TUOTEMAINONNAN GRAAFINEN OHJEISTUS REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ ALKAEN TIFIOINTIMERKKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTEMAINONNAN GRAAFINEN OHJEISTUS REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.8.2009 ALKAEN TIFIOINTIMERKKI"

Transkriptio

1 TUOTEMAINONNAN GRAAFINEN OHJEISTUS REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ ALKAEN TIFIOINTIMERKKI

2 1 JOHDANTO Tämä ohjeisto on tarkoitettu organisaatioille, jotka käyttävät Reilun kaupan merkkiä markkinointi- ja/tai myynninedistämismateriaalissaan. Tätä ohjeistoa voivat käyttää myös järjestöt, seurakunnat, julkishallinnon toimijat, Reilun kaupan tukijat ja vapaaehtoiset, jotka haluavat käyttää Reilun kaupan merkkiä materiaaleissaan. Reilun kaupan merkin tunnettuuden lisääminen on tärkeää, ja siksi on hienoa, että olette päättäneet tuottaa materiaalia, jossa Reilun kaupan merkki näkyy. Olemme pyrkineet kokoamaan tähän ohjeistukseen mahdollisimman selkeät ohjeet siitä, miten merkkiä voi käyttää erilaisissa materiaaleissa. Lisätietoja voi aina kysyä Reilun kaupan edistämisyhdistykseltä. Koska kyseessä on sertifi ointimerkki, on merkin käyttöä valvottava erityisen tarkasti sen luotettavuuden takaamiseksi. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on varmistaa, että Reilun kaupan merkki on jatkossakin kuluttajien luottama ja arvostama sertifi ointimerkki, joka takaa oikeudenmukaisen korvauksen kehitysmaiden pienviljelijöille ja suurtilojen työntekijöille. Mikäli organisaatiolla ei ole lisenssisopimusta, organisaation tulee solmia sopimus sertifi ointimerkin käytöstä Reilun kaupan edistämisyhdistyksen kanssa. Tämä onnistuu helpoiten Reilun kaupan edistämisyhdistyksen verkkosivuilla /?384. Reilun kaupan sertifi ointimerkki on rekisteröity tavaramerkki¹, jonka väärinkäyttö on rangaistavaa. Reilun kaupan sertifi ointimerkin käyttöä valvoo Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Hyväksyntä Reilun kaupan sertifi ointimerkin käyttöön tulee hankkia etukäteen osoitteesta sertifi Reilun kaupan edistämisyhdistys antaa päätöksensä Reilun kaupan sertifi ointimerkin käytöstä kymmenen (10) työpäivän kuluessa. Ystävällisin terveisin, Reilun kaupan edistämisyhdistys ry sertifi ¹ Deutsches Patent- und Markenamt no , Offi ce for Harmonization in the Internal Market (EU Trade Marks and Designs) no , World Intellectual Property Organisation (WIPO) no

3 2 SISÄLLYSLUETTELO REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKKI 2 - Värit 4 - Koko 4 MERKIN KÄYTTÖ MAINONNASSA 5 - Reilun kaupan merkin asettelu 5 - Mainonnan pakollinen lisäteksti 6 - Valmiit elementit 7 TUOTTEISTA VIESTIMINEN MAINONNASSA 8 - Reilun kaupan puuvillasta viestiminen 8 - Tarkistuslista 9 HYVÄKSYTTÄMINEN 9 MUUTOKSET 10 YHTEYSTIEDOT 10 LIITTEET

4 3 REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKKI Reilun kaupan sertifi ointimerkkiä tulee käyttää sopimuksen mukaisesti tässä liitteessä mainittujen sääntöjen mukaan, ellei toisin ole sovittu. Vuoden 2009 loppuun asti on käytössä kolme erilaista Reilun kaupan sertifi ointimerkkiä. Vuoden 2010 alusta Reilun kaupan sertifi ointimerkkejä on kaksi erilaista. REILUN KAUPAN SUOMALAINEN SERTIFIOINTIMERKKI (poistuu ) Reilun kaupan suomalainen sertifi ointimerkki koostuu kahdesta osasta: 1. Reilun kaupan symbolista (ihmishahmosta) ja sen alapuolella olevasta englanninkielisestä FAIRTRADE-tekstistä 2. Symbolin ja englanninkielisen tekstin alapuolella olevasta Reilu kauppa Rejäl handel -tekstistä REILUN KAUPAN KANSAINVÄLINEN SERTIFIOINTIMERKKI (sallittu alkaen, pakollinen ) Reilun kaupan kansainvälinen sertifi ointimerkki koostuu: 1. Reilun kaupan symbolista (ihmishahmosta) ja sen alapuolella olevasta englanninkielisestä FAIRTRADE-tekstistä 2. R-symbolista Reilun kaupan sertifi ointimerkin oikeassa yläkulmassa REILUN KAUPAN PUUVILLAN SERTIFIOINTIMERKKI Reilun kaupan puuvillan sertifi ointimerkki koostuu: 1. Reilun kaupan symbolista (ihmishahmosta) ja sen alapuolella olevasta englanninkielisestä FAIRTRADE-tekstistä 2. R-symbolista Reilun kaupan sertifi ointimerkin oikeassa yläkulmassa 3. Sertifi ointimerkin ympärillä olevasta valkoisesta suoja-alueesta, jossa on teksti Certifi ed Cotton.

5 4 VÄRIT Käytettävät värit: Grass Pantone 382 C 30, M 0, Y 94, K 0 R 153, G 204, B 0 99CC00 Sky Pantone 306 C 76, M 0, Y 6, K 0 R 0, G 204, B CCFF Black Pantone Process Black C 0, M 0, Y 0, K 100 R 0, G 0, B KOKO Reilun kaupan sertifi ointimerkin mittasuhteita toisiinsa nähden (korkeus x leveys) ei saa muuttaa. Reilun kaupan sertifi ointimerkin koko määrittyy materiaalin koon mukaan sekä suhteessa tuotteen omaan tuotemerkkiin. Reilun kaupan sertifi ointimerkin tulee aina olla pienempi ja vähemmän huomiota herättävä kuin tuotteen oman tuotemerkin. Reilun kaupan sertifi ointimerkin minimi- ja maksimileveydet määrittyvät materiaalin koon mukaan ja löytyvät liitteistä 1 ja 2. Huom! Reilun kaupan puuvillan sertifi ointimerkin minimileveys noudattaa samaa kaaviota kuin kansainvälinen sertifi ointimerkki. Kaavion mitat koskevat puuvillan sertifi ointimerkin mustaa taustaneliötä, jonka sisällä on Reilun kaupan symboli sekä FAIRTRADE-teksti.

6 5 MERKIN KÄYTTÖ MAINONNASSA REILUN KAUPAN MERKIN ASETTELU Reilun kaupan merkin pitää aina säilyä ehjänä kokonaisuutena. Sertifi ointimerkin päälle ei saa sijoittaa mitään muuta kuviota tai tekstiä. Reilun kaupan merkin tulee olla suorassa. Reilun kaupan merkeistä on omat versiot tummalla pohjalla käytettäväksi ja omat vaalealla pohjalla käytettäväksi. Reilun kaupan merkin ympärille täytyy jättää suoja-alue. Suoja-alue on Reilun kaupan merkin FAIRTRADE-tekstin korkuinen. F F Suoja-alue tulee rauhoittaa voimakkaista graafi sista elementeistä. Tämä ei koske taustakuvaa. Tuotteen mainonnassa tulee aina olla tuotteen oma tuotemerkki, joka on hallitsevampi elementti kuin Reilun kaupan sertifi ointimerkki. On huomioitavaa, että Reilun kaupan edistämisyhdistys ei sertifi oi yrityksiä eikä brändejä, ainoastaan tuotteessa käytetyn raaka-aineen. Siksi kuluttajalle ei saa syntyä mielikuvaa, että yritys, organisaatio tai brändi olisi saanut Reilun kaupan sertifi ointimerkin. Sertifi ointimerkki tulee sijoittaa materialissa siten, että se sertifi oi tuotteen, ei tuotemerkkiä eikä valmistajaa. Reilun kaupan sertifi ointimerkkiä ei saa sijoittaa tuotteen oman tuotemerkin viereen tai sen lähelle. Kuluttajille ei saa syntyä vaikutelmaa, että materiaalissa mahdollisesti esillä olevat tuotteet, joilla ei ole Reilun kaupan sertifi ointimerkkiä, olisi tuotettu Reilun kaupan kriteerien mukaisesti. Reilun kaupan merkkiä ei saa integroida osaksi materiaalia, vaan sen tulee olla selvästi itsenäinen. Reilun kaupan sertifi ointimerkin elementtejä,

7 6 kuten samoja värejä tai Reilun kaupan sertifi ointimerkin muotoja, ei saa käyttää materiaalissa. Mikäli materiaalissa viitataan tuotteen laatuun, väite on esitettävä niin, että Reilun kaupan sertifi ointimerkin käytön ei voida olettaa olevan laadun takeena ja/tai Reilun kaupan edistämisyhdistyksen valvomaa. Kaikenlaisten mielleyhtymien aikaansaaminen Reilun kaupan edistämisyhdistyksen ja Reilun kaupan sertifi ointimerkin sekä laadun välillä tulee välttää. Tapahtumat Reilun kaupan merkkiä ei koskaan saa käyttää tapahtumassa niin, että kuluttajalle syntyisi kuva siitä, että Reilun kaupan edistämisyhdistys sponsoroi tapahtumaa / ständiä ellei erikseen ole toisin sovittu. MAINONNAN PAKOLLINEN LISÄTEKSTI Mikäli Reilun kaupan merkki ei suoraan viittaa johonkin Reilu kauppa -sertifi oituun tuotteeseen, tulee silloin merkin välittömässä yhteydessä käyttää jotakin seuraavista mainonnan lisälauseista: 1. Valitse. Vaikutat kehitysmaiden ihmisten elämään. 2. Käytämme Reilun kaupan tuotteita 3. Valitse Reilun kaupan tuotteita 4. Kysy Reilun kaupan tuotteita 5. Osta Reilun kaupan tuotteita täältä Tekstivaihtoehtojen fontti on vapaa. Tekstin ja sertifi ointimerkin on oltava toisiinsa selkeästi yhteydessä. Jos haluat liittää Reilun kaupan edistämisyhdistyksen web-osoitteen lisätietoja varten, käytä internet-osoitetta www. reilukauppa.fi Mikäli Reilun kaupan merkkiä käytetään viittamaan suoraan Reilun kaupan sertifi oinnin saaneeseen tuotteeseen (esimerkiksi ruokalistassa, hinnastossa tai hyllypuhujassa) pakollisen tekstiosan voi jättää pois. Kuluttajan tulee kuitenkin ymmärtää, että Reilun kaupan merkki viittaa nimenomaan sertifi oituun tuotteeseen.

8 7 VALMIIT ELEMENTIT Reilun kaupan edistämiyhdistys on tehnyt valmiita elementtejä Reilun kaupan tuotteiden ja järjestelmän markkinointia varten. Näitä elementtejä ei saa millään tavalla muokata. Elementit voi tilata osoitteesta sertifi Reilun kaupan viikoille on omat valmiit elementit, joista saa tarkempaa tietoa Reilun kaupan viikkojen viestintäohjeesta. Viestintäohjeen voi tilata osoitteesta sertifi Valitse. Vaikutat kehitysmaiden ihmisten elämään.

9 8 TUOTTEISTA VIESTIMINEN MAINONNASSA Kun Reilu kauppa -sertifi oituun tuotteeseen viitataan viestinnässä, saa siihen viitata tuotteen nimellä, esimerkiksi Sisco Reilun kaupan kahvi. Reilun kaupan sertifi ointimerkkiä voi käyttää viittamaan tuotteeseen. Poikkeuksen muodostavat yhdistelmätuotteet. Kun yhdistelmätuotteesta viestitään, ei sitä saa kutsua Sisco Reilun kaupan ananasjogurtiksi. Siihen saa viitata: - Sisco ananasjogurtti Reilun kaupan ananaksesta - Sisco ananasjogurtti, valmistettu Reilun kaupan ananaksesta ja sokerista Reilun kaupan -sertifi ointimerkin voi sijoittaa tuotteen viereen Jos yhdistelmätuotteeseen viitattaessa ei mainita sanayhdistelmää Reilu kauppa (puhutaan esimerkiksi Sisco ananasjogurtista), Reilun kaupan -sertifi ointimerkkiä saa silti käyttää tuotteen vieressä. REILUN KAUPAN PUUVILLASTA VIESTIMINEN Kuluttajille tulee viestiä selkeästi, että Reilu kauppa ei sertifi oi koko tuotetta, ainoastaan tuotteen puuvillaan. Väärinkäsitysten välttämiseksi alla muutama esimerkki: OIKEIN: Näiden farkkujen puuvilla on Reilu kauppa -sertifi oitua Reilun kaupan puuvillasta valmistetut housut / farkut Meillä myynnissä tuotteita, jotka on valmistettu Reilun kaupan puuvillasta Farkut Reilun kaupan puuvillasta VÄÄRIN: Reilun kaupan farkut Reilun kaupan puuvillalakana Reilun kaupan tekstiili Meillä on Reilun kaupan sertifi ointi

10 9 TARKISTUSLISTA Valtaosa Reilun kaupan edistämisyhdistyksen antamista kieltävistä päätöksistä johtuu seuraavista seikoista: - Tuotteen oman tuotemerkin on oltava hallitsevampi kuin Reilun kaupan sertifi ointimerkin. (Kuluttajan tulee yhdellä silmäyksellä nähdä, kuka on viestin allekirjoittaja) - Reilun kaupan sertifi ointimerkki tulee sijoittaa siten, ettei se sertifi oi yritystä tai tuotteen omaan tuotemerkkiä - Reilun kaupan sertifi ointimerkin koon tulee noudattaa graafi sta ohjeistoa - Reilun kaupan sertifi ointimerkin tulee olla suorassa HYVÄKSYTTÄMINEN Reilun kaupan sertifi ointimerkin käyttöä valvoo Suomessa Reilun kaupan edistämisyhdistys, joka hyväksyy sertifi ointimerkin käytön sekä pakkauksissa, tuotteissa että muussa materiaalissa. Reilun kaupan edistämisyhdistyksellä on oikeus pidättää itsellään mahdollisuus olla hyväksymättä Reilun kaupan sertifi ointimerkin käyttöä, jos se voi vaarantaa/haitata Reilun kaupan sertifi ointimerkkiä tai Reilun kaupan edistämisyhdistystä. Hakijan on jätettävä hakemuksensa Reilun kaupan sertifi ointimerkin käytöstä Reilun kaupan edistämisyhdistykselle, joka käsittee materiaalin kymmenen työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Materiaali lähetetään Reilun kaupan edistämisyhdistykselle joko sähköisesti (sertifi reilukauppa.fi ) tai osoitteeseen Reilun kaupan edistämisyhdistys ry, Sertifi ointimerkki, Paasivuorenkatu 2 A, 5. krs, Helsinki. HYVÄKSYTTÄMISPROSESSI Lisenssisopimuksen allekirjoittanut saa Reilun kaupan sertifi ointimerkin Reilun kaupan edistämisyhdistykseltä osoitteesta sertifi Lisenssinhaltija lähettää tuotetietolomakkeen ja vedoksen hyväksyttäväksi osoitteeseen sertifi Jos kyseessä on mainos tai jo olemassa olevan tuotteen pakkauspäivitys, tuotetietolomaketta ei tarvitse lähettää. Lisenssinhaltija saa tuotetietolomakkeen Reilun kaupan edistämisyhdistykseltä osoitteesta Reilun kaupan edistämisyhdistys käsittelee hakemuksen kymmenen työ-

11 10 päivän kuluessa. Vain täydelliset hakemukset käsitellään. Vajaat hakemukset palautetaan tai niihin pyydetää lisätietoja. Jos vedos (ja tuotetietolomake) ovat ohjeistuksen mukaisia, Reilun kaupan edistämisyhdistys myöntää kirjallisen luvan Reilun kaupan sertifi ointimerkin käyttöön. Jos vedos ei täytä ohjeistuksen sääntöjä tai on muuten puutteellinen, Reilun kaupan edistämisyhdistys antaa muutosehdotuksensa, jotta lisenssinhaltija voi tehdä tarvittavat korjaukset. MUUTOKSET Reilun kaupan edistämisyhdistys varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin ohjeisiin. Lisenssinhaltijan on lopetettava vanhojen ohjeiden käyttö ja otettava uudet ohjeet käyttöön kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä, kun muutokset on annettu tiedoksi Reilun kaupan edistämisyhdistyksen toimesta. Kaikista kustannuksista, joita muutoksista aiheutuu, vastaa lisenssinhaltija itse. Reilun kaupan edistämisyhdistys varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia Reilun kaupan sertifi ointimerkkiin. Lisenssinhaltijan on otettava ohjeet käyttöön kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä, kun Reilun kaupan edistämisyhdistys on antanut kirjallisesti tiedon sertifi ointimerkkiin tehtävistä muutoksista. Kaikista kustannuksista, joita muutoksista aiheutuu, vastaa lisenssinhaltija itse. YHTEYSTIEDOT Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Paasivuorenkatu 2 A, 5. krs Helsinki Puh. (09) , Fax (09)

12 11

13

Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN

Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN 1 JOHDANTO Tämä ohjeisto on tarkoitettu Out-of-Home sektorilla toimiville tahoille, jotka käyttävät Reilun kaupan merkkiä

Lisätiedot

Reilun kaupan kunta -viestintäohje

Reilun kaupan kunta -viestintäohje Reilun kaupan kunta -viestintäohje Maaliskuu 2009 Ohjeet Reilun kaupan kaupunki / Reilun kaupan kunta -logon käyttöön markkinointimateriaaleissa Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Esittely 3. Velvollisuudet

Lisätiedot

Reilun kaupan seurakunta -viestintäohje

Reilun kaupan seurakunta -viestintäohje Reilun kaupan -viestintäohje Huhtikuu 2009 Ohjeet Reilun kaupan -logon käyttöön markkinointimateriaaleissa Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Esittely 3. Velvollisuudet 4. Missä Reilun kaupan -logoa voi

Lisätiedot

THE BEST ENVIRONMENTAL CHOICE IN SEAFOOD. MSC-ympäristömerkin käyttöopas

THE BEST ENVIRONMENTAL CHOICE IN SEAFOOD. MSC-ympäristömerkin käyttöopas THE BEST ENVIRONMENTAL CHOICE IN SEAFOOD MSC-ympäristömerkin käyttöopas Tammikuu 2013 Ecolabel User Guidelines 2011 2 Heading Sisällys 1. Johdanto 1 2. MSC-ympäristömerkin omistajuus 2 Ympäristömerkin

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot GRAAFINEN OHJEISTO Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenillä sekä niillä MTK:n ja SLC:n jäsenillä, joille Ruokatieto on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Tutustu huolella

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten Yleisiä huomautuksia Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa veloituksetta virastosta

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

TERVETULOA ZUMBA- perheeseen

TERVETULOA ZUMBA- perheeseen TERVETULOA ZUMBA- perheeseen Arvoisa ZIN-Jäsen Onneksi olkoon! Olet juuri ottanut tärkeimmän askeleen urallasi Zumba -ohjaajana. Olemme iloisia voidessamme toivottaa sinut tervetulleeksi Zumba Instructor

Lisätiedot

GS1 Maailmanlaajuinen käyttöopas GS1. Maailmanlaajuinen käyttöopas. Huhtikuu 2010. Huhtikuu 2010, Numero 11 All contents copyright GS1 Sivu 1 of 54

GS1 Maailmanlaajuinen käyttöopas GS1. Maailmanlaajuinen käyttöopas. Huhtikuu 2010. Huhtikuu 2010, Numero 11 All contents copyright GS1 Sivu 1 of 54 GS1 Maailmanlaajuinen käyttöopas Huhtikuu 2010 Huhtikuu 2010, Numero 11 All contents copyright GS1 Sivu 1 of 54 Käyttöoppaan yhteenveto Oppaan nimikkeet Oppaan otsikko Päivitetty: Viimeksi muokattu Huhtikuu

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA

LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kandidaatin tutkimus LAAJALTI TUNNETUN TAVARAMERKIN SUOJA Protection of trade marks with a reputation 6.5.2012 Tekijä:

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

päivitetty 25.1.2013

päivitetty 25.1.2013 GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 25.1.2013 Tämä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkostohankkeen graafinen ohjeistus on laadittu avuksi kaikkien hankkeen graafisten tuotteiden suunnitteluun ja

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot YLEISTÄ YLEISET OSTOEHDOT Seuraavat yleiset ostoehdot ( Ostoehdot ) soveltuvat osoitteessa www.kappahl.com KappAhl Shop Onlinen ( Sivusto ) kautta tehtyihin

Lisätiedot

LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ

LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ JOHDANTO Sähkön vähittäismyyjille Lisätietoja: info@ekoenergy.org EKOenergia on ympäristömerkki sähkölle. Sitä hallinnoi EKOenergia-verkosto. Merkin tarkoituksena

Lisätiedot

Weecos Palvelun käyttöohjeet myyjille wesupport@weecos.com

Weecos Palvelun käyttöohjeet myyjille wesupport@weecos.com Weecos Palvelun käyttöohjeet myyjille wesupport@weecos.com YLEISTÄ OMA TARINA YLEISNÄKYMÄT KIELTEN HALLINTA YHTEYSTIETOJEN HALLINTA SALASANAN VAIHTO MYYJÄN JA ASIAKKAAN VÄLINEN KOMMUNIKOINTI KAUPAN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus Tämä jäsenyys- ja lisenssisopimus ( sopimus ) solmitaan Zumba Fitness, LLC:n ( Zumba ) ja sinun ( ohjaaja ) välilläsi. Se on voimassa Zumba Instructor Network (ZIN) -verkostoon

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (9) Dnro: 10.7.2014 158/932/2014 Fox International Channels Oy Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus Tämä jäsenyys- ja lisenssisopimus ( sopimus ) tehdään ja se astuu voimaan Zumba Fitness, LLC:n ( Zumba ) ja sinun ( ohjaaja ) välillä ja se on voimassa ohjaajan Zumba

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

American Express tilihakemus Gold Card

American Express tilihakemus Gold Card tilihakemus Gold Card 521/JCP C08 M11299IA08 GC:FI 97 MGM www FYF FI Saan ensimmäisen vuoden ilman jäsenyys maksua, jon ka jälkeen veloitetaan jäsenyysmaksu 170. Liityn automaattisesti Membership Rewards

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot