ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti"

Transkriptio

1 ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti Tämä Standard on ISTQB:n glossary of testaussanastostandardin terms used Software Testing suomennos. Version Lähde: 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced by the Glossary Suomalaisia Working käännöksiä Party sovellettaessa [of] International on Software muistettava, Testing että Qualification eri aloilla Board. käytössä jossain määrin erilaiset käsitteet Tämän version ja niin kauan käännökseen kuin käsitteistä osallistuneet ei ole FiSTB virallista ja erityiskiitokset suomalaista standardia, Minna Aalto, on Kari testauksen Kakkonen, dokumentaation Juha Pomppu, Marko Rytkönen, Laura Selonen. Käännöstä kehitetään jatkuvana prosessina. Tämä versio Suomenkielinen termi A Abstrakti testitapaus; Käsitetason testitapaus Abstract test case Aikakäyttäytyminen Time behavior Aineiston laatu Data quality Aineisto-ohjattu testaus Data-driven testing Ajatuskartta, miellekartta Mind map Ajuri; Testiajuri Driver Algoritmitestaus Algorithm test [TMap] Alhaalta ylös testaus, kokoava testaus Bottom-up testing Alipolku Subpath Alkuperäissyy Root cause Aloitus (IDEAL) Initiating (IDEAL) Aloitusehdot, aloituskriteerit Entry criteria Aloituskohta Entry point Aloitustesti Intake test Aloitustesti Sanity test Alpha-testaus; Alfatestaus Alpha testing Analysaattori; Analysointiohjelma Analyzer Analysointityökalu Static analysis tool Analysointityökalu Static analyzer Analysoitavuus Analyzability Analyyttinen testaus Analytical testing Apinatestaus Monkey testing API-testaus, ohjelmointirajapintatestaus API (Application Programming Interface) testing Arvioija Assessor Arviointi; Evaluointi Evaluation Arviointimalli Process reference model Arviointiraportti Assessment report Arvoalue Domain Arvoalueanalyysi Domain analysis Arvoon pohjautuva laatu Value-based quality Asennettavuus Installability Asennettavuustestaus Installability testing Asennusohje Installation guide Asennusvelho Installation wizard Asiakkaan hyväksymistestaus; Vastaanottotestaus Site acceptance testing Atominen ehto Atomic condition Automatisoidun testauksen materiaalit; Automatisoidut testausmateriaalit; Automatisoidun testauksen materiaalit Automated testware Avainsanaohjattu testaus Keyword-driven testing

2 Avoimen lähdekoodin työkalu B Balanced Scorecard Benchmark-testi; Vertailutesti Betatestaus Big bang -testaus; Kertarysäystesti (slangi) Bugien luokittelu BVT C CASE Chow:n kattavuusmetriikka CMMI CMMI (erisnimi) CTP D Dd-polku Debuggaustyökalu (slangi); Debuggeri (slangi); Virheenjäljitin Debuggeri (slangi); Virheenjäljitin Delfi/Delfoi-menetelmän sovellus projektin resurssisuunnitteluun. Demingin laatuympyrä Diagnosointi Dokumentoinnin testaus Dynaaminen analyysi Dynaaminen testaus Dynaaminen vertailu Dynaamisen analyysin työkalu E Edistymiskäyrä EFQM-laatumalli Ehdon päätösvaikutuskattavuus Ehdon päätösvaikutustestaustekniikka Ehdon tulos Ehto Ehtokattavuus Ehtolausekkeen arvo Ehtotestaus Ei-toiminallisten vaatimusten testaus Ei-toiminnallinen testisuunnittelutekniikka Ei-toiminnallinen vaatimus Ekvivalenssiluokka Ekvivalenssiluokka Ekvivalenssiositus-menetelmä; Ekvivalenssijako-menetelmä Ekvivalenssiositusten kattavuus Elementary comparison testing (Ei Elinkaarimalli Emulaattori Ennustettu tulos; Odotettu tulos Epämuodollinen katselmointi Epäonnistuminen; Ei läpäise Erehdys; Virhe Open source tool Balanced scorecard Benchmark test Beta testing Big-bang testing Bug taxonomy BVT CASE Chow s coverage metrics CMMI Capability maturity model integration (CMMI) CTP Dd-path Debugging tool Debugger Wide band delphi Deming cycle Diagnosing (IDEAL) Documentation testing Dynamic analysis Dynamic testing Dynamic comparison Dynamic analysis tool Burndown chart EFQM excellence model Condition determination coverage Condition determination testing Condition outcome Condition Condition coverage Decision outcome Condition testing Non-functional testing Non-functional test design technique Non-functional requirement Equivalence class Equivalence partition Equivalence partitioning Equivalence partition coverage Elementary comparison testing Lifecycle model Emulator Predicted outcome Informal review Fail Mistake

3 Eristystestaus; Testipenkkitestaus. Esiehto Esitesti Esteettömyyden testaus Estetty testitapaus Etappi Extreme Programming (XP) (erisnimi) F FDP G Goal Question Metric (erisnimi); tavoitekysymys-metriikka GQM H Haara Haaraehtokattavuus Haaratestaus Haaratestaus Haarautumisehto Haarautumisehtojen yhdistelmäkattavuus Haarautumisehtojen yhdistelmätestaus Haarautumiskatta vuus; Haarakattavuus Havainto (insidentti) Havaintojen hallinta Havaintojen hallintatyökalu Havaintojen kirjaus Havaintoraportti Havaintoraportti Heuristinen arviointi; Heuristinen analyysi Horisontaalinen jäljitettävyys Huollettavuustestaus, ylläpidettävyystestaus Hyperlinkki Hyperlinkkien testaustyökalu Hyväksymiskriteerit Hyväksymistestaus Hyväksymistestaus (käyttäjän) Hyväksyntä; Hyväksyminen Hyökkäys Hyökkäyspohjainen testaus Häiriö (vikaantuminen) Häiriöiden välinen keskimääräinen aika Häiriöiden välinen keskimääräinen aika Häiriön ilmenemistapa Häiriötiheys Häiriötilannetestaus I IDEAL Indikaattori Inkrementaalinen kehittämismalli; Vaiheittainen kehittämismalli Instrumentoija Instrumentointi Integrointi Isolation testing Precondition Pretest Accessibility testing Blocked test case Milestone Extreme programming (XP) Fault detection percentage (fdp) Goal Question Metric GQM Branch Branch condition coverage Arc testing Branch testing Branch condition Branch condition combination coverage Branch condition combination testing Branch coverage Incident Incident management Incident management tool Incident logging Incident report Test incident report Heuristic evaluation Horizontal traceability Serviceability testing Hyperlink Hyperlink test tool Acceptance criteria Acceptance testing User acceptance testing Acceptance Attack Attack-based testing Failure Mean Time Between Failures MTBF Failure mode Failure rate Failover testing IDEAL Indicator Incremental development model Instrumenter Instrumentation Integration

4 Integrointitestaus Integrointitestaus Ishikawa kaavio Istuntopohjainen testauksen hallinta Istuntopohjainen testaus Iteratiivinen kehittämismalli J Jatkuva esitys Johdon katselmus Julkaisuseloste (ei vakiintunut) Julkaisutiedote Jäljitettävyys Jäljitettävyysmatriisi Jäljitysketju; (Huom. engl. termiä käytetään laajalti) Jälkiehto Jälkipalaveri, jälkianalysointi Jälkipalaveri, jälkianalysointi Järjestelmistä koostuva järjestelmä Järjestelmä Järjestelmäintegrointitestaus Järjestelmäintegrointitestaus Järjestelmällinen testaus Järjestelmällinen testaus- ja arviointiprosessi (STEP) Järjestelmätestaus K Kalanruotokaavio Karannut vika Katselmoija Katselmoinnin vetäjä; Katselmoinnin puheenjohtaja Katselmointi Katselmointisuunnitelma Katselmointityökalu Kattavuuden mittaustyökalu Kattavuus Kattavuusanalyysi Kattavuustyökalu Kattavuusyksikkö Kaupallinen valmisohjelmisto Kaupallinen valmisohjelmisto Kehityksenaikainen testaus Kelpuuttaminen, validointi Kelpuutus Kenttätestaus Keskeytyskriteerit Ketterä manifesti Ketterä ohjelmistokehitys Ketterä testaus; Testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Kiinnitetty testausperusta Kirjuri; Sihteeri; Tallentaja; Kojelauta (mittaristo) Integration testing Integration testing in the small Ishikawa diagram Session-based test management Session-based testing Iterative development model Continuous representation Management review Release note Item transmittal report Traceability Traceability matrix Audit trail Postcondition Post-project meeting Retrospective meeting System of systems System Integration testing in the large System integration testing Methodical testing Systematic Test and Evaluation Process System testing Fishbone diagram Escaped defect Reviewer Inspection leader Review Review plan Review tool Coverage measurement tool Coverage Coverage analysis Coverage tool Coverage item Commercial Off-The-Shelf software COTS Development testing Validation Qualification Field testing Suspension criteria Agile manifesto Agile software development Agile testing Frozen test basis Recorder Dashboard

5 Kokemusperusteinen tekniikka Experience-based technique Kokemusperusteinen testaus, kokemuspohjainen testaus Experience-based testing Kokemusperusteinen testisuunnittelutekniikka Experience-based test design technique Kokonaislaadun hallinta (TQM) Total Quality Management Kokonaistestaussuunnitelma, testauksen pääsuunnitelma Master test plan Kokoonpano, konfiguraatio Configuration Kokoonpanon auditointi Configuration auditing Kokoonpanon hallinta Configuration management Kokoonpanon hallinta työkalu Configuration management tool Kokoonpanon osa Configuration item Kokoonpanon testaus Configuration testing Kokoonpanon tunnistaminen Configuration identification Kokoonpanon valvonta Configuration control Kokoonpanoraati Configuration control board (CCB) Kolmipistearviointi Three point estimation Kombinatorinen testaus Combinatorial testing Kompleksisuus Complexity Komponentti Component Komponenttien integrointitestaus; Integrointitestaus Component integration testing Komponenttimäärittely Component specification Komponenttitestaus; Yksikkötestaus; Moduulitestaus Component testing Konkreettinen testitapaus Concrete test case Konsultatiivinen testaus Consultative testing Kontrollimalli Control chart Kontrollivuo Control flow Kontrollivuoanalyysi Control flow analysis Kontrollivuokaavio Control flow graph Kontrollivuopolku Control flow path Kontrollivuotestaus Control flow testing Koodi Code Koodikattavuus Code coverage Koodin analysoija Code analyzer Koodin testaus Code-based testing Koonnin todennustesti Build verification test Korjauksen keskimääräinen kesto Mean Time To Repair Korjauksen keskimääräinen kesto MTTR Korkean tason testitapaus High level test case Korvattavuus Replaceability Kriittinen menestystekijä Critical success factor Kriittiset testausprosessit Critical testing processes Kuollut koodi Dead code Kuormitusprofiili Load profile Kuormitustestaus Load testing Kuormitustestaustyökalu Load testing tool Kutsukaavio Call graph Kypsyys Maturity Kypsyysmalli Maturity model Kypsyystaso Maturity level Käytettävyys Usability Käytettävyystestaus Usability testing Käyttäjäpohjainen laatu User-based quality

6 Käyttäjäskenaariotestaus Käyttäjätarina Käyttäjätarinatestaus Käyttäytyminen Käyttökelpoisuus Käyttöprofiili Käyttöprofiilin (mukainen) testaus Käyttöprofilointi Käyttötapaus Käyttötapaustestaus Käyttötestaus Käyttöympäristö Käyttöön soveltuvuuden hyväksymistestaus Kääntäjä L Laadunhallinta; Laatujohtaminen Laadunvalvonta Laadunvarmistus Laatu Laatuattribuutti; Laatutekijä Laatukustannukset Laatuportti Laaturiski Laatutekijä Laitteiston ja ohjelmiston integrointitestaus LasilaatikkotekniiKka Lasilaatikkotestaus Lasilaatikkotestaus Lasilaatikkotestaus Lasilaatikkotestisuunnittelutekniikka Lause Lausekattavuus Lausetestaus LCSAJ LCSAJ-kattavuus LCSAJ-testaus Liiketoimintaprosessi perusteinen testaus Linkitystestaus Logiikankattavuustestaus Logiikkaperusteinen testaus Looginen testitapaus Lopetusehdot Lopetuskriteeri Lopetuskriteerit Loppukäyttäjätestaus Lopputulos; Tulos Luokittelupuu Luokittelupuumenetelmä Luotettavuuden kasvumalli Luotettavuus Luotettavuustestaus Luottamustesti Luottamusväli Lähdekoodilause User scenario testing User story User story testing Behavior Operability Operational profile Operational profile testing Operational profiling Use case Use case testing Operational testing Operational environment Operational acceptance testing Compiler Quality management Quality control Quality assurance Quality Quality attribute Cost of quality Guality gate Quality risk Quality characteristic Hardware-software integration testing White-box technique Clear box testing Glass box testing White-box testing White-box test design technique Statement Statement coverage Statement testing LCSAJ LCSAJ coverage LCSAJ testing Business process-based testing Link testing Logic-coverage testing Logic-driven testing Logical test case Exit criteria Completion criteria Test completion criteria User test Outcome Classification tree Classification tree method Reliability growth model Reliability Reliability testing Confidence test Confidence interval Source statement

7 Läheisriippuvaisuus Lähentymismittari, konvergenssimittari Lähialue-integrointitestaus Läpikäynti Läpäisy Läpäisyehdot M Mallinnustyökalu/ Mindmap Mallipohjainen testaus Matalan tason testitapaus MCDC Mitta Mitta-asteikko Mittari; Metriikka Mittaus Mittausjärjestelyjen vaikutus Moduuli Moduulitestaus Moniehto Moniehtokattavuus Moniehtotestaus Monitori Monitorointityökalu; Monitori Muistivuoto Muodollinen katselmointi; Formaali Mustalaatikkotekniikka Mustalaatikkotekniikka; Mustalaatikkotestisuunnittelutekniikka; Mustalaatikkosuunnittelutekniikka Mustalaatikkotestaus Mutaatiotestaus Muunnostestaus; (Siirtotestaus) Muuntotestaus Muutettavuus; Muunneltavuus Muutoksenhallinta Muutosanalyysi Muutosraati Muutostenhallinta Muuttuja Muuttujan arvon asettaminen Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori Määritetty syöte Määrittely Määrittely-käyttö pari Määrittelypohjainen tekniikka Määrittelypohjainen testaus Määrittelypohjainen testisuunnittelutekniikka Määrätestaus; Volyymitestaus N Nauhoitus/toisto työkalu; Nauhoittava testausohjelmisto Nauhoitus/toisto työkalu; Nauhoittava testausohjelmisto Nauhoitus/toisto-työkalu Codependent behavior Convergence metric Neighborhood integration testing Walkthrough Pass Pass/fail criteria Modeling tool Model-based testing Low level test case MCDC Measure Measurement scale Metric Measurement Probe effect Module Module testing Multiple condition Multiple condition coverage Multiple condition testing Monitor Monitoring tool Memory leak Formal review Black-box technique Black-box test design technique Black-box testing Mutation testing Migration testing Conversion testing Changeability Change control Mutation analysis Change control board Change management Variable Data definition Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Specified input Specification Definition-use pair Specification-based technique Specification-based testing Specification-based test design technique Volume testing Capture/playback tool Capture/replay tool Record/playback tool

8 Negatiivinen testaus Dirty testing Negatiivinen testaus Invalid testing Negatiivinen testaus Negative testing n-kertainen testaus n-wise testing N-siirtymäkattavuus N-switch coverage N-siirtymätestaus N-switch testing Näennäisesti satunnainen Pseudo-random O Odotettu tulos Odotettu tulos Ohjelman instrumentoija Ohjelmatestaus Ohjelmisto Ohjelmisto vika- ja vaikutusanalyysi Ohjelmistohyökkäys Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston laatu Ohjelmiston laatutekijä Ohjelmiston piirre Ohjelmiston tuoteominaisuus Ohjelmiston vika-, vaikutus ja kriittisyysanalyysi Ohjelmiston vikapuuanalyysi Ohjelmiston yhdenmukaisuustaso Ohjelmistoprosessien kehitys Oikosulkeminen Ominaisuuspohjainen kehitys Ongelma Ongelmanhallinta Ongelmaraportti Opittavuus Oppimen (IDEAL) Oraakkeli Ortogonaalinen matriisi Ortogonaaliseen matriisiin perustuva testaus Ositustestaus Osoitin P Paikallinen ulkoistettu testaus Insourced testing Paras käytäntö Best practice Pareto-analyysi Pareto analysis Pariohjelmointi Pair programming Paritestaus Pair testing Peruslohko Basic block Perussyyanalyysi Root cause analysis Perustaminen (IDEAL) Establishing (IDEAL) Perustestijoukko Basis test set Piirre; Ominaisuus; (Slangissa myös: toiminto) Feature Poikkeama Deviation Poikkeama; Anomalia Anomaly Poikkeama; Poikkeavuus Non-conformity Poikkeamaraportti Deviation report Poikkeusten käsittely Exception handling Poistumiskohta Exit point Expected outcome Expected result Program instrumenter Program testing Software Software Failure Mode And Effect Analysis Software attack Software lifecycle Software quality Software quality characteristic Software feature Software product characteristic Software Failure Mode Effect, And Criticality Analysis (SFMECA) Software Fault Tree Analysis (SFTA) Software integrity level Software Process Improvement Short-circuiting Feature-driven development Problem Problem management Problem report Learnability Learning (IDEAL) Oracle Orthogonal array Orthogonal array testing Partition testing Pointer

9 Polku Path Polkukattavuus Path coverage Polkutestaus Path testing Polun pakotettu valinta Path sensitizing Predikaatti Predicate Prioriteetti; Tärkeys Priority PRISMA (erisnimi) PRISMA (Product RISk MAnagement) Product RISk Management (erisnimi) Product RISk MAnagement Projekti Project Projektin jälkiarviointi Project retrospective Projektin testaus suunnitelma; (Huom! Ohjelmisto projektin, ei testaus projektin) Project test plan Projektiriski Project risk Proseduurin testaus, prosessin testaus Procedure testing Prosessi Process Prosessimalli Process model Prosessin arviointi Process assessment Prosessin parantaminen Process improvement Prosessinmukainen testaus Process-compliant testing Prosessisyklin testi Process cycle test Puskuri Buffer Puskurin ylivuoto Buffer overflow Päivittäinen buildi (slangi); Päivittäinen koonti / kokoaminen / rakentaminen Daily build Pääarvioija Lead assessor Päätös Decision Päätösehtokattavuus Decision condition coverage Päätösehtotestaus Decision condition testing Päätöskattavuus Decision coverage Päätöstaulu Decision table Päätöstaulutestaus Decision table testing Päätöstestaus Decision testing Q QFD QFD Quality function deployment Pöytätestaus Desk checking R RACI-matriisi Raja-arvo Raja-arvoanalyysi Raja-arvojen testaus; Raja-arvokattavuus Rajapintatestaus Rakennepohjainen testaus Rakenteellinen läpikäynti Rakenteellinen testaus Rakenteellinen testisuunnittelutekniikka Rakenteeseen perustuvat tekniikat Rakenteeseen pohjautuva testisuunnittelutekniikka Rakenteinen kattavuus Rasitustestaus; Kuormitustestaus Rasitustestaustyökalu; Rational Unified Process RACI matrix Boundary value Boundary value analysis Boundary value testing Boundary value coverage Interface testing Structure-based testing Structured walkthrough Structural testing Structural test design technique Structure-based technique Structure-based test design technique Structural coverage Stress testing Stress testing tool Rational Unified Process

10 Reaktiivinen testaus Reactive testing Regressiota ehkäisevä testaus Regression-averse testing Regressiotestaus Regression testing Resurssien käyttö Resource utilization Resurssien käytön testaus Resource utilization testing Rinnakkaisuustestaus Concurrency testing Riski Risk Riskianalyysi Risk analysis Riskiarviointi Risk assessment Riskien hallinta Risk mitigation Riskien kontrollointi; Riskien valvonta; Riskien hallinta (huom. ero käsitteeseen Risk control Riskien tunnistaminen Risk identification Riskienhallinta Risk management Riskiluokka Risk category Riskin todennäköisyys Risk likelihood Riskin vaikutus Risk impact Riskiperustainen testaus; Risk-based testing Riskitaso Risk level Riskityyppi Risk type RUP RUP Räätälöity ohjelmisto Bespoke software Räätälöity ohjelmisto Custom software Räätälöity työkalu Custom tool S Saatavuus; Käytettävyys (Huom! Termin kaksi merkitystä! Nykyisin usability-merkitys on usein merkittävämpi) Availability Saavuttamaton koodi Unreachable code Satunnaistestaus Random testing Savutesti Smoke test Scorecard / Mittaristo Scorecard SCRUM (erisnimi) SCRUM Sertifiointi Certification Shewartin malli Shewhart chart Sihteeri (katselmoinneissa); Kirjuri Scribe Siirrettävyys Portability Siirrettävyystestaus Portability testing Simulaatio Simulation Simulaattori Simulator Sisältöpohjainen malli Content-based model Skaalautuvuus Scalability Skaalautuvuustestaus Scalability testing Skenaariotestaus Scenario testing Skriptattu testaus Scripted testing Skriptikieli; Skriptauskieli Scripting language SMART-tavoitemenetelmä S.M.A.R.T. goal methodology Soveltuvuus Suitability Soveltuvuusstestaus Suitability testing Sovitettavuus Adaptability SPI (erisnimi) SPI Staattinen analyysi Static analysis Staattinen koodin analysointi Static code analysis

11 Staattinen koodin analysointiohjelma; Koodin tarkastaja Staattinen testaus Standardi Standardinmukainen testaus Standardinmukaisuuden testaus STEP (erisnimi) Sulautettu iteratiivinen kehittämismalli SUMI (erisnimi) SUMI Kyselylomake käytettävyyden arviointiin. (erisnimi) Suoritettava lause Suoritettavissa oleva polku Suoritettu Suorituksenjälkeinen vertailu Suorituskelvoton polku Suorituskyky Suorituskykyindikaattori; Suorituskykymittari Suorituskykytestaus Suorituskykytestaus työkalu Suorituskyvyn avainmittari Suorituskyvyn profilointi Suunnittelumallipohjainen testaus Suunnittelupokeri Syklomaattinen kompleksisuus Syklomaattinen luku Syntaksitestaus Syy-analyysi Syy-seuraus -analyysi Syy-seuraus-diagrammi Syy-seuraus-kaavio Syy-seuraus-kaaviotestaus Syy-seuraus-päätöstaulu Syöte Syöte Syöteparien integrointitestaus Syötteen arvo Syötteiden arvoalue Syötteiden parittainen testaus Säietestaus Säännöstenmukaisuuden testaus T Tarkastaja Tarkastus Tarkastus; Auditointi (prosessin); Tarkistaja Tarkistuslistoihin pohjautuva testaus Tarkkuus Tarkkuustestaus Tasomalli TDD (erisnimi) Tehokkuus Tekninen katselmointi Test Maturity Model Integration (TMMi) Static code analyzer Static testing Standard Standard-compliant testing Standards testing STEP Embedded iterative development model SUMI Software Usability Measurement Inventory (SUMI) Executable statement Feasible path Exercised Post-execution comparison Infeasible path Performance Performance indicator Performance testing Performance testing tool Key performance indicator Performance profiling Design-based testing Planning poker Cyclomatic complexity Cyclomatic number Syntax testing Causal analysis Cause-effect analysis Cause-effect diagram Cause-effect graph Cause-effect graphing Cause-effect decision table Input Test input Pairwise integration testing Input value Input domain Pairwise testing Thread testing Regulation testing Inspector Inspection Audit Checker Checklist-based testing Accuracy Accuracy testing Staged representation TDD Effectiveness Technical review Test Maturity Model integration (TMMi)

12 Testaaja Tester Testattava järjestelmä System under test Testattava nimike Test item Testattava tilanne Test condition Testattavuus Testability Testattavuuskatselmus Testability review Testaukseen toimitusraportti Test item transmittal report Testauksen aikataulu Test schedule Testauksen edistymisraportti Test progress report Testauksen infrastruktuuri Test infrastructure Testauksen kehityssuunnitelma Test improvement plan Testauksen kohde Test object Testauksen kohteen kuvaus; Testauksen lähdedokumentti Test basis Testauksen kontrollointi (testauksen valvonta) Test control Testauksen lähestymistapa Test approach Testauksen materiaalit Testware Testauksen missio Test mission Testauksen päättäminen Test closure Testauksen raportointi Test reporting Testauksen riippumattomuus Independence of testing Testauksen seuranta Test monitoring Testauksen suorituskykyindikaattori; Testauksen suorituskykymittari Test performance indicator Testauksen tavoite Test objective Testauksen tuotos, vaihetuote Test deliverable Testauksen työmäärän arviointi Test estimation Testauksen yhteenvetoraportti Test summary report Testauksenhallinta Test management Testauksenhallintatyökalu Test management tool Testaus Testing Testausarkkitehti Test architect Testausautomaatio Test automation Testausjohtaja Test director Testausohje (test charter) Test charter Testausohje. Charter Testauspolitiikka Test policy Testausprosessi Test process Testausprosessien kehittäjä Test process improver Testausprosessien kehittämisen manifesti Test process improvement manifesto Testausprosessien kehitysryhmä Test Process Group Testauspäällikkö Test leader Testauspäällikkö Test manager Testausstrategia Test strategy Testaussuunnitelma Level test plan Testaussuunnitelma Test plan Testaussuunnitelma; Testausvaiheen testaussuunnitelma Phase test plan Testaussuunnittelu Test planning Testaustapahtumien tallennus Test logging Testaustapahtumien tallennus Test recording Testaustekniikka Test technique Testausvaihe Test phase Testausvaihe Test stage Testi Test

13 Testiaikataulu Testiaineisto (testidata) Testiaineiston hallinta Testiaineiston valmisteluväline (testidatan valmistelutyökalu) Testiajo Testiajon loki Testiajuri Testianalyysi Testigeneraattori Testihavainto Testihavainto Testijoukko Testijoukko Testijoukko; Testisetti Testikattavuus Testikehys, testipeti Testikehys, testipeti Testikierros Testiloki; Testipäiväkirja Testin arviointiraportti; Testin Testin epäonnistuminen Testin läpäisy Testin suorittaminen Testin suoritusautomaatio Testin suoritustekniikka Testin suoritustyökalu Testin suoritusvaihe Testin toistettavuus Testin toteutus Testin tulos Testin uudelleenaloitusehdot; Testauksen jatkamisehdot Testin uudelleenaloitusvaatimukset Testiohjattu kehitys; Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testioraakkeli Testipenkki Testipisteanalyysi Testiproseduuri Testiproseduurin kuvaus Testiraportti Testisessio Testiskenaario Testiskripti Testispeksi; Testisuunnitelma Testisuunnitelma Testisuunnitelma (1), Testisuunnittelu (2) Testisuunnitelma; Testispesifikaatio Testisuunnittelutekniikka Testisuunnittelutekniikka; Testien määrittelytekniikka Testisuunnittelutyökalu Testitallenne Testitapaus Test execution schedule Test data Test data management Test data preparation tool Test run Test run log Test driver Test analysis Test generator Software test incident Test incident Test case suite Test suite Test set Test coverage Test bed Test harness Test cycle Test log Test evaluation report Test fail Test pass Test execution Test execution automation Test execution technique Test execution tool Test execution phase Test reproduceability Test implementation Test outcome Resumption criteria Resumption requirements Test driven development Test oracle Test rig Test point analysis (TPA) Test procedure Test procedure specification Test report Test session Test scenario Test script Test case specification Test design specification Test design Test specification Test design technique Test specification technique Test design tool Test record Test case

14 Testitapausten suunnittelutekniikka Testitaso (esim. V-mallin mukainen) Testitavoite Testitilanne Testitulos Testityyppi Testityökalu Testivaatimus Testivertailija Testiympäristö Tiedon eheystestaus Tietokannan eheystestaus Tietokoneavusteinen ohjelmistotestaus Lyhenne ei käytössä.) Tietoturva Tietoturvatestaus Tietoturvatestaus työkalu Tietoturvatyökalu Tietovarastotestaus Tietovirta Tietovirta-analyysi Tietovirtakattavuus Tietovirtatestaus Tilakaavio Tilakaaviotestaus, tilasiirtymätestaus Tilakone Tilakonetestaus Tilannemalli??? Tilasiirtymä Tilastollinen testaus Tilataulukko Tilatiedon ylläpito (konfiguraation) TMMi (erisnimi) Todellinen lopputulos Todellinen tulos Toimija Toimiminen (IDEAL) Toiminnallinen tehokkuus Toiminnallinen testisuunnittelutekniikka Toiminnallinen vaatimus Toiminnallisen tehokkuuden testaus Toiminnallisuus Toiminnallisuustestaus Toiminnallisuustestaus Toimintoketjun integrointi Toimintopisteanalyysi Toimisanatestaus Toimittajan hyväksymistestaus Toipumistestaus Toipuvuus Toipuvuustestaus; toipumistestaus TPG TPI Next (erisnimi) TQM (erisnimi) Transaktioanalyysi Test case design technique Test level Test target Test situation Test result Test type Test tool Test requirement Test comparator Test environment Data integrity testing Database integrity testing CAST Security Security testing Security testing tool Security tool Storage testing Data flow Data flow analysis Data flow coverage Data flow testing State diagram State transition testing Finite state machine Finite state testing Content reference model State transition Statistical testing State table Status accounting TMMi Actual outcome Actual result Actor Acting (IDEAL) Efficiency Functional test design technique Functional requirement Efficiency testing Functionality Functional testing Functionality testing Functional integration Function point analysis (FPA) Action word driven testing Factory acceptance testing Recovery testing Recoverability Recoverability testing TPG TPI Next TQM Transactional analysis

15 Transkendenttinen, abstraktinen laatu Tulos Tulosarvo Tulosmuuttuja Tulosten arvoalue Tulosten vertailu Tunneäly Tuotannollinen hyväksymistestaus Tuotepohjainen laatu Tuoteriski Tuotos; Tulos; Vaihetuote Turvallisuus Turvallisuuskriittinen järjestelmä Turvallisuustestaus Tutkiva testaus Tynkä; (Testi)tynkä; (Slangi: stubi) Täydellinen testaus Täydellinen testaus Täydennetty ehtokattavuus Täydennetty ehtotestaus Täydennetty moniehtokattavuus Täydennetty moniehtotestaus U Ulkoistettu testaus Uudelleentestaus V Vaara-analyysi Vaatimuksiin perustuva testaus Vaatimus Vaatimusmäärittely(vaihe) Vaatimusten testattavuus Vaatimustenhallinta työkalu Vaiheen vikarajaustehokkuus Vaiheittainen testaus; (Inkrementaalinen Vaihetaso; Vertailukohta Vaikutusanalyysi Vakaus Vakaus (robustius) Vakaustestaus Vakavuus Vakio-ohjelmisto Valmisohjelmisto Valmistelematon katselmointi Valmistelematon testaus; Ad hoc -testaus Valmistuspohjainen laatu WAMMI (erisnimi) Varasto Varmistustestaus Vastamalli WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) (erisnimi) Verifiointi; Todentaminen Versionhallinta Transcendent-based quality Result Output value Output Output domain Test comparison Emotional intelligence Production acceptance testing Product-based quality Product risk Deliverable Safety Safety critical system Safety testing Exploratory testing Stub Complete testing Exhaustive testing Modified condition decision coverage Modified condition decision testing Modified multiple condition coverage Modified multiple condition testing Outsourced testing Re-testing Hazard analysis Requirements-based testing Requirement Requirements phase Testable requirement Requirements management tool Phase containment Incremental testing Baseline Impact analysis Stability Robustness Robustness testing Severity Standard software Off-the-shelf software Ad hoc review Ad hoc testing Manufacturing-based quality WAMMI Storage Confirmation testing Anti-pattern WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) Verification Version control

16 Vertailija Vertailutestaus Vertaiskatselmus Vertikaalinen jäljitettävyys Vetäjä; Puheenjohtaja; Moderaattori Vian peittyminen Vian peittyminen / peittäminen Vianhallinta Vianhallintaraati Vianhallintatyökalu Vianhallintatyökalu Vianhallintatyökalu Vianluokitteluraati Vianlöytöprosentti Viehättävyys (houkuttelevuus) Vika Vika Vika ; (Slangi: bugi) Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA) Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi (VVKA, eng. FMECA) Vikahyökkäys Vikaluokitusjärjestelmä Vikaluokka Vikaperusteinen tekniikka Vikaperusteinen testisuunnittelu tekniikka Vikapuuanalyysi Vikaraportti Vikaraportti Vikaraportti; (Slangi: bugiraportti) Vikasietoisuus Vikatiheys Vikatiheys Vikatyyppi Vikojen kylväminen Vikojen kylvämistyökalu Vikojen syöttäminen Villi osoitin Virhe Virheen arvaus Virheiden kylväminen Virheiden kylväminen Virheidenkylvämistyökalu Virheidenpoisto; Virheiden jäljitys; (Slangi: debuggaus) Virhesietoisuus V-malli Work Breakdown Structure (erisnimi) Välikäsihyökkäys Väärä negatiivinen tulos Väärä positiivinen tulos Väärä testin epäonnistuminen Väärä testin läpäisy Y Comparator Back-to-back testing Peer review Vertical traceability Moderator Defect masking Fault masking Defect management Defect management committee Bug tracking tool Defect management tool Defect tracking tool Defect triage committee Defect detection percentage (ddp) Attractiveness Defect Fault Bug Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA) Fault attack Defect taxonomy Defect category Defect-based technique Defect-based test design technique Fault Tree Analysis (FTA) Defect report Software test incident report Bug report Fault tolerance Defect density Fault density Defect type Fault seeding Fault seeding tool Fault injection Wild pointer Error Error guessing Bebugging Error seeding Error seeding tool Debugging Error tolerance V-model Work Breakdown Structure Man in the middle attack False-negative result False-positive result False-fail result False-pass result

17 Yhdenmukaisuuden testaus Yhdenmukaisuus; Vastaavuus Yhdenmukaisuus; Yhtenäisyys; Konsistenssi Yhdenmukaisuus testaus Yhdessätoimivuus Yhdistelmäehto Yhdistelmäehtojen kattavuus Yhdistelmäehtojen kattavuus Yhteensopivuustestaus Yhteentoimivuus Yhteentoimivuustestaus Yksikkö Yksikkötestaus; Moduulitestaus; Komponenttitestaus Yksikkötestauskehys Ylhäältä alas testaus, jäsentävä testaus Ylläpidettävyys Ylläpidettävyystestaus Ylläpito Ylläpitotestaus; (Muutosten testaus) Ymmärrettävyys Yritystason kojelauta (mittaristo) Compliance testing Compliance Consistency Conformance testing Co-existence Compound condition Condition combination coverage Condition combination testing Compatibility testing Interoperability Interoperability testing Unit Unit testing Unit test framework Top-down testing Maintainability Maintainability testing Maintenance Maintenance testing Understand ability Corporate dashboard

ISTQB:n testaussanasto

ISTQB:n testaussanasto 1 (9) ISTQB:n sanasto Tämä on ISTQB:n sanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.0 (dd. December 2 nd, 2007) Produced by the Glossary Working Party

Lisätiedot

ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti

ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

ISTQB:n testaussanasto

ISTQB:n testaussanasto ISTQB:n testaussanasto Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.0 (dd. December 2 nd, 2007) Produced by the Glossary Working

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Termi Suomenkielinen kaannos Englanninkielinen kuvaus Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus

Termi Suomenkielinen kaannos Englanninkielinen kuvaus Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Englanti - Suomi Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced

Lisätiedot

ISTQB:n testaussanasto (fi_en järjestyksessä)

ISTQB:n testaussanasto (fi_en järjestyksessä) ISTQB:n testaussanasto (fi_en järjestyksessä) Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.0 (dd. December 2 nd, 2007) Produced

Lisätiedot

ISO/IEC 25000 sarja (SQUARE)

ISO/IEC 25000 sarja (SQUARE) ISO/IEC 25000 sarja (SQUARE) Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa Ohjelmiston laadun mittaaminen on yksi vanhimmista SC7 standardointialueista

Lisätiedot

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced

Lisätiedot

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II 7. Verifiointi ja validointi Verifiointi ja validointi (V&V) on ohjelmistotuotannon työvaihe, missä varmistetaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut implisiittiset ja eksplisiittiset vaatimukset ja

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteita II

Ohjelmistotestauksen perusteita II Ohjelmistotestauksen perusteita II Luento 2 Antti-Pekka Tuovinen 14 March 2013 1 Luennon oppimistavoitteet Testausprosessin perustoiminnot Testauksen psykologiaa Testauksen seitsemän periaatetta 14 March

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 EDELLISELLÄ KERRALLA TAPAHTUNUTTA Täydellinen testaus on mahdotonta. Testataan, koska virheiden löytyminen ajoissa

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

Sytyke ry:n laivaseminaari Software Technology Transfer Pekka Forselius

Sytyke ry:n laivaseminaari Software Technology Transfer Pekka Forselius Sytyke ry:n laivaseminaari 3.-5.9.2002 Testaus ja Laatu Ohjelmiston laadun ja laatuvaatimusten mittaaminen Sytyke ry:n laivaseminaari 3.-5.9.2002 Hyvä laatu? Testaaminen? Ohjelmiston hyvällä laadulla tarkoitamme

Lisätiedot

Laadukkaiden ja luotettavien ohjelmistojen vaatimukset ja miten ne täytetään?

Laadukkaiden ja luotettavien ohjelmistojen vaatimukset ja miten ne täytetään? Laadukkaiden ja luotettavien ohjelmistojen vaatimukset ja miten ne täytetään? Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Vaatimusten luokittelua Yleisiä laatustandardeja ISO 9000 + sovitukset

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli

Testausprosessin vaatimukset. 2. Testausprosessi (Artikkelit) Vesiputousmallin ongelmia. V-mallin neljä osavaihetta. Testausprosessimalli V-malli 2. ausprosessi (Artikkelit) Nykyisin useimpien prosessimallien lähtökohta on, että testaus on oleellinen osa ohjelmistotuotantoprosessia. Itse asiassa huolellinen testaus vie helposti 50% tai enemmän käytettävistä

Lisätiedot

Standardin IEC testaustekniikoista. V-malli vai ketterämpi prosessi?

Standardin IEC testaustekniikoista. V-malli vai ketterämpi prosessi? Standardin IEC 61508-3 testaustekniikoista V-malli vai ketterämpi prosessi? Mika Katara mika.katara@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos 2 Sisältö Termien käännökset Johdanto

Lisätiedot

ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Englanti - Suomi

ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Englanti - Suomi ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Englanti - Suomi Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010

Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010 Matti Vuori Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010 Luettelo vuosina 2003-2010 tuotetuista geneerisistä koulutusmateriaaleista (yrityskohtaiset aineistot ovat asia erikseen), ja joihin laatijalla

Lisätiedot

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Turvallisuusseminaari ASAF 30.10-1.11.2006 Mika Strömman Teknillinen korkeakoulu 1 Sisältö Luotettavuuden lisääminen hyvillä tavoilla Toimilohkokirjastot Turvatoimilohkot

Lisätiedot

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 SISÄLTÖ Projektinhallinnan standardeja Kypsyysmallien ja projektinhallintastandardien historia ISO 21500 standardi ISO 21500 standardin hyötyjä ISO 21500 prosessi

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut

Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut Turvakriittisen projektin menetelmät ja työkalut 1. Vaatimushallinta Vaatimushallintaan kohdistuu turvaluokitelluissa projekteissa paljon odotuksia. Etenkin jäljitettävyys vaatimuksiin, testaukseen ja

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 ILMOITUSASIAA Projekti 2:n lyhyt kuvaus Nopassa. Harjoituksissa tehtäviä joiden tuotoksia voi hyödyntää projektin toteutuksessa.

Lisätiedot

Testauksen hallinta ja johtaminen

Testauksen hallinta ja johtaminen Testauksen hallinta ja johtaminen Luento 10 Antti-Pekka Tuovinen 18 April 2013 1 Tavoitteet Yleiskuva seuraavista aiheista Testauksen organisointi Testaussuunnittelma Testauksen kustannukset Testausstrategia

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Testaustyökalut- ja automaatio Testaustyökalut ja -automaatio Testaustyökaluilla tuetaan testaustyötä sen eri vaiheissa Oikea työkalu oikeaan tarkoitukseen Testausautomaatio perustuu

Lisätiedot

Järjestelmätestauksen vaatimukset. 6. Järjestelmätestaus (B, 14) Järjestelmätestauksen korkean tason testausstrategia

Järjestelmätestauksen vaatimukset. 6. Järjestelmätestaus (B, 14) Järjestelmätestauksen korkean tason testausstrategia . Järjestelmätestaus (B, ) Järjestelmätestaus (system testing) tehdään integrointitestauksen jälkeen. Siinä järjestelmää testataan kokonaisuutena, johon kuuluvat ohjelmiston lisäksi laitteisto ja järjestelmän

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Ketterä vaatimustenhallinta

Ketterä vaatimustenhallinta Ketterä vaatimustenhallinta ja miksi se on useimmiten hyvä asia K A R I A L HO C E O I M P R OV EIT OY Sisältö ImproveIt Oy Perinteinen vaatimushallinta Ketterä vaatimustenhallinta Monenlaista softakehitystä

Lisätiedot

Sertifiointi: mitä sillä tarkoitetaan?

Sertifiointi: mitä sillä tarkoitetaan? / Sertifiointi: mitä sillä tarkoitetaan? Copyright FiSTB 18.9.2012 FiSTB 1 Agenda ISTQB katsaus FiSTB katsaus 2 Copyright FiSTB ISTQB Mission The ISTQB was officially founded as an International Software

Lisätiedot

Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II

Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta II Luento 4 Antti-Pekka Tuovinen www.cs.helsinki.fi 21 March 2013 1 Oppimistavoitteet Ohjelmistoversioiden testaus Testityyppejä www.cs.helsinki.fi 21 March 2013

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

Testaus teoriassa ja käytännössä. Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaus teoriassa ja käytännössä. Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaus teoriassa ja käytännössä Jukka Paakki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Teoria = tutkimus IEEE Transactions on Software Engineering, 2000-2002 Software Testing, Verification &

Lisätiedot

Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit

Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Tuote Ohjelmisto Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät 2 Hissin ohjausjärjestelmä ohjelmistotuotteena

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS VIIME KERROISTA ERILAISIA T YÖKALUT YYPPEJÄ Millä työkaluilla testausta sitten tehdään? Suurin osa ohjelmistojen

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Laadukas vaatimustenhallinta. Pekka Mäkinen Copyright SoftQA Oy www.softqa.fi

Laadukas vaatimustenhallinta. Pekka Mäkinen Copyright SoftQA Oy www.softqa.fi Laadukas vaatimustenhallinta Pekka Mäkinen www.softqa.fi Esityksen perusajatuksia Vaatimuksilla on elinkaari ja ne muuttuvat. Tuotteen elinkaari vaikuttaa vaatimuksiin. Vaatimusten keruussa ja -hallinnassa

Lisätiedot

8. Laadunvalvonta. Mitä laatu on?

8. Laadunvalvonta. Mitä laatu on? 8. Laadunvalvonta Ohjelmistojen laatu on parantunut paljon viimeisen 15 vuoden aikana. Tämä näkyy mm. siinä, että asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisempiä tuotteiden toimintaan kuin 90-luvun alussa. Tähän

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Johdanto ohjelmistotestaukseen "Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it." 1 Sisältö Mitä testaus on? Mitä arvoa testaus tuottaa? Testauksen prosessi.

Lisätiedot

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LEAN-OPEX LEADER - koulutusohjelma on Sabriscan Oy:n 1 RATKAISULIIKETOIMINTAA LEAN-OPEX LEADER

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta I

Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta I Testaus osana ohjelmistojen elinkaarta I Luento 3 Antti-Pekka Tuovinen www.cs.helsinki.fi 19 March 2013 1 Oppimistavoitteet Ohjelmistokehityksen V-malli Testauksen tasot Komponenttitestaus Integrointitestaus

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Sertifioitu Testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisältö Foundation Level Syllabus

Sertifioitu Testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisältö Foundation Level Syllabus Sertifioitu Testaaja Certified Tester Perustason sertifikaattisisältö Foundation Level Syllabus Versio 2010 Käännösversio 2010 Perustuu englanninkieliseen versioon 30.3.2010 Based on English version 30th

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteita I Luento 1 Antti-Pekka Tuovinen

Ohjelmistotestauksen perusteita I Luento 1 Antti-Pekka Tuovinen Ohjelmistotestauksen perusteita I Luento 1 Antti-Pekka Tuovinen 12 March 2013 1 Luennon oppimistavoitteet Mitä ohjelmistojen testaaminen on? Mitä tarkoittavat virhetoiminto, vika ja erehdys? Mikä on testauksen

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Onnistunut käyttöliittymäprojekti

Onnistunut käyttöliittymäprojekti Onnistunut käyttöliittymäprojekti Timo Jokela, FT, KRM* Joticon Oy (Oulun yliopisto/tol) Case: Assessment of a XP project XP, extreme programming a basic agile method intensive communication with customers

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

IEC 61508-3 sisältö ja rakenne

IEC 61508-3 sisältö ja rakenne 1(41) IEC 61508-3 sisältö ja rakenne Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto Huom! Esityksessä käytetyt standardin suomenkieliset tekstit, termit ja kaaviot ovat standardin käännöksen vielä hyväksymättömästä

Lisätiedot

Mikä se on ja miten sitä käytetään? Aki Lähteenmäki Justin Group Oy

Mikä se on ja miten sitä käytetään? Aki Lähteenmäki Justin Group Oy Mikä se on ja miten sitä käytetään? Aki Lähteenmäki Justin Group Oy Evoluutio Evoluutio Source: http://www.slideshare.net/jerrykopan/itil-anditgovernanceframeworkhistory-32033048 Source: Now All roads

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 JATKUU VIIME KERRASTA OHJELMISTOTUOTANTO JA OHJELMISTOTESTAUS Ohjelmistotuotannon prosessi Suunnittelu Määrittely Toteutus

Lisätiedot

Ajatuksia ketterästä ohjelmistokehityksestä ja laadusta

Ajatuksia ketterästä ohjelmistokehityksestä ja laadusta Ajatuksia ketterästä ohjelmistokehityksestä ja laadusta 2012-11-26 1 Quality Manager & Specialist, Testing /Cybercom Finland CMMI, TMMI FiSTB:n varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen (http://www.fistb.fi)

Lisätiedot

Enterprise Security Architecture, A Business Driven Approach Kappaleet 7 ja 8

Enterprise Security Architecture, A Business Driven Approach Kappaleet 7 ja 8 Enterprise Security Architecture, A Business Driven Approach Kappaleet 7 ja 8 Chapter 7: Using this book as a practical guide -SABSA -mallin käyttöönotto yrityksessä -Näkökulmaa malliin erään suomalaisen

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Peruskäsitteet. Vaatimusmäärittely- ja hallinta. Vaatimusmuutosten hinta. Syyt aikataulun ja budjetin ylitykseen

Peruskäsitteet. Vaatimusmäärittely- ja hallinta. Vaatimusmuutosten hinta. Syyt aikataulun ja budjetin ylitykseen Peruskäsitteet Vaatimusmäärittely- ja hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 30.1.2007 Vaatimusten yhteydessä puhutaan yleensä erikseen vaatimusmäärittelystä ja vaatimusten hallinnasta Vaatimusmäärittely

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Projektin vaiheet 17.9.2012

Projektin vaiheet 17.9.2012 Projektin vaiheet 1 17.9.2012 Prosessi, teknologia ja ihmiset Prosessi Teknologia Teknologia Prosessi Prosessi Teknologia Ihmiset Ihmiset Ihmiset 2 17.9.2012 Hanke vs. projekti vs. prosessi Usein softaa

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 9 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 9 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 9 Jouni Lappalainen Luku 17: Testausstrategiat V-malli ja vaiheet yksikkö- ja integrointitestaus validointitestaus järjestelmätestaus debuggaus Luku 18: Perinteisten sovellusten

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS TESTAUS HYVIN LYHYESTI Miten normaali testaajan arki ohjelmistoprojektissa sitten rullaa? Käytännössä

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit

Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit Vaihejakomallit TAVOITE: YMMÄRTÄÄ eri vaihejakomallien etujajahaittoja 2 Erilaisia malleja Tee ja korjaa (Code-and-Fix) Vesiputousmalli (Waterfall) Vesiputousmalli

Lisätiedot

Kombinaatiotestauksen tekniikat. 5. Kombinaatiotestaus (P&Y: 11) Luokittelutestauksen algoritmi. Luokittelutestaus. Pankkiautomaattiin kirjautuminen

Kombinaatiotestauksen tekniikat. 5. Kombinaatiotestaus (P&Y: 11) Luokittelutestauksen algoritmi. Luokittelutestaus. Pankkiautomaattiin kirjautuminen Ohjelmistojen testaus luentokalvot 5. Kombinaatiotestaus (P&Y: 11) Toiminnallinen määrittely palvelee hyvin erilaisia sidosryhmiä, joista testaajat ovat vain yksi. Näin määrittely ei yleensä ole sellaisessa

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Mitä? Mitä? Yrityksen sisäinen Mitä? Yrityksen sisäinen Alihankinta Mitä? Yrityksen sisäinen Open Source -kehitys Alihankinta

Lisätiedot

Mitä on ohjelmistotuotanto? Johdanto. Tämän kurssin näkökulma. Kurssin suhde muuhun opetukseen

Mitä on ohjelmistotuotanto? Johdanto. Tämän kurssin näkökulma. Kurssin suhde muuhun opetukseen Mitä on ohjelmistotuotanto? Johdanto Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 9.1.2007 Ohjelmistotekniikka (Software Engineering) tarkoittaa pätevien insinööriperiaatteiden vakiinnuttamista ja käyttämistä

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 9.9.2013 Kari Systä (materiaali osin Ilkka Haikalalta ja Marko Leppäseltä) 9.9.2013 JOTU/K.Systä 1 Tiedotettavaa Viikkoharjoitusryhmiä on vähennetty yhdellä

Lisätiedot

JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset. SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA

JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset. SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Change in SC7: New SC40 will start in December 2013 JTC1 kokous päätti perustaa

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, s2001 2/27/2003

Ohjelmistotuotanto, s2001 2/27/2003 2. Rakenteellinen testaus (white-box) Ohjelmistotuotanto Ohjelmistojen testaus 2 Rakenteellinen testaus perustuu ohjelman rakenteen hyväksikäyttöön tieto- ja kontrollivuoesityksiin tietovuo (data flow)

Lisätiedot

Staattinen testaus. Luento 5 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Staattinen testaus. Luento 5 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Staattinen testaus Luento 5 Antti-Pekka Tuovinen 26 March 2013 1 Oppimistavoitteet Katselmointien käyttö vikojen löytämiseen Ohjelmakoodin ja spesifikaatioiden staattinen analyysi 26 March 2013 2 1 Staattinen

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Työmäärien arviointi

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Työmäärien arviointi Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 4 Työmäärien arviointi Luentokartta Projektin elinkaaren vaiheet Aika Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

3.5 Hyväksymistestaus

3.5 Hyväksymistestaus 3.5 Hyväksymistestaus Hyväksymistestauksen perusteella voidaan päätellä onko tuote sopimusten mukainen Mikäli kehitys on ulkoistettu, saatetaan hyväksymistestaussuunnitelma ja siihen liittyvät testitapaukset

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa. Anssi Pekkarinen 5.11.2015

Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa. Anssi Pekkarinen 5.11.2015 Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa Anssi Pekkarinen 5.11.2015 Agenda Kustannustehokkaan testausautomaation tekemiseen vaikuttavat tekijät Käyttöliittymätestauksen haasteet Uudet

Lisätiedot

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3.

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3. Takki Nyt se sopii, tai sitten ei Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 3. luento: tuote Lisää ot sik k o osoit t am alla Jussi Vänskä OTM kevät 2010 Tuote Mitä tuote voi olla? Tuote

Lisätiedot

Voisitteko. Tarkastukset

Voisitteko. Tarkastukset 1 Voisitteko Tarkastukset Marko Komssi From: Hra Projektipäällikkö Sent: Tuesday, Dec 7, 2004 :19 To: Projektiryhmä Subject: Voisitteko katselmoida vielä yhden vaatimusdokumentin? Se on vain 6 sivua. Kokoamme

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet Testaus elinkaaressa Testaus kehittämisen tukena Yksikkötestaus Integrointitestaus Testaustasot ja vaiheet Testaustaso = tietyn testauksen kohteen ja tavoitteen mukainen testaus joka jatkuu koko ajan tai

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa

Testaus elinkaaressa Testaus elinkaaressa Järjestelmätestaus Järjestelmätestaus Tarkoittaa koko järjestemän laajuuteen kohdistuvaa testausta, koko järjestelmän toiminnan näkökulmasta Järjestelmän ei tarvitse olla valmis vaan

Lisätiedot

Harjoituskoe Vastaukset. ISTQB Ketterä testaaja 2015 Perustason sertifikaattisisällön laajennus

Harjoituskoe Vastaukset. ISTQB Ketterä testaaja 2015 Perustason sertifikaattisisällön laajennus Harjoituskoe Vastaukset ISTQB Ketterä testaaja 2015 Perustason sertifikaattisisällön laajennus Alkup. versio 1.0 Käännösversio 1.0 Tekijänoikeushuomautus Tämän dokumentin saa kopioida kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot