Maatalouskoneiden ja moottoriajoneuvojen käyttöä koskevan oikeusturvavakuutuksen ehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouskoneiden ja moottoriajoneuvojen käyttöä koskevan oikeusturvavakuutuksen ehdot"

Transkriptio

1 Maatalouskoneiden ja moottoriajoneuvojen käyttöä koskevan oikeusturvavakuutuksen ehdot 1. JOHDANTO Liikenteessä joudut päivittäin vaaratilanteisiin, joihin sisältyy liikenneonnettomuuden riski. Onnettomuustapahtuman jälkiselvittely voi olla monimutkaista. Usein ongelmat voidaan ratkaista yhteisymmärryksessä osapuolten kesken. Joskus tämä ei kuitenkaan onnistu ilman asiantuntijan apua. Lainopillisen avun kustannukset voivat nousta suuriksi ja niiden maksaminen voi olla monille ylivoimaista. Tämä oikeusturvavakuutus takaa sinulle kunnollisen oikeusavun, jos joudut kokemaan vahinkoja liikenteessä. Lisäksi sinun ei enää tarvitse kantaa huolta näihin riita-asioihin liittyvistä kuluista. Nämä ehdot on laadittu hollannin kielellä. Mikäli näiden ehtojen käännöksen ja alkuperäisen hollanninkielisen version välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, tulkinnassa pidetään lähtökohtana alkuperäistä hollanninkielistä versiota. 2. YLEISET VAKUUTUSMÄÄRÄYKSET 2.1 Kenellä on oikeus oikeusapuun? Ensisijaisesti vakuutuksenottajalla: henkilöllä joka on solminut vakuutussopimuksen ARAGin kanssa. Myös vakuutuksenottajan kautta kanssavakuutetuilla henkilöillä on oikeus oikeusapuun. Kanssavakuutettuja ovat ajoneuvon luvallinen kuljettaja ja vakuutetussa ajoneuvossa matkustavat henkilöt. Vakuutuksenottaja tai kanssavakuutettu henkilö saattaa menehtyä seurauksena onnettomuudesta, joka oikeuttaa oikeusapuun. Siinä tapauksessa omaiset voivat vaatia vahingonkorvausvaatimuksen vireillepanoa oikeusturvavakuutuksen nojalla. 2.2 Mitä tapahtuu, jos vakuutettujen välillä on erimielisyyksiä? Vakuutus voidaan asettaa useammalle kuin yhdelle nimelle. Jos näiden vakuutuksenottajien kesken syntyy riitatilanne, tämän oikeusturvavakuutuksen perusteella ei myönnetä oikeusapua. Kanssavakuutettu voi vain vakuutuksenottajan suostumuksella vaatia tähän vakuutukseen perustuvaa oikeusapua. 2.3 Millä maantieteellisellä alueella vakuutus on voimassa? Erillisten moduulien ehdoissa on ilmoitettu, missä maissa vakuutus on voimassa ja ARAG antaa oikeusapua. 2.4 Missä tapauksissa sinulla on oikeus vakuutuksen perusteella annettavaan oikeusapuun? Tapahtuma vakuutuskauden kuluessa Sinulla on oikeus oikeusapuun, jos joudut vakuutuksen voimassaoloaikana odottamattoman tapahtuman seurauksena osalliseksi oikeudelliseen riitaan, jonka vakuutettu moduuli kattaa. Jos kyse on useasta keskinäisessä riippuvuussuhteessa olevasta tapahtumasta, sarjan ensimmäisen tapahtuman tulee olla sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Ennustettavuus Kaikkia vakuutuksia siis myös oikeusturvavakuutuksia koskee rajoitus, että vakuutus kattaa vain tapahtumat, joita ei voida ennakoida. Sinulla ei siten ole oikeutta oikeusapuun, jos oikeusturvavakuutuksen solmimistai laajentamishetkellä tiesit tai saatoit kohtuudella tietää, että tulossa oli tapahtuma, jonka seurauksena saattaisit joutua oikeudelliseen riitaan. Tällaisissa tapauksissa ARAGin tulee näyttää toteen, että tiesit tulevasta tapahtumasta tai saatoit ennustaa sen. Karenssiaika Kussakin moduulissa on ilmoitettu, millaisiin tapauksiin sovelletaan ns. karenssiaikaa ja miten pitkä tämä aika on. Karenssiaika alkaa välittömästi vakuutuksen voimaanastumispäivän jälkeen. Lähtökohtana on, että vakuutus ei kata tapahtumia, jotka sattuvat karenssiajan kuluessa. Sinulla on oikeus oikeusapuun vain, jos voit osoittaa, ettet voinut ennakoida tapahtumaa solmiessasi vakuutusta. Karenssiaikaa ei sovelleta, jos tämä vakuutus on välittömästi jatkona toiselle oikeusturvavakuutukselle, joka myös olisi kattanut kyseisen tapahtuman. ARAG rechtsbijstand FR 1

2 2.5 Mikä on vakuutuksen kate rikosasioissa? Jos sinua syytetään oikeudessa rikoksesta, sinulla ei periaatteessa ole oikeutta oikeusapuun. ARAG korvaa kuitenkin jälkikäteen oikeusapukulusi, jos saat vapauttavan tuomion tai sinut jätetään tuomitsematta tai syytteestä luovutaan. Tällaisissa tapauksissa sinun tulee ilmoittaa asiasta ARAGille kuukauden kuluessa tuomion tai syyttäjän päätöksen tiedoksiannosta. ARAG voi tällöin periä oikeusapukulut valtiolta. Tietyissä rikosasioissa, nimittäin jos syyte koskee kuoleman tai vamman tuottamusta, ARAG myöntää kuitenkin välittömästi oikeusapua. 2.6 Mitkä kulut vakuutus kattaa? ARAG maksaa niin sanotut sisäiset kulut eli kaikki kulut, jotka liittyvät sen omien työntekijöiden toimiin asiasi käsittelyssä. Lisäksi ARAG korvaa enintään euron summaan asti seuraavat ulkoiset kulut: asianajajan kulut sellaisten muiden ulkoisten asiantuntijoiden kulut, jotka ARAGin toimeksiannosta osallistuvat asian käsittelyyn sinun osuutesi kuluista sovittelumenettelyssä (riippumattoman asiantuntijan välityksellä tapahtuvassa riidan ratkaisussa), jos riita pyritään yhteisymmärryksessä ARAGin kanssa ratkaisemaan sovittelumenettelyllä välttämättömät matka- ja oleskelukustannukset, jos joudut esiintymään henkilökohtaisesti ulkomaisessa tuomioistuimessa tuomioistuimien rekisteröintimaksut ja nimissäsi kutsuttujen todistajien ja asiantuntijoiden kulut vastapuolen oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin tuomioistuin määrää ne sinun maksettaviksesi tuomion täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut enintään viiden vuoden ajan tuomion julistamispäivästä. 2.7 Miten menetellään, jos edunsaajia on useampia tai kate on osittainen? Haluat mahdollisesti ryhtyä oikeustoimiin yhdessä toisten henkilöiden kanssa. Saattaa myös olla, että vakuutus kattaa ilmoittamasi riidan vain osittain. Tällaisissa tapauksissa ARAG korvaa oikeusavun kustannukset samassa suhteessa. Tämä tarkoittaa sitä, vakuutuksesta korvataan sinun osuutesi kokonaiskuluista tai vakuutuksen kattama osuus niistä. kulut, joita vastapuolelle on aiheutunut vaateen perimisestä sinulta (oikeudenkäynnin ulkopuoliset kulut) kulut, jotka voit periä muualta tai saada korvattua muulla tavalla; tässä ei oteta lukuun Alankomaiden oikeusturvalain (Wet op de Rechtsbijstand) perusteella suoritettavia korvauksia arvonlisäverot, mikäli voit vähentää ne omista alvmaksuistasi sinulle määrätyt sakot, rangaistusmaksut ja uhkasakot. 2.9 Miten ARAG toimii ulkomaisen viranomaisen vaatiessa takuusummaa? Jos ulkomainen valtiollinen viranomainen vaatii takuusumman maksamista, voit pyytää ARAGia maksamaan tämän summan ennakkoon. ARAG myöntää tällöin tapauskohtaisesti sovittavin ehdoin enintään euron takuusumman korottomana lainana sinulle. 3. MITEN VAKUUTUKSEEN PERUSTUVAA OIKEUSAPUA HAETAAN? 3.1 Riidan ilmoittaminen Jos joudut oikeudelliseen riitaan, sinun tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä vakuutusedustajaasi. Sinun on hyvä ottaa yhteys häneen myös, jos et ole varma, onko riidasta ilmoitettava. Vakuutusedustaja voi arvioida, onko asia toimitettava ARAGin tietoon. Hän voi myös ehdottaa tilanteen ratkaisemista muulla tavalla. Tarvittaessa hän neuvottelee ARAGin kanssa. Voit tietysti ottaa myös itse suoraan yhteyttä ARAGiin ja kysyä, onko sinun mahdollisesti tehtävä ilmoitus tapahtumasta. Hätätilanteessa voit ottaa ARAGiin yhteyden kaikkina vuorokauden aikoina ja kaikkina viikonpäivinä puhelimitse numerolla: +31 (0) On tärkeää, että kerrot riidasta ilmoittamisen yhteydessä kaikki seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arviointiin ja käsittelyyn. Vain silloin ARAG voi auttaa sinua optimaalisesti. ARAG voi pyytää sinulta lisätietoja ja todistusmateriaalia. Sinun on paras pitää tarvittavien asiakirjojen alkuperäiskappaleet itselläsi ja lähettää ARAGille niistä kopiot. Jos ARAG tarvitsee asian käsittelyä varten alkuperäisiä asiakirjoja, ne palautetaan sinulle välittömästi käytön jälkeen. 2.8 Mitä kuluja vakuutus ei kata? Seuraavat kulut tulevat sinun maksettaviksesi: ARAG rechtsbijstand FR 2

3 3.2 Ennalta ehkäisevä toiminta Jos tilanteessa ei ole vielä jouduttu oikeudelliseen riitaan, mutta sellainen uhkaa syntyä lähitulevaisuudessa, ARAG voi avustaa sinua riidan estämisessä. 3.3 Korvattavuuden arviointi ja esikäsittely Kun ilmoitat ARAGille riidasta, ARAG tarkastaa ensin, kattaako vakuutus kyseisen tapahtuman. Normaalitilanteissa ARAG ottaa sinuun yhteyttä kahden työpäivän kuluessa korvattavuuden arvioinnista. 3.4 Asiasi käsittely Oikeusavun antaa ARAGin työntekijä. Hän asioi sinun nimissäsi asianosaisten henkilöiden ja viranomaisten kanssa ja neuvottelee vastapuolen kanssa. Tarvittaessa hän käy oikeutta nimissäsi. ARAG saattaa ehdottaa sinulle riidan ratkaisemista sovittelumenettelyllä. Voit itse nimittää asianajajan seuraavassa kahdessa tapauksessa, jotka on esitetty Alankomaiden rahoitusalan valvontalain 4:67 pykälässä (art 4:67 Wet financieel toezicht): 1. Jos ARAG pyytää asianajajaa tai muuta laillisesti pätevää asiantuntijaa puolustamaan tai edustamaan sinua tai ajamaan asiaasi oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä, sinulla on oikeus valita tämä asianajaja tai muu laillisesti pätevä asiantuntija itse. Käytännössä ARAG hankkii nimissäsi asianajajan vain, jos oikeusmenettely edellyttää asianajajan käyttöä edustajana. 2. Jos sekä sinulla että vastapuolella on oikeus ARAGin oikeusapuun (eturistiriita). Toimeksiannon asianajajalle tai muulle asiantuntijalle voi antaa ainoastaan ARAG, joka tekee sen nimissäsi. Asianajaja vastaa jutun käsittelystä. Jutuissa, joissa alankomaalaisella tuomioistuimella on toimivalta, voidaan käyttää vain asianajajia tai muita asiantuntijoita, joilla on oikeus kyseisten toimenpiteiden suorittamiseen ja joiden kotipaikka ja toimisto ovat Alankomaissa. Jutuissa, joissa toimivalta on ulkomaalaisella tuomioistuimella, voidaan käyttää vain asianajajia tai muita asiantuntijoita, jotka on rekisteröity kyseisessä ulkomaisessa tuomioistuimessa. ARAG haluaa pysyä perillä asian vaiheista voidakseen tarkkailla kustannuksia ja prosessin kulkua. Sinulle on helpointa, jos valtuutat asianajajan antamaan ARAGille tietoja asian etenemisestä. 3.5 Toimintasuunnitelma ja kohtuulliset onnistumismahdollisuudet ARAGin työntekijä tai asianajaja neuvottelee kanssasi asiassa noudatettavista menettelytavoista. Tällöin analysoidaan tilanne ja laaditaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelma tuleville toimille. Suunnitelmasta ilmenee myös, voidaanko haluamasi tulos saavuttaa kohtuullisella todennäköisyydellä. Toimintasuunnitelmaa voidaan muuttaa tai muokata, jos asian kehittyminen tätä edellyttää. Myös tällöin asiasta neuvotellaan ensin kanssasi. 3.6 Jatkokäsittelystä luopuminen Tiettyjen riitojen käsittelyn yhteydessä saattaa käsittelykustannusten ja taloudellisen tai muun edun välille syntyä epäsuhta. Tällaisessa tapauksessa ARAG saattaa päättää luopua asian jatkokäsittelystä ja hyvittää vahingon sinulle. Sen jälkeen ARAGilla ei ole enää velvollisuutta antaa sinulle muuta oikeusapua tässä asiassa. 4. MISSÄ TAPAUKSISSA SINULLA EI OLE OIKEUTTA VAKUUTUKSEN PERUSTEELLA MYÖNNETTÄVÄÄN OIKEUSAPUUN? Seuraavissa tapauksissa sinulla ei ole oikeutta vakuutuksesta maksettavaan oikeusapuun: a. Jos riidasta ilmoitetaan niin myöhään, että asian käsittely on tullut ARAGille huomattavasti vaikeammaksi tai kalliimmaksi. b. Jos olet ilman ARAGin suostumusta antanut jollekulle toimeksiannon käsitellä asiaa. c. Jos annat vääriä tietoja tai et osallistu asian käsittelyyn sen vaatimalla tavalla. d. Jos riita koskee vero-oikeutta tai on yhteydessä siihen. Vero-oikeuteen sisältyvät tässä myös tuontitullit, valmisteverot, lunastusmaksut ja muut viranomaisten perimät maksut. e. Jos riita koskee viranomaisten vahvistamia tai vahvistettavaksi tulevia lakeja tai säännöksiä, jotka koskevat kaikkia. f. Jos et pysty maksamaan velkaa tai jos riita koskee konkurssia tai velkajärjestelyä tai niiden hakemista. g. Jos riita koskee luonnonmullistuksia tai ydinreaktioita. h. Jos riita liittyy konfliktitilanteisiin tai johonkin niiden muotoon. Konfliktitilanteilla ARAG rechtsbijstand FR 3

4 tarkoitetaan tässä yhteiskunnallisia levottomuuksia siinä merkityksessä kuin käsitettä molest käytetään yleisesti vakuutusalalla Alankomaissa ja niin kuin se on vahvistettu tekstissä, jonka Alankomaiden vakuutuksenantajien liitto (Verbond van Verzekeraars in Nederland) on rekisteröinyt Haagin alioikeuden kirjaamossa numerolla 136/1981. Vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. -asiakirjassa esitettyjä terrorismivahinkoehtoja. Clausuleblad terrorismedekking ja siihen kuuluva korvausvaateiden käsittelymenettely (Protocol afwikkeling claims) on rekisteröity Amsterdamin alioikeudessa numerolla 6/2005 ja Amsterdamin kauppakamarissa numerolla Nämä asiakirjat on oheistettu. i. Jos sinua syytetään siitä, että olet toiminut oikeudenvastaisesti toista henkilöä kohtaan. Muut rajoitukset Moduulissa on esitetty yksityiskohtaisesti, missä tapauksissa olet oikeutettu ARAGin oikeusapuun. Vakuutus ei kata riitoja, joita ei ole nimenomaisesti mainittu, eikä riitoja, jotka on suljettu pois moduulin määräyksissä tai muissa määräyksissä, joissa on vahvistettu tämän vakuutuksen katteen rajat. 5. VAKUUTUSMAKSUT Vakuutusmaksusumma, joka koostuu vakuutusmaksusta, vakuutuskirjamaksusta ja vakuutusverosta, on maksettava kolmenkymmenen päivän kuluessa vakuutuksen alkamisesta. Saat seuraavasta maksukaudesta ennen eräpäivää tilisiirtolomakkeen ja/tai laskun, jossa on ilmoitettu uusi vakuutusmaksusumma. Sinun on maksettava tämä lasku viimeistään eräpäivänä. Jos olet valtuuttanut ARAGin tai vakuutusedustajan veloittamaan vakuutusmaksusumman automaattisesti pankkitililtäsi, summa veloitetaan eräpäivänä tai sen tienoilla. Jos vakuutusmaksusummaa ei makseta ajoissa, vakuutus raukeaa viidentenätoista päivänä siitä päivästä lukien, kun sinulle on eräpäivän jälkeen toimitettu kirjallinen maksukehotus maksun ollessa maksamatta. Vakuutus palaa voimaan sen päivän jälkeisenä päivänä, kun ARAG on vastaanottanut vakuutusmaksusumman. 6. KÄSITTELYÄ KOSKEVAT ERIMIELISYYDET JA VALITUKSET 6.1 Asian käsittelyä koskevat näkemyserot ARAG takaa, että asiasi käsitellään kunnollisesti. Saattaa kuitenkin käydä niin, että sinulla ja ARAGilla on erilainen näkemys tarvittavista oikeustoimista. ARAGin ja sinun välillä voi syntyä erimielisyyttä myös siitä, onko haluttuun tulokseen pääseminen kohtuullisen todennäköistä. Jos erimielisyyksiä ei onnistuta selvittämään, on tärkeää löytää tilanteeseen hyvä ja harkittu ratkaisu, joka ei loukkaa etujasi. Siksi ARAG kutsuu tällaisissa tapauksissa valtuutetun riippumattoman asiantuntijan, joka antaa näkemyserosta lausunnon välimiehenä (sitovan ratkaisun antavana neuvonantajana). Tämän välimiehen ratkaisu sitoo sekä sinua että ARAGia. ARAG vastaa välimiehen kuluista. Jos välimies yhtyy täysin tai pääosin ARAGin näkemykseen, ARAG jatkaa asian käsittelyä aikaisemmin ehdottamallaan tavalla. Jos haluat kuitenkin jatkaa käsittelyä oman näkemyksesi mukaan, ARAG lähettää asiakirjat sinulle ja voit jatkaa asian käsittelyä (itse tai toisen välityksellä) omalla kustannuksellasi. Jos pääset lopulta haluamaasi tulokseen, ARAG korvaa vakuutuksen kattamat oikeusapukulut jälkikäteen. Jos välimies yhtyy sinun näkemykseesi, voit valita vapaasti, kuka käsittelee asiaa jatkossa näkemyksesi mukaisesti. Välimies tai hänen kanssaan samassa toimistossa työskentelevä henkilö ei saa osallistua asian jatkokäsittelyyn. Jos et ole tyytyväinen asianajajan toimintaan, voit jatkaa asiaa toisen asianajajan avustuksella. Tähän liittyvät kulut tulevat sinun maksettavaksesi. Jos pääset lopulta haluamaasi tulokseen, ARAG korvaa vakuutuksen kattamat oikeusapukulut jälkikäteen. 6.2 Valitukset ja muut kiistat ARAGin kanssa Jos sinulla on ARAGia koskevia valituksia, voit ottaa kirjallisesti tai puhelimitse yhteyttä ARAGin valitustoimistoon: ARAG-klachtenbureau Postbus AE Leusden Alankomaat puhelin +31 (0) ARAG rechtsbijstand FR 4

5 faksi +31 (0) s-posti: ARAGin valitustoimisto tutkii ja käsittelee valituksesi. Saat joka tapauksessa muutaman työpäivän kuluessa ilmoituksen, että valitus on otettu käsiteltäväksi. Sen jälkeen saat mahdollisimman pian yksityiskohtaisen vastauksen. Jos et ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, voit kääntyä rahoituspalveluiden valituksia Alankomaissa käsittelevän viraston puoleen: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus AN Den Haag Alankomaat puh (0) Viraston alaisuudessa työskentelevät sekä rahoituspalveluiden oikeusasiamies (Ombudsman Financiële Dienstverlening) että rahoituspalveluiden valituslautakunta (Geschillencommissie Financiële Dienstverlening). ARAGin kanssa mahdollisesti syntyvät kiistat, jotka voivat koskea esimerkiksi vakuutuksen katetta tai vakuutusmaksuja, voidaan myös käsitellä tuomioistuimessa siviilioikeudellisena juttuna. Vakuutus ei korvaa oikeusapua kiistoissa ARAGin kanssa. Jos tuomioistuin kuitenkin ratkaisee asian sinun hyväksesi, ARAG korvaa oikeusapukulut jälkikäteen. 6.3 Kiistojen käsittelyn vanhentuminen Oikeus, jonka nojalla vakuutusehtojen kohdassa 6.1 kuvattu erimielisyys vakuutusehtojen tulkinnasta tai soveltamisesta voidaan antaa tuomioistuimen tulkittavaksi, raukeaa kuuden kuukauden kuluttua siitä kun ARAG on antanut näkemyksensä kirjallisesti tiedoksi. 7. VAKUUTUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN SEKÄ SEN MUUTTAMINEN VAKUUTUSKAUDEN AIKANA 7.1 Vakuutuksen alkaminen Vakuutus astuu voimaan vakuutuskirjaan merkittynä voimaanastumispäivänä. 7.2 Vakuutuskausi Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa ilmoitetun ajan, ja sitä jatketaan aina ilman erillistä ilmoitusta samanpituisella kaudella. 7.3 Vakuutuksen päättyminen Irtisanominen sinun aloitteestasi Vakuutus päättyy, jos irtisanot sen kirjallisesti seuraavasti: a. Vakuutuskirjassa ilmoitetun vakuutuskauden päättyessä irtisanomisajan ollessa vähintään kaksi kuukautta. b. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut tapahtumasta, joka voi johtaa ARAGin antamaan oikeusapuun, irtisanomisajan ollessa vähintään kaksi kuukautta. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä, tai jos päivää ei ole ilmoitettu, kahden kuukauden kuluttua irtisanomiskirjeen vastaanottamisesta. c. Yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut ARAGilta ilmoituksen, että vakuutusmaksua ja/tai vakuutusehtoja muutetaan vakuutuksenottajalle epäedullisella tavalla. Vakuutus päättyy sinä päivänä, jolloin muutos ARAGin ilmoituksen mukaan astuu voimaan (kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua kyseisen ilmoituksen päiväyksestä). d. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ARAG on ilmoittanut sinulle, että olet laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutesi vakuutusta solmiessasi. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä, tai jos päivää ei ole ilmoitettu, irtisanomiskirjeen päiväyksen osoittamana päivänä Irtisanominen ARAGin aloitteesta Vakuutus päättyy, jos ARAG irtisanoo sen kirjallisesti seuraavasti: a. Vakuutuskirjassa ilmoitetun vakuutuskauden päättyessä irtisanomisajan ollessa kaksi kuukautta. b. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut tapahtumasta, joka voi johtaa ARAGin antamaan oikeusapuun. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua irtisanomiskirjeen päiväyksestä, paitsi jos irtisanominen liittyy tapaukseen, jossa olet tahallisesti pyrkinyt johtamaan ARAGia harhaan. c. Jos kieltäydyt maksamasta vakuutusmaksua tai et maksa sitä ajoissa. Maksun viivästyessä kuitenkin ainoastaan, kun ARAG on tuloksetta kehottanut sinua eräpäivän jälkeen maksamaan vakuutusmaksun. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä, maksun viivästymistapauksessa kuitenkin aikaisintaan ARAG rechtsbijstand FR 5

6 kahden viikon kuluttua irtisanomiskirjeen päiväyksestä. d. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun on havaittu että olet laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutesi vakuutusta solmiessasi, ja olet siinä yhteydessä tahallisesti pyrkinyt johtamaan ARAGia harhaan tai ARAG ei olisi solminut sopimusta, jos se olisi ollut tietoinen asioiden oikeasta tilasta. Vakuutus päättyy irtisanomiskirjeessä ilmoitettuna päivänä. Edellä esitettyjen tapausten lisäksi vakuutus päättyy ennenaikaisesti myös, jos: - vakuutettu kuolee, paitsi jos puoliso ilmoittaa haluavansa jatkaa vakuutusta omissa nimissään - vakuutettu asetetaan konkurssiin. 7.4 Vakuutusmaksun tai vakuutusehtojen muuttaminen ARAGilla on oikeus muuttaa tiettyjen vakuutusryhmien vakuutusmaksua ja/tai ehtoja välittömästi (ryhmäkohtaisesti). ARAG ilmoittaa näiden muutosten voimaanastumispäivän ajoissa. Jos et hyväksy muutosta, voit ilmoittaa tästä ja sinulla on oikeus irtisanoa vakuutus kohdan alakohdan c mukaisesti. Jos ARAG ei ole saanut kyseisessä kohdassa ilmoitetun yhden kuukauden määräajan kuluessa irtisanomisilmoitusta, sinun oletetaan hyväksyvän ehdotetut muutokset. 7.5 Vakuutusmaksun indeksointi ARAG voi vuosittain tarkistaa vakuutusmaksua yksipuolisesti tämän vakuutussopimuksen perusteella hintatason muutoksen mukaisesti. Vakuutusmaksun indeksointi ei anna oikeutta vakuutuksen irtisanomiseen. 8. HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI, SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOTIPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI 8.1 Henkilötietojen rekisteröinti ARAG käyttää vakuutushakemusten tai -muutoksen yhteydessä saamiaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: - vakuutussopimusten ja/tai oikeudellisten palvelujen solmimiseen ja suorittamiseen - tästä syntyvien suhteiden hallintaan, mukaan lukien petosten estäminen ja torjunta - toimintaan, jonka tarkoituksena on asiakaskunnan laajentaminen sekä tuotteiden ja palveluiden myynti. Henkilötietojen käytössä sovelletaan henkilötietojen käsittelystä vakuutusalalla annettua menettelysäännöstöä (Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf). 8.2 Sääntömääräinen kotipaikka Tämän oikeusturvavakuutuksen antaja on ARAG- Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Sen sääntömääräinen kotipaikka on Amsterdam, Alankomaat, ja toimiston osoite on Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden, (postiosoite: Postbus 230, 3830 AE Leusden), Alankomaat. 8.3 Sovellettava laki Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakia. Maatalouskoneita ja ajoneuvoja koskeva oikeusturvavakuutus käsittää seuraavan moduulin. Vakuutusmoduulin teksti esittää tarkasti, mihin sinulla on oikeus. Moduuli Liikennevahingot ja liikenteessä syntyneet vammat 1. Vakuutetut henkilöt Vakuutus kattaa vakuutetun moottoriajoneuvon omistajan, kuljettajan ja matkustajat. 2. Vakuutettu moottoriajoneuvo Tämä on vakuutuskirjassa ilmoitettu maatalouskone tai ajoneuvo. Maatalouskoneena tai ajoneuvona pidetään myös konetta tai ajoneuvoa, jota vakuutuksenottaja käyttää tilapäisesti korjausten aikana. 3. Kate Sinulla on oikeus vakuutuksen perusteella annettavaan oikeusapuun, jos osallistut vakuutetulla koneella tai moottoriajoneuvolla liikenteeseen ja: - joku tekee liikennevirheen, jonka seurauksena sinulle aiheutuu vammoja tai vahinkoja - teet (tai sinun väitetään tehneen) liikennevirheen, josta sinut asetetaan syytteeseen. Sinua syytetään oikeudessa toisen henkilön kuoleman tai vamman tuottamisesta. Tässä tapauksessa ARAG myöntää välittömästi oikeusapua riippumatta asiassa annettavasta päätöksestä. Katso muiden rikosasioiden osalta vakuutusehtojen yleisen osan kohtaa Vakuutuksen maantieteellinen kattavuus Vakuutus on voimassa koko maailmassa. Vakuutusehtojen yleisen osan kohdan 2.6 lisäksi ja siitä poiketen ulkoisille kuluille sovelletaan Euroopan sekä Välimereen rajoittuvien ei- ARAG rechtsbijstand FR 6

7 eurooppalaisten maiden ulkopuolella euron rajaa. 5. Karenssiaika Karenssiaikaa ei ole. 6. Erikoiset rajoitukset Yleisten rajoitusten lisäksi oikeusapuun ei ole oikeutta seuraavissa tapauksissa: - jos ohjaat moottoriajoneuvoa ilman että sinulla on siihen laillinen oikeus tai jos osallistut nopeus- tai ajotaitokilpailuihin tai jos ohjaat ajoneuvoa alkoholipitoisten juomien tai muiden huumaavien tai piristävien aineiden vaikutuksen alaisena. ARAG rechtsbijstand FR 7

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

SVI perusteksti. Yleiset vakuutusehdot versio SVI Perusteksti 2008/01 Den Hartigh Land-Based Equipment Program 1 MÄÄRITELMÄT 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET

SVI perusteksti. Yleiset vakuutusehdot versio SVI Perusteksti 2008/01 Den Hartigh Land-Based Equipment Program 1 MÄÄRITELMÄT 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET SVI perusteksti Yleiset vakuutusehdot versio SVI Perusteksti 2008/01 Den Hartigh Land-Based Equipment Program 1 MÄÄRITELMÄT 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 4 TOIMINTA ONNETTOMUUSTAPAUKSESSA

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta

Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2016 1(12) Tämä selvitys on tehty Ammattiliitto Pro ry:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot asiakkailleen tarjoamiin palveluihin, Juristit Oy:n, sovelletaan toimeksiantosopimusta 1 TOIMEKSIANNON HOITO JA PALVELUT Asianajotoimeks kotisivuilta wwwasianajajaliittofi

Lisätiedot

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa 3 Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta Tavoitteet riidanratkaisussa Yleensä kun puhutaan riidanratkaisusta, tarkoitetaan lähinnä osapuolten väliseen riitaan liittyvien juridisten kysymysten

Lisätiedot

Antamalla toimeksiannon EMPLaw lle asiakas ( Asiakas ) hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi.

Antamalla toimeksiannon EMPLaw lle asiakas ( Asiakas ) hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi. YLEISET SOPIMUSEHDOT ASIANAJOTOIMISTO EMPLAW OY Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto EMPLaw Oy:n ( EMPLaw ) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Nämä ehdot koskevat toimeksiantoja,

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA Mva 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA 1.1.2009 270.0 VAKUUTUKSEN KOHDE, VAKUUTUSTAPAHTUMA JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Vakuutuksen kohde Vakuutustapahtuma Vakuutuksen

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot