HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2013 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Ari Kulmala tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä, x Antero Alenius kunnanjohtaja xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, asiantuntija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eija Koiviston ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Eija Koivisto Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA; ASIOIDEN ESITTELY Tekninen lautakunta , 1 Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunnassa asiat päätetään lautakunnan määräämän viranhaltijan esittelystä. Tämän päätöksen lautakunta tekee puheenjohtajan esittelystä. Lautakunta nimeää esittelijän ja esittelijän varahenkilön. Valtuustokaudella esittelijöinä ovat toimineet kunnaninsinööri Ari Kulmala, liikelaitospäällikkö Jari Luoma ja tekninen johtaja Sami Tomperi. Syksystä alkaen esittelijänä on toiminut tekninen johtaja Ari Kulmala ja hänen varallaan liikelaitospäällikkö Jari Luoma. Puheenjohtajan esitys: Päätös: Lautakunta päättää, että lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Ari Kulmala ja hänen varallaan liikelaitospäällikkö Jari Luoma. Lautakunta hyväksyi esityksen.

3 3 KOKOUSAJAT, ESITYSLISTOJEN JAKELU JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Tekninen lautakunta , 2 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Tekninen lautakunta kokoontui valtuustokaudella pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona kello Esityslistat postitettiin kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Esityslista toimii myös kokouskutsuna. Esityslista lähetetään lautakunnan varsinaisille jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja kunnanjohtajalle (= kokouspiiri). Esityslista lähetettiin tämän lisäksi tiedoksi lautakunnan varajäsenille ja Hämeenkyrön Sanomiin. Esityslistojen asialistat ja pöytäkirjat julkaistiin kunnan kotisivuilla. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta kokoontuu vuosina pääsääntöisesti joka kuukauden (lukuun ottamatta heinäkuuta) ensimmäisenä tiistaina kello Esityslista postitetaan kokousta edeltävän viikon keskiviikkona kokouspiirille sekä tiedoksi lautakunnan varajäsenille ja Hämeenkyrön Sanomiin. Lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa kutakin kokousta seuraavana tiistaina kello , ellei lautakunta jonkin asian osalta toisin päätä. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan viimeistään nähtävillä olopäivänä ennen kello Esityslistojen asialistat ja kokouspöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla. Viran- ja toimenhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa päätöstä seuraavana viraston aukiolopäivänä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

4 4 TIEJAOSTON VALITSEMINEN Tekninen lautakunta , 3 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta voi valita keskuudestaan 3-jäsenisen jaoston, joka hoitaa yksityistielain mukaiset tielautakunnan toimitukset ja joista kaksi puheenjohtajan määräämää jäsentä suorittaa yksityistielain mukaiset katselmukset. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Yksityistielain mukaisia toimituksia on ollut vuosittain 1 3. Toimituksia on säännönmukaisesti edeltänyt paikanpäällä pidetty katselmus. Lisäksi tiejaosto on aika ajoin pitänyt katselmuksia ja neuvonpitoja riitaisuuksien sovittelemiseksi. Tiejaoston puheenjohtajana on toiminut teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a :n mukaan sekä naisia että miehiä tulee kumpiakin olla vähintään 40 % kunnallisten toimielinten jäsenmäärästä. 1. Lautakunta valitsee keskuudestaan 3-jäsenisen tiejaoston ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 2. Lautakunta päättää, että yksi jäsenistä on teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja määrää teknisen lautakunnan puheenjohtajan tiejaoston puheenjohtajaksi. 3. Lautakunta määrää toimistopäällikön toimimaan sihteerinä yksityistielain mukaisissa toimituksissa. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen ja valitsi seuraavat jäsenet tiejaostoon: jäsen Pekka Hakala Teemu Evikoski Marita Nieminen varajäsen Rauno Kortesoja Mikko Mänty Pauliina Rautiainen

5 5 PÄÄTÖSVALLAN RAJAUKSET VUONNA 2013 Tekninen lautakunta , 4 Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta päättää niistä rajoista, joiden puitteissa viran- ja toimenhaltijat tekevät sopimuksia suunnittelusta, urakoista ja hankinnoista sekä tekee sopimuksen nämä rajat ylittävissä tapauksissa. Vuonna 2012 päätösvalta on rajattu seuraavasti: 1. Urakkasopimukset, töiden suoritustapa ja aloittaminen, rakennuttajatehtävät ja töiden vastaanottaminen sekä yksittäiset tavara-, materiaali- tai palveluhankinnat vuosi- tai työkohdetarjousten perusteella: - liikelaitospäällikkö, maarakennusmestari, talonrakennusinsinööri, kunnossapitopäällikkö, rakennusmestari, siivouspäällikkö ja toimistopäällikkö e - tekninen johtaja e - tekninen lautakunta e 2. Vuositakuutarkastukset - tekninen johtaja e - tekninen lautakunta e Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta vahvistaa päätösvallan rajaukset vuodelle 2013 seuraavasti: 1. Urakkasopimukset, töiden suoritustapa ja aloittaminen, rakennuttajatehtävät ja töiden vastaanottaminen sekä yksittäiset tavara-, materiaali- tai palveluhankinnat vuosi- tai työkohdetarjousten perusteella: * kunnossapitopäällikkö, rakennusmestari, siivouspäällikkö ja toimistopäällikkö e * liikelaitospäällikkö, rakennuspäällikkö, maarakennusmestari e * tekninen johtaja e * tekninen lautakunta e 2. Vuositakuutarkastukset

6 6 * tekninen johtaja e * tekninen lautakunta e Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lautakunnan jäsen Mikko Mänty esitti, että päätösvallan rajauksia ei muuteta vuoden 2012 tasosta. Rauno Kortesoja kannatti Männyn esitystä. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti pitää kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä esittelijän esitys sai neljä (4) ääntä (TE, MN, EK, PH) ja Männyn kannatettu esitys kolme (3) ääntä (MM, RK, PR). Lautakunnan jäsen Mikko Mänty jätti pöytäkirjaan asiasta eriävän mielipiteensä: päätösvallan rajauksia ei muuteta vuoden 2012 tasosta.

7 7 AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA PÄÄTÖSVALTA Tekninen lautakunta , 5 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta päättää avustusten myöntämisperusteista. Kaivoavustus Kaivoavustusta on viimeksi myönnetty vuonna 2005 yhdelle kiinteistölle, eikä kaivoavustuksiin ole enää varattu erillistä määrärahaa. Avustusta kuitenkin myönnetään vesihuoltolaitoksen budjetista mikäli valtuuston asettamat ehdot täyttyvät (mm. ympärivuotinen asutus, kiinteistöä ei ole mahdollista liittää vesijohtoverkostoon). Yksityistieavustukset Järjestäytyneitä yksityisteitä, jotka eivät ole kunnan hoidossa, avustetaan valtuuston mukaisesti 50 % edellisen vuoden keskimääräisistä kunnan hoitomenoista euroa/metri. Edellytyksenä on, että tie palvelee ympärivuotista asutusta ja avustusta maksetaan vain viimeiseen asuttuun kiinteistöön asti. Avustettavan osuuden tulee olla vähintään 250 m. Tiekunnan tulee olla järjestäytynyt ja toimiva. Avustusta myönnetään myös sellaisille rintamapalvelu- tai rintamasotilastunnuksen omaaville sotaveteraaneille, joiden pysyvään asuntoon johtavan tien kunnossapito on heidän itsensä tai heidän leskensä kustannettava eikä tien kunnossapitoon tule muuta yhteiskunnan tukea. Vuonna 2012 myönnetyt avustukset maarakennusmestarin päätöksillä: - yksityisteiden kunnossapitoavustukset: ,84 e (68 kpl, m, 0,58 e/m) - veteraanien teiden kunnossapitoavustukset: 905,96 e (8 kpl, 1562 m) Yksityisteiden perusparantamisavustuksiin varattu määräraha oli e. Tekninen lautakunta jakoi koko määrärahan erillispäätöksillä. Avustuksia maksettiin ,20 euroa. Hinkantien yksityistien perusparannushanke jäi toteuttamatta. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu yksityisteiden kunnossapitoja veteraaniavustuksiin e ja yksityisteiden perusparantamisavustuksiin euroa.

8 8 Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta päättää, että avustusten myöntämisperusteet pidetään ennallaan. Maarakennusmestari päättää yksityisteiden ja veteraanien teiden kunnossapitoavustusten myöntämisestä ja liikelaitospäällikkö mahdollisten kaivoavustusten myöntämisestä valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta päättää yksityisteiden perusparantamisavustuksista hakemusten saapumisjärjestyksessä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

9 9 TALOUSARVIO 2013; INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta , 6 Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuosille Investointiohjelma on laadittu vuosille Teknisen lautakunnan käyttötalousarvio 2013 ja kunnan investointiohjelma lähetetään esityslistan oheismateriaalina. Valtuusto on investointiosasta päättäessään jakanut osan määrärahoista suoraan nimetyille kohteille ja jättänyt osan määrärahoista lautakunnan päätettäväksi vuotuisessa käyttösuunnitelmassaan. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmassaan talousarvion 2013 investointiosan määrärahajaot seuraavasti: KIINTEISTÖTOIMI Irtaimisto TA e Määrärahan käyttö: - Siivouksen yhdistelmäkoneet e - Kiinteistöhallintaohjelma e Asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaus TA e Määrärahan käyttö: - Ambulanssihenkilöstön päivystystilat e (tekninen johtaja ) - Koskilinnan keittiön kunnostus e (tekninen johtaja ) - Teknisen johtajan päätöksellä e Kurjenmäkikoti TA e Määrärahan käyttö: - Ulkopuolinen maalaus e - Käyttövesiputkisto e Koulukiinteistöjen korjaukset TA e - määrärahan käyttö: Heinijärven koulun varhaiskasvatuksen tilojen muuttaminen koulutiloiksi.

10 10 Päiväkotikiinteistöjen korjaukset TA e - määrärahan käyttö: Heinijärven varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö. Valtuuston kohdentamat määrärahat teknisen lautakunnan vastuualueella: - Leikkikenttien kunnostus e - Linja-autokatokset ja muut katokset e - Varaston piha-alue e TIESTÖ Tiestöhankkeet yhteensä - jaetaan käyttösuunnitelmassa kohteille. TA e Määrärahan käyttö: - Laivataival, pihakadun rakentaminen e - Nuijamiestentien rakentaminen 1. osuus, Närekuja Mäntykuja e - Kaavakatujen päällystys (Kannistonkuja) e - Kaavakatujen viimeistely ja vihertyöt e - Häijääntie-Valtakatu risteysalue e - Katuvalaistus, Nuijamiestentien suunnittelu ja 1. osuus e e VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltohankkeet yhteensä TA e Määrärahan käyttö: - Äkönmaan paineenkorotus e - Vuotovesiselvitys e - Kannistonkujan loppuosan viemäri ja viimeistelytyöt e - Turkkilan alueen vesihuolto e e

11 11 Valtuuston kohdentamat määrärahat teknisen lautakunnan vastuualueella: - Viemäriverkoston laajennus: Sasi-Mahnala- Kyröspohja-Heinijärvi e - Jätevedenpuhdistamon rakentaminen e Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Lautakunnan jäsen Eija Koivisto esitti, että Nuijamiestentien rakentamiseen esitetty euron määräraha siirretään viemäriverkoston laajennukseen Sasi-Mahnala-Kyröspohja-Heinijärvi. Koiviston esitystä ei kannatettu.

12 12 TYÖOHJELMA 2013 Tekninen lautakunta , 7 Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahat vuonna 2013 toteutettaville investointihankkeille. Osa määrärahoista on kohdennettu valtuuston tasolla ja osan määrärahoista lautakunnat ovat jakaneet käyttösuunnitelmissaan. Tekninen lautakunta kohdensi käyttösuunnitelmassaan ( 6) määrärahoja lähinnä tiestön ja vesihuollon kohteille. Kiinteistötoimen kohteille on kukin lautakunta varannut omat määrärahansa ja ne toimivat työn tilaajina tekniseen lautakuntaan nähden. Alla olevaan työohjelmaesitykseen on jokaiselle kohteelle merkitty teknisten palvelujen osalta kohteen vastuuhenkilö/tilivelvollinen sekä ohjeellinen aikataulu. Investointikohteiden osalta laskujen hyväksyjänä toimii hankkeen vastuuhenkilö tai tekninen johtaja. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2013 työohjelman seuraavasti: KIINTEISTÖTOIMI Kohde ja vastuuhenkilö määräraha ohjeellinen toteutuseuroa aikataulu, kk Terveyskeskus, osastojen I ja II saneeraus sekä keittiön saneeraus ja laajennus rakennuspäällikkö Terveyskeskus, siiven 2 alakerta, työterveyshuollon tilat rakennuspäällikkö Kotorinne, palveluasunnot rakennusmestari Vanhusten päivätoimintakeskus Siljankodin alakertaan, suunnittelu rakennuspäällikkö Hollitie 5, Pihlajakoti ja eläinlääkärin tilat, ilmanvaihdon parantaminen

13 13 - rakennusmestari Kurjenmäkikoti, ulkopuolinen maalaus rakennusmestari Kurjenmäkikoti, käyttövesiputkisto liikelaitospäällikkö Kotihoitokeskus ent. Kirkonkylän pienkodin remontti rakennuspäällikkö Kirkonkylän monitoimikeskus rakennuspäällikkö Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö, suunnittelu rakennuspäällikkö Kyröskosken päiväkoti- ja esiopetusyksikkö, vanhan purku ja leasing-rakennuksen pohjatyöt rakennuspäällikkö Koulukadun päiväkoti (Koulukatu 35), ulkopintaremontti (asbestityö, määräraha ei riitä, asia selvitetään) rakennusmestari Järvenkylän uimalan saunan ja wc-tilojen kunnostus kunnossapitopäällikkö Ambulanssihenkilöstön päivystystilat terveyskeskukseen kunnossapitopäällikkö Koskilinnan keittiön kunnostus kunnossapitopäällikkö Heinijärven koulun varhaiskasvatustilojen muuttaminen koulutiloiksi rakennuspäällikkö Heinijärven varhaiskasvatus ja esiopetusyksikkö rakennuspäällikkö Leikkikenttien kunnostus rakennusmestari

14 14 Linja-autokatokset ja muut katokset rakennusmestari Varaston piha-alue liikelaitospäällikkö TIESTÖ Kohde ja vastuuhenkilö määräraha ohjeellinen toteutuseuroa aikataulu, kk Laivataival, pihakadun rakentaminen loppuun maarakennusmestari Nuijamiestentien rakentaminen, 1. osuus Närekuja Mäntykuja liikelaitospäällikkö Kannistonkujan päällystys maarakennusmestari Kaavakatujen viimeistely ja vihertyöt rakennusmestari Häijääntie Valtakatu risteysalue liikelaitospäällikkö Katuvalaistus, Nuijamiestentie suunnittelu ja 1. osuus maarakennusmestari VESIHUOLTOLAITOS Äkönmaan paineenkorotus liikelaitospäällikkö Vuotovesiselvitys liikelaitospäällikkö Kannistonkujan loppuosan viemäri ja viimeistelytyöt maarakennusmestari Turkkilan alueen vesihuolto liikelaitospäällikkö

15 15 Viemäriverkoston laajennus: Sasi Mahnala Kyröspohja Heinijärvi, alkurahoitus liikelaitospäällikkö Jätevedenpuhdistamon rakentaminen, alkurahoitus liikelaitospäällikkö Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

16 16 LAUSUNTO; SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Tekninen lautakunta , 8 Liikelaitospäällikkö Jari Luoma: Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto on aloittanut ulkopuolisen konsultin toimesta sako- ja umpikaivolietteiden sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilaa ja toimivuutta koskevan selvitystyön jaoston päätöksenteon tueksi. Jätehuoltojaosto haluaan kuulla myös yhteistoiminta-alueen kuntien mielipiteitä sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä ja sen nykytilasta. Sopimusperusteinen jätteenkuljetus on uuden lain tarkoittama kiinteistönhaltijan itsensä järjestämä jätteenkuljetus (tilaa tyhjennyksen itse). Sopimusperusteinen jätteenkuljetus on käytössä 16 yhteistoiminta-alueen kunnassa. Yhdessä kunnassa (Juupajoki) on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Uusi jätelaki edellyttää, että sopimusperusteinen jätteenkuljetus on otettava uuden jätelain mukaiseen tarkasteluun ja asiasta on tehtävä päätös mennessä. Sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan edelleen jatkaa, jos jätelain 37 :ssä asetetut vaatimukset täyttyvät. Asetetut vaatimukset ovat: 1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Liikelaitospäällikön lausunto: Jätehuoltojaostosta saatujen niukkojen tietojen perusteella Hämeenkyrön kunta ei voi vielä ottaa lopullista kantaa siihen haluaako se nykyisen sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamista kunnan järjestettäväksi. Päätöksen teon tueksi pitäisi olla yksityiskohtaista tietoa siitä kuinka kunnan järjestämä jätteenkuljetus hoidetaan käytännössä ja mitkä ovat sen vaikutukset kunnan ja kiinteistönhaltioiden kustannuksiin verrattuna nykyiseen järjestelmään. Jätehuoltojaoston kirjeestä käy ilmi, että ulkopuolinen konsultti on vasta aloittanut asiaa koskevan selvitystyön. Selvitystyössä saattaa

17 17 tulla esiin sellaisia seikkoja, jotka tukevat ja vaikuttavat myös Hämeenkyrön kunnan päätökseen, joten myös sen valmistumista on syytä odottaa ennen päätöksen tekoa. Hämeenkyrön kunnassa on tällä hetkellä tarjolla kattavasti kuljetuspalveluita, myös naapurikuntien kuljetuspalveluita pystytään hyödyntämään täydentävästi pienten etäisyyksien johdosta. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta päättää, että liikelaitospäällikön lausunto annetaan kunnan lausuntona jätehuoltojaostolle. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

18 18 VALTUUSTOALOITE 31/2012; VALTATIEN 3 PARANTAMINEN YLÖJÄRVI-VAASA, HÄMEENKYRÖN OHITUSTIE, KUSTANNUSJAKO Tekninen lautakunta , 9 Tekninen johtaja Ari Kulmala: Valtuutettu Kirsti Pohjankuru on jättänyt valtuustolle seuraavan valtuustoaloitteen: Hämeenkyrön kunnan kulut nousevat jatkuvasti niin huolestuttavasti, että mielestäni turhia kuluja on pakko alkaa vähentää. Hämeenkyrö on luvannut maksaa valtion puolesta osan Hämeenkyrön ohittavasta valtatiestä. Kunta on myös luvannut ottaa kustannettavakseen kaikki entiset valtion tiet uuden valtatien valmistuttua. Hämeenkyrön rahat eivät riitä näihin tiekustannuksiin. Esitän, että Hämeenkyrön kunta ei maksa ohitustien rakentamiseen liittyviä kuluja euroakaan. Esitän myös, ettei kunta ota hoitaakseen yhtään valtion hoitoon aiemmin kuulunutta tietä tai katua. Tekninen johtaja Ari Kulmalan selvitys valtuustoaloitteeseen: Voimassa olevan teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan tekninen lautakunta antaa maantielain mukaiset lausunnot. Hämeenkyrön tekninen lautakunta on antanut lausunnon tiesuunnitelmasta valtatien 3 parantaminen välillä Kyröskoski Hanhijärvi (Hämeenkyrön ohitus). Lausunnon osa käsittelee tiesuunnitelman kustannusjakoa ja teiden hallinnollisia muutoksia. Tämä osa kokouspöytäkirjasta on ohessa. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tiesuunnitelman kustannusjakoehdotuksessa Hämeenkyrön kunnan kustannuksiksi on osoitettu: - osallistuminen erikoisvalaistuksen rakennuskustannuksiin: euroa - Häijääntien ja Tanolantien välisen yksityistien Y 2 alkupään tasonnosto siten, että tie voidaan päällystää: euroa - Kyreltien ja Häijääntien liittymään tulevan kiertoliittymän kustannuksista puolet: euroa -Yhteiskoulun mäen eritasosillan (Ristamäentiellä) Tippavaaran puoleisesta kevyenliikenteen levityksen ja kevytväylän kustannuksista puolet: euroa -Pappilanjoen uuden kevyenliikenteen sillan kustannukset pohjanvahvistuksineen: euroa -Hämeenkyrön kunnan osuus nykyisellä tiealueella olevan vesijohdon siirtokustannuksista: euroa Urakkatarjousvaiheessa Kyreltien ja Häijääntien kiertoliittymästä, Pappilanjoen kevytsillasta sekä siihen liittyvästä kevyenliikenteen yhteydestä Y 16 J pyydetään erilliset ja ehdolliset tarjoukset. Tällä tavoin vielä toteutusvaiheessa yksilöidyt kohteet on mahdollista jättää kokonaan toteuttamatta.

19 19 Hämeenkyrön kunnan kustannusosuudeksi koituisi tämän jakoehdotuksen mukaan yhteensä euroa (mr-ind. 138,7). Hämeenkyrön kunnan osallistumisesta valtatien ja maanteiden tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin on käyty lukuisia neuvotteluja Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välillä. Saavutettu neuvottelutulos ( ) on tiesuunnitelmassa esitetystä jakoehdotuksesta poikkeava. Neuvottelutuloksessa ( ) Hämeenkyrön kunnan kustannusosuudeksi muodostui euroa. Poikkeavuudet neuvottelutuloksen ja tiesuunnitelman välillä ovat: - kunnan osuus Pappilanjoen kevytliikennesillasta ja siihen liittyvistä väylistä oli neuvotteluissa euroa - neuvotteluissa ELY ei esittänyt vesijohdon siirtoa nykyiseltä tiealueelta kuntien kustannukseksi. Hämeenkyrön kunta voi aikanaan osallistua neuvottelutuloksen ( ) mukaisiin kustannuksiin (huomioiden mr-ind. nousu), mutta lopullinen sitoutuminen valtion avustamiseen voidaan kunnassa päättää vasta hankkeen realisoituessa osana toteutusvuoden talousarviota. Kunta hankkii ja luovuttaa maa-alueet maantien parantamisesta aiheutuvien asemakaavan mukaisten katujen tekemistä varten. Muita tiesuunnitelman mukaisia tarpeita varten kunta luovuttaa alueitaan normaalin korvausmenettelyn kautta. Hämeenkyrön kunnalla ei ole huomauttamista niin Kylmäojantien kuin Ahrolantienkään lakkaamisesta maanteinä ja muuttamista yksityisteiksi. Hämeenkyrön kunta vastaa katujen hallinnoinnista ja kunnossapidosta. Yksityisteiden hallinto- ja kunnossapitovastuu kuuluu yksityisteiden tiekunnille. Kunta voi hoitaa yksityistietä ainoastaan hoitosopimuksen perusteella. Eli tietoimituksessa luodaan yksityistien tiekunta, joka hallinnollisena toimijana voi hakea tietyt edellytykset täyttävää yksityistietä kunnan hoitoon sekä solmia tästä sopimuksen. Hämeenkyrön kunta hyväksyy maantien 3002 (Häijääntie, Valtakatu) muuttamisen kaduksi Hämeenkyrön eritasoliittymän ja Valtakadun, Kyrönkadun ja Koskitien liittymän väliltä ja sitoutuu tekemään tarvittavat asemakaavamuutokset ja kadunpitopäätöksen välittömästi hankkeen valmistuttua. Hämeenkyrön kunta hyväksyy myös maantien (Ristamäentie) muuttamisen kaduksi nykyisen valtatien 3 ja nykyisen maantien 3002 välillä ja sitoutuu tekemään tarvittavat asemakaavamuutokset ja kadunpitopäätöksen välittömästi hankkeen valmistuttua. Hämeenkyrön kunta ottaa omistukseensa sekä hoitoonsa ja ylläpitoonsa kevytliikenneväylät K7J, K8J, K9J, K10J, K11J, K12J, K13J, K14J, K15J, K16J, Y14J, Y15J, Y16J, Y18J sekä sillat S15 ja S3. Kevytväylät kuuluvat

20 20 tiiviisti asemakaava-alueen väylästöön. ELY-keskuksen kanssa yhteisesti sovitut hallinnolliset muutokset voidaan toteuttaa vasta kun koko hanke on valmistunut ja vastaanotettu. Nykytilan yhteisesti todettujen puutteiden parantamiset tulee olla tehtynä ennen hallinnollisia muutoksia. Hämeenkyrön kunta suostuu vastaamaan Hämeenkyrön eritasoliittymän E1 ramppien päissä olevien kiertoliittymien istutusten hoidosta ja kunnossapidosta. Hämeenkyrön kunta edellyttää, että ELY-keskus esittää kunnalle hyväksyttäväksi yksityiskohtaisen toteutussuunnitelman maa-ainesten läjitysalueesta (läjitysalue 1) ennen toteutusta. Valtatie 3:n vieressä kulkee Vaivian yksityistien ja Häijääntien välillä 400 mm yhdysvesijohto, jolla johdetaan tällä hetkellä Ikaalisista, Kyröskoskelta ja Ulvaanharjulta lähtöisin olevaa talousvettä Sastamalan kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan tarpeisiin. Tämä 400 mm:n putkiosuus on Sastamalan kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan puoliksi omistama. Vesiyhteys on varsinkin Sastamalan kannalta elintärkeä ja sen on toimittava katkoitta. Putken sijainti on ollut tiedossa ohitustien tiesuunnitelman teon aikana. Hämeenkyrön kunta edellyttää, että ko alueella melusuojaus toteutetaan meluseinillä ja vesijohdon häiriötön toiminta turvataan nykyisessä sijainnissa. Hämeenkyrön kunnalla ei ole muuta huomautettavaa tiesuunnitelmasta. Neuvottelutulokseen ja kunnan antamaan lausuntoon sisältyneitä yllä mainittuja kunnan osarahoitteisia toimenpiteitä pidettiin kunnan taajaman toimivuuden ja näkyvyyden kannalta tärkeinä. Ne on toteutettava ohitustien rakentamisen yhteydessä. Ilman kunnan osallistumista nämä osiot olisivat jääneet kokonaan pois tiesuunnitelmasta. Vetoamalla lainsäädäntöön valtio voisi työntää mm. Häijääntien (Tippavaaran osuudelta), Ristamäentien ja Valtakadun jo nyt kunnalle niiden taajaman sisäisen luonteen vuoksi. Hallinnolliset muutokset päädyttiin neuvotteluissa toteuttamaan kuitenkin vasta sitten, kun ohitustie on valmis ja vastaanotettu. Valtatien 3 parantaminen Ylöjärvi-Vaasa, Hämeenkyrön ohitustie, tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä ei Liikennevirastossa ole vielä alettu laatia. Liikennepoliittisen selonteon kakkoskorin hankkeille tehtäneen julkisuudessakin esillä ollut uudelleenarviointi tämän vuoden aikana. Mikäli Hämeenkyrön ohitustiehankkeessa päädytään tekemään uusi, karsittu tiesuunnitelma, se tarkoittaa suunnitelman uutta nähtävillä oloa ja uutta lausuntokierrosta hankkeesta.

21 21 Valtatien 3 parantaminen (Vt 3 Tampere-Vaasa yhteysväli) osahankkeineen on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti erittäin tärkeää mm. vientiteollisuuden kuljetuksille. Kunnan linjaus Hämeenkyrön ohitustiestä ei ole muuttunut kunnan antamasta lausunnosta Tiesuunnitelmakartta , vt 3 Hämeenkyrön ohitus, esitellään kokouksessa. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta antaa teknisen johtajan selvityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

22 22 KATUSUUNNITELMAEHDOTUS; NUIJAMIESTENTIE Tekninen lautakunta , 83 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Nuijamiestentien perusparannussuunnitelman. Suunnitelma käsittää Nuijamiestentien perusparantamisen kuivatuksineen sekä kolme vesijohdon sulkuventtiilin uusimista. Nuijamiestentie on rakennettu nykyiseen muotoonsa vuonna Kadun runkorakenteet ovat kärsineet pahoja vaurioita, jotka ulottuvat rakennekerroksista tien pintaan asti. Kadun pystygeometria ei enää toimi. Vuosien aikana runkorakenteisiin tehdyt putki- ja kaapelityöt ovat vaurioittaneet kadun runkoa. Kadun pinnoite routii pahoin keväisin ja pintarakenteiden muodonmuutokset ovat pysyviä. Kadun runko- ja pintakuivatus ei enää toimi. Syvät painaumat kertovat kantavuuden heikentyneen paikoitellen oleellisesti. Ajoradan ja jalkakäytävän erottava reunakivi on jouduttu osan matkaa poistamaan. Nuijamiestentien perusparantaminen rajoittuu nykyiselle katualueelle. Perusparannussuunnitelma sisältää seuraavia toimenpiteitä: - suunnitelma koskee koko Nuijamiestentietä välillä Häijääntie Ristamäentie, pituus 1171 m (plv ) - rakennekerros uusitaan koko pituudelta. Kerrosvahvuus on ajoradalla 124 cm ja kevyen liikenteen väylällä 119 cm - ajoradan poikkileikkaus on 3,0+3,0 m, kevyen liikenteen väylän 3,0 m ja pientareen 0,25 m - kadun molemmin puolin tulee salaoja rungon ja pohjan kuivatukseen ja koko matkalle uusi hulevesiputkisto pinta- ja rakennekerrosten kuivatukseen - liikennemerkit uusitaan ja niitä lisätään liikennemerkkisuunnitelman mukaan - suunnitelma sisältää myös kadun päällystämisen ja kolme vesijohdon sulkuventtiilin uusintaa. Hankkeen kustannusarvio on e (alv 0 %). Hankkeen toteutus voidaan jakaa useammalle vuodelle. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaan katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta.

23 23 Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse. Mikäli osallisia on muita, asiasta on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta asettaa Nuijamiestentien katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - maarakennusmestari - liikelaitospäällikkö - kaavoitusarkkitehti Ote ja ilmoitus nähtäville asettamisesta: - suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat/haltijat KATUSUUUNNITELMAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN; NUIJAMIESTENTIE Tekninen lautakunta , 10 Maarakennusmestari Hannu Hakanen: Katusuunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävänä Suunnitelmaehdotuksesta tehtiin kaksi (2) muistutusta. 1. Osakeyhtiö Hämeenkyrön Sanomat, hallituksen puheenjohtaja Eero Norokorpi Muistutuksessa toivotaan, että Nuijamiestentien perusparannuksen yhteydessä Hämeenkyrön Sanomien toimitalon tieliittymässä sijaitseva sadevesikaivo poistetaan. Kaivo aiheuttaa vaurioita liittymään roudan nostaessa ja laskiessa sitä. Kaivo sijaitsee aivan tontin rajalla kuitenkin tiealueen puolella. Vedet olisi mahdollista ohjata n. 10 m:n päässä sadevesikaivosta olevaan isompaan laskuputkeen vt 3:lle. Maarakennusmestarin lausunto: Sadevesikaivo poistetaan Nuijamiestentien perusparannuksen yhteydessä. Siihen liittyvät sadevesiputket (2 kpl) poistetaan kadun alta ja sadevedet johdetaan rakennettavaan sadevesitarkastuskaivoon pl:lla 1117, josta ne johdetaan laskuputkella suunnitelman mukaisesti maastoon.

24 24 2. Juha Piittala ja Päivi Lehti Muistutuksessa pyydetään kiinnittämään huomiota etenkin lasten liikenneturvallisuuteen ja ehdotetaan hidasteita tai muuta vastaavaa. Pelkkä nopeusrajoitus ei riitä. Myös selvästi korostettu kevyen liikenteen väylä on tarpeellinen. Kyseisen talon viemäri vetää huonosti. Taloliittymän kohdalla on hyvä varmistaa pintaveden kulku mikäli pihaan päin tulee lisää kallistuksia. Maarakennusmestarin lausunto: Nuijamiestentiellä on koko katua koskeva 40 km/h aluenopeusrajoitus, joka tulee säilymään. Lisäksi katujen risteyksiin lisätään liikennemerkein osoitettuja suojateitä. Perusparannuksen yhteydessä koko kadun osalle tulee erillinen, korotettu (12 cm) jalankulku-polkupyöräväylä. Hidasteita ei parannetulle kaavakadulle rakenneta. Runkoviemäriin ei Nuijamiestentien perusparannuksen yhteydessä tehdä muita toimenpiteitä kuin viemärin huuhtelu. Kiinteistönomistajien kannattaa samassa yhteydessä tarkastaa oman talojohtonsa kunto. Nuijamiestentien tasausviiva (= korkeusasema) säilyy kutakuinkin ennallaan muutamaan pientä oikaisua lukuun ottamatta. Sivukaltevuus säilyy ennallaan (2,5 cm/m). Kaavoitusarkkitehdin vaatimuksesta sadevesilinja, kaivoväli 1 4 siirretään tontilla 11:388 Nuijamiestentien paalulta 110 saman tontin eteläreunaan paalulle 174. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hyväksyy Nuijamiestentien katusuunnitelmaehdotuksen huomioiden maarakennusmestarin lausunnot. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

25 25 VAHINGONKORVAUSPYYNTÖ; VEDENJAKELUN KESKEYTYMINEN Tekninen lautakunta , 11 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: XXXXXXXXXXXXXXXX pyytää kunnalta korvausta vedenjakelun keskeytyksestä johtuneesta tulonmenetyksestä. Yrityksen toimitiloissa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Korvauspyynnön mukaan vedenjakelu keskeytyi n. kello 11.00, jolloin kunnan työntekijät korjasivat vesijohtoa kiinteistön edustalla. Paikalla olevat työntekijät kertoivat, että katkos kestää kaksi tuntia tai huomiseen. Kello saatiin tieto, että koska tarvittavia osia korjaukseen ei ole, saadaan vesi päälle vasta seuraavana päivänä. Keskeytyneen vedenjakelun vuoksi peruuntui 1,5 päivän työt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX Liikelaitospäällikön lausunto: Kiinteistön liittymässä tehdyn korjaustyön yhteydessä kiinteistön tonttisulku hajosi ja vesi oli pakko katkaista. Tarvittavia varaosia ei ollut enää saatavilla ja korjaustyö voitiin toteuttaa vasta seuraavana päivänä. Vahingonkorvauspyyntö on asiallinen. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Lautakunta hyväksyy XXXXXXXXXXXXXXXXXX korvauspyynnön liikelaitospäällikön lausuntoon perustuen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

26 26 HEINIJÄRVEN VARHAISKASVATUS- JA ESIKOULUYKSIKKÖ; KVR-URAKKA Tekninen lautakunta , 12 Rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki: Heinijärven varhaiskasvatus- ja esikouluyksikön siirtokelpoisen rakennuksen rakentamisesta on pyydetty KVR-urakkatarjouksia klo mennessä. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa Vuonna 2012 on kunnan toimesta tonttia raivattu ja rakennuspaikka tasattu. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa täysin valmiin rakennuksen varustuksineen ja kalustuksineen sekä piha-alueineen Heinijärven koulun tontille. Tarjouksen mukana tulee toimittaa luonnokset suunnitelmista. Siirtokelpoinen rakennus vuokrataan pitkäaikaisella leasingsopimuksella. Tilojen määräaikainen vuokra-aika on 6 vuotta, jonka jälkeen vuokrasopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi, tiloista voidaan luopua tai tilat voidaan lunastaa kunnalle. Tavoitteena on, että rakennus pihoineen on valmis käyttöönotettavaksi Rakennuspäällikkö ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana jätettiin 3 tarjousta: Parmaco Oy Teijo Rent Oy Casatino Oy kuuden vuoden vuokrakustannus, alv 0 % e e e Tarjouspyynnön mukaan urakoitsija valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavien kriteerien ja painoarvojen mukaisesti: Vertailuperusteet: Urakkatarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous: Suhteessa laatu 60 %, hinta 40 %. Vertailuperusteet painotuksineen: Laatu

27 27 * Toiminnallisuus (rakennuttajan ja käyttäjän arvio luonnoksista käytännön toiminnan kannalta) max. 25 pist. 25 % * Siirrettävyys max. 5 pist. 5 % * Rakennustekninen laatu ja energiataloudellisuus (rakennustapaselvitykset, tarjoajan kirjallinen kuvaus ja selvitys energiataloudellisuudesta) max.15 pist. 15 % * Arkkitehtuuri, laajuus ja muunneltavuus (rakennuttajan näkemys arkkitehtuurista tilaohjelman täyttyminen, mahdollisuus tilojen käyttötarkoituksen vaihtumiseen ja laajennusmahdollisuuteen) max. 5 pist. 15 % Hinta * Tarjoushinta; (6 vuoden vuokrakustannukset, alv 0) lasketaan suhteellisena hintana kaavalla (halvin tarjous / tarjottu hinta) x 40 max.40 pist. 40 % Tarjousvertailutaulukko esitellään kokouksessa. Esitys (tekninen johtaja Ari Kulmala): Tekninen lautakunta valitsee edellä esitetyn pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Teijo Rent Oy:n Heinijärven varhaiskasvatus- ja esikouluyksikön KVRurakoitsijaksi. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennuspäällikön käymään sopimusneuvottelut sekä allekirjoittamaan sopimukset. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

28 28 ILMOITUKSET 1. Pirtevan (Pirkkalan kunta, ympäristöterveydenhuolto) tarkastuspöytäkirjat: Eläinlääkärin vastaanottotilat, Hollitie 7, terveydellisten olosuhteiden tarkastus Kotorinnekoti, Kirkkoahde 4 B, suunnitelmallinen tarkastus Koskilinnan päiväkodin keittiö, tarkastus koskien keittiöremontin alustavaa suunnitelmaa. Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitos, suunnitelmallinen tarkastus Miharin vesilaitos, suunnitelmallinen tarkastus Hallitus Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus, Hämeenkyrön kunta, Lootus ( ). Hallitus myönsi luvan 10 vuodeksi, jäljellä oleva kokonaisottomäärä on enintään k-m³. 169 Viranhaltijoille ja työntekijöille kokouksesta maksettavat kertapalkkiot. 3. Sastamalan kaupunginhallituksen päätös Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen yhteisyrityksen avulla, hankintapäätös. Hämeenkyrön kunnan osallistuminen yhteisyritykseen valmistellaan erikseen neuvottelujen jälkeen teknisen lautakunnan kautta hallitukseen ja edelleen valtuustoon. 4. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen aiesopimus Teknisen lautakunnan päätös Laskujen hyväksyjät. 6. Valtuusto Kauppakaaren asemakaava. Valtuusto hyväksyi Kauppakaaren asemakaavan muutoksen. 59 Muutostalousarvio 7/2012. Valtuusto hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen. 7. Aluehallintoviraston päätös Kirsti Pohjankurun kunnalliskantelun johdosta. Aluehallintovirasto saattaa näkemyksensä teknisen lautakunnan tiedoksi.

29 29 8. Kaavoitusarkkitehdin tiedoksi/lausuntopyyntö Nuutinristin asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa asiassa. 9. Kaavoitusarkkitehdin lausunto Empower Oy:lle voimajohtohankkeesta. 10. Kirkonkylän varhaiskasvatus- ja koulutusyksikön rakentaminen; suunnittelukokouspöytäkirjat nro 3 ja nro Terveyskeskuksen vuodeosastojen 1 ja 2 sekä keittiön saneeraus ja laajennus; työmaakokouspöytäkirjat nro 9 ja nro Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nokian kaupunki on peruuttanut ympäristölupahakemuksen Entisen Georgia-Pacific Nordic Oy:n jätevedenpuhdistamon ja Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon kiinteistöille muodostettava yhteispuhdistamo. 13. Vesihuoltolaitos: laskutusyhteenveto 4/2012 sekä laskutusohjelmasta saatuja tilastoja vuodelta Puhdistamotarkkailu 1/2013 ( ). Puhdistamo toimi hyvin ja lupaehdot saavutettiin kokonaisuudessaan. 15. Valtuusto Luottamushenkilövaalit Teknisen johtajan päätökset: Ambulanssihenkilöstön päivystystilat. Tekninen johtaja päätti, että terveyskeskuksen entisen apteekkitilan muuttaminen ambulanssihenkilöstön päivystystilaksi rahoitetaan asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaukseen varatusta määrärahasta ( e). Kohteelle merkitään e Koskilinnan keittiötilat. Tekninen johtaja päätti, että keittiön saneeraus rahoitetaan asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaukseen varatusta määrärahasta ( e). Kohteelle merkitään e. 17. Pinsiön alueen viemäröintipalaveri 2, muistio

30 Hallitus Otto-oikeuden harkinta, linjaus. 19. Pirtevan ennakkotarkastuspöytäkirjat : Koskilinnan keittiö ja Mannanmäen näkötorni. 20. Toteutuneet investoinnit vuonna 2012.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015. Kokousaika 29.9.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 47-49. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015. Kokousaika 29.9.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 47-49. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 29.9.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 47-49 Asialista 47 TALOUSARVIO 2016; KÄYTTÖTALOUSOSA... 121 48 TALOUSSUUNNITELMA 2016; INVESTOINTIOSA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015. Kokousaika 28.5.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 28-31. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015. Kokousaika 28.5.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 28-31. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2015 Kokousaika 28.5.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 28-31 Asialista 28 TERVEYSKESKUKSEN NEUVOLATILOJEN SANEERAUS JA VUODEOSASTON 1 VESIKATON KORJAUS; URAKOITSIJAN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 12/2016 Kokousaika 9.8.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 63-66 Asialista 63 OSOITEASIA; TIEN NIMEÄMINEN TALANRANNANTIEKSI... 175 64 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA; KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015. Kokousaika 20.1.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 1 6. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015. Kokousaika 20.1.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 1 6. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 1/2015 Kokousaika 20.1.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 1 6 Asialista 1 TALOUSARVIO 2015; INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA... 2 2 INVESTOINTIHANKKEIDEN TYÖOHJELMA

Lisätiedot

Monitoimikeskus Silta, neuvottelutila Ilves. Rehtori Timo Mäkelä kertoi monitoimikeskuksesta käyttäjän näkökulmasta ennen kokousta.

Monitoimikeskus Silta, neuvottelutila Ilves. Rehtori Timo Mäkelä kertoi monitoimikeskuksesta käyttäjän näkökulmasta ennen kokousta. ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 13.12.2016 Paikka Monitoimikeskus Silta, neuvottelutila Ilves Asiat :t 88-91 Rehtori Timo Mäkelä kertoi monitoimikeskuksesta käyttäjän näkökulmasta

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI

H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI Tekninen lautakunta 29.6.2016, 46 Vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä: Kunta on perustanut toiminta-alueen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.10.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 10.10.2014 Nro 7/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12. ASIALISTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015 Kokousaika, klo 17.00 17:55 Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7 Asiat 10-12 Asialista EI VERKOSSA... 25 EI VERKOSSA... 26 EI VERKOSSA... 27 ILMOITUKSET...

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.12.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 04.12.2014 Nro 9/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, Tiejaosto. Keskiviikkona 11.6.2014 klo 12.30 14.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, Tiejaosto. Keskiviikkona 11.6.2014 klo 12.30 14.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, Tiejaosto KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11.6.2014 klo 12.30 14.00 Konneveden kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012 Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/2015 31 Kokousaika 10.6.2015 klo 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, pj Kankare Tarmo, vpj poissa Hörkkö Pirjo Koski

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016. Kokousaika Asiat :t Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2016 Kokousaika 23.2.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 10-12 Asialista 10 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA, LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUS JA TULOARVION

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti:

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti: Hämeenkyrö Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 7 Vesihuoltolaitoksen taksamuutos; lietteen hinta HMKDno-2016-227 Valmistelija / lisätiedot: Pirkko-Liisa Vänttinen pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone I TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010 Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 16.6.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 32-38. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 16.6.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 32-38. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 16.6.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 32-38 Asialista 32 LAUSUNTO STRATEGISESTA YLEISKAAVASTA... 86 33 SISÄISET VUOKRAT VUONNA 2016... 87 34

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

klo :50. Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina Sihto Jouni Penttinen Jaana Konivuori, 77 lähtien

klo :50. Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina Sihto Jouni Penttinen Jaana Konivuori, 77 lähtien KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2012 Tekninen lautakunta 22.11.2012 Sivu 91 KOKOUSAIKA 22.11.2012 klo 16.00 17:50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 88 Tekninen lautakunta 5/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 88 Tekninen lautakunta 5/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 88 Tekninen lautakunta 5/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 4.6.2013, klo 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön Tekninen lautakunta 17.02.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Perjantai 17.02.2017 klo 13:00-13:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 29.4.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.4.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Sivu. 1 Kiinteistönhoitajan paikan täyttäminen... 2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Sivu. 1 Kiinteistönhoitajan paikan täyttäminen... 2 SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Sivu 1 toimitettu 01.06.2016 Tekninen lautakunta Aika: TI 07.06.2016 kello 19.00 HUOM! Kokoontuminen klo 17:00 kunnantalon pihalle, josta lähdetään puistokierrokselle Paikka:

Lisätiedot

Sisällys. Tiejaosto 2/2017

Sisällys. Tiejaosto 2/2017 REISJÄRVEN KUNTA Tiejaosto 2/2017 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: keskiviikkona 27.9.2017 klo 14.00-14.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3 Läsnä: Keijo Lakanen, puheenjohtaja Johannes Mattila, jäsen Minna

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2013. KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 3/2013. KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 3/2013 KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 16 Saapuneet asiakirjat 17 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Perjantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perjantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivä 8.6.2017 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 09.06.2017 klo 13.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 7/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.10.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. 49 Kokouksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 7 03.10.2017 61 Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET Tekninen lautakunta 18.02.2014 AIKA Tiistaina 18.2.2014 klo 18.00-19.45 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 Tekninen lautakunta Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 1.4.2015 klo 17-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 18.45 Isonkyrön

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2017 55 Kokousaika 5.10.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 23.10.2013 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot