KLB 100. VELUX, DK-2970 Hørsholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KLB 100. VELUX, DK-2970 Hørsholm www.velux.com"

Transkriptio

1 KLB 100 Svenska: nvsnngar för batter-backup KLB 100 Läs anvsnngarna noggrant före nstallatonen. Spara bruksanvsnngen för senare användnng. Norsk: Velednng tl batter-backup KLB 100 Les hele velednngen grundg gjennom før monterng. Velednngen bør oppbevares tl senere bruk. Suom: kkuvarmstusta KLB 100 koskevat ohjeet Lue ohjeet tarkkaan ennen asennusta. Sälytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Polsk: Instrukcja do urządzena podtrzymującego napęce KLB 100 Przeczytaj uważne nstrukcję przed rozpoczęcem montażu. Zachowaj nstrukcję do użytku w przyszłośc. VELUX, DK-2970 Hørsholm

2 Innehåll Innhold Ssältö Zawartość Vktg nformaton 4 Vktg nformasjon 5 Tärketä tetoja 6 Ważne nformacje 7 Förpacknngens nnehåll 8-9 Pakkens nnhold 8-9 Pakkauksen ssältö 8-9 Zawartość opakowana 8-9 Monterng med INTEGR/KMX Monterng med INTEGR/KMX sentamnen yhdessä INTEGR/KMX Instalacja z oknem INTEGR/KMX Monterng med KMX 100/KUX Monterng med KMX 100/KUX sentamnen yhdessä KMX 100/KUX Instalacja z KMX 100/KUX Funkton 20 Funksjon 20 Tomnta 21 Funkcja 21 Indkatorlampa 22 Indkatorlampe 22 Merkkvalo 22 Lampka kontrolna 22 Bortkopplng 23 vbrudd 23 Irt kytkemnen 23 Odłączane 23 3

3 Vktg nformaton Vktg nformasjon Spara anvsnngarna för framtda bruk och överlämna dem tll en eventuell ny ägare. Säkerhet Om reparaton eller justerng av systemet eller fönster med tllhörande produkter är nödvändg, ska nätspännngen vara avbruten, och det ska säkerställas att den nte oavsktlgt kan kopplas på gen. Stäng dessutom av batter-backup KLB 100 genom att trycka på knappen (se sdan 23). Batter-backuppen får nte täckas över (maxmal omgvnngstemperatur 50 ºC). Vd strömavbrott fnns det rsk för att fönstret och tllhörande produkter aktveras automatskt va batter-backuppen. Installaton Produkten är endast avsedd för nomhusbruk. Installaton rum med hög fuktghet måste uppfylla gällande bestämmelser (kontakta vd behov en behörg elektrker). Produkt Denna produkt är konstruerad för användnng tllsammans med VELUX orgnalprodukter. nslutnng tll andra produkter kan medföra skador eller funktonssvkt. Produkten är kompatbel med produkter försedda med o-homecontrol logon. Elektrska produkter får nte kastas ut med vanlgt hushållsavfall, utan ska bortskaffas enlghet med natonella regler för elektronskt avfall. Emballaget kan bortskaffas tllsammans med vanlgt hushållsavfall. Underhåll och servce Produkten kräver mnmalt underhåll. Ytan kan ev rengöras med en mjuk, fuktg trasa. Batterenheten bör provas varannat år genom att stänga av nätspännngen och kontrollera att ndkatorlampan blnkar. Vd underhåll (nklusve putsnng av rutan) och servce på system eller fönster med tllhörande produkter ska nätspännngen vara avbruten, och det ska säkerställas att den nte oavsktlgt kan kopplas på gen. Stäng dessutom av batter-backup KLB 100 genom att trycka på knappen (se sdan 23). Kontakta VELUX om n har några teknska frågor. Velednngen bør oppbevares tl senere bruk. G den vdere tl en evt. ny bruker. Skkerhet Hvs reparasjon eller justerng av systemet eller vnduet med tlhørende produkter er nødvendg, skal nettspennngen være koblet fra, og det skal skres, at den under arbedet kke kan kobles tl gjen. Dessuten skal batter-backup KLB 100 kobles fra på produktet (se sde 23). Batter-backup må kke tldekkes (maks. omgvelsestemperatur 50 ºC). Under strømstans kan vndu/tlhørende produkter bl aktvert automatsk va batter-backup. Monterng Kun tl nnendørs bruk. Ved monterng våtrom skal gjeldende regler overholdes (kontakt evt. en elnstallatør). Produktet Dette produkt er konstrueret tl bruk sammen med orgnale VELUX produkter. Tlslutnng tl andre produkter kan medføre skader eller funksjonssvkt. Produktet er kompatbelt med produkter med o-homecontrol logoen. Elektrske produkter må kke kastes med almnnelg husholdnngsavfall, men skal kastes henhold tl nasjonale regler for elektronsk avfall. Emballasjen kan kastes sammen med almnnelg husholdnngsavfall. Vedlkehold og servce Produktet krever mnmalt vedlkehold. Overflaten kan evt. rengjøres med en bløt, fuktg klut. Batter-backup bør prøves hvert annet år ved å avbryte nettspennngen og kontrollere, at ndkatorlampen blnker. Ved vedlkehold (nklusv pussng av glasset) og servce av systemet eller vnduet med tlhørende produkter skal nettspennngen være koblet fra, og det skal skres, at den under arbedet kke kan kobles tl gjen. Dessuten skal batter-backup kobles fra på produktet (se sde 23). Eventuelle teknske spørsmål rettes tl VELUX se telefonlste. o-homecontrol erbjuder avancerad och säker radoteknolog, som är enkel att nstallera. Produkter märkta med o-homecontrol kommuncerar med varandra, vlket ger ökad komfort, säkerhet och energbesparngar. o-homecontrol er en avansert og skker radoteknolog som er enkel å nnstallere. Produkter som er merket o-homecontrol kommunserer med hverandre. Dette gr økt komfort, skkerhet og energbesparelser. 4 5

4 Tärketä tetoja Ważne nformacje Sälytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten ja anna ne tuotteen uuslle käyttäjlle. Turvallsuus Jos kkunaa tarvtsee korjata ta säätää, rrota se sähköverkosta ja varmsta, ette se vo kytkeytyä vahngossa takasn verkkoon. On suosteltavaa asentaa kaukosäädn huoneeseen, johon kkuna ja sen sähkötuotteet on asennettu. Lsäks tuotteen akkuvarmstus KLB 100 on kytkettävä pos päältä (ks. svu 23). kkuvarmstusta e saa pettää (ympärstön enmmäslämpötla: 50 C). Sähkökatkon akana kkunaa ja shen kytkettyjä latteta vodaan käyttää akkuvarmstuksen avulla. sennus Tuote on tarkotettu van ssäkäyttöön. sennettaessa valasn kostesn tlohn on noudatettava asanomasa määräyksä (ota tarvttaessa yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan). Tuote Tämä tuote on suunnteltu käytettäväks atojen VELUX-tuotteden kanssa. Lttämnen tosn tuottesn vo aheuttaa vahnkoja ta härötä tuotteen tomntaan. Tuote on yhteensopva o-homecontrol logolla varustettujen tuotteden kanssa. Sähkötuotteet tulee hävttää kansallsten elektronkkajätettä koskeven säädösten mukasest ekä tavallsen kottalousjätteen mukana. Pakkaus vodaan hävttää kottalousjätteen mukana. Ylläpto ja huolto Tuote vaat van vähän ylläptoa. Pnta vodaan puhdstaa pehmeällä, kostealla lnalla. kkuvarmstus on testattava joka tonen vuos kytkemällä late rt verkosta ja tarkstamalla, että merkkvalo vlkkuu. Irrota tuote sähköverkosta ennen kkunan ja shen lttyven tuotteden ylläptoa (myös kkunan pesemstä) ta korjaamsta ja varmsta, että tuote e snä akana vo vahngossa kytkeytyä takasn verkkoon. Lsäks latteen akkuvarmstus on kytkettävä pos päältä (ks. svu 23). Jos snulla on teknsä kysymyksä, ota yhteys VELUXn. Zachowaj nstrukcję do użytku w przyszłośc przekaż ją wszystkm nowym użytkownkom. Bezpeczeństwo W przypadku konecznośc wykonana naprawy, rozbudowy systemu lub okna wraz z produktam do nego podłączonym, odłącz główne zaslane upewnj sę, ż ne może być ono przypadkowo, ponowne włączone. Jednocześne odłącz urządzene podtrzymujące napęce KLB 100 przez przycśnęce przycsku (zobacz strona 23). Urządzene podtrzymujące napęce ne może być zakryte (maksymalna tempperatura otoczena: 50 C). W przypadku braku zaslana okno wraz z produktam do nego podłączonym może zostać uruchomone automatyczne poprzez urządzene podtrzymujące napęce. Instalacja Produkt przeznaczony do użytku tylko wewnątrz pomeszczeń. Instalacja wewnątrz pomeszczeń, w których panuje wysoka wlgotność mus być zgodna z odpowednm przepsam (w raze konecznośc skontaktuj sę z wykwalfkowanym elektrykem). Produkt Ten produkt został zaprojektowany do używana z nnym, orygnalnym produktam VELUX. Połączene z nnym produktam może spowodować uszkodzene lub neprawdłowe dzałane. Ten produkt jest kompatyblny z nnym produktam oznaczonym logo o-homecontrol. Odpady elektronczne ne mogą być wyrzucane razem z odpadam z gospodarstwa domowego ale zgodne z odpowednm przepsam. Opakowane może być wyrzucane wraz z odpadam domowym. Konserwacja serws Produkt wymaga jedyne mnmalnej konserwacj. Powerzchna może być czyszczona przy użycu mękkej, wlgotnej ścereczk. Urządzene podtrzymujące napęce pownno być testowane raz na dwa lata poprzez odłączene od źródła zaslana sprawdzene czy lampka kontrolna błyska. W przypadku potrzeby przeprowadzena jakchkolwek czynnośc konserwacyjnych /włączając myce szyby/, serwsowych systemu lub okna, odłącz źródło zaslana upewnj sę, że ne może zostać ponowne, przypadkowo włączone. Jednocześne odłącz urządzene podtrzymujące napęce KLB 100 przez przycśnęce przycsku (zobacz strona 23). Jeżel masz jakekolwek pytana technczne skontaktuj sę z frmą VELUX. o-homecontrol perustuu edstyksellseen ja turvallseen radoteknologaan, jota on helppo asentaa. o-homecontrol lemalla varustetut tuotteet ovat tostensa kanssa yhteensopva, lsäävät mukavuutta, turvallsuutta ja energan säästöä. o-homecontrol to zaawansowana bezpeczna technologa bezprzewodowa, którą łatwo zanstalować. Produkty ze znakem o-homecontrol komunkują sę ze sobą podnosząc komfort bezpeczeństwo oraz obnżając zużyce energ. 6 7

5 Förpacknngens nnehåll Pakkens nnhold Pakkauksen ssältö Zawartość opakowana Svenska: 1 : Batter-backup 2 : Skruvar och pluggar tll batterenhet, tvåpolg stckkontakt och lednngshållare 3 : Lednng Norsk: 1 : Batter-backup 2 : Skruer og murplugger tl batter-backup, topolet stkk og lednngsholdere 3 : Lednng Suom: 1 : kkuvarmstusykskkö 2 : kkuvarmstusykskön knntysruuvt ja muovtulpat, kaksnapanen pstoke ja kaapelkengät 3 : Johto Polsk: 1 : Urządzene podtrzymujące napęce 2 : Wkręty kołk rozporowe do montażu urządzena podtrzymującego napęce, kostka połączenowa uchwyty do mocowana przewodu 3 : Przewód 24V 8 9

6 V S M V S V S Monterng med INTEGR takfönster eller elektrsk kompletterngssats KMX 200 Monterng med INTEGR takvndu eller tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 200 sentamnen INTEGR kattokkunan ta sähkösen muuntosarjan KMX 200 yhteydessä Instalacja z oknem do poddaszy INTEGR lub elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 200 KLB 100 Svenska: Koppla bort fönstret från elnätet. Ta av locket på batter-backup KLB 100 och fäst backuppen på väggen (1). nslut den medföljande kabeln tll batter-backuppen och sätt tllbaka locket (2). Installaton rum med hög fuktghet måste uppfylla gällande bestämmelser (kontakta vd behov en behörg elektrker). Norsk: Nettspennngen tl vnduet kobles fra. Lokket tas av batter-backup KLB 100, som monteres på veggen (1). Den medleverte lednngen kobles tl batter-backup, og lokket settes på (2). Ved monterng våtrom skal gjeldende regler overholdes (kontakt evt. en elnstallatør). Suom: Kytke kkuna rt verkosta. Irrota akkuvarmstusykskön KLB 100 kans ja knntä akkuvarmstusykskkö senään (1). Kytke mukana tomtettu kaapel akkuvarmstusykskköön ja aseta kans pakolleen (2). sennettaessa kostesn tlohn on noudatettava asanmukasa määräyksä (ota tarvttaessa yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan). Polsk: Odłącz okno od źródła zaslana. Zdejmj obudowę urządzena podtrzymującego napęce KLB 100 przymocuj urządzene do ścany (1). Podłącz dostarczony przewód do urządzena ponowne załóż obudowę (2). Instalacja wewnątrz pomeszczeń, w których panuje wysoka wlgotność mus być zgodna z odpowednm przepsam (w raze konecznośc skontaktuj sę z wykwalfkowanym elektrykem)

7 Monterng med INTEGR takfönster eller elektrsk kompletterngssats KMX 200 Monterng med INTEGR takvndu eller tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 200 sentamnen INTEGR kattokkunan ta sähkösen muuntosarjan KMX 200 yhteydessä Instalacja z oknem do poddaszy INTEGR lub elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 200 Svenska: : Dold kabeldragnng Ta bort täcklocket (1). Dra kabeln genom hålet n fönstret (2, 3). B: Synlg kabeldragnng Dra kabeln enlgt blden (2, 3). Norsk: : Skjult lednngsførng Dekkproppen fjernes (1). Lednngen føres gjennom hullet nn vnduet (2, 3). B: Synlg lednngsførng Lednngen føres som vst (2, 3). Suom: : Plossa oleva johdotus Irrota kans (1). Pujota kaapel reän läp kkunaan (2, 3). B: Näkyvssä oleva johdotus Pujota kaapel kohdan (2, 3) mukasest. Polsk: : Prowadzene przewodu w sposób newdoczny Zdejmj zaślepkę otworu (1). Przecągnj przewód przez otwór do środka okna (2, 3). B: Prowadzene przewodu w sposób wdoczny Poprowadź przewód w sposób pokazany na rysunku (2, 3). KLB B

8 Monterng med INTEGR takfönster eller elektrsk kompletterngssats KMX 200 Monterng med INTEGR takvndu eller tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 200 sentamnen INTEGR kattokkunan ta sähkösen muuntosarjan KMX 200 yhteydessä Instalacja z oknem do poddaszy INTEGR lub elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 200 Svenska: nslut kabeln från batter-backuppen tll kopplngsdosan. Du kan ansluta den tll antngen (brun/vt) eller B (brun/vt). nslut fönstret tll elnätet. Norsk: Lednngen fra batter-backup kobles tl (brun/hvt) eller B (brun/ hvt) koblngsboks etter eget valg. Vnduet kobles tl nettspennng. Suom: Kytke johto akkuvarmstuksesta kytkentärasaan. Vot kytkeä sen joko lttmeen (ruskea/valkonen) ta B (ruskea/valkonen). Kytke kkuna verkkoon. Polsk: Połącz przewód z urządzena podtrzymującego napęce do kostk podłączenowej. Możesz wybrać dowolny sposób podłączena, do (brązowy/bały) lub do B (brązowy/bały). Podłącz okno do źródła zaslana. INTEGR B KMX 200 B 14 15

9 M S V S Monterng med elektrsk kompletterngssats KMX 100 eller styrsystem KUX 100 Monterng med tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 100 eller styresystem KUX 100 sentamnen sähkösen muuntosarjan KMX 100 ta ohjausjärjestelmän KUX 100 yhteydessä Instalacja z elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 100 lub z systemem sterowana KUX 100 Svenska: Koppla bort styrenheten på KMX 100/KUX 100 från elnätet. Ta av locket på batter-backup KLB 100 och fäst backuppen på väggen. Norsk: Nettspennng tl styreenheten fra KMX 100/KUX 100 avbrytes. Lokket tas av batter-backup KLB 100, som monteres på veggen. Suom: Kytke KMX 100:n/KUX 100:n ohjausykskkö rt verkosta. Irrota akkuvarmstuksen KLB 100 kans ja knntä akkuvarmstusykskkö senään. Polsk: Odłącz sterownk KMX 100/KUX 100 od źródła zaslana. Zdejmj obudowę z urządzena podtrzymującego napęce KLB 100 przymocuj urządzene do ścany. KLB 100 KMX 100/ KUX

10 M M V S V S V S V S Monterng med elektrsk kompletterngssats KMX 100 eller styrsystem KUX 100 Monterng med tlleggspakke tl elektrsk betjenng KMX 100 eller styresystem KUX 100 sentamnen sähkösen muuntosarjan KMX 100 ta ohjausjärjestelmän KUX 100 yhteydessä Instalacja z elektrycznym zestawem adaptacyjnym KMX 100 lub z systemem sterowana KUX 100 Svenska: Ta av locket på styrenheten (1). Koppla bort kabeln från styrenheten och anslut den tll batter-backup KLB 100 (2). nslut batter-backuppen tll styrenheten med den medföljande kabeln B. Korta av kabeln vd behov (3). Sätt tllbaka locken på styrenheten och batter-backuppen (4). nslut styrenheten tll elnätet. Installaton rum med hög fuktghet måste uppfylla gällande bestämmelser (kontakta vd behov en behörg elektrker). Norsk: Lokket tas av styreenheten (1). Lednng tas ut av styreenheten og kobles tl batter-backup KLB 100 (2). Batter-backup forbndes med styreenheten ved hjelp av den medleverte lednng B, som avkortes etter behov (3). Lokket settes på styreenheten og batter-backup (4). Tlslutt styreenheten tl nettspennng. Ved monterng våtrom skal gjeldende regler overholdes (kontakt evt. en elnstallatør). 1 KLB 100 KMX 100/ KUX B Suom: Irrota ohjausykskön kans (1). Kytke kaapel rt ohjausyksköstä ja kytke se akkuvarmstusykskköön KLB 100 (2). Kytke akkuvarmstusykskkö ohjausykskköön mukana tomtetulla kaapellla B. Lyhennä kaapela tarvttaessa (3). Lata ohjausykskön ja akkuvarmstusykskön kannet takasn pakolleen (4). Kytke ohjausykskkö verkkoon. sennettaessa kostesn tlohn on noudatettava asanmukasa määräyksä (ota tarvttaessa yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan). Polsk: Zdejmj obudowę sterownka (1). Odłącz przewód od sterownka podłącz go do urządzena podtrzymującego napęce KLB 100 (2). Połącz urządzene podtrzymujące napęce ze sterownkem przy pomocy dostarczonego przewodu B. W raze konecznośc skróć przewód (3). Załóż ponowne obudowy sterownka urządzena podtrzymującego napęce (4). Podłącz sterownk do źródła zaslana. Instalacja wewnątrz pomeszczeń, w których panuje wysoka wlgotność mus być zgodna z odpowednm przepsam (w raze konecznośc skontaktuj sę z wykwalfkowanym elektrykem). 3 4 B B 18 19

11 Funkton Funksjon Tomnta Funkcja Svenska: Batteret laddas automatskt va takfönster GGL INTEGR / GGU INTEGR, elektrsk kompletterngssats KMX 100/KMX 200 eller styrsystem KUX 100. Under strömavbrott laddas batteret långsamt ur, och betjänng av de eldrvna produkterna begränsas av batterets laddnngsnvå. När batterladdnngen når en mnmnvå stängs fönstret, och alla solskyddsprodukter rullas upp automatskt. Efter detta är elektrsk betjänng nte möjlg förrän strömmen har kommt tllbaka. När strömavbrottet är över laddas batteret automatskt. Om eldrvna produkter betjänas med fjärrkontroll KLR 100 under ett strömavbrott, vsar dsplayen att tllgången på ström är begränsad eller att det nte fnns kontakt. Regnsensorn fungerar även under strömavbrott. Spotlghts KR 100 drvs nte från batter-backup KLB 100. Vd strömavbrott slocknar dessa omedelbart. Norsk: Batteret lades opp automatsk va takvndu GGL INTEGR / GGU INTEGR, sett tl elektrsk betjenng KMX 100/KMX 200 eller styresystem KUX 100. Under strømstans utlades batteret langsomt, og betjenng av de elektrske produktene begrenses av batterets oppladnngsnvå. Når batteret når et mnmumsnvå lukkes vnduet automatsk og alle solskjermngsprodukter kjøres opp. Heretter er elektrsk betjenng først mulg, når strømmen er tlbake. Når strømmen er tlbake, gjenopplades batter-backup automatsk. Når elektrske produkter under strømstans betjenes med fjernbetjenng KLR 100, vl det fremgå av dsplayet at strømforsynngen er begrenset eller, at det kke er kontakt. Regnsensoren vrker også under strømstans. Karmbelysnngen KR 100 forsynes kke med strøm fra batter-backup KLB 100 og vl derfor slukke med det samme ved strømstans. Suom: kun varaamsen hotaa automaattsest kattokkuna GGL INTEGR / GGU INTEGR, sähkönen muuntosarja KMX 100/KMX 200 ta ohjausjärjestelmä KUX 100. Sähkökatkon akana akku purkautuu htaast, ja sähkölatteta vodaan käyttää van nn kauan kun akussa on varausta jäljellä. Kun akku on purkaantunut rttäväst, kkuna sulkeutuu ja kakk kahtmet nousevat ylös automaattsest. Tämän jälkeen sähkökäyttö e ole mahdollsta ennen sähkökatkon päättymstä. kku latautuu automaattsest sähkökatkon päätyttyä. Kun sähkölatteta käytetään sähkökatkoksen akana kaukosääätmen KLR 100 avulla, näyttö kertoo, että sähkön saant on rajotettua ta että on lmennyt kontakthärö. Sadetunnstn tom myös sähkökatkon akana. Kohdevalot KR 100 evät saa vrtaa akkuvarmstusyksköstä KLB 100. Sähkökatkon sattuessa ne sammuvat välttömäst. Polsk: Batera jest ładowana automatyczne poprzez okno do poddaszy GGL INTEGR /GGU INTEGR, elektryczny zestaw adaptacyjny KMX 100/KMX 200 lub system sterowana KUX 100. W przypadku braku zaslana batera powol sę rozładowuje, a operowane produktam elektrycznym jest ogranczone pozomem naładowana bater. Kedy batera osągne mnmalny pozom naładowana, okno zostane zamknęte, a wszystke akcesora elektryczne zostaną automatyczne zwnęte/podnesone. W tym momence elektryczne sterowane ne jest możlwe do chwl przywrócena zaslana. Gdy zaslane zostane przywrócone batera ładuje sę automatyczne. W przypadku braku zaslana gdy produkty elektryczne sterowane są poprzez plota zdalnego sterowana KLR 100 na wyśwetlaczu pojaw sę nformacja o zanku zaslana lub braku kontaktu. Funkcje czujnka deszczu w przypadku braku zaslana. Zestaw ośwetlenowy KR 100 ne jest zaslany z urządzena podtrzymującego napęce KLB 100. W przypadku braku zaslana ośwetlene natychmast sę wyłączy

12 V S V S Indkatorlampa Indkatorlampe Merkkvalo Lampka kontrolna Bortkopplng vbrudd Irt kytkemnen Odłączane Svenska: Den gröna ndkatorlampan vsar batter-backuppens status: Konstant sken Battere-backuppen är korrekt ansluten och laddas automatskt. Blnkar långsamt (en blnknng varannan sekund) Styrenheten får ström från batter-backuppen på grund av strömavbrott eller annat avbrott eltllförseln. Blnkar snabbt (fyra blnknngar varannan sekund) Batteret har nått sn mnmnvå. Lyser nte Batter-backuppen är avstängd eller helt urladdad. Norsk: Den grønne ndkatorlampen vser status for batter-backup: Konstant lys Batter-backup er tlsluttet korrekt, og lades opp automatsk. Langsomt blnkende lys (1 blnk pr. 2 sek.) Batter-backup forsyner styreenheten med strøm pga. strømstans eller annet avbrudd av nettspennngen. Hurtg blnkende lys (4 blnk pr. 2 sek.) Batter-backup har nådd mnmumsnvå. Intet lys Batter-backup er slukket eller helt utladet. Suom: Vhreä merkkvalo osottaa akkuvarmstusykskön tlan: Valo palaa jatkuvast kkuvarmstusykskkö on oken kytketty ja latautuu automaattsest. Valo vlkkuu htaast (1 välähdystä 2 sekunnssa) kkuvarmstusykskkö syöttää vrtaa ohjausykskölle, koska on sattunut sähkökatko ta vastaava keskeytys sähkön saannssa. Valo vlkkuu nopeast (4 välähdystä 2 sekunnssa) kkuvarmstusykskkö on lähes täysn purkautunut. E lankaan merkkvaloa kkuvarmstusykskkö on kytketty pos päältä, ta se on täysn purkautunut. Polsk: Zelona lampka kontrolna pokazuje status urządzena podtrzymującego napęce: Śwatło cągłe Urządzene podtrzymujące napęce jest prawdłowo podłączone ładuje sę automatyczne. Śwatło powol mgające (1 błyśnęce na 2 sek.) Urządzene podtrzymujące napęce zasla sterownk z powodu braku głównego zaslana lub nnej przyczyny zwązanej z przerwą w zaslanu. Śwatło szybko mgające (4 błyśnęca na 2 sek.) Urządzene podtrzymujące napęce osągnęło mnmalny pozom naładowana. Brak śwatła Urządzene podtrzymujące napęce mus być wyłączone lub całkowce rozładowane. Svenska: Batter-backup KLB 100 måste stängas av nnan nya produkter ansluts eller vd servce på anslutna produkter. Koppla bort den från elnätet och tryck på knappen. Den gröna ndkatorlampan slocknar. Batter-backuppen är nu avstängd. När den åter ansluts tll elnätet, slås batter-backuppen automatskt på. Den gröna ndkatorlampan tänds gen. Norsk: Batter-backup KLB 100 skal avbrytes ved tlkoblng av nye produkter eller ved servce av tlkoblede produkter. vbryt nettspennngen og trykk på knappen, så den grønne ndkatorlampen slukkes. Batter-backup er nå avbrutt. Når nettspennngen tlkobles gen, tennes batter-backup automatsk, og den grønne ndkatorlampen lyser gen. Suom: kkuvarmstusykskkö KLB 100 on kytkettävä pos päältä ennen kun shen kytketään uusa latteta ta huolletaan shen jo kytkettyjä latteta. Kytke se rt verkosta ja pana panketta. Vhreä merkkvalo e pala. kkuvarmstusykskkö on nyt kytketty pos päältä. Kun late kytketään takasn verkkoon, akkuvarmstusykskkö kytkeytyy päälle automaattsest. Vhreä merkkvalo palaa jälleen. Polsk: Urządzene podtrzymujące napęce KLB 100 mus zostać wyłączone przed podłączenem nowych produktów lub w przypadku obsług serwsowej produktów do nego podłączonych. Odłącz urządzene od źródła zaslana nacśnj przycsk. Zelona lampka kontrolna ne śwec sę. Urządzene podtrzymujące napęce zostało teraz wyłączone. W momence przywrócena głównego zaslana urządzene podtrzymujące napęce automatyczne sę załącza. Zelona lampka kontrolna zaczyna ponowne śwecć

13 : VELUX Österrech GmbH 02245/ US: VELUX ustrala Pty. Ltd. (02) B: VELUX Belgum (010) BG: VELUX Bulgara EOOD 02/ BH: VELUX Bosna Hercegovna d.o.o. 033/ , BY: VELUX Roof Wndows (017) CDN: VELUX Canada Inc VELUX ( ) CH: VELUX Schwez G 062/ CHN: VELUX (CHIN) CO. LTD CZ: VELUX Česká republka, s.r.o D: VELUX Deutschland GmbH DK: VELUX Danmark /S E: VELUX Span, S EST: VELUX Eest OÜ F: VELUX France ,119 TTC/mn FIN: VELUX Suom Oy GB: VELUX Company Ltd H: VELUX Magyarország Kft. (06/1) HR: VELUX Hrvatska d.o.o. 01/ I: VELUX Itala s.p.a. 045/ IRL: VELUX Company Ltd J: VELUX-Japan Ltd. 03(3478)81 41 LT: VELUX Letuva, UB (85) LV: VELUX Latva SI N: VELUX Norge S NL: VELUX Nederland B.V NZ: VELUX New Zealand Ltd P: VELUX /S - Sucursal em Portugal PL: VELUX-POLSK Sp. z o.o. (022) / R: VELUX rgentna S RCH: VELUX Chle Lmtada RO: VELUX Româna S.R.L RUS: VELUX Rossa ZO (095) S: VELUX Svenska B 042/ SK: SLO: TR: VELUX Slovensko, s.r.o. (02) VELUX Slovenja d.o.o VELUX Çatı Pencereler Tcaret Lmted Şrket U: VELUX Ukrana TOV (044) US: VELUX merca Inc VELUX YU: VELUX Jugoslavja d.o.o Installaton nstructons for battery backup KLB 100. Order no. VS VELUX Group VELUX, the VELUX logo, INTEGR, o-homecontrol and the o-homecontrol logo are regstered trademarks

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

FIN EST SLO RUS INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 301 / AK 351. Betriebsanleitung. 1361617_e I 08/2012

FIN EST SLO RUS INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 301 / AK 351. Betriebsanleitung. 1361617_e I 08/2012 GB NL F E P I SLO PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 0 / AK 5 Betriebsanleitung D 667_e I 08/0 AL-KO Kugelkupplung D: Betriebsanleitung...4

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6..5 COM(5) 5 final ANNEXES to 4 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin solidaarisuusrahaston vuosikertomus 4 FI FI LIITE

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5400 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400 SLV5400/00

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI 06 07 11 13 14 14 15 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV30 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link NL NL FR FR NL NL FR FR SLV30 Pakkauksen sisältö SLV30 WIRELESS

Lisätiedot

english - EN suomi - FI svenska - SV

english - EN suomi - FI svenska - SV englsh EN dansk DA suom FI norsk NO svenska SV wwwmcrosoftcomhardware F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Fn wwwmcrosoftcomhardwareproductgude F F Press the battery tray release button on the left

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 / 003705925424 Päivitetty 18.9.2017 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

Linja-autojen korjaukset

Linja-autojen korjaukset Linja-autojen korjaukset Yritys POLSTER S.C. yrityksen perustoiminta on minibussien valmistaminen Mercedes-Benz Sprinter ajoneuvojen alustalle sekä linja-autojen sisustuksen täydelliset korjaukset ja kunnostukset.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Johanna Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin SUOMI ENGLISH NORSK SVENSKA Art.no. Model 32-6506 AW-1031B 32-6507 AW-1031B Ver. 201107 Outdoor light Art.no 32-6506 Model AW-1031B 32-6507

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV300 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV300 SLV5400 Pakkauksen sisältö

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

CD-vaihtaja. IDC A09 (Code) Käyttö- ja asennusohje

CD-vaihtaja. IDC A09 (Code) Käyttö- ja asennusohje CD-vaihtaja IDC A09 (Code) Käyttö- ja asennusohje Yleiskuva... 3 Asennus... 4 Käyttö... 6 Koodaus (asennuksen jälkeen)... 7 Dekoodaus (ennen irrotusta)... 8 Avaa tästä 2 YLEISKUVA ENGLISH-GB SUOMI 12345

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 003705925424 Päivitetty 26.5.2015 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS Täten todistetaan, että Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi noudattaa seuraavaa johtamisjärjestelmästandardia: ISO 9001:2008

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5405 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5405 SLV5400/00 Pakkauksen sisältö A.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2.

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2. l u T p Kla ö t t e k Teho a j s m a koko e j h o s u asenn KlapTul-palotla KlapTul-palotlan osat, kokoams- ja turvaiisuusohje 1. Nupp 2. HoIkk 3. Kans 4. Ruuv Knntä holkk ja nupp ruuvlla kannen läp ja

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot