Grouppari. Kylmälaitteet kierrätetään tehokkaasti. Tietoturvapalvelua monimuotoisuuden ehdoilla sivu 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Grouppari. Kylmälaitteet kierrätetään tehokkaasti. Tietoturvapalvelua monimuotoisuuden ehdoilla sivu 10"

Transkriptio

1 Grouppari LHJ Groupin asiakaslehti 2014 Kylmälaitteet kierrätetään tehokkaasti sivu vuotias Suomen Erityisjäte kehittää pohjakuonien käsittelyä sivu 4 Tietoturvapalvelua monimuotoisuuden ehdoilla sivu 10 1

2 Pääkirjoitus Suomen Erityisjäte Oy 10 VUOTTA Ympäristöhuollossa ja laajemmin yhteiskunnassa on puhuttu viime aikoina paljon kiertotaloudesta kaikkein keskeisimpänä päämääränä. Olemme omassa organisaatiossamme ottaneet haasteen vastaan kierrättääksemme myös kaikkein haasteellisimpia materiaaleja takaisin raaka-aineiksi. Hieno esimerkki onnistumisesta on tänä vuonna 10 vuotta täyttävä LHJ Groupin tytäryhtiö Suomen Erityisjäte Oy. Yritys on tuonut markkinoille parin viime vuoden aikana osaamista, jolla kierrätetään jopa jätevoimalaitosten pohjakuonia. Allekirjoittaneella oli mielenkiintoinen tehtävä olla kehittämässä toimintamalleja pilaantuneen maan käsittelyyn 2000-luvun alussa. Tuolloin kumppaninamme oli merkittävä espoolainen maanrakennusalan osaaja Niska & Nyyssönen Oy. Tavoitteena oli luoda merkittävä toimija palvelemaan korkealla ammattitaidolla pilaantuneiden maa-ainesten käsittelykohteita Suomessa. Vuonna 2004 perustimme yhdessä Suomen Erityisjäte Oy:n. Nyt noin 10 vuoden kuluttua voidaan todeta, että tavoitteessa myös onnistuttiin. Yhtiö on käsitellyt historiansa aikana yli 1,5 miljoonaa tonnia pilaantuneita maa-aineksia useilla eri käsittelymenetelmillä. Yhtiö sijoittui vuoden 2012 lukujen valossa Kanta-Hämeen menestyjäyritysten rankkauksessa toiselle sijalle. Myös aiempina vuosina menestys on ollut hyvää. Yhtiö on onnistunut osaamisellaan luomaan ratkaisuja, joilla on puhdistettu lukuisia maa-alueita Suomessa ja samalla hyödynnetty merkittävä määrä haasteellisesti hyödynnettäviä jätteitä. Tästä on eritoten kiittäminen hyvää ja osaavaa henkilöstöä sekä yhteistyötahojen verkostoa. Yhtiön perusajatuksena on ollut vahva verkottuminen, joka on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi sekä parempina että vaikeampinakin aikoina. Viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiö on aloittanut kehittää jätevoimalaitosten pohjakuonien käsittelystä toista tukijalkaa itselleen. Suomen Erityisjäte Oy on saanut kumppanikseen yhden maailman johtavista teknologiaosaajista alalla. Yhtiö tarjoaa jo tänä päivänä korkealaatuisinta ja kilpailukykyisintä käsittelypalvelua kuonien käsittelyyn. Suomessa tullaan polttamaan 2-3 vuoden päästä lähes 1,5 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä, josta jää kuonaa vuosittain noin tonnia. Tälle kuonamäärälle tarvitaan sellainen ratkaisu, jolla kuonan sisältämät arvokkaat metallit (Fe, Cu, Al, Zn jne.) sekä mineraaliaines saadaan parhaalla tavalla hyödynnettyä sekä uudelleen raaka-ainekiertoon. Yhtiö on tehnyt parin vuoden ajan merkittävää tutkimusyhteistyötä kehittääkseen parhaita ratkaisuja Suomen olosuhteisiin. Tavoitteena on hyödyntää nämä raaka-ainepotentiaalit täysimääräisesti ja tehokkaasti jo lähivuosina. Suomen Erityisjäte Oy jatkaa näillä kahdella toimintalinjalla seuraavalle 10-vuotiskaudelleen. On mielenkiintoista nähdä, miten kuonien ja pilaantuneen maan käsittely tulevat kehittymään Suomessa ja minkälaisia innovatiivisia ratkaisuja yhtiö pystyy luomaan esimerkiksi mineraaliainesten hyödyntämiseksi. Lopuksi haluamme kiittää kaikkia LHJ Group yhtiöiden asiakkaita ja sidosryhmäläisiä hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna. Erityiskiitos tällä kertaa kaikille Suomen Erityisjäte Oy:n asiakkaille ja sidosryhmäläisille hyvästä yhteistyöstä kuluneiden 10 vuoden aikana. Immo Sundholm toimitusjohtaja LHJ Group LHJ Groupin asiakaslehti 2014 Toimitus: Pasi Kaskinen, Riina Rantsi, Juho Turpeinen, Johanna Talikainen Paino: Forssa Print Kuvat: Kalle Lahtinen, Juho Turpeinen, Riina Rantsi Painos: kpl Taitto: Mainossatama Oy Jakelu: Itella Oyj 2

3 Perustettu 1995 Liikevaihto 2013 n. 16 M Henkilöstö n. 80 Vuotuinen käsittelymäärä n tonnia LHJ Groupin yritykset tarjoavat edistyksellisiä kierrätys- ja käsittelypalveluja yrityselämän ja julkishallinnon tarpeisiin. Niiden tehtävänä on huolehtia asiakkaan poistuvista materiaalivirroista vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Lopputuotteena syntyy uusioraaka-aineita, energiaa ja turvallisia loppusijoitusratkaisuja. Konsernin erityisosaamista ovat elektroniikkakierrätys, tietoturvakäsittely, pilaantuneen maan ja teollisuusjätteen käsittely, yhdyskuntajätehuolto sekä näihin liittyvät keräys- kuljetus- ja asiantuntijapalvelut. Yhteistyöverkoston kautta LHJ groupin erityispalvelut voidaan liittää osaksi laajempaa jätehuollon kokonaispalvelua. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 100% 14 kuntaomistajaa % LHJ % LHJ % LHJ % LHJ 2007 AVAINHENKILÖT Immo Sundholm toimitusjohtaja LHJ Group Rauno Partanen toimitusjohtaja Cool Finland Oy Keijo Väänänen toimitusjohtaja Suomen Elektroniikkakäsittely Oy Riina Rantsi kehitysjohtaja Suomen Erityisjäte Oy Mika Helkearo käyttöpäällikkö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Pasi Kaskinen markkinointipäällikkö LHJ Group Suomen Tietoturva Oy

4 JÄTTEENPOLTOSTA ENERGIAA, POHJAKUONAT HYÖTYKÄYTTÖÖN Tie sekajätteen energiahyödyntämiseen pääkaupunkiseudulla on ollut pitkä ja kivinen. Vuonna 1987 Espoossa avattu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus on jätteenpolton vastustuksen ansiosta kasvanut Pohjois-Euroopan suurimmaksi. Vasta vuoden 2004 jätteenkäsittelystrategian muutoksen myötä on alettu siirtyä kaatopaikkasijoittamisesta energiahyödyntämiseen. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus. Suomen Erityisjätteen kuonankäsittelylaitteiston sijainti merkitty sinisellä. Kuva: HSY / Suomen Ilmakuva 4

5 Vuonna 2007 suljettiin alueella oleva vanha kaatopaikka, jossa on noin 12 miljoonaa kuutiota yhdyskuntajätettä, ja otettiin käyttöön nykyinen bioreaktorikaatopaikka, joka toimii sekajätteen loppusijoituspaikkana enintään vuoteen 2016 asti. Jätteenkäsittelystrategian muutoksesta on kulunut nyt kymmenen vuotta, mutta alueella on vihdoin otettu käyttöön uusi Vantaan Energian jätteenpolttolaitos. Jätevoimala käynnistyi huhtikuussa 2014 ja siirtyi kaupalliseen käyttöön Yksi jätteenpolttoon liittyvä haaste on ollut siitä syntyvien pohjakuonien hyödyntäminen. Kuonien ja tuhkien käsittelyä tehdäänkin nyt Ämmässuolla koehankkeessa. Käsittelystä vastaa Suomen Erityisjäte Oy, hollantilaisen Inashco BV:n siirrettävällä laitteistolla. Projektia hallinnoi vuonna 2010 perustettu HSY, joka jatkaa entisen YTV:n roolia Ämmässuolla. Organisaatiomuutos on tuonut myös muutoksia Helsingin seudun jätehuollon palveluihin. Jätehuollossa on käsittelypalvelut, joka hoitaa Ämmässuon toimintoja. Lisäksi on aluepalvelut, joka järjestää erilliskeräyksen seudulla ja johon kuuluvat Sortti-asemat sekä kierrätyspisteet, joita on isojen ostoskeskusten pihoilla. Jätehuollossa on myös rakennuttamisyksikkö, joka hoitaa tutkimus- ja kehityspuolen sekä rakennushankkeet, kuvailee käyttöpäällikkö Jukka Salmela HSY:n nykyistä palvelujakaumaa. Asiantuntijaorganisaatiomme on rakennuttamisyksikössä ja meillä [käsittelypalveluissa] on enemmän operatiivisia henkilöitä. Salmelan mukaan HSY:n noin 800 työntekijästä toimii jätehuollon parissa ja loput pääosin vesihuollon puolella. Useita kymmeniä henkilöitä on tukitehtävissä: viestinnässä, neuvonnassa ja asiakaspalvelussa. Olemme iso organisaatio, Salmela toteaa. HSY muutosten edessä Lähitulevaisuudessa kuntalain muutos edellyttää, että markkinoilla toimivat kunnan palvelut pitää yhtiöittää. Tämä velvoite osuu meillekin ja isosti. Meidän pitää tämän vuoden aikana tai viimeistään ensi vuoden alusta yhtiöittää kaikki HSY:n järjestämä markkinaehtoinen toiminta, kuten esimerkiksi pilaantuneiden maiden käsittely. Se on aika haastava kokonaisuus, kun tämän kokoisesta talosta pitäisi saada perustettua yhtiö tai yhtiöitä, jotka tekevät markkinaehtoista toimintaa, Salmela muotoilee. Yhtiöittämisen määrän tarve riippuu siitä, onko alueella tarjolla markkinaehtoista kapasiteettia. Esimerkiksi biojätteen käsittelykapasiteettia ei tällä hetkellä alueella ole, joten se kuuluu kunnan vastuulle. Toisaalta esimerkiksi pilaantuneiden maiden käsittelyssä tilanne on toisin Alueella on muun muassa Suomen Erityisjäte, joka tarjoaa vastaavaa palvelua, joten emme voi enää kuntana tarjota sitä, Salmela huomauttaa. HSY:n hallitus ei ole vielä päättänyt luopuuko se joistain liiketoiminnoista kokonaan, yhtiöittääkö se niitä, vai toimiiko se yhteistyössä jonkin yrityksen kanssa. Oleellista tietysti on, että täällä jatkossakin toimintaa on ja jätettä käsitellään. Se, kenen nimissä ja minkä lipun alla, ei ole vielä ihan selvää. Tai mikä meidän rooli siinä on. Tämä on iso kysymys. Jätteenpolton tulevaisuus 5 Suomen Erityisjätteen pohjakuonankäsittelyhankkeen tulosten perusteella HSY tekee päätökset jatkosta, eli haluammeko itse tehdä tätä vai ostammeko palveluna ja mikä on meidän työntekijöiden rooli siinä. Tästä tarvitsemme siis vielä enemmän kokemusta. Tämä pitää ensi vuoden aikana ratkaista, Salmela tarkentaa. Jätteenpolton pohjakuonat tulevat Vantaan Energian jätteenpolttolaitokselta. HSY:llä on Vantaan Energian kanssa YTV:n ajoilta 20-vuotinen sopimus. Salmelan mukaan Vantaan Energia on investoinut laitokseen kunnianhimoisesti. Laitos on varmaan maailman korkealaatuisin jätepolttoainetta käyttävä laitos, joka toimii äärettömän korkealla hyötysuhteella, Salmela arvioi. HSY ostaa jätteen energiahyödyntämisen palveluna, eli Vantaan energia laskuttaa HSY:tä jätteen energiahyödyntämisessä tonnipohjaisesti ja HSY puolestaan vastaa jätteenpolton lopputuotteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä. Jotta jätteenpoltosta syntyvää kuonaa voitaisiin hyödyntää HSY:n alueella, tulee myös kuonankäsittelytekniikan olla paras mahdollinen. Puhtainta mineraaliainesta saadaankin Suomen Erityisjätteen tarjoaman ADR-tekniikan (Advanced Dry Recovery) avulla. HSY:n tavoitteet mineraaliaineksen hyödyntämiselle ovat korkealla. Näitä tavoitteitahan on kaikilla, joilla kuonaa on käsissä ja Suomessa on useita ohjelmia, joilla etsitään näitä, mutta meidän alueemme tarjoaa erilaisen lähtökohdan ja mahdollisuuden niiden hyödyntämiseen, Salmela sanoo. HSY:llä on meneillään rakennushankkeita, joissa mineraalimassoja voidaan hyödyntää, ja kuonia onkin luvitettu tuleviin rakenteisiin. Ekoteollisuuspuisto Pääkaupunkiseudulla syntyy paljon sivutuotteita, joiden käsittely on hajaantunut. Ratkaisuksi HSY on käynnistänyt kolmivuotisen ekoteollisuuspuistohankkeen, jonka tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla syntyvät sivutuotevirrat, ja pohtia niiden yhteiskäsittelymahdollisuutta. Käsittelyn yhteyteen on tarkoitus perustaa myös teollisiin symbiooseihin perustuvaa liiketoimintaa. Käsitellyn pohjakuonan hyödyntämisen kannalta potentiaalisiksi yhteistyökumppaneiksi Salmela mainitsee maanrakennus-, sekä betoni- ja asfalttiteollisuuden yritykset. Katsomme, voimmeko sijoittaa tällaisia toimintoja alueellemme ja osoittaa, että täällä toiminnalle on edullinen kustannusrakenne: hyvin halpoja tai lähes nolla-arvoisia raaka-aineita, tai että niillä voidaan korvata esimerkiksi luonnonkiviaineksia. Ekoteollisuuspuiston noin 300 hehtaarin alue on ainut laatuaan Suomessa. Käsittelykeskuksen alue tarjoaa valmiin, korkealaatuisen infrastruktuurin ja jo olemassa olevia ympäristölupia materiaalitehokkaaseen liiketoimintaan. Projektin kautta tarjotaan yksityisille yrityksille ja julkisille organisaatioille mahdollisuuksia yhdistää voimavaroja sekä tehdä alueella pilotointi- ja koetoimintaa. Myös laajaan teollisen mittakaavan toimintaan on mahdollisuus. Kaikilla [yrityksillä] ei tarvitse olla vastaanotto- tai punnituspalveluita tai omia vartiointi-, kunnossapito- ja huoltotoimintoja, vaan niitä voidaan hankkia, hallinnoida sekä kilpailuttaa keskitetysti, jolloin kustannussäästöt satavat yritysten laariin. Tämä kulttuuri on aika uutta Suomessa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, Salmela sanoo. Projekti ei myöskään pääty kolmivuotisen hankkeen jälkeen. Ekoteollisuuspuisto on ikuisuusprojekti. Puisto elää, rakentuu ja sinne tulee lisää yrityksiä, Salmela huomauttaa. Puistossa yritetään löytää uusia tapoja edistää seudullista materiaalitehokkuutta. Ei pelkästään HSY:n näkökulmasta, vaan myös omistajakaupunkien ja -yritysten näkökulmasta. Sillä on aika kunnianhimoiset tavoitteet loppujen lopuksi.

6 käyttöpäällikkö JUKKA SALMELA Käyttöpäällikön työ on haastavaa, monipuolista ja mielenkiintoista. Oman mausteensa työhön tuo toimialan suuret muutokset. Kun aloitin työssäni, vanha kaatopaikkasijoittaminen oli tiensä päässä. Meillä oli kiire muuttaa alue nykyistä toimintaa varten ja samalla visioida 30 vuoden päähän. Ämmänsuon alue tulee muuttumaan paljon uusien kaavoitusten ja toimintojen myötä. Ämmässuon käyttöpäällikkö, HSY Aloittanut YTV:llä 2006, jolloin vastasi jätteenkäsittelyn rakennushankkeista, mm. kaasuvoimalasta ja mädätyslaitoksesta Tausta on yksityiseltä puolelta ympäristöalan yrityksestä 6

7 10 VUOTTA ASIANTUNTEVIA RATKAISUJA HAASTAVAAN JÄTEHUOLTOON Suomen Erityisjäte Oy on osaava ja kokenut asiantuntijaorganisaatio, joka on erikoistunut käsittelemään vaarallisiksi jätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita ja käsiteltävyydeltään ongelmallisia voimakkaasti pilaantuneita maita, sekä jätteenpolttolaitosten pohjakuonia. Suomen Erityisjäte on laajentanut toimintaansa viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Nykyään yrityksellä onkin kolme toimipistettä ympäri Suomea. Se myös käsittelee perinteisempien vaarallisten jätteiden ja pilaantuneiden maiden ohella pohjakuonia eri puolilla Suomea hollantilaisen Inashco BV:n edistyksellisellä ADR-teknologialla (Advanced Dry Recovery). Suomen Erityisjäte on osa ympäristöalan konserni LHJ Groupia. Omistajayritykset ja käytössä oleva asiantuntijaverkosto mahdollistavat palvelujen tarjoamisen valtakunnallisesti. >> Perustettu vuonna 2004 >> Liikevaihto 2-4 miljoonaa euroa >> Maksimivastaanottokapasiteetti tonnia vuodessa >> Käsittelykeskus Forssassa, kuonankäsittelyä Ilmajoella ja Espoossa Suomen Erityisjätteen historiaa 1999 Aloitetaan yhteistyö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) ja Niska & Nyyssönen Oy:n (N&N) välillä pilaantuneen maan käsittelyssä 2000 Käsittelytoiminta Kiimassuon jätekeskuksessa Forssassa alkaa. Menetelminä ovat stabilointi, kiinteytys ja kompostointi 2003 Terminen käsittely N&N:n siirrettävällä käsittelylaitoksella alkaa Forssassa 2004 LHJ ja N&N perustavat Suomen Erityisjäte Oy:n 2004 Suomen Erityisjätteen käsittelykeskus ja ongelmajätteeksi luokiteltavan pilaantuneen maan kaatopaikka otetaan käyttöön 2007 Loppusijoitusalue tavanomaisille pilaantuneille maille rakennetaan Forssaan 2010 Soraset Oy Suomen Erityisjätteen toiseksi omistajaksi 2010 Aloitetaan jätevoimaloiden pohjakuonien käsittelyvaihtoehtojen ja liiketoimintamahdollisuuksien selvitys 2011 Skanska Infra Oy Suomen Erityisjätteen toiseksi omistajaksi 2011 Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavan pilaantuneen maan loppusijoitusalueen laajennus otetaan käyttöön 2011 Aloitetaan yhteistyö hollantilaisen Inashco B.V.n kanssa pohjakuonien käsittelyssä 2012 Yhteistyö Savaterra Oy:n kanssa alkaa sisältäen termisen käsittelyn erilaisille massoille Forssan käsittelykeskuksessa 2013 Suomen Erityisjäte Oy, Lakeuden Etappi Oy ja Inashco käsittelevät ADR-laitteistolla Westenergy Oy:n pohjatuhkaa Ilmajoella 2013 Suomen Erityisjäte on käynnistämässä kolmivuotista TEKES-rahoitteista tutkimushanketta pohjakuonien mineraaliaineksen hyödyntämiseksi Suomessa 2013 Ongelmajätteeksi luokiteltavan pilaantuneen maan loppusijoitusalueen laajennus otetaan käyttöön 2014 Koetoiminta Ämmässuolla Espoossa alkaa pohjakuonien käsittelyssä 7

8 LAKEUKSILLA RAKENNETAAN POHJAKUONASTA Suomen Erityisjäte Oy käsittelee jätevoimalaitosten kuonaa kuivaerotustekniikalla rautametallien ja ei-rautametallien erottamiseksi. ADR-kuivaerottelutekniikalla käsitellyn kuonan ominaisuudet paranevat huomattavasti myös mineraaliaineksen hyötykäyttöä ajatellen. Hyödyntämistä tutkitaankin nyt hallituissa olosuhteissa Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksen tuhkan- ja kuonankäsittelykentän rakentamisessa. Kuonankäsittelykentän rakentamisesta vastaa Teemu Saarenpää. Hänen vastuullaan on kaikki rakentamiseen liittyvä, vaikka varsinaisen työnjohdon hän onkin ulkoistanut osaaville maarakennusalan ammattilaisille. Projektipäällikkönä vastaan siitä että projekti toteutuu suunnitelmien mukaan, mutta jätän käytännön työnohjauksen ammattilaisille, Saarenpää sanoo. Käsittelykentän rakentaminen on osa TE- KES-hanketta, jossa etsitään käytännön ratkaisuja pohjakuonan hyödyntämiseen. Kuonien kuivaerottelukäsittelyssä syntyneillä mineraalijakeilla korvataan neitseellisiä kiviaineksia kenttärakenteen pintakerroksessa. Kentän rakentamiselle on kaksikin tarkoitusta, kuvailee Saarenpää. Tuhkankäsittelytoiminta tulee pysymään vähintään saman kokoisena, tai tulee jopa kasvamaan nykyisestä. Tarvitsemme erilaisia käsittelykenttiä toiminnassamme ja samalla tässä on hyvä hanke, jossa päästään kokeilemaan ja tutkimaan mineraalijakeiden ominaisuuksia käytännön kenttärakentamisessa. Uusi teknologia ADR-kuivaerotustekniikkaa käytetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Se tarkoittaa myös sitä, ettei uudella tekniikalla käsiteltyä pohjakuonaakaan ole käytetty maanrakentamisessa. Saarenpää onkin kohdannut hankkeen edetessä niin haasteita kuin positiivisiakin yllätyksiä. Haasteet liittyvät lähinnä lupapuoleen. Pohjakuonaa käsitellään maanrakentamisessakin jätteenä, joten valvonta on erityisen tarkkaa. Viranomaiset ovat vaatineet useita lisäselvityksiä. Lupaprosessi oli huomattavasti pidempi kuin mitä ajateltiin, Saarenpää toteaa. Pohjakuonan ominaisuudet kuitenkin saavat Saarenpäältä kiitosta. Se on rakennus- Jätteenpolton pohjakuonan mineraalijakeet täyttävät ns. MARA-asetuksen (VNa 591/2006, muutos 1825/2009) tuhkille asetetut raja-arvot päällystetyssä rakenteessa muutamaa metallia (Cr, Sb) ja kloridia (Cl) lukuun ottamatta. Jätteenpolton pohjakuonat eivät suoraan kuulu MARA-asetuksen soveltamisalaan, mutta jäljelle jääneitä mineraalijakeita voidaan kuitenkin tällä hetkellä hyödyntää maanrakentamisessa ympäristölupamenettelyn keinoin. 8

9 materiaalina huomattavasti helpompi kuin luonnontuotteet. Saarenpää nostaa esiin erityisesti pohjakuonan hydratoitumisen, eli kemiallisen reaktion, jonka seurauksena veden ja pohjakuonan muodostama seos kovettuu kuivuessaan. Muutamassa päivässä levitetty tuhka jämähtää kovaksi kerrokseksi, ja siitä saadaan hyviä kantavuuslukuja. Kovettuminen jatkuu vielä sen jälkeenkin. Samasta syystä se on myös käsiteltävyydeltään helpompaa kuin luonnonmateriaalit. Materiaali asettuu jo yhden [telakoneella] yliajokerran jälkeen ja kantaa hyvin jo ennen jyräystä, joten se helpottaa työskentelyä. Materiaalin kovettumisella on myös muita etuja. Alun perin on oletettu että vesi suotautuu kerrosten läpi, ja haitallisia aineita liukenee maaperään. Mutta koska rakenne tiivistyy näinkin tiiviiksi, sellaista läpivirtausta ei todennäköisesti tule tapahtumaan. Se on myös yksi seikka joka puoltaa sitä, että tämä on turvallinen rakennusmateriaali. Mikäli nyt rakennettavasta kentästä kuitenkin suodattuisi vettä läpi, on vesi mahdollista mitata ja tutkia. Toistaiseksi pohjakuonaa hyödynnetään koekentällä koetoimintailmoituksella. ADR-käsittelyllä eroteltuja mineraalijakeita on hyödynnetty jo n tonnia ja suunnitelman mukaan lopulta yhteensä n tonnia. Läpileikkaus kuonankäsittelykentän rakenteesta. Jätteenpolton pohjakuonan mineraalijae: vastaa ominaisuuksiltaan hiekkaista soraa hyvin kantavaa (jakava kerros E2=100 mn/m 2 ja kantava kerros E2=115 mn/m 2 ) on routimaton, ja sillä on hyvä lämmöneristävyys. täyttää MARA asetuksen (VNa 1825/2009) liukoisuusvaatimukset, pois lukien Cr, Cl ja Sb on helppoa työstää, siihen soveltuu tavanomainen maanrakennuskalusto 9

10 PALVELUA TARPEEN MUKAAN Reilun asukkaan kaupungissa riittää monenlaisia palveluntuottajia hallinnosta päiväkoteihin ja sairaaloista kulttuurintarjoajiin. Tuhottavana tietoturvamateriaalina se tarkoittaa 250 keräysastiaa 150 eri osoitteessa. Turun kaupunki saa joustavat ja nopeat palvelut Suomen Tietoturvalta, joka huolehtii astioiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan. Kun toimijoita ja toimialoja on monenlaisia, myös tietoturvamateriaalin keräämiselle on erilaisia vaatimuksia. Ympäri vuorokauden toimivassa sairaalassa on aivan eri käytännöt ja vaatimukset kuin virka-aikana toimivassa toimistoympäristössä. Sosiaali- ja terveyspuolen toimijat ovat luonnollisesti tietoturvapalvelun suurkuluttajia. Näissä yksiköissä syntyy varmasti eniten arkaluontoisia, tuhottavia asiakirjoja, sanoo Turun kaupungin tekninen isännöitsijä Hans Ekroth. Joissain yksiköissä astiat täyttyvät viikossa, toisaalla kuukaudessa tai jopa hitaammin. Yksiköiden vaihtelevista tarpeista johtuen jokainen yksikkö huolehtii itse astioiden tyhjennyksen tilaamisesta. Yksiköt myös ohjeistavat tietoturvamateriaalin keräämistä koskevat asiat itse. Suomen Tietoturvan tyhjennysauto käy Turun kaupungin eri kohteissa monta kertaa viikossa. Kun astiat tyhjennetään tilauksesta, autot eivät turhaan tyhjentämässä puolityhjiä astioita. Toisaalta ei pääse myöskään syntymään tilanteita, että materiaalit eivät mahtuisi astioihin. Palvelu on toiminut hienosti kaikin puolin, yksiköistä ei ole kuulunut muuta kuin hyvää tämän palvelun osalta, Ekroth toteaa. Kaupungin yksiköistä kerätyt materiaalit hyödynnetään tuhoamisen jälkeen uusiomateriaalina. Kaupunki saa Suomen Tietoturvalta säännöllisesti raportin kerätyistä ja tuhotuista määristä sekä kustannuksista kiinteistökohtaisesti. Silppureita ei kukaan muista Turun kaupungin jätehuollon asiat ja palvelujen järjestäminen kuuluvat Tilapalvelujen yksikölle. Jätehuolto on kilpailutettu jäteryhmittäin. Suomen Tietoturva Oy voitti kilpailutuksen vuosi sitten tietoturvamateriaalin osalta. Siihen kuuluvat tietoturvapaperi sekä tietoturvamateriaali, kuten tallenteet, kovalevyt, kalvot, dvd- ja cd-levyt. Kilpailutuksessa arvioitiin hinnan ohella toimittajan käytössä olevaa ajoneuvokalustoa, kuljettajien ammattitaitoa ja kokemusta yli henkilön kunnan jätehuollosta. Edellytämme, että kuljetuskalusto ei ole yli kahdeksan vuotta vanhaa ja että se täyttää vaadittavat ympäristöluokitukset. Kuljettajilla pitää olla katuturva 1 ja tieturva 1 -koulutukset suoritettuna, kertoo Hans Ekroth. Turun kaupungissa arkaluontoinen tietoturvamateriaali on kerätty erikseen jo vuosikymmenien ajan. Järjestelmällinen kerääminen on aloitettu varmastikin henkilötietolain voimaan astumisesta lähtien. Varmasti aluksi on ollut käytössä silppureita ja muita tuhoamiskäytäntöjä, mutta enää ei silppureita käytetä. Se on liian vaivanloinen ja epäluotettava tuhoamistapa. Tietoturva-astioiden tyhjentämisen lisäksi Suomen Tietoturvalta voi tilata myös isompien erien tyhjentämisen. Turussakin on tyhjennetty ja asianmukaisesti hävitetty useampi iso arkisto kerrallaan. 10

11 Tietoturva-astian tunnistaa sinisestä väristä. Turun kaupungin tekninen isännöitsijä Hans Ekroth on tyytyväinen toimivaan tietoturvapalveluun. Aukotonta turvaa luottamukselliselle tiedolle Suomen Tietoturva Oy on erikoistunut huolehtimaan luottamuksellisen aineistojen tietoturvallisesta hävittämisestä. Nykyisin tietoa tallentuu monenlaisiin sähköisiin laitteisiin puhelimista suuriin toimistojen monitoimilaitteisiin. Kiinnostus tällaisten materiaalien tietoturvakäsittelyyn on selvästi kasvamassa markkinoilla, kertoo Pasi Kaskinen Suomen Tietoturva Oy:stä. Yritysten henkilökunta tunnistaa sähköisten tallenteiden tietoturvariskit entistä paremmin. Tyypillisin käsittelyyn toimitettu aineisto muodostuu kuitenkin päivittäisistä tietosuojapapereista ja arkistoista. Palvelutarjonta ulottuu pienistä muutaman kymmenen kilon eristä suurten teollisten materiaalierien tuhoamiseen. Meillä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota hyvin monipuolisesti erilaisia palveluja. Hyvien logistiikkakumppanien avulla saamme keräyskaluston joustavasti asiakkaalle. Puolestaan LHJ Groupin käsittelykeskuksen käsittelyprosessit soveltuvat lähes mille tahansa hävitettävälle materiaalille. Yrityksen käsittelyvalikoimasta löytyy ratkaisu paperin lisäksi tallenteille, sähkölaitteille, virheellisille tuotantoerille, prototyypeille ja tuoteväärennöksille. Palveluja on sekä säännölliseen tarpeeseen että yksittäisten erien käsittelyyn. Monipuolisuuden ja joustavan tarjonnan edelle tärkeimmäksi osa-alueeksi nousee kuitenkin aukottoman tietosuojan takaaminen asiakkaan hävitettäville aineistoille. Käytännössä koko palveluketju pitää hallita materiaalin keräämisestä lopulliseen hävitykseen asti. Keräys- ja kuljetusvälineet sekä tuhoamisprosessi on suunniteltu niin, että aineistoja käsitellään aukottomasti suljetussa prosessissa. Asiakas saa jokaisesta erästä tuhoamistodistuksen ja raportin, josta selviää nouto- ja tuhoamisajankohta sekä materiaalierittely painoineen. 11

12 Tuottajavastuu toteutuu YHTEISTYÖLLÄ Laki edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkatuotteita maahantuovat ja valmistavat yritykset huolehtivat käytöstä poistettujen laitteiden keräyksestä ja kierrätyksestä. Suomen Elektroniikkakäsittely ja Cool Finland käsittelevät SERTYn keräämiä kylmälaitteita, televisioita ja pienelektroniikkaa. Kylmälaitteista saadaan kierrättämällä uusiokäyttöön jopa 99 prosenttia. Tuottajavastuu toteutuu parhaimmillaan, kun kaikki käytöstä poistetut tuotteet saadaan keräyksen piiriin ja niiden materiaaleista saadaan uusiokäyttöön mahdollisimman suuri osa. Kaikki kerätään, mikä kerättävissä on, toteaa sähkö- ja elektroniikka-alan maahantuojien ja valmistajien yhdistys SER-tuottajayhteisö ry:n toiminnanjohtaja Arto Puumalainen. Kylmälaitteissa keräysaste on korkea, jopa 80 prosenttia, mutta kaikista elektroniikkalaitteista häviää jonnekin puolet. Liesiä ja pesukoneita saadaan talteen vain noin prosenttia. Tuottajilla on haasteena jatkuvasti kiristyvä lainsäädäntö ja toisaalta kermat kasan päältä kuorivat villit toimijat ja varkaat, jotka haluavat osansa kierrätettävistä raaka-aineista. Suositus on, että kodinkoneet ja elektroniikkalaitteet palautettaisiin virallisiin keräyspisteisiin. Kuluttajat maksavat joka tapauksessa kierrätyksestä uuden laitteen ostamisen yhteydessä. Jos vanhoja laitteita ei saada kerättyä oikeita reittejä talteen, kierrätysmaksu nousee, sanoo Puumalainen. Tietokoneiden ja älypuhelimien kohdalla kysymys on myös tietoturvasta. Jos haluaa varmistaa, että omat tiedot eivät joudu vääriin käsiin, kannattaa laitteet tuoda viralliseen keräyspisteeseen. Tietoturva-astiat löytyvät muun muassa kaikista Citymarketeista ja Prismoista. Vanhan sähkölaitteen palauttaminen on aina ilmasta. Onko pieni vaarallinen? Suomessa tuottajavastuu toteutuu lain edellyttämällä tavalla. Euroopan mittakaavassa Suomi sijoittuu Arto Puumalaisen mukaan viidenneksi tehokkaimmaksi sähkölaitteiden kierrättäjäksi. Me keräämme asukasta kohden vuodessa 10 kiloa sähköromua talteen. Ruotsalaiset ovat aika paljon edellä, he keräävät 16 kiloa asukasta kohden. Tosin heillä on ollut lainsäädäntö voimassa 10 vuotta kauemmin kuin meillä. Ja varmasti myös kulttuurierot vaikuttavat. Naapurissa pidetään oman elinympäristön siisteydestä parempaa huolta. Siellä ei vanhoja romuja säilötä omalla pihalla. Laissa on asetettu keräystavoitteeksi piensähkölaitteille vuoteen 2016 mennessä 45 prosenttia. Puumalaisen mukaan se on helposti saavutettavissa. Sen sijaan vuotta 2018 koskeva 65 prosentin tavoite vaatii jo suurempia ponnistuksia. Joitakin tonneja pienlaitteita katoaa sekajätteen mukana. Pientä laitetta, joka mahtuu keittiön roska-astiaan, ei vaan koeta niin vaaralliseksi. Pienten elektroniikkalaitteiden palautuksen pitäisi olla yhtä luontevaa kuin pantillisten pullojen ja tölkkien. Lähes yhtä helppoa se on jo nyt, sillä isot yli 1000 neliön päivittäistavarakaupat ottavat vastaan pieniä laitteita veloituksetta ja ilman uuden ostovelvoitetta kauppakeräyksen myötä. Kylmälaitteiden käsittely huippua Cool Finland Oy:ssä Forssan Kiimassuolla käsitellään kaikki Kuusamon alapuolta Suomessa kerättävät kylmälaitteet. SER-tuottajayhteisö ja Cool Finland ovat tehneet yhteistyötä vuosituhannen vaihteesta lähtien. Yhteistyö alkoi oikeastaan jo ennen SER-tuottajayhteisön perustamista, yhtä aikaa ja käsi kädessä kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden perustamisen kanssa. Käsittelylaitoksen sijainti ratkaisee. Hinnan muodostumisessa kuljetus näyttelee todella isoa osaa, Arto Puumalainen sanoo. Cool Finland Oy:n jokaisessa työvuorossa käsitellään noin 350 kylmälaitetta. Käsittely 12 on tehokasta ja prosessi hioutunut huippuunsa. Toiminta ja osaaminen on merkittävää kansainvälisestikin. Kylmälaitteet ovat tehokkaimmin kierrätettyjä sähkölaitteita. Niistä saadaan lähes kaikki talteen, puhutaan prosentin hyötykäyttöasteesta. Ja vielä 15 vuotta sitten nämä laitteet ajettiin kaatopaikoille, kertoo Cool Finland Oy:n toimitusjohtaja Rauno Partanen. Ilmakehää tuhoava CFC eli freoni kiellettiin kylmälaitteiden kylmäaineena Silti vielä suurin osa Cool Finlandin laitoksella käsiteltävistä kylmälaitteista sisältää freonia. Laitekanta uudistuu hitaasti. Kylmäaineiden ja eristeiden käsittely on prosessissa merkittävin. Eristeessä haitta-aineiden osuus on jopa suurempi, sillä se on kuplitettu otsonille haitallisilla aineilla. Metallit ja muovit saadaan kierrätettyä kokonaan ja niistä tehdään uutta raaka-ainetta teollisuuteen, toteaa Partanen. Kuluttajat voivat palauttaa vanhat kodinkoneet veloituksetta keräyspisteisiin, joista lähimmän voi tarkistaa osoitteessa: Myös osa kaupoista on alkanut vastaanottaa käytöstä poistuneita sähkölaitteita alkaen. Tarkemmin kauppakeräyksestä sivulta:

13 Elektroniikkakierrätyksen edelläkävijät Kylmälaitteista saadaan kierrätettyä ähes 99%. Cool Finlandin Rauno Partanen (vas.) ja Sertyn Arto Puumalainen katsovat, miten metalliosat murskaantuvat pieniksi jakeiksi. LHJ Groupin yrityksillä on ollut keskeinen asema sähkölaitteiden kierrätyksen kehittäjinä Suomessa. Erityisesti haastavimmat kierrätettävät laitteet, kuten jääkaapit ja pakastimet sekä TV:t ja monitorit ovat muuttuneet vaarallisista jätteistä uusioraaka-aineiksi ja mullistaneet näiden käsittelyn viimeisen vuosikymmenen aikana. Merkittävin materiaalivirta käsittelyyn tulee tuottajayhteisöjen kautta, mutta viime vuosina on panostettu myös B-to-B laitteiden kierrätykseen ja yrityksille suunnattujen kierrätyspalvelujen kehittämiseen. Cool-Finland Oy on keskittynyt pelkästään vanhojen kylmälaitteiden käsittelyyn. Sen toinen omistaja on samalla käsittelyteknologian toimittaja. Tämä takaa kylmälaitekäsittelyssä jatkuvan tuotekehityksen ja toiminnan tehostamisen. Tuotannon tehokkuuden kasvu ja entistä kustannustehokkaampi toiminta mahdollistaa hyödyn sekä asiakkaalle että myös ympäristölle korkeana laitteiden hyötykäyttöasteena. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy on LHJ Groupin toinen elektroniikkaromua käsittelevä yritys. Sen käsittelyvalikoimaan kuuluvat kaikki muut paitsi kylmälaitteet. Yritys käsittelee sekä kotitalouden että yritysten laitteita. Yrityksille suunnatuissa palveluissa tarjotaan koko palveluketjua keräämisestä ja kuljetuksesta käsittelyyn ja hyötykäyttöön asti. Toiminta on sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin mukaista ja pääpaino on materiaalikierrätyksen optimoinnissa. Molemmille osapuolille paras ratkaisu löytyy usein tarvekartoituksen ja materiaalianalyysin kautta. Tällöin romun arvosta voidaan palauttaa mahdollisimman suuri osa takaisin asiakkaalle. 13

14 LHJ:n Pasi Kaskinen (vas.) esitteli Toshiban Jari Niemiselle keräysastiamalleja. KIERRÄTYS OSA PALVELUA Toimiva kierrätys on merkittävä osa Toshiban palvelua. Monitoimilaitteiden tarvikkeille ja voidaan järjestää yritysasiakkaiden tiloihin omat keräysastiat, jotka kuljetetaan Suomen Elektroniikkakäsittelyn käsiteltäväksi. Laitteet ja käytöstä poistetut varaosat kierrätetään aina käsittelyyn, jolloin asiakkaamme voivat olla luottavaisia ympäristöystävällisestä menettelystä. Toshiban ja Suomen Elektroniikkakäsittely Oy:n yhteistyö alkoi vuoden 2014 alussa. Käytöstä poistettujen monitoimilaitteiden, tulostimien ja tarvikkeiden kierrätys hoidetaan kokonaisvaltaisena palveluna keräyksestä ja kuljetuksesta asianmukaiseen käsittelyyn asti. Suomen Elektroniikkakäsittely toimittaa Toshiban asiakkaille keräysastiat eri jätelajeille ja huolehtii niiden tyhjennyksestä. Asiakkaamme ovat hyvin valveutuneita ja kiinnostuneita ympäristöasioista, kierrätyksestä ja energiankulutuksesta. Siksi vanhojen värikasettien ja muiden yksikköjen kierrättäminen ja keräyksen järjestäminen on olennainen osa palveluamme, sanoo Toshiban palvelupäällikkö Jari Nieminen. Kierrätyspalvelun luotettavuus on meille tärkeää. Vaikka heti ei uskoisi, myös monitoimilaitteissa on sisällä paljon tietoa käyttäjästään ja siksi niiden asianmukainen käsittely on myös tietoturvakysymys. Suomen Elektroniikkakäsittely on sertifioitu ja luotettava toimija, toteaa Nieminen. Vastuu ympäristöstä Monitoimilaitteen käyttöikä on käyttöasteesta riippuen 3 8 vuotta. Monitoimilaitteita kierrätetään myös asiakkailta toisille, mutta kahdeksan vuotta on tietotekniikalle maksimi 14 käyttöikä. Vanhat käytöstä poistetut laitteet menevät käsiteltynä materiaalina uusiohyötykäyttöön. Saamme Suomen Elektroniikkakäsittelyltä raportit kerätyistä ja kierrätetyistä kiloista. Pystymme seuraamaan kuinka monta kiloa me tuotamme materiaalia ja kuinka monta kiloa sitä poistuu käytöstä, kertoo Jari Nieminen Toshibalta. Ympäristöarvot ovat meille tärkeitä ja teemme jatkuvasti tuotekehitystä myös siitä näkökulmasta. Meille tuli hiljattain markkinoille tuote, joka mahdollistaan paperin uudelleen käytön. Paperissa oleva väri voidaan siis pyyhkiä pois ja paperi käyttää uudelleen useita kertoja. Toshiba on myös lanseeraamassa ohjelmistoa, jolla voidaan säätää ja kontrolloida koko toimiston laitekantaa energiansäästämiseksi. Ympäristövastuu muodostuu monista asioista. Ja niin kuin jo mainitsin, asiakkaatkin osaavat vaatia ja odottaa hyvää palvelua siitä näkökulmasta, Nieminen toteaa.

15 Huopakattoon ei haluttu tehdä reikiä asennuksen takia ja myös omat haasteensa, sillä katto oli poikkeuksellisen hankala. Cool Finlandin aurinkoenergialaitoksessa oli katon kaltevuus asetti omat hankaluutensa. AURINKO HAJOTTAA KYLMÄKAAPIT Kylmälaitteiden pahin vihollinen lienee kuumuus. Cool Finlandin kohdalla se on enemmän kuin totta. Kylmälaitteiden käsittelylaitos ottaa energiansa nyt suoraan auringosta. Cool Finlandin käsittelylaitoksen katolle asennettiin kuluneena kesänä 196 aurinkopaneelia. Ne keräävät auringosta energiaa vuositasolla noin 40 megawattituntia. Auringosta saatu sähkö käytetään suoraan laitoksen toiminnassa. Aurinkoenergiassa tehtiin merkittäviä harppauksia 2010-luvun taitteessa, jolloin järjestelmien hinnat putosivat kolmasosaan voimakkaasti kasvaneen kiinalaisen tuotannon ansiosta. Nyt on mahdollista saada järkevällä aurinkoenergiajärjestelmällä suhteellisen hyvä tuotto. Jos sähkön käyttää itse, niin se on hinnaltaan täysin kilpailukykyistä ostosähkön kanssa, sanoo aurinkoenergialaitoksen suunnittelusta vastaava Asko Rasinkoski Soleraksesta. Pieniä mutkia laitoksen rakentamisen kanssa tuli, kun tulli muutti kesken projektin sähköverolain tulkintaa. Alun perin piti rakentaa paneeliteholtaan 100 kilowatin paneelit. Uuden sähköverolain tulkinnan mukaan yli 50 kilowatin nimellisteholla laitoksen tulee rekisteröityä sähköverovelvolliseksi. Se tarkoittaa, että mikäli tuotettu sähköä siirtyy sähköverkkoon, joutuu myös itse käytetystä aurinkosähköstä maksamaan sähkövero, Rasinkoski harmittelee. Ja vaikka laitos käyttäisikin kaiken sähkön itse, se joutuisi joka tapauksessa tekemisiin ylimääräisen byrokratian kanssa tekemällä kuukausittaisia veroraportointeja. Nautitaan tuoreena Aurinkoenergialaitos investointina >> Investointiin saatiin tukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä/ely-keskuksesta >> Vuosittainen tuotto n MWh >> Sähkön ostohinta 8,9 snt / kwh >> Takaisinmaksuaika noin 15 vuotta >> Tuotetun sähkön hinta elinkaaren (30 v) aikana noin 6 snt/kwh >> Laitoksen tuotto kuittaa sen hiilijalanjäljen noin neljässä vuodessa Suomessa auringosta saadaan energiaa luonnollisesti lähinnä kesäkaudella. Aurinkoenergia on tuoretuote, joka kannattaa käyttää heti. Sen varastoiminen on kallista. Jos energiaa syntyy käyttöä enemmän, ylimääräinen sähkö syötetään sähköverkkoon. Kaiken kaikkiaan aurinkoenergia on edelleen kärsivällisen rahan energiaa. Järjestelmän takaisinmaksuaika on tyypillisesti noin vuotta, Asko Rasinkoski sanoo. Järjestelmän laajentaminen Kiimassuon muihin laitoksiin on helppoa, kunhan sopivia kattoja vain löytyy. Käytännössä jokainen laitos saisi oman järjestelmänsä. LHL:llä on suunnitelmia laajentaa aurinkosähkön tuotantoa, mikäli sähköverotus sen jatkossa sallii. Aurinkoenergia on edelleen yritysten ja yhteisöjen juttu. Erityisen hyviä kohteita aurinkoenergialle ovat kauppakeskukset, jotka pystyvät hyödyntämään energian itse. Kauppakeskusten suuret ilmastointijärjestelmät kun kuluttavat eniten juuri silloin kun aurinkosähkön tuottokin on parhaimmillaan. Kauppakeskuksissa asteittainen laajentaminen on myös järkevää. Aurinkosähkön kannattavuus Suomessa perustuu pitkälti siihen, että sähkö voidaan käyttää itse ja vältytään veroilta ja siirtomaksuilta. Mikrotuotantona kotitalouksissa se ei vielä oikein kannata koska suuren osan tuotosta joutuu myymään ja vero- ja siirtohyöty jää saamatta. Toivon että Suomessa siirryttäisiin eurooppalaiseen suhtautumiseen aurinkoenergiassa ja että sen verokohtelu olisi järkevä. Kaikki eivät halua myydä ylimääräistä energiaa ja siksi hyöty pitäisi pystyä jakamaan. Kotitalouksissa nettomittarointi olisi toivottavaa, siinä kesäpäivien ylituotannosta hyötyisi yöllä ja syksylläkin. Nettomittarointi olisi ikään kuin pieni säästöporsas ylijäämäsähkölle, Rasinkoski toteaa. 15

16 Ympäristöhuollon erikoisosaamista - Tarjoamme palveluja, jotka edistävät haasteellisten materiaalien kiertoa. Tulee tapaamaan Suomen Erityisjätteen ja LHJ Groupin asiantuntijoita Helsingin messukeskukseen osastollemme 5d Elektroniikkakierrätys Tietosuojapalvelut Pilaantuneet maat ja teollisuusjätteet Tuhkat ja kuonat Yhdyskuntajätehuolto LHJ Group Kiimassuontie 127, Forssa Vaihde

Grouppari. Kuonan käsittelyä uudella tekniikalla. Tieto turvaan. Sähkömittarit kiertoon. sivu 8. sivu 4. sivu 6. LHJ Groupin asiakaslehti 2013

Grouppari. Kuonan käsittelyä uudella tekniikalla. Tieto turvaan. Sähkömittarit kiertoon. sivu 8. sivu 4. sivu 6. LHJ Groupin asiakaslehti 2013 Grouppari LHJ Groupin asiakaslehti 2013 Kuonan käsittelyä uudella tekniikalla sivu 8 Tieto turvaan sivu 4 Sähkömittarit kiertoon sivu 6 1 Pääkirjoitus YHTEISTYÖLLÄ MENESTYKSEEN Jätehuollon muuttuminen

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Sisältö Tausta Kuonan käsittely Kuonan ominaisuudet Kuonan hyötykäyttö - esimerkkikohteita Jatkosuunnitelmat Tausta

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Kierrätetään. www.tramel.fi

Kierrätetään. www.tramel.fi Kierrätetään. www.tramel.fi Tramel Oy tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille taloudellisesti kannustavan palvelun metallien ja metallipitoisten materiaalien kierrätykseen. Tramel Oy Prosessit Tuotteet

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 LHJ ja LHJ Group LHJ Perustettu 1995 Kuntien 100 % Omistajakuntien alue Palvelut kunnissa Käsittelyt Forssassa ja muualla Ei jaa osinkoa LHJ

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Osakeyhtiö perustettu 1.1.2015, sitä ennen liikelaitoksena vuodesta 1995 Oulun kaupungin 100 %:sti omistama

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää Forssan seudun ympäristöteemavuosi Julkistustilaisuus 22.1.2010 Johanna Tanhuanpää Mitä opittavaa muualta? Case Ympäristön hyväksi tehty työ on systemaattista ja pitkäjänteistä Sitoutuminen vahvaa läpi

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS MOLOK OY Hannu Jokinen toimitusjohtaja 1 Veikko Salli kehitti jätteen syväkeräys menetelmän vuonna 1991 2 MOLOK OY Tuotanto ja pääkonttori Nokialla Liikevaihto

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

MITÄ KAIKKI FORSSA TARVITSET

MITÄ KAIKKI FORSSA TARVITSET FORSSA KAIKKI MITÄ TARVITSET Onnistuminen on osaamista, kokemusta, perinteitä ja mukautumiskykyä. Kun siihen vielä lisää maantieteellisiä tosiasioita, käytännön faktoja ja hyvien palvelujen tuoman lisäedun,

Lisätiedot

Hyötykäyttö, palvelut ja niiden vaikutus kotitalouksiin, LHJ IV omistajapäivät 21.11.2014, Loimaa Immo Sundholm

Hyötykäyttö, palvelut ja niiden vaikutus kotitalouksiin, LHJ IV omistajapäivät 21.11.2014, Loimaa Immo Sundholm Hyötykäyttö, palvelut ja niiden vaikutus kotitalouksiin, LHJ IV omistajapäivät 21.11.2014, Loimaa Immo Sundholm LHJ, menossa nyt jätteen määrän vähentämiseksi 07.11.14 Tuikkuja jahdataan taas! Tuikkujahti

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätehuollon uudet tuulet: Jätevoimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä! Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätteen hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi Ajankohtaista jätehuollossa Vantaan Energian jätevoimala

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Yrityshistoria. Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus

Yrityshistoria. Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus MIKLINE Organisaatio OY Yrityshistoria Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus 1976 Matti ja Terttu Mikkola aloittavat kuljetusyrittäjinä 1993 Mikline Oy perustetaan 2009 P. Laakko

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy.

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy. S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1. Osapuolet 1.1. Toimittaja Salo Energia c/o Areva Group Oy Satamakatu 20 24100 SALO Yhteyshenkilö: Esa Areva, hallituksen jäsen 1.2. Asiakas Salon kaupunki

Lisätiedot

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Lassila & Tikanoja lyhyesti Suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut ympäristönhuoltoon

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

Jätteenpolton pohjakuonan hyödyntäminen Suomessa 2.11.2015 YGOFORUM-workshop Annika Sormunen

Jätteenpolton pohjakuonan hyödyntäminen Suomessa 2.11.2015 YGOFORUM-workshop Annika Sormunen Jätteenpolton pohjakuonan hyödyntäminen Suomessa 2.11.2015 YGOFORUM-workshop Annika Sormunen Sisältö Tausta Hyödyntäminen Euroopassa Hyödyntäminen Suomessa Hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet Esimerkkejä

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde

Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde johtaja Markku Illikainen Kuntien 7. ilmastokonferenssi 8.-9.5.2014 Tampere Lyhyesti Oulun Jätehuollosta kunnallinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013

Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013 Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013 Juha Pirkkamaa Toimialapäällikkö: ympäristö ja energia Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tiukentuneet määräykset

Tiukentuneet määräykset Tiukentuneet määräykset Tiukentuvat ympäristö ja tuoteturvallisuusmääräykset Euroopassa sekä nousevat raaka-ainekustannukset pakottavat Euroopan kemianteollisuutta hakemaan kustannus-säästöjä myös hankintaketjussaan

Lisätiedot

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Suomen Autokierrätys Oy Arto Silvennoinen Draivi tulevaisuusfoorumi09.10.2008 Velvollisuus romuajoneuvojen kierrätykseen äjtelain muutos syksyllä 2004 laajensi

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa Pakkausten tuottajavastuu Suomessa MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi eli siihen määrään saakka, jossa ympäristölle koituu edelleen nettohyötyä ja kierrätys

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014

Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014 Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014 PARAS JÄTEHUOLTO KUNTALAISELLE ON MYÖS SUOMEN MENESTYSTEKIJÄ Yhdyskuntajätettä syntyy muun muassa asumisessa. Yhdyskuntajätteeksi luetaan

Lisätiedot

Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana. Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana. Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Kunnallinen jäteyhtiö kiertotalouden mahdollistajana Kumi-instituutin kevätseminaari 17.4.2015 Harri Kallio, Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 kunnan omistama yhtiö yli 430 000 asukasta

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte Kansainvälisesti

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot