KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45"

Transkriptio

1 Nro 04/ Kokousaika klo (iltakoulu klo 18:00-19:15) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00 Varajäsen Paikalla = läsnä - = poissa Leppänen Ilpo, pj. Urpilainen Leo, 1. vpj Tuikkanen Olavi, 2. vpj Toikkanen Markku, 3. vpj Hakkarainen Anitta Ihanti Mikko Kinnunen Kalevi Kinnunen Marko Kinnunen Rauno Kröger Lasse Leppänen Ilkka Leppänen Jonna Muhonen Heikki Pekkarinen Raimo Pelkonen Esko Peltonen Pentti Piispanen Virpi Hämäläinen Aulis Koivukoski Marjatta Pekkarinen Tapio Voutila Riitta Linna Raili Ruuska Perttu Suominen Antti Teini Jorma Kauppinen Rauni Rouvinen Marketta Puranen Eeva-Liisa Kuivaniemi Aulis Hytönen Marja-Liisa Sivula Seppo Pasanen Manu Ripatti Anneli Häkkinen Kirsti.klo 20:37-20:44 34.klo 20:37-20:44 34 Juha Urpilainen Milla Kinnunen Marja Lehtonen Sari Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen Sinikka Linnakallio Kari Kinnunen - kunnanjohtaja va. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä sivistystoimen päällikkö vs. kunnanrakennusmestari sosiaalijohtaja maaseutusihteeri henkilöstön edustaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi on päättänyt esittää valtuustolle :ssä 158, että se ottaa kiireellisenä käsittelyyn 34 / Kinnulan Vuokratalot Oy:n takaussitoumuksen uudistaminen. Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanvaltuutetut Aulis Hämäläinen ja Anitta Hakkarainen. Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Puheenjohtaja Ilpo Leppänen Tarkastusaika Milla Kinnunen Juha Urpilainen 34 Aulis Hämäläinen Anitta Hakkarainen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus va. hallintojohtaja Milla Kinnunen

2 Nro 04/ MARKETTA ROUVISEN EROANOMUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSE- NYYDESTÄ Liite 10 Marketta Rouvinen on jättänyt liitteen 10 mukaisen eroanomuksen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. päättää esittää valtuustolle, että se myöntää eron Marketta Rouviselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen Liite 1 päätti myöntää eron Marketta Rouviselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Olavi Tuikkanen esitti SDP:n ryhmäesityksenä, että tarkastuslautakuntaan valitaan varsinaiseksi jäseneksi Allan Pekkarisen ja uudeksi varajäseneksi Marjatta Tuikkasen. hyväksyi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Allan Pekkarisen ja uudeksi varajäseneksi Marjatta Tuikkasen.

3 Nro 04/ KIRKONKYLÄN LÄNSIOSAN LAAJAKAISTAHANKKEEN TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN HANKETTA VAR- TEN Liite 5 Kinnulan kunnan tavoitteena on tarjota kunnallinen laajakaistayhteys jokaiseen kotitalouteen ja vapaa-ajanasuntoon vuoteen 2015 mennessä. Koska Myllykylän tie-, vesihuolto- ja laajakaistahankkeen lykkääntyi kaavoitusteknillisistä syistä vuodelle 2013, investointiosasta vapautui euroa käytettäväksi muihin investointeihin. Kirkonkylän länsiosan alueelta on tullut useita yhteydenottoja nopean laajakaistayhteyden saamiseksi. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Kinnulan kunta käynnistää Kirkonkylän länsiosan laajakaistahankkeen. Hankkeen tavoitteena on, että Kinnulan Kirkonkylän länsiosan laajakaistahanke saadaan valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. päättää nimetä Kirkonkylän länsiosan laajakaistahankkeen toimikuntaan seuraavat henkilöt: Mikko Ihanti, puheenjohtaja Ilkka Paananen, projektipäällikkö/sihteeri Heikki Muhonen, varapuheenjohtaja Marketta Rouvinen Jarmo Parkkila Eeva Penttinen Kalevi Kinnunen Anita Urpilainen Ilkka Leppänen esitti, että määrärahaa ei siirretä Kirkonkylän länsiosan laajakaistahankkeeseen. Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se varaa määrärahaa Kirkonkylän länsiosan laajakaistahankkeeseen euroa ja että määräraha katetaan lainalla. päätti nimetä Kirkonkylän länsiosan laajakaistahankkeen toimikuntaan seuraavat henkilöt: Mikko Ihanti, puheenjohtaja Ilkka Paananen, projektipäällikkö/sihteeri

4 Nro 04/ Heikki Muhonen, varapuheenjohtaja Marketta Rouvinen Jarmo Parkkila Eeva Penttinen Kalevi Kinnunen Anita Urpilainen Tämän lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se varaa määrärahaa Kirkonkylän länsiosan laajakaistahankkeeseen euroa ja että määräraha katetaan lainalla Liite 2 hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

5 Nro 04/ KINNULAN KUNNAN JA PASI URPILAISEN VÄLINEN KIINTEISTÖKAUPPA Liite 4 Kinnulan kunta on neuvotellut Pasi Urpilaisen kanssa liitteen 4 mukaisesta kiinteistön kaupasta. Kauppakirjan mukaisesti Kinnulan kunta myy Pasi Urpilaiselle Virpikangas-nimisestä tilasta RNO noin 500 m2:n suuruisen määräalan liitettäväksi Pasi Urpilaisen omistamaan omakotitalotonttiin. Kauppahinnaksi muodostuu 3 /m2 500 m2 = esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 4 mukaisen kauppakirjan. Kauppakirjalla Kinnulan kunta myy Pasi Urpilaiselle 500 m2:n määräalan tilasta Virpikangas Leo Urpilainen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (intressijääviys). hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen Liite 3 Leo Urpilainen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (intressijääviys). Todettiin, että varajäseniä ei ole paikalla. hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

6 Nro 04/ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUVAN HAKEMINEN OPETUS- JA KULTUURIMINISTERIÖLTÄ Kansalaisopiston johtokunta Esityslista liitteet 1 ja 2 Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kansalaisopistojen ylläpitolupien uudistamisprosessin vuoden 2010 ja 2011 alusta tulleiden vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muutosten mukaisiksi. Ylläpitolupien muuttaminen perustuu lain 1, 2 ja 4 :n (1765/2009) muuttamiseen ja mainitun lain voimaantulosäännökseen, jota on muutettu lailla (1104/2010). Vapaasta sivistystyöstä annetun lain voimaantulosäännöksen (1104/2010) mukaan ennen lain voimaantuloa myönnetyt luvat oppilaitoksen ylläpitämiseen säilyvät lain mukaisina lupina ja lupaan ylläpitää kansalaisopistoa sovelletaan vuoden 2012 loppuun lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Kaikkien kansalaisopistojen ylläpitämisluvat muutetaan vuoden 2013 alusta. Muutos koskee kansalaisopistojen vapaan sivistystyön lain mukaista ylläpitämislupaa. Kansalaisopiston ylläpitäjän tulee toimittaa ylläpitämislupaa koskeva hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä 1 olevalla lomakkeella mennessä. Rehtorin Kansalaisopiston johtokunta hyväksyy Suomenselän kansalaisopiston ylläpitämisluvan liitteen 2 muodossa ja esittää sitä edelleen Kinnulan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Liite esittää valtuustolle, että se hyväksyy Suomenselän kansalaisopiston ylläpitämisluvan liitteen 14 muodossa. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 4-5 hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

7 Nro 04/ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunnan on kuntalain mukaan vuosittain arvioitava, ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan arviointikertomuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle. Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen Liite 6 Arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja hyväksyi arviointikertomuksen.

8 Nro 04/ TILINPÄÄTÖS VUODELTA Liite 4 Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelmat ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka on 16a :n tarkoittamalla tavalla muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin, tulee laatia konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus koskee kuntaa, jolla yksi tai useampia tytäryhteisöjä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan ja kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kinnulan kunnan tilinpäätös vuodelta 2011 oli ylijäämäinen euroa. Vuosikate oli positiivinen euroa. Korollista lainaa Kinnulan kunnalla oli vuoden 2011 tilinpäätöksessä 3205 /hlö. Kunnan nettoinvestoinnit olivat vuonna 2011 yhteensä ,70 euroa. Sijoituksia Kinnulan kunnalla oli vuoden 2011 tilinpäätöksessä euroa. Omavaraisuusaste oli tilivuonna 59,98% ja suhteellinen velkaantuneisuus 57,11 %. Kunnan taseessa on tämän tilikauden jälkeen ylijäämää ,07 euroa.

9 Nro 04/ päättää esittää kunnanvaltuustolle; - että se hyväksyy tilikauden tuloksen ,05 - että se tulouttaa tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,98 - että tilikauden 2011 ylijäämä 3 921,93 lisätään edellisten tilikausien ylijäämään ja lisäksi kunnanhallitus päättää; - allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan selostus: Tilintarkastaja Jarmo Jäspi on esittänyt tarkastuslautakunnalle liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen Kertomukseen ei sisälly muistutuksia. Tarkastuslautakunta päättää: 1. että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi 2. että se esittää kunnanvaltuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2011 hyväksytään ja että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen Liite 7 Tilintarkastuskertomus Liite 8 Tilinpäätös hyväksyi kunnanhallituksen esityksen, että - tilikauden tulos on ,05 - tehtyjä poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaan ,98 - tilikauden 2011 ylijäämä 3 921,93 lisätään edellisten tilikausien ylijäämään. Samalla kunnanvaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

10 Nro 04/ Tämän lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta

11 Nro 04/ KINNULAN KUNNAN JA ONNI HÄKKISEN VÄLINEN KIINTEISTÖKAUPPA Liite 4 Liitteen 4 mukaisella kauppakirjalla Kinnulan kunta myy noin 350 m²:n määräalan Muhonen -nimisestä tilasta RN:o 2:252 Kinnulan kunnan Saaren kylässä. Määräala on metsämaata ja tulee ostajan omistaman kesäasuntotontin Kesäranta ( ) lisäalueeksi, sillä ei ole rakennuksia ja se ei rajoitu rantaan. Määräalalla oleva puusto ei kuulu kauppaan. Alueella on Saarensalmen rantakaava ja rantayleiskaava. Kauppahinta on 1 575,00 euroa. päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 4 mukaisen kauppakirjan Kinnulan kunnan ja Onni Häkkisen välillä. Kauppahinta on 1 575,00 euroa. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen Liite 9 hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

12 Nro 04/ MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut.

13 Nro 04/ KINNULAN VUOKRATALOT OY:N TAKAUSSITOUMUKSEN UUDISTAMI- NEN Liite 6 Kinnulan kunta on antanut takauksen Kinnulan Vuokratalot Oy:n Pohjola Pankilta ottamasta lainasta (nro ). Laina on myönnetty asti. Lainan jäljellä oleva pääoma on ,70 euroa. Takauksen antamisesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta , minkä vuoksi takaussitoumus tulee uudistaa. Kinnulan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kinnulan kunta on valmis jatkamaan takaussitoumusta Kinnulan Vuokratalot Oy:n lainasta nro , jonka jäljellä oleva pääoma on ,70 euroa. Tämän lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se ottaa asian kiireellisenä valtuuston käsittelyyn Milla Kinnunen ja Olavi Tuikkanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Juha Urpilainen. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen Liite 10 Milla Kinnunen, Olavi Tuikkanen, Virpi Piispanen ja Heikki Muhonen jääväsivät itsensä (intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Juha Urpilainen. Päätöksenteon (klo ) ajaksi puheenjohtaja kutsui seuraavat varavaltuutetut; Kauppinen Rauni ja Rouvinen Marketta. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x Kunnanvaltuusto Nro 4/17.6.2015 87 Kokousaika Keskiviikkona 17.6.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1 Nro 01/08.03.2012 1 Kokousaika 08.03.2012 klo 19.13 21:31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 20 KOKOUSAIKA Maanantai 15.6.2015 kello 18.02 18.26 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x

x x x x x x x - - - x - x x x - - x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 2/12.3.2015 43 Kokousaika Torstai 12.3.2015 klo 19.00* 21.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä - = poissa Kunnanvirasto, valtuustosali

Lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 / 2009 358 Kokousaika 14.09.2009 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/12.9.2011 374 Kokousaika 12.9.2011 klo 17.00 18:35, Iltakoulu klo 18:36-19.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343 Kokousaika 5.6.2014 klo 16.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot