Radonett A1 UV ja S1 UV. Asennus-, hoito- ja takuuohjeet RADONETT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radonett A1 UV ja S1 UV. Asennus-, hoito- ja takuuohjeet RADONETT. www.radonett.com"

Transkriptio

1 Radonett A1 UV ja S1 UV Asennus-, hoito- ja takuuohjeet RADONETT

2 Euroopan eniten myyty veden radonerotin! Radonett on Euroopan eniten myyty veden radonerotin. Radonerotin on ollut markkinoilla vuodesta 1994, ja se on kehitetty markkinoiden toimintavarmimmaksi radon-kaasun erottimeksi. Toimintavarmuuden varmistamiseksi ja että Radonett tuottaisi terveellistä vettä monta vuotta, on erittäin tärkeää, että asentajat noudattavat näitä ohjeita. Ohjeet ovat asiakkaan omaisuutta ja ne jätetään aina asennuksen jälkeen asiakkaalle. Tämä on takuuehto. Radonett A1 UV ja S1 UV

3 Dokumentointi on jaettu seuraaviin osiin: Yleiset neuvot ja ohjeet 4 Sähköasentajalle 5 Sähköasennus 5 Sähköjen kytkentäkaavio 6 Putkiasentajalle 7 Putkiasennus 7 Putkiasennus, kaaviokuvaus 8 Painekytkimen säätö 9 Jälkitarkastus 10 Vian etsintä Ensiasennus: 11 Vian etsintä Pidemmän ajan käytön jälkeen 12 Käyttö ja ylläpito 13 TAKUUTODISTUS Asiakkaan Kappale 14 TAKUUTODISTUS Palautetaan Radonett`ille 15 Radonett A1 UV ja S1 UV

4 Yleiset neuvot ja ohjeet Radonerotin sijoitetaan lämpimään märkätilaan, jossa on hyvin toimiva lattiakaivo. Sijoita radonerotin niin, että pääsy koneen takana olevaan suodatinkasettiin, jossa UV-lamppu sijaitsee, sekä koneen yläpuolella olevaan sähkövarustukseen, on helppoa huollon ja ylläpidon aikana. Pienin etäisyys seinään on 7 cm. Ota sekä putki- että sähköasentaja mukaan yhteiseen asennusohjeisiin tutustumistilaisuuteen ennen asennusta. Sähköasennus voidaan mielellään tehdä ensin ja milloin näin tapahtuu, sähkökytkin jätetään asentoon OFF kunnes putkiasennus tapahtuu. Tässä vaiheessa vedentulo kiinteistöön toimii kuten tavallisestikin. Käytä joustavia letkuja Radonettin kytkemiseen kiinteistön vesijohtoverkkoon. Joustavat letkut yksinkertaistavat tulevia huoltotoimenpiteitä sekä vähentävät ääntä johdoissa. Kaasunpoistoputki asennetaan ennen käynnistystä, ja radonkaasu johdetaan ulkoseinän läpi, ks. sivu 8. Putkiasentaja säätää painekytkimen aina asennuksen jälkeen, ks. sivu 9. HUOM! Takuuehdot. Jos vesi sisältää niin paljon rautaa, mangaania tai kalkkia, että lämminvesisäiliö, tiski- ja pesukoneet jne. tarvitsevat suojausta, myös radonerotin asennetaan mahdollisten suodatinjärjestelmien jälkeen. Suosittelemme, että vain Danfossin tai Telemecaniquen painekytkimiä käytetään asennuksessa. HUOM! Älä käytä CEWE painekytkimiä. Virheellinen toiminto voi vakavasti vahingoittaa konetta ja terveyttäsi! Asiakas on tietoinen, että virheellinen toiminto, virheellinen asennus tai virheellinen osien vaihto radonerottimeen voi aiheuttaa lisääntyvän säteilyriskin, ja että puhdistussuhde riippuu oikein tehdystä asennuksesta ja hoidosta, ja että radonkaasu johdetaan ulos rakennuksesta sekä että lähikontakti palavaan UV-lamppuun on vahingollista. TÄRKEÄÄ Radonett A1UV ja S1 UV ei saa käyttää avosäiliön täyttöön! Radonett A1 UV ja S1 UV

5 Sähköasentajalle Sähköasennus Takuu ei ole voimassa, jos vesi vahingoittaa sähköyksikköä. Koekäynnistyksessä sekä normaalissa. toiminnassa kansi ja poistoputki on oltava asennettuna. Kytkennät radonerottimen sähkörasiaan katso kaaviota seuraavalla sivulla. Navat L1, L2, L3: 3-vaihejohdon yhdistäminen. HUOM! Sähköasennuksen saa tehdä vain pätevä sähköasentaja Navat 6, 7: Painekytkimen kytkentä. Tämä on digitaalinen syöttö 24 voltille (kapasiteettivapaa piiri), vain päättävää/katkaisevaa signaalia painevirtakatkaisimesta saakäyttää, muutoin PLC oikosulkee. Navat 4, 5: Kaivopumpun kytkentä. Tämä on kapasiteettivapaa relekytkentä, maks. 2 A, jotta sekä 1-vaiheista että 3-vaiheista kontaktoria voitaisiin käyttää. (anna vaiheen mennä läpi 4 ja 5:n kontaktorin ohjaamiseksi). HUOM! 240 voltin syötössä magneettiventtiiliin, katso tekstiä sivulla 6 (kohta 4 suodinasennus). Radonerotin käynnistyy painekytkimen ohjaamana. Noin sekunnin kuluttua radonerotin käynnistää kaivopumpun/avaa magneettiventtiilin. Radonerotin ohjaa siis kaivopumppua normaaliasennuksessa ilman suodinasennusta. Kun painekytkin kytkeytyy pois, tietokone käynnistyy radonerottimessa ja pakottaa sen käymään noin 1 5 minuuttia painekytkimen kytkeydyttyä pois. Tämän jälkeen radonerotin pysyy suljettuna kunnes uusi käynnistyssignaali painekytkimestä on tullut ja toiminto taas alkaa. Radonett on varustettu 1100 W pumpulla, 3,2 A nimellisteholla. Käytä ainoastaan 10 A hidasta sulaketta. Käytä virtakytkintä virran syötön yhteydessä. Varmista moottorisuojan laukeaminen. Radonett A1 UV ja S1 UV on myös varustettu 8 W UV-lampulla ilmanpuhdistukseen. Tämä on sijoitettu suodinkasetin taakse radonerottimen takana. Katkaise aina virta ennen huoltoluukun avaamista. Tarkista aina pumpun pyörimissuunta. Huomioi, että väärä pyörimissuunta voi vahingoittaa pumppua. Radonerottimen pumppu tarkistetaan seuraavasti: Kun paine on pudonnut painesäiliössä ja kaivopumppu on täyttänyt radonerottimen säiliön, tämä käynnistyy automaattisesti. Sulje kaikki hanat ja tarkista paine vesijohdoissa painemittarin avulla. Radonerotin antaa yli 4 barin paineen oikealla pyörimissuunnalla. Pumpussa on usein nuoli, joka osoittaa pumpun käyntisuunnan. Syväkaivopumpussa pyörimissuunnan voi tarkistaa sulkemalla radonerotin ja pakko-ohjaamalla kaivopumppua (paina kaivopumpun kontaktoria). Kuuntele kumpaan suuntaan pumppu antaa enemmän virtausta = oikea suunta. Radonett A1 UV ja S1 UV

6 Sähkökytkentäkaavio A1 UV:lle ja S1 UV:lle Radonerotin kytketään verkkoon turvakytkimen ja 10 A hitaan sulakkeen kautta, 1100 W. Kaivopumppu on aina kytkettävä kontaktori/moottorisuojan kautta. HUOM! Tätä ei saa asentaa Radonerottimeen. kytketään napoihin 6 7. HUOM! Sähköasennus suositellaan tehtävän ensin HUOM! Suodinlaitteen kanssa asennettaessa katso kohta 4 alla. A Normaali kaivopumpun asennus. Ilman Radonettia. B Normaali asennus Radonett in kanssa ilman suodinlaitetta Maa Maa Talon sähkökeskus Talon sähkökeskus Maa Maa Talon sähkökeskus Talon sähkökeskus Maa Maa Radonett Maa Maa Kontaktori Kontaktori /moottorisuoja /moottorisuoja Kontaktori Kontaktori /moottorisuoja /moottorisuoja Kaivopumppu Kaivopumppu sulkeutunut, kun painesäiliö tyhjä. Kaivopumppu Kaivopumppu Radonett in Radonett in ohjauskeskus ohjauskeskus sulkeutunut, kun painesäiliö tyhjä. Radonett in sähkörasia/ohjausyksikkö 1 = 3 vaihetta, maa ja nollajohto 2 = Painekytkimestä Radonett in käynnistystä varten 3 = Kontaktorimoottorisuojaan kaivopumpun käynnistämiseksi 4 = Suodinlaitteen asennuksen yhteydessä kun Radonett avaa magneettiventtiilin, muttei käynnistä kaivopumppua. Navat 4-5 käytetään käynnistämään ja sammuttamaan kaivopumppua. Ei suodinasennuksen yhteydessä. Huomioi, että tämä on jännitteetön relekytkentä Kun radonerotin tarvitsee vettä, sulkeutuu 4 5. Tätä ulosmenoa käytetään ohjaamaan 240 V tai 400 V kytkentää. Kytke vaihe napojen 4 5 kautta. HUOM! Enintään 2 A Huomaa, että suodinlaitteen kanssa asennettaessa, kun magneettiventtiili on radonerottimen sisääntulossa, radonerotin ei käynnistä kaivopumppua, vaan sen sijaan se avaa magneettiventtiilin. Kytke magneettiventtiili napaan N ja napaan 5 sekä asenna ylimääräinen johto L1:n ja navan 4 välille. 3-vaihesyöttö 400 V L1, L2, L3 N Maa Kan normalt delas med brunnspumpen. Toiminta. käynnistää radonerottimen sulkemalla napojen 6 7 välin. Radonerottimen tietokone PLC käynnistää kaivopumpun sulkemalla navat 4-5. kytkee/ katkaisee vain navat 6 7. Suljettu virtapiiri käynnistää radonerottimen. Ehdottomasti mitään muita johtoja kuin navoista 6 7 ja maa ei saa kytkeä painekytkimeen. Radonett A1 UV ja S1 UV

7 Putkiasentajalle Putkiasennus Takaiskuventtiili asennetaan radonerottimen ja painesäiliön välille. HUOM! Ennen painekytkintä. Jotta takuu olisi voimassa, painekytkin on säädettävä asennuksen jälkeen, ks. sivu 8. Suosittelemme ainoastaan Danfossin ja Telemecaniquen painekytkimiä. Vaihda aina vanhempi painekytkin pois asennuksen yhteydessä. Ylivuotosuppilo ylinnä radonerottimen takana asennetaan 40 mm:n putkeen, joka johdetaan lattiakaivoon. Kaasunpoistoputki johtaa radonkaasun ulos rakennuksesta. Käytä 50 mm halkaisijaltaan tiiviillä liitoksella olevaa putkea. Huomaa, että putkea käytetään myös veden poistamiseen mahdollisessa vikatilanteessa. Kaasunpoistoputkea ei saa missään tapauksessa kytkeä viemäriverkkoon tai ilmanvaihtokanavaan. Putki vedetään, jos mahdollista pystysuoraan vähintään metrin radonerottimen yläpuolelle ennen läpivientiä ulkoseinän läpi. Jos tilaa ei ole riittävästi laitteen yläpuolella, putki vaihdetaan 75 mm:n läpivientiin seinästä. Maksimikorkeus lattiasta on 2,5 m, sivusuunnassa ei rajoituksia. Ulkoseinästä putki kallistuu takaisin kohti radonerotinta, ks. sivu 8. Putken veto suoritetaan niin, että taskuja (vesilukkoja) ei synny. Kaasunpoistoputken läpi kaasu johdetaan ulos ilmaan. Putkea ei sen vuoksi pidä asettaa lähelle tuuletusikkunaa, tuuletusventtiiliä tai paikkaan, jossa radonkaasu voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai eläimille. Päätä kaasunpoistoputki korkeintaan noin 3 4 cm ulkoseinän ulkopuolelle. Hyönteisverkko asennetaan holkkiin kaasunpoistoputkessa heti ulkoseinän sisäpuolelle, ks. sivu 8. Jos vesi tulee omalla paineella radonerottimeen, magneettiventtiili asennetaan tulojohtoon, rinnakkaiskytkentänä kaivopumpun kanssa. ½ tai ¾ magneettiventtiiliä käytetään (virrattomasti suljettu NC). Radonett issa on sisäänrakennettu kuivanakäyntisuoja, joten se käynnistetään vedellä täytettynä. Ensikäynnistyksessä aseta sähkökatkaisin asentoon Off noin 3 minuutiksi painekytkin kytkeytyneenä. Näin laite täyttyy. (jos painevirtakytkin on kytkeytyneenä). Tarkista esipaine paineastiassa, oikea ilmanpaine kalvopaineastiassa on 0,5 baria alle käynnistyspaineen tyhjässä vesisäiliössä. Oikea ilmanpaine painesäiliössä on 4 baria, kun veden taso on noin 10 cm tarkasteluputken keskivälin yläpuolella. Kiinteistöissä, joissa on kalvopainesäiliö, voi joissain tapauksissa syntyä ilmaa putkistoon. Ongelma voidaan ratkaista asentamalla ilmanpoistaja. Ilmanpoistaja asennetaan radonerottimen ja kalvopainesäiliön väliin. Uudisasennuksessa voi siksi aina suositella painesäiliötä ilman kalvoa. Harmaata kahvaa punaisella painonapilla käytetään radonerottimen ohikytkentään. Kytkeäkseen ohi radonerottimen kahva asetetaan ylöspäin ja sähkökytkin kytkentärasiassa laitteen yläpuolelle asentoon Off. Tässä asennossa johdetaan vesi ohi radonerottimen puhdistamattomana ja kaivopumppua ohjataan painekytkimellä kuten aiemmin. Ks. edelleen sivulle 9 Radonett A1 UV ja S1 UV

8 Putkiasennus, kaaviokuvaus A1 UV ja S1 UV asennuksesta Huolehdi, että hyönteisverkko, takaiskuventtiili ja painekytkin ovat radonerottimen jälkeen. Radonerottimen ejektori määrää paineen vesijohdoissa, säädä siksi aina painekytkimen katkaisupaine asennuksen jälkeen. Jos vedessä on niin suuria jäämiä rautaa, mangaania, kalkkia jne. että muut laitteet, kuten pesu- ja tiskikoneet sekä vedenlämmittimet jne. tarvitsevat suojausta, myös radonerotin on suojattava. Asenna radonerotin siksi aina olemassa olevan suodatinjärjestelmän jälkeen. ylivuotosuppilo Tähän asennetaan hyönteisverkko. Ilmansuodatin/Hiilisuodatin Sisääntulo Pinnankorkeusanturit on asennettu UV-lampun ja esisuodattimen taakse. Pumpunpohjan siivilä (sisäpuolella) Kaasunpoistoputki Kaasunpoistoputki päättyy enintään Huoltoluukku 3 cm ulkoseinän UV-lampulle ulkopuolelle. Hyönteisverkko asennetaan seinän sisäpuolelle. Kaasunpoistoputkea ja esisuodattimelle ei saa missään tapauksessa yhdistää viemäriverkkoon. Älä asenna patruuna suodatinta Joustavat ennen letkut radonerotinta sisä- eikä ja ulostuloon myöskään mitään pienireikäistä verkkoa, mikä voisi tukkeutua. Tämä voisi aiheuttaa pumpun rikkoontumisen. Sähkörasia Käytä korkealaatuista painekytkintä, Danfossia tai Telemecaniqueta. Danfoss RSK Nr. 600 Ylivuotoputki 7869 lattiakaivoon on 40 mm halkaisijaltaan ja vedetään hyvin toimivaan lattiakaivoon. Normaalisti ylivuotoputkesta ei tule mitään vettä, vaan ylivuotoputkea Painemittari ja kaasun- poistoputkea käytetään vikatilanteessa suurten vesimäärien poistoon. Sijoita kone niin, että pääsy pinnankorkeuden anturiin huolloissa koneen takana on helppoa. Aseta kone mielellään 4 pumpputyynylle Huoltoluukku (yksi joka kulmaan). Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Kaasunpoistoputki voidaan sivusuunnassa sijoittaa kuinka kauas tahansa, muttei 2,5 m korkeammalle. Käytä aina joustavia letkuja vesikytkentään. Paineastia Kaivopumppu Normaaliasennus ilman suodinlaitetta Tähän asennetaan hyönteisverkko. Tähän asennetaan hyönteisverkko. Kaasunpoistoputki Huoltoluukku UV-lampulle ja esisuodattimelle Kaasunpoistoputki Huoltoluukku UV-lampulle ja esisuodattimelle Joustavat letkut sisäja ulostuloon Joustavat letkut sisäja ulostuloon ylivuotosuppilo Ilmansuodatin/Hiilisuodatin Sisääntulo ylivuotosuppilo Ilmansuodatin/Hiilisuodatin Sisääntulo Sähkörasia Sähkörasia Danfoss RSK Nr Danfoss RSK Nr Pinnankorkeusanturit on asennettu UV-lampun ja esisuodattimen taakse. Pumpunpohjan siivilä (sisäpuolella) Pinnankorkeusanturit on asennettu UV-lampun ja esisuodattimen taakse. Pumpunpohjan siivilä (sisäpuolella) Huoltoluukku UV-lampulle Huoltoluukku ja esisuodattimelle Painemittari Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Huoltoluukku Painemittari Paineastia Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Paineastia Sähkörasia Kaivopumppu Varoventtiili 6 Asennus baria suodatinlaitteen yhteydessä/tai puhdistamattoman veden otto Kaivopumppu Painesäiliö/- Kalvopainesäiliö Suodatin Mgneettiventtiili 3/4 Virrattomana suljettu Burkert 5282 Joustavat letkut sisäja ulostuloon Danfoss RSK Nr. 600 Kaivopumppu 7869 Painemittari Paineastiassa vesi kulkee aina suoraan läpi paineastian Paineastia Asennuksen viivoitetun ruudun sisäpuolella päättää suodinvalmistaja. Kysy aina neuvoa suodinvalmistajaltasi. Suotimen Smutsfilter Huoltoluukku Takaiskuventtiili Sulkuventtiili ja paineastian sijoitus voi joskus RSK Nr. olla 506 käänteinen Paine ja virta maksimoidaan tässä, jotta suodin saisi oikean määrän vettä vastavirtahuuhteluun sekä että riittävä vedenvirtaus ja paine tulevat perille radonerottimeen. Tätä asennusmallia voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan puhdistamatonta vettä ennen Radonettiä. Vedenotto tapahtuu silloin viivoitetun Huoltoluukku UV-lampulle ruudun sisällä. Käytä aina joustavia letkuja sisä- ja ja esisuodattimelle ulostuloon Radonett issä. Huoltoluukku UV-lampulle ja esisuodattimelle Varoventtiili 6 baria Kaivopumppu Tämä osa asennuksesta on aivan tavallinen suodatinasennus. HUOM! Niin korkea vedenpaine kuin mahdollista ennen radonerotinta (enintään 6 baria) Sähkörasia Painesäiliö/- Kalvopainesäiliö Mgneettiventtiili 3/4 Virrattomana suljettu Mgneettiventtiili 3/4 Burkert 5282 Virrattomana suljettu Burkert 5282 Varoventtiili 6 baria Suodatin Painesäiliö/- Suodatin Kalvopainesäiliö Smutsfilter Huoltoluukku RSK Nr Smutsfilter RSK Nr Kaivopumppu Joustavat letkut sisäja ulostuloon Joustavat letkut sisäja ulostuloon Sähkörasia Danfoss RSK Nr Painemittari Takaiskuventtiili Sulkuventtiili Huoltoluukku Danfoss RSK Nr Takaiskuventtiili Paineastia Painemittari Sulkuventtiili Paineastia Huomaa, että paineastia/suodin joskus voi olla käänteisessä järjestyksessä kysy suodinvalmistajalta. Magneettiventtiili yhdistetään nollaan ja napaan 5, ylimääräinen johto yhdistetään L1:n ja navan 4 väliin. Maadoitusjohto maadoitusliittimeen. Paineastiassa vesi kulkee aina suoraan läpi paineastian Radonett A1 UV ja S1 UV

9 Painekytkimen säätö 1. Sulje kaikki vesihanat, aseta kone toiminta-asentoon, mutta katkaise virta. 2. Yhdistä sähköjohdolla navat välillä 6-7 radonerottimessa ja laita virta päälle. Kun paine paineastiassa ei enää nouse, radonerotin on saavuttanut maksimipaineensa, noin 4 5 baria. Jos paine on alle 4 baria, pyörii radonerottimen pumppu väärinpäin, toisin sanoen vaiheet on ristissä.. 3. Lue painemittaria = radonerottimen maksimipaine. 4. Katkaise virta ja irrota sähköjohto napojen 6-7 väliltä. 5. Aseta radonerotin ohikäyttöasentoon, toisin sanoen sähkökytkin asentoon OFF, harmaa kahva pystysuoraan. 6. Säädä painekytkin kaivopumpun avulla loppupaineeseen/katkaisupaineeseen, joka on vähintään 0,5 baria alle radonerottimen maksimipaineen. Normaalisti käynnistyspaine on noin 2 baria. 7. Aseta radonerotin toiminta-asentoon. Huomaa, että radonerotin jatkaa käyntiään noin 1 5 minuuttia sen jälkeen kun painekytkin on katkaissut virran. 8. Tarkista, että radonerotin pysähtyy. TÄRKEÄÄ! Painekytkimen on katkaistava ehdottomasti ennen radonerottimen maksimipainetta! HUOM! on aina säädettävä! Huomaa, että veden virtaus radonerottimeen on oltava aina korkeampi kuin virtaus siitä pois. Maksimi ulosotto on noin L/min. määrittelee vain radonerottimen käyntiajan, radonerottimen ejektori määrittelee paineen johdoissa. Tämän voi muuttaa vain valmistaja. Painekytkimen säätö on takuuehto!. Radonett A1 UV ja S1 UV

10 Jälkitarkastus Ellei täytetty = Takuu ei ole voimassa! HUOM! Suoritettu jälkitarkastus on takuuehto! Jotta valmistajan takuu olisi voimassa, putkiasentajan ja asiakkaan on täytettävä tämä lomake. Lomake säilytetään asiakkaalla, ja sen on oltava luettavissa mahdollisen takuuasian yhteydessä. KYLLÄ EI 1. Katkaiseeko painekytkin ennen radonerottimen maksimipainetta? 2. Käyvätkö pumput oikein päin? 3. Onko radonerotin asennettu ennen paineastiaa ja mahdollisten suodatinlaitteiden (raudalle, mangaanille ja kalkille) jälkeen? 4. Antaako radonerotin vähintään 4 barin paineen? 5. Päättyykö kaasunpoistoputki enintään 4 5 cm ulkoseinän ulkopuolelle? 6. Onko esipaine paineastiassa oikea? 7. Onko asiakas ohjeistettu tarkistamaan paineastian esipaine? 8. Onko 40 mm:n ylivuotoputki asennettu piirustusten mukaisesti? 9. Onko hyönteisverkko sijoitettu oikein poistoputkeen? 10. Pysähtyykö puhdistaja 1 5 minuutissa, kun paineastia on täyttynyt? 11. Onko imukyky varmistettu ejektoripumpun asennuksessa? 12. Onko asiakas saanut kaikki asennusohjeet, 16 sivua? 13. Onko asiakkaalle kerrottu siitä, että mitään tiheää verkkoa ei saa asettaa kaasunpoistoputkeen rakennuksen ulkopuolelle jäätymisvaaran vuoksi? Säleikkö käy hyvin? 14. Onko takuutodistus täytetty ja jätetty asiakkalle? Jos johonkin kysymykseen tuli vastaus EI, lue asennusohjeet uudelleen. Ja jos edelleen johonkin kohtaan tulee EI, soita ja kysy neuvoa numerosta Asiakas Päiväys LVI-asentaja Päiväys 10 Radonett A1 UV ja S1 UV

11 Vian etsintä Ensiasennus: Radonerotin ei käynnisty: 1. Liian korkea paine paineastiassa. Painekytkimen tulee olla kytkeytynyt. 2. Kuivakäyntisuoja voi olla lauennut, täytä vähintään 1/3 KONEESTA VEDELLÄ. 3. Kuittaa moottorisuoja takaisin painamalla sinistä nappia radonerottimen kontaktorissa (sijaitsee sähkörasiassa). Radonerotin jatkaa käyntiään muutaman minuutin vaikka painekytkin on poiskytketty: 1. Tämä ei ole väärin. Paine nousee samanaikaisesti radonerottimen maksimipaineeseen noin 4 bariin. Radonerotin ei ollenkaan sammu ja vesi lämpenee: 1. Tarkista painekytkin sivun 5 mukaisesti painekytkin määrittelee käyntiajan. 2. Tarkista, että pumppu käy oikeaan suuntaan. 3. Viallinen painekytkin. Vesi valuu ylivuotosuppilosta koneen takana, kun kone käynnistyy: 1. Tarkista, että takaiskuventtiili on oikein asennettu ja toimii. 2. Onko ylivuotosuppilo asennettu piirustusten mukaisesti, sivu Tarkista, että asennus on tehty ylipäätään sähkö- ja putkiasennusohjeiden mukaisesti. 4. Tarkista, että poistoputki ei ole tukkeutunut. Siinä täytyy olla vapaa ulospuhallus. Vesi kuohuu ylivuotosuppilosta koneen takana eikä kaivopumppu pysähdy: 1. Tarkista asennusohje, erityisesti sivu Tarkista mahdollinen magneettiventtiili (suodatinlaitteen yhteydessä). 3. Tarkista, että kaasunpoistoputkessa ei ole tukosta. Johdoissa on huono paine: 1. Radonett antaa 4-5 barin maksimipaineen, tarkista, että pumppu pyörii oikeaan suuntaan, katso sivu 5, pumppujen käyntisuunta. 2. Tarkista siivilät hanoissa ja tarkista ilmanpaine paineastiassa. Radonerottimen pumppu käynnistyy ja pysähtyy monta kertaa käynnin aikana: 1. Radonerottimen sisääntulevan veden virtaus on oltava suurempi kuin ulospäin virtauksen, ks. sivu Laita ilmaa paineastiaan. 3. Tarkista, että kaivopumppu käy oikeaan suuntaan. 4. Tarkista sisääntulosiivilä radonerottimessa. HUOM! Virheellinen kytkentä voi vakavasti vahingoittaa konetta ja terveyttäsi Radonett A1 UV ja S1 UV 11

12 Vian etsintä Pidemmän ajan käytön jälkeen: Radonerotin käynnistyy itsestään usein: 1. Tarkista ilmanpaine paineastiassa. UV-lamppu (sininen lamppu) ei pala. 1. UV-lamppu palaa vain, kun Radonerotin käsittelee vettä. 2. Lamppu on rikki, vaihda lamppu. Johdoissa on heikko paine: 1. Tarkista ilmanpaine paineastiassa. 2. Puhdista siivilät vesihanoissa. 3. Puhdista siivilä radonerottimen pohjalla (pumpun alaosassa). 4. Puhdista sisääntulosiivilä. HUOM! Virheellinen kytkentä voi vakavasti vahingoittaa konetta ja terveyttäsi Ilmakuplia tulee vesihanoista: 1. Veden sisään virtauksen on aina oltava suurempi kuin ulosvirtauksen radonerottimesta, tarkista ilmanpaine paineastiassa. Muut viat Soita valmistajalle. Oikein tehty huolto maksaa itsenä pienemmällä sähkön kulutuksella ja laitteen pidempänä käyttöikänä. Valmistaja osoittaa puhelinnumeron hyväksytylle huoltoyhtiölle. Käyttö ja ylläpito Virhetoiminnoissa kysy aina neuvoa valmistajalta ennen toimenpiteitä. Virheellinen toimenpide laitteessa voi aiheuttaa terveysriskin! Reglage Sähkörasiassa on virtakytkin, joka voidaan asettaa kahteen asentoon, OFF/ON. Putkikaaren? alla on harmaa muovivipu, jossa on punainen merkintäpainike. Vivulla ohjataan veden virtausta radonerottimen läpi. Sähkörasiassa on vihreä painonappi, jossa on sisäänrakennettu lamppu, joka loistaa valoa, kun radonerotin pumppaa vettä. Normaali käyttö Virtakytkin on asennossa ON. Vipu on vaakasuorassa asennossa. Ohikytkentä Radonerotin voidaan kytkeä pois asettamalla virtakytkin asentoon OFF ja harmaa vipu käsikahva ylöspäin. Vesi voi nyt kulkea läpi laitteen, mutta laite ei sitä puhdista radonista. Vihreä painike ei loista. Tiiviyskoe Tehdään jokaisen puhdistuksen jälkeen ja vähintään kerran vuodessa. Laite on toiminta-asennossa. Käytä mietoa saippualiuosta ja voitele tiivisteiden, kumiläpivientien, jne. ympäriltä. Vuotavaa radonerotinta ei saa käyttää ota yhteys valmistajaan saadaksesi lisää ohjeita. Puhdistus Laitteen ulkopuoli: Tarvittaessa pyyhi ulkopuolelta kostealla rievulla. Laitteen sisäpuoli: Katkaise päävirtakytkin (seinällä) laitteeseen. Avaa poistoventtiili ja laske vesi pois. Irrota tarkistusluukku vesisäiliön yläpuolelta. Huuhtele suuremmat liat pumpun alaosasta. Kun kaikki likavesi on poistunut, sulje poistoventtiili ja asenna takaisin tarkistusluukku. Laita virta päälle ja tarkista tiiveys. Muista täyttää vesisäiliö puoleen väliin ennen kuin laite taas käynnistetään, katso ohje sivulta 7. 1 Radonett A1 UV ja S1 UV

13 Käyttö ja ylläpito Radonett A1 UV ja S1 UV on varustettu tehokkaalla hiilisuodattimella, pölysuodattimella ja UV-lampulla. Suodattimet puhdistavat veden ja ilman epäpuhtauksista. UV-lamppu tuhoaa sieni- ja homeitiöt, jotka voivat aiheuttaa bakteerikasvua vedessä. Hiilisuodatin Hiilisuodattimen tarkistus. Paina vihreää painiketta kerran. Kolmenkymmenen sekunnin aikana välähdysten määrä osoittaa ajan, joka on jäljellä vaihtoon. Jokainen välähdys = 10 käyttötuntia jäljellä vaihtoon. Nopea tempo = paljon aikaa vaihtoon. Suodatin vaihdetaan kuitenkin kerran vuodessa. Hiilisuodattimen vaihto Ruuvaa irti harmaa letku ja irrota suodatin. Paina uusi suodatin paikoilleen, ruuvaa letku kiinni. Suodattimen vaihdon jälkeen paina vihreää painiketta 5 sekuntia nollataksesi laskimen. Pölysuodatin ja UV-lamppu Käytössä sininen loiste hohtaa suodatinkasetin sivun tarkistuslasin läpi. Tarkista jäljellä oleva lampun käyttöaika ennen vaihtoa: Paina vihreää painiketta 2 kertaa. Kolmenkymmenen sekunnin aikana välähdysten määrä osoittaa ajan, joka on jäljellä vaihtoon. Jokainen välähdys = 10 käyttötuntia jäljellä vaihtoon. Nopea tempo = paljon aikaa vaihtoon. Suodattimen ja UV-lampun vaihto Katkaise virta laitteeseen palavan lampun säteily voi olla vaarallista silmille ja iholle. Ruuvaa peitelevy irti laitteen takana. UV-lamppu sijaitsee sisemmän levyn takana. Vaihda UV-lamppu ja pölysuodatin. Vaihdon jälkeen kytke virta päälle. Pidä vihreää painiketta alhaalla 10 sekuntia nollataksesi laskimen. Säästä rahaa! Oikein säädetty laite säästää sähköä ja vähentää kulumista. Tarkista siksi ilmanpaine paineastiassa vähintään 2-3 kertaa vuodessa. Oikea ilmanpaine kalvopaineastiassa on 0,5 baria alle käynnistyspaineen, oikea ilmanpaine paineastiassa on 4,0 baria, kun vedenpinnan taso on noin 10 cm yli puolivälin tarkistuslasissa. Jotta Radonett toimisi parhaalla teholla, hiilisuodatin pitää vaihtaa vähintään kerran vuodessa ja pölysuodattimen sekä UV-lampun vaihto pitää tehdä vähintään joka toinen vuosi. Suosittelemme, että ostatte huoltopakkauksen kahden vuoden toimintaa varten sisältäen 1 UV-lampun, 1 pollensuodattimen ja 2 hiilisuodatinta. Näin säästätte rahaa ja minimoitte postituskustannukset. Radonett A1 UV ja S1 UV 1

14 Takuutodistus Asiakkaan kappale Valmistaja, Sarholms Plåtdetaljer AB, antaa vuoden takuun Radonett -radonerottelijan valmistusvirheille. Mutta jos jälkitarkastuslomake (ks. sivu 10) on täytetty, myönnämme 2 vuoden takuun. Toimituspäiväksi katsotaan laskun päiväys loppuasiakkaalle. Huomaa, että normaalisti takuuajan jälkeen saat korvauksen kotivakuutuksesta. Tarkista tämä vakuutusyhtiöstäsi ennen mahdollista korjaustoimenpidettä. Takuu on voimassa edellyttäen, että: asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu sähköasennuksen on tehnyt pätevä sähköasentaja kukaan muu kuin valmistaja tai valmistajan osoittama korjaaja ei ole tehnyt toimenpiteitä radonerottajalle lomakkeet Jälkitarkastus ja Takuutodistus on täytetty ja annettu asiakkaalle toimintotarkastuksen jälkeen täytetty Takuutodistus lähetetään/faxataan Sarholmille TÄRKEÄÄ! Jotta takuu olisi voimassa, ota yhteys valmistajaan ennen kuin mahdollista vikaa aletaan korjata. Takuu ei kata virhettä, joka on syntynyt: virheellisestä asennuksesta viallisesta painekytkimestä tai virheellisesti säädetystä painekytkimestä tai jos jokin muu, kuin valmistajan suosittelema painekytkin, on asennettu viasta, joka on syntynyt pumpun uudelleen käynnistämisestä, vaikka vedessä on ilmennyt epäpuhtauksia vedestä vahingoittuneesta sähköyksiköstä ukkosen tai salaman aiheuttamista vioista Valmistaja ei liioin vastaa vioista, jotka ovat syntyneet virheellisestä asennuksesta tai sen seurauksena syntyneistä vioista RADONETT-radonerottimeen. Mallimerkintä (merkite kumpi): A1 UV S1 UV Laite nr.: Asennuspäivämäärä: Asiakas: Osoite: Puhelin: Sähköasentaja: Puhelin: LVI-asentaja: Puhelin: Allekirjoitus Asiakas/omistaja: RADONETT Sarholms Plåtdetaljer AB, Box 64, Rättvik, Sverige Puh: , Fax: Radonett A1 UV ja S1 UV

15 Takuutodistus Palautetaan Radonettille Valmistaja, Sarholms Plåtdetaljer AB, antaa vuoden takuun Radonett -radonerottelijan valmistusvirheille. Mutta jos jälkitarkastuslomake (ks. sivu 10) on täytetty, myönnämme 2 vuoden takuun. Toimituspäiväksi katsotaan laskun päiväys loppuasiakkaalle. Huomaa, että normaalisti takuuajan jälkeen saat korvauksen kotivakuutuksesta. Tarkista tämä vakuutusyhtiöstäsi ennen mahdollista korjaustoimenpidettä. Takuu on voimassa edellyttäen, että: asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu sähköasennuksen on tehnyt pätevä sähköasentaja kukaan muu kuin valmistaja tai valmistajan osoittama korjaaja ei ole tehnyt toimenpiteitä radonerottajalle lomakkeet Jälkitarkastus ja Takuutodistus on täytetty ja annettu asiakkaalle toimintotarkastuksen jälkeen täytetty Takuutodistus lähetetään/faxataan Sarholmille TÄRKEÄÄ! Jotta takuu olisi voimassa, ota yhteys valmistajaan ennen kuin mahdollista vikaa aletaan korjata. Takuu ei kata virhettä, joka on syntynyt: virheellisestä asennuksesta viallisesta painekytkimestä tai virheellisesti säädetystä painekytkimestä tai jos jokin muu, kuin valmistajan suosittelema painekytkin, on asennettu viasta, joka on syntynyt pumpun uudelleen käynnistämisestä, vaikka vedessä on ilmennyt epäpuhtauksia vedestä vahingoittuneesta sähköyksiköstä ukkosen tai salaman aiheuttamista vioista Valmistaja ei liioin vastaa vioista, jotka ovat syntyneet virheellisestä asennuksesta tai sen seurauksena syntyneistä vioista RADONETT-radonerottimeen. Mallimerkintä (merkite kumpi): A1 UV S1 UV Laite nr.: Asennuspäivämäärä: Asiakas: Osoite: Puhelin: Sähköasentaja: Puhelin: LVI-asentaja: Puhelin: Allekirjoitus Asiakas/omistaja: RADONETT Sarholms Plåtdetaljer AB, Box 64, Rättvik, Sverige Puh: , Fax: Radonett A1 UV ja S1 UV 1

16 Euroopan eniten myyty radonerotin RADONETT Sarholms Plåtdetaljer AB PL 64, Hällebergsväg 46, Rättvik, Sverige Puh:

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje YHDISTELMÄASTIANPESUKONE WD-12 Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201304 2027116 SISÄLLYSLUETTELO 2. Yleistä...4 2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE MAIJA 4 / LETO 2+1 KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE Mallit: MAIJA 4 sekä LETO 2+1 /KL-8-3 versio 2.398 Tervetuloa käyttämään uutta poreammettanne! Oikealla huollolla ja ylläpidolla, teillä on tiedossa

Lisätiedot

electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas

electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas 2 electrolux keskuspölynimurit Sisällysluettelo Putkisto Keskusyksikön sijainti...3 Putkiston suunnittelu...3 Imurasioiden sijainti...3 Tyypillisiä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE POREAMME. Rev.nr 140120. Sarjanumero:

ASENNUSOHJE POREAMME. Rev.nr 140120. Sarjanumero: ASENNUSOHJE POREAMME Rev.nr 140120 Sarjanumero: 2 Tärkeät turvallisuusohjeet...3 Sähköasennus...4 Käyttöönotto... Veden täyttö...6 Sähköliitäntä...6 Pumpun käynnistys...6 Suodatin...7 Kemikaalien lisääminen...7

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

KORIKULJETINASTIANPESUKONE

KORIKULJETINASTIANPESUKONE KORIKULJETINASTIANPESUKONE WD-151E - WD-421E 4246211, 4246212, 4246213, 4246214, 4246215, 4246216, 4246217, 4246218, 4219100, 4219102 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 01.05.2010 Rev. 1.0 Käännös valmistajan

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

161 502 07/1 2011-05-16. Asennus- ja käyttöopas CTC EcoAir. Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 07/1 2011-05-16. Asennus- ja käyttöopas CTC EcoAir. Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 07/1 2011-05-16 Asennus- ja käyttöopas Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu Malli 115 I 120 I 125 161 502 07/1 2011-05-16 Tarkistuslista MUISTILISTA Täytä alla olevat tiedot. Niiden on hyvä

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Alipainekäymälät. Käyttöohje. Rev. April 2007 E-05-VODS4

Alipainekäymälät. Käyttöohje. Rev. April 2007 E-05-VODS4 Alipainekäymälät Käyttöohje Asennusohje Rev. April 2007 E-05-VODS4 Sivu Sisältö Onnittelemme Jets alipainekäymälän valinnan johdosta! Näin säästät luontoa turhalta veden käytöltä ja jätemäärältä tavalliseen

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

CAPTURE AT SOURCE KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI. Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta.

CAPTURE AT SOURCE KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI. Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta. KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI CAPTURE AT SOURCE Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta. NO. 4845 / -- Asentaminen Toimintakuvaus Käynnistys Käyttötarkoitus Asetukset

Lisätiedot

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMGFC120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

Thermia lämpöpumppu Diplomat

Thermia lämpöpumppu Diplomat Thermia lämpöpumppu Diplomat Thermia Diplomat/ Diplomat TWS Asennusohjeet 9680 54361001 Painos 5 Thermia Lämpöpumppu Diplomat Asennusohjeet 1 Tärkeää.................. 2 2 Sijoitus, pakkauksen purkaminen

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

SH01 1410 FI. Asennusohje SH 7 - SH 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

SH01 1410 FI. Asennusohje SH 7 - SH 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa SH01 1410 FI Asennusohje SH 7 - SH 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

Swegon CASA 270M K. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 270M K. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 270M K Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Tärkeää tietoa... 3 Suodattimien vaihto... 4 Hälytykset... 4 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot