Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69 Kunnanhallitus Aika klo 17:00 Paikka Kunnantoimisto, Jolkby Lisätietoja Osallistujat Läsnä Haapaniemi Timo puheenjohtaja Kjerin Ulf I varapuheenjohtaja Kilappa Antti II varapuheenjohtaja Bergholm Irja jäsen Hakapää Minna jäsen Harinen Ari jäsen Kaurila Matti jäsen Lehtinen Pirkko jäsen Salonen Antti jäsen Seppälä Ulla jäsen Syväniemi Anni-Mari jäsen Tammenmaa Corinna jäsen Vahasalo Raija jäsen Åberg Gustaf valtuuston puheenjohtaja Vanhamäki Veikko valtuuston I varapuh.joht. Jäppinen Pekka valtuuston II varapuh.joht. Aarnio Tarmo kunnanjohtaja, esittelijä Pakarinen Risto hallintojohtaja Pieniniemi Leena talousjohtaja Nerg-Öhman Satu projektipäällikkö Puromies Merja ammattijärjestöjen edustaja Gahmberg Ulla pöytäkirjanpitäjä Käsiteltävät asiat 1 Läsnäolo kokouksessa ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen sivu 4 2 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 5 3 Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen hyväksyminen (Kv) 4 Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Grundträskin kylän kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 kiinteistökaupassa (kv) 5 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen tehdyssä kiinteistökaupassa 6 Ikäihmisten palveluiden strategian linjausten hyväksyminen vuosille (kv)

2 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 2/69 7 Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman hyväksyminen (kv) 19 8 Evitskogin koulun, asuinrakennuksen sekä varasto- ja saunarakennuksen myynti (kv) 21 9 Pappilanmäen asuntokerrostalon K194T1 myynti (kv) Kunnantalohankkeen edistymisraportti Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen muuttaminen (kv) 12 Lisäajan myöntäminen pysäköintilaitoksen rakentamiselle kiinteistöllä Vuoden 2011 lainanottosuunnitelma Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä tekniset tuotantopalvelut (kv) 15 Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä Sisäiset palvelut, investointiosa Osakkeet ja osuudet (kv) Laajakallion II päiväkoti, määrärahan siirto (kv) Selvitys suomen- ja ruotsinkielisten pienten koulujen toiminnan uudelleen järjstelyistä sekä niiden taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista 18 Pysäköinninvalvonnan ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen Kirkkonummella Vaalilain 9.1. :n kohdan 3 mukaiset ennakkoäänestyspaikat Yleiset ennakkoäänestyspaikat presidentinvaalissa Kunnanhallituksen kokoukset syyskaudella Vastaus valtuustoaloitteeseen 29/2008: Kunnan henkilökunnalle kuntosalipaketteja Kirkkonummen Palvelukeskussäätiöltä (kv) 23 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 2/2011: Kunnon kohotusta varusmiespalvelukseen astuville (kv) 24 Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 25 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset Pöytäkirjoja tiedoksi 68

3 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 3/69 27 Muut asiat 69

4 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 4/69 1 Läsnäolo kokouksessa ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnanhallitus Puheenjohtaja toteaa kunnanhallituksen jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus päättää, että - talousjohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen häneltä tarvitsemia tietoja - hallintojohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen häneltä tarvitsemia tietoja ja laatii ennakkotiedon päätöksistä - kunnan henkilökunnan ammattijärjestöjen edustaja on läsnä kokouksessa Päätös

5 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 5/69 2 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja julkaistaan Kirkkonummen kunnan kotisivuilla Linkki pöytäkirjaan: ng_frames ja kunnan extranetissa. https://kirkkonummi.kokous.fi/_layouts/customlogin.aspx?returnurl=%2f Päätös Kunnanhallitus

6 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 6/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen hyväksyminen (Kv) 103/ /2011 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Alueen kuvaus Kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on Perälänjärven asemakaavan muutos osoitettu tulevan hyväksymiskäsittelyyn vuonna Kaavamuutosalue sijaitsee Veikkolassa, Turunväylän pohjoispuolella. Alueella on voimassa Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Veikkolan asemakaava, sekä osittain ja vahvistetut Veikkolan asemakaavan muutokset. Muutosalue käsittää korttelit , , , ja sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, puisto-, vesi- ja maatalousalueita. Alueen pinta-ala on noin 117 hehtaaria. Voimassa olevassa asemakaavassa alueella on pääasiassa erillispientalojen korttelialueita (AO1, AO2). Lisäksi alueella on opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YOS), liikerakennusten korttelialue (AL1) ja kaksi pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP1). Tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. tehdä kaavamääräyksistä joustavimpia asuntojen lukumäärän, tonttien lohkomisen, kerrosluvun ja rakennusalojen suhteen. Kirkkonummen kunnanhallitus on päättänyt, että Veikkolan asemakaava-alueella sallitaan tiiviimpää rakentamista tonteilla jotka ovat kunnallistekniikan piirissä. Lisäksi tavoitteena on siirtää Veikkolan asemakaava uudelle pohjakartalle, karttajärjestelmien välisen eron takia siirtäminen edellyttää kaavan muuttamista. Kaavamuutos Muutoksessa omakotialuetta on tiivistetty kunnanhallituksen päättämän mitoituksen mukaisesti. Meluesteiden rakentamisen jälkeenkin Turunväylän liikennemelun ohjearvot ylittäville tonteille ei asuntojen lukumäärää ole lisätty. Luonnoksessa katualueita on kavennettu, siellä missä se on ollut mahdollista, Ylämaantieltä sekä Saaristontieltä läpiajo on katkaistu muuttamalla osa katualueesta kevyelle liikenteelle. Perälänjärven pohjoispuolella kulkenut osa Päivärinteentiestä on poistettu kaavasta. Turunväylän varteen on merkitty rautatiekäytäväksi varattu alue, Uudenmaan maakuntakaavassa olevan Espoo-Salo -oikoradan linjauksen mukaisesti, alue sijaitsee myös Turunväylän melualueella joten alueella ei ole lisätty asuntojen lukumäärää nykyisestä kaavasta. Kaavamuutosluonnos oli MRL:n 62 :n ja MRA:n 30 :n mukaisesti nähtävänä , jolloin luonnoksesta pyydettiin myös lausunnot. Luonnoksesta jätettiin 11 huomautusta. Nähtävillä olon jälkeen muutosehdotusta laajennettiin sekä pohjois- että eteläosissa. Pohjoisosassa korttelin 247 pohjoispuolella oleva metsäalue on liitettiin asemakaavaan. Metsä on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) jolle on merkitty osa-aluemerkintä s-1; luonnonmukaisena säilytettävä alue, jolla ei saa tehdä liito-oravan elinedellytyksiä huonontavia toimenpiteitä. Alueelta on löydetty liito-oravan jätöksiä sekä kolopuita.

7 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 7/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Eteläosalla muutosehdotukseen liitettiin, aikaisemmin erillisenä muutoksena vireillä olleen, korttelin 212 ympäristöineen. Kaavamuutosehdotus oli MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävänä Ehdotuksesta jätettiin 8 muistutusta. Tarkistettu ehdotus Kaavamuutosehdotusta tarkistettiin lausuntojen ja muistutusten johdosta. Suurimmat muutokset olivat: - Saaristonmetsän lähivirkistysalueelle merkittiin varaus matkapuhelinverkon tukiasemaa varten. - Nevatien varteen merkittiin uusi erillispientalojen korttelialue. - KTY-korttelialueiden kaavamääräyksiä tarkistettiin. Tehdyt tarkistukset olivat vaikutuksiltaan sen laajuiset että Perälänjärven kaavamuutosehdotus oli tarpeen asettaa uudestaan nähtäville. Tarkistettu ehdotus oli MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävänä Ehdotuksesta jätettiin 4 muistutusta. Perälänjärven asemakaava Nähtävillä olon jälkeen on korttelin 246 tontin 5 pohjoispuolella, tilan RN:o 1:902 alueella, 3-asunnon AO-tontti (tontti 10) muutettu kahdeksi tontiksi joille kummallekin saa rakentaa kaksi asuntoa. Tilan maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä sopimus, jolla hän sitoutuu luovuttamaan omistamansa VLalueet Kirkkonummen kunnalle vastikkeeksi lisärakennusoikeudesta. Naapurikiinteistöjen omistajia on kuultu ja heiltä on pyydetty mahdollisia kannanottoja muutoksesta mennessä. Muutoin kaavakartalle ja määräyksiin on tehty vähäisiä tarkistuksia jotka eivät aiheuta kaavan asettamista uudelleen nähtäville. Maankäyttösopimukset Ennen kaavamuutoksen hyväksymistä tulisi tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset, joissa sovitaan puistojen yms. alueiden luovuttamisesta kunnalle lisärakennusoikeutta vastaan. Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09) , mikael.pettersson(at)kirkkonummi.fi Asiakirjat: - Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selostus, sisältäen asemakaavan muutoskartan piir.nro Lyhennelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättävät hyväksyä vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laa-

8 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 8/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta jennuksesta tehtyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen asiakirjoineen sekä lähettää sen kunnanvaltuustolle hyväksymistä varten MRL 52 :n mukaisesti Käsittely 3. ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson selosti kaavamuutosta ja laajennusta lautakunnalle. Käydyn keskustelun aikana jäsen Jarmo Uimonen ehdotti, että toimitilarakennusten korttelialueella (KTY) kerrosalasta tulisi saada käyttää enintään 50 % myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. ta kannatti Anna-Lotta Wichmann. Äänestys Puheenjohtaja julisti keskustelun asiasta päättyneeksi ja totesi, että Uimosen tekemää ehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, joten asiasta tuli äänestää. Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin: ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Jarmo Uimosen tekemään ehdotusta, äänestävät EI. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Lounamaa, Sänkiaho) ja 5 ei-ääntä (Hellström, Sjölund, Uimonen, Wichmann, Haapanen). Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi EI-äänten voittaneen, joten toimitilarakennusten korttelialueella (KTY) kerrosalasta saa käyttää enintään 50 % myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Em. muutos tehdään kaava-asiakirjoihin. Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättävät hyväksyä vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta tehtyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lautakunnan päätöksen mukaisesti muutettuine asiakirjoineen sekä lähettää sen kunnanvaltuustolle hyväksymis-

9 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 9/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta tä varten MRL 52 :n mukaisesti 3. ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset Toimenpiteet jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Kunnanhallitus Kaava-aluetta koskevat maankäyttösopimukset on hyväksytty valtuustossa Sopimusosapuolien kanssa on sovittu allekirjoittamisajankohdat ja ne ovat kaikki ennen valtuuston kokousta Asemakaavan hyväksymistä säätää MRL 52. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selostus, sisältäen asemakaavan muutoskartan piir.nro Lyhennelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavoittajan vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen piir.nro 3038 mukaisesti 3 että ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:842, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset

10 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

11 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 4 Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Grundträskin kylän kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 kiinteistökaupassa (kv) 120/ /2011 Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoituksen mukaan Allmänna arvsfonden c/o Kammarkollegiet on myynyt Kalevi Ensiö Lindstenille Grundträskin kylässä sijaitsevan kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 ( ). Kauppahinta oli euroa. Kiinteistön pinta-ala on 31,34 hehtaaria. Kunnalla on etuostolain ( /608) mukainen etuosto-oikeus kyseisessä kiinteistökaupassa. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppakirjassa mainitusta kauppahinnasta. Kunta tulee ostajan tilalle saaden kaupan kohteen omistukseensa kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnan on kauppahinnan lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 :n 2 momentin mukainen korko. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti etuosto-oikeutta käytetään vapaehtoisen maan hankinnan tueksi yksittäistapauksissa kunnanhallituksen päätöksellä. Kiinteistö Kallioranta sijaitsee Pilvijärven etelärannalla ja sillä on rantaviivaa noin 55 metriä. Yleiskaavan mukaan kiinteistö on M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kiinteistö on rakentamaton ja sillä on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukaisesti jäljellä 4 rakennuspaikkaa. Maasto on korkeuseroiltaan vaihtelevaa kallioista metsämaata. Puuston arvo ei ole merkittävä. Pilvijärveen rajoittuva ranta on jyrkkä ja kallioinen. Rantaaluetta on käytetty Pilvijärven alueen asukkaiden virkistysalueena. Kallioranta-kiinteistön pohjoisosa soveltuu maasto-olosuhteiltaan virkistyskäyttöön. Rakentamiskäyttöön soveltuu parhaiten alueen keskiosa. Kulkuyhteys kiinteistölle on tällä hetkellä Susisuontien kautta. Alueen läpi johtaa heikkokuntoinen metsätie. Kallioranta-kiinteistö voidaan käyttää virkistyskäyttöön ja osittain yhdyskuntarakentamiseen. Rakentamiskäytön määrä ratkaistaan tarkemmin myöhemmissä mahdollisissa osayleiskaava ja asemakaava suunnitelmissa. Etuosto-oikeuden käytöstä päättää kunnanhallitus. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kirjaamisviranomainen on Etelä-Suomen maanmittaustoimisto. Aika päättyy Lisäksi päätöksestä on ilmoitettava todisteellisesti viipymättä ostajalle ja myyjälle hallintolaissa (434/2003) säädetyllä tavalla. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi

12 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Esityslistan liittet: - kauppakirja kartta yleiskaavamerkinnöin, johon kaupan kohde on merkitty Oheismateriaali: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 käyttää kunnan etuosto-oikeutta Allmänna arvsfonden c/o Kammarkollegiet (org. nr ) ja Kalevi Ensiö Lindstenin välisessä allekirjoitetussa kiinteistökaupassa, joka koski Grundträskin kylän kiinteistöä Kallioranta RN:o 7:11, kiinteistötunnus , 2 päättää todeta, että etuosto-oikeutta käytetään etuostolain 1 :n mukaisesti maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja mahdollisia suojelutarkoituksia varten, 3 että konsernihallinto toimittaa päätöksen välittömästi tiedoksi kirjaamisviranomaiselle Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle, sekä ostajalle ja myyjälle siten kuin etuostolain 9 :ssä ja hallintolaissa (434/2003) säädetään, 4 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy investointiosan hankeryhmän Maa- ja vesialueet määrärahan korottamisen eurolla. 5 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

13 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 5 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen tehdyssä kiinteistökaupassa 120/ /2011 Kunnanhallitus Kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus kunnan alueella tehdyissä kiinteistökaupoissa. Liitteenä on tiedot aikavälillä kunnan tietoon tulleista yli 2 hehtaarin kiinteistökaupoista, joissa kunnalla on etuosto-oikeus ja joissa päätöksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä tekee kunnanhallitus. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - luettelo yli 2 ha kiinteistökaupasta - kartta kiinteistökauppojen alueista Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta liitteessä todetussa kiinteistökaupassa. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

14 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Ikäihmisten palveluiden strategian linjausten hyväksyminen vuosille (kv) 932/ /2011 Kunnanhallitus Perusturvan toimialalla on laadittu ikäihmisten palveluiden strategia vuosille Perusturvalautakunta on käsitellyt strategian ja ehdottaa, että strategian hyväksyy kunnanvaltuusto. Strategiaa perustellaan perusturvalautakunnan selostusosassa mm. seuraavasti: "Valtakunnallisessa Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa tavoitteena on että 3 prosentille yli 75-vuotiaista tarjottaisiin pitkäaikaista laitoshoitoa ja 5 6 prosentille tehostettua palveluasumista vuonna Tavoitteena on että yli 75-vuotiaista % asuisi omassa kodissaan. Kirkkonummen ikäihmisten pitkäaikaishoivan palvelurakenne on laitospainotteinen. Kirkkonummella vuoden 2010 lopussa yli 75-vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa (ml. vanhainkotihoito) oli 5,7 % ja tehostetussa palveluasumisessa 5,7 %. Kirkkonummella on oikeansuuntaisesti vahvistettu kotihoitoa. Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista on yli 17 %, mikä ylittää selkeästi laatusuosituksen tavoitteen (13 14 %). Kirkkonummi osallistui vuonna 2010 ensimmäistä kertaa Suomen Kuntaliiton keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailuun (pohjana v tiedot). Vertailun mukaan Kirkkonummen ikäihmisten palveluiden ikävakioidut kustannukset ( /asukas) olivat vuonna 2009 lähes 30 % (7,5 milj. ) korkeammat kuin vertailukunnissa keskimäärin. Perusterveydenhuollon laitoshoidon kustannukset olivat yli 100 % vertailukuntia korkeammat. Kirkkonummen kunnan yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan vuosina kunnan oman väestöennusteen mukaan 1400:sta 3500:aan. Palvelurakenteen muuttaminen ja väestönkasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisääntymiseen varautuminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista toimintaa. Muutokselle on varattava riittävästi aikaa ja voimavaroja. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2011 talousarviossa todetaan, että perusturvassa valmistellaan selvitys laitoshoidon ostopalvelun paikkojen purkamisesta ja kevyempään hoitomuotoon siirtymisestä huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Vastaavasti talousarvioon on kirjattu, että perusturvalautakunta päivittää Vireä ikääntyminen -palvelustrategian vuosille huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Vireä ikääntyminen -palvelustrategia on päivitetty kevään 2011 aikana ja uusi strategia on liitteenä. Strategian päivitykseen liittyen järjestettiin laajan virkamiesjoukon ja perusturvalautakunnan ja ikäihmisten ja vammaisten jaoston yhteinen seminaari Päiväkummussa maaliskuun lopussa Seminaarissa työstettiin mm. strategian arvoja ja palvelurakenteeseen liittyviä Kirkkonummen kunnan tavoitetasoja. Arvoista nousivat esiin voimavaralähtöisyys, osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus,

15 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus luottamus, tasa-arvo, valinnanvapaus ja yhteistyö. Lauantain luottamushenkilöiden keskustelussa näistä valittiin strategian arvoiksi oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja osallisuus. Arvojen sisältöä on kuvattu tarkemmin strategiatekstissä. Kirkkonummen palveluiden kattavuustavoitteet asetettiin valtakunnallisen suosituksen mukaisiksi ja niihin pyritään vuoteen 2015 mennessä. Kotihoidon kattavuutta on tarkoitus laskea hitaimmin, jotta muun toiminnan muutoksien läpivieminen on mahdollista. Uudessa strategiassa painottuu kotiin tuotavien palveluiden ja toimintakykyä ylläpitävien ja edistävien palveluiden merkitys sekä ikäihmisen oikeus arkeen ja toimintaan riippumatta asuinpaikasta. Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa on toteutettu vuosien aikana palvelurakenteen muutokseen tähtäävää toimenpideohjelmaa. Ohjelma ja sen tämänhetkinen vaihe on kuvattu liitteessä. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty vuonna 2009 käynnistyneessä Kohotti-hankkeessa." Ylilääkäri Marjut Hovinen on kutsuttu valtuuston kokoukseen esittelemään strategian linjauksia. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Ikäihmisten palveluiden strategia vuosille , tarkistettu versio Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1. hyväksyy ikäihmisten palveuiden strategiassa esitetyt linjaukset ohjeellisina 1.2 toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat hyväksytään lautakunnissa erillisesti 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana I varapuheenjohtaja Ulf Kjerin ehdotti, että kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle ja että sinä aikana järjestetään kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan yhteinen ikäihmisten strategiaa koskeva iltakoulu. Jäsenet Pirkko Lehtinen, Minna Hakapää ja Ari Harinen kannattivat Kjerinin ehdotusta.

16 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Jäsen Ulla Seppälä kannatti asian jatkokäsittelyä ja pohjaehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että I varapuheenjohtaja Kjerin on ehdottanut asian jättämistä pöydälle. ta on kannatettu. Kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asian jatkamisesta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi, että ne, jotka kannattavat asian jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat pöydällepanoehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Asian jatkokäsittelyehdotus 6 jaa ääntä (Kaurila, Salonen, Seppälä, Syväniemi, Vahasalo, Haapaniemi) Pöydällepanoehdotus 7 Ei ääntä (Bergholm, Hakapää, Harinen, Poutanen, Kjerin, Lehtinen, Tammenmaa) Kunnanhallitus päätti jättää asian Kjerinin ehdottamalla tavalla pöydälle. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle jotta kunnanhallitukselle ja perusturvalautakunnalle järjestetään ikäihmisten strategiaa koskeva yhteinen iltakoulu. Strategia esitellään iltakoulussa. Muutoksenhakuohje Kunnanhallitus Ei muutoksenhakua. Ikäihmisten palveluiden strategiaa käsittelevä iltakoulu järjestettiin keskiviikkona klo Tilaisuuteen kutsuttiin kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajat, kunnanjohtaja ja muut kunnanhallituksen kokouksiin pysyvästi osallistuvat, perusturvalautakunta, perusturvajohtaja sekä ikäihmisten hyvin-

17 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus vointipalveluiden tulosalueen vetäjä. Tilaisuuden järjesti perusturvan toimiala. Tilaisuudessa esiteltiin strategia ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Valmistelija: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Ikäihmisten palveluiden strategia vuosille , päivitetty Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1. hyväksyy ikäihmisten palveluiden strategiassa esitetyt linjaukset ohjeellisina 1.2 toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat hyväksytään lautakunnissa erillisesti 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

18 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 7 Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman hyväksyminen (kv) 1526/ /2011 Kunnanhallitus Uuden terveydenhuoltolain ja jo ennen sitä kansanterveyslain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnanjohtaja on vuonna 2009 asettanut poikkihallinnollisen työryhmän laatimaan kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Työryhmän vetäjänä on toiminut ylihoitaja Hannele Repo. Työryhmän jäsenet mainitaan hyvinvointisuunnitelman kansilehdellä. Tämä hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on löytää ne osa-alueet, joihin kunnassa erityisesti olisi syytä panostaa hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä tehdä käytännön toimenpide-ehdotuksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Kirkkonummen kunnan hyvinvointisuunnitelmassa on määritelty seuraavat hyvinvoinnin kehittämisen osa-alueet: - terveyserojen kaventaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan edistäminen - liikunnan edistäminen - ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen - tilastoinnin kehittäminen. - Konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi vuosille esitetään: - nuorten koulutuksen ja työllisyyden edistämistä - liikunnan edistämistä kaikessa kunnan toiminnassa sekä osallistumista THL:n alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen. Kunnan johtoryhmä sekä toimialojen johtoryhmät ovat käsitelleet suunnitelmaa syksyn 2011 aikana. Kunnan johtoryhmä päätti, että suunnitelma esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma vuosiksi

19 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto 1.1 hyväksyy edellä mainitut suunnitelman linjaukset hyvinvoinnin kehittämisen osa-alueiksi sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset vuosille toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpiteet hyväksytään lautakunnissa erillisesti 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

20 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Evitskogin koulun, asuinrakennuksen sekä varasto- ja saunarakennuksen myynti (kv) 1330/ /2011 Palvelutuotannon johtokunta Käsittely: Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että Evitskogin koulukiinteistö asetetaan myyntiin. Kirkkonummen kunta on ilmoittanut myyntiin Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus ja pyytänyt ostotarjouksia koulusta klo mennessä. Kiinteistö sijaitsee kylän keskeisellä paikalla ja sopii maastoltaan hyvin rakentamiseen. Tontin koko on m2. Tontilla sijaitsee 600 k-m2 suuruinen koulurakennus ja 137 k-m2 suuruinen asuinrakennus sekä lisäksi varasto- ja saunarakennus. Määräaikaan mennessä saatiin 10 kpl ostotarjouksia ja 1 kpl vuokrausehdotuksia. Tontti- ja paikkatietoyksikkö on pyytänyt arvion kiinteistöstä kahdelta kiinteistövälitystoimistolta. Saapuneet tarjoukset ja kiinteistövälittäjien arviot esitellään johtokunnalle kokouksessa. Myös esittelijän päätösehdotus annetaan kokouksessa. Käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan kiinteistön jäännösarvo on ,03 per Kiinteistön varsinaiset käyttökustannukset olivat v n Valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puhelin , sähköposti: ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Tarjoukset Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä. Emma Nuutilainen jätti korkeimman tarjouksen, , seuraavin ehdoin: 1. koulurakennuksen käyttötarkoitus muutetaan niin, että koulurakennuksessa on 140 m2 työtilaa ja 460 m2 asuintilaa 2. asuinrakennus muutetaan yhdeksi asunnoksi 3. kiinteistön hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupantekohetkellä, jolloin maksetaan ensimmäinen erä, Tämän jälkeen rakennuksen käyttökuluista vastaa ostaja 4. kun käyttötarkoituksen muutokset on tehty edellämainitulla tavalla, maksetaan loppuerä kahden viikon kuluessa

21 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta jos käyttötarkoituksen muutoksia ei hyväksytä kahdeksan kuukauden sisällä kaupantekohetkestä, purkautuu kauppa ja ensimmäinen maksuerä palautetaan ostajalle kahden viikon kuluessa 6. Koulurakennuksessa esittelyhetkellä ollut irtaimisto sisältyy kauppaan. Lupa-arkkitehti on ilmoittanut, että koulun muuttamista asunnoksi n. 460 k-m2 ja työtilaksi n. 140 k-m2 voidaan puoltaa. Kahden arvioitsijan lausunnot Toimeksiantona oli määrittää koko kiinteistön tämänhetkinen käypä markkinaarvo mahdollista kiinteistökauppaa varten. Lisäksi arvioitsijoilta pyydettiin oma näkemys siitä, millä toimenpiteillä kiinteistön kokonaisarvo olisi korkein. Myytäessä kiinteistö yhtenä kiinteistönä toinen arvioitsija arvioi markkina-arvon olevan ja toinen Arvioitsijat ilmoittavat, että arvion tarkkuus on +/- 15%. Myytäessä kiinteistö kahtena eri kiinteistönä toinen arvioitsija arvioi markkinaarvon olevan yhteensä ja toinen Toinen arvioitsija ilmoittaa, että arvion tarkkuus on +/-10% ja toinen (suurempi arvo) +/-15%. Jos kiinteistöstä halutaan muodostaa kaksi erillistä rakennusjärjestyksen mukaista rakennuspaikkaa, on ylimääräiselle rakennuspaikalle haettava poikkeuslupa. Poikkeusluvan käsittelyaika on n. 6 kuukautta ja sen käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunta ei ole viime vuosina myöntänyt poikkeuksia yleiskaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Lisärakennus on myös mahdollista saada osayleiskaavoituksen kautta. Mikäli poikkeuslupa saadaan, voidaan myyntiä jatkaa aikaisintaan kesällä Koulurakennuksesta on tehty kuntoarvio sekä pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma v ja asuinrakennuksesta peruskuntoarvio v Jos kiinteistö myytäisiin kahtena kiinteistönä, tulisi asuinrakennuksesta tehdä uusi kattava kuntotarkastus. Kunnanhallituksen päätti ja myydä eräät kunnalle tarpeettomat kiinteistö mm. Evitskogin koulun asuinrakennuksen. Myyntiä varten rajattiin kiinteistöstä erillinen m2 määräala, jolla sijaitsivat asuin- ja saunarakennukset. Ostotarjouksia ei tuolloin saatu. Kunnanhallitus päätti , ettei jatketa Evitskogin koulun rakennuksen myyntiä. Esityslistan liitteet: - ostotarjouspyyntö, liite Patu 6/ tarjousten avauspöytäkirja, liite Patu 7/ Asiakirjat:

22 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta kuulutus - saapuneet tarjoukset - kiinteistönvälittäjien arviot Tuotantopalvelujohtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus: Palvelutuotannon johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että 1. kunta myy Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus , Emma Nuutilaiselle saapuneen tarjouksen mukaisilla ehdoilla. Kauppahinta on kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja 3. kauppakirja on allekirjoitettava kuukauden kuluessa kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. Päätös: Palvelutuotannon johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteän omaisuuden myyntiperusteet. Tarjouspyyntökuulutus on pykälän oheismateriaalina. Valmistelu: Ulla Gahmberg Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää

23 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Päätös: 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto 1.1. myy Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus , Emma Nuutilaiselle kauppahinnalla 1.2. valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan kaupan muut ehdot saapuneen tarjouksen mukaisin linjauksin (esitetty edellä selostusosassa) 1.3. edellyttää että kauppakirja allekirjoitetaan kuukauden kuluessa kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Tiedoksi Muutoksenhakuohje

24 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 9 Pappilanmäen asuntokerrostalon K194T1 myynti (kv) 1486/ /2011 Kunnanhallitus Pappilanmäen asemakaava-alueen kerrostalotonteista korttelin 194 tontti 1 on edelleen myymättä. Tontti on kaavoitettu nelikerroksisen asuinkerrostalon rakennuspaikaksi. Tontin pinta-ala on 2488m 2 ja rakennusoikeus on 1800 k- m 2. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Tontti on välittömästi rakennettavissa. Tontti- ja paikkatietopalvelut on vuodesta 2008 lähtien neuvotellut tontin K194T1 myynnistä useiden rakennusliikkeiden kanssa. Tontista pyydettiin 2008 ostotarjouksia. Tarjouksia saatiin 9 kappaletta. Korkeimman tarjouksen teki NCC Rakennus Oy. Kaikki tarjoukset tuolloin hylättiin. NCC Rakennus Oy on ilmoittanut uudelleen halukkuutensa ostaa kyseinen tontti varttuneille asiakkaille suunnattujen NCC AktiiviKoteja- malliseen asuntotuotantoon. Yhtiön tarkoituksena on käynnistää tontin rakentaminen kesällä Tontti- ja paikkatietopalvelut on käynyt NCC Rakennus Oy:n kanssa tontin hintaa koskevat myyntineuvottelut. Neuvottelujen tuloksena ehdotetaan, että tontti K194T1 myydään NCC Rakennus Oy:lle tai NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai määräämänsä lukuun yhteensä eurolla ja esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kauppahinta on osa vuoden 2012 talousarvioon ehdotetuista maanmyyntituloista. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - kauppakirja, jonka liitteenä karttakuva myytävästä tontista Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää 1.1 myydä noin 2488 m 2 :n määräalan Kirkkonummen kunnan Finnsbackan kylän tilasta Klockaråkern, kiinteistötunnus , NCC Rakennus Oy:lle tai NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai määräämänsä lukuun yhteensä eurolla kauppahinnalla ja liitteenä olevan kauppakirjan

25 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 mukaisilla ehdoilla. Määräala muodostaa korttelin 194 tontin 1, 1.2 oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

26 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 10 Kunnantalohankkeen edistymisraportti / /2011 Kunnanhallitus Kunnanhallitus on päättänyt , että kunnantalohankkeen rakennustoimikunnan kuntaedustajien tulee informoida kunnanhallitusta kunnantalohankkeen etenemisestä. Tuotantopalvelujohtaja Ewa Forstén rakennustoimikunnan kuntaedustajana on toimittanut rakennuttajan, ISS Proko Oy:n antaman raportin Kirkkonummen kunnantalon edistymisestä. Raportti on liitteinä. Valmistelija: Ewa Forstén Esityslistan liite - Kirkkonummen kunnantalon edistymisraportti Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen Kirkkonummen kunnantalon edistymistä koskevan raportin Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

27 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 11 Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen muuttaminen (kv) 1523/ /2011 Kunnanhallitus Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen kokouksessaan Sopimus allekirjoitettiin Autopaikoista sovittiin lopullisessa sopimuksessa seuraavasti: "Kirkkotalli voi lunastaa tai vuokrata kaikki kulloisenkin käytetyn rakennusoikeuden edellyttämät pysäköintilaitospaikat korttelin 108 pohjoisreunaan rakennettavan pysäköintilaitoksen valmistuttua pysäköintilaitoksen sen hetkiseltä omistajalta". Keskusta-alueen rakentuminen on tärkeätä. Jotta pysäköintilaitoksen rakentaminen voisi alkaa, on Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin kanssa neuvoteltu sopimusratkaisu, jonka mukaan kunta ostaa Kirkkotallin nykyisen rakennusoikeuden edellyttämät 24 autopaikkaa à euroa/kpl. Kirkkotalli suorittaa puolestaan kunnalle asemakaavan muutoksen aiheuttamista yhdyskuntarakentamisen lisäkustannuksista yhteensä euroa. Liitteenä on luonnos Kirkkotallin kanssa asiasta solmittavaksi sopimukseksi. Asemakaavan mukaisen tulevan uudisrakennuksen edellyttämät lisäautopaikat (9 kpl) Kirkkotalli sitoutuu järjestämään itse. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotalli on omalta osaltaan hyväksynyt järjestelyn yhtiökokouksessaan Maankäyttösopimuksen muutossopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan myös seuraavat sopimukset kauppakirja, jolla Skanska Talonrakennus Oy myy kunnalle 24 lisäpaikkaa (Kirkkotallin autopaikat) pysäköintisopimus, jonka osapuolina ovat Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti ja pysäköintilaitoksen osakkaat eli Kirkkonummen kunta, As. Oy Kirkkonummen Tammi ja As. Oy Kirkkonummen Pyökki sopimus autopaikkojen toteuttamisesta ja luovuttamisesta osakkaiden käyttöön sekä niihin liittyvistä osapuolten vastuista Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinnin yhteisjärjestelysopimus (rasitesopimus) autopaikkojen sijoittamisesta, joiden solmimisen jälkeen korttelin 108 rakentamisen aloittamiselle ei ole Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallista johtuvia esteitä. Esityslistan liitteet: - sopimusluonnos em. sopimuksen muuttamisesta Oheismateriaalia:

28 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 - Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välinen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimus Valmistelu: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi, puh Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 hyväksyy allekirjoitetun kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen kohdan 3 kappaleen 3 ja kohdan 4 kappaleen 1 muutoksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti 1.2 valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään muutettaviin sopimuskohtiin vähäisiä muutoksia 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91

29 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 12 Lisäajan myöntäminen pysäköintilaitoksen rakentamiselle kiinteistöllä / /2011 Kunnanhallitus Skanska Talonrakennus Oy:n ja Kirkkonummen kunnan allekirjoittamassa kauppakirjassa on todettu Skanskan olevan velvoitettu rakentamaan pysäköintilaitos kuntakeskus ns. 108-kortteliin siten, että se on valmis 18 kuukauden kuluttua kauppakirjan allekirjoitusajankohdasta eli viimeistään Kauppakirjassa mainitun mukaisesti kunta voi myöntää painavasta syystä lisäaikaa rakentamisvelvollisuuden määräajalle. Skanska Talonrakennus Oy:n hakemuksessaan esittämät perustelut lisäajalle ovat hyväksyttäviä ja on ilmeistä, että kunnasta tai kolmansista osapuolista johtuvia viivästyksiä ei ole enää odotettavissa. Suunnitellun pysäköintilaitoksen rakentamisaika on Skanskan oma ilmoittaman mukaan noin vuosi. Valmistelija: kunnanjohtajan sihteeri Gunnel Ekström-Ikonen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Skanska Talonrakennus Oy:n hakemus kunnalle Kiinteistön kauppakirja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Skanska Talonrakennus Oy:lle lisäaikaa pysäköintilaitoksen rakentamiselle saakka edellyttäen, että Skanska Talonrakennus Oy toimittaa päivitetyn kunnan hyväksymän vakuuden Kirkkonummen kunnalle syyskuun loppuun 2011 mennessä. Päätös: Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

30 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 13 Vuoden 2011 lainanottosuunnitelma 937/ /2011 Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2011 lainanottosuunnitelman kokouksessaan ja päätti hyväksyä vuoden 2011 lainanottosuunnitelman. Samassa yhteydessä päätettiin, että pitkäaikaisen lainan tarve arvioidaan uudelleen syyskuussa. Kunnanvaltuusto päätti talousarvion vahvistamisen yhteydessä oikeuttaa kunnanhallituksen hoitamaan vuoden 2011 lainojen nostot ja lyhennykset siten, että kunnan pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä on enintään 8 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Lisäksi valtuusto on oikeuttanut kunnanhallituksen ottamaan talousarviovuonna tilapäisluottoa enintään 20,0 milj. euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kuluvan vuoden aikana myönteisesti kehittyneiden verotilitysten johdosta kunnan kassavarojen määrä on pysynyt edelleen hyvänä ja pitkäaikaisen lainan nostamiselle vuonna 2011 ei näyttäisi olevan tarvetta. Talousyksikkö esittääkin, että vuoden 2011 aikana ei pitkäaikaista lainaa nosteta. Mikäli vuoden loppupuolella tulee tarvetta lainarahalle, rahoituksena käytetään tilapäistä luottoa (kuntatodistukset). Valmistelija: talousjohtaja Leena Pieniniemi, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedokseen ja valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa nostamaan tilapäistä luottoa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

31 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä tekniset tuotantopalvelut (kv) 1041/ /2011 Palvelutuotannon johtokunta Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tilahallinnon vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on esitetty rakennusten ja alueiden rakentamispalveluiden ostopalveluihin yhteensä Kirjanpidon mukaan on käytetty (käyttöprosentti 76 %). Toteutuneiden kustannusten perusteella arvioidaan toimintamenojen ylittyvän n eurolla. Arvioitu määrärahojen ylitys johtuu runsaslumisesta ja sääolosuhteiltaan vaikeasta alkuvuodesta. Piha-alueiden aurauskertoja jouduttiin tekemään budjetoitua huomattavasti enemmän ja lisäksi jouduttiin suorittamaan lumenpudotustöitä rakennusten katoilta, joistakin rakennuksista jopa kahteen kertaan. Varsinaisten lumitöiden lisäksi jouduttiin koneellisesti poistamaan lumet kiinteistöjen piha-alueilta osittain turvallisuussyistä ja mahdollisen tulvariskin vähentämiseksi. Mittavien lumitöiden lisäksi runsas lumi aiheutti rakennuksiin vaurioita, jotka oli korjattava lisävahinkojen välttämiseksi. Vesikattovuotoja esiintyi erityisesti konesaumatuissa peltikatoissa ja monesta rakennuksesta vesikattojen turvavarustukset ja sadevesijärjestelmät tulivat alas suuren lumipainon ja räystäiden jäätymisen johdosta. Aikaisista vesikattojen lumenpudotustöistä huolimatta kaksi rakennusta sortui liian suuren lumikuorman vuoksi. Sortuneet rakennukset ovat asemakaavassa suojeltu Ravalsin museoalueen riihi sekä teräskaarihalli Jorvaksessa. Runsasluminen talvi aiheutti rakenteellisia vaurioita lisäksi mm. seuraavissa rakennuksissa: - Kantvikin koulu: Osa rakennuksen räystäästä murtui ja tuli alas. - Kunnantoimisto: Peltikaton saumat kattolyhtyjen kohdalla aiheuttivat vesivahinkoja yläkerran rakenteisiin. - Gesterbyn ruotsinkielinen koulu: Vauriot syntyivät mahdollisesti huomata. - Volsin vanha koulu: Vesikaton vuoto aiheutti mittavia kosteus- - Sepän koulu: Vesikatto on vuotanut ilmanvaihtokonehuoneen - Keskuskoulu, vesikattovuotoja rakennuksissa C ja D. - Nissnikun koulu, vesikattovuotoja. Vesikattovuotojen ja muiden lumen aiheuttamien vaurioiden lisäksi aiheutti runsas lumi pihojen leikkivälineiden rikkoutumisia päiväkodeissa. Rikkoontuminen tapahtui sekä lumenpudotustöiden että piha-alueiden koneellisen lumenpoiston yhteydessä. Päiväkotien piha-alueilta on vesikattojen lumenpudotustöiden jälkeen usein poistettava lumet turvallisuussyistä. Työ tehdään koneellisesti eikä lumen alle jääneitä kalusteita tai istutuksia ole helppo havaita. Normaalin talven keskimääräiset talvikunnossapitokustannukset ovat olleet n Alkuvuoden talven kunnossapitotyöt maksoivat kirjanpidon mukaan yhteensä n , eli ne olivat yli kaksinkertaiset normaaliin talveen

32 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta verrattuna. Määrärahan käytön perusteella arvioidaan toimintamenojen rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden osalta ylittyvän n :lla. Korjausohjelmassa on kohdistamatta yhteensä Kyseinen määräraha voidaan käyttää lumen aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. Tämän jälkeen lisämäärärahan tarve on n Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on teiden, torien ja katualueiden kunnossapitoon varattu toimintamenoja varten Määrärahan käytön perusteella arvioidaan toimintamenojen ylittyvän n eurolla. Ylitys johtuu alkuvuoden runsaista lumisateista, joiden johdosta katualueiden kunnossapitoon on jouduttu käyttämään enemmän määrärahaa kuin keskimäärin vastaavana ajankohtana. Jatkuvat lumisateet pakottivat aurauksen ja liukkaudentorjunnan lisäksi lumen jatkuvaan poisajoon katualueelta. Tällä varmistettiin, että kadut olivat kohtuullisessa kunnossa ja ja mahdollisissa hätätilanteissa hälytysajoneuvojen pääsy oli esteetöntä kaikkien kiinteistöjen pihoihin kaava-alueilla. Keskimääräisenä talvena aurauskertoja on mutta niitä on tämän vuoden puolella ollut noin 63 ja hiekoituskertoja 104. Yhteensä määrärahan lisätarve on Käyttösuunnitelmaan ei ole mahdollista tehdä niin suuria säästötoimenpiteitä, että toimintakatteen ylitys voidaan välttää. Esitetyllä lisämäärärahalla varmistetaan, että voidaan hoitaa kunnossapitotyöt lähes tavanomaisella tasolla vuoden loppuun saakka. Valmistelijat: - vastaava talonrakennusmestari Ralf Lönngren, puh , ralf.lonngren(at)kirkkonummi.fi - kunnossapitopäällikkö Hans-Eric Sjöblom, puh , hans-eric.sjoblom(at)kirkkonummi.fi Tuotantopalvelujohtaja Palvelutuotannon johtokunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että palvelutuotannon johtokunnalle myönnetään lisämäärärahaa seuraavasti: - rakennusten kunnossapitopalvelut yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Yhteensä Päätös: Palvelutuotannon johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

33 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavan muutoksen vuoden 2011 talousarvioon: käyttötalousosan tehtävän tekniset tuotantopalvelut määrärahaa korotetaan eurolla (Palvelutuotannon johtokunnan sitova toimintakate on talousarviomuutoksen jälkeen euroa). Päätös: 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Tiedoksi Muutoksenhakuohje

34 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä Sisäiset palvelut, investointiosa Osakkeet ja osuudet (kv) 521/ /2011 Kunnanhallitus Kh Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ehdottaa, että kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikka- sekä henkilöstö- ja taloushallintopalvelut organisoidaan kuntien omistamiin palvelukeskuksiin. Toinen yhtiöistä hoitaa keskitetysti kuntien tietotekniikkaa ja sähköisten palvelujen kehittämistä. Toinen kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä johdon raportointia. Sitra on edennyt alkuvuoden aikana yhteistyössä yli 20 kunnan ja kuntayhtymän sekä Kuntaliiton ja valtion kanssa niin pitkälle, että palvelukeskuksia suunnitelleella ryhmällä on tarjota liiketoimintasuunnitelmat kahta valtakunnallista palvelukeskusta varten. Kuntien tukitoimintojen uudelleenjärjestely mahdollistaa resurssien ohjaamisen hallinnosta hoivatyöhön ja muihin ydintoimintoihin. Tietotekniikan palvelukeskus tarjoaa yhteisen, avoimien rajapintojen integraatioalustan, jonka kautta kuntien ja kuntayhtymien tietojärjestelmät pystyvät keskustelemaan keskenään. Alustaan voi liittää paitsi aiemmin ostettuja ratkaisuja myös uusia kunnan omia tai yhteisiä palveluja. Palvelukeskuksella on yksittäistä kuntaa parempi ostovoima ja neuvotteluasema hankintoja tehdessä. Palvelukeskus antaa kunnille keskitetysti myös käyttö- ja kehitystukea. Tukitoimintojen keskittäminen palvelukeskuksiin parantaa palvelujen laatua ja hillitsee kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista, mikä tekee mahdolliseksi sähköisen asioinnin kehittämisen. Kuntien päällekkäinen työ vähenee ja yksittäisen kunnan tietotekniikan järjestäminen helpottuu. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suurin hyöty tulee olemaan yhtenäisen ja laadukkaan tiedon tuottaminen kuntien menoista ja tuloista kuntien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi, esimerkkinä johdon raportointipalvelut. Laadukkaat, vertailukelpoiset ja ajankohtaiset tiedot ja ennusteet kuntien taloudesta ja toiminnasta auttavat muodostamaan kokonaiskuvan kunnan tilanteesta. Palvelukeskuksen tuomat mittakaavaedut, hyvien käytäntöjen kehittäminen ja hallinnon keventymisen tuomat kustannussäästöt vapauttavat resursseja kunnan ydintoimintoihin. Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Kukin kunta maksaa osakkuudestaan asukasluvun mukaisen euromäärän, suuruudeltaan 1-2 euroa/asukas. Mukaantulo on täysin vapaaehtoista, ja myös kuntaosakkaat voivat halunsa mukaan ostaa palveluita suoraan muilta palveluntuottajilta.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirjan 15/2011 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirjan 15/2011 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirjan 15/2011 1 Kunnanhallitus ENNAKKOTIETO Aika 19.09.2011 klo 17:00 Paikka Kunnantoimisto, Jolkby Läsnäolijat Haapaniemi Timo puheenjohtaja Kjerin Ulf I varapuheenjohtaja Kilappa

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 31.1.2013 tiedote 1 (5) 14.10.2013 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 14.10.2013 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja )

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa sijaitsevien

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 3..03 tiedote (6) 0.5.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 0.5.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

25.6.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

25.6.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. ..0 tiedote (9) 5.6.0 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 4.6.0 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 1(5) KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta (jäljempänä kunta) PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 0131905-6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh )

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh ) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 205 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 205 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 1 (5) 556 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2013 49: Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti 06.10.2014 Sivu 1 / 1 2937/10.00.02/2012 72 27.8.2012 77 2.9.2013 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ennakkotieto 11/2013

Kirkkonummen kunta Ennakkotieto 11/2013 Aika 5.04.03 klo 7:00 :7 Paikka Kunnantalo Ervastintie, kokoushuone Ervast krs. Lisätietoja Osallistujat Läsnä Vahasalo Raija puheenjohtaja Harinen Ari I varapuheenjohtaja Sinisalo Pekka M II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 203 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 203 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Asuntotontin 297-33-5-1 (Kärängänkatu 2) myynti / Rakennusliike Lapti Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Myyjät 1. Kiinteistö Oy Jorvaksen Kulma (y-tunnus 0860341-2), omistusosuus 1/5 2. Kiinteistö Oy Jorvaksen Portti (y-tunnus 0860338-3), omistusosuus 1/5 3. Kiinteistö Oy Jorvaksen

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1 Aika 16.01.2017 klo 17:00 Paikka Kokoushuone Ervasti Lisätietoja Osallistujat Läsnä Harinen Ari puheenjohtaja Sjölund Thorolf varapuheenjohtaja Hakapää Minna Hedberg

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2512/02.07.00/2013 57 Saunalahden yhteistoiminta- ja esisopimuksen mukaisten kiinteistöjärjestelyperiaatteiden hyväksyminen Saunalahdenportin asemakaavamuutos-alueella Valmistelijat

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 Yhden asuntotontin vuokrauspäätös ja viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihakun 2014) Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1 Aika 16.10.2015 klo 14:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnä Piironen Marjokaisa puheenjohtaja Kämpe-Hellenius Jerri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2013 Sivu 1 / 1 3129/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 38 13.3.2013 108 Muurala, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Mikkelä I, alue 620102 Valmistelijat /

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) 256 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Kaupunkirakennelautakunta 26.6.2013 115 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Kaupan kohteina ovat seuraavat kiinteistöt:

Kaupan kohteina ovat seuraavat kiinteistöt: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (8) 628 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNAN JA FORTUM POWER AND HEAT OY:N VÄLINEN MAKASIINITIE -ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUS

KUNNAN JA FORTUM POWER AND HEAT OY:N VÄLINEN MAKASIINITIE -ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUS () KUNNAN JA FORTUM POWER AND HEAT OY:N VÄLINEN MAKASNITIE -ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUS. Soijaosauolet Kirkkonummen kunta, jäljemänä Kunta Y-tunnus: - Osoite: PL, 4 KIRKKONUMMI Fortum Power

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9. KAUPAN KOHDE Porin kaupungissa sijaitseva tontti KAUPPAHINTA kaupunginosa kortteli tontti Karjaranta 21. Tontin pinta-ala:.. m 2 Tontin

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot