JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Hakumenettely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Hakumenettely"

Transkriptio

1 Pöytäkirjan liite 2 / ella JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET Hakumenettely Vakituiset harjoitusvuorot, vuorot otteluita, kilpailuja ja muita tapahtumia varten haetaan kaikki samanaikaisesti. 1. Urheiluseura / liikuntajärjestö hakee vuorot keskitetysti yhdellä hakemuksella seuran sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna. (Ei niin, että jokainen joukkue tai jaosto tekisi oman hakemuksensa). Hakulomake > lomakepankki > liikunta. 2. Kaikki hakulomakkeessa pyydetyt tiedot on täytettävä: toivottu tila, ajankohta, kellon aika, ryhmä, ryhmän vastuuhenkilö, toiminnan alkamis- ja päättymispäivä sekä allekirjoitus. Liitteenä lista seuran kilpa- ja harrastuslisenssiurheilijoista harjoitusryhmittäin (asuinpaikkakunta mainittava). Tilanne edellisen päättyneen kauden lopussa. 3. Halutut turnaus- ja kilpailupäivät esitetään hakemukseen liitettävällä vapaamuotoisella liitteellä, mistä ilmenee: hakija, tapahtuma, pvm, kellon aika. Seuran kilpajoukkueiden määrä edellisellä päättyneellä kaudella otetaan huomioon turnausvuoroja myönnettäessä. 4. Kesken kauden tapahtuvat muutokset voidaan tehdä joukkue- tai ryhmäkohtaisesti pelkällä ilmoituksella, seuran sopimalla tavalla. Liikuntahallia koskevat muutokset toimitetaan sähköpostilla kunnan liikuntapalveluiden henkilökunnalle. Koulutilojen käyttöä koskevat muutokset toimitetaan kunkin koulun tilavastaavalle. 5. Kauden kuluessa voi vapaana olevia tai vapautuvia vuoroja kysellä ja varailla ilman virallisia hakemuksia. Liikuntahallin tiloista vastaa liikuntapalvelut ja koulutiloista koulujen tilavastaavat. Sivu 1 / 8

2 6. Vuoroja jaettaessa etusijalla ovat liikunta-avustuksen piiriin kuuluvat janakkalalaiset urheiluseurat ja liikuntajärjestöt. 7. Tilahakemukset tapahtumiin, jotka vaativat pitkäaikaista valmistelua, käsitellään ja hyväksyttävät hakemukset merkitään salivuoroihin ns. ennakkovarauksena ennen varsinaista hakuaikaa. Hakuajat ja toimintakaudet Talvikauden vuorot haetaan mennessä. Talvikauden toimintakausi Turengin liikuntahallilla ja koulujen liikuntasaleissa Kesävuorot haetaan mennessä. Kesän toimintakausi Turengin liikuntahallilla Koulujen liikuntasalit ovat kesäkauden suljettu. Jalkapallon, pesäpallon ja yleisurheilun kausi sisäliikuntatiloissa alkaa viikon 45 alusta. Kouluilta päätökset salivuoroista toukokuun loppuun mennessä. Saadun vuoron vastaanottaminen Vakiovuoron saaneen on ilmoitettava mennessä (kesävuorojen osalta sovitaan erikseen), ottaako myönnetyn vuoron vastaan ja samalla vahvistaa mitkä ovat aikuisten vuoroja (maksullisia) ja mitkä juniorivuoroja (maksuttomia alle 16-v ryhmille). Samalla seura vahvistaa ryhmien vastuuhenkilöt ja yhteystiedot. Ellei vuoron vastaanottoilmoitusta tehdä määräaikaan mennessä, katsotaan vuoron saaneen luopuneen vuorostaan. Ellei määräaikaan mennessä tehdyssä ilmoituksessa ole erittelyä vuorojen käyttäjäryhmistä, merkitään kaikki vuorot maksullisiksi. Määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida. Jos vuorojakoa seuran sisällä on tarpeen muuttaa kesken kauden, pitää siitä sopia kunnan liikuntapalvelujen edustajan kanssa. Salivuoron saanut ilmoittaa vuorosta luopumisesta välittömästi, kun vuorolle ei ole syystä tai toisesta käyttöä. Kts. myös kohta myönnetyn vuoron peruminen. Sivu 2 / 8

3 Turnaukset, kilpailut ja muut yksittäistapahtumat 1. Vuoron saaneen on täytettävä LIIKUNTAHALLIN VARAUKSEN VAHVISTAMINEN JA OVIEN OHJELMOINTITILAUS lomake (www.janakkala.fi >lomakepankki >liikunta). 2. Lomake, asianmukaisesti täytettynä, pitää jättää viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 3. Mikäli ilmoitus tulee myöhässä, ei liikuntapalvelut vastaa tilaisuuden järjestäjälle mahdollisesti aiheutuvista järjestelyongelmista tai kustannuksista. (Kustannuksia tulee esim. silloin, kun kunnan päivystävä kiinteistönhoitaja joudutaan kutsumaan paikalle yms.) 4. Ylemmissä sarjoissa, missä sarjapelit pelataan yksittäisinä otteluina, ottelut sijoitetaan ensisijaisesti oman seuran vuoroille. Perustellusta syystä ottelut voidaan sijoittaa seuran omien vuorojen ulkopuolelle. Ottelut sijoitetaan liikuntahallin varauskalenteriin syksyllä sarjaohjelmien varmistuttua. 5. Varatun vuoron voi ilman maksua perua vielä kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Sen jälkeen perutusta vuorosta peritään 50 % varatun vuoron hinnasta. 6. Perumatta jätetystä vuorosta peritään täysi maksu. Yksittäiset vuorot ovat maksullisia kaikille ikäryhmille. Peruttu vakiovuoro tulee ilmoittaa välittömästi kunnan liikuntapalveluun. 7. Vastuuhenkilöille määritellyt velvoitteet ja tehtävät on mainittu em. Varauksen vahvistamislomakkeessa. Lomakkeella ilmoitetaan myös kaikkien vastuuhenkilöiden nimet. Päätökset Liikuntahallin vuoroista päättää liikuntasihteeri. Tarvittaessa käydään hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneiden kesken neuvottelu toukokuun aikana. Päätöksestä tiedotetaan mennessä. Koulutilojen käytöstä päättää kunkin koulun rehtori liikuntasihteerin ehdotuksen pohjalta. Sivu 3 / 8

4 Vuoron peruminen tilapäisesti Merkittävien, ennalta arvaamattomien, tilanteiden johdosta vuoro voidaan tilapäisesti perua kesken kauden. Menetetty vuoro ei oikeuta korvauksiin. Liikuntahallin vuorojen muutoksesta ilmoitetaan sähköpostilla ja timmi - kalenterilla sekä tilanteen luonteesta riippuen erillisellä infolla ilmoitustaululla. Koulu ilmoittaa peruuntuvasta vuorosta sähköpostilla seuran ilmoittamalle yhteyshenkilölle, hyvissä ajoin (kaksi viikkoa on minimi). Myönnetyn vuoron peruminen kokonaan Myönnetty salivuoro perutaan kokonaan seuraavissa tapauksissa: 1. vuoro on haettu väärin perustein 2. vuoroa ei käytetä siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty (tulee ilmi) 3. toiminta on vähentynyt huomattavasti vuorojen myöntämisen jälkeen 4. tilojen käytössä, järjestyksessä ja siisteydessä ei noudateta annettuja ohjeita Kts. yleinen järjestys 5. tilan käyttömaksut ovat maksamatta Liikuntahallin seurakaapit ja varastotilat Seurojen käytössä olevat liikuntahallin ns. seurakaappien ja -varastojen tilanne tarkistetaan vuosittain salivuoropalaverin yhteydessä. Seurat ovat velvollisia ilmoittamaan aina, kun toiminta ei enää edellytä varastotilan tarvetta. Seurakaappien ja muiden varastojen hinnoittelu käsitellään normaalisti liikuntatilojen maksujen ja taksojen yhteydessä. Sivu 4 / 8

5 Seuranta ja valvonta Seura on velvollinen huolehtimaan tilojen käyttöön liittyvästä valvonnasta. Kts. kohta: vuorojen peruminen ja kohta: maksut. Liikuntahallin käyttäjät ovat velvollisia pitämään harjoituspäiväkirjaa. Malli harjoituspäiväkirjasta löytyy Janakkalan kunnan nettisivuilta: Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä: - Seura / joukkue - Harjoitusten päivämäärät ja kellonajat - Vastuuhenkilö - Nimilista ja osallistujamäärä Maksut Tilojen käytöstä laskutetaan liikunta- ja nuorisolautakunnan hyväksymien maksujen ja taksojen mukaisesti. Tahallisesta sotkemisesta, kiinteistöön tai irtaimistoon kohdistuneesta ilkivallasta johtuneista ylimääräisistä töistä ja korjauksista, laskutetaan voimassa olevan työhinnaston mukaisesti. Varastojen järjestämisestä aiheutuva ylimääräinen työ laskutetaan seuroilta yhteisvastuullisesti, ellei ole selkeästi osoitettavissa kenen jäljiltä epäjärjestys on peräisin. Mikäli maksuttoman juniorivuoron käyttäjä jättää vuoronsa käyttämättä, eikä ilmoita asiasta, laskutetaan vuorosta hinnaston mukaisesti. Yleinen järjestys 1. järjestyssääntöjen noudattaminen 2. normaali, asiallinen käyttäytyminen 3. tilaisuuden vastuuhenkilön velvollisuuksien täyttäminen / noudattaminen 4. henkilökunnan antamien ohjeiden huomioon ottaminen ja noudattaminen 5. seuran käytössä olevien varastotilojen järjestyksestä huolehtiminen Sivu 5 / 8

6 6. yhteisessä käytössä olevien varastotilojen järjestyksestä huolehtiminen niin, että se mitä otetaan käyttöön, se palautetaan omalle paikalleen 7. varastot eivät ole toiminta- eivätkä oleskelutiloja, lapset pois varastotiloista 8. käytävät, aulat ja muut yleiset tilat eivät ole palloilualueita 9. pallopelejä ei pelata juoksusuoralla 10. kouluilla liikutaan ainoastaan sovituissa tiloissa, mihin vuoro ja käyttöoikeus on myönnetty (ei kuljeta kaikista ovista ja joka paikassa) Kulku liikuntatiloihin 1. liikuntahalliin kulku henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti; iltakäyttäjät yleensä päätyovesta, kuntosalin vierestä 2. yksittäistapahtumiin LIIKUNTAHALLIN VARAUKSEN VAHVISTAMINEN JA OVIEN OHJELMOINTITILAUS -lomake(www.janakkala.fi >lomakepankki >liikunta). 3. liikuntahallin saliin ei koskaan suoraan ulkoa tai ulkojalkineissa, vaan aina pukuhuoneen kautta 4. koulutiloihin koulun antamien ohjeiden mukaisesti; kts. yleinen järjestys; ei kuljeskella joka paikassa 5. ovia ei lupa pitää auki laittamalla esineitä oven väliin; ohjaaja / valmentaja huolehtii ryhmänsä kulkemisesta Seuratoimitsijoille myönnettävät ovikortit =kulkuoikeudet Liikuntahallin tiloihin seurojen toimihenkilöille myönnetään kulkuoikeudet, ts. ohjelmoidaan kulkukortit, seuran toimittaman nimilistan mukaisesti. (Ei riitä, että hakija ilmoittaa olevansa seuran ohjaaja /valmentaja). Koulujen kulkukortit ja -oikeudet myöntää koulun rehtori. Sivu 6 / 8

7 Timmi -kalenterin ylläpito Timmi -kalenterin pääkäyttäjä on liikuntasihteeri. Turengin koulun ja yhteiskoulun/ lukion Timmiä ylläpitää vahtimestari ja varalla koulun toimistosihteeri. Tervakosken koulun Timmiä ylläpitää koulun toimistosihteeri ja Tervakosken yhteiskoulun/ lukion Timmiä ylläpitää koulun toimistosihteeri. Muiden koulujen kalenterin ajantasaisuudesta huolehtivat koulujen rehtorit/ johtajat. VUOROJAKOPERUSTEET Liikuntahallin salivuorot Päiväkäyttö 1. Kunnan omat ohjatut ryhmät 2. Koulut ja lasten iltapäivätoiminta 3. Päiväkodit 4. Ikäliikunta, erityisryhmät ym. 5. Tykyryhmät yms. klo Iltakäyttö Tilan koko / toiminta Liikuntahalli, tila lajin vaatimusten mukaisesti Janakkalalaiset urheiluseurat järjestyksessä: lapset, nuoret, aikuiset. Alle 16 - vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo Yli 16 -vuotiaiden ryhmät klo alkaen. 1.) koko sali kilpaurheilu - lajiliittonsa kilpasarjoihin osallistuvat joukkueet - salivuorot määräytyvät hakemuksessa ilmoitettujen kilpalisenssipelaajien ja kilpajoukkueiden perusteella 2.) kaksi lohkoa harrastustoiminta (jos on tilaa käytettävissä) 3.) yksi lohko harrastustoiminta (jos on tilaa käytettävissä) Sivu 7 / 8

8 Lauantai on varattu turnauksia ja muita yksittäistapahtumia varten Liikuntahallin yleisurheilutila Tila toimii Liinalammen kentän jatkeena ja tukee kilpaurheilun harjoittelua. - Etusijalla ovat janakkalalaiset yleisurheilun kilpaurheilijat / yleisurheiluseurat - Alle 16 -vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo Yli 16 -vuotiaiden ryhmät klo alkaen. - Tila on käytettävissä muuhunkin toimintaan tilanteen mukaan. Koulujen salit Koulutilojen käyttöjärjestys, koulutuntien ulkopuolella, on voimassa olevan ohjeistuksen mukaan seuraava: 1.) Koulun oma tarve (kerhot ym.) 2.) Urheiluseurojen ja muiden harrastusryhmien vuorot Isot salit kilpaurheilu ja harrastusliikunta - Janakkalalaiset urheiluseurat, yhdistykset ja muut harrastusryhmät. Alle 16 -vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo Yli 16 -vuotiaiden ryhmät klo alkaen. Pienet salit harrastusliikunta - Janakkalalaiset urheiluseurat, yhdistykset ja muut harrastusryhmät. Alle 16 -vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo Yli 16 -vuotiaiden ryhmät klo alkaen. Sivu 8 / 8

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET Vapaa-aikalautakunta 5.2.2015 LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET YLEISTÄ Lempäälän kunnan liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat Hakkarin, Kuljun,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen KANGASALAN KUNTA YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille Voimassa 1.9.2013 alkaen YLEISOHJEET Sivu 2 / 6 YLEISTÄ Tilojen käyttö Tilojen käytöllä tarkoitetaan muuta kuin tilan pääkäyttäjän omaa toimintaa.

Lisätiedot

ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET

ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.12.2014 157 Liikuntatilojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja toimintaohjeet Orimattilan

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen. vapaa-ajan käytön vakiovuorojen. toimintaohjeet. ja maksujen perusteet. 1.6.

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen. vapaa-ajan käytön vakiovuorojen. toimintaohjeet. ja maksujen perusteet. 1.6. Vantaan kaupunki Sivistystoimi Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön vakiovuorojen toimintaohjeet ja maksujen perusteet 1.6.2012 alkaen koskee päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia,

Lisätiedot

Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus

Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus Järjestökeskus Onnensilta, Siltakatu 6 Hyvinkää SISÄLLYS sivu YLEISET OHJEET... 3 HAKEMINEN, VUOKRAAMINEN JA PERUUTTAMINEN...

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 26.03.2015 klo 17:30-19:40 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen järjestäytyminen 3 14 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016

Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016 Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016 1 RAISION LOIMU JUNIORIT, FINLAND Montiskalankatu 7 Raisio, Finland - www.loimujunnut.fi - 2 1. Joukkueenjohtajan muistilista sivu 3 1.1 Jäsenmaksut sivu 3 1.2 Toimikausi

Lisätiedot

Ohjeet joukkueille. Raision Loimu Juniorit. kaudelle 2014-2015

Ohjeet joukkueille. Raision Loimu Juniorit. kaudelle 2014-2015 Ohjeet joukkueille kaudelle 2014-2015 Raision Loimu Juniorit Montiskalankatu 7 Raisio, Finland - www.loimujunnut.fi - 1 1. Joukkueenjohtajan muistilista sivu 3 1.1 Jäsenmaksut sivu 3 1.2 Toimikausi sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LPS:N TOIMINTA-AJATUS

SISÄLLYSLUETTELO LPS:N TOIMINTA-AJATUS SEURAKANSIO SISÄLLYSLUETTELO Toiminta-ajatus...2 Yhteyshenkilöt...3 Säännöt...4 Taloudenhoito...8 Tiedotustoiminta...8 Harjoitusvuorojen haku ja vuorojen jakaminen...8 Jalkapallotoiminnan päätöksentekojärjestelmä...10

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

JäNMKY laatujärjestelmä

JäNMKY laatujärjestelmä JäNMKY laatujärjestelmä 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Seuran yleiskuvaus Järvenpään NMKY ry on vuonna 1981 perustettu

Lisätiedot

Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi.

Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi. TAKSAOHJELMA 2015 Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi. PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 1.1.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7,

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN HEITON SEURATOIMIJAN OHJEET

HAUKIPUTAAN HEITON SEURATOIMIJAN OHJEET HAUKIPUTAAN HEITON SEURATOIMIJAN OHJEET JOHTOKUNNAN JA JAOSTOJEN JÄSENILLE Sisällysluettelo 1. Jaostojen toimihenkilöt 1.1. Jaoston puheenjohtajan tehtävät 1.2. Jaoston sihteerin tehtävät 1.3. Jaoston

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 OTE Kokouspäivämäärä Sivu Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1 Dnro AKAA: 674/ 2014 56 Akaan liikuntapalveluiden maksut vuodelle 2015 VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 Oheiseen

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA 31.05.2009 SISÄLTÖ PELISÄÄNNÖT 0 PELISÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 SEURAN TOIMINNAN TARKOITUS 2 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 2.1 SEURA 2.2 JOUKKUEET 3 SEURAN VASTUUT JA VASTUUELIMET

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 09.07.2015 1 of 43

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 09.07.2015 1 of 43 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 09.07.2015 1 of 43 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja Hyvinkään Palloseura Seurakäsikirja ja HyPSiläisyys 2014 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan Hyvinkään Palloseuran toimintaan! 3 2 HyPSin johtokunta ja jaostot 4 3 HyPSin toimisto, henkilökunta ja muut

Lisätiedot

OHJAAJAN JA VALMENTAJAN ABC

OHJAAJAN JA VALMENTAJAN ABC OHJAAJAN JA VALMENTAJAN ABC Päivitetty 15.1.2015 Seto Sisällysluettelo 1 TIVOLIN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO... 3 2 YLEISET OHJEET TIVOLIN OHJAAJILLE... 3 2.1 TIVOLIN TOIMIJOIDEN ROOLIT JA VASTUUT... 3 2.2

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Laatija Versio Päiväys Page PuHu Juniorit Hallitus 2.0 08-10-2013 1 of 39

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Laatija Versio Päiväys Page PuHu Juniorit Hallitus 2.0 08-10-2013 1 of 39 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA PuHu Juniorit Hallitus 2.0 08-10-2013 1 of 39 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN

Lisätiedot

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Tämä on Opiskelijoiden Liikuntaliiton virallinen ohjeistus Opiskelijoiden SM-kisojen järjestämiseen. Säännöt ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. OSM-kisat Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Kuva: Juuso Laakso / J-Lan Joukkueenjohtajan koulutusmateriaali Suomen Käsipalloliitto 16.9.2013 Sisällys Johdanto 3 1 Käsipallo Suomessa... 4 1.1 Seurat... 4 1.2 Suomen Käsipalloliitto

Lisätiedot