Antiikin Kreikasta helmiponttiin. listaprofiilien historiaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antiikin Kreikasta helmiponttiin. listaprofiilien historiaa"

Transkriptio

1 Antiikin Kreikasta helmiponttiin listaprofiilien historiaa

2 Antiikin Kreikan ja Rooman arkkitehtuurista Jokainen puutavaraa käyttänyt tai ostanut tietää mitä tarkoittaa helmipontti. Se on usein seinä- ja kattopaneeleissa käytettyä lautaa, jonka ponttireunassa on halkaisijaltaan puoliympyrän- tai 3/4 ympyränmuotoinen pullea nauha. Mutta mistä muoto ja sen nimi ovat peräisin? Sen selvittääkseen on mentävä ajassa taaksepäin yli 2000 vuotta antiikin Kreikkaan asti. Kreikan klassisen arkkitehtuurin kukoistusaikaa olivat vuosisadat e.kr., jonka jälkeen Rooman vallan vaikutus alkoi kasvaa. Roomalaiset käyttivät kuitenkin Välimeren alueella yhä kreikkalaista muotokieltä lisäten siihen uuden tärkeän elementin, holvaustekniikan. Rooman vallan kausi kesti vuodesta 300 e.kr. vuoteen 300 j.kr. Sima eli räystäslista Tympanon eli päätykolmio Palkisto Kapiteeli eli pylvään pääty Pylvään varsi Pylvään jalusta Joonialainen temppelipääty ja sen osien nimet. 2 Julkaisija: Lauta Oy Tampereentie 166, PL 10, Lempäälä Teksti, valokuvat, piirrokset: Arkkitehti Tuula Rauma Kiitän yhteistyöstä: Professori Ove Hidemark, Tukholma Museovirasto, Helsinki Taitto ja paino: Minna Jousmäki Domus-Offset Oy, Tampere ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kansikuva: Erekteion Akropolis, Ateena, joonialainen pylväsjärjestelmä, v. 410 e.kr.

3 Klassisen kreikkalaisen tyyliopin määrittäjiä olivat eri jumalille pystytetyt temppelit, joista tunnetuin on Ateenan Akropoliin laaja temppelialue. Temppelipäädyn eri osien muodon, mittasuhteiden ja koristeiden mukaan rakennukset jaettiin viiteen eri tyyliin aikajärjestyksessä: toskanalainen, doorilainen, joonialainen, korinttolainen ja komposita (Rooman vallan aikainen). Näistä kolme keskimmäistä ovat tunnetuimmat. Myöhemmät listaprofiilityylit ottivat eniten vaikutteita joonialaisesta ja korinttolaisesta tyylistä. SUURI JÄRJESTELMÄ Rakennusosien nimet PIENI JÄRJESTELMÄ Muotojen nimet P A L K I S T O N O S A T Karniisi Friisi Arkkitraavi Kapiteeli Karniisi Corona Dentil l. hammaslista l. munasauva Friisi l. laatta l. helminauha Karniisi l. lehväsauva Kapiteelin voluutti Pylvään varsi Pylvään uurteet l. kanneluurit Jalusta Joonialainen pylväs ja palkisto. Kaksi astragiaalia Scotia Scotia SUURI JÄRJESTELMÄ Rakennusosien nimet PIENI JÄRJESTELMÄ Muotojen nimet Pylvään varsi Kanneluurit Scotia Kaksi astragaalia Scotia Ekinus Piirrokset eivät ole mittakaavassa. Abacus Joonialaisen pylväsjärjestelmän jalustaosa. 3

4 Renessanssi, antiikin uusi tuleminen Gotiikan kauden jälkeen Italiasta alkanut renessanssi ( ) otti jälleen vaikutteita antiikin Kreikan ja Rooman arkkitehtuurista. Tunnetut renessanssiarkkitehdit kuten esim. Serlio, Vignola ja Andrea Palladio laativat laajoja tutkielmia antiikin temppeliarkkitehtuurista ja niiden mittasuhteista luoden perustan sille muotokieliopille, jota klassinen arkkitehtuuri eri variaatioina noudatti aina 1800-luvun loppuun asti, jolloin jugend, kansallisromantiikka ja funktionalismi astuivat kuvaan. Tosin 1900-luvun alussa oli vielä jugendin jälkeen lyhyt noin 20 vuoden tyyliperiodi, jota kutsutaan 1900-luvun klassismiksi. Temppelipääty jakaantuu kahteen järjestykseen, suureen ja pieneen. Suuren järjestelmän osat ovat temppelin keskeisiä rakennusosia, joilla kullakin on oma nimensä. Pienen järjestelmän osat ovat koristemuotoja, jotka täydentävät suurta järjestelmää ja muodostavat siirtymän suuren järjestelmän osasta toiseen. Juuri pienen järjestelmän osat ovat profiilihistorian perusmuotoja, jotka siirtyivät myöhemmin varhaisista kivirakennuksista myös puurakentamiseen. Profiilikielioppia Kreikkalaista ornamentiikkaa on tutkittu eri maissa eri aikoina, ja muodoille on eri kielissä annettu erilaisia nimiä. Alkujaan käsitteet perustuvat kuitenkin antiikin kreikan ja italian kieleen. Uudempien tulkintojen mukaan (mm. George Hersey) eräät muodot ovat saaneet alkunsa muinaisista uskonnollisista riiteistä. Niissä jumalille uhrattiin erityisesti härkiä, joiden sarvet oli koristeltu helminauhoin ja kukkaiskäädyin. Muinaiskreikan härän sarvea merkitsevästä sanasta ja kaarevasta muodosta kehittyi karniisimuoto, helminauhoista astragaalimuoto ja kukkaiskäädyistä torus. Doorilaisen palkiston friisiosassa kuvataankin vielä nauhoin koristeltuja härän pääkalloja reliefeinä. Klassiset ornamentit ovat ikään kuin aakkosia, joista tietyin säännöin yhdistelemällä on muodostunut kulloisellekin arkkitehtuurityylille ominainen muotokieli. Tässä käytetään lähinnä Ruotsissa käytössä olevaa sanastoa, joka puolestaan perustuu kreikan- ja italiankielen terminologiaan. Lukijalle ja tutkijallekin voi aiheuttaa sekaannusta se, että kreikkalaisen temppelin rakenteellisilla osilla on kullakin oma nimensä ja lisäksi ko. rakennusosan muodolla omansa. Tässä perehdytäänkin vain perusmuotoihin ja niihin nimiin, jotka ovat olennaisia suomalaisia listaprofiileja tutkittaessa. 4

5 Upotus, kynte, falssi (ruots.) Viiste, faasi (ruots.), laatta Nouseva karniisi Cyma recta Laskeva karniisi Cyma reversa Cavetto, kouru 1/4 sauva (ympyrän 1/4 osa), munasauva, helmisauva Scotia, lehväkimppu Dentil, hammaslista Listaprofiilien perusmuodot. Vasemmalla muodon leikkauspinta, oikealla muodon kuva kolmiuloitteisena. 5

6 Eri aikakausien profiilihistoriaa Eurooppalaiset arkkitehtuurityylit voidaan ajoittaa pääpiirteissään seuraavasti: Gotiikka , renessanssi , barokki , rokokoo , uusklassismi Uusklassismiin luetaan tällöin kuuluvaksi myös Suomessa tärkeät kustavilaisuus ja empire , jota Suomessa edusti erityisesti Carl Ludvig Engel luvun jälkeen alkoi ns. kertaustyylien kausi, joka sovelsi gotiikan, renessanssin ja barokin muotoja uudella tavalla. Rapattuja empiretyylisiä räystäsprofiileja Eckerön posti- ja tullitalon julkisivusta, mm. hammaslista. Arkkitehti Carl Ludvig Engel Profiilimuotojen ajoitusta määritettäessä on huomattava, että eri tyylikausien rajat ovat liukuvat ja mitä kauempana tyylin alkulähteestä ajallisesti, maantieteellisesti ja kulttuurisesti ollaan, sitä myöhäisemmin tietyn kauden tyylimuotoja vielä esiintyy. Suomen historian kannalta ovat merkittäviä kustavilainen tyyli Ruotsin vallan ajalta sekä Saksasta ja Venäjältä vaikutteensa saanut empire luvun loppupuolella Saksasta vaikutteita saanut uusrenessanssi saavutti Suomessa suuren suosion. Tyylimuodot esiintyivät tietysti puhtaimmillaan ja edustavimmillaan kuninkaallisissa linnoissa ja palatseissa, joista niitä kopioitiin aatelisten linnoihin ja kartanoihin. Edustavimmista rakennuksista tyylit taas siirtyivät maaseudun varakkaimpiin talonpoikaistaloihin, joissa puusepät jo voivat soveltaa omaa näkemystään vapaammin. Profiilihistoriassa kiehtovinta onkin seurata alkuperäisen muodon siirtymistä ajassa ja paikassa sekä sen muuntumista provinsiaaliseksi rakennustraditioksi, josta Suomen maaseudulla on monia hienoja esimerkkejä. Harmoniassaan ja kauneudessaan ne eivät häviä yhtään alkuperäisille esikuvilleen, vaan todistavat puusepäntaidon vankasta, esteettisestä perinteestä ja käsityötaidosta. Vasta 1800-luvun lopun teollistumisen myötä listaprofiilit standardoituivat ja valikoimat pienenivät edelleen tultaessa luvulle. Tässä lyhyessä historiikissa keskitytään lähinnä vuorilautojen (ovien ja ikkunoiden ympärillä) muotoihin, joissa klassiset osamuodot esiintyvät runsaimmillaan. Samoja perusmuotoja esiintyy myös lattia-, katto- ja rintapaneelilistoissa. Erilaisia suomalaisia listamuotoja on runsaasti esitetty teoksessa Talo Kautta aikojen, osa: Kiinteän sisustuksen historiaa. Hämeshavuisen komea talonpoikaistalo Kauhajoelta vuodelta Valkoiseksi maalatut pystypilasterit ovat saaneet aiheensa antiikin temppelin pylväistä, jonka päätynä on räystäskarniisi. Puoliympyrän muotoinen lunetti-ikkuna ullakolla on myös tyypillinen empirekauden rakennuksissa. Käsin veistettyjä seinäpaneelien vuorilistoja Sturehovin linnasta, Ruotsi, 1770-luku. 6

7 Listamuotoja tutkiessa voi huomata, että eri päämuodot liittyvät toisiinsa täsmällisesti teräväkärkisillä upotuksilla, yleensä terävällä tai suoralla kulmalla. Upotukset erottavat eri muodot toisistaan ja antavat listalle selkeän, ryhdikkään kokonaisvaikutelman. Usein moneen kertaan maalatuissa listoissa terävät upotukset täyttyvät maalista ja listan muoto pehmenee, "löystyy". Kun vanhasta listasta otetaan mallia korjauksen yhteydessä, tuleekin kaikki maalikerrokset poistaa mallipalasta, jotta oikea muoto saadaan esiin. Toisaalta monet maalikerrokset kertovat myös listan iästä, joten korjaustyössä ei ole tarpeen ryhtyä liian perusteelliseen maalinpoistoon, vaan poistaa vain irtoava maali varovaisesti siten, että listan pieniä profiilimuotoja ei hävitetä. Karniisi Karniisi Symmetrinen barokkilista 1600-luku Rokokoo 1740-luku Uusklassismi 1810-luku Cavetto Barokki 1670-luku Myöhäisrokokoo 1760-luku Empire 1840-luku Karniisi Karniisi Myöhäisbarokki 1720-luku Kustavilainen klassismi 1700-luvun loppu Uusrenessanssi 1800-luvun loppu Myös Suomessa käytettyjä ovien listaprofiileja eri historiallisilta tyylikausilta. Uusrenessanssi 1800-luvun loppu 7

8 Listaprofiilien merkitys arkkitehtuurissa Sekä rapatuilla että puulistoilla on kolme tärkeätä funktiota: peittää rakennusosien välisiä saumoja (tekninen funktio), erottaa eri rakennusosia toisistaan ja korostaa rakennuksen arkkitehtonista muotoa. Erityisen runsaasti koristelluilla ikkunoilla julkisivussa saatettiin korostaa rakennuksen päätiloja (esim. keskellä sijaitsevaa salia) ja pääsisäänkäyntiä. Kivirakennuksissa ei ikkunoita yleensä vuorattu sisäpuolelta listoituksella, sen sijaan kattolistojen (varjovaikutelma), ovien vuorilistojen, paneelien ja lattialistojen avulla korostettiin huoneen muotoa ja sen harmonisia mittasuhteita. Lattialistojen ja rintapaneelien tarkoituksena oli myös suojata seinän maalausta tai tapetointia. PIENI JÄRJESTELMÄ Muotojen nimet SUURI JÄRJESTELMÄ Rakennusosien nimet Karniisi Corona Karniisi Friisi Arkkitraavi P A L K I S T O N O S A T Oviaukko Sivukonsoli Klassismia edustavan oviaukon päällyslistoitus, jossa palkiston arkkitraaviosa kääntyy sivulle vuorilaudaksi. Piirrokset eivät ole mittakaavassa. 8 Voluuttimuotoinen sivukonsoli

9 Ikkunoiden ja ovien vuorilistat ovat uusklassismissa (kustavilaisuus ja empire) muodostuneet siten, että kreikkalaisen palkiston arkkitraaviosa on käännetty aukon sivulle. Juhlavammissa ovissa arkkitraavilistan yläpuolella on koristeena muut palkiston osat: friisi ja karniisi, joita sivuilla voivat vielä tukea voluuttimuotoiset konsolit. Sen sijaan barokin ja rokokoon runsaat torus- ja astragaalimuodot ovat saneet lähtökohtansa pylvään jalustan ekinusosasta. Helsingin säätytalo, juhlasalin ovi, jota koristaa täyden palkiston lisäksi temppelin päätykolmio eli tympanon. Tässäkin arkkitraavi kääntyy sivuille vuorilistoiksi. Arkkitehti Gustaf Nyström Kuva: Simo Rista. PIENI JÄRJESTELMÄ Muotojen nimet SUURI JÄRJESTELMÄ Rakennusosien nimet Cavetto Corona Piirrokset eivät ole mittakaavassa. Nouseva karniisi Laskeva karniisi Karniisi Dentil Friisi P A L K I S T O N O S A T Oven vuorilista, jossa kanneluurit Arkkitraavi Täyspalkiston käsittävä oven ylälistoitus ja empirelle tyypillinen uritettu sivulista. Tervalammen kartano, Vihti, arkkitehti Anders Fredrik Granstedt,

10 1800-luvulla vielä vallitsevan keskeissalipohjakaavan (karoliininen pohjakaava) mukaisesti sisätilassa ovet rakennettiin lähelle ulkoseinää samaan linjaan. Voimakkaasti profiloiduilla listoilla koristetut ovet muodostivat ikään kuin portin, jonka kautta avautui polykromaattinen tilasarja, kun kaikki huoneet oli maalattu tai tapetoitu eri väreillä. Palatkaamme takaisin helmiponttiin. Linnoissa ja kartanoissa oli varaa palkata taitavia koristepuuseppiä, jotka kaiversivat helmilistan helmi kerrallaan. Kun listoja ryhdyttiin tekemään höyläämällä, yhdistettiin astragaalin helmet yhdeksi nauhaksi, joka leikkausmuodostaan ja koostaan suhteessa listan muihin muotoihin on kuitenkin edelleen tunnistettavissa luvun lopulla on kuitenkin valmistettu myös ovia, joissa peilin ja kehän liitoksessa on neljännesympyrän muotoinen helmilista. Se tehtiin pyöreästä listasta sorvaamalla helminauhaksi, joka sitten sahattiin neljään osaan. Samat antiikista peräisin olevat klassiset muodot esiintyivät myös käsityönä tehdyissä vaatimattomammissa rakennuksissa, kuten kuvan leikkimökissä. Eckerön postitalo, Carl Ludvig Engel, 1828, sisänäkymä. Uusrenessanssityyppistä nikkarityyliä edustava leikkimökki 1900-luvun alusta. Cavetto Scotia 10 Helmipontti. Cavetto Leikkimökin räystäskonsolissa on erotettavissa keskeiset historialliset profiilimuodot pienessä mittakaavassa.

11 Uutta luoden, perinteitä kunnioittaen Puu kuuluu edelleen vahvasti suomalaiseen rakentamiseen. Eri lajeineen, käsittelyineen ja profiileineen se antaa mahdollisuudet moninaisiin ratkaisuihin. Perinteisen puutavaraliikkeen valikoimien lisäksi yli 50 vuotta toimineen Lauta Oy:n valmistusohjelmaan kuuluu mm. laaja valikoima perinnelistoja, paneeleita ja ulkoverhouslautoja. Mallistomme on muodostunut vuosien saatossa kymmenien erilaisten tehtyjen tilaustöiden pohjalta. Näyttelytilastamme löytyy runsaasti malleja lista- ja paneeliprofiileista, tervetuloa tutustumaan! Varastomallit löytyvät myös internetistä Lauta Oy:n omassa höyläämössä valmistetaan tilaustyönä myös asiakkaan mallin mukaisia listoja ja paneeleita. Ammattitaitoinen henkilökuntamme antaa arvokasta tietoa ja käytännön vinkkejä niin pieniin kuin suuriinkin rakennusprojekteihin. Lauta Oy on toimittanut listoja ja paneeleita mm. seuraaviin kohteisiin: Hakkarin kartano Niuvaniemen sairaala Lempäälän nuorisoseurantalo Suomen pankki Vesilahden kirkko Kesärannan huvila (Villa Bjälbo) Lempäälän työväentalo Peitelista HAKKARI, 1880-luku Kulmalista HAKKARI, 1880-luku Peitelista PETSAMO, 1900-luku Kattolista PETSAMO, 1900-luku Peitelista NURMI, 1920-luku Jalkalista NURMI, 1920-luku Peitelista RYYNIKKÄ, 1940-luku Jalkalista RYYNIKKÄ, 1940-luku Tampereentie 166, PL 10, LEMPÄÄLÄ Puh (03) , Fax (03) , Sähköposti: LEMPÄÄLÄ AVOINNA: ma-pe 7-18, la

12 Lähteet: Ars Suomen taide osa 2, 1988 Castrén, Pietilä-Castrén: Antiikin käsikirja, 2000 Glazier, Richard: A manual of historic ornament, 1914 Gympel, Jan: Arkkitehtuurin historia, antiikista nykyaikaan, 2000 Günther, Stefan: Listverkens grammatik, den klassiska interiördetaljens form och innebörd, väitöskirja, Ruotsi 2004 Hauser, Alois: Stillehre der Architektonischen formen des Altertums, 1913 Heikkinen-Heinämies-Jaatinen-Kaila-Pietarila: Talo kautta aikojen, kiinteän sisustuksen historia, 1989 Hersey, George: The Lost Meaning of Classical Architecture, 1988 Hidemark, Ove, professori: Något om foder, Kulturmiljövård-lehti 1/94 Issel, Hans: Die Baustillehre, 1904 Niiranen, Timo: Miten ennen asuttiin, vanhat rakennukset ja sisustukset, 1981 Palladio, Andrea: The four books of architecture, 1965 (I Quattro Libri dell Architettura, Venezia 1570) Sales Meyer, Franz: Ornamentik, 1918 Schneider, J. und Metze, O: Hauptmerkmale der Baustile, 1928 Svartsjö slott. Dokumentation, analys och restaureringsförslag, Konsthögskolans arkitekturskola, restaureringskonst , restaurointikurssin lopputyö Uhde, Constantin: Die Konstruktionen und die Kunstformen der Architektur, Band I, und Band III, Der Steinbau, 1902

KLASSISUUDESTA ARKKITEHTUURISSA

KLASSISUUDESTA ARKKITEHTUURISSA KLASSISUUDESTA ARKKITEHTUURISSA Mitä klassisuus tarkoittaa? Lat; classicus ensimmäiseen luokkaan kuuluva Antiikin Kreikan ja Rooman arkkitehtuuria nimitetään klassiseksi. Sen ominaisuuksia on toistettu:

Lisätiedot

Ympäristö. & Arkkitehtuuri

Ympäristö. & Arkkitehtuuri Ympäristö - Ihmisen ympäristösuhde & Arkkitehtuuri - Aikakausia ja tyylisuuntia YMPÄRISTÖ erilaisia asenteita Lepyteltävä voima Hyödynnettävä resurssi Voitettava vastustaja Vapaa, itsenäinen Suojeltava,

Lisätiedot

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus 5 2015 Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus Historiaa Tammelan korjausrakentamiskeskuksen nykyinen päärakennus on alunperin rakennettu useita huoneistoja käsittäväksi asuinrakennukseksi.

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus ja osittainen entisöinti LOKAKUU 2012 ARK-KANTONEN OY

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus ja osittainen entisöinti LOKAKUU 2012 ARK-KANTONEN OY VALOKUVAT TUIJA ILVES / ARK-KANTONEN OY RIIKKA MÄKIPELKOLA / YLIOPISTON MUSEO TYÖMAATILANNE: JULKISIVUN MAALAUSTYÖT JATKUVAT VAPAUDENKADUN PUOLELLA. PIHASIVUJEN VANHOJEN MAALIEN POISTO JA KORJAUSRAPPAUKSET

Lisätiedot

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa.

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. www.acravintolat.fi ARTS & CRAFTS RESTAURANTS OY:N ASIAKKAAT VOIVAT NAUTTIA NYKYAJAN MUKAVUUKSISTA MENNEEN AJAN HENGESSÄ. www.acravintolat.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia.

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia. 1. Listat asennetaan rakentamisen ja korjaamisen loppuvaiheessa. Yleensä listojen asennusjärjestys on kattolistat, vuorauslaudat ja jalkalistat. Käsittelemättömät listat kiinnitetään, tiivistetään ja maalataan

Lisätiedot

LISTAT. [ Puu tekee kodin ]

LISTAT. [ Puu tekee kodin ] LISTAT [ Puu tekee kodin ] LISTAVALIKOIMA Rakennustarvikeliikkeissä on laaja valikoima höylättyjä listoja. Mäntylista on tavallisin, mutta osa valikoimasta on saatavissa myös MDF:nä sekä eri lehtipuulajeina.

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Maija Löytynoja PILARIMUOTOILU JA UUDET IDEAT RAKENTAMISESSA

Maija Löytynoja PILARIMUOTOILU JA UUDET IDEAT RAKENTAMISESSA Maija Löytynoja PILARIMUOTOILU JA UUDET IDEAT RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Ylivieskan yksikkö tekniikan toimipiste Puutekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Arkkitehtuurimme vuosikymmenet opettajan opas ja tehtäväpaketti Arkkitehtuurimuseo Kasarmikatu 24 00130 Helsinki puh. 09 8567 5100 www.mfa.fi Arkkitehtuurimuseo Arkkitehtuurimuseon, entisen Suomen rakennustaiteen

Lisätiedot

Hinnasto ja toimitussisällöt 2012

Hinnasto ja toimitussisällöt 2012 Hinnasto ja toimitussisällöt 2012 Sisältöluettelo s. 1 Hinnasto s. 2 Trond s. 3 H-cabin s. 8 Sahib s. 13 Stole s. 19 Villa Tyyne s. 25 Ole s. 31 Ole-2 s. 36 Stabbur s. 42 Taru-sauna s. 49 Asennus s. 53

Lisätiedot

Puu on luonnosta saatu aito materiaali. 17.4.2012 Alatunnisteteksti 1

Puu on luonnosta saatu aito materiaali. 17.4.2012 Alatunnisteteksti 1 Puu on luonnosta saatu aito materiaali 17.4.2012 Alatunnisteteksti 1 Eri aikakausina ja eri maissa on puurakennustaide ja taito huomattavasti vaihdellut, mutta aina on tämä helposti käsiteltävä, rakentamiseen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Jämerä opas 2. Jämerän suunnitteluohjeistus

Jämerä opas 2. Jämerän suunnitteluohjeistus Jämerä opas 2 Jämerän suunnitteluohjeistus Perustiedot Dokumentin kohderyhmä: Jämerän arkkitehtisuunnittelijat Dokumentin ylläpitäjä: Tarjouslaskennan koordinaattori Dokumentin hyväksyjä: Myyntijohtaja

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

Tyylikirja Talon osat aikakausittain 1700 1970

Tyylikirja Talon osat aikakausittain 1700 1970 Hannu Rinne Tyylikirja Talon osat aikakausittain 1700 1970 Wsoy Perinnemestarin tyylikirja hannu rinne Perinnemestarin tyylikirja Talon osat aikakausittain 1700 1970 Werner söderström Osakeyhtiö helsinki

Lisätiedot

Urajärven kartano ja kulttuuripuisto. Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013

Urajärven kartano ja kulttuuripuisto. Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013 Urajärven kartano ja kulttuuripuisto Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013 Päärakennus, Keittiö Keittiö ennen restaurointia Seinältä löytyneitä fragmentteja vanhasta tapetoinnista Konservaattori

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN JULKISIVUT

ASUINRAKENNUSTEN JULKISIVUT 1 ASUINRAKENNUSTEN JULKISIVUT Yrjö Suonto Julkisivu rakennusten ja ympäristön osana Koska julkisivut ovat näkyvästi esillä, niiden kunto paljastaa omistajien tai käyttäjien suhtautumisen rakennusten ylläpitoon.

Lisätiedot

LAUKON KARTANON ALUE. KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI VAPRIIKKI Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahden kunta

LAUKON KARTANON ALUE. KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI VAPRIIKKI Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahden kunta LAUKON KARTANON ALUE Laukon rakennuksia 1840-luvulta. Osasuurennos J.Knutsonin piirroksesta kirjasta 'Finland framstäldt i teckningar' vuodelta 1845-52 KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Leppäkorven koulu VALOKUVAT

Leppäkorven koulu VALOKUVAT 1 (7) (V)= Vahha osa (U)= Uudempi osa) Kuva 1. Vanha rakennus sisäpihalle (V). Uudempi rakennus pilkistää taka-alalla vasemmalla. Kuva 4. Tyypillinen liittyvän rakennuksen nurkkahalkeama (V). Kuva 2. Vanha

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Tervetuloa WIŚNIOWSKI -ovimaailmaan

Tervetuloa WIŚNIOWSKI -ovimaailmaan Ovi WIŚNIOWSKI Tervetuloa WIŚNIOWSKI -ovimaailmaan Meidän takanamme on 25 vuoden tuotantohistoriaa. WIŚNIOWSKI -nimi on peräisin yrityksen perustajalta ja omistajalta Andrzej Wiśniowskilta. Hänen haaveensa

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS JA TEHTÄVIÄ ARKKITEHTUURIMUSEO

OPETTAJAN OPAS JA TEHTÄVIÄ ARKKITEHTUURIMUSEO OPETTAJAN OPAS JA TEHTÄVIÄ ARKKITEHTUURIMUSEO Tervetuloa Arkkitehtuurimuseoon! Kädessäsi on opettajan opas ja tehtäväpaketti elävöittämään museovierailua. Tehtävät kuljettavat läpi museon. Värilliset sivut

Lisätiedot

Pohjoismaisten ns. puukaupunkialueiden ehjimmät ja näyttävimmät kokonaisuudet löytyvät Suomessa Vanhan Rauman ja Porvoon alueilla.

Pohjoismaisten ns. puukaupunkialueiden ehjimmät ja näyttävimmät kokonaisuudet löytyvät Suomessa Vanhan Rauman ja Porvoon alueilla. 15 Toinen suuri linja: pohjoismainen puukaupunkiperinne Pohjoismaisten ns. puukaupunkialueiden ehjimmät ja näyttävimmät kokonaisuudet löytyvät Suomessa Vanhan Rauman ja Porvoon alueilla. Kuvat 11-12. Porvoon

Lisätiedot

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu Ratkaisuita

Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu Ratkaisuita Helsingin seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22..204 Ratkaisuita. Laske 23 45. a) 4000 b) 4525 c) 4535 d) 5525 e) 5535 Ratkaisu. Lasketaan allekkain: 45 23 35 90 45 5535 2. Yhden maalipurkin sisällöllä

Lisätiedot

JUHANI KARANKA JUHANI KARANKA JUHANI KARANKA JUHANI KARANKA S U U N N I T T E L U I H A N T E E T RUUTU vs. SPIRAALI / PYSYVYYS (paradigma) vs. MUUTOS (anomalia) SUOMALAISEN SUUNNITTELUIHANTEIDEN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO

PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO PUROLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET KEVÄÄN 2010 PIENTALOTONTTIJAKO Infotilaisuus tontinsaajille 31.8.2010 Lisäys 3.9.2010 Aila Virtanen RAKENTAMISTAPAOHJEET selittävät ja täydentävät asemakaavaa erityisesti tontin

Lisätiedot

MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät

MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät MATEMATIIKKA PAOJ2 Harjoitustehtävät 6. Laske kuvan suorakulmion pinta-ala. ( T ) 1. Täytä taulukko m 12 1,45 0,805 2. Täytä taulukko mm 12345 4321 765 23,5 7. Laske kuvan suorakulmion pinta-ala.( T )

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

Asennusohje. Elegance. Liukuovet/-ikkunat Taul. 2, Elementit, jotka työnnetään kiinteän elementin tai seinän taakse

Asennusohje. Elegance. Liukuovet/-ikkunat Taul. 2, Elementit, jotka työnnetään kiinteän elementin tai seinän taakse Asennusohje Tuote no.. 000655 1(5) Lue asennusohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat asennuksen. Liukuovet/-ikkunat Taul. 2, Elementit, jotka työnnetään kiinteän elementin tai seinän taakse Tavallinen

Lisätiedot

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA.

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA. Taiteoven uudet avaukset Tutustu koko mallistoomme! Diplomat on nyt uusi Diana!! Uusi upea Kartano. T I L A A. T Y Y L I Ä. TURVALLISUUTTA. diana Uusia ideoita tilanjakamiseen ja sisustukseen Ohessa FP-Tuotteet

Lisätiedot

Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa

Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa Kivipolku Lappeenrannan linnoituksessa Aloitetaan matkamme yllä olevan kuvan osoittaman muistomerkin luota. Pohditaan ensin hetki Lappeenrannan ja linnoituksen historiaa: Lappeenrannan kaupungin historia

Lisätiedot

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS : VARASTO-/TALLIRAKENNUS Kotka, Langinkoski 05/2010 Suhonen, Järvinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1. Yleistä 1.1. Ajankohta Kuntotutkimus suoritettiin kahden päivän aikana 11. 12.5.2010. 1.2. Työn

Lisätiedot

Kostean tilan vedenkestävät avaukset

Kostean tilan vedenkestävät avaukset Kostean tilan vedenkestävät avaukset Valoisat ratkaisut kodin kaikkiin kosteisiin tiloihin. FP-Tuotteiden laajasta valikoimasta löydät oikeanlaiset ovet ja seinät kodin märkätiloihin. Ne suojaavat, avartavat

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

ASENNUSTARVIKKEET SANDWICHELEMENTTIEN

ASENNUSTARVIKKEET SANDWICHELEMENTTIEN SENNUSTRVIKKEET SNDWICHELEMENTTIEN TEKNINEN LUETTELO www.balex.eu Sandwichelementtien SENNUSTRVIKKEET Joulukuu 2012 Tämän kansion sisältö ei muodosta kaupallista tarjousta siviililakikokoelman määräysten

Lisätiedot

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22.1.2014 Ratkaisuita

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22.1.2014 Ratkaisuita Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22.1.2014 Ratkaisuita 1. Laske 3 21 12 3. a) 27 b) 28 c) 29 d) 30 e) 31 Ratkaisu. 3 21 12 3 = 63 36 = 27. 2. Peräkylän matematiikkakerholla on kaksi tapaa

Lisätiedot

RHS työvaiheet. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy. Johanna Luhtala - Markus Manninen - Sari Schulman. 2006 Tilkan keskussotilassairaalan RHS

RHS työvaiheet. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy. Johanna Luhtala - Markus Manninen - Sari Schulman. 2006 Tilkan keskussotilassairaalan RHS työvaiheet Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Johanna Luhtala - Markus Manninen - Sari Schulman 2006 Tilkan keskussotilassairaalan työvaiheet Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Johanna Luhtala - Markus Manninen

Lisätiedot

Rakennustyylejä Turunmaalla

Rakennustyylejä Turunmaalla Hus och hem bilden av vår kulturmiljö Taloissa ja tuvissa kulttuuriympäristömme kuva Byggnadsvårdsförening i Åboland rf Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry Rakennustyylejä Turunmaalla Mitä ovat rakennustyylit?

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen historiallisessa ympäristössä

Täydennysrakentaminen historiallisessa ympäristössä Täydennysrakentaminen historiallisessa ympäristössä Historialliseen ympäristöön rakentaminen on täydennysrakentamista Onnistunut täydennysrakentaminen on aktiivinen osa rakennussuojelua. Tilanteen on oltava

Lisätiedot

KOSKELAN KIRKKO JA KOSKELAN SAIRAALAN KAPPELI (12.6.2007) Päivitetty 23.2.2015

KOSKELAN KIRKKO JA KOSKELAN SAIRAALAN KAPPELI (12.6.2007) Päivitetty 23.2.2015 KOSKELAN KIRKKO JA KOSKELAN SAIRAALAN KAPPELI (12.6.2007) Päivitetty 23.2.2015 Helsingin kaupungin Koskelan sairaala-aluetta alettiin rakentaa vuosina 1912 1914. Opastaulusta näkyy, että siellä on monenlaisia

Lisätiedot

OIKEA LÄMPÖ OIKEAAN PAIKKAAN

OIKEA LÄMPÖ OIKEAAN PAIKKAAN PURMO Rettig Lämpö Oy PL 16, Tupakankatu 68601 Pietarsaari, Suomi info@purmo.fi, www.purmo.fi Asiakirja on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Sitä ei saa toisintaa edes osittain ilman Rettig ICC:n

Lisätiedot

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b

Awaus HUONEKORTTI. PVM: 30.7.2010 KOHDE: GREENBUILD OY Soihtutie 12a ja 12b 001 TUULIKAAPPI (alakerta) Seinät Saumanauhoitus, tasoitus ja pohjamaalaus 1x. Pintamaalaus, Värisilmä Oy:n Sointu tai Tikkurila Oy:n Harmony. Tikkurilan symphony-värikartasta Lattia Lattiaan asennetaan

Lisätiedot

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja . Kaavoitusyksikkö 7.1.2003 Korjattu Tampereen kaupungin tilakeskuksen lausunnon, Museoviraston ja pelastuslaitoksen edustajien kanssa 16.10.2002 pidetyn neuvottelun ja ehdotuksesta saatujen muistutusten

Lisätiedot

PIHAPIIRI SUOMALAISTEN PIHARAKENNUKSET. www.kimara.fi 1

PIHAPIIRI SUOMALAISTEN PIHARAKENNUKSET. www.kimara.fi 1 www.kimara.fi 1 Kimara mallisto on laajentunut kattamaan myös hieman kevyemmistä hirsistä toteutetut piharakennukset. Tyylikkäät ja laadukkaat rakennukset on suunniteltu nimenomaan isompien Kimara rakennusten

Lisätiedot

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja Asennusohjeet Huvimajalle Katariina 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä 4

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

Jokaisen Oma Ympäristö

Jokaisen Oma Ympäristö 1 Jokaisen Oma Ympäristö Hanna Pöysälä, Käsityökoulu Peukku / syyskuu 2010 KULTTUURIKÄVELY PEUKUN lähiympäristössä 2 Hanna Pöysälä, Käsityökoulu Peukku KULTTUURIKÄVELY PEUKUN lähiympäristössä Käsityökoulu

Lisätiedot

Suunnittele ja sisusta

Suunnittele ja sisusta Suunnittele ja sisusta Parkanon listoja teollisuuteen, julkisiin projekteihin, jälleenmyyntiin. Osaaminen on vahvuutemme Valmistamme myös paneeliprofiileja, joista puuvalmiit ovat CE-merkittyjä, sekä valmiita

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä

Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä Piirustuksen sisältö SPA30-FIRE-E-FI Elementin alapää, pysty-tai vaaka-asennus 72202 SPA3-FIRE-E-FI Pystysauma, vaaka-asennus 72202 605206 SPA3-FIRE-2E-FI Pystysauma, vaaka-asennus 72202 605206 SPA3-FIRE-3E-FI

Lisätiedot

B-58-01.13. member of

B-58-01.13. member of Valmiiksi Ferdigmalte maalatut vegg- seinä- og ja takplater kattopaneelit B-58-01.13 member of Todennäköisesti maailman puhtain Ympäristöystävälliset katot ja seinät Huntonit ei ehkä voi pidentää elämää,

Lisätiedot

EUROCUCINA 2014, Milano

EUROCUCINA 2014, Milano Milanon Eurocucinakeittiömessut ovat Euroopan suurin keittiömessutapahtuma. Messut ovat tärkeä foorumi uusien keittiötrendien esille tuojana. EUROCUCINA 2014, Milano Vuoden 2014 messuilla näytteilleasettajia

Lisätiedot

RAUTATIERAKENNUKSET. Asemapäällikön talo. Rautatierakennusten korjausohjeet 3. Asemapäällikön asuntoa täydensivät erilliset ulkorakennukset.

RAUTATIERAKENNUKSET. Asemapäällikön talo. Rautatierakennusten korjausohjeet 3. Asemapäällikön asuntoa täydensivät erilliset ulkorakennukset. RAUTATIERAKENNUKSET Rautatierakennusten korjausohjeet 3 Asemapäällikön talo Asemanpäällikön talo v:lta 1906 Asemien rakentamisen yhteydessä rakennettiin asunto myös asemapäällikölle. Pienemmillä, IV-V-luokan

Lisätiedot

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Opastustoimintaa jo vuodesta 1976 Uusia oppaita valmistui 16.3.2013 Esittelyssä muistomerkit rakennukset nähtävyydet merkkihenkilöt historia tulevaisuus Historiaa

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö.

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. Se tarjoaa työkalut sekä yrityksen sisäiseen brändin kehittämiseen että tavoitteelliseen

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Jyri Sarkkinen Kaavoituspäällikkö 7.8.2013 RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään asemakaavan

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

Teräsvaja. Asennusohjeet

Teräsvaja. Asennusohjeet Teräsvaja 300 x 300 cm HX81121 Asennusohjeet Vajan kokoaminen vaatii kaksi henkilöä ja se vie aikaa n. 2-3 tuntia. Korkeaseinäinen vaja Helppo ja nopea asentaminen Profiilivahvisteiset seinät Leveät kaksoisovet

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Joulun parhaat liikelahjat! Syksy 2015

Joulun parhaat liikelahjat! Syksy 2015 Joulun parhaat liikelahjat! Syksy 2015 1 Monta hyvää syytä valita Aarikka-lahja Tervetuloa tekemään onnistuneita lahjavalintoja! Liikelahjan avulla viestitään yrityksen arvoista. Aarikka tuotteilla osoitatte

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

RT 38430. Kosteudenkestävät SPA-paneelit ja -listat Méa-sisustuspaneelit MDF-paneelit MDF-ja puulistat Puupaneelit Kynnykset Maler Oy

RT 38430. Kosteudenkestävät SPA-paneelit ja -listat Méa-sisustuspaneelit MDF-paneelit MDF-ja puulistat Puupaneelit Kynnykset Maler Oy TARVIKETIETO syyskuu 2013 voimassa 31.10.2015 asti 1 (6) RT 38430 433 Talo 2000 542 Talo 90 U SfB Kosteudenkestävät SPA-paneelit ja -listat Méa-sisustuspaneelit MDF-paneelit MDF-ja puulistat Puupaneelit

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Etene asennuksessa ohjeen

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Hinnastoesite 2014. Better Home

Hinnastoesite 2014. Better Home Hinnastoesite 2014 i a t U L E U V ss ö L L ö y E A A m P V my P L S S PA U U A A S R I R U I I I J N J E N N E S S A A Styroxkattolistat Uretaanikattolistat Duropolymeerikattolistat Valolistat Jalkalistat

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI / ANITTA TUHKANEN 040 582 5351 anitta.tuhkanen@kaari.fi KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

Lisätiedot

Rakenna kasvilava. yksi tai kaksi kuormalavan kaulusta. Lasiluukun koon voi tällöin muuntaa kaulukseen sopivaksi.

Rakenna kasvilava. yksi tai kaksi kuormalavan kaulusta. Lasiluukun koon voi tällöin muuntaa kaulukseen sopivaksi. Rakennusprojekti Rakenna kasvilava Kasvilava on kuin pieni kasvihuone, jossa kasveja voi viljellä hiukan aiemmin ja suojaisemmin kuin avomaalla. Tämä kasvilava on mitoitettu Ikean Billy-kirjahyllystä yli

Lisätiedot

Crawford Superior+ 42, malli Style, väri antrasiitinharmaa (RAL 7016), ikkunamalli D702 Crawford Superior+ 42

Crawford Superior+ 42, malli Style, väri antrasiitinharmaa (RAL 7016), ikkunamalli D702 Crawford Superior+ 42 Crawford Superior+ 42, malli Style, väri antrasiitinharmaa (RAL 7016), ikkunamalli D702 Crawford Superior+ 42 Vakaat ja tyylikkäät ratkaisut Crawford Superior 42+ Vaativalle ostajalle Crawford Superior+

Lisätiedot

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijainti Osoite Alue Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta Kohde sijaitsee Nakkilan kunnassa Harjavallan

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Sisällys. Ratkaisumallien historia. Ratkaisumalli. Ratkaisumalli [2] Esimerkki: Composite [2] Esimerkki: Composite. Jaakko Vuolasto 25.1.

Sisällys. Ratkaisumallien historia. Ratkaisumalli. Ratkaisumalli [2] Esimerkki: Composite [2] Esimerkki: Composite. Jaakko Vuolasto 25.1. Sisällys Ratkaisumallien historia Jaakko Vuolasto 25.1.2001! Ratkaisumalli! Christopher Alexander! Ohjelmistotuotannosta arkkitehtuuriin! Henkilöhistoriaa! Ensimmäisiä käyttökokemuksia! Yhteenveto 25.1.2001

Lisätiedot