Radonett A1 UV ja S1 UV. Asennus-, hoito- ja takuuohjeet RADONETT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radonett A1 UV ja S1 UV. Asennus-, hoito- ja takuuohjeet RADONETT. www.radonett.com"

Transkriptio

1 Radonett A1 UV ja S1 UV Asennus-, hoito- ja takuuohjeet RADONETT

2 Euroopan eniten myyty veden radonerotin! Radonett on Euroopan eniten myyty veden radonerotin. Radonerotin on ollut markkinoilla vuodesta 1994, ja se on kehitetty markkinoiden toimintavarmimmaksi radon-kaasun erottimeksi. Toimintavarmuuden varmistamiseksi ja että Radonett tuottaisi terveellistä vettä monta vuotta, on erittäin tärkeää, että asentajat noudattavat näitä ohjeita. Ohjeet ovat asiakkaan omaisuutta ja ne jätetään aina asennuksen jälkeen asiakkaalle. Tämä on takuuehto. Radonett A1 UV ja S1 UV

3 Dokumentointi on jaettu seuraaviin osiin: Yleiset neuvot ja ohjeet 4 Sähköasentajalle 5 Sähköasennus 5 Sähköjen kytkentäkaavio 6 Putkiasentajalle 7 Putkiasennus 7 Putkiasennus, kaaviokuvaus 8 Painekytkimen säätö 9 Jälkitarkastus 10 Vian etsintä Ensiasennus: 11 Vian etsintä Pidemmän ajan käytön jälkeen 12 Käyttö ja ylläpito 13 TAKUUTODISTUS Asiakkaan Kappale 14 TAKUUTODISTUS Palautetaan Radonett`ille 15 Radonett A1 UV ja S1 UV

4 Yleiset neuvot ja ohjeet Radonerotin sijoitetaan lämpimään märkätilaan, jossa on hyvin toimiva lattiakaivo. Sijoita radonerotin niin, että pääsy koneen takana olevaan suodatinkasettiin, jossa UV-lamppu sijaitsee, sekä koneen yläpuolella olevaan sähkövarustukseen, on helppoa huollon ja ylläpidon aikana. Pienin etäisyys seinään on 7 cm. Ota sekä putki- että sähköasentaja mukaan yhteiseen asennusohjeisiin tutustumistilaisuuteen ennen asennusta. Sähköasennus voidaan mielellään tehdä ensin ja milloin näin tapahtuu, sähkökytkin jätetään asentoon OFF kunnes putkiasennus tapahtuu. Tässä vaiheessa vedentulo kiinteistöön toimii kuten tavallisestikin. Käytä joustavia letkuja Radonettin kytkemiseen kiinteistön vesijohtoverkkoon. Joustavat letkut yksinkertaistavat tulevia huoltotoimenpiteitä sekä vähentävät ääntä johdoissa. Kaasunpoistoputki asennetaan ennen käynnistystä, ja radonkaasu johdetaan ulkoseinän läpi, ks. sivu 8. Putkiasentaja säätää painekytkimen aina asennuksen jälkeen, ks. sivu 9. HUOM! Takuuehdot. Jos vesi sisältää niin paljon rautaa, mangaania tai kalkkia, että lämminvesisäiliö, tiski- ja pesukoneet jne. tarvitsevat suojausta, myös radonerotin asennetaan mahdollisten suodatinjärjestelmien jälkeen. Suosittelemme, että vain Danfossin tai Telemecaniquen painekytkimiä käytetään asennuksessa. HUOM! Älä käytä CEWE painekytkimiä. Virheellinen toiminto voi vakavasti vahingoittaa konetta ja terveyttäsi! Asiakas on tietoinen, että virheellinen toiminto, virheellinen asennus tai virheellinen osien vaihto radonerottimeen voi aiheuttaa lisääntyvän säteilyriskin, ja että puhdistussuhde riippuu oikein tehdystä asennuksesta ja hoidosta, ja että radonkaasu johdetaan ulos rakennuksesta sekä että lähikontakti palavaan UV-lamppuun on vahingollista. TÄRKEÄÄ Radonett A1UV ja S1 UV ei saa käyttää avosäiliön täyttöön! Radonett A1 UV ja S1 UV

5 Sähköasentajalle Sähköasennus Takuu ei ole voimassa, jos vesi vahingoittaa sähköyksikköä. Koekäynnistyksessä sekä normaalissa. toiminnassa kansi ja poistoputki on oltava asennettuna. Kytkennät radonerottimen sähkörasiaan katso kaaviota seuraavalla sivulla. Navat L1, L2, L3: 3-vaihejohdon yhdistäminen. HUOM! Sähköasennuksen saa tehdä vain pätevä sähköasentaja Navat 6, 7: Painekytkimen kytkentä. Tämä on digitaalinen syöttö 24 voltille (kapasiteettivapaa piiri), vain päättävää/katkaisevaa signaalia painevirtakatkaisimesta saakäyttää, muutoin PLC oikosulkee. Navat 4, 5: Kaivopumpun kytkentä. Tämä on kapasiteettivapaa relekytkentä, maks. 2 A, jotta sekä 1-vaiheista että 3-vaiheista kontaktoria voitaisiin käyttää. (anna vaiheen mennä läpi 4 ja 5:n kontaktorin ohjaamiseksi). HUOM! 240 voltin syötössä magneettiventtiiliin, katso tekstiä sivulla 6 (kohta 4 suodinasennus). Radonerotin käynnistyy painekytkimen ohjaamana. Noin sekunnin kuluttua radonerotin käynnistää kaivopumpun/avaa magneettiventtiilin. Radonerotin ohjaa siis kaivopumppua normaaliasennuksessa ilman suodinasennusta. Kun painekytkin kytkeytyy pois, tietokone käynnistyy radonerottimessa ja pakottaa sen käymään noin 1 5 minuuttia painekytkimen kytkeydyttyä pois. Tämän jälkeen radonerotin pysyy suljettuna kunnes uusi käynnistyssignaali painekytkimestä on tullut ja toiminto taas alkaa. Radonett on varustettu 1100 W pumpulla, 3,2 A nimellisteholla. Käytä ainoastaan 10 A hidasta sulaketta. Käytä virtakytkintä virran syötön yhteydessä. Varmista moottorisuojan laukeaminen. Radonett A1 UV ja S1 UV on myös varustettu 8 W UV-lampulla ilmanpuhdistukseen. Tämä on sijoitettu suodinkasetin taakse radonerottimen takana. Katkaise aina virta ennen huoltoluukun avaamista. Tarkista aina pumpun pyörimissuunta. Huomioi, että väärä pyörimissuunta voi vahingoittaa pumppua. Radonerottimen pumppu tarkistetaan seuraavasti: Kun paine on pudonnut painesäiliössä ja kaivopumppu on täyttänyt radonerottimen säiliön, tämä käynnistyy automaattisesti. Sulje kaikki hanat ja tarkista paine vesijohdoissa painemittarin avulla. Radonerotin antaa yli 4 barin paineen oikealla pyörimissuunnalla. Pumpussa on usein nuoli, joka osoittaa pumpun käyntisuunnan. Syväkaivopumpussa pyörimissuunnan voi tarkistaa sulkemalla radonerotin ja pakko-ohjaamalla kaivopumppua (paina kaivopumpun kontaktoria). Kuuntele kumpaan suuntaan pumppu antaa enemmän virtausta = oikea suunta. Radonett A1 UV ja S1 UV

6 Sähkökytkentäkaavio A1 UV:lle ja S1 UV:lle Radonerotin kytketään verkkoon turvakytkimen ja 10 A hitaan sulakkeen kautta, 1100 W. Kaivopumppu on aina kytkettävä kontaktori/moottorisuojan kautta. HUOM! Tätä ei saa asentaa Radonerottimeen. kytketään napoihin 6 7. HUOM! Sähköasennus suositellaan tehtävän ensin HUOM! Suodinlaitteen kanssa asennettaessa katso kohta 4 alla. A Normaali kaivopumpun asennus. Ilman Radonettia. B Normaali asennus Radonett in kanssa ilman suodinlaitetta Maa Maa Talon sähkökeskus Talon sähkökeskus Maa Maa Talon sähkökeskus Talon sähkökeskus Maa Maa Radonett Maa Maa Kontaktori Kontaktori /moottorisuoja /moottorisuoja Kontaktori Kontaktori /moottorisuoja /moottorisuoja Kaivopumppu Kaivopumppu sulkeutunut, kun painesäiliö tyhjä. Kaivopumppu Kaivopumppu Radonett in Radonett in ohjauskeskus ohjauskeskus sulkeutunut, kun painesäiliö tyhjä. Radonett in sähkörasia/ohjausyksikkö 1 = 3 vaihetta, maa ja nollajohto 2 = Painekytkimestä Radonett in käynnistystä varten 3 = Kontaktorimoottorisuojaan kaivopumpun käynnistämiseksi 4 = Suodinlaitteen asennuksen yhteydessä kun Radonett avaa magneettiventtiilin, muttei käynnistä kaivopumppua. Navat 4-5 käytetään käynnistämään ja sammuttamaan kaivopumppua. Ei suodinasennuksen yhteydessä. Huomioi, että tämä on jännitteetön relekytkentä Kun radonerotin tarvitsee vettä, sulkeutuu 4 5. Tätä ulosmenoa käytetään ohjaamaan 240 V tai 400 V kytkentää. Kytke vaihe napojen 4 5 kautta. HUOM! Enintään 2 A Huomaa, että suodinlaitteen kanssa asennettaessa, kun magneettiventtiili on radonerottimen sisääntulossa, radonerotin ei käynnistä kaivopumppua, vaan sen sijaan se avaa magneettiventtiilin. Kytke magneettiventtiili napaan N ja napaan 5 sekä asenna ylimääräinen johto L1:n ja navan 4 välille. 3-vaihesyöttö 400 V L1, L2, L3 N Maa Kan normalt delas med brunnspumpen. Toiminta. käynnistää radonerottimen sulkemalla napojen 6 7 välin. Radonerottimen tietokone PLC käynnistää kaivopumpun sulkemalla navat 4-5. kytkee/ katkaisee vain navat 6 7. Suljettu virtapiiri käynnistää radonerottimen. Ehdottomasti mitään muita johtoja kuin navoista 6 7 ja maa ei saa kytkeä painekytkimeen. Radonett A1 UV ja S1 UV

7 Putkiasentajalle Putkiasennus Takaiskuventtiili asennetaan radonerottimen ja painesäiliön välille. HUOM! Ennen painekytkintä. Jotta takuu olisi voimassa, painekytkin on säädettävä asennuksen jälkeen, ks. sivu 8. Suosittelemme ainoastaan Danfossin ja Telemecaniquen painekytkimiä. Vaihda aina vanhempi painekytkin pois asennuksen yhteydessä. Ylivuotosuppilo ylinnä radonerottimen takana asennetaan 40 mm:n putkeen, joka johdetaan lattiakaivoon. Kaasunpoistoputki johtaa radonkaasun ulos rakennuksesta. Käytä 50 mm halkaisijaltaan tiiviillä liitoksella olevaa putkea. Huomaa, että putkea käytetään myös veden poistamiseen mahdollisessa vikatilanteessa. Kaasunpoistoputkea ei saa missään tapauksessa kytkeä viemäriverkkoon tai ilmanvaihtokanavaan. Putki vedetään, jos mahdollista pystysuoraan vähintään metrin radonerottimen yläpuolelle ennen läpivientiä ulkoseinän läpi. Jos tilaa ei ole riittävästi laitteen yläpuolella, putki vaihdetaan 75 mm:n läpivientiin seinästä. Maksimikorkeus lattiasta on 2,5 m, sivusuunnassa ei rajoituksia. Ulkoseinästä putki kallistuu takaisin kohti radonerotinta, ks. sivu 8. Putken veto suoritetaan niin, että taskuja (vesilukkoja) ei synny. Kaasunpoistoputken läpi kaasu johdetaan ulos ilmaan. Putkea ei sen vuoksi pidä asettaa lähelle tuuletusikkunaa, tuuletusventtiiliä tai paikkaan, jossa radonkaasu voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai eläimille. Päätä kaasunpoistoputki korkeintaan noin 3 4 cm ulkoseinän ulkopuolelle. Hyönteisverkko asennetaan holkkiin kaasunpoistoputkessa heti ulkoseinän sisäpuolelle, ks. sivu 8. Jos vesi tulee omalla paineella radonerottimeen, magneettiventtiili asennetaan tulojohtoon, rinnakkaiskytkentänä kaivopumpun kanssa. ½ tai ¾ magneettiventtiiliä käytetään (virrattomasti suljettu NC). Radonett issa on sisäänrakennettu kuivanakäyntisuoja, joten se käynnistetään vedellä täytettynä. Ensikäynnistyksessä aseta sähkökatkaisin asentoon Off noin 3 minuutiksi painekytkin kytkeytyneenä. Näin laite täyttyy. (jos painevirtakytkin on kytkeytyneenä). Tarkista esipaine paineastiassa, oikea ilmanpaine kalvopaineastiassa on 0,5 baria alle käynnistyspaineen tyhjässä vesisäiliössä. Oikea ilmanpaine painesäiliössä on 4 baria, kun veden taso on noin 10 cm tarkasteluputken keskivälin yläpuolella. Kiinteistöissä, joissa on kalvopainesäiliö, voi joissain tapauksissa syntyä ilmaa putkistoon. Ongelma voidaan ratkaista asentamalla ilmanpoistaja. Ilmanpoistaja asennetaan radonerottimen ja kalvopainesäiliön väliin. Uudisasennuksessa voi siksi aina suositella painesäiliötä ilman kalvoa. Harmaata kahvaa punaisella painonapilla käytetään radonerottimen ohikytkentään. Kytkeäkseen ohi radonerottimen kahva asetetaan ylöspäin ja sähkökytkin kytkentärasiassa laitteen yläpuolelle asentoon Off. Tässä asennossa johdetaan vesi ohi radonerottimen puhdistamattomana ja kaivopumppua ohjataan painekytkimellä kuten aiemmin. Ks. edelleen sivulle 9 Radonett A1 UV ja S1 UV

8 Putkiasennus, kaaviokuvaus A1 UV ja S1 UV asennuksesta Huolehdi, että hyönteisverkko, takaiskuventtiili ja painekytkin ovat radonerottimen jälkeen. Radonerottimen ejektori määrää paineen vesijohdoissa, säädä siksi aina painekytkimen katkaisupaine asennuksen jälkeen. Jos vedessä on niin suuria jäämiä rautaa, mangaania, kalkkia jne. että muut laitteet, kuten pesu- ja tiskikoneet sekä vedenlämmittimet jne. tarvitsevat suojausta, myös radonerotin on suojattava. Asenna radonerotin siksi aina olemassa olevan suodatinjärjestelmän jälkeen. ylivuotosuppilo Tähän asennetaan hyönteisverkko. Ilmansuodatin/Hiilisuodatin Sisääntulo Pinnankorkeusanturit on asennettu UV-lampun ja esisuodattimen taakse. Pumpunpohjan siivilä (sisäpuolella) Kaasunpoistoputki Kaasunpoistoputki päättyy enintään Huoltoluukku 3 cm ulkoseinän UV-lampulle ulkopuolelle. Hyönteisverkko asennetaan seinän sisäpuolelle. Kaasunpoistoputkea ja esisuodattimelle ei saa missään tapauksessa yhdistää viemäriverkkoon. Älä asenna patruuna suodatinta Joustavat ennen letkut radonerotinta sisä- eikä ja ulostuloon myöskään mitään pienireikäistä verkkoa, mikä voisi tukkeutua. Tämä voisi aiheuttaa pumpun rikkoontumisen. Sähkörasia Käytä korkealaatuista painekytkintä, Danfossia tai Telemecaniqueta. Danfoss RSK Nr. 600 Ylivuotoputki 7869 lattiakaivoon on 40 mm halkaisijaltaan ja vedetään hyvin toimivaan lattiakaivoon. Normaalisti ylivuotoputkesta ei tule mitään vettä, vaan ylivuotoputkea Painemittari ja kaasun- poistoputkea käytetään vikatilanteessa suurten vesimäärien poistoon. Sijoita kone niin, että pääsy pinnankorkeuden anturiin huolloissa koneen takana on helppoa. Aseta kone mielellään 4 pumpputyynylle Huoltoluukku (yksi joka kulmaan). Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Kaasunpoistoputki voidaan sivusuunnassa sijoittaa kuinka kauas tahansa, muttei 2,5 m korkeammalle. Käytä aina joustavia letkuja vesikytkentään. Paineastia Kaivopumppu Normaaliasennus ilman suodinlaitetta Tähän asennetaan hyönteisverkko. Tähän asennetaan hyönteisverkko. Kaasunpoistoputki Huoltoluukku UV-lampulle ja esisuodattimelle Kaasunpoistoputki Huoltoluukku UV-lampulle ja esisuodattimelle Joustavat letkut sisäja ulostuloon Joustavat letkut sisäja ulostuloon ylivuotosuppilo Ilmansuodatin/Hiilisuodatin Sisääntulo ylivuotosuppilo Ilmansuodatin/Hiilisuodatin Sisääntulo Sähkörasia Sähkörasia Danfoss RSK Nr Danfoss RSK Nr Pinnankorkeusanturit on asennettu UV-lampun ja esisuodattimen taakse. Pumpunpohjan siivilä (sisäpuolella) Pinnankorkeusanturit on asennettu UV-lampun ja esisuodattimen taakse. Pumpunpohjan siivilä (sisäpuolella) Huoltoluukku UV-lampulle Huoltoluukku ja esisuodattimelle Painemittari Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Huoltoluukku Painemittari Paineastia Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Paineastia Sähkörasia Kaivopumppu Varoventtiili 6 Asennus baria suodatinlaitteen yhteydessä/tai puhdistamattoman veden otto Kaivopumppu Painesäiliö/- Kalvopainesäiliö Suodatin Mgneettiventtiili 3/4 Virrattomana suljettu Burkert 5282 Joustavat letkut sisäja ulostuloon Danfoss RSK Nr. 600 Kaivopumppu 7869 Painemittari Paineastiassa vesi kulkee aina suoraan läpi paineastian Paineastia Asennuksen viivoitetun ruudun sisäpuolella päättää suodinvalmistaja. Kysy aina neuvoa suodinvalmistajaltasi. Suotimen Smutsfilter Huoltoluukku Takaiskuventtiili Sulkuventtiili ja paineastian sijoitus voi joskus RSK Nr. olla 506 käänteinen Paine ja virta maksimoidaan tässä, jotta suodin saisi oikean määrän vettä vastavirtahuuhteluun sekä että riittävä vedenvirtaus ja paine tulevat perille radonerottimeen. Tätä asennusmallia voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan puhdistamatonta vettä ennen Radonettiä. Vedenotto tapahtuu silloin viivoitetun Huoltoluukku UV-lampulle ruudun sisällä. Käytä aina joustavia letkuja sisä- ja ja esisuodattimelle ulostuloon Radonett issä. Huoltoluukku UV-lampulle ja esisuodattimelle Varoventtiili 6 baria Kaivopumppu Tämä osa asennuksesta on aivan tavallinen suodatinasennus. HUOM! Niin korkea vedenpaine kuin mahdollista ennen radonerotinta (enintään 6 baria) Sähkörasia Painesäiliö/- Kalvopainesäiliö Mgneettiventtiili 3/4 Virrattomana suljettu Mgneettiventtiili 3/4 Burkert 5282 Virrattomana suljettu Burkert 5282 Varoventtiili 6 baria Suodatin Painesäiliö/- Suodatin Kalvopainesäiliö Smutsfilter Huoltoluukku RSK Nr Smutsfilter RSK Nr Kaivopumppu Joustavat letkut sisäja ulostuloon Joustavat letkut sisäja ulostuloon Sähkörasia Danfoss RSK Nr Painemittari Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Huoltoluukku Danfoss RSK Nr Takaiskuventtiili Paineastia Painemittari Sulkuventtiili Paineastia Huomaa, että paineastia/suodin joskus voi olla käänteisessä järjestyksessä kysy suodinvalmistajalta. Magneettiventtiili yhdistetään nollaan ja napaan 5, ylimääräinen johto yhdistetään L1:n ja navan 4 väliin. Maadoitusjohto maadoitusliittimeen. Paineastiassa vesi kulkee aina suoraan läpi paineastian Radonett A1 UV ja S1 UV

9 Painekytkimen säätö 1. Sulje kaikki vesihanat, aseta kone toiminta-asentoon, mutta katkaise virta. 2. Yhdistä sähköjohdolla navat välillä 6-7 radonerottimessa ja laita virta päälle. Kun paine paineastiassa ei enää nouse, radonerotin on saavuttanut maksimipaineensa, noin 4 5 baria. Jos paine on alle 4 baria, pyörii radonerottimen pumppu väärinpäin, toisin sanoen vaiheet on ristissä.. 3. Lue painemittaria = radonerottimen maksimipaine. 4. Katkaise virta ja irrota sähköjohto napojen 6-7 väliltä. 5. Aseta radonerotin ohikäyttöasentoon, toisin sanoen sähkökytkin asentoon OFF, harmaa kahva pystysuoraan. 6. Säädä painekytkin kaivopumpun avulla loppupaineeseen/katkaisupaineeseen, joka on vähintään 0,5 baria alle radonerottimen maksimipaineen. Normaalisti käynnistyspaine on noin 2 baria. 7. Aseta radonerotin toiminta-asentoon. Huomaa, että radonerotin jatkaa käyntiään noin 1 5 minuuttia sen jälkeen kun painekytkin on katkaissut virran. 8. Tarkista, että radonerotin pysähtyy. TÄRKEÄÄ! Painekytkimen on katkaistava ehdottomasti ennen radonerottimen maksimipainetta! HUOM! on aina säädettävä! Huomaa, että veden virtaus radonerottimeen on oltava aina korkeampi kuin virtaus siitä pois. Maksimi ulosotto on noin L/min. määrittelee vain radonerottimen käyntiajan, radonerottimen ejektori määrittelee paineen johdoissa. Tämän voi muuttaa vain valmistaja. Painekytkimen säätö on takuuehto!. Radonett A1 UV ja S1 UV

10 Jälkitarkastus Ellei täytetty = Takuu ei ole voimassa! HUOM! Suoritettu jälkitarkastus on takuuehto! Jotta valmistajan takuu olisi voimassa, putkiasentajan ja asiakkaan on täytettävä tämä lomake. Lomake säilytetään asiakkaalla, ja sen on oltava luettavissa mahdollisen takuuasian yhteydessä. KYLLÄ EI 1. Katkaiseeko painekytkin ennen radonerottimen maksimipainetta? 2. Käyvätkö pumput oikein päin? 3. Onko radonerotin asennettu ennen paineastiaa ja mahdollisten suodatinlaitteiden (raudalle, mangaanille ja kalkille) jälkeen? 4. Antaako radonerotin vähintään 4 barin paineen? 5. Päättyykö kaasunpoistoputki enintään 4 5 cm ulkoseinän ulkopuolelle? 6. Onko esipaine paineastiassa oikea? 7. Onko asiakas ohjeistettu tarkistamaan paineastian esipaine? 8. Onko 40 mm:n ylivuotoputki asennettu piirustusten mukaisesti? 9. Onko hyönteisverkko sijoitettu oikein poistoputkeen? 10. Pysähtyykö puhdistaja 1 5 minuutissa, kun paineastia on täyttynyt? 11. Onko imukyky varmistettu ejektoripumpun asennuksessa? 12. Onko asiakas saanut kaikki asennusohjeet, 16 sivua? 13. Onko asiakkaalle kerrottu siitä, että mitään tiheää verkkoa ei saa asettaa kaasunpoistoputkeen rakennuksen ulkopuolelle jäätymisvaaran vuoksi? Säleikkö käy hyvin? 14. Onko takuutodistus täytetty ja jätetty asiakkalle? Jos johonkin kysymykseen tuli vastaus EI, lue asennusohjeet uudelleen. Ja jos edelleen johonkin kohtaan tulee EI, soita ja kysy neuvoa numerosta Asiakas Päiväys LVI-asentaja Päiväys 10 Radonett A1 UV ja S1 UV

11 Vian etsintä Ensiasennus: Radonerotin ei käynnisty: 1. Liian korkea paine paineastiassa. Painekytkimen tulee olla kytkeytynyt. 2. Kuivakäyntisuoja voi olla lauennut, täytä vähintään 1/3 KONEESTA VEDELLÄ. 3. Kuittaa moottorisuoja takaisin painamalla sinistä nappia radonerottimen kontaktorissa (sijaitsee sähkörasiassa). Radonerotin jatkaa käyntiään muutaman minuutin vaikka painekytkin on poiskytketty: 1. Tämä ei ole väärin. Paine nousee samanaikaisesti radonerottimen maksimipaineeseen noin 4 bariin. Radonerotin ei ollenkaan sammu ja vesi lämpenee: 1. Tarkista painekytkin sivun 5 mukaisesti painekytkin määrittelee käyntiajan. 2. Tarkista, että pumppu käy oikeaan suuntaan. 3. Viallinen painekytkin. Vesi valuu ylivuotosuppilosta koneen takana, kun kone käynnistyy: 1. Tarkista, että takaiskuventtiili on oikein asennettu ja toimii. 2. Onko ylivuotosuppilo asennettu piirustusten mukaisesti, sivu Tarkista, että asennus on tehty ylipäätään sähkö- ja putkiasennusohjeiden mukaisesti. 4. Tarkista, että poistoputki ei ole tukkeutunut. Siinä täytyy olla vapaa ulospuhallus. Vesi kuohuu ylivuotosuppilosta koneen takana eikä kaivopumppu pysähdy: 1. Tarkista asennusohje, erityisesti sivu Tarkista mahdollinen magneettiventtiili (suodatinlaitteen yhteydessä). 3. Tarkista, että kaasunpoistoputkessa ei ole tukosta. Johdoissa on huono paine: 1. Radonett antaa 4-5 barin maksimipaineen, tarkista, että pumppu pyörii oikeaan suuntaan, katso sivu 5, pumppujen käyntisuunta. 2. Tarkista siivilät hanoissa ja tarkista ilmanpaine paineastiassa. Radonerottimen pumppu käynnistyy ja pysähtyy monta kertaa käynnin aikana: 1. Radonerottimen sisääntulevan veden virtaus on oltava suurempi kuin ulospäin virtauksen, ks. sivu Laita ilmaa paineastiaan. 3. Tarkista, että kaivopumppu käy oikeaan suuntaan. 4. Tarkista sisääntulosiivilä radonerottimessa. HUOM! Virheellinen kytkentä voi vakavasti vahingoittaa konetta ja terveyttäsi Radonett A1 UV ja S1 UV 11

12 Vian etsintä Pidemmän ajan käytön jälkeen: Radonerotin käynnistyy itsestään usein: 1. Tarkista ilmanpaine paineastiassa. UV-lamppu (sininen lamppu) ei pala. 1. UV-lamppu palaa vain, kun Radonerotin käsittelee vettä. 2. Lamppu on rikki, vaihda lamppu. Johdoissa on heikko paine: 1. Tarkista ilmanpaine paineastiassa. 2. Puhdista siivilät vesihanoissa. 3. Puhdista siivilä radonerottimen pohjalla (pumpun alaosassa). 4. Puhdista sisääntulosiivilä. HUOM! Virheellinen kytkentä voi vakavasti vahingoittaa konetta ja terveyttäsi Ilmakuplia tulee vesihanoista: 1. Veden sisään virtauksen on aina oltava suurempi kuin ulosvirtauksen radonerottimesta, tarkista ilmanpaine paineastiassa. Muut viat Soita valmistajalle. Oikein tehty huolto maksaa itsenä pienemmällä sähkön kulutuksella ja laitteen pidempänä käyttöikänä. Valmistaja osoittaa puhelinnumeron hyväksytylle huoltoyhtiölle. Käyttö ja ylläpito Virhetoiminnoissa kysy aina neuvoa valmistajalta ennen toimenpiteitä. Virheellinen toimenpide laitteessa voi aiheuttaa terveysriskin! Reglage Sähkörasiassa on virtakytkin, joka voidaan asettaa kahteen asentoon, OFF/ON. Putkikaaren? alla on harmaa muovivipu, jossa on punainen merkintäpainike. Vivulla ohjataan veden virtausta radonerottimen läpi. Sähkörasiassa on vihreä painonappi, jossa on sisäänrakennettu lamppu, joka loistaa valoa, kun radonerotin pumppaa vettä. Normaali käyttö Virtakytkin on asennossa ON. Vipu on vaakasuorassa asennossa. Ohikytkentä Radonerotin voidaan kytkeä pois asettamalla virtakytkin asentoon OFF ja harmaa vipu käsikahva ylöspäin. Vesi voi nyt kulkea läpi laitteen, mutta laite ei sitä puhdista radonista. Vihreä painike ei loista. Tiiviyskoe Tehdään jokaisen puhdistuksen jälkeen ja vähintään kerran vuodessa. Laite on toiminta-asennossa. Käytä mietoa saippualiuosta ja voitele tiivisteiden, kumiläpivientien, jne. ympäriltä. Vuotavaa radonerotinta ei saa käyttää ota yhteys valmistajaan saadaksesi lisää ohjeita. Puhdistus Laitteen ulkopuoli: Tarvittaessa pyyhi ulkopuolelta kostealla rievulla. Laitteen sisäpuoli: Katkaise päävirtakytkin (seinällä) laitteeseen. Avaa poistoventtiili ja laske vesi pois. Irrota tarkistusluukku vesisäiliön yläpuolelta. Huuhtele suuremmat liat pumpun alaosasta. Kun kaikki likavesi on poistunut, sulje poistoventtiili ja asenna takaisin tarkistusluukku. Laita virta päälle ja tarkista tiiveys. Muista täyttää vesisäiliö puoleen väliin ennen kuin laite taas käynnistetään, katso ohje sivulta 7. 1 Radonett A1 UV ja S1 UV

13 Käyttö ja ylläpito Radonett A1 UV ja S1 UV on varustettu tehokkaalla hiilisuodattimella, pölysuodattimella ja UV-lampulla. Suodattimet puhdistavat veden ja ilman epäpuhtauksista. UV-lamppu tuhoaa sieni- ja homeitiöt, jotka voivat aiheuttaa bakteerikasvua vedessä. Hiilisuodatin Hiilisuodattimen tarkistus. Paina vihreää painiketta kerran. Kolmenkymmenen sekunnin aikana välähdysten määrä osoittaa ajan, joka on jäljellä vaihtoon. Jokainen välähdys = 10 käyttötuntia jäljellä vaihtoon. Nopea tempo = paljon aikaa vaihtoon. Suodatin vaihdetaan kuitenkin kerran vuodessa. Hiilisuodattimen vaihto Ruuvaa irti harmaa letku ja irrota suodatin. Paina uusi suodatin paikoilleen, ruuvaa letku kiinni. Suodattimen vaihdon jälkeen paina vihreää painiketta 5 sekuntia nollataksesi laskimen. Pölysuodatin ja UV-lamppu Käytössä sininen loiste hohtaa suodatinkasetin sivun tarkistuslasin läpi. Tarkista jäljellä oleva lampun käyttöaika ennen vaihtoa: Paina vihreää painiketta 2 kertaa. Kolmenkymmenen sekunnin aikana välähdysten määrä osoittaa ajan, joka on jäljellä vaihtoon. Jokainen välähdys = 10 käyttötuntia jäljellä vaihtoon. Nopea tempo = paljon aikaa vaihtoon. Suodattimen ja UV-lampun vaihto Katkaise virta laitteeseen palavan lampun säteily voi olla vaarallista silmille ja iholle. Ruuvaa peitelevy irti laitteen takana. UV-lamppu sijaitsee sisemmän levyn takana. Vaihda UV-lamppu ja pölysuodatin. Vaihdon jälkeen kytke virta päälle. Pidä vihreää painiketta alhaalla 10 sekuntia nollataksesi laskimen. Säästä rahaa! Oikein säädetty laite säästää sähköä ja vähentää kulumista. Tarkista siksi ilmanpaine paineastiassa vähintään 2-3 kertaa vuodessa. Oikea ilmanpaine kalvopaineastiassa on 0,5 baria alle käynnistyspaineen, oikea ilmanpaine paineastiassa on 4,0 baria, kun vedenpinnan taso on noin 10 cm yli puolivälin tarkistuslasissa. Jotta Radonett toimisi parhaalla teholla, hiilisuodatin pitää vaihtaa vähintään kerran vuodessa ja pölysuodattimen sekä UV-lampun vaihto pitää tehdä vähintään joka toinen vuosi. Suosittelemme, että ostatte huoltopakkauksen kahden vuoden toimintaa varten sisältäen 1 UV-lampun, 1 pollensuodattimen ja 2 hiilisuodatinta. Näin säästätte rahaa ja minimoitte postituskustannukset. Radonett A1 UV ja S1 UV 1

14 Takuutodistus Asiakkaan kappale Valmistaja, Sarholms Plåtdetaljer AB, antaa vuoden takuun Radonett -radonerottelijan valmistusvirheille. Mutta jos jälkitarkastuslomake (ks. sivu 10) on täytetty, myönnämme 2 vuoden takuun. Toimituspäiväksi katsotaan laskun päiväys loppuasiakkaalle. Huomaa, että normaalisti takuuajan jälkeen saat korvauksen kotivakuutuksesta. Tarkista tämä vakuutusyhtiöstäsi ennen mahdollista korjaustoimenpidettä. Takuu on voimassa edellyttäen, että: asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu sähköasennuksen on tehnyt pätevä sähköasentaja kukaan muu kuin valmistaja tai valmistajan osoittama korjaaja ei ole tehnyt toimenpiteitä radonerottajalle lomakkeet Jälkitarkastus ja Takuutodistus on täytetty ja annettu asiakkaalle toimintotarkastuksen jälkeen täytetty Takuutodistus lähetetään/faxataan Sarholmille TÄRKEÄÄ! Jotta takuu olisi voimassa, ota yhteys valmistajaan ennen kuin mahdollista vikaa aletaan korjata. Takuu ei kata virhettä, joka on syntynyt: virheellisestä asennuksesta viallisesta painekytkimestä tai virheellisesti säädetystä painekytkimestä tai jos jokin muu, kuin valmistajan suosittelema painekytkin, on asennettu viasta, joka on syntynyt pumpun uudelleen käynnistämisestä, vaikka vedessä on ilmennyt epäpuhtauksia vedestä vahingoittuneesta sähköyksiköstä ukkosen tai salaman aiheuttamista vioista Valmistaja ei liioin vastaa vioista, jotka ovat syntyneet virheellisestä asennuksesta tai sen seurauksena syntyneistä vioista RADONETT-radonerottimeen. Mallimerkintä (merkite kumpi): A1 UV S1 UV Laite nr.: Asennuspäivämäärä: Asiakas: Osoite: Puhelin: Sähköasentaja: Puhelin: LVI-asentaja: Puhelin: Allekirjoitus Asiakas/omistaja: RADONETT Sarholms Plåtdetaljer AB, Box 64, Rättvik, Sverige Puh: , Fax: Radonett A1 UV ja S1 UV

15 Takuutodistus Palautetaan Radonettille Valmistaja, Sarholms Plåtdetaljer AB, antaa vuoden takuun Radonett -radonerottelijan valmistusvirheille. Mutta jos jälkitarkastuslomake (ks. sivu 10) on täytetty, myönnämme 2 vuoden takuun. Toimituspäiväksi katsotaan laskun päiväys loppuasiakkaalle. Huomaa, että normaalisti takuuajan jälkeen saat korvauksen kotivakuutuksesta. Tarkista tämä vakuutusyhtiöstäsi ennen mahdollista korjaustoimenpidettä. Takuu on voimassa edellyttäen, että: asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu sähköasennuksen on tehnyt pätevä sähköasentaja kukaan muu kuin valmistaja tai valmistajan osoittama korjaaja ei ole tehnyt toimenpiteitä radonerottajalle lomakkeet Jälkitarkastus ja Takuutodistus on täytetty ja annettu asiakkaalle toimintotarkastuksen jälkeen täytetty Takuutodistus lähetetään/faxataan Sarholmille TÄRKEÄÄ! Jotta takuu olisi voimassa, ota yhteys valmistajaan ennen kuin mahdollista vikaa aletaan korjata. Takuu ei kata virhettä, joka on syntynyt: virheellisestä asennuksesta viallisesta painekytkimestä tai virheellisesti säädetystä painekytkimestä tai jos jokin muu, kuin valmistajan suosittelema painekytkin, on asennettu viasta, joka on syntynyt pumpun uudelleen käynnistämisestä, vaikka vedessä on ilmennyt epäpuhtauksia vedestä vahingoittuneesta sähköyksiköstä ukkosen tai salaman aiheuttamista vioista Valmistaja ei liioin vastaa vioista, jotka ovat syntyneet virheellisestä asennuksesta tai sen seurauksena syntyneistä vioista RADONETT-radonerottimeen. Mallimerkintä (merkite kumpi): A1 UV S1 UV Laite nr.: Asennuspäivämäärä: Asiakas: Osoite: Puhelin: Sähköasentaja: Puhelin: LVI-asentaja: Puhelin: Allekirjoitus Asiakas/omistaja: RADONETT Sarholms Plåtdetaljer AB, Box 64, Rättvik, Sverige Puh: , Fax: Radonett A1 UV ja S1 UV 1

16 Euroopan eniten myyty radonerotin RADONETT Sarholms Plåtdetaljer AB PL 64, Hällebergsväg 46, Rättvik, Sverige Puh:

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Keittiöhanat KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysstandardimme, riippumaton instituutti testaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Callidus Vedenkäsittely

Callidus Vedenkäsittely Callidus Vedenkäsittely Vedensuodattimen valinta - Vesianalyysi - Mitä vesianalyysi kertoo Suodatinmallit, niiden asennus ja huolto - AIF - NF- ja DD - UNF- ja MKF - Radonett - Zero - UV - Cintropur Ongelmatilanteet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin.

JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. suodattaa sedimenttia 20 Mittaa veden virtausta 54,6x29,2x47

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

POREAMMEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

POREAMMEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE POREAMMEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 1 (1) SISÄLLYSLUETTELO ASIAKKAALLE... 2 ASENNUS... 3 SÄÄTÖJALAT... 3 VIEMÄRÖINTI... 3 ETUPANEELIT... 3 SÄHKÖASENNUS... 4 UPOTUSASENNUS... 5 KÄYTTÖ... 7 KYTKIMET JA SÄÄTIMET...

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

268P-LOGIX automatiikalla

268P-LOGIX automatiikalla ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE CALLIDUS VEDENSUODATIN 268P-LOGIX automatiikalla TEKNISET TIEDOT Työpaine Korkein sallittu käyttölämpötila Sähköliitäntä Putkiyhteet Kokonaishuuhteluaika Vastavirtahuuhtelu Elvytys

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys.

Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys. Sivu 1 / 5 KÄYTTÖOHJEET Marina 4" porakaivopumput Käyttöolosuhteet Kaivo porakaivon minimi halkaisija DN mm 100 Pumpattava neste puhdas tai hieman sakea vesi; maksimi lämpötila 25 C; maksimi. hiekkapitoisuus

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot