LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET"

Transkriptio

1 Vapaa-aikalautakunta LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET YLEISTÄ Lempäälän kunnan liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat Hakkarin, Kuljun, Sääksjärven, Moision liikuntahallit ja syksyllä 2015 käyttöönotettava Lempoisten koulun liikuntahalli, sekä 2017 alkaen Tredun koulun liikuntasali ja kuntosali. Lisäksi ilta- ja viikonloppukäytössä ovat Sääksjärven koulun vanha liikuntasali sekä Säijän ja Kanavan koulujen liikuntasalit. Seurat, yhteisöt tai yksityishenkilöt voivat varata käyttövuoroja näistä tiloista. Pääasiassa tiloja vuokrataan liikunnalliseen tarkoitukseen, mutta myös muiden tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen on mahdollista. Käyttövuoroja jaetaan sekä vakituiseen että tilapäiseen käyttöön. Vakituiset vuorot ovat pääsääntöisesti koko talvikauden kestäviä harjoitusvuoroja. Tilapäisellä käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi yksittäisiä tapahtumia tai otteluita, jotka eivät ole säännöllistä toimintaa. Liikuntapaikkojen käyttövuoroja haetaan sähköisellä lomakkeella. Vuorot myönnetään hakemusten perusteella, ja niistä peritään voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET Vakiovuorot Vakiovuorot ovat haettavissa kerran vuodessa, ja ne myönnetään koko talvikaudeksi. Lisäksi Hakkarin liikuntahalliin myönnetään vuoroja myös kesäkaudeksi kesäkuun ensimmäisestä maanantaista elokuun loppuun. Talvikauden harjoitusvuorot ovat pääsääntöisesti väliselle ajalle. Kevätkauden loppuminen määritellään joka vuosi erikseen. Haut julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja paikallislehdessä vuosittain. Salien käyttövuorot jaetaan pääosin hakuajan loppuun mennessä saapuneiden hakemusten perusteella alla olevan listauksen mukaisesti. Vakiovuoroja voi kuitenkin hakea ympäri vuoden, mikäli salissa on tilaa. Tilannetta voi seurata Timmi- tilaohjelmasta.

2 VUOROJEN MYÖNTÄMISHIERARKIA: *) 1. Kunnan liikuntapalvelut 2. Kunnan yksiköt ja yhteistyökumppanit, joiden toiminta on taiteen tai muun alan perusopetusta (esim. koulut, musiikkiopisto, Pirkan opisto) 3. Muut kunnan yksiköt 4. Lempäälän kuntaan rekisteröityjen järjestöjen vuorot 5. Paikalliset yritykset, muut yhteisöt sekä yksityishenkilöt/kaveriporukat 6. Ulkopaikkakuntalaiset *) Järjestys on ohjeellinen. Liikuntapalvelut voi poiketa ohjeesta erityistapauksissa. MUUTA VUOROJAOSSA HUOMIOITAVAA: Lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan arki-iltoina alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan. Viikonlopuille varataan aikoja peli- ja ottelutapahtumille ja siksi vakiovuoroja on näille päiville jaossa rajoitetummin (koskee lähinnä isoja saleja). Vakituiset käyttövuorot voidaan peruuttaa merkittävien otteluiden, kilpailuiden ja tapahtumien vuoksi. Käyttövuoroja jaettaessa otetaan huomioon hakijoiden toiminnan luonne ja laajuus sekä laatu ja määrä niin lasten ja nuorten kuin aikuisten kilpailu- ja harrastustoiminnassa. Huomioon otetaan myös eri liikuntalajien ja -muotojen vaatimukset liikuntapaikan suhteen. Lisäksi huomioidaan kokonaisvaltaisesti liikunnanharrastamisen tarpeet liikuntatilojen ja - paikkojen suhteen. Kaikille lempääläläisille hakijoille pyritään antamaan vähintään yksi harjoitusvuoro jostakin kunnan liikuntatilasta. Vuorot myönnetään hakemuksessa ilmoitettavalle joukkueelle/ryhmälle. Myönnettyjä vuoroja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman liikuntapalveluiden lupaa. Hakemusten käsittely Hakemukset käsitellään kootusti hakuajan päätyttyä. Myöhästyneet hakemukset voidaan ottaa huomioon, jos käyttövuoroja jää jakamatta. Käyttövuoropäätökset tehdään voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Ennen varsinaista vuorojakopäätöstä kaikille vuoroa hakeneille lähetetään sähköpostitse hakemusten perusteella muodostettu vuorojako.

3 Sähköpostin saatuaan seuroilla/hakijatahoilla on mahdollisuus neuvotella lopullisesta vuorojaosta. Lopullisen vuorojakopäätöksen tekee liikuntakoordinaattori viranhaltijapäätöksellä. Vakiovuoroja voi hakea myös koko kauden ajan. Salien varaustilanne on nähtävillä Timmi järjestelmässä. Vakiovuoroksi lasketaan varaukset, jotka kestävät yli neljä viikkoa/neljä kertaa. Myönnetyistä vakiovuoroista ilmoittaminen Myönnetyistä vakiovuoroista ilmoitetaan hakijoille viranhaltijapäätöksen ja kootun salivuoroyhteenvedon avulla. Mikäli hakija ei halua ottaa annettua vuoroa vastaan, tulee siitä ilmoittaa ennen kauden alkamista, viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin. Jokaisen hakijan vastuulla on seurata Timmi-tilavarausohjelmaa, johon kaikki vuorot päivitetään ennen kausien alkua. Sinne päivittyvät myös muutokset salivuoroista, mikäli niitä lopullisen jaon jälkeen ilmenee. Myönnetyn vakiovuoron peruminen Myönnettyjen vuorojen peruminen tai muutos voidaan tehdä vain sähköisellä lomakkeella, joka löytyy liikuntapalveluiden internetsivuilta. Peruutus tulee tehdä vähintään 7 vrk ennen ko. vuoroa ja peruutus astuu voimaan välittömästi. Käyttämättömästä varauksesta veloitetaan normaali taksa, ellei varausta ole peruttu hyvissä ajoin. Vakiovuoron voi perua kesken kauden, mikäli vuorolle ei löydy todellista tarvetta. Mikäli harjoitusvuoro jää käyttämättä kolmena peräkkäisenä kertana ilman käyttäjän tekemää asianmukaista ilmoitusta tai käyttömaksuja ei suoriteta määräaikaan mennessä, on liikuntapalveluille oikeus perua myönnetty vuoro. Liikuntapalveluilla on lisäksi oikeus perua vakiovuoro kokonaan, mikäli käyttäjällä on suorittamattomia velvoitteita Lempäälän kunnalle tai myönnetyllä vuorolla ilmenee väärinkäytöksiä. Liikuntapalveluilla on oikeus perua myönnetty vuoro tilapäisesti erillisen tapahtuman (turnaukset, leirit, ottelun tms.) takia. Kouluilla on lisäksi oikeus varata koulun liikuntatiloja opetukseen liittyvän toiminnan, kuten vanhempainiltojen tai juhlien, järjestämiseen, jolloin vakiovuoro voidaan peruuttaa. Peruutettua vuoroa ei laskuteta. Perutuista vuoroista pyritään ilmoittamaan kahta viikkoa ennen vuoron ajankohtaa, kuitenkin viimeistään viikkoa aikaisemmin.

4 Vuorojen laskutus Vakiovuorot laskutetaan pääsääntöisesti kausien päätteeksi. Yksittäisvuorot Yksittäisvuoroja voi hakea ympäri vuoden. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella hyvissä ajoin ennen haettavaa vuoroa. Yksittäisiä harjoitusvuoroja/pienempiä tapahtumia haettaessa varaus on tehtävä 3 vrk ja isommissa tapahtumissa kahta viikkoa (14 vrk) ennen ko. varausta. Yksittäisvuoroiksi laskettavat liittojen alaiset kalenterikilpailut, sarjaottelut, suuret juhlatilaisuudet ym. merkittävät tapahtumat menevät pääsääntöisesti muiden varausten edelle. Näin ollen vakituiset käyttövuorot voidaan peruuttaa merkittävien otteluiden, kilpailujen ja tapahtumien vuoksi. Yksittäisvuoron peruminen Jos hakemasi vuoro peruuntuu, ilmoita siitä välittömästi kunnan liikuntapalveluille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään hyvissä ajoin vuorokautta ennen varattua vuoroa. Peruuttamatta jäävästä varauksesta peritään hinnaston mukainen maksu Yksittäisvuoron laskutus Yksittäisvuorot maksetaan ensisijaisesti käteisellä kunnan palvelupisteeseen avaimen noudon yhteydessä tai liikuntahallin iltavahtimestarille. TILOJEN VUOKRAAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT YLEISSÄÄNNÖT Kaikissa liikuntapaikoissa tulee noudattaa järjestystä ja siisteyttä. Liikuntatilojen ohjeita on noudatettava. Vuoron varanneilla on velvollisuus tutustua vuokraamansa tilan sääntöihin. Seuraavassa yleisimpiä, kaikkia tiloja koskevia ohjeita/sääntöjä. Mikäli mainittuja yleisiä menettelytapoja ei noudateta, voidaan myönnetty vakiovuoro peruuttaa.

5 1. Avainhallinta - Jokaista vuoronhaltijaa varten on saatavilla yksi avain - Koulusalien avaimet lunastetaan kunnan palvelupisteestä, osoite Tampereentie 8. Sääksjärven vanhan liikuntasalin avain lunastetaan koululta. - Avaimen lunastanut henkilö on henkilökohtaisesti vastuussa avaimesta, eikä sitä saa luovuttaa muiden osapuolten käyttöön. Mikäli avainta tarvitsee useampi henkilö, tulee kaikkien nimet ilmoittaa avainta lunastaessa. - Mikäli lunastettu avain häviää, tai sitä on käytetty väärin, osoitetaan siitä 50 euron suuruinen maksu. Lisäksi väärinkäytöstapauksissa vuoro voidaan perua. - Avaimet tulee palauttaa välittömästi, kun vuoro on päättynyt. Näin varmistetaan, että avaimia on saatavilla myös seuraavina kausina. - Mikäli samalla joukkueella/varaajalla jatkuu vuoro keskeytyksettä samassa tilassa, ei avainta tarvitse palauttaa. Asiasta tulee kuitenkin ilmoittaa liikuntapalveluille, jotta tieto avaimen haltijasta pysyy ajantasaisena. 2. Vastuuhenkilö - Jokaiselle vuorolle on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa tilojen asianmukaisesta käytöstä. - Vastuuhenkilöön otetaan yhteyttä, mikäli vuoro peruutetaan tai vuoroon liittyy jotain muuta tiedotettavaa. - Vastaa vuoron avainhallinnasta koko kauden ajan, ja on henkilökohtaisesti vastuussa sen käytöstä. Avainta ei saa luovuttaa kauden päätteeksi toiselle henkilölle ilmoittamatta liikuntapalveluihin. - On ensisijaisesti vastuussa vuoron aikana tapahtuneista väärinkäytöksistä. - Vuorojen vastuuhenkilöiden vaihtuessa, asiasta tulee ilmoittaa liikuntapalveluille. (Avain ei voi siirtyä toiselle henkilölle ilman ilmoitusta!) - 3. Tilojen käyttö - Käyttäjät ovat vastuussa vuokraamansa tilan siisteydestä ja kunnosta.

6 - Vuoron päättyessä on huolehdittava, että tila jää asianmukaiseen kuntoon. Tämä tarkoittaa mm., että käytetyt välineet ovat palautettuina oikeille paikoilleen ja roskat ovat niille osoitetussa paikassa. Mikäli seuraavan vuoron käyttäjä ei ole paikalla, huolehditaan siitä, että valot ovat sammutettuina ja ovet suljettuina. - Ulko-ovet tulee pitää lukittuina myös vuoron aikana, ettei asiattomat pääse koulun tiloihin. Vuoron päättyessä on tärkeää varmistaa, että ovi menee lukkoon. 4. Välineistön käyttö - Pääsääntöisesti liikuntasaleissa ovat käytettävissä maalit, verkot ym. perusvälineet. - Mailat, pallot ym. täytyy käyttäjän itse huolehtia. - Tarjolla oleva liikuntavälineistön määrä ja laatu vaihtelevat tiloittain. Koulusalien osalta niistä kannattaa tiedustella suoraan kouluilta. - Mikäli tilan välineistöä käyttää, kaikki tulee kaikki palauttaa paikoilleen vuoron päättyessä. 5. Vahingoista ilmoittaminen - Mikäli käyttövuorolla tapahtuu jotain vahinkoa, esimerkiksi jokin väline rikkoutuu, tulee siitä välittömästi tehdä ilmoitus liikuntapalveluille.

7 ENSISIJAISET TOIMINTAMUODOT SISÄLIIKUNTATILOISSA Toimintaa ohjataan eri liikuntahalleihin ja saleihin seuraavassa järjestyksessä. Järjestys on ohjeellinen ja vuosittainen vuorojakopäätös tehdään kulloiseenkin tilanteeseen ja toimintatarpeeseen parhaiten soveltuvalla tavalla. LIIKUNTAHALLIT Hakkarin liikuntahalli (kilpailullinen toiminta) 1. lentopallo 2. futsal 3. ottelut ja turnaukset 4. muut tapahtumat 5. muu toiminta Lempoisten liikuntahalli ja juoksusuora 1. lentopallo 2. telinevoimistelu 3. yleisurheilu 4. lentopalloturnaukset 5. salibandy 6. jalkapallo 7. muu toiminta Moision liikuntahalli 1. kamppailulajit 2. sulkapallo 3. kuntovoimistelu 4. muu toiminta

8 Kuljun liikuntahalli 1. salibandy 2. lentopallo 3. tennis 4. kuntovoimistelu 5. muu toiminta Sääksjärven liikuntahalli 1. lentopallo 2. jalkapallo 3. tennis 4. kuntovoimistelu 5. muu toiminta Tredun liikuntasali (2017) 1. kuntovoimistelu 2. telinevoimistelu 3. muu toiminta KOULUJEN PIENET LIIKUNTASALIT Kuokkalan koulun liikuntasali 1. lentopallo 2. kuntovoimistelu 3. futsal/jalkapallo 4. muu toiminta

9 Sääksjärven koulun vanha liikuntasali 1. kuntovoimistelu 2. tanssi 3. muu toiminta Säijän koulun liikuntasali 1. paikallisten yhdistysten liikuntatoiminta 2. sulkapallo 3. tanssi 4. muu toiminta Kanavan koulun liikuntasali 1. muu toiminta KUNTOSALIT Hakkari, yläsali 1. koulun käyttö 2. yleissali Hakkari, alasali 1. voimannosto, olympianosto 2. urheilijoiden oheisharjoittelu Sääksjärven koulun kuntosali 1. yleissali

10 Lempoisten koulun kuntosali 1. ikääntyneet 2. erityisryhmät 3. yleissali 4. yleisurheilun oheisharjoitussali Tredun kuntosali (2017) 1. koulun käyttö 2. yleissali

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen KANGASALAN KUNTA YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille Voimassa 1.9.2013 alkaen YLEISOHJEET Sivu 2 / 6 YLEISTÄ Tilojen käyttö Tilojen käytöllä tarkoitetaan muuta kuin tilan pääkäyttäjän omaa toimintaa.

Lisätiedot

ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET

ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.12.2014 157 Liikuntatilojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja toimintaohjeet Orimattilan

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen. vapaa-ajan käytön vakiovuorojen. toimintaohjeet. ja maksujen perusteet. 1.6.

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen. vapaa-ajan käytön vakiovuorojen. toimintaohjeet. ja maksujen perusteet. 1.6. Vantaan kaupunki Sivistystoimi Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön vakiovuorojen toimintaohjeet ja maksujen perusteet 1.6.2012 alkaen koskee päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 OTE Kokouspäivämäärä Sivu Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1 Dnro AKAA: 674/ 2014 56 Akaan liikuntapalveluiden maksut vuodelle 2015 VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 Oheiseen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 26.03.2015 klo 17:30-19:40 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen järjestäytyminen 3 14 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus

Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus Järjestökeskus Onnensilta, Siltakatu 6 Hyvinkää SISÄLLYS sivu YLEISET OHJEET... 3 HAKEMINEN, VUOKRAAMINEN JA PERUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi.

Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi. TAKSAOHJELMA 2015 Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi. PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 1.1.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot

Sujuvampaa vapaa-aikaa

Sujuvampaa vapaa-aikaa Sujuvampaa vapaa-aikaa Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmä YTM Hirvonen Riika-Stiina Sisällys 1 Vapaa-aikaselvityksen taustat 1 1.1 Vapaa-aikaselvityksen tavoitteet 1 2 Kuntien nykyiset käytännöt

Lisätiedot

- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen

- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Nuorisotoimi Apiankatu 41 37600 Valkeakoski p. 040 335 6821-1 - NUORISOTOIMEN PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2015 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja Hyvinkään Palloseura Seurakäsikirja ja HyPSiläisyys 2014 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan Hyvinkään Palloseuran toimintaan! 3 2 HyPSin johtokunta ja jaostot 4 3 HyPSin toimisto, henkilökunta ja muut

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 1.1.2014

Kilpailumääräykset 1.1.2014 Kilpailumääräykset 1.1.2014 Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 1.12.2013 1. Kilpailun järjestämistä koskevat määräykset Sääntöjen velvoittavuus Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee

Lisätiedot

Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013

Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013 Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan ajoneuvon vertaisvuokrauspalvelua koskevissa jatkuvaluonteisissa sopimuksissa

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET]

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 2013 Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 0 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Ohjeet joukkueille. Raision Loimu Juniorit. kaudelle 2014-2015

Ohjeet joukkueille. Raision Loimu Juniorit. kaudelle 2014-2015 Ohjeet joukkueille kaudelle 2014-2015 Raision Loimu Juniorit Montiskalankatu 7 Raisio, Finland - www.loimujunnut.fi - 1 1. Joukkueenjohtajan muistilista sivu 3 1.1 Jäsenmaksut sivu 3 1.2 Toimikausi sivu

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 8.5.2013

Kilpailumääräykset 8.5.2013 Kilpailumääräykset 8.5.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4 KILPAILULUPIEN ANOMINEN

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LPS:N TOIMINTA-AJATUS

SISÄLLYSLUETTELO LPS:N TOIMINTA-AJATUS SEURAKANSIO SISÄLLYSLUETTELO Toiminta-ajatus...2 Yhteyshenkilöt...3 Säännöt...4 Taloudenhoito...8 Tiedotustoiminta...8 Harjoitusvuorojen haku ja vuorojen jakaminen...8 Jalkapallotoiminnan päätöksentekojärjestelmä...10

Lisätiedot

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020 HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Kumppaniorganisaatiot... 5 2.1 Kumppaniorganisaatioksi hakeminen... 5 2.2 Elintarvikkeina myönnettävän tuen hakeminen...

Lisätiedot

1(25) Joukkueenjohtajan ohjeita

1(25) Joukkueenjohtajan ohjeita 1(25) Joukkueenjohtajan ohjeita Koonnut Päivi Hirki, nappulajaosto 2005 2(25) Joukkueenjohtajan työkalupakki: Joukkueenjohtajan työkalupakki:...2 FC Honka tietoa...5 Hongan johtokunta 2005...6 Nappulajaosto...6

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015 70 Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13

ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-13 Sivistyslautakunta 21.8.2012 73 YLEISTÄ Askolan kunnan sivistystoimi järjestää ja vastaa Opetushallituksen antamien perusteiden (PoL 48 a 3)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 2 Sisällys 1. YLEISTÄ KOULUMATKAKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ... 3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 2.1 Perusopetuslaki 6 : oppilaan koulupaikan

Lisätiedot