TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014. Kokousaika Tekninen toimisto. Asiat :t Asialista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014. Kokousaika 12.8.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 52-60. Asialista"

Transkriptio

1 ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2014 Kokousaika Paikka Tekninen toimisto Asiat :t Asialista 52 LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; TERVEYSKESKUS, OSASTOJEN SANEERAUS SEKÄ KEITTIÖN SANEERAUS JA LAAJENNUS OPINTIEN LIIKENNETURVALLISUUS LIIKENNEMERKKIASIA; AROSTEN YKSITYISTIE HANKINTAOIKAISUVAATIMUS; PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUS JA KÄSITTELY VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS; JÄTEVESIVERKOSTO SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINTA OIKAISUVAATIMUS; KORVAUSVAATIMUS, VIEMÄRIVAHINKO SÄHKÖENERGIAN HANKINTA; SOPIMUKSEN JATKAMINEN ILMOITUKSET

2 PÖYTÄKIRJA 126 6/2014 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen X vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski X vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen X vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja X vj Turo Antila j Mikko Mänty X vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto X vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja X VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä X Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä X Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma rakennuspäällikkö, asiantuntija X Teemu Koivumäki harjoittelija X LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Rauno Kortesojan ja Eija Koiviston. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Rauno Kortesoja Eija Koivisto PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

3 LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA , 52 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Hämeenkyrön strateginen yleiskaava on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Kaava käsittää koko Hämeenkyrön kunnan alueen ja sillä määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Strategisen yleiskaavan on tarkoitus luoda suuntaviivat tarkemmalle yleiskaavoitukselle kunnan maaseutualueille sekä tarkemmalle asemakaavoitukselle maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Kaavaluonnos on nähtävillä kaavoitusyksikössä ja kunnan kotisivuilla. Lausunto: Strategisen yleiskaavan laadinta on tärkeä koko kunnan kehityksen suuntaviivojen luomiseksi. Vaikka kaavassa ei päätetäkään yksityiskohtia, sillä linjataan kunnan tahtotila. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelun kannalta on hyvä, että kunta laatii strategisen yleiskaavan. Kaavassa on otettu huomioon mm. haja-asutusalueen jätevesiverkoston rakentamiseksi tehdyt ratkaisut ja toimintaaluerajaukset. On tärkeää huomioida rakentamisen kustannukset alueittain. Jätevesiverkoston laajentaminen haja-asutusalueelle on kunnalle merkittävä investointi, joten siitä olisi toivottavaa ottaa kaikki mahdollinen hyöty. Haja-asutusalueen asutuskeskittymät tulee suunnata sinne, missä on tai on suunniteltu rakennettavaksi jätevesiverkosto. Toinen kohtuullisin kustannuksin tapahtuva asutuksen kaavoittaminen tapahtuu taajamien lähellä, missä kunnallistekninen verkosto on lähellä. On selvää, että kun rakennetaan, niin siitä koituu kustannuksia. Siksi onkin hyvä linjata suuntia, että kustannukset hallitaan. Hajaasutusalueen kevyen liikenteen verkoston parantaminen on usein kunnan vastuulla ja sitä kautta merkittävä kustannus. Investointina se parantaa kuitenkin merkittävästi liikenneturvallisuutta alueilla, joilla liikenne on vilkasta. Kaavalla tavoitellaan yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista, hallittua kehittämistä. Tämä on hyvä tavoite myös kustannusten hallinnan suhteen. Lautakunta antaa kaavoitusarkkitehdille teknisen johtajan lausunnon.

4 128

5 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; TERVEYSKESKUS, OSASTOJEN SANEERAUS SEKÄ KEITTIÖN SANEERAUS JA LAAJENNUS , 53 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Vuoden 2014 talousarvion investointiosassa on varattu terveyskeskuksen saneeraus ja laajennushankkeelle (kohde 236) euron määräraha. Investointihankkeen kustannusarvio on euroa. Rahan käyttö kohteelle: *v e *v e *v e *v e e Vuoden 2014 määräraha on ylittynyt euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittynyt vaan tulee alittumaan. Hanke päättyy vuoden 2014 aikana. Tekninen johtaja esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää terveyskeskuksen laajennus- ja saneeraushankkeelle (kohde 236) euron lisämäärärahan vuodelle 2014.

6 OPINTIEN LIIKENNETURVALLISUUS , 54 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Opintien Asukasyhdistys/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx on toimittanut kuntaan kirjeen, jossa asukkaat ilmaisevat huolestuneisuutensa asuinympäristönsä lisääntyneen turvattomuuden vuoksi. Kirjeessä ollaan erityisesti huolestuneita liian korkeista ajonopeuksista. Lisääntynyt liikenne on liikenneturvallisuuden heikkenemisen lisäksi vaikuttanut myös ilmansaasteiden ja melutason nousuun. Raskaan liikenteen aiheuttama tärinä aiheuttaa ongelmia rakennuksille. Opintien Asukasyhdistys katsoo, että kunnan tulisi etsiä viipymättä uutta kokoojaväylän paikkaa keskustasta Pappilanmetsän alueelle. Ensin tulisi kuitenkin toteuttaa Opintiellä riittävä uusien ja liikenneturvallisuutta edistävien hidasteiden rakentaminen. Opintien asukasyhdistyksen kirjelmä on tallennettu Satamaan. Teknisissä palveluissa tulee valmisteluun katujen korjausohjelma. Opintien asukasyhdistyksen kirjelmä huomioidaan katujen korjausohjelmaa valmisteltaessa.

7 LIIKENNEMERKKIASIA; AROSTEN YKSITYISTIE , 55 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Arosten yksityistien tiekunta päätti kokouksessaan uusia tien alkupäässä olevan nopeusrajoitusmerkin ja pyytää tekniseltä lautakunnalta lupaa asentaa olemassa olevan nopeusrajoitusmerkin yhteyteen kaksi lisäkilpeä varoittamaan lapsista ja kotieläimistä. Arosten yt on 2,2 km pitkä. Tiekuntaan kuuluu 40 osakaskiinteistöä, ympärivuotisesti asuttuja kiinteistöjä on 12. Tieltä on pääsy Arosten yhteisrantaan. Arosten yksityistie on saanut kunnalta vuosittain hoitoavustusta. Perusteluna lisäkilpien asettamiselle on liikenneturvallisuuden parantaminen. Tien varrella asuu lapsiperheitä ja maatilayrittäjiä. Tieliikennelain 51 :n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä (tässä tapauksessa tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei saa ilman pätevää syytä evätä. Maanrakennusmestari Antti Myllymaan lausunto: Liikenneviraston ohjeiden mukaan nopeusrajoitusmerkkiin ei saa asentaa muita kuin kyseistä merkkiä selventäviä lisäkilpiä. Lautakunta antaa luvan asettaa Arostentielle pysyvän lapsista ja kotieläimistä varoittavan liikennemerkin nro 189 muu vaara tekstillisillä lisäkilvillä nro 871 tai 872. Arosten yksityistien tiekunta hankkii, asentaa ja kunnossapitää merkit kustannuksellaan.

8 HANKINTAOIKAISUVAATIMUS; PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUS JA KÄ- SITTELY PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUS JA KÄSITTELY , 49 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamon liete kuljetetaan Läänin Kuljetus Oy:n toimesta Pirkanmaan jätehuolto Oy:n käsiteltäväksi Koukkujärven kaatopaikalle Nokialle. Lietettä muodostuu vuodessa noin t. Lietteen kuljetus maksaa 99 kerta eli noin 8 /t ja käsittely 55 /t eli yhteishinta 63 /t, alv 0%. Hämeenkyrön kunnalla ei ole sopimusta lietteen kuljetuksesta eikä käsittelystä. Biotehdas Oy on tarjonnut tammikuussa 2014 lietteen kuljetusta ja käsittelyä Huittisten biokaasulaitoksella yhteishintaan 60,50 /t, alv 0%. Hämeen hyötymateriaalit Oy on tarjonnut lietteen kuljetusta ja käsittelyä Sopensuon kompostointilaitoksella yhteishintaan 47 /t, alv 0%. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää sopimuksen laatimista, jonka pituus on viisi vuotta + kolme optiovuotta. Tarjoushinta on sidottu maanrakennuskustannusindeksiin. Sopimuksen aloitusajankohta on Rakennuspäällikön esitys: hyväksyy Hämeen hyötymateriaalit Oy:n tarjouksen. Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. HANKINTAOIKAISUVAATIMUS, PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUS JA KÄSITTELY , 56 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Biotehdas Oy on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen (saap ) koskien tekinisen lautakunnan päätöstä

9 133 Biotehdas Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että lautakunnan päätös, jossa Hämeen hyötymateriaalit Oy:n tarjous puhdistamolietteen kuljetuksesta ja käsittelystä hyväksyttiin, pitää hylätä ja hyväksyä Biotehdas Oy:n tarjous. Vaatimuksen perusteluna on se, että Hämeen hyötymateriaalit Oy:llä ei ole Biotehdas Oy:n tietojen mukaan Eviran laitoshyväksyntää. Hankintaoikaisuvaatimus on tallennettu Satamaan. Hämeen hyötymateriaalit Oy:llä on Elyn myöntämä ympäristölupa ko. toimintaan ja he tekevät ennen toiminnan aloittamista aloitusilmoituksen Eviraan ja hakevat myöhemmin laitoshyväksynnän. Hämeen hyötymateriaalit Oy on ollut yhteydessä Eviraan ja he toimivat sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti. ei ole ko. päätöstä tehdessään edellyttänyt, että tarjoajilla on voimassa oleva Eviran laitoshyväksyntä. Rakennuspäällikön esitys: hylkää Biotehdas Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen perusteettomana. Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

10 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS; JÄTEVESIVERKOSTO VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS; JÄTEVESIVERKOSTO , 46 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Nykyinen vesihuoltolaki ( /119) tuli voimaan Laki edellyttää, että kunta vahvistaa vesihuoltolaitosten ja suurimpien vedenjakelijoiden (osuuskunnat) hakemuksesta toiminta-alueet tarkoituksenmukaisiksi ja sellaisiksi, että vesihuoltolaitokset voivat vastata vesihuoltolain mukaisista velvoitteistaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus ja liittymisoikeus, jota valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Hän voi myös tietyin edellytyksin myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Kunnanhallitus on vahvistanut nykyisen vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston toiminta-alueen. Esitettävään jätevesiverkoston toiminta-alueeseen on lisätty vuoden 2010 jälkeen rakennetut alueet ja päivitetty entistä toiminta-aluetta nykyisen verkoston ja sen lähivuosina ( ) tapahtuvan laajentumisen mukaiseksi. Ennen kunnanhallituksen vahvistamispäätöstä on toiminta-alueesta pyydettävä valvontaviranomaisten lausunnot sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Esitys vesihuollon toiminta-alueeksi jätevesiverkoston osalta esitellään lautakunnalle kokouksessa ja se on tallennettu Satamaan. Kunnallistekniikan rakennuspäällikön esitys: tutustuu vesihuoltolaitosten toiminta-alueeseen sekä asettaa toiminta-aluekartat nähtäville tekniseen toimistoon ja kunnan kotisivuille väliseksi ajaksi. Lautakunta pyytää asiasta lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselta ja kunnan ympäristölautakunnalta. Lautakunta käsittelee saamansa lausunnot ja mielenilmaisut elokuun kokouksessaan ja esittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

11 , 57 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Hämeenkyrön kunnan vesihuollon toiminta-alueen (viemäriverkosto) päivitetty kartta on ollut nähtävillä välisen ajan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisivuilla. Nähtävillä oloaikana on jätetty yksi lausunto Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunnalta ja yksi kannanotto yksityiseltä kuntalaiselta. Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa päivitettyyn toimintaalueeseen, mutta se pyytää ottamaan huomioon, että tulevassa jätevesiviemärissä on tarpeeksi kapasiteettia Pinsiön, Sarkkilanjärven ja Muotialanjoen suunnan mahdollisille liittyjille. Raija Hyttinen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pyytää kannanotossaan ettei tulevia johtoja sijoitettaisi kiinteistön Ruohomäki xxxxxxxxxxx maille. Pirkanmaan ELY-keskukselta on pyydetty lausunto päivitetystä toiminta-alueesta lähetetyllä lausuntopyynnöllä. Lausuntopyynnön liitteinä toimitettiin karttojen lisäksi teknisen lautakunnan kokouksen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan mm.: - Jatkossa toiminta-aluetta koskevat muutokset tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena. - Kuustenlatvantien varrella sijaitsevat kiinteistöt sekä Kalkunmäen alue tulisi sisällyttää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. - Jatkossa on tarpeen tarkastella Kostulan alueen kiinteistöjen viemäröintimahdollisuudet. - Kunnan tulee toimittaa ko. päätös asiakirjaliitteineen Pirkanmaan ELY-keskukselle mahdollista jatkokäsittelyä varten. Ympäristölautakunnan ja ELY-keskuksen lausunnot sekä Raija Hyttisen kannanotto on tallennettu Satamaan. Rakennuspäällikön lausunto saadun palautteen johdosta:

12 136 Ympäristölautakunta / Viemärijohdon suunnittelussa on otettu huomioon, että liittyjiä voi tulla muualtakin kuin toiminta-alueelta. Raija Hyttinen / Ennen johdon rakentamista tullaan kysymään maanomistajaluvat missä yhteydessä johdon sijaintia voidaan vielä tarkentaa. ELY-keskus / Jatkossa toiminta-alueet päivitetään yhtenä kokonaisuutena. Esitettyjen alueiden viemäröintimahdollisuuksia tullaan jatkossa tarkastelemaan. Päätös liitteineen toimitetaan ELYkeskukseen. Rakennuspäällikön esitys: esittää kunnanhallitukselle, että se vahvistaa vesihuollon viemäriverkoston toiminta-alueen karttaliitteiden mukaiseksi saadut lausunnot ja vastineet huomioon ottaen. Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

13 SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINTA , 58 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Hämeenkyrön kunta on pyytänyt tarjousta yksilöimättömistä rakennussuunnittelu- ja asiantuntijapalveluista Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen kanavalla HILMAssa. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo 15:00 mennessä. Tarjouspyynnön tarkoituksena on saada aikaan puitesopimukset, joilla voidaan tilata pienehköjä suunnittelu- ja konsulttitöitä. Sopimuskumppaneita valitaan useita, jotta jokaiseen suunnittelutehtävään saadaan tarpeellisen kokemuksen sekä tiedot ja taidot omaava suunnittelija. Määräaikaan mennessä saatiin 21 tarjousta, 10 eri suunnittelu- tai asiantuntija-alalta. Tarjousten avauksesta on laadittu avauspöytäkirja. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoukset on vertailtu pisteytetty tarjouspyynnön ja lisäkirjeen mukaisesti. Yhteenveto tarjouksen antaneista, laadun arviointi ja suunnittelutarjousten arviointilomakkeet on tallennettu Satamaan. Lautakunta valitsee puitejärjestelyyn 10 kokonaistaloudellisesti edullisinta yritystä, jotka eivät tässä ole paremmuusjärjestyksessä: Pöyry Finland Oy Amhold AS Sweco Oy Ramboll Oy Mikko Uotila Oy Suunnittelutalo S. Anttila Oy Jaakko Nieminen Oy Tähtiranta Oy Taratest Oy Pousi Oy Puitejärjestelyyn valittujen kanssa kunta solmii puitesopimukset ja tilaa pienehköjä suunnittelu- ja konsulttitöitä sopimusten mukaisesti ko. työhön parhaiten soveltuvalta sopimuskumppanilta. Myös puitejärjestelyssä voidaan sopimuskumppaneilta pyytää tarjouksia ja työ tilataan aina neuvottelumenettelyllä sopien työn määrästä ja tuntimääräarviosta.

14 138 Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnallistekniikan rakennuspäällikön allekirjoittamaan sopimukset.

15 OIKAISUVAATIMUS; KORVAUSVAATIMUS, VIEMÄRIVAHINKO , 59 Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa ja palautti asian valmisteluun lisäselvityksiä varten.

16 SÄHKÖENERGIAN HANKINTA; SOPIMUKSEN JATKAMINEN SÄHKÖENERGIAN HANKINTA; SOPIMUKSEN JATKAMINEN , 25 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Hämeenkyrön kunnan ja Leppäkosken Energia Oy:n välinen kolmen vuoden määräaikainen sähköenergiasopimus päättyy Sähköenergian hinta on sopimuksen mukaisesti ollut 5,527 snt/kwh, alv 0 %. Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö pyysi Leppäkosken Energia Oy:ltä tarjousta sopimuksen jatkamisesta kolmella kuukaudella, syyskuun 2014 loppuun. Leppäkosken Energia Oy tarjoaa sähköenergiaa hintaan 4,09 snt/kwh. Sähköenergiasopimuksen jatkaminen on perusteltua, koska valmistelussa on sähköenergian kilpailuttamistavan muuttaminen. Vaihtoehtoja käytössä olleen mallin (itse kilpailuttamalla) lisäksi ovat: - sähkönhankintapalvelutoimijan kanssa tehtävä sopimus, jossa palveluntuottaja kilpailuttaa kunnan puolesta sähköyhtiöitä ja yhtiöiden marginaaleja sekä seuraa sähkömarkkinoita ja tekee hintakiinnityksiä, tai - sähköenergian kilpailuttaminen hankintapalvelujen kautta. Lautakunta päättää, että sähköenergiasopimusta jatketaan Leppäkosken Energia Oy:n kanssa kolme kuukautta hintaan 4,09 snt/kwh (alv 0 %). Lautakunta keskustelee sähköenergian hankinnan vaihtoehtoisista toteuttamismalleista , 60 Sähkönhankintapalveluista on allekirjoitettu sopimus Skapat Energia Oy:n kanssa

17 141 Kilpailutus kestää kuitenkin ajallisesti niin kauan, että vanhaa sähköenergian hankintasopimusta Leppäkosken Energia Oy:n kanssa pitää jatkaa. Skapat Energia Oy on pyytänyt Leppäkosken Energialta tarjouksen sähkön toimittamisesta Leppäkosken Energia Oy:n tarjous on 46,60 /MWh. Lautakunta hyväksyy Leppäkosken Energia Oy:n tarjouksen.

18 142 ILMOITUKSET 1. Jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus; työmaakokouspöytäkirja nro 2, Pirteva; kunnanjohtajien ja neuvottelukunnan kokouksen muistio. 3. Vartiointipalvelut. Toimeksiantosopimus Turvatekijät Oy:n kanssa on allekirjoitettu Valtuusto : 12 Arviointikertomus Tilinpäätös 2013 ja vastuuvapaus. 5. Ely-keskus ; Sasin päiväkodin rakentamisen poikkeamispäätös maantien suoja-alueelle rakentamiseksi. Ely-keskus ; Sasin päiväkodin liittymälupapäätös. 6. Kokki Minna Plihtari on irtisanoutunut työsuhteestaan. Työsuhde päättyi Sähkönhankintapalveluista on allekirjoitettu sopimus Skapat Energia Oy:n kanssa Monitoimikeskuksen elinkaarihankinta; kokousmuistio Valtran tilaussopimus on allekirjoitettu Pirtevan päätökset; Tuulensuun päivätoimintakeskus, Valtakatu 5 - käyttöönottotarkastus päätös terveydensuojelulain mukaisesta ilmoituksesta Pirteva; lausunto monitoimikeskuksesta rakennuslupaa varten Vuokrasopimus; Torikatu 8:n yläkerta on vuokrattu Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy:ltä opetustilakäyttöön Vesihuoltolaitos; laskutusyhteenveto 2/ Teknisen isännöitsijän päätökset: * Ilmanvaihtolaitteiden suodattimien hankinta. Tekninen

19 143 isännöitsijä hyväksyi F-Suotimet Oy:n tarjouksen. * Työterveyshuollon irtokalusteiden toimittaminen. Tekninen isännöitsijä hyväksyi Kalustemyynti Pekka Ali-Tolppa Ky:n tarjouksen. 14. Maanrakennusmestarin päätökset: * Soramurskeen myynti Ponkinkulman yksityistielle. 15. Ruokapalvelupäällikön päätökset: * Heinijärven päiväkodin ja Yhteiskoulun keittiötilojen vuokraaminen ja * Yhteiskoulun keittiötilojen vuokraaminen su Hämeenkyrön maa- ja kotitalousnaisille. 16. Kunnallistekniikan rakennuspäällikön päätökset: * Puhdistamonhoitajan valinta. Rakennusmestari valitsi puhdistamonhoitajan toimeen Janne Jokisen. * Vahingonkorvaus, rikkoutunut puskuri. * Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin, suunnittelu. Rakennuspäällikkö hyväksyi Sweco Ympäristö Oy:n tarjouksen. 17. Teknisen johtajan päätökset: * Täyttölupapäätös nro 9. Ruokapalvelutyöntekijän toimen väliaikainen täyttäminen irtisanoutuneen tilalle, * Täyttölupapäätös nro 10. Kolmen avoimen toimen täyttäminen * Numeerisen asemakaavan pohjakartan laatiminen, palveluhankinta. Tekninen johtaja hyväksyi SKM Gisair Oy:n tarjouksen. * Jäähallin piha-alueen vuokraaminen anniskelualueella (Hämyvestarit). * Työ/sijoituslupa Leppäkosken Sähkö Oy:lle maakaapelointia varten. * Työ/sijoituslupa Leppäkosken Sähkö Oy:lle maakaapelointia varten. * LVIA- ja sähkövalvoja; Sasin päiväkoti. Va tekninen johtaja hyväksyi Planetcon Tampere Oy:n tarjouksen LVIA töiden valvojaksi ja Sähkösuunnittelu Seppo Kantosen tarjouksen sähkötöiden valvojaksi. * LVIA- ja sähkövalvoja; monitoimikeskus. Va tekninen johtaja hyväksyi Planetcon Tampere Oy:n tarjouksen LVIAS töiden valvojaksi.

20 Ely-keskukselle on lähetetty esitys tarkastustoiminnan puolueettomasta hoitamisesta. 19. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto Lautakunta keskusteli johtosääntö/hallintosääntöuudistuksesta.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 10.6.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 41-51 Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE... 107 42 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 7.5.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014, klo 18.40 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone Talousjohtaja Tiina Paloranta ja it-asiantuntija Minna Peltola

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015 Kokousaika 25.8.2015 Paikka Sasin päiväkoti Asiat :t 39-46 Asialista 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014; TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS... 97 40 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 135 7/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 1.10.2013, klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 5.2.2013, klo 18.00 21.23 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Tekninen lautakunta 24.02.2015 Aika 24.02.2015 klo 17:08-20:19 Paikka Neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 3/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 3/2014 -3, TEK 27.3.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 27.3.2014 Esityslista 3/2014 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot