Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.6.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta."

Transkriptio

1 ..0 tiedote (9) Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset kokonaisuudessaan merkitään pöytäkirjaan, joka tarkastetaan ja allekirjoitetaan seuraavan viikon maanantaina. Tarkastettu pöytäkirja julkistetaan kunnan verkkosivuilla ja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina. Lisätietoja päätöksistä antaa kunnansihteeri Ulla Gahmberg. Vuoden 0 talousarvion muutos, investointiosa ja raakamaa-alueen ostaminen Myllykylästä esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Kirkkonummen kunnan Myllykylän kylän tilan Tallbacka (kiinteistötunnus ) 0.000,00 euron kauppahinnalla. kunnanjohtaja valtuutetaan sopimaan muista kaupan ehdoista. talousarvion investointiosan hankeryhmän Maa- ja vesialueet määrärahaa korotetaan eurolla ehdotuksen mukaan 4 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistökaupoissa , että kunta ei käytä etuostolain mukaista etuosto-oikeutta liitteessä todetuissa kiinteistökaupoissa. ehdotuksen mukaan 5 Kantvikin teollisuusalueen asemakaavan muutosehdotus (piir.nro 4) nähtäville Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie (09) 96 7 (09) PL Kirkkonummi 040 KIRKKONUMMI

2 . asettaa Kantvikin teollisuusalueen asemakaavan muutoksen piirustuksen 4 mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 0 vuorokauden ajaksi. todeta yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksen, että luontoselvitystä täydennetään kaavan nähtävilläoloaikana siten, että se on ympäristökeskuksen ohjeen mukainen pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Elinkeinotoimi Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Kulttuuritoimi Nimistötoimikunta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan liitto Museovirasto Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Espoon seudun ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Suomenlahden meripelastus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry Kysrkslätts Natur och Miljö rf Kirkkonummen yrittäjät ry Kantvikin kyläyhdistys Adven Oy Fortum Distribution Oy Fortum Power and Heat Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj 4 edellyttää, että kunnan ja kaavoitusaloitteen tehneet tahon kanssa tulee olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus ennen kuin Kantvikin teollisuusalueen I asemakaavanmuutos korttelissa 405 hyväksytään kunnanvaltuustossa. 5 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

3 ehdotuksen mukaan 6 Perälänkannas, Veikkolan asemakaavan muutosehdotus (piir.5) nähtäville asettaa Perälänkannas, Veikkolan asemakaavan muutosehdotuksen piir.nro 5 mukaisesti nähtäville pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: - rakennusvalvonta - ympäristönsuojelu - Espoon seudun ympäristöterveys - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Uudenmaan ELY-keskus - Uudenmaan liito - Liikennevirasto - Veikkolan kyläyhdistys tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Matti Kaurilan ehdotuksesta asia palautettiin uuteen valmisteluun. 7 Kirkkonummen maankäytön kehityskuva merkitä liitteessä kirjatut maankäyttölinjaukset tiedokseen. ehdotuksen mukaan 8 Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi Kuuma-kunnissa, toimenpiteiden hyväksyminen

4 merkitä tiedokseen liitteenä olevan Kuuma-kuntien vuokra-asuntotuotannon turvaamista koskevan selvityksen hyväksyä edellä mainittujen, selvityksessä esitettyjen vuokra-asuntotuotantoa koskevien jatkotoimenpiteiden käynnistämisen. ehdotuksen mukaan 9 Kunnan lausunto aluehallintoviraston valtioneuvoston asetuksen (8/0) toimeenpanoa terveyskeskuksissa koskevaan selvityspyyntöön antaa liitteen mukaisen selvityksen aluehallintovirastolle mennessä tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. ehdotuksen mukaan 0 Oikaisuvaatimus, Höstsolin ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen hylätä oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan jättää tässä yhteydessä tutkimatta vaatimuksen puuttua suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan valmisteluun. ehdotuksen mukaan äänestyksen jälkeen. Johanna Isomäki-Reikin muutosehdotus hävisi pohjaehdotukselle äänin 8-. Muutosehdotus:

5 hyväksyä oikaisuvaatimuksen muilta osin lukuunottamatta puuttumisvaatimusta varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan valmisteluun. Kunnanhallitus toteaa, että puuttumisvaatimus varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan valmisteluun ei kuulu oikaisuvaatimuksena käsiteltäviin seikkoihin. Jaa: Grönberg, Suominen, Kaurila, Kilappa, Lehtinen, Savilahti, Sinisalo, Vahasalo Ei: Adlercreutz, Isomäki-Reik, Wehka-aho Tyhjä: Beck, Hedberg Toimitilan vuokraaminen perusturvan käyttöön, kunnanhallituksen käsittely ottooikeuspäätöksen perusteella palauttaa tämän asian uudelleen palvelutuotannon lautakunnan arvioitavaksi ja päätettäväksi huomioiden esittelytekstissä mainitut tekijät pyytää palvelutuotantoa arvioimaan ko. päätöksen kohteena olevien vuokratilojen soveltuvuus.0.0 aloittavan Kunnan Taitoa Oy:n Kirkkonummen toimipisteen tilatarpeisiin pyytää palvelutuotantoa selvittämään Jolkbyssä sijaitsevan ns. vanhan kunnantalon kunnostustarpeet, -kustannukset ja -aikataulun sekä tekemään selvityksen pohjalta tarvittavat esitykset palvelutuotannon lautakunnalle.8.0 mennessä. ehdotuksen mukaan Masalan koulun laajennus ja saneeraus, II vaihe, kustannusarvion korottaminen ottaa kantaa lisämäärärahan osoittamiseen suunnitelmavuodelle 05 hankkeelle Masalan koulun laajennus ja saneeraus, vaihe II, vasta kun vuoden 04 talousarvion investointisuunnitelmaehdotus vuosille on laadittu olla myöntämättä palvelutuotannon lautakunnalle lupaa urakkasopimusten allekirjoittamiseen ja hankkeen käynnistämiseen toistaiseksi

6 antaa palvelutuotannon lautakunnalle tehtäväksi pyytää ehdollisesti valittuja urakoitsijoita jatkamaan tarjoustensa voimassaoloaikaa 0..0 saakka. ehdotuksen mukaan Talousarvion toteutuminen.5.0 merkitä talousraportin tiedokseen. ehdotuksen mukaan 4 Kunnanvaltuuston Jorvaksen Sortti-aseman asemakaavapäätös lainvoimainen todeta, että Kirkkonummen kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman kuuluttaa Jorvaksen Sortti-aseman asemakaavan piirustuksen 07 mukaisesti tulevaksi voimaan ehdotuksen mukaan 5 Hallintojohtajan viran täyttäminen valita hallintojohtajan virkaan XX (päätösehdotus annetaan kokouksessa) siltä varalta, että xx ei ota virkaa vastaan, valita yy:n hallintojohtajan virkaan

7 vahvistaa, että XX ottaa viran vastaan.9.0 alkaen ja että kunnanjohtaja valtuutetaan sopimaan hänen kanssaan tarvittavista käytännön järjestelyistä 4 että virassa noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palvelussuhteen alkaessa virka sijoittuu palkkaryhmään, taso 0. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa 5 että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan ehdotuksen mukaan. Virkaan valittiin Christoffer Masar. 6 Kunnanvaltuuston kokoonpano ja valtuustoryhmät vuosina 0-06 (kv) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen Kirkkonummen valtuustoryhmät kautena 0-06 hyväksyy käytännön, että varavaltuutetuille toimitetaan kunnanvaltuustolle lähetettävä kokouskutsu sähköpostitse osoitteeseen: ja että esityslista liitteineen on luettavissa extranetin ja internetin kirkkonummi.fi sivustolta. Valtuuston kokouksessa on muutamia esityslistoja paperimuodossa kokoukseen kutsuttujen varavaltuutettujen käyttöön. ehdotuksen mukaan 7 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 6/0: Palveluseteli vanhuksille ja vajaakuntoisille (kv) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä perusturvalautakunnan vastauksen tiedoksi

8 pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä Beckin palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 0/00 - Viherkaavan laatiminen Kirkkonummelle (kv) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastauksen tiedoksi pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä. ehdotuksen mukaan 9 Kuntalain 5 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset merkitä tiedoksi edellä mainitut kuntalain 5 :n nojalla ottooikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja todeta, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotuksen mukaan 0 Pöytäkirjoja tiedoksi Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi. ehdotuksen mukaan Ilmoitusasioita Kunnanhallitus merkitsee seuraavat asiat tiedokseen:

9 Ilmoitus Masalan nuorisoteatterin historiikin kirjoittamiseen myönnetyn projektiavustuksen palauttamisesta. Palautetaan kunnalle 600 euroa. (Dnro 89/ /0) ehdotuksen mukaan Muut asiat Kunnanhallitus Kaikki Kirkkonummen kunnan luottamuselinten päätöksentekoon liittyvät esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta:

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

TOLSANMÄKI Asemakaava

TOLSANMÄKI Asemakaava HEIKKILÄ TOLSANMÄKI Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet,

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot