KLB 100. VELUX, DK-2970 Hørsholm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KLB 100. VELUX, DK-2970 Hørsholm www.velux.com"

Transkriptio

1 KLB 100 Svenska: nvsnngar för batter-backup KLB 100 Läs anvsnngarna noggrant före nstallatonen. Spara bruksanvsnngen för senare användnng. Norsk: Velednng tl batter-backup KLB 100 Les hele velednngen grundg gjennom før monterng. Velednngen bør oppbevares tl senere bruk. Suom: kkuvarmstusta KLB 100 koskevat ohjeet Lue ohjeet tarkkaan ennen asennusta. Sälytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Polsk: Instrukcja do urządzena podtrzymującego napęce KLB 100 Przeczytaj uważne nstrukcję przed rozpoczęcem montażu. Zachowaj nstrukcję do użytku w przyszłośc. VELUX, DK-2970 Hørsholm

2 Innehåll Innhold Ssältö Zawartość Vktg nformaton 4 Vktg nformasjon 5 Tärketä tetoja 6 Ważne nformacje 7 Förpacknngens nnehåll 8-9 Pakkens nnhold 8-9 Pakkauksen ssältö 8-9 Zawartość opakowana 8-9 Monterng med INTEGR/KMX Monterng med INTEGR/KMX sentamnen yhdessä INTEGR/KMX Instalacja z oknem INTEGR/KMX Monterng med KMX 100/KUX Monterng med KMX 100/KUX sentamnen yhdessä KMX 100/KUX Instalacja z KMX 100/KUX Funkton 20 Funksjon 20 Tomnta 21 Funkcja 21 Indkatorlampa 22 Indkatorlampe 22 Merkkvalo 22 Lampka kontrolna 22 Bortkopplng 23 vbrudd 23 Irt kytkemnen 23 Odłączane 23 3

3 Vktg nformaton Vktg nformasjon Spara anvsnngarna för framtda bruk och överlämna dem tll en eventuell ny ägare. Säkerhet Om reparaton eller justerng av systemet eller fönster med tllhörande produkter är nödvändg, ska nätspännngen vara avbruten, och det ska säkerställas att den nte oavsktlgt kan kopplas på gen. Stäng dessutom av batter-backup KLB 100 genom att trycka på knappen (se sdan 23). Batter-backuppen får nte täckas över (maxmal omgvnngstemperatur 50 ºC). Vd strömavbrott fnns det rsk för att fönstret och tllhörande produkter aktveras automatskt va batter-backuppen. Installaton Produkten är endast avsedd för nomhusbruk. Installaton rum med hög fuktghet måste uppfylla gällande bestämmelser (kontakta vd behov en behörg elektrker). Produkt Denna produkt är konstruerad för användnng tllsammans med VELUX orgnalprodukter. nslutnng tll andra produkter kan medföra skador eller funktonssvkt. Produkten är kompatbel med produkter försedda med o-homecontrol logon. Elektrska produkter får nte kastas ut med vanlgt hushållsavfall, utan ska bortskaffas enlghet med natonella regler för elektronskt avfall. Emballaget kan bortskaffas tllsammans med vanlgt hushållsavfall. Underhåll och servce Produkten kräver mnmalt underhåll. Ytan kan ev rengöras med en mjuk, fuktg trasa. Batterenheten bör provas varannat år genom att stänga av nätspännngen och kontrollera att ndkatorlampan blnkar. Vd underhåll (nklusve putsnng av rutan) och servce på system eller fönster med tllhörande produkter ska nätspännngen vara avbruten, och det ska säkerställas att den nte oavsktlgt kan kopplas på gen. Stäng dessutom av batter-backup KLB 100 genom att trycka på knappen (se sdan 23). Kontakta VELUX om n har några teknska frågor. Velednngen bør oppbevares tl senere bruk. G den vdere tl en evt. ny bruker. Skkerhet Hvs reparasjon eller justerng av systemet eller vnduet med tlhørende produkter er nødvendg, skal nettspennngen være koblet fra, og det skal skres, at den under arbedet kke kan kobles tl gjen. Dessuten skal batter-backup KLB 100 kobles fra på produktet (se sde 23). Batter-backup må kke tldekkes (maks. omgvelsestemperatur 50 ºC). Under strømstans kan vndu/tlhørende produkter bl aktvert automatsk va batter-backup. Monterng Kun tl nnendørs bruk. Ved monterng våtrom skal gjeldende regler overholdes (kontakt evt. en elnstallatør). Produktet Dette produkt er konstrueret tl bruk sammen med orgnale VELUX produkter. Tlslutnng tl andre produkter kan medføre skader eller funksjonssvkt. Produktet er kompatbelt med produkter med o-homecontrol logoen. Elektrske produkter må kke kastes med almnnelg husholdnngsavfall, men skal kastes henhold tl nasjonale regler for elektronsk avfall. Emballasjen kan kastes sammen med almnnelg husholdnngsavfall. Vedlkehold og servce Produktet krever mnmalt vedlkehold. Overflaten kan evt. rengjøres med en bløt, fuktg klut. Batter-backup bør prøves hvert annet år ved å avbryte nettspennngen og kontrollere, at ndkatorlampen blnker. Ved vedlkehold (nklusv pussng av glasset) og servce av systemet eller vnduet med tlhørende produkter skal nettspennngen være koblet fra, og det skal skres, at den under arbedet kke kan kobles tl gjen. Dessuten skal batter-backup kobles fra på produktet (se sde 23). Eventuelle teknske spørsmål rettes tl VELUX se telefonlste. o-homecontrol erbjuder avancerad och säker radoteknolog, som är enkel att nstallera. Produkter märkta med o-homecontrol kommuncerar med varandra, vlket ger ökad komfort, säkerhet och energbesparngar. o-homecontrol er en avansert og skker radoteknolog som er enkel å nnstallere. Produkter som er merket o-homecontrol kommunserer med hverandre. Dette gr økt komfort, skkerhet og energbesparelser. 4 5

4 Tärketä tetoja Ważne nformacje Sälytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten ja anna ne tuotteen uuslle käyttäjlle. Turvallsuus Jos kkunaa tarvtsee korjata ta säätää, rrota se sähköverkosta ja varmsta, ette se vo kytkeytyä vahngossa takasn verkkoon. On suosteltavaa asentaa kaukosäädn huoneeseen, johon kkuna ja sen sähkötuotteet on asennettu. Lsäks tuotteen akkuvarmstus KLB 100 on kytkettävä pos päältä (ks. svu 23). kkuvarmstusta e saa pettää (ympärstön enmmäslämpötla: 50 C). Sähkökatkon akana kkunaa ja shen kytkettyjä latteta vodaan käyttää akkuvarmstuksen avulla. sennus Tuote on tarkotettu van ssäkäyttöön. sennettaessa valasn kostesn tlohn on noudatettava asanomasa määräyksä (ota tarvttaessa yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan). Tuote Tämä tuote on suunnteltu käytettäväks atojen VELUX-tuotteden kanssa. Lttämnen tosn tuottesn vo aheuttaa vahnkoja ta härötä tuotteen tomntaan. Tuote on yhteensopva o-homecontrol logolla varustettujen tuotteden kanssa. Sähkötuotteet tulee hävttää kansallsten elektronkkajätettä koskeven säädösten mukasest ekä tavallsen kottalousjätteen mukana. Pakkaus vodaan hävttää kottalousjätteen mukana. Ylläpto ja huolto Tuote vaat van vähän ylläptoa. Pnta vodaan puhdstaa pehmeällä, kostealla lnalla. kkuvarmstus on testattava joka tonen vuos kytkemällä late rt verkosta ja tarkstamalla, että merkkvalo vlkkuu. Irrota tuote sähköverkosta ennen kkunan ja shen lttyven tuotteden ylläptoa (myös kkunan pesemstä) ta korjaamsta ja varmsta, että tuote e snä akana vo vahngossa kytkeytyä takasn verkkoon. Lsäks latteen akkuvarmstus on kytkettävä pos päältä (ks. svu 23). Jos snulla on teknsä kysymyksä, ota yhteys VELUXn. Zachowaj nstrukcję do użytku w przyszłośc przekaż ją wszystkm nowym użytkownkom. Bezpeczeństwo W przypadku konecznośc wykonana naprawy, rozbudowy systemu lub okna wraz z produktam do nego podłączonym, odłącz główne zaslane upewnj sę, ż ne może być ono przypadkowo, ponowne włączone. Jednocześne odłącz urządzene podtrzymujące napęce KLB 100 przez przycśnęce przycsku (zobacz strona 23). Urządzene podtrzymujące napęce ne może być zakryte (maksymalna tempperatura otoczena: 50 C). W przypadku braku zaslana okno wraz z produktam do nego podłączonym może zostać uruchomone automatyczne poprzez urządzene podtrzymujące napęce. Instalacja Produkt przeznaczony do użytku tylko wewnątrz pomeszczeń. Instalacja wewnątrz pomeszczeń, w których panuje wysoka wlgotność mus być zgodna z odpowednm przepsam (w raze konecznośc skontaktuj sę z wykwalfkowanym elektrykem). Produkt Ten produkt został zaprojektowany do używana z nnym, orygnalnym produktam VELUX. Połączene z nnym produktam może spowodować uszkodzene lub neprawdłowe dzałane. Ten produkt jest kompatyblny z nnym produktam oznaczonym logo o-homecontrol. Odpady elektronczne ne mogą być wyrzucane razem z odpadam z gospodarstwa domowego ale zgodne z odpowednm przepsam. Opakowane może być wyrzucane wraz z odpadam domowym. Konserwacja serws Produkt wymaga jedyne mnmalnej konserwacj. Powerzchna może być czyszczona przy użycu mękkej, wlgotnej ścereczk. Urządzene podtrzymujące napęce pownno być testowane raz na dwa lata poprzez odłączene od źródła zaslana sprawdzene czy lampka kontrolna błyska. W przypadku potrzeby przeprowadzena jakchkolwek czynnośc konserwacyjnych /włączając myce szyby/, serwsowych systemu lub okna, odłącz źródło zaslana upewnj sę, że ne może zostać ponowne, przypadkowo włączone. Jednocześne odłącz urządzene podtrzymujące napęce KLB 100 przez przycśnęce przycsku (zobacz strona 23). Jeżel masz jakekolwek pytana technczne skontaktuj sę z frmą VELUX. o-homecontrol perustuu edstyksellseen ja turvallseen radoteknologaan, jota on helppo asentaa. o-homecontrol lemalla varustetut tuotteet ovat tostensa kanssa yhteensopva, lsäävät mukavuutta, turvallsuutta ja energan säästöä. o-homecontrol to zaawansowana bezpeczna technologa bezprzewodowa, którą łatwo zanstalować. Produkty ze znakem o-homecontrol komunkują sę ze sobą podnosząc komfort bezpeczeństwo oraz obnżając zużyce energ. 6 7

5 Förpacknngens nnehåll Pakkens nnhold Pakkauksen ssältö Zawartość opakowana Svenska: 1 : Batter-backup 2 : Skruvar och pluggar tll batterenhet, tvåpolg stckkontakt och lednngshållare 3 : Lednng Norsk: 1 : Batter-backup 2 : Skruer og murplugger tl batter-backup, topolet stkk og lednngsholdere 3 : Lednng Suom: 1 : kkuvarmstusykskkö 2 : kkuvarmstusykskön knntysruuvt ja muovtulpat, kaksnapanen pstoke ja kaapelkengät 3 : Johto Polsk: 1 : Urządzene podtrzymujące napęce 2 : Wkręty kołk rozporowe do montażu urządzena podtrzymującego napęce, kostka połączenowa uchwyty do mocowana przewodu 3 : Przewód 24V 8 9

6 V S M V S V S Monterng med INTEGR takfönster eller elektrsk kompletterngssats KMX 200 Monterng med INTEGR takvndu eller tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 200 sentamnen INTEGR kattokkunan ta sähkösen muuntosarjan KMX 200 yhteydessä Instalacja z oknem do poddaszy INTEGR lub elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 200 KLB 100 Svenska: Koppla bort fönstret från elnätet. Ta av locket på batter-backup KLB 100 och fäst backuppen på väggen (1). nslut den medföljande kabeln tll batter-backuppen och sätt tllbaka locket (2). Installaton rum med hög fuktghet måste uppfylla gällande bestämmelser (kontakta vd behov en behörg elektrker). Norsk: Nettspennngen tl vnduet kobles fra. Lokket tas av batter-backup KLB 100, som monteres på veggen (1). Den medleverte lednngen kobles tl batter-backup, og lokket settes på (2). Ved monterng våtrom skal gjeldende regler overholdes (kontakt evt. en elnstallatør). Suom: Kytke kkuna rt verkosta. Irrota akkuvarmstusykskön KLB 100 kans ja knntä akkuvarmstusykskkö senään (1). Kytke mukana tomtettu kaapel akkuvarmstusykskköön ja aseta kans pakolleen (2). sennettaessa kostesn tlohn on noudatettava asanmukasa määräyksä (ota tarvttaessa yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan). Polsk: Odłącz okno od źródła zaslana. Zdejmj obudowę urządzena podtrzymującego napęce KLB 100 przymocuj urządzene do ścany (1). Podłącz dostarczony przewód do urządzena ponowne załóż obudowę (2). Instalacja wewnątrz pomeszczeń, w których panuje wysoka wlgotność mus być zgodna z odpowednm przepsam (w raze konecznośc skontaktuj sę z wykwalfkowanym elektrykem)

7 Monterng med INTEGR takfönster eller elektrsk kompletterngssats KMX 200 Monterng med INTEGR takvndu eller tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 200 sentamnen INTEGR kattokkunan ta sähkösen muuntosarjan KMX 200 yhteydessä Instalacja z oknem do poddaszy INTEGR lub elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 200 Svenska: : Dold kabeldragnng Ta bort täcklocket (1). Dra kabeln genom hålet n fönstret (2, 3). B: Synlg kabeldragnng Dra kabeln enlgt blden (2, 3). Norsk: : Skjult lednngsførng Dekkproppen fjernes (1). Lednngen føres gjennom hullet nn vnduet (2, 3). B: Synlg lednngsførng Lednngen føres som vst (2, 3). Suom: : Plossa oleva johdotus Irrota kans (1). Pujota kaapel reän läp kkunaan (2, 3). B: Näkyvssä oleva johdotus Pujota kaapel kohdan (2, 3) mukasest. Polsk: : Prowadzene przewodu w sposób newdoczny Zdejmj zaślepkę otworu (1). Przecągnj przewód przez otwór do środka okna (2, 3). B: Prowadzene przewodu w sposób wdoczny Poprowadź przewód w sposób pokazany na rysunku (2, 3). KLB B

8 Monterng med INTEGR takfönster eller elektrsk kompletterngssats KMX 200 Monterng med INTEGR takvndu eller tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 200 sentamnen INTEGR kattokkunan ta sähkösen muuntosarjan KMX 200 yhteydessä Instalacja z oknem do poddaszy INTEGR lub elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 200 Svenska: nslut kabeln från batter-backuppen tll kopplngsdosan. Du kan ansluta den tll antngen (brun/vt) eller B (brun/vt). nslut fönstret tll elnätet. Norsk: Lednngen fra batter-backup kobles tl (brun/hvt) eller B (brun/ hvt) koblngsboks etter eget valg. Vnduet kobles tl nettspennng. Suom: Kytke johto akkuvarmstuksesta kytkentärasaan. Vot kytkeä sen joko lttmeen (ruskea/valkonen) ta B (ruskea/valkonen). Kytke kkuna verkkoon. Polsk: Połącz przewód z urządzena podtrzymującego napęce do kostk podłączenowej. Możesz wybrać dowolny sposób podłączena, do (brązowy/bały) lub do B (brązowy/bały). Podłącz okno do źródła zaslana. INTEGR B KMX 200 B 14 15

9 M S V S Monterng med elektrsk kompletterngssats KMX 100 eller styrsystem KUX 100 Monterng med tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 100 eller styresystem KUX 100 sentamnen sähkösen muuntosarjan KMX 100 ta ohjausjärjestelmän KUX 100 yhteydessä Instalacja z elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 100 lub z systemem sterowana KUX 100 Svenska: Koppla bort styrenheten på KMX 100/KUX 100 från elnätet. Ta av locket på batter-backup KLB 100 och fäst backuppen på väggen. Norsk: Nettspennng tl styreenheten fra KMX 100/KUX 100 avbrytes. Lokket tas av batter-backup KLB 100, som monteres på veggen. Suom: Kytke KMX 100:n/KUX 100:n ohjausykskkö rt verkosta. Irrota akkuvarmstuksen KLB 100 kans ja knntä akkuvarmstusykskkö senään. Polsk: Odłącz sterownk KMX 100/KUX 100 od źródła zaslana. Zdejmj obudowę z urządzena podtrzymującego napęce KLB 100 przymocuj urządzene do ścany. KLB 100 KMX 100/ KUX

10 M M V S V S V S V S Monterng med elektrsk kompletterngssats KMX 100 eller styrsystem KUX 100 Monterng med tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 100 eller styresystem KUX 100 sentamnen sähkösen muuntosarjan KMX 100 ta ohjausjärjestelmän KUX 100 yhteydessä Instalacja z elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 100 lub z systemem sterowana KUX 100 Svenska: Ta av locket på styrenheten (1). Koppla bort kabeln från styrenheten och anslut den tll batter-backup KLB 100 (2). nslut batter-backuppen tll styrenheten med den medföljande kabeln B. Korta av kabeln vd behov (3). Sätt tllbaka locken på styrenheten och batter-backuppen (4). nslut styrenheten tll elnätet. Installaton rum med hög fuktghet måste uppfylla gällande bestämmelser (kontakta vd behov en behörg elektrker). Norsk: Lokket tas av styreenheten (1). Lednng tas ut av styreenheten og kobles tl batter-backup KLB 100 (2). Batter-backup forbndes med styreenheten ved hjelp av den medleverte lednng B, som avkortes etter behov (3). Lokket settes på styreenheten og batter-backup (4). Tlslutt styreenheten tl nettspennng. Ved monterng våtrom skal gjeldende regler overholdes (kontakt evt. en elnstallatør). 1 KLB 100 KMX 100/ KUX B Suom: Irrota ohjausykskön kans (1). Kytke kaapel rt ohjausyksköstä ja kytke se akkuvarmstusykskköön KLB 100 (2). Kytke akkuvarmstusykskkö ohjausykskköön mukana tomtetulla kaapellla B. Lyhennä kaapela tarvttaessa (3). Lata ohjausykskön ja akkuvarmstusykskön kannet takasn pakolleen (4). Kytke ohjausykskkö verkkoon. sennettaessa kostesn tlohn on noudatettava asanmukasa määräyksä (ota tarvttaessa yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan). Polsk: Zdejmj obudowę sterownka (1). Odłącz przewód od sterownka podłącz go do urządzena podtrzymującego napęce KLB 100 (2). Połącz urządzene podtrzymujące napęce ze sterownkem przy pomocy dostarczonego przewodu B. W raze konecznośc skróć przewód (3). Załóż ponowne obudowy sterownka urządzena podtrzymującego napęce (4). Podłącz sterownk do źródła zaslana. Instalacja wewnątrz pomeszczeń, w których panuje wysoka wlgotność mus być zgodna z odpowednm przepsam (w raze konecznośc skontaktuj sę z wykwalfkowanym elektrykem). 3 4 B B 18 19

11 Funkton Funksjon Tomnta Funkcja Svenska: Batteret laddas automatskt va takfönster GGL INTEGR / GGU INTEGR, elektrsk kompletterngssats KMX 100/KMX 200 eller styrsystem KUX 100. Under strömavbrott laddas batteret långsamt ur, och betjänng av de eldrvna produkterna begränsas av batterets laddnngsnvå. När batterladdnngen når en mnmnvå stängs fönstret, och alla solskyddsprodukter rullas upp automatskt. Efter detta är elektrsk betjänng nte möjlg förrän strömmen har kommt tllbaka. När strömavbrottet är över laddas batteret automatskt. Om eldrvna produkter betjänas med fjärrkontroll KLR 100 under ett strömavbrott, vsar dsplayen att tllgången på ström är begränsad eller att det nte fnns kontakt. Regnsensorn fungerar även under strömavbrott. Spotlghts KR 100 drvs nte från batter-backup KLB 100. Vd strömavbrott slocknar dessa omedelbart. Norsk: Batteret lades opp automatsk va takvndu GGL INTEGR / GGU INTEGR, sett tl elektrsk betjenng KMX 100/KMX 200 eller styresystem KUX 100. Under strømstans utlades batteret langsomt, og betjenng av de elektrske produktene begrenses av batterets oppladnngsnvå. Når batteret når et mnmumsnvå lukkes vnduet automatsk og alle solskjermngsprodukter kjøres opp. Heretter er elektrsk betjenng først mulg, når strømmen er tlbake. Når strømmen er tlbake, gjenopplades batter-backup automatsk. Når elektrske produkter under strømstans betjenes med fjernbetjenng KLR 100, vl det fremgå av dsplayet at strømforsynngen er begrenset eller, at det kke er kontakt. Regnsensoren vrker også under strømstans. Karmbelysnngen KR 100 forsynes kke med strøm fra batter-backup KLB 100 og vl derfor slukke med det samme ved strømstans. Suom: kun varaamsen hotaa automaattsest kattokkuna GGL INTEGR / GGU INTEGR, sähkönen muuntosarja KMX 100/KMX 200 ta ohjausjärjestelmä KUX 100. Sähkökatkon akana akku purkautuu htaast, ja sähkölatteta vodaan käyttää van nn kauan kun akussa on varausta jäljellä. Kun akku on purkaantunut rttäväst, kkuna sulkeutuu ja kakk kahtmet nousevat ylös automaattsest. Tämän jälkeen sähkökäyttö e ole mahdollsta ennen sähkökatkon päättymstä. kku latautuu automaattsest sähkökatkon päätyttyä. Kun sähkölatteta käytetään sähkökatkoksen akana kaukosääätmen KLR 100 avulla, näyttö kertoo, että sähkön saant on rajotettua ta että on lmennyt kontakthärö. Sadetunnstn tom myös sähkökatkon akana. Kohdevalot KR 100 evät saa vrtaa akkuvarmstusyksköstä KLB 100. Sähkökatkon sattuessa ne sammuvat välttömäst. Polsk: Batera jest ładowana automatyczne poprzez okno do poddaszy GGL INTEGR /GGU INTEGR, elektryczny zestaw adaptacyjny KMX 100/KMX 200 lub system sterowana KUX 100. W przypadku braku zaslana batera powol sę rozładowuje, a operowane produktam elektrycznym jest ogranczone pozomem naładowana bater. Kedy batera osągne mnmalny pozom naładowana, okno zostane zamknęte, a wszystke akcesora elektryczne zostaną automatyczne zwnęte/podnesone. W tym momence elektryczne sterowane ne jest możlwe do chwl przywrócena zaslana. Gdy zaslane zostane przywrócone batera ładuje sę automatyczne. W przypadku braku zaslana gdy produkty elektryczne sterowane są poprzez plota zdalnego sterowana KLR 100 na wyśwetlaczu pojaw sę nformacja o zanku zaslana lub braku kontaktu. Funkcje czujnka deszczu w przypadku braku zaslana. Zestaw ośwetlenowy KR 100 ne jest zaslany z urządzena podtrzymującego napęce KLB 100. W przypadku braku zaslana ośwetlene natychmast sę wyłączy

12 V S V S Indkatorlampa Indkatorlampe Merkkvalo Lampka kontrolna Bortkopplng vbrudd Irt kytkemnen Odłączane Svenska: Den gröna ndkatorlampan vsar batter-backuppens status: Konstant sken Battere-backuppen är korrekt ansluten och laddas automatskt. Blnkar långsamt (en blnknng varannan sekund) Styrenheten får ström från batter-backuppen på grund av strömavbrott eller annat avbrott eltllförseln. Blnkar snabbt (fyra blnknngar varannan sekund) Batteret har nått sn mnmnvå. Lyser nte Batter-backuppen är avstängd eller helt urladdad. Norsk: Den grønne ndkatorlampen vser status for batter-backup: Konstant lys Batter-backup er tlsluttet korrekt, og lades opp automatsk. Langsomt blnkende lys (1 blnk pr. 2 sek.) Batter-backup forsyner styreenheten med strøm pga. strømstans eller annet avbrudd av nettspennngen. Hurtg blnkende lys (4 blnk pr. 2 sek.) Batter-backup har nådd mnmumsnvå. Intet lys Batter-backup er slukket eller helt utladet. Suom: Vhreä merkkvalo osottaa akkuvarmstusykskön tlan: Valo palaa jatkuvast kkuvarmstusykskkö on oken kytketty ja latautuu automaattsest. Valo vlkkuu htaast (1 välähdystä 2 sekunnssa) kkuvarmstusykskkö syöttää vrtaa ohjausykskölle, koska on sattunut sähkökatko ta vastaava keskeytys sähkön saannssa. Valo vlkkuu nopeast (4 välähdystä 2 sekunnssa) kkuvarmstusykskkö on lähes täysn purkautunut. E lankaan merkkvaloa kkuvarmstusykskkö on kytketty pos päältä, ta se on täysn purkautunut. Polsk: Zelona lampka kontrolna pokazuje status urządzena podtrzymującego napęce: Śwatło cągłe Urządzene podtrzymujące napęce jest prawdłowo podłączone ładuje sę automatyczne. Śwatło powol mgające (1 błyśnęce na 2 sek.) Urządzene podtrzymujące napęce zasla sterownk z powodu braku głównego zaslana lub nnej przyczyny zwązanej z przerwą w zaslanu. Śwatło szybko mgające (4 błyśnęca na 2 sek.) Urządzene podtrzymujące napęce osągnęło mnmalny pozom naładowana. Brak śwatła Urządzene podtrzymujące napęce mus być wyłączone lub całkowce rozładowane. Svenska: Batter-backup KLB 100 måste stängas av nnan nya produkter ansluts eller vd servce på anslutna produkter. Koppla bort den från elnätet och tryck på knappen. Den gröna ndkatorlampan slocknar. Batter-backuppen är nu avstängd. När den åter ansluts tll elnätet, slås batter-backuppen automatskt på. Den gröna ndkatorlampan tänds gen. Norsk: Batter-backup KLB 100 skal avbrytes ved tlkoblng av nye produkter eller ved servce av tlkoblede produkter. vbryt nettspennngen og trykk på knappen, så den grønne ndkatorlampen slukkes. Batter-backup er nå avbrutt. Når nettspennngen tlkobles gen, tennes batter-backup automatsk, og den grønne ndkatorlampen lyser gen. Suom: kkuvarmstusykskkö KLB 100 on kytkettävä pos päältä ennen kun shen kytketään uusa latteta ta huolletaan shen jo kytkettyjä latteta. Kytke se rt verkosta ja pana panketta. Vhreä merkkvalo e pala. kkuvarmstusykskkö on nyt kytketty pos päältä. Kun late kytketään takasn verkkoon, akkuvarmstusykskkö kytkeytyy päälle automaattsest. Vhreä merkkvalo palaa jälleen. Polsk: Urządzene podtrzymujące napęce KLB 100 mus zostać wyłączone przed podłączenem nowych produktów lub w przypadku obsług serwsowej produktów do nego podłączonych. Odłącz urządzene od źródła zaslana nacśnj przycsk. Zelona lampka kontrolna ne śwec sę. Urządzene podtrzymujące napęce zostało teraz wyłączone. W momence przywrócena głównego zaslana urządzene podtrzymujące napęce automatyczne sę załącza. Zelona lampka kontrolna zaczyna ponowne śwecć

13 : VELUX Österrech GmbH 02245/ US: VELUX ustrala Pty. Ltd. (02) B: VELUX Belgum (010) BG: VELUX Bulgara EOOD 02/ BH: VELUX Bosna Hercegovna d.o.o. 033/ , BY: VELUX Roof Wndows (017) CDN: VELUX Canada Inc VELUX ( ) CH: VELUX Schwez G 062/ CHN: VELUX (CHIN) CO. LTD CZ: VELUX Česká republka, s.r.o D: VELUX Deutschland GmbH DK: VELUX Danmark /S E: VELUX Span, S EST: VELUX Eest OÜ F: VELUX France ,119 TTC/mn FIN: VELUX Suom Oy GB: VELUX Company Ltd H: VELUX Magyarország Kft. (06/1) HR: VELUX Hrvatska d.o.o. 01/ I: VELUX Itala s.p.a. 045/ IRL: VELUX Company Ltd J: VELUX-Japan Ltd. 03(3478)81 41 LT: VELUX Letuva, UB (85) LV: VELUX Latva SI N: VELUX Norge S NL: VELUX Nederland B.V NZ: VELUX New Zealand Ltd P: VELUX /S - Sucursal em Portugal PL: VELUX-POLSK Sp. z o.o. (022) / R: VELUX rgentna S RCH: VELUX Chle Lmtada RO: VELUX Româna S.R.L RUS: VELUX Rossa ZO (095) S: VELUX Svenska B 042/ SK: SLO: TR: VELUX Slovensko, s.r.o. (02) VELUX Slovenja d.o.o VELUX Çatı Pencereler Tcaret Lmted Şrket U: VELUX Ukrana TOV (044) US: VELUX merca Inc VELUX YU: VELUX Jugoslavja d.o.o Installaton nstructons for battery backup KLB 100. Order no. VS VELUX Group VELUX, the VELUX logo, INTEGR, o-homecontrol and the o-homecontrol logo are regstered trademarks

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

/ 2 24589 / 20229 S Spisfläkt F620 INSTLLTION Spisfläkt F620 är avsedd för montering i överskåp eller designkupa. Fläkten är utrustad med Easy Clean motorpaket och har 4 hastigheter och ventilationsläge.

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Brandvägg/Bredbandsdelare Brannmur/Bredbåndsdeler Palomuuri/Laajakaistareititin Modell/Malli: KN-S1060 Nr/Nro: 38-1788 Ver. 001-200607 SE Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

1 / 16 1 SPISLÄKT 760 OPAL S INSTALLATION Spisfläkt 760 OPAL är tillverkad för montering på vägg. läkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkten har fyra

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Utomhusbelysning, med sensor Utendørsbelysning med sensor Ulkovalaisin tunnistimella Ver. 001-200611 Modell/Malli: RCL-6S Nr/Nro: 32-6419 2 Utomhusbelysning, med sensor Nr: 32-6419,

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 Brugsanvisning - dansk... side 3-8 Bruksanvisning - svenska... sida 9-14 Bruksanvisning

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN Bruksanvisning OPPVASKMASKIN NO SE FIN Norsk, 1 Svenska, 13 Suomi, 25 Innholdsfortegnelse Installasjon, 2-3 Plassering og nivellering Hydraulisk og elektrisk tilkobling Advarsler for første gangs vask

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 2 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 3 Notice Magic Tea A6:Mise en page

Lisätiedot

Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator

Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning

ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning www.self-sat.com Automatic Flat Satellite Antenna World smallest home and portable antenna ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning Nordic REV. 1.0 Innehåll 1. Allmän information

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot