Antiikin Kreikasta helmiponttiin. listaprofiilien historiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antiikin Kreikasta helmiponttiin. listaprofiilien historiaa"

Transkriptio

1 Antiikin Kreikasta helmiponttiin listaprofiilien historiaa

2 Antiikin Kreikan ja Rooman arkkitehtuurista Jokainen puutavaraa käyttänyt tai ostanut tietää mitä tarkoittaa helmipontti. Se on usein seinä- ja kattopaneeleissa käytettyä lautaa, jonka ponttireunassa on halkaisijaltaan puoliympyrän- tai 3/4 ympyränmuotoinen pullea nauha. Mutta mistä muoto ja sen nimi ovat peräisin? Sen selvittääkseen on mentävä ajassa taaksepäin yli 2000 vuotta antiikin Kreikkaan asti. Kreikan klassisen arkkitehtuurin kukoistusaikaa olivat vuosisadat e.kr., jonka jälkeen Rooman vallan vaikutus alkoi kasvaa. Roomalaiset käyttivät kuitenkin Välimeren alueella yhä kreikkalaista muotokieltä lisäten siihen uuden tärkeän elementin, holvaustekniikan. Rooman vallan kausi kesti vuodesta 300 e.kr. vuoteen 300 j.kr. Sima eli räystäslista Tympanon eli päätykolmio Palkisto Kapiteeli eli pylvään pääty Pylvään varsi Pylvään jalusta Joonialainen temppelipääty ja sen osien nimet. 2 Julkaisija: Lauta Oy Tampereentie 166, PL 10, Lempäälä Teksti, valokuvat, piirrokset: Arkkitehti Tuula Rauma Kiitän yhteistyöstä: Professori Ove Hidemark, Tukholma Museovirasto, Helsinki Taitto ja paino: Minna Jousmäki Domus-Offset Oy, Tampere ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kansikuva: Erekteion Akropolis, Ateena, joonialainen pylväsjärjestelmä, v. 410 e.kr.

3 Klassisen kreikkalaisen tyyliopin määrittäjiä olivat eri jumalille pystytetyt temppelit, joista tunnetuin on Ateenan Akropoliin laaja temppelialue. Temppelipäädyn eri osien muodon, mittasuhteiden ja koristeiden mukaan rakennukset jaettiin viiteen eri tyyliin aikajärjestyksessä: toskanalainen, doorilainen, joonialainen, korinttolainen ja komposita (Rooman vallan aikainen). Näistä kolme keskimmäistä ovat tunnetuimmat. Myöhemmät listaprofiilityylit ottivat eniten vaikutteita joonialaisesta ja korinttolaisesta tyylistä. SUURI JÄRJESTELMÄ Rakennusosien nimet PIENI JÄRJESTELMÄ Muotojen nimet P A L K I S T O N O S A T Karniisi Friisi Arkkitraavi Kapiteeli Karniisi Corona Dentil l. hammaslista l. munasauva Friisi l. laatta l. helminauha Karniisi l. lehväsauva Kapiteelin voluutti Pylvään varsi Pylvään uurteet l. kanneluurit Jalusta Joonialainen pylväs ja palkisto. Kaksi astragiaalia Scotia Scotia SUURI JÄRJESTELMÄ Rakennusosien nimet PIENI JÄRJESTELMÄ Muotojen nimet Pylvään varsi Kanneluurit Scotia Kaksi astragaalia Scotia Ekinus Piirrokset eivät ole mittakaavassa. Abacus Joonialaisen pylväsjärjestelmän jalustaosa. 3

4 Renessanssi, antiikin uusi tuleminen Gotiikan kauden jälkeen Italiasta alkanut renessanssi ( ) otti jälleen vaikutteita antiikin Kreikan ja Rooman arkkitehtuurista. Tunnetut renessanssiarkkitehdit kuten esim. Serlio, Vignola ja Andrea Palladio laativat laajoja tutkielmia antiikin temppeliarkkitehtuurista ja niiden mittasuhteista luoden perustan sille muotokieliopille, jota klassinen arkkitehtuuri eri variaatioina noudatti aina 1800-luvun loppuun asti, jolloin jugend, kansallisromantiikka ja funktionalismi astuivat kuvaan. Tosin 1900-luvun alussa oli vielä jugendin jälkeen lyhyt noin 20 vuoden tyyliperiodi, jota kutsutaan 1900-luvun klassismiksi. Temppelipääty jakaantuu kahteen järjestykseen, suureen ja pieneen. Suuren järjestelmän osat ovat temppelin keskeisiä rakennusosia, joilla kullakin on oma nimensä. Pienen järjestelmän osat ovat koristemuotoja, jotka täydentävät suurta järjestelmää ja muodostavat siirtymän suuren järjestelmän osasta toiseen. Juuri pienen järjestelmän osat ovat profiilihistorian perusmuotoja, jotka siirtyivät myöhemmin varhaisista kivirakennuksista myös puurakentamiseen. Profiilikielioppia Kreikkalaista ornamentiikkaa on tutkittu eri maissa eri aikoina, ja muodoille on eri kielissä annettu erilaisia nimiä. Alkujaan käsitteet perustuvat kuitenkin antiikin kreikan ja italian kieleen. Uudempien tulkintojen mukaan (mm. George Hersey) eräät muodot ovat saaneet alkunsa muinaisista uskonnollisista riiteistä. Niissä jumalille uhrattiin erityisesti härkiä, joiden sarvet oli koristeltu helminauhoin ja kukkaiskäädyin. Muinaiskreikan härän sarvea merkitsevästä sanasta ja kaarevasta muodosta kehittyi karniisimuoto, helminauhoista astragaalimuoto ja kukkaiskäädyistä torus. Doorilaisen palkiston friisiosassa kuvataankin vielä nauhoin koristeltuja härän pääkalloja reliefeinä. Klassiset ornamentit ovat ikään kuin aakkosia, joista tietyin säännöin yhdistelemällä on muodostunut kulloisellekin arkkitehtuurityylille ominainen muotokieli. Tässä käytetään lähinnä Ruotsissa käytössä olevaa sanastoa, joka puolestaan perustuu kreikan- ja italiankielen terminologiaan. Lukijalle ja tutkijallekin voi aiheuttaa sekaannusta se, että kreikkalaisen temppelin rakenteellisilla osilla on kullakin oma nimensä ja lisäksi ko. rakennusosan muodolla omansa. Tässä perehdytäänkin vain perusmuotoihin ja niihin nimiin, jotka ovat olennaisia suomalaisia listaprofiileja tutkittaessa. 4

5 Upotus, kynte, falssi (ruots.) Viiste, faasi (ruots.), laatta Nouseva karniisi Cyma recta Laskeva karniisi Cyma reversa Cavetto, kouru 1/4 sauva (ympyrän 1/4 osa), munasauva, helmisauva Scotia, lehväkimppu Dentil, hammaslista Listaprofiilien perusmuodot. Vasemmalla muodon leikkauspinta, oikealla muodon kuva kolmiuloitteisena. 5

6 Eri aikakausien profiilihistoriaa Eurooppalaiset arkkitehtuurityylit voidaan ajoittaa pääpiirteissään seuraavasti: Gotiikka , renessanssi , barokki , rokokoo , uusklassismi Uusklassismiin luetaan tällöin kuuluvaksi myös Suomessa tärkeät kustavilaisuus ja empire , jota Suomessa edusti erityisesti Carl Ludvig Engel luvun jälkeen alkoi ns. kertaustyylien kausi, joka sovelsi gotiikan, renessanssin ja barokin muotoja uudella tavalla. Rapattuja empiretyylisiä räystäsprofiileja Eckerön posti- ja tullitalon julkisivusta, mm. hammaslista. Arkkitehti Carl Ludvig Engel Profiilimuotojen ajoitusta määritettäessä on huomattava, että eri tyylikausien rajat ovat liukuvat ja mitä kauempana tyylin alkulähteestä ajallisesti, maantieteellisesti ja kulttuurisesti ollaan, sitä myöhäisemmin tietyn kauden tyylimuotoja vielä esiintyy. Suomen historian kannalta ovat merkittäviä kustavilainen tyyli Ruotsin vallan ajalta sekä Saksasta ja Venäjältä vaikutteensa saanut empire luvun loppupuolella Saksasta vaikutteita saanut uusrenessanssi saavutti Suomessa suuren suosion. Tyylimuodot esiintyivät tietysti puhtaimmillaan ja edustavimmillaan kuninkaallisissa linnoissa ja palatseissa, joista niitä kopioitiin aatelisten linnoihin ja kartanoihin. Edustavimmista rakennuksista tyylit taas siirtyivät maaseudun varakkaimpiin talonpoikaistaloihin, joissa puusepät jo voivat soveltaa omaa näkemystään vapaammin. Profiilihistoriassa kiehtovinta onkin seurata alkuperäisen muodon siirtymistä ajassa ja paikassa sekä sen muuntumista provinsiaaliseksi rakennustraditioksi, josta Suomen maaseudulla on monia hienoja esimerkkejä. Harmoniassaan ja kauneudessaan ne eivät häviä yhtään alkuperäisille esikuvilleen, vaan todistavat puusepäntaidon vankasta, esteettisestä perinteestä ja käsityötaidosta. Vasta 1800-luvun lopun teollistumisen myötä listaprofiilit standardoituivat ja valikoimat pienenivät edelleen tultaessa luvulle. Tässä lyhyessä historiikissa keskitytään lähinnä vuorilautojen (ovien ja ikkunoiden ympärillä) muotoihin, joissa klassiset osamuodot esiintyvät runsaimmillaan. Samoja perusmuotoja esiintyy myös lattia-, katto- ja rintapaneelilistoissa. Erilaisia suomalaisia listamuotoja on runsaasti esitetty teoksessa Talo Kautta aikojen, osa: Kiinteän sisustuksen historiaa. Hämeshavuisen komea talonpoikaistalo Kauhajoelta vuodelta Valkoiseksi maalatut pystypilasterit ovat saaneet aiheensa antiikin temppelin pylväistä, jonka päätynä on räystäskarniisi. Puoliympyrän muotoinen lunetti-ikkuna ullakolla on myös tyypillinen empirekauden rakennuksissa. Käsin veistettyjä seinäpaneelien vuorilistoja Sturehovin linnasta, Ruotsi, 1770-luku. 6

7 Listamuotoja tutkiessa voi huomata, että eri päämuodot liittyvät toisiinsa täsmällisesti teräväkärkisillä upotuksilla, yleensä terävällä tai suoralla kulmalla. Upotukset erottavat eri muodot toisistaan ja antavat listalle selkeän, ryhdikkään kokonaisvaikutelman. Usein moneen kertaan maalatuissa listoissa terävät upotukset täyttyvät maalista ja listan muoto pehmenee, "löystyy". Kun vanhasta listasta otetaan mallia korjauksen yhteydessä, tuleekin kaikki maalikerrokset poistaa mallipalasta, jotta oikea muoto saadaan esiin. Toisaalta monet maalikerrokset kertovat myös listan iästä, joten korjaustyössä ei ole tarpeen ryhtyä liian perusteelliseen maalinpoistoon, vaan poistaa vain irtoava maali varovaisesti siten, että listan pieniä profiilimuotoja ei hävitetä. Karniisi Karniisi Symmetrinen barokkilista 1600-luku Rokokoo 1740-luku Uusklassismi 1810-luku Cavetto Barokki 1670-luku Myöhäisrokokoo 1760-luku Empire 1840-luku Karniisi Karniisi Myöhäisbarokki 1720-luku Kustavilainen klassismi 1700-luvun loppu Uusrenessanssi 1800-luvun loppu Myös Suomessa käytettyjä ovien listaprofiileja eri historiallisilta tyylikausilta. Uusrenessanssi 1800-luvun loppu 7

8 Listaprofiilien merkitys arkkitehtuurissa Sekä rapatuilla että puulistoilla on kolme tärkeätä funktiota: peittää rakennusosien välisiä saumoja (tekninen funktio), erottaa eri rakennusosia toisistaan ja korostaa rakennuksen arkkitehtonista muotoa. Erityisen runsaasti koristelluilla ikkunoilla julkisivussa saatettiin korostaa rakennuksen päätiloja (esim. keskellä sijaitsevaa salia) ja pääsisäänkäyntiä. Kivirakennuksissa ei ikkunoita yleensä vuorattu sisäpuolelta listoituksella, sen sijaan kattolistojen (varjovaikutelma), ovien vuorilistojen, paneelien ja lattialistojen avulla korostettiin huoneen muotoa ja sen harmonisia mittasuhteita. Lattialistojen ja rintapaneelien tarkoituksena oli myös suojata seinän maalausta tai tapetointia. PIENI JÄRJESTELMÄ Muotojen nimet SUURI JÄRJESTELMÄ Rakennusosien nimet Karniisi Corona Karniisi Friisi Arkkitraavi P A L K I S T O N O S A T Oviaukko Sivukonsoli Klassismia edustavan oviaukon päällyslistoitus, jossa palkiston arkkitraaviosa kääntyy sivulle vuorilaudaksi. Piirrokset eivät ole mittakaavassa. 8 Voluuttimuotoinen sivukonsoli

9 Ikkunoiden ja ovien vuorilistat ovat uusklassismissa (kustavilaisuus ja empire) muodostuneet siten, että kreikkalaisen palkiston arkkitraaviosa on käännetty aukon sivulle. Juhlavammissa ovissa arkkitraavilistan yläpuolella on koristeena muut palkiston osat: friisi ja karniisi, joita sivuilla voivat vielä tukea voluuttimuotoiset konsolit. Sen sijaan barokin ja rokokoon runsaat torus- ja astragaalimuodot ovat saneet lähtökohtansa pylvään jalustan ekinusosasta. Helsingin säätytalo, juhlasalin ovi, jota koristaa täyden palkiston lisäksi temppelin päätykolmio eli tympanon. Tässäkin arkkitraavi kääntyy sivuille vuorilistoiksi. Arkkitehti Gustaf Nyström Kuva: Simo Rista. PIENI JÄRJESTELMÄ Muotojen nimet SUURI JÄRJESTELMÄ Rakennusosien nimet Cavetto Corona Piirrokset eivät ole mittakaavassa. Nouseva karniisi Laskeva karniisi Karniisi Dentil Friisi P A L K I S T O N O S A T Oven vuorilista, jossa kanneluurit Arkkitraavi Täyspalkiston käsittävä oven ylälistoitus ja empirelle tyypillinen uritettu sivulista. Tervalammen kartano, Vihti, arkkitehti Anders Fredrik Granstedt,

10 1800-luvulla vielä vallitsevan keskeissalipohjakaavan (karoliininen pohjakaava) mukaisesti sisätilassa ovet rakennettiin lähelle ulkoseinää samaan linjaan. Voimakkaasti profiloiduilla listoilla koristetut ovet muodostivat ikään kuin portin, jonka kautta avautui polykromaattinen tilasarja, kun kaikki huoneet oli maalattu tai tapetoitu eri väreillä. Palatkaamme takaisin helmiponttiin. Linnoissa ja kartanoissa oli varaa palkata taitavia koristepuuseppiä, jotka kaiversivat helmilistan helmi kerrallaan. Kun listoja ryhdyttiin tekemään höyläämällä, yhdistettiin astragaalin helmet yhdeksi nauhaksi, joka leikkausmuodostaan ja koostaan suhteessa listan muihin muotoihin on kuitenkin edelleen tunnistettavissa luvun lopulla on kuitenkin valmistettu myös ovia, joissa peilin ja kehän liitoksessa on neljännesympyrän muotoinen helmilista. Se tehtiin pyöreästä listasta sorvaamalla helminauhaksi, joka sitten sahattiin neljään osaan. Samat antiikista peräisin olevat klassiset muodot esiintyivät myös käsityönä tehdyissä vaatimattomammissa rakennuksissa, kuten kuvan leikkimökissä. Eckerön postitalo, Carl Ludvig Engel, 1828, sisänäkymä. Uusrenessanssityyppistä nikkarityyliä edustava leikkimökki 1900-luvun alusta. Cavetto Scotia 10 Helmipontti. Cavetto Leikkimökin räystäskonsolissa on erotettavissa keskeiset historialliset profiilimuodot pienessä mittakaavassa.

11 Uutta luoden, perinteitä kunnioittaen Puu kuuluu edelleen vahvasti suomalaiseen rakentamiseen. Eri lajeineen, käsittelyineen ja profiileineen se antaa mahdollisuudet moninaisiin ratkaisuihin. Perinteisen puutavaraliikkeen valikoimien lisäksi yli 50 vuotta toimineen Lauta Oy:n valmistusohjelmaan kuuluu mm. laaja valikoima perinnelistoja, paneeleita ja ulkoverhouslautoja. Mallistomme on muodostunut vuosien saatossa kymmenien erilaisten tehtyjen tilaustöiden pohjalta. Näyttelytilastamme löytyy runsaasti malleja lista- ja paneeliprofiileista, tervetuloa tutustumaan! Varastomallit löytyvät myös internetistä Lauta Oy:n omassa höyläämössä valmistetaan tilaustyönä myös asiakkaan mallin mukaisia listoja ja paneeleita. Ammattitaitoinen henkilökuntamme antaa arvokasta tietoa ja käytännön vinkkejä niin pieniin kuin suuriinkin rakennusprojekteihin. Lauta Oy on toimittanut listoja ja paneeleita mm. seuraaviin kohteisiin: Hakkarin kartano Niuvaniemen sairaala Lempäälän nuorisoseurantalo Suomen pankki Vesilahden kirkko Kesärannan huvila (Villa Bjälbo) Lempäälän työväentalo Peitelista HAKKARI, 1880-luku Kulmalista HAKKARI, 1880-luku Peitelista PETSAMO, 1900-luku Kattolista PETSAMO, 1900-luku Peitelista NURMI, 1920-luku Jalkalista NURMI, 1920-luku Peitelista RYYNIKKÄ, 1940-luku Jalkalista RYYNIKKÄ, 1940-luku Tampereentie 166, PL 10, LEMPÄÄLÄ Puh (03) , Fax (03) , Sähköposti: LEMPÄÄLÄ AVOINNA: ma-pe 7-18, la

12 Lähteet: Ars Suomen taide osa 2, 1988 Castrén, Pietilä-Castrén: Antiikin käsikirja, 2000 Glazier, Richard: A manual of historic ornament, 1914 Gympel, Jan: Arkkitehtuurin historia, antiikista nykyaikaan, 2000 Günther, Stefan: Listverkens grammatik, den klassiska interiördetaljens form och innebörd, väitöskirja, Ruotsi 2004 Hauser, Alois: Stillehre der Architektonischen formen des Altertums, 1913 Heikkinen-Heinämies-Jaatinen-Kaila-Pietarila: Talo kautta aikojen, kiinteän sisustuksen historia, 1989 Hersey, George: The Lost Meaning of Classical Architecture, 1988 Hidemark, Ove, professori: Något om foder, Kulturmiljövård-lehti 1/94 Issel, Hans: Die Baustillehre, 1904 Niiranen, Timo: Miten ennen asuttiin, vanhat rakennukset ja sisustukset, 1981 Palladio, Andrea: The four books of architecture, 1965 (I Quattro Libri dell Architettura, Venezia 1570) Sales Meyer, Franz: Ornamentik, 1918 Schneider, J. und Metze, O: Hauptmerkmale der Baustile, 1928 Svartsjö slott. Dokumentation, analys och restaureringsförslag, Konsthögskolans arkitekturskola, restaureringskonst , restaurointikurssin lopputyö Uhde, Constantin: Die Konstruktionen und die Kunstformen der Architektur, Band I, und Band III, Der Steinbau, 1902

GRAPTOIS TYPOIS väri antiikin kreikan arkkitehtuurissa ja kuvanveistossa toni laurila, aalto-yliopisto, arkkitehtuurin historia

GRAPTOIS TYPOIS väri antiikin kreikan arkkitehtuurissa ja kuvanveistossa toni laurila, aalto-yliopisto, arkkitehtuurin historia GRAPTOIS TYPOIS väri antiikin kreikan arkkitehtuurissa ja kuvanveistossa toni laurila, aalto-yliopisto, arkkitehtuurin historia Sisällys 4 johdanto 9 polykromian löytäminen 1800-luvulla 11 väri arkkitehtuurissa

Lisätiedot

Kansainvälistä kotimaisittain 1900-luvulla

Kansainvälistä kotimaisittain 1900-luvulla Rakennusperintö 1900-luvun suomalaisen arkkitehtuurin tyylit, osa I Elina Standertskjöld Amanuenssi, Suomen rakennustaiteen museo elina.standertskjold@mta.fi Tämä teksti on ensimmäinen osa kokonaisuudesta,

Lisätiedot

TAIDEHISTORIAN SANASTO

TAIDEHISTORIAN SANASTO TAIDEHISTORIAN SANASTO Tekijät: Leena Valkeapää (toimitus) Ulla Salmela (toimitus, taitto) Elina Bonelius (kuvat) Jyväskylän yliopisto TAIKU / Taidehistoria 1997 pdf-versio 2003 ISBN 951-34-0991-0 Tekijät,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LYSEO. Ulla Pohjamo R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN LYSEO

JYVÄSKYLÄN LYSEO. Ulla Pohjamo R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN LYSEO R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S Ulla Pohjamo Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN LYSEO JYVÄSKYLÄN LYSEO 2013 KESKI-SUOMEN MUSEO www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo 1 Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN LYSEO Rakennushistoriaselvitys

Lisätiedot

Euro Vision. Euroon siirtyminen helpoksi. Eurosetelit ja-kolikot Opas näkövammaisille. Euroopan Sokeain Unioni Euroopan komissio Euroopan Keskuspankki

Euro Vision. Euroon siirtyminen helpoksi. Eurosetelit ja-kolikot Opas näkövammaisille. Euroopan Sokeain Unioni Euroopan komissio Euroopan Keskuspankki Euro Vision Euroon siirtyminen helpoksi Eurosetelit ja-kolikot Opas näkövammaisille Euroopan Sokeain Unioni Euroopan komissio Euroopan Keskuspankki Sisältö 1. Esipuhe Wim Duisenberg.................................

Lisätiedot

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 1 LAITILAN KAUPUNKI UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET Näiden ohjeiden tarkoitus on antaa Untamalan kylän uudis- ja korjausrakentamiselle sellaiset yhteiset puitteet, joita noudattamalla kylän sekä sitä ympäröivän

Lisätiedot

Näsin kartanon pintakerroskartoitus

Näsin kartanon pintakerroskartoitus Näsin kartanon pintakerroskartoitus Aino Aropaltio 29.1.2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 HUONE 101... 4 SEINÄT... 4 KATTO... 7 LATTIA... 8 OVET JA OVILISTAT, IKKUNOIDEN VUORILISTAT... 8 HUONE 102... 9 SEINÄT...

Lisätiedot

RAUTATIERAKENNUKSET. Asemapäällikön talo. Rautatierakennusten korjausohjeet 3. Asemapäällikön asuntoa täydensivät erilliset ulkorakennukset.

RAUTATIERAKENNUKSET. Asemapäällikön talo. Rautatierakennusten korjausohjeet 3. Asemapäällikön asuntoa täydensivät erilliset ulkorakennukset. RAUTATIERAKENNUKSET Rautatierakennusten korjausohjeet 3 Asemapäällikön talo Asemanpäällikön talo v:lta 1906 Asemien rakentamisen yhteydessä rakennettiin asunto myös asemapäällikölle. Pienemmillä, IV-V-luokan

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEIDEN MERKITYS ASEMA-ARKKITEHTUURILLE 1860 1950

HIRSIRAKENTEIDEN MERKITYS ASEMA-ARKKITEHTUURILLE 1860 1950 HIRSIRAKENTEIDEN MERKITYS ASEMA-ARKKITEHTUURILLE 1860 1950 JANNE JOKELAINEN Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin osasto, Oulun yliopisto OULU 2005 Abstract in English JANNE JOKELAINEN HIRSIRAKENTEIDEN

Lisätiedot

HISTORIALLISET RAKENNUSFRAGMENTIT ROOMAN NYKYARKKITEHTUURISSA

HISTORIALLISET RAKENNUSFRAGMENTIT ROOMAN NYKYARKKITEHTUURISSA HISTORIALLISET RAKENNUSFRAGMENTIT ROOMAN NYKYARKKITEHTUURISSA Kuva 1. Edellinen sivu. Roomalaisen huvilan raunioitunut seinämuuri ja Renzo Pianon suunnitteleman Auditoriumin tiiliseinä. DIPLOMITYÖ Henri

Lisätiedot

R A I T E I L L E J A P Y Ö R I L L E

R A I T E I L L E J A P Y Ö R I L L E R A I T E I L L E J A P Y Ö R I L L E 40 Hyvinkään rautatieasema 1800 1900-lukujen vaihteessa. Kuva: Museoviraston kuva-arkisto. 41 R A U T A T I E A S E M A T Pirjo Huvila VR-Yhtymä Oy:n arkkitehtiryhmä

Lisätiedot

NOORMARKUN TEOLLISUUSYMPÄRISTÖN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2011

NOORMARKUN TEOLLISUUSYMPÄRISTÖN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2011 Noormarkun teollisuusympäristön rakennushistoriallinen selvitys 2011 Tutkimus Lauri Putkonen /Tmi Lauri Putkonen Tilaaja A. Ahlström Osakeyhtiö Noormarkku 13.12.2011 Työn taustaa Tämä selvitys on laadittu

Lisätiedot

Sadepäivien ratoksi Interiööriarkkitehtuuri havainnoinnin kohteena

Sadepäivien ratoksi Interiööriarkkitehtuuri havainnoinnin kohteena Sadepäivien ratoksi Interiööriarkkitehtuuri havainnoinnin kohteena seija linnanmäki, tutkija, museovirasto Rakennustutkimuksen tavoitteena on mielenterveyttä ylläpitävän ja mielialaa kohottavan ympäristön

Lisätiedot

Näsin kartanon rakennushistoriallinen selvitys Henrik Wager

Näsin kartanon rakennushistoriallinen selvitys Henrik Wager Näsin kartanon rakennushistoriallinen selvitys Henrik Wager Porvoon museo 20. 4. 2007 2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Taustaksi 4 Näsin päärakennus arkkitehtuurin historiassa 6 Ajoittamisesta 20 Säilyneisyys

Lisätiedot

VITRUVIUS DE ARCHITECTURA LIBER V Julkisiin rakennuksiin liittyvä erikoisterminologia

VITRUVIUS DE ARCHITECTURA LIBER V Julkisiin rakennuksiin liittyvä erikoisterminologia VITRUVIUS DE ARCHITECTURA LIBER V Julkisiin rakennuksiin liittyvä erikoisterminologia Satu Hantula Latinan kielen Pro Gradu -työ Kevätlukukausi 1998 Jyväskylän Yliopisto Romaanisten ja Klassiten kielten

Lisätiedot

MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2009. Matti Lehtinen

MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2009. Matti Lehtinen MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2009 Matti Lehtinen 1 Johdanto 1.1 Miksi matematiikan historiaa? Vaikka matematiikka näyttää olevan itsessään loogisen välttämättön oppirakennelma, joka ei ole sidottu aikaan

Lisätiedot

PEHTORIN TALO - GULA HUSET

PEHTORIN TALO - GULA HUSET H Å K A N S B Ö L E N K A R T A N O PEHTORIN TALO - GULA HUSET R A K E N N U S H I S T O R I A S E L VTALON IVAIHEET T Y1 S 2 PEHTORIN TALON RAKENNUSHISTORIASELVITYS H Å K A N S B Ö L E N K A R T A N O

Lisätiedot

porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle

porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle sisältö Porrashuoneen maalausremontti 3 Porrashuoneet kuntoon talolle uusi ilme 3 Aikakausien tyypilliset piirteet aidot värit esiin 3 Porrashuoneen maalausremontti

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/ Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Keskinen, Riku Retoriikka ja kaunoluku : katsaus suomalaisen puhetaidon oppihistoriaan Vierikko, Esko & Tolonen, Anu (toim.) Retoriikan polulla : retoriikkaa antiikista EU-aikaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Restauroinnin koulutusohjelma / rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Restauroinnin koulutusohjelma / rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Restauroinnin koulutusohjelma / rakennusrestaurointi Hanna Räsänen LUKIOKATU 6-8 RAKENNUSHISTORIASELVITYS EMPIRE-PORVOOSSA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Matti Lehtinen: Matematiikan historian luentoja Helsingin yliopisto, syyslukukausi 2001

Matti Lehtinen: Matematiikan historian luentoja Helsingin yliopisto, syyslukukausi 2001 Matti Lehtinen: Matematiikan historian luentoja Helsingin yliopisto, syyslukukausi 2001 1 Aluksi... 1 1.1 Miksi matematiikan historiaa?... 1 1.2 Tästä luentosarjasta... 1 1.3 Matematiikan historian suuret

Lisätiedot

Leena Nokela Katja Hagelstam RAKAS KESÄ KOTI WSOY

Leena Nokela Katja Hagelstam RAKAS KESÄ KOTI WSOY Leena Nokela Katja Hagelstam RAKAS KESÄ KOTI WSOY Leena Nokela Katja Hagelstam RAKAS KESÄ KOTI Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Tekijät ja WSOY 2014 Kuvat Katja Hagelstam Graafinen suunnittelu Anna

Lisätiedot

Suomalainen moderni puuasuntorakentaminen 1990- ja 2000 -lukujen vaihteessa.

Suomalainen moderni puuasuntorakentaminen 1990- ja 2000 -lukujen vaihteessa. Suomalainen moderni puuasuntorakentaminen 1990- ja 2000 -lukujen vaihteessa. Tapausesimerkkinä Niiralan Kulma Oy:n modernit puuvuokratalot Kuopiossa. Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen

Lisätiedot

Lepola. Yliopettajan talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Yliopettajan talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Yliopettajan talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Yliopettajan talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Yliopettajan talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Yliopettajan talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila,

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 1 Vuojoen kartanon korjaus ja muutos S I M O F R E E S E Kartanokulttuurin aika Vuojoella päättyi,

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle

julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle Julkisivukorjaus sisältö Julkisivukorjaus 3 Julkisivukorjaus näin se tehdään 4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset 6 1930-luku funktionalismi 8 1940 50-luvut jälleenrakennuskausi

Lisätiedot

Nimitysten ominaisuudet ja niiden vaikutus nimitysten käyttöön eurorahaan liittyvässä terminologiassa saksassa ja suomessa

Nimitysten ominaisuudet ja niiden vaikutus nimitysten käyttöön eurorahaan liittyvässä terminologiassa saksassa ja suomessa lektiot Nimitysten ominaisuudet ja niiden vaikutus nimitysten käyttöön eurorahaan liittyvässä terminologiassa saksassa ja suomessa MARJUT ALHO Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopiston Kouvolan käännöstieteen

Lisätiedot