Reitti- ja aikatauludatan luokkien ja attribuuttien kuvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reitti- ja aikatauludatan luokkien ja attribuuttien kuvaukset"

Transkriptio

1 Reitti- ja aikatauludatan luokkien ja attribuuttien kuvaukset Kuljetusyritys Company Kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE YritysId CompanyId Yritysten juokseva numero numero (1 tai suurempi) määritelmä YritysKoodi Code Yrityksen yksilöivätunniste numero Nimi Name CPN Yrityksen nimi kirjainyhdistelmä oma/ Aika Time Aikatauluvuorokauden vaihtumisaika kyseisessä yrityksessä. (Esim keskiyö) MMHH (esim 0000) Maa Country Maat joiden alueelta aikataulutietoja NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE MaaId CountryId COU Maan tunniste kirjainyhdistelmä Oma/ Kotimaisuus Inland Koti/ulkomainen (1= kotimaa, 0= ulkomaa) numero Nimi Name Maan nimi kirjainyhdistelmä Aikavyöhyke Timezone Aseman sijainnin mukainen aikavyöhyke ja aikaero kotimaan perusaikaan. Aikataulujen saapumis ja lähtöajat on

2 ilmoitettu aseman sijaintiaikavyöhykkeen mukaisesti. 0 varattu oletusaikavyöhykkeelle, voimassa aikataulun voimassaoloajan, aikaero on 0. Voidaan jättää määrittämättä jos kaikki aikataulun asemat sijaitsevat samalla aikavyöhykkeellä. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE AikavyöhykeId TimezoneId # aloitusmerkki ja aikavyöhykkeen tunnus #numero Kausi Period Aikaväli, jona tiedot ovat voimassa. Aikataulujen voimassaolokausi. Kahden päivämäärän rajaama kausi. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE Aikaero Difference Ero kotimaan perusaikaan tunneissa ±HH (esim. +12) (aloitusmerkki + tai -) Alkupvm Firstday VAA Periodin alkupäivä PPKKVVVV Paatospvm Lastday VAO Periodin päättymispäivä PPKKVVVV Kieli Language Kielet, joilla reitti- ja aikataulutiedot ovat olemassa NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE KieliId LanguageId LAN Kielen tunniste kirjainyhdistelmä Nimi Description Selväkielinen nimi kirjainyhdistelmä Asema Station

3 Asema, seisake tai pysäkki NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE AsemaId StationId SPI Aseman/pysäkin tunniste (lyhenne) merkkijono Tyyppi Type Ei vaihtoja/vaihtoja/virtuaali numero (0= ei vaihtoja, 1= vaihtoja, 2= virtuaali) Minvaihtoaika Minchangetime MCT Minimi vaihtoaika numero Maxvaihtoaika Maxchangetime Maximi vaihtoaika, tarpeeton numero MaaId CountryId COU Maan koodi (määritelty kohdassa Country) kirjainyhdistelmä AikavyohykeId TimezoneId Aikavyöhykkeen tunnus (määritelty kohdassa numero Timezone). Tietoa ei tarvita mikäli asema sijaitsee samalla aikavyöhykkeellä. Xkoord Xcoord LOL Sijainti X-akselilla numero Ykoord Ykoord LOL Sijainti Y-akselilla numero Nimi Name SPN Aseman/pysäkin nimi kirjainyhdistelmä Käännös Synonym Antaa kielikoodin mukaiset vaihtoehtoiset nimet. Antaa (asemille, maille, kuljetustarjonnalle jne) kielikoodin mukaiset käännökset. Jos käännöksille ei ole tarvetta voidaan jättää pois. Käännökset määritellään yksilöllisellä yhdistelmällä aloitusmerkillä aloitetusta atribuutin tunnisteesta (*TransattrId, &TrnsmodeId, +StationId,.CountryId), kielitunnisteesta ja käännöksestä. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE KieliId LanguageId LAN Kielen tunniste merkkijono Kuljetustarjonta

4 Trnsattr Kaikki käytettävissä olevat kuljetukseen liittyvät palvelut eli tarjonta. Voidaan määritellä siten, että kuljetus joko sisältää tai ei sisällä tätä palvelua. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE ToimintoId TrnsattrId Kuljetustarjonnan tunniste merkkijono KayttoKoodi ProcessCode Koodi käytettäänkö palvelua hakuparametrina vai ei. (VR:llä käyettävät koodit: 1= haku parametri, 4= ei hakuparametri, 5= yhdellä pysähdyksellä, 6= vain nousu, 7= vain jättö) numero Nimi Name Kuljetustarjonnan selväkielinen nimi (ravintola, inva, tupakka, WC tms) kirjainyhdistelmä Kuljetusmuoto Trnsmode Käytössä olevat kuljetusmuodot tai luokat (InterCity, lähijuna, Express bussi jne). NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE KuljetusmuotoId TrnsmodeId Kulkumuodon tunniste (64 määriteltävissä) merkkijono Nimi Name MOD Selväkielinen nimi kirjainyhdistelmä Voimassaolo Footnote Voimassaolotieto. Palvelun liikennöintipäivät annetulla aikavälillä.

5 NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE VoimassaoloId FootnoteId Voimassaolon tunnus. # aloitusmerkki #numero voimassaolonumero. Varattu 00000= palvelu voimassa/kulkee joka päivä (vektori kokonaan ykkösiä) Vektori Vector Vektori voimassaoloista, kattaa koko numero aikataulukauden, joka päivältä tieto (1= kulkee, 0= ei kulje) Kuvaus Daytype FTN Voimassaolon selväkielinen kuvaus esim. Ma-Pe kirjainyhdistelmä Aikataulu Timetbls Aikataulu sisältää kaiken tarvittavan tiedon linjan aikataulusta sisältäen mm. lähtö- ja tuloajat, voimassaoloajat sekä tarjonnan. Aikataulut koostuvat 1..n palvelusta (linjasta) NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE Palvelu Service LRT Aikatauluun kuuluva palvelu (reitti) yksilöllinen merkki- ja numeroyhdistelmä Palvelu Service Palvelu koostuu yhdestä tai useammasta osapalvelusta ja sille voi olla aikataulukauden aikana erilaisia voimassaolotietoja. Palvelulla on joukko tarjontoja, joko koko matkalle, tai vain osalle asemaväleistä. Asemavälit kuvataan lähtö- ja tuloasematietoina ja niiden väliin jäävillä väliasema- ohikulkuasema- (ei pysähdystä) ja pysähdystiedoilla.

6 NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE PalveluId ServiceId Palvelun tunniste. # aloitusmerkki ja palvelun tunnus #numero Osapalvelu ServiceNbr Osapalvelu NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE YritysId CompanyId Tarjoava yritys. % aloitusmerkki ja yrityksen %numero tunnusnumero (määritelty kohdassa Company) PalveluKoodi ServiceNbr LNM Palvelun/linjan numero (junanumero) numero Tunnus Variant LPN Palvelun/linjan tunnus (lähiliikenteen junatunnus) merkkijono Alkaa Firststop Osapalvelun ensimmäinen pysähdys (aseman numero järjestysnumero) Paattyy Laststop Osapalvelun viimeinen pysähdys (aseman numero järjestysnumero) Nimi Name Osapalvelun nimi merkkijono Palvelun voimassaolo ServiceValidity Palvelun voimassaolo. Voimassaolotiedon tunnusnumero. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE VoimassaoloId FootnoteId Voimassaolotietueen tunnus. - aloitusmerkki ja voimassaolotiedon tunnusnumero (määritelty -numero

7 kohdassa Footnote) Alkaa Firststop Voimassaolon ensimmäinen pysähdys numero Paattyy Laststop Voimassaolon viimeinen pysähdys numero Kulkumuoto ServiceTrnsmode Kulkumuoto (Pikajuna, Pendolino, Lähiliikennejuna jne) NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE KulkumuotoId TransmodeId MOD Kulkumuototietueen tunnus. & aloitusmerkki ja &numero kulkumuodon tunnusnumero (määritelty kohdassa Trnsmode) Alkaa Firststop Kulkumuodon ensimmäinen pysähdys numero Paattyy Laststop Kulkumuodon viimeinen pysähdys numero NIMI NIMI ENG. TarjontaId Palveluntarjonta ServiceAttribute Osavälikohtainen kuljetuspalvelun tarjonta. Kulkuneuvossa olevien palveluiden kuvaus (1 tai 2 luokka, makuuvaunu jne). Viittaus Kuljetustarjonta luokassa kuvattuun tarjontaan. ARVOT LÄHDE *numero AttributeId Tarjontatietueen tunnus. * aloitusmerkki ja Tarjonta tietueen tunnusnumero (määritelty kohdassa Trnsattr) Alkaa Firststop Tarjonnan ensimmäinen pysähdys numero Paattyy Laststop Tarjonnan viimeinen pysähdys numero Voimassaolo Footnote FTN Tarjonnan voimassaolo numero

8 Lähtöasema ServiceStart Lähtöaseman tiedot NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE AsemaId StationId SPI Asematunnus. > aloitusmerkki ja aseman >merkkijono tunniste (määritelty kohdassa Station) Lahtee Departure DTT Lähtöaika HHMM (esim 0915) Väliasema ServiceContinuation Väliasematiedot. Kulkuneuvo pysähtyy asemalla ilman erillistä saapumis- ja lähtöaikaa. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE AsemaId StationId SPI Asematunnus.. aloitusmerkki ja aseman.merkkijono tunniste (määritelty kohdassa Station) Aika Time DTT Poikkeamisaika (tulo- ja lähtöaika) HHMM (esim 0915) Ohikulkuasema ServicePassing Ohikulkuasema NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE AsemaId StationId SPI Asematunnus. ; aloitusmerkki ja aseman tunniste (määritelty kohdassa Station) ;merkkijono

9 Pysähdysasema ServiceInterval Pysähdystiedot. Juna pysähtyy asemalla ja seisoo tietyn ajan, saapumis- ja lähtöaika ilmoitettu erikseen. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE AsemaId StationId SPI Asematunnus. + aloitusmerkki ja aseman +merkkijono tunniste (määritelty kohdassa Station) Saapuu Arrival TAT Saapumisaika HHMM (esim 0915) Lahtee Departure DTT Lähtöaika HHMM (esim 0920) Pääteasema ServiceFinal Pääteasematiedot NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE AsemaId StationId SPI Asematunnus. < aloitusmerkki ja aseman <merkkijono tunniste (määritelty kohdassa Station) Saapuu Arrival TAT Tuloaika HHMM (esim 0920) Yhdistetty palvelu Thrusrvc Yhdistetty palvelu, tietojen avulla yhdistetään useampia palveluja yhdeksi palveluksi. Palvelu jossa matkustajan ei tarvitse vaihtaa, esim vaunut liitetään toiseen junaan tai juna jatkaa eteenpäin eri numerolla.

10 NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE VaunuId CarriageId VID Palvelun tunnus. # aloitusmerkki ja vaunun #numero numero Periytyminen AttributeInheritance Alkuperäisen palvelun tarjontojen periytyminen (0 = ei periydy, 1 = periytyy) numero Väli Section Tietyllä asemavälillä käytössä oleva palvelu. NIMI NIMI ENG. ARVOT LÄHDE PalveluId ServiceId Yhdistettävän palvelun tunnus. % aloitusmerkki %numero ja palvelun tunnusnumero Alkaa Firststop Yhdistettävän palvelun ensimmäinen pysähdys numero Paattyy Laststop Yhdistettävän palvelun viimeinen pysähdys numero

Interrail-opas 2015. Lataa Interrail Rail Planner App. Se on ilmainen ja toimii offline-tilassa!

Interrail-opas 2015. Lataa Interrail Rail Planner App. Se on ilmainen ja toimii offline-tilassa! Interrail-opas 2015 Lataa Interrail Rail Planner App. Se on ilmainen ja toimii offline-tilassa! Hyvä Interrail-matkustaja Olet valinnut täydellisen tavan tutkia Eurooppaa junan! Interrail-kortilla matkustaminen

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26)

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26) 12. OMA TUOTANTO SISÄLTÖ 12.1. VARAAMINEN 12.1.1. Yleistä 12.1.2. Varaustilanne 12.1.3. Varaaminen 12.1.4. Matkustajatiedot Henkilötiedot Majoitus Kuljetus Lisäpalvelut 12.2. MATKUSTAJALUETTELOT 12.2.1.

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun rajapintakuvaus LÄHDE: WM-Data Oy ja Liikenne- ja Viestintäministeriö

Matka.fi-palvelun rajapintakuvaus LÄHDE: WM-Data Oy ja Liikenne- ja Viestintäministeriö 1 Liikenteen tietopalvelut Matka.fi-palvelun rajapintakuvaus LÄHDE: WM-Data Oy ja Liikenne- ja Viestintäministeriö 1 Yleistä 1 1.1 Rajapintojen käyttö 1 sisällysluettelo 2 Käyttöohjeet 3 2.1 Rajapintapalvelimen

Lisätiedot

InterRail-opas 2014. Lataa InterRail Rail Planner App. Se on ilmainen ja toimii offline-tilassa!

InterRail-opas 2014. Lataa InterRail Rail Planner App. Se on ilmainen ja toimii offline-tilassa! InterRail-opas 2014 Lataa InterRail Rail Planner App. Se on ilmainen ja toimii offline-tilassa! Hyvä InterRail-matkustaja Olet valinnut täydellisen tavan matkustaa ympäri Eurooppaa junan! InterRail-kortilla

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten Yleisiä huomautuksia Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa veloituksetta virastosta

Lisätiedot

J. Wahlroos (Puh. 040-507 1522)

J. Wahlroos (Puh. 040-507 1522) J. Wahlroos (Puh. 040-507 1522) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustaa 4 3. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon odotukset 5 4. Esiselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 7 4.1. Selvitysalueen ratakartta

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelujen arviointi ja kehittämistarpeiden kartoitus SUY Strafica Oy D: 9/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö

Lisätiedot

Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1.

Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1. Maaliskuu 2012 1 (27) Aditro Tikon Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Maaliskuu 2012 2 (27) Sisällysluettelo Laskujen/tilausten ajastettu nouto... 3

Lisätiedot

Ohjeet Noutopisterekisterin REST-rajapinnan käyttöön

Ohjeet Noutopisterekisterin REST-rajapinnan käyttöön 1 (15) Ohjeet Noutopisterekisterin REST-rajapinnan käyttöön 2 (15) Sisällysluettelo 1 Versiohistoria... 3 2 Käyttöoikeusehdot... 3 2.1 Käyttöoikeuden kohde... 3 2.2 Postin vastuut ja rajoitukset... 3 2.3

Lisätiedot

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 30.3.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20) SONET Eläkeilmoitukset TYEL 2014 CGI 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS... 3 1.1 Eläkelakitiedot... 3 1.1.1 Vakuutustiedot... 5 1.2 Palkansaajan tiedot... 5 1.3 Ansioerittely... 7 2 TYEL-ILMOITUKSET...

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot

Kuljettajan aikataulun pikaohje

Kuljettajan aikataulun pikaohje Kuljettajan aikataulun pikaohje Uusi kuljettajan aikataulu yhdistää nykyisen aikataulutulosteen ja ETJ-tulosteen tiedot. Se korvaa nämä molemmat huhtikuussa 2014. Uudenmallista aikataulutulostetta käytetään

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio 2.4 2 (18) MUUTOSLUETTELO Versio Sivu Huomautus V2.0 Kaikki Sanomarakenteet muuttuneet V2.1 Lisätty uusia

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN TUNNISTUSPALVELU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN TUNNISTUSPALVELU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN TUNNISTUSPALVELU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 1.4.2014 versio 1.1 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Turvallisuus... 4 3. Toiminnallinen kuvaus... 4 3.1. Kaavio... 6 3.2.Kaavion selite...

Lisätiedot

Elementtien lkm (pelk. omassa kategoriassa) 60 30 42 Tieto. 1 2 3 Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Elementtien lkm (pelk. omassa kategoriassa) 60 30 42 Tieto. 1 2 3 Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Verkkolaskun minimitietosisältösuositus ohjelmistotaloille ja muille alan toimijoille versio 3.0 (päivitetty 7.2.2012) Verkkolaskun minimitietosisältövaatimuksiin kuuluvat kaikki kategoriaan 1 kuuluvat

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS. Versio 3.0.1. Joulukuu 2012

KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS. Versio 3.0.1. Joulukuu 2012 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 3.0.1 Joulukuu 2012 Helsinki 2012 ISBN 978-952-10-8321-1 (PDF) Työryhmä: Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö Otava Juha Hakala,

Lisätiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot 04.02.2005 1 (72) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (72) Muutoshistoria

Lisätiedot

Tuntimittaustiedon avoin palvelualusta WebAPI-referenssi

Tuntimittaustiedon avoin palvelualusta WebAPI-referenssi Tuntimittaustiedon avoin palvelualusta WebAPI-referenssi Tässä dokumentissa esitellään tuntimittaustiedon avoimen palvelualustan (TAP) WebAPI-rajapinnan sisältöä sovelluskehittäjän näkökulmasta. Palvelun

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa ekninen ohje valmistelijalle Mikko Härkönen Riikka Vuokko Päivi Mäkelä-Bengs Santeri Lehtonen www.thl.fi

Lisätiedot

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Käyttöohjekirja NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman ennakkoilmoitusta muuttaa. Ilman Sony Corporation:in

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script. 27.8.2004 Seppo Räsänen

Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script. 27.8.2004 Seppo Räsänen Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script 27.8.2004 Seppo Räsänen Sivu 2 Sisällys 1. Script-kielet...3 1.1. Vbscript...3 1.1.1 Vbscript:n lisääminen web-sivulle...3 1.1.2 Muuttujat, vakiot

Lisätiedot