Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Nro 4/ Kokousaika Keskiviikkona klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla = läsnä = poissa Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. Hakkarainen Anitta Kinnunen Kalevi Kinnunen Marko Kinnunen Rauno Laitala Sampo Laulumaa Jonna Pekkarinen Tapio Piispanen Virpi Rekonen Arja Salonpää Pauli Toikkanen Manu Toikkanen Markku Urpilainen KariPekka Pekka Kanervio Marja Lehtonen Petri Syrjä Kirsi AlonenKinnunen Pirkko Leppänen Sinikka Linnakallio Käsitellyt asiat :t :00 Kinnunen Joonas Kröger Lasse Hämäläinen Aulis Koivukoski Marjatta Kinnunen Raimo Villman Ari Kuivaniemi Tiina Harjula Elina Pasanen Tapani Tenhunen Aulis Niemi Jari Rouvinen Marketta Tainio Elma Virtala Harri kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä rakennustarkastaja sosiaalijohtaja henkilöstön edustaja maaseutusihteeri Urpilainen Anita Häkkinen Kirsti Ripatti Anneli Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markku Toikkanen ja KariPekka Urpilainen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Toikkanen ja Mikko Ihanti Tarkastus toimitetaan kokouksen jälkeen Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Esko Pelkonen Tarkastusaika Kinnula Marja Lehtonen Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Markku Toikkanen Mikko Ihanti Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virkaasema Allekirjoitus kunnanjohtaja Pekka Kanervio

2 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Asialista 28 VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUS KINNULAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON TOIMINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN MUUT ASIAT

3 Kunnanvaltuusto Nro 3/ VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta , 19 Puheenjohtajan selostus Päätös Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan selostus Päätös Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: Tarkastuslautakunnan tehtävänä kuntalain mukaan on mm. arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista an antaa valtuustolle arviointikertomus vuoden 2014 toiminnasta Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2014 arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta päätti, että arviointikertomus 2014 käsitellään pidettävässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2014 arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2014 arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Liite 1, Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee vuoden 2014 arviointikertomuksen kokouksessa. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2014 arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen ja merkitsi arviointikertomuksen tiedokseen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

4 Kunnanvaltuusto Nro 3/ KINNULAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus Liite 1, Kinnulan kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Uuden kuntalain 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntalain 114 :n mukaan tilinpäätökseen tulee sisällyttää konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä valtuustolle esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Vuoden 2014 tilinpäätös on myöhässä, koska kunnassa on vuoden 2014 aikana ollut kirjanpitäjien osalta vajausta. Sama vajaus on jatkunut vuoden 2015 puolella aina huhtikuuhun asti. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja ovat olleet tietoisia tilinpäätöksen tuottamisen ongelmista ja ovat varautuneet viivästyksen tuomaan aikatauluongelmaan. Viiveestä huolimatta tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2014 tilikauden tulos on poistoeron vähennyksen (12.667,98 euroa) jälkeen on ,22 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2014 talousarvioon nähden tulos on ,22 euroa parempi. Kunnan toimintatuotot toteutuivat 109,7 prosenttisesti, ollen vuonna 2014 yhteensä ,63 euroa. Toteumaa voi pitää talousarvioon budjetoitujen tuottojen alittuessakin varsin tyydyttävänä. Kunnan toimintamenot alittuivat ,10 euroa talousarvioon nähden, toteutumisasteen ollessa 99,1 %. Toimintamenojen alittuminen selittyy erityisesti henkilöstökulujen määrärahojen alituksesta ( euroa). Henkilöstökulut alittuivat siis 3,0 %. Palveluiden ostoissa oli hienoista kasvua (7.231,84 euroa), mikä selittyy asiakaspalveluiden oston kasvulla. Muut ostot alittuivat selvästi. Verotulot toteutuivat ,88 euroa talousarvion yli ja valtionosuudet ,00 euroa talousarvion ali. Valtionosuuden alitus johtunee valtion

5 Kunnanvaltuusto Nro 3/ tekemästä 50 euroa/ asukas leikkauksesta, jota ei ollut huomioitu talousarviossa. Vuosikate oli ,19 euroa mikä on ,19 euroa talousarviota parempi. Vuosikate on 884 euroa/asukas. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Kunnanhallitus 1) hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi 2) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 3) esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2014 ylijäämä ,22 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille Lisäksi 4) kunnanhallitus ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tasekirjan 5) kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja allekirjoittavat vahvistusilmoituskirjeen Yleishallinnolle annetaan oikeus tehdä tilinpäätösasiakirjaan tarvittaessa teknisiä stilisointikorjauksia. Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi AlonenKinnunen saapui kuultavaksi klo perusturvan tasekirjaosuudesta käydyn keskustelun ajaksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Ossi Kinnunen saapui kuultavaksi klo teknisen toimen tasekirjaosuudesta käydyn keskustelun ajaksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Markku Toikkanen ja Virpi Piispanen ilmoittivat esteellisyytensä (yhteisöjääviys, Kinnulan vuokratalot Oy;n hallituksen jäseniä) Kinnulan tytäryhtiöitä koskevan käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa välittömästi. Toimenpiteet Tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajan tarkastukseen ja tarkastuslautakunnan valmisteluun. Muutoksenhaku Tarkastuslautakunta Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kuntalain mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja

6 Kunnanvaltuusto Nro 3/ voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvolliselle) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys ja kunnan hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kunnan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2014 tilintarkastuksesta. Kertomukseen ei sisälly muistutuksia. Ehdotus Päätös Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2014 hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: Liite 2, Tarkastuskertomus Liite 3, Tasekirja 2013 Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2014 hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Päätös: Puheenjohtaja ilmoitti, että asia käsitellään kolmessa osassa, jotka ovat seuraavat: 1) Vuoden 2014 tarkastuskertomuksen hyväksyminen 2) Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 3) Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Vuoden 2014 tarkastuskertomuksen hyväksyminen:

7 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2014 tarkastuskertomuksesta. Puheenjohtaja päätti keskustelun vuoden 2014 tarkastuskertomuksesta. Kunnanvaltuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2014 tilintarkastuskertomus. Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen: Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Puheenjohtaja päätti keskustelun vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2014: Puheenjohtaja avasi keskustelun vastuuvapauden myöntämisestä. Markku Toikkanen esitti, että valtuuston päätökseen tehdään seuraava lisäys: Valtuusto edellyttää että teknisen toimen laskutusjärjestelmä tarkastetaan ja selvitetään laskutuksen aukot ja puutteet. Marjatta Koivukoski kannatti Markku Toikkasen lisäysesitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta käykö valtuustolle, että päätökseen lisätään Markku Toikkasen esittämä lisäys. Valtuustolle sopi lisäys. Puheenjohtaja totesi että kunnanvaltuusto on päättänyt myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta ja että päätökseen lisätään seuraava lisäys: Valtuusto edellyttää että teknisen toimen laskutusjärjestelmä tarkastetaan ja selvitetään laskutuksen aukot ja puutteet.

8 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Tiedoksi hallintokunnat, kirjanpito Valitusosoitus

9 Kunnanvaltuusto Nro 3/ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN Kansalaisopiston johtokunta Liite 1, Johtosääntöluonnos Toholammin kunnanvaltuusto on maaliskuussa 2015 tehnyt päätöksen irtisanoutua Suomenselän kansalaisopistosta alkaen. Irtisanoutumisen jälkeen Kinnulan ja Lestijärven kunnat ovat neuvotelleet kansalaisopistotoiminnan jatkamisesta Kinnulan ja Lestijärven kuntien kesken. Opistoon toimintaalueen muutoksen johdosta tulee yhteistyökuntien hyväksyä yhtäpitävin sopimuksin opiston uusi johtosääntö alkaen Johtosääntöluonnos on parhaillaan valmistelussa viranhaltijatyönä Kinnulan ja Lestijärven kuntien kesken. Ne pyritään saamaan kunnanvaltuustojen päätettäväksi kesäkuun valtuustojen kokoukseen kummassakin kunnassa. Johtosääntöön on tehty Toholammin eroamisen vaikutusten (johtokunnan paikkaluvut jne.) lisäksi myös päivitykset lainsäädäntöpohjaan ja terminologiaan (laki vapaasta sivistystyöstä, kuntalaki.) Suomenselän kansalaisopiston johtosääntö on Kinnulan kunnan hallintosääntöön nähden ensisijainen. Rehtori esittelee Suomenselän kansalaisopiston johtosäännön muuttuneet kohdat johtokunnan kokouksessa. Kansalaisopiston rehtorin päätösehdotus Päätös Toimenpiteet Muutoksenhaku Kunnanhallitus Kansalaisopiston johtokunta hyväksyy Suomenselän kansalaisopiston johtosäännön liitteen 1 muodossa ja esittää sitä edelleen Kinnulan ja Lestijärven kuntien kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kansalaisopiston johtokunta hyväksyi rehtorin päätösehdotuksen. Kinnulan ja Lestijärven valtuustojen päätettäväksi. Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 8, Johtosääntöluonnos Toholammin kunnan päätettyä Suomenselän kansalaisopistosta irtautumisesta alkaen, on yhteistyön jatkamisesta neuvoteltu Lestijärven kunnan kanssa. Neuvotteluissa on päädytty yhteistyön jatkamiseen.

10 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Kansalaisopiston muutoksesta on ilmoitettava mennessä, jotta uusi lupa toiminnalle voidaan saada alkaen. Kinnulan kunnanhallitus ehdottaakin päätöksen toimeenpanon kiirehtimistä, koska muuten kansalaisopiston toiminta olisi lopettamisuhan alainen. Kuntalain 98 mukaan päätös voidaan panna täytäntöön, jos täytäntöönpano ei tee oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta hyödyttömiä. Hallintolain 45 mukaan päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi, jos tärkeä yleinen etu sitä edellyttää. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Kinnulan kunnanhallitus esittää, että 1) valtuusto hyväksyy Suomenselän kansalaisopiston johtosääntö liitteen 8 mukaisena 2) päätös pannaan kiireellisenä välittömästi täytäntöön Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Seuraavaan valtuustoon Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kunnanvaltuusto , 30 Kunnanhallituksen päätösehdotus: Päätös: Liite 4, Johtosääntöluonnos Kinnulan kunnanhallitus esittää, että 1) valtuusto hyväksyy Suomenselän kansalaisopiston johtosääntö liitteen 8 mukaisena 2) päätös pannaan kiireellisenä välittömästi täytäntöön Kunnanvaltuusto hyväksyi kohdan 1) kunnanhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. Kohdan 2) osalta puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta että sopiiko valtuustolle, että päätös pannaan välittömästi täytäntöön. Valtuusto oli yksimielinen, että päätös pannaan välittömästi täytäntöön. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: OTE Lestijärven kunta, kansalaisopiston johtokunta Valitusosoitus

11 Kunnanvaltuusto Nro 3/ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON TOIMINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kansalaisopiston johtokunta , 9 Liite 2: Luonnos Suomenselän kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä koskevasta sopimuksesta Toholammin kunnanvaltuusto on maaliskuussa 2015 tehnyt päätöksen irtisanoutua Suomenselän kansalaisopistosta alkaen. Irtisanoutumisen jälkeen Kinnulan ja Lestijärven kunnat ovat neuvotelleet kansalaisopistotoiminnan jatkamisesta Kinnulan ja Lestijärven kuntien kesken. Opistoon toimintaalueen muutoksen johdosta tulee yhteistyökuntien hyväksyä yhtäpitävin sopimuksen Suomenselän kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus. Hyväksytty sopimus tulee lähettää opetus ja kulttuuriministeriään kesän 2015 aikana mm. valtion tulorahoituksen määrittelyä ja ministeriön tiedontarpeita varten. Sopimisluonnos on parhaillaan valmistelussa viranhaltijatyönä Kinnulan ja Lestijärven kuntien kesken. Ne pyritään saamaan kunnanvaltuustojen päätettäväksi kesäkuun valtuustojen kokoukseen kummassakin kunnassa. Sopimukseen on tehty kirjauksia Toholammin eroamisen lisäksi myös johtokunnan paikkalukuun ja mm. talousraporttinen lähettämisestä Lestijärven kunnan tiedoksi sekä yhdyshenkilön nimeämismahdollisuus. Rehtori esittelee kuntien välisen sopimuksen muuttuneet kohdat johtokunnan kokouksessa. Kansalaisopiston rehtorin päätösehdotus Päätös Toimenpiteet Muutoksenhaku Kunnanhallitus Kansalaisopiston johtokunta hyväksyy Suomenselän kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen liitteen 2 muodossa ja esittää sitä edelleen Kinnulan ja Lestijärven kuntien kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kansalaisopiston johtokunta hyväksyi rehtorin päätösehdotuksen. Kinnulan ja Lestijärven valtuustojen päätettäväksi Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 9, Luonnos Suomenselän kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä koskevasta sopimuksesta

12 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Toholammin kunnan päätettyä Suomenselän kansalaisopistosta irtautumisesta alkaen, on yhteistyön jatkamisesta neuvoteltu Lestijärven kunnan kanssa. Neuvotteluissa on päädytty yhteistyön jatkamiseen. Kansalaisopiston muutoksesta on ilmoitettava mennessä, jotta uusi lupa toiminnalle voidaan saada alkaen. Kinnulan kunnanhallitus ehdottaakin päätöksen toimeenpanon kiirehtimistä, koska muuten kansalaisopiston toiminta olisi lopettamisuhan alainen. Kuntalain 98 mukaan päätös voidaan panna täytäntöön, jos täytäntöönpano ei tee oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta hyödyttömiä. Hallintolain 45 mukaan päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi, jos tärkeä yleinen etu sitä edellyttää. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Päätös: Kinnulan kunnanhallitus esittää, että 1) valtuusto hyväksyy Suomenselän kansalaisopiston sopimuksen liitteen 9 mukaisena 2) päätös pannaan kiireellisenä välittömästi täytäntöön Markku Toikkanen esitti lisäyksenä varsinaiseen esitykseen seuraavaa: Lestijärven ja Kinnulan palkkakirjanpitäjät selvittävät henkilöstöstä osakaskunnille tulevat eläkevastuut. Selvitys liitetään sopimuksen liitteeksi. Lisäksi Markku Toikkanen esitti, että 11 muutetaan muotoon; Lestijärven kunta nimeää kansalaisopiston yhdyshenkilön. Virpi Piispanen kannatti Markku Toikkasen esitystä. Kunnanjohtaja yhtyi Markku Toikkasen esitykseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Markku Toikkasen lisäyksen ja esittää Suomenselän kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen lisäyksineen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös pannaan kiireellisenä täytäntöön. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Seuraavaan valtuustoon Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kunnanvaltuusto , 30 Kunnanhallituksen päätösehdotus: Liite 5, Luonnos Suomenselän kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä koskevasta sopimuksesta Kinnulan kunnanhallitus esittää, että 1) valtuusto hyväksyy Suomenselän kansalaisopiston sopimuksen liitteen 9 mukaisena, kuitenkin niin, että 11 muutetaan muotoon:

13 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Lestijärven kunta nimeää kansalaisopiston yhdyshenkilön. 2) päätös pannaan kiireellisenä välittömästi täytäntöön 3) Lestijärven ja Kinnulan palkkakirjanpitäjät selvittävät henkilöstöstä osakaskunnille tulevat eläkevastuut. Selvitys liitetään sopimuksen liitteeksi. Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen kohtien 1) ja 3) osalta. Kohdan 2) osalta puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta että sopiiko valtuustolle, että päätös pannaan välittömästi täytäntöön välittömästi täytäntöön. Valtuusto oli yksimielinen, että päätös pannaan välittömästi täytäntöön. Toimenpiteet: Muutoksen haku: OTE Lestijärven kunta Valitusosoitus)

14 Kunnanvaltuusto Nro 3/ MUUT ASIAT Kunnanvaltuusto , 32. Päätös: Tapio Pekkarinen informoi Hautakankaan tuulivoimapuistoasiasta. Tapio Pekkarinen esitti suullisena toivomuspontena, että Kinnulan luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekisivät kaikkensa, että Kinnula Perho tiehankkeelle saataisiin rahoitus esim. EU:n Eurooppa 2020 kasvustrategia rahastosta. Manu Toikkanen luovutti kuntalaisaloitteen koskien yritystukiasiaa. Kuntalaisaloite liitetään pöytäkirjan liitteeksi ja jatkokäsittelyä varten. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 2/12.3.2015 43 Kokousaika Torstai 12.3.2015 klo 19.00* 21.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä - = poissa Kunnanvirasto, valtuustosali

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343 Kokousaika 5.6.2014 klo 16.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1 Nro 01/08.03.2012 1 Kokousaika 08.03.2012 klo 19.13 21:31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kunnanhallitus 26.5.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kunnanhallitus 26.5.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 181 Kokousaika 26.5.2014 klo 17.00 Kokouspaikka KalaValtanen Oy, Pori Käsiteltävät asiat 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot