practice- ja Universal-komentoja käyttäen: Q QMax (PV, URV) Damping (Vaimennus) Iout (Virtaviesti) Loop Test (4-20 ma) (Virtasilmukkakoe) HART Descriptor (HART-kuvaus) HART Tag (HART-tunniste) HART Device Message (HART-laiteviesti) 6.4 HART-protokollan liitäntä Kuvassa 6.1 esitetään HART-protokollan liitäntätiedot WaterMaster-asennuksia varten. Huomautus: Virtaviestin liitäntätiedot ovat samat sekä erillislähettimille että kompaktilähettimille. HART-protokolla on saatavilla myös optisena huoltoportin infrapunasovittimen kautta katso kohta 8 sivulla XX XX HART-liitännät liitäntärasiassa Monipisteyhteys 4 ma:n virtaviesti (monipisteyhteys) 4 20 ma:n virtaviesti (yksittäinen yhteys) katso käyttöopas IM/WM, Virtaviesti Yksittäinen yhteys 250 ohmin vähimmäiskuormitus 375 PC -yhteys (USB tai RS232) HART FSK-modeemi tai kannettava päätelaite Anturi Kuva 6.1 HART-protokollan liitäntä (kuvassa etäasennus) 34 IM/WMP-FI versio F

37 6 HART -protokolla 6.5 HART-yhteensopiva Device Type Manager -ohjelmisto (DTM FEX100 HART) Huomautus: HART-mallin WaterMaster-mittarit ovat yhteensopivia vain HART-yhteyden DTM-ohjelmiston (DTM FEX100 HART) kanssa. Muiden yhteysväylätyyppien (kuten PROFIBUSin) DTM-ohjelmistojen on oltava yhteensopivia lähetinmallin kanssa. Lue lisää järjestelmän asetuksista ja tilaustiedoista oppaasta DS/WM-EN. WaterMaster voidaan integroida hallintajärjestelmiin ja kokoonpanolaitteistoihin mitä tahansa kehyssovellusta, kuten ABB AssetVisionia tai vastaavaa muun valmistajan sovellusta, käyttäen. ABB:n WaterMaster-mittareille suunnittelemissa Device Type Manager (DTM) -ohjelmistoissa on yhdistetty rakenne laiteparametrien käyttöä, laitteiden määritystä ja käyttöä sekä diagnostiikkaa varten. FDT (Field Device Tool) -teknologia sovittaa kaikkien kenttälaitteiden ja isäntäjärjestelmien yhteydet ja käyttöliittymät keskenään. DTM -laitteistoajuri FDT-järjestelmä Kehyssovellus Kuva 6.2 Esimerkki kehyssovelluksesta Tuetut laitteet (DTM FEX100 HART) Sähkömagneettinen FEX100 HART WaterMaster -virtausmittari, jossa laitteistoversio 02*, ohjelmistoversio ** tai uudempi ja laiteversio 00*** tai uudempi. Vanhemmat ohjelmistoversiot voidaan uudelleenkirjoittaa muistipiirille (engl. flash), jotta ne tukevat tätä DTM-ohjelmistoa saat lisätietoja ABB-huollosta. DTM-ohjelmistoa voidaan käyttää joko 4 20 ma:n virtasilmukassa HART-yhteydellä tai etupaneelin infrapunaportin kautta ja ABB Service Port Splitter -ohjelmistoa (huoltoportin jakajaa) käyttäen katso kohta 8 sivulla 48. Service Port Splitter -ohjelmistoa käytettäessä ota HART-sovelluksen COM-kanava käyttöön ja määritä tämän COM-kanavan numero kehyssovelluksessa. * Laitteistoversio lukee WaterMaster-moduulikotelon kaapelissa. ** Ohjelmistoversio lukee HMI-valikossa kohdassa Device Info / Transmitter / TX Version / Application (Laitteen tiedot / Lähetin / Lähettimen versio / Sovellus) tai HART-komennon 136 paikassa 0. *** Laitteen versio saadaan käyttämällä HART-komentoa 0. IM/WMP-FI versio F 35

38 6 HART -protokolla DTM-ohjelmiston (ajurin) versiotiedot Laitteen DTM-ohjelmiston pitäisi olla käytettävissä kaikissa kehysohjelmistoissa, jotka täyttävät FDT 1.2/ vaatimukset. Julkaistu ajurin versio Julkaisuajankohta Julkaisunippu/kirjasto Huomautuksia Lokakuu / Ensimmäinen julkaisu Taulukko 6.2 DTM-ohjelmiston (ajurin) versiotiedot PC-laitteisto-/käyttöjärjestelmävaatimukset Seuraavat laitteistot/ohjelmistot tarvitaan: Prosessori Intel-yhteensopiva (2 GHz) 512 Mb RAM Windows 2000 SP4 / XP SP2 tai SP3 / VISTA Microsoft.NET Framework 2.0 Microsoft Internet Explorer 6.0 tai vastaava internetselain WaterMaster-laitteen DTM-ohjelmiston hankkiminen Lataa WaterMaster-laitteen DTM-ohjelmisto ABB:n verkkosivustosta: WaterMaster-laitteen DTM-ohjelmiston asentaminen WaterMaster DTM -laitteistoajurin asentaminen: 1. Sulje kaikki FDT-sovellukset. 2. Pura WaterMaster DTM -zip-tiedosto ja suorita Setup.exe-tiedosto pääkansiosta. 3. Suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti WaterMaster-laitteen DTM-ohjelmiston päivittäminen WaterMaster DTM -ohjelmiston uudet versiot voidaan asentaa vanhojen versioiden päälle. Jos haluat palauttaa vanhan version, poista olemassa oleva (uusi) asennus ennen vanhan version asentamista Ohjeita ja lisätietoja F1-painikkeen painaminen WaterMaster Device DTM -ohjelmiston ikkunassa avaa verkko-ohjeen. Ohjeita WaterMaster Device DTM -ohjelmiston integroinnista FDT-kehyssovelluksiin on kehyssovelluksen vastaavassa oppaassa. 36 IM/WMP-FI versio F

39 6 HART -protokolla WaterMaster DTM -ohjelmiston asennuksen poistaminen WaterMaster DTM -ohjelmiston asennuksen poistaminen: 1. Avaa tietokoneen Ohjauspaneeli ja valitse Lisää tai poista ohjelmia. Valitse ABB DTM Jos haluat poistaa vain WaterMaster Device DTM -ohjelmiston, valitse Muuta. Seuraava valikko avautuu: Kuva 6.3 ABBDTM500 InstallShield Wizard -valintaikkuna 3. Valitse DTM FEX100 HART -kohdan Uninstall (Poista asennus) -valinta ja napsauta Next (Seuraava) -painiketta. 4. Suorita asennuksen poistotoimenpide loppuun näytön ohjeiden mukaisesti. Huomautus: Jos haluat poistaa kaikki DTM500 Libraryn ABB-laitteiden DTM-ohjelmistot sekä DTM Library -tiedostot, valitse Ohjauspaneelin Lisää tai poista ohjelmia -valintaikkunasta Poista ja seuraa näytön ohjeita. IM/WMP-FI versio F 37

40 7 Vianmääritys 7 Vianmääritys 7.1 Hälytykset Käytön ja tietojen syöttämisen aikana tapahtuvia toimintahäiriöitä kuvataan NAMUR NE107 -luokituksen mukaisilla hälytyskoodeilla ja -kuvakkeilla. Seuraavassa kaaviossa on yleiskuvaus tyypillisestä hälytyskoodista: Operation S Low Flow Alarm n : 148 t : 20h 04m 07s tn : 02h 53m 15s S Kuva 7.1 Esimerkkihälytyskoodi ja sen osat Osa Kuvaus Osa Kuvaus 1 Tilakuvake (ja vastaava NAMUR-luokituksen koodi) 3: Huoltoa tarvitaan Toimintarajojen ulkopuolella Tarkista toiminta Toimintahäiriö 2 Ryhmän nimi: Electronics (Elektroniikka) Sensor (Anturi) Confirguration (Määritys) Operation (Toiminto) 3 NAMUR-luokituksen koodi: M Huoltoa tarvitaan S Toimintarajojen ulkopuolella C Tarkista toiminta F Toimintahäiriö 4 Hälytyksen prioriteetti: Ei mitään Huolto Toimintarajojen ulkopuolella Tarkista toiminta Toimintahäiriö Hälytyksen numero: Alaraja 000 Yläraja Hälytyksen teksti: Teksti koostuu yksittäisestä viestistä ja hälytyskoodista. Lisätietoja hälytyskoodeista ja -teksteistä: katso kohta sivulla 39 Taulukko 7.1 Hälytyskoodin osat 38 IM/WMP-FI versio F

41 7 Vianmääritys Hälytyskoodit Seuraavaa hälytyskoodien luetteloa voidaan käyttää diagnostiikassa ja hälytysten tulkitsemisessa: Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet _ Totalizer reset. (Laskurin nollaus) Laskuri on nollattu. Käyttäjä on nollannut laskurin. Ei mitään. _ HART multidrop aktivoitu. Current output = 4mA. (HART-monipisteyhteys käytössä. Virtaviesti: 4 ma.) HART-laitteen osoite ei ole 0. Huomautus: Koskee vain HART-lähettimiä. Valittuna on osoite Virtaviesti on jäädytetty 4 ma:iin (HART-monipisteyhteys). Valitse osoitteeksi 0, jos virtaviestin on oltava 4 20 ma. M At Qmax, volume display overrun <1600hrs. Adjust units or resolution. (Tilavuusnäyttö ylittyy Qmax-nopeudella <1 600 tunnissa. Säädä yksikköjä tai resoluutiota.) M Intermittent sensor comms. Check sensor wiring? (Huono anturiyhteys. Tarkista johdotus.) Taulukko 7.2 Hälytyskoodit Kun virtaama on sama kuin Qmax-arvo, Volume (Tilavuus) -näyttö ylittyy alle tunnissa. Lähettimen ja erillisen anturin elektroniikan välinen tiedonsiirto on katkonaista. Mittarille on valittu väärä näyttömuoto tai tilavuuden yksikkö. Häiriö ilmenee vain erillisanturiijärjestelmissä, joiden elektroniikka sijaitsee erillisen anturin kotelossa. Viallinen anturin kaapeli, oikosulku tai huonot liitännät. Viallinen anturielektroniikka. Muuta tilavuuden näyttömuotoa siten, että desimaaleja näytetään vähemmän. Valitse mittarikoolle sopivat tilavuusyksiköt. Tarkista anturin kaapeli ja sen kytkennät. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. IM/WMP-FI versio F 39

42 7 Vianmääritys Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet M Current output hardware fault. Contact service. (Virtaviestin lähdön toimintahäiriö. Ota yhteys huoltoon.) Virtaviestin ulostulopiirin yhteyshäiriö. Huomautus: Koskee vain HART-lähettimiä. Viallinen lähetinmoduulin elektroniikka. Vaihda moduuli. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. M OIML self-check limits exceeded. Contact service. (OIML-itsetestin rajat ylitetty. Ota yhteys huoltoon.) Lähettimen tai anturin OIML-itsetestin arvot ovat rajojen ulkopuolella. Lähettimen tai anturin mittausosien odottamaton vika. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. S Accuracy warning? Electrode volts problem. (Tarkkuusvaroitus? Elektrodien jännitevika.) Elektrodien jännitteiden tarkkuus voi olla vaarantunut. Korkeat absoluuttiset elektrodijännitteet. Absoluuttisten elektrodijännitetasojen määritys. Tutki/korjaa elektrodijännitteen vika. Tarkista, että anturin ristiliitokset ovat ohjeiden mukaiset. Järjestelmään voidaan lisätä uusi nesteen maadoitusrengas (ABB, ruostumatonta terästä). Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. S Sensor setup not complete. Finish setup, set 'Cal Status' (Anturin asennus kesken. Suorita asennus, määritä kal.tila.) Järjestelmän kalibrointi ei ole onnistunut. Järjestelmän kalibrointitoimenpide ei ole onnistunut. Jos lähetin on asennettu jälkikäteen vanhaan anturiin, ota yhteys paikalliseen huoltoedustajaan, jotta asennus päivitetään. Taulukko 7.2 Hälytyskoodit (jatkoa) 40 IM/WMP-FI versio F

43 7 Vianmääritys Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet S Low flow alarm. (Alhaisen virtauksen hälytys.) Virtaama alittaa alarajahälytyksen arvon. Pieni virtaama. Alarajahälytyksen arvo on määritetty väärin. Lisää virtaamaa. Pienennä alarajahälytyksen arvoa. S High flow alarm. (Suuren virtauksen hälytys.) Virtaama ylittää ylärajahälytyksen arvon. Suuri virtaama. Ylärajahälytyksen arvo on määritetty väärin. Pienennä virtaamaa. Suurenna ylärajahälytyksen arvoa. S Current output limited Q >103% Qmax. Check Qmax? (Virtaviesti Q >103 % Qmax. Tarkista Qmax.) Virtaama ylittää 103 %:n Qmax-rajan ma:n virtaviestin ulostulo täyttyy. Tilavuuslaskuri toimii yhä. Huomautus: Koskee vain HART-lähettimiä. Suuri virtaama. Liian alhainen Qmax-asetus. Pienennä virtaamaa. Suurenna Qmax-arvoa. S Short circuit electrode. Check? (Elektrodin oikosulku. Tarkista.) Järjestelmä on havainnut elektrodin oikosulun. Elektrodin toimintahäiriö. Huono kytkentä. Elec R Alarm Min -asetus on määritetty liian alhaiseksi. Tutki/korjaa elektrodipiiri. Tarkista Electrode R Alarm Min -arvo. Tarkista elektrodin signaalikaapelit ja varmista, ettei häiriösuojan ja sisäosien välillä ole oikosulkua liitännöissä E1, S1, E2, S2. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Taulukko 7.2 Hälytyskoodit (jatkoa) IM/WMP-FI versio F 41

44 7 Vianmääritys Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet S Open circuit electrode. Check wiring? (Avoin elektrodipiiri. Tarkista johdotus.) Electrode coated (Pinnoitettu elektrodi) S Measurement starting. (Mittaus alkaa.) S Empty Pipe If full, check EP trip limit. (Tyhjä putki. Jos täynnä, tarkista EP-raja.) C HART frequency simulation active. (HART-taajuussimulointi käynnissä.) Järjestelmä on havainnut avoimen elektrodipiirin. Mittausjärjestelmä tarkistaa ja alustaa elektroniikan ennen virtausmittausten aloittamista. Järjestelmä on havainnut tyhjään putkeen viittaavan tilan. HART-lähtö simuloi toista signaalitaajuutta. Huomautus: Koskee vain HART-lähettimiä. Rikkinäinen elektrodijohdin tai kaapelivika. Huono kytkentä. Liian alhainen elektrodin Elec R Alarm Max EP -arvo. Järjestelmä on käynnistetty tai nollattu. Putki on tyhjä ja elektrodit eivät kosketa nestettä. Jos putki ei ole tyhjä, Electrode R Alarm Max. EP Limit -arvo on ehkä määritetty väärin. Simulaatiotila on käytössä ja HART-taajuutta simuloidaan käyttäjän valitsemalla arvolla. Tutki/korjaa elektrodipiiri. Tarkista Electrode R Alarm Max. EP -arvo. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Ei mitään: Hälytys kuuluu laitteen normaaliin käynnistymiseen. Varmista, että mittarin putki ei ole tyhjä. Tarkista Electrode R Alarm Max.EP Limit -arvo. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Lopeta HART-lähtötaajuuden simulointi. Taulukko 7.2 Hälytyskoodit (jatkoa) 42 IM/WMP-FI versio F

45 7 Vianmääritys Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet C Logic simulation selected on OP3. (OP3-logiikan simulaatio valittu.) C Logic simulation selected on OP2. (OP2-logiikan simulaatio valittu.) C Logic simulation selected on OP1. (OP1-logiikan simulaatio valittu.) C Pulse simulation selected on OP2. (OP2-pulssin simulaatio valittu.) C Pulse simulation selected on OP1. (OP1-pulssin simulaatio valittu.) OP3-lähtöä simuloidaan. OP2-lähtöä simuloidaan. OP1-lähtötilaa simuloidaan. OP2-lähtötaajuutta simuloidaan. OP1-lähtötaajuutta simuloidaan. Simulaatiotila on käytössä ja logiikan OP3-lähtötilaa simuloidaan käyttäjän valitsemalla arvolla. Simulaatiotila on käytössä ja logiikan OP2-lähtötilaa simuloidaan käyttäjän valitsemalla arvolla. Simulaatiotila on käytössä ja logiikan OP1-lähtötilaa simuloidaan käyttäjän valitsemalla arvolla. Simulaatiotila on käytössä ja logiikan OP2-taajuuslähtöä simuloidaan käyttäjän valitsemalla arvolla. Tämä mahdollistaa lähtötaajuuden tarkistamisen laskurilla. Simulaatiotila on käytössä ja logiikan OP1-taajuuslähtöä simuloidaan käyttäjän valitsemalla arvolla. Tämä mahdollistaa lähtötaajuuden tarkistamisen laskurilla. Lopeta OP3-lähdön simulointi. Lopeta OP2-lähdön simulointi. Lopeta OP1-lähdön simulointi. Lopeta OP2-taajuuslähdön simulointi. Lopeta OP1-taajuuslähdön simulointi. Taulukko 7.2 Hälytyskoodit (jatkoa) IM/WMP-FI versio F 43

46 7 Vianmääritys Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet C Simulated/fixed current output. HART address >0? Simulation Mode? (Virtaviestin ulostulo simuloitu/vakio. HART-osoite > 0? Simulaatiotila?) Virtaviestin ulostuloksi on määritetty vakioarvo. Huomautus: Koskee vain HART-lähettimiä ma:n virtaviestiä simuloidaan käyttäjän määrittämällä arvolla. Tämä mahdollistaa liitäntöjen virran tarkistamisen testilaitteistolla. HART-laitteen osoite ei ole 0, joten HART-monipisteyhteys on aktiivinen (virtaviestiksi asetettu kiinteä 4m A). Lopeta 4 20 ma:n virtaviestin ulostulon simulointi. Määritä HART-osoitteeksi 0. C Simulation mode On. (Simulaatiotila käytössä.) Virtaamaa tai virtausnopeutta simuloidaan. Simulaatiotila on käytössä ja joko virtaamaa tai virtausnopeutta simuloidaan käyttäjän määrittämällä arvolla. Lähdöt vastaavat simuloitua arvoa. Lopeta virtaaman tai virtausnopeuden simulointi. C Tx. simulator/ calibrator mode. (Lähettimen simulaatio-/kalibro intitila.) Lähetin käyttää kalibraattoria tai simulaattoria. Kalibraattorin tai simulaattorin elektroniikka on määritetty kalibrointitai simulointikäyttöä varten. Irrota lähetin kalibraattorista tai simulaattorista. Taulukko 7.2 Hälytyskoodit (jatkoa) 44 IM/WMP-FI versio F

47 7 Vianmääritys Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet C Alarm simulation active. (Hälytyksen simulaatio.) Hälytystä simuloidaan. Käyttäjä on suorittanut toimenpiteen, joka aiheuttaa hälytyksen simuloinnin. Lopeta hälytyksen simulointi. F Tx. measurement suspended. Contact service. (Lähettimen mittaus keskeytetty. Ota yhteys huoltoon.) Mittaus keskeytetty. Korkea erojännite tai raja ylitetty. Vaihda moduuli. Tarkista anturin ristiliitos tai mahdollinen korkea verkkojännite. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. F Bad flow data. Check wiring? Contact service. (Huonot virtaustiedot. Tarkista johdotus? Ota yhteys huoltoon.) Lähettimen mittausjärjestelmästä saatavien tietojen häiriö. Mittausjärjestelmä havaitsee arvoja, jotka ylittävät määritetyt rajat. Anturin johdotus- jai kaapelivika. Tutki/korjaa anturin johdotus ja kytkennät. Tarkista anturin ristiliitos tai mahdollinen korkea verkkojännite. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. F Transmitter hardware fault. Contact service. (Lähettimen laitteistovika. Ota yhteys huoltoon.) Järjestelmä on havainnut häiriön lähettimen elektroniikassa. Viallinen lähetinmoduulin elektroniikka. Vaihda moduuli. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Taulukko 7.2 Hälytyskoodit (jatkoa) IM/WMP-FI versio F 45

48 7 Vianmääritys Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet F Check cable+coil resistance. Cable too long? Sensor Fault? Contact service. (Tarkista kaapelin ja käämin resistanssi. Liian pitkä kaapeli? Anturivika? Ota yhteys huoltoon.) F Short circuit coil/wiring. Check wiring? (Käämin/johtimien oikosulku. Tarkista johdotus?) F Open circuit coil/wiring. Check wiring? (Käämin/johtimien avoin piiri. Tarkista johdotus?) F Installation fault/condition. Electrode problem? (Asennushäiriö. Elektrodivika?) Silmukkaresistanssin arvo ylittää määritetyt rajat. Järjestelmä on havainnut käämin oikosulun. Järjestelmä on havainnut avoimen käämipiirin. Järjestelmä on havainnut virheen asennuksen elektrodien potentiaaleissa. Anturin johdotus tai kaapeli muuttunut tai viallinen. Anturin johdotus- jai kaapelivika. Anturin johdotus- jai kaapelivika. Coil Open Circuit Resistance Limit -arvon määritys. Suuri differentiaalielektrodien jännite. Differentiaalielektrodijännitetasojen määritys. Tutki/korjaa piirin vika. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Tutki/korjaa piirin vika. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Tutki/korjaa piirin vika. Tarkista Coil Open Circuit Resistance Limit -asetus. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Tutki/korjaa elektrodien jännitevika. Varmista, että anturi on ristiliitetty putkistoon. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Taulukko 7.2 Hälytyskoodit (jatkoa) 46 IM/WMP-FI versio F

49 7 Vianmääritys Hälytyskoodi ja viesti Kuvaus Mahdolliset syyt Korjaustoimenpiteet F Incompatible sensor. Contact service. (Väärä anturi. Ota yhteys huoltoon.) Järjestelmä on havainnut lähettimen ja anturin kalibrointitilat, jotka eivät sovi yhteen. Lähettimen ja anturin kalibrointitilat eivät täsmää, joten lähetintä ja anturia ei tule käyttää yhdessä. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. F Non-volatile summary alarm Error in Tx. NV storage device. Contact service. (Pysyvän muistin yhteenvetohälytys. Lähettimen muistilaitteen virhe. Ota yhteys huoltoon.) Lähettimen pysyvässä muistissa on havaittu muistivirhe. Pysyvässä muistissa on havaittu CRC-virhe. Viallinen lähetinmoduulin elektroniikka. Vaihda moduuli. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. F Tx. memory fault detected. Contact service. (Lähetinmuistin virhe. Ota yhteys huoltoon.) Yhteysvirhe kiinteän lähettimen muistissa. Lähetinmoduulin muistipiiri on viallinen. Vaihda moduuli. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. F Sensor memory not detected. Offline mode? Check wiring? Check switches? (Anturin muistia ei havaittu. Offline-tila? Tarkista johdotus? Tarkista kytkimet?) Anturimuistia ei havaittu. Anturia ei ole liitetty järjestelmään. Mittari on Offline-tilassa. Tarkista anturin kaapeli ja sen kytkennät. Kytke järjstelmään anturi. Jos käytössä on kiinteä mittari, tarkista takalevyn DIP-kytkinten asetukset katso kuva 3.2 sivulla 6. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. F Tx. code memory fault. Contact service. (Lähetinmuistin koodivirhe. Ota yhteys huoltoon.) Lähettimessä havaittu virheellinen ohjelmisto. CRC-virhe lähettimen ROM-koodimuistissa. Viallinen lähetinmoduulin elektroniikka. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. F Tx. data memory fault. Contact service. (Lähetinmuistin tietovirhe. Ota yhteys huoltoon.) Lähettimessä on havaittu muistivirhe. Lähettimen tietomuistissa on luku-/kirjoitushäiriö. Viallinen lähetinmoduulin elektroniikka. Vaihda moduuli. Ota yhteys paikalliseen ABB-edustajaan. Taulukko 7.2 Hälytyskoodit (jatkoa) IM/WMP-FI versio F 47

50 8 Etäyhteys tietokoneeseen 8 Etäyhteys tietokoneeseen 8.1 Tietokoneen apuohjelmisto WaterMaster-lähettimiä voidaan käyttää ja niiden asetuksia voidaan määrittää tietokoneen välityksellä, jos tietokoneeseen on asennettu apuohjelmisto (Utility Software, katso kohta 8.2 sivulla 49) ja jos lisävarusteena saatava huoltoportin sovitin on asennettu (katso kohta 8.3 sivulla 50). Huomautus: Apuohjelmisto-CD-levy toimitetaan huoltoportin sovittimen mukana. Apuohjelmisto mahdollistaa lisäksi jakso- ja parametritietojen lataamisen ja tallentamisen yhteensopivaan taulukkolaskentasovellukseen, kuten Exceliin katso kohta 8.5 sivulla 56 ja kohta 8.6 sivulla 57. Seuraavassa taulukossa on yleiskuvaus etäkäytössä tarvittavista apuohjelmiston osista: Ohjelmiston osa USB-huoltoportti Microsoft.NET Framework Service Port Splitter (tiedonsiirtoliitännän ajuri) Etäkäyttöliittymä Toiminta Ajuri huoltoportin sovittimen toimintaan tarvittava Windows-ohjelmistoajuri. Asennusopas ajurin asennusoppaat Windows XP- tai Windows käyttöjärjestelmiin. Service Port Splitter -palvelun käyttöön tarvittava Microsoft-ympäristö. Lähettimestä tietokoneen fyysiseen liitäntään lähetettyjen tietojen hallintaan (kuten virheiden havaitsemiseen) tarvittava ABB-ajuri määritystiedot: katso kohta 8.4 sivulla 51. Huomautus: Kun palvelu on käynnissä, lähettimen tiedot kopioidaan tiettyihin asiakassovelluksiin, jotka on kytketty enintään neljän COM-virtuaaliportin välityksellä. ABB-PC-sovellus, joka tukee WaterMaster- ja ProcessMaster-lähettimien etäyhteyttä katso kohta 8.7 sivulla 58. Taulukko 8.1 Yleiskuva tietokoneen apuohjelmistosta 48 IM/WMP-FI versio F

51 8 Etäyhteys tietokoneeseen 8.2 Apuohjelmiston asentaminen Apuohjelmiston asentaminen tietokoneeseen: 1. Aseta apuohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Asennusnäyttö avautuu automaattisesti: 2. Asenna taulukossa 8.1 sivulla 48 luetellut ohjelmiston osat. 3. Kun kaikki osat on asennettu, napsauta -painiketta ja käynnistä tietokone uudelleen. 4. Liitä huoltoportin sovitin lähettimeen ja kytke USB-kaapeli tietokoneeseen katso kohta 8.3 sivulla Määritä Service Port Splitter, katso kohta 8.4 sivulla 51. IM/WMP-FI versio F 49

52 8 Etäyhteys tietokoneeseen 8.3 Huoltoportin sovittimen liittäminen lähettimeen Huoltoportin sovitin liitetään lähettimen lasiosaan kahdella imukupilla ja tietokoneeseen USB-kaapelilla katso kuva 8.1. Varoitus! Varmista, että lasinäyttö ja imukupit ovat puhtaat, ennen kuin kiinnität huoltoportin sovittimen lähettimeen. Älä käytä huoltoportin sovitinta suorassa auringonpaisteessa. Tämä voi häiritä laitteen toimintaa. B C A D Kuva 8.1 Huoltoportin sovittimen liittäminen lähettimeen Huoltoportin sovittimen valmistelu käyttöä varten: 1. Aseta apuohjelmiston CD-levy A tietokoneeseen katso kohta 8.2 sivulla Kohdista kaksi sovittimen B infrapunaliitäntää huolellisesti lähettimen lasinäytön kahden infrapuna-anturikanavan kanssa. 3. Kiinnitä huoltoportin sovitin C lähettimen lasiosaan imukupeilla. 4. Liitä USB-kaapeli D tietokoneen USB-liitäntään. 50 IM/WMP-FI versio F

53 8 Etäyhteys tietokoneeseen 8.4 Service Port Splitter -ohjelman määrittäminen Kokoonpanon yleiskuvaus Service Port Splitter voidaan määrittää käyttämään enintään neljää virtuaalista yksittäisten asiakasten COM-porttia. Tiedot voidaan siirtää samanaikaisesti eri portteihin. Tyypillisen virtuaaliportin määrityksessä tehdään seuraavat asetukset: Asiakas 1 määritetty etäkäyttöliittymäsovellukseen. Asiakas 2 määritetty HART-yhteensopivaan sovellukseen. Asiakas 3 määritetty jaksotietojen vientiin (esim. Excel-työkirjaan). Asiakas 4 määritetty parametritietojen vientiin (esim. Excel- työkirjaan tai tekstitiedostoon). Parametritiedot sisältävät kokoonpanoasetukset. Kuvassa 8.2 havainnollistetaan tyypillinen virtuaaliportin kokoonpano (COM-numerot valitaan määrityksen aikana katso kohta sivulla 52): Asiakas 1 käyttöliittymä Asiakas 2 HART (yhteensopiva sovellus) Asiakas 4 Hyperliitäntä (jaksotietojen vienti) Asiakas 7 Hyperliitäntä (parametritietojen vienti) COM 6 COM 7 COM 8 COM 9 Service Port Splitter COM 4 Huoltoportin sovitin Kuva 8.2 Tyypillinen Service Port Splitter -ohjelman kokoonpano IM/WMP-FI versio F 51

54 8 Etäyhteys tietokoneeseen COM-porttien ja asiakassovellusten määritys COM-porttien ja asiakassovellusten määritys: 1. Liitä huoltoportin sovitin lähettimeen katso kohta 8.3 sivulla Käynnistä Service Port Splitter -ohjelma Windowsin Käynnistä-valikosta (Käynnistä\Ohjelmat\ABB\Service Port Splitter) tai, jos palvelu on jo käynnissä, kaksoisnapsauta työpöydän alapalkin kuvaketta: Service Port Splitter -kuvake 3. Service Port Splitter -ohjelman aloitusnäyttö avautuu. 4. Napsauta Add Channel (Lisää kanava) -painiketta. Set New Channel Port (Määritä uusi kanavaportti) -valintaikkuna avautuu: 5. Valitse avattavasta luettelosta huoltoportin USB-liitäntää vastaava portin numero. Valitse Channel Enabled (Kanava käytössä) -valintaruutu. 6. Valitse Channel Enabled (Kanava käytössä) -valintaruutu. Valittu portin numero näkyy Service Port Channels (Huoltoportin kanavat) -ruudussa. 52 IM/WMP-FI versio F

55 8 Etäyhteys tietokoneeseen 7. Napsauta Clients (Asiakkaat) -välilehteä. Clients (Asiakkaat) -ruutu avautuu: 8. Valitse Get Device Services (Hae laitteiston palvelut). Get Device Services (Hae laitteiston palvelut) -ruudussa näkyvät käytettävissä olevat palvelut: 9. Aseta kohdistin yläriviin Client ID (Asiakkaan tunnus) -otsikkorivin kohdalle, valitse otsikko ja avaa tilannekohtainen valikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. 10. Valitse Edit Client (Muokkaa asiakasta). IM/WMP-FI versio F 53

56 8 Etäyhteys tietokoneeseen 11. Edit Client -valintaikkuna avautuu: 12. Valitse avattavasta Virtual COM Port ID (COM-virtuaaliportin tunnus) -kentästä vapaa portin numero tälle asiakkaalle. 13. Poista Disabled (Ei käytössä) -valintaruudun valinta. 14. Avaa näyttöön muokatun asiakkaan kokoonpanotiedot Clients-ruutuun napsauttamalla OK-painiketta. 15. Määritä loput virtuaaliportit toistamalla vaiheet IM/WMP-FI versio F

57 8 Etäyhteys tietokoneeseen Palvelun lopettaminen Service Port Splitter -palvelun lopettaminen: 1. Napsauta alapalkin Service Port Splitter -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Tilannekohtainen valikko avautuu. Service Port Splitter -kuvake 2. Valitse Stop Service (Lopeta palvelu). 3. Ajuri poistuu ja yhteys virtuaaliportteihin katkaistaan Palvelun käynnistäminen Service Port Splitter -palvelun käynnistäminen (uudelleen): 1. Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta \Ohjelmat\ABB\Service Port Splitter. 2. Palvelu käynnistyy (uudelleen), Service Port Splitter -kuvake näkyy (jälleen) alapalkissa ja yhteys virtuaaliportteihin muodostuu uudelleen. IM/WMP-FI versio F 55

58 8 Etäyhteys tietokoneeseen 8.5 Jaksotietojen vienti Jaksotiedot voidaan tallentaa ja viedä laskentataulukkoon tai tekstitiedostoon. Siirtoon käytettävä päivitysväli ja tietoryhmät valitaan kohtien Communication/Cyclic Data Out/Cyclic Update Rate (Tiedonsiirto/Jaksotietojen vienti/jakson päivitysväli) ja Cyclic Update Sel (Jakson päivitysvalinta) parametreilla katso kohta sivulla 27. Huomautus: Tietojen vientiä rajoittavat käyttäjän viennin aikaiset käyttöoikeudet. Jaksotietojen vienti: 1. Käynnistä päätesovellus. 2. Määritä päätesovellus muodostamaan yhteys COM-porttiin, joka on valittu jaksotietojen vientiin (COM-portin asetukset voidaan jättää oletusasetuksiksi). 3. Aloita vientitoimenpide painamalla tietokoneen näppäimistön P-näppäintä (lopeta painamalla S-näppäintä). Järjestelmä luo otsikkorivin, ja valitut tietoryhmät siirretään kohdassa Communication / Cyclic Data Out /'Cyclic Update Rate (Tiedonsiirto / Jaksotietojen vienti / Jakson päivitysväli) määritetyllä nopeudella katso kohta sivulla Voit siirtää tiedot laskentataulukkoon tallentamalla ne kaappaustoiminnolla tekstitiedostona (.txt) ja avaamalla ne Excelissä. Valitse tiedostotyypiksi Delimited (Rajattu) Excelin ohjatussa tekstin tuontitoiminnossa. Tiedot nimetään ja muotoillaan automaattisesti tarkastelua ja analyysia varten. 56 IM/WMP-FI versio F

59 8 Etäyhteys tietokoneeseen 8.6 Parametrien vienti Huomautus: Tietojen vientiä rajoittavat käyttäjän viennin aikaiset käyttöoikeudet. Parametrien viennillä voidaan kerätä kahdenlaisia tietoja: kokoonpanotietoja signaali- ja hälytystietoja Kokoonpanoparametrien vienti: 1. Käynnistä päätesovellus. 2. Määritä päätesovellus, jolla on yhteys parametritietoja vievälle asiakkaalle määritettyyn COM-porttiin. 3. Aloita vienti painamalla tietokoneen näppäimistön C-näppäintä. Parametritiedot ja kokoonpanoasetukset näkyvät päätesovelluksessa. 4. Jos haluat viedä tiedot laskentataulukkoon, tallenna tiedot tekstitiedostona (.txt), avaa se Excelissä ja valitse tiedostotyypiksi Excelin ohjatussa tekstin tuontitoiminnossa Delimited (Rajattu), käytä erottimena puolipistettä. Signaali- ja hälytysparametrien vienti: 1. Käynnistä päätesovellus. 2. Määritä päätesovellus, jolla on yhteys parametritietoja vievälle asiakkaalle määritettyyn COM-porttiin. 3. Aloita vienti painamalla tietokoneen näppäimistön I-näppäintä. Järjestelmä luo otsikkorivin ja parametritiedot ja kokoonpanoasetukset tuodaan hyperliitäntään. 4. Jos haluat viedä tiedot laskentataulukkoon, tallenna tiedot tekstitiedostona (.txt), avaa se Excelissä ja valitse tiedostotyypiksi Excelin ohjatussa tekstin tuontitoiminnossa Delimited (Rajattu), käytä erottimena puolipistettä. IM/WMP-FI versio F 57

60 8 Etäyhteys tietokoneeseen 8.7 Etäkäyttöliittymä Huomautus: Etäkäyttöliittymäsovellus sisältyy mukana toimitettavaan asennus-cd-levyyn. Etäkäyttöliittymäsovelluksen asentaminen: 1. Käynnistä etäkäyttöliittymäsovellus sijainnista: [ASEMA]\Ohjelmat\ABB\ABB HMI Emulation 2. Valitse Options/Comms Ports (Asetukset/Yhteysportit) -valikosta Service Port Splitter -ohjelmassa määritetty COM-numero tälle asiakkaalle. 3. Valitse Save Settings (Tallenna asetukset). 4. Käytä etäkäyttöliittymää hiirellä ja kohdistimella ja valitse -, -, - ja -painikkeet samalla tavalla kuin fyysistä käyttöliittymäsovellusta käytettäessä. 58 IM/WMP-FI versio F

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 9 VGB 70 fi Painos 8/05 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2 Yhteensopivuus... 3 1.3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005362, REV D OCTOBER 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06. Emax-suojarele PR122

Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06. Emax-suojarele PR122 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06 -suojarele PR122 Piirros Liite Vast. siirtymä Halt. siirtymä Nimi Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Kieli fi ABB SACE Sisällys 13. SACE

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMISTO VEDENJÄÄHDYTTIMIÄ JA LÄMPÖPUMPPUJA VARTEN ESY. Sovellusohjelmiston käyttöopas. Oppaan koodi: SW_ESY_0107_FI. Versio: Sarjanumero:

SOVELLUSOHJELMISTO VEDENJÄÄHDYTTIMIÄ JA LÄMPÖPUMPPUJA VARTEN ESY. Sovellusohjelmiston käyttöopas. Oppaan koodi: SW_ESY_0107_FI. Versio: Sarjanumero: SOVELLUSOHJELMISTO VEDENJÄÄHDYTTIMIÄ JA LÄMPÖPUMPPUJA VARTEN ESY FI Sovellusohjelmiston käyttöopas Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: SISÄLLYS 1.0 TULOJEN JA LÄHTÖJEN LUETTELO...4 1.1 MP.COM SMALL -jäähdyttimet,

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Mallin 3150-C. sydänmonitori. Käyttöopas. Suunniteltu käytettäväksi vain GE Healthcaren TT-kuvauslaitteen kanssa GE:n osanumero: 5304770-2

Mallin 3150-C. sydänmonitori. Käyttöopas. Suunniteltu käytettäväksi vain GE Healthcaren TT-kuvauslaitteen kanssa GE:n osanumero: 5304770-2 Mallin 3150-C Käyttöopas Suunniteltu käytettäväksi vain GE Healthcaren TT-kuvauslaitteen kanssa GE:n osanumero: 5304770-2 sydänmonitori 2010 IVY Biomedical Systems Inc. All Rights Reserved. Part No. 2718-55-16

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Linksys WAP300N. Käyttöopas

Linksys WAP300N. Käyttöopas Käyttöopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiskatsaus Pakkauksen sisältö............................. 1 Kuva takaa.................................. 1 Kuva alhaalta.................................2

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

TruVision NVR 10:n käyttöohje

TruVision NVR 10:n käyttöohje TruVision NVR 10:n käyttöohje P/N 1072766C-FI REV 1.0 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja FCC-hyväksyntä Kanada ACMA-hyväksyntä Sertifiointi EU-direktiivit Yhteystiedot 2014 United

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin

Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin A0207 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BD793 DMP-BD79 Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat hyödyntää viimeisintä käytettävissä

Lisätiedot

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TESTILAITTEISTO JA OHJELMISTO... 4 3 OPEROINTIPANEELIN KÄYTTÖÖNOTTO... 5 3.1 Projektin luonti

Lisätiedot

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 fi Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 7 1.1 Tietoja tästä oppaasta 7 1.2 Oikeudelliset tiedot 7 1.3 Turvallisuushuomautukset

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical

KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL Copyright 2011 Nox Medical Noxturnal-käyttöopas Versio 1.0 Muokattu viimeksi marraskuussa 2011 Copyright 2011 Nox Medical - Kaikki oikeudet pidetetään Valmistaja: Nox Medical ehf Kím

Lisätiedot

DICENTIS. Wireless Conference System. Configuration manual

DICENTIS. Wireless Conference System. Configuration manual DICENTIS Wireless Conference System fi Configuration manual DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet

Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet 332265F FI Johdanto KAPPALE 1 Johdanto 2 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto..................................2 Sisällysluettelo...........................3

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, mitätöi takuun.

Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, mitätöi takuun. VAROITUKSET Laite on asennettava ainoastaan pätevän henkilöstön toimesta. Lue käyttöohje huolellisesti ennen asennusta. Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, mitätöi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040 KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4040 RJ-4030 RJ-4040 Lue tämä Käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Suosittelemme, että säilytät tätä opasta paikassa, josta saat sen nopeasti käsiisi tarvittaessa. Versio

Lisätiedot

AXIS 1650:n käyttöopas

AXIS 1650:n käyttöopas AXIS 1650:n käyttöopas Canonin tulostimien ja monikäyttölaitteiden verkkotulostusja skanneripalvelin Tukee Canon Advanced Printing Technology (CAPT) -tekniikkaa Canon Advanced Raster Printing System -tekniikkaa

Lisätiedot

AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet

AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet YHDYSVALTAIN VIESTINTÄKOMISSION FCC:N ILMOITUS (luokka A) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Laitteen toimintaa koskee kaksi ehtoa:

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL Oy (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot