Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69 Kunnanhallitus Aika klo 17:00 Paikka Kunnantoimisto, Jolkby Lisätietoja Osallistujat Läsnä Haapaniemi Timo puheenjohtaja Kjerin Ulf I varapuheenjohtaja Kilappa Antti II varapuheenjohtaja Bergholm Irja jäsen Hakapää Minna jäsen Harinen Ari jäsen Kaurila Matti jäsen Lehtinen Pirkko jäsen Salonen Antti jäsen Seppälä Ulla jäsen Syväniemi Anni-Mari jäsen Tammenmaa Corinna jäsen Vahasalo Raija jäsen Åberg Gustaf valtuuston puheenjohtaja Vanhamäki Veikko valtuuston I varapuh.joht. Jäppinen Pekka valtuuston II varapuh.joht. Aarnio Tarmo kunnanjohtaja, esittelijä Pakarinen Risto hallintojohtaja Pieniniemi Leena talousjohtaja Nerg-Öhman Satu projektipäällikkö Puromies Merja ammattijärjestöjen edustaja Gahmberg Ulla pöytäkirjanpitäjä Käsiteltävät asiat 1 Läsnäolo kokouksessa ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen sivu 4 2 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 5 3 Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen hyväksyminen (Kv) 4 Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Grundträskin kylän kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 kiinteistökaupassa (kv) 5 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen tehdyssä kiinteistökaupassa 6 Ikäihmisten palveluiden strategian linjausten hyväksyminen vuosille (kv)

2 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 2/69 7 Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman hyväksyminen (kv) 19 8 Evitskogin koulun, asuinrakennuksen sekä varasto- ja saunarakennuksen myynti (kv) 21 9 Pappilanmäen asuntokerrostalon K194T1 myynti (kv) Kunnantalohankkeen edistymisraportti Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen muuttaminen (kv) 12 Lisäajan myöntäminen pysäköintilaitoksen rakentamiselle kiinteistöllä Vuoden 2011 lainanottosuunnitelma Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä tekniset tuotantopalvelut (kv) 15 Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä Sisäiset palvelut, investointiosa Osakkeet ja osuudet (kv) Laajakallion II päiväkoti, määrärahan siirto (kv) Selvitys suomen- ja ruotsinkielisten pienten koulujen toiminnan uudelleen järjstelyistä sekä niiden taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista 18 Pysäköinninvalvonnan ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen Kirkkonummella Vaalilain 9.1. :n kohdan 3 mukaiset ennakkoäänestyspaikat Yleiset ennakkoäänestyspaikat presidentinvaalissa Kunnanhallituksen kokoukset syyskaudella Vastaus valtuustoaloitteeseen 29/2008: Kunnan henkilökunnalle kuntosalipaketteja Kirkkonummen Palvelukeskussäätiöltä (kv) 23 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 2/2011: Kunnon kohotusta varusmiespalvelukseen astuville (kv) 24 Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 25 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset Pöytäkirjoja tiedoksi 68

3 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 3/69 27 Muut asiat 69

4 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 4/69 1 Läsnäolo kokouksessa ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnanhallitus Puheenjohtaja toteaa kunnanhallituksen jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus päättää, että - talousjohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen häneltä tarvitsemia tietoja - hallintojohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen häneltä tarvitsemia tietoja ja laatii ennakkotiedon päätöksistä - kunnan henkilökunnan ammattijärjestöjen edustaja on läsnä kokouksessa Päätös

5 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 5/69 2 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja julkaistaan Kirkkonummen kunnan kotisivuilla Linkki pöytäkirjaan: ng_frames ja kunnan extranetissa. https://kirkkonummi.kokous.fi/_layouts/customlogin.aspx?returnurl=%2f Päätös Kunnanhallitus

6 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 6/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen hyväksyminen (Kv) 103/ /2011 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Alueen kuvaus Kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on Perälänjärven asemakaavan muutos osoitettu tulevan hyväksymiskäsittelyyn vuonna Kaavamuutosalue sijaitsee Veikkolassa, Turunväylän pohjoispuolella. Alueella on voimassa Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Veikkolan asemakaava, sekä osittain ja vahvistetut Veikkolan asemakaavan muutokset. Muutosalue käsittää korttelit , , , ja sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, puisto-, vesi- ja maatalousalueita. Alueen pinta-ala on noin 117 hehtaaria. Voimassa olevassa asemakaavassa alueella on pääasiassa erillispientalojen korttelialueita (AO1, AO2). Lisäksi alueella on opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YOS), liikerakennusten korttelialue (AL1) ja kaksi pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP1). Tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. tehdä kaavamääräyksistä joustavimpia asuntojen lukumäärän, tonttien lohkomisen, kerrosluvun ja rakennusalojen suhteen. Kirkkonummen kunnanhallitus on päättänyt, että Veikkolan asemakaava-alueella sallitaan tiiviimpää rakentamista tonteilla jotka ovat kunnallistekniikan piirissä. Lisäksi tavoitteena on siirtää Veikkolan asemakaava uudelle pohjakartalle, karttajärjestelmien välisen eron takia siirtäminen edellyttää kaavan muuttamista. Kaavamuutos Muutoksessa omakotialuetta on tiivistetty kunnanhallituksen päättämän mitoituksen mukaisesti. Meluesteiden rakentamisen jälkeenkin Turunväylän liikennemelun ohjearvot ylittäville tonteille ei asuntojen lukumäärää ole lisätty. Luonnoksessa katualueita on kavennettu, siellä missä se on ollut mahdollista, Ylämaantieltä sekä Saaristontieltä läpiajo on katkaistu muuttamalla osa katualueesta kevyelle liikenteelle. Perälänjärven pohjoispuolella kulkenut osa Päivärinteentiestä on poistettu kaavasta. Turunväylän varteen on merkitty rautatiekäytäväksi varattu alue, Uudenmaan maakuntakaavassa olevan Espoo-Salo -oikoradan linjauksen mukaisesti, alue sijaitsee myös Turunväylän melualueella joten alueella ei ole lisätty asuntojen lukumäärää nykyisestä kaavasta. Kaavamuutosluonnos oli MRL:n 62 :n ja MRA:n 30 :n mukaisesti nähtävänä , jolloin luonnoksesta pyydettiin myös lausunnot. Luonnoksesta jätettiin 11 huomautusta. Nähtävillä olon jälkeen muutosehdotusta laajennettiin sekä pohjois- että eteläosissa. Pohjoisosassa korttelin 247 pohjoispuolella oleva metsäalue on liitettiin asemakaavaan. Metsä on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) jolle on merkitty osa-aluemerkintä s-1; luonnonmukaisena säilytettävä alue, jolla ei saa tehdä liito-oravan elinedellytyksiä huonontavia toimenpiteitä. Alueelta on löydetty liito-oravan jätöksiä sekä kolopuita.

7 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 7/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Eteläosalla muutosehdotukseen liitettiin, aikaisemmin erillisenä muutoksena vireillä olleen, korttelin 212 ympäristöineen. Kaavamuutosehdotus oli MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävänä Ehdotuksesta jätettiin 8 muistutusta. Tarkistettu ehdotus Kaavamuutosehdotusta tarkistettiin lausuntojen ja muistutusten johdosta. Suurimmat muutokset olivat: - Saaristonmetsän lähivirkistysalueelle merkittiin varaus matkapuhelinverkon tukiasemaa varten. - Nevatien varteen merkittiin uusi erillispientalojen korttelialue. - KTY-korttelialueiden kaavamääräyksiä tarkistettiin. Tehdyt tarkistukset olivat vaikutuksiltaan sen laajuiset että Perälänjärven kaavamuutosehdotus oli tarpeen asettaa uudestaan nähtäville. Tarkistettu ehdotus oli MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävänä Ehdotuksesta jätettiin 4 muistutusta. Perälänjärven asemakaava Nähtävillä olon jälkeen on korttelin 246 tontin 5 pohjoispuolella, tilan RN:o 1:902 alueella, 3-asunnon AO-tontti (tontti 10) muutettu kahdeksi tontiksi joille kummallekin saa rakentaa kaksi asuntoa. Tilan maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä sopimus, jolla hän sitoutuu luovuttamaan omistamansa VLalueet Kirkkonummen kunnalle vastikkeeksi lisärakennusoikeudesta. Naapurikiinteistöjen omistajia on kuultu ja heiltä on pyydetty mahdollisia kannanottoja muutoksesta mennessä. Muutoin kaavakartalle ja määräyksiin on tehty vähäisiä tarkistuksia jotka eivät aiheuta kaavan asettamista uudelleen nähtäville. Maankäyttösopimukset Ennen kaavamuutoksen hyväksymistä tulisi tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset, joissa sovitaan puistojen yms. alueiden luovuttamisesta kunnalle lisärakennusoikeutta vastaan. Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09) , mikael.pettersson(at)kirkkonummi.fi Asiakirjat: - Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selostus, sisältäen asemakaavan muutoskartan piir.nro Lyhennelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättävät hyväksyä vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laa-

8 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 8/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta jennuksesta tehtyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen asiakirjoineen sekä lähettää sen kunnanvaltuustolle hyväksymistä varten MRL 52 :n mukaisesti Käsittely 3. ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson selosti kaavamuutosta ja laajennusta lautakunnalle. Käydyn keskustelun aikana jäsen Jarmo Uimonen ehdotti, että toimitilarakennusten korttelialueella (KTY) kerrosalasta tulisi saada käyttää enintään 50 % myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. ta kannatti Anna-Lotta Wichmann. Äänestys Puheenjohtaja julisti keskustelun asiasta päättyneeksi ja totesi, että Uimosen tekemää ehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, joten asiasta tuli äänestää. Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin: ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Jarmo Uimosen tekemään ehdotusta, äänestävät EI. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Lounamaa, Sänkiaho) ja 5 ei-ääntä (Hellström, Sjölund, Uimonen, Wichmann, Haapanen). Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi EI-äänten voittaneen, joten toimitilarakennusten korttelialueella (KTY) kerrosalasta saa käyttää enintään 50 % myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Em. muutos tehdään kaava-asiakirjoihin. Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättävät hyväksyä vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta tehtyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lautakunnan päätöksen mukaisesti muutettuine asiakirjoineen sekä lähettää sen kunnanvaltuustolle hyväksymis-

9 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 9/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta tä varten MRL 52 :n mukaisesti 3. ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset Toimenpiteet jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Kunnanhallitus Kaava-aluetta koskevat maankäyttösopimukset on hyväksytty valtuustossa Sopimusosapuolien kanssa on sovittu allekirjoittamisajankohdat ja ne ovat kaikki ennen valtuuston kokousta Asemakaavan hyväksymistä säätää MRL 52. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selostus, sisältäen asemakaavan muutoskartan piir.nro Lyhennelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavoittajan vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen piir.nro 3038 mukaisesti 3 että ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:842, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset

10 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

11 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 4 Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Grundträskin kylän kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 kiinteistökaupassa (kv) 120/ /2011 Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoituksen mukaan Allmänna arvsfonden c/o Kammarkollegiet on myynyt Kalevi Ensiö Lindstenille Grundträskin kylässä sijaitsevan kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 ( ). Kauppahinta oli euroa. Kiinteistön pinta-ala on 31,34 hehtaaria. Kunnalla on etuostolain ( /608) mukainen etuosto-oikeus kyseisessä kiinteistökaupassa. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppakirjassa mainitusta kauppahinnasta. Kunta tulee ostajan tilalle saaden kaupan kohteen omistukseensa kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnan on kauppahinnan lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 :n 2 momentin mukainen korko. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti etuosto-oikeutta käytetään vapaehtoisen maan hankinnan tueksi yksittäistapauksissa kunnanhallituksen päätöksellä. Kiinteistö Kallioranta sijaitsee Pilvijärven etelärannalla ja sillä on rantaviivaa noin 55 metriä. Yleiskaavan mukaan kiinteistö on M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kiinteistö on rakentamaton ja sillä on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukaisesti jäljellä 4 rakennuspaikkaa. Maasto on korkeuseroiltaan vaihtelevaa kallioista metsämaata. Puuston arvo ei ole merkittävä. Pilvijärveen rajoittuva ranta on jyrkkä ja kallioinen. Rantaaluetta on käytetty Pilvijärven alueen asukkaiden virkistysalueena. Kallioranta-kiinteistön pohjoisosa soveltuu maasto-olosuhteiltaan virkistyskäyttöön. Rakentamiskäyttöön soveltuu parhaiten alueen keskiosa. Kulkuyhteys kiinteistölle on tällä hetkellä Susisuontien kautta. Alueen läpi johtaa heikkokuntoinen metsätie. Kallioranta-kiinteistö voidaan käyttää virkistyskäyttöön ja osittain yhdyskuntarakentamiseen. Rakentamiskäytön määrä ratkaistaan tarkemmin myöhemmissä mahdollisissa osayleiskaava ja asemakaava suunnitelmissa. Etuosto-oikeuden käytöstä päättää kunnanhallitus. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kirjaamisviranomainen on Etelä-Suomen maanmittaustoimisto. Aika päättyy Lisäksi päätöksestä on ilmoitettava todisteellisesti viipymättä ostajalle ja myyjälle hallintolaissa (434/2003) säädetyllä tavalla. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi

12 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Esityslistan liittet: - kauppakirja kartta yleiskaavamerkinnöin, johon kaupan kohde on merkitty Oheismateriaali: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 käyttää kunnan etuosto-oikeutta Allmänna arvsfonden c/o Kammarkollegiet (org. nr ) ja Kalevi Ensiö Lindstenin välisessä allekirjoitetussa kiinteistökaupassa, joka koski Grundträskin kylän kiinteistöä Kallioranta RN:o 7:11, kiinteistötunnus , 2 päättää todeta, että etuosto-oikeutta käytetään etuostolain 1 :n mukaisesti maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja mahdollisia suojelutarkoituksia varten, 3 että konsernihallinto toimittaa päätöksen välittömästi tiedoksi kirjaamisviranomaiselle Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle, sekä ostajalle ja myyjälle siten kuin etuostolain 9 :ssä ja hallintolaissa (434/2003) säädetään, 4 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy investointiosan hankeryhmän Maa- ja vesialueet määrärahan korottamisen eurolla. 5 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

13 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 5 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen tehdyssä kiinteistökaupassa 120/ /2011 Kunnanhallitus Kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus kunnan alueella tehdyissä kiinteistökaupoissa. Liitteenä on tiedot aikavälillä kunnan tietoon tulleista yli 2 hehtaarin kiinteistökaupoista, joissa kunnalla on etuosto-oikeus ja joissa päätöksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä tekee kunnanhallitus. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - luettelo yli 2 ha kiinteistökaupasta - kartta kiinteistökauppojen alueista Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta liitteessä todetussa kiinteistökaupassa. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

14 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Ikäihmisten palveluiden strategian linjausten hyväksyminen vuosille (kv) 932/ /2011 Kunnanhallitus Perusturvan toimialalla on laadittu ikäihmisten palveluiden strategia vuosille Perusturvalautakunta on käsitellyt strategian ja ehdottaa, että strategian hyväksyy kunnanvaltuusto. Strategiaa perustellaan perusturvalautakunnan selostusosassa mm. seuraavasti: "Valtakunnallisessa Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa tavoitteena on että 3 prosentille yli 75-vuotiaista tarjottaisiin pitkäaikaista laitoshoitoa ja 5 6 prosentille tehostettua palveluasumista vuonna Tavoitteena on että yli 75-vuotiaista % asuisi omassa kodissaan. Kirkkonummen ikäihmisten pitkäaikaishoivan palvelurakenne on laitospainotteinen. Kirkkonummella vuoden 2010 lopussa yli 75-vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa (ml. vanhainkotihoito) oli 5,7 % ja tehostetussa palveluasumisessa 5,7 %. Kirkkonummella on oikeansuuntaisesti vahvistettu kotihoitoa. Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista on yli 17 %, mikä ylittää selkeästi laatusuosituksen tavoitteen (13 14 %). Kirkkonummi osallistui vuonna 2010 ensimmäistä kertaa Suomen Kuntaliiton keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailuun (pohjana v tiedot). Vertailun mukaan Kirkkonummen ikäihmisten palveluiden ikävakioidut kustannukset ( /asukas) olivat vuonna 2009 lähes 30 % (7,5 milj. ) korkeammat kuin vertailukunnissa keskimäärin. Perusterveydenhuollon laitoshoidon kustannukset olivat yli 100 % vertailukuntia korkeammat. Kirkkonummen kunnan yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan vuosina kunnan oman väestöennusteen mukaan 1400:sta 3500:aan. Palvelurakenteen muuttaminen ja väestönkasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisääntymiseen varautuminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista toimintaa. Muutokselle on varattava riittävästi aikaa ja voimavaroja. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2011 talousarviossa todetaan, että perusturvassa valmistellaan selvitys laitoshoidon ostopalvelun paikkojen purkamisesta ja kevyempään hoitomuotoon siirtymisestä huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Vastaavasti talousarvioon on kirjattu, että perusturvalautakunta päivittää Vireä ikääntyminen -palvelustrategian vuosille huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Vireä ikääntyminen -palvelustrategia on päivitetty kevään 2011 aikana ja uusi strategia on liitteenä. Strategian päivitykseen liittyen järjestettiin laajan virkamiesjoukon ja perusturvalautakunnan ja ikäihmisten ja vammaisten jaoston yhteinen seminaari Päiväkummussa maaliskuun lopussa Seminaarissa työstettiin mm. strategian arvoja ja palvelurakenteeseen liittyviä Kirkkonummen kunnan tavoitetasoja. Arvoista nousivat esiin voimavaralähtöisyys, osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus,

15 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus luottamus, tasa-arvo, valinnanvapaus ja yhteistyö. Lauantain luottamushenkilöiden keskustelussa näistä valittiin strategian arvoiksi oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja osallisuus. Arvojen sisältöä on kuvattu tarkemmin strategiatekstissä. Kirkkonummen palveluiden kattavuustavoitteet asetettiin valtakunnallisen suosituksen mukaisiksi ja niihin pyritään vuoteen 2015 mennessä. Kotihoidon kattavuutta on tarkoitus laskea hitaimmin, jotta muun toiminnan muutoksien läpivieminen on mahdollista. Uudessa strategiassa painottuu kotiin tuotavien palveluiden ja toimintakykyä ylläpitävien ja edistävien palveluiden merkitys sekä ikäihmisen oikeus arkeen ja toimintaan riippumatta asuinpaikasta. Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa on toteutettu vuosien aikana palvelurakenteen muutokseen tähtäävää toimenpideohjelmaa. Ohjelma ja sen tämänhetkinen vaihe on kuvattu liitteessä. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty vuonna 2009 käynnistyneessä Kohotti-hankkeessa." Ylilääkäri Marjut Hovinen on kutsuttu valtuuston kokoukseen esittelemään strategian linjauksia. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Ikäihmisten palveluiden strategia vuosille , tarkistettu versio Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1. hyväksyy ikäihmisten palveuiden strategiassa esitetyt linjaukset ohjeellisina 1.2 toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat hyväksytään lautakunnissa erillisesti 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana I varapuheenjohtaja Ulf Kjerin ehdotti, että kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle ja että sinä aikana järjestetään kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan yhteinen ikäihmisten strategiaa koskeva iltakoulu. Jäsenet Pirkko Lehtinen, Minna Hakapää ja Ari Harinen kannattivat Kjerinin ehdotusta.

16 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Jäsen Ulla Seppälä kannatti asian jatkokäsittelyä ja pohjaehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että I varapuheenjohtaja Kjerin on ehdottanut asian jättämistä pöydälle. ta on kannatettu. Kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asian jatkamisesta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi, että ne, jotka kannattavat asian jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat pöydällepanoehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Asian jatkokäsittelyehdotus 6 jaa ääntä (Kaurila, Salonen, Seppälä, Syväniemi, Vahasalo, Haapaniemi) Pöydällepanoehdotus 7 Ei ääntä (Bergholm, Hakapää, Harinen, Poutanen, Kjerin, Lehtinen, Tammenmaa) Kunnanhallitus päätti jättää asian Kjerinin ehdottamalla tavalla pöydälle. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle jotta kunnanhallitukselle ja perusturvalautakunnalle järjestetään ikäihmisten strategiaa koskeva yhteinen iltakoulu. Strategia esitellään iltakoulussa. Muutoksenhakuohje Kunnanhallitus Ei muutoksenhakua. Ikäihmisten palveluiden strategiaa käsittelevä iltakoulu järjestettiin keskiviikkona klo Tilaisuuteen kutsuttiin kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajat, kunnanjohtaja ja muut kunnanhallituksen kokouksiin pysyvästi osallistuvat, perusturvalautakunta, perusturvajohtaja sekä ikäihmisten hyvin-

17 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus vointipalveluiden tulosalueen vetäjä. Tilaisuuden järjesti perusturvan toimiala. Tilaisuudessa esiteltiin strategia ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Valmistelija: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Ikäihmisten palveluiden strategia vuosille , päivitetty Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1. hyväksyy ikäihmisten palveluiden strategiassa esitetyt linjaukset ohjeellisina 1.2 toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat hyväksytään lautakunnissa erillisesti 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

18 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 7 Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman hyväksyminen (kv) 1526/ /2011 Kunnanhallitus Uuden terveydenhuoltolain ja jo ennen sitä kansanterveyslain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnanjohtaja on vuonna 2009 asettanut poikkihallinnollisen työryhmän laatimaan kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Työryhmän vetäjänä on toiminut ylihoitaja Hannele Repo. Työryhmän jäsenet mainitaan hyvinvointisuunnitelman kansilehdellä. Tämä hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on löytää ne osa-alueet, joihin kunnassa erityisesti olisi syytä panostaa hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä tehdä käytännön toimenpide-ehdotuksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Kirkkonummen kunnan hyvinvointisuunnitelmassa on määritelty seuraavat hyvinvoinnin kehittämisen osa-alueet: - terveyserojen kaventaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan edistäminen - liikunnan edistäminen - ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen - tilastoinnin kehittäminen. - Konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi vuosille esitetään: - nuorten koulutuksen ja työllisyyden edistämistä - liikunnan edistämistä kaikessa kunnan toiminnassa sekä osallistumista THL:n alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen. Kunnan johtoryhmä sekä toimialojen johtoryhmät ovat käsitelleet suunnitelmaa syksyn 2011 aikana. Kunnan johtoryhmä päätti, että suunnitelma esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma vuosiksi

19 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto 1.1 hyväksyy edellä mainitut suunnitelman linjaukset hyvinvoinnin kehittämisen osa-alueiksi sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset vuosille toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpiteet hyväksytään lautakunnissa erillisesti 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

20 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Evitskogin koulun, asuinrakennuksen sekä varasto- ja saunarakennuksen myynti (kv) 1330/ /2011 Palvelutuotannon johtokunta Käsittely: Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että Evitskogin koulukiinteistö asetetaan myyntiin. Kirkkonummen kunta on ilmoittanut myyntiin Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus ja pyytänyt ostotarjouksia koulusta klo mennessä. Kiinteistö sijaitsee kylän keskeisellä paikalla ja sopii maastoltaan hyvin rakentamiseen. Tontin koko on m2. Tontilla sijaitsee 600 k-m2 suuruinen koulurakennus ja 137 k-m2 suuruinen asuinrakennus sekä lisäksi varasto- ja saunarakennus. Määräaikaan mennessä saatiin 10 kpl ostotarjouksia ja 1 kpl vuokrausehdotuksia. Tontti- ja paikkatietoyksikkö on pyytänyt arvion kiinteistöstä kahdelta kiinteistövälitystoimistolta. Saapuneet tarjoukset ja kiinteistövälittäjien arviot esitellään johtokunnalle kokouksessa. Myös esittelijän päätösehdotus annetaan kokouksessa. Käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan kiinteistön jäännösarvo on ,03 per Kiinteistön varsinaiset käyttökustannukset olivat v n Valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puhelin , sähköposti: ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Tarjoukset Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä. Emma Nuutilainen jätti korkeimman tarjouksen, , seuraavin ehdoin: 1. koulurakennuksen käyttötarkoitus muutetaan niin, että koulurakennuksessa on 140 m2 työtilaa ja 460 m2 asuintilaa 2. asuinrakennus muutetaan yhdeksi asunnoksi 3. kiinteistön hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupantekohetkellä, jolloin maksetaan ensimmäinen erä, Tämän jälkeen rakennuksen käyttökuluista vastaa ostaja 4. kun käyttötarkoituksen muutokset on tehty edellämainitulla tavalla, maksetaan loppuerä kahden viikon kuluessa

21 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta jos käyttötarkoituksen muutoksia ei hyväksytä kahdeksan kuukauden sisällä kaupantekohetkestä, purkautuu kauppa ja ensimmäinen maksuerä palautetaan ostajalle kahden viikon kuluessa 6. Koulurakennuksessa esittelyhetkellä ollut irtaimisto sisältyy kauppaan. Lupa-arkkitehti on ilmoittanut, että koulun muuttamista asunnoksi n. 460 k-m2 ja työtilaksi n. 140 k-m2 voidaan puoltaa. Kahden arvioitsijan lausunnot Toimeksiantona oli määrittää koko kiinteistön tämänhetkinen käypä markkinaarvo mahdollista kiinteistökauppaa varten. Lisäksi arvioitsijoilta pyydettiin oma näkemys siitä, millä toimenpiteillä kiinteistön kokonaisarvo olisi korkein. Myytäessä kiinteistö yhtenä kiinteistönä toinen arvioitsija arvioi markkina-arvon olevan ja toinen Arvioitsijat ilmoittavat, että arvion tarkkuus on +/- 15%. Myytäessä kiinteistö kahtena eri kiinteistönä toinen arvioitsija arvioi markkinaarvon olevan yhteensä ja toinen Toinen arvioitsija ilmoittaa, että arvion tarkkuus on +/-10% ja toinen (suurempi arvo) +/-15%. Jos kiinteistöstä halutaan muodostaa kaksi erillistä rakennusjärjestyksen mukaista rakennuspaikkaa, on ylimääräiselle rakennuspaikalle haettava poikkeuslupa. Poikkeusluvan käsittelyaika on n. 6 kuukautta ja sen käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunta ei ole viime vuosina myöntänyt poikkeuksia yleiskaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Lisärakennus on myös mahdollista saada osayleiskaavoituksen kautta. Mikäli poikkeuslupa saadaan, voidaan myyntiä jatkaa aikaisintaan kesällä Koulurakennuksesta on tehty kuntoarvio sekä pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma v ja asuinrakennuksesta peruskuntoarvio v Jos kiinteistö myytäisiin kahtena kiinteistönä, tulisi asuinrakennuksesta tehdä uusi kattava kuntotarkastus. Kunnanhallituksen päätti ja myydä eräät kunnalle tarpeettomat kiinteistö mm. Evitskogin koulun asuinrakennuksen. Myyntiä varten rajattiin kiinteistöstä erillinen m2 määräala, jolla sijaitsivat asuin- ja saunarakennukset. Ostotarjouksia ei tuolloin saatu. Kunnanhallitus päätti , ettei jatketa Evitskogin koulun rakennuksen myyntiä. Esityslistan liitteet: - ostotarjouspyyntö, liite Patu 6/ tarjousten avauspöytäkirja, liite Patu 7/ Asiakirjat:

22 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta kuulutus - saapuneet tarjoukset - kiinteistönvälittäjien arviot Tuotantopalvelujohtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus: Palvelutuotannon johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että 1. kunta myy Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus , Emma Nuutilaiselle saapuneen tarjouksen mukaisilla ehdoilla. Kauppahinta on kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja 3. kauppakirja on allekirjoitettava kuukauden kuluessa kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. Päätös: Palvelutuotannon johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteän omaisuuden myyntiperusteet. Tarjouspyyntökuulutus on pykälän oheismateriaalina. Valmistelu: Ulla Gahmberg Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää

23 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Päätös: 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto 1.1. myy Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus , Emma Nuutilaiselle kauppahinnalla 1.2. valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan kaupan muut ehdot saapuneen tarjouksen mukaisin linjauksin (esitetty edellä selostusosassa) 1.3. edellyttää että kauppakirja allekirjoitetaan kuukauden kuluessa kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Tiedoksi Muutoksenhakuohje

24 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 9 Pappilanmäen asuntokerrostalon K194T1 myynti (kv) 1486/ /2011 Kunnanhallitus Pappilanmäen asemakaava-alueen kerrostalotonteista korttelin 194 tontti 1 on edelleen myymättä. Tontti on kaavoitettu nelikerroksisen asuinkerrostalon rakennuspaikaksi. Tontin pinta-ala on 2488m 2 ja rakennusoikeus on 1800 k- m 2. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Tontti on välittömästi rakennettavissa. Tontti- ja paikkatietopalvelut on vuodesta 2008 lähtien neuvotellut tontin K194T1 myynnistä useiden rakennusliikkeiden kanssa. Tontista pyydettiin 2008 ostotarjouksia. Tarjouksia saatiin 9 kappaletta. Korkeimman tarjouksen teki NCC Rakennus Oy. Kaikki tarjoukset tuolloin hylättiin. NCC Rakennus Oy on ilmoittanut uudelleen halukkuutensa ostaa kyseinen tontti varttuneille asiakkaille suunnattujen NCC AktiiviKoteja- malliseen asuntotuotantoon. Yhtiön tarkoituksena on käynnistää tontin rakentaminen kesällä Tontti- ja paikkatietopalvelut on käynyt NCC Rakennus Oy:n kanssa tontin hintaa koskevat myyntineuvottelut. Neuvottelujen tuloksena ehdotetaan, että tontti K194T1 myydään NCC Rakennus Oy:lle tai NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai määräämänsä lukuun yhteensä eurolla ja esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kauppahinta on osa vuoden 2012 talousarvioon ehdotetuista maanmyyntituloista. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - kauppakirja, jonka liitteenä karttakuva myytävästä tontista Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää 1.1 myydä noin 2488 m 2 :n määräalan Kirkkonummen kunnan Finnsbackan kylän tilasta Klockaråkern, kiinteistötunnus , NCC Rakennus Oy:lle tai NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai määräämänsä lukuun yhteensä eurolla kauppahinnalla ja liitteenä olevan kauppakirjan

25 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 mukaisilla ehdoilla. Määräala muodostaa korttelin 194 tontin 1, 1.2 oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

26 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 10 Kunnantalohankkeen edistymisraportti / /2011 Kunnanhallitus Kunnanhallitus on päättänyt , että kunnantalohankkeen rakennustoimikunnan kuntaedustajien tulee informoida kunnanhallitusta kunnantalohankkeen etenemisestä. Tuotantopalvelujohtaja Ewa Forstén rakennustoimikunnan kuntaedustajana on toimittanut rakennuttajan, ISS Proko Oy:n antaman raportin Kirkkonummen kunnantalon edistymisestä. Raportti on liitteinä. Valmistelija: Ewa Forstén Esityslistan liite - Kirkkonummen kunnantalon edistymisraportti Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen Kirkkonummen kunnantalon edistymistä koskevan raportin Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

27 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 11 Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen muuttaminen (kv) 1523/ /2011 Kunnanhallitus Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen kokouksessaan Sopimus allekirjoitettiin Autopaikoista sovittiin lopullisessa sopimuksessa seuraavasti: "Kirkkotalli voi lunastaa tai vuokrata kaikki kulloisenkin käytetyn rakennusoikeuden edellyttämät pysäköintilaitospaikat korttelin 108 pohjoisreunaan rakennettavan pysäköintilaitoksen valmistuttua pysäköintilaitoksen sen hetkiseltä omistajalta". Keskusta-alueen rakentuminen on tärkeätä. Jotta pysäköintilaitoksen rakentaminen voisi alkaa, on Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin kanssa neuvoteltu sopimusratkaisu, jonka mukaan kunta ostaa Kirkkotallin nykyisen rakennusoikeuden edellyttämät 24 autopaikkaa à euroa/kpl. Kirkkotalli suorittaa puolestaan kunnalle asemakaavan muutoksen aiheuttamista yhdyskuntarakentamisen lisäkustannuksista yhteensä euroa. Liitteenä on luonnos Kirkkotallin kanssa asiasta solmittavaksi sopimukseksi. Asemakaavan mukaisen tulevan uudisrakennuksen edellyttämät lisäautopaikat (9 kpl) Kirkkotalli sitoutuu järjestämään itse. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotalli on omalta osaltaan hyväksynyt järjestelyn yhtiökokouksessaan Maankäyttösopimuksen muutossopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan myös seuraavat sopimukset kauppakirja, jolla Skanska Talonrakennus Oy myy kunnalle 24 lisäpaikkaa (Kirkkotallin autopaikat) pysäköintisopimus, jonka osapuolina ovat Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti ja pysäköintilaitoksen osakkaat eli Kirkkonummen kunta, As. Oy Kirkkonummen Tammi ja As. Oy Kirkkonummen Pyökki sopimus autopaikkojen toteuttamisesta ja luovuttamisesta osakkaiden käyttöön sekä niihin liittyvistä osapuolten vastuista Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinnin yhteisjärjestelysopimus (rasitesopimus) autopaikkojen sijoittamisesta, joiden solmimisen jälkeen korttelin 108 rakentamisen aloittamiselle ei ole Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallista johtuvia esteitä. Esityslistan liitteet: - sopimusluonnos em. sopimuksen muuttamisesta Oheismateriaalia:

28 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 - Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välinen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimus Valmistelu: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi, puh Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 hyväksyy allekirjoitetun kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen kohdan 3 kappaleen 3 ja kohdan 4 kappaleen 1 muutoksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti 1.2 valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään muutettaviin sopimuskohtiin vähäisiä muutoksia 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91

29 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 12 Lisäajan myöntäminen pysäköintilaitoksen rakentamiselle kiinteistöllä / /2011 Kunnanhallitus Skanska Talonrakennus Oy:n ja Kirkkonummen kunnan allekirjoittamassa kauppakirjassa on todettu Skanskan olevan velvoitettu rakentamaan pysäköintilaitos kuntakeskus ns. 108-kortteliin siten, että se on valmis 18 kuukauden kuluttua kauppakirjan allekirjoitusajankohdasta eli viimeistään Kauppakirjassa mainitun mukaisesti kunta voi myöntää painavasta syystä lisäaikaa rakentamisvelvollisuuden määräajalle. Skanska Talonrakennus Oy:n hakemuksessaan esittämät perustelut lisäajalle ovat hyväksyttäviä ja on ilmeistä, että kunnasta tai kolmansista osapuolista johtuvia viivästyksiä ei ole enää odotettavissa. Suunnitellun pysäköintilaitoksen rakentamisaika on Skanskan oma ilmoittaman mukaan noin vuosi. Valmistelija: kunnanjohtajan sihteeri Gunnel Ekström-Ikonen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Skanska Talonrakennus Oy:n hakemus kunnalle Kiinteistön kauppakirja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Skanska Talonrakennus Oy:lle lisäaikaa pysäköintilaitoksen rakentamiselle saakka edellyttäen, että Skanska Talonrakennus Oy toimittaa päivitetyn kunnan hyväksymän vakuuden Kirkkonummen kunnalle syyskuun loppuun 2011 mennessä. Päätös: Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

30 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 13 Vuoden 2011 lainanottosuunnitelma 937/ /2011 Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2011 lainanottosuunnitelman kokouksessaan ja päätti hyväksyä vuoden 2011 lainanottosuunnitelman. Samassa yhteydessä päätettiin, että pitkäaikaisen lainan tarve arvioidaan uudelleen syyskuussa. Kunnanvaltuusto päätti talousarvion vahvistamisen yhteydessä oikeuttaa kunnanhallituksen hoitamaan vuoden 2011 lainojen nostot ja lyhennykset siten, että kunnan pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä on enintään 8 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Lisäksi valtuusto on oikeuttanut kunnanhallituksen ottamaan talousarviovuonna tilapäisluottoa enintään 20,0 milj. euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kuluvan vuoden aikana myönteisesti kehittyneiden verotilitysten johdosta kunnan kassavarojen määrä on pysynyt edelleen hyvänä ja pitkäaikaisen lainan nostamiselle vuonna 2011 ei näyttäisi olevan tarvetta. Talousyksikkö esittääkin, että vuoden 2011 aikana ei pitkäaikaista lainaa nosteta. Mikäli vuoden loppupuolella tulee tarvetta lainarahalle, rahoituksena käytetään tilapäistä luottoa (kuntatodistukset). Valmistelija: talousjohtaja Leena Pieniniemi, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedokseen ja valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa nostamaan tilapäistä luottoa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

31 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä tekniset tuotantopalvelut (kv) 1041/ /2011 Palvelutuotannon johtokunta Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tilahallinnon vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on esitetty rakennusten ja alueiden rakentamispalveluiden ostopalveluihin yhteensä Kirjanpidon mukaan on käytetty (käyttöprosentti 76 %). Toteutuneiden kustannusten perusteella arvioidaan toimintamenojen ylittyvän n eurolla. Arvioitu määrärahojen ylitys johtuu runsaslumisesta ja sääolosuhteiltaan vaikeasta alkuvuodesta. Piha-alueiden aurauskertoja jouduttiin tekemään budjetoitua huomattavasti enemmän ja lisäksi jouduttiin suorittamaan lumenpudotustöitä rakennusten katoilta, joistakin rakennuksista jopa kahteen kertaan. Varsinaisten lumitöiden lisäksi jouduttiin koneellisesti poistamaan lumet kiinteistöjen piha-alueilta osittain turvallisuussyistä ja mahdollisen tulvariskin vähentämiseksi. Mittavien lumitöiden lisäksi runsas lumi aiheutti rakennuksiin vaurioita, jotka oli korjattava lisävahinkojen välttämiseksi. Vesikattovuotoja esiintyi erityisesti konesaumatuissa peltikatoissa ja monesta rakennuksesta vesikattojen turvavarustukset ja sadevesijärjestelmät tulivat alas suuren lumipainon ja räystäiden jäätymisen johdosta. Aikaisista vesikattojen lumenpudotustöistä huolimatta kaksi rakennusta sortui liian suuren lumikuorman vuoksi. Sortuneet rakennukset ovat asemakaavassa suojeltu Ravalsin museoalueen riihi sekä teräskaarihalli Jorvaksessa. Runsasluminen talvi aiheutti rakenteellisia vaurioita lisäksi mm. seuraavissa rakennuksissa: - Kantvikin koulu: Osa rakennuksen räystäästä murtui ja tuli alas. - Kunnantoimisto: Peltikaton saumat kattolyhtyjen kohdalla aiheuttivat vesivahinkoja yläkerran rakenteisiin. - Gesterbyn ruotsinkielinen koulu: Vauriot syntyivät mahdollisesti huomata. - Volsin vanha koulu: Vesikaton vuoto aiheutti mittavia kosteus- - Sepän koulu: Vesikatto on vuotanut ilmanvaihtokonehuoneen - Keskuskoulu, vesikattovuotoja rakennuksissa C ja D. - Nissnikun koulu, vesikattovuotoja. Vesikattovuotojen ja muiden lumen aiheuttamien vaurioiden lisäksi aiheutti runsas lumi pihojen leikkivälineiden rikkoutumisia päiväkodeissa. Rikkoontuminen tapahtui sekä lumenpudotustöiden että piha-alueiden koneellisen lumenpoiston yhteydessä. Päiväkotien piha-alueilta on vesikattojen lumenpudotustöiden jälkeen usein poistettava lumet turvallisuussyistä. Työ tehdään koneellisesti eikä lumen alle jääneitä kalusteita tai istutuksia ole helppo havaita. Normaalin talven keskimääräiset talvikunnossapitokustannukset ovat olleet n Alkuvuoden talven kunnossapitotyöt maksoivat kirjanpidon mukaan yhteensä n , eli ne olivat yli kaksinkertaiset normaaliin talveen

32 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta verrattuna. Määrärahan käytön perusteella arvioidaan toimintamenojen rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden osalta ylittyvän n :lla. Korjausohjelmassa on kohdistamatta yhteensä Kyseinen määräraha voidaan käyttää lumen aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. Tämän jälkeen lisämäärärahan tarve on n Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on teiden, torien ja katualueiden kunnossapitoon varattu toimintamenoja varten Määrärahan käytön perusteella arvioidaan toimintamenojen ylittyvän n eurolla. Ylitys johtuu alkuvuoden runsaista lumisateista, joiden johdosta katualueiden kunnossapitoon on jouduttu käyttämään enemmän määrärahaa kuin keskimäärin vastaavana ajankohtana. Jatkuvat lumisateet pakottivat aurauksen ja liukkaudentorjunnan lisäksi lumen jatkuvaan poisajoon katualueelta. Tällä varmistettiin, että kadut olivat kohtuullisessa kunnossa ja ja mahdollisissa hätätilanteissa hälytysajoneuvojen pääsy oli esteetöntä kaikkien kiinteistöjen pihoihin kaava-alueilla. Keskimääräisenä talvena aurauskertoja on mutta niitä on tämän vuoden puolella ollut noin 63 ja hiekoituskertoja 104. Yhteensä määrärahan lisätarve on Käyttösuunnitelmaan ei ole mahdollista tehdä niin suuria säästötoimenpiteitä, että toimintakatteen ylitys voidaan välttää. Esitetyllä lisämäärärahalla varmistetaan, että voidaan hoitaa kunnossapitotyöt lähes tavanomaisella tasolla vuoden loppuun saakka. Valmistelijat: - vastaava talonrakennusmestari Ralf Lönngren, puh , ralf.lonngren(at)kirkkonummi.fi - kunnossapitopäällikkö Hans-Eric Sjöblom, puh , hans-eric.sjoblom(at)kirkkonummi.fi Tuotantopalvelujohtaja Palvelutuotannon johtokunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että palvelutuotannon johtokunnalle myönnetään lisämäärärahaa seuraavasti: - rakennusten kunnossapitopalvelut yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Yhteensä Päätös: Palvelutuotannon johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

33 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavan muutoksen vuoden 2011 talousarvioon: käyttötalousosan tehtävän tekniset tuotantopalvelut määrärahaa korotetaan eurolla (Palvelutuotannon johtokunnan sitova toimintakate on talousarviomuutoksen jälkeen euroa). Päätös: 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Tiedoksi Muutoksenhakuohje

34 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä Sisäiset palvelut, investointiosa Osakkeet ja osuudet (kv) 521/ /2011 Kunnanhallitus Kh Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ehdottaa, että kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikka- sekä henkilöstö- ja taloushallintopalvelut organisoidaan kuntien omistamiin palvelukeskuksiin. Toinen yhtiöistä hoitaa keskitetysti kuntien tietotekniikkaa ja sähköisten palvelujen kehittämistä. Toinen kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä johdon raportointia. Sitra on edennyt alkuvuoden aikana yhteistyössä yli 20 kunnan ja kuntayhtymän sekä Kuntaliiton ja valtion kanssa niin pitkälle, että palvelukeskuksia suunnitelleella ryhmällä on tarjota liiketoimintasuunnitelmat kahta valtakunnallista palvelukeskusta varten. Kuntien tukitoimintojen uudelleenjärjestely mahdollistaa resurssien ohjaamisen hallinnosta hoivatyöhön ja muihin ydintoimintoihin. Tietotekniikan palvelukeskus tarjoaa yhteisen, avoimien rajapintojen integraatioalustan, jonka kautta kuntien ja kuntayhtymien tietojärjestelmät pystyvät keskustelemaan keskenään. Alustaan voi liittää paitsi aiemmin ostettuja ratkaisuja myös uusia kunnan omia tai yhteisiä palveluja. Palvelukeskuksella on yksittäistä kuntaa parempi ostovoima ja neuvotteluasema hankintoja tehdessä. Palvelukeskus antaa kunnille keskitetysti myös käyttö- ja kehitystukea. Tukitoimintojen keskittäminen palvelukeskuksiin parantaa palvelujen laatua ja hillitsee kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista, mikä tekee mahdolliseksi sähköisen asioinnin kehittämisen. Kuntien päällekkäinen työ vähenee ja yksittäisen kunnan tietotekniikan järjestäminen helpottuu. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suurin hyöty tulee olemaan yhtenäisen ja laadukkaan tiedon tuottaminen kuntien menoista ja tuloista kuntien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi, esimerkkinä johdon raportointipalvelut. Laadukkaat, vertailukelpoiset ja ajankohtaiset tiedot ja ennusteet kuntien taloudesta ja toiminnasta auttavat muodostamaan kokonaiskuvan kunnan tilanteesta. Palvelukeskuksen tuomat mittakaavaedut, hyvien käytäntöjen kehittäminen ja hallinnon keventymisen tuomat kustannussäästöt vapauttavat resursseja kunnan ydintoimintoihin. Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Kukin kunta maksaa osakkuudestaan asukasluvun mukaisen euromäärän, suuruudeltaan 1-2 euroa/asukas. Mukaantulo on täysin vapaaehtoista, ja myös kuntaosakkaat voivat halunsa mukaan ostaa palveluita suoraan muilta palveluntuottajilta.

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Palvelutuotannon lautakunta Aika 28.08.2014 klo 16:30-20:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Hartikainen

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.05.2013

Kaupunginhallitus 27.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/2013 436 Kaupunginhallitus 27.05.2013 Aika 27.05.2013 klo 18:00-20:52 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 181 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot