HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Ari Kulmala tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä, x Antero Alenius kunnanjohtaja xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, asiantuntija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eija Koiviston ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Eija Koivisto Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA; ASIOIDEN ESITTELY Tekninen lautakunta , 1 Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunnassa asiat päätetään lautakunnan määräämän viranhaltijan esittelystä. Tämän päätöksen lautakunta tekee puheenjohtajan esittelystä. Lautakunta nimeää esittelijän ja esittelijän varahenkilön. Valtuustokaudella esittelijöinä ovat toimineet kunnaninsinööri Ari Kulmala, liikelaitospäällikkö Jari Luoma ja tekninen johtaja Sami Tomperi. Syksystä alkaen esittelijänä on toiminut tekninen johtaja Ari Kulmala ja hänen varallaan liikelaitospäällikkö Jari Luoma. Puheenjohtajan esitys: Päätös: Lautakunta päättää, että lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Ari Kulmala ja hänen varallaan liikelaitospäällikkö Jari Luoma. Lautakunta hyväksyi esityksen.

3 3 KOKOUSAJAT, ESITYSLISTOJEN JAKELU JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Tekninen lautakunta , 2 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Tekninen lautakunta kokoontui valtuustokaudella pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona kello Esityslistat postitettiin kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Esityslista toimii myös kokouskutsuna. Esityslista lähetetään lautakunnan varsinaisille jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja kunnanjohtajalle (= kokouspiiri). Esityslista lähetettiin tämän lisäksi tiedoksi lautakunnan varajäsenille ja Hämeenkyrön Sanomiin. Esityslistojen asialistat ja pöytäkirjat julkaistiin kunnan kotisivuilla. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta kokoontuu vuosina pääsääntöisesti joka kuukauden (lukuun ottamatta heinäkuuta) ensimmäisenä tiistaina kello Esityslista postitetaan kokousta edeltävän viikon keskiviikkona kokouspiirille sekä tiedoksi lautakunnan varajäsenille ja Hämeenkyrön Sanomiin. Lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa kutakin kokousta seuraavana tiistaina kello , ellei lautakunta jonkin asian osalta toisin päätä. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan viimeistään nähtävillä olopäivänä ennen kello Esityslistojen asialistat ja kokouspöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla. Viran- ja toimenhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa päätöstä seuraavana viraston aukiolopäivänä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

4 4 TIEJAOSTON VALITSEMINEN Tekninen lautakunta , 3 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta voi valita keskuudestaan 3-jäsenisen jaoston, joka hoitaa yksityistielain mukaiset tielautakunnan toimitukset ja joista kaksi puheenjohtajan määräämää jäsentä suorittaa yksityistielain mukaiset katselmukset. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Yksityistielain mukaisia toimituksia on ollut vuosittain 1 3. Toimituksia on säännönmukaisesti edeltänyt paikanpäällä pidetty katselmus. Lisäksi tiejaosto on aika ajoin pitänyt katselmuksia ja neuvonpitoja riitaisuuksien sovittelemiseksi. Tiejaoston puheenjohtajana on toiminut teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a :n mukaan sekä naisia että miehiä tulee kumpiakin olla vähintään 40 % kunnallisten toimielinten jäsenmäärästä. 1. Lautakunta valitsee keskuudestaan 3-jäsenisen tiejaoston ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 2. Lautakunta päättää, että yksi jäsenistä on teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja määrää teknisen lautakunnan puheenjohtajan tiejaoston puheenjohtajaksi. 3. Lautakunta määrää toimistopäällikön toimimaan sihteerinä yksityistielain mukaisissa toimituksissa. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen ja valitsi seuraavat jäsenet tiejaostoon: jäsen Pekka Hakala Teemu Evikoski Marita Nieminen varajäsen Rauno Kortesoja Mikko Mänty Pauliina Rautiainen

5 5 PÄÄTÖSVALLAN RAJAUKSET VUONNA 2013 Tekninen lautakunta , 4 Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta päättää niistä rajoista, joiden puitteissa viran- ja toimenhaltijat tekevät sopimuksia suunnittelusta, urakoista ja hankinnoista sekä tekee sopimuksen nämä rajat ylittävissä tapauksissa. Vuonna 2012 päätösvalta on rajattu seuraavasti: 1. Urakkasopimukset, töiden suoritustapa ja aloittaminen, rakennuttajatehtävät ja töiden vastaanottaminen sekä yksittäiset tavara-, materiaali- tai palveluhankinnat vuosi- tai työkohdetarjousten perusteella: - liikelaitospäällikkö, maarakennusmestari, talonrakennusinsinööri, kunnossapitopäällikkö, rakennusmestari, siivouspäällikkö ja toimistopäällikkö e - tekninen johtaja e - tekninen lautakunta e 2. Vuositakuutarkastukset - tekninen johtaja e - tekninen lautakunta e Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta vahvistaa päätösvallan rajaukset vuodelle 2013 seuraavasti: 1. Urakkasopimukset, töiden suoritustapa ja aloittaminen, rakennuttajatehtävät ja töiden vastaanottaminen sekä yksittäiset tavara-, materiaali- tai palveluhankinnat vuosi- tai työkohdetarjousten perusteella: * kunnossapitopäällikkö, rakennusmestari, siivouspäällikkö ja toimistopäällikkö e * liikelaitospäällikkö, rakennuspäällikkö, maarakennusmestari e * tekninen johtaja e * tekninen lautakunta e 2. Vuositakuutarkastukset

6 6 * tekninen johtaja e * tekninen lautakunta e Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lautakunnan jäsen Mikko Mänty esitti, että päätösvallan rajauksia ei muuteta vuoden 2012 tasosta. Rauno Kortesoja kannatti Männyn esitystä. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti pitää kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä esittelijän esitys sai neljä (4) ääntä (TE, MN, EK, PH) ja Männyn kannatettu esitys kolme (3) ääntä (MM, RK, PR). Lautakunnan jäsen Mikko Mänty jätti pöytäkirjaan asiasta eriävän mielipiteensä: päätösvallan rajauksia ei muuteta vuoden 2012 tasosta.

7 7 AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA PÄÄTÖSVALTA Tekninen lautakunta , 5 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta päättää avustusten myöntämisperusteista. Kaivoavustus Kaivoavustusta on viimeksi myönnetty vuonna 2005 yhdelle kiinteistölle, eikä kaivoavustuksiin ole enää varattu erillistä määrärahaa. Avustusta kuitenkin myönnetään vesihuoltolaitoksen budjetista mikäli valtuuston asettamat ehdot täyttyvät (mm. ympärivuotinen asutus, kiinteistöä ei ole mahdollista liittää vesijohtoverkostoon). Yksityistieavustukset Järjestäytyneitä yksityisteitä, jotka eivät ole kunnan hoidossa, avustetaan valtuuston mukaisesti 50 % edellisen vuoden keskimääräisistä kunnan hoitomenoista euroa/metri. Edellytyksenä on, että tie palvelee ympärivuotista asutusta ja avustusta maksetaan vain viimeiseen asuttuun kiinteistöön asti. Avustettavan osuuden tulee olla vähintään 250 m. Tiekunnan tulee olla järjestäytynyt ja toimiva. Avustusta myönnetään myös sellaisille rintamapalvelu- tai rintamasotilastunnuksen omaaville sotaveteraaneille, joiden pysyvään asuntoon johtavan tien kunnossapito on heidän itsensä tai heidän leskensä kustannettava eikä tien kunnossapitoon tule muuta yhteiskunnan tukea. Vuonna 2012 myönnetyt avustukset maarakennusmestarin päätöksillä: - yksityisteiden kunnossapitoavustukset: ,84 e (68 kpl, m, 0,58 e/m) - veteraanien teiden kunnossapitoavustukset: 905,96 e (8 kpl, 1562 m) Yksityisteiden perusparantamisavustuksiin varattu määräraha oli e. Tekninen lautakunta jakoi koko määrärahan erillispäätöksillä. Avustuksia maksettiin ,20 euroa. Hinkantien yksityistien perusparannushanke jäi toteuttamatta. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu yksityisteiden kunnossapitoja veteraaniavustuksiin e ja yksityisteiden perusparantamisavustuksiin euroa.

8 8 Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta päättää, että avustusten myöntämisperusteet pidetään ennallaan. Maarakennusmestari päättää yksityisteiden ja veteraanien teiden kunnossapitoavustusten myöntämisestä ja liikelaitospäällikkö mahdollisten kaivoavustusten myöntämisestä valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta päättää yksityisteiden perusparantamisavustuksista hakemusten saapumisjärjestyksessä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

9 9 TALOUSARVIO 2013; INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta , 6 Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuosille Investointiohjelma on laadittu vuosille Teknisen lautakunnan käyttötalousarvio 2013 ja kunnan investointiohjelma lähetetään esityslistan oheismateriaalina. Valtuusto on investointiosasta päättäessään jakanut osan määrärahoista suoraan nimetyille kohteille ja jättänyt osan määrärahoista lautakunnan päätettäväksi vuotuisessa käyttösuunnitelmassaan. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmassaan talousarvion 2013 investointiosan määrärahajaot seuraavasti: KIINTEISTÖTOIMI Irtaimisto TA e Määrärahan käyttö: - Siivouksen yhdistelmäkoneet e - Kiinteistöhallintaohjelma e Asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaus TA e Määrärahan käyttö: - Ambulanssihenkilöstön päivystystilat e (tekninen johtaja ) - Koskilinnan keittiön kunnostus e (tekninen johtaja ) - Teknisen johtajan päätöksellä e Kurjenmäkikoti TA e Määrärahan käyttö: - Ulkopuolinen maalaus e - Käyttövesiputkisto e Koulukiinteistöjen korjaukset TA e - määrärahan käyttö: Heinijärven koulun varhaiskasvatuksen tilojen muuttaminen koulutiloiksi.

10 10 Päiväkotikiinteistöjen korjaukset TA e - määrärahan käyttö: Heinijärven varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö. Valtuuston kohdentamat määrärahat teknisen lautakunnan vastuualueella: - Leikkikenttien kunnostus e - Linja-autokatokset ja muut katokset e - Varaston piha-alue e TIESTÖ Tiestöhankkeet yhteensä - jaetaan käyttösuunnitelmassa kohteille. TA e Määrärahan käyttö: - Laivataival, pihakadun rakentaminen e - Nuijamiestentien rakentaminen 1. osuus, Närekuja Mäntykuja e - Kaavakatujen päällystys (Kannistonkuja) e - Kaavakatujen viimeistely ja vihertyöt e - Häijääntie-Valtakatu risteysalue e - Katuvalaistus, Nuijamiestentien suunnittelu ja 1. osuus e e VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltohankkeet yhteensä TA e Määrärahan käyttö: - Äkönmaan paineenkorotus e - Vuotovesiselvitys e - Kannistonkujan loppuosan viemäri ja viimeistelytyöt e - Turkkilan alueen vesihuolto e e

11 11 Valtuuston kohdentamat määrärahat teknisen lautakunnan vastuualueella: - Viemäriverkoston laajennus: Sasi-Mahnala- Kyröspohja-Heinijärvi e - Jätevedenpuhdistamon rakentaminen e Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lautakunnan jäsen Eija Koivisto esitti, että Nuijamiestentien rakentamiseen esitetty euron määräraha siirretään viemäriverkoston laajennukseen Sasi-Mahnala-Kyröspohja-Heinijärvi. Koiviston esitystä ei kannatettu.

12 12 TYÖOHJELMA 2013 Tekninen lautakunta , 7 Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahat vuonna 2013 toteutettaville investointihankkeille. Osa määrärahoista on kohdennettu valtuuston tasolla ja osan määrärahoista lautakunnat ovat jakaneet käyttösuunnitelmissaan. Tekninen lautakunta kohdensi käyttösuunnitelmassaan ( 6) määrärahoja lähinnä tiestön ja vesihuollon kohteille. Kiinteistötoimen kohteille on kukin lautakunta varannut omat määrärahansa ja ne toimivat työn tilaajina tekniseen lautakuntaan nähden. Alla olevaan työohjelmaesitykseen on jokaiselle kohteelle merkitty teknisten palvelujen osalta kohteen vastuuhenkilö/tilivelvollinen sekä ohjeellinen aikataulu. Investointikohteiden osalta laskujen hyväksyjänä toimii hankkeen vastuuhenkilö tai tekninen johtaja. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2013 työohjelman seuraavasti: KIINTEISTÖTOIMI Kohde ja vastuuhenkilö määräraha ohjeellinen toteutuseuroa aikataulu, kk Terveyskeskus, osastojen I ja II saneeraus sekä keittiön saneeraus ja laajennus rakennuspäällikkö Terveyskeskus, siiven 2 alakerta, työterveyshuollon tilat rakennuspäällikkö Kotorinne, palveluasunnot rakennusmestari Vanhusten päivätoimintakeskus Siljankodin alakertaan, suunnittelu rakennuspäällikkö Hollitie 5, Pihlajakoti ja eläinlääkärin tilat, ilmanvaihdon parantaminen

13 13 - rakennusmestari Kurjenmäkikoti, ulkopuolinen maalaus rakennusmestari Kurjenmäkikoti, käyttövesiputkisto liikelaitospäällikkö Kotihoitokeskus ent. Kirkonkylän pienkodin remontti rakennuspäällikkö Kirkonkylän monitoimikeskus rakennuspäällikkö Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö, suunnittelu rakennuspäällikkö Kyröskosken päiväkoti- ja esiopetusyksikkö, vanhan purku ja leasing-rakennuksen pohjatyöt rakennuspäällikkö Koulukadun päiväkoti (Koulukatu 35), ulkopintaremontti (asbestityö, määräraha ei riitä, asia selvitetään) rakennusmestari Järvenkylän uimalan saunan ja wc-tilojen kunnostus kunnossapitopäällikkö Ambulanssihenkilöstön päivystystilat terveyskeskukseen kunnossapitopäällikkö Koskilinnan keittiön kunnostus kunnossapitopäällikkö Heinijärven koulun varhaiskasvatustilojen muuttaminen koulutiloiksi rakennuspäällikkö Heinijärven varhaiskasvatus ja esiopetusyksikkö rakennuspäällikkö Leikkikenttien kunnostus rakennusmestari

14 14 Linja-autokatokset ja muut katokset rakennusmestari Varaston piha-alue liikelaitospäällikkö TIESTÖ Kohde ja vastuuhenkilö määräraha ohjeellinen toteutuseuroa aikataulu, kk Laivataival, pihakadun rakentaminen loppuun maarakennusmestari Nuijamiestentien rakentaminen, 1. osuus Närekuja Mäntykuja liikelaitospäällikkö Kannistonkujan päällystys maarakennusmestari Kaavakatujen viimeistely ja vihertyöt rakennusmestari Häijääntie Valtakatu risteysalue liikelaitospäällikkö Katuvalaistus, Nuijamiestentie suunnittelu ja 1. osuus maarakennusmestari VESIHUOLTOLAITOS Äkönmaan paineenkorotus liikelaitospäällikkö Vuotovesiselvitys liikelaitospäällikkö Kannistonkujan loppuosan viemäri ja viimeistelytyöt maarakennusmestari Turkkilan alueen vesihuolto liikelaitospäällikkö

15 15 Viemäriverkoston laajennus: Sasi Mahnala Kyröspohja Heinijärvi, alkurahoitus liikelaitospäällikkö Jätevedenpuhdistamon rakentaminen, alkurahoitus liikelaitospäällikkö Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

16 16 LAUSUNTO; SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Tekninen lautakunta , 8 Liikelaitospäällikkö Jari Luoma: Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto on aloittanut ulkopuolisen konsultin toimesta sako- ja umpikaivolietteiden sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilaa ja toimivuutta koskevan selvitystyön jaoston päätöksenteon tueksi. Jätehuoltojaosto haluaan kuulla myös yhteistoiminta-alueen kuntien mielipiteitä sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä ja sen nykytilasta. Sopimusperusteinen jätteenkuljetus on uuden lain tarkoittama kiinteistönhaltijan itsensä järjestämä jätteenkuljetus (tilaa tyhjennyksen itse). Sopimusperusteinen jätteenkuljetus on käytössä 16 yhteistoiminta-alueen kunnassa. Yhdessä kunnassa (Juupajoki) on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Uusi jätelaki edellyttää, että sopimusperusteinen jätteenkuljetus on otettava uuden jätelain mukaiseen tarkasteluun ja asiasta on tehtävä päätös mennessä. Sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan edelleen jatkaa, jos jätelain 37 :ssä asetetut vaatimukset täyttyvät. Asetetut vaatimukset ovat: 1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Liikelaitospäällikön lausunto: Jätehuoltojaostosta saatujen niukkojen tietojen perusteella Hämeenkyrön kunta ei voi vielä ottaa lopullista kantaa siihen haluaako se nykyisen sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamista kunnan järjestettäväksi. Päätöksen teon tueksi pitäisi olla yksityiskohtaista tietoa siitä kuinka kunnan järjestämä jätteenkuljetus hoidetaan käytännössä ja mitkä ovat sen vaikutukset kunnan ja kiinteistönhaltioiden kustannuksiin verrattuna nykyiseen järjestelmään. Jätehuoltojaoston kirjeestä käy ilmi, että ulkopuolinen konsultti on vasta aloittanut asiaa koskevan selvitystyön. Selvitystyössä saattaa

17 17 tulla esiin sellaisia seikkoja, jotka tukevat ja vaikuttavat myös Hämeenkyrön kunnan päätökseen, joten myös sen valmistumista on syytä odottaa ennen päätöksen tekoa. Hämeenkyrön kunnassa on tällä hetkellä tarjolla kattavasti kuljetuspalveluita, myös naapurikuntien kuljetuspalveluita pystytään hyödyntämään täydentävästi pienten etäisyyksien johdosta. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta päättää, että liikelaitospäällikön lausunto annetaan kunnan lausuntona jätehuoltojaostolle. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

18 18 VALTUUSTOALOITE 31/2012; VALTATIEN 3 PARANTAMINEN YLÖJÄRVI-VAASA, HÄMEENKYRÖN OHITUSTIE, KUSTANNUSJAKO Tekninen lautakunta , 9 Tekninen johtaja Ari Kulmala: Valtuutettu Kirsti Pohjankuru on jättänyt valtuustolle seuraavan valtuustoaloitteen: Hämeenkyrön kunnan kulut nousevat jatkuvasti niin huolestuttavasti, että mielestäni turhia kuluja on pakko alkaa vähentää. Hämeenkyrö on luvannut maksaa valtion puolesta osan Hämeenkyrön ohittavasta valtatiestä. Kunta on myös luvannut ottaa kustannettavakseen kaikki entiset valtion tiet uuden valtatien valmistuttua. Hämeenkyrön rahat eivät riitä näihin tiekustannuksiin. Esitän, että Hämeenkyrön kunta ei maksa ohitustien rakentamiseen liittyviä kuluja euroakaan. Esitän myös, ettei kunta ota hoitaakseen yhtään valtion hoitoon aiemmin kuulunutta tietä tai katua. Tekninen johtaja Ari Kulmalan selvitys valtuustoaloitteeseen: Voimassa olevan teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan tekninen lautakunta antaa maantielain mukaiset lausunnot. Hämeenkyrön tekninen lautakunta on antanut lausunnon tiesuunnitelmasta valtatien 3 parantaminen välillä Kyröskoski Hanhijärvi (Hämeenkyrön ohitus). Lausunnon osa käsittelee tiesuunnitelman kustannusjakoa ja teiden hallinnollisia muutoksia. Tämä osa kokouspöytäkirjasta on ohessa. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tiesuunnitelman kustannusjakoehdotuksessa Hämeenkyrön kunnan kustannuksiksi on osoitettu: - osallistuminen erikoisvalaistuksen rakennuskustannuksiin: euroa - Häijääntien ja Tanolantien välisen yksityistien Y 2 alkupään tasonnosto siten, että tie voidaan päällystää: euroa - Kyreltien ja Häijääntien liittymään tulevan kiertoliittymän kustannuksista puolet: euroa -Yhteiskoulun mäen eritasosillan (Ristamäentiellä) Tippavaaran puoleisesta kevyenliikenteen levityksen ja kevytväylän kustannuksista puolet: euroa -Pappilanjoen uuden kevyenliikenteen sillan kustannukset pohjanvahvistuksineen: euroa -Hämeenkyrön kunnan osuus nykyisellä tiealueella olevan vesijohdon siirtokustannuksista: euroa Urakkatarjousvaiheessa Kyreltien ja Häijääntien kiertoliittymästä, Pappilanjoen kevytsillasta sekä siihen liittyvästä kevyenliikenteen yhteydestä Y 16 J pyydetään erilliset ja ehdolliset tarjoukset. Tällä tavoin vielä toteutusvaiheessa yksilöidyt kohteet on mahdollista jättää kokonaan toteuttamatta.

19 19 Hämeenkyrön kunnan kustannusosuudeksi koituisi tämän jakoehdotuksen mukaan yhteensä euroa (mr-ind. 138,7). Hämeenkyrön kunnan osallistumisesta valtatien ja maanteiden tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin on käyty lukuisia neuvotteluja Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välillä. Saavutettu neuvottelutulos ( ) on tiesuunnitelmassa esitetystä jakoehdotuksesta poikkeava. Neuvottelutuloksessa ( ) Hämeenkyrön kunnan kustannusosuudeksi muodostui euroa. Poikkeavuudet neuvottelutuloksen ja tiesuunnitelman välillä ovat: - kunnan osuus Pappilanjoen kevytliikennesillasta ja siihen liittyvistä väylistä oli neuvotteluissa euroa - neuvotteluissa ELY ei esittänyt vesijohdon siirtoa nykyiseltä tiealueelta kuntien kustannukseksi. Hämeenkyrön kunta voi aikanaan osallistua neuvottelutuloksen ( ) mukaisiin kustannuksiin (huomioiden mr-ind. nousu), mutta lopullinen sitoutuminen valtion avustamiseen voidaan kunnassa päättää vasta hankkeen realisoituessa osana toteutusvuoden talousarviota. Kunta hankkii ja luovuttaa maa-alueet maantien parantamisesta aiheutuvien asemakaavan mukaisten katujen tekemistä varten. Muita tiesuunnitelman mukaisia tarpeita varten kunta luovuttaa alueitaan normaalin korvausmenettelyn kautta. Hämeenkyrön kunnalla ei ole huomauttamista niin Kylmäojantien kuin Ahrolantienkään lakkaamisesta maanteinä ja muuttamista yksityisteiksi. Hämeenkyrön kunta vastaa katujen hallinnoinnista ja kunnossapidosta. Yksityisteiden hallinto- ja kunnossapitovastuu kuuluu yksityisteiden tiekunnille. Kunta voi hoitaa yksityistietä ainoastaan hoitosopimuksen perusteella. Eli tietoimituksessa luodaan yksityistien tiekunta, joka hallinnollisena toimijana voi hakea tietyt edellytykset täyttävää yksityistietä kunnan hoitoon sekä solmia tästä sopimuksen. Hämeenkyrön kunta hyväksyy maantien 3002 (Häijääntie, Valtakatu) muuttamisen kaduksi Hämeenkyrön eritasoliittymän ja Valtakadun, Kyrönkadun ja Koskitien liittymän väliltä ja sitoutuu tekemään tarvittavat asemakaavamuutokset ja kadunpitopäätöksen välittömästi hankkeen valmistuttua. Hämeenkyrön kunta hyväksyy myös maantien (Ristamäentie) muuttamisen kaduksi nykyisen valtatien 3 ja nykyisen maantien 3002 välillä ja sitoutuu tekemään tarvittavat asemakaavamuutokset ja kadunpitopäätöksen välittömästi hankkeen valmistuttua. Hämeenkyrön kunta ottaa omistukseensa sekä hoitoonsa ja ylläpitoonsa kevytliikenneväylät K7J, K8J, K9J, K10J, K11J, K12J, K13J, K14J, K15J, K16J, Y14J, Y15J, Y16J, Y18J sekä sillat S15 ja S3. Kevytväylät kuuluvat

20 20 tiiviisti asemakaava-alueen väylästöön. ELY-keskuksen kanssa yhteisesti sovitut hallinnolliset muutokset voidaan toteuttaa vasta kun koko hanke on valmistunut ja vastaanotettu. Nykytilan yhteisesti todettujen puutteiden parantamiset tulee olla tehtynä ennen hallinnollisia muutoksia. Hämeenkyrön kunta suostuu vastaamaan Hämeenkyrön eritasoliittymän E1 ramppien päissä olevien kiertoliittymien istutusten hoidosta ja kunnossapidosta. Hämeenkyrön kunta edellyttää, että ELY-keskus esittää kunnalle hyväksyttäväksi yksityiskohtaisen toteutussuunnitelman maa-ainesten läjitysalueesta (läjitysalue 1) ennen toteutusta. Valtatie 3:n vieressä kulkee Vaivian yksityistien ja Häijääntien välillä 400 mm yhdysvesijohto, jolla johdetaan tällä hetkellä Ikaalisista, Kyröskoskelta ja Ulvaanharjulta lähtöisin olevaa talousvettä Sastamalan kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan tarpeisiin. Tämä 400 mm:n putkiosuus on Sastamalan kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan puoliksi omistama. Vesiyhteys on varsinkin Sastamalan kannalta elintärkeä ja sen on toimittava katkoitta. Putken sijainti on ollut tiedossa ohitustien tiesuunnitelman teon aikana. Hämeenkyrön kunta edellyttää, että ko alueella melusuojaus toteutetaan meluseinillä ja vesijohdon häiriötön toiminta turvataan nykyisessä sijainnissa. Hämeenkyrön kunnalla ei ole muuta huomautettavaa tiesuunnitelmasta. Neuvottelutulokseen ja kunnan antamaan lausuntoon sisältyneitä yllä mainittuja kunnan osarahoitteisia toimenpiteitä pidettiin kunnan taajaman toimivuuden ja näkyvyyden kannalta tärkeinä. Ne on toteutettava ohitustien rakentamisen yhteydessä. Ilman kunnan osallistumista nämä osiot olisivat jääneet kokonaan pois tiesuunnitelmasta. Vetoamalla lainsäädäntöön valtio voisi työntää mm. Häijääntien (Tippavaaran osuudelta), Ristamäentien ja Valtakadun jo nyt kunnalle niiden taajaman sisäisen luonteen vuoksi. Hallinnolliset muutokset päädyttiin neuvotteluissa toteuttamaan kuitenkin vasta sitten, kun ohitustie on valmis ja vastaanotettu. Valtatien 3 parantaminen Ylöjärvi-Vaasa, Hämeenkyrön ohitustie, tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä ei Liikennevirastossa ole vielä alettu laatia. Liikennepoliittisen selonteon kakkoskorin hankkeille tehtäneen julkisuudessakin esillä ollut uudelleenarviointi tämän vuoden aikana. Mikäli Hämeenkyrön ohitustiehankkeessa päädytään tekemään uusi, karsittu tiesuunnitelma, se tarkoittaa suunnitelman uutta nähtävillä oloa ja uutta lausuntokierrosta hankkeesta.

21 21 Valtatien 3 parantaminen (Vt 3 Tampere-Vaasa yhteysväli) osahankkeineen on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti erittäin tärkeää mm. vientiteollisuuden kuljetuksille. Kunnan linjaus Hämeenkyrön ohitustiestä ei ole muuttunut kunnan antamasta lausunnosta Tiesuunnitelmakartta , vt 3 Hämeenkyrön ohitus, esitellään kokouksessa. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta antaa teknisen johtajan selvityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

22 22 KATUSUUNNITELMAEHDOTUS; NUIJAMIESTENTIE Tekninen lautakunta , 83 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Nuijamiestentien perusparannussuunnitelman. Suunnitelma käsittää Nuijamiestentien perusparantamisen kuivatuksineen sekä kolme vesijohdon sulkuventtiilin uusimista. Nuijamiestentie on rakennettu nykyiseen muotoonsa vuonna Kadun runkorakenteet ovat kärsineet pahoja vaurioita, jotka ulottuvat rakennekerroksista tien pintaan asti. Kadun pystygeometria ei enää toimi. Vuosien aikana runkorakenteisiin tehdyt putki- ja kaapelityöt ovat vaurioittaneet kadun runkoa. Kadun pinnoite routii pahoin keväisin ja pintarakenteiden muodonmuutokset ovat pysyviä. Kadun runko- ja pintakuivatus ei enää toimi. Syvät painaumat kertovat kantavuuden heikentyneen paikoitellen oleellisesti. Ajoradan ja jalkakäytävän erottava reunakivi on jouduttu osan matkaa poistamaan. Nuijamiestentien perusparantaminen rajoittuu nykyiselle katualueelle. Perusparannussuunnitelma sisältää seuraavia toimenpiteitä: - suunnitelma koskee koko Nuijamiestentietä välillä Häijääntie Ristamäentie, pituus 1171 m (plv ) - rakennekerros uusitaan koko pituudelta. Kerrosvahvuus on ajoradalla 124 cm ja kevyen liikenteen väylällä 119 cm - ajoradan poikkileikkaus on 3,0+3,0 m, kevyen liikenteen väylän 3,0 m ja pientareen 0,25 m - kadun molemmin puolin tulee salaoja rungon ja pohjan kuivatukseen ja koko matkalle uusi hulevesiputkisto pinta- ja rakennekerrosten kuivatukseen - liikennemerkit uusitaan ja niitä lisätään liikennemerkkisuunnitelman mukaan - suunnitelma sisältää myös kadun päällystämisen ja kolme vesijohdon sulkuventtiilin uusintaa. Hankkeen kustannusarvio on e (alv 0 %). Hankkeen toteutus voidaan jakaa useammalle vuodelle. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta.

23 23 Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse. Mikäli osallisia on muita, asiasta on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta asettaa Nuijamiestentien katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - maarakennusmestari - liikelaitospäällikkö - kaavoitusarkkitehti Ote ja ilmoitus nähtäville asettamisesta: - suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat/haltijat KATUSUUUNNITELMAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN; NUIJAMIESTENTIE Tekninen lautakunta , 10 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: Katusuunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävänä Suunnitelmaehdotuksesta tehtiin kaksi (2) muistutusta. 1. Osakeyhtiö Hämeenkyrön Sanomat, hallituksen puheenjohtaja Eero Norokorpi Muistutuksessa toivotaan, että Nuijamiestentien perusparannuksen yhteydessä Hämeenkyrön Sanomien toimitalon tieliittymässä sijaitseva sadevesikaivo poistetaan. Kaivo aiheuttaa vaurioita liittymään roudan nostaessa ja laskiessa sitä. Kaivo sijaitsee aivan tontin rajalla kuitenkin tiealueen puolella. Vedet olisi mahdollista ohjata n. 10 m:n päässä sadevesikaivosta olevaan isompaan laskuputkeen vt 3:lle. Maarakennusmestarin lausunto: Sadevesikaivo poistetaan Nuijamiestentien perusparannuksen yhteydessä. Siihen liittyvät sadevesiputket (2 kpl) poistetaan kadun alta ja sadevedet johdetaan rakennettavaan sadevesitarkastuskaivoon pl:lla 1117, josta ne johdetaan laskuputkella suunnitelman mukaisesti maastoon.

24 24 2. Juha Piittala ja Päivi Lehti Muistutuksessa pyydetään kiinnittämään huomiota etenkin lasten liikenneturvallisuuteen ja ehdotetaan hidasteita tai muuta vastaavaa. Pelkkä nopeusrajoitus ei riitä. Myös selvästi korostettu kevyen liikenteen väylä on tarpeellinen. Kyseisen talon viemäri vetää huonosti. Taloliittymän kohdalla on hyvä varmistaa pintaveden kulku mikäli pihaan päin tulee lisää kallistuksia. Maarakennusmestarin lausunto: Nuijamiestentiellä on koko katua koskeva 40 km/h aluenopeusrajoitus, joka tulee säilymään. Lisäksi katujen risteyksiin lisätään liikennemerkein osoitettuja suojateitä. Perusparannuksen yhteydessä koko kadun osalle tulee erillinen, korotettu (12 cm) jalankulku-polkupyöräväylä. Hidasteita ei parannetulle kaavakadulle rakenneta. Runkoviemäriin ei Nuijamiestentien perusparannuksen yhteydessä tehdä muita toimenpiteitä kuin viemärin huuhtelu. Kiinteistönomistajien kannattaa samassa yhteydessä tarkastaa oman talojohtonsa kunto. Nuijamiestentien tasausviiva (= korkeusasema) säilyy kutakuinkin ennallaan muutamaan pientä oikaisua lukuun ottamatta. Sivukaltevuus säilyy ennallaan (2,5 cm/m). Kaavoitusarkkitehdin vaatimuksesta sadevesilinja, kaivoväli 1 4 siirretään tontilla 11:388 Nuijamiestentien paalulta 110 saman tontin eteläreunaan paalulle 174. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hyväksyy Nuijamiestentien katusuunnitelmaehdotuksen huomioiden maarakennusmestarin lausunnot. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

25 25 VAHINGONKORVAUSPYYNTÖ; VEDENJAKELUN KESKEYTYMINEN Tekninen lautakunta , 11 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: XXXXXXXXXXXXXXXX pyytää kunnalta korvausta vedenjakelun keskeytyksestä johtuneesta tulonmenetyksestä. Yrityksen toimitiloissa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Korvauspyynnön mukaan vedenjakelu keskeytyi n. kello 11.00, jolloin kunnan työntekijät korjasivat vesijohtoa kiinteistön edustalla. Paikalla olevat työntekijät kertoivat, että katkos kestää kaksi tuntia tai huomiseen. Kello saatiin tieto, että koska tarvittavia osia korjaukseen ei ole, saadaan vesi päälle vasta seuraavana päivänä. Keskeytyneen vedenjakelun vuoksi peruuntui 1,5 päivän työt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX Liikelaitospäällikön lausunto: Kiinteistön liittymässä tehdyn korjaustyön yhteydessä kiinteistön tonttisulku hajosi ja vesi oli pakko katkaista. Tarvittavia varaosia ei ollut enää saatavilla ja korjaustyö voitiin toteuttaa vasta seuraavana päivänä. Vahingonkorvauspyyntö on asiallinen. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hyväksyy XXXXXXXXXXXXXXXXXX korvauspyynnön liikelaitospäällikön lausuntoon perustuen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

26 26 HEINIJÄRVEN VARHAISKASVATUS- JA ESIKOULUYKSIKKÖ; KVR-URAKKA Tekninen lautakunta , 12 Rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki: Heinijärven varhaiskasvatus- ja esikouluyksikön siirtokelpoisen rakennuksen rakentamisesta on pyydetty KVR-urakkatarjouksia klo mennessä. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa Vuonna 2012 on kunnan toimesta tonttia raivattu ja rakennuspaikka tasattu. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa täysin valmiin rakennuksen varustuksineen ja kalustuksineen sekä piha-alueineen Heinijärven koulun tontille. Tarjouksen mukana tulee toimittaa luonnokset suunnitelmista. Siirtokelpoinen rakennus vuokrataan pitkäaikaisella leasingsopimuksella. Tilojen määräaikainen vuokra-aika on 6 vuotta, jonka jälkeen vuokrasopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi, tiloista voidaan luopua tai tilat voidaan lunastaa kunnalle. Tavoitteena on, että rakennus pihoineen on valmis käyttöönotettavaksi Rakennuspäällikkö ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana jätettiin 3 tarjousta: Parmaco Oy Teijo Rent Oy Casatino Oy kuuden vuoden vuokrakustannus, alv 0 % e e e Tarjouspyynnön mukaan urakoitsija valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavien kriteerien ja painoarvojen mukaisesti: Vertailuperusteet: Urakkatarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous: Suhteessa laatu 60 %, hinta 40 %. Vertailuperusteet painotuksineen: Laatu

27 27 * Toiminnallisuus (rakennuttajan ja käyttäjän arvio luonnoksista käytännön toiminnan kannalta) max. 25 pist. 25 % * Siirrettävyys max. 5 pist. 5 % * Rakennustekninen laatu ja energiataloudellisuus (rakennustapaselvitykset, tarjoajan kirjallinen kuvaus ja selvitys energiataloudellisuudesta) max.15 pist. 15 % * Arkkitehtuuri, laajuus ja muunneltavuus (rakennuttajan näkemys arkkitehtuurista tilaohjelman täyttyminen, mahdollisuus tilojen käyttötarkoituksen vaihtumiseen ja laajennusmahdollisuuteen) max. 5 pist. 15 % Hinta * Tarjoushinta; (6 vuoden vuokrakustannukset, alv 0) lasketaan suhteellisena hintana kaavalla (halvin tarjous / tarjottu hinta) x 40 max.40 pist. 40 % Tarjousvertailutaulukko esitellään kokouksessa. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta valitsee edellä esitetyn pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Teijo Rent Oy:n Heinijärven varhaiskasvatus- ja esikouluyksikön KVRurakoitsijaksi. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennuspäällikön käymään sopimusneuvottelut sekä allekirjoittamaan sopimukset. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

28 28 ILMOITUKSET 1. Pirtevan (Pirkkalan kunta, ympäristöterveydenhuolto) tarkastuspöytäkirjat: Eläinlääkärin vastaanottotilat, Hollitie 7, terveydellisten olosuhteiden tarkastus Kotorinnekoti, Kirkkoahde 4 B, suunnitelmallinen tarkastus Koskilinnan päiväkodin keittiö, tarkastus koskien keittiöremontin alustavaa suunnitelmaa. Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitos, suunnitelmallinen tarkastus Miharin vesilaitos, suunnitelmallinen tarkastus Hallitus Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus, Hämeenkyrön kunta, Lootus ( ). Hallitus myönsi luvan 10 vuodeksi, jäljellä oleva kokonaisottomäärä on enintään k-m³. 169 Viranhaltijoille ja työntekijöille kokouksesta maksettavat kertapalkkiot. 3. Sastamalan kaupunginhallituksen päätös Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen yhteisyrityksen avulla, hankintapäätös. Hämeenkyrön kunnan osallistuminen yhteisyritykseen valmistellaan erikseen neuvottelujen jälkeen teknisen lautakunnan kautta hallitukseen ja edelleen valtuustoon. 4. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen aiesopimus Teknisen lautakunnan päätös Laskujen hyväksyjät. 6. Valtuusto Kauppakaaren asemakaava. Valtuusto hyväksyi Kauppakaaren asemakaavan muutoksen. 59 Muutostalousarvio 7/2012. Valtuusto hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen. 7. Aluehallintoviraston päätös Kirsti Pohjankurun kunnalliskantelun johdosta. Aluehallintovirasto saattaa näkemyksensä teknisen lautakunnan tiedoksi.

29 29 8. Kaavoitusarkkitehdin tiedoksi/lausuntopyyntö Nuutinristin asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa asiassa. 9. Kaavoitusarkkitehdin lausunto Empower Oy:lle voimajohtohankkeesta. 10. Kirkonkylän varhaiskasvatus- ja koulutusyksikön rakentaminen; suunnittelukokouspöytäkirjat nro 3 ja nro Terveyskeskuksen vuodeosastojen 1 ja 2 sekä keittiön saneeraus ja laajennus; työmaakokouspöytäkirjat nro 9 ja nro Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nokian kaupunki on peruuttanut ympäristölupahakemuksen Entisen Georgia-Pacific Nordic Oy:n jätevedenpuhdistamon ja Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon kiinteistöille muodostettava yhteispuhdistamo. 13. Vesihuoltolaitos: laskutusyhteenveto 4/2012 sekä laskutusohjelmasta saatuja tilastoja vuodelta Puhdistamotarkkailu 1/2013 ( ). Puhdistamo toimi hyvin ja lupaehdot saavutettiin kokonaisuudessaan. 15. Valtuusto Luottamushenkilövaalit Teknisen johtajan päätökset: Ambulanssihenkilöstön päivystystilat. Tekninen johtaja päätti, että terveyskeskuksen entisen apteekkitilan muuttaminen ambulanssihenkilöstön päivystystilaksi rahoitetaan asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaukseen varatusta määrärahasta ( e). Kohteelle merkitään e Koskilinnan keittiötilat. Tekninen johtaja päätti, että keittiön saneeraus rahoitetaan asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaukseen varatusta määrärahasta ( e). Kohteelle merkitään e. 17. Pinsiön alueen viemäröintipalaveri 2, muistio

30 Hallitus Otto-oikeuden harkinta, linjaus. 19. Pirtevan ennakkotarkastuspöytäkirjat : Koskilinnan keittiö ja Mannanmäen näkötorni. 20. Toteutuneet investoinnit vuonna 2012.

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014, klo 18.40 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone Talousjohtaja Tiina Paloranta ja it-asiantuntija Minna Peltola

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 135 7/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 1.10.2013, klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 10.6.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 41-51 Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE... 107 42 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 71 Tekninen lautakunta 4/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 7.5.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015. Kokousaika 25.8.2015. Sasin päiväkoti. Asiat :t 39-46. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 8/2015 Kokousaika 25.8.2015 Paikka Sasin päiväkoti Asiat :t 39-46 Asialista 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014; TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS... 97 40 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Palvelutuotannon lautakunta Aika 28.08.2014 klo 16:30-20:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Hartikainen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekninen lautakunta 12.6.2013 AIKA 12.6.2013 klo 18.00-22.10 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua.

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 25.5.2015, klo 18.15 21.56 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 54-62 Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. Sosiaalijohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ... 57 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 17.4.2012, kello16.30 19.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, pj, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot