RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus 12.10.2011"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Sijoitusperiaatteet/Nordea Pankki Suomi/Private Banking Savo-Karjala Rautavaaran kunnan hallintosäännön uudistaminen Rautavaara-Savotta/Uusi sähköinen esityslistakäytäntö Lääkäritalon toimitilojen vuokraaminen Tulilyhty Oy:lle alkaen Rautavaara-Savotta: Maksut ja taksat vuonna Maa-alueen ostaminen/as Oy Rautavaaran Kari Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan asettaminen vuodeksi Lausunnon antaminen Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoverkon uudistamisesta Vaalilautakunnan asettaminen vuoden 2012 presidentinvaaleja varten Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2012 presidentinvaaleja varten Vuoden 2012 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen Osa-aikaisen päivähoidon ohjaajan viran täyttäminen/palkan vahvistaminen lukien Palkan tarkistaminen/kekäläinen Else lukien Ylä-Luostan kyläkaupan asiamiespostin lakkautus/kunnan kuuleminen Itella Posti Oy:n vastauksen johdosta Pitkien etäisyyksien kuntien kuntalaislähtöiset palveluratkaisumallit /Rautavaara-Savotta: Jatkohankkeen käynnistäminen Kirjeiden ja päätösten tiedoksi saattaminen Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2011 Sivu 441 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Arto Hakkarainen, poissa Eila Keinänen Mika Mustonen, poistui klo 13.50, :n 236 käsittelyn aikana Rauha Partanen Rauni Pursiainen Toivo Rissanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikko Korhonen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Janne Tervo, talous- ja kehittämisjohtaja 231 klo Marja-Riitta Jurvelin, sijoitusjohtaja/nordea 231 klo Kari Kolehmainen, rahoituspäällikkö/nordea 231 klo LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Pursiainen ja Mika Mustonen sekä varalle Eila Keinänen ja Rauha Partanen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauni Pursiainen Rauha Partanen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo vt. Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SIJOITUSPERIAATTEET/NORDEA PANKKI SUOMI/PRIVATE BANKING SAVO-KARJALA Khall 225 Sijoittamisen yleisperiaate on kuntalain 13 :n mukaisesti selkeä: Kunnan rahavarat tulee sijoittaa turvaavasti ja taloudellisesti tuottavasti. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitusten tuoton tulee kattaa myös sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Sijoitustoiminnalla on tavoitteena tukea kunnan omavaraisuutta ja sen kasvua ja siten taata voimavaroja palvelutoiminnan rahoittamiseen. Kunnan kirjanpitoon ei markkina-arvojen nousua voida kirjata varovaisuusperiaatteen vuoksi. Viime vuoden vaihteessa kaikki markkina-arvot olivat hankinta-arvojen yläpuolella, jolloin sijoitusten kirjanpitoarvot vastasivat niiden hankinta-arvoa. Vaikka markkina-arvot ovat nousseet, kasvu ei vaikuta kunnan kirjanpidolliseen tulokseen. Tuotto realisoituu kirjanpitoon vain tehtyjen sijoitusmyyntien yhteydessä. Sijoitustappioiden riski sisältyy olennaisena piirteenä käytettyihin sijoitusinstrumentteihin. Rautavaaran kunnan sijoitusvarat ovat omalta osaltaan pitäneet kunnan omavaraisuusastetta kohtuullisena. Riskien ottaminen on mahdollistanut myös tuottojen saavuttamisen. Rahoitusvarallisuuden turvaaminen myös tulevaisuudessa on tärkeää kustannuspaineiden kasvaessa. Kun samalla on uhkakuvana valtionosuusrahoituksen niukkeneminen tulevaisuudessa, sitä tärkeämpää on turvata sijoitusvarat puskuriksi tuleviin rahoitusvaikeuksiin. Sijoitusvaihtoehtoja on syytä tarkastella tietyin väliajoin. Vaihtoehtoisia malleja on useitakin. Markkinoilla on tarjolla vaihtoehtoja: pääomaturvattuja rahastoja pitkäaikaiseen sijoittamiseen (tuottoturva, ellei kotiutuksia 5 vuoteen), valtion velkakirjoja, pankkitalletuksia, metsät, eettiset sijoituskohteet. Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjala sijoitusjohtaja Marja-Riitta Jurvelin ja rahoituspäällikkö Kai Kolehmainen ovat tulossa Rautavaaran kuntaan maanantaina klo alkaen. Käsiteltävinä asioina mm. Rautavaaran kunnan sijoitustenne tilanne sekä sijoitusehdotus erääntyneille sijoituksille. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. käydä lähetekeskustelun Rautavaaran kunnan sijoitusperiaatteista. 2. merkitä tietoonsa saatetuksi Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjala sijoitusjohtaja Marja-Riitta Jurvelin ja rahoituspäällikkö Kai Kolehmaisen sijoitussalkkukäynnin maanantaina klo10.00 alkaen. Tilaisuuteen kutsutaan valtuuston pj:t kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja talous- ja kehittämisjohtaja. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Voimassa olevan hallintosäännön 9. luvun TALOUDENHOITO, 81 Sijoitustoiminnan perusteet: Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan rahavarojen sijoittamista joukkovelkakirjoihin, rahoitusarvopapereihin, pankkitalletuksiin ja muihin rahoitusomaisuuden instrumentteihin. Mikäli kunnalla on ylimääräisiä kassavaroja sijoitettavaksi asti, sijoittamisesta päättää kunnanhallitus siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole annettu talous- ja kehittämisjohtajalle. Sijoituskohteeksi on valittava sijoitusmuoto, jossa sijoitettavalle pääomalle on saatavissa tuotto lyhyellä aikavälillä. Enintään kuuden kuukauden sijoituksissa käytetään talletusta rahalaitokseen. Yli kuuden kuukauden sijoituksissa käyte-tään talletusta rahalaitokseen tai muuta varmaa rahavarojen sijoitusmuotoa. Mikäli rahavaroja sijoitetaan yli vuodeksi, sijoitus hajautetaan eri sijoitus-muotoihin, ei kuitenkaan yli 20 prosenttia osakkeisiin tai osakerahastoihin. Rautavaaran kunnan salkun varallisuus (omaisuusraportti ) yhteensä ,30 euroa, kehitys vuoden alusta + 2,2 %. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. toivottaa tervetulleeksi Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjala sijoitusjohtaja Marja-Riitta Jurvelin ja rahoituspäällikkö Kai Kolehmaisen sijoitussalkkukäynnin maanantaina klo10.00 alkaen: - Rautavaaran kunnan sijoitusten nykytilanne - sijoitusehdotus erääntyneille kunnan sijoituksille. 2. käydä tämän jälkeen lähetekeskustelun Rautavaaran kunnan sijoitusperiaatteista ja esitetystä sijoitusehdotuksesta erääntyneille kunnan sijoituksille. 3. Esittelijän perusteltu ehdotus annetaan kokouksessa. Annettujen selvitysten ja asiasta käydyn lähetekeskustelun perusteella esittelijä ehdotti kokouksessa kohdan 3 kuulumaan seuraavasti: Rautavaaran kunta pyytää Nordea Pankki Suomi Oyj/Private Banking Savo-Karjalalta tarkennetun sijoitusehdotuksen: 1) erääntyneille kunnan sijoituksille: tuloutettava tuotto ( ) 2) mahdolliselle lisäsijoitukselle ( ) hajautetulla mallilla/kiinteällä ja vaihtuvalla korolla, useammalta toimialalta sekä riskirajat huomioiden. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti kohdat 1, 2 ja 3. Merkitään, että talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo osallistui kokoukseen asiantuntija klo

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Khall 119 Voimassa oleva Rautavaaran kunnan hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa :ssä 13. Tämän jälkeen muita pienempiä tarkistuksia on tehty useita vuosina Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003 tuli voimaan Lain voimaantulon jälkeen ei ole voitu soveltaa niitä virkasäännön määräyksiä, jotka koskevat lailla säädettävää asiaa ja jotka ovat ristiriidassa kuntalain ja viranhaltijalain kanssa. Uuden lainsäädännön vuoksi virkasäännöt kumoutuivat Lisäksi PARAS-hankkeen puitelait aiheuttavat muutostarpeita hallintosääntöön ja päivitystä (virkanimikkeet, subdelegointi jne). Tarkastuslautakunta on Arviokertomuksessa v. 2009/ todennut asiasta seuraavaa: Hallintosääntö uusitaan kokonaan, koska voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty jo vuonna 2003 ja se on useiden päivitysten takia osin sekava ja ristiriitainen. KuntaL 16 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt. Lain 50 :n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä koskevia määräyksiä. Rautavaaran kunnan uusi hallintosääntö sisältää nämä KuntaL 50 :n edellyttämät asiat. Hallintosäännössä määrätään lähinnä kunnan sisäisen hallinto- ja päätöksentekomenettelyn järjestämisestä, määräysten sisältö on valtuuston harkinnassa. Kunnan hallintosääntöehdotus olisi tarkoituksenmukaista ja yhteistoimintamenettelyn mukaisesti lähetettävä lausuntokierrokselle, jossa lausunnon antajat kiinnittävät erityistä huomiota: 1. lautakuntien päätösvallan yhtenäisyyteen ja toimivuuteen 2. osastopäälliköiden päätösvallan laajuuteen: operatiiviset asiat 3.eri henkilöiden päätösvalta ja subdelegointi sekä tehtäväkuvaukset ajantasalle, nimikkeet kuntoon 4.viranhaltijoiden euromääräiset hankintarajat ja vastuut selkeät

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus uuden lainsäädännön huomiointi: terveydenhoitolaki, Sote-lait, PARAS-lait, perusopetuslait etc. sekä kuntasopimukset 6.kaikkien kannanotto, jos kunnan funktionaalisesta organisaatiosta ja johtamisesta siirryttäisiin prosessiorganisaatioon: Kunnanhallitus tilaa valtuuston määrittämät palvelut kunnan sisäisillä palveluprosesseilta, joiden toiminnasta vastaavat virkavastuussa toimivat prosessin omistajat. Prosessien omistajien tukena, ohjeistajina ja valvovana toimielimenä toimisivat tuotantolautakunnat. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan hallintosääntöehdotus liite 8 - muutokset tummennettu Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää: 1. Rautavaaran kunnan hallintosääntöehdotuksesta lautakuntien lausunnot: - Elinkeinolautakunta - Perusturvalautakunta - Sivistyslautakunta - Tekninen lautakunta. 2. saattaa asian yhteistyökomitean käsittelyyn. 3. kaikkien lausunnot ja mahdolliset muutosehdotukset perusteluineen tulee toimittaa kunnanjohtajalle klo mennessä. Määräaika on ehdoton. Myöhästyneet lausunnot ovat nulliteetteja. 4. Rautavaaran kunnan uusi hallintosääntö on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2011 pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Sääntö astuisi voimaan tämän jälkeen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall 232 Rautavaaran kunnan uudesta hallintosääntöehdotuksesta on saatu lautakuntien lausunnot: 1. Elinkeinolautakunta/ ja Perusturvalautakunta/ Sivistyslautakunta/ Tekninen lautakunta/

7 Kunnanhallitus Uutta hallintosääntöä on käsitelty kunnanviraston operatiivisessa johtoryhmässä (Jory) seuraavasti: - Jory nro 2/ Jory nro 5/ Jory nro 6/ Jory nro 7/ Jory nro 8/ Hallinnon uudistamiseen liittyvät kunnan henkilökunnan päivitetyt tehtäväkuvaukset. Tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä, ei omasta henkilökohtaisesta osaamisesta tai panostuksesta työn suorittamiseen (kunnanhallituksen päätös kokouksessa nro 3/ ). Tehtäväkuvausta tarvitaan kunnanviraston kunkin osastopäällikön käymään kehittämiskeskusteluun alaistensa kanssa, kunnan henkilöstömitoitukseen ja kunnan koulutussuunnitelman laadintaa varten. Rautavaaran kunnan palveluksessa työskentelee vakinaisesti 127 henkilöä viiden tulosalueen alaisuudessa erilaisissa virka- ja työtehtävissä. Henkilöstökulut vuoden 2011 talousarviossa yhteensä euroa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007 eli PARAS-puitelaki) ja laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta (384/2011) tuli voimaan Laki sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon eheyttä vahvistavat säännökset, joiden mukaan yhteistominta-alueelle tulee siirtää myös sosiaalihuollon tehtävät kokonaisuutena lukuun ottamatta päivähoitoa. Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 3/ :ssä 21 päättänyt, että kunta on mukana käynnissä olevassa Sote-hankeorganisaation valmistelutyössä. Hanke käynnistyi Sote-eheysryhmän kokouksessa Kunta ei vielä tässä vaiheessa siirrä sosiaalihuollon palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuuta yhteistoimintaalueen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin KYSTERIn liikelaitokselle. Kunta on hakenut valtioneuvostolta poikkeamismahdollisuutta puitelain 5 :n 3 momentin säädetystä asukkaan väestöpohjavaatimuksesta ja perustellut hakemustaan mm. - kunta on pitkien etäisyyksien kunta (puitelaki 5) - kunta on harvaanasuttu kunta (asukkaita 1,7/maakm2) - kunta uudistanut perusturvan organisaationsa - kunta panostanut/panostaa palvelurakennemuutokseen, jossa mahdollistetaan laajakaistan (valokuitu) myötä informaatioteknologian laaja hyödyntäminen kuntalaisille ja kunnan palvelujen tuottamiseen - kunta järjestää asiointi- ym. kuljetuksia - kunta on mukana perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIssä

8 Kunnanhallitus KYSTERI eli perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos on muodostettu ja se aloittaa varsinaisen toimintansa Liikelaitokseen kuuluvat : Juankoski, Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto. KYSTERIin siirtyy Rautavaaran kunnan palveluksesta 14 henkilöä alkaen. Kunnan uudessa hallintosäännössä atk-tukihenkilö on sijoitettu esikuntaelimeksi (staabi) suoraan kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuuteen (kunnanhallitus ). Näin tehdään jämäkkä ja toimiva yhteys kunnan hallinnon operatiiviseen toimintaan ja täytäntöönpanoon. Atk-tukihenkilön työpanos tulee olemaan merkittävä kunnan perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon siirtyessä KYSTERIiin sekä tekeillä olevan rakennelain ja puitelain 5 :n myötä. KYSTERIn ja KYS:n yhteyksistä vastaa DNA yhteistyössä ISTEKKI Oy:n kanssa. Aluepoliittisesti Rautavaaran kunta kuuluu Koillis-Savon seutukuntaan. Kunnan ulkoinen tietoliikenne tapahtuu valokuitutekniikalla Koillis-Savon seutuverkon kautta. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan uusi hallintosääntö alkaen, liitteenä numerotta (muutokset ja korjaukset merkitty keltaisella värillä) Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä Rautavaaran kunnan uuden hallintosäännön liitteen mukaisena. 2. pyytää Rautavaaran kunnan uudesta hallintosäännöstä yhteistyökomitean lausunnon. Yhteistyökomitean lausunto annettava kunnanhallitukselle klo mennessä. Yhteistyökomitean pj Sinikka Pulkkinen ja sihteeri/työsuojelupäällikkö Mikko Hartikainen. 3. Rautavaaran kunnan uusi hallintosääntö käsitellään marraskuussa 2011 pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Sääntö astuisi voimaan alkaen. Samalla kumotaan Rautavaaran kunnan hallintosääntö, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa :ssä 13 + siihen tehdyt lukuisat muutokset vuosilta Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavin korjauksin ja täydennyksin: 7 Osastojako ja vastuualueet: Osastojen sisällä yhteen sopivat tehtäväkokonaisuudet voivat muodostaa vastuualueita.

9 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ja osastopäällikön päätösvalta Kunnanjohtaja päättää hankintalain mukaista kansallista kynnysarvoa ( ) pienemmistä kahden tai useamman tulosalueen tavara- ja palveluhankinnasta ja käyttöoikeussopimuksesta. Osastopäälliköt päättävät toimialueellaan hankintalain mukaista kansallista kynnysarvoa ( ) pienemmistä tavara- ja palveluhankinnasta ja käyttöoikeussopimuksesta. Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio tehtäväalueittain - lisätään hallinto-osaston tehtäväalueeseen: Sydän-Savon alueellinen maaseututoimi, Sydän-Savon lomituspalvelut - lisätään perusturvaosaston tehtäväalueeseen: KYSTERI alkaen eli perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito - lisätään sivistysosaston tehtäväalueeseen: vapaa sivistystyö: Koillis-Savon kansalaisopisto ja korjataan koulutoimen hallinto sivistystoimen hallinnoksi.

10 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA/UUSI SÄHKÖINEN ESITYSLISTAKÄYTÄNTÖ Khall 233 Kuntatalouden liikkumavaran käydessä entistä pienemmäksi, paperiton päätöksenteko yleistyy Suomen kunnissa tasaista tahtia. Kunnista esim. Kinnula, Kyyjärvi, Lapinlahti, Loppi, Mäntyharju, Padasjoki, Veteli etc. ovat hankkineet kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kannettavat tietokoneet ja siirtyneet paperittomiin kokouksiin. Näiden kuntien siirtyminen paperittomiin kunnanhallituksen kokouksiin on luonteva jatkumo esityslistojen julkaisemille internetissä oman kunnan kotisivuilla. Kunnat tavoittelevat nykytekniikan hyödyntämisellä ennen kaikkea tehokkuutta. Säästöä esityslistojen monistamisesta ja lähettämisestä luopuminen tuo paperi- ja postituskustannuksiin. Paperittomana kokous on nykyaikaa, jolla saavutetaan sekä toiminnallisia että taloudellisia etuja. Lisäksi monissa kunnissa on jo olemassa erilaisia kokoushallinnan järjestelmiä: kokouksissa siirrytty kokonaan sähköiseen työskentelyyn muistiinpanoja myöten. Tietokoneiden hankinta maksaisi arviolta Rautavaaran kunnalle noin euroa. Uusi sähköinen esityslistakäytäntö maksaa itsensä takaisin 3-4 vuodessa. Rautavaaran kunnan yhden kunnanhallituksen esityslistan kustannukset: (kopioidaan aina normaalikokoisena, koska hallituksen aikaisemmat jäsenet ovat halunneet niin) - keskimääräinen esityslistan koko n. 120 sivua. - kopioidaan aina 20 kpl esityslistaa ja 19 kpl liitteitä (jäsenet, lehdet, ao. viranhaltijat). - 0,02 sivun hinta (=paperin hinta+kopiointi). - esityslista liitteineen kopioituna n.3763 sivua x 0,02 = 75,26 /kerta - postimaksut 20 esityslistaan ovat keskimäärin 2,78/kpl = 55,60 /kerta Yhden kunnanhallituksen esityslistan lähettäminen normaalikokoiseksi kopioituna kyseisessä esimerkkitapauksessa on noin 150,00 /kerta. Vuodessa hallituksen kokouksia noin kpl = /vuosi

11 Kunnanhallitus Jos esityslistassa on paljon liitteitä sekä värikopiota (huomattavasti kalliimpia), kasvavat postitettavan listan paksuus sekä kustannukset. Kunnan tietojenkäsittely perustuu lainsäädännön vaatimuksiin ja erityisesti julkisuuslain sisältämään hyvään hallintotapaan. Luottamushenkilöillä on keskeinen asema kunnallishallinnossa. Kunnan palvelutuotannon kehittämisessä tietotekniikan (ICT) hyväksikäyttöä tulee lisätä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat atk-tukihenkilö Petri Kettunen, puh ja sp: kj Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. käydä nykyisestä ja uudesta Rautavaaran kunnan sähköisestä esityslistakäytännöstä lähetekeskustelun jatkotoimenpiteitä varten. 2. pyytää kirjalliset tarjoukset vähintään kolmelta eri laite- ja ohjelmatoimittajalta vuoden 2012 talousarviota varten. 3. tehdä tarvittavat määrärahaesitykset vuoden 2012 talousarvioon, kun käsitellään saadut tarjoukset (käyttötaloussuunnitelma I). Kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta. 4. tehdä erautavaaran tietotekniikan hyväksikäyttäminen luottamushenkilötyössä -hankkeesta rahoitushakemuksen (Leader-rahoitus) Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:lle. Toteuttamisvastuu: - Unto Murto, Petri Kettunen Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että uuteen sähköiseen asiakirjakäytäntöön siirryttäisiin ensi vaalikauden alusta lukien: vapaaehtoisesti ja ns. pehmeällä aloituksella.

12 Kunnanhallitus LÄÄKÄRITALON TOIMITILOJEN VUOKRAAMINEN TULILYHTY OY:LLE ALKAEN Khall 234 Tulilyhty Oy esittää Rautavaaran kunnalle, että kunta vuokraisi toimitilat Rautavaaran kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta Palolasta (entinen lääkäritalo), Tulimäentie 10, yrityksen soluasuntolaksi. Toimitilojen pinta-ala 150 m2. Vuokra on 1,10 euroa/m2/kuukausi + alv. 23 %. Voimaantulo alkaen. Pääomavuokran lyhennysaika on viisi (5) vuotta ja se maksetaan muun vuokranmaksun yhteydessä alkaen. Tulilyhty Oy on rekisteröity: : Yhtiön toimiala on lyhyt- ja pitkäaikaista sijaishuoltoa huostaan otetuille sekä avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille, tukiasuntotoimintaa jälkihuoltona. Leiri- ja virkistystoiminta, turvakotitoiminta, sosiaalipäivystys, perhetyö/terapiatoiminta, työnohjauspalvelut, maatilamatkailu, retkipalvelut, työvoiman vuokraaminen, perhekuntoutusyksiköt. Avohuollon perhepalvelut ja päihdetyö. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: -tilojen vuokrasopimus + pohjapiirros muutostöistä + kustannuserittely muutos-/remonttityöstä, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta esteelliset (hallintolaki :t 10 ja 11). 2. hyväksyä liitteen mukaisen tilojen vuokrasopimuksen Tulilyhty Oy:n kanssa alkaen. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että jäsenet Mika Mustonen ja Rauni Pursiainen eivät osallistuneet millään tavalla päätöksentekoon (hallintolaki 10 ja 11). Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistettiin heti kokouksessa julkilukemalla.

13 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: MAKSUT JA TAKSAT VUONNA 2012 Khall 235 Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa nro 15/ :ssä 222 Rautavaaran kunnan vuoden 2012 talousarvion ja taloussuun-nitelman vuosille laadintaohjeet. Peruspalvelujen tuot-tamisessa ja järjestämisessä painopiste on kustannustehokkaasti tuotetuissa lähipalveluissa. Nyt tiedossa olevat talousasiat tulevat siinä järjestyksessä asianomaisten toimielinten päätettäväksi, kun ne on tarpeen ja aina valtuustoon saakka. Maan hallitus valmistelee rakennelakia, jolla korvataan nykyiset PARAS-lait, valtionosuusuudistus on tulossa ja uutta kuntalakia valmistellaan. Kunnan vuoden 2012 talousarviossa yhtenä painopisteenä on kuntatalous: tulo- ja menorahoituksen vakaana pitäminen. Yhtenä keinona: maksujen, taksojen ja vuokrien: asuntojen-, maa-, peltojen- ja yritystoiminnan kaikkien vuokrien tarkistaminen. Kaikki kunnan muut maksut ja taksat tarkistetaan vastaamaan kustannuskehitystä vuoden 2012 aikana. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että: 1. kunnan lautakunnat korottavat taksoja ja maksuja korotusprosentilla 8 % alkaen. 2. mikäli voimassa oleva lainsäädäntö tai sopimukset rajoittavat korotuksen em. korotusprosenttia pienemmäksi, kunnan taksoja ja maksuja korotetaan lainsäädännön ja sopimusten puitteissa. Toteuttamisvastuu: - kunnanhallitus, jory ja hakut (kaikki hallintokunnat). Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus MAA-ALUEEN OSTAMINEN/AS OY RAUTAVAARAN KARI Khall 236 As Oy Rautavaaran Kari olisi halukas ostamaan Rautavaaran kunnan omistaman Kari-nimisen maa-alueen, RN:o Alaluostan kylästä. Maa-alueen pinta-ala on n. 0,27 ha, joka rajoittuu As Oy:n Rautavaaran Karin tonttiin. As Oy:n oma tontti on pieni. Tarkoituksena olisi rakentaa autokatos tontin reunaan sekä mahdollinen viemärijärjestelmän puhdistusjärjestelmän uusiminen. Tarjoamme koko määräalasta Hinnasta voidaan neuvotella. As Oy Rautavaaran Karin puolesta hallituksen pj Jorma Tulenheimo on toimittanut lisäperusteluita maa-alueen ostamiselle: 1. Rautavaaran kuntaan saadaan muuttamaan kaksi (2) uutta veronmaksajaa, asukasta, vuodenvaihteessa , muuttavat ko. rivitaloon Siilinjärveltä. 2. Tarjouksen hinta on arvioitu, ottaen huomioon että kunta myy lähempänä palveluja 5000 m2 tontteja 0,168 euroa/m2 ja 1000 m2 tontteja 1 euro/kpl, joissa on kunnallistekniikka valmiina. Tälle ostokohteena olevalle alalle tulee hinnaksi n. 0,60 euroa/m2. 3. Saadaan haja-asutusalueelle pysyviä asukkaita, jos asunnoissa on palvelut ja tilat nykyajan vaatimusten mukaisia. Suurin syy ostoon on kuitenkin olemassa olevan tontin ahtaus. Meillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta nykyiselle tontille tehdä minkäänlaista puhdistusjärjestelmää jätevesille viittä metriä kauemmaksi kiinteistöstä. Myös nykyisten autopaikkojen sijoitus sisääntulotiellä estää/haittaa talvella lumien aurausta. Kesäaikana hiekkatie (Kari-Säyneinen) on vilkasliikenteinen puutavara-autojen kulkureitti ja parkkeeratut autot ovat aina paksun hiekkapölyn peitossa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Kartta määräalasta Kari-nimisestä tilasta, liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. myydä määräalan, pinta-alaltaan n. 0,27 ha, euron kauppahinnasta Asunto Oy Rautavaaran Karille Rautavaaran kunnan Alaluostan kylässä Kari-nimisestä tilasta RN:o Myytävä määräala rajataan kauppakirjaan oheisen karttaliitteen mukaisesti. 2. määräala myydään autokatoksen rakentamista ja viemärijärjestelmän puhdistusjärjestelmän uusimista varten.

15 Kunnanhallitus hallintaoikeus määräalaan siirtyy ostajalle kaupantekopäivänä. 4. ostaja maksaa määräalan lohkomis- ja lainhuutokulut ja muutoin kauppakirja laaditaan kunnan käyttämillä yleisillä kauppaehdoilla. 5. oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan ja hyväksymään määräalan kauppakirjan. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten: - tarkennetaan määräalan koko: autokatos ja viemärijärjestelmä - arvioidaan puuston arvo.

16 Kunnanhallitus MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MAASEUTULAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUODEKSI 2012 Khall 237 Juankosken, Kuopion, Nilsiän, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien valtuustot ovat hyväksyneet maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen, jonka mukaan isäntäkuntana on Siilinjärven kunta. Yhteistoiminta-alue aloittaa Sopimuksen mukaan kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistoiminta-alueella hoitaa perustettava maaseutulautakunta. Siilinjärven kunnan valtuusto asettaa maaseutulautakunnan toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljätoista (14) jäsentä. Sopimuskuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajana on siilinjärveläinen luottamushenkilö. Varapuheenjohtajana on muiden sopimuskuntien nimeämä edustaja siten, että varapuheenjohtajuus vaihtuu valtuustokausittain sopimuskuntien asukaslukujen mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Koska kyseessä on lautakunta, joka koostuu eri kuntien edustajista, ja jokainen edustaa kuntaansa ainoana varsinaisena jäsenenä, on toivottavaa, että lautakunnan jäsenten valinnassa kiinnitettäisiin erityistä huomiota yhteistyökykyyn, aktiivisuuteen ja keskustelevaan työotteeseen. Lisäksi erikoisalan ollessa kyseessä vähintään kiinnostus ja ymmärrys alaa kohtaan ja siihen liittyvien tehtävien järjestämiseen on suotavaa. Lisäksi lautakunnan kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain vaatimukset. Siilinjärven kunnanhallitus pyytää sopimuskuntia nimeämään edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Siilinjärvelle asetettavaan maaseutulautakuntaan mennessä. Lautakunta on tarkoitus asettaa Siilinjärven kunnanvaltuuston kokouksessa Viiteaineistona jaetaan puolueiden piirijärjestöjen sopimustulos maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunnan paikkajaosta.

17 Kunnanhallitus Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista käytetään nimeä SYDÄN-SAVON MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA- ALUE. Yhteistoiminta-alue aloittaa Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Puolueiden piirijärjestöjen sopimus maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen maaseutukunnan paikkajaosta, liite numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä jäsen Eila Keinäsen ehdotuksen valita Sydän-Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen Siilinjärven kunnan maaseutulautakuntaan Rautavaaran kunnasta (kd ja mies) : - varsinaiseksi jäseneksi Aarne Soininen ja - hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ilkka Roininen. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOVERKON UUDISTAMISESTA Khall 238 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää päivätyllä kirjeellä mm. toiminta-alueensa kunnilta lausuntoa alueella toimivien työ- ja elinkeinokeskusten (TE-toimistot) ja niiden palveluiden uudelleenorganisoinnista ja TE-toimistoverkon uudistamista Pohjois-Savossa. Kuntasektorin osalta lausuntopyyntö on Alueiden kehittämislain (1651/2009) 30 :n mukainen lausuntopyyntö. Toimistoverkon uudistamista valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Pohjois-Savon ELY-keskus valmistelee uudistuksen toteuttamista omalla toimialueellaan. Uudistuksella tavoitellaan joidenkin, erityisesti hallinnollisten toimien keskittämistä, jonka seurauksena asiakaspalveluun panostamisen suhteellista osuutta pyritään kasvattamaan. TE-toimistojen palveluja kehitetään sekä työnantaja- että työnhakijaasiakkaiden näkökulman mukaisesti. Tarjottavia palveluja ollaan yhdenmukaistamassa joka puolella. Uudistuksen taustalla ovat palveluiden laadun ja tuottavuustekijöiden ohella myös elinkeinoelämälle tarjottavien palvelujen monipuolistuminen TE-toimistoissa, väestön ikärakenteen ja muuttoliikkeen vaikutukset toimistojen asiakaskuntaan sekä valtionhallinnon tuottavuus ohjelma. Pohjois-Savossa on nyt neljä hallinnollisesti itsenäistä TE-toimistoa, joilla on yhteensä 11 toimipaikkaa. Pohjois-Savon ELY-keskus valmistelee palveluverkon kehittämistä asiakaspalvelun turvaamiseksi. Uudistuksessa TE-toimistojen hallinnollisia tehtäviä keskitetään ja monikanavaisten palvelujen käyttöastetta nostetaan, jotta asiakaspalveluun voidaan suunnata suhteellisesti enemmän resursseja. Palveluverkko pyritään pitämään mahdollisimman kattavana myös jatkossa. Jatkovalmistelussa on mallit joko yhdestä tai kolmesta itsenäisestä TEtoimistosta koko maakunnan alueella. Kolmen toimiston mallissa itsenäiset TE-toimistot toimisivat Iisalmen, Kuopion ja Varkauden työssäkäyntialueiden pohjalle rakennettuna. Kolmen itsenäisen toimiston mallilla saattaa olla vähentävä vaikutus säilytettävien toimipisteiden määrään. Yhden toimiston mallissa maakunnan alueella toimisi yksi hallinnollisesti itsenäinen toimisto. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa ensisijaisesti kahdesta rakennevaihtoehdosta ja sitä kautta palvelujen tulevasta järjestämisestä. Asia on valmisteluvaiheessa, joten lausuntojen perusteluilla on suuri merkitys tulevan rakenteen ratkaisuun.

19 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirje , numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Rautavaaran kunnan lausuntona Pohjois-Savon ELY-keskukselle työ- ja elinkeinotoimistoverkon uudistamisesta seuraavaa: 1. kunta pitää tärkeänä kehittää TE-toimistojen palveluita työnantajaja työnhakija-asiakkaiden tarpeista lähtien. Tällä hetkellä rautavaaralaisten asiointi hoidetaan Nilsiän kaupungin työ- ja elinkeinotoimistossa. Rautavaaran kunta pitää erittäin tärkeänä, että työttömien aktivointipäivät pidetään edelleen Rautavaaran kunnantalolla. Kunta on puitelain 5 :n mukainen pitkien etäisyyksien kunta. 2. Rautavaaran kunta pitää tärkeänä säilyttää Nilsiässä monipuolinen työhallinnon toimipiste. Kaupungin yrityskanta suhteessa väestöpohjaan on laaja, palvelu elinkeinovaltainen ja matkailutoimialan osalta myös kausi työn tekijöiden tarve on suuri, jolloin työnvälitys, koulutus- ja rekrytointipalveluiden merkitys korostuu. 3.koska kolmen itsenäisen toimiston mallilla on vähenevä vaikutus säilyttää toimipisteiden määrä, Rautavaaran kunta kannattaa yhden hallinnollisesti itsenäisen toimiston rakennevaihtoehtoa. Uudistuksessa tulee turvata palvelujen laadun yhdenmukaisuus, niiden tason nousu sekä lähisaatavuus. Tulevaisuudessa on tärkeää, että koko maakunnassa on kattava ja toimiva palveluverkosto PARAS-lakien jälkeenkin , säilyttämällä nykyiset kaikki 11 toimipistettä. Rautavaaran kunnan puitelain 5 :n ns. pitkien etäisyyksien status tulee ottaa Pohjois-Savossa aina huomioon. Aikaisemmin kunnassa toimineet valtionhallinnon paikallispalvelut on jo viety maakuntatasolle: verohallinto, työhallinto, KELA, maaseutuhallinto, poliisi. 4. Rautavaaran kunta on valmis panostamaan asiakaslähtöiseen palvelutuotantoon, jossa mahdollistetaan laajakaistan (valokuitu) myötä informaatioteknologian (ICT) laaja hyödyntäminen kuntalaisille ja yrittäjille palvelujen tuottamiseen yhteistyömallilla. 5. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistettiin kokouksessa heti julkilukemalla.

20 Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALEJA VARTEN Khall 239 Presidentinvaalit toimitetaan Kunnanhallituksen tulee asettaa vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee presidentinvaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa (v. 2011) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten edustavuutta tarkastellaan erikseen. Valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain (4a :n 1 momentti) vaatimus 40 % sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunta työskentelevät vaalipäivänä samanaikaisesti, joten keskusvaalilautakunnan jäseniä ja varajäseniä ei tule valita vaalilautakuntaan. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2012 presidentinvaaleja varten viisi (5) jäsentä vaalilautakuntaan ja tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestykseen. Kunnanhallitus nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: 1. Simo Paaso 2. Kaarina Kekäläinen 3. Maija-Liisa Korhonen 4. Toivo Rissanen 5. Riitta Roininen. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Rauni Pursiainen 2. Yrjö Voutilainen 3. Raimo Karppinen 4. Kirsi Kokkonen 5. Arja Keinänen. Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Maija-Liisa Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Kaarina Kekäläisen.

21 Kunnanhallitus VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALEJA VARTEN Khall 240 Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten kunnanhallituksen on asetettava vaalitoimikuntia, johon kuuluu kolme jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen), sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa (v. 2011) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalitoimikunnan vaalissa tulee myös ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Vaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2012 presidentinvaaleja varten kolme (3) jäsentä vaalitoimikuntaan ja tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestykseen. Kunnanhallitus nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kunnanhallitus asetti vuoden 2012 presidentinvaaleja varten vaalitoimikunnan ja nimesi siihen seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: 1. Jorma Korhonen 2. Aarne Koistinen 3. Aini Voutilainen Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Voitto Korkalainen 2. Lilja Korhonen 3. Esko Voutilainen 4. Reijo Kilpeläinen Lisäksi kunnanhallitus nimesi puheenjohtajaksi Jorma Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Aarne Koistisen.

22 Kunnanhallitus VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Khall 241 Kunnanhallituksen on vaalilain 9 :n 1 momentin mukaan päätettävä kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Samoin kunnanhallituksen on päätöksellään määrättävä ne laitokset (sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset), jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja. Edelleen kunnanhallituksen on päätettävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikoista. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. Kunnanhallituksen päättämä kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka kunnassa on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestysaikana, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vuoden 2012 presidentinvaalien ennakkoäänestys kotimaassa suoritetaan Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8.00 eikä klo jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo eikä klo jälkeen. Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vähintään yhtenä tai enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana klo välillä. Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen äänestyspaikkoja koskevat tiedot on ilmoitettava äänestyspaikkarekisteriin mennessä. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2012 presidentinvaalien: 1. ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalon ala-aula. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna arkipäivisin klo sekä lauantaina ja sunnuntaina klo laitoksena, jossa on ennakkoäänestyspaikka, toimii Lepolan päiväkeskus, sekä 3. varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana Rautavaaran äänestysalueella toimii Rautavaaran kunnantalon valtuustosali. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

23 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus OSA-AIKAISEN PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN/PALKAN VAHVISTAMINEN LUKIEN Siv.ltk 26 Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan sivistyslauta kunnalle luvan täyttää osa-aikainen päivähoidon ohjaajan virka toistaiseksi. Virka on ollut on ollut julkisesti haettavana välisenä aikana. Hakuajan kuluessa virkaan oli yksi hakija, virkaa alkaen määräaikaisesti hoitanut Samuli Rydenfelt. Hänellä on virassa edellytettävä kelpoisuus. Hakemusasiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä esittelijällä. Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee osa-aikaisen päivähoidon ohjaajan virkaan Samuli Rydenfeltin alkaen toistaiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kunnanhallitus päättää: 1. vahvistaa osa-aikaisen päivähoidon ohjaajan virkaan valitun Samuli Rydenfeltin palkaksi 2.384,96 /35,86 % = 855,25 euroa/kk alkaen toistaiseksi. Palkkaus määräytyy voimassa olevan KVTES:n liitteen 5:n 2 Palkkahinnoittelu, päivähoidon johto- ja esimiestehtävät mukainen päivähoidon ohjaajan hinnoittelukohta 05PKO014 ja työn vaativuuden (TVA) arvioinnin mukaisesti. 2. merkitä tietoonsa saatetuksi, että päivähoidon ohjaajan tehtäväkuvaus on laadittu (tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä). Tehtäväkuvausta tarvitaan henkilömitoituksessa ja TVA:ssa. 3.tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PALKAN TARKISTAMINEN/KEKÄLÄINEN ELSE LUKIEN Perusturvaltk 77 Kodinhoitaja Else Kekäläinen on työskennellyt asumisyksikkö Sinikellossa useita vuosia ja lisäksi työ- ja toimintakeskuksessa ohjaajana erityisryhmille. Työntekijät ovat voineet esittää toiveensa tulevasta työyksiköstä uudistuvassa perusturvan organisaatiossa. Työntekijöiden toiveet pyritään toteuttamaan organisaatiomuutoksen alkuvaiheessa, mutta jatkossa jokainen työntekijä työnkierron myötä työskentelee perusturvan kotihoidon ja asumispalvelujen työyksiköissä. Else Kekäläinen on toiminut asumisyksikkö Sinikellossa tiimivastaavana, mistä hänelle on maksettu 5 %:n lisä tehtäväkohtaiseen (040SOS06A/1.855,56 /kk) palkkaan. Päätös tehtäväkohtaisesta peruspalkasta on tehty saakka, palkka toukokuun korotuksen jälkeen on 1.984,05. Else Kekäläinen on ilmoittanut halukkuutensa työskennellä ohjaajan tehtävien lisäksi päivä- ja työtoiminnassa. Päivä- ja työtoiminnan merkitys asiakkaiden toimintakyvylle ja elämänhallinnalle on erittäin suuri. Toiminnan vakiinnuttaminen ammattitaitoisella ja vakinaisella työntekijällä on välttämätöntä. Tehtävään on laadittu tehtävänkuvaus lukien (liite numerotta). Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee Else Kekäläisen tehtäväkuvauksen lukien tiedoksi ja esittää palkkatoimikunnalle/kunnanhallitukselle Else Kekäläisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk. Perusteluna on työn vaativuus, vastuu ja laaja tehtäväkenttä. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Khall 243 Esityslistan liitteet: Else Kekäläisen suostumus , numerotta - Ohjaajan tehtäväkuvaus , numerotta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi peruspalkkaluokaksi euroa/kk alkaen. Perusteluna työn vaativuus, vastuu ja laaja tehtäväkenttä.

25 Kunnanhallitus merkitä tietoonsa ohjaajan tehtäväkuvaus on laadittu (tehtäväkuvaus on kuvaus omasta työstä). Tehtäväkuvausta tarvitaan henkilömitoituksessa ja TVA:ssa. 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus YLÄ-LUOSTAN KYLÄKAUPAN ASIAMIESPOSTIN LAKKAUTUS/KUNNAN KUULEMINEN ITELLA POSTI OY:N VASTAUKSEN JOHDOSTA Khall 244 Viestintäviraston apulaisjohtaja Merja Saari ja ryhmäpäällikkö Sirpa Sillsten ovat lähettäneet Rautavaaran kunnanhallituksen päivätyn kirjeen: Rautavaaran kunta toimitti Viestintävirastoon saapuneen kirjelmän, jonka mukaan Itella Posti Oy on päättänyt lakkauttaa Ylä- Luostan kyläkaupan yhteydessä toimivan asiamiespostin. Rautavaaran kunta esitti, että Itella Posti Oy peruu Ylä-Luostan kyläkaupan asiamiespostin lakkauttamispäätöksen. Kunta liitti kirjelmäänsä adressin, jossa 271 kuntalaista allekirjoituksellaan vaatii asiamiespostin säilyttämistä. Viestintävirasto pyysi Itella Posti Oy:n selvitystä Rautavaaran kunnan kirjelmän johdosta. Selvitystä pyydettiin siitä, mihin Ylä-Luostan asiamiespostin lakkauttamispäätös perustuu. Selvitystä pyydettiin esittämään erityisesti siitä, miten alueen postin saajien yleispalvelun saatavuus turvataan asiamiespostin lakkauttamisen jälkeen. Itellaa pyydettiin selvittämään, miten postilain (415/2011) 16 :n 1 momentin edellytys alueen postin saajien mahdollisuudesta asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä asuinpaikastaan, toteutetaan asiamiespostin lakkauttamisen jälkeen. Itella Posti Oy toimitti pyydetyn selvityksen (liitteenä). Viestintävirasto varaa Rautavaaran kunnalle tilaisuuden lausua käsityksensä ja mielipiteensä Itella Posti Oy:n antamasta selvityksestä. Viestintävirasto pyytää, että kunta toimittaa mahdollisen lausuntonsa Viestintävirastoon viimeistään osoitteella Viestintävirasto PL 31, Helsinki. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka vastausta ei olisi toimitettukaan. Esityslistan liitteet: - 1: Viestintäviraston kirje /Merja Saari ja Sirpa Sillsten - 2: Jäljennös Itella Posti Oy:n selvityksestä/lakimies Ilona Rintanen - 3: Rautavaaran kunnanhallituksen kirje Viestintävirastolle Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää Viestintävirastolle lausuntonaan Itella Posti Oy:n antamasta selvityksestä todeta seuraavaa: 1. Rautavaaran kunta ei voi missään nimessä hyväksyä kunnan ainoan kyläkaupan palvelujen heikentämistä. Maaseudulla tarvitaan ehdottomasti tämä asiamiespostin palvelu lähipalveluna. Ylä-Luostan kylän asukkaat ovat iäkkäitä ja monella heillä ei ole käytössä omaa autoa. Selvityksessään Ilona Rintanen on esittänyt välimatkaksi vain 27 km, tämä pitää paikkansa vain yhteen suuntaan.

27 Kunnanhallitus Kirkonkylältä pitää myös palata takaisin. Todellisuudessa välimatkat ovat km/kyläläinen. Ajankäyttö ja kallistuvat polttoainekustannukset vielä tämän päälle. Pienkuntamme kyläläisten tulotaso on tosi alhainen. Nykyisillä polttoainehinnoilla tämä ei ole halpaa huvia. 2. kunta kysyy, mikä on Itella Posti Oy:n yhteiskunnallinen vastuu? Käytännössä kyläkaupan asiamiespostin lakkauttaminen siirsi kaikki kustannukset postilaitokselta yksityisille kuntalaisille. Kuka maksaa menetetyn ajan ja polttoaineet? Ihmetystä herättää postin antama lupaus siitä, että asiamiesposti saa toimia niin kauan kuin Hilkka ja Erkki Partasen kyläkauppaa pitävät. Tämä olisi oikeus ja kohtuus iäkästä kauppiaspariskuntaa kohtaan. Pariskunta on pitänyt asiamiespostia kyläkaupassa lähes 20 vuotta ja vielä samalla korvaussummalla. 3. selvityksessä esitettyä tutkimustulosta kunta pitää nulliteettina, koska postilain 16 :n 1 momentin kohtuullisen etäisyyden vaatimus ei täyty miltään osiltaan asukkaiden osalta. Tämän osoittaa Viestintävirastolle selkeästi kyläläisten keräämä adressi, joka on lausunnon liitteenä 3. Adressissa on 271 nimeä eli 14,5 % kuntamme asukkaista. 4. Asiamiespostin lakkauttaminen on Itella Posti Oy:ltä pahasti PARASpuitelakien vastaista toimintaa. Lain tavoitehan on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus lähipalveluna, ei suinkaan heikentää niitä. Rautavaaran kunnalla on ainoana kuntana Pohjois-Savossa ns. pitkien etäisyyksien status. Puitelain :ssä 5 on määritelty kriteerit erityisesti pitkien välimatkojen kunnille. Pisin matka Rautavaaran kirkonkylän postille Siwaan on 40 kilometriä eli aivan kohtuuton ikäihmisille ja autottomille kuntalaisille. 5.Asiaa ei paranna se, että kirkonkylän postilähetyksen jättöaikaa on aikaistettu tunnilla. Uusi postipalvelulaki ja EU-direktiivi mahdollistavat nimenomaan haja-asutusalueiden toiminnan tukemisen verovaroista. Edellä kuvatun perusteella Rautavaaran kunta esittää, että Viestintävirasto päättää omalta osaltaan toimia niin, että Itella Posti Oy peruu lakkauttamispäätöksensä välittömästi ja lähtee kehittämään Ylä- Luostan kyläkaupan asiamiespostin toimintaa yhdessä kyläkauppiaiden/hilkka ja Erkki Partasen sekä kyläläisten että kunnan kanssa. Rautavaaran kunta on valmis heti kehittämistyöhön uu-della mobiiliteknologialla. Asiamiespostin palvelut kyläläisille ovat aivan välttämättömät. Kylän täytyy olla elossa. Ylä-Luostan postilla on tärkeä merkitys pienelle kylälle ja sen ihmisille. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

28 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus PITKIEN ETÄISYYKSIEN KUNTIEN KUNTALAISLÄHTÖISET PALVELURATKAISUMALLIT /RAUTAVAARA-SAVOTTA: JATKOHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN Khall 171 Rautavaaran kunta osallistui yhdessä Pudasjärven, Sallan, Ilomantsin ja Pellon kuntien kanssa otsikossa mainittuun hankkeeseen. Edellä mainittujen kuntien lisäksi hankkeessa olivat mukana valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja FCG Efeko Oy. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaissa määritellään 5 :n säännöksen mukaisiksi pitkien etäisyyksien kunniksi 28 kuntaa. Sellaisiksi kunniksi lasketaan kunnat, joissa välimatka toisen kunnan keskukseen ylittää 40 kilometriä yleisiä teitä pitkin. Pitkien etäisyyksien kunnilla on erityisolosuhteiden vuoksi ollut mahdollisuus poiketa laissa määritellystä asukkaan väestöpohjavaatimuksesta. Puitelain tarkoitus on, että myös nämä kunnat täyttävät lain tavoitteet ja vaatimukset palvelujen turvaamiseksi. Paras-puitelain keskeisin tavoite on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Käytännössä pitkien etäisyyksien kuntien palvelujen järjestäminen on jäänyt kuntien omalle vastuulle. Tähän ei Parashankkeen yhteydessä ole toistaiseksi kiinnitetty riittävästi huomiota. Kunnissa on kasvava huoli siitä, miten palvelut saadaan tulevaisuudessa turvattua myös pitkien etäisyyksien kunnissa. Kuntien kannalta tilannearviointiin vaikuttavat sekä Paras-puitelainsäädäntö ja sen perusteella annettu muu säännöstö sekä toisaalta erityisesti valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki. Aloitteen selvitystyöstä teki Pudasjärven kaupunki Suomen Kuntaliitolle Pudasjärvi on määritelty yhdeksi niistä neljästäkymmenestä kunnasta, joissa mm. pitkien etäisyyksien vuoksi on katsottu, että kuntaliitos tai yhteistoiminta-alue pelkkänä rakenteellisena päätöksenä lähimpien naapurikuntien kanssa ei tuo sellaista synergiaa, joka riittävästi parantaisi tuottavuutta ja turvaisi palvelujen laadun. Hankkeen tavoitteena oli selvittää millä ratkaisumalleilla palvelujen saatavuus ja saavutettavuus on turvattavissa kuntalaisten liikkumissuuntien mukaisesti. Tällöin on tarkasteltava palvelujen järjestämisvaihtoehtoja, palveluverkon palvelupisteiden sijoittumista ja toisaalta palvelutuotantotapoja kuntalais- ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena oli hahmottaa toimintatapoja ja malleja ja joita pitkien etäisyyksien kunnat voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Näihin perustekijöihin liittyen tulee analyysien pohjalta laatia sellaisia palvelujen järjestämistä ja tuottamista kuvaavia vaihtoehtoisia malleja, jotka samalla sekä mahdollistavat asioinnin helppouden että minivoivat

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8220/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2016 1 (1) Keskusvaalilautakunta 7 8.12.2016 415 Asianro 8220/00.00.00.04/2016 Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa 2017 Päätöshistoria Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/ Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/2017 47 Aika 09.11.2017 klo 18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 14.5.2014 KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 16 Rautavaara-Savotta: USO2-verkostohanke/Kuntastrategiatyöpajan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Perusturvalautakunta 66 17.11.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.6.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.6.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 14.6.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.6.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 31 38 31 Palvelutalo

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUTSU Kunnantalo, istuntosali

KUTSU Kunnantalo, istuntosali KUTSU Laadittu 20.1.2016 1 Kokousaika Keskiviikkona klo 18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, istuntosali Asia nro Asia 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Aloite vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto

RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Kunnanhallitus 325 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 49 21.12.2015 Kunnanhallitus 24 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 7 07.03.2016 RTVO:n pääomalainan muuttaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon/svop-rahasto Khall

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot