Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 1/69 Kunnanhallitus Aika klo 17:00 Paikka Kunnantoimisto, Jolkby Lisätietoja Osallistujat Läsnä Haapaniemi Timo puheenjohtaja Kjerin Ulf I varapuheenjohtaja Kilappa Antti II varapuheenjohtaja Bergholm Irja jäsen Hakapää Minna jäsen Harinen Ari jäsen Kaurila Matti jäsen Lehtinen Pirkko jäsen Salonen Antti jäsen Seppälä Ulla jäsen Syväniemi Anni-Mari jäsen Tammenmaa Corinna jäsen Vahasalo Raija jäsen Åberg Gustaf valtuuston puheenjohtaja Vanhamäki Veikko valtuuston I varapuh.joht. Jäppinen Pekka valtuuston II varapuh.joht. Aarnio Tarmo kunnanjohtaja, esittelijä Pakarinen Risto hallintojohtaja Pieniniemi Leena talousjohtaja Nerg-Öhman Satu projektipäällikkö Puromies Merja ammattijärjestöjen edustaja Gahmberg Ulla pöytäkirjanpitäjä Käsiteltävät asiat 1 Läsnäolo kokouksessa ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen sivu 4 2 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen 5 3 Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen hyväksyminen (Kv) 4 Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Grundträskin kylän kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 kiinteistökaupassa (kv) 5 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen tehdyssä kiinteistökaupassa 6 Ikäihmisten palveluiden strategian linjausten hyväksyminen vuosille (kv)

2 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 2/69 7 Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman hyväksyminen (kv) 19 8 Evitskogin koulun, asuinrakennuksen sekä varasto- ja saunarakennuksen myynti (kv) 21 9 Pappilanmäen asuntokerrostalon K194T1 myynti (kv) Kunnantalohankkeen edistymisraportti Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen muuttaminen (kv) 12 Lisäajan myöntäminen pysäköintilaitoksen rakentamiselle kiinteistöllä Vuoden 2011 lainanottosuunnitelma Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä tekniset tuotantopalvelut (kv) 15 Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä Sisäiset palvelut, investointiosa Osakkeet ja osuudet (kv) Laajakallion II päiväkoti, määrärahan siirto (kv) Selvitys suomen- ja ruotsinkielisten pienten koulujen toiminnan uudelleen järjstelyistä sekä niiden taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista 18 Pysäköinninvalvonnan ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen Kirkkonummella Vaalilain 9.1. :n kohdan 3 mukaiset ennakkoäänestyspaikat Yleiset ennakkoäänestyspaikat presidentinvaalissa Kunnanhallituksen kokoukset syyskaudella Vastaus valtuustoaloitteeseen 29/2008: Kunnan henkilökunnalle kuntosalipaketteja Kirkkonummen Palvelukeskussäätiöltä (kv) 23 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 2/2011: Kunnon kohotusta varusmiespalvelukseen astuville (kv) 24 Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 25 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset Pöytäkirjoja tiedoksi 68

3 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 3/69 27 Muut asiat 69

4 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 4/69 1 Läsnäolo kokouksessa ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnanhallitus Puheenjohtaja toteaa kunnanhallituksen jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus päättää, että - talousjohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen häneltä tarvitsemia tietoja - hallintojohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen häneltä tarvitsemia tietoja ja laatii ennakkotiedon päätöksistä - kunnan henkilökunnan ammattijärjestöjen edustaja on läsnä kokouksessa Päätös

5 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 5/69 2 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja julkaistaan Kirkkonummen kunnan kotisivuilla Linkki pöytäkirjaan: ng_frames ja kunnan extranetissa. https://kirkkonummi.kokous.fi/_layouts/customlogin.aspx?returnurl=%2f Päätös Kunnanhallitus

6 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 6/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen hyväksyminen (Kv) 103/ /2011 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Alueen kuvaus Kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on Perälänjärven asemakaavan muutos osoitettu tulevan hyväksymiskäsittelyyn vuonna Kaavamuutosalue sijaitsee Veikkolassa, Turunväylän pohjoispuolella. Alueella on voimassa Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Veikkolan asemakaava, sekä osittain ja vahvistetut Veikkolan asemakaavan muutokset. Muutosalue käsittää korttelit , , , ja sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, puisto-, vesi- ja maatalousalueita. Alueen pinta-ala on noin 117 hehtaaria. Voimassa olevassa asemakaavassa alueella on pääasiassa erillispientalojen korttelialueita (AO1, AO2). Lisäksi alueella on opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YOS), liikerakennusten korttelialue (AL1) ja kaksi pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP1). Tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. tehdä kaavamääräyksistä joustavimpia asuntojen lukumäärän, tonttien lohkomisen, kerrosluvun ja rakennusalojen suhteen. Kirkkonummen kunnanhallitus on päättänyt, että Veikkolan asemakaava-alueella sallitaan tiiviimpää rakentamista tonteilla jotka ovat kunnallistekniikan piirissä. Lisäksi tavoitteena on siirtää Veikkolan asemakaava uudelle pohjakartalle, karttajärjestelmien välisen eron takia siirtäminen edellyttää kaavan muuttamista. Kaavamuutos Muutoksessa omakotialuetta on tiivistetty kunnanhallituksen päättämän mitoituksen mukaisesti. Meluesteiden rakentamisen jälkeenkin Turunväylän liikennemelun ohjearvot ylittäville tonteille ei asuntojen lukumäärää ole lisätty. Luonnoksessa katualueita on kavennettu, siellä missä se on ollut mahdollista, Ylämaantieltä sekä Saaristontieltä läpiajo on katkaistu muuttamalla osa katualueesta kevyelle liikenteelle. Perälänjärven pohjoispuolella kulkenut osa Päivärinteentiestä on poistettu kaavasta. Turunväylän varteen on merkitty rautatiekäytäväksi varattu alue, Uudenmaan maakuntakaavassa olevan Espoo-Salo -oikoradan linjauksen mukaisesti, alue sijaitsee myös Turunväylän melualueella joten alueella ei ole lisätty asuntojen lukumäärää nykyisestä kaavasta. Kaavamuutosluonnos oli MRL:n 62 :n ja MRA:n 30 :n mukaisesti nähtävänä , jolloin luonnoksesta pyydettiin myös lausunnot. Luonnoksesta jätettiin 11 huomautusta. Nähtävillä olon jälkeen muutosehdotusta laajennettiin sekä pohjois- että eteläosissa. Pohjoisosassa korttelin 247 pohjoispuolella oleva metsäalue on liitettiin asemakaavaan. Metsä on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) jolle on merkitty osa-aluemerkintä s-1; luonnonmukaisena säilytettävä alue, jolla ei saa tehdä liito-oravan elinedellytyksiä huonontavia toimenpiteitä. Alueelta on löydetty liito-oravan jätöksiä sekä kolopuita.

7 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 7/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Eteläosalla muutosehdotukseen liitettiin, aikaisemmin erillisenä muutoksena vireillä olleen, korttelin 212 ympäristöineen. Kaavamuutosehdotus oli MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävänä Ehdotuksesta jätettiin 8 muistutusta. Tarkistettu ehdotus Kaavamuutosehdotusta tarkistettiin lausuntojen ja muistutusten johdosta. Suurimmat muutokset olivat: - Saaristonmetsän lähivirkistysalueelle merkittiin varaus matkapuhelinverkon tukiasemaa varten. - Nevatien varteen merkittiin uusi erillispientalojen korttelialue. - KTY-korttelialueiden kaavamääräyksiä tarkistettiin. Tehdyt tarkistukset olivat vaikutuksiltaan sen laajuiset että Perälänjärven kaavamuutosehdotus oli tarpeen asettaa uudestaan nähtäville. Tarkistettu ehdotus oli MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävänä Ehdotuksesta jätettiin 4 muistutusta. Perälänjärven asemakaava Nähtävillä olon jälkeen on korttelin 246 tontin 5 pohjoispuolella, tilan RN:o 1:902 alueella, 3-asunnon AO-tontti (tontti 10) muutettu kahdeksi tontiksi joille kummallekin saa rakentaa kaksi asuntoa. Tilan maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä sopimus, jolla hän sitoutuu luovuttamaan omistamansa VLalueet Kirkkonummen kunnalle vastikkeeksi lisärakennusoikeudesta. Naapurikiinteistöjen omistajia on kuultu ja heiltä on pyydetty mahdollisia kannanottoja muutoksesta mennessä. Muutoin kaavakartalle ja määräyksiin on tehty vähäisiä tarkistuksia jotka eivät aiheuta kaavan asettamista uudelleen nähtäville. Maankäyttösopimukset Ennen kaavamuutoksen hyväksymistä tulisi tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset, joissa sovitaan puistojen yms. alueiden luovuttamisesta kunnalle lisärakennusoikeutta vastaan. Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09) , mikael.pettersson(at)kirkkonummi.fi Asiakirjat: - Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selostus, sisältäen asemakaavan muutoskartan piir.nro Lyhennelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättävät hyväksyä vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laa-

8 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 8/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta jennuksesta tehtyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen asiakirjoineen sekä lähettää sen kunnanvaltuustolle hyväksymistä varten MRL 52 :n mukaisesti Käsittely 3. ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson selosti kaavamuutosta ja laajennusta lautakunnalle. Käydyn keskustelun aikana jäsen Jarmo Uimonen ehdotti, että toimitilarakennusten korttelialueella (KTY) kerrosalasta tulisi saada käyttää enintään 50 % myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. ta kannatti Anna-Lotta Wichmann. Äänestys Puheenjohtaja julisti keskustelun asiasta päättyneeksi ja totesi, että Uimosen tekemää ehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, joten asiasta tuli äänestää. Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin: ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Jarmo Uimosen tekemään ehdotusta, äänestävät EI. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Lounamaa, Sänkiaho) ja 5 ei-ääntä (Hellström, Sjölund, Uimonen, Wichmann, Haapanen). Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi EI-äänten voittaneen, joten toimitilarakennusten korttelialueella (KTY) kerrosalasta saa käyttää enintään 50 % myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Em. muutos tehdään kaava-asiakirjoihin. Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättävät hyväksyä vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta tehtyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hyväksyä Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lautakunnan päätöksen mukaisesti muutettuine asiakirjoineen sekä lähettää sen kunnanvaltuustolle hyväksymis-

9 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/2011 9/69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta tä varten MRL 52 :n mukaisesti 3. ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:642, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset Toimenpiteet jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Kunnanhallitus Kaava-aluetta koskevat maankäyttösopimukset on hyväksytty valtuustossa Sopimusosapuolien kanssa on sovittu allekirjoittamisajankohdat ja ne ovat kaikki ennen valtuuston kokousta Asemakaavan hyväksymistä säätää MRL 52. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selostus, sisältäen asemakaavan muutoskartan piir.nro Lyhennelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavoittajan vastineet Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä todeta, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Perälänjärvi, Veikkolan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen piir.nro 3038 mukaisesti 3 että ennen kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee tilojen RN:ot 1:399, 1:415, 1:842, 1:690, 1:734, 1:888, 1:902 ja 1:903 sekä 1:12, 1:633 ja 1:925 maanomistajien kanssa tehdä maankäyttösopimukset

10 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Yhdyskuntatekniikan lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

11 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 4 Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Grundträskin kylän kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 kiinteistökaupassa (kv) 120/ /2011 Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoituksen mukaan Allmänna arvsfonden c/o Kammarkollegiet on myynyt Kalevi Ensiö Lindstenille Grundträskin kylässä sijaitsevan kiinteistön Kallioranta RN:o 7:11 ( ). Kauppahinta oli euroa. Kiinteistön pinta-ala on 31,34 hehtaaria. Kunnalla on etuostolain ( /608) mukainen etuosto-oikeus kyseisessä kiinteistökaupassa. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppakirjassa mainitusta kauppahinnasta. Kunta tulee ostajan tilalle saaden kaupan kohteen omistukseensa kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnan on kauppahinnan lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 :n 2 momentin mukainen korko. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti etuosto-oikeutta käytetään vapaehtoisen maan hankinnan tueksi yksittäistapauksissa kunnanhallituksen päätöksellä. Kiinteistö Kallioranta sijaitsee Pilvijärven etelärannalla ja sillä on rantaviivaa noin 55 metriä. Yleiskaavan mukaan kiinteistö on M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kiinteistö on rakentamaton ja sillä on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukaisesti jäljellä 4 rakennuspaikkaa. Maasto on korkeuseroiltaan vaihtelevaa kallioista metsämaata. Puuston arvo ei ole merkittävä. Pilvijärveen rajoittuva ranta on jyrkkä ja kallioinen. Rantaaluetta on käytetty Pilvijärven alueen asukkaiden virkistysalueena. Kallioranta-kiinteistön pohjoisosa soveltuu maasto-olosuhteiltaan virkistyskäyttöön. Rakentamiskäyttöön soveltuu parhaiten alueen keskiosa. Kulkuyhteys kiinteistölle on tällä hetkellä Susisuontien kautta. Alueen läpi johtaa heikkokuntoinen metsätie. Kallioranta-kiinteistö voidaan käyttää virkistyskäyttöön ja osittain yhdyskuntarakentamiseen. Rakentamiskäytön määrä ratkaistaan tarkemmin myöhemmissä mahdollisissa osayleiskaava ja asemakaava suunnitelmissa. Etuosto-oikeuden käytöstä päättää kunnanhallitus. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kirjaamisviranomainen on Etelä-Suomen maanmittaustoimisto. Aika päättyy Lisäksi päätöksestä on ilmoitettava todisteellisesti viipymättä ostajalle ja myyjälle hallintolaissa (434/2003) säädetyllä tavalla. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi

12 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Esityslistan liittet: - kauppakirja kartta yleiskaavamerkinnöin, johon kaupan kohde on merkitty Oheismateriaali: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 käyttää kunnan etuosto-oikeutta Allmänna arvsfonden c/o Kammarkollegiet (org. nr ) ja Kalevi Ensiö Lindstenin välisessä allekirjoitetussa kiinteistökaupassa, joka koski Grundträskin kylän kiinteistöä Kallioranta RN:o 7:11, kiinteistötunnus , 2 päättää todeta, että etuosto-oikeutta käytetään etuostolain 1 :n mukaisesti maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja mahdollisia suojelutarkoituksia varten, 3 että konsernihallinto toimittaa päätöksen välittömästi tiedoksi kirjaamisviranomaiselle Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle, sekä ostajalle ja myyjälle siten kuin etuostolain 9 :ssä ja hallintolaissa (434/2003) säädetään, 4 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy investointiosan hankeryhmän Maa- ja vesialueet määrärahan korottamisen eurolla. 5 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

13 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 5 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen tehdyssä kiinteistökaupassa 120/ /2011 Kunnanhallitus Kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus kunnan alueella tehdyissä kiinteistökaupoissa. Liitteenä on tiedot aikavälillä kunnan tietoon tulleista yli 2 hehtaarin kiinteistökaupoista, joissa kunnalla on etuosto-oikeus ja joissa päätöksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä tekee kunnanhallitus. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - luettelo yli 2 ha kiinteistökaupasta - kartta kiinteistökauppojen alueista Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta liitteessä todetussa kiinteistökaupassa. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

14 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Ikäihmisten palveluiden strategian linjausten hyväksyminen vuosille (kv) 932/ /2011 Kunnanhallitus Perusturvan toimialalla on laadittu ikäihmisten palveluiden strategia vuosille Perusturvalautakunta on käsitellyt strategian ja ehdottaa, että strategian hyväksyy kunnanvaltuusto. Strategiaa perustellaan perusturvalautakunnan selostusosassa mm. seuraavasti: "Valtakunnallisessa Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa tavoitteena on että 3 prosentille yli 75-vuotiaista tarjottaisiin pitkäaikaista laitoshoitoa ja 5 6 prosentille tehostettua palveluasumista vuonna Tavoitteena on että yli 75-vuotiaista % asuisi omassa kodissaan. Kirkkonummen ikäihmisten pitkäaikaishoivan palvelurakenne on laitospainotteinen. Kirkkonummella vuoden 2010 lopussa yli 75-vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa (ml. vanhainkotihoito) oli 5,7 % ja tehostetussa palveluasumisessa 5,7 %. Kirkkonummella on oikeansuuntaisesti vahvistettu kotihoitoa. Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista on yli 17 %, mikä ylittää selkeästi laatusuosituksen tavoitteen (13 14 %). Kirkkonummi osallistui vuonna 2010 ensimmäistä kertaa Suomen Kuntaliiton keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailuun (pohjana v tiedot). Vertailun mukaan Kirkkonummen ikäihmisten palveluiden ikävakioidut kustannukset ( /asukas) olivat vuonna 2009 lähes 30 % (7,5 milj. ) korkeammat kuin vertailukunnissa keskimäärin. Perusterveydenhuollon laitoshoidon kustannukset olivat yli 100 % vertailukuntia korkeammat. Kirkkonummen kunnan yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan vuosina kunnan oman väestöennusteen mukaan 1400:sta 3500:aan. Palvelurakenteen muuttaminen ja väestönkasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisääntymiseen varautuminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista toimintaa. Muutokselle on varattava riittävästi aikaa ja voimavaroja. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2011 talousarviossa todetaan, että perusturvassa valmistellaan selvitys laitoshoidon ostopalvelun paikkojen purkamisesta ja kevyempään hoitomuotoon siirtymisestä huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Vastaavasti talousarvioon on kirjattu, että perusturvalautakunta päivittää Vireä ikääntyminen -palvelustrategian vuosille huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Vireä ikääntyminen -palvelustrategia on päivitetty kevään 2011 aikana ja uusi strategia on liitteenä. Strategian päivitykseen liittyen järjestettiin laajan virkamiesjoukon ja perusturvalautakunnan ja ikäihmisten ja vammaisten jaoston yhteinen seminaari Päiväkummussa maaliskuun lopussa Seminaarissa työstettiin mm. strategian arvoja ja palvelurakenteeseen liittyviä Kirkkonummen kunnan tavoitetasoja. Arvoista nousivat esiin voimavaralähtöisyys, osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus,

15 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus luottamus, tasa-arvo, valinnanvapaus ja yhteistyö. Lauantain luottamushenkilöiden keskustelussa näistä valittiin strategian arvoiksi oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja osallisuus. Arvojen sisältöä on kuvattu tarkemmin strategiatekstissä. Kirkkonummen palveluiden kattavuustavoitteet asetettiin valtakunnallisen suosituksen mukaisiksi ja niihin pyritään vuoteen 2015 mennessä. Kotihoidon kattavuutta on tarkoitus laskea hitaimmin, jotta muun toiminnan muutoksien läpivieminen on mahdollista. Uudessa strategiassa painottuu kotiin tuotavien palveluiden ja toimintakykyä ylläpitävien ja edistävien palveluiden merkitys sekä ikäihmisen oikeus arkeen ja toimintaan riippumatta asuinpaikasta. Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa on toteutettu vuosien aikana palvelurakenteen muutokseen tähtäävää toimenpideohjelmaa. Ohjelma ja sen tämänhetkinen vaihe on kuvattu liitteessä. Kotiin annettavia palveluita on kehitetty vuonna 2009 käynnistyneessä Kohotti-hankkeessa." Ylilääkäri Marjut Hovinen on kutsuttu valtuuston kokoukseen esittelemään strategian linjauksia. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Ikäihmisten palveluiden strategia vuosille , tarkistettu versio Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1. hyväksyy ikäihmisten palveuiden strategiassa esitetyt linjaukset ohjeellisina 1.2 toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat hyväksytään lautakunnissa erillisesti 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana I varapuheenjohtaja Ulf Kjerin ehdotti, että kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle ja että sinä aikana järjestetään kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan yhteinen ikäihmisten strategiaa koskeva iltakoulu. Jäsenet Pirkko Lehtinen, Minna Hakapää ja Ari Harinen kannattivat Kjerinin ehdotusta.

16 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Jäsen Ulla Seppälä kannatti asian jatkokäsittelyä ja pohjaehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että I varapuheenjohtaja Kjerin on ehdottanut asian jättämistä pöydälle. ta on kannatettu. Kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asian jatkamisesta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi, että ne, jotka kannattavat asian jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat pöydällepanoehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Asian jatkokäsittelyehdotus 6 jaa ääntä (Kaurila, Salonen, Seppälä, Syväniemi, Vahasalo, Haapaniemi) Pöydällepanoehdotus 7 Ei ääntä (Bergholm, Hakapää, Harinen, Poutanen, Kjerin, Lehtinen, Tammenmaa) Kunnanhallitus päätti jättää asian Kjerinin ehdottamalla tavalla pöydälle. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle jotta kunnanhallitukselle ja perusturvalautakunnalle järjestetään ikäihmisten strategiaa koskeva yhteinen iltakoulu. Strategia esitellään iltakoulussa. Muutoksenhakuohje Kunnanhallitus Ei muutoksenhakua. Ikäihmisten palveluiden strategiaa käsittelevä iltakoulu järjestettiin keskiviikkona klo Tilaisuuteen kutsuttiin kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajat, kunnanjohtaja ja muut kunnanhallituksen kokouksiin pysyvästi osallistuvat, perusturvalautakunta, perusturvajohtaja sekä ikäihmisten hyvin-

17 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus vointipalveluiden tulosalueen vetäjä. Tilaisuuden järjesti perusturvan toimiala. Tilaisuudessa esiteltiin strategia ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Valmistelija: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - Ikäihmisten palveluiden strategia vuosille , päivitetty Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1. hyväksyy ikäihmisten palveluiden strategiassa esitetyt linjaukset ohjeellisina 1.2 toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpideohjelmat hyväksytään lautakunnissa erillisesti 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

18 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 7 Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman hyväksyminen (kv) 1526/ /2011 Kunnanhallitus Uuden terveydenhuoltolain ja jo ennen sitä kansanterveyslain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnanjohtaja on vuonna 2009 asettanut poikkihallinnollisen työryhmän laatimaan kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Työryhmän vetäjänä on toiminut ylihoitaja Hannele Repo. Työryhmän jäsenet mainitaan hyvinvointisuunnitelman kansilehdellä. Tämä hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on löytää ne osa-alueet, joihin kunnassa erityisesti olisi syytä panostaa hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä tehdä käytännön toimenpide-ehdotuksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Kirkkonummen kunnan hyvinvointisuunnitelmassa on määritelty seuraavat hyvinvoinnin kehittämisen osa-alueet: - terveyserojen kaventaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan edistäminen - liikunnan edistäminen - ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen - tilastoinnin kehittäminen. - Konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi vuosille esitetään: - nuorten koulutuksen ja työllisyyden edistämistä - liikunnan edistämistä kaikessa kunnan toiminnassa sekä osallistumista THL:n alueelliseen terveys- ja hyvinvointitutkimukseen. Kunnan johtoryhmä sekä toimialojen johtoryhmät ovat käsitelleet suunnitelmaa syksyn 2011 aikana. Kunnan johtoryhmä päätti, että suunnitelma esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Valmistelu: Ulla Gahmberg Esityslistan liite: - hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma vuosiksi

19 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto 1.1 hyväksyy edellä mainitut suunnitelman linjaukset hyvinvoinnin kehittämisen osa-alueiksi sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset vuosille toteaa, että strategiaan liittyvät toimenpiteet hyväksytään lautakunnissa erillisesti 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

20 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Evitskogin koulun, asuinrakennuksen sekä varasto- ja saunarakennuksen myynti (kv) 1330/ /2011 Palvelutuotannon johtokunta Käsittely: Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että Evitskogin koulukiinteistö asetetaan myyntiin. Kirkkonummen kunta on ilmoittanut myyntiin Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus ja pyytänyt ostotarjouksia koulusta klo mennessä. Kiinteistö sijaitsee kylän keskeisellä paikalla ja sopii maastoltaan hyvin rakentamiseen. Tontin koko on m2. Tontilla sijaitsee 600 k-m2 suuruinen koulurakennus ja 137 k-m2 suuruinen asuinrakennus sekä lisäksi varasto- ja saunarakennus. Määräaikaan mennessä saatiin 10 kpl ostotarjouksia ja 1 kpl vuokrausehdotuksia. Tontti- ja paikkatietoyksikkö on pyytänyt arvion kiinteistöstä kahdelta kiinteistövälitystoimistolta. Saapuneet tarjoukset ja kiinteistövälittäjien arviot esitellään johtokunnalle kokouksessa. Myös esittelijän päätösehdotus annetaan kokouksessa. Käyttöomaisuuskirjanpidon mukaan kiinteistön jäännösarvo on ,03 per Kiinteistön varsinaiset käyttökustannukset olivat v n Valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, puhelin , sähköposti: ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Tarjoukset Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä. Emma Nuutilainen jätti korkeimman tarjouksen, , seuraavin ehdoin: 1. koulurakennuksen käyttötarkoitus muutetaan niin, että koulurakennuksessa on 140 m2 työtilaa ja 460 m2 asuintilaa 2. asuinrakennus muutetaan yhdeksi asunnoksi 3. kiinteistön hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupantekohetkellä, jolloin maksetaan ensimmäinen erä, Tämän jälkeen rakennuksen käyttökuluista vastaa ostaja 4. kun käyttötarkoituksen muutokset on tehty edellämainitulla tavalla, maksetaan loppuerä kahden viikon kuluessa

21 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta jos käyttötarkoituksen muutoksia ei hyväksytä kahdeksan kuukauden sisällä kaupantekohetkestä, purkautuu kauppa ja ensimmäinen maksuerä palautetaan ostajalle kahden viikon kuluessa 6. Koulurakennuksessa esittelyhetkellä ollut irtaimisto sisältyy kauppaan. Lupa-arkkitehti on ilmoittanut, että koulun muuttamista asunnoksi n. 460 k-m2 ja työtilaksi n. 140 k-m2 voidaan puoltaa. Kahden arvioitsijan lausunnot Toimeksiantona oli määrittää koko kiinteistön tämänhetkinen käypä markkinaarvo mahdollista kiinteistökauppaa varten. Lisäksi arvioitsijoilta pyydettiin oma näkemys siitä, millä toimenpiteillä kiinteistön kokonaisarvo olisi korkein. Myytäessä kiinteistö yhtenä kiinteistönä toinen arvioitsija arvioi markkina-arvon olevan ja toinen Arvioitsijat ilmoittavat, että arvion tarkkuus on +/- 15%. Myytäessä kiinteistö kahtena eri kiinteistönä toinen arvioitsija arvioi markkinaarvon olevan yhteensä ja toinen Toinen arvioitsija ilmoittaa, että arvion tarkkuus on +/-10% ja toinen (suurempi arvo) +/-15%. Jos kiinteistöstä halutaan muodostaa kaksi erillistä rakennusjärjestyksen mukaista rakennuspaikkaa, on ylimääräiselle rakennuspaikalle haettava poikkeuslupa. Poikkeusluvan käsittelyaika on n. 6 kuukautta ja sen käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunta ei ole viime vuosina myöntänyt poikkeuksia yleiskaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Lisärakennus on myös mahdollista saada osayleiskaavoituksen kautta. Mikäli poikkeuslupa saadaan, voidaan myyntiä jatkaa aikaisintaan kesällä Koulurakennuksesta on tehty kuntoarvio sekä pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma v ja asuinrakennuksesta peruskuntoarvio v Jos kiinteistö myytäisiin kahtena kiinteistönä, tulisi asuinrakennuksesta tehdä uusi kattava kuntotarkastus. Kunnanhallituksen päätti ja myydä eräät kunnalle tarpeettomat kiinteistö mm. Evitskogin koulun asuinrakennuksen. Myyntiä varten rajattiin kiinteistöstä erillinen m2 määräala, jolla sijaitsivat asuin- ja saunarakennukset. Ostotarjouksia ei tuolloin saatu. Kunnanhallitus päätti , ettei jatketa Evitskogin koulun rakennuksen myyntiä. Esityslistan liitteet: - ostotarjouspyyntö, liite Patu 6/ tarjousten avauspöytäkirja, liite Patu 7/ Asiakirjat:

22 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta kuulutus - saapuneet tarjoukset - kiinteistönvälittäjien arviot Tuotantopalvelujohtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus: Palvelutuotannon johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että 1. kunta myy Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus , Emma Nuutilaiselle saapuneen tarjouksen mukaisilla ehdoilla. Kauppahinta on kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja 3. kauppakirja on allekirjoitettava kuukauden kuluessa kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. Päätös: Palvelutuotannon johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteän omaisuuden myyntiperusteet. Tarjouspyyntökuulutus on pykälän oheismateriaalina. Valmistelu: Ulla Gahmberg Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää

23 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Päätös: 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto 1.1. myy Evitskogin koulukiinteistön, kiinteistötunnus , Emma Nuutilaiselle kauppahinnalla 1.2. valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan kaupan muut ehdot saapuneen tarjouksen mukaisin linjauksin (esitetty edellä selostusosassa) 1.3. edellyttää että kauppakirja allekirjoitetaan kuukauden kuluessa kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Tiedoksi Muutoksenhakuohje

24 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 9 Pappilanmäen asuntokerrostalon K194T1 myynti (kv) 1486/ /2011 Kunnanhallitus Pappilanmäen asemakaava-alueen kerrostalotonteista korttelin 194 tontti 1 on edelleen myymättä. Tontti on kaavoitettu nelikerroksisen asuinkerrostalon rakennuspaikaksi. Tontin pinta-ala on 2488m 2 ja rakennusoikeus on 1800 k- m 2. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Tontti on välittömästi rakennettavissa. Tontti- ja paikkatietopalvelut on vuodesta 2008 lähtien neuvotellut tontin K194T1 myynnistä useiden rakennusliikkeiden kanssa. Tontista pyydettiin 2008 ostotarjouksia. Tarjouksia saatiin 9 kappaletta. Korkeimman tarjouksen teki NCC Rakennus Oy. Kaikki tarjoukset tuolloin hylättiin. NCC Rakennus Oy on ilmoittanut uudelleen halukkuutensa ostaa kyseinen tontti varttuneille asiakkaille suunnattujen NCC AktiiviKoteja- malliseen asuntotuotantoon. Yhtiön tarkoituksena on käynnistää tontin rakentaminen kesällä Tontti- ja paikkatietopalvelut on käynyt NCC Rakennus Oy:n kanssa tontin hintaa koskevat myyntineuvottelut. Neuvottelujen tuloksena ehdotetaan, että tontti K194T1 myydään NCC Rakennus Oy:lle tai NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai määräämänsä lukuun yhteensä eurolla ja esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kauppahinta on osa vuoden 2012 talousarvioon ehdotetuista maanmyyntituloista. valmistelija: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen puh , ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - kauppakirja, jonka liitteenä karttakuva myytävästä tontista Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää 1.1 myydä noin 2488 m 2 :n määräalan Kirkkonummen kunnan Finnsbackan kylän tilasta Klockaråkern, kiinteistötunnus , NCC Rakennus Oy:lle tai NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai määräämänsä lukuun yhteensä eurolla kauppahinnalla ja liitteenä olevan kauppakirjan

25 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 mukaisilla ehdoilla. Määräala muodostaa korttelin 194 tontin 1, 1.2 oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

26 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 10 Kunnantalohankkeen edistymisraportti / /2011 Kunnanhallitus Kunnanhallitus on päättänyt , että kunnantalohankkeen rakennustoimikunnan kuntaedustajien tulee informoida kunnanhallitusta kunnantalohankkeen etenemisestä. Tuotantopalvelujohtaja Ewa Forstén rakennustoimikunnan kuntaedustajana on toimittanut rakennuttajan, ISS Proko Oy:n antaman raportin Kirkkonummen kunnantalon edistymisestä. Raportti on liitteinä. Valmistelija: Ewa Forstén Esityslistan liite - Kirkkonummen kunnantalon edistymisraportti Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen Kirkkonummen kunnantalon edistymistä koskevan raportin Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

27 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 11 Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen muuttaminen (kv) 1523/ /2011 Kunnanhallitus Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen kokouksessaan Sopimus allekirjoitettiin Autopaikoista sovittiin lopullisessa sopimuksessa seuraavasti: "Kirkkotalli voi lunastaa tai vuokrata kaikki kulloisenkin käytetyn rakennusoikeuden edellyttämät pysäköintilaitospaikat korttelin 108 pohjoisreunaan rakennettavan pysäköintilaitoksen valmistuttua pysäköintilaitoksen sen hetkiseltä omistajalta". Keskusta-alueen rakentuminen on tärkeätä. Jotta pysäköintilaitoksen rakentaminen voisi alkaa, on Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin kanssa neuvoteltu sopimusratkaisu, jonka mukaan kunta ostaa Kirkkotallin nykyisen rakennusoikeuden edellyttämät 24 autopaikkaa à euroa/kpl. Kirkkotalli suorittaa puolestaan kunnalle asemakaavan muutoksen aiheuttamista yhdyskuntarakentamisen lisäkustannuksista yhteensä euroa. Liitteenä on luonnos Kirkkotallin kanssa asiasta solmittavaksi sopimukseksi. Asemakaavan mukaisen tulevan uudisrakennuksen edellyttämät lisäautopaikat (9 kpl) Kirkkotalli sitoutuu järjestämään itse. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotalli on omalta osaltaan hyväksynyt järjestelyn yhtiökokouksessaan Maankäyttösopimuksen muutossopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan myös seuraavat sopimukset kauppakirja, jolla Skanska Talonrakennus Oy myy kunnalle 24 lisäpaikkaa (Kirkkotallin autopaikat) pysäköintisopimus, jonka osapuolina ovat Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti ja pysäköintilaitoksen osakkaat eli Kirkkonummen kunta, As. Oy Kirkkonummen Tammi ja As. Oy Kirkkonummen Pyökki sopimus autopaikkojen toteuttamisesta ja luovuttamisesta osakkaiden käyttöön sekä niihin liittyvistä osapuolten vastuista Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinnin yhteisjärjestelysopimus (rasitesopimus) autopaikkojen sijoittamisesta, joiden solmimisen jälkeen korttelin 108 rakentamisen aloittamiselle ei ole Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallista johtuvia esteitä. Esityslistan liitteet: - sopimusluonnos em. sopimuksen muuttamisesta Oheismateriaalia:

28 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 - Kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välinen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimus Valmistelu: vs. kunnangeodeetti Ilkka Tiihonen, ilkka.tiihonen(at)kirkkonummi.fi, puh Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 hyväksyy allekirjoitetun kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kirkkotallin välisen Ervastintien asemakaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen kohdan 3 kappaleen 3 ja kohdan 4 kappaleen 1 muutoksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti 1.2 valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään muutettaviin sopimuskohtiin vähäisiä muutoksia 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91

29 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 12 Lisäajan myöntäminen pysäköintilaitoksen rakentamiselle kiinteistöllä / /2011 Kunnanhallitus Skanska Talonrakennus Oy:n ja Kirkkonummen kunnan allekirjoittamassa kauppakirjassa on todettu Skanskan olevan velvoitettu rakentamaan pysäköintilaitos kuntakeskus ns. 108-kortteliin siten, että se on valmis 18 kuukauden kuluttua kauppakirjan allekirjoitusajankohdasta eli viimeistään Kauppakirjassa mainitun mukaisesti kunta voi myöntää painavasta syystä lisäaikaa rakentamisvelvollisuuden määräajalle. Skanska Talonrakennus Oy:n hakemuksessaan esittämät perustelut lisäajalle ovat hyväksyttäviä ja on ilmeistä, että kunnasta tai kolmansista osapuolista johtuvia viivästyksiä ei ole enää odotettavissa. Suunnitellun pysäköintilaitoksen rakentamisaika on Skanskan oma ilmoittaman mukaan noin vuosi. Valmistelija: kunnanjohtajan sihteeri Gunnel Ekström-Ikonen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Skanska Talonrakennus Oy:n hakemus kunnalle Kiinteistön kauppakirja Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Skanska Talonrakennus Oy:lle lisäaikaa pysäköintilaitoksen rakentamiselle saakka edellyttäen, että Skanska Talonrakennus Oy toimittaa päivitetyn kunnan hyväksymän vakuuden Kirkkonummen kunnalle syyskuun loppuun 2011 mennessä. Päätös: Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

30 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 13 Vuoden 2011 lainanottosuunnitelma 937/ /2011 Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2011 lainanottosuunnitelman kokouksessaan ja päätti hyväksyä vuoden 2011 lainanottosuunnitelman. Samassa yhteydessä päätettiin, että pitkäaikaisen lainan tarve arvioidaan uudelleen syyskuussa. Kunnanvaltuusto päätti talousarvion vahvistamisen yhteydessä oikeuttaa kunnanhallituksen hoitamaan vuoden 2011 lainojen nostot ja lyhennykset siten, että kunnan pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä on enintään 8 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Lisäksi valtuusto on oikeuttanut kunnanhallituksen ottamaan talousarviovuonna tilapäisluottoa enintään 20,0 milj. euroa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kuluvan vuoden aikana myönteisesti kehittyneiden verotilitysten johdosta kunnan kassavarojen määrä on pysynyt edelleen hyvänä ja pitkäaikaisen lainan nostamiselle vuonna 2011 ei näyttäisi olevan tarvetta. Talousyksikkö esittääkin, että vuoden 2011 aikana ei pitkäaikaista lainaa nosteta. Mikäli vuoden loppupuolella tulee tarvetta lainarahalle, rahoituksena käytetään tilapäistä luottoa (kuntatodistukset). Valmistelija: talousjohtaja Leena Pieniniemi, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedokseen ja valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa nostamaan tilapäistä luottoa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Päätös: Tiedoksi Muutoksenhakuohje

31 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä tekniset tuotantopalvelut (kv) 1041/ /2011 Palvelutuotannon johtokunta Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tilahallinnon vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on esitetty rakennusten ja alueiden rakentamispalveluiden ostopalveluihin yhteensä Kirjanpidon mukaan on käytetty (käyttöprosentti 76 %). Toteutuneiden kustannusten perusteella arvioidaan toimintamenojen ylittyvän n eurolla. Arvioitu määrärahojen ylitys johtuu runsaslumisesta ja sääolosuhteiltaan vaikeasta alkuvuodesta. Piha-alueiden aurauskertoja jouduttiin tekemään budjetoitua huomattavasti enemmän ja lisäksi jouduttiin suorittamaan lumenpudotustöitä rakennusten katoilta, joistakin rakennuksista jopa kahteen kertaan. Varsinaisten lumitöiden lisäksi jouduttiin koneellisesti poistamaan lumet kiinteistöjen piha-alueilta osittain turvallisuussyistä ja mahdollisen tulvariskin vähentämiseksi. Mittavien lumitöiden lisäksi runsas lumi aiheutti rakennuksiin vaurioita, jotka oli korjattava lisävahinkojen välttämiseksi. Vesikattovuotoja esiintyi erityisesti konesaumatuissa peltikatoissa ja monesta rakennuksesta vesikattojen turvavarustukset ja sadevesijärjestelmät tulivat alas suuren lumipainon ja räystäiden jäätymisen johdosta. Aikaisista vesikattojen lumenpudotustöistä huolimatta kaksi rakennusta sortui liian suuren lumikuorman vuoksi. Sortuneet rakennukset ovat asemakaavassa suojeltu Ravalsin museoalueen riihi sekä teräskaarihalli Jorvaksessa. Runsasluminen talvi aiheutti rakenteellisia vaurioita lisäksi mm. seuraavissa rakennuksissa: - Kantvikin koulu: Osa rakennuksen räystäästä murtui ja tuli alas. - Kunnantoimisto: Peltikaton saumat kattolyhtyjen kohdalla aiheuttivat vesivahinkoja yläkerran rakenteisiin. - Gesterbyn ruotsinkielinen koulu: Vauriot syntyivät mahdollisesti huomata. - Volsin vanha koulu: Vesikaton vuoto aiheutti mittavia kosteus- - Sepän koulu: Vesikatto on vuotanut ilmanvaihtokonehuoneen - Keskuskoulu, vesikattovuotoja rakennuksissa C ja D. - Nissnikun koulu, vesikattovuotoja. Vesikattovuotojen ja muiden lumen aiheuttamien vaurioiden lisäksi aiheutti runsas lumi pihojen leikkivälineiden rikkoutumisia päiväkodeissa. Rikkoontuminen tapahtui sekä lumenpudotustöiden että piha-alueiden koneellisen lumenpoiston yhteydessä. Päiväkotien piha-alueilta on vesikattojen lumenpudotustöiden jälkeen usein poistettava lumet turvallisuussyistä. Työ tehdään koneellisesti eikä lumen alle jääneitä kalusteita tai istutuksia ole helppo havaita. Normaalin talven keskimääräiset talvikunnossapitokustannukset ovat olleet n Alkuvuoden talven kunnossapitotyöt maksoivat kirjanpidon mukaan yhteensä n , eli ne olivat yli kaksinkertaiset normaaliin talveen

32 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta verrattuna. Määrärahan käytön perusteella arvioidaan toimintamenojen rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden osalta ylittyvän n :lla. Korjausohjelmassa on kohdistamatta yhteensä Kyseinen määräraha voidaan käyttää lumen aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. Tämän jälkeen lisämäärärahan tarve on n Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on teiden, torien ja katualueiden kunnossapitoon varattu toimintamenoja varten Määrärahan käytön perusteella arvioidaan toimintamenojen ylittyvän n eurolla. Ylitys johtuu alkuvuoden runsaista lumisateista, joiden johdosta katualueiden kunnossapitoon on jouduttu käyttämään enemmän määrärahaa kuin keskimäärin vastaavana ajankohtana. Jatkuvat lumisateet pakottivat aurauksen ja liukkaudentorjunnan lisäksi lumen jatkuvaan poisajoon katualueelta. Tällä varmistettiin, että kadut olivat kohtuullisessa kunnossa ja ja mahdollisissa hätätilanteissa hälytysajoneuvojen pääsy oli esteetöntä kaikkien kiinteistöjen pihoihin kaava-alueilla. Keskimääräisenä talvena aurauskertoja on mutta niitä on tämän vuoden puolella ollut noin 63 ja hiekoituskertoja 104. Yhteensä määrärahan lisätarve on Käyttösuunnitelmaan ei ole mahdollista tehdä niin suuria säästötoimenpiteitä, että toimintakatteen ylitys voidaan välttää. Esitetyllä lisämäärärahalla varmistetaan, että voidaan hoitaa kunnossapitotyöt lähes tavanomaisella tasolla vuoden loppuun saakka. Valmistelijat: - vastaava talonrakennusmestari Ralf Lönngren, puh , ralf.lonngren(at)kirkkonummi.fi - kunnossapitopäällikkö Hans-Eric Sjöblom, puh , hans-eric.sjoblom(at)kirkkonummi.fi Tuotantopalvelujohtaja Palvelutuotannon johtokunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että palvelutuotannon johtokunnalle myönnetään lisämäärärahaa seuraavasti: - rakennusten kunnossapitopalvelut yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Yhteensä Päätös: Palvelutuotannon johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

33 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Palvelutuotannon johtokunta Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavan muutoksen vuoden 2011 talousarvioon: käyttötalousosan tehtävän tekniset tuotantopalvelut määrärahaa korotetaan eurolla (Palvelutuotannon johtokunnan sitova toimintakate on talousarviomuutoksen jälkeen euroa). Päätös: 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Tiedoksi Muutoksenhakuohje

34 Kirkkonummen kunta Esityslista 15/ /69 Kunnanhallitus Talousarviomuutos / Käyttötalousosan tehtävä Sisäiset palvelut, investointiosa Osakkeet ja osuudet (kv) 521/ /2011 Kunnanhallitus Kh Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ehdottaa, että kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikka- sekä henkilöstö- ja taloushallintopalvelut organisoidaan kuntien omistamiin palvelukeskuksiin. Toinen yhtiöistä hoitaa keskitetysti kuntien tietotekniikkaa ja sähköisten palvelujen kehittämistä. Toinen kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä johdon raportointia. Sitra on edennyt alkuvuoden aikana yhteistyössä yli 20 kunnan ja kuntayhtymän sekä Kuntaliiton ja valtion kanssa niin pitkälle, että palvelukeskuksia suunnitelleella ryhmällä on tarjota liiketoimintasuunnitelmat kahta valtakunnallista palvelukeskusta varten. Kuntien tukitoimintojen uudelleenjärjestely mahdollistaa resurssien ohjaamisen hallinnosta hoivatyöhön ja muihin ydintoimintoihin. Tietotekniikan palvelukeskus tarjoaa yhteisen, avoimien rajapintojen integraatioalustan, jonka kautta kuntien ja kuntayhtymien tietojärjestelmät pystyvät keskustelemaan keskenään. Alustaan voi liittää paitsi aiemmin ostettuja ratkaisuja myös uusia kunnan omia tai yhteisiä palveluja. Palvelukeskuksella on yksittäistä kuntaa parempi ostovoima ja neuvotteluasema hankintoja tehdessä. Palvelukeskus antaa kunnille keskitetysti myös käyttö- ja kehitystukea. Tukitoimintojen keskittäminen palvelukeskuksiin parantaa palvelujen laatua ja hillitsee kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista, mikä tekee mahdolliseksi sähköisen asioinnin kehittämisen. Kuntien päällekkäinen työ vähenee ja yksittäisen kunnan tietotekniikan järjestäminen helpottuu. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suurin hyöty tulee olemaan yhtenäisen ja laadukkaan tiedon tuottaminen kuntien menoista ja tuloista kuntien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi, esimerkkinä johdon raportointipalvelut. Laadukkaat, vertailukelpoiset ja ajankohtaiset tiedot ja ennusteet kuntien taloudesta ja toiminnasta auttavat muodostamaan kokonaiskuvan kunnan tilanteesta. Palvelukeskuksen tuomat mittakaavaedut, hyvien käytäntöjen kehittäminen ja hallinnon keventymisen tuomat kustannussäästöt vapauttavat resursseja kunnan ydintoimintoihin. Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Kukin kunta maksaa osakkuudestaan asukasluvun mukaisen euromäärän, suuruudeltaan 1-2 euroa/asukas. Mukaantulo on täysin vapaaehtoista, ja myös kuntaosakkaat voivat halunsa mukaan ostaa palveluita suoraan muilta palveluntuottajilta.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirjan 15/2011 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirjan 15/2011 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirjan 15/2011 1 Kunnanhallitus ENNAKKOTIETO Aika 19.09.2011 klo 17:00 Paikka Kunnantoimisto, Jolkby Läsnäolijat Haapaniemi Timo puheenjohtaja Kjerin Ulf I varapuheenjohtaja Kilappa

Lisätiedot

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv)

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 9 08.2.206 Kunnanhallitus 9 2.0.207 Veikkolan keskustan korttelin 9 asemakaavan muutoksen (piir.nro 279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) 8/0.02.0/206 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 59 4.08.05 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 53 :n ja 8:n mukaisesti, päätös uudestaan valtuuston käsiteltäväksi (Kv) 30/0.0.05/03

Lisätiedot

Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen (hankenro ) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kh, kv)

Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen (hankenro ) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kh, kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 37 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 45 31.05.2017 Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen (hankenro. 40120) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kh, kv) 734/10.02.03/2013

Lisätiedot

Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio

Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio Kunnanhallitus 399..05 Kunnanvaltuusto 3 08.0.06 Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio 95/0.00.0/05 Kunnanhallitus..05 399 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää Yhdyskuntatekniikan lautakunta 60 25.08.2016 Kunnanhallitus 269 12.09.2016 Kunnan lausunto HSL- kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 538/08.01.00/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Perusturvalautakunta 17 02.03.2017 Kunnanhallitus 84 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 19 13.03.2017 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 129/03.00/2017

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II Perusturvalautakunta 8 0.0.05 Kunnanhallitus 344 0..05 Hyvinvointikeskushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv) 50/0.03.0.0/0 Perusturvalautakunta 0.0.05 8 Kunnanvaltuusto päätti 4.4.04 34 jatkaa

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

valmistelija: Esityslistan liite: vaihtokirja liitekarttoineen Oheismateriaali: yleiskartta vaihdon kohteista

valmistelija: Esityslistan liite: vaihtokirja liitekarttoineen Oheismateriaali: yleiskartta vaihdon kohteista Kunnanhallitus 34 0..05 Kunnanvaltuusto 5 6..05 Maa-alueiden vaihto Helsingin kaupungin kanssa Strömsbyssä 880/0.00.0/05 Kunnanhallitus 0..05 34 Kunta ja Helsingin kaupunki ovat neuvotelleet maa-alueiden

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana.

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä maanomistajana,

Lisätiedot

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 31.1.2013 tiedote 1 (5) 14.10.2013 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 14.10.2013 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ja teemat

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ja teemat Yhdyskuntatekniikan lautakunta 8 21.01.2016 Kunnanhallitus 51 29.02.2016 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 21.01.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Valmistelu: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Valmistelu: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 70..05 Kunnanhallitus 80.0.06 Rakennusjärjestyksen uusiminen, väliraportti 605/00.0.0/0 Kunnanhallitus..05 70 Kunnanhallitus päätti..05 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/ (6) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/ (6) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (6) Kunnanhallitus, 51, 26.06.2017 Kunnanhallitus, 87, 28.08.2017 Kunnanvaltuusto, 35, 04.09.2017 35 Kuntalaisaloite: kuntarajan siirto Siikajärven kylässä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta Kunnanhallitus 342 31.10.2016 Kunnanhallitus 3 09.01.2017 Vesitorninmäen asemakaavan maankäyttösopimus (kv) 465/10.00.00/2012 Kunnanhallitus 31.10.2016 342 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 21.04.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y 0186002-9 Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2016 1 Konsernijaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00-19:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast 1 krs. Läsnäolijat Harinen Ari puheenjohtaja poissa 3 Sjölund Thorolf varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Konsernijaosto Aika 19.09.2016 klo 17:04-19:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Harinen Ari puheenjohtaja Sjölund Thorolf

Lisätiedot

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 3..03 tiedote (6) 0.5.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 0.5.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto 17.12.2012 Kaupunginhallitus Venäjän Suomen suurlähetystön tontin asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12117) HEL 2011-007184 T 10 03

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv)

Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27 20.04.2017 Kunnanhallitus 145 02.05.2017 Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) 282/10.00.02/2017 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuinkerrostalotonttien AK /1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle 13.03.2017 Sivu 1 / 1 5473/2016 02.08.00 27 Asuinkerrostalotonttien AK-1 12221/1 ja 2 myynti Jousenpuistosta FinCap Fund I Ky:lle Valmistelija / lisätiedot: Jouni Lindberg, puh. 043 826 9051 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy)

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 94 10.3.2014 Kaupunginhallitus 148 14.4.2014 Kaupunginhallitus 117 11.4.2016 Asianro 244/10.00.02.03/2014 137 Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen

Lisätiedot

25.6.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

25.6.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. ..0 tiedote (9) 5.6.0 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 4.6.0 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Päätösehdotus A Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään

Päätösehdotus A Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2012 1 (6) 1090 Malminkartanon Luutnantinpolun asemakaavamuutokseen nro 12104 liittyvä maankäyttösopimus ja määräalan ostaminen Sponda Kiinteistöt Oy:ltä HEL 2012-011775

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Eerikinkartanon johtokunta Aika 27.09.2016 klo 18:00-18:40 Paikka Eerikinkartano, Eerikinkartanontie 164, Veikkola Läsnäolijat Piironen Marjokaisa puheenjohtaja Kämpe-Hellenius

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 1(5) KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta (jäljempänä kunta) PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 0131905-6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa /

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/ Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/ Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma Yhdyskuntatekniikan lautakunta 33 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 48 31.05.2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma 692/10.03.01.00/2016

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano KAUPPAKIRJA Nousiaisten kunta luonnos 12.8.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2. OSTAJA y-tunnus 1680089-7 os. Torikuja, 21270 Nousiainen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Kunnanhallitus 262 03.11.2014 Kunnanvaltuusto 44 11.11.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Koipijärvi 418 424 3 67 omistajat: Mirja Helena Suikkanen (xxxxxx xxxx) Vanha

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 205 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 205 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle (kh)

SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle (kh) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 38 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 43 31.05.2017 SMC Supermoto Center Oy:n kaavoitusaloite asemakaavan laatimiseksi Veikkolassa Nevatien varrelle tilalle 257-488-0001-0397

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 1 (5) 556 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilojen Parvis 418 424 9 636 ja Kiila 418 424 9 637 omistaja: THH Palvelut Oy (2128195

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti 06.10.2014 Sivu 1 / 1 2937/10.00.02/2012 72 27.8.2012 77 2.9.2013 93 Kerrostalotontin myynti Leppävaarasta JM Suomi Oy:lle, korttelin 51077 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot