Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 2/2011 Ilokiven ravintolan takaosa >

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 2/2011 Ilokiven ravintolan takaosa 16.15->"

Transkriptio

1 Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 2/2011 Ilokiven ravintolan takaosa > LÄSNÄ Markus Marttunen Fokus ry Mari Kröger Sane ry Juha Lintula JYU:n hallitus Annakaisa Varjus Stimulus ry Mikko Punkari JYYn hallitus Mia Varjus Nasta ry Janne Lintilä Puolue ry Andrez Gomez Pasi Somero Tosine ry Hanna Liimatainen Parku ry Joachim Kratochvil Kokouksen pj., JYYhallitus Eero Myller Pörssi ry Laura Karjalainen Abakus ry Antti Rusanen Otsoni ry Amélie Martikainen Varkaat ry Hannu Järvistö Sihteeri Annika Mäkeläinen Emile ry Valiokunnan varsinainen pj. Ojamies oli poissa sairastumisen vuoksi. Kokoukseen saapuneet henkilöt valitsivat yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi JYYn hallituksen toisen kopovastaavan ja valiokunnan vuoden 2009 puheenjohtajan Joachim Kratochvilin. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3.Kokouksen esityslistan hyväksyminen Esityslistaan ei lisättävää (tavanomaisesta poiketen kampuksen kuulumiset oli jo kutsussa siirretty myöhempään kohtaan). 4. Valiokunnan kokouksen 1/2011 pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 5. E-tenttimisen tilanne / markkinointi laitoksilla / millä laitoksilla tökkii E tenttimistä alustamassa ja mukana keskustelussa oli koulutuspalveluista suunnittelija Timo Rantanen. Rantanen kertoi E tentin toteuttamisen olevan koulutuspalvelujen vastuulla yhdessä tilapalveluiden kanssa. Rantasen alustuksessa ei puututtu ihan perusasioihin, koska etenttimisen perusajatus on opiskelijoille varsin tuttu. Rantasen käyttämät powerpoint diat ovat saatavissa JYYn aineistopankista (http://www.jyy.fi/data/savefile.php?filename= _Timo_rantanen_etentti.pdf). Etenttitilan nykytilanne ja siitä saadut kokemukset / ongelmat Rantanen kertoi, että tammikuussa 2011 kävijöitä 88 kävijää, joka tekee 22/kävijää per viikko ja 4 kävijää per päivä. Rantanen kiinnitti huomioita siihen, että loma ajat esim. joulu tammikuussa verottavat kävijöitä. Toisaalta viimeisellä viikolla ennen joulua tenttitilan kapasiteetti ylittyi. Normaalikuukausina n. 10 tenttiä. / viikko. Tietokannassa on 164 opintojaksoa ja samaan opintojaksoon useampi tentti. Toiminnassa on mukana 50 tentaattoria Toiminta on lähinnä kolmen tiedekunnan varassa (ytk (erit. yfi. perusopinnot), ktk,htk) 1/6 JYY 2010

2 Luonnontieteissä on vähän tenttejä, johtuen tiedekunnan politiikasta ja etenttien teknisisitä rajoituksista. Joissakin tiedekunnissa on tehty päätös tiedekuntatasolla muissa perustunut opettajien vapaaehtoisuuteen. Etentti toimii toisena vuonnaan täysipainoisemmin kuin ensimmäisenä vuonna, josta osa oli pilotointia. Palaute on ollut hyvin myönteistä varsinkin opiskelijoilta saatu palaute. Rantasen mukaan opettajiltakin on saatu pääosin myönteistä palautetta. Maturiteettien järjestämiseen mainio työkalu ja mahdollistaa joustavia käytäntöjä. Rantanen kertoi, järjestelmässä olevan rajoitteita: Käyttö on riippuvainen kirjavitriinin ja kirjaston aukioloajoista (avain luovutetaan aikaisintaan edellisen arkipäivän iltapäivällä). Tämä vie työssäkäyviltä mahdollisuuksia (kulunvalvonta ja kaapinavain) Ohjeet joita ei jaksa lukea Etentin ohjelmisto Sofftutor on erillään muista järjestelmistä (ei muiden järjestelmien kanssa yht. rajapintoja ei esim. korpissa ilmoittautumista) Tenttiä ei löydy järjestelmästä vaikka opintojakso löytyy Tämä johtuu yleensä siitä, että tentaattori ei ole tehnyt vielä tenttiä tai tentaattori on asettanut tentille voimassaoloajan. Kolmentasoiset käyttäjät admin kurssiadmin (opintojakson lisääminen vrt. windowskansio) ja opettaja mistä aiheutuu, että tenttien lisääminen on hieman byrokraattista. jotta opettaja voi luoda kysymyksiä, kurssi täytyy olla järjestelmässä. järjestelmähierarkian kysymys? Joka tiedekunnassa on vähintään yksi kurssiadmin. Näistä Rantanen lupasi lähettää listan myöhemmin. Kaikilla opettajilla ei ole välttämättä tiedossa, kuka tiedekunnan kurssiadmin on. Rantasen mukaan mitään tiedotusta juuri tästä asiasta ei ole mennyt. Osa opettajista ottaa etenttiasiossa yhteyttä Rantaseen. Rantanen koki, että etententeissä ei tällä hetkellä ole tarvetta markkinointiin. Kävijöitä on ja nykyisellä järjestelmällä ylläpidosta aiheutuu ongelmia. Tästä ja aukioloista johtuen tentit eivät voi ei voi hirveästi lisääntyä. Kopovastaava Punkari toi esille, että ongelma kirjavitriinin kanssa voitaisiin kiertää, jos avain haettaisiin muualta Kirjavitriinin ollessa kiinni. Hän muistutti myös rehtorin luvanneen, että siinä vaiheessa kun käyttöaste n. 80% mietitään etenttimisen laajentamista / uusia kohteita. Rantasen mukaan Punkarin mainitsema Lyyra kortti mahdollisuus olisi vaatinut vähintään kaksi rajapintaa ohjelmistoihin, Korppiin sekä kulunvalvontajärjestelmään. Lisäksi kulkureitti tenttitilaan kulkee Kirjaston salien kautta, jossa on potentiaalisesti voroille kelpaavaa aineistoa. Rantanen huomioi, että tentittävistä tenteistä suurin osa painottuu perusopintoihin. Eräs valiokuntalainen huomoi, että fukseille tulisi saada etentistä oma osuus esimerkiksi osana kirjastoesitelyä. Etentistä muistuttaminen voisi myös sopia tuutorikoulutuksen osaksi. Asiassa ei tarvitse mennä yksityiskohtiin. Opiskelijat toivat esille, että oleelliset ohjeet etentistä eivät löydy nettihaulla kätevästi. Rantanen myönsi, että yliopiston sivujen navigointirakenteen muututtua etenttiasioiden löytäminen on mennyt hankalammaksi. Keskusteltiin myös siitä, että etentistä voisi luoda oman oppaansa. Koposihteeri muistutti, että etentistä on olemassa myös video: https://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/how to/etentti Rantanen toi esityksesssään esille ongelmia opettajan / ylläpitäjän näkökulmasta. Yksi perustavanlaatuinen ongelma on, että kulunvalvonta vaatii henkilötyötä, koska rajapintoja ei ole ja opettajan tai ylläpitäjien täytyy käyttää useita järjestelmiä samanaikaisesti. Etenttisovellus aiheuttaa työtä 2/6 JYY 2010

3 monessa paikassa, koska se ei esimerkiksi tarkasta opinto oikeutta. Rantanen tiesi kertoa, että joku henkilö oli käynyt käynyt kirjatenteissä vaikkei hänellä ollut opinto oikeutta aineeseen. Parhaiten nykyinen etentti soveltuu essee, monivalinta ja aineistotentteihin (aineistotentteihin tietyin rajoituksin). Kysymykset ovat lähtökohtaisesti julkisia muille tentaattorille samoin myös vastaukset. Ohjelmassa on mahdollisuus valita piilota muilta opettajilta, jolloin vastaukset menevät piiloon. Tälllä hetkellä tämä täytyy kuitenkin tehdä aktiivisesti eikä valinta ole päällä automaattisesti. Keskustelussa päädyttiin siihen, että monet ongelmat ollisivat ratkaistavissa teknisillä ratkaisuilla, jos tenttien omaa rajapintaa tai yliopistolle kehitettäisiin oma tenttijärjestelmä. Eräs opiskelija toi esille kysymyksen, näkeekö tentaattori miltä tentti näyttää opiskelijalle. Kokonaista tenttiä ei näe, jolloin hän ei voi varmistaa miltä tentti opiskelijalle näyttää. Tämä oli opiskelijan mukaan mahdollinen syy, että jotkut tentit ovat olleet hassun näköisiä / skaalautuneet koneella huonosti. Rantanen kertoi alunperin tenttiakvaariona tunnetun etentin syntyneen ylioppilaskunnan aloitteesta rehtorin päätöksellä. Aikataulu oli kireä, eikä sen puitteissa omaa järjestelmää ehditty tehdä. Moodle yhteistyöhön Tampereen yliopiston kanssa, ei lähdetty mukaan vaan otettiin ostopalvelu Helsingistä. Nykyjärjestelmällä pelataan lähinnä aikaa. Väliaikaisista ratkaisuista uhkaa rahan puutteesssa tulla pysyviä. Punkari ehdotti, että uuden etenttijärjestelmän luomista voitaisiin harkita tietojärjestelmätieteen projektityöksi. Tähän Rantanen arvioi, että THK haluaa pitää kokonaiskehityksen näpeissään. Etenttiin liittyen todettiin vielä, että se sopii lähinnä vain essee ja monivalintatentteihin kaaviot / kuvat ja piirtämistä vaativat kannattaa jättää pois. Puolessa koneista on piirtopöydät. Piirtopöytä on suhteellisen kömpelö, verrattuna paperiin. Tämäntyyppisten tenttien teon kynnys on siksi suuri. Päivitetyt käyttösäännöt ja ongelmatilanneohjeistus ovat tulossa. Tähän liittyen on pohdittu myös tiedotetta. Piirtopöytiin on mahdollisesti tulossa käyttöohjeet. Softtutor ohjelmistosta vastaa Sordiino systems oy. Etentti tallentaa tietyin väliajoin tehdyt tekstit mutta ennen vastaamista voi olla järkevää kopioida vastaus työpöydälle copy paste menetelmällä. Opettajille suunnattuja työpajoja on tulossa tarpeen mukaan, seuraavat ovat ja Asiasta voi kysyä esim. Timo Rantaselta. Tieto henkilökunnalle menee sähköjyvän kautta. Tulevatko he paikalle riippuu siitä, lukevatko he sähköjyvää. Valiokunnassa heräsi yhteisymmärrys siitä, että JYYn ja opiskelijoiden tulee pitää etenttejä tapetilla jatkossakin. Rumpua tulisi lyödä oman järjestelmän kehittämiselle. Tästä voitaisiin ehkä jopa lausunto. Järjestelmä koettiin rajoitteelliseksi vaikka se pääosin toimiikin aina. Kahden tdk:n tentit työllistävät tällä hetkellä henkilökuntaa ja jatkolaajentumisen kannalta tässä olisikin valiokuntalaisten mielestä riittävä syy parantaa järjestelmää. Yksi haastava kysymys on käyttöasteen osoittaminen ja sen määräytyminen. Tällä hetkellä monesti etenteissä on kolme esteetöntä tenttipistettä joita ei voida käyttää, koska tentaattorien täytyy valita onko tentti esteetön vai ei. Molempia ei voi valita. Opiskelijoiden haluamat tenttiajat osuvat monesti päällekkäin. Rantasen mukaan laskennallinen 100% käyttöaste ei koskaan toteudu nykyjärjestelmällä. Kielten laitoksen kurssit ovat järjestelmässä mutta vielä ei ole mahdollisuutta tehdä tenttejä. Tämä ja muutaman muun laitoksen tenttien näkyminen ohjelmassa liittyy siihen, että adminit ovat vieneet kurssit tenttitilaan mutta opettajat eivät vielä ole lisänneet tenttikysymyksiään. Rantanen myönsi, että tiedotuksessa on ongelmia niin palvelukeskuksen kuin tdk:n osalta. Opiskelijat voivat viedä positiivista viestiä tiedekuntaantansa ja pyytää lisää tiedotusta. Punkari ehdotti, että kopot voisivat kerätä listaa niistä kursseista, jotka olisivat suoritetta- 3/6 JYY 2010

4 vissa etenttinä ja vedota niillä etentin laajentamisen puolesta - argumentteja voidaan näin kumota. Mitä opiskelijat voisivat tehdä järjestelmän rajoitteet huomioiden? Rantanen korosti, että tietyntyyppiset tentit sopivat paremmin esim. kirjatenttejä voisi viedä helposti. Kaikkia opettajia ja kaikenlaisia kursseja ei Rantasen mukaan kannata pakottaa laittamaan etenttiin. Pakko aiheuttaa ongelmia. YTK:n päätös, jossa kaikki tentaattorit ei saanut innostunutta vastaanottoa opettajien keskuudesta. Tästä seurasi eräässä tapauksessa esim., että kysymyspatteri koostui kolmesta kysymyksestä, joista kaksi arvottiin tehtäväksi. Tällaisista asioista opettajia on Rantasen mukaan myös huomautettu. Yhtä kysymystä kohden olisi suositeltavaa olla viisi arvonnan kohtaa.) Eräs opiskelija kertoi, että ympäristötieteenlaitoksella tentaattorit kysyivät mitä kursseja haluttaisiin opiskelijat eivät pitäneet, koska kynää ei voinut käyttää, wc:ssä käynti jne. aiheuttavat opiskelijoille ongelmia. Kaikki tentit eivät siis etenttimiseen sovi. Helpoiten etentin löytää yliopiston opiskelijaportaali ISAn kautta. (www.jyu.fi/isa). Siellä oikeanpuoleisesta valitaan työkaluvalikosta etentti >. Etentti löytyy henkilöstön Uno portaalista vastaavasti. Kysymysmerkin (?) kohdalta saa lisäksi lisätietoa ja ohjeita etenttimisestä. Rantanen lupasi toimittaa tenttilistat mitä etentin kautta on tentittävissä sekä tiedekunnan yht. henkilöiden nimet. etenttien tarkastusajat ovat tutkintosäännön mukaisesti 3vkoa ja kesäaikana pidempään. Rantanen kertoi lopuksi, että nykyjärjestelmällä mennään, toistaiseksi. E tenttimisen yhteenveto: Ainejärjestökopot voisivat listata tenttejä, joita voitaisiin tehdä ja välittää opettajille. Listan voisi lähettää lisäksi JYYn hallituksen kopovastaaville tai koposihteerille. Koposihteeri ja hallitusvastaavat lupasivat, että etenttimisen kehittäminen tullaan huomiomaan ylioppilaskunnan Student Life lausunnossa. Lopuksi puhuttiin lyhyesti etentin tulevaisuudesta ja villeimmissä visioissa kun henkilöntunnistus ja kulunvalvonta kehittyy. Tulevaisuudessa sähköisen tentin voisi tehdä millä tahansa koneella mihin aikaan tahansa. Tällainen tila voisi syntyä esimerkiksi Mattilanniemen mahdolliseen uudisrakennukseen. Lähempänä toteutumista on kesäopintojen mahdollistuminen etentein. Tentaattoreilla on mahdollisesti pelkoja, että heidän täytyisi olla kesällä paikanpäällä. Kesällä tenttien palautusajat ovat 4 vkoa normaaleissa tenteissä kesän loppuun asti. Kesätenttien mahdollistamiseksi kopot voivat pyytää myös tiedekuntien päästä apua esimerkiksi dekaaneilta. 6. Tiedotusasiat Kohdan aluksi valiokuntalaiset esittäytyivät, koska tämä oli jätetty välistä kokouksen alussa Halloped & kopomiitti Sihteeri ja kopovastaavat kehottivat kopoja lähtemään runsaslukuisesti hallinnon opiskelijaedustajien ja kopovastaavien yhteiseen miittiin 7.3. Blomstedt saliin. Student Life Hallituslaiset kertoivat lyhyesti yliopiston Student Life hankkeista, joilla pyritään parantamaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämää. Kopot esittelivät lyhyesti mitä pilotteja Student Life alatyöryhmillä oli tarjolla. Samalla todettiin JYYn jättävän pilotteihin opiskelijoiden näkökulmasta oman lausuntonsa rehtorille 4.3. Rehtori päättää mitkä projektit saavat rahoitusta. JYYn näkökulmasta parhaat pilottiprojektit olivat HyVo työryhmän Hyvis, ja Venetyöryhmän Hops ohjaa 4/6 JYY 2010

5 jakoulutus. Student Lifeen liittyen toimitetaan ainejärjestöille myöhemmin materiaalia JYYn aineistopankkiin. Materiaalit löytyvät osoitteesta: Kopovastaavat Punkari ja Kratochvil kertoivat Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL), opiskelijakuntien liiton (SAMOK) yhteisestä kampanjasta, joka startattiin Jyväskylässäkin 1.3. JYYn ja JAMKOn hallituslaiset jakoivat tuolloin ilmaista ruisleipää. Teemana oli SYL:n ja SAMOK:n vaalitavoitteet, muun muassa opintoraha indexiin. Kaikki muut miminietuudet on 1.3. lähtien sidottu elinkustannusindeksiin paitsi opintoraha. JYY ja JAMKO ottavat yhteyttä kansanedustajaehdokkaisiin (puhelimitse / kasvotusten) ja kysyvät ehdokkaiden kannat opiskelijoiden vaalitavoitteisiin. Lisäksi JYY ja JAMKO koostavat SYL:n ja SAMOK:n, eli opiskelijoiden tavoitteisiin sitoutuvista vaalijulisteen. Valiokuntalaisille näytettiin kohdan päätteeksi opintoraha.fi:n opiskelijoiden vaalitavoitteet esittelevä vaalivideo. 7. Kampuksen kuulumiset Kohdassa ainejärjestöt ja hallinnon opiskelijaedustajat saavat kertoa mitä heille tai heidän ainejärjestöille tahi laitoksilleen kuuluu. Toivottiin kopokoulutusta harjoittelutuesta. JYYllä on tiedossa, että harjoittelurahaa ei kaikissa laitoksissa jaeta. Tämä eriarvoistaa opiskelijoita varsinkin, jos saman alan korkeakouluyksiköissä toisilla paikkakunnilla harjoittelurahaa jaetaan. Hallituslaiset muistuttivat, että hallopedeillä on mahdollisuus vaikuttaa budjettiin! Harjoittelulla on suuri merkitys opiskelijoiden myöhempää työllistymistä ajatellen. Nousi huomio siitä, että osa lastentarhaopettajaopiskelijoista joutuu lähtemään harjoitteluun kauemmas. Kyseessä on palkaton harjoittelu. Opiskelijan talous voi olla vaakalaudalla, eikä hänellä näin ole välttämättä mahdollisuutta lähteä kauemmas harjoittelemaan palkatta. Harjoitteluajan toimeentulo tulisikin huomioida siten, että opintopistemäärä on työmäärän ja opintotuen kannalta järkevä. Yhtenä mahdollisuutena opiskelijoiden ahdinkoon on JYYn vippikassa (http://www.jyy.fi/fi/jasenyys/vippikassa/?id=77). Valiokunnassa todettiin, että tiedekunnat supistivat harjoittelurahoista uuden yliopistomuodon yhteydessä. Yhtenä mahdollisuutena asiassa olisi se, että mediassa hehkutettaisiin harjoitteluasioita. Koposihteeri muistutti lisäksi, että opiskelijat voivat valittaa esim. pedagog. johtajille mitoitusvirheistä, joissa harjoittelusta tai muista kursseista saa liian vähän opintopisteitä työmäärään nähden (1op = 27h työtä). Tällä voidaan mahdollisesti korjata se tilanne, että opiskelija on oikeutettu KELAn opintotukeen harjoittelunsa aikana. Mäkeläinen toi esille, että APO opiskelijoiden sivuainekiintiötä ollaan supistamassa. Kopovastavaavien mukaan koulutusneuvostossakin on asiasta ärähdetty. Moniammatillinen näkökulma on ollut opintojen vahvuus eri taustaisten opiskelijoiden tullessa opintoihin. Nyt tämä näkökulma uhkaa mennä hukkaan. Netissä on aiheeseen liittyvä adressi osoitteessa: OKL:n ja erityispedagogiikan POM (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) opinnot ovat muuttuneet erillisiksi. Lintula totesi, että koko yliopistotason rahoista on ollut pelkotiloja. Lintula vakuutti rahoituksen olevan vahvalla pohjalla. Rahoituksessa on voitettu osuuksia muihin yliopistoihin nähden. JYY voisi rummuttaa koulutuksen kehitystä keskiöön tutkintoasioiden lisäksi. Esille nousi lyhyesti myös rahanjakomalli. TDK:n sisällä siirtyviä aineopiskelijoita, ei näy rahanjaossa ja näin joku suosittu sivuaine saattaa jäädä ahdinkoon. Keskustelussa nousi esille, että jumi voi olla dekaanin takana ja rahat saattavat jyvittyä enemmän tutkimukseen kuin opetukseen. Tässä rajoitetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia saada sivuaineita. Positiivisena asiana kuulumississa mainittiin, että rom. filologiaan haetaan uutta opettajaa kahden eläköityessä. 5/6 JYY 2010

6 8. Eduskuntavaaliteesit / vaikuttaminen Todettiin lyhyesti, että JYYllä ja JAMKOlla on yhteiset eduskuntavaalitavoitteet keskisuomen alueella. Sivusto löytyy osoitteesta * Maksuton koulutus taattava * Opintotuki sidottava kansaneläkeindeksiin * Opintotukea kehitettävä opintorahapainotteisesti Maksuton koulutus / opintorahapainotteisuus opiskelu ottamatta lainaa / 9. VALITUSVIIKOT - teema ja paikat Teemana on tänä vuonna valita ja vapaudu, valitussivusto avataan jälleen 7.3. osoiteessa Valitusviikot päättyvät Koska valitusviikot on valiokunnan perinteikästä toimintaa kaivattiin valituspisteille valituksia keräämään mukaan myös valiokuntalaisia. Valituspisteitä varten valiokunta valtuutti koposihteerin hankkimaan valitusmakeisia. Valituspisteet 7.3. Ma Ilokivellä Ojamies sekä koposihteeri 8.3. Ti Mattilann. A Aula Wilheeminan edessä Ojamies, Kratochvil, Varjus ja Mäkeläinen Kirjastolla Kratochvil ja Martikainen Ylistönrinteen valituspisteestä sovittiin, että mikäli Mäkeläisen kanssa pisteelle lähtee muita henkilöitä valituspiste toteutuu Samana ajankohtana JYYllä on kuitenkin myös toimeentuloinfo. 10. META Tulossa uusi opintotukilaki (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/net/ jp? OpenDocument) Asiasta on keskusteltu laajasti sopovaliokunnassa. Kelalla laaditaan parhaillaan ohjeistusta siitä miten uutta opintotukilakia sovelletaan järjestettävälle järjestöklubille on tulossa asiasta puhumaan asiantuntija. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta järjestää Kopo kaljat Sohwissa. Ajankohta tulisi kertoa etukäteen. Ajatus sai valiokuntalaisilta varovaisen positiivisen vastaanoton. Myös alkoholiton vaihtoehto luvattiin huomioida. Kotiläksyksi kopovastaavat saivat pohtia, mitä heidän aineensa tenttejä olisi mahdollista viedä helposti tentittäväksi etenttiin. 11. Seuraava kokous Valiokunnan seuraava kokous on 31.3., paikka ehdotetaan myöhemmin. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Kratochvil päätti kokouksen /6 JYY 2010

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta

TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta TERVETULOA TUTORIKSI Sinä olet tutor - yliopiston kasvot. Opiskelijatutorina olet uudelle opiskelijalle usein ensimmäinen kosketus yliopistoon. Antamasi vaikutelma jää opiskelijan mieleen ensimmäisenä

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

Soolibooli 4/11 9.9.2011

Soolibooli 4/11 9.9.2011 Soolibooli 4/11 9.9.2011 Tarkista jäsenetusi! s. 14 Ainejärjestö pelittää s. 17 Opettajana Ecuadorissa s. 22 Satu Merenluoto: Haluaisitko menestyä yliopistopelissä? s. 8 Sisällys SB on opeopiskelijan lehti.

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Poukaman leirikeskus, Kuopio Paikalla: Janne Eronen, Noora Hytönen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Tiina Keinänen, Johanna Kesti, Marika Latva-Kyyny, Leena Mehtätalo,

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Soolibooli 4/12. Tarkista jäsenetusi! s. 15. Päivi Hökkä: Taattua laatua nyt ja tulevaisuudessa, vai? s. 8 7.9.2012

Soolibooli 4/12. Tarkista jäsenetusi! s. 15. Päivi Hökkä: Taattua laatua nyt ja tulevaisuudessa, vai? s. 8 7.9.2012 Soolibooli 4/12 7.9.2012 Tarkista jäsenetusi! s. 15 Päivi Hökkä: Taattua laatua nyt ja tulevaisuudessa, vai? s. 8 Sisällys >>> 3 Uusia alkuja aktiiviseen syksyyn Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Tampere University of Technology Institute of Software Systems

Tampere University of Technology Institute of Software Systems Tampere University of Technology Institute of Software Systems Kirsti Ala-Mutka (toim.) Tietotekniikka opetuksen tukena ohjelmistotekniikan laitoksella Report 27 November 2001 Tampere University of Technology

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

LIITE 2: KYSELYLOMAKE

LIITE 2: KYSELYLOMAKE LIITE 2: KYSELOMAKE YLIOPISTOKOHTAISET KYSYMYKSET 1) Mitä yliopistoa vastaukset koskevat? 2) Ilmoita nimesi ja asemasi ylioppilaskunnassa, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot tulevat vain tutkijan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007 1. Lomakekyselyn tulokset... 3 2. Teemahaastatteluiden tulokset... 38 3. Johtopäätökset... 49 2 3 1. Lomakekyselyn

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot