LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto Kontola Margit, varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Kontola Margit, varajäsen"

Transkriptio

1 25 KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Seppänen Johanna Hietala Heikki Vänskä Maiju Kangasluoma Pentti Pajula Pentti, varajäsen Niemi Mikko Kontola Margit, varajäsen Puronvarsi-Syrjälä Tuula Malkamäki Seppo, varajäsen Rintaniemi Tapio Luoma Riitta, varajäsen MUUT SAAPU- Äystö Leena, k-valt. pj VILLA OLLEET Rajala Lasse, k-valt. varapj Anne Marjamäki, talousjohtaja ASIAT :t ALLEKIRJOITUS Juha Ikola Puheenjohtaja Anne Marjamäki pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Lapualla päivänä helmikuuta 2012 TARKASTUS Riitta Luoma Maiju Vänskä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa koulukatu 2, Lapua. Todistaa viran puolesta Ilmoitustaulun hoitaja

2 26 28 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Juha Ikola avasi kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille Esitys: Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Jussi Vaahtoniemi ja Maiju Vänskä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 27. helmikuuta 2012 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla välisenä aikana. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Jussi Vaahtoniemi ja Maiju Vänskä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Vaahtoniemen poissa ollessa Luoma Riitta ja Maiju Vänskä. Merkittiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 27. helmikuuta 2012 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla välisenä aikana.

3 27 31 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys: Päätös: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen siten, että 38 muut mahdolliset asiat (Kaija Kortesojan irtisanoutumisilmoitus eläkkeelle jäämisen johdosta) käsitellään heti :n 32 jälkeen, ennen kuin suoritetaan emännän valinta. 32 ILMOITUSASIAT Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: - Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset Naistyön työryhmän kokouksen muistio, liite 1 - Diakonia- ja yhteiskuntatyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja, liite 2 - Lähetystyön työryhmän kokouksen muistio, liite 3 Merkittiin tiedoksi.

4 28 33 EMÄNNÄN VALINTA Liite: Yhteenveto hakijoista Liite: Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden työhakemukset Seurakuntatalon emännän virka on ollut haettavana klo 16 asti. Hakuilmoitus on ollut Kotimaa-lehdessä, Ilkassa, Lapuan Sanomissa, seurakunnan kotisivuilla sekä työvoimatoimistossa. Hakuilmoituksessa ei ollut mainintaa milloin uusi työntekijä aloittaisi viran hoidon, mutta keskustan seurakuntatalon eläkkeelle jäävä emäntä aloittaa vuosilomansa ja jää eläkkeelle Näin ollen viranhaltijan olisi tarpeellista aloittaa työt mikäli mahdollista. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakuilmoituksessa on mainittu, että hakijalle luetaan eduksi keittiöalan työnjohdollinen koulutus. Työhön sisältyy myös ilta- ja viikonlopputyötä. Emännän virkaan sisältyy seuraavia työkokonaisuuksia: ateriapalvelujen järjestäminen ja siihen liittyvä suunnittelu, toteutus ja tarjoilu, raaka-ainetilaukset, asiakaspalvelu, keittiöhenkilöstön työn organisointi ja ohjaaminen, keittiön hygieniasta huolehtiminen sekä keittiötiloista ja laitteista huolehtiminen. Hakijalta/virkaan valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä kohdata seurakuntalaisia surussa ja ilossa. Emännän uudistetussa johtosäännössä ( ) on todettu, että kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva keittiöalan ammatillinen perustutkinto ja käytännön kokemus. Viranhaltijan valitsee virkaan kirkkoneuvosto. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat henkilöt: 1. Marjo Valsberg, 2. Janika Riihimäki, 3. Kerttu Kultti, 4. Tiia Tuuri, 5. Marja-Liisa Keränen, 6. Anna-Liisa Kaikkonen, 7. Sari Komssi, 8. Päivi Hannu, 9, Pirkko Seppelin, 10. Tuula Joenperä, 11. Minna Liinamaa, 12. Taina Koivumäki, 13. Katri Berg. Esityslistan liitteenä oleva tiivistelmä hakijoista ja haastatteluun kutsuttujen henkilöiden hakemukset eivät ole julkisia.

5 29 Kirkkoneuvosto haastattelee osan hakijoista ennen valintaa. Haastateltavat on valinnut Anne Marjamäki työhakemuksissa esitettyjen tietojen perusteella. Haastatteluun on kutsuttu seuraavat henkilöt: Katri Berg, Päivi Hannu, Kerttu Kultti ja Janika Riihimäki. Esitys, Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto haastattelee haastatteluun kutsutut hakijat ja (1) suorittaa emännän viran valinnan sekä valitsee varajäsenen ja (2) päättää, että virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Haastattelujen jälkeen kirkkoneuvosto keskusteli haastattelussa olleiden hakijoiden koulutuksesta, työkokemuksesta ja haastattelun yhteydessä esiin tulleista vaikutelmista sekä haastateltavien sopivuudesta virkaan. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto 1) suoritti valinnan umpilippuäänestyksellä. Äänet jakautuivat siten, että Kerttu Kultti sai kymmenen (10) ääntä ja Katri Berg sai kaksi (2) ääntä. Näin ollen umpilippuäänestyksen tuloksen perusteella seurakuntatalon emännän virkaan valittiin Kerttu Kultti. Varasijalle valittiin Katri Berg ilman umpilippuäänestystä. Kirkkoneuvosto päätti, että 2) että virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan.

6 30 34 ASEMANKULMAN ASUNNON MYYNTI Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan omistaa osakehuoneiston As. Oy Asemankulma nimisestä taloyhtiöstä, asemakatu 11 C 27. Osakehuoneistojen numerot Osakehuoneisto on ollut myynnissä heinäkuusta 2011 lähtien taloudellisen jaoston ja kirkkoneuvoston päätöksellä (Taja , Kn ). Asunnon myyntityö on annettu Kiinteistötoimisto Kätkänaholle (Taja ). Tuolloin päätettiin asunnon lähtö/tavoitehinnaksi euroa ja talousjohtajalle myönnettiin oikeus neuvotella ja hyväksyä kauppahinta euroon asti. Asunnon myynti kuitenkin pitkittyi, koska ostajaehdokkaita ei ollut. Asunto sijaitsee 3. kerroksessa ja on peruskuntoinen, joten se nykypäivän vaatimustasolla vaatisi keittiö- ja kylpyhuoneremontin. Tästä syystä taloudellinen jaosto käsitteli asiaa uudelleen ja päätti ( ), että asemakadun asunnon myyntihinnaksi asetetaan euroa ja asunto voidaan myydä eurolla. Ensimmäinen asuntoa koskeva ostotarjous saatiin Ostotarjous oli euroa ja asiaa käsiteltiin kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvosto ei hyväksynyt tehtyä tarjousta vaan teki euron vastatarjouksen ostajalle. Uusi ostotarjous saatiin Tarjottava hinta asunnosta oli euroa ja tarjous oli voimassa asti. Tällöin ei taloudellisessa jaostossa oltu sovittu seuraavasta kokousajankohdasta. Talousjohtaja oli yhteydessä kaikkiin taloudellisen jaoston jäseniin asian osalta. Kaikki taloudellisen jaoston jäsenet olivat sitä mieltä, että euron ostotarjous voidaan hyväksyä ja talousjohtaja voi tästä asiasta antaa ostajalle tiedon. Asia tuodaan myöhemmin virallisesti taloudellisen jaoston päätettäväksi. Asia viedään tiedoksi kirkkoneuvostolle. Taloudellinen jaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Talousjohtajan esityksenä on, että taloudellinen jaosto päättää myydä asemakatu 11 C 27 osakehuoneiston, As Oy Asemankulman osakkeet Heikki ja Anneli Koskiniemelle euron velattomaan kauppahintaan. Taloudellinen jaosto valtuuttaa talousjohtaja Anne Marjamäen allekirjoittamaan kauppakirjan seurakunnan edustajana. Esitys, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja merkitsee tiedoksi taloudellisen jaoston päätöksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

7 35 SIVUTOIMILUPA 31 Liite 4 Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti, että viranhaltijoiden, jotka pitävät virkatyönsä ohella sivutointa, tulee anoa sivutoimilupaa kirkkoneuvostolta. Tiedotussihteeri Heli Karhumäki on anonut päivätyllä kirjeellään sivutoimilupaa kristillisten lehtien kolumnien ja Kotimaa-lehden artikkelien kirjoittamiseen, Yle1:n aamuhartauksien pitämiseen sekä kirkkohallituksen, hiippakunnan ja seurakuntien puhuja- ja koulutustehtäviin. Anomuksessaan hän myös toteaa toimivansa sivutoimisena freelancertoimittajana ja mediayrittäjänä. Käsitellessään sivutoimilupa-anomusta kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti laittaa asian pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten. Pohdittaessa sivutoimiluvan myöntämistä, asian harkinnassa on otettava kulloinenkin tapaus erikseen huomioon, koska sivutoimiluvan kannalta virat ovat erilaisia; toiset tehtävät ovat työajallisia, toiset työajattomia jne. KJ 6. luvun 5 :ssä sivutoimesta sanotaan mm. Viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna viranhaltija ei saa tulla esteelliseksi virassa... Sivutoimena ei pidetä satunnaista tehtävää. Sivutoimiluvan harkinnassa on huomattava, että sivutoimella tarkoitetaan tehtävää tai toimintaa, josta maksetaan palkkaa. Edelleen harkinnan piiriin kuuluu arvioida sitä, tekeekö sivutoimen harjoittaminen jollakin tavalla esteelliseksi hoitamaan varsinaista virkaa tai onko se varsinaiselle viranhoidolle haitaksi. Harkintavaltaa sivutoimen myöntämisessä on käytettävä myös sen suhteen, harjoitetaanko ko. tehtävää seurakunnan työntekijänä vai jossakin toisessa merkityksessä, tässä tapauksessa seurakunnan tiedottajana vai mediayrittäjänä ja toimittajana. Harkinnanvaraisia kriteerejä olisi siis ainakin palkka, työaika, sivutoimen säännöllisyys, tehtävänimike eli harjoitetaanko sivutointa työnantajan edustajana vai omissa nimissä.

8 32 Heli Karhumäen anomuksessaan mainitsemat muut, kuin Kotimaa-lehden artikkelien kirjoittaminen ovat käsittääkseni sellaisia kirkkojärjestyksen tarkoittamia satunnaisia tehtäviä, joihin ei sivutoimilupaa tarvita. Edellytykset sivutoimiluvalle; sen anomiselle ja myöntämiselle em. asiassa siis täyttyvät. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Heli Karhumäelle sivutoimiluvan kahden vuoden määräajaksi Kotimaa-lehden artikkelien ja kolumnien kirjoittamiseen toimittajana ja mediayrittäjänä. Muista tilapäisistä ja satunnaisista tehtävistä on sovittava esimiehen kanssa erikseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

9 33 36 PIISPANTARKASTUSKERTOMUS Liite 5 Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt seurakuntaan liitteenä olevan Lapualla pidetyn piispantarkastuksen piispantarkastuskertomuksen. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto päättää merkitä asian tiedokseen sekä päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi ja päätti, että taloudellisen jaoston lakkauttamisasiaa käsitellään uudelleen vuonna 2013.

10 34 37 VAPAUTUS TILAN VUOKRASTA Pirkko Harri pyytää lähettämässään anomuksessa, että Kätketyt kivut -ryhmältä ei perittäisi kokoontumisistaan Virrenniemen tilavuokraa. Ryhmän kokoontumisen tarkoitus ilmenee liitteestä. Esitys, Tuomiorovasti: Kätketyt kivut -ryhmältä tuomiokirkkoseurakunta ei peri tilan vuokraa ryhmän (6-7henkeä) kokoontuessa Virranniemen pappilassa kevään 2012 aikana torstaisin klo Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

11 35 38 MUUT MAHDOLLISET ASIAT / KAIJA KORTESOJAN IRTISANOUTUMINEN EMÄNNÄN VIRASTA ELÄKKEELLE SIIRTYMI- SEN JOHDOSTA Liite Kaija Kortesoja on ilmoittanut irtisanoutuvansa ( ) seurakuntatalon emännän virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen. Esitys, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää Kaija Kortesojalle eron emännän virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

12 36 38 MUUT MAHDOLLISET ASIAT - Kirkkoneuvosto klo 18.00

13 37 39 KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen jotka liitetään pöytäkirjaan.

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/2013 Kirkkoneuvosto 13.8.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/2013 Kirkkoneuvosto 13.8.2013 69 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.8.2013 klo 18.00-19.45 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 17.2.2015. KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 19.00 19.40

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 17.2.2015. KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 19.00 19.40 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 19.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015. KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 18.00 18.45 ja 19.45 21.

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015. KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 18.00 18.45 ja 19.45 21. 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 18.00 18.45 ja 19.45 21.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Rintaniemi Tapio, vpj Kallio Kirsti Annala Tarja Kivisaari Pekka Haukkala

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 27 Aika 29.2.2012 klo 17.00 19.13 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 26.2.2015 klo 18:00 20.27 Paikka Keskustan seurakuntakeskus,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010 NRO 11/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2010 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 23.1.2012 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2015 Kirkkoneuvosto 12.8.2015 100. KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2015 Kirkkoneuvosto 12.8.2015 100. KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18. 100 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2015 KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntasali, takasali Viljo Honkanen Jukka Koivusalo Pertti Rytkönen Sirkka Rönkkö

Lisätiedot