ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti"

Transkriptio

1 ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti Tämä Standard on ISTQB:n glossary of testaussanastostandardin terms used Software Testing suomennos. Version Lähde: 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced by the Glossary Suomalaisia Working käännöksiä Party sovellettaessa [of] International on Software muistettava, Testing että Qualification eri aloilla Board. käytössä jossain määrin erilaiset käsitteet Tämän version ja niin kauan käännökseen kuin käsitteistä osallistuneet ei ole FiSTB virallista ja erityiskiitokset suomalaista standardia, Minna Aalto, on Kari testauksen Kakkonen, dokumentaation Juha Pomppu, Marko Rytkönen, Laura Selonen. Käännöstä kehitetään jatkuvana prosessina. Tämä versio Suomenkielinen termi A Abstrakti testitapaus; Käsitetason testitapaus Abstract test case Aikakäyttäytyminen Time behavior Aineiston laatu Data quality Aineisto-ohjattu testaus Data-driven testing Ajatuskartta, miellekartta Mind map Ajuri; Testiajuri Driver Algoritmitestaus Algorithm test [TMap] Alhaalta ylös testaus, kokoava testaus Bottom-up testing Alipolku Subpath Alkuperäissyy Root cause Aloitus (IDEAL) Initiating (IDEAL) Aloitusehdot, aloituskriteerit Entry criteria Aloituskohta Entry point Aloitustesti Intake test Aloitustesti Sanity test Alpha-testaus; Alfatestaus Alpha testing Analysaattori; Analysointiohjelma Analyzer Analysointityökalu Static analysis tool Analysointityökalu Static analyzer Analysoitavuus Analyzability Analyyttinen testaus Analytical testing Apinatestaus Monkey testing API-testaus, ohjelmointirajapintatestaus API (Application Programming Interface) testing Arvioija Assessor Arviointi; Evaluointi Evaluation Arviointimalli Process reference model Arviointiraportti Assessment report Arvoalue Domain Arvoalueanalyysi Domain analysis Arvoon pohjautuva laatu Value-based quality Asennettavuus Installability Asennettavuustestaus Installability testing Asennusohje Installation guide Asennusvelho Installation wizard Asiakkaan hyväksymistestaus; Vastaanottotestaus Site acceptance testing Atominen ehto Atomic condition Automatisoidun testauksen materiaalit; Automatisoidut testausmateriaalit; Automatisoidun testauksen materiaalit Automated testware Avainsanaohjattu testaus Keyword-driven testing

2 Avoimen lähdekoodin työkalu B Balanced Scorecard Benchmark-testi; Vertailutesti Betatestaus Big bang -testaus; Kertarysäystesti (slangi) Bugien luokittelu BVT C CASE Chow:n kattavuusmetriikka CMMI CMMI (erisnimi) CTP D Dd-polku Debuggaustyökalu (slangi); Debuggeri (slangi); Virheenjäljitin Debuggeri (slangi); Virheenjäljitin Delfi/Delfoi-menetelmän sovellus projektin resurssisuunnitteluun. Demingin laatuympyrä Diagnosointi Dokumentoinnin testaus Dynaaminen analyysi Dynaaminen testaus Dynaaminen vertailu Dynaamisen analyysin työkalu E Edistymiskäyrä EFQM-laatumalli Ehdon päätösvaikutuskattavuus Ehdon päätösvaikutustestaustekniikka Ehdon tulos Ehto Ehtokattavuus Ehtolausekkeen arvo Ehtotestaus Ei-toiminallisten vaatimusten testaus Ei-toiminnallinen testisuunnittelutekniikka Ei-toiminnallinen vaatimus Ekvivalenssiluokka Ekvivalenssiluokka Ekvivalenssiositus-menetelmä; Ekvivalenssijako-menetelmä Ekvivalenssiositusten kattavuus Elementary comparison testing (Ei Elinkaarimalli Emulaattori Ennustettu tulos; Odotettu tulos Epämuodollinen katselmointi Epäonnistuminen; Ei läpäise Erehdys; Virhe Open source tool Balanced scorecard Benchmark test Beta testing Big-bang testing Bug taxonomy BVT CASE Chow s coverage metrics CMMI Capability maturity model integration (CMMI) CTP Dd-path Debugging tool Debugger Wide band delphi Deming cycle Diagnosing (IDEAL) Documentation testing Dynamic analysis Dynamic testing Dynamic comparison Dynamic analysis tool Burndown chart EFQM excellence model Condition determination coverage Condition determination testing Condition outcome Condition Condition coverage Decision outcome Condition testing Non-functional testing Non-functional test design technique Non-functional requirement Equivalence class Equivalence partition Equivalence partitioning Equivalence partition coverage Elementary comparison testing Lifecycle model Emulator Predicted outcome Informal review Fail Mistake

3 Eristystestaus; Testipenkkitestaus. Esiehto Esitesti Esteettömyyden testaus Estetty testitapaus Etappi Extreme Programming (XP) (erisnimi) F FDP G Goal Question Metric (erisnimi); tavoitekysymys-metriikka GQM H Haara Haaraehtokattavuus Haaratestaus Haaratestaus Haarautumisehto Haarautumisehtojen yhdistelmäkattavuus Haarautumisehtojen yhdistelmätestaus Haarautumiskatta vuus; Haarakattavuus Havainto (insidentti) Havaintojen hallinta Havaintojen hallintatyökalu Havaintojen kirjaus Havaintoraportti Havaintoraportti Heuristinen arviointi; Heuristinen analyysi Horisontaalinen jäljitettävyys Huollettavuustestaus, ylläpidettävyystestaus Hyperlinkki Hyperlinkkien testaustyökalu Hyväksymiskriteerit Hyväksymistestaus Hyväksymistestaus (käyttäjän) Hyväksyntä; Hyväksyminen Hyökkäys Hyökkäyspohjainen testaus Häiriö (vikaantuminen) Häiriöiden välinen keskimääräinen aika Häiriöiden välinen keskimääräinen aika Häiriön ilmenemistapa Häiriötiheys Häiriötilannetestaus I IDEAL Indikaattori Inkrementaalinen kehittämismalli; Vaiheittainen kehittämismalli Instrumentoija Instrumentointi Integrointi Isolation testing Precondition Pretest Accessibility testing Blocked test case Milestone Extreme programming (XP) Fault detection percentage (fdp) Goal Question Metric GQM Branch Branch condition coverage Arc testing Branch testing Branch condition Branch condition combination coverage Branch condition combination testing Branch coverage Incident Incident management Incident management tool Incident logging Incident report Test incident report Heuristic evaluation Horizontal traceability Serviceability testing Hyperlink Hyperlink test tool Acceptance criteria Acceptance testing User acceptance testing Acceptance Attack Attack-based testing Failure Mean Time Between Failures MTBF Failure mode Failure rate Failover testing IDEAL Indicator Incremental development model Instrumenter Instrumentation Integration

4 Integrointitestaus Integrointitestaus Ishikawa kaavio Istuntopohjainen testauksen hallinta Istuntopohjainen testaus Iteratiivinen kehittämismalli J Jatkuva esitys Johdon katselmus Julkaisuseloste (ei vakiintunut) Julkaisutiedote Jäljitettävyys Jäljitettävyysmatriisi Jäljitysketju; (Huom. engl. termiä käytetään laajalti) Jälkiehto Jälkipalaveri, jälkianalysointi Jälkipalaveri, jälkianalysointi Järjestelmistä koostuva järjestelmä Järjestelmä Järjestelmäintegrointitestaus Järjestelmäintegrointitestaus Järjestelmällinen testaus Järjestelmällinen testaus- ja arviointiprosessi (STEP) Järjestelmätestaus K Kalanruotokaavio Karannut vika Katselmoija Katselmoinnin vetäjä; Katselmoinnin puheenjohtaja Katselmointi Katselmointisuunnitelma Katselmointityökalu Kattavuuden mittaustyökalu Kattavuus Kattavuusanalyysi Kattavuustyökalu Kattavuusyksikkö Kaupallinen valmisohjelmisto Kaupallinen valmisohjelmisto Kehityksenaikainen testaus Kelpuuttaminen, validointi Kelpuutus Kenttätestaus Keskeytyskriteerit Ketterä manifesti Ketterä ohjelmistokehitys Ketterä testaus; Testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Kiinnitetty testausperusta Kirjuri; Sihteeri; Tallentaja; Kojelauta (mittaristo) Integration testing Integration testing in the small Ishikawa diagram Session-based test management Session-based testing Iterative development model Continuous representation Management review Release note Item transmittal report Traceability Traceability matrix Audit trail Postcondition Post-project meeting Retrospective meeting System of systems System Integration testing in the large System integration testing Methodical testing Systematic Test and Evaluation Process System testing Fishbone diagram Escaped defect Reviewer Inspection leader Review Review plan Review tool Coverage measurement tool Coverage Coverage analysis Coverage tool Coverage item Commercial Off-The-Shelf software COTS Development testing Validation Qualification Field testing Suspension criteria Agile manifesto Agile software development Agile testing Frozen test basis Recorder Dashboard

5 Kokemusperusteinen tekniikka Experience-based technique Kokemusperusteinen testaus, kokemuspohjainen testaus Experience-based testing Kokemusperusteinen testisuunnittelutekniikka Experience-based test design technique Kokonaislaadun hallinta (TQM) Total Quality Management Kokonaistestaussuunnitelma, testauksen pääsuunnitelma Master test plan Kokoonpano, konfiguraatio Configuration Kokoonpanon auditointi Configuration auditing Kokoonpanon hallinta Configuration management Kokoonpanon hallinta työkalu Configuration management tool Kokoonpanon osa Configuration item Kokoonpanon testaus Configuration testing Kokoonpanon tunnistaminen Configuration identification Kokoonpanon valvonta Configuration control Kokoonpanoraati Configuration control board (CCB) Kolmipistearviointi Three point estimation Kombinatorinen testaus Combinatorial testing Kompleksisuus Complexity Komponentti Component Komponenttien integrointitestaus; Integrointitestaus Component integration testing Komponenttimäärittely Component specification Komponenttitestaus; Yksikkötestaus; Moduulitestaus Component testing Konkreettinen testitapaus Concrete test case Konsultatiivinen testaus Consultative testing Kontrollimalli Control chart Kontrollivuo Control flow Kontrollivuoanalyysi Control flow analysis Kontrollivuokaavio Control flow graph Kontrollivuopolku Control flow path Kontrollivuotestaus Control flow testing Koodi Code Koodikattavuus Code coverage Koodin analysoija Code analyzer Koodin testaus Code-based testing Koonnin todennustesti Build verification test Korjauksen keskimääräinen kesto Mean Time To Repair Korjauksen keskimääräinen kesto MTTR Korkean tason testitapaus High level test case Korvattavuus Replaceability Kriittinen menestystekijä Critical success factor Kriittiset testausprosessit Critical testing processes Kuollut koodi Dead code Kuormitusprofiili Load profile Kuormitustestaus Load testing Kuormitustestaustyökalu Load testing tool Kutsukaavio Call graph Kypsyys Maturity Kypsyysmalli Maturity model Kypsyystaso Maturity level Käytettävyys Usability Käytettävyystestaus Usability testing Käyttäjäpohjainen laatu User-based quality

6 Käyttäjäskenaariotestaus Käyttäjätarina Käyttäjätarinatestaus Käyttäytyminen Käyttökelpoisuus Käyttöprofiili Käyttöprofiilin (mukainen) testaus Käyttöprofilointi Käyttötapaus Käyttötapaustestaus Käyttötestaus Käyttöympäristö Käyttöön soveltuvuuden hyväksymistestaus Kääntäjä L Laadunhallinta; Laatujohtaminen Laadunvalvonta Laadunvarmistus Laatu Laatuattribuutti; Laatutekijä Laatukustannukset Laatuportti Laaturiski Laatutekijä Laitteiston ja ohjelmiston integrointitestaus LasilaatikkotekniiKka Lasilaatikkotestaus Lasilaatikkotestaus Lasilaatikkotestaus Lasilaatikkotestisuunnittelutekniikka Lause Lausekattavuus Lausetestaus LCSAJ LCSAJ-kattavuus LCSAJ-testaus Liiketoimintaprosessi perusteinen testaus Linkitystestaus Logiikankattavuustestaus Logiikkaperusteinen testaus Looginen testitapaus Lopetusehdot Lopetuskriteeri Lopetuskriteerit Loppukäyttäjätestaus Lopputulos; Tulos Luokittelupuu Luokittelupuumenetelmä Luotettavuuden kasvumalli Luotettavuus Luotettavuustestaus Luottamustesti Luottamusväli Lähdekoodilause User scenario testing User story User story testing Behavior Operability Operational profile Operational profile testing Operational profiling Use case Use case testing Operational testing Operational environment Operational acceptance testing Compiler Quality management Quality control Quality assurance Quality Quality attribute Cost of quality Guality gate Quality risk Quality characteristic Hardware-software integration testing White-box technique Clear box testing Glass box testing White-box testing White-box test design technique Statement Statement coverage Statement testing LCSAJ LCSAJ coverage LCSAJ testing Business process-based testing Link testing Logic-coverage testing Logic-driven testing Logical test case Exit criteria Completion criteria Test completion criteria User test Outcome Classification tree Classification tree method Reliability growth model Reliability Reliability testing Confidence test Confidence interval Source statement

7 Läheisriippuvaisuus Lähentymismittari, konvergenssimittari Lähialue-integrointitestaus Läpikäynti Läpäisy Läpäisyehdot M Mallinnustyökalu/ Mindmap Mallipohjainen testaus Matalan tason testitapaus MCDC Mitta Mitta-asteikko Mittari; Metriikka Mittaus Mittausjärjestelyjen vaikutus Moduuli Moduulitestaus Moniehto Moniehtokattavuus Moniehtotestaus Monitori Monitorointityökalu; Monitori Muistivuoto Muodollinen katselmointi; Formaali Mustalaatikkotekniikka Mustalaatikkotekniikka; Mustalaatikkotestisuunnittelutekniikka; Mustalaatikkosuunnittelutekniikka Mustalaatikkotestaus Mutaatiotestaus Muunnostestaus; (Siirtotestaus) Muuntotestaus Muutettavuus; Muunneltavuus Muutoksenhallinta Muutosanalyysi Muutosraati Muutostenhallinta Muuttuja Muuttujan arvon asettaminen Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori Määritetty syöte Määrittely Määrittely-käyttö pari Määrittelypohjainen tekniikka Määrittelypohjainen testaus Määrittelypohjainen testisuunnittelutekniikka Määrätestaus; Volyymitestaus N Nauhoitus/toisto työkalu; Nauhoittava testausohjelmisto Nauhoitus/toisto työkalu; Nauhoittava testausohjelmisto Nauhoitus/toisto-työkalu Codependent behavior Convergence metric Neighborhood integration testing Walkthrough Pass Pass/fail criteria Modeling tool Model-based testing Low level test case MCDC Measure Measurement scale Metric Measurement Probe effect Module Module testing Multiple condition Multiple condition coverage Multiple condition testing Monitor Monitoring tool Memory leak Formal review Black-box technique Black-box test design technique Black-box testing Mutation testing Migration testing Conversion testing Changeability Change control Mutation analysis Change control board Change management Variable Data definition Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Specified input Specification Definition-use pair Specification-based technique Specification-based testing Specification-based test design technique Volume testing Capture/playback tool Capture/replay tool Record/playback tool

8 Negatiivinen testaus Dirty testing Negatiivinen testaus Invalid testing Negatiivinen testaus Negative testing n-kertainen testaus n-wise testing N-siirtymäkattavuus N-switch coverage N-siirtymätestaus N-switch testing Näennäisesti satunnainen Pseudo-random O Odotettu tulos Odotettu tulos Ohjelman instrumentoija Ohjelmatestaus Ohjelmisto Ohjelmisto vika- ja vaikutusanalyysi Ohjelmistohyökkäys Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston laatu Ohjelmiston laatutekijä Ohjelmiston piirre Ohjelmiston tuoteominaisuus Ohjelmiston vika-, vaikutus ja kriittisyysanalyysi Ohjelmiston vikapuuanalyysi Ohjelmiston yhdenmukaisuustaso Ohjelmistoprosessien kehitys Oikosulkeminen Ominaisuuspohjainen kehitys Ongelma Ongelmanhallinta Ongelmaraportti Opittavuus Oppimen (IDEAL) Oraakkeli Ortogonaalinen matriisi Ortogonaaliseen matriisiin perustuva testaus Ositustestaus Osoitin P Paikallinen ulkoistettu testaus Insourced testing Paras käytäntö Best practice Pareto-analyysi Pareto analysis Pariohjelmointi Pair programming Paritestaus Pair testing Peruslohko Basic block Perussyyanalyysi Root cause analysis Perustaminen (IDEAL) Establishing (IDEAL) Perustestijoukko Basis test set Piirre; Ominaisuus; (Slangissa myös: toiminto) Feature Poikkeama Deviation Poikkeama; Anomalia Anomaly Poikkeama; Poikkeavuus Non-conformity Poikkeamaraportti Deviation report Poikkeusten käsittely Exception handling Poistumiskohta Exit point Expected outcome Expected result Program instrumenter Program testing Software Software Failure Mode And Effect Analysis Software attack Software lifecycle Software quality Software quality characteristic Software feature Software product characteristic Software Failure Mode Effect, And Criticality Analysis (SFMECA) Software Fault Tree Analysis (SFTA) Software integrity level Software Process Improvement Short-circuiting Feature-driven development Problem Problem management Problem report Learnability Learning (IDEAL) Oracle Orthogonal array Orthogonal array testing Partition testing Pointer

9 Polku Path Polkukattavuus Path coverage Polkutestaus Path testing Polun pakotettu valinta Path sensitizing Predikaatti Predicate Prioriteetti; Tärkeys Priority PRISMA (erisnimi) PRISMA (Product RISk MAnagement) Product RISk Management (erisnimi) Product RISk MAnagement Projekti Project Projektin jälkiarviointi Project retrospective Projektin testaus suunnitelma; (Huom! Ohjelmisto projektin, ei testaus projektin) Project test plan Projektiriski Project risk Proseduurin testaus, prosessin testaus Procedure testing Prosessi Process Prosessimalli Process model Prosessin arviointi Process assessment Prosessin parantaminen Process improvement Prosessinmukainen testaus Process-compliant testing Prosessisyklin testi Process cycle test Puskuri Buffer Puskurin ylivuoto Buffer overflow Päivittäinen buildi (slangi); Päivittäinen koonti / kokoaminen / rakentaminen Daily build Pääarvioija Lead assessor Päätös Decision Päätösehtokattavuus Decision condition coverage Päätösehtotestaus Decision condition testing Päätöskattavuus Decision coverage Päätöstaulu Decision table Päätöstaulutestaus Decision table testing Päätöstestaus Decision testing Q QFD QFD Quality function deployment Pöytätestaus Desk checking R RACI-matriisi Raja-arvo Raja-arvoanalyysi Raja-arvojen testaus; Raja-arvokattavuus Rajapintatestaus Rakennepohjainen testaus Rakenteellinen läpikäynti Rakenteellinen testaus Rakenteellinen testisuunnittelutekniikka Rakenteeseen perustuvat tekniikat Rakenteeseen pohjautuva testisuunnittelutekniikka Rakenteinen kattavuus Rasitustestaus; Kuormitustestaus Rasitustestaustyökalu; Rational Unified Process RACI matrix Boundary value Boundary value analysis Boundary value testing Boundary value coverage Interface testing Structure-based testing Structured walkthrough Structural testing Structural test design technique Structure-based technique Structure-based test design technique Structural coverage Stress testing Stress testing tool Rational Unified Process

10 Reaktiivinen testaus Reactive testing Regressiota ehkäisevä testaus Regression-averse testing Regressiotestaus Regression testing Resurssien käyttö Resource utilization Resurssien käytön testaus Resource utilization testing Rinnakkaisuustestaus Concurrency testing Riski Risk Riskianalyysi Risk analysis Riskiarviointi Risk assessment Riskien hallinta Risk mitigation Riskien kontrollointi; Riskien valvonta; Riskien hallinta (huom. ero käsitteeseen Risk control Riskien tunnistaminen Risk identification Riskienhallinta Risk management Riskiluokka Risk category Riskin todennäköisyys Risk likelihood Riskin vaikutus Risk impact Riskiperustainen testaus; Risk-based testing Riskitaso Risk level Riskityyppi Risk type RUP RUP Räätälöity ohjelmisto Bespoke software Räätälöity ohjelmisto Custom software Räätälöity työkalu Custom tool S Saatavuus; Käytettävyys (Huom! Termin kaksi merkitystä! Nykyisin usability-merkitys on usein merkittävämpi) Availability Saavuttamaton koodi Unreachable code Satunnaistestaus Random testing Savutesti Smoke test Scorecard / Mittaristo Scorecard SCRUM (erisnimi) SCRUM Sertifiointi Certification Shewartin malli Shewhart chart Sihteeri (katselmoinneissa); Kirjuri Scribe Siirrettävyys Portability Siirrettävyystestaus Portability testing Simulaatio Simulation Simulaattori Simulator Sisältöpohjainen malli Content-based model Skaalautuvuus Scalability Skaalautuvuustestaus Scalability testing Skenaariotestaus Scenario testing Skriptattu testaus Scripted testing Skriptikieli; Skriptauskieli Scripting language SMART-tavoitemenetelmä S.M.A.R.T. goal methodology Soveltuvuus Suitability Soveltuvuusstestaus Suitability testing Sovitettavuus Adaptability SPI (erisnimi) SPI Staattinen analyysi Static analysis Staattinen koodin analysointi Static code analysis

11 Staattinen koodin analysointiohjelma; Koodin tarkastaja Staattinen testaus Standardi Standardinmukainen testaus Standardinmukaisuuden testaus STEP (erisnimi) Sulautettu iteratiivinen kehittämismalli SUMI (erisnimi) SUMI Kyselylomake käytettävyyden arviointiin. (erisnimi) Suoritettava lause Suoritettavissa oleva polku Suoritettu Suorituksenjälkeinen vertailu Suorituskelvoton polku Suorituskyky Suorituskykyindikaattori; Suorituskykymittari Suorituskykytestaus Suorituskykytestaus työkalu Suorituskyvyn avainmittari Suorituskyvyn profilointi Suunnittelumallipohjainen testaus Suunnittelupokeri Syklomaattinen kompleksisuus Syklomaattinen luku Syntaksitestaus Syy-analyysi Syy-seuraus -analyysi Syy-seuraus-diagrammi Syy-seuraus-kaavio Syy-seuraus-kaaviotestaus Syy-seuraus-päätöstaulu Syöte Syöte Syöteparien integrointitestaus Syötteen arvo Syötteiden arvoalue Syötteiden parittainen testaus Säietestaus Säännöstenmukaisuuden testaus T Tarkastaja Tarkastus Tarkastus; Auditointi (prosessin); Tarkistaja Tarkistuslistoihin pohjautuva testaus Tarkkuus Tarkkuustestaus Tasomalli TDD (erisnimi) Tehokkuus Tekninen katselmointi Test Maturity Model Integration (TMMi) Static code analyzer Static testing Standard Standard-compliant testing Standards testing STEP Embedded iterative development model SUMI Software Usability Measurement Inventory (SUMI) Executable statement Feasible path Exercised Post-execution comparison Infeasible path Performance Performance indicator Performance testing Performance testing tool Key performance indicator Performance profiling Design-based testing Planning poker Cyclomatic complexity Cyclomatic number Syntax testing Causal analysis Cause-effect analysis Cause-effect diagram Cause-effect graph Cause-effect graphing Cause-effect decision table Input Test input Pairwise integration testing Input value Input domain Pairwise testing Thread testing Regulation testing Inspector Inspection Audit Checker Checklist-based testing Accuracy Accuracy testing Staged representation TDD Effectiveness Technical review Test Maturity Model integration (TMMi)

12 Testaaja Tester Testattava järjestelmä System under test Testattava nimike Test item Testattava tilanne Test condition Testattavuus Testability Testattavuuskatselmus Testability review Testaukseen toimitusraportti Test item transmittal report Testauksen aikataulu Test schedule Testauksen edistymisraportti Test progress report Testauksen infrastruktuuri Test infrastructure Testauksen kehityssuunnitelma Test improvement plan Testauksen kohde Test object Testauksen kohteen kuvaus; Testauksen lähdedokumentti Test basis Testauksen kontrollointi (testauksen valvonta) Test control Testauksen lähestymistapa Test approach Testauksen materiaalit Testware Testauksen missio Test mission Testauksen päättäminen Test closure Testauksen raportointi Test reporting Testauksen riippumattomuus Independence of testing Testauksen seuranta Test monitoring Testauksen suorituskykyindikaattori; Testauksen suorituskykymittari Test performance indicator Testauksen tavoite Test objective Testauksen tuotos, vaihetuote Test deliverable Testauksen työmäärän arviointi Test estimation Testauksen yhteenvetoraportti Test summary report Testauksenhallinta Test management Testauksenhallintatyökalu Test management tool Testaus Testing Testausarkkitehti Test architect Testausautomaatio Test automation Testausjohtaja Test director Testausohje (test charter) Test charter Testausohje. Charter Testauspolitiikka Test policy Testausprosessi Test process Testausprosessien kehittäjä Test process improver Testausprosessien kehittämisen manifesti Test process improvement manifesto Testausprosessien kehitysryhmä Test Process Group Testauspäällikkö Test leader Testauspäällikkö Test manager Testausstrategia Test strategy Testaussuunnitelma Level test plan Testaussuunnitelma Test plan Testaussuunnitelma; Testausvaiheen testaussuunnitelma Phase test plan Testaussuunnittelu Test planning Testaustapahtumien tallennus Test logging Testaustapahtumien tallennus Test recording Testaustekniikka Test technique Testausvaihe Test phase Testausvaihe Test stage Testi Test

13 Testiaikataulu Testiaineisto (testidata) Testiaineiston hallinta Testiaineiston valmisteluväline (testidatan valmistelutyökalu) Testiajo Testiajon loki Testiajuri Testianalyysi Testigeneraattori Testihavainto Testihavainto Testijoukko Testijoukko Testijoukko; Testisetti Testikattavuus Testikehys, testipeti Testikehys, testipeti Testikierros Testiloki; Testipäiväkirja Testin arviointiraportti; Testin Testin epäonnistuminen Testin läpäisy Testin suorittaminen Testin suoritusautomaatio Testin suoritustekniikka Testin suoritustyökalu Testin suoritusvaihe Testin toistettavuus Testin toteutus Testin tulos Testin uudelleenaloitusehdot; Testauksen jatkamisehdot Testin uudelleenaloitusvaatimukset Testiohjattu kehitys; Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testioraakkeli Testipenkki Testipisteanalyysi Testiproseduuri Testiproseduurin kuvaus Testiraportti Testisessio Testiskenaario Testiskripti Testispeksi; Testisuunnitelma Testisuunnitelma Testisuunnitelma (1), Testisuunnittelu (2) Testisuunnitelma; Testispesifikaatio Testisuunnittelutekniikka Testisuunnittelutekniikka; Testien määrittelytekniikka Testisuunnittelutyökalu Testitallenne Testitapaus Test execution schedule Test data Test data management Test data preparation tool Test run Test run log Test driver Test analysis Test generator Software test incident Test incident Test case suite Test suite Test set Test coverage Test bed Test harness Test cycle Test log Test evaluation report Test fail Test pass Test execution Test execution automation Test execution technique Test execution tool Test execution phase Test reproduceability Test implementation Test outcome Resumption criteria Resumption requirements Test driven development Test oracle Test rig Test point analysis (TPA) Test procedure Test procedure specification Test report Test session Test scenario Test script Test case specification Test design specification Test design Test specification Test design technique Test specification technique Test design tool Test record Test case

14 Testitapausten suunnittelutekniikka Testitaso (esim. V-mallin mukainen) Testitavoite Testitilanne Testitulos Testityyppi Testityökalu Testivaatimus Testivertailija Testiympäristö Tiedon eheystestaus Tietokannan eheystestaus Tietokoneavusteinen ohjelmistotestaus Lyhenne ei käytössä.) Tietoturva Tietoturvatestaus Tietoturvatestaus työkalu Tietoturvatyökalu Tietovarastotestaus Tietovirta Tietovirta-analyysi Tietovirtakattavuus Tietovirtatestaus Tilakaavio Tilakaaviotestaus, tilasiirtymätestaus Tilakone Tilakonetestaus Tilannemalli??? Tilasiirtymä Tilastollinen testaus Tilataulukko Tilatiedon ylläpito (konfiguraation) TMMi (erisnimi) Todellinen lopputulos Todellinen tulos Toimija Toimiminen (IDEAL) Toiminnallinen tehokkuus Toiminnallinen testisuunnittelutekniikka Toiminnallinen vaatimus Toiminnallisen tehokkuuden testaus Toiminnallisuus Toiminnallisuustestaus Toiminnallisuustestaus Toimintoketjun integrointi Toimintopisteanalyysi Toimisanatestaus Toimittajan hyväksymistestaus Toipumistestaus Toipuvuus Toipuvuustestaus; toipumistestaus TPG TPI Next (erisnimi) TQM (erisnimi) Transaktioanalyysi Test case design technique Test level Test target Test situation Test result Test type Test tool Test requirement Test comparator Test environment Data integrity testing Database integrity testing CAST Security Security testing Security testing tool Security tool Storage testing Data flow Data flow analysis Data flow coverage Data flow testing State diagram State transition testing Finite state machine Finite state testing Content reference model State transition Statistical testing State table Status accounting TMMi Actual outcome Actual result Actor Acting (IDEAL) Efficiency Functional test design technique Functional requirement Efficiency testing Functionality Functional testing Functionality testing Functional integration Function point analysis (FPA) Action word driven testing Factory acceptance testing Recovery testing Recoverability Recoverability testing TPG TPI Next TQM Transactional analysis

15 Transkendenttinen, abstraktinen laatu Tulos Tulosarvo Tulosmuuttuja Tulosten arvoalue Tulosten vertailu Tunneäly Tuotannollinen hyväksymistestaus Tuotepohjainen laatu Tuoteriski Tuotos; Tulos; Vaihetuote Turvallisuus Turvallisuuskriittinen järjestelmä Turvallisuustestaus Tutkiva testaus Tynkä; (Testi)tynkä; (Slangi: stubi) Täydellinen testaus Täydellinen testaus Täydennetty ehtokattavuus Täydennetty ehtotestaus Täydennetty moniehtokattavuus Täydennetty moniehtotestaus U Ulkoistettu testaus Uudelleentestaus V Vaara-analyysi Vaatimuksiin perustuva testaus Vaatimus Vaatimusmäärittely(vaihe) Vaatimusten testattavuus Vaatimustenhallinta työkalu Vaiheen vikarajaustehokkuus Vaiheittainen testaus; (Inkrementaalinen Vaihetaso; Vertailukohta Vaikutusanalyysi Vakaus Vakaus (robustius) Vakaustestaus Vakavuus Vakio-ohjelmisto Valmisohjelmisto Valmistelematon katselmointi Valmistelematon testaus; Ad hoc -testaus Valmistuspohjainen laatu WAMMI (erisnimi) Varasto Varmistustestaus Vastamalli WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) (erisnimi) Verifiointi; Todentaminen Versionhallinta Transcendent-based quality Result Output value Output Output domain Test comparison Emotional intelligence Production acceptance testing Product-based quality Product risk Deliverable Safety Safety critical system Safety testing Exploratory testing Stub Complete testing Exhaustive testing Modified condition decision coverage Modified condition decision testing Modified multiple condition coverage Modified multiple condition testing Outsourced testing Re-testing Hazard analysis Requirements-based testing Requirement Requirements phase Testable requirement Requirements management tool Phase containment Incremental testing Baseline Impact analysis Stability Robustness Robustness testing Severity Standard software Off-the-shelf software Ad hoc review Ad hoc testing Manufacturing-based quality WAMMI Storage Confirmation testing Anti-pattern WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) Verification Version control

16 Vertailija Vertailutestaus Vertaiskatselmus Vertikaalinen jäljitettävyys Vetäjä; Puheenjohtaja; Moderaattori Vian peittyminen Vian peittyminen / peittäminen Vianhallinta Vianhallintaraati Vianhallintatyökalu Vianhallintatyökalu Vianhallintatyökalu Vianluokitteluraati Vianlöytöprosentti Viehättävyys (houkuttelevuus) Vika Vika Vika ; (Slangi: bugi) Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA) Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi (VVKA, eng. FMECA) Vikahyökkäys Vikaluokitusjärjestelmä Vikaluokka Vikaperusteinen tekniikka Vikaperusteinen testisuunnittelu tekniikka Vikapuuanalyysi Vikaraportti Vikaraportti Vikaraportti; (Slangi: bugiraportti) Vikasietoisuus Vikatiheys Vikatiheys Vikatyyppi Vikojen kylväminen Vikojen kylvämistyökalu Vikojen syöttäminen Villi osoitin Virhe Virheen arvaus Virheiden kylväminen Virheiden kylväminen Virheidenkylvämistyökalu Virheidenpoisto; Virheiden jäljitys; (Slangi: debuggaus) Virhesietoisuus V-malli Work Breakdown Structure (erisnimi) Välikäsihyökkäys Väärä negatiivinen tulos Väärä positiivinen tulos Väärä testin epäonnistuminen Väärä testin läpäisy Y Comparator Back-to-back testing Peer review Vertical traceability Moderator Defect masking Fault masking Defect management Defect management committee Bug tracking tool Defect management tool Defect tracking tool Defect triage committee Defect detection percentage (ddp) Attractiveness Defect Fault Bug Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA) Fault attack Defect taxonomy Defect category Defect-based technique Defect-based test design technique Fault Tree Analysis (FTA) Defect report Software test incident report Bug report Fault tolerance Defect density Fault density Defect type Fault seeding Fault seeding tool Fault injection Wild pointer Error Error guessing Bebugging Error seeding Error seeding tool Debugging Error tolerance V-model Work Breakdown Structure Man in the middle attack False-negative result False-positive result False-fail result False-pass result

17 Yhdenmukaisuuden testaus Yhdenmukaisuus; Vastaavuus Yhdenmukaisuus; Yhtenäisyys; Konsistenssi Yhdenmukaisuus testaus Yhdessätoimivuus Yhdistelmäehto Yhdistelmäehtojen kattavuus Yhdistelmäehtojen kattavuus Yhteensopivuustestaus Yhteentoimivuus Yhteentoimivuustestaus Yksikkö Yksikkötestaus; Moduulitestaus; Komponenttitestaus Yksikkötestauskehys Ylhäältä alas testaus, jäsentävä testaus Ylläpidettävyys Ylläpidettävyystestaus Ylläpito Ylläpitotestaus; (Muutosten testaus) Ymmärrettävyys Yritystason kojelauta (mittaristo) Compliance testing Compliance Consistency Conformance testing Co-existence Compound condition Condition combination coverage Condition combination testing Compatibility testing Interoperability Interoperability testing Unit Unit testing Unit test framework Top-down testing Maintainability Maintainability testing Maintenance Maintenance testing Understand ability Corporate dashboard

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced

Lisätiedot

ISTQB:n testaussanasto

ISTQB:n testaussanasto ISTQB:n testaussanasto Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.0 (dd. December 2 nd, 2007) Produced by the Glossary Working

Lisätiedot

Laadunvarmistus, tarkastukset ja testaus

Laadunvarmistus, tarkastukset ja testaus Laadunvarmistus, tarkastukset ja testaus Mitä on laatu? Miten varmistua laadusta? Laatumittaus Testaus Tarkastusmenettely Laatujärjestelmä Liiketoiminta, johtaminen Laatujärjestelmä Hankkeiden hallinta

Lisätiedot

Testaus. tulosavaruus. Testaus

Testaus. tulosavaruus. Testaus Testaus Johdanto: Mitä testaus on (ja mitä se ei ole) Testauksen ongelmia Testaustasot, V-malli Testitapausten valinta Testauksen kattavuus Työkalut Suunnittelu, seuranta ja dokumentointi Oliokeskeisyys

Lisätiedot

Mobiililaitteiden audiotestauksen automatisointi Diplomityö

Mobiililaitteiden audiotestauksen automatisointi Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Juhana Gummerus Vesa Poikajärvi Mobiililaitteiden audiotestauksen automatisointi Diplomityö Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa 12.04.2006

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0 Ohjelmistotestauksen perusteet versio 1.0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?... 5 Testauksen määritelmä... 5 Testauksen psykologia ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto Laatu & laatujärjestelmät

Ohjelmistotuotanto Laatu & laatujärjestelmät Ohjelmistotuotanto Laatu & laatujärjestelmät Esa Salmikangas JAMK/IT versio 25.10.2007 Laatujärjestelmät 1 Johdantoa ohjelmistotuotannon laatuun Laatujärjestelmät 2 Case: Explosion of the Ariane 5 On June

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Johdanto ohjelmistotestaukseen "Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it." 1 Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi.

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus IBM Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus Liiketoiminnan IT-riskien hallinta ja IT riskienhallinnan tukena IBM Corporation 29.1.2009 Copyright IBM Corporation 2009 AGENDA 14:00 Seminaarin aloitus,

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja. kehittäminen

Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja. kehittäminen Ossi Savolainen Ohjelmistotestaus: Testausprosessin luonti ja kehittäminen Tietojärjestelmätieteen Kandidaatin tutkielma 3.3.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Jyväskylä 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ohjelmistojen testaus ja virheenjäljitys

Ohjelmistojen testaus ja virheenjäljitys Ohjelmistojen testaus ja virheenjäljitys Hannu Virkanen Pro gradu tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopisto Informaatioteknologian ja Kauppatieteiden tiedekunta Joulukuu 2002 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteita II

Ohjelmistotestauksen perusteita II Ohjelmistotestauksen perusteita II Luento 2 Antti-Pekka Tuovinen 14 March 2013 1 Luennon oppimistavoitteet Testausprosessin perustoiminnot Testauksen psykologiaa Testauksen seitsemän periaatetta 14 March

Lisätiedot

Laadukkaiden ja luotettavien ohjelmistojen vaatimukset ja miten ne täytetään?

Laadukkaiden ja luotettavien ohjelmistojen vaatimukset ja miten ne täytetään? Laadukkaiden ja luotettavien ohjelmistojen vaatimukset ja miten ne täytetään? Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Vaatimusten luokittelua Yleisiä laatustandardeja ISO 9000 + sovitukset

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN KOOSTAMINEN OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEITA KÄSITTELEVÄLLE KURSSILLE

SUOMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN KOOSTAMINEN OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEITA KÄSITTELEVÄLLE KURSSILLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business and Management Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Nina Korjus SUOMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN KOOSTAMINEN OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEITA KÄSITTELEVÄLLE

Lisätiedot

Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen. Marko Isoaho

Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen. Marko Isoaho 0 Wipron Suomen toimipisteen ohjelmistotestauksen kehittäminen Marko Isoaho Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Marko Helenius Toukokuu

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit Luku 3:

Lisätiedot

Ohjelmistojen testauksen kehittäminen ja parantaminen

Ohjelmistojen testauksen kehittäminen ja parantaminen Ohjelmistojen testauksen kehittäminen ja parantaminen Tuula Kyllönen 23.7.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistojen testauksen tutkiminen, soveltaminen

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 3 Mittareita

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 3 Mittareita JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 3 Mittareita Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Mittaristoista Tämä liite listaa muutamia esimerkkejä laatumittareista.

Lisätiedot

INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN

INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN PROJECT REPORT KOTEL 56 3..8 INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN KOTEL 56 Page FOREWORD The traditional and still dominating method for product design is focused on optimising

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Laatu

Ohjelmiston testaus ja laatu. Laatu Ohjelmiston testaus ja laatu Laatu Määritelmiä ohjelmiston laatu = tuotteen kyky täyttää käyttäjänsä kohtuulliset toiveet ja odotukset subjektiivinen käsite käyttöympäristöstä riippuva laatu ei tarkoita

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 EDELLISELLÄ KERRALLA TAPAHTUNUTTA Täydellinen testaus on mahdotonta. Testataan, koska virheiden löytyminen ajoissa

Lisätiedot

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Esitys kertoo ketterästä testauksesta ja sen soveltamisesta sekä ketterässä että myös perinteisessä ohjelmistokehityksessä sekä yleisemmin testauksesta

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri Ohjelmistotekniikka: Luento 5 Jouni Lappalainen Luku 8: Suunnittelutekniikat suunnittelun käsitteet suunnittelumalli (design model) arkkitehtuuri, rajapinnat, komponenttitaso, sijoitustaso Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

Castrén & Snellman 1

Castrén & Snellman 1 Castrén & Snellman 1 Uuden sukupolven IT-ulkoistussopimukset - mitä hyötyjä hyvin kilpailutetulla sopimuksella saavutetaan? IT-iltapäivä 16.12.2009 Castrén & Snellman 2 Esityskokonaisuuden rakenne: 1.

Lisätiedot