Rakennusmateriaalit ja kestävä rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusmateriaalit ja kestävä rakentaminen"

Transkriptio

1 Rakennusmateriaalit ja kestävä rakentaminen Kestävät rakennusmateriaalit julkisen hankkijan näkökulmasta seminaari Pekka Vuorinen Ympäristö & Energia Rakennustuoteteollisuus RTT ry

2 Esityksen sisältö Mihin rakennusmateriaaleja koskeva lainsäädäntö on menossa? Mitä on kestävyys? Miten rakennusmateriaalien kestävyyttä tulisi arvioida? 2

3 Eurooppalainen puite kestävälle rakentamiselle ( sustainability ) Rakennustuoteasetus CPR / BWR3 & BWR7 Energy Performance Building Directive (EPBD) EcoDesign Directive (energy related products) Energy Labelling Directive (energy related products) EcoLabelling Regulation EcoLabel for Buildings (first priority office buildings) Energy Efficiency Action Plan ( , ) Green Public Procurement (GPP) Construction and Demolition Waste (jätepuitedirektiivi) Lead Market Iniative (on Sustainable Construction) Resource Efficiency Roadmap EC Communication on Sustainable building

4 Rakennustuoteasetus (CPR) BWR7 Sustainable use of natural resources Resitaaleissa; 56) For the assessment of the sustainable use of resources and of the impact of construction works on the environment Environmental Product Declarations should be used when available 57) Wherever possible, uniform European methods should be laid down for establishing compliance with the basic requirements set out in Annex I Rakennustuoteasetus sisältää vielä tarkentamattoman vaatimuksen tulevaisuudessa sisällyttää ympäristöseloste (tai ympäristöselosteen erikseen määriteltyjen indikaattorien tietoa) rakennustuotteen CEmerkintään. Tällöin harmonisoiduilla arviointimenetelmillä on erittäin suuri merkitys rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus huomioiden (yhtenäiset menetelmät - ei maakohtaisia lisäkustannuksia synnyttäviä lisävaatimuksia) Ranska notifioinut määräyksen ympäristötiedon antamisesta! 4

5 Resurssitehokkuus Komission resurssitehokkuuden tiekartta Energiatehokkuus, kierrätettävyys, uudelleenkäyttö, pitkäaikaiskestävyys Tiedonanto kestävästä rakentamisesta vuoden 2012 aikana Jätepuitedirektiivin implementointi Jätelaki ja täydentävät asetukset ( ) vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteestä, maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteitä sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta, hyödynnetään aineena vuonna 2020 Kansalliset toimenpiteet YM: Rakentamisen materiaalitehokkuus Kataisen HO: TEM, YM ja SYKE 5

6 Suomessa (HO ja direktiivit) ERA17 (Sitra) 2013 Rakennusten materiaalitehokkuutta koskevat ensimmäiset mallit Ensimmäiset lähes nollaenergiatasoiset asuinalueet. Materiaalitehokkuus sisällytetään rakentamista koskeviin säädöksiin. YM: Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset (ohjausryhmä) TEM: MSO/Puurakentamisen edistämisohjelma Jätepuitedirektiivi, jätelaki ja sen asetukset (YM) Rakentamisen materiaalitehokkuus toimenpideohjelma (työryhmä) 6

7 Kestävää rakentamista ymmärrettävästi ja uskottavasti Rakennusten ympäristöluokitukset Benchmarking Standardisointi Kestävän rakentamisen indikaattorit Rakennustason arviointimenetelmät Lähde: RIL/ROTI Terminologian ja tavoitteiden sekavuus! 7 Ympäristötiedon tuottaminen (rakennustuotteet)

8 Kestävät tuotteet ja ratkaisut ovat vähäpäästöisen rakentamisen perusta Terveellisyyden, turvallisuuden tai viihtyisyyden näkökohta Arvon säilyminen, elinkaarikustannukset jne. 8

9 CEN/TC350 ja CEN/TC351 Miksi eurooppalainen rakennustuoteteollisuus tukee arviointimenetelmien harmonisointityötä? Villi (ympäristö)merkkiviidakko kestämätön toimijoiden kannalta Maailmanlaajuisesti on olemassa yli 250 erilaista luokitusjärjestelmää ekotehokkaalle rakentamiselle EU:n alueella 36 rakennustuotteiden päästöluokitusjärjestelmää Tuotetaan tieto vain kerran yhteisesti sovitulla tavalla Tiedon voi tuottaa missä vain Kaupan teknisten esteiden poistaminen rakennustuotteiden vapaa liikkuminen ETA:lla 9

10 Vaatimuksena yhdenmukainen, johdonmukainen ja harmonisoitu arviointitapa! 10

11 CEN/TC350 Sustainability of Construction Works Eurooppalainen harmonisoitu standardisarja rakennustason sustainability n vaikutusarviointiin harmonisoitu eurooppalainen järjestelmä yhteiset pelisäännöt kaupan teknisten esteiden poistaminen niin EU:n sisämarkkinoilla kuin kansainvälisestikin Kestävän rakentamisen kolmen pilarin kokonaisuus: Ympäristösuorituskyky (EC DG/Ent Mandaatti M/350) Sosiaalinen pilari (useat sidosryhmät vaatineet mandaatin laajennusta) Taloudellinen pilari Lähtökohtana rakennustason arviointi ja koko elinkaari; indikaattorit määrällisesti määritettävissä ja samat tuote- ja rakennustasolla Työssä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan EC:n muut rakennustuotteita koskevat aloitteet (Eco-design, Greening Public Procurement, Energy-label, Eco-label, Lead Market Initiative, European Platform on LCA) Huomioi kehyksenä myös ISO:n vastaavan standardikehityksen (ISO/TC59/SC17 Building Construction Sustainability in buildings and civil engineering works) 11

12 CEN/TC350 standardipaketti (2/2012) Puite EN Sustainability of construction works Sustainability assessment of buildings Part 1: General framework EN Sustainability of construction works Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance EN Sustainability of construction works Assessment of buildings - Part 3 Framework for the assessment of social performance EN Sustainability of construction works Assessment of buildings - Part 4 Framework for the assessment of economic performance Ympäristö EN Sustainability of construction works Assessment of environmental performance of buildings Calculation method EN Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products EN Sustainability of construction works - Environmental product declarations communication format Business to Business CEN/TR Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data Sosiaalinen ja taloudellinen pilari / työn alla pren Sustainability of construction works Assessment of social performance of buildings Methods WI Sustainability of construction works Assessment of economic performance of buildings Methods 12

13 EN 15804: 22 standardisoitua ympäristövaikutusindikaattoria! 1. Global Warming 2. Ozone Depletion 3. Acidification for soil and water 4. Eutrophication 5. Photochemical ozone creation 6. Depletion of abiotic resources - elements 7. Depletion of abiotic resources - fossil fuels 8. Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials 9. Use of renewable primary energy resources used as raw materials 10. Use of non renewable primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials 11. Use of non renewable primary energy resources used as raw materials 12. Use of secondary material 13. Use of renewable secondary fuels 14. Use of non renewable secondary fuels 15. Use of net fresh water 16. Hazardous waste disposed 17. Non hazardous waste disposed 18. Radioactive waste disposed 19. Components for re-use 20. Materials for recycling 21. Materials for energy recovery 22. Exported energy 13

14 CEN/TC350: tavoitteita yhteisesti sovittujen, läpinäkyvien ja uskottavien, rakennusten elinkaaripohjaisen ympäristövaikutusarvioinnin pelisääntöjen luominen pohjautuen elinkaariarvioinnin ISO standardisarjaan (LCA = Life cycle assessment) yhteisten eurooppalaisten pelisääntöjen luominen rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan; tavoitteena tässä on Suomessa laadittujen ympäristöselosteiden käyttö ilman lisävaatimuksia muissa maissa ja yhtälailla päinvastoin. rakennustuotteiden ympäristöselosteita lähtötietona käyttävien laskentasääntöjen kehittäminen rakennustason koko elinkaaren kattavaan ympäristövaikutusarviointiin. Tavoite on merkittävä jo siitäkin syystä, että rakennuksen elinkaari on poikkeuksellisen pitkä ja huomioitavia tekijöitä on useita rakennustuotetason ja rakennustason yhteisten indikaattorien määrittäminen (samat indikaattorit modulaarisuus) toiminnallisen vastaavuuden kriteerien määrittäminen; ainoastaan toiminnallisesti vastaavia rakennuksia on mahdollista vertailla keskenään 14

15 Rakennustuotteen ympäristöseloste 15

16 Koko elinkaaren kattavan ympäristösuorituskyvyn arvioinnin tietomoduulit 16

17 CEN/TC350: muita tavoitteita ymmärryksen lisääminen elinkaariarvioinnin soveltamisesta rakennuksiin; ei yksittäisten rakennustuotteiden vertailua rakennustuotetasolla, vaan rakennustuotetason tiedon käyttäminen osana koko elinkaaren kattavaa rakennustason arviointia rakennustuotteiden toimiessa osana rakennusta. eurooppalaisesti standardisoidut tyypin III ympäristöselosteet (EPD) sopivat rakennustuotteiden ympäristötiedon ilmoittamiseen (rakennustuotteet osana rakennusta ovat 'välituotteita' - intermedia products - joissa tyypillisesti ilmoitetaan tiedot 'kehdosta tehtaan portille'). esim. tyypin I ympäristöselosteet (ympäristömerkit) eivät sovi rakennustuotteiden koko elinkaaren kattavaan arviointiin yleisesti ymmärryksen lisääminen rakennuksen (siihen käytettyjen rakennustuotteiden) elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutusten keskinäisistä suhteista ja merkityksistä toisiinsa 17

18 Rakennustuotteet ovat välituotteita - arviointi aina rakennustasolla 18

19 Kasvihuonekaasupäästöt kg CO 2 ekv / k-m 2 Elinkaariarvioinnin (ja -kustannusten) tulee kattaa rakennuksen koko elinkaari Vertailemalla pelkkiä rakennustuotteiden valmistuksen päästöjä ja jättämällä huomiotta rakennustuotteiden vaikutus käytönaikaisiin päästöihin annetaan harhaanjohtavaa ympäristövaikutustietoa! Käytön aikana syntyy erisuuruisia päästöjä huolto- ja korjaustarpeen mukaan. Rakennustuotteiden Tuotteet ja rakentaminen kestävyys vähentää Huolto ja näitä kunnossapito oleellisesti. Kestävyys ja Käytönaikaiset muut ominaisuudet muutostyöt vaikuttavat Käytönaikainen myös energiankulutus energiatehokkuuteen! Building construction phase Maintenance Development Kestävillä materiaaleilla on arvoa elinkaaren lopulla myös uudelleenkäytettävyyden ja kierrätettävyyden kannalta! Operation Rakennuksen käyttöikä vuosia JOMAR - A Model for Accounting the Environmental Loads from Building Constructions, StØ 2007

20 Luotettavan käyttöikätiedon merkitys Ympäristökuormitus Luotettavalla ja varmennetulla, standardisoiduilla menetelmillä tuotetulla käyttöikätiedolla on aivan keskeinen merkitys ympäristövaikutusten arvioinnissa, kun tarkasteluajanjaksona on suunniteltu käyttöikä (~ elinkaari) Suunniteltu käyttöikä Tarkastelujakso? Elinkaari Tuotteen valmistus- ja rakennusvaihe Rakennuksen käyttö esim. 100 v: Lämmitys ja jäähdytys, lämmin vesi, laitteet, huolto ja ylläpito, muutostyöt (muunneltavuus!) Purkuvaihe: kierrätys, jätteet 20

21 Rakennusmateriaalit vs. käyttövaihe Kasvihuonekaasupäästöt 100 v kg CO 2 ekv. / m v Foundation Floors Outdoor wall Indoor wall Roof Perustukset 0 Lattiarakenteet Ulkoseinärakenteet Sisäseinärakenteet 21 Kattorakenteet EPS PE film (moinst) Wood Reinforcement PVC Roof Paint outdoor Paint indoor Mortar Mineral wool Metal comp. (windows) Linoleum Leca Gypsum Glass (windows) Frame (windows) Concrete Cardboard Bitumen sealing (500) Building construction phase Maintenance Development Operation

22 Sitran selvityksiä 63: passiivitasoisen rakennuksen CO 2 -päästöjakauma 100 v. aikana Rakennusmateriaalien vaikutus päästöeroihin marginaalinen tarkasteluajanjaksolla! Päästövähennyksessä oleellista on energiatehokkuuden toteutuminen ja energiamuoto. 22

23 Sitran selvityksiä 63: johtopäätöksiä Rakennuksen energiatehokkuus on tärkein kaikkialla käytettävissä oleva keino vähentää rakennuksen elinkaaren aikaisia päästöjä. Siellä missä se on mahdollista, päästöttömät lämmitysratkaisun valinta on tehokkain keino vähentää rakennuksen elinkaaren aikaisia päästöjä. Selvitys tuo esiin useita elinkaarilaskennan tulosten vertailukelpoisuuteen liittyviä ongelmia. Tässä valossa katsottuna onkin perusteltua, että elinkaarilaskentaa päätöksenteossa hyödyntävät tahot harkitsevat tarkkaan, kuinka voidaan varmistaa tulosten yhdenmukaisuus, vertailukelpoisuus ja luotettavuus Hiilitehokkuuteen perustuvia väittämiä on helpompi tulkita väärin kuin energiatehokkuutta, joka ymmärretään ja tunnetaan paremmin. Elinkaarilaskennan ja rakennusalan ympäristöstandardointi etenee nopeasti. Tulosten vertailtavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta on perusteltua hyödyntää sellaisia laskentamenetelmiä, joita hyödynnetään laajasti Euroopassa 23

24 Rakennusteollisuuden tavoitteena kestävä rakentaminen Rakennusteollisuus haluaa kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tähän pääsemme kestävällä rakentamisella, jossa otetaan huomioon niin ekologiset, taloudelliset kuin sosiaalisetkin näkökohdat. Kestävä rakentaminen tuottaa pitkäikäisiä energia- ja ympäristötehokkaita rakennuksia ja rakenteita. Ne ovat turvallisia, terveellisiä, viihtyisiä, muuntojoustavia, helppohoitoisia ja arvonsa säilyttäviä. Oleellista on tarkastella myös kustannuksia koko elinkaaren ajalta. Ammattitaitoisella suunnittelulla, toimivilla teknisillä ratkaisuilla ja huolellisella toteutuksella on olennainen merkitys kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttamisessa. Määräyksillä tulee antaa vain tavoitteet rakennuksen tai jopa laajemmin, kaavoitetun alueen energiankulutukselle ja hiilidioksidipäästöille. Teollisuus löytää kyllä parhaat ja kustannustehokkaimmat keinot vaatimusten täyttämiseksi. Meidän pitää luoda yhteisiä, läpinäkyviä, standardisoituja menetelmiä rakennusten koko elinkaaren kattavalle ympäristövaikutusten arvioinnille. Kestävän kehityksen periaatteiden tuominen osaksi rakennushanketta laittaa rakentamisen panos-tuotosajattelun uusiksi. Laskennan painopiste on siirrettävä investointivaiheesta elinkaareen ja tehtävä kiinteistön käyttäjän, omistajan ja ympäristön kannalta mahdollisimman optimaalisia ratkaisuja. 24

25 Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen 25

Materiaalitehokkuuden merkitys rakennusteollisuudessa

Materiaalitehokkuuden merkitys rakennusteollisuudessa Materiaalitehokkuuden merkitys rakennusteollisuudessa Pekka Vuorinen Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden liittoyhteisö Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Rakennusteollisuus RT ry Yli 2 600 jäsenyritystä,

Lisätiedot

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus ja rakentaminen Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Rakentamisen resurssitehokkuudessa voimakas sääntelyn ote Energiatehokkuus

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen torjuu ilmastonmuutosta

Kestävä rakentaminen torjuu ilmastonmuutosta Kestävä rakentaminen torjuu ilmastonmuutosta Sisältö Rakentaminen on vain pieni osa kiinteistön elinkaarta 5 Rakennuksen ympäristövaikutukset 7 on arvioitava kokonaisuudessaan Rakennukset ratkaisevassa

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen

Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatiminen Ohjeet tiedonkeruuseen, elinkaariarviointiin ja dokumentaatioon Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi CROSSOVER RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus

Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus FIGBC ELINKAARITEHOKKUUS 2012 LUONNOSVERSIO KOMMENTOINTIA VARTEN. ÄLÄ VIITTAA TAI KÄYTÄ LUONNOSTA LASKENTAAN. 22. elokuuta 2012 Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

1 Asemakaavan tarkoitus ja laillinen sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen kaavoitusjärjestelmä luo edellytykset rakentamiselle. Lain tavoitteena on alueiden käytön ja rakentamisen ohjaaminen

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Ympäristöministeriön raportteja 8 2013 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Selvitys rakennusmateriaalien vaikutuksesta rakentamisen kasvihuonekaasupäästöihin, tiivistelmäraportti Antti Ruuska, Tarja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2014 COM(2014) 445 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE RAKENNUSALAN RESURSSITEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Betoni on kestävän kehityksen materiaali. 30.12.2010 Betoniteollisuus ry

Betoni on kestävän kehityksen materiaali. 30.12.2010 Betoniteollisuus ry Betoni on kestävän kehityksen materiaali Betonin 10 vahvuutta Valmistettu yleisistä luonnon raaka- aineista Luja ja kestävä Pitkäikäinen, käyttöikä jopa yli 200 vuotta Paloturvallinen Kosteudenkestävä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14 Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja Julkinen 2 (26) Alkusanat Rakentamisessa kulutetaan paljon luonnonvaroja

Lisätiedot

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Loppuraportti, 25. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä rakennusten elinkaari-

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Espoo Suurpellon päiväkodin arvio. Sirje Vares, Tarja Häkkinen & Jari Shemeikka

Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Espoo Suurpellon päiväkodin arvio. Sirje Vares, Tarja Häkkinen & Jari Shemeikka VTT TIEDOTTEITA 2573 Sirje Vares, Tarja Häkkinen & Jari Shemeikka Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen Espoo Suurpellon päiväkodin arvio VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2573 Kestävän

Lisätiedot

RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö

RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTEEN

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTEEN RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTEEN eurooppalaisia standardeja Rakennusten energiatehokkuus on päivänpolttava puheenaihe. Se liittyy myös hämmästyttävän laajaksi paisuneeseen ilmastonmuutoskeskusteluun. Esitetään

Lisätiedot

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02928-10 Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannele Tonteri, Heidi Auvinen, Tuomas Helin ja Max Johansson julkinen 1 (59) Tiivistelmä

Lisätiedot

TPS-BU-eristyslasi Vuodesta 1997 yli 2 milj. m 2 ja edelleen paras!

TPS-BU-eristyslasi Vuodesta 1997 yli 2 milj. m 2 ja edelleen paras! TPS-BU-eristyslasi Vuodesta 1997 yli 2 milj. m 2 ja edelleen paras! Meiltä myös: Teräs-, alumiini ja komposiittilistat Optitherm S1N-selektiivilasi Huurtumaton lasi Me teemme lasiteknologian huippua Seloy

Lisätiedot

ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN KESTÄVÄSSÄ PERUSTAJAURAKOINNISSA

ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN KESTÄVÄSSÄ PERUSTAJAURAKOINNISSA AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Antti Ruuska ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki. 15.2.2012 Jukka Noponen

Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki. 15.2.2012 Jukka Noponen Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki Yksi maapallo ei riitä -1 mrd 12000 v -2 mrd 130 v -3 mrd 30 v -4 mrd 15 v -5 mrd 12 v Elämäntavoilla suurempi luonnonvarojen kulutusvaikutus kuin

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen ympäristö- ja elinkaarinäkökohtien arviointi. Tarja Häkkinen & Leif Wirtanen. Kuljetus

Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen ympäristö- ja elinkaarinäkökohtien arviointi. Tarja Häkkinen & Leif Wirtanen. Kuljetus ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2342 Matka Kiinteän Massavirta rakennuksen käyttöiän aikana rakennuksen ympäristövaikutus Kuljetus Asennus Huolto Purkaminen Purkamisen energiakulutus Kuljetuksen ympäristövaikutus

Lisätiedot

E S I S E L V I T Y S

E S I S E L V I T Y S Viherkattojen elinkaarianalyysi ja kestävät rakenneratkaisut E S I S E L V I T Y S Kuvat: Malgorzata Gabrych /IKANO koeviherkatto Helsingin yliopisto Viides ulottuvuus viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusohjelma

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa

Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa RESULT PUBLICATIONS 1/2014 FIMECC PUBLICATIONS SERIES NO. 6 Elinkaariarviointi tuotesuunnittelussa OPAS METALLI- JA KONEPAJATEOLLISUUDELLE LCA Kokonaisnäkemys ympäristövaikutuksista Indikaattoreita (LCA):

Lisätiedot

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2008:2 Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä Ekotehokkuuden arviointi

Lisätiedot

Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1

Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1 Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1 Maakohtaisia tavoitteita Monissa EU:n jäsenmaissa on vilkasta toimintaa uusien ja olemassaolevien rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot